Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

VIDEO - LỜI NGHẸN NGÀO CỦA TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG BẾ MẠC HỘI NGHỊ TW6 KHÓA 11 (NĂM 2012) VỀ CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Những ngày vừa qua, dư luận cả nước nóng lên vì vụ án Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu đô. Nóng ở nghị trường Quốc hội. Nóng trên báo chí. Nóng trên mạng xã hội. Và Nóng ngay trong dư luận quần chúng nhân dân, tại các cuộc họp của tổ dân phố, xóm thôn, làng bản, tại các quán nước vỉa hè, tại các cuộc gặp gỡ nhân giỗ chạp... Đâu đâu cũng thấy những lời ca tụng, thán phục "Người đốt lò Vĩ đại"- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng! 
Người dân phấn khởi và tin tưởng rằng cuộc chiến chống tham nhũng mà Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành nhất định thành công!
Trong bối cảnh này, Google.tienlang muốn cùng mọi người nghe lại 
LỜI NGHẸN NGÀO CỦA TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG BẾ MẠC HỘI NGHỊ TW6 KHÓA 11 (NĂM 2012) VỀ CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC. Đó là Lời phát biểu vào buổi chiều lịch sử 15/10/2012, Hội nghị lần thứ sáu BCH TƯ Đảng đã bế mạc sau 15 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.
Bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 Khóa 11 có tất cả 7 phần về 7 vấn đề lớn. Chúng tôi xin chuyển đến bạn đọc 1 phần mà chúng tôi coi là quan trọng và xúc động nhất. Tổng Bí thư đã ngấn lệ, nghẹn nào khi đọc những dòng này.
Mời xem video clip

"Về Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ban Chấp hành Trung ương đã dành gần một phần ba thời gian của Hội nghị để nghe báo cáo, nghiên cứu và cho ý kiến về nội dung rất quan trọng này. Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm hết sức nghiêm túc, trách nhiệm và sự gương mẫu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sau hơn 2 tháng chuẩn bị, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành 21 ngày, chia làm 4 đợt (trong 3 tháng) để kiểm điểm tự phê bình và phê bình, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng; của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Từng thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo là giữ đúng nguyên tắc, có tình đoàn kết, thương yêu đồng chí; vừa có lý, có tình, vừa phải xử lý nghiêm minh những trường hợp có khuyết điểm, vi phạm, theo phương châm "trị bệnh cứu người", giúp nhau cùng tiến bộ . Nội dung kiểm điểm đã bám sát vào các nội dung, yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4. C ác vấn đề nổi cộm, bức xúc đều được đặt ra, phân tích, mổ xẻ và rút ra những bài học sâu sắc. Không khí thảo luận, góp ý, tự phê bình và phê bình dân chủ, thẳng thắn, xây dựng , chân thành.

Qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình và lắng nghe ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từng đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn những ưu điểm và nhất là khuyết điểm của mình; phân tích, làm rõ nguyên nhân của các khuyết điểm, hạn chế, từ đó đề ra các biện pháp sửa chữa, khắc phục. Các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều hết sức thấm thía, day dứt trước những thiếu sót, khuyết điểm, tự nhận thấy phải nghiêm khắc với mình hơn, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ hiểu biết, đổi mới lề lối làm việc; gương mẫu giữ gìn đạo đức, lối sống; đoàn kết, gắn bó hơn trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Và trên thực tế, nhiều đồng chí đã tự giác xem xét, nhìn lại mình, bước đầu có tự sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh một số hành vi trong công tác và cuộc sống hằng ngày của mình, của gia đình, vợ con và người thân. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã bàn và chỉ đạo giải quyết ngay một số vấn đề nổi cộm, bức xúc; phát huy các nhân tố tích cực, xiết lại kỷ luật, kỷ cương, có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe và ngăn chặn các hành vi tiêu cực. Cũng qua việc kiểm điểm lần này, các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư có điều kiện hiểu biết nhau hơn, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau, đoàn kết, gắn bó hơn. Quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm cũng đã có tác động lan toả, nêu gương cho cấp dưới học tập và làm theo, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương khẳng định, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là một tập thể lãnh đạo đoàn kết, vững vàng về chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Nhìn chung, các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn có ý thức giữ gìn đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn; nêu cao trách nhiệm vì sự nghiệp của Đảng, của dân tộc. Trước tình hình quốc tế và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, bám sát các quan điểm, đường lối nêu trong Cương lĩnh, Chiến lược, Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng và tình hình thực tiễn, quyết định nhiều chủ trương, quyết sách đúng đắn, sáng suốt; lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng cả về đối nội và đối ngoại.

Tuy nhiên, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ nhiều khoá nay có một số khuyết điểm lớn, đặc biệt là chưa ngăn chặn và khắc phục được tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Việc một số cán bộ cao cấp (cả đương chức và nguyên chức) có lúc, có việc còn biểu hiện chưa gương mẫu về đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình, nói không đi đôi với làm, đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bản thân các đồng chí đó. Chưa tập trung chỉ đạo làm rõ, đánh giá đầy đủ thực chất tình hình để kịp thời có biện pháp kiên quyết khắc phục một số tiêu cực (như chạy chức, chạy quyền, chạy tội...) và một số trường hợp phân công, đề bạt cán bộ chưa chính xác, chưa được dư luận đồng tình. Trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết và kết luận của Trung ương, nhất là về doanh nghiệp nhà nước, còn lúng túng, buông lỏng; kiểm tra, giám sát không chặt chẽ, dẫn đến một số tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước (điển hình là Vinashin, Vinalines) hoạt động kém hiệu quả, có nhiều sai phạm, gây tổn thất lớn, để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng. Một số hạn chế, khuyết điểm, chưa được làm rõ thực chất, mức độ, địa chỉ cụ thể, ai phải chịu trách nhiệm, như tình trạng chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm…

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban Chấp hành Trung ương về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên như Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu. Mặc dù nhiều khuyết điểm, hạn chế có từ các khoá trước, nhưng với trách nhiệm chính trị của cơ quan lãnh đạo hiện nay, Bộ Chính trị và từng Uỷ viên Bộ Chính trị tự nhận thấy sâu sắc trách nhiệm chính trị của mình trước những khuyết điểm, hạn chế đó. Và để giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng, góp phần giữ gìn uy tín, hình ảnh thiêng liêng của Đảng và làm gương trong toàn Đảng, Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị.

Ban Chấp hành Trung ương hoan nghênh, đánh giá rất cao sự nghiêm túc, gương mẫu và cầu thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình đợt này cũng như sự quyết tâm, nỗ lực lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; nhất trí cao với Báo cáo của Bộ Chính trị, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến phê bình rất thẳng thắn, sâu sắc. Kinh nghiệm lịch sử Đảng ta cho thấy, một khi Đảng tự nhận ra sai lầm, khuyết điểm và tự nghiêm khắc, quyết tâm khắc phục, sửa chữa thì sức mạnh của Đảng càng được nâng lên; nhân dân càng tin yêu và ủng hộ Đảng. Trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức hiện nay, điều đó càng hết sức cần thiết. Đó cũng chính là một bài học sâu sắc, một nhân tố quan trọng bảo đảm cho sự vững mạnh của Đảng, bảo đảm sự ổn định chính trị và sự phát triển bền vững của đất nước . Về việc đề nghị xem xét kỷ luật, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị; và yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp tích cực khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá.

Ban Chấp hành Trung ương cũng tự kiểm điểm và nhận phần trách nhiệm của mình trong việc để xảy ra và chưa ngăn chặn được những khuyết điểm, yếu kém trong thời gian qua. Ban Chấp hành Trung ương xin nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân, và sẽ cố gắng làm hết sức mình để từng bước khắc phục. Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu, lúc này, hơn lúc nào hết, chúng ta càng phải nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước dân, xiết chặt đội ngũ, tăng cường đoàn kết, thống nhất, giữ vững niềm tin, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy những kết quả bước đầu quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế, yếu kém, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự là đảng cách mạng chân chính, gắn bó máu thịt với nhân dân, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XI của Đảng đã đề ra .

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương cũng ghi nhận, biểu dương các cấp uỷ đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị đã bước đầu tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng. Trung ương yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, từ Trung ương đến cơ sở, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải tiếp tục thực hiện thật tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4, không làm qua loa, hình thức. Càng xuống cấp dưới, cấp cơ sở càng phải được chỉ đạo chặt chẽ, hết sức tránh tư tưởng đại khái, "làm chiếu lệ", "làm cho xong"; đặc biệt phải có những việc làm thật cụ thể, thiết thực, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tế để mỗi tổ chức mạnh hơn, mỗi cá nhân tiến bộ, gương mẫu hơn, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương đã thành công tốt đẹp với một khối lượng công việc rất lớn. Chúng ta đã bàn và nhất trí cao về nhiều chủ trương, chính sách quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và xây dựng Đảng, kể cả việc quyết định thành lập lại Ban Kinh tế Trung ương; và lần đầu tiên tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn rất thành công trong không khí dân chủ, thẳng thắn và xây dựng.

Thành công của Hội nghị, ngoài sự đóng góp tích cực của các đồng chí Trung ương, các cơ quan và cán bộ tham mưu, giúp việc, còn có phần đóng góp rất quan trọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước, đặc biệt là các đồng chí cán bộ lão thành, các nhà nghiên cứu, nhà giáo, nhà khoa học, những người luôn luôn quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng và có nhiều ý kiến đóng góp hết sức tâm huyết, trí tuệ cho công việc chung của Đảng. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự đóng góp vô cùng quý báu đó. Tôi tin tưởng rằng, với thành công của Hội nghị lần này và sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự ủng hộ hưởng ứng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất định chúng ta sẽ tổ chức thực hiện thành công các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng và nhân dân với niềm tin và khí thế mới.

Xin trân trọng cảm ơn".

Lê Hương Lan (Giới thiệu)

26 nhận xét:

 1. Tổng bí thư nước mắt nghẹn ngào tại Hội nghị Trung ương 6 cách đây gần 7 năm (10/2012), khi đọc bài phát biểu bế mạc mà ông với tư cách người đứng đầu Đảng đã thay mặt Bộ chính trị, Ban bí thư nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn Dân về “một số khuyết điểm lớn” cả hiện tại lẫn các nhiệm kỳ trước.


  Trong bối cảnh ngày đó, chúng ta đã để xảy ra hàng loạt sai phạm tại tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Vinashin đến mức đổ bể, thất thoát ngân sách nghiêm trọng... Trách nhiệm trong vụ này có liên quan đến công việc điều hành nền kinh tế vĩ mô thuộc về ai là việc cần làm cho rõ. Nhưng điều này xem ra lại vô cùng khó khi “một bộ phận không nhỏ” trong Đảng đã "có vấn đề", tính chiến đấu của người cộng sản chân chính trước những sai trái, những cái gọi là "nhóm lợi ích" trong Đảng lại chưa cao, thậm chí bị triệt tiêu. Và rồi kết quả xử lý như mọi người đã biết, không như TBT và đồng bào cả nước mong muốn.

  Từ sai lầm về chủ trương đầu tư nhưng vượt tầm kiểm soát dẫn đến sai phạm trong công tác điều hành tập đoàn, hệ luỵ từ bê bối tại Vinashin đã khiến Vinalines cũng như PVN "dính đòn" và "chết chùm" vì kinh doanh đa ngành nên rất khó gượng dậy.

  Trả lờiXóa
 2. Cựu Chiến binhlúc 21:16 7 tháng 9, 2019

  Hôm nay nghe lại video clip này ta càng thấm thía.
  Rõ ràng trong giai đoạn 2012 đó, Đảng CSVN đang trên bờ vực sụp đổ.
  Sau Hội nghị TW6 này, tiếp xúc với cử tri TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có câu nói nổi tiếng mà ai ai cũng nhớ, đó là "ĐỒNG CHÍ X" và "BẦY SÂU".

  Trong cơn sóng gió đó, TBT Nguyễn Phú Trọng đã lèo lái con thuyền Đất nước vượt qua sóng dữ, tập hợp quanh mình những đảng viên kiên trung để loại dần bầy sâu...

  Lịch sử VN sẽ phải mãi mãi ghi nhận giai đoạn này...

  Trả lờiXóa
 3. Kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI
  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
  Buớc tưới chuyển hướngBước tới tìm kiếm
  Kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 là một đợt tổng kiểm điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong vòng năm 2012. Theo đó, quận, huyện, thị ủy, các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, Ban thường vụ các đảng ủy trực thuộc Thành ủy/Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành thành phố/tỉnh đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đảng viên trong ban thường vụ, đảng đoàn, ban cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo, ban giám đốc [1]. Đỉnh điểm của đợt phê bình và tự phê bình này là Hội nghị 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội, trong đó có vấn đề phê bình và cách chức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng [2].


  Mục lục
  1 Nội dung Nghị quyết
  2 Kết quả
  2.1 Đồng chí X
  3 Xem thêm
  4 Chú thích
  Nội dung Nghị quyết
  Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" được ban hành ngày 16/1/2012 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành[3]. Nghị quyết Trung ương 4 với tiêu đề ""Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" chỉ tập trung vào ba vấn đề thực sự cấp bách, cần làm ngay, đó là[4]:

  Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp;
  Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế;
  Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.
  Nghị quyết TW 4 có viết " một bộ phận không nhỏ" đảng viên hư hỏng, thoái hóa, biến chất[5]. Cụ thể: "trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc..."[3]

  Ông Trương Tấn Sang phát biểu: "Dứt khoát phải tiến hành thành công. Ðó là mệnh lệnh của nhân dân. Không thể để Nghị quyết Trung ương 4 không thành công, là phụ lòng tin của dân, của Ðảng, là không vì lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc. Chúng ta không có con đường nào khác, chỉ có một lựa chọn duy nhất là phải thành công. Cho dù phải chấp nhận những biện pháp đau đớn cũng phải làm, vì đó là sự sống còn của Ðảng, của chế độ và tương lai tươi sáng của đất nước này".

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đồng chí X
   Chiều ngày 15/10/2012, hội nghị lần 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã chính thức bế mạc sau 15 ngày họp kín căng thẳng tại Hà Nội. Trong phát biểu cuối cùng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo Ban chấp hành Trung ương quyết định "không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị"[7]. Ông Trọng nghẹn ngào khi thừa nhận: "Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban Chấp hành Trung ương về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên như Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu."[8]

   Khi tiếp xúc cử tri ở TP Hồ Chí Minh hôm thứ Tư 17/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói về quyết định không kỷ luật một ủy viên Bộ Chính trị, mà ông gọi là 'đồng chí X': "Chỉ có cân nhắc tình hình hiện nay, cân nhắc lợi hại thì quyết nghị là không thi hành kỷ luật. Như vậy không có nghĩa là Bộ Chính trị không có lỗi, không phải là cá nhân đồng chí ‘X’ không có lỗi."[8]

   Sau đó blogger Trương Duy Nhất đặt câu hỏi: "Tại sao cái tên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - người bị Bộ chính trị yêu cầu kỷ luật cũng không dám công khai, phải nói trại ra là "một đồng chí ủy viên BCT... Chủ tịch nước vẫn không dám nêu tên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà phải gọi là "đồng chí X"."[9]
   https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BB%83m_%C4%91i%E1%BB%83m_theo_Ngh%E1%BB%8B_quy%E1%BA%BFt_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_4_kh%C3%B3a_XI

   Xóa
  2. Toàn văn Nghị quyết
   Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay
   21:08, 17/01/2012
   http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Nghi-quyet-Hoi-nghi-Trung-uong-4-Mot-so-van-de-cap-bach-ve-xay-dung-Dang-hien-nay/20121/125067.vgp

   Clip Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc hội nghị TW6
   Clip: Tổng Bí thư phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 6
   Thứ Ba, 16/10/2012 07:06 AM GMT+7
   https://vtc.vn/clip-tong-bi-thu-phat-bieu-be-mac-hoi-nghi-tu-6-d94320.html

   Xóa
 4. Cựu Chiến binhlúc 08:31 8 tháng 9, 2019

  Cụ Nguyễn Phú Trọng hiện làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng thời kiêm nhiệm 1 lĩnh vực cực kỳ khó khăn là Lãnh đạo Ban Chỉ đạo chống tham nhũng.

  Hơn nữa, trong Đảng có sự phân công phân nhiệm các lĩnh vực cho từng người phụ trách. Cụ Trọng không thể và cũng không muốn ôm đồm, dẫm chân lên lĩnh vực đã có người khác phụ trách.

  Chống tham nhũng, tiêu cực là lĩnh vực sống còn của Đảng và chế độ. Nếu không có quá trình kiên trì, gian khó 7 năm qua của cụ Trọng thì VN ta có thể đã là một Ukraina, Siry, Iraq... khói lửa rồi.

  Nhưng còn một lĩnh vực cũng vô cùng quan trọng là Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cùng với tham nhũng, tiêu cực, hàng chục năm qua đã có không ít những cán bộ đã tự thoái hóa, tự chuyển biến về tư tưởng nhưng chưa được cách tổ chức Đảng kịp thời phát hiện, xử lý.

  Cụ Trọng là chuyên gia về lĩnh vực tư tưởng. Cụ chắc hẳn cũng đã biết tất cả. Nhưng cụ Trọng đang để cho anh Võ Văn Thưởng phấn đấu xem sao. Có lần cụ Trọng đã tiếp xúc cử tri nói rõ, xử lý kỷ luật phải nhân văn, mở đường cho người ta tiến....

  Trả lờiXóa
 5. BÀI BÁO HAY TRÊN GOOGLE.TIENLANG

  Thật tình cờ tôi được đọc bài này của các bạn trẻ chủ trang Google.tienlang.
  Quả là cực hay và quý!
  ----
  DẠY VIETNAM PLUS NHÂN CHUYỆN NHẢM: ĐẢO CHÍNH TẠI NGA
  Google.tienlang không "bênh" ông Putin vì thực sự thì ông ấy cũng chả cần sự bênh che ở một blog cỏn con, ở cái đất nước cỏn con xa xôi. Điều chúng tôi quan tâm là thể diện của đất nước, thể diện của cả một nền báo chí Việt Nam mà Vietnamplus của Thông tấn xã Việt Nam là nguồn chính thống của các loại nguồn.

  Do vậy, Vietnamplus cần thận trọng chứ không thể "lá cải" như các tờ báo khác.
  Hẳn chúng ta còn nhớ, báo chí Nga chỉ có một bài báo xuyên tạc lịch sử Việt Nam của một phóng viên ất ơ, đăng trên một tờ báo chưa phải là cỡ chính thống nhất như TASS, làng báo Việt Nam đã nhảy dựng lên; một blog cỏn con như Google.tienlang cũng phải chạy tới dăm bài phản đối; Đại sứ Nga tại Việt Nam cũng phải lên tiếng và rồi bài báo đó bị gỡ.
  Ấy vậy mà Vietnamplus- về vai vế cũng ngang tầm TASS- lại chuyên đi xào xáo tin bài từ các báo lá cải phương Tây rồi đăng lên. Mà trong giai đoạn hiện nay đang diễn ra cuộc "chiến tranh thông tin". Báo chí Mỹ và phương Tây, trong đó có Ukraina không từ thủ đoạn nào, kể cả dựng đứng lên những câu chuyện nhằm đổi trắng thay đen, chĩa mũi dùi vào Nga, vào Putin.
  Nếu như những tờ báo khác, ví dụ như Báo Thanh niên bịa đặt, xuyên tạc lời của ông Viktor Yanukovych, hay BÁO VNEXPRESS LẠI VU KHỐNG TỰ VỆ DONBASS đã là điều không thể chấp nhận chứ đừng nói BÁO VIETNAM+ NHÉT CHỮ VÀO MIỆNG PUTIN!
  Mới nhất, Vietnamplus dám dựa vào nguồn từ một tờ báo lá cải ở Israel để đăng tin giật gân "Đảo chính ở Nga!" Nguyên văn tin trên Vietnamplus:

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cựu đại sứ Israel nhận định "có dấu hiệu đảo chính" tại Nga
   (VIETNAM+) LÚC : 16/03/15 05:29   Sự vắng mặt của ông Putin trước công chúng đang gây khá nhiều lời đồn đoán. (Ảnh: blogs.ft.com)
   Báo "Ha'aretz" ngày 15/3 dẫn lời cựu Đại sứ Israel tại Nga, ông Zvi Magen cho rằng "có nhiều dấu hiệu về một cuộc đảo chính" tại Nga, trong bối cảnh Tổng thống Vladimir Putin được nhìn thấy lần cuối trước công chúng hôm 5/3.Theo báo này, hiện đang xuất hiện những lo ngại tại Nga về khả năng ông Putin là nạn nhân của một nỗ lực đảo chính của các cơ quan an ninh và quân đội. Cựu Đại sứ Magen giải thích: "Các động thái của quân đội xung quanh Điện Kremlin cho thấy có sự thay đổi trong chính phủ, hoặc một nỗ lực nhằm thay đổi chính phủ đang được tiến hành." Ông Magen nhận định rằng những người chịu trách nhiệm về "cuộc đảo chính" này là "những nhánh hoặc các phe phái trong quân đội đang làm việc với nhau hoặc chống lại nhau, hoặc những doanh nhân giàu có mà nhiều người từng làm việc trong những tổ chức này." Ông nhấn mạnh rằng: "Chỉ những người này mới có thể đi lại tự do xung quanh các hành lang của Kremlin."Cựu Đại sứ Magen chỉ ra những lý do dẫn đến khả năng đảo chính tại Nga là các biện pháp trừng phạt của Phương Tây hiện nay đối với những người thân cận với Kremlin, "gây tổn hại tới cá nhân họ". Ông nhấn mạnh rằng: "Tôi không tin có sự tranh cãi xung quanh chính sách. Họ đang bảo vệ lợi ích riêng của mình."Trong khi đó, các nhà bình luận chính trị chỉ ra những lý do khác, như tình hình kinh tế xấu đi nghiêm trọng ở Nga, trong bối cảnh giá dầu mỏ thế giới lao dốc và các biện pháp trừng phạt của Phương Tây, cũng như lo ngại từ những người đứng đầu các cơ quan an ninh về việc ông Putin đang đẩy Phương Tây ra quá xa, như đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân và cách cư xử trong vụ thủ lĩnh đối lập Boris Nemtsov bị sát hại hồi tháng trước./.
   ---------------------
   Chúng tôi không thể tưởng tượng được Vietnamplus có thể cẩu thả đến như vậy! Bởi chỉ cần một vài thao tác trên mạng là ta có thể thẩm định được tính xác thực của bản tin trên đây.
   Ví dụ:
   TASS:
   Путин в Петербурге встретится с президентом Киргизии
   Политика 16 марта, 0:58 UTC+3
   Это будет вторая встреча лидеров с начала года

