Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020

Nhân ngày thành lập QĐND 22/12: TÌM HIỂU VỀ “QUÂN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM”

Lời dẫn: Thực tế lịch sử thì “QUÂN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM” là một bộ phận của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đều do Bác Hồ cùng Đảng Lao động (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) thành lập và rèn luyện, chỉ huy. Thế nhưng, để đấu tranh chính trị trên trường quốc tế trong thời gian chiến tranh trước 30/4/1975, Đảng ta đã tách một bộ phận của Đảng như một Bộ chỉ huy tiền phương ở phía Nam, hoạt động dưới danh nghĩa công khai là Đảng Nhân dân Cách mạng Miền Nam Việt Nam và quân đội của Đảng Nhân dân Cách mạng gọi là “QUÂN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM”. Quân Giải phóng, về danh nghĩa công khai, thuộc Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Trên các diễn đàn phản động của lũ ba que có không ít các “lý luận gia” cho rằng “Cộng sản miền Bắc cướp công của người miền Nam, tức của  Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam”, rằng “Sau 30/4/1975, Cộng sản Bắc Việt vội vàng giải thể Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, giải thể Quân Giải phóng” v.v…
Cùng với đó, có những ông cán bộ to của ta hiện nay, đương chức hay vừa nghỉ hưu, cỡ thứ trưởng như ông Nguyễn Thanh Sơn vì muốn rửa mặt cho Mỹ ngụy nên lại coi cái quân đội của VNCH (tức ngụy quân) ngang bằng với Quân Giải phóng, thậm chí ngang bằng với Quân đội Nhân dân Việt Nam! Ông Nguyễn Thanh Sơn- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nói trên báo Pháp luật Tp Hồ Chí Minh, xin trích nguyên văn
: 


"Ngày xưa ta không thể nói là không có chính phủ Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam. Đó là chính phủ cũng được quốc tế thừa nhận chứ. Đó cũng là một nhà nước có quân đội thực thi nhiệm vụ quốc gia của họ để bảo vệ chính nghĩa theo lý tưởng của họ."

Link còn đây:

http://phapluattp.vn/thoi-su/chinh-tri/thu-truong-ngoai-giao-nguyen-thanh-son-tu-tuong-han-thu-se-lam-dat-nuoc-yeu-kem-465359.html

Nhân kỷ niệm 76 năm Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12/1944—22/12/2020, Google.tienlang trân trọng giới thiệu bài viết của bác Lê Trọng- Cộng tác viên lâu năm của Google.tienlang. Bài viết với tiêu đề  TÌM HIỂU VỀ “QUÂN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM”

*********

Nhân ngày thành lập QĐND 22/12: TÌM HIỂU VỀ “QUÂN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM”

Quốc kỳ 

Quân huy của Quân Giải phóng MNVN

Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam (gọi tắt là Quân Giải phóng hoặc Giải phóng quân), còn gọi là Các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam, được thành lập trên cơ sở thống nhất các lực lượng vũ trang do đảng cộng sản thành lập ở miền Nam, bao gồm lực lượng ở lại không đi tập kết, lực lượng mới tham gia tại chỗ và lực lượng đi tập kết đã quay lại miền Nam hoạt động.

Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập ngày 15 tháng 02 năm 1961 tại chiến khu Đ và chịu sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Lao động và Trung ương Cục miền Nam. 

Về mặt quân sự, Quân Giải phóng miền Nam là một bộ phận của Quân đội Nhân dân Việt Nam, chịu sự lãnh đạo trực tiếp từ trên xuống của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và Bộ Quốc phòng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Quân ủy và Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam, Quân khu ủy và các Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam ở các quân khu, Đảng ủy quân sự và Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố tại miền Nam. Vì thế, lực lượng bộ đội từ miền Bắc tăng cường vào Nam chiến đấu, kể từ năm 1963, nghiễm nhiên cũng là bộ đội thuộc biên chế Quân Giải phóng. 

Về mặt chính trị, Quân Giải phóng là lực lượng vũ trang của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam giai đoạn 1961-1969 và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam giai đoạn 1969-1976. Vì vậy, Quân Giải phóng chịu sự lãnh đạo tối cao từ trên xuống của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Trung ương Cục miền Nam của Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam (thành lập vào ngày 1-1-1962), Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. 

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ thăm một đơn vị Quân Giải phóng

Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ra chỉ thị: Lực lượng vũ trang cách mạng ở miền Nam sẽ mang tên "Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam". Cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, chỉ thị của Tổng Quân ủy ngày 31 tháng 1 năm 1961 nêu rõ: "Quân giải phóng miền Nam Việt Nam là một bộ phận của Quân đội nhân dân Việt Nam, do Đảng sáng lập và xây dựng, giáo dục và lãnh đạo. Đường lối chính trị và đường lối quân sự của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của nó. Mục tiêu chiến đấu của quân đội đó là kiên quyết thực hiện cương lĩnh, đường lối của Đảng, giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc, thực hiện dân tộc độc lập, người cày có ruộng tiến lên xã hội chủ nghĩa"

"Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử, Quân Giải phóng miền Nam sẽ xây dựng thành lực lượng ba thứ quân, gồm cả bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích. Phương châm xây dựng là phải khẩn trương nhưng phải phù hợp tình hình, khả năng thực tế và đủ điều kiện để đối phó với những tình huống đột biến, lấy việc xây dựng các đơn vị tập trung làm chủ yếu, đồng thời hết sức coi trọng việc xây dựng bộ đội địa phương và dân quân du kích." Các binh sỹ hành quân từ miền Bắc vào chi viện cũng sẽ thuộc biên chế của Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam, cùng tham gia sinh hoạt và chiến đấu với những chiến sĩ bộ đội xuất thân ở miền Nam, không có sự phân biệt vùng miền nào trong biên chế.

