Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Mở đầu năm mới- ÔN LẠI NHỮNG TRANG VIẾT CỦA BÁC HỒ VỀ LỊCH SỬ NHÀ NGUYỄN

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của Đảng và dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Chính vì vậy, Đảng ta mới có chủ trương phát động phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh.
Từ năm 2003 đến nay, thực hiện nghị quyết các Đại hội toàn quốc của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 04 chỉ thị về Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh; thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng ta trong lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo gương Bác, mãi mãi đi theo con đường mà Người đã lựa chọn. Trong quá trình thực hiện các Chỉ thị đó, cả hệ thống chính trị, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đã tích cực tham gia và đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta trong sạch, vững mạnh, đất nước ngày càng phát triển.
Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, thời gian qua, công tác tuyên truyền về học tập và làm theo gương Bác có nhiều thành tích, kinh nghiệm, bài học quý, tạo được dấu ấn trong xã hội. Tới đây, phải duy trì thường xuyên, nâng cao chất lượng, tận dụng sự phát triển của khoa học-công nghệ, nhất là công nghệ thông tin để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo gương Bác; kịp thời giới thiệu, lan tỏa trong xã hội những tấm gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cần phát huy tối đa vai trò của hệ thống báo chí, văn nghệ sĩ, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.
Từ nhận thức đó, Google.tienlang tâm niệm rằng, những bài viết, những nhận định của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lịch sử phải luôn được coi là chuẩn mực trong nghiên cứu bộ môn khoa học này. Bất cứ ai, dù mang mác giáo sư tiến sĩ nhưng nay phát biểu ngược lại với quan điểm của Bác Hồ thì người đó đều bị coi là kẻ “lật sử”. Và, Google.tienlang cũng cho rằng việc ôn lại các trang viết của Bác Hồ là nhiệm vụ thường xuyên, không bao giờ xưa cũ.
Mở đầu Năm mới 2020, Google.tienlang xin cùng với bạn đọc ôn lại những trang viết của Bác Hồ về Nhà Nguyễn.
*****
Trong thư gửi ông Utơlây, ngày 16-10-1919, Nguyễn Ái Quốc viết: “Ngay trong cái cung điện Huế cũ kỹ và tối tăm, mà cuộc sống tù hãm, trụy lạc đã nhấn chìm những người sống trong đó vào sự nhu nhược, đến nỗi họ dửng dưng trước mọi việc diễn ra bên ngoài…”.

- Trong “Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản” ngày 21-9-1923, Nguyễn Ái Quốc viết: “‘Triều đình và vua quan (nhà Nguyễn) lệ thuộc tuyệt đối vào chính quyền Pháp. Họ bị chủ Pháp khinh bỉ và nhân dân ghét”.

- Trong bài “Nên học sử ta” đăng trên báo Việt Nam độc lập, ngày 1-2-1942, Nguyễn Ái Quốc viết: “Trước khi vua Gia Long bán nước cho Tây, nước ta vẫn là nước độc lập”. “Vì muốn giành làm vua mà Gia Long đem nước ta bán cho Tây. Thế là giang san gấm vóc tan tác tiêu điều, con Lạc cháu Hồng hóa làm trâu ngựa”.

- Trong bài diễn ca “Lịch sử nước ta”, do Việt Minh Tuyên truyền Bộ xuất bản, tháng 2-1942, Nguyễn Ái Quốc đã viết về vua Gia Long như sau:

“Gia Long lại dấy can qua/ Bị Tây Sơn đuổi, chạy ra nước ngoài/ Tự mình đã chẳng có tài/ Nhờ Tây qua cứu, tính bài giải vây/ Nay ta mất nước thế này/ Cũng vì vua Nguyễn rước Tây vào nhà/ Khác gì cõng rắn cắn gà/ Rước voi giày mả, thiệt là ngu si”.

Và Nguyễn Ái Quốc đã viết về vua Tự Đức như sau: “Nay ta mất nước nhà tan/ Cũng vì những lũ vua quan ngu hèn/ Năm Tự Đức thập thất niên/ Nam kỳ đã lọt dưới quyền giặc Tây/ Hăm lăm năm sau trận này/ Trung kỳ cũng mất, Bắc kỳ cũng tan/ Ngàn năm gấm vóc giang san/ Bị vua họ Nguyễn đem hàng cho Tây!/ Tội kia càng đắp càng dày/ Sự tình càng nghĩ càng cay đắng lòng”.