   ......
   Dịch:
   Tại St Petersburg Putin sẽ gặp Tổng thống Kyrgyzstan
   Chính trị. 16 tháng Ba, 00:58 UTC + 3
   Đây sẽ là cuộc họp thứ hai của các nhà lãnh đạo từ đầu năm đến nay
   MOSCOW, ngày 16 tháng 3. / TASS / Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến St Petersburg vào hôm nay, thứ hai để hội đàm với Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambayev. Đây sẽ là cuộc họp thứ hai của các nhà lãnh đạo từ đầu năm 2015.
   ….
   http://tass.ru/politika/1830067

   Lê Hương Lan
   http://googletienlang2014.blogspot.com/2015/03/day-vietnam-plus-nhan-chuyen-nham-ao.html

   Xóa
  2. Bài này cũng cực kỳ hay và quý
   NHÀ BÁO HỮU THỌ: "LÀM BÁO SAU LAPTOP, THƯỜNG LƯỜI ĐI THỰC TẾ..."
   https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/06/nha-bao-huu-tho-lam-bao-sau-laptop.html

   Xóa
 6. "Đồng chí X" và đồng chí 'nông đức nông tài" chỉ làm thêm chưa đến một nhiệm kỳ nữa thì ĐCSVN sụp đổ rồi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nguyễn Đức Kiênlúc 12:13 10 tháng 9, 2019

   Bạn Phương07:40 10 tháng 9, 2019 nói chính xác.

   Bọn chấy rận thì ủng hộ "Đồng chí X" làm Tổng Bí thư, không phải vì "Đồng chí X" tài cán gì. Cũng ko phải "Đồng chí X" có tư tưởng tiến bộ gì, dân chủ tự do gì.
   Đơn giản bọn chúng muốn ĐCS sụp đổ, muốn đất nước này loạn ly như Ukraina, Siry Iraq... mà thôi!

   Hội nghị Trug ương 6 khóa 11 năm 2012 cũng ko phải ông Trọng thất bại.
   Không kỷ luật được "Đồng chí X" ở Hội nghị này có lẽ cũng là cái hay vì không để xảy ra xáo trộn lớn đẫn đến sự sụp đổ của ĐCS.

   Dù không loại trừ ngay "Đồng chí X" vào năm 2012 thì sau đó, bản thân "Đồng chí X" và tay chân cũng ko còn tác oai tác quái như trước và đến Đại hội 12 thì buộc "Đồng chí X" phải ra đi nhường chỗ cho Lực lượng kiên trung của Đảng...

   Xóa
  2. Đảng ta đã rất cương quyết nhưng cũng rất nhân văn trong công tác cán bộ

   Xóa
 7. Cuộc chiến Chống tham nhũng tiêu cực vẫn đang cực kỳ mạnh mẽ.
  Cách tất cả chức vụ trong Đảng của Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

  Ban Bí thư quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh, đồng thời cách chức Trưởng Ban Nội chính đối với ông Hồ Văn Năm.

  Trả lờiXóa
 8. ũng trong vụ việc này, trước đó UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đại tá Lý Quang Dũng - nguyên ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, nguyên phó giám đốc Công an tỉnh.

  Cùng với đó là thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh - nguyên ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Công an tỉnh; đại tá Trần Thị Ngọc Thuận - phó bí thư Đảng ủy, phó giám đốc Công an tỉnh; đại tá Ngô Minh Đức - nguyên phó bí thư Đảng ủy, nguyên phó giám đốc Công an tỉnh; đại tá Nguyễn Văn Kim - tỉnh ủy viên, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, phó giám đốc Công an tỉnh và đại tá Nguyễn Xuân Kim - nguyên ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, nguyên phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

  Trả lờiXóa
 9. HTM_PGD.JPG​
  Họ và tên: Huỳnh Tiến Mạnh

  Năm sinh: 1965

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

  Chức vụ hiện nay: Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy,
  Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh ​  ​NVK_PGD.JPG
  Họ và tên: Nguyễn Văn Kim

  Năm sinh: 1961

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

  Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công an tỉnh

  ly quang dung 3x4.jpg​ Họ và tên: Lý Quang Dũng

  Năm sinh: 1959

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

  Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công an tỉnh​
  ly quang dung 3x4.jpg​ Họ và tên: Bùi Hữu Danh

  Năm sinh: 1963

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Phước Thành, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

  Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công an tỉnh​
  ly quang dung 3x4.jpg​ Họ và tên: Trần Thị Ngọc Thuận

  Năm sinh: 1968

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

  Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công an tỉnh​
  ​ Họ và tên: Lê Hoàng Ngân

  Năm sinh: 1982

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

  Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công an tỉnh​

  Trả lờiXóa
 10. Hôm nay, đã xử lý tay Mạnh Giám đốc Công an Đồng Nai thì mới thấy bài viết này của Google.tienlang từ năm 2016 LÀ ĐÚNG!!!
  ====

  Bản chất thật của CSGT Công an tỉnh Đồng Nai chúng tôi là như thế nào????

  Kính thưa: Cộng đồng quần chúng nhân dân
  Kính thưa: các lãnh đạo cao cấp nhà nước, Chỉ tịch nước, thủ tướng chính phủ, Tổng bí thư, Trưởng ban nội chính, bộ trưởng bộ công an, Bộ Trưởng bộ nội vụ....
  Tôi xin lỗi vì phải sử dụng cách này để tố cáo, nói lên sự thật của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai. Tôi Đại diện cho tất cả cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai bị chuyển đổi công tác, bị tước bỏ chức vụ vừa qua, buộc thôi giữ chức vụ, chuyển đơn vị không lý do, xin nói lên bản chất thật của CSGT Đồng Nai. Hơn 15 năm trong nghề cảnh sát giao thông, tôi và anh em giao thông chịu nhiều tủi nhục, để dư luận xem thường, bị báo chí soi mói, từng chay mặt đi quỳ lạy phóng viên báo chí khi bị quay phim tiêu cực. Tất cả là vì ai, vì cái gì???????
  Điều này chính ông Huỳnh Tiến Mạnh - đại tá - giám đốc công an tỉnh Đồng Nai biết rõ nhất. Người thích người khác gọi là "Đại ca".
  Từ cán bộ trạm CSGT, lên chỉ huy trạm, rồi lên lãnh đạo phòng giao thông, rồi lên phó giám đốc, đến giờ là giám đốc công an tỉnh Đồng Nai. Tôi xin hỏi ông Mạnh: Ông biết được gì? Ông giỏi như thế nào ngoài việc ônng không khác chúng tôi là chỉ biết lập biên bản vi phạm giao thông. Ngoài ra ông biết gì?????????? Ông đã từng sống với chúng tôi, ăn chung, ngủ chung, ông dạy chúng tôi những gì???????? ông dạy chúng tôi ăn hối lộ, bảo kê xe, nhận tiền xe hàng tháng. Ông dạy chúng tôi cách ăn giang xăng nhà nước, ông dạy chúng tôi cách chung chi cho ông, cho lãnh đạo trên ông, cho ban giám đốc, và giờ ông là người đứng đầu công an tỉnh, tất cả các nguồn chung chi tập trung vào ộng.
  Vụ thằng Duy đông báo pháp luật bị bắt, chúng tôi bị bộ công an mời hơn 30 người, ông dặn dò chúng tôi như thế nào? Ông kêu chúng tôi né tránh khai báo gian dối như thế nào? ông kêu chúng tôi bỏ tiền chạy chọt như thế nào? Chúng tôi đã tốn bao nhiêu tiền ông nhớ không? đổi lại chúng tôi được gì? được như bây giờ là bị buộc thôi chức vụ vô cớ, bị chuyển công tác không lý do. Ông được gi??????? Chính ông cũng là đối tượng bị tình nghi và bị Bộ Công an triệu tập trong vụ này. Nhưng rồi chúng tôi phải hy sinh để ông được an thân, yên ổn, rồi ông leo cao lên giám đốc. Dư luận có biết việc này không? Ông có thể dùng tiền mà ông có được từ chúng tôi để ông mua sự thật, nhưng tôi nghĩ dư luận không mù quán đồng tiền của ông đâu.
  - Ông dạy chúng tôi cách ăn giang nhân dân, lừa dối nhà nước. Mỗi tổ tuần tra ngoài đường đều có chỉ tiêu phải lập biên bản bao nhiêu trường hợp. Thưa mọi người, ông Mạnh dạy chúng tôi cách như thế này: Ra đường thổi xe vi phạm, không lập biên bản mà nhận tiền mãi lộ trực tiếp, sau đó về viết biên bản khống cho đủ chỉ tiêu số lượng biên bản trong 1 ca công tác. Ra quyết định phạt, lấy tiền mãi lộ đi đóng phạt. Số tiền còn lại thì chia nhau. Mỗi ca như vậy mỗi người kiếm được vài chục triệu là bình thường,Hầu hết quyết định phạt hành chính vi phạm giao thông nộp tiền vào kho bạc nhà nước trong khoảng 10 năm nay toàn là thông tin người vi phạm khống, không có người thực tế, vì chính cán bộ giao thông dưới quyền ông Mạnh tự lập nên. Chỉ khi nào bị động thì mới lập biên bản thật.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thanh tra chính phủ, thanh tra nhà nước có thể thanh tra lại tất cả các quyết định xử phạt vi phạm hành chính giao thông có tại kho bạc tỉnh Đồng Nai trong các năm sẽ thấy, toàn là thông tin về người vi phạm khống, không có thật họ tên, năm sinh, nơi thường trú thật.
   - Mỗi trạm giao thông trên tỉnh Đồng Nai đều có ê kip bảo kê xe, chung chi theo tháng. Tôi khẳng định 100% xe tải, xe khách đường dài, xe ben.... đều chung chi tiền tháng cho các trạm, phòng giao thông và chủ trương này do ông Mạnh triển khai từ khi còn làm lãnh đạo phòng CSGT. Thu nhập mỗi cán bộ CSGT Đồng Nai mỗi tháng ít nhất là 300 triệu đồng, chỉ huy ít nhất là 700 triệu đồng, sau khi đac chung chi cho cấp trên. Mỗi tháng thu nhập của ông Mạnh từ các tổ, trạm chung lên là hơn 5 tỷ đồng. Chưa kể đến việc ông trực tiếp bảo kê các tập đoàn xe ben khủng phá nát đường xá đồng Nai bị dân Tân Cang phản đối thời gian qua. Tổ, trạm nào không chung chi là bị chuyển. Như cái chợ. Tôi sẽ công khai việc này khi thấy đến thời điểm.

   - Vụ chị Hoàng anh bị CSGT trạm 51 đánh, tung clip lên mạng, Bản chất không như thanh tra Công an tỉnh nêu. Chẳng có thằng bán sữa nào ở đây cả. Có bao nhiêu “anh nhân viên tiếp thị sữa” giống như kết luận của thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai trong vụ chị Đỗ Vũ Hoàng Anh, SN: 1993 ở quận 9-TP-Hồ Chí Minh bị tổ tuần tra trạm CSGT 51 đánh gây bức xúc dư luận? Nếu như Thanh tra Công an tỉnh gọi thằng Trí trong vụ này là nhân viên tiếp thị sữa thì xin báo với tất cả mọi người toàn bộ lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Đồng Nai có đến khoảng 300 thằng nhân viên tiếp thị sữa như vậy, và hơn 300 nhân viên này không hề nhận lương từ một công ty sữa nào mà chính Cảnh sát giao thông Đồng Nai trả lương hàng ngày với mức lương cao hơn lương của Đại tá giám đốc Công an tỉnh. Ở đâu ra mà nhiều tiếp thị sữa đến thế? Nói thì không ai tin, nó có từ lâu rồi, có từ thời anh “Đại Ca Mạnh” còn làm chỉ huy trạm Cảnh sát giao thông 51. Và đây cũng chính là sản phẩm của Đại Ca Mạnh của chúng tôi. Vậy nhiệm vụ của nhân viên tiếp thị sữa này là gì? Nhiều lắm: chạy việc cho cán bộ giao thông, dọn dẹp, sắp xếp vị trí đứng chốt tuần tra kiểm soát, giúp cán bộ ghi chép biên bản, giúp cán bộ đặt vấn đề và nhận tiền mãi lộ từ những người vi phạm, cảnh giới đề phòng phóng viên báo chí theo dõi.... và đánh người vi phạm khi thấy họ có biểu hiện chống đối. Còn đối với những người ngồi trong văn phòng làm công việc xử lý tai nạn giao thông, xử phạt vi phạm hành chính, đăng ký xe có nhân viên tiếp thị sữa không? Ai cũng có, mỗi bộ phận trong lực lượng Cảnh sát giao thông Đồng Nai đều có nhân viên tiếp thị sữa cho riêng mình và trả lương xòng phẳng hàng ngày.
   người mới đeo cấp hàm thiếu úy nhưng trả lương cho nhân viên tiếp thị sữa của mình với mức lương cao hơn Đại tá.
   Tiền ở đâu ra mà trả lương như thế?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Xóa
  2. Trong vụ này, chị hoàng anh bị đánh, Đại ca đã chỉ đao trạm giải quyết êm, anh em chúng tôi đã mời chị Hoàng anh về trụ sở để hòa giải, nan nỉ, chị Hoàng anh đồng ý nhận 2 triệu đồng bồi thường sau khi nghe chúng tôi nan nỉ cho thằng "nhân viên sữa ". trong cuộc nói chuyện chị Hoàng anh đã bí mật ghi âm và đúng như báo chí đã phản ánh. Phản ánh của chị Hoàng Anh trên báo chí là hoàn toàn đúng. Thanh tra công an tỉnh đã bóp méo sự thật, ai chủ trương việc này?????? tôi chỉ biết chính đại ca kêu chúng tôi giải quyết êm. Chúng tôi đã làm theo, vậy mà giờ đây chúng tôi bị chơi như thế này. Quá đau.
   - Có một ông Giám đốc Công an nào mà vượt biên sang campuchia đánh bài, đá gà với giang hồ không hả "Đại ca". Tôi nghĩ việc này xã hội biết khá rõ về Đai ca. Từ khi Đại ca còn ăn chung ở chung với chúng tôi, đến giờ Đại ca là giám đốc rồi, Đại ca bao nhiêu lần vược biên sang Campuchia đánh bài đá gà Đại ca có nhớ không????????? Chắc đại ca nhớ. Em nghĩ vậy. Đại ca thắng thì đại ca vui, Đại ca buồn thì đại ca chửi chúng em như con chó. Giờ Đại ca lên giám đốc Công an tỉnh rồi, Đại ca quên bọn này, Đại ca xem bọn này là thứ rác, bỏ đi, thứ chó mà đại ca thích thì vuốt ve, không thích thì quăng ra đường. Đâu có được đại ca, bọn này là chó thì bọn này biết cắn đó đại ca ơi.
   - Đại ca, em nói đại ca nghe, chúng em biết nhiều vè đại ca mà, đại ca hiểu mà, em mong đại ca xem lại các quyết định của mình, xem lại chữ ký của mình, Bọn em có sai phạm gì đâu, bọn em cố gắn lắm mới được vào vị trí đó. Cũng như đại ca thôi.
   - Lý do vì sao tước bỏ chức vụ các chỉ huy trạm 51 cho về làm lính cảnh sát cơ động????????????????? lên chỉ huy thì có quy trình, miễn nhiệm thì cũng có lý do, cũng có quy trình chứ. có sai pahjm thì mới bị xử lý chứ??????????????????????????????????????????????????????? Đại ca làm như vậy có lạm quyền không???????? cho chúng tôi biết lý do???????????? hay đại ca không hiểu cách làm việc của giám đốc - vị trí đại ca đang ngồi????????? Chúng tôi đâu có xin đi, khi nào chisng tôi xin đi chổ khác mà chổ đó không còn vị trí tương đương thì chúng tôi chấp nhận làm lính. Còn đằng này chúng tôi không xin đi, tại sao chuyển chúng tôi làm lính????????????????????????????????
   - Tại sao các trường hợp khác giám đốc Nguyễn Văn Khánh mới ký quyết định điều động trước đó khoảng 1 tháng, bỗng dưng đại ca lên thay xếp Khánh làm giám đốc,Đại ca ký thay đổi quyết định là như thế nào????????????????
   http://googletienlang2014.blogspot.com/2015/12/chuyen-nong-tren-mang-nguyen-van-stt.html

   Xóa
  3. đính chính
   đây là bài trên google.tl năm 2015 chứ ko phải 2016 như tôi viết trên kia.
   ---
   Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015
   Chuyện nóng trên mạng: NGUYÊN VĂN STT CỦA FB "CÁNH ĐỒNG NGÔ"

   http://googletienlang2014.blogspot.com/2015/12/chuyen-nong-tren-mang-nguyen-van-stt.html

   Xóa
 11. HOAN NGHÊNH GOOGLE.TIENLANG!

  Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015
  Chuyện nóng trên mạng: NGUYÊN VĂN STT CỦA FB "CÁNH ĐỒNG NGÔ"

  http://googletienlang2014.blogspot.com/2015/12/chuyen-nong-tren-mang-nguyen-van-stt.html
  ---
  Những sai phạm nào khiến Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị cách chức?
  Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh bị cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai do sai phạm liên quan đến một loạt sai phạm.

  Cụ thể, năm 2003, Đại úy Võ Đình Thường - Trưởng trạm CSGT Dầu Giây bị báo chí phanh phui về vụ việc nhận hối lộ, tổ chức ''làm luật'' với ô tô trên các tuyến đường do trạm Dầu Giây quản lý. Khi bị báo chí phản ánh ông Thường cùng nhiều người khác đã bàn cách đối phó.

  Đến năm 2005, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phân công ông Thường về làm Đội trưởng Đội cảnh sát 113 (PC64) đến năm 2010. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó Phòng cảnh sát môi trường. Đến năm 2015, ông Thường được luân chuyển qua làm Phó Phòng CSGT, cho đến năm 2017 dư luận xôn xao về việc Thượng tá Võ Đình Thường - Phó Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai lại chính là người từng bị kỷ luật cách chức và cho ra khỏi lực lượng CSGT 14 năm trước.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tháng 3/2012, ông Mạnh được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh, đồng thời được thăng hàm từ Thượng tá lên Đại tá. Đến tháng 9/2015, ông Huỳnh Tiến Mạnh được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thay Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh. Đây cũng là thời điểm ông Võ Đình Thường được luân chuyển trở lại Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai.

   Ngoài ra, nhiều năm qua liên tục xảy ra 3 vụ cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai bắn chết người. Theo đó, tháng 9/2013, tại trạm CSGT Suối Tre (thị xã Long Khánh, nay là TP Long Khánh), Đại úy trạm CSGT Suối Tre Ngô Văn Vinh dùng súng bắn chết Trạm phó là Thiếu tá Trần Ngọc Sơn sau mâu thuẫn khi đi hát karaoke, một cán bộ trạm này cũng bị thương do trúng đạn. Ngô Văn Vinh sau đó bị tuyên án 9 năm tù.

   Năm 2014, Thượng sĩ Vũ Thanh Bảo (Công an huyện Cẩm Mỹ) đi bắt sòng bạc trong một tiệc cưới ở ấp Tân Hòa (xã Bảo Bình) thì xảy ra việc nổ súng khiến một người dân bị chết. Sau đó, Công an huyện Cẩm Mỹ đến chia sẻ với gia đình nạn nhân và hỗ trợ kinh phí. Vụ án cũng đột ngột được khép lại với lý do súng bị "cướp cò".

   Thời điểm đó, Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận là Trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ nhưng không bị quy trách nhiệm mà được Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai đề bạt, bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh - Phó bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai. Bà Thuận cũng vừa bị Ủy ban Kiểm tra trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

   Xóa
  2. Gần đây nhất là vụ việc Trung úy Nguyễn Tấn Phước nổ súng bắn chết người tại một nhà trọ thuộc TP Biên Hòa vào tháng 1/2018. Phước là cán bộ Phòng CSGT Đồng Nai và từng là tài xế riêng của nguyên Giám đốc Công an Nguyễn Văn Khánh. Khi vụ án bắn người xảy ra, tướng Khánh đã về hưu.

   Trước đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Huỳnh Tiến Mạnh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Mạnh tương ứng với kỷ luật đảng./.

   Xóa
 12. Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, tạm thời phụ trách Công an tỉnh

  Lãnh đạo Bộ Công an cũng ra quyết định phân công Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, tạm thời phụ trách Công an tỉnh cho đến khi có quyết định của Bộ Công an về việc bổ nhiệm Giám đốc mới.

  Trả lờiXóa
 13. Tất cả các cán bộ có sai phạm đều phải bị xử lý

  Trả lờiXóa