Sau chiến tranh công khai chỉ đạo toàn bộ của Đảng Lao động. Do đó Quân giải phóng được định nghĩa đúng với bản chất của nó là một bộ phận của Quân đội nhân dân chiến đấu trên chiến trường miền Nam, do Đảng lãnh đạo toàn bộ. Không có sự phân chia nào về thực chất của 2 quân đội. Ví dụ hình thành 4 quân đoàn chủ lực trên 4 địa bàn. Hay đánh số Quân khu của T.Ư.. Chỉ có sự phân chia địa bàn. Trung ương Cục miền Nam và Bộ tư lệnh Miền thực tế chỉ chỉ đạo từ B2 trở vào tức cực Nam Trung Bộ và nam Tây Nguyên đến đất Mũi, còn B1, ra đến vĩ tuyến 17 do T.Ư. trực tiếp chỉ đạo (T.Ư. Đảng, Tổng Quân ủy, Bộ Tổng tư lệnh). Về mặt Đảng, T.Ư. Cục MN thời gian đầu chỉ đạo cả Liên khu V, nhưng từ 1964 Liên khu V (và về sau tách tiếp là Khu Trị Thiên) thuộc T.Ư. Đảng quản lý trực tiếp. Tuy nhiên T.Ư. Đảng chỉ đạo toàn bộ thống nhất từ trên xuống, kể cả về quân sự hay Đảng. T.Ư. Cục Miền Nam cũng chỉ đạo chính quyền T.Ư. ở miền Nam, nhưng nhận chỉ thị từ T.Ư. và theo ủy quyền.

Lưu ý các ký hiệu: chiến trường Miền Nam gọi là B, còn miền Bắc là A, Lào là C, và Campuchia là K. Chiến trường B chia làm B1, B2, sau đó B1 lại tách ra tiếp (B3, B4...). Dưới B2 là các quân khu thuộc B2. Còn B3 và B5 do Trung ương chỉ đạo trực tiếp nhưng phối hợp với các quân khu quản lý địa bàn (B3 có phối hợp quân khu V). B5 có phối hợp Quân khu Trị Thiên, và Quân khu IV ngoài Bắc. Quân khu 5, sau tách ra quân khu Trị thiên đều do Trung ương chỉ đạo.

Lê Trọng - Cộng tác viên Google.tienlang

Bùi Ngọc Trâm Anh Giới thiệu

====

Bài cùng tác giả Lê Trọng:

BÁO PHÁP LUẬT TP. HCM XUYÊN TẠC LỜI ÔNG LÊ DUẨN ĐỂ TUYÊN TRUYỀN CHO TƯ TƯỞNG PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN DUY

Mời xem bài liên quan:

1. BÁO NHÂN DÂN LÊN TIẾNG VỀ QUAN ĐIỂM XUYÊN TẠC LỊCH SỬ CỦA ÔNG NGUYỄN THANH SƠN

2. Bạn nghĩ sao: KHI ÔNG NGUYỄN THANH SƠN NÓI "VNCH” TỪNG LÀ THANH VIÊN LIÊN HỢP QUỐC???

32 nhận xét:

 1. Dù là trong thời chiến hay thời bình, lực lượng quân đội vẫn giữ nguyên vị thế là lực lượng vũ trang quan trọng của đất nước. Nhân ngày thành lập quân đội NDVN, là một ngày vui với các anh em quân nhân, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới các anh em, mong rằng các anh em sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với đất nước

  Trả lờiXóa
 2. Từ trước đến giờ vai trò của các chú bộ đội vẫn luôn quan trọng, đặc biệt cũng có ý nghĩa và niềm cảm tình lớn với nhân dân. Lực lượng quân đội đóng vai trò chủ chốt ra tiền tuyến chống giặc, mang lại chiến thắng và giành lại nền độc lập cho dân tộc ta, có nhiều chiến công vô cùng to lớn

  Trả lờiXóa
 3. Cảm ơn bác Lê Trọng!
  Cảm ơn Google.tienlang!
  Quả thật, Trên các diễn đàn phản động của lũ ba que có không ít các “lý luận gia” cho rằng “Cộng sản miền Bắc cướp công của người miền Nam, tức của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam”, rằng “Sau 30/4/1975, Cộng sản Bắc Việt vội vàng giải thể Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, giải thể Quân Giải phóng” v.v…
  Cùng với đó, có những ông cán bộ to của ta hiện nay, đương chức hay vừa nghỉ hưu, cỡ thứ trưởng như ông Nguyễn Thanh Sơn vì muốn rửa mặt cho Mỹ ngụy nên lại coi cái quân đội của VNCH (tức ngụy quân) ngang bằng với Quân Giải phóng, thậm chí ngang bằng với Quân đội Nhân dân Việt Nam!

  Cũng có không ít anh chị em "cờ đỏ", ví dụ ông Quang Minh Doan, Xứ Huế- admin của những grup lớn trên fb như Dòng Máu Lạc Hồng và Hội những người chống phản động cũng có "ný nuận" rằng VNDCCH đã ký Hiệp định Paris cùng với VNCH tức là Việt Nam DCCH đã công nhận chính quyền VNCH. Vậy thì từ khi ký HĐ Paris đến nay phải bỏ cách gọi "ngụy" đi!

  Nhân ngày 22/12, Báo chí chính thống ca ngợi chung chung QĐND VN nhưng không có bài nào nói rõ về QUÂN GIẢI PHÓNG như Google.tienlang!

  Trước những luận điệu sai trái trên, nhìn chung, anh chị em Cờ đỏ khó lòng phản bác, hoặc có phản bác thì cũng chỉ biết chửi đổng, chửi cùn kiểu ông Nguyễn Siêu, Trần Ngơ... như "Tao đào mổ cuốc mả thằng nào con nào đẻ ra Phan Huy Lê..."

  Trả lờiXóa
 4. Lực lượng quân đội có thể biến đổi tên gọi qua các thời kì nhưng bản chất vẫn là lực lượng bảo vệ đất nước , đóng góp trông công cuộc bảo vệ đất nước to lớn. Trong không khí hân hoan của ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, xin gửi tới các anh những lời chúc tốt đẹp nhất

  Trả lờiXóa
 5. Từ trước đến nay tình cảm giữa quân nhân cùng với đồng bào luôn có những sự gắn bó. Xưa kia thì bộ đội ăn ở cùng dân, dân chăm nuôi bộ đội đánh giặc. Ngày nay, bộ đội vẫn là lực lượng luôn tiên phong trên các phương diện mặt trận, phối hợp với những ban ngành khác làm tốt công tác nhiệm vụ của mình trong thời bình

  Trả lờiXóa
 6. Luôm có cảm tình với các chú bộ đội và vẫn sẽ mãi như vậy. Gia đình có cụ và ông nội, bố cũng đã từng đi bộ đội, mình cũng ảnh hưởng một chút bởi vì cái sự khắt khe, kỉ luật , rèn luyện theo phong cách bộ đội của bố. và mình luôn cảm thấy tự hào về điều đó

  Trả lờiXóa
 7. Quân đội ta trải qua bao nhiêu thời kì, nhưng dù dưới cái tên nào, dưới sự lãnh đạo của Bác trong thời chiến hay Đảng và Nhà nước ta trong thời bình vẫn luôn ghi nhớ lời căn dặn của bác. Lực lượng quân đội luôn khẳng định vai trò của mình trong tất cả mọi lĩnh vực liên quan đến bảo vệ quốc gia

  Trả lờiXóa
 8. Thời chiến hay thời bình ta cũng đều bắt gặp những hình ảnh đẹp của những chú bộ đội. Đặc biệt thời gian qua, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 trở nên diễn biến phức tạp, hay trận lũ lịch sử để lại biết bao nhiêu mất mát cho người dân miền Trung thì vẫn luôn luôn có mặt lực lượng quân đội nhân dân tiên phong đi đầu bảo vệ giúp đỡ

  Trả lờiXóa
 9. Tưởng Năng Tiến – Lính Miền Nam
  -------------------
  Cho tôi thắp một nén nhang
  Khóc người đồng chí
  Mà bấy lâu nay tôi cứ đinh ninh là ngụy
  Tha thứ cho tôi một thế hệ bị lừa!

  Lê Phú Khải

  Bạn tôi, gần như, đều là lính ráo. Chúng tôi không chỉ có chung những năm cầm súng, và một quãng đời tù mà còn chia chung rất nhiều… cố “tật!” Hễ gặp nhau là uống, và câu chuyện trên bàn rượu trước sau gì rồi cũng xoay quanh kỷ niệm về đám chiến hữu hồi còn chinh chiến: những thằng đã chết, những đứa đang vất vưởng ở quê nhà, hay lưu lạc (đâu đó) nơi đất lạ xứ người.

  Thỉnh thoảng, khi (quá) vui, chúng tôi cũng hay mang những vị thượng cấp cũ ra làm đề tài giễu cợt. Hai ông huynh trưởng thường bị nhắc tới để cười chơi là Trần Hoài Thư, và Phan Nhật Nam. Lý do: cả hai vị vẫn nhất định chưa chịu giải ngũ, dù cuộc chiến đã tàn tự lâu rồi!

  Trung Úy Trần Hoài Thư vẫn thản nhiên đưa quân Qua Sông Mùa Mận Chín. Đại Úy Phan Nhật Nam vẫn cứ la hét um xùm qua máy truyền tin (giữa Mùa Hè Đỏ Lửa) như thể là cái mùa Hè năm 1972 đó vẫn còn kéo dài đến bây giờ, dù hơn 40 năm đã lặng lẽ trôi, với cả đống nước sông – cùng nước suối, nước mưa, nước mắt… – đã ào ạt chẩy qua cầu và qua cống.

  Sau khi cạn mấy ly đầy, rồi đầy mấy ly cạn (và sau màn trình diễn “một ngàn bài Bolero”) tôi hay xin “trân trọng tuyên bố cùng toàn thể các chiến hữu các cấp” rằng:

  - Ai viết cái gì tôi cũng đọc tuốt luốt, trừ hai vị thẩm quyền (nhí) này thì khỏi!

  - Sao vậy cà?

  - Bởi vì thơ với văn của hai ổng có nhiều câu mà “lỡ” đọc một là nó bị kẹt luôn trong đầu, gỡ không ra, nên tui không dám đọc thêm nữa:

  Trên đầu ta mũ rừng nhẹ hẩng
  Trong túi ta một gói thuốc chuồn
  Bắt tù binh mời điếu thuốc thơm
  Ðể thấy miền Nam lính hiền ghê gớm

  … Ta lính miền Nam hề, vận nước ngửa nghiêng
  Ta cũng lênh đênh cùng cơn mạt kiếp
  Ta trèo lên cây hỏi rừng cho biết
  một nơi nào hơn ở Việt Nam?
  Có người lính nào bi tráng hơn lính miền Nam?

  Trần Hoài Thư (“Ta Lính Miền Nam”)

  Không chỉ bi tráng, bi hùng, hay bi phẫn mà (đôi khi) người lính miền Nam còn phải đối diện với lắm nỗi bi thương:

  “Tôi đi vào ngôi nhà đang âm ỉ cháy, những chiếc cột lớn lỏng chỏng hỗn độn bốc khói xám… Một người đàn bà áo trắng quần đen tay ôm chiếc lẵng mây trước ngực ngồi im trên nền gạch đôi mắt nhìn thẳng ngơ ngác. Thấy chúng tôi đi vào chị ta đứng dậy, đứng thẳng người như pho tượng, như thân cây chết với đôi mắt không cảm giác. Thằng bé theo tôi cùng cùng tên hiệu thính viên lẻn ngay vào bếp kiếm thức ăn. Tôi đi đến trước chị đàn bà…

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. – Làm gì chị ngồi đây, không biết đang đánh nhau sao?

   Im lặng, đôi mắt ngơ ngác lóe lên tia nhìn sợ hãi. Bỗng nhiên chị ta đưa thẳng chiếc lẵng mây vào mặt tôi, động tác nhanh và gọn như một người tập thể dục. Sau thoáng ngạc nhiên tôi đưa tay đón lấy… Hai bộ áo quần, chiếc khăn trùm đầu, gói giấy nhỏ buộc chặt bằng dây cao su. Mở gói, hai sợi giây chuyền vàng, một đôi bông tai.

   – Của chị đây hả? – Vẫn im lặng. Nỗi im lặng ngột ngạt, lạ lùng.

   – Con mẹ này điên rồi thiếu uý, chắc sợ quá hóa điên…

   Tên lính xua tay đuổi người đàn bà đi chỗ khác. Lạnh lùng, chị ta xoay người bước đi như xác chết nhập tràng.

   – Chị kia quay lại đây tôi trả cái này… Tôi nói vọng theo.

   Người đàn bà xoay lại, cũng với những bước chân im lặng, trở về đứng trước mặt tôi nhưng đôi mắt bây giờ vỡ bùng sợ hãi, vẻ hốt hỏang thảm hại làm răn rúm khuôn mặt và run đôi môi… Chị ta còn trẻ lắm, khỏang trên dưới hai bảy, hai tám tuổi, da trắng mát tự nhiên, một ít tóc xõa xuống trán làm nét mặt thêm thanh tú.

   Tôi đưa trả chiếc lẵng mây, chị đàn bà đưa tay đón lấy, cánh tay run rẩy như tiếng khóc bị dồn xuống. Chiếc lẳng rơi xuống đất, hai cánh tay buông xuôi mệt nhọc song song thân người. Dòng nước mắt chảy dài trên má. Tôi hươi mũi súng trước mặt chị ta:

   – Ngồi đây! Tôi chỉ nòng súng vào bực tam cấp. Khi nào tụi tôi đi thì chị đi theo… Tại sao khóc, nhặt vàng lên đi chứ… Im lặng, chỉ có nỗi im lặng kỳ quái, thân thể người đàn bà cứ run lên bần bật, nước mắt ràn rụa… Từ từ chị đưa bàn tay lên hàng nút áo trước ngực…

   Không! Không thể như thế được, tôi muốn nắm bàn tay kia để ngăn những ngón tay run rẩy đang mở dần những hàng nút bóp để phơi dưới nắng một phần ngực trắng hồng! Không phải như thế chị ơi… Người đàn bà đã hiểu lầm tôi…

   Chị ta không hiểu được lời nói của tôi, một người Việt Nam ở cùng trên một mảnh đất. Chị ta tưởng tôi thèm muốn thân xác và đòi hiếp dâm! Tội nghiệp cho tôi biết bao nhiêu, một tên sĩ quan hai mươi mốt tuổi làm sao có thể biết đời sống đầy máu lửa và đớn đau tủi hổ đến ngần này.

   Tôi đi lính chỉ với một ý nghĩ: Đi cho cùng quê hương và chấm dứt chiến tranh bằng cách góp mặt. Thê thảm biết bao nhiêu cho tôi với ngộ nhận tủi hổ này… (Phan Nhật Nam. Dấu Binh Lửa. Sài Gòn: Hiện Đại, 1969).

   Ở thời điểm này, có lẽ, Phan Nhật Nam không hề biết rằng “sự ngộ nhận đớn đau tủi hổ” của dân chúng với những người lính miền Nam chả phải là “ngẫu nhiên” đâu. Nó đã được đối phương chuẩn bị rất kỹ, và tuyên truyền rất công phu – theo như nhận xét (gần đây) của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn:

   “Ngày xưa ở miền Bắc VN, tôi đoán người ta tuyên truyền nói xấu về chế độ miền Nam VN dữ lắm. Bộ máy tuyên truyền ngoài đó đã thành công gieo được vào đầu óc của người dân thường rằng chế độ Mĩ Nguỵ rất ác ôn; lính Nguỵ chỉ đánh thuê, rất ác ôn đến nỗi họ ăn gan uống máu người…”

   Và đây cũng chả phải chỉ là chuyện “ngày xưa ở miền Bắc” đâu. Sau khi thắng cuộc “bộ máy tuyên truyền” vẫn tiếp tục bôi bẩn và xỉ nhục những người lính miền Nam, như thể họ vẫn còn là những kẻ thù ác độc và nguy hiểm.

   Xóa
  2. Rảnh, thử xem qua vài đoạn trong một truyện ngắn (“Chuyện Vui Điện Ảnh”) của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Bà viết viết về “tai nạn nghề nghiệp” xẩy đến cho một tài tử nghiệp dư, chỉ vì lỡ thủ vai một thằng lính miền Nam:

   Chú Sa diễn vai thiếu úy Cón (nghe cái tên thôi cũng thấy ghét rồi), một tên ác ôn giết vợ, hãm hại vợ người, tàn sát trẻ nít, huênh hoang phá xóm phá làng, sau chết vì bị chó điên cắn…

   Khi chú mặc bộ đồ rằn ri vô mình rồi, ông đạo diễn không chê vào đâu được. Long Xưởng hô máy một cái là nét mặt chú Sa lạnh như người chết, con mắt trắng dã, lừ đừ, nụ cười bí hiểm. Lúc quay cận cảnh khuôn mặt chú còn ghê nữa, da sần sùi, u uẩn như da cóc, tay chân đầy lông lá, cái răng cửa gãy chìa ra một nụ cười chết chóc với lỗ trống sâu hun hút.

   Hồi đầu mọi người còn khen chú mặc bộ đồ mắc toi đó coi oai thiệt, nhưng rồi sau đó nín bằn bặt, người ta quên chú Sa ở hẻm Cựa Gà đi, chỉ còn lại thằng Cón ác ôn. Thằng Cón cưỡng hiếp vợ một cán bộ Đảng mình đang mang thai.

   Tới chừng biết đứa bé kia không phải con mình, hắn xé đứa nhỏ làm hai ngay trên giường đẻ, trước mặt người mẹ, cầm bằng đã giết chị ta. Phim bạo liệt, trần trụi. Thằng Cón chết, nó cũng không chết bình thường như người ta, nó chết trong dằn vặt.

   Cái mặt lạnh tanh gớm ghiếc của nó co giật méo xệch, bọt mép sùi sụt. Nó cắn vô mấy thằng lính đứng quanh nó. Điên dại tới lúc bị bắn chết. Mọi người theo dõi thằng Cón chết, vừa hể hả vừa ghê tởm…

   Chú Sa vẫn tiếp tục đi về trên con hẻm hẹp te mà nghe trống vắng thênh thang. Tụi con nít nghe tiếng xe đạp chú tè tè lọc cọc thì chắc mẩm đứa nào đứa nấy mặt xanh mặt tím chạy vô nhà trốn. Tụi nó hỏi nhau: “ổng đi chưa?”, cũng tại má tụi nó nhát hoài, lì lợm, không ăn cơm là bị chú Sa ăn thịt. Rõ ràng là ấn tượng về thằng thiếu úy Cón mạnh mẽ quá sức tưởng tượng, rõ ràng là người ta bị giật mình bởi tội ác.

   Bà con ngại ngần ác cảm giạt xa chú… Chú Sa thấy đây đúng là một tai nạn…

   Cái “tai nạn” riêng của Chú sa chỉ xẩy ra trong phạm vi của một con hẻm nhỏ và sẽ không kéo dài lâu. Còn hàng triệu thằng lính miền Nam thật – cùng vợ con, thân nhân của chúng – không chỉ phải chịu đựng sự “ngại ngần ác cảm” của đám đông mà còn bị Nhà Nước Cách Mạng kỳ thị (và miệt thị) không biết đến bao giờ!

   Mãi cho đến ngày 2 tháng 5 năm 2014, người ta mới nghe một viên chức ngoại giao của phe thắng cuộc, Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn, nói đôi lời tử tế:

   Ngày xưa ta không thể nói là không có chính phủ Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam. Đó là chính phủ cũng được quốc tế thừa nhận chứ. Đó cũng là một nhà nước có quân đội thực thi nhiệm vụ quốc gia của họ để bảo vệ chính nghĩa theo lý tưởng của họ.

   Xóa
  3. Và đó cũng chỉ là sự tử tế ngoài miệng! Ngày 12 tháng 4 năm 2015, công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ và buộc tội (“gây rối trật tự công cộng”) một số thanh niên đã mặc quân phục hay áo thun màu đen có biểu tượng Quân lực Việt Nam Cộng Hoà, trong cuộc tuần hành vì cây xanh ở Hà Nội.

   Hai tuần sau, sáng 27/4/2015, công an quận Hoàn Kiếm đã kết hợp với công an Nghệ An khám xét nhà của anh Nguyễn Viết Dũng (tức Dũng Phi Hổ) tịch thu quân phục lính VNCH của anh Dũng.

   Việc gì mà phải hốt hoảng đến nỗi “khám nhà,” “tịch thu” và “vu vạ” tội trạng cho vài thanh niên chỉ vì y phục mà họ mặc trên người như thế? Chả lẽ cái chế độ hiện hành có thể bị rung chuyển chỉ bởi vài cái áo (“thun màu đen, có biểu tượng Quân lực Việt Nam Cộng Hoà”) sao?

   Hơn nửa thế kỷ tuyên truyền lừa gạt, bôi bẩn, miệt thị những kẻ thua cuộc (bộ) chưa đủ nguôi ngoai thù hận hay sao? Nắm trọn quyền bính của cả một nhà nước trong tay mà sao có thể hành sử một cách đê tiện, và tiểu tâm đế́n thế?

   Dù thế, thời gian đã không đứng về phe thắng cuộc, và đã dần hé mở dần chân dung của những người lính miền Nam:

   Cho tôi thắp một nén nhang
   Khóc người đồng chí
   Mà bấy lâu nay tôi cứ đinh ninh là ngụy
   Tha thứ cho tôi một thế hệ bị lừa!
   Năm tháng đi qua
   Gần hết cuộc đời tôi mới ngộ ra
   Không giọt máu Việt Nam nào là ngụy
   Trừ những thằng bán nước – đi đêm

   Xóa
  4. Bộ đội của ta ở chiến trường nào cũng gian khổ

   Xóa
 10. Mấy ông Việt Nam17:26 22 tháng 12, 2020, Hải Đăng17:29 22 tháng 12, 2020, Lượm21:07 22 tháng 12, 2020, Trần Việt21:14 22 tháng 12, 2020... ở trên kia chắc là "Cờ đỏ" - "DLV" chuyên đi còm dạo đây!
  Họ có nét giống nhau là đều lạc đề, ca ngợi QĐND VN chung chung, vô thưởng vô phạt... Họ còm cốt cho xong 1 nhiệm vụ, tính còm ăn tiền!

  Họ chả biết tranh luận hay phản biện gì sất!
  Họ còm xong là biến mất, để rồi lại chạy sang các nơi khác để còm với nội dung y chang!

  Các bác để ý xem nhé, họ có quay lại đây để phản biện với ông Nặc danh mới chép về cái ý kiến của ông Tưởng Năng Tiến (một tên cờ vàng chính hiệu) hay không nhé!
  Họ không quay lại đâu!
  Bởi nếu quay lại thì cũng chả biết gì mà phản biện!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Rân trủ thì phải ngu, Chỉ có ngu mới đi mần rận trủ!lúc 23:56 22 tháng 12, 2020

   Bác Hoàng nói đúng!
   Mấy ông/bà "Cờ đỏ" - "DLV" chuyên đi còm dạo này thường "sinh hoạt" ở trang Mõ Làng, Loa phường, Tre Làng, Việt Nam Cộng Hòa... Thỉnh thoảng đổ bộ sang Google.tienlang!
   Mấy ông/bà "Cờ đỏ" - "DLV" này đầu óc rỗng tuyếch, chống lật sử trên face theo phong trào.
   Cũng chính những ông/ bà "Cờ đỏ" - "DLV" này đả phá cô Hoàng Ngân Thương của Google.tienlang khi cô Thương dám "động" đến ông Võ Văn Kiệt!
   Họ không hề biết rằng quan điểm bậy bạ của Nguyễn Thanh Sơn là xuất phát từ những phát ngôn của ông Võ Văn Kiệt!

   Xóa
  2. Bạn: Nặc danh 21:54 22 tháng 12, 2020 nói trật hết

   Xóa
 11. Chào mọi người! Xin giới thiệu đây là Tài liệu quí hiếm của Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước, Trung tâm lưu trữ quốc gia II:

  Lời hiệu triệu của Chủ tịch Chính phủ lâm thời miền Nam Việt Nam Huỳnh Tấn Phát năm 1969

  https://chientranhvietnam.wordpress.com/2020/03/12/chien-tranh-viet-nam-chinh-phu-lam-thoi-mien-nam-viet-nam-huynh-tan-phat/

  Nội dung Chương trình hành động 12 điểm của Chính phủ lâm thời miền Nam Việt Nam khi thành lập năm 1969

  https://chientranhvietnam.wordpress.com/2020/03/11/noi-dung-chuong-trinh-hanh-dong-12-diem-cua-chinh-phu-lam-thoi-mien-nam-viet-nam-sau-khi-thanh-lap-nam-1969/

  QUÂN ĐỘI TA TRUNG VỚI ĐẢNG, HIẾU VỚI DÂN, NHIỆM VỤ NÀO CŨNG HOÀN THÀNH, KHÓ KHĂN NÀO CŨNG VƯỢT QUA, KẺ THÙ NÀO CŨNG ĐÁNH THẮNG

  Chào thân ái và quyết thắng các đồng chí!

  Trả lờiXóa
 12. Nói gì, có bên vực gì đi nữa thì dưới con mắt người dân anh bộ đội Cụ Hồ là người chiến sĩ sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc, còn anh lính ngụy là tay sai cho đế quốc được chúng dựng ra từ năm Bảo Đại "hồi loan", nó biến thể dần theo thời gian qua thời Ngô Đình Diệm cho tới thời Nguyễn Văn Thiệu.

  Anh lính Cụ Hồ được giáo dục chính trị thường xuyên nên phẩm chất của họ tốt. Anh lính ngụy có đủ thành phần cả loại đá cá lăn dưa nên phức tạp, thường bộc lộ bản chất xấu ra nên dân họ căm ghét.

  Nói như ông Thanh Sơn chưa lọn nghĩa, phải thêm ý này: Ở miền Nam có chính phủ Việt Nam Cộng hòa tiếp nối các chính phủ do thực dân Pháp lập ra làm tay sai cho chúng giờ làm tay sai cho Mỹ, chống lại Chính phủ Việt Nam Dân chủ Công hòa.

  Câu nói của ông Kiệt cũng vậy. Nếu ông nói có ngằn như này: Ngày 30-4-1975, có hàng chục triệu người vui, cũng có hàng vạn người buồn. Người bên thắng cuộc thì vui, người thua cuộc thì buồn, nhưng cũng có người thua cuộc họ không buồn mà họ mừng vì đất nước không còn chiến tranh, không còn cảnh máu chảy đầu rơi...

  Nếu phủ nhận ở miền Nam không có chính phủ VNCH thì không đúng với lịch sử. Nếu nói chính phủ VNCH chung chung mà không kèm theo chính phủ này là tay sai của thực dân đế quốc lập ra nuôi dưỡng để phục vụ mục đích xâm lược của chúng thì cũng không đúng bản chất thật của nó.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cụ Thép lại tơ lơ mơ khi nói
   1. "Nói như ông Thanh Sơn chưa lọn nghĩa."
   và 2. "Nếu phủ nhận ở miền Nam không có chính phủ VNCH thì không đúng với lịch sử."

   Sự thật phải rõ ràng, rành mạch.
   1. Nguyễn Thanh Sơn đã xuyên tạc bịa đặt lịch sử như Báo Nhân dân đã phân tích chứ không phải chỉ là "chưa lọn nghĩa"!
   Ông Sơn cào bằng lịch sử
   (Có khách, tôi viết tiếp sau)


   Xóa
  2. Tôi viết tiếp:
   Ông Nguyễn Thanh Sơn cào bằng lịch sử, coi ngụy SG ngang bằng với Bộ đội giải phóng, ông Sơn cho rằng ngụy cũng chính nghĩa, có lý tưởng (của họ)!
   Như vậy không thể nói ông Sơn "Nói chưa lọn nghĩa" như bác Thép đánh giá.

   2. Về câu "Nếu phủ nhận ở miền Nam không có chính phủ VNCH thì không đúng với lịch sử."
   Chúng ta đã thấy SỰ THẬT LỊCH SỬ rằng "VNCH" chỉ là do quân xâm lược (Pháp, rồi Mỹ) đẻ ra, dựng lên để làm tay sai cho chúng chứ không phải nhân dân bầu ra. Và như vậy, "VNCH" là một chính quyền giả hiệu, ngụy chính quyền hay chính quyền ngụy.

   Ở Việt Nam, sau 2/9/1945, đặc biệt là sau bầu cử năm 1946 thì từ Nam chí Bắc chỉ có 1 chính quyền duy nhất là Việt Nam Dân chủ cộng hòa do Bác Hồ lãnh đạo.
   Việc thành lập Chính phủ Lâm thời MN Việt Nam chỉ là sách lược ngoại giao khôn khéo của Bác Hồ cùng Đảng Lao động VN như trong bài hôm nay của Google.tienlang đã chỉ ra chứ Chính phủ Lâm thời MN Việt Nam không hề "Ly khai" khỏi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
   Vì vậy, ta không thể nói như bác Thép rằng "Nếu phủ nhận ở miền Nam không có chính phủ VNCH thì không đúng với lịch sử."
   Chưa bao giờ, kể cả trong thời gian chiến tranh lẫn sau 1975 người dân Việt Nam coi VNCH là một chính phủ hợp pháp!
   VNCH là ngụy thì mãi mãi sau này nó vẫn là ngụy chứ không thể nay nói là ngụy, mai lại "không phải là ngụy!"

   Xóa
  3. Bác Trần Long nói đúng và dễ hiểu!
   "Ở Việt Nam, sau 2/9/1945, đặc biệt là sau bầu cử năm 1946 thì từ Nam chí Bắc chỉ có 1 chính quyền duy nhất là Việt Nam Dân chủ cộng hòa do Bác Hồ lãnh đạo.
   Việc thành lập Chính phủ Lâm thời MN Việt Nam chỉ là sách lược ngoại giao khôn khéo của Bác Hồ cùng Đảng Lao động VN như trong bài hôm nay của Google.tienlang đã chỉ ra chứ Chính phủ Lâm thời MN Việt Nam không hề "Ly khai" khỏi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
   Vì vậy, ta không thể nói như bác Thép rằng "Nếu phủ nhận ở miền Nam không có chính phủ VNCH thì không đúng với lịch sử." "

   Xóa
  4. Sự thật lịch sử thì không thể xuyên tạc được

   Xóa
 13. Nguyễn Đức Kiênlúc 14:11 23 tháng 12, 2020

  Rõ ràng chủ đề về QUÂN GIẢI PHÓNG, về CHÍNH PHỦ LÂM THỜI CHMNVN... báo chí chính thống không nói khiến ngay anh chị em cờ đỏ cũng lúng túng như ý kiến bạn Thùy Chi trên kia, thậm chí cụ Thép- một Đảng viên CS kiên trung cũng tơ lơ mơ.

  Tới đây, Đề nghị các bạn chủ trang Google.tienlang có thật nhiều bài về chủ đề này.

  Trả lờiXóa
 14. Tôn Trọng Sự Thậtlúc 18:29 23 tháng 12, 2020

  Các anh nói như vây là đúng hay sao?
  Rõ ràng cụ Thép nói có ngằn.
  Cụ bảo ở Miền Nam có chính phủ VNCH do đế quốc lập ra từ thời Bảo Đại "hồi loan" rồi biến thể từ làm tay sai cho Pháp sang làm tay sai cho Mỹ là quá đúng rồi.
  Các anh phủ nhận ở miền Nam ko có chính phủ VNCH thì Hiệp địn Palê VNDCCH ký với Mỹ và chính phủ nào gọi là bốn bên? Các anh giải thích cho thiên hạ nghe coi.

  Trả lờiXóa
 15. Ái chà. Người già không lẫn mà người trẻ lại lẫn hay sao?
  Đọc lời nói, lời viết của người ta phải đọc cho hết ý, nguyên đoạn nhe; không được trích theo kiểu cắt ngắn câu, đoạn người ta nói, còn ý phía sau, để nhận xét này nọ là không đúng nghe chưa?
  Các vị nhớ cho.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thôi các bác, cụ Thép già rồi. Người già hay bảo thủ cố chấp.
   Ông Trần Long nói trên kia là rõ rồi.
   Còn cái anh Tôn Trọng Sự Thật18:29 23 tháng 12, 2020 lý luận rằng "Các anh phủ nhận ở miền Nam ko có chính phủ VNCH thì Hiệp địn Palê VNDCCH ký với Mỹ và chính phủ nào gọi là bốn bên? Các anh giải thích cho thiên hạ nghe coi. " thì đã có ông lạc hồng19:48 23 tháng 12, 2020 phía dưới nói chuẩn rồi!

   Hội nghị Paris Thực chất chỉ có Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ông Lê Đức Thọ) đàm phán với Mỹ (Kissinger) chứ ngụy có bàn thảo gì đâu?
   Mãi đến khi bản thảo Hiệp định do VNDCCH và Mỹ làm xong hết rồi, Thiệu nói ứ ký, Nixon dọa cắt cổ Thiệu, và Thiệu phải ký!

   Thế thì sao có thể nói Thiệu và VNCH là một chính phủ?
   Còn "hội nghị bốn bên" chỉ là cách nói ngoại giao. Bà Nguyễn Thị Bình là cộng sản nòi. Ai cũng biết như thế!

   Xóa
 16. Không biết các bác nghĩ sao về ông Nguyễn Thanh Sơn chứ tôi thì lại thấy thương hại ông ta.
  Để nịnh bu Mỹ, để rửa cái mặt nhọ cho Mỹ ngụy, ông ta đã phải xuyên tạc lịch sử như báo Nhân dân đã phân tích, thế mà lũ ba que vẫn chửi Sơn như bài của tên ba que Tưởng Năng Tiến trên kia.

  Nhân cái quan điểm "bỏ chữ ngụy" của Sơn cùng lũ lật sử, thừa thắng xông lên, bọn ba que đang đòi Cộng sản VN phải công khai thừa nhận sai lầm vì Xâm lược miền Nam, phải công khai xin lỗi, và giải tán Đảng Cộng sản ... nữa kia!

  Trả lờiXóa
 17. "VNDCCH đã ký Hiệp định Paris cùng với VNCH tức là Việt Nam DCCH đã công nhận chính quyền VNCH. Vậy thì từ khi ký HĐ Paris đến nay phải bỏ cách gọi "ngụy" đi!" ĐM thằng nói câu này ngu mà lì HĐ Paris do VNDCCH nhân danh nhân dân Việt Nam ký với Mỹ còn "ngụy VNCH" chỉ là ngồi cho có tụ chứ làm đếch chó gì được mở rọ mõm mà nói.

  Trả lờiXóa
 18. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa