Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2018

Về bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập: ĐƠN KIẾN NGHỊ CỦA ĐẢNG VIÊN TRẺ ĐẢNG BỘ TP HỒ CHÍ MINH GỬI BỘ CHÍNH TRỊ VÀ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG BỘ TP. HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 2 năm 2018

ĐƠN KIẾN NGHỊ
Về thông tin bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập không gọi "ngụy quyền – ngụy quân Sài Gòn"


Kính gửi:
- Đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Công sản Việt Nam.
- Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt nam.
  
- Tên tôi là: Quách Duy
-Năm sinh: 14/12/1982
-Chức vụ đảng: Đảng viên
-Vào Đảng Cộng sản Việt nam ngày 13/11/2008, tại Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.
-Chuyển đảng chính thức ngày 13/11/2009, tại Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.
-Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Bưu chính, viễn thông – Thông tin điện tử, Đảng bộ Sở Thông tin và truyền thông.
-Hiện đang công tác tại Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
-Số điện thoại: 0962092092
 ******

"Vấy bẩn" lên tư tưởng Hồ Chí Minh là phạm tội lật đổ chế độ - chia rẽ khối đại đoàn kết toàn Dân tộc Việt Nam.
Có rất nhiều người quan tâm đến Lịch sử Việt Nam đã và đang rất băn khoăn: Tại sao từ tháng 8/2017, từ khi phát hành Bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập không gọi "ngụy quyền - ngụy quân Sài Gòn" vẫn chưa có kết luận chính thức từ các cơ quan Đảng, Nhà nước?
Cũng như tiêu đề bài viết, đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự đoàn kết của Dân tộc Việt Nam !
Thơ Xuân, thiệp Xuân của Bác Hồ là truyền thống của dân tộc, là tình cảm, là tấm lòng, là món quà đầu năm mới Bác Hồ gửi tặng đồng bào và chiến sĩ cả nước, là những định hướng chiến lược, những lời đúc kết, đánh giá những thắng lợi trong năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ của năm tới, là những lời động viên, cổ vũ toàn dân tộc cùng nhau đoàn kết một lòng, vững bước tiến lên trong đấu tranh cách mạng, trong lao động và sáng tạo để xây dựng quê hương, đất nước... Hơn thế, đằng sau mỗi bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một bài học lớn cho toàn Đảng, toàn Dân và toàn Quân ta. ĐÓ CHÍNH LÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH !
Bài thơ Xuân năm 1969 cũng là bài thơ Xuân cuối cùng của Bác Hồ kính yêu đã viết dành tặng Dân tộc Việt Nam ta:
Năm qua thắng lợi vẻ vang,
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to.
Vì Độc lập, vì Tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào,
Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn!
Trong bài thơ, Bác Hồ đã xác định, đã gói gọn chế độ "ngụy quyền - ngụy quân Sài Gòn" chỉ trong một chữ "NGỤY". Một chữ "NGỤY" của Bác Hồ mà đã tiếp thêm sức mạnh cho chiến sĩ, đồng bào cả nước cùng chung lý tưởng "Vì Độc lập, vì Tự do" chiến đấu quả cảm với tinh thần "sẵn sàng hy sinh tất cả", toàn dân tộc Việt Nam với tinh thần bất diệt phải đánh cho Mỹ cút, "NGỤY" nhào thì mới "sum họp".
Cũng qua bài thơ Xuân năm 1969, với hai từ "CÚT" và "NHÀO" cũng là lời căn dặn chu đáo của Bác Hồ đối với dân tộc Việt Nam ta. Đánh giặc ngoại xâm Mỹ phải CÚT ra khỏi lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam ta; đánh "Ngụy" phải NHÀO mà từ điển Wiktionary giải nghĩa là "ngã lộn đầu xuống", một sự đảo ngược tình thế có thể hiểu là "trước khi bị nhào thì theo Mỹ và khi đã nhào rồi thì phải quay về với cội nguồn dân tộc Việt Nam". Suy cho cùng, con người của chế độ "ngụy quyền - ngụy quân Sài Gòn" là con người Việt Nam, là một phần của dân tộc Việt Nam nhưng vì đô la, vì muốn ăn trên ngồi trốc mà hại dân hại nước. Như vậy, thông qua vần thơ Bác Hồ đã dạy chúng ta đánh Mỹ, ngụy nhưng không đánh họ phải vào đường cùng, phải chết; phải đánh sao cho Mỹ tâm phục khẩu phục, đánh sao cho ngụy phải quay về với dân tộc Việt Nam. Đây chính là tính chính nghĩa, nhân văn, nhân đạo, yêu chuộng hòa bình của Bác Hồ.
Thế hệ Cha Ông chúng ta đã có một chiến thắng vĩ đại, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng năm 1975 đã "Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước". Đây là kết quả hơn 6 năm từ 1969-1975, là minh chứng hùng hồn toàn Đảng, toàn Dân và toàn Quân làm theo lời Bác Hồ dạy trong bài thơ Xuân năm 1969.
Những ngày đầu sau chiến thắng 30/4/1975, đa phần những con người làm việc cho chế độ "ngụy quyền - ngụy quân Sài Gòn" được Đảng, Nhà nước ta giáo dục, giác ngộ và đã trở thành những người con của dân tộc, là công dân tốt, đến nay cũng có con cháu là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phần còn lại thì từ bỏ Tổ quốc ra đi, trong số này có thành phần ác ôn nợ máu nhân dân nhưng phần nhiều vì không tin vào cách mạng chính nghĩa của Đảng, Nhân dân ta.
Nhiều năm gần đây, với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta trong vấn đề hoà hợp dân tộc Việt Nam đã đạt được những thành tựu rõ nét. Hàng năm, trong dịp Hè, dịp Tết cổ truyền thì hàng triệu kiều bào từ các nước với tinh thần phấn khởi, với tình yêu quê hương đất nước trở về Tổ quốc Việt Nam. Đảng, Nhà nước và dân tộc luôn giang tay chào đón những người con trở về trong vòng tay ấm áp tình người Việt Nam.
Cũng một vài năm gần đây, số ít tàn dư 3/// ở hải ngoại mà cụ thể là những kẻ ác ôn nợ máu nhân dân Việt Nam. Chúng vẫn luôn hận thù vì bị mất chế độ tay sai, mất đô la Mỹ; bọn chúng quen sống ký sinh ăn bám Mỹ nên vẫn luôn tiếp tay cho các thế lực thù địch với dã tâm cướp nước ta lần nữa. Bọn chúng đã cấu kết với các phần tử phản động, cơ hội chính trị trong nước thực hiện Chiến lược "Diễn biến hoà bình". Trong đó, bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng, Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là lĩnh vực, là mũi nhọn mà bọn chúng luôn ráo riết tấn công phá hủy. Vũ khí chủ yếu của bọn chúng trên lĩnh vực này có thể nói là Internet, Mạng xã hội và các loại xuất bản phẩm điện tử, sách báo...
Trong Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu rõ "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động".
Trong Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013), CHƯƠNG I - CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ, tại Khoản 1 Điều 4 đã quy định, cụ thể như sau: "1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội." (hết trích dẫn).
Tới đây thì đã rõ, Bộ Lịch sử 15 tập do Viện sử học thuộc Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam chủ biên, phối hợp với Nhà xuất bản Khoa học Hà Nội đã phát hành không gọi là "Ngụy quyền - ngụy quân Sài Gòn". Không gọi là "NGỤY" là hành động phủ nhận TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH; gọi là "Chính quyền VNCH", "Chính quyền Sài Gòn", "Quân đội Sài Gòn", là hành động "VẤY BẨN" lên TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Dân tộc Việt Nam ta. Đồng nghĩa, bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập này đã vi phạm nghiêm trọng Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính mong các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng sớm có chính kiến về thông tin bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập không gọi "ngụy quyền – ngụy quân Sài Gòn" để tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước không bị "vấy bẩn", để vong linh của chiến sỹ và đồng bào đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước được yên nghỉ trong lòng Tổ quốc; để thế hệ trẻ Việt Nam đước tiếp tục tự hào và mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Người làm đơn kiến nghị
Quách Duy
============
Xem trên fb:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=469602580125212&id=100012264212885
Mời xem bài liên quan:

23. Gửi nhóm lật sử: MỘT VỊ TƯỚNG VIỆT NAM TIẾT LỘ SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ “HẢI CHIẾN HOÀNG SA” 1974
25. Chống lật sử: HÃY GIỮ VỮNG Ý CHÍ CHIẾN ĐẤU…
26. Bằng chứng không thể chối cãi: NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG CHƯA BAO GIỜ TỪ BỎ GIẤC MƠ PHỤC DỰNG CỜ VÀNG BA QUE!
Về ông Trần Công Trục:

163 nhận xét:

 1. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 21:33 13 tháng 4, 2018

  Hoan hô QUÁCH DUY

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đ/c này con đ/c nào ? Có phải thân tộc người Hoa ?

   Xóa
  2. quách duy 'QUÁCH"ĐÍCH THỊ LÀ HẮN RỒI! CHỆCH .

   Xóa
  3. quách duy 'QUÁCH"ĐÍCH THỊ LÀ HẮN RỒI! CHỆCH .

   Xóa
 2. Cụ Hồ là người rất giỏi và rất mẫu mực trong dùng từ ngữ, rất mộc mạc và chính xác.
  Cụ Hồ là người rất giỏi chữ Hán.
  Bài thơ chúc tết năm 1969 của cụ Hồ chính là hiệu lênh của cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968. khi đúng giao thừa nghe thơ chúc tết của cụ Hồ trên đài phát thanh tiếng nói Việt Nam là toàn miền Nam đồng loạt nổ súng.
  Nghị quyết Đại hội lần thứ ii ĐCDVN năm 1951, Đai hội lần thứ iii năm 1960 đều ghi là "tiêu diệt đế quốc Mỹ và bọn tay sai" nhưng hiệu lênh của cuộc tổng tiến công và nổi đậy Mật Thâm 1968 không chỉ là tín hiệu giờ "G" nổ súng mà còn là tư tưởng chỉ đạo mục tiêu của cuộc tổng tiến công và nổi dậy, đồng thời cũng là mục tiêu của cách mạng giải phsng miền Nam đó là "đanh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào". Tuy có khác với nghị quyết đại hội, nhưng là sự khác rất sáng suốt và đó chính là tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Vậy nên bỏ chữ "nguỵ" trong lịch sử Việt Nam không những là bỏ tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn là phản bội Hồ chí Minh.

  Cuộc "kháng chiến chống Mỹ, cứu nước không thể thành công được bằng đường lôi "tiêu diệt đế quốc Mỹ và bọn tay sai", mà thành công được là bằng tư tưởng Hồ Chí Mịnh "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào"

  Đó đích thực là lịch sử chân thực không ai phủ nhận được .


  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Ngụy" --> chính danh VNCH (theo Sử VN toàn tập)
   "kháng chiến chống Mỹ" --> "20 năm NỘI CHIẾN từng ngày" (NS Trịnh Công Sơn)
   "bỏ chữ "nguỵ" ...là phản bội Hồ chí Minh."?? --> Bỏ chữ "Ngụy" là làm theo lời Bác dạy.

   @Hương: Hồ Chủ Tịch kính yêu từng khen ngợi chí sĩ Ngô Đình Diệm, đại ý: "Tôi và chí sĩ Ngô Đình Diệm đều là những người yêu nước nồng nàn, tuy rằng mỗi người yêu nước theo cách riêng của mình"!!!

   Bởi vậy, VNCH là do tổng thống Ngô Đình Diệm lập quốc. Chí sĩ Ngô Đình Diệm là nhà yêu nước. Do đấy, gán ghép VNCH là "Ngụy" là sai lời dạy của Hồ Chủ Tịch kính yêu. Thân mến!

   Xóa
  2. "VNCH chính danh" = Ngụy(theo Hồ Chí Minh)
   "kháng chiến chống Mỹ" = "20 năm nội chiến từng ngày"(đây là suy nghĩ, quan điểm của TCS, không phải là của người lãnh đạo
   "làm theo lời Bác dạy = "đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào"
   Ngô Đình Diệm có thể là người "yêu nước", nhưng chế độ mà ông ta cai trị chỉ là Ngụy tay sai(NĐD TUYÊN BỐ VỚI Đại Sứ Mỹ tại Newyork : Biên giới Hoa Kỳ không chỉ có ở Đại Tây Dương mà kéo dài đến Thái Bình Dương, đến Đông Nam Á, đến vĩ tuyến 17 cơ!)

   Xóa
 3. Bản chất vụ này và "phong trào" ngụy sử quá rõ ràng rất dễ thấy trừ những kẻ thiên kiến tự bịt mắt bịt tai.

  Trong văn hóa dân tộc của VN, triều đại hay chế độ nào giành được Độc Lập thì nó mặc định có tư cách lãnh đạo tối thượng tối cao. Lịch sử dân tộc VN xưa nay đều là như rứa. Và người dân chấp nhận sự lãnh đạo của những ai có công đem về độc lập, 1 cách tự nhiên vô điều kiện.

  Cho nên sau 30/4/1975 đối với dân Nam thì đương nhiên phe kháng chiến VN là người lãnh đạo duy nhất, tức là người Cộng Sản đó. CS là kháng chiến, là giành lại độc lập từ tay Nhật rồi Pháp rồi Mỹ. Cho nên dù bị cấm vận, dù 2 cuộc chiến tranh biên giới, dù sai lầm trong vụ bao cấp đưa đến đói khổ triền miên suốt 20 năm sau này đến tường thành như Liên Xô mà còn sụp đổ mà ĐCSVN lại không sụp đổ, đó là nhờ đâu, nhờ sự chấp nhận 1 chế độ có công chống ngoại xâm giành lại độc lập xong rồi lãnh đạo đất nước.

  Khi đó nói thẳng rất nhiều người nhà của tôi và nhiều người có công, tưng giúp đỡ du kích bộ đội thời đánh Mỹ cũng không ưa chế độ, bởi vì quá nghèo, quá đói, thì làm sao thích được chế độ, NHƯNG, không thích vì nó sai lầm về kinh tế là 1 chuyện, nhưng vẫn chấp nhận sự lãnh đạo của nó 1 cách tuyệt đối. Đó là nguyên nhân vì sao hồi đó người ta chửi Nhà nước như điên ngoài quán nước nhưng chế độ vẫn không sụp nổi như bên LX. Dân mặc dù nhiều người chán nó nhưng vẫn chấp nhận sự lãnh đạo của nó. Tất nhiên sau này khá giả lên thì dân tình cũng khác rồi.

  Đây là cái mà rất đặc thù đặc trưng trong văn hóa VN, bởi vì lịch sử VN là chiều dài lịch sử chống giặc ngoại xâm để tự tồn. Cho nên tâm thái này đã ăn vào máu nhiều thế hệ người Việt. Và để lật đổ chế độ ở nước nào thì tất nhiên phải nghiên cứu thật kỹ văn hóa lịch sử của nước đó. CIA đã và đang làm điều đó với VN. Ngụy quyền ngụy quân xưa và Việt Tân nay chỉ là lũ tay sai hạ tiện, dơ dáy bẩn thỉu, man di mọi rợ, ô hợp bệ rạc như loài chó vậy đó.

  Thế nên đã rõ là việc xuyên tạc lịch sử VN nhất là thời kỳ đánh Mỹ đến 1975 hình thành CHXCHN Việt Nam là 1 trong những bài tẩy của các siêu thế lực diều hâu hiếu chiến Mỹ nhằm mục tiêu diễn biến hòa bình, lật đổ chế độ. Nã pháo tấn công thẳng vào lịch sử của chế độ, chiến công của chế độ , nguồn gốc xuất thân và uy tín lãnh đạo của chế độ. Biến đổi thân phận của chế độ và cha anh của chế độ thông qua việc biến đổi thân phận của ngụy quân ngụy quyền.

  Bởi nếu ngụy quân ngụy quyền thời Mỹ xâm lăng miền Nam biến thành "việt nam cộng hòa" thì Mặt trận GPMN (VC) tất nhiên trở thành quân phản loạn, phiến loạn, hay ngôn ngữ thời nay gọi là phiến quân hoặc tổ chức khủng bố. Còn "Bắc Việt" thì tất nhiên là quân xâm lược rồi còn gì, bởi vì đã dẫn quân đội đi đánh chiếm 1 "quốc gia có chủ quyền" là "VNCH".

  Cũng thế, luật pháp quốc tế nó tính chủ quyền biển đảo theo từng "Nhà Nước" riêng biệt. Nếu "VNCH" là 1 Nhà Nước thật sự thì việc đánh chiếm nó đến nay là vi phạm luật pháp quốc tế và ở cả biển đảo. Còn Hoàng Sa thì Tàu nó lấy từ tay 1 "nhà nước hợp pháp" thì việc đéo gì phải trả lại cho 1 thằng đã chết mẹ nó từ đời nào?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thuyết âm mưu nói rằng : Bỏ chữ nguỵ đi và để dân tình xôn xao đánh giá ... Nhưng các cấp có thẩm quyền cứ lặng yên xem sao vì còn phân vân ( Công nhận VNCH là chính danh thì có cơ sở để đòi lại Hoàng Sa và như vậy thoả ý nguyện của nhân dân và công bằng với truyền thống lịch sử nước nhà .... Chờ cho quá 50 năm thời điểm Hoàng sa mất vào tay TQ là mất luôn ! ) Vậy nên phân vân quá mà thôi .

   Xóa
 4. Ở đây cho thấy sự nguy hiểm thâm độc của việc đánh phá lịch sử mà tưởng như là vô hại bởi vì chỉ là quá khứ. Từ việc đánh phá lịch sử nó thay đổi thân phận của chế độ và lũ vong nô chống phá ngoài này. Nó thay đổi lịch sử hình thành chế độ. Nó gây bất ổn cho tính chính danh, chính ngôn, chính nghĩa, chính đạo và thậm chí cả tính hợp pháp của chế độ và tư cách lãnh đạo của chế độ, từ đó đưa đến bất ổn xã hội và bất ổn mọi thứ.

  Còn ngụy chó thì thật ra tất cả bọn chúng nó đều coi như chó. Hồi đó chúng nó vẫn tố nhau tham nhũng mà. Phe Thiệu thì chửi phe Diệm như chó, là đàn áp tôn giáo. Phe ăn tiền nhà Ngô nhiều thì quay sang chửi thằng Thiệu là đàng điếm chơi gái. Nhưng để thực hành diễn biến hòa bình như đã nói, chúng nó vẫn phải bịt mũi vác cờ ba que, treo cờ ba que, để có cái nền để mà xuyên tạc lịch sử thời đánh Mỹ của VN, thực hành DBHB. Thử hỏi nếu chúng nó tiến hành DBHB lĩnh vực lịch sử chống Mỹ mà lại ném cờ ba que vào sọt rác thì coi sao được, còn nghĩa lý gì nữa. Thế cho nên chúng nó vẫn phải bịt mũi nịnh cờ ba que để lừa gạt những trẻ trâu và các trâu già ngụy già ngoan cố sắp xuống lỗ.

  Trả lờiXóa
 5. Bỏ gọi là "nguỵ quyến Sài Gòn", "nguỵ quân Sài Gòn" trong lịch sử Việt Nam là việc có quan hệ trực tiếp đến tình cảm của đảng viên và nhân dân, vì vậy trung ương đảng là Bộ chính trị hoẵc Ban bí thư nên lấy ý kiến tham gia trực tiếp của đảng viên và người dân trước khi quyết định. Điều này có ích trong việc phát huy dân chủ , tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quộc.

  Trả lờiXóa
 6. Một nhát dao nạn tham nhũng, một nhát dao "lật sử" đang câm hai đầu dây siết cổ ĐCS.

  Trả lờiXóa
 7. Cái chuyện ông Duy viết và gửi kiến nghị, về mục đích, tôi ủng hộ. Giá như ông Duy được sự giúp đỡ, góp ý, tôi tin văn bản sẽ được tốt hơn, thuyết phục hơn.
  Một chút vân vi: Ông bà chúng ta dạy "Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả". Tạm hiểu: Thấy việc đúng mà không làm là người không có dũng khí. Có trường hợp 2 đảng viên, một trẻ, một già. Thằng già điếm đĩ, biết việc phải, việc đúng không làm, từng tự khoe viết báo, quen biết nhiều. Nhưng sợ trên ngại dưới, vừa bụm vừa đái, xúi thằng trẻ nó làm rồi"Hoan hô Quách Duy". Mở mồm ra là vô duyên hết cỡ. Dưới những "hoan hô Quách Duy" 100% không thể là điều tử tế, người tốt bụng. Đúng là tâm thần!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tham nhũng chắc không phải là tội của "đế quốc Mỹ và bọn tay sai", "lật sư" cũng thế. Không biết tội của ai đây?
   Chắc là tội của "tự diên biến", "tự suy thoái" thôi.

   Xóa
  2. Xin đính chính, tôi viết câu trả lời trên là vơi @An.


   Xóa
 8. "Dân tộc ta và Đảng ta mât một vị lanh tụ thiên tài và một người thầy vi đại" (Điếu văn của BCHTW Đảng Lao Động Việt Nam truy điệu Hồ Chủ Tịch)

  Sau đây là lời dậy của "người thầy vĩ đại" :

  "Năm qua thắng lợi vẻ vang
  Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
  Vì độc lập vì tự do
  Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào
  Tiến lên! Chiến sỹ, đồng bào
  Bắc Nam xum họp xuân nào vui hơn".
  ( thơ chúc tết Mậu Thân 1968 của Hồ Chủ Tịch)

  "Vĩnh biệt người chúng ta thề...
  Trước anh linh của Hồ Chủ Tịch, chúng ta nguyên suốt đời trung thành vơi người..."
  (Điếu văn trên)

  Vậy nên những ai bỏ chữ "nguỵ" trong lịch sử Việt Nam đi thì không những phản bội Hồ Chủ Tịch mà còn là phản bội chính lời thề của mình.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xin hỏi ông Cường và cái "hội đồng thẩm định bộ sử 15 tập" của ban tuyên giáo TƯ là, các ông nói là dùng từ "nguỵ" nó "miệt thi", chưa "thật khoa hóc", chưa "hiện đại" , chưa "hội nhập với thế giới", vậy để khắc phục nhưng cái chưa phù hợp đó thì bỏ chữ "nguy" di và không gọi là "nguỵ quyền Sài Gòn" nữa và thay vào đó gọi là "chính quyền bù nhín Sài Gòn" như nhiều nước trên thế giới họ gọi, trong đó có Mỹ được không ? Hay cứ nhất thiết phải như các ông gọi là "chính quyền Sài Gòn" mới được, và như vậy là Việt Nam và thế giới đều không khoa học, trừ các ông ra sao?

   Xóa
 9. Nguyễn Chánh Phướclúc 11:45 14 tháng 4, 2018

  Vụ án ngụy sử này là 1 vụ việc quan trọng, rất có thể chúng nằm trong mưu đồ phá hoại nền tảng và làm lung lay nền tảng của chế độ này đó là 1 nền tảng chính thống và bản chất danh chánh ngôn thuận của chế độ CHXHCN Việt Nam. Ngụy quyền và đám ngụy quân của Pháp và Mỹ không phải là "cộng hòa" gì hêt chúng là bè lũ tay sai bán nước của 2 đế quốc lớn đó.

  Trả lờiXóa
 10. quách duy "quách "là chệch rồi!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Quách (họ) là một họ của người Châu Á. Ở Việt Nam cũng có họ Quâch và có khá nhiều người họ Quách nổi tiếng.

   Xóa
  2. Quách Duy là người gốc miền nào, địa phương nào không quan trọng, vấn đề là lời lẽ, suy luận có logic hay không, có căn cứ xác đáng hay không? Nếu không phải là người Việt Nam thì lại càng tốt! Càng khách quan chứ sao!

   Xóa
 11. Nói chung bọn ngụy và nhất là bọn ngụy Kito giáo là bọn hèn nhát hạ tiện nhất. Pháp Mỹ nó chỉ coi bọn này là súc vật nó đem ra đỡ đạn cho lính nó đỡ thiệt hại thôi chứ quý hóa gì cái giống tay sai.

  Hồi trước khi có internet phổ thông để đọc tin tiếng Việt thì ở Pháp để đọc tin tiếng Việt thì đành phải đọc báo chí ba que, đều là báo rác (miễn phí) phân phát miễn phí trong các siêu thị, thu nhập chỉ bằng quảng cáo. Không phải bài viết nào cũng là phản động. Nhưng các bài phản động nhất là cách chúng nó tuyên truyền về lịch sử thì mới thấy tởm và có tí buồn cười.

  Đọc chúng nó thì ngày nay mới thấy là bọn ngụy sử và đồng bọn và những gì mà chúng nó đang làm ngày nay là không khác gì với thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và đám ngụy ngày xưa hay Việt Tân và CIA ngày nay 1 cách xuyên suốt đó là lật đổ CMVN và tuyên truyền lịch sử 1 cách láo lếu và thô bỉ, xuyên suốt là việc phủ nhận công lao CM và công lao giành về độc lập của mấy ông CS và Đảng CSVN và chế độ CHXCHN Việt nam. Không chỉ có kháng chiến chống Mỹ mà chúng nó xuyên tạc toàn bộ lịch sử VN thời đại Hồ Chí Minh.

  Trả lờiXóa
 12. Trước hết là quá trình hoạt động kháng Pháp của Cụ Hồ và các học trò. Chúng nó giấu nhẹm các hoạt động này hoặc có đề cập chút ít nhưng hô biến nó thành thuần túy là các hoạt động giai cấp, chống tư bản.

  Chúng nó phủ nhận CMT8 và tuyên ngôn độc lập VN, chúng nó bảo đám bù nhìn của Nhật là độc lập trước rồi không cần Cụ Hồ đọc tuyên ngôn độc lập nữa và CMT8 là do Việt Minh dùng "ảo thuật" đoạt lấy chính quyền. Chúng nó bơm lên con rối Bảo Đại, Trần Trọng Kim, trong khi quyền hành duy nhất của đám này dưới quyền Nhật là quyền được đặt tên đường phố. Tức là quyền hạn của đám "Đế cuốc VN" này còn thua kém cả 1 chính quyền thành phố quèn. 1 chính quyền thành phố của Nhật nó có nhiều quyền hơn chính phủ nội các Trần Trọng Kim - Bảo Đại, bọn này chỉ có cái tên trên giấy ngoài ra không có gì cả, là 1 con rối lộ liễu không cần trá hình.

  Sau đó trong kháng chiến chống Pháp thì chúng nó cũng xuyên tạc. Chúng nó bảo là CS Việt minh "cướp công" kháng chiến. Nhưng "cướp công" của ai thì nó không nói được. Bởi vì người dân thì không thể nào tự vũ trang, tự lãnh đạo chiến đấu, tự vẽ ra chiến lược chiến thuật đánh Tây. Còn bầy lính ngụy thì lúc bấy giờ còn rất ăn hại nên chỉ làm chó giữ nhà cho Pháp ở thành phố, binh lính Pháp và lính Lê Dương là các đơn vị chủ lực tham chiến. Lính ngụy làm chó cho Pháp ở Điện Biên Phủ. Cờ ba que kế bên cờ mẫu quốc ở ĐBP. Thế cho nên tất nhiên không phải là "cướp công" từ tay chó vàng ba que phục vụ Pháp rồi. Còn các đảng phái, giáo phái chống cộng thì khi đó chúng nó tuyên bố là "chống cả Pháp lẫn Việt minh" trong khi chúng nó ở ngay trong vùng của Pháp quản lý. VM đi đến đâu chúng nó chạy đến đó và trốn nấp dưới bóng Tây, dựa vào Pháp để ăn trên ngồi trốc trên các khu vực mà đám thổ phỉ, quân phiệt này kiểm soát. Chúng nó không đánh Pháp, mà Pháp cũng không đánh nó. Tất cả những gì tuyên bố về "chống Pháp" đều là bằng mồm, bằng tuyên bố suông, mị dân, nhồi sọ, chúng dựa vào lực lượng Công giáo phản quốc, đám giáo dân bán nước ở 1 vài khu vực rồi độc bá khu vực đó như 1 loại quân phiệt phi chính phủ, 1 băng cướp trong 1 xã hội thuộc địa. Như quý vị đã biết chính giáo dân phản quốc là lũ tốt thí tiên phong đi đầu dẫn đường cho quân Pháp đi xâm lăng VN và càn quét nghĩa quân. Gia đình thằng Khả thằng Diệm đi theo thằng Nguyễn Thân đào mả cụ Phan Đình Phùng và tiêu diệt nghĩa quân Hương Khê mà sau này thằng Thục khoe trong thư gửi Bu và gọi nghĩa quân Phan Đình Phùng và Cao Thắng là giặc "phiến loạn", coi hành động bán nước của chúng là "tiễu trừ phiến loạn".

  Trả lờiXóa
 13. Lúc đó đám giáo phái quân phiệt giang hồ xã hội đen tự xưng là "đảng phái quốc gia" tuyên bố là "chống cả VM và Pháp" thế nhưng buồn cười vcl là chúng nó toàn ở trong vùng của Pháp thế mới lạ. Chúng nó chỉ có quấy rối VM, không bao giờ đánh Pháp. Chỉ có VM dẫn quân đi đánh Pháp.

  Đến KCCM thì cái này khỏi nói nhiều rồi. Về các xuyên tạc ghê tởm bệnh hoạn của chúng nó thì quá nhiều người chửi rồi. MTGPMN là phiến loạn, là khủng bố, là "Vietcong", là công cụ xâm lược của "Cộng Sản Bắc Việt". "Miền Bắc" là quân xâm lược rồi "cưỡng chiếm" (há há) miền Nam.

  Chiến tranh biên giới Tây Nam thì chúng nó bảu nướng quân thí quân ở Campuchia, cuộc chiến tranh vô nghĩa, xâm lược Campuchia. Trong khi chính Khmer đỏ xâm lược hầu như toàn bộ các tỉnh phía nam, đánh vào Tây Ninh và các đảo. QĐVN phản kích vào sào huyệt giặc và ở đó cho đến khi Khmer đỏ không còn sức phản kháng rồi về nước. Campuchia vẫn là của dân Campuchia. VN thắng nhưng không có chiếm đóng, cai trị Campuchia. Nếu VN xâm lược Campuchia thì bây giờ đã là cai trị Campuchia rồi. Vn chính là kẻ thắng và chủ động về nước sau khi diệt sạch bọn diệt chủng Khmer đỏ, kẻ biến thái xâm lược và tàn sát người VN và diệt chủng đồng bào Campuchia của chúng.

  Chiến tranh biên giới kháng chiến chống TQ năm 1979 thì chúng nó khiếp nhược không dám nhìn vào vụ TQ bị đánh lui về nước không thể xâm lược được miền Bắc, chúng nó cứ sủa mãi về 18 chữ vàng, sủa theo thằng Đặng tiểu Bình là dạy cho Vn bài học.

  Chiến dịch CQ 88 mà cư dân mxh gọi là hải chiến Trường Sa thì chúng nó hoàn toàn lờ đi việc Việt Hoa giao chiến ở Len Đao và Cô Lin mà chỉ duy nhất xoáy vào Gạc Ma rồi tuyên truyền là CSVN đứng không cho "Trung cộng" bắn. CS hạ lệnh cho binh lính không được bắn TQ. Trong khi lệnh là "không được nổ súng trước.

  Nói chung là "nhiệm vụ chính trị" của bọn này là xóa bỏ và phủ nhận tính chính danh, công lao, thành tựu CM của VN và Đảng CSVN, hay bại não hơn là tính hợp pháp của ĐảngCS và chế độ CHXHCNVN. Đám ngụy sử và nền báo chí hai hàng ba que xỏ lá ở "cuốc nội" nếu không phải là chủ mưu hay đồng phạm thì ít nhất cũng là nối giáo, tiếp tay cho giặc.

  Trả lờiXóa
 14. Với Trung cộng thì CS Việt Nam là một "con đĩ" theo nghĩa trần trụi, tức nay "ngủ" với anh này, mai "ngủ" với anh kia để kiếm tiền. Thời đánh Pháp, Mỹ, để "moi" tiền nhiều nhất của cả Nga xô lẫn Trung cộng, CS Việt Nam đã thi hành chính sách ngoại giao "cân đối" giữa "Anh 2 và Anh 3" trong khối XHCN. Cứ nay CS Việt Nam "nũng nịu, chiều chuộng" Nga xô, xong mai lại quay qua "ưỡn ẹo, phục vụ" Trung cộng, nhờ vậy mà vũ khí, khí tài và nhiều thứ khác cứ từ 2 nơi đó chảy về cho CS Việt Nam đánh Pháp, Mỹ. Thật ra cả Nga xô lẫn Trung cộng đều thừa biết "trò mèo" của CS Việt Nam, nhưng họ vì quyền lợi riêng tư mà tạm thời phớt lờ, coi như không biết.

  Từ lúc hình thành cho tới khi sụp đổ, nội bộ hệ thống XHCN chưa bao giờ đoàn kết, thống nhất, đặc biệt là giữa Anh 2 Nga xô và Anh 3 Trung cộng, cả 2 anh này đều ra sức nói xấu, bôi bác anh kia cộng với chiêu bài viện trợ, hỗ trợ ủng hộ này nọ trên trường Quốc tế để lôi kéo đồng minh trong hệ thống XHCN khiến khối này bị chia rẽ, đa số là "đệ tử" của Anh 2 nhưng cũng có vài nước là "bộ hạ" của Anh 3. Khi CS Việt Nam đang còn thực hiện kế hoạch "giải phóng miền Nam" thì Trung cộng đã giúp Khơ me Đỏ "giải phóng" xong đất nước Chùa Tháp và đám CS Miên này dưới sự xúi giục, giật dây bí mật của Trung cộng đã bắt đầu có những hành động, lời nói chống đối lại CS Việt Nam. Biết khó tránh khỏi đụng độ với bọn CS Miên nên sau khi chiếm được miền Nam, CS Việt Nam đã quyết định "ly thân" với Trung cộng để đến với Nga xô một cách toàn diện cả "tinh thần và thể xác" bằng Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Xô Viết năm 1978. Chính nhờ lá bùa hộ mệnh này mà "tiểu hổ Việt Nam" mới dám xua quân sang "giải phóng" Cao Miên khỏi ách thống trị sắt, máu của Khơ me đỏ, phớt lờ chuyện CS Miên là "đàn em" thân cận của Trung cộng. Trung Nam Hải đã không tha thứ cho hành động dám "mò dái Ngựa" này của CS Việt Nam nên đã xua quân tấn công toàn tuyến biên giới phía Bắc của VN, Bình "lùn" còn công khai rằng sẽ "dạy cho VN một bài học", ý là dạy cho Việt Nam bài học về chuyện "làm đĩ", dám bỏ Trung cộng mà theo Nga xô vì cho rằng Nga xô "mạnh mẽ" hơn Trung cộng. Một lần nữa, cũng chính nhờ lá bùa hộ mệnh là Hiệp ước 1978 giữa Việt Nam - Nga xô (điều 6 của Hiệp ước này giống như 1 Hiệp ước an ninh giữa 2 nước) mà CS Việt Nam mới thoát khỏi "nanh vuốt" của bọn "bành trướng, bá quyền Bắc kinh".

  CS Việt Nam vẫn hay khoe khoang là "tài tình, sáng suốt" nhưng lại hoàn toàn không dự báo được chỉ hơn 10 năm sau Nga xô và cả hệ thống XHCN Đông âu đã vĩnh biệt trần gian để về "thiên đường XHCN". Bị mất chỗ dựa cả chính trị lẫn kinh tế, CS Việt Nam trở nên chông chênh, yếu ngoe và sợ hãi sẽ bị sụp đổ theo Nga xô cùng hệ thống XHCN. Trong cơn cùng quẫn, run rẩy nhìn ra bên ngoài chỉ thấy còn mỗi Trung cộng trong hệ thống XHCN còn tồn tại, lại ở sát nách, có thể lợi dụng để tìm kiếm chỗ dựa mới để trụ lại. Thế là CS Việt Nam phải "muối mặt cầu hòa". Về phần mình, Trung cộng cũng muốn "tàn dư CS" liên kết lại để tạo ra sức mạnh chung do họ cầm đầu để cùng tồn tại nên đã gật đầu. Nguyên bộ sậu lãnh đạo cao cấp nhất của CS Việt Nam cùng cố vấn cao cấp của Đ đã được lệnh sang Thành Đô của Trung cộng để "yết kiến Thiên triều". Dĩ nhiên, với bản chất tham lam, bành trướng, Trung cộng đâu có vô tư mà làm chỗ dựa không công. Ai cũng hiểu điều đó nhưng không công dân Việt Nam nào được biết cụ thể Hội nghị Thành Đô đã thỏa thuận đổi chác những gì.

  Đó chính là lý do trụ lại được của CHXHCNVN.

  Trả lờiXóa
 15. Kiến nghị của bạn Quách Duy cũng là ý kiến của tuyệt đại bộ phận đảng viên và nhân dân.

  Hồ Chủ Tich là lãnh tụ của dân tộc nên những tuyên bố, lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch cũng là đường lối của Đảng và nhà nước.

  Bài thơ chúc tết năm Mậu Thân 1968 của Hồ Chủ Tịch không chỉ là tình cảm riêng của Hồ Chủ Tich mà nó là tình cảm của Đảng và nhà nước với toàn dân, là tư tưởng của Hồ Chủ Tịch và cũng là đường lối của Đảng và nhà nước đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hồ Chủ Tịch gọi "VNCH" là "nguỵ" đó cúng chính là sự đinh danh đối với "VNCH" của Đảng và nhà nước.

  Khi nói tư tưởng Hồ Chí Minh là nói dến những quan điểm cụ thể cuẩ Hồ Chí Minh trên từng licnh vực cụ thể của cách mang Việt Nam, chứ không phải là nói theo tinh thần chung chung. Gọi "VNCH" là "nguỵ quyền", "đánh cho Mỹ cút, đanh cho nguỵ nhào" là tưởng của Hồ Chí Minh đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

  Do đó đúng như bạn Quách Duy nói khi từ Hiến Pháp, cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng đều xảc định "lấy chủ nghĩa Mac- Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành đông" thì sao lại có thể đễ dàng loại bỏ những điều cụ thể về tư tưởng Hồ Chí Minh vậy, nếu cứ thế thì Tư tưởng Hồ Chí Minh còn lại chỉ là cái "hữu danh vô thực", và đó cũng là một hính thức tiến tới vô hiệu hoá cương lĩnh chính trị của Đảng,

  Tuy nhiên khi cần thay đổi điều gì cho phù hợp thì dù là trong cương lĩnh hay điều lệ cũng có thể thay đổi, nhưng phải là cấp có thẩm quyền quyết định chứ không thể chỉ một nhóm người tuỳ tiện thay đổi được.

  Bạn Quách Duy đã gửi kiến nghị của mình đúng cấp có thẩm quyền giải quyết. Không biết bạn đã gửi trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện kiến nghị của mình đến nơi nhận chưa, nếu chưa thì nên gưi có như thế kiến nghị mới được cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

  Tôi hoan nghênh và ủng hộ bạn.


  Trả lờiXóa
 16. Điều 6 Hiệp ước Việt - Xô năm 1978 qui định trong trường hợp một trong hai bên bị tiến công hoặc bị đe doạ tiến công, thì hai bên sẽ lập tức trao đổi ý kiến nhằm loại trừ mối đe doạ đó và áp dụng các biện pháp thích đáng có hiệu lực để bảo đảm hoà bình và an ninh của hai nước, cho nên ngày 17/02/1979 Trung cộng xua quân "dạy cho Việt Nam" một bài học thì ngày 19/02/1979 Nga xô đã công bố bản "tuyên bố thứ 1" yêu cầu Trung cộng phải rút quân, nếu không Nga xô sẽ thực hiện điều 6 Hiệp ước 1978 đã ký với VN. Không phải nói suông, ngay lập tức Nga xô lập cầu hàng không khẩn cấp để viện trợ nhiều vũ khí, khí tài hiện đại cho VN "chơi nhau" với Trung cộng, từng đoàn cố vấn quân sự Liên xô do một Đại tướng đứng đầu cũng lên đường sang Việt Nam trực tiếp cố vấn toàn bộ các quân, binh chủng của VN tham chiến, chính đoàn cố vấn quân sự này, sau khi xem xét toàn bộ cục diện, đã yêu cầu điều động ngay 1 Quân đoàn VN từ chiến trường Cao Miên ra chiến trường biên giới phía Bắc, từng đoàn phi cơ quân sự Nga xô đã phục vụ cuộc hành quân "vĩ đại" này, nhờ đó mà VN kịp thời đủ quân số để giữ vững trận địa trước sự tấn công theo chiến thuật "biển người" của Trung cộng. Trên mặt trận ngoại giao, tại diễn đàn Liên hiệp quốc, Nga xô yêu cầu xem xét hành động xâm lược của Trung cộng đối với Việt Nam. Đỉnh điểm là Nga xô cho chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đối với hơn 40 Sư đoàn quân đồn trú dọc theo 4500 km biên giới Xô - Trung, trực tiếp đe dọa vùng Mãn châu là Trung tâm công nghiệp nặng của Trung cộng.

  Trung Nam Hải thừa hiểu tại thời điểm đó họ không phải là đối thủ quân sự của Nga xô, thừa hiểu Mỹ sẽ không có một hành động quân sự hỗ trợ nào đối với họ bởi lúc đó tuy đã có "đi lại" với Mỹ nhưng bất quá cũng là "đĩ" giữa Nga và Mỹ như Việt nam vẫn "đĩ" giữa Nga xô và Trung cộng chứ chưa đủ độ chín để Mỹ tin tưởng hoàn toàn, chưa kể họ còn phải đề phòng ý đồ của "Ngư ông Mỹ" khi "Cò Nga" và "Hến Trung cộng" cắn nhau.

  Bình "lùn" liền la lên là đã đạt được mục đích "dạy cho Việt Nam một bài học" nên tự rút quân. Mà thực tế đúng như vậy, họ tự rút quân và Việt Nam không hề truy đuổi mặc dù khi tấn công Việt Nam họ đã thực hiện rất nhiều tội ác. Hoàn toàn không giống với chiến thắng của Cha ông ta trong trận Thái tử Thoát Hoan chui rọ heo, bên ngoài bịt đồng lá để tránh bị tên bắn trúng cho quân sĩ kéo kê trên đường tháo chạy nhục nhã về nước. HÀY NÓI ĐÚNG NHỮNG GÌ LỊCH SỬ ĐÃ DIỄN RA, đừng thêm bớt, cái gì có lợi cho mình thì thêm thắt vô cho thật vinh quang, tự một mình CS Việt Nam thì nó "nuốt" gọn chứ ở đó mà đánh lui nó.

  Cũng do biết rõ sức mạnh của nhau nên giờ không còn chỗ dựa như thời 1978 - 1979, CS Việt Nam đâu dám "ho" với Trung cộng, khi nó cho quân tấn công chiếm đảo Gạc ma, binh sĩ Việt Nam đồn trú trên đảo này còn được lệnh không được nổ súng, chỉ được bảo vệ đảo bằng chính thân thể của mình! Cũng vì sợ sức mạnh của chúng mà Trung cộng muốn làm gì cứ làm, VN chỉ biết "cực lực phản đối..." qua lời lẽ của người phát ngôn trên báo, đài. Và để bào chữa, người ta gọi những việc yếu hèn đó là "giải quyết bằng phương pháp ngoại giao khéo léo, tài tình, sáng suốt".

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Con chó ba que này ngu đến thế này ư. Mày có đọc về 1979 không vậy hay là chó không biết tiếng người để đọc? "Trung Cộng" là cái đéo gì vậy? Nếu nó không tổn thất nặng nề thì nó "tự rút về" à hả con súc vật? Thế quân Tống, quân Pháp quân Mỹ nó không tự rút về à? Ai bảo với mày là "không được nổ súng"? Không nổ súng sao TQ nó thiệt hại ở Trường Sa (Len đao, Cô Lin) vậy? Mày đọc cái đéo gì vậy? Hèn gì người ta ghê tởm loài ba que chúng mày là vì những còm ngu hơn cả chó thế này đây. Mày chỉ là 1 con vật thôi.

   Xóa
  2. Bạn 4 Trời Biển cần đọc thêm nhiều về chiến tranh 1979 nhé, đọc BBC với Wiki mãi không khôn lên được tí nào đâu. Thực tế năm 1979 Đặng Tiểu Bình tăng đến 3 lần viện binh lớn, quân đội ban đầu là 50 vạn, lên 55 vạn, lên đến 60 vạn. Ban đầu Hứa Thế Hữu tuyên bố sẽ ăn phở ở Hà Nội. Nhưng bị thiệt hại nặng và không vượt qua khỏi phòng tuyến Quảng Yên, đánh không nổi nữa nên phải lết về trước khi bộ đội chủ lực miền Nam và Campuchia quay về tham chiến. "Dạy cho bài học" chỉ là các tuyên bố chém gió của các bên trong mọi cuộc chiến tranh, vô nghĩa thôi.

   Thực tế là TQ đã rình lúc quân đội chính qui của VN đang ở Campuchia và đã chơi trò đánh lén, cắn trộm. Và tìm đủ mọi cách để thắng, chứng minh qua 3 cuộc viện binh lớn và thay nguyên soái giữa dòng, Hứa Thế Hữu bị thay bởi Dương Đắc Chí. Nếu thành công thì ai lại đi thay chủ tướng giữa trận như thế? Ai ngờ dân binh, du kích thôi mà đã khiến cho lính TQ chết như rạ. Khi quân chủ lực đang trên đường về mà không lo chạy đi chết à. Trong quân TQ còn có Đặng Hòa là đệ tử của đại thần thiên kiêu Bành Đức Hoài 1 trong những danh tướng hàng đầu lịch sử TQ mà trước đây từng gây cho Mỹ kinh khủng trong chiến trường Triều Tiên. Có thể nói TQ đã dốc toàn lực để tiến tới trong chiến tranh 1979 nhưng bị thương vong quá nặng chỉ với chiến thuật du kích của VN và khi đại binh chủ lực sắp về đánh thì phải chạy về để tránh toàn quân tiêu diệt thua tan tác, đó là viễn cảnh không thể tránh khỏi nếu chỉ nhìn cách TQ đánh đấm với lính mới biên giới của VN, các nữ du kích, bạch đầu quân. Còn việc cho TQ rút lui là đúng. Nó đã lui rồi thì dùng quân đội chủ lực đuổi đánh làm gì nữa? Để cho chết thêm lính? Để cho họ sợ? Nực cười, nếu không sợ thì họ đã không chạy. Chả lẽ hàng vạn lính chết như thế không chưa sợ, phải cố đuổi theo đánh khi họ đã không đánh thì họ mới sợ? Mục tiêu là chấm dứt chiến tranh. Và thật ra chỉ có quân đội chính quy không tham chiến đuổi theo. Còn lực lượng vũ trang đp vẫn có đuổi đánh, trả đũa. Trả đũa thật chứ không phải tấn công rồi bảo là trả đũa như Mỹ "trả đũa" Siri mà báo chí phản động đuôi .vn tung tin.

   VN đánh vào huyện Ninh Minh (Quảng Tây, giáp Lạng Sơn), huyện Ma Lật Pha (Vân Nam, giáp Hà Giang), huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, giáp Lào Cai bên ta), huyện Đông Hưng ( Quảng Tây, giáp tỉnh Quảng Ninh), thị xã Bằng Tường (Quảng Tây) được địch dùng làm căn cứ hậu cần, dự trữ lương thực, nhưng trong những ngày cuối tháng 2 năm ấy những căn cứ hậu cần, những kho chứa lương thực của Trung Quốc đã bị Quân đội Nhân dân Việt Nam phản đòn tràn sang đánh thẳng vào các nơi ấy và phá hủy san bằng.

   Đặc biệt huyện Ninh Minh (宁明县) và huyện Ma Lật Pha (Malipo - 麻栗坡县) là 2 nơi bị quân ta phản kích vào dữ dội nhất. Thông tin này còn được ghi nhận trong tài liệu "China's War With Vietnam, 1979: Issues, Decisions, and Implications" (Hoover Press xuất bản năm 1987) của giáo sư chính trị học Mỹ King C. Chen, chuyên môn về chính trị châu Á.

   Xóa
  3. Ngày 18 tháng 3 năm 1979, đám quân viễn chinh thân tàn ma dại của Trung quốc thất thểu trở về bỏ lại 3 vạn xác quân bành trướng phơi thây la liệt ở Lạng Sơn và trên khắp chiến trường miền Bắc Việt Nam. Quân TQ đông, xác lính TQ nhiều đến nỗi sau này nhiều dân nghèo biên giới đem nấu cao, gọi là "cao bành trướng". Quân đội Nhân Dân Việt Nam đã gây tổn thương nghiêm trọng cho địch và đánh lui chúng ra khỏi bờ cõi, bảo vệ thành công miền Bắc VN và biên giới phía Bắc của ta, viết thêm một trang sử hào hùng trong lịch sử chống ngoại xâm của QĐNDVN và dân tộc Việt Nam sau cuộc kháng chiến thần thánh chống quân viễn chinh Pháp Mỹ thần thánh.

   Xóa
  4. Chiến công năm 1979 rất to lớn. Tuy nhiên do giao hảo với TQ thì phải thận trọng trong việc tuyên truyền chiến thắng này. TQ ở ngay kế bên và hay tự ái chứ không ở xa như Pháp Mỹ. Pháp Mỹ thì không quan tâm lắm đến việc mình chửi cha ông xâm lược của họ như nào, chỉ cần có tiền là họ ok, tạo cơ hội cho họ vào kiếm chác là họ ok liền.

   Tuy nhiên những kẻ ba que như thằng tư trời biển này vẫn cố tình xuyên tạc lịch sử, phụ họa theo các tuyên truyền sai trái độc hại của quân xâm lược. Không chỉ có cuộc chiến chống TQ hay cuộc chiến chống Mỹ mà cuộc chiến nào, sự kiện lịch sử nào thì chúng cũng xuyên tạc. Mục đích của những tên này chẳng qua là hạ thấp các chiến công giành độc lập và bảo vệ tổ quốc Việt Nam của ĐCSVN và chế độ, tiến tới lật đổ chế độ. Mặt khác những kẻ này không ngừng kích động thù hằn Việt Hoa, tìm đủ mọi cách tạo ra căng thẳng và nguy cơ chiến tranh giữa 2 nước. Trong khi Đài Loan, Phi, Malaysia, Brunei nhất là Đài Loan chiếm Ba Bình đảo duy nhất có dân sống được, và Phi là kẻ chiếm nhiều đảo nhất trong quần đảo Trường Sa, thì chúng tránh không nói tới, chỉ vì Đài và Phi là đồ đệ trung thành của bu Mỹ. Chúng nó chống TQ như 1 con chó sủa về TQ để làm vui lòng chủ Mỹ, chứ đâu có phải chống TQ vì yêu nước VN. Chủ yếu là lợi dụng con ngáo ộp TQ, chém lên thành 1 "hiểm họa mất nước" khùng điên bố láo để tấn công vào chế độ. Chúng còn tuyên truyền như 1 lũ điên là năm 2020 VN sẽ xáp nhập TQ và hưởng quy chế tự trị như Tây Tạng. Thế mà nhiều kẻ ngu muội vẫn tin sái cổ.

   Xóa
  5. Thằng tư này nổi tiếng 3q lươn lẹo. Nó định học tập lối tuyên truyền của Gơ-ben.

   Xóa
 17. Chủ nghĩa bá quyền của Mỹ ngày nay tuy không hoàn toàn giống như chủ nghĩa đế quốc thời cố bám víu chủ nghĩa thực dân trá hình ngày xưa nhưng cũng không khác nhau là bao. Cứ cách vài năm là đem quân tấn công phá hủy nước khác 1 lần. Thằng Tổng nào lên cũng hứa vung xích chó rồi thất hứa. Đây là biên bản lặp đi lập lại của Mỹ nhưng nhiều con vật ngu độn cuồng Mỹ cuồng tín vẫn tránh né không dám nhìn thẳng vào sự thật.

  Trả lờiXóa
 18. Theo cương lĩnh chính trị của ĐCSVN thì đường lối cách mạng Việt Nam là ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN VỚI CNXH. Đường lối này được tiến hành bằng hai giai đoạn, giai đoạn trước là tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dán, chống xâm lược giành độc lập dân tộc, xoá bỏ chể độ phong kiến, thực hiện người cày có ruộng; giai đoạn tiếp theo là xây dựng CNXH.
  Đã là cách mạng thì không thể không có kẻ thù. Ở giai đoạn đầu thì kẻ thù rõ mặt đõ là kẻ xâm lươc và kẻ làm tay sai. Ở giai đoạn sau kẻ thù không rõ mặt đó là các thế lực thù địch, tức là những tổ chức, cá nhân chống lại đường lối xây dựng CNXH, chống lại đảng cộng sản và nhà nước XHCN nhằm đưa Việt Nam theo CNTB.
  Với các thế lực thù địch có nhiều đối tượng, trong nước, ngoài nước, là tàn dư của chính quyền tay sai VNCH nhắm khôi phục lại VNCH, hoặc chí ít là trả thù cộng sản do thất bại nhục nhã trong cuộc chiến tranh Mỹ xâm lược Việt Nam. Và một thế lực khác gọi là "dân chủ" núp dưới nhiều danh nghĩa hội, đoàn khác nhâu. Thế lực gọi là "dân chủ" mục tiêu chính là chuyển hướng phát triển Việt Nam sang CNTB.
  Các thế lực thù địch đều dựa vào sự hỗ trợ từ bên ngoài.
  Tuy mục đích khác nhau nhưng đều có chung mục tiêu là chống đảng cộng sản nên chúng phối hợp, ửng hộ nhau, vì vậy không phải ai chống cộng sản cũng là "yêu", cũng là muốn dựng lại VNCH .
  Giũa hai thế lực tàn dư VNCH và "dân chủ" thì thế lực "dân chủ" nguy hiểm hơn, mặc dù thế lực tàn dư VNCH có "thế" hơn vì nó gắn với kiều bào nhưng thực tế chỉ mang tính hình thức, ngoài nó tự ca ngợi no, tự nó thích nó, chứ chắng còn có ai thích gì cái chế độ đã là vết nhơ của lịch sử, kể cả với thế lực gọi là "dân chủ" nó cũng chẳng thích gì. Giả sử thế lực "dân chủ" lên cầm quyền thì nó cũng không boa giờ nghĩ tới cái tháy ma VNCH và không có chỗ cho tàn dư VNCH.
  Tàn dư VNCH chỉ là đang trút hơi thở cuối cùng. Còn "dân chủ" có làm nên trò trống gì là tuỳ thuộc vào ông chủ chống lưng cho nó.
  Nó có nhiều chiêu trò chống phá và " lật sử" là một chiêu trò nguy hiểm.

  Trả lờiXóa
 19. Ha ha... chọc trúng "yếu điểm chết người" là có nhiều ý kiến quá xá hả. Cám ơn Khoa về lời nhắc đọc thêm từ nhiều nguồn để hiểu chính xác về cuộc chiến 1979 dù điều này Tư tui đã làm từ lâu, người khôn không ai vội tin 1 chiều. Tuy nhiên, có lẻ quí vị say sưa bảo vệ cho cái mà quí vị có nhiệm vụ phải nhắm mắt nhắm mũi bảo vệ nên quí vị quên mất 1 điều rất quan trọng: Trung cộng là Thầy của CS Việt Nam về quân sự, đa số Sĩ quan cao cấp của QĐNDVN được đào tạo từ các Trường quân sự của Trung cộng và một thời gian dài, các quân, binh chủng của QĐNDVN đều có cố vấn quân sự Trung cộng "chăm sóc". Hiểu nôm na là chiến lược, chiến thuật quân sự của CS Việt Nam do Trung cộng dạy, vậy thì 1 chọi 1 liệu VN có thắng được Thầy của mình hay không ? Quá dễ để có câu trả lời nhỉ?

  Đây, người rộng họng lớn tiếng nhất nhưng cũng đã bộc lộ cái sự hèn nhát nhất là đây : "Chiến công năm 1979 rất to lớn. Tuy nhiên do giao hảo với TQ thì phải thận trọng trong việc tuyên truyền chiến thắng này. TQ ở ngay kế bên và hay tự ái chứ không ở xa như Pháp Mỹ", còn gì nhục nhã cho bằng chiến thắng rất to lớn nhưng phải thận trong trong việc tuyên truyền ? Và đây nữa : "Chúng còn tuyên truyền như 1 lũ điên là năm 2020 VN sẽ xáp nhập TQ và hưởng quy chế tự trị như Tây Tạng. Thế mà nhiều kẻ ngu muội vẫn tin sái cổ.", ý kiến này đã phản ảnh tác giả của nó chỉ là một đứa con nít về tư duy chính trị nên mù mờ, ngơ ngáo như một kẻ vừa đui vừa điếc. Thời hiện đại, việc sáp nhập đâu phải chỉ mỗi hình thức sáp nhập về mặt địa lý mà còn nhiều hình thức khác, ví dụ chỉ cần đóng cửa biên giới 1 tuần là "thiên hạ lân bang" chết đói nhăn răng hoặc đóng cửa "nhà băng" không cho "vay thế chấp" nữa thì "nội bộ lân bang" sẽ xào xáo dữ dội như phong ba bão táp, đầy nguy cơ bị sụp đổ do không có tiền chi tiêu... lệ thuộc như vậy thì nó nói gì mà không nghe, kêu gì mà không làm, thậm chí còn phải "ngoan ngoãn" hơn cả chính quyền 1 Tỉnh của nó chứ cần gì phải sáp nhập về mặt địa lý mới gọi là sáp nhập.

  Đó, mỗi chuyện nhỏ nhặt như tuyên truyền về "chiến thắng to lớn 1979" thôi mà nó cũng không cho thì cũng đành nem nép làm theo, sợ làm phật lòng nó đó.... thiệt là nhục nhã cho dân tộc Việt Nam, chưa có thời nào lại có nhiều "Lê Chiêu Thống" như bây giờ, đã không biết nhục lại còn đăng đàn ong óng như thể ta đây.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. @Tư Trời Biển : "Trung cộng là Thầy của CS Việt Nam về quân sự...vậy thì 1 chọi 1 liệu Việt Nam có thắng được Thầy của mình không ? Quá dễ để có câu trả lời"

   Thắng và đã thắng. Trong lịch sử, Việt Nam đã trải qua 26 cuộc chiến tranh lớn nhỏ, trong đó có tới hơn 20 cuộc là với người Trung Quốc, gần đây nhất là cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979, và cuộc chiến tranh này không phải 1 chọi 1 mà là 1 chọi 2 và chỉ toàn là dân quân du kích với quân địa phương chọi với quân chính quy làm "thầy" phát sợ phải quay về chỉnh đốn lại quân ngũ. Đi "dậy người ta một bài học" lại bị người ta dậy lai, thế mới nhục.

   Xóa
  2. Hay quá Huệ ơi! Cơ mà mạnh mẽ, vẻ vang vậy sao bây giờ Trung cộng nó lộng hành, nó coi VN không ra gì, biển của VN có "đầy đủ bằng chứng chủ quyền...." vậy mà nó muốn kéo giàn khoan vô lúc nào, làm những gì đã đời rồi lại kéo ra là cứ tự nhiên như chỗ không người, nó lại còn cho xây dựng trên biển đảo Việt Nam nhiều công trình quân sự lẩn dân sự, thành lập chính quyền địa phương, khu du lịch, điểm tham quan... mà sao VN không dám làm gì cho nó khiếp sợ phải quay về dùm đi....

   Tưởng cũng nên kể lại chuyện 2 chiếc SU 35 trị giá gần 100 triệu đô la Mỹ bị "tai nạn" rơi cùng lúc ở biển "của ta", thiên hạ đồn rằng "tai nạn" đây là do bị tên lửa Trung cộng bắn trúng nên mới rớt cả cặp chứ xưa nay làm gì có chuyện 2 chiến đấu cơ gặp "tai nạn" cùng thời điểm mà chúng không phải đụng nhau. Tiếp theo chiếc trực thăng cứu hộ đi tìm kiếm cũng bị "tai nạn" nốt thì đúng là chuyện "Trạch đẻ ngọn Đa", tin báo chí lề Đ cho hay có tìm được 1 phi công còn sống, tuy nhiên anh này chỉ kịp kể "đang bay nghe một tiếng nổ phía sau đuôi thì máy bay rớt" là mất hút cho tới nay không ai biết anh ta còn sống hay đã chết. Thực hư chưa rõ, mãi tới khi "tên sen đầm Quốc tế Mỹ" đưa ra đề nghị giúp không công việc tìm kiếm cần thiết cho VN nhưng bị từ chối thẳng thừng thì hai năm mới rõ mười.

   Xóa
 20. "Dân tộc ta và Đảng ta mât một vị lãnh tụ thiên tài và một người thầy vi đại" (Điếu văn của BCHTW Đảng Lao Động Việt Nam truy điệu Hồ Chủ Tịch)

  Sau đây là lời dậy của "người thầy vĩ đại" :

  "Tôi và chí sĩ Ngô Đình Diệm đều là những người yêu nước nồng nàn, tuy rằng mỗi người yêu nước theo một cách khác nhau."

  "Vĩnh biệt Người chúng ta thề...
  Trước anh linh của Hồ Chủ Tịch, chúng ta nguyên suốt đời trung thành vơi Người..."
  (Điếu văn trên)

  Do đấy, gán ghép VNCH là "Ngụy" là sai lời dạy của Hồ Chủ Tịch kính yêu. Vậy nên những ai còn cố chấp dùng chữ "Nguỵ" trong lịch sử Việt Nam thì không những phản bội Hồ Chủ Tịch kính yêu mà còn là phản bội chính lời thề của mình. Thân mến!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đây là di săn "văn hoá" lừa đảo của vnch.

   Xóa
 21. DƯỚI ĐÂY LÀ 2 Ý KIẾN CỦA 2 NGƯỜI CHUNG CHÍ HƯỚNG "BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG" TỚI CÙNG:

  Ý KIẾN CỦA ĐM MARIA: "Chiến tranh biên giới Tây Nam thì chúng nó bảu nướng quân thí quân ở Campuchia, cuộc chiến tranh vô nghĩa, xâm lược Campuchia. Trong khi chính Khmer đỏ xâm lược hầu như toàn bộ các tỉnh phía nam, đánh vào Tây Ninh và các đảo. QĐVN phản kích vào sào huyệt giặc và ở đó cho đến khi Khmer đỏ không còn sức phản kháng rồi về nước. Campuchia vẫn là của dân Campuchia. VN thắng nhưng không có chiếm đóng, cai trị Campuchia. Nếu VN xâm lược Campuchia thì bây giờ đã là cai trị Campuchia rồi. Vn chính là kẻ thắng và chủ động về nước sau khi diệt sạch bọn diệt chủng Khmer đỏ, kẻ biến thái xâm lược và tàn sát người VN và diệt chủng đồng bào Campuchia của chúng."

  Ý KIẾN CỦA KHOA: "Còn việc cho TQ rút lui là đúng. Nó đã lui rồi thì dùng quân đội chủ lực đuổi đánh làm gì nữa? Để cho chết thêm lính? Để cho họ sợ? Nực cười, nếu không sợ thì họ đã không chạy. Chả lẽ hàng vạn lính chết như thế không chưa sợ, phải cố đuổi theo đánh khi họ đã không đánh thì họ mới sợ? Mục tiêu là chấm dứt chiến tranh."

  Chúng ta thấy, cả quan thầy Trung Nam Hải lẩn "bộ hạ" Khơ me đỏ đều có hành vi xâm lược biên giới của VN nhưng "thái độ" đáp trả của VN đối với từng "tên xâm lược" qua "lăng kính" của 2 DLV này lại khác hẳn nhau. Với Trung cộng thì khi chúng rút quân, DLV Khoa cho rằng không cần sử dụng quân chủ lực đuổi theo nữa, còn với Miên, DLV ĐM Maria lại cho rằng QĐND VN phải phản kích vào tận đất nước của nó và ở lại cho tới khi nào nó hết sức kháng cự mới thôi! Kể ra làm DLV cũng khổ vì nhiều khi phải chống chế một cách quá vất vả còn bị mang tiếng này nọ. Hóa ra 2 DLV này đã giúp chúng ta biết chiến lược, chiến thuật chống ngoại xâm của CS Việt Nam là phải coi theo mặt kẻ xâm lược nhỉ.

  Tư tui là người trong cuộc nên biết rõ, chỉ đánh với Pôn Pốt - một học trò khác của Trung cộng - thôi mà đã xấc bất xang bang vì "chung 1 thầy" về cách đánh, huống hồ đánh với Thầy ! Nói cho lớp hậu sinh biết một vài ví dụ nhỏ thôi, xưa Trung cộng dạy VC, CS các "chiến thuật" bắn tỉa để "tiêu hao lần mòn sinh lực địch", ví dụ canh me chiều lính VNCH ra sông tắm táp thì núp lùm đâu đó "nẻ" một, hai người, vừa tiêu hao sinh lực lại vừa khiến địch quân hoang mang, lo sợ thì khi quân đội VN sang "giải phóng" Cao Miên, tụi Khơ me đỏ cũng "chơi" y chang vậy (chung thầy mà!) và hậu quả là VN hy sinh rất nhiều theo đúng truyền thống của QĐND VN là luôn luôn chiến thắng bằng "núi xương, sông máu".

  Dẫu sao thì Tư tui cũng đã khiến được một số DLV nói lên sự thất bại của Trung cộng trong cuộc chiến 1979, điều mà hiện nay chính Nhà nước cũng còn phải "thận trọng"!?

  Trả lờiXóa
 22. Hiện nay có khoảng 4,5 triệu người Việt Nam định cư ở nước ngoài, trong đó riêng ở Hoa Kỳ khoảng trên 1,5 triêu.
  Lý do chủ yếu là kinh tế. Có phần nhỏ là lý do chính trị khoảng 300.000 người, trong số này đi vào thời điểm giải phóng niềm Nam 30/4/1975 gọi là "tỵ nạn cộng sản" khoảng gần 200.000 người, sau 30/4 đi tiếp một số nữa theo chính sách của Mỹ và một số quốc gia khác, còn lại là đi theo diện đoàn tụ gia đình và các lý do khác.
  Số gọi là "tỵ nạn cộng sản" một số đã chết, số còn lại nay tuổi đã cao, già yếu. Nói là "tỵ nạn công sản" nhưng không phải tất cả số đó đều chống cộng sản do hoafn carnh đã thay đổi, có nhiều người đã nhận ra sự thật không phải như họ nghĩ, có không ít người chán nản do càng chống công sản càng mạnh nên chán, có người chống lấy vì, theo phong trào cho qua chuyện vì bị sự ép buộc của "lãnh đạo" công đồng, nhất là sự lừa đảo ăn tiền của họ.
  Với các thế hệ sau tuy bị nhồi so tư tưởng thù địch chống cộng nhưng không thể tạo ra được thế hệ kế tiếp "nối nghiệp" chống cộng.
  Phong trào chống cộng ở hải ngoại dang tan rã, kiều bào đang hướng về đất nước.. Kiều hối không mang yếu tố chính trị mà là lợi ích kinh tế.
  Chống cộng ở hải ngoại nay chỉ còn lại một số ít ỏi cực đoan, tuy có lúc ồn ào nhưng chỉ là trong cơn thở dốc, hấp hối.
  Vậy nên tuy là điều chú ý nhưng không nên thổi phồng biến nó thành con ngáo ộp, để tung hoả mù để đòi yêu dách này nọ, đem hoà hợp dân tộc ra làm con bài doạ thiên hạ để rồi "lật sử"

  Đại đoàn kết toàn dân tộc là đầy đủ cả, không phải bới ra thứ này thứ kia gì thêm chỉ làm chia rẽ đân tộc hơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong chiến tranh, trong hoàn cảnh đất nước còn bị chia cắt thì nguyên nhán, mâu thuẫn dẫn đến làm chís rẽ nhân dân, dân tộc chưa được giải quyết thì vấn đề hoà giải, hoà hợp dân tộc là cần và nó có nội dung cụ thể, có đối tượng cụ thể để mà hoà giải, để mà hoà hợp. Chính vì vậy mà Hiệp Định Pari 1973 đax nói đến hoà hợp dân tộc để tiến tới tổng tuyển cử thống nhất đất nước.
   Nay đất nước đã được độc lập, đất nước đã thống nhất, non sông đã thu về một mối thì những nguyên nhân, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân làm phân hoá chia rẽ nhân dân, dân tộc cũng theo đó đã được giải quyết.
   Hiện nay 54 dân tộc anh em, hơn 96 triêu người dân trong cả nước đều chung một bản Hiến Pháp, bình đẳng trước pháp luật. Kiều bào ở nước ngoài được coi là một bộ phạn không thể tách rời của dân tộc, cùng chung một chính sách, không còn bất cứ chính dách, chế độ nào phân biệt giữa các dân tộc, giữa nội bộ nhân dân về chính trị, kinh tế thì còn có mâu thuẫn gì gây chia rẽ nhân dân, dân tộc để mà phải hoà giải, để mà giải quyết chia rẽ để hoà hợp.
   Kêu gọi hoà giải, hoà hộp nhưng hoà giải cái gì, mây thuẫn cái gì để hoà hợp thì lại chưa rõ pnó là cái gì. Và ai hoà giải với ai?
   Nói hoà giải, hoà hợp dân tốc nhưng không chỉ ra được nội dung, đối tượng cụ thể thì thật là trừu tượng chỉ làm cho kẻ xấu lợi dụng.

   Với hơn 4 triệu kiều bào thì đâu có phải tất cả họ đều chống cộng sản, mà chỉ có số nhỏ và họ chỉ với mục đích đòi xoá bỏ đảng cộng sản thôi, dù có đưa họ về làm thủ tướng dứoi sự lãhh đạo của ĐCS họ cũng không chịu thì hoà giải hoà hợp gì với họ. Trên thế giới chưa thấy nước nào hoà giải với IS cả.mà chỉ có tiêu diệt ÍS thôi.   Xóa
 23. thằng tư tb mày là người sao lại sủa tiếng chó? Mày chỉ là 1 thằng hèn nấp sau cái computer dùng bàn phím nói thánh nói tướng. Mày nếu không phải là 1 thằng 'tụt quần chạy' bám càng trực thăng Mỹ thì cha anh mày cũng là 1 thằng 'tụt quần chạy' bám càng trực thăng mỹ, không thì cũng là nằm trong 1 bầy ngụy quân 'tụt quần chạy' bám càng trực thăng Mẽo. Thế mày mặt mũi gì mà dám bảo Nhà nước 'hèn yếu' trước TQ? Sắp đến ngày kỷ niệm chúng mày 'tụt quần chạy' rồi đó. Ngoài tụt quần chạy trong chiến dịch HCM chúng mày còn còn đánh trận giả ở Hoàng Sa làm tốt thí cho vụ tặng đảo của Mỹ, bắn vào nhau rồi tháo chạy tán loạn sang Phi, bỏ Hoàng Sa cho TQ chiếm đóng. Lấy mặt mũi gì bảo NN là 'hèn yếu'. Trong lịch sử quân sự cả thế giới từ xưa đến nay làm gì có ai hèn yếu hơn chúng mày! Làm gì có ai hèn yếu đến mức tụt quần chạy khỏi đối thủ, đánh đâu chạy đó, bỏ đất bỏ đảo bỏ thành phố mà chạy nhanh như thỏ đế. Nhục mặt như thế mà còn dám sủa càn, gọi người cứu nước bảo vệ tổ quốc là 'hèn yếu'. Nhục 3 đời nhà mày!

  Bố mẹ mày không biết dạy mày thì để tao thay mặt chúng mà dạy mày tí kiến thức! Chứ để mày ngu quá cộng đồng họ cười vào mặt mày càng nhục cho mày. Đéo có cái lệnh nào là 'không được nổ súng' nhé chó ngu tư tb. Lính Gạc Ma là lính công binh, công binh thì không bao giờ trang bị vũ khí. Lệnh của ông Lê Đức Anh là 'không được nổ súng trước'. Tất nhiên là có nổ súng nên mới giữ được Cô Lin, Gạc Ma, Len Đao của Trường sa. Không nổ súng mà bảo vệ được những nơi đó à ? TQ nó hiền lành quá nên không nổ súng mà nó không đến lấy và chạy đi à ? Chúng mày ăn cơm hay ăn cứt mà ngu vậy, hả? Chúng mày là người hay chó mà suy nghĩ kiểu gì vây?

  Báo chí phản bội, phản động, diễn biến hòa bình nội bộ chúng thành công nhồi sọ chúng mày khi chỉ có xoáy vào Gạc Ma để cho các tổ chức phản động có cớ để tuyên truyền láo lếu là CSVN sợ Tàu, bắt lính không được bắn TQ, bắt lính dùng cơ thể tay không hứng đạn Tàu, đồng thời cũng dùng Gạc Ma để kích động hiềm khích hận thù, thù hằn giữa Việt Trung, phá hoại quan hệ Việt Trung ngày nay. Nhưng chúng lại lờ tịt đi giao chiến ở Len Đao và Cô Lin trong chiến dịch CQ88 (hải chiến TS) đánh lùi quân TQ bảo vệ được các nơi này. Mục đích của đám tự diễn biến này là để nhồi sọ chúng mày, coi chúng mày là những thằng ngu.

  Ghê tởm chúng mày! Chúng mày ra đường ở chỗ vắng mà giương các băng rôn, biểu ngữ kích động chiến tranh hay với các giọng điệu hằn học cay cú sủa bừa bãi như thế thì sẽ ăn đòn con ạ. Không bị đập chết thì cũng không đấm vào mặt. Trong biểu tình chống TQ dân người ta không đập chúng mày là vì chúng mày đi đông người và có CA ở đó nên họ sợ phạm pháp, sợ lôi thôi rắc rối nên thôi. Tao cũng đập 2 thằng như mày rất đã tay. Không có luật pháp thì tao đã đập chết chúng mày.

  Chúng mày không hiểu với những còm như thế chúng mày đã gây ra khẩu nghiệp như thế nào và chúng mày đã gây nên hận thù như thế nào đối với chúng mày. Đương không chuốc lấy sự căm thù thì chúng mày sớm muộn cũng sẽ bị chặn đường đập chết.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "thằng tư" --> bác/ông Tư Trời Biển
   "chúng mày" --> các ông/bà/bạn/đồng bào ruột thịt
   "Ngụy" --> Chính danh VNCH (theo Sử VN toàn tập)
   "ba que" --> Quốc kỳ VNCH, Long Tinh Kỳ nhà Nguyễn (theo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải)
   "thằng Diệm" --> Chí sĩ Ngô Đình Diệm

   "Tao cũng đập 2 thằng như mày rất đã tay. Không có luật pháp thì tao đã đập chết chúng mày."??? Bạn Việt Cộng đã manh động do lòng thù hận quá đáng. Có ngày bạn sẽ bị truy tố trước pháp luật và bỏ tù đấy. Thân mến!

   Xóa
  2. "Chim khôn hót tiếng rảnh rang - Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe", từ đó suy ra người nói chuyện không dịu dàng như lò gạch là người không khôn nên Tư tui miễn tiếp chuyện nghen.

   Xóa
 24. Mày sủa là NN chỉ biết cực lực phản đối, thế không cực lực phản đối thì làm gì, hả thằng ngu? Phản đối chính là vì pháp lý quốc tế. Thế muốn sao, cực lực ủng hộ à? Hay vác quân đi bắn nhau với TQ? Thế chúng mày ở Mỹ được phép trang bị súng ống mà, sao không tự trang bị vũ trang bơi ra đảo bắn nhau với TQ đi, sao chúng mày cứ sủa như chó mãi thế, hả? ĐM chúng mày ở nơi khác nên ở xứ sở này có chiến tranh chết chóc, kinh tế sụp đổ, chứng khoán phá sản, người người nhà nhà nhảy lầu tự sát vì phá sản hoặc mất việc thất nghiệp thích lắm à? Mà cũng chả liên quan chúng mày vì chúng mày có ở nơi này đâu. Chúng mày ăn nhờ ở đậu xứ sở quan thầy, nấp sau bàn phím mà sủa về quê nhà, quê nhà bị gì thì cũng chả liên quan cm gì chúng mày nên chúng mày tha hồ sủa như con chó sủa sao cũng được, sủa tự ro, sủa thoải mái. Nhưng nếu chúng mày tưởng với những còm online của chúng mày mà chúng mày không có ngày trả giá ngoài đời thì chúng mày sai lầm to lớn rồi chó ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "mày, chúng mày" --> các ông/bà/bạn/đồng bào ruột thịt
   "sủa" --> phát biểu ý kiến/góp ý/tranh luận

   @gạch: bạn Việt Cộng già có vẻ tức tối, mất bình tĩnh thế? Chứng tỏ bạn không tự tin vì thiếu Chính nghĩa chứ gì nữa?

   Tôi hỏi bạn: Tại sao Quân lực VNCH dám chống lại TQ trong Hải chiến Hoàng Sa, trong khi các bạn Việt cộng cứ khoe khoang "thắng Mỹ", "thắng VNCH" nhưng lại sợ TQ?

   Câu này nữa nè: Thời VNCH, nước ta có mất tất đất tất biển nào cho ngoại bang như các bạn VC bây giờ không?

   Bạn trả lời thử cái coi? Thân mến!

   Xóa
 25. Tôi chưa đọc nhưng căn cứ theo các trích dẫn phỏng vấn thì hình như họ chỉ dùng "Sài Gòn" thay cho ngụy chứ không có dùng từ "Việt nam cộng Hòa".

  Nếu họ dùng từ "Việtnam Cộng hòa" thì đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Bởi vì sự thật lịch sử khách quan 1945-1975 đã diễn ra theo các trình tự này:

  1945- Việt minh tổ chức CMTT, Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

  1945- Thực dân Pháp theo chân đồng minh đế quốc Anh âm thầm trở lại VN, hợp quân với các thế lực giả trang dân sự Pháp thông đồng với Nhật ở lại trước đó.

  1946- Ban hành hiến pháp, bầu cử Quốc Hội, ban hành luật pháp.

  1946- Thực dân Pháp chính thức kéo quân trở lại xâm lược nước Việt 1 lần nữa.

  1948-1949 Thực dân Pháp thất thế, thống nhất và tổ chức các đơn vị ngụy quân đánh thuê (lính khố xanh, khố đỏ, binh đoàn BBBK, Lê Dương gốc Việt) lên thành "Quân đội Quốc gia VN". Rồi sau đó dựng lên "Quốc gia VN" do cụ hoàng Bảo Đại đứng đầu với tư cách biểu tượng. Lấy cờ ba que làm "quốc kỳ". Tuyên bố làm chủ toàn cõi Việt Nam từ Bắc chí Nam. Pháp và các đồng minh của Pháp Mỹ công nhận ngụy quyền bù nhìn này, không công nhận Nhà nước Việt Nam DCCH của Hồ Chí Minh.

  1952- Mỹ trong suốt cuộc chiến đã đồng hành với Pháp, viện trợ cho Pháp và giúp Pháp trong nhiều chiến dịch bằng không quân. Lúc này đưa tên Ngô Đình Diệm từ nhà thờ Mỹ về, đưa lên làm thủ tướng của ngụy quyền Bảo Đại của Pháp.

  Sau 1954- Mỹ bác bỏ hiệp định Geneve tổng tuyển cử thống nhất đất nước, gạt bỏ quyền lực của Pháp và rồi thay thế Pháp, đưa Diệm lên truất phế thay Bảo Đại qua 1 cuộc bầu cử gian lận gọi là "trưng cầu dân ý" mà các sách vở nước ngoài cũng đều nói rõ đó là bầu cử gian lận và vụng về, lộ liễu và hài kịch. Sau đó Mỹ đổi tên nước quốc hiệu "Quốc gia VN" thành "VN Cộng hòa". Như vậy rõ ràng là 2 ngụy quyền này tuy 2 mà 1. Chỉ khác nhau mỗi Bảo Đại với Ngô đình Diệm, và khác chủ, trước là Pháp, sau là Mỹ. Đây là 2 kẻ xâm lăng đã dựng lên và nuôi nấng hoàn toàn các ngụy quyền này. Thấy rõ qua việc ngụy quân phất cờ ba que bắn giết Việt minh trong hàng ngũ của Pháp ở trận Điện Biên phủ nổi tiếng.

  Như vậy, dù cho là "VNCH" không phải do Pháp Mỹ dựng lên và nuôi nấng và quyền lực bù nhìn thì nó vẫn là một tổ chức không hợp pháp, bởi vì nó xuất hiện sau khi nhà nước Việt Nam DCCH đã là 1 nhà nước hoàn chỉnh từ lâu. Nó tiếm danh và tiếm quyền 1 cách trái pháp luật đã được QH ban hành từ 1946.

  Bởi vì đó, nếu lịch sử tái diễn lại ngày nay thì "VNCH" là 1 tổ chức khủng bố, vũ trang bất hợp pháp. Chẳng qua ngày xưa khái niệm "tổ chức khủng bố" chưa được sử dụng phổ thông đại chúng trên thế giới. Nếu lịch sử lặp lại, một tổ chức nào đó tự lập hoặc do ngoại bang thành lập theo kiểu đó trong khi đang có sẵn Việt Nam DCCH-CHXHCN Việt Nam, thì nó sẽ CA đưa vào danh sách khủng bố, như chính phủ của Đào Minh Quân, chính phủ Quốc gia VN lâm thời, chính phủ VN tự do.

  "VNCH" với các "chính phủ" này chỉ khác nhau về thực lực nhờ Pháp Mỹ viện trợ, trang bị, chứ hoàn toàn giống nhau về tính pháp lý và luật pháp VN. Chúng đều là các tổ chức chính trị phi pháp. Còn ngụy quân là một tổ chức võ trang phi pháp, một tổ chức khủng bố. Đây là các vấn đề rất rõ ràng có trình tự theo thời gian, không thể né tránh được. Vì vậy không thể vì sợ ai đó tự ái mà không dám dùng từ ngụy quân, ngụy quyền. Bắn vào quá khứ 1 viên đạn súng lục thì tương lai sẽ trả lại bằng khẩu đại bác.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "nếu lịch sử tái diễn lại ngày nay thì "VNCH" là 1 tổ chức khủng bố"??? --> Các bạn Việt Cộng mới là "khủng bố" nhé. VNCH không có đánh phá miền Bắc. Chỉ có Việt Cộng cài người mang bom phá hoại, đánh phá miền Nam mà thôi. Bằng chứng là Mậu Thân 1968, Việt Cộng nằm vùng đã buộc thuốc nổ vào người như Isis ngày nay để đột nhập vào tòa đại sứ Mỹ ở thủ đô Sài Gòn là tội ác khủng bố không thể chối cãi.
   Isis ngày nay có khi đã học theo cách khủng bố ôm bom tự sát từ các bạn Việt Cộng cũng nên.
   Vừa "ăn cướp, vừa la làng" là bản chất của các bạn Việt Cộng. Ôm bom đạn, xua quân xâm lược miền Nam VNCH rồi xuyên tạc xúc phạm người ta là "Ngụy", "khủng bố"??? Xấu hổ các bạn Việt Cộng quá hà. Thân mến!

   Xóa
 26. Do đó nếu dùng từ "VNCH" trong trò chuyện, bình luận, các bài viết riêng lẻ, ở trên MXH, thì có lẽ không sao, có thể thông cảm thông hiểu được...... Nhưng nếu sử dụng trong các tài liệu chính thống, sách vở có tính chất học vấn giáo dục, có tính tham khảo chính thống, sách báo truyền thông chính thống, báo chí chính thống, các bài báo, phim tài liệu có tính chất giáo dục, có tính tuyên truyền giáo dục, khoa giáo, thì đó là tội phản quốc, cổ võ phạm pháp về chính trị, cổ võ các thế hệ đời sau đi làm tay sai cho giặc và quân xâm lược, khuyến khích chủ nghĩa bán nước. Đó là 1 tội trạng về văn hóa, tuyên truyền giáo dục, đi ngược lại với tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử chính thống (chính sử) của dân tộc và con dân nước Việt Nam.

  Hãy nhớ cho là cả Việt Nam DCCH và ngụy quyền của Pháp Mỹ (QGVN và đệ nhất CH, đệ nhị CH) đều tuyên bố làm chủ cả nước Việt Nam. Khái niệm "Bắc Việt Nam" và "Nam Việt Nam" đều là do truyền thông Pháp Mỹ áp đặt để chia cắt VN. Do đó nếu "công nhận" ngụy quyền SG thì tất nhiên đó đồng nghĩa là phủ nhận VNDCCH, bác bỏ tính chính danh của CHXHCN Việt Nam, thay đổi thân phận của VNDCCH từ người cứu nước sang kẻ xâm lăng, MTDTGP từ người đánh giặc sang kẻ phiến quân phản loạn.

  Trình tự lịch sử khách quan ở VN hoàn toàn khác và trái ngược với chiến tranh TQ đánh nhau với lực lượng Mỹ Liên Hiệp Quốc ở Triều Tiên.

  Ở VN là VNDCCH đã là 1 Quốc gia Nhà nước đã hoàn chỉnh từ năm 1946. Ba năm sau Pháp trong lúc xâm lược VN mới dựng lên ngụy quyền ngụy quân Sài Gòn để phục vụ cho cuộc xâm lược của Pháp.

  Ở TT là cả 2 phe phái Triều Tiên và Hàn Quốc đều tự lập quốc gia ở 2 đầu đất nước vào cùng thời điểm với nhau chỉ xấp xỉ 1 tháng. Tức là chưa bên nào có 1 Nhà nước hoàn chỉnh. Không bên nào thắng Nhật là kẻ đang xâm lược bán đảo này và không bên nào làm tay sai cho Nhật, hay được Nhật dựng lên để phục vụ cho cuộc xâm lăng của Nhật.

  Do vậy ở chiến tranh TT không bên nào có chính nghĩa chính danh rõ ràng và cũng không bên nào là phi nghĩa rõ ràng. Do đó không bên nào dành được lòng dân thật sự và vì thế cho đến bây giờ cả 2 phía đều bất phân thắng bại cho đến tận giờ. Bản chất chiến tranh, tính chính danh và lòng dân đưa đến kết quả thắng cuộc ở VN và đưa đến kết quả bất phân thắng bại ở TT.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh02:39 16 tháng 4, 2018

   "Dân tộc ta và Đảng ta mât một vị lãnh tụ thiên tài và một người thầy vi đại" (Điếu văn của BCHTW Đảng Lao Động Việt Nam truy điệu Hồ Chủ Tịch)

   Sau đây là lời dậy của "người thầy vĩ đại" :

   "Tôi và chí sĩ Ngô Đình Diệm đều là những người yêu nước nồng nàn, tuy rằng mỗi người yêu nước theo một cách khác nhau."

   "Vĩnh biệt Người chúng ta thề...
   Trước anh linh của Hồ Chủ Tịch, chúng ta nguyên suốt đời trung thành vơi Người..."
   (Điếu văn trên)

   Do đấy, gán ghép VNCH là "Ngụy" là sai lời dạy của Hồ Chủ Tịch kính yêu. Vậy nên những ai còn cố chấp dùng chữ "Nguỵ" trong lịch sử Việt Nam thì không những phản bội Hồ Chủ Tịch kính yêu mà còn là phản bội chính lời thề của mình. Thân mến!

   Xóa
 27. Có những người như cô Đoan Trang và cộng sự trong tổ chức tư nhân tự lập chủ yếu với nhân sự ở hải ngoại là "Quỷ nghiên cứu Biển Đông" hay viết bài đòi phải "công nhận" ngụy quyền của Pháp Mỹ thì mới đòi được Hoàng Sa. Họ bị hoang tưởng. Cái hoang tưởng là ngụy quyền SG được Pháp Mỹ dựng lên rất lâu sau khi đã có quốc gia VNDCCH thì làm sao mà "công nhận"? Dựa vào luật pháp nào mà công nhận được? Không có 1 tài liệu nào của VN trước 1975 gọi ngụy quyền là "VNCH", làm sao mà công nhận được?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Ngụy" --> Chính danh VNCH (Sử VN toàn tập)
   "Ngụy quyền" --> chính quyền Quốc Gia (bác Thép non)

   @Khương: Sử VN toàn tập đã công khai thừa nhận rồi bạn Khương nhé. Nếu bạn vẫn ngoan cố xúc phạm Chính danh VNCH là "Ngụy này, Ngụy nọ" là bạn đã vi phạm pháp luật, gây mất đoàn kết dân tộc nên có thể bạn sẽ bị truy tố và phạt tù 2-3 năm. Coi chừng mang vạ vì cái mồm là dại lắm bạn nhé. Thân mến!

   Xóa
  2. Không công nhận nó nhưng thứa nhận nó là một tổ chức tay sai có thật, nó là hiểm hoạ của dân tộc.

   Xóa
 28. Giới thiệu:

  Nhân ngày 30-4, sắp đến, trên KBCHN có đăng bài "Sự kiện 30 tháng 4 năm 1975", bài này do Wikipedia tổng hợp tư liệu khá đầy đủ. Họ dẫn nhiều câu nói của nhiều người trong cuộc chiến ở cuối bài rất bổ ích.
  Ví dụ:
  "Chiến thắng của họ (Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam) là chiến thắng của dân tộc Việt Nam - người Bắc cũng như người Nam. Khác xa với một cuộc nội chiến, cuộc đấu tranh của Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt Nam là một sự khẳng định nguyên tắc thống nhất dân tộc mà chính quyền Sài Gòn đã tuyên bố ủng hộ rồi phản bội". Frances Fitzgerald.

  Bài này tìm ở mục Đọc nhiều sẽ thấy.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Chiến thắng của họ...là chiến thắng của dân tộc Việt Nam - người Bắc cũng như người Nam."!!!! --> Tức là NỘI CHIẾN chứ gì nữa? Bởi vậy, Trịnh Công Sơn đã nói "20 năm NỘI CHIẾN từng ngày" là mô tả đúng bản chất của cuộc chiến VN. Thân mến!

   Xóa
  2. KBCHN là cái đinh gì mà đẫn KBCHN khi nó chỉ là một tờ báo lá cải.,

   Xóa
 29. Giờ báo chí VN không còn đọc nổi thằng nào được nữa ngoại trừ các báo chí cao tầng như báo Đảng CSVN, báo Nhân Dân (TW Cộng Sản), QĐND, các báo có đuôi .gov, các báo của Đảng bộ, chính quyền cấp TW và tỉnh thành. Còn ngoài ra những thằng như Lao Động, Giáo Dục VN đều là đám đội lốt, phản động, các từ ngữ, các khái niệm, các suy diễn, các tiên đề, các quan điểm, chính kiến của chúng nó ở rất nhiều vấn đề về chính trị và lịch sử hoàn toàn không khác gì với báo chí ba que bên này ở Pháp, báo Người Việt ở Cali hay thậm chí trang nhà Việt Tân. Thằng Giáo Dục VN còn đặt 1 cái tên "đểu" để người ta tưởng lầm nó là cơ quan chính thức của Bộ Giáo dục VN. Chó mượn oai hùm!

  Ban đầu chưa có internet muốn đọc tiếng Việt thì đành phải đọc báo chí ba que. Nhưng đọc báo chí ba que không khó chịu, phản cảm bằng đọc báo chí VN phản bội. Bởi báo chí ba que thì trước khi đọc mình đã biết là nó mất dạy rồi, nó là đài giặc, từ cục tuyên truyền đến chiến tranh chính trị, không nói láo thì không phải ba que. Có quá nhiều cái nó nói láo nhất là về lịch sử mà bây giờ đã bị vạch trần qua nhiều thông tin khách quan. Như giấu nhẹm vụ ĐBP giờ hình ảnh nhục nhã là cờ ba que với cờ Pháp trên nóc Điện Biên ở trên Google Image, rồi vụ "thảm sát" Mậu Thân 1968 ở Huế, sủa láo trơ tráo. Còn các báo đuôi vn thì đáng lẽ ra nó là báo tốt báo lành, không ngờ ngày càng đổ đốn, tha hóa, tự diễn biến, phai nhạt lý tưởng, bị CIA và Việt Tân lũng đoạn, nhồi sọ qua mxh. Giờ ngoài các báo chí truyền thông cao tầng thì chỉ còn đọc được mxh và các blog sạch, như blog GGTL này và Sách Hiếm, trước đây là Giao Điểm.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong số những người có điều kiện đọc báo trên mạng chắc không mấy ai đọc báo "cao tầng" hay báo có đuôi gì đó đâu. Còn dân thích đọc báo in thì kiếm đâu ra báo "cao tầng" mà đọc ? Chỗ nào bán ? Khổ lắm.

   Xóa
  2. Báo chỉ bây giò chỉ tìm cách kiếm tiền là chính. Cách mang hay phản động gì không quan trọng băng tiền.

   Xóa
 30. Cho nên mới bảo là đọc báo ba que thì chỉ cần tìm đọc các mục phi chính trị thì cũng tạm được, đỡ nặng nề. Nhưng đọc báo chí phản bội đuôi vn thì hoàn toàn không ngửi nổi. Nó nặng mùi, nó mất dạy, nó khốn nạn, cầm thú súc sanh. Đưa đám mà ngày xưa hoạt động làm việc cho CIA Mỹ hay làm sở Mỹ, hay làm Thiên Nga và Thanh Nữ Cộng Hòa nô lệ tình dục cho "cố vấn Mỹ" vào làm báo chí thì bỏ mẹ rồi còn xây dựng đất nước gì nữa, ổn định gì nữa.

  Không có gì là "việt nam cộng hòa" hay "cộng hòa việt nam", chỉ có 1 bầy người tụ về từ cả 3 miền để làm tay sai cho giặc, sẵn sàng nhảy ra làm lá chắn sống cho giặc và đẩy đồng bào mình ra hứng đạn cho giặc. Cờ 3 que là cờ Pháp thuộc, 3 sọc tượng trưng cho 3 miền song song Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ, tượng trưng cho sự chia cắt đất nước thành 3 miền, 3 chế độ cai trị của thực dân. Đưa đến việc ngày nay nhiều trẻ trâu bị di truyền ngu xuẩn, người cùng 1 nước nhưng lại kỳ thị lẫn nhau mày Trung Kỳ tao Nam Kỳ thằng kia Bắc Kỳ.

  Gọi là chính quyền SG thì cũng miễn cưỡng tạm thời châm chước được. Vì chỉ coi là chính quyền thôi. Chính quyền thì dăm bảy loại, chính quyền bù nhìn, chính quyền vệ tinh, chính quyền thành phố, chính quyền cơ sở. Chính quyền là nhỏ nhất. Ông trí thức Mỹ ở topic bên kia gọi bọn ngụy là puppet government (chính quyền con rối). Chính phủ là TƯ.

  Nhưng nếu gọi là "VNCH" thì có ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Nó hàm nghĩa đây là 1 "Nhà nước". Nhiều người không hiểu "Nhà nước" là có nghĩa gì. Nhà nước trong luật pháp pháp lý quốc tế có nghĩa là "quốc gia", tức là 1 nước. Tức là khi gọi là "VNCH" tức là đã biến đổi thân phận và các mối quan hệ chính tà, tốt xấu, đảo lộn trắng đen, chính danh hóa ngụy quyền ba que của Pháp Mỹ đồng nghĩa với việc phi nghĩa hóa và phi chính thống hóa VNDCCH và chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời phủ nhận và bác bỏ CMT8, tuyên ngôn độc lập đưa đến sự hình thành Việt nam DCCH và chính phủ Hồ Chí Minh. Đây là sự đảo lộn lịch sử.

  Càng không có cái gì gọi là "hải chiến HS", chỉ có 1 cuộc thí quân đẫm máu và bàn giao phía Tây Hoàng Sa từ tay Mỹ vào tay TQ. Một trò chơi chính trị, một món quà tặng, 1 vật đổi chác từ tay Hoa Kỳ về tay Trung Hoa. Có quá nhiều tư liệu của mọi phía và các phân tích khách quan của nhiều nhà nghiên cứu độc lập, các blogger về vấn đề này. Đặc biệt thuyết phục hơn cả là chính hồi ức của Đại tá Lê Văn Thự của hải quân SG, người tham chiến trực tiếp trên tàu và bị đồng đội "bắn nhầm".

  Nên nhớ nữa là trong sự kiện này TQ chỉ là chiếm nốt những phần còn lại của Hoàng Sa, tức tây Hoàng Sa. Năm 1956, Trung Quốc đã chiếm giữ toàn bộ phía đông quần đảo Hoàng Sa, bao gồm hai đảo lớn nhất của Hoàng Sa là Phú Lâm và Linh Côn ngay trước mặt Mỹ Diệm. Ngụy quyền Ngô Đình Diệm hèn hạ câm nín không ra tuyên cáo phản đối (!). Bởi vì thực chất đấy chính là Mỹ giao đông Hoàng Sa cho TQ để trả công cho việc TQ phản bội đàm phán sau lưng VN trong hội nghị Geneva 1954.

  Cũng không có gì gọi là "hải chiến Gạc Ma". Chỉ có hải chiến Trường Sa là chuỗi hoạt động chiến dịch quân sự của QĐNDVN ở Landowns, Collins, Gama. Phiên âm tiếng Việt là Len đao, Cô lin, Gạc ma. Tên không chính thức là Hải Chiến Trường Sa. Tên chính thức là Chiến Dịch CQ-88.

  Báo chí VN nếu muốn đáng tin hơn và uy tín hơn thì nên bắt đầu từ các trình bày đúng đắn theo lịch sử chính thống dân tộc thay vì "lịch sử" do cục chiến tranh tâm lý chiến tranh chính trị "VNCH" và ngày nay Việt Tân biên soạn và sự nhúng tay của CIA Mỹ. Hãy làm đúng tôn chỉ báo chí CM chứ đừng biến thành báo chí chó dại.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Ngụy quyền Ngô Đình Diệm" --> Tổng thống đệ I VNCH/Chí sĩ Ngô Đình Diệm
   "Cờ 3 que là cờ Pháp thuộc"?? --> Quốc kỳ VNCH, Long Tinh Kỳ nhà Nguyễn (theo Điếu Cày NVH)
   "Ngụy" --> Chính danh VNCH (Sử VN toàn tập)

   @Mẹ Maria: bạn không hiểu lịch sử mà bày đặt phán linh tinh như anh già Nô ít học! Tôi chỉ mỉm cười chỉ ra những hiểu biết ấu trĩ của bạn chứ không thèm chấp. Thân mến!

   Xóa
  2. "VNCH" nó chết mục xác trên 40 năm nay rôi còn gì để mà nói .
   Bới nó lên chỉ làm nhục nó thêm thôi.

   Xóa
 31. KHAI TRƯƠNG SINH HOẠT VĂN NGHỆ "CÀ PHÊ LỘC VÀNG" TẠI 46 AN DƯƠNG - HN

  Tối nay, thứ hai, ngày 16/4, đúng 20h tại tầng hai- Nhà hàng 46 An Dương- Yên Phụ- Hà Nội, sẽ khai trương Cà phê Lộc Vàng của nghệ sĩ Lộc Vàng.

  Dòng nhạc Tiền chiến với những nhạc sỹ tên tuổi như Văn Cao, Phạm Duy, Dương Thiệu Tước, Nguyễn Văn Thương, Hoàng Giác, Đoàn Chuẩn,... và những ca khúc bất hủ như Trương Chi, Thiên Thai, Đàn chim Việt, Cung đàn xưa, Chiều, Đêm đông, Con thuyền không bến, Ngày về, Ngày trở về,... nay đã trở thành dòng nhạc cổ điển, có giá trị vào bậc nhất của nền âm nhạc Việt Nam.

  Thế nhưng một thời nó bị gọi là "nhạc đồi trụy", "nhạc phản động" và bị cấm tuyệt đối ở miền Bắc. Một người thanh niên (và một số bạn của anh) thời đó lại dám hát và kết cục là đều bị vào tù. Người đó là anh Nguyễn Văn Lộc, nay gọi Lộc Vàng, may mắn còn sống (nhiều bạn anh đã chết trong nghèo khổ và cô đơn) đến hôm nay và vẫn còn hát rất hay.
  ----------------------------------
  Nhạc Vàng là gì? Là dòng nhạc tinh hoa của VNCH từng bị các bạn Việt Cộng vùi dập là "nhạc Ngụy" chứ gì nữa? Thế mà bây giờ "nhạc Ngụy" công khai được hát vang giữa thủ đô Hà Nội thì kể như các bạn Việt Cộng thua "Ngụy" rồi? Quả thật, "Ngụy" quá ngon lành cành đào. Tui tự nào mình là "con dân của Ngụy" cũng như bác Nô ít học mãi là "con dân cụ Diệm". Thân mến!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hồi 30/4/1975 khu nhà Tư tui bộ đội cụ Hồ về đóng quân đông lắm, tối lại là giăng võng khắp nơi trong vườn để ngủ. Nhờ vậy Tư tui mới biết một chuyện lạ nhưng rất đời thật. Chèn ơi, mấy ảnh mê nhạc "Chế linh - Thanh tuyền" động trời, anh nào cũng thuộc một vài câu như "Tôi biết yêu em từ muôn kiếp nào...."; hay "Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi...", đặc biệt bài Những đồi hoa sim hầu như anh nào cũng biết, đêm khuya vắng vẻ hoặc nhằm lúc vắng "Chính ủy" là mấy ảnh lại nghêu ngao hát "những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt... một chiều rừng mưa được tin em gái mất ....từ dạo hợp hôn nàng không đòi may áo cưới thoáng buồn trên nét mi...". Thiệt tình thì "nhạc vàng" không hợp lắm với giọng Bắc, nhưng nghe mấy anh bộ đội người Bắc trẻ măng hát bằng cả tâm tư thì cũng hay và cảm động.

   Rồi tới khi Tư tui bị bắt đi nghĩa vụ quân sự, hồi còn huấn luyện trong nước kỷ luật dữ lắm, chỉ thi thoảng vài ba thằng hát lén vài bài nhạc vàng chứ "Chính trị viên" mà biết thì kiểm điểm, kỷ luật mệt nghĩ. Năm đó may mắn thế nào mà Chính trị viên đại đội mới đổi về của Tư tui lại là một Sĩ quan người Nghệ Tĩnh còn trẻ măng, đẹp trai ngời ngời. Tâm lý người miền Nam không mấy ai ưa Bắc kỳ, nhất là Bắc kỳ người Nghệ Tĩnh, tuy nhiên với Chính trị viên mới này thì khác, anh ta rất ngây thơ và trong trắng nhưng lại khoái lê la với lính nên lính cũng rất khoái anh ta. Mấy thằng lính quỷ quái đã tập cho anh ấy biết uống rượu mà lính quân trường hễ rượu vào là lại ca hát, gỏ xoong, nồi... lần đó thằng C đờn cho Tư tui hát bài Kỷ niệm mùa hè là bài "tủ", anh Trung úy chính trị viên C nằm dài dưới đất vì ngấm rượu, mặt đỏ bừng, mắt lim dim... lắng nghe "tôi lính nhỏ đi chinh chiến miền xa, đã từ lâu phố vui chưa tìm về...", một hồi anh bò dậy "thế đ... nào nghe hay thế, chúng mày chỉ tao hát với nào". Còn một chuyện vui nữa về Anh, tiện kể luôn. Cường tráng, khỏe mạnh, đẹp trai vậy nhưng mà cho tới lúc đó anh vẫn còn là trai tân, đã vậy mấy thằng lính người Saigon cứ ngà ngà say là hay nhắc nhở một cách thèm thuồng về những cuộc "truy hoan" thời còn là thanh niên tự do khiến Trung úy đờ đẫn "cứng" hết người. Lần đó tình cờ thằng ngồi kế bên phát hiện ra sự "bất thường" của Trung úy bèn đưa tay "sờ" rồi la toáng lên, vậy là đám lính đè Trung úy xuống, cởi nút quần và.... Sáng hôm sau, tưởng Trung úy giận, ai dè anh ấy cười tủm tỉm "Gớm, chúng mày lắm trò... hay thế nhỉ?!"

   Lúc sang K chiến đấu, sự đời kể như đã tới tận cùng, đâu còn chỗ nào xấu hơn nữa mà sợ, cho nên lính ca hát tối ngày khi có dịp, mà Bắc, Trung, Nam gì cũng chỉ nhạc vàng mới chết. Nhớ những đêm bình yên hiếm hoi ngoài mặt trận, bên ánh lửa bập bùng, mấy thằng lính chúng tôi nhậu tới mềm môi và hát... thằng nào cũng hát say sưa, gởi hết nổi lòng vào những bài hát nhạc vàng, thằng nào nhớ Mẹ thì hát Lòng Mẹ, nhớ vợ thì hát Thư cho vợ hiền, thằng nào chưa vợ nhớ người yêu thì hát Nhớ người yêu, thằng nào có tin bên nhà gởi qua người yêu đã đi lấy chồng thì hát Một chuyến xe hoa, Đò tình lỡ chuyến, Giọng ca dĩ vãng.... Mấy vị Sĩ quan mới đầu còn nhắc nhở lấy lệ, nhậu một hồi cũng hòa theo luôn, có ông còn nói "ĐM... cứ chơi, biết mai còn sống không mà ở đó giữ gìn".

   Vậy đó, dù bị kết án này nọ nhưng giá trị thật của nhạc vàng vẫn được khẳng định và ngay cá người của BÊN THẮNG CUỘC cũng thừa nhận, kế thừa và sử dụng, đâu có sao đã là tinh hoa văn hóa dân tộc thì bất kỳ ai trong dân tộc Việt Nam cũng có quyền thừa hưởng. Chỉ ghét mấy người nho nhe, trong bụng khoái thấy mồ nhưng miệng cứ nói trời rằng "Chống, chống...văn hóa ủy mị"

   Xóa
 32. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 33. Không hiểu vì sao cô chủ cứ để cho mấy thằng thiểu năng như tư trời biển, quế sơn, thằng nặc chuyên lải nhải điệp khúc Ngụy" --> Chính danh VNCH (Sử VN toàn tập)còm lung tung làm bẩn thỉu trên trang cô chủ thế này. Bọn chúng là đám thiểu năng về trí tuệ, não chứa toàn Shit nên có hiểu gì về đạo lý đâu mà tôn trọng chúng nó.. Đám này đích thị là đám đog săn, tay sai của việt tan đó.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "mấy thằng thiểu năng" --> các ông/bà/bác còm sĩ
   "tư trời biển, quế sơn, thằng nặc" --> ông/bác Tư Trời Biển, bác Quế Sơn, bác Nặc
   "bọn chúng" --> đồng bào ruột thịt
   "việt tan" --> Đảng Việt Tân
   "Ngụy" --> Chính danhh VNCH (Sử VN toàn tập)

   @bao: bạn mới chính là kẻ đọi lốt bảo vệ chế độ để ăn nói xúc phạm, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc. Tui "chiến" với bạn tới cùng. Thân mến!

   Xóa
  2. Cháu Lê Hương Lan! Xóa còm của Bao tội nghiệp, thiếu tế nhị và xúc phạm Bao nhiều quá. Hãy nghĩ tới công lao của Bao. Dù sao hắn cũng từng đồng thanh góp tiếng"úm ma" khi bò bầy cất lời, "cạc cạc" khi đàn vịt hoan ca, nộ ca. Ối giời! Cô Chủ làm Bao mất lửa nhiệt thành...trần nhật quang.

   Xóa
 34. Á TẾ Á CA của Cụ PHAN BỘI CHÂU

  Non sông thẹn với nước nhà,
  Vua là tượng gỗ, dân là thân trâu.
  Việc dây thép, việc tàu, việc pháo,
  Việc luyện binh, việc giáo học trường,
  Việc công nghệ, việc nông thương,
  Việc khai mỏ khoáng, việc đường hoả xa.

  Giữ các việc chẳng qua người nước,
  Kẻ chức bồi, người tước culi.
  Thông ngôn kí lục chi chi,
  Mãn đời lính tập, trọn vì quan sang.
  Các thức thuế các làng thêm mãi,
  Hết đinh điền rồi lại trâu bò.
  Thuế chó cũi, thuế lợn bò,
  Thuế diêm, thuế tửu, thuế đò, thuế xe.
  Thuế các chợ, thuế trà, thuế thuốc,
  Thuế môn bài, thuế nước, thuế đèn.
  Thuế nhà cửa, thuế chùa chiền,
  Thuế rừng tre gỗ, thuế thuyền bán buôn.
  Thuế gò, thuế bãi, thuế cồn,
  Thuế người chức sắc, thuế con hát đàn.
  Thuế dầu mật, thuế đàn đĩ thoã,
  Thuế gạo rau, thuế lúa, thuế bông.
  Thuế tơ, thuế sắt, thuế đồng,
  Thuế chim, thuế cá, khắp trong lưỡng kì.
  Các thức thuế kể chi cho xiết,
  Thuế xia kia mới thật lạ lùng,
  Làm cho thập thất cửu không,
  Làm cho xơ xác, khốn cùng chưa thôi.
  Lại nghe nỗi Lào Cai, Yên Bái[15],
  So muôn người như giải lũ tù.
  Ăn cho ngày độ vài xu,
  Việc làm gian khổ, công phu lạ lùng.
  Độc thay phong chướng nghìn trùng,
  Nước sâu quẳng xác, hang cùng chất xương.
  Nỗi diệt giống bề lo bề sợ,
  Người giống ta biết có còn không?
  Nói ra sởn gáy động lòng,
  Cha con khóc lóc, vợ chồng thở than.
  Cũng có lúc bầm gan tím ruột,
  Vạch trời kêu mà tuốt gươm ra.
  Cũng xương cũng thịt cũng da
  Cùng hòn máu đỏ, giống nhà Lạc Long.
  Thế mà chịu trong vòng trói buộc,
  Bốn mươi năm nhơ nhuốc lầm than.
  Thương ôi! Bách Việt giang san,
  Văn minh đã sẵn, khôn ngoan có thừa.
  Hồn mê mẩn tỉnh chưa, chưa tỉnh?
  Anh em ta phải tính nhường sao.

  Nghe Nhà nước rục rịch khởi động vụ thu thuế nhà ở trên 700 triệu gì đó tự dưng lại nhớ bài Á TẾ Á CA của Cụ Phan Bội Châu, thiệt không biết cụ nói về thời nào nữa....

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không về VN, không gởi tiền về VN là một tranh đấu hữu hiệu nhứt cho người Việt hải ngoại tị nạn Cộng Sản.
   Nếu một năm VC mất 10 tỉ US dollars và vài tỉ của người Việt về VN thì chúng nó không có tiền xây nhà tù, không có tiền chơi gái, không có tiền gởi bọn du sinh-gián điệp ra nước ngoài và không có tiền cho bọn DLV
   Dầu đã cạn, biển Đông đã nhường cho TC, bây giờ chỉ biết lấy thuế nhà đất, lột da dân.
   Đây là chuyện làm được không phải đùa

   Xóa
 35. Hồi trước Nguyễn Dê Cụ và hình như cả Trần Nhật Quang nữa và 1 đám đú đởn, giáo dân cực đoan, con chiên quá khích, linh mục phản động tung hô Đinh La Thăng và Bob Kerrey. Hí ha hí hửng đăng lên các bài viết và trích dẫn các "báo chí chính thống", "báo chí cm" các bài viết tung hô Bob Kerrey, ủng hộ Kerrey làm chủ tịch đại học ở SG VN. Các bài viết rác rưởi như thế đầy ắp mặt báo. Khiến cho Nguyễn Dê Cụ và đám chó dại càng hí hửng tưởng bở. Ai ngờ đâu sau đó Đinh La Thăng ngã ngựa, Bob Kerrey không kèn không trống cuốn gói rời khỏi VN về nước. Thảm sát tàn nhẫn vô nhân đạo như thế mà cho làm 1 biểu tượng giáo dục, thế mà có những kẻ đi to mồm cố cãi. Thế mới biết khi động đến lợi ích thì liêm sỉ con người trở nên thừa thãi với 1 số kẻ. Đây là những kẻ cơ hội thực sự. Nếu chế độ mà trọng dụng, tin dùng bọn cơ hội này thì chưa nói có thể sẽ sụp như LX cũ mà trước nhất là đã gây suy giảm lòng tin ở rất nhiều người, những người yêu nước và ủng hộ chế độ 1 cách thật thà không vụ lợi, không vì hưởng bổng lộc của chế độ hay ăn lương nhà nước chính phủ mà lên tiếng bảo vệ lẽ phải, giữ gìn cái đúng và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, bảo hộ sự bình yên của xứ sở quốc gia.

  Trả lờiXóa
 36. Thậm chí cái đám súc vật vô loài này còn vu vạ cho những người phản đối Bob Kerrey và Đinh La Thăng nào là người của TQ, là người của Nga, của Putin, là cục tình báo Hoa Nam, là "Hán gian", muốn gây rối, phá rối quan hệ Việt Mỹ, thần kinh hơn nữa là "CIA", Việt Tân. Là khơi dậy lại "hận thù", là gợi nhớ vết thương chiến tranh, rồi thì là không chịu hòa giải, không chịu giao hợp với Mỹ. Và rồi 1 bí thư thành ủy cao cao tại thượng phải xuống đài, cái công dân người ta nhớ là những phát ngôn đốt đền, ca ngợi "hòn ngọc Viễn Đông" của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chụp cho những người chống Bob Kerrey làm chủ tịch đại học Mỹ ở VN cái mũ to tướng là "hận thù" và "khuyên giải" là hãy "quên hận thù đi". Rồi sau đó tất nhiên ngài Bob Kerrey cũng phải khăn gói rời khỏi VN một cách nhục nhã, làm tẽn tò những kẻ chó hùa ăn theo 1 thời gian rất dài. 1 cú tát mạnh vào mặt những thằng "trí thức" chó dại vong bản.

  Trả lờiXóa
 37. Nguyễn Tấn Bửu ĐTlúc 02:14 18 tháng 4, 2018

  Khi Đồng chí X còn cầm quyền thì tôi không dám nói nhưng giờ ông ta đã thất thế và rời khỏi chính trị chắc nói được, mặc quyền lực chính trị ông ta không còn nhưng quyền lực kinh tế gia đình ông ta vẫn còn nhiều. Về chuyện xuyên tạc lịch sử nhiều hình thức khác nhau bắt đầu từ vụ "40 năm hải chiến HS" rồi sau là dự án "Lịch sử VN" mà sau này do các ông Trần Đúc Cường hoàn thành, và các động thái gây khích bác giữa Việt Trung, thổi phồng hiểm họa biển đảo để chuyển hướng dư luận, đẩy xa dư luận về công tác chống tiêu cực của Đảng. Nên nhớ khi QH chuẩn bị hỏi ông ta về Vinashin thì ông ta lại ca 1 bài về trận Hoàng Sa ngay trên diễn đàn QH, qua các hình ảnh và tin tức nhìn mặt các đại biểu thì ai cũng ngạc nhiên và bực bội, chỉ có Nghị Quốc là hả hê ra vẻ. Ông ta dù đã đi xuống nhưng dư âm và hậu quả mà ông ta để lại đến giờ vẫn chưa giải quyết tốt, mà không chỉ có kinh tế mà còn cả lãnh vực văn hóa, lịch sử, giáo dục, báo chí. Ban đầu ông ta là 1 thủ tướng tốt, nhưng sự việc chuyển biến kể từ khi Henry Nguyen làm rể, đây là gia đình ngụy và là công dân quốc tịch Mỹ và làm ăn với tài phiệt của Mỹ. Việc này làm người ta liên tưởng đến câu chuyện Trọng Thủy Mị Châu mà tiểu thuyết lịch sử hay gọi là Cổ Loa Di Hận, hay Trường Hận Cổ Loa. 1 sự tích răn dạy con cháu đời sau của tiền nhân mở cõi.

  Trả lờiXóa
 38. Về chuyện lời qua tiếng lại và "đấu tố lẫn nhau" giữa VietVision và cộng đồng yêu nước với liên minh Nguyễn Phương Hùng, Trần Nhật Quang, VHK, Phạm Xuân thì còm này của bạn Lê Phương là nói đầy đủ nhất về những gì đã diễn ra.

  "Ngô Phương Tôi xem thấy doãn như lân ,,trần ngơ , sơn thanh và môt số người yêu nước khác chỉ chống bon phản động , chống bọn lât sử chứ ko chống nph , vhk và trần văn phước , trâbf nhật quang . Nhưng tư dưng các vị này lai cứ chống lại họ .tôi nghe thấy trần nhật quanc tuyên bố ''ai chống lại bộ sử là tội đồ dân tôc " hay như ông p x goi những người yêu nươc là này là nọ .theo tôi thì chính các ông như p x hay trân nhật quang trần văn phước khơi mào tấn công người ta trươcd ''bụt ko trêu tòa đời nào gà bổ mắt " tôi ko có ý bênh vưc ai chỉ nghe thấy sao nói vậy".

  Đâu là động cơ để họ chủ trương chủ động đánh phá cộng đồng yêu nước và gây hấn trước? Đề nghị các cơ quan chức năng nên vào cuộc điều tra Nguyễn Phương Hùng và Trần Nhật Quang.

  Trần Nhật Quang đã sai hoàn toàn khi đánh đồng sách sử với "bản cáo trạng" hay "giấy báo tử" gì đó. Ông ta cũng "quên" rằng "ngụy" không những là danh từ chung mà còn là 1 TÍNH TỪ ngắn gọn để nói lên bản chất của chính quyền bù nhìn Sài Gòn.

  Nói như GS.TS Nguyễn Đức Bách là:

  "Do vậy, đó là 1 "chính phủ và quân đội" do đế quốc Mỹ "NGỤY TẠO" ra - tức là tạo ra để NGỤY TRANG-che đậy cho một lực lượng tay sai đế quốc Mỹ- PHÁ HOẠI hiệp định Giơ ne vơ và XÂM LƯỢC VIỆT NAM 20 NĂM RẤT TÀN BẠO... . Việc tôn trọng SỰ THẬT VÀ BẢN CHẤT SỰ THẬT LỊCH SỬ ĐÃ CÓ CỦA NGỤY QUYỀN VÀ NGỤY QUÂN... như vậy không có gì phải "nhạy cảm" cả ! Không ảnh hưởng gì đến hợp tác bình đẳng, cùng có lợi giữa Việt Nam với Mỹ (và mọi nước) trong điều kiện lịch sử mới hiện nay và mai sau !"

  Và của nhân sỹ Võ Đông Cung, nguyên sỹ quan của binh lính Sài Gòn trước 1975, hiện đang định cư ở Mỹ:

  Nhân sĩ Võ Đông Cung – phát biểu chống lại định nghĩa về danh từ Ngụy của ông Phạm Xuân trên Vietvision như sau:

  “Nguỵ không phải là một tên gọi, mà nó là một tính từ biểu đạt tính chất hoặc bản sắc của một nhân vật hay một tổ chức. Chúng ta không nên nhầm lẫn tính từ Nguỵ và danh từ Chính quyền. Một chính quyền mà không có bản sắc thì có khác nào vật dụng phế thải bị vất một góc trong nhà kho. Cho nên mỗi khi đề cập hay phê phán một chính quyền đặc biệt nào đó người ta luôn luôn kèm theo một tính từ nói lên bản sắc của nó: chính quyền hợp hiến, hợp pháp,...chính quyền bất hợp hiến, bất hợp pháp, chính quyền nô lệ, chính quyền tay sai ...v...v...gom chung lại là chính quyền nguỵ. Nguỵ có nghĩa là giả, không chính danh, không trung thực chứ không phải là không có”

  Nhận xét của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, tổng biên tập báo điện tử Sách Hiếm, cũng là VK Mỹ, từng dạy học ở Sài Gòn dưới thời Mỹ và dạy học bên Mỹ:

  "Bài viết ngắn gọn của ông Võ Đông Cung đã tóm tắt được hết ý nghĩa cần cho mọi người biết về danh xưng “ngụy quân, ngụy quyền” đang tranh cãi. Tôi rất tâm đắc."

  Trả lờiXóa
 39. Về vấn đề sự liên quan giữa cách dùng từ ngụy và vấn đề hòa hợp dân tộc, GS.TS Nguyễn Đức Bách đã nói rõ:

  "Vấn đề là ở chỗ: HIỆN NAY tôi cũng như mọi người KHÔNG NÊN đem các thuật ngữ "Ngụy quyền", "Ngụy quân" ra để căm hận, soi mói, khiêu khích,... làm mếch lòng bà con, cô bác và bất kỳ ai ở nước ta và nước ngoài, dù trước đây đã là người của Ngụy quyền, Ngụy quân...nhưng hiện nay bà con ĐANG HƯỚNG VỀ VIỆT NAM ĐỂ VỀ THĂM QUÊ VÀ TÔN TRỌNG, YÊU QUÝ, GÓP SỨC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TA...(thậm chí với cả ông Nguyễn Hữu Có, Nguyễn Cao Kỳ...mà ta còn tôn trọng khi về với Tổ quốc ta cơ mà ? ).Ta chỉ rất tiếc và chống những ai tiếp tục căm hận - "quốc hận"... để chống chế độ ta hiện nay mà thôi ! Đó mới là HÒA HỢP DÂN TỘC. Việc này KHÁC HẲN so với KHI VIẾT LẠI CHO ĐÚNG SỰ THẬT LỊCH SỬ ĐÃ CÓ trước đây."

  Đây là thái độ rất rõ ràng và chí lý của 1 giáo sư tiến sỹ khoa học, Mác Lênin. Cá nhân tôi cũng vậy, ở ngoài đời tùy ngữ cảnh nhưng tôi hầu như chưa bao giờ gọi những người tốt mà tôi tôn trọng là ngụy, mặc dù trước 1975 họ đã bị bắt lính đi phục vụ cho chủ nghĩa thực dân trá hình ở MNVN. Thường tôi gọi họ là lính Sài Gòn, hoặc tôn trọng hơn thì là "lính cộng hòa", "cờ cộng hòa", "cờ ba sọc". Còn tất nhiên với những tên phản động ba que còn cố chấp, còn cực đoan hay tuyên truyền chống phá đất nước thì gọi chúng là ngụy thì càng hợp lý thôi.

  Nhưng khi viết các bình luận nghiêm túc về lịch sử ở trên mxh và Internet onlline thì tôi vẫn dùng từ ngụy khi gọi ngụy quân Sài Gòn, ngụy quyền Sài Gòn, các chủ đề về lịch sử trước 1975. Vì đó là 1 tính từ khách quan để chỉ rõ bản chất tay sai, bán nước, bù nhìn, và thậm chí cả tính nô lệ của 1 ngụy quyền, ngụy quân tay sai phản dân tộc, phản tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 40. Trước 1975 và 1954 và cả thời Pháp Thuộc, do cả 1 hệ thống nhồi sọ tinh vi và gạt người, tẩy não thanh niên, 1 chế độ bắt lính, truy quét tàn bạo. Nhiều người vì hoàn cảnh, vì sinh kế mà phải chọn bản thân hoặc gia đình hoặc Tổ Quốc, mà ở đó Tổ Quốc có khi là 1 khái niệm quá rộng lớn, quá xa lạ với 1 nhóm người. Nhất là những giáo dân và con chiên cuồng tín trong ngụy quyền Diệm Nhu vốn quan niệm tôn giáo đứng trên đất nước. Với những quan niệm thâm căn cố đế "dâng nước cho Maria", "thà mất nước hơn mất chúa" nên ngô đình diệm mới có thể phát biểu được ở New York, "biên giới Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17, hình thành một biên giới của thế giới tự do mà chúng ta đều trân trọng". Do đó họ đi lính ngụy. Không có nghĩa là họ không phải là người tốt, hay họ không yêu nước, về những người bị tuyên truyền không nhận thức đúng về bản chất các cuộc chiến tranh đang diễn ra.

  Tuy nhiên, thời gian lùi xa, qua bao nhiêu năm nhiều người trong hàng ngũ ngụy quyền đó cũng đã nhận thức đúng về các cuộc chiến trước 1975 và họ lại chính là những gương mặt nổi bật trong cộng đồng yêu nước chống ngụy sử, chống lật sử, mà chúng ta đã thấy trên mxh nhất là FB. Còn đối với quân khủng bố việt tân và những tên ba que hoặc vì ngu đần không hiểu đúng lịch sử, hoặc hèn yếu không dám chấp nhận lịch sử, hoặc vì hoang tưởng cố chấp, ngoan cố, hèn nhát không dám chấp nhận sự thật và nhìn nhận đúng lịch sử chống xâm lăng của dân tộc, thì đối với lũ này gọi chúng là ngụy là hoàn toàn thuận lý hợp tình.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Ngụy quyền Ngô Đình Diệm" --> Tổng thống đệ I VNCH/Chí sĩ Ngô Đình Diệm
   "Cờ 3 que là cờ Pháp thuộc"?? --> Quốc kỳ VNCH, Long Tinh Kỳ nhà Nguyễn (theo Điếu Cày NVH)
   "Ngụy" --> Chính danh VNCH (Sử VN toàn tập)

   @Hùng: bạn giống anh già Nô ít học, không hiểu lịch sử và tình hình thời cuộc mà bày đặt phán linh tinh. Bạn đúng là con Ếch già ngồi đáy giếng!
   Tôi hỏi bạn: chẳng lẽ bạn Việt Cộng cũng như anh Tú Nô ít học khôn hơn cả Ban tuyên giáo TW và cả bộ máy cầm quyền của chế độ à?? Hỏi cho vui thế thôi chứ mấy cái đầu bã đậu như bạn Hùng và anh Nô già ít học thì "coi trời bằng vung", là mấy cái thứ "dốt mà bày đặt thưa thốt". Tôi chỉ mỉm cười trước những hiểu biết ấu trĩ của bạn chứ không thèm chấp. Sử VN toàn tập đã công nhận Chính danh VNCH thay cho tôi rồi. Thân mến!

   Xóa
 41. Vì Sao Những Người Cộng Sản Xóa Mọi Dấu Vết Của Việt Nam Cộng Hòa?

  Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, những viên chức của chế độ cộng hòa ở miền Nam nhận được một giấy triệu tập với thông báo thu xếp đồ đạc đủ để ở vài ngày cho cái gọi là “cải tạo tư tưởng” để trở thành con người của chế độ mới. Những nhân viên của chế độ cũ phần lo lắng, phần tự trấn an chính mình bằng niềm hi vọng về câu chuyện ở nước Mỹ xa xôi rằng khi thắng trận trong cuộc nội chiến, những người bên phe thắng trận đã cấp ngựa, trân trọng những người lính của bên thua trận, và tiễn họ trở về quê sinh sốn

  Họ, những người Việt bên phe thua cuộc, cũng ở miền Nam, tin rằng những đồng bào miền Bắc của mình cũng hành xử nhân đạo như phe người Mỹ miền Bắc năm nào trong cuộc nội chiến của chính họ. Nhưng, những người bên phe thua cuộc của miền Nam Việt Nam đã lầm. Cải tạo chỉ là bước đầu tiên trong một tiến trình được gọi là hạ nhục nhằm mục đích dập tắt tất cả các mầm mống của tự do.

  Gọi là cải tạo nhưng thực chất là tù không án. Những viên chức của chế độ cũ đã trải qua những trại tù đằng đẵng, chịu đói khát, cùm kẹp, đánh đập, hạ nhục, và không biết khi nào thì mình được về. Nhiều người đã nằm lại. Những người khác may mắn còn sống sót ra khỏi tù với nhiều bệnh tật mà phần nhiều qua đời trong một khoảng thời gian ngắn sau đó. Những người khác và con cháu tiếp tục bị hạch sách, đàn áp buộc phải bỏ trốn khỏi quê hương bằng tất cả mọi phương tiện.

  HẠ NHỤC CHẾ ĐỘ VIỆT NAM CỘNG HÒA

  Sự hạ nhục và dập tắt chế độ cộng hòa của miền Nam khởi đầu bằng cách tiêu diệt những tinh hoa của đất nước, tiếp theo là thủ tiêu những sản phẩm của chế độ, kế tiếp là bần cùng hóa những người dân, và cuối cùng là tẩy não những công dân mới.

  Sau khi bỏ tù những tinh hoa của đất nước, chế độ mới tiếp tục xóa bỏ và cấm đoán tất cả những văn hóa phẩm và nền văn hóa của một quốc gia. Họ làm bằng nhiều cách từ đốt bỏ sách báo, cấm xuất bản, cấm ca hát các nhạc phẩm, cấm các phong cách ăn mặc của chế độ cũ, và cuối cùng gán những gì thuộc về chế độ cũ bằng một chữ “ngụy”, mà cái gì liên quan đến “ngụy” đều là xấu xa, giả dối và bất tài.

  Để bần cùng hóa những người dân của chế độ cộng hòa cũ, chính quyền mới cho ban hành đổi tiền bất ngờ, và khi đổi tiền thì chỉ cho phép đổi một số tiền giới hạn. Kết quả là nhiều người thuộc tầng lớp doanh nhân khá giả, thuộc tầng lớp tinh hoa của đất nước, trong một đêm bỗng chốc trắng tay. Sự trắng tay của họ một lần nữa bị tận thu khi cuộc cải tạo công thương nghiệp diễn ra khiến các tư liệu sản xuất bị tịch thu, phá hủy, hoặc đưa vào hợp tác xã.

  Và cuối cùng, những công dân trẻ ở miền Nam lớn lên dưới chế độ mới được dạy về những điều dối trá về chế độ cộng hòa của miền Nam, về những người cha, người anh của họ, để rồi cuối cùng hình thành nên một đồng thuận sỉ nhục và coi khinh chế độ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).

  Có một câu hỏi là tại sao những người cộng sản lại cố gắng hạ nhục và xóa mọi dấu vết của Việt Nam Cộng Hòa như vậy, khi mà họ đã giải tán được chính quyền miền Nam và áp đặt sự cai trị của họ trên toàn cõi?

  Câu trả lời là họ SỢ tính Chính danh của VNCH !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tính chính danh cho sự ra đời của VNCH là ở lý tưởng tự do và những con người chịu ảnh hưởng của lý tưởng tự do. Chính vì lý tưởng tự do mà những người con của nước Việt đã từng bỏ miền Bắc tao loạn để chạy xuống miền Nam tự do hơn và góp phần khai hoang những vùng đất mới dưới quyền các chúa Nguyễn. Chế độ VNCH một lần nữa cổ vũ cho tự do khi đưa khẩu hiệu “nhân bản, dân tộc, và khai phóng” làm triết lý cho nền giáo dục của mình.

   Một nền giáo dục đào tạo ra những con người hồn hậu, yêu nhân loại và đất nước, và mang tư tưởng khai phóng đó là một kẻ thù tiềm tàng của bất cứ một chế độ độc tài nào. Sự khai phóng nó đi xa hơn những đòi hỏi tự do trong hành động và các hoạt động chính trị - xã hội. Nó thúc đẩy tất cả các cởi trói về tư tưởng, cổ vũ cho những suy nghĩ tự do, và luôn luôn muốn lật ngược lại các vấn đề.

   Những con người vừa mang tư tưởng tự do, đòi hỏi và thực hiện một hệ thống chính trị-xã hội tự do, yêu quê hương đất nước mình, và quý mến đồng loại hiển nhiên sẽ trở thành kẻ thù và kẻ chống đối tiềm tàng của một chế độ độc tài khét tiếng đàn áp chính người dân mình. Đó là lý do đầu tiên mà những người cộng sản cố xóa sổ những tinh hoa của chế độ miền Nam Cộng hòa.

   Một lý do thứ hai mà những người cộng sản cố xóa mọi dấu vết và hạ nhục chế độ VNCH là vì vấn đề tính chính danh. Bằng cách bôi nhọ và hạ nhục chế độ VNCH thì chế độ mới mới có được tính chính danh khi đem quân “giải phóng”. Một chiến dịch không thể nào gọi là “giải phóng” và có tính chính danh khi bên đem quân đi tấn công, đòi giải phóng một quốc gia lại có một đẳng cấp phát triển kém xa bên “bị giải phóng”. Đó không gọi là giải phóng được, mà đó gọi là xâm chiếm.

   Vì vậy mà bằng mọi cách phải dập tắt các văn hóa phẩm của VNCH, vì nếu để những văn hóa phẩm này được dịp lan tỏa khắp đất nước, nó khác nào cho người dân thấy rằng nền văn hóa của VNCH đã phát triển rực rỡ, và chẳng có cái gì gọi là “giải phóng” ở đây cả?

   Xóa
 42. ĐÓNG GÓP VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA

  Muốn thấy được sự thành công của một gia đình có lẽ trước hết hãy nhìn vào những đứa con. Đối với một chế độ hay một đất nước, muốn biết được sự văn minh của họ tất phải nhìn vào giới tinh hoa cũng như người dân của chế độ, đất nước đó.

  Phải nhìn nhận một điều rằng dù chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, chỉ vỏn vẹn có 20 năm, chế độ VNCH đã tạo ra một thế hệ trí thức văn nghệ sỹ lớn cùng những tác phẩm để đời nhiều ảnh hưởng mà nếu nhìn lại thì sự phát triển trong khoảng thời gian ngắn này của chế độ VNCH đóng góp và ảnh hưởng của nó lớn hơn hẳn bất cứ thời đại nào của dân tộc. Những tác phẩm từ sách báo, ca nhạc kịch từ cách nay gần nửa thế kỷ vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn hóa của Việt Nam hiện nay và sẽ còn tiếp tục trong những tháng ngày tới.

  Thế hệ trí thức có ảnh hưởng lớn nhất và được coi trọng nhất hiện nay cũng là thế hệ trí thức được đào tạo, gửi đi đào tạo, hoặc xuất thân từ chế độ VNCH. Nhiều người dù né tránh hay không nhắc đến VNCH nhưng cũng phải thừa nhận một điều rằng nhờ chế độ trọng dụng nhân tài mà họ được chọn lựa và gửi đi đào tạo ở nước ngoài với hi vọng về giúp sức cho quê hương.

  Nhiều người khi đánh giá lại chế độ VNCH và cho rằng nó có nhiều khiếm khuyết. Sự khiếm khuyết về mặt tự do của chế độ VNCH là điều không bàn cãi. Tuy vậy, muốn so sánh sự tự do và văn minh của một chế độ chúng ta không thể so sánh một chế độ non trẻ của Việt Nam với những chế độ dân chủ lâu đời theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ hay các nước phương Tây, đặc biệt khi mà Việt Nam đang ở trong thời chiến.

  Chúng ta cũng không thể so sánh chế độ VNCH theo những tiêu chuẩn của ngày nay, vì như vậy khác nào so sánh nền dân chủ của Hoa Kỳ ngày nay nơi có một tổng thống da đen với nền dân chủ của Hoa Kỳ trước đây khi những luật lệ kỳ thị người da đen vẫn còn chưa bãi bỏ. Muốn biết sự tiến bộ của chế độ VNCH thì ít nhất là so sánh nó với các nước trong khu vực hoặc những nước có xuất phát điểm tương đồng.

  Một trong các quan điểm của nhiều người là chế độ VNCH độc tài và tàn bạo. Nhưng khi so với các chế độ độc tài của Indonesia, Đài Loan, Hàn Quốc cùng thời thì rõ ràng sự cai trị của giới cầm quyền VNCH mềm dẻo, tự do, và ít tàn độc hơn nhiều. Dưới chế độ VNCH có những bắt bớ rải rác, nhưng mức độ ít hơn nhiều các nước khác trong khu vực, không hề có những cuộc thảm sát, giết người biểu tình hàng loạt như đã từng xảy ra ở Indonesia, Đài Loan, hay Hàn Quốc. Những chế độ này ngày nay đều đã thoát mình trở thành những nền dân chủ sống động, bền vững, thịnh vượng, và bỏ xa Việt Nam.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Một phán xét khác của nhiều người đối với sự sụp đổ của chế độ VNCH đó là sự kém cỏi của những người lãnh đạo. Đây là một lập luận hời hợt. Rõ ràng là các lãnh đạo VNCH có những sai lầm, nhưng sự sụp đổ của một chế độ bắt nguồn từ những nguyên nhân xa và sâu hơn là vài sai lầm của một vài lãnh đạo VNCH.

   Ngày nay, những phân tích lịch sử đã được phân tích và đánh giá lại tương đối đầy đủ, đó là sự thất bại của Việt Nam Cộng Hòa bắt nguồn từ sự bỏ rơi và lừa dối của người Mỹ. Tại sao lại có điều này?

   Người Mỹ khi dựng lên chế độ VNCH có mục tiêu ban đầu là ngăn làn sóng cộng sản lan tỏa xuống toàn khu vực Đông Nam Á. Sau đó, mối bận tâm của người Mỹ trong cuộc Chiến tranh Lạnh là liên minh cộng sản giữa Trung Quốc và Liên Xô. Để đánh sập khối cộng sản, người Mỹ dùng chiến lược liên kết với Trung Quốc nhằm tách Trung Quốc ra khỏi Liên Xô, cô lập Liên Xô, và cuối cùng làm Liên Xô sụp đổ.

   Khi Hoa Kỳ thỏa thuận với Trung Quốc, Trung Quốc không muốn sự hiện diện của người Mỹ ở miền Nam Việt Nam, ngay sau lưng mình, đổi lại Trung Quốc sẽ không giúp “cộng sản hóa” toàn bộ Đông Nam Á. Về phần người Mỹ, vào những năm cuối thập niên 1960s, họ đã thấy tình hình phe cộng sản đã bị dập tắt ở các nước Đông Nam Á. Ở một mặt khác, chính quyền Mỹ bị áp lực phải đưa quân nhân về nước vì tổn thất quá lớn trong cuộc sa lầy của chiến tranh Việt Nam.

   Vì những lý do đó mà chính quyền Mỹ đã ép chính quyền VNCH ký Hiệp định Paris 1973 bằng mọi giá và quyết định đưa quân Mỹ về nước. Đó thực chất là một quyết định bỏ rơi và bán đứng VNCH khi con cờ chặn làn sóng cộng sản đã không còn giá trị. Hiệp định Paris 1973 tuy gọi là đem lại hòa bình, chấm dứt chiến tranh, nhưng cho phép quân Bắc Việt tiếp tục duy trì vị trí của mình ở miền Nam, chuẩn bị lực lượng, và tiến hành tổng tấn công hai năm sau đó.

   Người Mỹ hứa tiếp tục hỗ trợ tài chính, khí tài, và đem quân hỗ trợ cho VNCH nếu phe Bắc Việt phá vỡ hiệp định và xâm chiếm miền Nam. Tuy vậy, khi phe Bắc Việt tiến chiếm miền Nam thì phía Mỹ lờ đi những cam kết ban đầu, càng về sau trong cuộc chiến, tài chính và các khí tài của VNCH ngày càng cạn kiệt, và hậu quả là chính quyền VNCH đã sụp đổ sau đó.

   Xóa
  2. Sẽ có câu hỏi rằng tại sao VNCH phụ thuộc nhiều vào Hoa Kỳ như vậy và khi mà không có Hoa Kỳ thì VNCH nhanh chóng sụp đổ? Câu trả lời là khi mà Hoa Kỳ rút quân, cuộc chiến còn lại chỉ còn một bên là quân đội VNCH và một bên còn lại là Bắc Việt với sự yểm trợ hết mình của Liên Xô và Trung Quốc. Vì vậy mà sự sụp đổ của VNCH chỉ còn là vấn đề thời gian.

   Sự hình thành và sụp đổ của VNCH dựa vào Mỹ không phải là một ví dụ duy nhất về việc số phận một quốc gia bị định đoạt bởi một nước khác trên thế giới. Nếu không có sự hiện diện liên tục của Mỹ ở Hàn Quốc, Hàn Quốc đã bị nghiền nát bởi Bắc Triều Tiên trong một cuộc chiến được yểm trợ bởi Liên Xô và Trung Quốc. Vì lý do đó mà sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Hàn Quốc còn liên tục cho đến ngày nay.

   Nếu không có sự hiện diện của Hạm đội 7 của Hoa Kỳ án ngữ eo biển Đài Loan thì chế độ của Tưởng Giới Thạch ở Đài Loan đã bị giải phóng quân của Trung Cộng tiến chiếm và ngày nay không thể có một Đài Loan dân chủ, muốn độc lập khỏi Trung Quốc. Thậm chí số phận của Đài Loan hôm nay và tương lai trong mối quan hệ với Trung Quốc còn phụ thuộc phần nào vào vị thế của Hoa Kỳ và mối quan hệ tay ba giữa Hoa Kỳ, Đài Loan, và Trung Quốc. Ở Israel, nếu không có sự hỗ trợ của người Mỹ kể từ ngày lập quốc thì chắn chắn Israel sẽ không có được vị thế như ngày hôm nay, nếu không nói là có thể đã bị các quốc gia Hồi giáo xóa sổ.

   Gần đây, chính sự rút quân nhanh chóng của người Mỹ khỏi Iraq đã tạo ra một khoảng trống cho đội quân khủng bố ISIS có dịp thành hình và đe dọa chính quyền Iraq, mà nếu quân Mỹ và liên quân không kịp quay lại yểm trợ thì ngày nay có lẽ nước Iraq đã nằm dưới sự cai trị của quân ISIS.

   Nói như vậy để thấy rằng trong những hoàn cảnh chính trị nhất định vận mệnh của một quốc gia vượt quá khả năng của chính những người lãnh đạo quốc gia đó, như người Hàn, người Đài Loan, người Israel, người Iraq, khi mà vận mệnh của dân tộc họ có lúc phụ thuộc vào quyết sách của những thế lực khác, mà ở đây là người Mỹ. Hiểu được điều đó mới bớt chê trách vai trò của các lãnh đạo VNCH và nhìn thấy được vị thế của VNCH và Việt Nam trong mối tương quan chính trị thế giới. Suy cho cùng, VNCH chỉ là một con chốt trong bàn cờ của những tay chơi quốc tế.

   Nhiều người chê trách những bậc cha anh, cả Bắc Việt và VNCH, để lại một đất nước như ngày hôm nay. Nhưng chê trách không dẫn tới đâu cả. Thái độ đúng đắn nhất là hãy suy nghĩ làm sao và cùng hành động để thay đổi vận mệnh của dân tộc hôm nay.

   Xóa
 43. THÁI ĐỘ VỚI LÁ CỜ VÀNG

  Dù thích hay không, lá cờ vàng đã trở thành một di sản của VNCH và biểu tượng của cộng đồng người Việt tự do.

  Điều tai hại là những người lớn lên dưới chế độ mới bị tẩy não đến độ dị ứng với tất cả những gì liên quan đến chế độ VNCH. Đó là một chế độ nơi con người được giáo dục theo triết lý “nhân bản, dân tộc, và khai phóng”. Một chế độ đã tạo ra những văn nghệ sỹ trí thức hàng đầu Việt Nam, đóng góp lớn lao vào nền văn hóa của dân tộc, và, mặc dù còn khiếm khuyến, có nhiều sinh hoạt tự do và bao dung hơn hẳn các chế độ cùng thời trong khu vực, thậm chí khi so với chế độ hôm nay.

  Chế độ THÁI ĐỘ VỚI LÁ CỜ VÀNG

  Dù thích hay không, lá cờ vàng đã trở thành một di sản của VNCH và biểu tượng của cộng đồng người Việt tự do.

  Điều tai hại là những người lớn lên dưới chế độ mới bị tẩy não đến độ dị ứng với tất cả những gì liên quan đến chế độ VNCH. Đó là một chế độ nơi con người được giáo dục theo triết lý “nhân bản, dân tộc, và khai phóng”. Một chế độ đã tạo ra những văn nghệ sỹ trí thức hàng đầu Việt Nam, đóng góp lớn lao vào nền văn hóa của dân tộc, và, mặc dù còn khiếm khuyến, có nhiều sinh hoạt tự do và bao dung hơn hẳn các chế độ cùng thời trong khu vực, thậm chí khi so với chế độ hôm nay.

  Chế độ VNCH không tự nguyện hiến dâng một tấc đất nào của tiền nhân, đã sản sinh ra những người lính yêu nước hi sinh thân mình bảo vệ biển đảo trước Trung Cộng trong cuộc chiến Hoàng Sa 1974. Chế độ VNCH xứng đáng được coi trọng chứ không phải bị hạ nhục và ghẻ lạnh. Và vì lí do đó mà lá cờ vàng 3 sọc đỏ, biểu tượng của chế độ VNCH, phải nên có một vị trí trang trọng.

  Lá cờ vàng của người Việt tự do tị nạn cộng sản hôm nay không khác xa so với ngôi sao David hay cây đèn nến Menorah của những người Do Thái rời bỏ quê hương. Đó là biểu tượng cho sự hiện diện và nguồn gốc của những người Việt miền Nam tị nạn cộng sản ở các nước bên ngoài Việt Nam. Họ đúng khi trân trọng và xiển dương lá cờ đó. Đó là một cách để họ tự nhắc nhở nhau rằng họ là ai, và vì sao lưu lạc đến đất này. Chính vì vậy mà những vị khách phương xa đến thăm họ cần có một sự tôn trọng lá cờ của họ, và tôn trọng biểu tượng của họ cũng là một cách để tôn trọng những người chủ nhà vậy.

  NGUYỄN HUY VŨ
  trường Đại Học Minnesota, Hoa Kỳ không tự nguyện hiến dâng một tấc đất nào của tiền nhân, đã sản sinh ra những người lính yêu nước hi sinh thân mình bảo vệ biển đảo trước Trung Cộng trong cuộc chiến Hoàng Sa 1974. Chế độ đó xứng đáng được coi trọng chứ không phải bị hạ nhục và ghẻ lạnh. Và vì lí do đó mà lá cờ, biểu tượng của chế độ, nên có một vị trí trang trọng.

  Lá cờ vàng của người Việt tự do tị nạn cộng sản hôm nay không khác xa so với ngôi sao David hay cây đèn nến Menorah của những người Do Thái rời bỏ quê hương. Đó là biểu tượng cho sự hiện diện và nguồn gốc của những người Việt miền Nam tị nạn cộng sản ở các nước bên ngoài Việt Nam. Họ đúng khi trân trọng và xiển dương lá cờ đó. Đó là một cách để họ tự nhắc nhở nhau rằng họ là ai, và vì sao lưu lạc đến đất này. Chính vì vậy mà những vị khách phương xa đến thăm họ cần có một sự tôn trọng lá cờ của họ, và tôn trọng biểu tượng của họ cũng là một cách để tôn trọng những người chủ nhà vậy.

  NGUYỄN HUY VŨ
  trường Đại Học Minnesota, Hoa Kỳ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thế nào là một "cộng đồng tự do" ?
   Ở một nhà nước pháp quyền mà lại có "cộng đồng tự do" thì cái "cộng đồng tự do" ấy chỉ là một bầy lợn


   Xóa
  2. VNCH năm 1974 không dâng đảo Hoàng Sa cho Trung Cộng, còn năm 1956 chắc là có dâng nên Trung Cộng mới có được nửa quần đảo phía đông Hoàng Sa. Còn năm 1974 VNCH không đâng thì ại dâng mà Trung cộng lai có được toàn bộ quần đảo Hoang Sa ?
   Cái "nhân bản, dân tộc, khai phóng" của VNCH, của cái lá cờ ba que là ở chỗ ấy đấy.

   Xóa
 44. Viết sử thì phải trung thực khách quan chứ đm viết sử mà sợ 3 que giận dỗi với giận hờn thì nhục quá. 1 ngụy quyền bù nhìn tay sai phạm pháp và phạm tội ác chiến tranh thảm sát ghê rợn mà sợ không dám gọi là ngụy thì quá nhục. Nhục nhả hèn nhục cho mấy thằng "sư giả" này. Đám "sử gia sư giả" này với đám ngụy già hèn nhát vẫn còn sủa dai rặc 1 bầy chó với nhau mà thôi, chó nhục. Nhưng trách sao được 1 xã hội, 1 nền báo chí mà sản sinh ra những thằng người mà 1 thằng Kerrey thảm sát ghê rợn gây tội ác chiến tranh vậy mà chúng nó cũng nặn ra được bao "lý lẽ" rởm đời để lấp liếm chạy tội cho súc vật để ủng hộ việc thằng kerrey lên làm chủ tịt hội đồng giáo dục Việt Mỹ thì thật là súc sinh.

  Trả lờiXóa
 45. Bạn Nặc Danh 7:55,7:57, 7:59, 8:01, 8:02 thân mến,
  Cảm nhận là 01 người, đưa bài viết của Nguyễn Huy Vũ ở Đại học Minesota, Mỹ, tôi có còm cho bạn. Nói thật, lâu lắm, tôi mới đọc được một phản hồi, dù rất trái và khác với ý tôi, nhưng, cách trình bày, lời lẽ, tính học thuật trong tranh biện. Nói Bạn đừng cười, trên chuyến tàu tôi đang đồng hành, người có trình như Bạn, hiếm quá. Quanh năm chỉ "nhổ ra rồi liếm lại", "phản động, chiêu hồi, ngụy già, việt tân"...Tâm trạng của tôi y chang với anh bạn trà sáng hằng ngày của tôi. Anh này cấp hàm đại tá, hưu, đảng viên. Anh ta thiệt lòng chuyện trò. Chuyện rằng: Anh biết thằng Z. không? Z. chuyên trộm gà đấy. Năm kia hắn nhập ngũ. Quen thân, chạy chọt thế nào, trong quân ngũ Z. được kết nạp đảng. Giữ năm ngoái, Z. xuất ngũ. Họp chi hay đảng bộ là có Z.. Nói thật, cùng đi, cùng họp hành với Z.,tôi thấy dị hợm và nhục lắm. Nhưng biết làm sao, nói sao bây giờ. Tết này Z. tái phạm, vẫn trộm gà, mức độ trộm cao hơn, nguy hiểm hơn, Z. đã bị bắt rồi. Mừng quá. Tránh họp hội, đi đứng với hắn là tôi khỏe rôi.(tiếp)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi thấy bác Quế Sơn khá kiên nhẫn với những quan điểm rác rưỡi ba que, hải ngoại kiểu này. Có thể đây là cách bác đá giò lái những ai đó chửi bác và được bác vo tròn thành thủ phạm là dư luận viên. Thật ra, dù sao cũng cảm ơn bác đã phản biện không phải bằng ngụy biện. Vì đối với những quan điểm 3 que này tôi chả có hứng thú vì chán ngấy sự ngụy biện và ngu dốt của nó.

   Xóa
 46. (Tiếp)Những việc Bạn trình bày về số phận quốc gia nhược tiểu không thoát khỏi sự ràng buộc, chi phối của quốc cường là đúng, là thuyết phục. Nhưng chỗ bạn nêu về lá cờ vàng, tính chính danh của chính quyền tay sai Sài Gòn, tôi thấy không đúng và mang tính ngụy biện. Xin mở ngoăc về ngụy biện. Biện luận thoạt nghe đúng nhưng nó là giả đúng.(tiếp)

  Trả lờiXóa
 47. (Tiêp)Thời điểm 1954-1956 và giai đoạn sau đó thì đúng là có mưu đồ
  đỏ hóa ĐNÁ của Trung cộng. Nhưng vin vào cái cớ để bảo vệ miền Nam và khu vực ĐNÁ không bị đỏ hóa để bênh vực cho sự xâm lược của Mỹ là ngụy biện. Sự thật, chính xác, là Mỹ muốn dựng một chính quyền tay sai của Mỹ ở miền Nam đã ấp ủ từ trước đó. Nuôi Diệm, dạy dỗ Diệm, đưa Diệm về nước...là để phá hoại hiệp định Genève, chia cắt lâu dài đất nước Việt, công giáo hóa dân tộc Việt, khai thác tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là dầu khí. Thành ra, làm cái việc bậy nhưng lại dựng cái chính làm vỏ che bên ngoài nên gọi là Ngụy, giả cái đúng); gọi ngụy quyền Sài Gòn, ngụy quân Sài Gòn là tuyệt đối chính xác chứ không xúc phạm, mất đoàn kết gì cả. Ngụy ở đây là tính từ chỉ tính chất. Ngụy ở đây không trỏ chỉ, gọi tên một tổ chức hiện hữu hay đã từng tồn tại.(tiếp)

  Trả lờiXóa
 48. (Tiếp)Hơn 1 triệu người miền Bắc xuống tàu vào Nam thực chất không phải thuần nhân dân lương thiện. Tất cả là người Ki-tô giáo. Nếu không là Ki-tô giáo thì trước đó đã gây tội ác với nhân dân, thân Pháp, theo Pháp, Mỹ. Họ sợ VM trả thù, nam tiến để có vị trí ưu ái trong xã hội miền Nam theo lời Diệm hứa, thực hiện đường hối công giáo hóa của Vatican. Bạn cứ nhìn xem, ông Hồ và ông Diệm, ai tiếp bước Đinh Công Tráng, Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng thì sẽ định ra đâu là chính nghĩa, đâu là ngụy nghĩa. Còn chuyện cộng sản, không cộng sản chưa cần bàn. Khi đã nhận ra bản chất của một chế độ tay sai nước ngoài, thì những gì trang trí quanh chế độ như quốc ca, quốc kỳ, lãnh tụ ca(ai bao năm từng lê gót nơi quê người...toàn dân Việt Nam nhớ ơn ngô tổng thống!), quốc huy, người lịch sự, tế nhị, không nên nhắc đến những thứ "vang bóng một thời" ấy. Chào Bạn!

  Trả lờiXóa
 49. Một sự vật phát sinh phát triển đều có nguồn gốc. "Ngụy" ở nước ta phát sinh phát triển từ đâu cũng phải truy xét để thấu đáo. Với cách đặt vấn đề như vậy, tôi xin diễn đạt dài dòng như sau:

  1. Sự chia rẽ là nguyên nhân sâu xa tạo ra "ngụy":
  Nhìn vào lịch sử VN không ai không đau lòng khi đọc biết ở thời Trịnh - Nguyễn phân tranh tạo ra chia rẽ Nam - Bắc kéo dài chiến tranh gây đau khổ cho con dân cả hai miền. Lại đúng lúc các nước phương Tây đi tìm thuộc địa, họ cho các linh mục mở đường truyền giáo để xâm chiếm "hòa bình" nước ta bằng tôn giáo. Khi bị các triều vua nhà Nguyễn cấm đạo, họ dùng đến lực lượng quân sự để xâm lược nước ta. Sự chia rẽ cũ của dân tộc nối tiếp do thực dân cấu kết với phong kiến hình thành một lực lượng mới vì quyền lợi của họ, đàn áp những người yêu nước đứng lên chống ách áp bức ấy. Hai lực lượng đối đầu nhau một bên là người yêu nước chống ngoại xâm, một bên cấu kết ngoại bang "diệt" người yêu nước kéo dài từ năm 1858 đến tận 1975.
  2. Các sĩ phu yêu nước nối bước nhau tập hợp lực lượng nổi dây chống thực dân (Pháp) đều thất bại. Đến lượt người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, sau 30 năm lặn lội ở nước ngoài trở về lãnh đạo nhân dân VN đánh Pháp mới giành thắng lợi nửa nuốc năm 1954, đánh dấu bằng hiệp định Genève. Tìm hiểu tại sao Nguyễn Ái Quốc từng đến nước Mỹ nhưng không theo Mỹ, từng ở Anh không theo Anh mà theo Liên Xô? Chúng ta hiểu rằng Nguyễn Ái Quốc đi tìm con đường cứu nước giành độc lập cho dân tộc nên không thể theo Mỹ lúc đó còn đầy dẫy bất công, nổi bật nhất là kỳ thị chủng tộc màu da, bình đẳng nam nữ...Anh cũng không khá hơn Mỹ bao nhiêu. Khi đọc được Luận cương của Lê Nin về dân tộc và thuộc địa cái mà ông cần nên tìm hiểu kỹ và quyết định theo Lê Nin. Đây là sự chọn lựa đúng đắn của Nguyễn Ái Quốc, nhờ vậy mới vạch ra đường lối cách mạng dẫn dắt nhân dân VN giành chiến thắng. Chính quyền nhân dân do Hồ Chí Minh lãnh đạo là chính nghĩa vì nó mang lại độc lập dân tộc hàng thế kỷ bị nước ngoài đo hộ.
  2. Phải chống lại chính quyền của cụ Hồ Chí Minh, thực dân đế quốc cần phải có một "chính quyền" làm công cụ cho họ, giai cấp phong kiến cấu kết với thực dân để bảo vệ quyền lợi của họ nên bắt tay với quân xâm lược xây nên "chính quyền" đó. Nhưng do không có chính nghĩa nên từ người đứng đầu cho đến "chính quyền" phải thay đổi bao lần từ thời thuộc Pháp sang thời thuộc Mỹ.
  Chiến tranh kéo dài, lực lượng do thế lực xâm lược xây dựng ngày một đông, quyền lợi của những người "phục vụ" ngoại bang càng cao tạo sự gắn kết với nhau chống lại lực lượng cách mạng thêm gay gắt.

  Trả lờiXóa
 50. Tiếp theo
  3. Sau khi thống nhất đất nước, bên chiến thắng có những chủ trương đúng nhưng cũng mắc một số khuyết điểm làm cho mâu thuẫn giữa bên thắng với bên thua thêm gay gắt.
  Với một lực lượng cả triệu quân nhân thêm hàng chục vạn cảnh sát, bộ máy "chính quyền" của bên thua cuộc còn nguyên vẹn buộc bên thắng phải có biện pháp ngăn ngừa sự chống phá của bên thua nên tập trung cải tạo lâu dài. Đây là việc cần thiết, lý do kéo dài cải tạo cũng không chỉ trách bên thắng cuộc mà còn do những người cải tạo không chuyển biến tư tưởng nên phải kéo dài thời gian.
  Điều đáng nói là sau khi giành chiến thắng bên thắng cuộc chủ trương cải tạo công thương nghiệp, nông nghiệp, đưa nền kinh tế vào quỷ đạo tập trung quan liêu bao cấp, gây nên tình trạng khủng hoảng kinh tế (có nguyên nhân khách quan nữa là chiến tranh biên giới, bị cấm vân, sâu rầy, dịch bệnh phá hoại mùa màng). Trong số người phải vượt biên không ít người ra đi vì đời sống quá khó khăn sau giải phóng. (Việc này Đảng Cộng sản đã công nhận là sai lầm, ấu trỉ...).
  Phải nói thẳng là nhờ theo chủ nghĩa Mác - Lê nên người Cộng sản VN giành được thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi áp bức của ngoại bang. Việc vận dụng chủ nghĩa Mác vào VN có khác với các nước Tây phương, do cụ Hồ là người nắm bắt sát thực tiễn, vận dụng đúng vào tình hình nước ta.
  Một vấn đề khác cần nhìn nhận là VN khó tránh khỏi ảnh hưởng những chủ trương, đường lối của các nước XHCN đặc biệt là Liên Xô, Trung Quốc, như ta thấy trong cải tạo công thương, nông nghiệp ở miền Bắc sau năm 1954 và miền Nam sau 1975.

  4. Như nói ở trên, chính quyền tay sai được sinh ra để phục vụ cho thực dân xâm lược là rõ ràng. Vây chính quyền ấy mang danh ngụy là chính xác, không phải do bị gán ghép.
  Những từ ngữ "ngụy quyền", "ngụy quân" tất nhiên là do bên đối phương gọi bên kia. ở đây bên cách mạng gọi bên tự phong "quốc gia" như vậy. Việc gọi này có từ khi nó mới ra đời dài cho tới nay. Còn bên kia tức bên phục vụ ngoại bang thì họ xưng tên mĩ miều VNCH (đệ nhất, đệ nhị) là lẽ thường.

  Trong các văn bản có hai bên thì từ VNCH được ghi nhận, như Hiệp định Paris 1973. Còn chuyện nay thay đổi cách gọi trong Bộ Sử, bỏ chữ "ngụy" để giải quyết vấn đề như các nhà làm sử thì theo tôi chưa nên. Việc này nếu có chăng thì cũng phải nhiều thế hệ sau này khi đất nước ta giải quyết ổn mâu thuẫn giữa bên thắng bên thua ở những thế hệ về sau thì lúc đó mới không còn xảy ra tranh cãi như hiện nay.

  Tóm lại, chính quyền "ngụy" phát sinh phát triển phục vụ ngoại xâm. Ngày nay chính quyền ấy không còn tồn tại, nhưng ảnh hưởng và sự chống phá của người theo nó vẫn còn, việc thay từ "ngụy" thành VNCH trong sử sách bây giờ là chưa đúng lúc. Nếu vin lý do dùng VNCH để hòa giải hòa hợp dân tộc cũng không ổn, vì không thể hòa hợp với những người chống phá đất nước. Việc thay chữ ngụy bằng VNCH nên để cho nhiều thế hệ sau giải quyết.

  Trả lờiXóa
 51. Về chiến tranh biên giới Việt Trung 1979, sách báo ngoại quốc gọi đó là "cuộc chiến tranh tổng lực". Đặng Tiểu Bình đã dốc toàn lực và xử dụng toàn lực quân đội xâm lăng các tỉnh miền bắc và tiến về Hà Nội, Hải Phòng nhưng nhớ có 1 phòng tuyến vững chắc như cách mà Lý Thường Kiệt đánh Tống vào thời nhà Lý nên họ phải thúc thủ rút về sau khi bị thiệt hại nặng, tương tự như diễn biến chiến cuộc Lý - Tống với phòng tuyến Như Nguyệt, hay trận đánh Tống trước đó của Lê Đại Hành trong phòng tuyến Bạch Đằng.

  60 vạn quân mà Đặng huy động cũng đông hơn, kia là 20 vạn quân. Đó là lần huy động binh lực lớn nhất của CHND Trung Hoa chỉ sau 1 triệu quân ở Triều Tiên đánh nhau với LHQ do McArthur chỉ huy. Khi Mao Trạch Đông chiếm Tây Tạng cũng chỉ cử binh có vài nghìn. Còn tuyên bố "dạy cho bài học" của TQ chỉ là tuyên bố cho đỡ xấu hổ, thực tế chính VN đã dạy họ Đặng 1 bài học nhớ đời, gần 5 vạn lính Tàu bỏ mạng ở biên cương. Hầu hết báo chí khách quan thế giới đều nhận định TQ đã thua to về quân sự, khi đại binh của họ chẳng những không làm gì được các lính mới tân binh và dân quân du kích mà còn chịu tổn thương nặng nề. Đó cũng là cuộc chiến duy nhất trong lịch sử CHND Trung Hoa mà quan chức Bộ chính trị TQ là Trần Vân không dám tuyên bố chiến thắng mà chỉ dám gọi là "bất phân thắng bại".

  Về chuyện ngụy sử, tôi rất vui khi thấy những cựu sĩ quan CH như các ông Mạnh Quang, Đông Cung đang cư ngụ tại Hoa kỳ và những Việt Kiều trẻ ở HK như Meo Meo, Thiếu Long Texas cũng tham chiến trong trận địa chống xuyên tạc lịch sử. Tôi và ông bạn ĐM Maria tuy ở Pháp nhưng Pháp Mỹ thì cũng như nhau thôi vì đó là cuộc trường chinh, trường kỳ kháng chiến 30 năm, 1945-1975. Như trong bài Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng, 30 Năm Dân Chủ Cộng Hòa kháng chiến đã thành công, VN HCM, VN HCM.

  Về cách mà báo chí trong nước VN đưa tin về CQ88 hay hải chiến Trường Sa mà tránh nói về Lên Đao và Cô lin thì đúng là vô cùng lạ. Không thể bảo rằng họ sợ kích động TQ vì họ đã kích động TQ rồi khi đưa tin nhiều về 1979 và Gạc Ma. Thế cho nên vấn đề tránh nói về trận giao tranh đuổi tàu chiến TQ chạy về ở Len đao và Cô lin phải có lý do khác nên điều tra làm rõ.

  Trả lờiXóa
 52. Syria đã ủng hộ ta trong cuộc kháng chiến chống Tàu năm 1979. Trong khi đó Mỹ là kẻ hùa theo với Tàu, tuyên bố là Tàu đánh Việt là tại Việt đánh Khmer Đỏ, Việt ráng mà chịu. Thế nhưng ngày nay báo chí 1 mặt họ kích động chuyện VN, TQ, mặt khác họ nói hùa theo Mỹ trong các quan hệ và chiến tranh quốc tế và các cuộc chiến, các không kích do Mỹ gây ra, họ ủng hộ Mỹ dội bom phá hoại tàn phá hủy diệt các nước, hết nước này đến nước nọ cứ cách vài năm là gây ra chiến tranh 1 lần, là kịch bản lịch sử tái hiện, tái diễn đi tái diễn lại. Như vậy đó là bằng chứng rất rõ rằng là họ chống Tàu thực tế chính là chống cho Mỹ, chứ không phải vì yêu nước VN. Bằng chứng nữa là khi Mỹ hùa với Tàu, khi Tàu Mỹ bắt tay thì họ đâu có chống Tàu, như năm 1979 chẳng những họ không chống Tàu mà còn tổ chức trốn trại và "mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng VN" tiền thân của Việt Tân đột nhập về nước qua đường Hạ Lào để chống phá, khủng bố. Hay như năm 1974 họ nghe lệnh chủ Mỹ bán Hoàng Sa cho TQ, dàn dựng thí quân 2 tàu, 2 tàu còn lại thì nổ súng vào đồng đội rồi bỏ trốn sang Philipin. Để cho TQ chiếm nốt phía tây Hoàng Sa rồi về mở tiệc ăn mừng "chiến công" chống "Trung Cộng". Đúng là trước đó thời Mỹ Diệm họ đã bán 2 đảo Phú Lâm và Linh Côn của Hoàng Sa cho TQ sau hiệp định Genevè 1954. Họ âm thầm bán đảo và báo chí SG không hề đưa tin chứ đừng nói chuyện lên tiếng phản đối.

  Trả lờiXóa
 53. quế sơn đích thị là thằng già thiểu năng trí tuệ. Hèn chi nhà trường cho nó nghỉ là phải. Nó đúng nghĩa là thằng mất dạy.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thằng thì đích thị vì tao có chim mà không có bướm. Già thì chưa. Tầm bằng bố mày nên bị gọi thằng vì mày quen mồm rồi. Tao đang chỉ ra những khiếm khuyết của người đời thì cái vốc não phải hơn bình thường và vượt tầm thường. Não như tao mà thiểu năng trí tuệ thì mày nói ẩu, nói lấy được. Tao làm đơn đề nghị xin nghỉ dạy theo nguyện vọng. Tao nào có "làm thinh 4 tháng không giảng bài", tao nào "có cho học trò uống nước giẻ lau bảng", tao nào"có sờ ngực, mò bướm nữ sinh", tao nào "có phá tiết trinh học sinh gái, dâng thượng cấp xơi, rồi đẩy chúng vào lầu xanh để chia tiền" mà bị mất dạy. Tao mãi mãi làm công dân tử tế, tự trọng. Còn mày? Đến cái tên cũng không viết hoa, câu cú đá gà đá vịt, lời lẽ lưu manh côn đồ. Mày không thể ở mức mất dạy. Mày là thằng đốn mạt, xó chợ đầu đường. Người như mày mà học đòi thằng Trần Nhật Quang, làm DLV sũa bậy thì nên xéo đi.

   Xóa
 54. Quế Sơn yêu nước nhưng mất niềm tin về tệ nạn tham nhũng.
  Tham nhũng không phải là bản chất của chế độ. ĐCS không boa giờ tự bắn vào chân mình.
  Khi tham nhũng không là bản chất của chế độ thì chắc chắn nạn tham nhũng sẽ bị đẩy lùi. Tin hay không là tuỳ ở mỗi ngườ. Mifnh thì tin.

  Trả lờiXóa
 55. Đông Tà Tây Độclúc 01:17 19 tháng 4, 2018

  Các chiến công chống xâm lược khác sau kháng chiến chống Mỹ cũng rất oanh liệt như chiến công diệt Bôn phá Đặng ở 2 đầu biên giới năm 1979 khi bị Đặng đánh lén vẫn chặn đứng được giặc cho đến khi quân chủ lực Campuchia kịp trở về là 1 chiến công kỳ diệu của quân và dân biên giới, chỉ bằng các du kích địa phương mà binh hùng tướng mạnh với 2 đại tướng không làm gì được.

  Tuy nhiên, chúng ta không tuyên truyền nhiều về 2 cuộc chiến tranh biên giới thì quá dễ hiểu. TQ và Campuchia là láng giềng gần. TQ và dư đảng Bôn Bốt ở Campuchia tham gia chính quyền của ông Hun Sen thì vô cùng tự ái, nhạy cảm. Cho nên chúng ta không chọc vào niềm tự ái thua trận của họ làm gì. Đó là sự khiêm tốn của kẻ chiến thắng anh hùng và 1 chính thể được lòng dân, giải phóng dân tộc, đem về độc lập cho xứ sở.

  Chiến công chống Tàu năm 1979 rất anh hùng nhưng đó chỉ là 1 tháng. Không so được với chiến công vĩ đại 30 năm chống Pháp Mỹ 1945-1975. Pháp là kẻ thực dân bên Tây văn minh khoa học kỹ thuật cao hơn không cùng 1 đẳng cấp với thuộc địa nô lệ và chưa bao giờ thua 1 nghĩa quân thuộc địa nhưng rốt cục phải thua Cộng Sản Nam Quốc. Mỹ còn mạnh hơn Tây không phải chỉ là gấp đôi. Chưa bao giờ thua ai trong lịch sử quân sự của họ.

  Chiến công chống Pháp Mỹ to hơn gấp vạn lần so với chiến công chống Mông Cổ của nhà Trần. Mông Cổ cũng bách chiến bách thắng như Mỹ nhưng rõ ràng 2 bên không cùng 1 đẳng cấp về trình độ văn minh, khoa học kỹ thuật. Trong khi nhà Trần với nhà Nguyên là như nhau. Nên chiến công đánh Mông Cổ rất vẻ vang nhưng không cửa nào so sánh được với tầm vóc của KCCP và KCCM 30 năm, 1945-1975. Thời Pháp thuộc bao nhiêu nghĩa quân rất anh hùng nhưng đều bị thực dân Pháp và tay sai Nam triều đàn áp dã man, dìm trong biển máu. Chỉ có Bộ Đội Cụ Hồ là thắng được Pháp và cả Mỹ.

  Thế cho nên chính thể này vì quan hệ với TQ mà khiêm tốn không cần phải tuyên dương chiến thắng 1979 quá nhiều là hoàn toàn đúng đắn. Đó là sự khiêm tốn và tự tin của 1 chính thể anh hùng, 1 chính thể và 1 quân đội cứu nước, giành về độc lập cho tổ quốc Việt Nam.

  Cái này giống như 1 ông tỷ phú thì có thêm vài nghìn đô chả là gì với họ cả. ĐCSVN và QĐNDVN là anh hùng nhất trong lịch sử Việt tộc, là các đại anh hùng chống ngoại xâm. Khi nghĩ đến họ là nghĩ đến các anh hùng chống xâm lăng giành độc lập, giành lại đất nước, lãnh thổ, chủ quyền. Cho nên không cần thiết phải tuyên dương ra vẻ.

  Cái này khác hẳn với ngụy quyền tay sai Sài Gòn, nghĩ đến họ là nghĩ đến bán nước. Nên họ mới phải tìm đủ mọi cách để quảng cáo bản thân, để che giấu đi cái đuôi tay sai, nên mới tuyên dương láo rầm rộ cái gọi là "hải chiến HS" trong khi giờ ai cũng đã biết đó là 1 kịch bản dàn dựng để Mỹ giao HS cho TQ. Ngay cả báo chí nước ngoài cũng ghi là họ chạy thục mạng để toàn bộ quần đảo HS vào tay TQ. Thế mà vẫn tuyên dương được thì đúng là tự ti, mặc cảm. Muốn hòa hợp dân tộc thì trước hết hãy nhìn nhận đúng lịch sử và từ bỏ đi tâm lý tự kỷ, mặc cảm, tự ti hèn mọn đã.

  Trả lờiXóa
 56. Hừ, đối với đồng chí X thì chỉ có thể nói 1 câu: Không đánh đổi lịch sử kháng chiến của dân tộc để đổi lấy "hữu nghị Việt Mỹ", "hòa giải với ba que", hay "dân chủ" viễn vông. Tự ro với "quyền làm người", hài. Chủ trương Đại Đoàn Kết dân tộc tất nhiên trong đó có hòa hợp dân tộc đã có từ tận đời nào rồi, từ khi CS và lực lượng của Hồ Chủ Tịch còn rất sơ khai, trước cả thời đánh Nhật, tức là ở trong thời Pháp thuộc khi mà lực lượng kháng chiến Việt Nam do cụ Hồ lãnh đạo vẫn còn đang hoạt động chống Pháp Nhật. Nói thật ra là nếu không có đoàn kết và hòa hợp dân tộc từ Bắc chí Nam thì đã không có các chiến thắng đánh Pháp đuổi Mỹ, các chiến công lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu đó. Nên không cần các chú lều báo phản động phải dạy dân ta điều đó. Con người Vn có tình có nghĩa thì sẽ biết ứng xử sao cho phải đạo, không để mích lòng những người tốt. Còn bầy chó ba que chống phá nước nhà, chống lại dân tộc thì chưa bắt bỏ tù là may rồi, sao lại có chuyện "sợ" chúng nó "giận" mà không dám gọi chúng nó là ngụy, gì mà hài vậy?

  Còn lịch sử quá khứ là những gì đã trải qua thì phải viết cho đúng. Ngụy mà không dám gọi là ngụy thì viết sử kiểu gì. Bộ sách xứng đáng nằm trong sọt rác. Nó đã phản lại tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Trả lờiXóa
 57. @ Quế Sơn

  Ở Stt "Gửi nhóm lật sử: VÌ SAO LỊCH SỬ MỸ GỌI "VNCH" là "NGỤY"...(ngày Thứ tư, 11 tháng 4,2018), có 2 ý kiến nhận xét về bạn, bạn đọc chưa? Hãy cho ý kiến của bạn về những nhận xét ấy.
  Tôi thấy cả hai ý kiến này nhận xét về bạn khá xác đáng, nhất là ý của bạn khánh Hoàng 07:49 18 tháng 4,2018.

  Trả lờiXóa
 58. Công sản có xoá dấu vết VNCH vì sợ tính chính danh của nó?

  Để xác định tính chính danh của một "chính quyền" thì không thể theo tình cảm, mà phải dựa trên những căn cứ mà quốc tế thường áp dụng. Đó là sự ra đời của cái "chính quyền" đó có hợp pháp không? Nó có được đa số nhân dân ủng hộ không? Giữa cái danh nó xưng với thực tế có phù hợp không (DANH phù hợp với THỰC) ?

  Về sự ra đơi của VNDCCH và VNCH ?

  Với VNDCCH:
  VNDCCH ra đời trên cơ sở kế thừa hợp pháp Nhà Nguyễn, do chính Bảo Đại vua nhà Nguyễn chuyển giao quyền lực một cách hoà bình.
  VNCH đã tiến hành cuộc tổng tuyển cử trên phạm vi toàn quốc để bầu ra quốc hội và quốc hội đã lập ra chính phủ có đày đủ đại diện của các tầng lớp nhân dân trong cả nước từ Bắc, Trung, Nam. Được quốc tế thừa nhận.
  VNDCCH được đa số nhân dân Việt Nam ủng hộ. Đó là toàn thể nhân dân miền Bắc và đa số nhân dân miền Nam.
  Danh xưng VNDCCH với tuyên bố chủ quyền toàn lãnh thố Việt Nam, là người đại diện chân chính, hợp pháp duy nhất của nhân dân Việt Nam thì trên thục tế VNDCCH là do toàn dân cả nước bầu ra và được tuyệt đại đa số nhân dân ủng hộ, thế giới ủng hộ, chỉ sau 2 năm giải phóng miền Nam VNDCCH đã trở thành thành viên LHQ. Đó chính là DANH phù hợp với THỰC.
  Ra đời hơp pháp, được đại đa số nhân dân ủng hộ, thực hiện được nguyện vọng của nhân dân là chống xâm lược, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Danh xưng phù hợ với thực tế. Đó là cơ sở pháp lý để xác định tính chính danh của VNDCH là CHÍNH DANH.

  Với VNCH:
  Ra đời bẩt hợp pháp. Ngô Đình Diệm soán ngôi Bảo Đại quốc trưởng "Quốc gia Việt Nam" bằng cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp và gian lận, Trong cuộc trưng cầu dân ý này Ngô Đình Diện đạt được tới 130% số phiếu ở những nơi trọng yếu, để đưa đến kết quả là Bảo Đại đổ để Ngô Đình Diệm lạp nên VNCH. Đây là sự soán ngôi bất hợp pháp chứ không phải là kế thừa quốc gia hợp pháp theo luật pháp quốc tế.
  "Chính quyền Diện" ra đời không phải do dân bầu ra. Khi ra đời không có quốc hội. Không có hiến pháp mà chỉ là một nhóm người do Mỹ dựng lên và tuyên bố lập "chính quyền". Không được ngươi dân ủng hộ. Ngay đến Mỹ cũng như bản thân VNCH phá bỏ tổng tuyển cử theo hiệp định Geneve năm 1954 chỉ vì lý do là nếu thực hiện thì 80% người dân sẽ bỏ phiếu cho cụ Hồ, điều này chinh là sự thừa nhận của VNCH về không được sự ủng hộ của người dân.

  Danh xưng là VNCH tuyên bố chủ quyền toàn cõi Việt Nam, là đại diện chân chính của nhân dân Việt Nam nhưng lại không do toàn dân Việt Nam bầu ra, không thực hiện được gì ý nguyên của người dân . Điều này rõ ràng DANH không phù hợp với THỰC.
  Ra đời bất hợp pháp. Không được da số người dân ủng hộ. DANH không phù hợp với THỰC thì sao có được tính chính danh.
  Ngay đến Mỹ là người đẻ ra VNCH cũng gọi VNCH là con rối của My, là "chính quyền bù nhìn", là "nguỵ quyền", người của VNCH như ông Nguyễn Cao Kỳ cố thủ tướng VNCH cũng nói VNCH chỉ là người làm thuê cho Mỹ. Và ngay những người viết sử bỏ chữ "nguỵ" và gọi là "chính quyền Sài Gòn" cũng phải thừa nhận VNCH không chính danh, mà chỉ là một "chính quyền" do Mỹ lập ra bằng đô la và súng của Mỹ để phục vụ cho âm mưu xâm lược Việt Nam của Mỹ.

  Khi VNCH không là chính danh mà VNDCCH mới là chính danh thì CS cần gì phải xoá đấu vết VNCH đi "vì sợ tính chính danh" của nó.
  Có ai lại đi sợ cái không có. Hơn nữa đấu vết của VNCH cần phải lưu giữ cho muôn đời sau biết được VNCH là một vết nhơ của lịch sử.
  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có ngưới nói là CS thực hiện chính sach cải tạo "nguỵ quyền, nguỵ quân" sau năm 1975 là để xoá dấu vết VNCH vì sợ "tính chính danh của VNCH" . Điều này chỉ là suy luận chủ quan với sự thiếu hiểu biết thôi . Bởi vì nói đến xoá đấu vết là phải xoá hết tang chứng, vật chứng, trong khi học tập cải tạo chỉ là phân rõ đâu là sự chính nghĩa và phi nghĩa của cuộc chiến tranh để cho cán, binh của VNCH thấy được bản chất của cuộc chiến tranh mà thôi Sau học tập cải tạo họ giác ngộ hay không là tuỳ ở họ, rồi họ lại trở về với gia đình quê hương.
   Hơn nữa số cán binh của VNCH sau năm 1975 có tới gần 2 triệu người mà chỉ học tập cải tạo một số nhỏ là sỹ quan và cán bộ trong bộ máy nguỵ quyền, còn lại đa số là không thì sao xoá được đấu vết nếu coi việc cải tạo đó là xoá đấu vết.. Muốn xoá dấu vết thì phải thủ tiêu toàn bộ hàng triệu người trong số đó, nhưng điều này đã không sẩy ra. Không thủ tiêu hết thì tang chứng, vật chứng của VNCH vẫn còn sờ sờ ra đó, có mất đi cái "dấu vết" gì của nó đâu.
   Và nói là xoá dấu vết VNCH vì sợ tính chính danh của VNCH thì giải thích thế nào về một kỷ vật được coi là biểu tượng của VNCH là dinh độc lập nay là hội trường thống nhất, nơi trung tâm đầu não của VNCH trước đây giờ trở thành nơi tham quan của người dân trong nước và thế giới ?.

   Hoặc nói là gọi VNCH là nguỵ là để hạ nhục VNCH, sao không hiểu việc gọi này có từ ngay những ngày đầu khi Mỹ xâm lược Việt Nam chứ đâu phải sau giải phóng miền Nam năm 1975 mới gọi thế.
   Đã làm tay sai cho giặc là nhục rồi còn gì phải hạ nhục nữa. Gọi là "nguy" như thế chỉ là để cho nó đúng với bản chát của VNCH thôi.

   Xóa
  2. Cũng có người nói là năm 1975 VNCH thua CS là vì sau khi Mỹ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam năm1973 thì Mỹ cũng ngừng viện trợ cho VNCH, trong khi VNDCCH vẫn được Liên Xô và Trung Quốc giúp.
   Thực tế thế nào ?
   Trong 20 năm chiến tranh, Mỹ viện trợ cho VNCH tổng số là 26 tỷ đô la (thời giá năm1960). Trong đó 20 tỷ cho quân sự, còn 6 tỷ cho khoa học và kinh tế.
   VNDCCH được Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác giúp tổng số được hơn 7 tỷ Rúp, khoảng bằng 6 tỷ đôla.
   Riêng từ năm 1973-1975 Mỹ thực hiện chiến tranh hoá Việt Nam đã viện trợ cho VNCH hơn 4 tỷ đôla thấp hơn không đáng kể so cùng thời gian trước, trong đó về quân sự được trang bị thêm nhiều vũ khí hiện đại mới. Trong khi đó VNDCCH cùng thời gian ấy chỉ được viện trợ tổng số gần 1 tỷ đôla, thấp hơn nhiều so với cùng thời gian trước
   Nhiêu chuyên gia quốc tế đánh giá lực lượng quân sự của VNCH sau khi Mỹ rút đi còn mạnh gấp 2-3 lần so với VNDCCH.
   Thất bại của VNCH bắt nguồn sâu xa từ sự phi nghĩa, là đội quân đánh thuê nên súng đạn có nhiều và hiện đại hơn nữa cũng vẫn thua . Quy luật là thế..

   Xóa
 59. Cho tới thời điểm này, chỉ còn ai ngây thơ tới khờ khạo mới tin vào những con số do CS đưa ra. Báo cáo của CS luôn dầy đặc những con số thành tích "đẹp như mơ" nhưng mấy chục năm đã trôi qua mà VN vẫn chưa lớn nổi đã là câu trả lời chính xác nhất.

  Tui khẳng định VNCH thất bại là vì chính nghĩa, quân tử. Đã biết "đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gì CS làm" nhưng lại quá lơ là trong việc bảo vệ chế độ vì tôn trọng nhân quyền, dân chủ theo thế giới văn minh. VNCH không biết áp dụng chính sách "3 đời trong sạch" để loại bỏ đối thủ và mầm mống của nó từ xa, đã vậy lại còn chiêu hiền đãi sĩ, cứ ai tài giỏi là được tham gia bộ máy quản lý để giúp nước, giúp dân cho VC và CS lợi dụng, cài cắm người đầy nhóc, tạo thành lũ "ăn cơm quốc gia thờ ma CS" chống phá từ bên trong. VNCH cũng không biết thực hiện việc "cha truyền con nối" trá hình, cha từ "bộ chính trị", "ban bí thư" chuẩn bị nghĩ hưu thì con cũng đã ngấp nghé "trung ương ủy viên", cứ vậy mà bám chắc lấy tất cả những chiếc ghế quyền lực trong bộ máy, tha hồ thao túng, vơ vét... trở thành những "tư bản đỏ" thậm chí tạo nên được cả 1 khu phố ở Mỹ!

  CÒN TIẾP.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nói chân thành: Thôi đi ông, đừng nói nữa, nghe phát ói.

   Xóa
 60. Quế sơn chỉ là thằng mất dạy rồi sinh ra bất mãn với nhà nước, với chế độ này nên phát biểu linh tinh những câu mà đám con cháu nó khinh vì già không nên nết. Mày nghỉ dạy thì nhà trường, xã hội cũng đỡ đi phần nào tình trạng xuống cấp như mày đã phản ảnh. Nếu mày còn dạy thì có thể mày đã vào tù vì nói bậy hoặc xã hội càng loạn thêm nhé chứ không được kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay đâu nhé loại phản động.

  Trả lờiXóa
 61. Vì chính nghĩa đó là chống xâm lược giành ĐỘC LẬP DÂN TỘC, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC mà nhân dân Việt Nam đã "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sịnh", "cha truyền con nối", thế hệ sau kế tiếp thế hệ trước, một gia đình có đến 3, 4 đời là lính cụ Hồ ra trận "đánh còn đến cái nai quần vẫn đánh", do đó chính nghĩa đã chiến thắng, đất nước được ĐỘC LẬP VÀ THỐNG NHẤT.

  Với đế quốc Mỹ và nguỵ quyền. Nguỵ quân Sài Gòn do là kẻ xâm lược và làm tay sai nên không có chính nghĩa, không được nhân dân ủng hộ nên đã thất bại thảm bại. Giả là "chính nghĩa" nên khi bị Việt Cộng tấn công đã bỏ "chính nghĩa" tụt quần chen nhau đu càng máy bay chạy thoát thân.
  Lịch sử chiến tranh thế giới từ cổ chí kim không có khái niệm "quân tử" như loại lạc loài tàn dư VNCH để đỡ nhục thì nói "khêo" sang là "Mỹ không cho Việt Cộng thua, bắt phải thắng" nay lại là "quân tử" để cho Việt Cộng thắng .
  Đúng là bệnh hoạn trên cả mức tâm thần.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "VNCH thất bại vì chính nghĩa", điều này đúng vì khi biết chính nghía thuộc về Cộng Sản nên VNCH quy hàng là phải. Biết qui phục trước chính nghĩa cũng tỏ ra là ngừoi biết điều.
   Thua vì chính nghĩa chứ đâu phải VNCH là chính nghĩa. Giác ngộ như thế là tốt.

   Xóa
 62. Bây giờ mà "tra cứu lý lịch" bất kỳ "cán bộ chủ chốt", thậm chí không chủ chốt ở tất cả ban, ngành, đoàn thể từ cấp xã trở lên cũng sẽ lòi ra ngay "đồng chí" đó là con, cháu của "đồng chí" nào. Ngày càng đông con, đông cháu thì đặt ra thêm đủ thứ ban, bệ cho con, cháu ngồi, ví dụ Bộ tài chính có tới 181 cục trưởng, mấy trăm cục phó và vô số Vụ trưởng, vụ phó... Nạn cha truyền con nối của CS còn khủng khiếp hơn chế độ phong kiến mà chính CS đánh giá là thối nát, mục ruỗng vì chế độ phong kiến chỉ có Vua mới cha truyền con nối, còn quan thì không. Bộ máy cồng kềnh, khổng lồ toàn con, cháu các "đồng chí" đó đã gây hại khôn lường cho đất nước như chúng ta điều biết.

  VNCH phải thua vì không biết thực hiện những biện pháp khủng bố đối thủ và quần chúng như chôn sống, treo cổ, chặt đầu..v..v... hoặc liệng lựu đạn vô rạp hát, chung cư hay sử dụng người tâm thần, trẻ em, phụ nữ, người già vào chiến tranh và gọi là "chiến tranh nhân dân". VNCH phải thua vì trước khi tấn công luôn có thông báo cho nhân dân di cư ra khỏi vùng chiến sự, không biết "núp" vào dân, bắt dân làm bia đỡ đạn nhưng mỹ miều gọi là "tình quân dân như cá với nước", để rồi sau đó thì một mặt lu loa rằng VNCH giết dân lành mặt khác ca ngợi "quần chúng luôn giúp đỡ, cưu mang, đùm bọc, chở che...cho cách mạng".

  Hầu bao, nhân thân, danh dự, uy tín của con người cũng là "yếu điểm chết người" nhưng VNCH lại không biết sử dụng nên phải thua. Rất nhiều thanh niên miền nam trốn lính nhưng vẫn sống tương đối yên ổn với gia đình chứ không bị "cắt nhân khẩu, cắt hộ khẩu" hoặc trói thúc ké dẫn đi bêu rếu khắp làng trên xóm dưới, còn xúi trẻ con chạy theo ném đất, đá để làm nhục cho tới tận cùng, ai nhìn vô cũng phải sợ hãi mà không dám vi phạm.

  Còn nhiều lý do khiến VNCH phải thua... hồi sau có rảnh lại viết tiếp.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xạo quá, làm gì mà không rảnh? Lên đây thấy chường mặt trên mọi trang bất kể giờ giấc. Rảnh nhớ viết tiếp lý do khiến VNCH thua là do: chỉ được những đứa ngu dốt ca ngợi là đủ rồi nha !

   Xóa
  2. Thôi bác TTB an nghỉ đi. Dể tôi viết tiếp cho nhanh, "Còn nhiều lý do khiến VNCH phải thua..." trong đó cơ bản nhất là làm tay sai cho quân xâm lược nên không đước lòng dân. Thế đủ rồi. Bác TTB an lòng yên nghỉ nhé. Trân trọng.

   Xóa
 63. Thằng quan béo Ngụy Thanh Sơn hay nói ngu về hiệp định Ba Lê rằng là nó "công nhận VNCH". Đây là 1 trong những cái ngu thiên niên kỷ có 1 không 2 của liên minh bán nước trong ngoài VN. Cái cả bọn chống Cộng khác nó cũng không ngu như Ngụy Thanh Sơn. Bởi vì nếu hiệp định Ba Lê đã công nhận "VNCH" rồi thì tại sao chúng nó đến nay vẫn kêu gào đòi hỏi NNVN phải công nhận ngụy SG?

  Hiệp định Ba Lê quy định sau khi quân Mỹ rút đi thì sẽ có 1 cuộc tổng tuyển cử 3 thành phần: MTGPMN, "chính quyền Nguyễn Văn Thiệu" (hiệp định không dùng từ "VNCH"), lực lượng thứ 3 (liên minh các dân tộc dân chủ VN). Như thế nếu theo đúng hiệp định Ba Lê thì làm gì còn "VNCH" nữa hở Nguyễn Thanh Sơn? Hiệp định nó ghi là chỉ cho phép người của nội các Nguyễn Văn Thiệu tham gia tranh cử vào chính phủ mới. Chính phủ mới này không phải tên là "VNCH", nhân sự chủ chốt của chính phủ mới ở miền Nam tất nhiên sẽ là MTGPMN và lực lượng thứ 3 vốn cũng là do MT an bài. "VNCH" chưa từng được công nhận và đáng lý ra đã bị xóa sổ hoàn toàn nếu hiệp định Ba Lê được thực thi đúng đắn sau 1973.

  Cho nên nếu sách báo gọi bầy ngụy này là "VNCH" thì cũng đã phủ nhận chính quyền lâm thời Cộng hòa miền Nam VN của MTGPMN, và tất nhiên là phủ nhận luôn cả Việt Nam DCCH - CHXHCN Việt Nam. Trong khi Cụ Hồ nhiều lần đã ghi chép và tuyên bố với toàn quốc và toàn thế giới rằng MTGPMN và Cộng hòa miền Nam Việt Nam là lực lượng duy nhất đại biểu chân chính của miền Nam, thành đồng của TQVN.

  Trả lờiXóa
 64. Miền nam VN là Nam Bộ thành đồng tổ quốc. Thành đồng của tổ quốc VN chứ không phải là 1 đám giáo dân miền Bắc "theo chúa vào Nam" và nhiều đám quy tụ về từ mọi miền để tranh sủng làm tay sai cho giặc Pháp giặc Mỹ.

  Sau HĐ Ba Lê 1973 Mỹ tăng cường "VN hóa", "Việt hóa cuộc chiến tranh" hòng "thay màu da của xác chết". Tức là thay xác lính Mỹ bằng xác lính ngụy. Thế mới biết Mỹ nó tàn nhẫn vô nhân đạo thế nào với quân ngụy nô, 1 đám ngu si vừa bán nước vừa bán mạng cho hết Pháp rồi Mỹ. Pháp Mỹ tàn bạo đưa ngụy nô ra làm lá chắn sống đỡ đạn, từ Điện Biên Phủ đến đại chiến dịch mùa xuân Hồ Chí Minh giải phóng SG và GPMN.

  Còn tất nhiên Mỹ nó vẫn nào buông ra miền Nam, miền Nam vẫn chưa có "thoát Mỹ". Sở Mỹ dày đặt khắp nơi. Me Mỹ khắp nơi. Mẽo vẫn nắm tất cả, kiểm soát làm chủ hoàn toàn. Khắp SG là gái điếm phục vụ nô lệ tình dục cho đám "cố vấn quân sự" Mỹ mà giờ đây có danh xưng mới mẻ hơn là "tùy viên quân sự". Chỉ có lính tác chiến là rút về nước thôi nhá.

  Mỹ tiếp tục nuôi béo ngụy quyền ngụy quyền, chỉ sau khi quân ngụy nó ăn hại quá thì Lưỡng Viện Mỹ nó mới chán và cắt giảm khẩu phần dần dần. Mỹ nuôi ngụy như nông dân nuôi gia súc, như chúng ta nuôi chó vậy đó. Có gì khác đâu. Thậm chí còn thua cả chó, chúng ta không cho gia súc hay chó nó ăn nữa thì có khi nó vẫn sống nhăn, nó vẫn có thể lang thang ngoài đường lục lọi tìm tòi thức ăn để sống vất vưởng qua ngày, chứ thằng ngụySG mà chỉ có mới bị giảm khẩu phần ăn thôi (không có cúp viện trợ) thì nó đã tụt quần chạy bám càng trực thăng đu tòng teng bôn tẩu rồi còn gì.

  1 "chính thể" chết ngay lập tức khi không đủ thức ăn Mỹ bố thí cho. Như thế thì thua cả chó rồi còn gì. Chó nó cũng chẳng có nhục đến mức độ đó, hử.

  Trả lờiXóa
 65. 1 "chế độ" mà làm chó cho ngoại bang xâm lược, 2 đời làm chó cho ngoại xâm, hết làm chó cho Pháp rồi lại làm chó tiếp tục cho Mỹ. Nó phải là nhục nhã đến thế nào. Hãy tỉnh ngộ ra đi đừng tự ti mặc cảm nữa, đừng lầm đường lạc lối nữa, đừng tự kỷ nữa, đừng thủ dâm nữa đám ngụy HO ở Pháp và ở Mỹ à. Nhục lắm. Chúng mày càng phát ngôn ngu dốt thì càng nhục thêm thôi. Tự lừa gạt lẫn nhau 40 năm nay chưa đủ nhục à. Chúng mày ngay cả chó cũng không bằng. Nói thẳng nói thật là vậy đó. Muốn hòa hợp dân tộc thì trước hết phải biết nhục, và biết nhìn nhận chính xác lịch sử chống xâm lăng của dân tộc này. Còn không thì nói gì cũng vô dụng, vô nghĩa.

  Trả lờiXóa
 66. Bạn ĐM Maria: Biết nick bạn được đổi từ "Chủ chăn đạo thờ bò". Bạn nên giảm bớt hỗn láo lại có thể sẽ tốt hơn trên diễn đàn.
  Ông Tư Trời Biển: Tôi đồng ý với ông, hiện CSVN rất không công bình khi tạo khởi nghiệp cho mọi thành viên trẻ trong xã hội. Rất không đồng ý với ông, chỉ có CSVN mới áp dụng chuyện lý lịch. Ông Tư nên tìm hiểu kỹ điều này. Bình thường, hồi ấy giao dịch thông tin công dân chỉ cần Mẫu Lý Lịch số 3(Biện lý cuộc tòa án nơi ở hợp pháp xác nhận không tiền án là đủ). Ở mức độ cao hơn, công chức chẳng hạn, thì đòi hỏi bắt buộc, mẫu Lý lịch số 1( Nơi tuyển dụng làm mà bản thân người xin việc không hề biết). Trong mẫu lý lịch số 1, thông tin cá nhân được cung cấp từ liên gia trưởng, xóm trưởng, ấp trưởng, xã trưởng...của đương sự. Nó còn ghê rợn hơn khi kèm nhận xét chính trị và đề xuất của người cầm quyền cơ sở. Ông Tư vì mến và có cảm tình với chế độ Sài Gòn nên không thấy hết những góc khuất tối tàn độc. Ông Tư cần, tôi hầu ông Tư dăm ba chuyện thật kinh hoàng hồi ấy, mà, nói thực, cái hiểm ác của CSVN đã qua và bây giờ không thể sánh kịp. Nói thì nói vậy, một xã hội tốt đẹp là một xã hội hướng thượng, hướng thiện, hướng chân, hướng mỹ chứ không thể phán bừa "tham nhũng thì ở Mỹ nó cũng tham nhũng", "đánh dân thì ở Mỹ nó cũng đánh dân", " cá chết do ô nhiễm môi trường biển thì quốc gia nào chẳng có". Cách nói đó chỉ dành cho đám ngụy biện và vô cảm với tổ quốc, với nhân dân.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác QS nói rất tế nhị. Nói đúng, TTB là đứa ngu dốt nói càn cộng xuyên tạc nói láo như những đứa 3q khác mà thôi. Do đó, TTB không thích những người hiểu biết hầu chuyện đâu.

   Xóa
 67. Con chó của Pháp Mỹ chạy tụt quần ném cờ ba que mà cũng thắng với thua à, hài nhỉ.

  Trả lờiXóa
 68. Thằng nguỵ SG là tay sai, là bộ phận, công cụ của giặc xâm lược. Nó không có tư cách thắng hay thua. Cả thế giới nói Mỹ "loss the war". Đây là kháng chiến chống Mỹ cứu nước, không phải là kháng chiến chống nguỵ cứu nước. Có thắng hay thua là ở Pháp hay Mỹ, không liên quan gì kẻ ăn theo là bè lũ tay sai nguỵ SG, là lũ đồ tể tay sai khát máu của Pháp-Mỹ khi chúng xâm lược tổ quốc ta.

  Trả lờiXóa
 69. Một cuộc chiến tranh lớn thời hiện đại thì sự thắng thua của nó không thể là những chuyện vụn vặt nhỏ như con muỗi, mà nó là nhữnh vấn đề lớn mang tính đường lối, mang tầm chiến lược.
  Còn những việc cỏn con như chuyện "cha chuyền con nối", chuyện "lí lịch 3 đời" "chuện khủng bố đối phương và dân thường" hay những chuyện nào khác nữa dù hay dù dở cũng không thể trở thành nguyên nhán thắng, bại của cuộc chiến được. Đó là chưa kể thời kỳ đó nó có những cái đó không hay chỉ là đem chuyện ngày hôm nay gép và ngày hôm qua để nguỵ biện cho sự thua trận nhục nhã của mình
  Chảng hạn chuyện "cha chuyền con nối" ngày hôm nay thì còn kiếm được bổng lộc nếu là tiêu cực, còn trong thời chiến tranh thì đâu có bổng lộc mà chỉ là tiếp bước ông cha đi đánh giặc, đương đầu với mũi tên hòn đạn và có được điều này là chỉ với bên có chính nghĩa vì có tinh thần dân tộc của người dân, còn với bên phi nghĩa như Mỹ và VNCH thì sao có được điều đó mà so sánh. Hoặc là "khủng bố đối thủ và đàn áp nhân dân" thì VNCH còn là bậc "thầy" của CS như chuyện tố cộng và diệt cộng kéo lê máy chém đi khắp miền Nam giết hại hàng vạn ngừoi dân vô tội; đàn áp phật giáo giết hại hàn vạn phật tử, rồi hàng trăm cuộc thảm sát dân thường bằng những hình thức dã man hơn thời trung cổ; chuyện "lí lịch 3 đời" thời chiến tranh là để chống sơ hở để kẻ đich chui vào tổ chức phá hoại cách mạng, chuyện này chỉ có CS làm được mà VNCH không thể làm được. Điều đơn giản là đi làm thuê. đánh thuê cho Mỹ thì VNCH cần gì điều đó, và có cần cũng không làm được do ông chủ Mỹ quyết định tuyển người chứ đâu phải quyền của VNCH.
  Tuy vậy. Dù làm hay làm dở những điều trên thì cũng chỉ là môt phần nhỏ góp vào sự thành bại chứ không thể là nguyên nhân làm nên thành bại được..

  Có nghiều nguyên nhân đua đến sự thất bại của Mỹ và VNCH, trong đó có nguyên nhân mà chính người Mỹ nói lên đó là : ngừoi Mỹ phạm sai lầm do không đánh giá đúng tinh thần dân tộc của người Việt Nam.
  Người Việt Nam đã có tuyền thống chống xâm lược hàng nghìn năm. Mỹ là kẻ xâm lược nên tinh thần dân tộc "Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh". "Thà chết chứ nhẩ định không chịu mất nược, nhất định không chịu làm nô lệ" của người Việt Nam đã làm Mỹ thất bại. Mỹ cút thì ắt nguỵ phải nhào . Đó là câu trả lời của chính người Mỹ.  Trả lờiXóa
 70. Đừng xem thường lổ nhỏ vì lổ nhỏ sẽ làm đắm thuyền nếu không phát hiện kịp thời.

  Nghe Hương lý luận mà cười tới chảy nước mắt, ngây thơ khờ khạo quá, mất hết hứng đối thoại.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đối thoại gì khi mà tầm nhìn không qua ngón chán cái. Tiểu nhân nói chuyện quốc gia đại sự như trẻ trâu, thích thì khen, ghét thì chê. Khen chê đén phát ngượng..
   VNCH thất trận không thể chối cãi đươc nhưng văn cố nguỵ biện là do đối phương "xấu tính" nên mới thua.
   Thua vẫn tỏ ra mình là người giỏi, cái gì cũng "tuyệt vời", tuyệt vời hơn cả người thắng. Thua một cách "quân tử".
   Đầu óc tiểu nhân thế thì đối thoại gì.

   Xóa
 71. Những kẻ chống phá đất nước hoặc ngụy quyền VNCH đã mập mờ trong việc dùng chữ "chính quyền".Chúng cố ý cho rằng chữ "chính" trong chữ chính quyền mang nghĩa "chính danh,chính nghĩa"
  Vì vậy ,chúng khoác cho chữ "chính quyền" có từ phản nghĩa "ngụy quyèn"
  Khi ông Trần Đ Cường nói bộ Sử bỏ chữ ngụy thì phải hiểu đúng là:
  chính quyền ngụy bỏ chữ ngụy,nên chỉ còn chữ chính quyền.
  Chính quyền[political power] có nghĩa là quyền lực chính trị.
  Do sự mập mờ,không minh bạch và cứ yên lặng không chịu giải thích thuật ngữ chuyên môn này nên đã tạo ra nhiễu tranh cãi đôi khi không đi đúng mục đích tranh cãi có lợi cho bọn phản động.
  Sự giải thích trong một comment của @ Hoàng trong status của googletienlang ngày 13/4/2018 đã nói rõ về các nghĩa khác nhau của chữ CHÍNH.
  Đừng để bọn ngụy VNCH phá rối,xuyên tạc và một số người chúng ta vô tình tiếp tay cho chúng.

  Trả lờiXóa
 72. Nực cười, kẻ ăn nói như bọn chợ búa lại góp ý cho người nói chuyện đàng hoàng hơn. Đó là tên Quế Sơn góp ý cho ông ĐM MARIA trên kia. Tôi thấy bao nói về Quế Son quá đúng. Quế Sơn không xứng đáng làm THẦY chút nào cả. Tên này làm người QUÉT ĐƯỜNG có khi còn không xứng nữa là.

  Trả lờiXóa
 73. Hôm nay mới biết Bloger này. Nhiều bài viết tốt nhưng đây là bloger chống phản động hay là 'trung lập' vậy? Mục còm đầy lũ rợ ba que mọi rợ, nửa người nửa ngợm. Sao không xóa hay phòng ngừa ngăn chặn đi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "ba que" --> Quốc kỳ VNCH, Long Tinh Kỳ nhà Nguyễn (Điếu Cày NV Hải)
   "lũ rợ ba que mọi rợ"?? --> Đồng bào miền Nam VNCH ruột thịt
   "Ngụy" --> Chính danh VNCH (Sử VN toàn tập)

   Xóa
 74. Sao để cho ba que vào tuyên truyền nhiều vậy ? Yêu nước gì kỳ vậy.

  Trả lờiXóa
 75. Tôi đã từng từ chối vào Đảng vì cảm thấy mình không xứng đáng ở trong 1 tổ chức có nhiều trách nhiệm như vậy, mặc dù tôi là 1 người Cộng Sản vừa là 1 Phật tử. Ông nội tôi từng là lính Phật giáo Hòa Hảo, sau theo về với CM (VM) của cụ Hồ Chí Minh để đánh Tây. Cộng Sản và Phật Giáo cũng chỉ là 1. Đều hướng về chân thiện mỹ cho nhân loại. Mục đích chung là giúp con người thoát khỏi biển khổ. Mục tiêu của người CS là giải phóng dân tộc, giải phóng con người khỏi bất công áp bức. Việc này không thể làm được nếu như có quá nhiều người xấu trà trộn vào được trong bộ máy lãnh đạo, báo chí, truyền thông, sử học, văn hóa.

  Đạo Phật khác với Kitô Giáo vốn ngược lại với chính nghĩa, nhiều lần trong lịch sử đã thông đồng với ngoại bang, Pháp, Nhật, Mỹ, giết hại đồng bào, gây ra nhiều cuộc thảm sát tàn nhẫn. Kêu gọi người Mỹ dội bom nguyên tử xuống nước mình. Ngụy quyền Ngô Đình Diệm (nhà Ngô) có người cha là Ngô Đình Khả là 1 tín đồ sùng đạo, đã ra tay sát hại nghĩa quân Cao Thắng và đào mộ cụ Phan Đình Phùng lãnh tụ nghĩa quân ở Hương Khê, và đi theo người Tây đàn áp nhiều lực lượng nghĩa quân khác ở miền Trung kỳ và Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ.

  Không lạ gì khi trong thời kỳ Pháp thuộc và thời Mỹ tạm chiếm sau này, nhà chùa là nơi che giấu các lực lượng nghĩa binh kháng chiến, mà không phải là các nhà thờ. Trái lại, các nhà thờ lại là nơi làm ổ mật thám cho quân giặc. Khi ngụy quyền Ngô Đình Diệm nghe lệnh của Vaticăng muốn nhân cơ hội Mỹ đang làm loạn ở miền Nam mà diệt đi 1 tín ngưỡng dân tộc lớn và đưa Kitô giáo lên hàng quốc giáo ở miền Nam VN này, họ lấy danh nghĩa truy lùng CS nằm vùng, nhưng thực tế đó là 1 công đôi việc. Ngô Đình Diệm muốn diệt cả Cộng và Phật Giáo. Nhưng người Mỹ chỉ muốn diệt Cộng (lực lượng kháng chiến) mà thôi chứ không màng đến Phật giáo. Ban đầu họ muốn để Phật Giáo tự sinh tự diệt nhưng sau này thế giới lên án quá, phong trào phản kháng chiến tranh và bảo vệ tôn giáo đưa đến sự khủng hoảng trong xã hội Mỹ và làm cho nhân dân thế giới ghê sợ chủ nghĩa đế quốc Mỹ ở VN. Nên Mỹ phải diệt đi nhà họ Ngô để chấm dứt tình trạng hỗn loạn này ở miền nam, ổn định lại bộ máy cai trị bản xứ của họ. Nhiều dẫn chứng lịch sử đã khẳng định rõ, người CS và người Phật tử là như nhau, và chủ nghĩa Cộng Sản với triết học Phật giáo tuy 2 mà như 1. Thầy Thích Chân Quang là 1 trong những người được nhiều người biết là vừa là 1 bậc chân tu vừa là 1 người cộng sản chân chính. Nhưng ngoài ra còn rất nhiều người vô danh khác cũng như vậy.

  Trả lờiXóa
 76. Nhiều người chống đối, "phản động", giáo đồ Kitô giáo cuồng tín ở ngoại quốc họ không hiểu là có rất nhiều người vừa là Cộng sản vừa là tu sĩ. Họ bị nhồi nhét vào đầu là những người này là "CS giả dạng làm thầy tu", "CS nằm vùng trong chùa". Tất nhiên trường hợp đó có thể có. Nhưng đại đa phần các trường hợp, những đảng viên hoặc làm việc cho CM trong các chùa đều là những người tu hành thật sự, vừa phục vụ nước non, vừa phụng sự đạo pháp và đại chúng.

  Hòa hợp dân tộc và hòa hợp tôn giáo trước tiên là phải gia tăng tuyên truyền giáo dục để hóa giải các hiểu lầm, các kiến thức sai lầm của rất nhiều người mà phần đông đang ăn nhờ ở đậu ở đất khách quê người. Hòa hợp không có nghĩa là phải "trung lập" giữ mình ở giữa cái sai và đúng, cái thiện và cái ác, không có nghĩa là phải "cá mè một lứa", lẫn lộn thị phi trắng đen để làm vui lòng những người vẫn còn đang lầm đường lạc lối, lương tri bị che mờ, lầm lạc vô minh. Hòa hợp là giải thích cho người người hiểu ra chân lý, chánh đạo, để họ vui lòng tự nguyện quay về cố quốc. Như trước đây nhiều người đã mở 1 con đường cho ông Nguyễn Phương Hùng quay về với đất mẹ hiền VN, nhưng sau đó ông ta sân si trở lại và tiếp tục lạc hướng.

  Trả lờiXóa
 77. Ông kiều bào Trần Khách Quan, cộng tác viên "ruột" của báo Sách Hiếm có 1 bài quá hay và tuyệt đối chính xác nhân dịp kỷ niệm ngày 30/4 giải phóng miền nam. Bác này hiểu biết về Chiến Tranh Đông Dương hơn cả Trần Nhật Quang.

  http://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=7121

  Đọc đi quý vị, để biết rõ hơn "người Quốc Gia" là bầy tạp chủng nào. Người "Quốc gia" nhưng lại phản bội lại quốc gia, bán quốc gia cho giặc.

  Trả lờiXóa
 78. Phật Giáo là một tín ngưỡng dân tộc của người VN mình, đồng hành cùng dân tộc VN trong hành trình 4000 năm lịch sử văn hiến, phò vua giúp nước đánh giặc chống ngoại xâm chống cường địch. Tôn chỉ xưa nay luôn là phụng sự đạo pháp và dân tộc.

  Công Giáo là một tôn giáo ngoại lai từ Tây dương do Bá Đa Lộc rước vào VN theo chân viễn du của các cha cố thực dân và đoàn quân viễn chinh Pháp - Tây Ban Nha xâm lăng Đại Việt. Do Nguyễn Ánh và các vua nhà Nguyễn rước vào nhà rồi làm tay sai, làm vua bù nhìn cho giặc trong đêm trường Pháp Thuộc.

  Giờ họ ăn ké thành tích CM giành độc lập của dân tộc VN và Đảng CSVN, an hưởng không khí thái bình thịnh trị, nhưng họ lại quậy phá gây rối đòi đất ở khắp nơi. Trong khi đáng lẽ ra xét theo tình lý mà nói thì những khu đất mà ngày xưa thực dân Pháp và Mỹ Diệm cấp cho họ là không có giá trị pháp lý gì với quốc gia, quốc hội VN hiện tại. Đáng lẽ họ phải bị tịch thu sung công tất cả các nhà thờ, khu đất, xóm đạo mà ngày xưa quân ngoại xâm và bù nhìn đã ban phát cho họ để tranh thủ lấy sự ủng hộ của họ cho Pháp - triều Nguyễn, Bảo Đại và Mỹ - Diệm.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Người Viễn Xứlúc 03:53 21 tháng 4, 2018

   Tông chỉ của Phật giáo luôn luôn là phục vụ cống hiến vì đạo pháp và dân tộc, vì công ích của mọi công dân và quảng đại quần chúng. Suốt 4000 năm văn hiến dựng nước - giữ nước và chống giặc ngoại bang xâm lược, đạo Phật và các cổng chùa, các cửa thiền môn luôn là nơi che chở đùm bọc các lực lượng nghĩa quân, các chiến sĩ cách mạng kháng chiến. Nhiều Phật Tử đã lên đường ra trận xông pha trận mạc đáp tiếng gọi của núi sông. Nhiều nhà sư vừa đảm nhiệm 2 trọng trách về đạo pháp và độc lập dân tộc. Nhiều nhân sĩ, cư sĩ tu tại gia đã gác lại kinh kệ mà lên đường cứu quốc. Như ông Hồ Chí Minh nói là phải đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Sau khi đánh bại giặc Mỹ ta sẽ xây dựng bằng 10 ngày nay.

   Và quả thật ngày nay nước VNDCCH-CHXHCN Việt Nam bằng hơn cả 10 lần ngày xưa, xây dựng lại núi sông trong khi thỉnh thoảng vẫn tìm thấy bom Mỹ khắp nơi và các nạn nhân chất độc màu da cam.

   Câu đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào của ông Hồ ở 1 khía cạnh nào đó cũng nói lên tinh thần truyền thống đạo lý cha ông và của cả nhà Phật, tính nhân đạo, nhân văn của truyền thống dân tộc và Phật gia. Mình không đánh cho Mỹ họ chết, mà chỉ đánh cho họ cút đi. Mình không đánh cho Ngụy què hay tàn, mà chỉ đánh cho họ nhào, tức là đánh cho hệ thống tay sai bản xứ sụp đổ, cắt đi cánh tay nối dài xâm lược của Hoa Kỳ. Đó chính là tinh thần nhân văn Hồ Chí Minh. VN đang có tương lai sáng ngời chính là nhờ tư tưởng Hồ Chí Minh. Viễn cảnh đen tối là do đi ngược lại với tư tưởng Hồ Chí Minh, để cho yêu tinh ma quỷ len lỏi vào trong chính trường và truyền thông báo chí.

   Xóa
 79. Sở dĩ 1 bộ phận không nhỏ báo chí nước ta ngày nay có xu thế phản động là vì những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Khó thấy là rất có thể do những người làm việc cho nước ngoài làm việc trong báo chí VN, hoặc tự diễn biến, tự suy thoái.

  Dễ thấy hơn có thể thấy ngay là môi trường làm việc dơ bẩn thiếu đạo đức. Tống tiền doanh nghiệp, nhận quà cáp phong bì hàng ngày, cấp dưới dâng cả vợ, người yêu, "giới thiệu" cả người nhà cho xếp, làm ma cô dắt mối cho người thân trong nhà "hy sinh nhan sắc" cho xếp để lên chức, vòi tiền doanh nghiệp và nghệ sĩ khi được tiền và chê ít thì tìm chuyện để "đánh". Dùng cả "mỹ nhân kế" để khai thác thông tin để đánh.

  Nhiều người đọc các bài báo vạch trần tưởng rằng nó chống tiêu cực là ngây thơ lầm to. Các loại báo này không đăng bao nhiêu các bài viết cổ súy đạo đức, chống chiến tranh, tuyên truyền chiếu lệ cho có về tấm gương đạo đức Bác Hồ, hay có những biện pháp chống tham nhũng cụ thể, mà là ở trên đất nước có hàng ngàn vụ tiêu cực nhưng họ chỉ chọn lọc ra những nơi nào mà không chi đủ tiền cho họ rồi họ đánh.

  Những kẻ ghê tởm ở trong 1 nghề nghiệp mà giờ người ta nói là 1 trong những nghề nghiệp thấp kém nhất về đạo đức chỉ thua kém những nghề phi pháp mà đòi họ đạo đức thì hơi khó . Đạo đức bình thường của con người cơ bản nhất cũng không tồn tại nơi họ thì nói gì đến những loại hình cao xa hơn như đạo đức cách mạng, đạo đức cộng sản, đạo đức nghề nghiệp, đức tính chuyên nghiệp của người cán bộ, công chức.

  Những kẻ này cộng với những kẻ "trẻ trâu" loi choi non nớt mới vào nghề, cùng với những tổng biên tập, phó biên tập tha hóa, mà khi đọc tham khảo sách báo truyền thông nước ngoài thì tất nhiên họ sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn từ các thông tin xấu, độc, họ bị nhiễm diễn biến hòa bình. Bởi vì thiếu niềm tin, yếu kém tư tưởng chính trị. Nhiều quan chức trả lời phỏng vấn những đài Chống Cộng của Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ cứ như thường là đủ hiểu. Họ thờ ơ và không hiểu gì hoặc biết nhưng vẫn không quan tâm gì về bản chất của các cơ quan truyền thông này .

  Ngay cả quan chức mà còn phản bội quan điểm lập trường thì nói gì đến báo chí cấp dưới. Như Đặng Ngọc Tùng, Đinh La Thăng, Nguyễn Thanh Sơn, Lê Văn Cương, Nguyên Ngọc, Nguyễn Quang A, hay loại tôm tép như Nguyễn Hùng Cường, Đỗ Hùng, Huy Đức, Đào Tuấn. Các báochí như Lao Động, Tiền Phong, Giáo Dục VN, Dân Trí. Các kênh truyền hình như VTC, VTV.

  Nếu phải truy cứu trách nhiệm thì tuy là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn bộ hệ thống, nhưng cụ thể vẫn là các cơ quan hữu quan. Trước hết là phải nói đến các học viện báo chí và tuyên truyền, họ dạy những gì trong đó mà tạo ra một lớp người cuồng Mỹ, chống đối, chống láng giềng, đội Mỹ lên đầu, ủng hộ chiến tranh, kích động chiến tranh, đốt đền lịch sử, tống tiền doanh nghiệp, tống tiền nghệ sĩ, phóng viên nhà báo quan hệ vợ chồng nam nữ nhậu nhẹt hát karaoke dắt nhau đi nhà nghỉ ngoại tình bừa bãi, như thế này. Vấn đề tư tưởng chính trị, đạo đức cơ bản của con người và đạo đức nghề báo có được chú ý hay không? Hay vất vào sọt rác? Ý niệm "tiên học lễ hậu học văn" của ông cha và đạo đức đối với họ là những rác rưởi thối tha nhất?

  Kế tiếp là những chi bộ Đảng ở trong các tòa soạn báo chí. Nhiệm vụ của họ là giữ cho tờ báo đi đúng hướng, đúng chủ trương đường lối của Đảng, của nhiệm vụ cách mạng. Thế nhưng giờ nhiều Đảng bộ báo chí họp nhậu nhẹt công khai, như một đám "quậy" chứ không ra gì chuyên nghiệp hay tinh thần chuyên nghiệp, tinh thần kỷ luật gì cả. Nhiều đảng viên còn gia nhập vào trong các nhóm lợi ích trong các báo. Người tốt bị đào thải ngay lập tức vì bị cho là "kiêu" không "nhập gia tùy tục", nghĩa là hùa theo cá mè 1 lứa với bọn xấu trong nội bộ tờ báo. Làm người tốt, người hiền lành trong các tòa báo ngày nay chỉ có bị bắt nạt và chịu thiệt thòi. Một môi trường như vậy thì báo chí họ xuống cấp và tha hóa là dễ hiểu. Cũng không thể bỏ qua được trách nhiệm của Ban Tuyên Giáo, Bộ TTTT, Ban Kiểm tra TW về tình trạng suy thoái của báo chí và truyền hình ngày nay.

  Trả lờiXóa
 80. NÓI CHUYỆN CON NGƯỜI

  Con người khác con vật. Con vật không có trí khôn, sống theo bản năng. Con người là động vật cao cấp có não trạng, biết tư duy nhận ra điều hay điều dở của mình. Đã là người ai cũng có ưu có khuyết nhược điểm. Biết phát huy ưu điểm khắc phục khuyết điểm mới là con người để người khác kính trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vĩ nhân của thế giới, được những nhà chính trị, nghiên cứu lịch sử...kính trọng. Nhưng Bác Hồ cũng từng nói: đừng học Bác hai điều, môt là không hút thuốc, hai là phải lập gia đình. Bác biết hút thuốc rất hại cho sức khỏe, nhưng những năm tháng ở chiến khu đã hút để đỡ lạnh, trót nghiện khó bỏ, mãi về sau sức yếu, bác sĩ khuyên Bác mới bỏ hút thuốc. Còn ai cũng như Bác không lập gia đình thì sẽ nguy cho giống nòi.
  Ở đờì, có người không "thấy" được cái dở của mình để khắc phục. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của người mà không thấy ra cái hay của họ; với bản thân thì cứ cho ta là người tốt không nhìn thấy cái dở điều xấu mà sửa chữa. Họ có nhiều bệnh: tự cao tự đại cho mình hay giỏi, đó là cách tư duy chủ quan của người kém cỏi. Trong cuộc sống người có tư duy chủ quan là người "thấy mình mà không thấy người", đi ngược với cách tư duy gắn với thực tiễn, "biết địch biết ta trăm trận trăm thắng", nên họ thường chuốc lấy thất bại. Tùy theo việc, theo lúc, có trường hợp thất bại rất nặng nề; nếu họ là người chỉ huy trong đánh trận sẽ khó tránh việc "nướng quân", thua địch.
  Ở đây, trên G TL chúng ta cũng nhận ra loại người như vậy. Họ chỉ "biết" mình mà không "biết" người, họ luôn tự cao tự đại, thường xuyên "dạy" người khác, dù họ chẳng hơn ai. Còn bản thân họ thì quá tầm thường, không nhận thấy cái dở của mình, lại còn bảo thủ cho rằng đó không phải là khuyết điểm. Họ không có công lao gì với chế độ, "Một quần chúng bị VC bạc đã, ngược đãi...". Thật đáng thương hại loại người như vậy. Biết mình không công lao gì mà đòi Nhà nước phải "trả công" như người tham gia kháng chiến, đổ xương máu...Sau giải phóng tham gia công tác giáo dục nhưng tính ngang bướng, không phục tùng tập thể, xin nghỉ việc (đọc còm 13:14 19 tháng 4,2018), Stt "Gửi nhóm lật sử: VÌ SAO LỊCH SỬ MỸ GỌI "VNCH" LÀ "NGỤY"...
  Nhận diện những con người như thế, là loại người hạ đẳng của xã hội, không sai chút nào...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Quế Sơn05:03 20 tháng 4, 2018

   Bạn ĐM Maria: Biết nick bạn được đổi từ "Chủ chăn đạo thờ bò". Bạn nên giảm bớt hỗn láo lại có thể sẽ tốt hơn trên diễn đàn.

   Xóa
 81. Bài thơ sau đây được nhặt từ túi áo một bộ đội miền Bắc tử trận tại chiến trường miền Nam những năm 1969. Trong hồi ký của tử sĩ nầy, người ta còn biết anh là con của bà Trần Thị Phấn ở Hải Dương. Bài thơ nầy được đăng trên báo chí VNCH thời đó. Bài thơ không ghi tên tác giả, được một thường dân miền Nam mến thương cảnh ngộ và ghi lại :

  Sinh Bắc, tử Nam

  "Từ buổi con lên đường xa mẹ
  Theo anh em sang Lào rồi dấn bước vào Trung
  Non xanh núi biếc chập chùng
  Sớm nắng biển, chiều mưa rừng gian khổ

  Tuổi thanh xuân cuộc đời như hoa nở
  Vì hòa bình đâu ngại bước gian nguy
  Mấy tháng trời, ngày nghỉ đêm đi
  Giày vẹt gót áo sờn vai thấm lạnh

  Có những chiều Trường Sơn núi rừng cô quạnh
  Mẹ hiền ơi con nhợt nhớ quê mình
  Khói lam chiều, giàn mướp lá lên xanh
  Con bướm nhỏ mái đình xưa, ôi nhớ quá!

  Vào nơi đây tuy đất người xa lạ
  Nhưng miền Nam vẫn cùng một quê hương
  Vẫn hàng dừa xanh, vẫn những con đường
  Vẫn hương lúa ngọt ngào

  Tiếng tiêu gợi nhớ
  Con trâu về chuồng
  Ðã qua buổi ban đầu bỡ ngỡ
  Con nhìn ra nào giải phóng gì đâu?

  Buổi chợ đông vui, đồng lúa xanh màu
  Mái chùa cong buông hồi chuông tín mộ
  Lớp học tưng bừng những đàn trẻ nhỏ
  Ðang nhịp nhàng vui hát bản đồng ca

  Và sau vườn luống cải đã vàng hoa
  Ðàn bướm nhỏ rủ nhau về hút mật
  Xóm dưới làng trên niềm vui ngây ngất
  Sao người ta bắt con phải đốt xóm phá làng

  Phải gài mìn gieo tang tóc thương đau
  Ðã nhiều lần tay con run rẩy
  Khi gài mìn để phút sau bỗng thấy
  Xác người tung và máu đổ chan hoà

  Máu của ai
  Máu của bà con ta
  Máu của người như con, như mẹ
  Ðêm hôm ấy mắt con tràn lệ
  Ác mộng về, con trằn trọc thâu canh."

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xin trao đổi với bạn Nặc danh 12: 49:
   Đúng như bạn nói, bài thơ viết tay được tìm thấy trong túi áo của Anh thiếu úy tên Dũng, B trưởng, thuộc Sư Đoàn Sao Vàng, đã từng là sinh viên đại học Sư phạm khoa Ngữ Văn Hà Nội, vào Nam và hy sinh năm 1969. Bài thơ không có tiêu đề. Tiêu đề Sinh Bắc Tử Nam là tạp văn tập hợp quanh chủ đề sinh bắc tử nam mang tính tham khảo nhưng người viết không khách quan. Bài thơ gồm 18 câu, từ "Từ buổi...tiếng tiêu gợi nhớ". Bạn chép lại có mấy chỗ sai, tôi xin đính chính. Câu 9: Những chiều...(Không có từ "có"),"Con trâu về chuồng", trước, rồi mới "Tiếng tiêu gợi nhớ", sau. Từ câu 19 đến câu 37(hết bài), Phủ Tổng ủy Thông Tin & Chiêu Hồi Sài Gòn tự huyễn để phục vụ cho sách lược chiêu hồi đang rộ. Tôi phải đính chính vì thừa biết đám "bao", "kiên"... đã cứng họng và chỉ giỏi hỗn láo. Chúng nó là kẻ thù của CM, đã làm méo xệch hình thù CM. Chào bạn.

   Xóa
  2. Nặc Danh 12:49 mày lạy cụ Quế Sơn đi con.

   Xóa
  3. Ấp chiến lược.

   Năm 1960 Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra đời, theo đó là phong trào cách mạng chống Mỹ xâm lược và tay sai ở miền Nam dâng cao, đặc biệt là ở vùng nông thôn .
   Nguy cơ mất đất, mất đân vào tay Việt cộng, nguỵ quyền Sài Gòn đã tiến hành một chính sach hết sức tàn bạo gọi là ấp chiến lược.
   Ấp chiến lược là dồn dân ở vùng nông thôn vào trại trập trung để nhằm mục đích tách người dân khỏi Việt cộng, để làm cho Việt cộng không còn chỗ dựa, qua đó tiêu diệt Việt công.
   Do phải bỏ làng quê, ruộng đồng để vào ở trong ấp chiến lược, thực chất không khác gì trại tập trung nên bị người dân chống đối quyết liệt, do đó nguỵ quyền Sài Gòn đã phải dùng đến biện phấp cưỡng chế bằng cách đốt nhà, phá huỷ làng mạc, ruộng đồng làm người dân hết đường sống buộc phải vào ấp chiến lược .
   Do phải bỏ quê hương, ruộng đồng, phải sống cảnh như tù giam lỏng nên người dân phản đối bằng cách phá ấp, biến ấp thành nơi chống lại chính quyền. Cuối cùng chiến lược ấp chiến lược thất bại. Mỹ coi chiến lược ấp chiến lược của VNCH là một thảm hoạ.

   Cảnh đốt nhà, phá huỷ làng mạc, đàn áp người dân, đào hào, đặt mìn, cắm chông trong ấp chiến lược ngăn chặn Việt cộng thâm nhập đã là hình ảnh, cảm hứng cho bọn tâm lý chiến sáng tác thêm nhưng vần thơ vào bài thơ của người chiến sỹ quân giải phóng để tuyên truyền nhằm làm suy yếu tinh thần chiến đấu của quân giải phóng,

   Một lần nữa bài thơ được nhắc lại và cũng là một lần nữa và sẽ không bao giờ tội ác, những âm mưu đen tối của bọn tay sai bị lãng quên. Nó không tự thú nhận thì lịch sử đã ghi đậm vết nhơ của nó.

   Nặc Danh 12:49 thú tội và nhận tội cho VNCH mỗi khi 30/4 tới.


   Xóa
 82. Tôi là kiều bào ở Pháp trên 40 năm . Khách quan mà nói thì tôi thấy tinh thần VNCH ở hải ngoại rất mạnh.Một điều đặc biệt đáng ghi nhận là các cán bộ,nhân viên các cơ quan của chính phủ VN đóng ở nước ngoài như sứ quán, lãnh sự, hội văn hóa,vv... thì khá nhiều anh chị em đã không ngần ngại bày tỏ lập trường ủng hộ tinh thần tự do, dân chủ của VNCH và cờ vàng 3 sọc đỏ.Riêng tôi thì có linh cảm rằng chính cụ Tổng sẽ là người đưa cờ vàng trở lại quê hương VN.Tôi có chia sẻ suy nghĩ này với các anh em thân hữu trong bộ ngoại giao thì họ cũng khá đồng tình.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chế độ VNCH không phải là một hình mẫu tốt đẹp để mọi người hôm qua và hôm nay ngưỡng mộ. Ngược lại nó là sự ghê tởm mà mọi người muốn tránh xa.
   Hãy xem tự do, dân chủ của nó thế nào đẻ có đáng khen, đáng "dựng lại" ?
   Đó là "tự do" mất độc lập, không được quyền tự quyết, mọi thứ đến vận mệnh "đất nước" cũng đều phải lệ thuộc vào nước ngoài, thậm chí đến tổng thống cũng do nước ngoài quyết định, cho sống được sống, bắt chết phải chết. Ngô Đình Diêm và anh em chết nhục nhã chỉ bằng một cái gật đầu của Mỹ.
   Quân đội của "một nước" mà đánh đâu dù lớn hay nhỏ đều phải có sự yểm trợ của quân nước ngoài không thì mười trận thua cả mười. Tướng Mỹ nói thẳng "ai chi tiền người đó chỉ huy" nên quân của " quốc gia" chỉ như con rối.
   Thể chế chính trị thì gọi là tam quyền phân lập cho vui còn thực quyền đều tập trung vào nhánh hành pháp, thậm chí là theo chế độ gia đình trị.
   Chế độ kinh tế gọi là kinh tế thị trường nhưng vẫn theo kế hoạch 4 năm, thu nhập chủ yếu dựa vào viện trợ của nước ngoài, người Hoa năm tới 80% thương mại, chi phối hầu hết sản xuất công nghiệp và hàng tiêu dùng. Thực sự là một nền kinh tế do nước ngoài nắm, ngừng viện trợ thì đổ.
   Đời sống dân sự thì dồn dân vào ấp chiến lược sống như tù bị giam lỏng, dân phải bỏ ruộng đồng, quê cha đất tổ để sống như bầy đàn, buộc phải phá ấp trả giá bằng sinh mạng của mình để được chết tự do.
   Tự do tôn giáo bị đàn áp, phật giáo và nhiều tôn giáo khác bị trấn áp làm hàng vạn người thiệt mạng, nhằm mục đích tiêu giệt mọi tôn giáo để miền Nam trở thành toàn tòng ki tô giáo.
   Nền giáo dục thì trường lớp được mở theo ấp chiến lược, theo họ đạo, xứ đạo.
   Xã hội thì những đô thị, những vùng có quân Mỹ và quân chính phủ đóng thì gần như biến thành nhà thổ, đàn bà con gái trở thành trò tiêu khiển cho binh lính ngoại quốc và lính quốc gia,...

   Với một xã hội như vậy thì sao mà tồn tại được khi nguồn viện trọ bị mất đi, những thứ được cho là "tốt đẹp" không có gốc rễ từ dân tộc, không là tiến bộ thực sự từ tự thân mà tất cả chỉ như cây tầm gửi thì có gì là ước mơ cho ai.

   VNCH không những đã chết mà nó còn là vết nhơ của lịch sử, nó như con ghẻ mà đến người đẻ ra nó là Mỹ cũng muổn quyên đi , những "nhà dân chủ" cũng không thèm, vì đụng đến nó, lấy việc"dưng lại chế độ VNCH" làm mụ tiêu đấu tranh của minh thì thất bại đầu nước. Đâu họ có dại. Ngoài bọn tàn dư VNCH ca ngợi "tự sướng", tự hão huyền phục dựng lại VNCH thôi chứ có ai thèm màng tới .

   Không ai ngu đưa vết nhơ lịch sử VNCH ra làm mồi câu người khác cả, trừ tàn dư của nó .
   Khi nói là "tha thứ" thì cái được tha thứ đó phải hiểu là nó là tội lỗi. Khi nói là "gác lại quá khứ" thì cái quá khứ đó chắc chẳng tốt đẹp gì.
   Không ai ngu dại lại đi dựng lại cái tội lỗi, cái không tốt đẹp đó làm gì và có muốn cũng chẳng được vì có mấy ai nghe, mấy ai theo mà dựng.


   Xóa
  2. Mấy anh chị ở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp nói theo cách phỉnh trẻ con để cho mấy anh già tha phương cầu thực nơi đát khách quê người, đang sống hoài niệm cảm thấy "sung sướng", cảm thấy đỡ tủi nhục trước khi xuống địa ngục vì tội bán nược, làm tay sai cho giặc.

   Thế mới biết kiếp làm tay sai nó nhục là vậy.
   Ráng chịu nghe, số phận nó thế biết làm sao được. Mấy anh chị ngoại giao "bơm" cho thế cũng là sự nhân đạo vuốt mắt cho, vậy là hanh phúc lắm rồi.

   Xóa
  3. Cụ Tổng đang là hào kiệt của dân tộc, tinh thần nhân ái yêu chuộng hoà bình của người Việt Nam đang được cụ Tổng khôi phục, nhân lên. Cụ đang là người dẫn dắt cuộc đấu tranh chống tham nhũng được người dân ủng hộ, gửi gắm niềm tin. Cụ đang là gương sáng mẫu mực chí công vô tư Đảng tin, dân mến.
   Hạ được uy tín cụ không dễ, nếu không muốn nói là bất khả thi. Kẻ muốn làm điều đó chẳng khác gì "lạy ông con ớ bụi này" .

   Ấu trĩ, ngu đốt quá chống sao được cộng sàn.

   Xóa
  4. Tôi là Việt Kiều ở Mỹ đã gần 50 năm nay và là người tiên phong chống cộng, nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó thất bại nhục nhã ê chề như ngày nay.. Hơn 40 năm qua càng chống cộng sản, cộng sản nó càng mạnh. Lớp đích thị gọi là tỵ nạn chính trị, đích thị trong cơ quan công quyền và trong quân lực VNCH nay đã chết gần hết, số còn lại thì giò đã già yếu, chỉ có thể mang súng nhựa và hô khẩu hiệu thội. Lớp trẻ thì nó đếch cần, nó lại còn tỏ ra thân thiện yêu quyê hương đất nước hơn cả cha ông nó. Cộng đồng lại đang bị chia rẽ sâu sắc, nhiều người bỏ "sự nghiệp" chống cộng, quay về quê hương bắt tay với cộng sản gọi là góp phần xây dựng đất nước làm cho cộng đồng chống cộng sản ở hải ngoại đang lâm vao tình trạn tan rã.
   Tôi có quen biết và có một số người bạn thân quen trong cả hạ viện, thượng viện, trong chính phủ Mỹ nói với họ rằng xưa không thắng được cộng sản bằng vũ khí thì nay bằng đân chủ, nhân quyền, bằng củ cà rốt chắc sẽ thắng, để làm được điều đó tôi không quên nhắc họ là cầm phải dựng lại chế độ VNCH, một chế độ "tuyệt vời" thì họ không ngần ngại, tỏ rõ quan điểm rất ủng hộ và hứa rằng bạn cứ yên trí, chúng tôi sẽ giúp dựng lại cái mà bạn muốn, sớm thì vài trăn năm, muộn thì nghìn năm chắc chắn là sẽ được.
   Tôi hả lòng hả dạ và tịn rằng lúc đó quyền trong tay mình cộng sản hết đường chạy.

   Xóa
 83. Những ai đã trải qua chiến tranh ở Miền Nam trước 75 sẽ không lạ gì những trò tâm lý chiến, chiêu hồi của Mỹ Ngụy. Và dễ dàng nhận ra đâu là sự thật. Chiến tranh kết thúc hơn 40 năm cùng với nó là sự phôi pha của thời gian. Đó là cơ hội mà bọn 3 que bới ra và tung lên các loại rác rưỡi dạng như bài thơ đã được chế biến này mà hiện nay chúng ta thấy đầy rẩy trên mạng. Vì vậy,xin cảm ơn sự vạch trần của bác QS để những người sinh sau 1975 có thêm thông tin và hiểu rõ hơn vấn đề.

  Trả lờiXóa
 84. Góp ý ông Quế Sơn.
  Bên Stt "Gửi nhóm lật sử...", ngày Thứ tư 11/4/2018, ông còm lúc 13:14 ngày 19 tháng 4 2018 có viết: "Còn quần chúng biết can những đảng viên gần 60 tuổi đảng bớt hoặc câm mồm lại khi đang say sưa bù lu bù loa, ông TBT đảng CS Mã Lai là người Việt Nam". Điều này ông dốt. Lẽ ra ông thực hiện câu ông bà ta dạy: "biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe". Không biết chớ có bẻm mép khua môi nhé. Tôi chỉ cho ông, hãy gõ cụm từ: "Một người Việt Nam làm TBT đảng CS Malaysia", Google sẽ cho ông nhiều bài của mấy tờ báo, có cả trên Google tienlang năm 2014 nữa. Stt này có góp ý của bạn CCB lấy từ báo viết theo lời kể của ông Nguyễn Mạnh Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (thuộc Học viện chính trị Hồ Chí Minh). Ông Hà đi Singapore được bạn đưa đến bảo tàng về CS tham quan có lưu trữ tư liệu về người Việt Nam làm TBT đảng CS Malaysia đầu tiên này. Ông vào xem cho sáng mắt ra rồi câm miệng (như ông nói) là đúng người đấy.
  Người "khôn" biết nói những gì cần, không nói những gì mình chưa am tường. Chỉ có người "ngu" mới hay khoe những đều mình dốt, nên bị người ta khinh khi, coi thường...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi xin chép lại câu bạn viết, tặng lại bạn:"Người khôn biết nói NHỮNG GÌ CẦN". Tranh biện với bạn thì bạn vỡ não ngay nhưng hoàn toàn không có lợi cho CM, ảnh hưởng đến chính nghĩa, có hại cho tổ quốc. Phụ họa cho chiêu bài "Sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ ở Việt nhằm ngăn không cho làn sóng đỏ tràn xuống Đông Nam Á" là điều tối kỵ. Bạn cứ miệt thị tôi ngu, dốt gì cũng không sao. Vì càng ngu thì càng phải học. Vậy nhé.

   Xóa
  2. A ha! Bạn Bạn Đọc đang làm sáng tỏ "chính nghĩa của Hoa Kỳ" "chiến đấu bảo vệ thế giới tự do, chống lại cuộc xâm lăng của cộng sản" và cũng tố cáo "Bắc Việt làm tay sai cho Nga Tàu âm mưu nhuộm đỏ Đông Nam Á". Bạn có biết ấp chiến lược bắt đầu từ Mã Lai không?

   Xóa
 85. Ai vô đây đả kích VIỆT NAM CỘNG HÒA thì đó chính là người Bắc chứ người Nam họ rất biết ơn và tôn trọng chế độ VIỆT NAM CỘNG HÒA.Ngày giải phóng miền Nam mà cộng sản nói chính là ngày Quốc hận đối với người Nam.Vào Nam giải phóng cái gì trong khi người Nam sống mà thứ gì cũng có không thiếu gì cả và người Nam có đầy đủ các quyền tự do dân chủ và tôn giáo.Tóm lại người Bắc không biết gì cả mà vô đây phán.Mặc dù tôi sống ở thời cộng sản nhưng tôi được ông bà cha mẹ của tôi kể lại.Tôi cảm thấy tự hào vì tôi là con cháu người miền Nam.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Văn là người. Nên đọc cách viết của bạn không khó để nhận biết bạn là con cháu các cụ 3 que hải ngoại và dĩ nhiên bạn chỉ được giáo dục trong môi trường 3 que. Bạn nên tư duy một chút xíu: Mỹ nó giàu mạnh như vậy, VNCH nó tốt đẹp như ông bà cha mẹ bạn nói thì làm sao nó phải chịu thất bại nhục nhã như vậy ? À quên nữa với kiểu tư duy như bạn, chắc bạn không tin tui là người miền Nam thâm căn cố đế đâu.

   Xóa
  2. Trước năm 1975 dân số ở miền Nam Việt Nam có 14 triệu người thì ở những vùng do VNCH kiếm soát là gần 8 triệu người, ở vùng thuộc Cộng Hoà MNVN là trên 6 triệu người. Như vậy nói 30/4 là ngày quốc hận của người dân miền Nam là không đúng, nó chỉ đúng với người theo VNCH thôi nếu họ muốn gọi như thế.

   Nói là gải phóng miền Nam là giải phóng miền Nam khỏi sự xâm lược của đế quốc Mỹ, mặc dù khi đó không còn quân đội Mỹ ở miền Nam nhưng Mỹ vẫn kiểm soát miền Nam bằng hình thức Việt Nam hoá chiến tranh, Mỹ vần viện trợ quân sự, kinh tế và điều khiển cuộc chiến tranh thông qua VNCH .

   Nói người dân miền Nam sống đầy đủ và tự do phải dựa vào nền Kinh tế của VNCH nó giầu mạnh đến đâu để mà nói, mà "tự hào".
   Thời VNCH kinh tế miền Nam rất yếu kém, mức tăng trưởng nhiều năm âm. Bình quân 1955-1975 mức tăng trưởng GDP bình quân đạt 6%/năm bình quân đầu người tăng 0,8%/năm, trong khi VNDCCH đạt mức tăng tương ứng là 6% và 3%/năm.
   Nền kinh tế VNCH sống dựa chủ yếu vào viện trợ của Mỹ. Trong 20 năm 1955-1975 Mỹ viện trợ kinh tế cho
   VNCH trên 10 tỷ đôla chiếm gần 60% tổng thu nhập cua VNCH. Bình quân thu nhập của nền kinh tế nội địa là 54 đôla/ người, công cả viện trợ Mỹ bình quân là 125 đôla/ người. Tính chung 65% thu nhập quốc dân và chi phí công của chính phủ là tiền viện trợ Mỹ.
   Ông Nguyễn Cao Hách, phó chủ tịch hội đồng kinh tế-xã hội VNCH nói :"nếu Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ cho VNCH, VNCH chỉ có thể sống được 4 tháng thôi"
   Tự do gì mà một "quốc gia" không có quyền tự quyết, vận mệnh "Tổ quốc" lại do kẻ khác quyết định ?

   Đầy đủ là thế, tự do là vậy, bán nước cho giặc, đẩy dân vào cảnh lầm than, chết chóc mà vẫn "tự hào" vẫn thấy "sung sướng" thì không hiểu đó là người hay vật ?

   Xóa
  3. "Cụ/ông, Tổng thống/ chí sỹ Ngô đình Diệm" nói ; " Biên giới Hoa Kỳ tới tận phía Nam vỹ tuyến 17 thì VNCH làm gì có Tổ quốc hay tổ cò để mà nói "quốc hận" hay "cò hận".

   Xóa
 86. Quế Sơn là loại tép riêu, trình độ chưa đầy lá mít, mà lên giọng dạy người khác. ông Nguyễn Mạnh Hà, TS. Đại tá, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, (nay đã nghỉ hưu) hiểu biết gấp trăm lần ông Quế Sơn. Ông Nguyễn Mạnh Hà biết cân nhắc vấn đề khi nói, đưa ra việc người Việt Nam làm TBT đầu tiên Đảng CS Malaysia. Đây là sự thật lịch sử có liên quan tới cuộc đời hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, người làm lịch sử Đảng cần sưu tầm, công bố cho mọi người biết, nghiên cứu. Chuyện Mỹ ngăn làn sóng CS xuống Đông Nam Á họ không chỉ rêu rao mà thực hiện từ lâu, có gì phải che giấu chuyện Đảng CS ở Indonesia, Mã Lai, Thái Lan ra đời hoạt động. Trình ông Quế Sơn thấp kém vậy cần lắng nghe học hỏi người nhiều vào. Đừng có tự cao, chớ có giấu dốt, đặc biệt những lĩnh vực ông không am hiểu, không nhận thức đúng như chuyện này.

  Trả lờiXóa
 87. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 19:51 22 tháng 4, 2018

  @ BẠN ĐỌC,
  Tôi vừa vô G TL gặp ngay còm của bạn. Tôi nhận ra bạn am hiểu nhiều về anh Nguyễn Mạnh Hà và kiến thức về lịch sử Đảng.
  Với tình ấy, tôi kể bạn nghe chuyện này: Năm 1995, sau khi thành lập "Ban Liên lạc cựu tù binh Việt Nam chống Mỹ" có đến địa phương tôi họp cùng một số cựu tù bàn về thực hiện việc cung cấp tư liệu để biên soạn Lịch sử Đảng trong trại giam tù binh. Lúc đó trưởng ban là ông Ba Cao, năm 1968 ông bị bắt vào phân khu A2 Phú Quốc, nơi tôi ở. Sau đó ông được tín nhiệm làm Bí thư Đảng ủy phân khu này. Sau giải phóng ông Ba Cao là Thường trực Đảng ủy Sở CA TP HCM rồi về Long An - quê nhà của ông - làm Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Kiểm tra Đảng. Nhưng mãi mà việc tập hợp ý kiến cũng như chưa làm xong Lịch sử Đảng trong các nhà tù. Sau đó có một lần họp nữa nhưng tôi bận không đi dự. Bẵng đi rất lâu, cách nay hơn 5,6 năm anh Phạm Bá Lữ "Trưởng Ban liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng việt Nam bị địch bắt tù đày" có mời tôi dự cuộc họp một số cựu tù góp tư liệu cho anh Nguyễn Mạnh Hà, Viện trưởng lịch sử Đảng để anh ấy viết phần Lịch sử Đảng trong nhà tù Mỹ - ngụy. Họp tại T78, lúc đó khá đông nào là Trương Mỹ Hoa, Trương Tấn Sang, Võ Thị Thắng...đại diện cho cựu tù chính trị, tù binh.
  Hơn một tháng sau anh Bá Lữ lại gọi điện thoại mời tôi lên T78 gặp anh Nguyễn Mạnh Hà lần nữa. Lần này anh Hà chỉ gặp một ít, chưa tới 10 người để nghe thêm những điều chưa rõ. Các anh nói Bộ Chính trị chỉ đạo làm cho xong. Chúng ta không còn chuyện tù đày của địch nữa, nhưng phải viết cho bạn bè các nước khác họ cần.
  Tôi có hỏi anh Bá Lữ, anh Mạnh Hà viết Lịch sử Đảng trong tù xong chưa? Anh Lữ không chú ý. Tôi hỏi Sđt anh Mạnh Hà để liên lạc nhưng anh Bá Lữ không có, vậy nên không rõ anh Hà làm xong chưa?
  Việc viết Lịch sử Đảng trong tù đề ra rất lâu, tôi nhớ ông Lê Khả Phiêu lúc là Cục Chính trị của Quân đội đã chỉ đạo mà qua bao đời vẫn chưa làm xong, cho tới anh Mạnh Hà sau này.
  Thật ra viết sử rất khó, nhất là viết sử ở thời kỳ xa xưa, việc tìm tư liệu đã khó mà xử lý tư liệu càng khó hơn. Có việc chỉ nghe người không trực tiếp kể lại, không thể đối chiếu, so sánh khi gặp ý kiến khác nhau thậm chí trái ngược nhau, chọn ai, bỏ ai? Tôi đọc một số cuốn Lịch sử Đảng bộ các xã ở một số địa phương của tôi thấy có chỗ không ổn. Làm Lịch sử Đảng trong tù các anh nghe trực tiếp mà còn gặp khó nên khá lâu chưa hoàn thành, nói chi viết lịch sử Đảng trường hợp xa xưa nghe người không trong cuộc kể lại.
  (Tôi có cuốn "Trại giam tù binh PHÚ QUỐC, 1967 - 1973" do Ban Liên lạc cựu tù binh Việt Nam chống Mỹ in phát hành 1995, của TRẦN VĂN KIÊM, một nhà báo bị bắt ở tù Phú Quốc. Cuốn sách viết rất công phu, đầy đủ (chỉ thiếu phần sưu tập hài cốt liệt sĩ tù binh Phú Quốc, thực hiện sau khi sách này xuất bản nên chưa có số liệu).

  Đúng như ban nói anh Nguyễn Mạnh Hà là Đại tá, TS. Lúc tôi gặp 2 lần tại TP HCM anh Hà còn khá trẻ, nay đã nghỉ hưu. Hôm gặp lần thứ hai, trước khi vào làm việc anh Hà có kể câu chuyện: anh Trương Tấn Sang kỹ tính quá. Anh Hà được giao viết bài diễn văn cho Chủ tịch nước đọc tại cuộc họp - họp gì, tôi quên vì không chú ý - Trong bài ấy có trích dẫn lời nói của người xưa. anh Trương Tấn Sang yêu cầu lấy sách cho anh xem những chỗ trích dẫn, có vẽ anh Hà không hài lòng.

  Lúc này tôi ít vào G TL. lại lười không viết còm. Nay gặp trúng việc nên kể với bạn cho vui. Chúc BẠN ĐỌC vui vẻ, sức khỏe, thành công.

  Trả lờiXóa
 88. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 21:22 22 tháng 4, 2018

  @ Bạn BẠN ĐỌC,
  Trên kia bạn có nói đến NHẬN THỨC, điều này tôi rất tâm đắc. Triết học Mác - Lênin cho ta biết nhận thức một sự vật từ cảm tính tới lý tính, từ nông tới sâu, thật là chính xác. Thực tế cuộc sống cho ta hiểu đúng vấn đề như thế. Cùng một sự việc nhưng lúc mới tiếp xúc ta hiểu khác (hiểu chưa sâu), khi tiếp xúc lâu hiểu đầy đủ hơn. Chính vì vậy mà muốn hiểu người phải có thời gian làm việc chung một năm là vậy. Lúc trẻ tôi hiểu vấn đề đó không sâu như bây giờ về già. Cũng tài liệu Lịch sử Đảng, nhưng trình độ khác nhau nhận thức khác nhau, cũng tài liệu ấy nhưng người mới vào Đảng không thể hiểu như người trong Đảng nhiều năm, đảng viên thường hiểu không như cán bộ Trung Cao cấp, nói chi người ngoài Đảng họ đọc không hiểu như người trong Đảng. Ngay Triết học Mác Lênin cũng vậy. Khi học trong rừng, lúc còn trẻ, chưa kinh nghiệm nhiều tôi hiểu không sâu như sau này học Trường Nguyễn Ái Quốc. Ngay tài liệu viết cho lớp Trung cấp cũng khác tài liệu cho lớp Cao cấp, tài liệu cho Cao cấp mở rộng kiến thức rất nhiều.

  Năm 2008 tôi gửi cho Tạp chí STXDĐ bài: "Nhận thức và công tác tuyên truyền". Tòa soạn cho đăng. Sau anh em kể lại họ nhận ra tác giả sẽ có bài đóng góp cho tạp chí. Đúng như vây. Từ bài đầu tiên ấy tôi tham gia liên tục cho mãi tới ngày nay. Bài này khi viết tôi chú tâm uốn nắn một bài viết không ổn của một tác giả đăng trong Bản tin của huyện. Nhưng sau khi đăng trong Bản tin địa phương tôi nảy sinh ý gửi cho Tạp chí STXDĐ chứ không phải có ý viết cho họ ngay từ đầu.
  Bài này tôi còn lưu giữ, hẹn dịp khác sẽ gửi lên để bạn đọc chơi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lạy Trời ông đừng đưa lên đây, mất thời gian lắm.

   Xóa
  2. Một vùng quê Quảng Nam chuyên làm cái ông việc nhặt phân người trên các bãi tha ma về phơi khô, đập nhỏ để bán cho những ai có nhu cầu chăm bón sản xuất nông nghiệp. Cái nghề vất vả nhọc nhằn ấy không có gì đáng xấu hỗ. Có điều, ngày nay khoa học kỹ thuật, mức sống, cuộc sống đã tiến bộ ngàn lần hơn xưa, người hiểu chuyện ở nơi mình đã từng nhặt phân người 7 đời, hãy chôn chặt những kỷ niệm buồn ấy đi. Đằng này, không phải thi thoảng mà thường xuyên nhắc nhớ xa gần chuyện nhặt cứt khô trên diễn đạt. Ai? Nhặt cứt khô , ẩn dụ, là cái nghề gì? Đang cười rung cả bụng, cả bàn, cả bàn phím. Ối dzà! Ối giợi! Ối "5 bước công tác"!

   Xóa
  3. Gõ sai nhiều quá: công việc, diễn đàn.

   Xóa
 89. Có cứt khô của ông Thép mới có thứ cho lão Quế Sơn nhét vào miệng đấy. Độc giả G TL ai cũng thấy từ lâu rồi.
  Hay, ấy thật là hay!!!
  Hài!!!

  Trả lờiXóa
 90. Cái thứ người còn thua cả rác ấy nói làm chi cho phí thì giờ.
  Nhớ phân loại và cho nó vào sọt rác độc hại để người ta nhốt vào lò thiêu tránh phát tán vi trùng.

  Trả lờiXóa
 91. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 16:07 23 tháng 4, 2018

  Lật chồng sách cũ có cuốn Luyện Lý Trí của học giả Nguyễn Hiến Lê. Cuốn sách có mục ĐIỀU TRA - PHỎNG VẤN (trang 102 - 103). Tôi trích một số đoạn cho ai cần than khảo.

  2. ĐIỀU TRA - PHỎNG VẤN
  Một cách điều tra là phỏng vấn - Có hai lối phỏng vấn:
  - Hoặc trực tiếp hỏi.
  - Hoặc gián tiếp gửi thư.
  Dù phỏng vấn lối nào thì cũng phải nghĩ trước rất kỹ những câu sẽ đem ra hỏi rồi thí nghiêm xem những câu ấy có khéo không, người bị phỏng vấn có hiểu rõ ý của ta không.
  Có khi chỉ thay đổi lối hỏi mà những câu trả lời khác nhau rất xa...
  Đừng nên hỏi quá 10 câu. Bảy, tám câu cũng là hơi nhiều rồi.
  Phải vui vẻ, nhã nhặn, kiên nhẫn, biết tâm lý người thì phỏng vấn mới có kết quả.
  Đối với người, đừng có thành kiến người ta nói sai, nhưng cũng đừng vội tin những điều người ta cho hay, mà chỉ nên coi những điều đó như những giả thuyết. Phải kiểm tra lại.
  Muốn kiểm soát chứng ngôn và tài liệu, ta phải làm sáu công việc dưới đây:
  1. Tìm nguồn gốc. Phần này diễn giải nửa trang.
  2. Tra xem nguồn gốc có giả không? Diễn giải 1/3 trang.
  3. Xét xem lời chứng có thành thực không. Dài hơn nửa trang.
  4. xét đoán sự kiện. Dài gần 2 trang.
  5. Xét chứng nhân. Dài nửa trang.
  6. Đối chiếu các tin tức tài liệu. Dài 1 trang. (Điều tra - phỏng vấn là phần 2 của chương V: Vì thiếu hiểu biết mà lý luận sai - chương này có 3 phần).

  Cuốn sách này có mười chương:
  Chương 1: Tại sao chúng ta lý luận sai.
  Chương 2: Bốn định lệ căn bản.
  Chương 3: Bốn phép lý luận.
  Chương 4: Những lỗi lý luận.
  Chương 5: Vì thiếu hiểu biết mà lý luận sai.
  Chương 6: Luyện óc phán đoán.
  Chương 7: Những điều mà nhiều người tin.
  Chương 8: Học chữ ngờ.
  Chương 9: Tập đề phòng.
  Chương 10: Một điều mà tôi không còn ngờ gì nữa.
  Kết.
  Tất cả các chương đều có nhiều tiểu mục.

  Cuốn sách rất bổ ích cho mọi người.

  Trả lờiXóa