Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2021

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021!

 
Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Google.tienlang- Trung tâm chống lật sử của Cộng đồng xin chúc bạn đọc gần xa một năm mới nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.

Google.tienlang kính mong mọi người cùng chung vai trong cuộc chiến chống lật sử. Cuộc chiến của chúng ta Nhất Định Thành Công!

                            T/M Ban Biên tập

                           Trưởng ban

                                                                                     Lê Hương Lan 

2 nhận xét: