Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

BÁO NHÂN DÂN LÊN TIẾNG VỀ QUAN ĐIỂM XUYÊN TẠC LỊCH SỬ CỦA ÔNG NGUYỄN THANH SƠN

Ông Nguyễn Thanh Sơn
Lời dẫn: Ngày 25/3/2018, tại một nhà Hàng ở Hà Nội, ông Nguyễn Phương Hùng- một người Mỹ gốc Việt, chủ trang web KBCHN- một người tự nhận là “Người Quốc gia” lại đứng ra tổ chức buổi giao lưu giữa ông Ts Trần Đức Cường- Tổng chủ biên Bộ sử 15 tập với nhóm VHK- một nhóm với các thành phần phức tạp do Tân Đông Võ- người Úc gốc Việt và Đỗ Hữu Hằng (nick fb Xuân Nghĩa Lê) làm chủ.
Từ nhiều ngày trước, Nguyễn Phương Hùng úp mở thông báo, tham dự buổi giao lưu sẽ có “Quan chức VIP Chính phủ” VN! Nhiều người đoán già đoán non có thể là một ông Phó thủ tướng! Cuối cùng, khi buổi giao lưu diễn ra, người ta thấy “Quan chức VIP Chính phủ” hóa ra là ông Nguyễn Thanh Sơn- nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người VN ở nước ngoài, nguyên Đại sứ VN tại Nga đã nghỉ hưu.

Tại buổi giao lưu này, ông Trần Đức Cường đã phân phát một cuốn Tạp chí số 1/2018 với phần nội dung đầu tiên là Kết luận của Hội đồng thẩm định Bộ sử 15 tập do Ban Tuyên giáo thành lập. Ngay sau đó, các thành viên VHK hỷ hả công bố các hình chụp nội dung Kết luận kèm theo các bình luận cố tình bỏ đi hai chữ "Đề nghị" tại điểm 2, từ chỗ "Đồng ý và ĐỀ NGHỊ tiếp tục cho phát hành bộ sử..." thành "Đồng ý tiếp tục cho phát hành..." Bộ sử với nội dung đã bỏ chữ “ngụy”!

Cũng ngay tại buổi giao lưu, ông Nguyễn Phương Hùng vui vẻ BỔ NHIỆM Lê Xuân Nghĩa làm “người phát ngôn” cho Bộ sử 15 tập; đồng thời ông Hùng nói rằng ông Nguyễn Thanh Sơn rất hài lòng về vai trò “người phát ngôn” cho Bộ sử 15 tập trong thời gian qua của Lê Xuân Nghĩa!Nhiều người ngơ ngác không hiểu vì sao một ông người Mỹ gốc Việt, một người tự xưng là “NGƯỜI QUỐC GIA” lại đứng ra tổ chức cuộc giao lưu này và tại sao ông ta lại có quyền BỔ NHIỆM cho Lê Xuân Nghĩa làm người phát ngôn cho Bộ sử? Một băn khoăn không kém là tại sao ông Nguyễn Thanh Sơn lại tích cực tham gia cuộc giao lưu tuyên truyền cho Bộ sử với nội dung đã bỏ đi chữ “ngụy”? Nhiều người nhắn tin, gọi điện cho Nhóm Biên tập Google.tienlang để hỏi về ông Nguyễn Thanh Sơn này là người như thế nào?
Chúng tôi xin trả lời: 
Trên PhoBolsa-TV, Ông Nguyễn Thanh Sơn- nguyên Thứ trưởng Ngoại giao  phán bậy: "Phải vinh danh sĩ quan, binh lính Hải Quân VNCH"???
Ngày 2/5/2014, trên báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh , khi còn đương chức Thứ trưởng Ngoại giao, ông Nguyễn Thanh Sơn cũng khẳng định việc cần công nhận tính "chính danh" cho chế độ ngụy quyền VNCH, nguyên văn:
"Ta ở quan điểm chính nghĩa và nhìn nhận một cách lôgic theo truyền thống nhân đạo của ông cha ta thì bên nào cũng có lý tưởng của bên đấy. Ngày xưa ta không thể nói là không có chính phủ Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam. Đó là chính phủ cũng được quốc tế thừa nhận chứ. Đó cũng là một nhà nước có quân đội thực thi nhiệm vụ quốc gia của họ để bảo vệ chính nghĩa theo lý tưởng của họ."
Dưới đây, Google.tienlang giới thiệu bài viết KHÔNG THỂ NHÂN DANH HOÀ HỢP ĐỂ XUYÊN TẠC SỰ THẬT trên Báo Nhân dân ngày 10/07/2014 cực lực phê phán quan điểm xét lại lịch sử, nhân danh hòa hợp để xuyên tạc sự thật lịch sử của ông Nguyễn Thanh Sơn.
 **************************

KHÔNG THỂ NHÂN DANH HOÀ HỢP ĐỂ XUYÊN TẠC SỰ THẬT
Sau khi Báo Nhân Dân đăng bài viết Nghĩ về hòa hợp dân tộc của tác giả Thiên Phương (số ra ngày 20-5), chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình của bạn đọc. Ðặc biệt, các ý kiến đều cho rằng, đây là vấn đề cần được quan tâm, bởi đã có một số người đưa ra ý kiến khó có thể đồng thuận. Bài viết của Hoài Vũ từ Khánh Hòa gửi tới Tòa soạn là một trong các ý kiến nêu trên.
--------------------

Trong xã hội có người thực hiện một hành vi nào đó sai trái, dù mục đích của họ không phải là xấu, nhưng họ vẫn bị phê phán. Vì thế ai cũng biết, nếu mục đích tốt thì nên được cảm thông, nhưng để đạt được mục đích bằng mọi giá, trong đó có cả hành động bất chấp đạo lý, bất chấp pháp luật thì không thể chấp nhận. Trong xã hội và đối với vận mệnh quốc gia, ai cũng biết xâm lược là xấu, chống xâm lược là tốt; bán Nước là xấu, giữ Nước là tốt. Ðó chính là đạo lý của nhân loại, đối với người Việt Nam, đạo lý ấy còn được coi là một trong các phẩm chất ưu việt, để phân biệt giữa thiện và ác, giữa người yêu Nước với kẻ bán Nước. Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta không chỉ trui rèn truyền thống giữ Nước chống xâm lăng, mà còn cho thấy người bán Nước như Kiều Công Tiễn, Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống,... luôn bị dân tộc phê phán, danh xấu nghìn năm khôn rửa. Như với Trần Ích Tắc, Ðại Việt sử ký toàn thư viết: "Trước kia, người Nguyên vào cướp, vương hầu, quan lại nhiều người đến doanh trại giặc xin hàng. Ðến khi giặc thua, bắt được cả một hòm biểu xin hàng. Thượng hoàng sai đốt hết đi để yên lòng những kẻ phản trắc. Chỉ có kẻ nào đầu hàng trước đây, thì dẫu bản thân ở triều đình giặc, cũng kết án vắng mặt, xử tội đi đày hoặc tử hình, tịch thu điền sản, sung công, tước bỏ quốc tính. Như Trần Kiện, con của Tĩnh Quốc, thì đổi làm họ Mai. Ích Tắc là chỗ tình thân cốt nhục, tuy trị tội cũng thế, nhưng không nỡ đổi họ xóa tên, chỉ gọi là Ả Trần, có ý chê hắn hèn nhát như đàn bà vậy. Vì thế, những ghi chép đương thời đều gọi là Ả Trần". Còn Lê Chiêu Thống, Hoàng Lê nhất thống chí viết: "Tuy vua Lê đã được phong Vương, nhưng giấy tờ đưa đi các nơi, đều dùng niên hiệu Càn Long. Vì có Nghị ở đây nên không dám dùng niên hiệu Chiêu Thống. Ngày ngày sau buổi chầu, vua lại tới chờ ở doanh của Nghị để nghe truyền việc quân, việc Nước. Vua cưỡi ngựa đi trước, Lê Quýnh cưỡi ngựa đi sau, quân lính hộ vệ chỉ vài chục người. Người trong kinh có kẻ không biết là vua. Hoặc có người biết, thì họ nói riêng với nhau rằng: Nước Nam ta từ khi có đế, có vương tới nay, chưa thấy bao giờ có ông vua luồn cúi đê hèn như thế. Tiếng là làm vua, nhưng niên hiệu thì viết là Càn Long, việc gì cũng do viên tổng đốc, có khác gì phụ thuộc vào Trung Quốc?".
Sự thật lịch sử cho thấy, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam là một cuộc chiến đấu chống xâm lược. Và sự thật lịch sử cũng cho thấy, khi Mỹ can thiệp vào Việt Nam đã có một số người lầm lạc, chĩa súng vào đồng bào, gây nên nhiều tội ác. Ðiều đó cần làm rõ và ghi vào sử sách như Ðại Việt sử ký toàn thư viết về Ích Tắc, như Hoàng Lê nhất thống chí viết về Chiêu Thống, để hậu thế nhìn vào biết tốt mà theo, biết xấu mà tránh. Biết theo điều tốt tránh điều xấu là biết bảo vệ, dựng xây đất nước, có như thế đất nước mới trường tồn. Ở một chiều hướng khác, cũng là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đó là "súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa", chúng ta sẵn sàng mở lòng để làm bạn cả với những người từng là kẻ thù, sẵn sàng tha thứ cho "những đứa con lầm lỗi", như cha ông vẫn nói "đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại". Tiếp nối truyền thống ấy và vì tương lai đất nước, nhiều năm qua hòa hợp dân tộc đã trở thành một trong các chính sách được ưu tiên hàng đầu của Nhà nước Việt Nam.

Gần đây, một số người nhân danh hòa hợp dân tộc mà lại đưa ra quan niệm "méo mó" về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ðã có một vài cá nhân, một số diễn đàn báo chí coi những người từng cầm súng bắn vào đồng bào mình là hành động với "lý tưởng khác", "lựa chọn chính trị khác". Là một người đọc, tôi không thể hình dung, càng không thể đồng tình với một ý kiến lạc lõng, khi đề cập tới cuộc kháng chiến cách đây gần 40 năm: "bên nào cũng có lý tưởngcủa bên đấy. Ngày xưa ta không thể nói là không có chính phủ VNCH ở miền Nam. Ðólà chính phủ cũng được quốc tế thừa nhận chứ. Ðó cũng là một nhà nước cóquân độithực thi nhiệm vụ quốc gia của họ để bảo vệ chính nghĩa theo lý tưởng của họ","Tuy đã muộn nhưng có lẽ từ nay báo chí hay các văn bản chính thức chúng tanên gọi đúng chính danh ấy thay vì cách gọi cũ trong thời chiến. Nói như vậy đểthấy VNDCCH hay VNCH thì đều có chung gốc mẹ là Việt Nam.Việc bảo vệ chủ quyềnlãnh thổ thiêng liêng là trọng trách của người Việt Nam nói chung, không phânbiệt lựa chọn chính trị của anh là như thế nào"!

Lý tưởng là điều thỏa mãn tới mức tuyệt đối của một ước vọng cao đẹp của con người, vậy làm sao lại có thể có thứ "lý tưởng" quay lưng với đồng bào và Tổ quốc? Gọi việc bán Nước, theo ngoại bang là "lý tưởng khác" chính là hủy hoại giá trị nhân bản và nhân văn, cào bằng các giá trị truyền thống thiêng liêng của dân tộc, hạ thấp ý nghĩa cao cả của những người đã hy sinh vì độc lập và thống nhất đất nước. Chúng ta sẽ dạy cho con cháu như thế nào về "sống có lý tưởng", biết "lựa chọn chính trị đúng" khi mà có người xóa nhòa ranh giới giữa đẹp và xấu, giữa yêu Nước với bán Nước? Khi vận mệnh đất nước bị đe dọa, làm sao có thể coi việc chống lại nguyện vọng thống nhất đất nước của cả dân tộc, tiếp tay cho xâm lược là "bảo vệ chính nghĩa theo lý tưởng", bởi trên đời này không có ai "bảo vệ chính nghĩa theo lý tưởng" bằng hành động phản nước hại dân. Với hòa hợp dân tộc cũng vậy. Trước hết, hòa hợp dân tộc là "khép lại quá khứ, hướng đến tương lai". Song "khép lại" không phải là "xét lại" để làm méo mó sự thật, gạt bỏ đạo lý. "Khép lại" chứ không phải làm tốt cũng coi như xấu, giữ Nước cũng như bán Nước; "khép lại" chứ không phải vo tròn, đánh đồng, cào bằng mọi giá trị. Bởi, chúng ta sẽ "hướng đến tương lai" như thế nào nếu tự mình "bắn súng lục vào quá khứ" để nhận lấy "đại bác" ở tương lai như câu nói của nhân vật Abutalip trong tác phẩm của nhà thơ Gamzatov.
Chiến tranh đã đi qua gần 40 năm, vết thương ở vĩ tuyến 17 đã "liền da", nhưng vết thương trong lòng người vẫn còn đó. Và hòa hợp chính là để hàn gắn vết thương, để mọi người Việt Nam dù ở trong nước hay ngoài nước cũng cùng nhìn về phía trước để suy nghĩ và hành động vì tương lai dân tộc, vì một đất nước giàu mạnh,... Ðó là công việc chính đáng. Nhưng sự chính đáng đó không thể được thực hiện bởi việc làm trái đạo lý và sự thật. Hòa hợp phải mang theo sự chân thành, chân thành với nhau và chân thành với đất nước, với lịch sử. Chân thành với nhau là đến với nhau mà không mang theo thiên kiến thù hận. Chân thành với đất nước là làm tất cả vì lợi ích của đất nước. Chân thành với lịch sử là tôn trọng sự thật, tôn trọng giá trị lịch sử. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy ở đâu đấy trên mạng, người ta (những người chống cộng cực đoan) đưa ra yêu sách đòi Nhà nước muốn hòa giải thì phải thế này, phải thế kia. Ðiển hình cho những yêu sách ấy là họ đòi "hủy bỏ kỷ niệm "Ngày giải phóng miền Nam" vì "khoét sâu vết thương của dân tộc"! Yêu sách này chà đạp đạo lý của dân tộc ta. Từ khi lập quốc, từ khi có ý thức về cương thổ, thì độc lập và thống nhất là hai điều tối quan trọng, bao nhiêu thế hệ, từ cha ông tới chúng ta đã đổ xương máu để có điều đó. Không có vết thương nào bị khoét sâu khi đất nước thống nhất, nói thế là nói ngược. Vì thống nhất chính là làm liền "vết chém ngang lưng Tổ quốc ở vĩ tuyến 17". Trong thế giới này, quốc gia nào cũng đều kỷ niệm ngày trọng đại của đất nước họ. Và đó là ngày của tự hào, từ đó thấy cần phải suy nghĩ, hành động sao cho xứng đáng với những người đã có công lao to lớn làm nên niềm tự hào ấy. Cho nên, việc ra điều kiện để hòa hợp là rất lạ lùng và khôi hài. Ðất mẹ luôn mở rộng vòng tay với mọi đứa con, dù là đứa con lầm lỗi. Chúng ta chân thành hòa hợp nên đã có những người từng ở bên kia chiến tuyến, với sự chân thành, không điều kiện, đã trở về với Tổ quốc. Như ông Nguyễn Cao Kỳ từng nói: "Những ai muốn quay về dĩ vãng, thật là không tưởng. Tôi nghĩ rằng, nhiệm vụ của mỗi công dân trên toàn thế giới là đoàn kết nhau lại, hợp sức xây dựng đất nước. Hãy quên quá khứ để nhìn về tương lai". Và còn rất nhiều những người khác nữa, họ trở về đất nước, tắm hồn mình trong hồn dân tộc, thấm sâu cái nghĩa đồng bào thiêng liêng, từ đó chung sức xây dựng đất nước mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.
Tất nhiên, muốn hòa hợp thì phải nỗ lực, và điều xứng đáng nhất để chúng ta nỗ lực chính là tình đồng bào, là nghĩa quê hương, là tương lai đất nước. Nếu người trong nước "khép lại quá khứ, hướng đến tương lai" một cách chân thành thì người ở ngoài nước cũng cần phải vậy. Song cần nhận thức rằng hòa hợp chứ không phải ra điều kiện, nỗ lực chứ không phải bằng mọi giá. Ai đó ra điều kiện và đáng tiếc cả ai đó dường như muốn có sự hòa hợp "bằng mọi giá", đều không thể đưa tới sự chân thành. Ðất nước đang cần sự yên bình để xây dựng và phát triển, đang cần thống nhất thành một khối để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, thì mọi người Việt Nam yêu nước, dù ở bất cứ nơi nào trên trái đất này cũng nên suy nghĩ và làm những công việc sao cho xứng là con dân nước Việt.

============
Xem trên fb:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=465423350543135&id=100012264212885


Mời xem bài liên quan:

23. Gửi nhóm lật sử: MỘT VỊ TƯỚNG VIỆT NAM TIẾT LỘ SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ “HẢI CHIẾN HOÀNG SA” 1974
25. Chống lật sử: HÃY GIỮ VỮNG Ý CHÍ CHIẾN ĐẤU…
26. Bằng chứng không thể chối cãi: NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG CHƯA BAO GIỜ TỪ BỎ GIẤC MƠ PHỤC DỰNG CỜ VÀNG BA QUE!
Về ông Trần Công Trục:

54 nhận xét:

 1. Bài viết rất hay,chúc mừng tác giả. Tôi đọc xong mà thấy mát ruột,mát gan. Đã lâu mới đọc được bài hay như này,một lần nữa cám ơn Hoài Vũ.

  Trả lờiXóa
 2. Bài này được báo Nhân Dân đăng từ ngày 10/7/2014.
  Nước đến chân vẫn không chịu nhẩy !!!

  Trả lờiXóa
 3. +Tiếp sức, tạo điều kiện cho NPH về Hà Nội tổ chức họp hành, ăn nói linh tinh lang tang, thậm chí cùng hiện diện với hắn, dù bất cứ mục đích, kể cả làm tốt, bảo về chế độ, của một ít quan chức từng làm công tác ngoại giao, đối ngoại...là đáng chê trách.
  +Từ Vụ trưởng vụ thông tin đối ngoại Bộ ngoại giao, ông Tô Huy Rứa
  ký quyết định điều ông Phạm Văn Linh, sinh 1958, rất có nhiều T(tài), về ngồi vào ghế Phó Ban Tuyên Giáo TW, những gì sẽ xảy ra từ ông Linh, chỉ có ông Rứa là người biết trước.
  +Về mặt chữ nghĩa, các bạn xem lại: Từ "đề nghị" được biểu đạt tùy ngữ cảnh, sẽ có 2 cách hiểu: (1)đề nghị lên cấp trên xem xét-vấn đề còn chưa xong. (2)sai bảo thi hành với tâm thế khiêm tốn, lịch sự. Ở đây, với tư cách Phó Trưởng Ban Ban Tuyên Giáo TW, Chủ tịch Hội đồng thẩm định bộ sách lịch sử VN 15 tập, đã ĐỒNG Ý, ĐỀ NGHỊ CHO TIẾP TỤC PHÁT HÀNH RỘNG RÃI."Đề nghị"của ông Phạm Văn Linh ở đây được hiểu là lệnh, là phép thông công. Bám vào từ"đề nghị" để tranh biện sẽ kém thuyết phục.
  Chữ nghĩa lò cò, lò mò nó tai hại lắm. Nếu hiểu nghĩa từ nguyên của CHÍNH là đúng, của NGỤY là giả đúng thì đâu đến cớ sự nhiêu khê này! Thậm chí con có chim đầu đàn của đoàn hùng binh DLV trên GTL còn to mồm: Ngụy quyền không phải là từ trái nghĩa với chính quyền.

  Trả lờiXóa
 4. Về Ngụy Thanh Sơn và Nguyễn Dê Cụ thì giờ quá rõ là quân bố láo rồi. Nguyễn Thanh Sơn thì đốt đền, phản bội. Nguyễn Dê Cụ thì dâm tặc, gạ chat sex FB, loại người như thế thì nó hiểu gì về lịch sử với chính trị, chẳng qua là con cờ thí bị lợi dụng sau khi bị đám chống Việt ở phố Bolsa nó tẩy chay, chửi bới và xua đuổi, thế là đi làm tay sai cho Nguyễn Thanh Sơn có cái phao để bám vào.

  2 tên này thì giờ đây là những kẻ "ngoài sáng" rồi nên không lo nhiều. Lo là những kẻ còn "trong tối" hoặc vẫn đóng vai người hiền như Ban tuyên giáo, nó kết luận kiểu gì mà không nói tại sao lại đồng ý và đề nghị cho phát hành tiếp, chỉ ngồi phán suông trong khi bao nhiêu người dân bỏ ra thời gian tiền bạc đi bảo vệ sự thật, đấu nhau với phản động hàng ngày, rồi lại còn bố láo kêu gọi không nên tranh luận tiếp về cuốn sách. Nó là tuyên giáo hay là đám cha cố nhà thờ?

  Loại nữa tuy chỉ là cắc ké so với tuyên giáo nhưng cũng hay đóng vai người hiền đó là Trần Nhật Quang, với tuyên ngôn có 1 không 2 kêu gọi cuốn sách hãy dùng từ "việt nam cộng hòa" thay vì "chính quyền SG", "quân đội SG", với lý do kỳ quặc là để .... người ta kinh tởm danh từ "vnch". Việt Nam Cộng hòa nằm ở ngay trong tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa rồi Cộng hòa XHCN Việt Nam thì ghê gởm Việt Nam cộng hòa là ghê tởm chính ông à? Nó không phải "Việt Nam" cũng chả phải "cộng hòa", nó là bầy tay sai của giặc, bởi vậy Cụ Hồ và người ta mới gọi nó là ngụy. Ngụy tức là ngụy tạo, ngụy trang, trá ngụy, ngụy quân tử, là giả, là không thật. Đó là 1 ngụy quyền, ngụy quân, ngụy quốc. Mỹ nắm tất cả. Mỹ cung cấp ban phát bố thí đến đâu thì thằng ngụy nó đánh đến đó. Thằng Thiệu cũng đã tuyên bố thế rồi còn gì. Ngụy nó đã bị ghê tởm rồi, cần gì phải dùng chữ "vnch" trong sách để cho nó bị ghê tởm nữa? Bị gọi là Quang khùng là đúng rồi. Chống chế độ thì đầy nhưng có bao thằng dám treo cờ phất cờ 3 que ở VN? Dũng Phi Hổ nó ra tòa đến cả luật sư cũng vắng mặt không dám ra biện hộ. Chưa kể nếu nói kinh tởm thì đối tượng phải là giặc Mỹ chứ ngụy là thằng long tong sai vặt lúc đó đã không đáng để ghê tởm ngày nay nó đã chết từ đời nào, đám lính ngụy lúc nhúc ô hợp của nó giờ thằng nào còn sống thì cũng sắp chết. Không đau ốm bệnh tật mà chết thì cũng già rồi phải chết đi chứ con chó nào sống được mãi. Kinh tởm nó làm dell gì.

  Trả lờiXóa
 5. NHƯ VẬY LÀ ĐÃ RÕ: NGUYỄN THANH SƠN ĐÃ ĐỨNG HẲN VỀ HÀNG NGŨ NHỮNG KẺ PHẢN BỘI. CHÚNG TA SẼ CHỜ XEM TÊN NÀY TIẾP TỤC HÀNH ĐỘNG RA SAO?

  Trả lờiXóa
 6. NHÌN VÀO ĐỘI NGŨ BAN TUYÊN GIÁO NGÀY NAY CÀNG NHỚ TỚI THỜI NHÀ BÁO HỮU THỌ LÀM TRƯỞNG BAN TƯ TƯỞNG VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG LẮM THAY.

  Trả lờiXóa
 7. https://www.facebook.com/100015809239369/videos/279862352550737/

  Trả lờiXóa
 8. Tên gọi, trong rất nhiều trường hợp chỉ mang tính định danh chứ không phản ảnh hoặc làm thay đổi được bản chất của sự việc, hiện tượng. Ví dụ, anh nọ có cái tên là Nguyễn Văn Cu, kết hợp với thứ nên người ta vẫn gọi anh là 2 Cu, điều đó không có nghĩa anh ấy có tới 2 con C... hoặc anh ấy có vấn đề gì đó về con C... của mình. Ngoài ra, còn phải xem đối tượng "định danh " cho người khác là ai thì mới xác định được độ tin cậy, khách quan. Ví dụ một chị phụ nữ bị "giựt chồng" thì khó có thể dùng mỹ từ để gọi tình địch.... Tóm lại, nói xấu đối thủ bất chấp chứng cứ khách quan là thói thường tình của những con người tầm thường.

  Thời ở đỉnh cao chói lọi, Nga xô luôn dán cho mình rất nhiều mỹ từ, trong đó có mỹ từ là "thành trì vững chắc không gì lay chuyển được", cuối cùng thì nó sụp đổ tan tành. Tới lúc đó bao nhiêu cái yếu kém của hệ thống XHCN mới được phơi bày ra ánh sáng hoàn toàn trái ngược với những tên gọi mỹ miều về nó trước đó. VNCH cũng vậy, vì là bên thua cuộc, lại gặp đối thủ mà cái tầm có khi giống như khủng bố thì bị miệt thị Ngụy này, Ngụy nọ là đương nhiên. Tuy nhiên, như đã nói "ngụy" chỉ là cái tên định danh do "đối thủ" đặt cho thì không đáng tin cậy vì không khách quan, chắc chắn nó không thể làm lu mờ được những ánh hào quang mà VNCH thực tế đã có và tuy VNCH không còn tồn tại nhưng những giá trị đó của nó ngày càng được nhiều người thừa nhận, nhắc nhở, mơ ước... bao gồm cả những người từng ở bên kia chiến tuyến với VNCH.

  Thúng thì không thể úp được đít voi, bàn tay thì không thể che cả bầu trời, biết nói lấy dân làm gốc, "dễ trăm lần dân không cũng chịu - khó vạn lần dân liệu cũng xong" thì nên coi trọng ý kiến của người dân, không ai nhận xét chính xác chế độ mà họ đang sống trong đó chính xác bằng người dân, cho nên bản chất "ngụy" mà cố tuyên truyền tốt cũng không được với dân, ngược lại bản chất tốt nhưng bị vu là "ngụy" dân cũng hiểu. Thử trưng cầu dân ý xem chuyện bỏ hay giữ từ "ngụy" sẽ biết ngay kết quả. Và, cũng bởi biết trước kết quả trưng cầu dân ý sẽ không có lợi cho nên người ta không dám thực hiện dù Hiến pháp hình như cũng có qui định phải trưng cầu dân ý trong những việc trọng đại của quốc gia.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng rồi đó ngụy TTB à. Mỹ - Ngụy nó giàu có hùng mạnh như thế nào chắc TTB biết qúa rõ vì nhai đi nhai lại trên GL này đủ kiểu. Thế thì tại sao lại phải đu càng tháo chạy ? vì lũ Mỹ - Ngụy chúng mày không được lòng dân đó vì "dễ trăm lần dân không cũng chịu - khó vạn lần dân liệu cũng xong".

   Xóa
  2. Xưa, khi VNCH còn tồn tại thì có một số kẻ ở miền Nam "ăn cơm quốc gia, thờ ma CS", họ là những vị tu hành trá hình, mượn cửa Phật để đào hầm chôn dấu vũ khí và VC nằm vùng, từ đó gieo rắc chết chóc, tai họa cho chúng sinh. Họ là đám ký giả được sống trong tự do ngôn luận quá thoải mái rồi rững mỡ nên bị lợi dụng, xúi giục bày ra trò đi "ăn mày" để chống chế độ. Học còn là những sinh viên, học sinh vắt mũi còn chưa sạch nhưng bị dụ dỗ xuống đường đấu tranh hừng hực, bỏ bê học hành, ti toe ba mớ lý luận rổn rảng mà chính họ có khi cũng hổng hiểu là cái thứ gì.... Thế rồi khi "giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước" họ được gì ? Đám "ký giả ăn mày" thì được toại nguyện vì đã được ăn mày theo đúng nghĩa đen, còn đám thầy chùa, ni cô cùng đám sinh viên, học sinh chộn rộn đâu được vài tháng đầu, sau đó thì bị lãng quên rồi chìm dần vào dĩ vãng bởi đã hết vai trò lợi dụng. Tới nay thì hầu hết đám "ăn cơm quốc gia, thờ ma CS" và con cháu của họ gần như tay trắng, một số còn bị ngược đãi, bị thu hồi đất đai bồi thường rẻ mạt, trở thành "dân oan" ra sống ngắc ngoải ngoài vườn hoa Mai Xuân Thưởng ở Hà Nội, đeo trước ngực những huân, huy chương, những bằng tổ quốc ghi công, bằng khen, giấy khen ... mà kêu gào Đ soi xét lại trong tuyệt vọng. "Chiến lợi phẩm" gồm những khu vực đắc địa (nhà cửa của Sĩ quan trung, cao cấp VNCH để lại hoặc bị tịch thu và những khu đất quanh các doanh trại, đồn bốt ngày xưa ở Saigon như sân bay Tân Sơn Nhứt, đài Ra đa Phú lâm..v..v..) và những ngành nghề kinh doanh hái ra vàng, đô la, những vị trí đầy quyền lực (nền tảng của tiền tài) đều bị Bắc kỳ thâu tóm theo kiểu 1 người làm quan, củng cố xong vị trí là bắt đầu đưa cả dòng họ vô để "chia xẻ", đám Nam kỳ "ăn cơm quốc gia, thờ ma CS" hiếm có ai được xơ múi gì... còn bị Bắc kỳ cười vào mũi rằng ngu nên "cầm C... cho Ch... đái".

   Bài học lịch sử còn nóng hổi đó nhưng xem ra tới nay vẫn còn một số kẻ chưa nhận thức được nên ra sức bợ đỡ, bảo vệ. Khoe khoang là được lòng dân nhưng nghe tới "Luật biểu tình" hoặc "trưng cầu dân ý" là hồn vía lên mây thì hay ho gì. Ngày nào còn nắm quyền lực thì còn trấn áp được dân, một khi đã tới thời điểm dân lắc đầu thì "vững chắc" như "thành trì không gì lay chuyển được" - Nga xô - cũng phải sụm bà chè, sớm lên "thiên đàng XHCN" đó thôi. Quan nhất thời, dân vạn đại... ai biết ngày sau sẽ ra sao, lão già Ga đa phi xứ Libi thời vàng son ăn cơm bằng chén ngọc, đũa ngà, hét ra lửa, mửa ra khói chắc cũng không ngờ có ngày lão phải chết nhục nhã trong ống cống dưới cơn thịnh nộ của dân chúng bị lão trấn áp, cai trị như 1 bầy cừu ngoan ngoãn trong mấy chục năm trời. Vậy đó, kéo dài sự độc ác thì ngày tàn bạo chúa có muốn đu càng cũng không được với dân....

   Xóa
  3. Đúng là thằng ngu không thể tả. Đâu phải "chỉ có một số.." "..thờ ma CS" đâu TTB. Hết Pháp đến Mỹ hơn 45 năm tính từ khi ĐCS ra đời đến khi đồng bọn của TTB đu càng 1975 mà chỉ một số thờ ma CS sao? Lại giở giọng chia rẽ Nam-Bắc thì TTB đúng là chó của ngoại bang rồi vì chỉ có chó mới ăn bả của bọn xâm lược.

   Xóa
  4. đang chờ mấy thằng thủ tướng nó về phục quốc để đập nó 1 trận nữa mà chờ 43 năm rồi chưa thấy nó về , toàn về bằng mồm

   Xóa
 9. Dù gọi là "nguỵ quyền Sài Gòn" hay "chính quyền Sài Gòn", "chính quyền VNCH" thì bản chất VNCH là tay sai của Mỹ vẫn không thay đổi. Nó vẫn là do Mỹ dưng lên để làm tay sai cho Mỹ xâm lược Việt Nam.

  Tuy nhiên bọn chống cộng cực đoan, phản động, rận chủ sẽ có điều kiện để chống phá cách mạng, chống phá đất nước quyết liệt hơn.

  Song với truyền thống cách mạng, những người cộng sản chân chính và nhân dân cách mạng Việt Nam sẽ vẫn bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng cho dù phải làm lại cách mạng đi chăng nữa thì cũng không có kẻ thù nào cản bước được.

  Bài học ở Liên Xô là đổ từ trên xuống, điều này những người công sản chân chính Việt Nam không thể không biết.
  Trả lờiXóa
 10. Đường lối cách mạng của ĐCSVN là "ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN VỚI CNXH", vậy nên không thể gọi VNCH là "chính quyền", trừ khi ĐCSVN từ bỏ đường lối trên.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chống chính quyền ngụy VNCH thì phải chống cho đúng và trí tuệ.
   Nghĩa của chữ chính quyền chỉ là "quyền lực chính trị".
   Chính :chính trị.
   Quyền :quyền lực.
   Chính quyền bù nhìn,tay sai thì gọi là chính quyền ngụy.Gọi tắt là ngụy quyền.Còn quân đội ngụy thì gọi tắt là ngụy quân.
   Chữ chính quyền,quân đội không có từ phản nghĩa.

   Xóa
  2. Xin lỗi, bạn nên lắng nghe thì tốt hơn bạn nói. Nhìn cách giải nghĩa, chưa nói đến nội dung chú giải, tôi biết bạn là người thiếu học. Thiếu học mà có cái tâm thì đáng thương, đáng kính. Nhưng sẽ đáng trách, nếu thiếu học mà còn ba hoa nói bậy, vung vít những kiến thức bừa bãi, ngu dốt do nhặt nhạnh ở các khóa chính trị từ mồm những báo cáo viên xuất thân bình dân học vụ. Khi giải nghĩa một từ vựng tiếng Việt nào thì những từ giải thích sau đó phải gọn, chính xác và không lặp lại từ cần giải nghĩa. Ví dụ: thủy chung: đầu sao cuối vậy; trước, sau, không thay lòng đổi dạ.
   Trọng tâm ở đây là từ NGỤY. Ngụy=>giả đúng, giả thật. Trái nghĩa với NGỤY là CHÍNH. Chính=>đúng(không có nghĩa thứ 2, đa nghĩa). Từ CHÍNH trong chính trị cũng từ nghĩa từ nguyên ĐÚNG. Dần dần, trong nghệ thuật quản dân, trị nước, từ chính trị được biến mở nhiều nét nghĩa nhưng các vòng vùng nghĩa mới của nó vẫn không ra khỏi tâm nghĩa CHÍNH là ĐÚNG. Trái nghĩa với NGỤY QUYỀN là CHÍNH QUYỀN. Trái nghĩa với NGỤY BINH là NGHĨA BINH. Lặp lại câu nói của bạn:"Chính quyền ngụy VNCH thì phải chống cho đúng và trí tuệ". Lạy bạn! Trí tuệ của bạn nó không phải là trí tuệ đâu. Nó là lòng lợn. Vô sản không phải là kẻ đầu đường xó chợ bạn nhé. Ông râu rậm của bạn nói đấy. Không ai nói :Chính quyền Ngụy cả. Câm đi là vừ ông "trí tuệ" ơi!

   Xóa
  3. Nhiều người có hiểu biết cũng dùng "chính quyền ngụy"đấy.
   Nhà báo Thiềm Thừ [vừa mất không lâu]cũng đặt cái tựa trong một status có trên liên kết blog của trang googletienlang này đấy nhé!!!
   Chữ "chính "có nhiều nghĩa lắm...Cố gắng động não thêm đi để mở mang trí tuệ,dĩ nhiên là có học thức,bằng cấp thì tốt hơn.

   Xóa
 11. Đối với những người chống cộng, với bọn gọi là "dân chủ" họ không cần hào giải hoà hợp dân tộc, mặc dù họ luôn nói đến, mà cái họ cần nhất đó là lật đổ ĐCS. Do vậy, nói bỏ cách gọi "nguỵ quyền Sài Gòn" thay bằng gọi là "chính quyền Sài Gòn" để hoà hợp dân tộc chỉ là lừa bịp. Đâu có phải vì miệt thị họ nên họ chống, dù có gọi họ là "chính quyền" họ vẫn chống và càng chống quyết liệt hơn.
  Vả lại họ chỉ là một số nhỏ thôi lại chăng có thực lực gì, ngoài việc dựa vào oai của Mỹ.
  Mỹ không đoái hoài tơi thì họ làm nên trò trống gì .

  Chống "tự diễn biến", "tự suy thoái" mới là điều quan trọng.

  Trả lờiXóa
 12. Tên Ngụy Thanh Sơn này còn chưa đến tuổi hưu trí, nên còn phong độ và còn sủa dai. Tên Nguyễn Dê Cụ thì còn đi tới đi lui được nên ở tuổi đó coi như còn khỏe, thế là đi khắp nơi mách người này thọt người nọ để quậy, chủ yếu là nhắm vào những kẻ phai màu như Phan Huy Lê, Ngụy Thanh Sơn. Có phải đây là hình thức "đấu tranh" khác mà Nguyễn Dê Cụ từng tuyên dương?

  Nhưng với đám ngụy già thì không lo. Bởi vì đám này chỉ còn thoi thóp hấp hối chút hơi tàn chờ chết. Nhất là những thằng chỉ còn lê lết qua lại trong nhà nấp sau computer internet để mà chống phá quốc gia, dân tộc. Nguyễn Dê Cụ là 1 trong những thằng 3 que 2 hàng hiếm hoi còn tương đối khỏe. Hèn chi chat sex xả láng với mấy ẻm trong nước. Như mấy thằng cha đạo cha cố với giáo hoàng tuy hơi già nhưng vẫn đ. các bà sơ và con chiên hàng ngày trong các nhà thờ, khiến cho người ta phải tởm lợm đạo Kito giáo.

  Những người đã từng vì hoàn cảnh, vì Mỹ bắt lính hay vì ngu dại, đần độn lầm lỡ đi vác súng phục vụ cho Mỹ bắn giết gây tội ác với đồng bào mà bây giờ đã biết sám hối thì đã về nước rồi hoặc ở trong nước. Còn đám ngụy già vẫn còn đang ăn bám, ăn trợ cấp nhục nhã từ hải ngoại nhất là quan thầy Pháp Mỹ và bầy ngụy già vẫn đang sống nhục, sống bám ở Pháp Mỹ và hải ngoại nói chung, thì chúng như củi mục sắp tàn. Ai biết chúng sẽ chết đột tử lúc nào. Nhiều khi đọc còm chính trị hay bài viết chính trị gì đó mà chúng cay cú tức tối thế là lên cơn đau tim lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử trong nhà, không ai biết chả ai quan tâm. Khi xác chó của chúng thối rữa lên bốc mùi lên hàng xóm mới biết rồi chính phủ mới đến đem chôn.

  Đó gọi là chết nhục. Nhiều ngụy già ngày nay đang có nguy cơ chết nhục như thế, chết nhục hơn cả thằng Diệm năm xưa. Dẫu ai cũng biết đám ngụy già lưu vong này chúng nó làm gì mà biết nhục với liêm sỉ là mẹ gì, nhưng chết như thế thì đúng là chết nhục thật, nhục hơn cả chó. Chúng nó đang hơi tàn và đối diện với tử thần hằng ngày chết như 1 con vật. Với tuổi già đau ốm bệnh tật, chúng nó chỉ còn mỗi cái bàn phím để đi chống phá VN. Ai biết chúng nó sẽ gục ngã lúc nào, đối diện thường trực với thần chết tử vong và chờ chết từng giờ, đi xuống địa ngục đền tội phục vụ cho 1 quân đội tay sai của quân xâm lược, đã gây bao tội ác với dân, đã vậy còn chưa sám hối, chưa tỉnh ngộ ra, chưa đi "rửa tội". Tuổi già thì sẽ chết, chết tại gia hay nằm viện chết thì cũng là hết, đéo còn biết gì nữa. Chúng nó chết mà người ta coi như súc vật thôi. Coi như 1 con vật chết như bao con vật khác đển tuổi chết. Loại bán nước, vong nô, súc sinh mất gốc vong bản ngụy già rác rưởi cặn bã này thì chính tuổi già của chúng nó sẽ vật chết chúng nó chứ cần gì đám "vệ binh đỏ" hay "hồng vệ binh" của bọn Tàu Trung Hoa lôi chúng ra giết chết. Đám ngụy già ngu đần, dốt nát này thì chúng nó đến lúc chết vẫn không nhắm mắt khi thấy CS chưa sụp đổ , Mỹ vẫn chưa diễn biến thành công, và đất nước VN giàu lên từng ngày, quan hệ tốt với TQ và Nga và các nước láng giềng và bè bạn lâu năm.

  Còn đám tuyên giáo hai hàng này và đám phụ trách xuất bản ở VN tại sao cứ có vẻ lén lén lút lút là thế nào. Giờ thì bảo không nên tranh luận về cuốn sách và không nên phát hành quảng bá rộng rãi (nên có mức độ) . Nếu cuốn sách này là đúng và lành mạnh thì tại sao phải lén lút thậm thụt và "khuyến khích" mọi người không nên tranh luận và chỉ nên tiếp thị giới hạn "có mức độ" thôi?

  Tuy nhiên tôi cũng nhìn nhận là danh xưng chính quyền SG và quân đội SG cũng không có vấn đề gì, dùng cũng được. Tuy nhiên không dùng chữ ngụy là không ổn. Những cuốn sách nào lỡ xuất bản và lọt ra rồi thì mặc kệ cũng được, không cần phải thu hồi như mấy cuốn sách phản động, hai hàng. Nhưng cần nên sửa lại sách, bổ sung vào danh xưng ngụy quyền cho chuẩn rồi hãy tiếp tục xuất bản, tái bản.

  Trả lờiXóa
 13. Xưa thì có súng do Pháp Mỹ nó phát cho rồi đi càn đi quét, đốt nhà này bắt hộ kia, thảm sát khắp nơi, lê máy chém khắp miền Nam đi chặt đầu như thời trung cổ, rồi đổ cho ai cũng là "VC", "CS", "nằm vùng". Thậm chí chúng nó giết nhau để dành giật tiền gái và tranh giành ân sủng mưa móc của ông chủ Pháp Mỹ rồi lại đổ cho nhau là "Cộng Sản".

  Nay chỉ còn lại mỗi cái bàn phím để đi thủ dâm tinh thần online mạng ảo và lật đổ CS bằng bàn phím, he he. ĐM chúng mày. Thế mà chúng nó cũng tin được là thành công. Ngày xưa Mỹ và thằng ngụy nô nó có B52 súng đạn trang bị tận răng nhá mà còn phải tụt quần chạy. Mỹ thì nó chỉ chạy thôi chứ không có tụt quần và bám càng như ngụy. Mỹ nó có trực thăng nó chạy, còn mấy thằng ngụy thì phải bám càng trực thăng Mỹ để mà chạy trốn. Ôi cái thân phận "đồng minh" nô lệ nhục hơn cả chó thế này là sao? Đến chó nó cũng đâu có nhục thế, hả?

  Thế mà lão hâm dở người Trần Nhật Quang bảo Mỹ nó theo XHCN rồi lúc con Clinton chửi thằng Obama là CS, là XHCN. Đó là vì lúc đó Mỹ nó thất nghiệp nhiều, nhiều cty phá sản, kinh tế khủng hoảng, kinh tế toàn cầu khủng hoảng đều phát ra từ Mỹ là tại sao? Là bởi vì tài phiệt Mỹ nó quá ích kỷ, nó đầu cơ tích trữ. Lúc đó Obama khi tranh cử thì chiêu bài mị dân của nó là công bình xã hội, công bằng bình đẳng, tăng cường trợ cấp. Thế cho nên con Clinton nó mới chửi thằng Obama là "CS", "XHCN", giống y hệt bọn cha anh Mỹ của chúng năm xưa khi đô hộ miền Nam cùng với bọn ngụy đều vu cho những ai chống chúng nó, không chấp nhận sự cai trị của chúng nó là "CS", "XHCN" rồi đi thảm sát và chặt đầu hết. Thế mà Trần Nhật Quang dựa vào câu chửi xuẩn động đó của Clinton rồi kết luận là Mỹ là nước XHCN rồi và VN nên thân Mỹ, nên làm đồng minh của Mỹ, như thằng gì đó sủa liên minh với Mỹ là mệnh lịnh thời đại.

  Đám ngụy già từng phục vụ trong "quần tụt vnch" 1 quân đội chuyên nghề bám càng và đu càng và báo Mỹ gọi là 1 quân đội giỏi hiếp dâm và ăn cướp hơn giỏi chiến đấu này thì nói rồi. Còn cuốn sách này thì như đã nói là phải bổ sung vào đúng danh xưng ngụy, ngụy quân, ngụy quyền, như các sách sử xưa và nay. Sách sử đàng hoàng lành mạnh không thể biến thành như cái sọt rác wiki được. Như cuốn sách mà bọn chiên hay gọi là "kinh thánh" đó, chỉ cần vài mẫu chuyện loạn luân trong đó là những người không bị nhà thờ nhồi sọ đều coi cuốn kinh đó là rác rưởi. Ở trong đó đầy những câu chuyện loạn luân kinh tởm, khuyến khích người ta loạn luân, tàn sát, giết chóc, nhiều cái tởm khác.

  Trả lờiXóa
 14. Việt Nam còn dùng nhiều từ Hán-Việt do không thể hoặc khó thay bằng tiếng Việt.
  Từ Hán-Việt thường lại rất nhiều nghĩa, do đó cần hạn chế tối đa khi có thể dùng từ Hán-Việt trong các văn bản pháp luật và trong các văn bản chính trị, tránh mỗi người hiểu theo ý riêng của mình và ai cũng cho là mình đúng hoặc cố tình giả đúng để lừa người khác.
  Từ "nguỵ" có nhiều nghĩa nhưng dễ nhận biết và khó "xuyên tạc" nghĩa của từ đó hơn so với từ "chính". Từ "chính" có thể "xuyên tạc" làm thay đổi hẳn nghĩa của từ, chuyển từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác một cách dễ dàng, do đó nó cũng dễ làm thay đổi bản chất sự việc chỉ qua cách giải nghĩa chủ quan của người dùng từ.
  Cụ thể khi gọi là "chính quyền Sài Gòn" thì những người chống cộng sản họ có thể lý giải từ "chính" này theo ý họ mà chỉ theo ngữ nghĩa họ đã xuyên tạc cũng có thể lừa được không ít người "biến" VNCH từ không chính danh sang chính danh. Hoặc chí ít họ cũng kéo bằng ngang hàng với VNDCCH vì đều là "chính quyền" cả.
  Và rồi khó tránh khởi rơi vào "cuộc chiến" chữ nghĩa triền miên, thì có đến muôn năm cũng không hoà hợp dân tộc được. Trừ khi ĐCSVN tự nguyện thừa nhận chính mình là "nguỵ quyền".

  Thiết nghĩ không dùng được hoàn toàn tiếng Việt trong trường hợp này thì phải dùng từ Hán-Việt thì phải dùng từ cho chuẩn, không mập mờ để ai thích cũng "đánh lận con đen" được.

  Vẫn để nguyên cách gọi là "nguỵ quyền Sài Gòn" hoặc thay bằng "chính quyền bù nhìn Sài Gòn" là phù hợp nhất.

  Trả lờiXóa
 15. "Tuy nhiên tôi cũng nhìn nhận là danh xưng chính quyền SG và quân đội SG cũng không có vấn đề gì, dùng cũng được. Tuy nhiên không dùng chữ ngụy là không ổn. Những cuốn sách nào lỡ xuất bản và lọt ra rồi thì mặc kệ cũng được, không cần phải thu hồi như mấy cuốn sách phản động, hai hàng. Nhưng cần nên sửa lại sách, bổ sung vào danh xưng ngụy quyền cho chuẩn rồi hãy tiếp tục xuất bản, tái bản." Chỉ một đoạn này thôi cũng đủ đổ sông, đổ biển hết công lao cóp nhặt chữ nghĩa để quăng lên đây lấy "số lượng bài, số lượng chữ" của ĐM Maria theo "chiến thuật" mà Tàu cộng gọi là "lấy thịt đè người", còn dân gian Việt Nam gọi là "cả vú lấp miệng em". Một người thật sự có trình độ và thật sự viết ra những suy nghĩ của bản thân không ai lại tự mâu thuẫn trong chính 2 cái "tuy nhiên" của mình như vậy.

  Cả thế giới, cả loài người gần như ai cũng ghê tởm, bài trừ CS, bằng chứng là CNCS chỉ còn rơi rớt lại ở một vài nước nhưng cũng không ở dạng nguyên mẫu mà đã bắt chước "kẻ thù" tới quá hơn một nửa, tạo ra một chế độ đầu Ngô mình Sở quái dị không giống ai. Ở những quốc gia CS đó, nhà cầm quyền hoặc sắt máu o ép dân chúng giống như giam lỏng trong tù (Bắc Hàn), hoặc thẳng tay giết chết một cách man rợ, tàn bạo kể cả bằng Xe tăng cán nát thân thể (Tàu cộng).....Ngày nay có thể nói không ai không biết CS đối với dân vô cùng độc ác mà sự kiện Thiên An Môn là một điển hình "chói lọi".

  Những ai cho rằng VNCH đụng ai cũng cho là CS hay VC nằm vùng rồi bắn giết vô tội vạ là rất thiển cận, không khác gì ếch ngồi đáy giếng. Một trong những nguyên nhân khiến VNCH thua cuộc là do quá tôn trọng quyền tự do, dân chủ, đây là một đặc điểm vàng son của CNTB nói chung và VNCH nói riêng mà CNXH và CHXHCNVN chưa bằng cái gót chân. CS nổi tiếng thủ đoạn tất nhiên không bỏ qua chuyện đó, vậy là dần dần trong bộ máy nhà nước của VNCH đầy rẫy CS được cài cắm. Phải chi VNCH cũng biết áp dụng "3 đời lý lịch trong sạch" như CS để loại trừ đối thủ từ xa thì đâu nên nổi, đẳng này có rất nhiều trường hợp cha, mẹ đang ở trong bưng làm VC nhưng con cái của họ ở trong thành vẫn được học hành tử tế và vẫn được nhà nước trọng dụng nếu thật sự là nhân tài. So sánh với CHXHCNVN, ta thấy chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm, nhưng hiện tại ai có gốc gác "ngụy quân, ngụy quyền" thì đừng hòng gia nhập lực lượng công an, thậm chí đừng hòng lấy vợ/chồng là công an. Vậy VNCH đụng ai cũng cho là VC, CS hay CHXHCNVN nhìn đâu cũng thấy "ngụy quân, ngụy quyền" ?

  Chuyện VNCH "lê máy chém" đi khắp miền Nam để chặt đầu CS theo Luật 10/59 nói thiệt là chỉ nghe CS tuyên truyền nó ghê gớm vậy thôi, thực tế ở Miền Nam không nghe ai phản đối hay lên án việc này ngoại trừ CS và VC mà CS và VC phản đối, lên án việc này thì đâu có gì khó hiểu, bởi không lẻ họ lại đi ca ngợi kẻ thù về một phương thức mà kẻ thù áp dụng hữu hiệu để tiêu diệt họ ? Chiến tranh là kẻ sống người chết, đừng lừa bịp rằng ngoài trận địa thằng "chính nghĩa" sẽ nhân đạo hơn thằng "phi nghĩa". Thật ra cái chết do máy chém của VNCH là rất nhẹ nhàng so với những cái chết do CS và VC thi hành "án tử hình" như thắt cổ treo lên cây ngoài vườn hoang cho chim, thú rỉa thịt hoặc chôn thân hình chừa cái đầu bên trên rồi dùng cuốc rẫy ngang, quăng lựu đạn vô xe hơi, cài chất nổ nơi đông người, pháo kích vô trường tiểu học ...v..v...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng quá rồi! Ngụy không xét "3 đời lý lịch trong sạch" nên có 01 "tam đại việt gian" làm tổng thống và sau đó, tôn trọng tự do dân chủ bằng cách đem chọc tiết như heo. Đó là chiến hữu với nhau mà còn vậy thì dân thường chết như vậy là "nhẹ nhàng".

   Xóa
  2. Ca ngợi gì chứ ca ngợi giết người chết "nhẹ nhàng" thì chỉ có là loài chó má.

   Xóa
  3. Tui còn nghe CS "tắm máu" để trả thù, rút móng chân, móng tay, ...ớn quá đi! Tui đang ở Mỹ mà chưa 1 lần dám về nè.

   Xóa
  4. "Tắm máu", rút móng chân móng tay,...đó chỉ là "NGHE" thôi chứ thực tế có đâu.
   Ngày Sài Gòn giải phóng người dân thành phố cùng quân giải phóng cờ hoa, ca hát tưng bừng.

   Mới qua hơn 40 năm tuy còn nhiều khó khăn nhưng thành phố đã to đẹp gấp trăm lần so vơi trước. Thành phố giờ không chỉ là nơi đến hấp dẫn của du khách trong nước mà còn là của thế giới.

   Thực tiễn là khách quan nhất. Sự xuyên tạc, bội đen xã hội chỉ lừa bịp được những người nhẹ dạ cả tịn thôi.

   Ông cha ta thường nói "một bàn tay sao che nổi được mặt trời" .

   Xóa
 16. Trung Quốc xây dựng CNXH mang đặc sắc Trung Quốc, một chế độ "đầu Ngô mình Sở quái dị không giống ai" vậy mà mới chỉ có gần 50 năm cải cách đã vượt qua Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và đang rất gần sẽ vượt cả Mỹ. chắc chắn sẽ soán ngô vị số 1 thế giới của Mỹ trong thời gian không xa nữa. Thế mới thấy cái chế độ "quái dị" ở Trung Quốc khiếp thật, Mỹ cũng phải sợ run lên.
  Chế độ ở Việt Nam cũng "quái dị" chẳng kém, sau 30 năm thực hiện đổi mới kinh tế đã tăng gấp 30 lần, từ là nước nghèo chậm phát truển trở thành nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình và hiện đang thuộc nhóm nước có tốc độ phát triển cao nhất thế giới.
  Đúng là "quái dị" thật.

  Chiến tranh đã kết thúc trên 40 năm nay, các học giả, các nhà nghiên cứu đã tốn bao giấy mực để tìm nguyên nhân "Mỹ cút nguỵ nhào". Nay té ra "VNCH thua là quá tôn trọng quyền tự do, dân chủ", mặc dù đã phải kéo lê máy chém đi khắp miền Nam giết hại một cách "nhẹ nhàng" hàng triệu người dân vô tội, tiến hành tới trên 500 cuộc thảm sát mà nạn nhân đều là trẻ em, người già, phụ nữ, có vụ tới trên 500 người như ở Mỹ Lai. Họ chỉ bị thảm sát "nhẹ nhàng" bằng cách cắt rời từng bộ phận cơ thể, chặt đầu, cắt cổ, dội nước sôi, xuyên sắt nung đỏ khắp người. Tiếp nữa là dùng chất độc hóa học rải tới gần một nửa đất diện tích miền Nam làm hàng triệu người chết và bị phơi nhiễm chất độc, rồi đến những cuộc đàn áp tôn giáo sát hại hàng vạn sư sãi, phật tử,... Đúng là "một đặc điểm vàng son của CNTB nói chung, của VNCH nói riêng"
  "Tôn trọng tự do dân chủ" đến mức "tuyệt vời" vây mà vẫn thua. Đây có lẽ cũng là kinh nghiệm cho những người lãnh đạo Việt Nam hiện nay không thể quá hữu khuynh với bọn phản động, 3 que, rận chủ. Dân chủ tới mức quá trớn là nguy hại cho đất nước.
  Dân chủ với nhân dân chứ không thể dân chủ với kẻ phá hoại được.
  Trả lờiXóa
 17. Những bằng chứng về "đầu Ngô, mình Sở" :
  - Về kinh tế : tuy nho nhe chê bai, miệt thị CNTB không tiếc lời nhưng nhúm các nước XHCN còn rơi rớt lại, chưa lên "thiên đàng XHCN" như Trung cộng, Việt Nam, Cu Ba đã "tự chuyển biến" sang mô hình kinh tế thị trường là mô hình kinh tế đặc trưng của CNTB. Và, để chữa thẹn cho hành vi "ăn cắp" hoặc "bắt chước" đó, người ta đã thêm vô cái đuôi "định hướng XHCN" cho ra vẻ là "phát minh riêng" của mình, nhưng việc này có lẻ chỉ qua mắt được đám DLV hạng tép riu.
  - Về Chính trị : vẫn giữ nguyên mô hình CNXH nhưng biến tướng "cha truyền con nối" ngày càng nặng nề, thậm chí Tập Cận Bình còn muốn và đã thành công trong việc bắt buộc hết thảy "thần dân" phải cho ông ta làm "Hoàng đế" tới khi nào xuống lỗ.
  Mấy ông râm rậm là cha đẻ của CNCS đã "dạy" đám đệ tử rằng kinh tế (hạ tầng cơ sở) phải phù hợp với chính trị (thượng tầng kiến trúc), cho nên kinh tế TBCN mà chính trị XHCN rõ ràng là đầu Ngô mình Sở không giống ai, đám đệ tử của mấy ông râu rậm dám cãi lại Thầy, tự lừa dối mình rằng đó là nét "đặc sắc" đã tạo ra kết quả rất khả quan, chứng minh bằng sự phát triển của Trung cộng hiện nay. Không cần dài dòng, chỉ lấy việc các "tư bản đỏ" ở Việt Nam sau khi vơ vét, bòn rút của nước, của dân thì đổ xô đầu tư xây dựng "cơ sở hậu cần" ở Mỹ, Châu Âu, Úc đại lợi.... chứ không một ai làm điều đó ở Trung cộng. Những "hạt giống đỏ" cũng được cho qua các nước tư bản phát triển, đứng đầu là Mỹ để học hành chứ hoàn toàn không ai cho qua Trung cộng. Chính bản thân các "tư bản đỏ" của Trung cộng cũng làm điều tương tự, thì đã thừa để chứng minh sự giàu có, phát triển của Trung cộng là không có nền tảng, nó chông chênh và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, điều này tất nhiên "kẻ trong chăn" biết rõ nên đâu ai ngu gì đầu tư vô đó.

  Bây giờ mà còn có người tin rằng Việt Nam thuộc nhóm các nước có tốc độ phát triển cao nhất thế giới thì không riêng gì Tư tui mà có lẻ sẽ không ai muốn tiếp tục trao đổi với kẻ mê muội, ảo tưởng, mộng mơ hão huyền ... tới mức bị mất lý trí, nhận thức thực tế như vậy. Có lẻ nhờ "tốc độ phát triển cao nhất thế giới" nên Việt Nam đã sắp "bỏ xa" ngay cả 2 đàn em "truyền kiếp" là Cao Miên và Ai lao, thực tế hiện đã có vài lĩnh vực đã "bỏ xa", ví dụ danh hiệu "cường quốc xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới" đã mấy năm rồi không nghe nhắc tới nữa (chắc không ai dám mua lúa gạo có chứa đậm đặc thuốc trừ sâu độc hại của Việt Nam) còn gạo của Cao Miên thì đã vào được ngay cả những thị trường khó khăn nhất về an toàn thực phẩm như Nhựt bổn chẳng hạn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tư tời biển là thằng Lồn trâu xáo khế.Nó nhìn nhận CS theo kiểu vơ đũa cả nắm.Nếu CS xấu độc tự nó sẽ đổ,việc gì Mỹ Pháp phải mang bom đạn sang đánh họ.Mà nói cho cùng bao nhiêu nước không phải CS cũng bị Mỹ và phương tây triệt hạ,thử hỏi đó là thứ đạo lý gì,văn minh gì hả Tư.Tư đừng viện những lý do tiểu vùng,hoặc kiểu đoán trời qua giọt sương.Tư ngụy biện ngụy tạo mọi thứ,chỉ những kẻ khốn mới chống đất nước quyết liệt và vô luân như thế.Nó công nhận những điều dã man mà ngay cả nước Mỹ cũng kinh tởm.Nó cho đó là điều tất nhiên trong chiến tranh,thì thằng TTB không còn là con người nữa rồi.Thế mà nó còn há mõm phê phán những điều ác nó tự nghĩ ra.

   Xóa
  2. Hình như "Lồn trâu xáo khế" là món khoái khẩu của Bắc kỳ, ăn riết những "đặc sản" như vậy cho nên đi tới đâu, trong hay ngoài nước, Bắc kỳ đều bị ghét bỏ, lánh xa. Mấy mụ đàn bà xóm Tư tui còn ác mồm ác miệng rằng "Bắc kỳ ăn Lồn trâu xáo khế nhiều quá nên miệng đứa nào cũng hô hốc, răng thì vẫu ra như cái bồ cào của Trư bát giới trong phim Tây du ký".

   Nếu là lãnh đạo anh minh sẽ rất quý trọng những ý kiến của Tư tui và những người giống như Tư tui, bởi chúng tôi chỉ ra những cái cần phải sửa đổi, cần phải loại trừ để bộ máy nhà nước hoạt động tốt hơn nhằm đưa đất nước tiến lên cho bằng bè bạn năm châu. Còn lãnh đạo u mê hoặc là hôn quân, bạo chúa, suốt ngày đằm chìm trong tiền tài, tửu sắc thì dĩ nhiên rất khoái a dua, tâng bốc mà không hề biết rằng sớm hay muộn họ cũng sẽ chết vì cái bọn xu nịnh trơ trẽn đó. Tiện kể lại câu chuyện vui, xưa có 1 quan lớn, bữa nọ đang ngồi làm việc ở công đường thì quan bị chọt bụng "xì hơi" liên tục, trong 1 lần "đánh trung tiện" rõ to không kềm chế được, để chữa thẹn, quan giả lả than thở với đám lâu la, bộ hạ vây quanh rằng "Chắc tao sắp đi rồi chúng mày ạ, ăn thì không được là bao mà sáng giờ cứ "đánh rắm" thối um....", nghe vậy có người im lặng nhưng cũng có nhiều người nhao nhao lên "Ồ không, quan lớn quả tài cao đức rộng, phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn nên "đánh rắm" cũng khác bọn phàm phu tục tử chúng con, cứ gọi là thoang thoảng hương trầm ạ !" Xui cho chúng vì ông quan này thuộc loại không anh minh, không ưa xu nịnh nên quát lớn "Cha chả, hay cho bọn xu nịnh, giỏi cho bọn "đĩ mồm", tự cổ chí kim "đánh rắm" là phải thối um mà chúng mày lại bảo tao "đánh rắm" cứ thoang thoảng hương trầm là quá lắm rồi. Bây đâu, lôi đầu bọn này ra chém cho ta".

   Nhớ tuồng xưa, tích cũ rồi ngẫm tới chuyện nay mà rầu cho DLV hạng tép riu quá trời, quá đất.... thôi bớt ăn "Lồn trâu xáo khế" đi nghe Ba Nguyen.

   Xóa
  3. đính chính :"..... thuộc loại không anh minh...." sửa lại là "....thuộc loại anh minh....."

   Xóa
 18. Thực tế hiện nay Trung cộng là "chủ nợ" lớn nhất của Mỹ, điều đó khiến đám DLV hạng tép riu và có tư tưởng bợ đít, làm tay sai cho Trung cộng tỏ ra hí hửng. Thiệt là tội nghiệp, bởi trình độ có hạn cộng với thân phận là "cái loa" nên họ đâu biết song song đó còn 1 thực tế khác, quan trọng và thú vị hơn nhiều. Đó là việc "chủ nợ" lớn nhưng không bao giờ dám lên tiếng đòi, tương ứng là "con nợ" lớn nhưng không bao giờ tỏ ra lo sợ hoặc phải khúm núm "dưới màu" như những con nợ "chúa chỗm" khác. Vì sao như vậy ? Vì đồng nhân dân tệ của Trung cộng chưa là "cái đinh" gì so với đồng đô la Mỹ, bất kỳ lúc nào, chỉ cần điều chỉnh "tỷ lệ hối đoái" giữa đồng đô la và đồng nhân dân tệ là 1 đống nợ như núi của Trung cộng chỉ còn như một con dốc nho nhỏ "xinh xinh" trên con đường cao tốc nào đó của Mỹ ! Thế nên, phát triển gì thì phát, đứng vị trí thứ mấy trên thế giới về kinh tế thì bản chất Trung cộng cũng chỉ là người làm thuê và lệ thuộc vào "đồng lương" do ông chủ Mỹ ban phát như thế nào mà thôi.

  Ngày 30/4/1975 dân chúng chỗ Tư tui hoàn toàn không tự nguyện mang cờ, hoa ra đường chào mừng quân giải phóng mà phải làm việc đó do có sự hô hào, rủ rê, đốc thúc của một số người bổng dưng thấy khăn rằn quấn cổ, áo bà ba đen đội mũ tai bèo... sau này mới biết họ hoặc là VC nằm vùng hoặc là "cán bộ 30/4". Chuyện VC rút móng tay, tắm máu ... hoàn toàn không có nhưng chuyện đi học tập cải tạo "tẩy não" mút mùa lệ thủy, nhiều khi phải bỏ mạng nơi thâm sơn cùng cốc là chuyện có thật. Tư tui chỉ so sánh cái chết nào nhẹ nhàng, cái chết nào nặng nề, dã man vậy mà cũng có kẻ đánh lận con đen, gắp lửa bỏ tay người rằng Tư tui ca ngợi cái chết nhẹ nhàng. Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm bằng trò đánh tráo khái niệm, thiệt đúng là "chó má".

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng ra ông Trump phải mời TTB là có thể giải quyết nợ và thâm hụt thương mại với TQ một các dễ dàng bằng "chỉ cần điều chỉnh "tỷ lệ hối đoái" giữa đồng đô la và đồng nhân dân tệ" rồi chứ đâu dùng cái trò tăng thuế để bị đáp trả tương ứng. Người làm thuê kiểu gì mà ông chủ không muốn mà nó cứ tống đồ vào nhà chủ và bắt ông chủ phải trả tiền. Tiền đầu tư của TQ đang rãi khắp thế giới này, nhiều dự án ngàn tỷ đô như "1 vành đai, 1 con đường", Ngân hàng phát triển hạ tầng Á châu,... nhiều nước trong đó có đồng minh cốt cán của Mỹ tham gia mặc dù Mỹ phản đối. Nhiều nước trên thế giới chán ngán cái trò nhân quyền đạo đức giả của Mỹ đã xoay sang TQ để nhận đầu tư; kể cả các châu Âu cũng vậy. TQ hiện nay là đối tác thương mại lớn nhất nhì của hầu như các nước và khối kinh tế lớn trên thế giới. Thời đại ngày nay không phải trong thế kỹ 20 mà Mỹ muốn xử TQ về kinh tế sao cũng được. Cuồng Mỹ bài Trung cũng không sao nhưng bi bô thì phải có tư duy một chút. Nhớ giành ít thời gian theo dõi báo chí về chiến tranh thương mại Trung - Mỹ để xem ông chủ làm gì được người làm thuê nhé.

   Xóa
  2. Nước Mỹ không phải chỉ quan hệ thương mại với Trung Quốc mà với hầu hết các nước trên thế giới và đồng đô la là đồng tiền thanh toán quốc tế, vậy nên khi điều chỉnh tỷ giá đồng đô la với đồng Nhân dân tệ là điều chung với cả thế giới. Điều này không dễ gì Mỹ làm được và nếu làm vồi mục đích xù nợ thì Mỹ sẽ là người chết trươc Trung Quốc. Hãy mở mắt ra mà xem chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra đấy. , ăn miếng trả miếng chứ đã biết ai hơn ai. Đây không phải là chuyện trò trẻ con, chuyện của kẻ tâm thần.

   Trung Quốc là chủ nợ, đang là nhà đầu tư có hiệu quả vào thị trường Mỹ thì hà cớ gì lại nói là Trung Quốc "không bao giờ dám lên tiếng đòi", sao lại đòi khi mà đầu tư đang hiệu quả? Thật là đồ ngớ ngẩn.

   Biết thì thưa thốt, không biết thì tựa cột mà nghe cho nó đỡ nhục.

   Xóa
  3. Các bác cứ phê chứ tư duy xử lý nợ của bác TTB đã được đúc kết dựa trên kinh nghiệm lừa đảo, xù nợ của bản thân. Tầm quốc gia hay thế giới thì cũng thế chứ có khác gì. Sử dụng ""tỷ lệ hối đoái" giữa đồng đô la và đồng nhân dân tệ" là sai bét để lòe người khác và nghe có vẽ bác học thôi. Bác TTB nên rút kinh nghiệm chuyện này nhé, người thường thì nên biết 1 nói 1 thôi nhé bác.

   Xóa
  4. À, nhắc để mấy chú nhớ, "tỷ lệ hối đoái" Tư tui để trong dấu ngoặc kép nghen, đây là 1 phạm trù khác, khá kén người bàn luận và dĩ nhiên là vượt quá khả năng của DLV hạng tép riu nên Tư tui không mất thì giờ giải thích rõ hơn, tuy nhiên ai cần thì lên tiếng, Tư tui sẽ nói về "tỷ lệ hối đoái" cho nghe mặc dù Tư tui chỉ là Tư trời biển chứ hổng có bác học gì ráo trọi, giờ này mà kêu ai nói "tỷ lệ hối đoái" là bác học thì .... tệ quá nhưng vẫn còn vớt vát tỏ ra nguy hiểm đúng bài của DLV ! Mà không sao cả, Tư tui nói sai bét nhè chỗ nào, xin mời quí vị chỉ giáo để luận bàn cho xôm tụ coi nè.

   Ôi ! Tàu cộng nó giàu sang, văn minh và đang trên đà "thống lĩnh" thế giới, soán ngôi của Mỹ trong nay mai vậy sao đám "tư bản đỏ" lại cứ đổ xô đem đô la, kim cương.. vô Mỹ cùng các nước tư bản phát triển khác vậy ta ? Hổng ai đem vô Trung cộng, hổng ai đem "hạt giống đỏ" qua Trung cộng học hành kinh nghiệm gì ráo trọi vậy? Hổng lẻ ăn quá rồi ngu cả đám hay vì quá rõ "trong chăn có rận" nên họ "khôn ngoan" lánh xa từ vòng gởi xe?

   Xóa
  5. Nếu Tư tui nhớ hổng lầm thì mấy cái chiêu đổi tiền 1 ăn 10 mà CNCS hay áp dụng thuở "hồng hoang" để "cướp ngày" của nhân dân cũng là 1 hình thức giống như "tỷ lệ hối đoái" đó nghen...tất nhiên là Mỹ nó văn minh, hiện đại và dân chủ hơn nhiều nên nó không thể "cướp ngày" trắng trợn như vậy được mà phải bằng những cách khác tương xứng với vị trí số 1 thế giới của nó chớ, những cách này phải ghê gớm lắm nên nổi tiếng "điếm thúi" như "Ba tàu" mà còn hổng dám ho he.

   Một cây bút mà nếu tự làm phải bán ra thị trường 100 đồng, trong khi cho thằng khác làm, kiểm tra chất lượng thật nghiêm ngặt để bắt buộc nó phải có chất lượng tương đương nhưng chỉ phải trả cho thằng đó có 70 đồng, lại được "nợ" tới khi nào trả cũng được, dân buôn bán gọi nôm na là chiếm dụng vốn. Quá dễ để tính hiệu quả của bài toán kinh tế đơn giản này nhỉ ? Mà đừng có DLV nào ngu ngốc cho rằng vì Trung cộng hay hơn, giỏi hơn nên làm ra sản phẩm ngang bằng chất lượng mà lại rẻ hơn dữ dội vậy nghen, chẳng qua là nó bắt dân chúng phải "hy sinh cho sự nghiệp cách mạng thiêng liêng, cao cả" bằng cách trả lương thấp, các chế độ phúc lợi này nọ cũng hổng bằng đám tư bản giãy chết để giảm giá thành. Nhắc lại, người làm thuê Trung cộng lương thấp, chế độ phúc lợi thấp so với đồng nghiệp ở các nước tư bản phát triển là vì họ phải "hy sinh vì sự nghiệp ...." chứ hổng phải bị "bóc lột tới tận xương tủy" nhé.

   Ai từng đi du lịch Đà Nẵng, Nha Trang mà ở khách sạn từ 3 sao trở lên sẽ có dịp chứng kiến tận mắt sự tương đồng đến "kỳ lạ" giữa Trung cộng và Việt Nam mà cụ thể là Bắc kỳ ở nhiều lĩnh vực từ ăn sáng bốc hốt cho tới giành giật tắm hồ bơi rồi cười nói nham nhở, ồn ào.... Người ta nói sao nhỉ ? Ờ, hình như là thông qua văn hóa của người dân là đánh giá được trình độ phát triển thật sự của quốc gia mà người dân đó là công dân thì phải.

   Xóa
  6. Chỉ có TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI chứ không có "TỶ LỆ HỐI ĐOÁI" . Nói "tỷ lệ hối đoái" là không hiểu biết gì cả., có chăng chỉ người ngoài hành tinh mới nói thế. Bởi vậy có cho vàng Mỹ cũng không thể điều chỉnh cái gọi là "tỷ lệ hối đoái" được vì có cái đó đâu mà điều chỉnh, và như thế có gì mà Trung Quốc phải lo với sợ.

   Trung Quốc là chủ nợ của Mỹ là do Trung Quốc mua trái phiếu chính phu Mỹ, chứ không phải "Trung Quốc làm thuê cho Mỹ rồi lại cho Mỹ nợ lại tiền làm thuê" nên thành chủ nọ của Mỹ. Hiểu Trung Quốc là chủ nợ của Mỹ như thê là sai và cũng là sự không hiểu biết. Hơn nữa thực tế làm gì có chuyện Trung Quốc đi làm thuê cho Mỹ rồi lại cho Mỹ nợ lại để mà nói vậy. Đây chỉ là dựng chuyện của kẻ không hiểu biết.

   Tốt nhất là đừng trương cái dốt ra làm mất thời gian của người khác và thiên hạ lại cười cho, làm người phải biết xấu hổ chứ, dù là trên mạng ảo cũng thế.

   Xóa
  7. Đúng vậy, dốt nên mới không biết những gì mà người khác để trong ngoặc kép thì có ý nghĩa đặc biệt chứ không bình thường. Gần đây Tư tui nhận thấy do không đủ lý lẽ để phản biện lại lập luận của Tư tui nên DLV chuyển qua chiến thuật rủ nhau im lặng với hy vọng làm vậy để Tư tui quê độ vì tự nói tự nghe 1 mình sẽ không nói nữa, mặc dù chiến thuật đó dĩ nhiên không xi nhê với Tư tui nhưng nếu để DLV hạng tép riu không có gì để bu vô lu loa lên thì GT cũng có phần mất vui. Chính vì vậy nên Tư tui không viết tỷ giá hối đoái mà viết "tỷ lệ hối đoái" là để "thả thính" câu mấy DLV hạng tép riu, sau đó Tư tui cũng đã có nêu ví dụ đổi tiền 1 ăn 10... là để cảnh báo, vậy mà không ngờ Tư tui vẫn thành công trong việc "thả thính" của mình, đã câu được DLV hạng tép riu rồi...

   Biện luận thế nào thì biện nhưng hãy nhớ cho 1 điều tối quan trọng là Mỹ nó vẫn nắm quyền chủ động đối với USD và cho tới thời điểm này USD vẫn "bá chủ thế giới" còn nhân dân tệ thì chỉ hơn được những loại tiền như VND, chứ so với USD thì là nhân dân tệ cũng thuộc loại tép riu. Nắm quyền chủ động USD thì muốn 1 USD ăn bao nhiêu nhân dân tệ lại không được, giống thời "hồng hoang" CNCS tự phán quyết rằng đổi 10 đồng cũ mới lấy được 1 đồng mới vậy đó, dễ như trở bàn tay nếu nắm quyền chủ động.

   Nhớ cái trận đổi tiền cuối cùng, có 1 tay giám đốc công ty thương nghiệp HTX nọ do biết tận dụng cơ hội mà đã mang về lợi nhuận kếch sù, trở thành 1 nhà kinh doanh tên tuổi. Mặc dù thông tin đổi tiền thuộc loại tuyệt mật nhưng nhiều người vẫn biết trước trong đó có tay Giám đốc, vậy là trước đổi tiền hắn chỉ đạo đội ngũ "cung - tiêu" của Công ty phải thu mua hàng hóa càng nhiều càng tốt ai bán gì, giá bao nhiêu cũng mua, nhất là các mặt hàng chiến lược như sắt thép, xi măng... đích thân hắn đã trực tiếp đi làm việc với Ngân hàng để bằng mọi cách rút và vay tiền mặt nhiều nhất có thể để phục vụ cho chiến dịch đầu cơ hàng hóa. Càng gần tới ngày đổi tiền hàng hóa ngoài thị trường càng tăng cao, có thứ tăng giá tới cả chục lần nhưng Ngân hàng cũng cho vay tiền mặt thoải mái vì nó sắp thành "giấy lộn". Sau đổi tiền, vị Giám đốc nọ thong dong đi ngao du thiên hạ, nhân viên thì suốt ngày ngồi tán dóc, chơi tiến lên hoặc dũa móng tay, làm móng chân.... Gần 1 năm sau, Giám đốc mới ngồi vào làm việc nghiêm túc để chỉ đạo bộ máy công ty bắt đầu thu lợi nhuận. Tính ra trước đổi tiền Công ty vay tổng cộng 150 tỷ, sau đổi tiền dĩ nhiên Công ty chỉ còn nợ Ngân hàng có 15 tỷ do tỷ lệ 1 ăn 10 nhưng những kho hàng hóa đầy ắp của Công ty thì khác, ví dụ 1 tấn sắt truớc đổi tiền thu mua vô trung bình là 1 triệu, sau đổi tiền nó chỉ còn 100 ngàn/tấn. Vấn đề là sau đổi tiền giá trị đồng tiền mới không giữ được lâu như mong muốn của Nhà nước nên giá cả bắt đầu tăng dần, sau đó là tăng với tốc độ phi mã... khi giá mới tăng vị Giám đốc nọ vẫn ghim hàng, chờ tới khi nó tăng phi mã, thậm chí còn vượt xa giá lúc chưa đổi tiền thì ông mới chỉ đạo đưa hàng hóa bán ra thị trường. Thế là trước đổi tiền ông ta vay 150 tỷ để mua 150.000 tấn sắt, sau đổi tiền ông ta chỉ còn nợ Ngân hàng 15 tỷ với lãi suất rẻ rề dành cho doanh nghiệp HTX lúc đó nhưng 1 năm sau ngày đổi tiền, khi giá cả tăng phi mã ông ta mới bán 150.000 tấn sắt đó với giá 2 triệu/tấn thu về 300 tỷ đồng, trừ cho 15 tỷ nợ gốc + lãi trong 1 năm cho rộng rãi là 1 tỷ thì lợi nhuận của công ty thật là khủng khiếp !

   Kể lại chuyện xưa hổng phải chỉ để "mua vui cũng được 1 vài trống canh", theo Tư tui thì câu chuyện kể trên có dính líu tới tỷ giá hối đoái hoặc "tỷ lệ hối đoái", cho nên các DLV có nhào vô chửi bới hay miệt thị gì đó theo thói quen hoặc theo bản chất cũng phải cẩn thận kẻo lại không hay.

   Xóa
  8. Già mà lươn lẹo ghê, ngã sấp mặt thì nói là tại tao đo đất. Chiêu này xưa rồi.

   Xóa
  9. ""Tỷ lệ hối đoái" là một phạm trù khác"
   .
   Thách đến ông tổ kẻ đưa ta "phạm trù" này tìm ra được nguồn của cái "phạm trù" này ?

   Xóa
 19. Việt Nam và Trung Quốc có chế độ chính trị tương đồng, đều do ĐCS lãnh đao và xây dựng CNXH phù hợp với đặc điểm cụ thể của mỗi nước.
  Trung Quốc sau hơn 40 năm thực hiện cải cách mở cửa. Việt Nam sau hơn 30 thực hiện đổi mới đều đã đạt được những thành tựu quan trọng, đất nước phát triển ngày một vững mạnh. Điều đó nói lên đường lối phát triển đúng đắn của từng nước và sức sống của chủ nghĩa Mac-Lenin là bất diệt.

  Trả lờiXóa
 20. Ha ha, "tỷ lệ hối đoái" liên hành tình của TTB được gán thành đổi tiền để quỵt nợ. Ông ơi là ông, ông có hiểu gì về đổi tiền trong 01 nước để làm giảm MỆNH GIÁ đồng tiền do lạm phát và Nợ quốc tế không ông ?

  Trả lờiXóa
 21. Khi nói đến tỷ giá ngoại hối là phải đặt đồng nội tệ quan hệ với đồng ngoại tệ khác. Ví dụ 22.500VND=1đô la, 27.500VND=1EUR.

  Còn "tỷ lệ ngoại hối" đó là chuyện cùa người âm phủ, người trần sao biết được. Trừ kẻ tâm thần.

  Trả lờiXóa
 22. Bài viết hãy còn kia, thực hư rành rành ra đó, ai ngu, ai khôn đà quá rõ, "văn hay bất luận văn dài, chỉ nhìn đầu bài đã biết văn hay", dù nổi tiếng về thủ đoạn lật lọng thì DLV cũng khó mà "lẹo lưỡi" được với Tư trời biển này.

  Vui quá khi có nguyên đám DLV hạng tép riu nhào vô khi bị Tư tui "thả thính", vậy là Tư tui lại đã phá vỡ được "chiến thuật" rủ nhau im lặng của mấy người rồi... Vẫn chưa lên hạng được !?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Thả thính" không lừa được người, họ vẫn khôn hơn mình, họ vạch mặt và ị vào mặt vẫn "tự sướng" cho là đã lừa được ho để họ nói chuyện với mình, tức là chấp nhận là ngu miễn là để có người nios chuyện với cho khỏi cô dơn. Thật rõ là khổ cho kẻ ngu.

   Nhớ rằng ngu quá sẽ không ai thèm nói chuyện với đáu.

   Xóa
  2. Lại tiếp tục có người ngu bị dính "thính" ! Tư tui dám nói rằng Tư tui thừa sức bắt DLV phải lên tiếng chứ muốn im cũng khó được với Tư tui lắm nghe, không lừa được mà chỉ cần viết "tỷ lệ hối đoái" là có DLV hạng tép riu khờ khạo nhưng háo thắng nhảy vô liền ! Khà khà....

   Ai không nói cứ việc im, đó cũng là một bãn lĩnh mà Tư tui nghĩ DLV hạng tép riu không dễ có được đâu.

   Xóa
  3. Họ lên tiếng thế nào chứ họ lên tiếng như chan tương đổ mẻ vào mặt cũng lấy làm sướng sao? Đúng là kẻ điên.

   Không chấp với kẻ điên là tốt nhất..
   Kẻ điên không đáng để người khôn nói chuyện.

   Xóa
  4. Hồng nói rất đúng, với những kẻ điên - tệ hơn đám DLV tép riu nổi tiếng là ngu xuẩn - thì đừng nói là nó chan tương đổ mẻ vào mặt, thậm chí nó chửi cha, mắng mẹ lãnh đạo, lãnh tụ, chế độ ..v..v... thì pháp luật cũng không làm gì được nó mà còn phải bỏ kinh phí ra cho nó đi chữa bịnh à nghe. Cái này qui định ở Bộ luật hình sự, thôi khỏi nói điều, khoản nghe, nói những thứ "xa xỉ phẩm" như vậy với DLV có khác nào đem nước mà đổ đầu vịt, đem đàn mà khãy cho trâu nghe...

   Xóa
 23. Có dạng tâm thần mà người mắc phải sẽ cảm thấy sung sướng, đạt khoái cảm khi bị chửi mắng, hành hạ,...Bác TTB vốn bị bá bệnh tâm thần như: hoang tưởng, tự kỷ, đa nhân cách,...nên mau chóng đến BS để được chữa trị nhé vì đây là triệu chứng khổ dâm mà già như bác mà bị khổ dâm thì không ổn tí nào. Xin mọi người trên GL hãy chú ý trò "thả thính" tâm thần của bác Tư và hãy xem những gì bác ấy nói như là kẻ tâm thần nói đừng để ý nhé!

  Trả lờiXóa
 24. Lịch sử cho thấy, "Ba tàu" từ hồi khai thiêng lập địa đã có bản chất xấu và ôm mộng "bá quyền", bởi vậy nó mới lấy tên là Trung Hoa, tức nó muốn, nó mơ rằng nó là trung tâm tinh hoa của thế giới và hễ nó yếu thì thôi, còn lúc nào mạnh nó lại tìm mọi cách không gây hấn với người này cũng gây hấn với người kia để lấn, chiếm đất, biển, đảo. Gặp thằng nào mạnh hơn nó co vòi, còn thằng nào yếu hơn là nó lấn tới. Bản chất xấu xa, đê tiện như vậy cho nên tuy là 1 trong những trung tâm văn minh cổ của thế giới nhưng trong khoảng 5000 năm tồn tại, Trung Hoa vẫn chưa thể nào đúng nghĩa là "Trung tâm tinh hoa thế giới" như nó hằng mơ ước, trong khi tuổi đời chỉ có khoảng 200 năm nhưng Hiệp chủng quốc Hoa kỳ lại đã giữ vị trí đó từ lâu.

  Cuộc chiến giữa các ý thức hệ luôn gay gắt, một mất một còn. Xưa Mỹ đã đánh giá Trung cộng là "Rồng đang ngủ" nếu đánh thức nó dậy thì sẽ rất nguy hiểm, tuy nhiên, "Rồng ngủ" Trung cộng không thể so với "Rồng thức" Nga xô nên Mỹ chọn cách bắt tay với Trung cộng để tiễn đưa Nga xô cùng hệ thống XHCN về "thiên đàng XHCN" và Mỹ đã thành công mỹ mãn. Theo tư tui thì Mỹ đã tính sai 1 nước cờ, đúng ra Tàu cộng cũng phải sụp đổ luôn theo hiệu ứng Domino khi hệ thống XHCN thế giới sụp đổ nhưng Mỹ không lường được việc Tàu cộng dám cho lính bắn thẳng và cho xe tăng nghiền nát đoàn sinh viên biểu tình tay không tấc sắt, tuy cũng là CS nhưng CS châu Âu vẫn văn minh hơn và ít tàn bạo hơn so với CS châu Á, hành động giết dân man rợ của Trung Nam Hải trong sự kiện Thiên An Môn đã giúp Tàu cộng trụ lại được và CS Việt Nam dù lúc đó đang xem Tàu cộng là "kẻ thù trực tiếp nguy hiểm nhất" cũng đã vội vã chạy sang van nài Trung cộng bỏ qua thù hận, cho làm chỗ dựa để khỏi bị sụp đổ theo quan thầy Nga xô.

  Dù khinh bỉ và căm ghét CS Việt Nam tới tận xương tủy, thậm chí phải động binh để "dạy cho Việt Nam" một bài học về thói thấy trăng quên đèn, bỏ Tàu cộng chạy theo Nga xô nhưng "mỡ" không phải chỉ kề mà đã đưa vô trong miệng "mèo" thì Tàu cộng đâu có ngu gì bỏ qua. Muốn nó làm chỗ dựa thì đổi lại phải cho nó quyền lợi, điều đó là đương nhiên, chỉ có có điều không ai, kể cả Quốc hội, cơ quan được cho là quyền lực cao nhất ở Việt Nam, được biết cái Hội nghị Thành Đô biến bạn thành thù, biến thù thành bạn đó đã thỏa thuận bán mua, đổi chác với nhau những gì. Có lúc dư luận ở Việt Nam bùng lên đòi phải công khai nhưng trước sau Đ chỉ nói là không có văn kiện nào ở Hội nghị Thành Đô để mà công khai. Nghe thật buồn cười, một Hội nghị tầm cỡ nguyên bộ sậu "chóp bu" Việt Nam cùng mấy "cụ Cố vấn tối cao" phải có mặt để "yết kiến Thiên triều" mà chỉ để nói chuyện phiếm, không được ghi nhận lại bằng văn kiện nào thì xưa nay thế giới chắc chỉ có một.

  Hồi Tàu cộng dưới sự lãnh đạo của xếnh xáng Đặng Tiểu Bình, hỗn danh "Bình lùn" với thuyết "mèo trắng mèo đen" nổi tiếng, xua quân qua "dạy cho Việt Nam" một bài học thì Đ và Nhà nước ta đã cho ra đời quyển sách trắng nói về sự thật quan hệ giữa Tàu cộng và CS Việt nam trong suốt thời gian 30 năm, theo đó mọi chiêu trò "điếm thúi" của Tàu cộng đã được sách trắng liệt kê rất nhiều. Vậy mà theo thời thế, chỉ một nháy mắt "kẻ thù trực tiếp, nguy hiểm nhất" đã trở thành bạn "4 tốt, 16 chữ vàng". Trong cuộc sống thường nhật, người ta đã rất sợ loại người "sớm đầu, tối đánh", còn ở bình diện quốc tế, quốc gia, sự thay đổi kiểu "sớm đầu, tối đánh" đó còn phải đáng sợ gấp ngàn, vạn lần, vậy mà không hiểu sao vẫn có nhiều người Việt Nam ra sức bảo vệ cho Tàu cộng, ngụy biện đủ kiểu để bảo vệ cho nó, bọn này đích thực là "Lê Chiêu Thống thời đại".

  Trả lờiXóa
 25. Thì ra đây là tuyệt kỹ mới luyện của TTB: hết "thả bom", "thả ...", rồi bây giờ đến "thả thính". Dữ quá xá ha! Đây là tầng cuối chưa vậy để mọi người còn tránh nha?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Khi đã biết đàu người ta "có điện" thì mọi ngừoi không nên chấp.


   Xóa
 26. Mời các bạn xem video clip:
  Cụ Việt kiều Võ Đông Cung Phản biện phát biểu của Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn về "Ngụy sử 15 tập"
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=112&v=scyUNX4w9rA

  Trả lờiXóa