Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ QUY ĐỊNH CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI LOTUS

Lời dẫn- Hôm nay, 16/9/2019, mạng xã hội của người Việt- Lotus.vn mới khai trương nên nhiều người chưa thể biết cách sử dụng. Vì lý do này, Google.tienlang xin copy nguyên văn bản HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ QUY ĐỊNH CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI LOTUS từ trang chủ Lotus.vn về đây để chúng tôi cùng các bạn làm quen.
*********

HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ QUY ĐỊNH CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI LOTUS
Lưu ý: Đây chưa phải là bản quy định và chính sách sử dụng Dịch Vụ của Lotus mà chỉ là “Những hướng dẫn cơ bản”, định hướng cơ bản để người sử dụng có thể áp dụng tạm thời khi sử dụng Lotus trong giai đoạn đầu (Beta). Quy định hoàn chỉnh sẽ được xây dựng trong quá trình sử dụng, dựa trên ý kiến đóng góp của người sử dụng, phù hợp với các tiêu chuẩn.
-----------------
Lotus (website www.lotus.vn ) là mạng xã hội của người Việt, là nền tảng để cộng đồng khám phá, đăng tải và chia sẻ thông tin từ tất cả các nguồn tin hợp pháp, chính thống và trung thực trên Internet. 
Nội dung trên mạng xã hội Lotus (sau đây gọi là “Dịch Vụ” hoặc “Lotus”) được đăng tải, chia sẻ và đánh giá bởi chính cộng đồng người sử dụng mà không có bất kì sự điều chỉnh, sửa chữa nào từ bên cung cấp nền tảng dịch vụ. Nền tảng dịch vụ là nơi, là phương tiện để người dùng cùng nhau đăng tải, chia sẻ, khám phá và quyết định giá trị của nội dung - cùng nhau thay đổi cách thức đánh giá và tiếp cận thông tin trên Internet theo hướng tích cực và hợp pháp.

I. QUY ĐỊNH CHUNG
Bản “Hướng dẫn cơ bản” về cung cấp và sử dụng Dịch Vụ này đưa ra những điều khoản hợp pháp đối với việc sử dụng các Dịch Vụ được cung cấp trên website www.lotus.vn.
Việc sử dụng các Dịch Vụ trên website www.lotus.vn đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với bản “Hướng dẫn cơ bản” này, các điều khoản và chính sách khác được áp dụng (bao gồm cả các chính sách, quy định sẽ được cập nhật, bổ sung) cho dù bạn là Khách Viếng Thăm (những người chỉ xem các nội dung có trên Lotus) hay là Thành Viên (những người đăng ký và sử dụng các Dịch Vụ). Thuật ngữ Người sử dụng (“NSD”) được sử dụng trong văn bản này bao gồm cả Khách Viếng Thăm và Thành Viên.
Bản “Hướng dẫn cơ bản” này sẽ được cập nhật, hoàn chỉnh thường xuyên mà không cần thông báo trước, khi cần thay đổi cho phù hợp. Việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi được cập nhật đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo những quy định mới cập nhật. NSD khi sử dụng Dịch Vụ của Lotus đồng nghĩa với việc đã đồng ý và cam kết từ bỏ mọi khiếu nại, khiếu kiện đối với bản “Hướng dẫn cơ bản” mới nhất tại thời điểm sử dụng Dịch Vụ mà không có bất cứ ngoại lệ hay miễn trừ nào.
Bản “Hướng dẫn cơ bản” này cũng ghi rõ những điều khoản đối với việc sử dụng những thông tin, nội dung được gửi lên hệ thống Lotus, bao gồm cả quyền, nghĩa vụ, giới hạn trách nhiệm và bảo mật thông tin cá nhân.

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ
Trong quá trình thực hiện việc đăng ký, NSD có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác những thông tin dùng để đăng ký tài khoản của mình theo các mức tiêu chuẩn của Lotus. Nếu phát hiện có thông tin không chính xác, thiếu trung thực, chúng tôi có quyền xem xét tạm khóa hoặc đình chỉ việc sử dụng tài khoản của NSD mà không cần thông báo cho bạn cũng như không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. NSD hoàn toàn chịu trách nhiệm việc bảo mật và sử dụng tài khoản của mình, không sử dụng tài khoản của NSD khác cũng như không chia sẻ thông tin tài khoản của mình cho bất kỳ NSD nào. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những hành động có liên quan đến việc sử dụng mật khẩu và tài khoản của mình trên Lotus. Nếu bạn phát hiện những nghi vấn về việc sử dụng trái phép tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

III. QUYỀN SỬ DỤNG CỦA THÀNH VIÊN
Tất cả NSD đã đăng ký Thành Viên có quyền sử dụng toàn bộ các chức năng mà Lotus cung cấp. Quy định về việc đăng tải nội dung sẽ được đề cập dưới đây. Tất cả những nội dung đăng tải từ NSD trái với quy định sử dụng hoặc không phù hợp với các tiêu chuẩn của Lotus sẽ bị chúng tôi xem xét gỡ bỏ mà không cần báo trước, cũng như có thể dẫn đến việc tạm khóa hoặc xóa vĩnh viễn tài khoản của NSD.

IV. BẢN QUYỀN TRÊN HỆ THỐNG LOTUS
Chúng tôi tôn trọng các quy định về sở hữu trí tuệ và chúng tôi cũng mong muốn bạn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định này.
4.1 Việc đăng ký tài khoản (bao gồm cả username và nickname) cần tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền của các tổ chức và cá nhân. Tên tài khoản không được giả mạo và/hoặc gây nhầm lẫn với các tổ chức cá nhân khác.
4.2 Hệ thống Lotus của chúng tôi có thể chứa các liên kết và mô tả nội dung đến các nguồn nội dung khác mà không thực hiện việc đăng tải lại bất kỳ nội dung từ các nguồn xuất phát nào. Nếu muốn sử dụng lại các nội dung này NSD tự liên hệ với nguồn gốc xuất phát của nội dung. Trường hợp bạn tự ý bỏ qua nghĩa vụ này, bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng các nội dung đó.
4.3 Khi chúng tôi phát hiện hoặc có cơ sở hoặc nếu được thông báo hợp lệ rằng nội dung đăng tải xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên khác và/hoặc có phát sinh trách nhiệm của NSD, chúng tôi có quyền ngay lập tức gỡ bỏ nội dung đó trên Lotus mà không cần thông báo cũng như chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc gỡ bỏ này. Tùy từng trường hợp chúng tôi sẽ quyết định việc tạm khóa hoặc xóa vĩnh viễn tài khoản của bạn.
4.4 Chúng tôi giữ độc quyền trong việc cho phép hoặc không cho phép bạn sử dụng logo, khẩu hiệu, các nhãn hiệu, tên Dịch Vụ và các sản phẩm trí tuệ khác của Lotus. Đồng nghĩa với điều này, bạn đồng ý không trưng bày, không tự ý sử dụng, không nhân danh Lotus để truyền đạt, phân phối, chuyển nhượng… dưới bất kỳ hình thức nào các tài sản trí tuệ của Lotus mà không được sự cho phép của chúng tôi.

V. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG TẢI, CHIA SẺ NỘI DUNG LÊN HỆ THỐNG LOTUS
Lotus đề nghị các bạn đọc kỹ các quy định dưới đây. Khi bạn chấp thuận là thành viên Lotus đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các quy định sau:

5.1 Bạn phải xác nhận rằng tất cả các nội dung mà bạn đưa lên dù là công khai hay giới hạn hay gửi riêng hoàn toàn thuộc trách nhiệm cá nhân của bạn. Bạn có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về ý kiến, quan điểm, nội dung mà bạn đăng tải, thảo luận trên Lotus.
Chúng tôi không kiểm soát nội dung đó vì thế chúng tôi không có trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp, tính nguyên vẹn và chất lượng của nội dung mà bạn đưa lên.

5.2 Bạn không được làm các điều sau trên Lotus:
- Không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.
- Không tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.
- Không đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân.
- Không đăng tải, tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
- Không đăng tải, tuyên truyền các nội dung vi phạm sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả.
- Không dùng ngôn ngữ thiếu văn hóa, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống Dân tộc Việt Nam.
- Không gây gổ và sử dụng những lời lẽ, thái độ xúc phạm cá nhân hay tập thể trên cộng đồng Lotus.
- Không thực hiện các hành vi có tính chất Spam bao gồm nhưng không giới hạn như bình luận, loan tin, nhắn tin…
- Không lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
- Không tạo ra và đăng tải lên các liên kết chứa virus máy tính hoặc các chương trình gây hại và phá hỏng máy tính.
- Không đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của Thành Viên khác trên Lotus. Không gây cản trở hoặc có những hành vi đe dọa việc sử dụng bình thường tài khoản, mật khẩu của NSD khác.

5.3 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào do NSD gửi lên. Mọi khiếu nại về nội dung, chúng tôi sẽ giải quyết tùy từng trường hợp và không có trách nhiệm buộc phải giải quyết, trừ khi để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

5.4 Bất kì nội dung nào mà bạn đưa lên, kể cả các thông tin cá nhân đăng ký tài khoản đều có thể được giữ lại hoặc cung cấp khi pháp luật, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu và/hoặc chúng tôi có lý do để tin rằng việc lưu giữ hay cung cấp là cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho cộng đồng NSD.

5.5 Chúng tôi và những người ủy quyền của chúng tôi giữ quyền xử lý bao gồm nhưng không giới hạn như loại bỏ bất kỳ nội dung đăng tải không hợp lệ hay vi phạm các quy định, tiêu chuẩn mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về sự tổn thất của bạn do những loại bỏ đó.
- Không tạo ra và đăng tải lên các liên kết chứa virus máy tính hoặc các chương trình gây hại và phá hỏng máy tính.

VI. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG
NSD tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình và tuân thủ quy định của Lotus về cung cấp thông tin cá nhân cũng như tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin khi sử dụng Dịch Vụ trên Lotus.
Chúng tôi tôn trọng tính bảo mật đối với những thông tin cá nhân của NSD và có biện pháp phù hợp để bảo đảm an toàn thông tin cũng như không thực hiện việc mua bán, trao đổi thông tin cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào.
- Chịu trách nhiệm về ý kiến, quan điểm đưa ra thảo luận trên LOTUS

VII. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

NSD công nhận và đồng ý rằng việc đăng tải nội dung, chia sẻ các thông tin trên Lotus hoàn toàn xuất phát từ chủ ý của NSD. Chúng tôi chỉ tạo môi trường cho NSD đăng tải, chia sẻ thông tin mà không tham gia vào quá trình đăng tải thông tin của NSD cũng như không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin không đúng hoặc không chính xác nào trong các nội dung được đăng tải bởi NSD. Chúng tôi cố gắng tạo ra một cơ chế chia sẻ thân thiện và hữu ích cho tất cả cộng đồng. Vì thế, hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc, hiểu, đồng ý, chấp nhận các quy định của chúng tôi trước khi sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào trên Lotus.
Nếu bạn muốn có đầy đủ thông tin bất kỳ sự thay đổi nào của các quy định về sử dụng Dịch Vụ này trong tương lai, xin vui lòng truy cập website, ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên cập nhật các quy định này cho mỗi lần vào truy cập và sử dụng các Dịch Vụ trên Lotus.
Phát triển bởi

Link nguồn
https://lotus.vn/portal/quy-dinh-cung-cap-va-su-dung.html
====
Mời xem bài liên quan
1. Google.tienlang TẠM XA FACEBOOK
2. Thông báo- GOOGLE.TIENLANG LẠI PHẢI XA FACEBOOK MỘT THỜI GIAN!
3. GOOGLE.TIENLANG SẼ BỎ HẲN FACEBOOK ĐỂ XÀI LOTUS
4.  HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ QUY ĐỊNH CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI LOTUS...

12 nhận xét:

 1. Trực tiếp: Ra mắt mạng xã hội Việt Nam Lotus

  https://www.youtube.com/watch?v=AKsVhPc1zMU

  https://tuoitre.vn/truc-tiep-ra-mat-mang-xa-hoi-viet-nam-lotus-20190916113524349.htm

  Trả lờiXóa
 2. Hãy nhanh tay đăng ký
  https://lotus.vn/portal/creators.html

  Trả lờiXóa
 3. Bộ trưởng Bộ TT&TT nói gì về mạng xã hội Lotus vừa ra mắt?

  “Mạng xã hội Lotus thành công hay không thành công phụ thuộc rất nhiều vào chúng ta - chính những người trải nghiệm Lotus và cùng phát triển Lotus”.


  Tối 16/9, mạng xã hội Lotus thuần Việt do người Việt Nam sáng tạo và phát triển đã ra mắt tại một sự kiện ở Hà Nội. Theo thông tin tại sự kiện, mạng xã hội này đã huy động được 1.200 tỉ đồng vốn đầu tư. Ở thời điểm ra mắt phiên bản Open Beta, Lotus đang có hơn 500 nhà sáng tạo đến từ 20 lĩnh vực khác nhau.

  Cộng đồng có nhu cầu được kiểm soát luật chơi trên mạng xã hội

  Tham gia sự kiện có ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT). Chia sẻ tại sự kiện, ông Hùng cho biết, phải hơn chục năm rồi ông mới lại được nghe mọi người nói về một cách tiếp cận mới cho một mạng xã hội. Ông có niềm tin là người Việt Nam có thể làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm. Và khi nghe giới thiệu về mạng xã hội Lotus, ông nghĩ rằng: “Tại sao người Việt Nam chúng ta lại không nghĩ rằng sẽ có rất nhiều Steve Jobs Việt Nam?”.

  “Mạng xã hội Lotus thành công hay không thành công phụ thuộc rất nhiều vào chúng ta - chính những người trải nghiệm Lotus và cùng phát triển Lotus. Không có sự sáng tạo nào lớn hơn sự sáng tạo của chính những người dùng và đấy là sức mạnh của những người Việt Nam, sức mạnh của tất cả chúng ta”, ông Hùng nói.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT, internet có những chu kỳ 15 năm. Chu kỳ thứ nhất tức là 15 năm thứ nhất là xây dựng hạ tầng và nền tảng của một thế giới trực tuyến với các tên tuổi như Cisco, Microsoft. Chu kỳ thứ hai tức là 15 năm tiếp theo là điện thoại di động, truyền thông xã hội, kinh tế nền tảng với các tên tuổi như Facbook, Google và Apple. Hai chu kỳ này đều gắn với các công ty internet, phần nhiều là các công ty toàn cầu.

   Chu kỳ thứ ba có thể coi bắt đầu từ năm 2015, khi internet bắt đầu được tích hợp vào mọi phần của cuộc sống con người và tạo ra những tên tuổi mới. Ở chu kỳ này, sẽ không chỉ là các công ty internet nữa, không chỉ là nội dung và máy học nữa mà phải có thêm ngữ cảnh. Một ngữ cảnh cụ thể sẽ sinh ra tri thức và giá trị cụ thể. Một ngữ cảnh Việt Nam, một bài toán Việt Nam sẽ phải có một lời giải Việt Nam.

   “Làn sóng internet thứ ba này là cơ hội cho các công ty địa phương sử dụng công nghệ toàn cầu để giải bài toán địa phương. Làn sóng internet thứ ba này cũng cần một nền văn hóa mới - văn hóa hợp tác, không phải là sự phá hủy mang tính thay thế của làn sóng thứ hai mà là sự phá hủy mang tính hợp tác”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại sự kiện ra mắt mạng xã hội Lotus.

   Xóa
  2. Ông Hùng cho rằng, mạng xã hội rồi cũng cần một cách tiếp cận mới. Giá trị khổng lồ được cộng đồng tạo ra không thể chỉ một người làm nền tảng hưởng hết mà phải được chia sẻ. Cộng đồng có nhu cầu được kiểm soát luật chơi, họ phải là chủ nhân của cuộc chơi chứ không phải là nạn nhân của những thuật toán giấu kín.

   “Nền tảng có thể là toàn cầu nhưng cũng phải cho phép tạo ra những nền tảng phụ để giải những bài toán mang tính ngữ cảnh cụ thể. Đã là nền tảng thì phải đủ sạch để tạo ra môi trường lành mạnh. Những gì vi phạm những giá trị cốt lõi của nhân loại, của đạo đức xã hội thì phải được nền tảng tự động loại bỏ, đề cao hợp tác - hợp tác với các ngành, với các cá nhân để đưa lên nền tảng các giá trị mới. Doanh nghiệp nền tảng cũng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Không như gần đây một số doanh nghiệp làm lộ lọt thông tin cá nhân, thậm chí là bán dữ liệu cho bên thứ ba”, ông Hùng đánh giá.

   Xóa
  3. Lotus tiếp cận theo cách mới, nhưng còn quá sớm để nói đến thành công

   Nói về mạng xã hội Lotus, ông Hùng đánh giá đây là sản phẩm của làn sóng internet thứ ba, một cách tiếp cận theo cách mới. “Chúng ta thấy sự cam kết của Lotus: Cam kết hợp tác, cam kết chia sẻ lợi ích, cam kết nội dung lành mạnh để lan tỏa năng lượng tích cực, cam kết cá thể hóa, cam kết tiếp cận có ngữ cảnh, cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân. Những cam kết này là để giải quyết những nhu cầu mới và được giải quyết thông qua các công nghệ mới nhất và thông qua một đội ngũ phát triển nhiệt huyết”, ông Hùng nói.

   “Trong một thế giới kinh doanh mà người thắng cuộc dường như hưởng lợi tất cả, thì những người đi sau chỉ còn một cách duy nhất là phải có cách tiếp cận mới, khác biệt, có tính đột phá. Bất kỳ một thành công nào rồi cũng bộc lộ những khuyết tật. Bài toán được giải, nhu cầu được thỏa mãn thì những nhu cầu mới sẽ xuất hiện, những công nghệ mới có tính đột phá sẽ ra đời, làm xuất hiện những mô hình kinh doanh mới đáp ứng những nhu cầu mới của thị trường và của người dùng. Bởi vậy mà những công ty startup mới khởi nghiệp sẽ lại thay thế những gã khổng lồ. Và đó chính là sự tiến hóa, như một quy luật của muôn đời vậy. Các công ty startup Việt Nam nên có niềm tin này để khởi nghiệp”, ông Hùng nói thêm.

   Xóa
  4. Bộ trưởng Bộ TT&TT cũng đánh giá cao sự dấn thân của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam phát triển Lotus khi đã đầu tư vào một lĩnh vực khó, bước vào một thị trường đã bị thống trị bởi những gã khổng lồ toàn cầu, làm một việc mà không ít các doanh nghiệp Việt Nam khác đã thử và thất bại, làm một việc mà tâm lý xã hội nói chung cho là không khả thi. “Nhưng nếu họ không làm và không ai làm nữa, và không chỉ ở đây mà ở khắp các lĩnh vực khác thì Việt Nam sẽ ra sao?”, ông Hùng đặt câu hỏi.

   “Việt Nam là nước đi sau, sẽ không còn bất kỳ việc gì dễ cho chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ không nhìn đó chỉ như là thách thức mà còn là cơ hội nữa. Bởi vì việc dễ thì không bao giờ tạo ra người tài, việc trung bình thì tạo ra người trung bình, việc khó thì tạo ra người giỏi, và việc vĩ đại thì tạo ra người vĩ đại”, ông Hùng nhấn mạnh.

   Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT, chặng đường mà Lotus phải đi sẽ còn dài, còn nhiều khó khăn phía trước và sẽ còn quá sớm để nói về thành công của Lotus. Nhưng cái mà Lotus cần kiên trì là nghĩ lớn, giải quyết đúng bài toán, mô hình kinh doanh rõ ràng và cách tiếp cận khác biệt. Các khó khăn khác chỉ nên coi là lửa thử vàng, là cơ hội để tôi luyện.

   Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, nếu Lotus thành công, nó sẽ tạo cảm hứng cho các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam khác đang dấn thân “made in Vietnam”, tạo ra sản phẩm công nghệ Việt Nam và từ đó đi ra toàn cầu. Thành công sẽ góp phần để đến năm 2020, người dùng các mạng xã hội Việt Nam sẽ tương đương người Việt Nam dùng các mạng xã hội nước ngoài.

   Ông Hùng cũng cho biết, sắp tới đây, Bộ TT&TT sẽ đặt ra nhiều hơn nữa các bài toán khó, thậm chí là rất khó nhưng luôn là những bài toán mà nếu thành công sẽ mang lại giá trị kinh tế lớn cho các doanh nghiệp ICT (công nghệ thông tin và truyền thông).

   Xóa
  5. Mạng này mà ưu việt hơn các MXH khác thì tuyệt vời

   Xóa
 4. Ủng hộ Lotus- Mạng xã hội của người Việt!
  Với cam kết đưa NỘI DUNG lên ngôi vua ở Lotus, tôi hy vọng bọn xuyên tạc bịa đặt chống phá sẽ không còn đất sống!
  Tôi cũng ủng hộ đề xuất chính quyền nên chặn face ở VN.
  Mấy cụ cờ vàng ba que ở Cali, nếu thích chửi VN trên face thì cứ để họ chửi, và họ nghe!

  Trả lờiXóa
 5. Ngày nay, phương tiện truyền thông xã hội nhận được rất nhiều sự chú ý bất kể lứa tuổi hay giới tính. Ai mà chẳng thích ngắm ảnh đẹp, xem meme (ảnh cười cợt) hoặc những video thú vị và đã mắt?

  Tuy nhiên, mạng xã hội tuy là ảo nhưng lại ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống trong thế giới thực của mỗi con người.

  Trên lý thuyết, phương tiện truyền thông xã hội là công cụ tuyệt vời để kết nối với những con người cùng chí hướng, duy trì các mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, ai ai cũng biết rằng mọi thứ đã nhanh chóng trở nên tồi tệ - bảo Facebook ngày nay là một "bãi rác" cũng không ngoa chút nào.

  Trả lờiXóa
 6. Mình rất ủng hộ mạng xã hội mới này

  Trả lờiXóa