- Trong “Báo cáo đọc tại Đại hội các đoàn thể cách mạng Việt Nam ở nước ngoài” họp tại thành phố Liễu Châu (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), vào tháng 3-1944, Nguyễn Ái Quốc đã phát biểu: “Năm 1862, vua Tự Đức ký hiệp ước bán nước, cắt nhượng ba tỉnh Sài Gòn, Biên Hòa, Mỹ Tho cho giặc Pháp”.

- Trong “Trả lời điện phỏng vấn của Dân quốc Nhật báo” (Trung Quốc), ngày 3-4-1949, Hồ Chủ tịch đã viết bài về Bảo Đại – ông vua cuối cùng của vương triều Nguyễn như sau: “Vĩnh Thụy trở về nước với hơn 10.000 viện binh Pháp để giết hại thêm đồng bào Việt Nam. Vĩnh Thụy cam tâm bán nước. Vĩnh Thụy làm tay sai cho thực dân, là một tên phản quốc”.

- Trong quyển “Thường thức chính trị” do NXB Sự thật ấn hành lần đầu năm 1954, Bác Hồ chỉ rõ: “Hơn 80 năm trước đây, đế quốc Pháp thấy nước ta người đông, của nhiều, bèn dùng vũ lực sang cướp nước ta. Giai cấp phong kiến (vua, quan) thì hủ bại hèn nhát, chỉ biết bán nước, không dám chống giặc”.

- Trong “Báo cáo về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi” tại kỳ họp thứ XI Quốc hội khóa I, ngày 18-12-1959, Bác Hồ viết: “Giữa thế kỷ XIX, đế quốc Pháp bắt đầu xâm lược nước ta: Bọn vua quan phong kiến đã đầu hàng giặc ngoại xâm và bán nước ta cho đế quốc Pháp. Trong gần một thế kỷ, đế quốc Pháp đã cấu kết với giai cấp phong kiến để thống trị nước ta một cách vô cùng tàn bạo”.

- Trong Báo cáo chính trị đọc tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng (27-31/3/1935), đồng chí Tổng bí thư Lê Hồng Phong chỉ rõ: Chính sách mới của đế quốc Pháp và mưu mô mới của bọn thống trị bản xứ là “trả quyền cho bù nhìn Bảo Đại, cải cách Nam triều, lập nguyên lão nghị viện. Thi hành các chính sách ấy, không phải trở lại điều ước nô lệ năm 1884 như nhiều người đã tưởng mà là kiên cố quyền thống trị của đế quốc Pháp”.


- Trong Nghị quyết của cuộc Hội nghị Trung ương lần thứ VI nổi tiếng (6-8/11/1939), do đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ trình bày, đã phân tích kỹ: “Chính phủ Nam triều Bảo Đại đã hoàn toàn bán mình cho đế quốc Pháp, làm tay sai đắc lực cho đế quốc trong cuộc đàn áp phong trào cách mệnh năm 1930-1931”. “Bảo Đại đã hoàn toàn làm nô lệ một cách vô liêm sỉ cho đế quốc” (website Đảng Cộng sản Việt Nam).

Không chỉ Bác Hồ, trong thế kỷ XX, các đồng chí lãnh đạo lỗi lạc của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta như: Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp… cũng đều đánh giá vương triều nhà Nguyễn và đều hoàn toàn nhất trí với quan điểm của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization), gọi tắt là UNESCO, Khóa họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 24 tại Paris, từ ngày 20-10 đến 20-11-1987, đã thông qua các nghị quyết về việc tổ chức lễ kỷ niệm các nhân vật kiệt xuất và các sự kiện lịch sử, trong đó có Nghị quyết 24C/18.65 về việc Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tư cách là Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và là Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Bác là người thứ 21 được vinh danh trên toàn cầu từ trước đến năm 1987.
Về nghị quyết của UNESCO vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trang bìa: Tập biên bản của Đại hội đồng UNESCO Khóa họp 24 tại Pa-ri, ngày 20-10 - 20-11-1987, Quyển 1: Nghị quyết.
Xem thêm bài 
Vậy thì ngày nay, mọi toan tính của những kẻ "lật sử", dù họ có là giáo sư tiến sĩ, dù họ cố tô vẽ rằng họ là những người "đổi mới tư duy", dù họ có tổ chức cả trăm cái gọi là "hội thảo khoa học" nhưng một khi họ đi ngược lại CHÂN LÝ BÁC HỒ  thì họ cũng sẽ thất bại thảm hại!
Lê Hương Lan

70 nhận xét:

 1. Cựu Chiến binhlúc 21:09 1 tháng 1, 2020

  Những trang vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam ở thế kỷ 20 được tiếp nối một cách sinh động hơn, đặc biệt hơn bởi được lưu giữ về cuộc đời, sự nghiệp của người Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh. Nhưng đứng ở góc độ sử học, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ làm rạng danh những trang vàng đó, mà Người còn là một sử gia lớn. Ngay từ những năm 20 của thế kỷ 20, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã lấy các đề tài lịch sử để sáng tác các tác phẩm lớn, như: Kịch Con rồng tre, Lời than vãn của bà Trưng Trắc... để tuyên truyền thức tỉnh đồng bào trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
  Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, mùa xuân năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Người đã về sống và làm việc tại hang Pác Bó - Cao Bằng. Ý thức sâu sắc mục đích của việc học tập, nghiên cứu lịch sử để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng, từng bước đưa họ vào cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cuối năm 1941, Người đã viết cuốn Lịch sử nước ta. Ðây là tập diễn ca lịch sử gồm 208 câu lục bát, phần kết có 30 mốc lịch sử dân tộc quan trọng.

  Tác phẩm Lịch sử nước ta do Việt Minh tuyên truyền Bộ ấn hành ra mắt lần đầu tiên giữa ngàn trùng Pác Bó tháng 2-1942, vào đúng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Ngọ. Và Xuân Canh Tý năm nay (2020), vừa tròn 78 năm ra đời tác phẩm.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cựu Chiến binhlúc 21:10 1 tháng 1, 2020

   Chỉ với 208 câu thơ lục bát, Nguyễn Ái Quốc đã chọn lọc, xác định giới thiệu những nhân vật, những sự kiện chân thực khách quan đủ để khôi phục chính xác bức tranh hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc với những nét cơ bản về truyền thống yêu nước, đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Mở đầu tác phẩm, Bác đánh giá cao vấn đề nghiên cứu lịch sử nguồn gốc dân tộc và tự hào về truyền thống tốt đẹp của tổ tiên:

   "Dân ta phải biết sử ta

   Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam...".

   Ðọc tác phẩm, chúng ta nhận thấy lịch sử dân tộc không còn là lịch sử của các triều đại với vai trò tuyệt đối của các vua chúa, mà là lịch sử của quần chúng nhân dân ở mọi lứa tuổi, mọi giới, mọi thành phần:

   "Bất kỳ nam nữ, nghèo giàu

   Bất kỳ già trẻ cùng nhau kết đoàn".

   Quan trọng nhất là Lịch sử nước ta đã vận dụng sáng tạo quan điểm duy vật mác-xít khi bình luận, giải thích sự kiện, nhân vật, phá tan các quan điểm duy tâm, thần bí, các tư tưởng "thiên mệnh", "ngụy", "chính thống"... trong các sách sử thực dân, phong kiến...

   Ôn lại lịch sử dân tộc, Lịch sử nước ta đã giúp người đọc nắm được bài học kinh nghiệm cốt tử, như Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định ở hai câu thơ kết thúc phần diễn ca của tác phẩm:

   "Dân ta xin nhớ chữ đồng

   Ðồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh".

   Xóa
  2. Cựu Chiến binhlúc 21:12 1 tháng 1, 2020

   Tin tưởng vào truyền thống của dân tộc và sức mạnh đoàn kết của toàn dân sẽ đưa cuộc đấu tranh đến bến bờ thắng lợi, nên kết thúc tác phẩm Nguyễn Ái Quốc đã tiên đoán một dấu mốc lịch sử quan trọng: "1945, Việt Nam độc lập".

   Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh viết cuốn Lịch sử nước ta, trước hết, làm tài liệu học tập cho cán bộ trong các lớp huấn luyện ở chiến khu, đồng thời, với mục đích phổ biến rộng rãi trong nhân dân, để giáo dục và ôn lại truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm oanh liệt của dân tộc. Người khẳng định từ nam phụ lão ấu, người bình dân hay tầng lớp phú hào, quý tộc đều có lòng yêu nước nồng nàn, anh dũng chống ngoại xâm, để giành lấy độc lập cho nước nhà. Qua đó, Người động viên, khích lệ nhân dân ta phát huy truyền thống yêu nước, nâng cao lòng tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập tự do.

   Cũng như chùm các bài ca viết cùng thời gian nhằm tuyên truyền, giác ngộ quần chúng, khi viết cuốn Lịch sử nước ta theo diễn ca lịch sử, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đặc biệt chú ý đến đặc điểm của một số tác phẩm diễn ca lịch sử dân tộc viết bằng chữ Nôm từ thế kỷ 17. Các tác giả của những tác phẩm đó dù mang quan điểm sử học phong kiến nhưng cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc truyền thống yêu nước của dân tộc. Quan trọng nhất là tác phẩm của họ đạt thành công lớn trong việc chuyển tải tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, có sức sống rộng rãi trong quần chúng bằng hình thức dân gian truyền miệng, lưu truyền từ đời này qua đời khác.

   Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh chọn thơ ca làm phương tiện thể hiện và chuyển tải những kiến thức lịch sử cơ bản cho người dân vì thực tế đất nước ta khi đó, có hơn 90% dân số Việt Nam mù chữ và còn trong đói nghèo. Ðồng thời, Người cũng hiểu sâu sắc rằng, thơ ca rất gần gũi, quen thuộc với người dân nước Việt, nhờ đặc tính có vần, có điệu nên dễ thuộc, dễ nhớ, dễ đi sâu vào lòng người.

   Xóa
  3. Cựu Chiến binhlúc 21:14 1 tháng 1, 2020

   Nghiên cứu và hiểu rõ hoàn cảnh lịch sử Việt Nam lúc đó, càng nhận thức hết giá trị thực tiễn lớn lao của tác phẩm Lịch sử nước ta. Tác phẩm đã khéo kết hợp được hai yêu cầu khoa học và nghệ thuật dưới hình thức thơ lục bát rất quen thuộc với nhân dân ta. Lời thơ ngắn gọn, dung dị, dễ hiểu, nhưng rất súc tích, giúp người đọc ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc và nhận thức đúng đắn lịch sử của đất nước. Về phương pháp viết sử, Nguyễn Ái Quốc đã chọn lọc sự kiện, tài liệu chứ không sa đà vào các chi tiết lịch sử. Quan trọng nhất là Nguyễn Ái Quốc đã chú trọng nhận định, đánh giá khái quát các sự kiện và nhân vật lịch sử tiêu biểu.

   Ðể giới thiệu tác phẩm Lịch sử nước ta tới đồng bào, đồng chí, trong bài viết "Nên học sử ta", đăng trên báo Việt Nam độc lập (số 117, ngày 1-2-1942) lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhấn mạnh mục đích nên học lịch sử dân tộc và khẳng định lịch sử nước ta dạy cho ta bài học: "lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do". Cuối bài này có ghi thêm "Vừa mới xuất bản quyển "Sử nước ta" bằng thơ. Hay lắm, giá mỗi quyển 1 hào ai muốn mua hỏi cán bộ địa phương".

   Sau đó, tác phẩm trên được tái bản nhiều lần. Hiện nay, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam còn lưu được một số bản in cuốn Lịch sử nước ta xuất bản năm 1942, 1947 và 1949. Năm 1977, tác phẩm này đã được in trong cuốn Thơ ca cách mạng ở Việt Bắc của Vũ Châu Quán - Triều Ân - Hoàng Quyết (Nxb Văn hóa dân tộc). Ðến năm 1983, Lịch sử nước ta mới được chính thức in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, có nội dung đúng như văn bản do Việt Minh tuyên truyền Bộ xuất bản tháng 2-1942.

   Sau tác phẩm Lịch sử nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục khai thác các đề tài lịch sử dân tộc phục vụ cho nhiệm vụ giáo dục, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thêm yêu mến các bậc tiền nhân, trân trọng các di sản và truyền thống dân tộc. Ðặc biệt hơn cả là vào các dịp đầu xuân, Người gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước những bài thơ chúc Tết độc đáo. Nhưng Lịch sử nước ta mãi mãi là một tác phẩm giá trị cả ở góc độ sử học và văn học, có vị trí quan trọng trong kho tàng lịch sử và văn học mà Người đã để lại. Lịch sử nước ta đã in sâu vào tâm trí của nhiều đồng bào, đồng chí. 78 năm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên tác phẩm Lịch sử nước ta được xuất bản, đến nay có những người thuộc thế hệ những năm tháng đó vẫn còn thuộc lòng toàn văn hoặc từng đoạn của tập diễn ca này. Ðây chính là bài học kinh nghiệm quý giá đối với những người làm công tác biên soạn sách giáo khoa lịch sử các cấp phổ thông hiện nay.

   Xóa
  4. Cựu Chiến binhlúc 21:15 1 tháng 1, 2020

   Xuân Canh Tý này, trong bối cảnh toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta đang tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", không gì thiết thực hơn đối với những người làm công tác giáo dục, giảng dạy, nhất là ở bộ môn Lịch sử, chính là học tập và làm theo phương pháp viết và dạy lịch sử của Bác Hồ. Ðó là điều hết sức quan trọng để nâng cao chất lượng dạy và học sử đối với thế hệ trẻ ngày nay.

   Theo TS CHU ĐỨC TÍNH (Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh)

   Xóa
 2. Đây là quan điểm của GS Phan Huy Lê trên Vietnamnet. Theo như trả lời của ông Phan Huy Lê thì quan điểm của ông ngược lại hoàn toàn, hay có thể nó là phê phán quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh Angry

  http://vietnamnet.vn/vanhoa/2008/10/808823/

  Đi sâu vào thời kỳ Nguyễn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu thảo luận, nhưng quan điểm trong hội thảo này sẽ xích lại gần nhau qua không khí học thuật tự do, tranh luận cởi mở, để qua cọ xát sẽ tiếp cận sự thật trung thực nhất.


  GS Phan Huy Lê
  Đến giờ chúng ta mới tổ chức hội thảo để nhìn nhận, đánh giá lại một thời kỳ lịch sử đã bị ứng xử không công bằng, liệu có muộn không? Nhất là khi, rất nhiều thế hệ học sinh, sinh viên đã học qua SGK và có cái nhìn lệch lạc, một chiều về các chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn?

  - Nói chậm thì cũng đúng, vì quan điểm phê phán thời kỳ chúa Nguyễn, nhà Nguyễn gần như trở thành quan điểm chính thống. Quan điểm này xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1954, đỉnh cao là năm 1960 - 1962, từ đó thành quan điểm ảnh hưởng đến tất cả những công trình nghiên cứu, kể cả sách giáo khoa phổ thông cũng như đại học, dù không có sự chỉ đạo cụ thể nào như thế, nhưng một số cuốn sách được xem là chính thống đưa ra quan điểm đó và nhiều người cứ hướng theo.

  Quan điểm này có bối cảnh khách quan, hình thành trong thời kỳ chiến tranh, khi mục tiêu sống còn là dành độc lập và thống nhất tổ quốc. Bối cảnh chính trị đó tác động mạnh đến nhận thức của giới Sử học, nhưng bản thân giới sử học cũng phải chịu trách nhiệm về mặt phương pháp luận.

  "Hy vọng hội thảo này gây được chuyển biến khá căn bản trong nhận thức đánh giá, cả về mặt công tích lẫn hạn chế về thời kỳ chúa Nguyễn và triều Nguyễn. Đứng về phương diện khoa học thì đây là thời điểm chín mùi cho cuộc hội thảo tầm quốc gia, vì đã có quá trình chuẩn bị, vài thập kỷ nghiên cứu..."
  Đứng về mặt thời gian là chậm, nhưng trong cái chậm đó có những lý do của nó. Trong suốt thời gian từ 1990 trở về đây có rất nhiều công trình nghiên cứu, trên dưới 20 hội thảo về vấn đề này, nhưng chưa có quy mô quốc gia mà mới là những hội thảo cấp trường ĐH (ĐH Huế, ĐH Sư phạm TPHCM, ĐH Sư phạm Hà Nội), cấp Viện hay Trung tâm nghiên cứu. Những hội thảo đó về chủ đề thì chưa tập trung, hoặc chưa đi cả thời kỳ dài, mà thường đi vào một phương diện nào đó, như thảo luận riêng về tình hình bảo tồn di sản văn hóa, tình hình kinh tế và bộ máy quản lý hành chính...

  Có những cuộc hội thảo quan điểm xung đột khá gay gắt (nhất là thời kỳ đầu), nhưng tiếng nói của những kết quả nghiên cứu mới ngày càng thu hút sự quan tâm của giới khoa học và đã góp phần tạo nên một xu hướng mới trong nhận thức. Hy vọng hội thảo này gây được chuyển biến khá căn bản trong nhận thức đánh giá, cả về mặt công tích lẫn hạn chế về thời kỳ chúa Nguyễn và triều Nguyễn. Đứng về phương diện khoa học thì đây là thời điểm chín mùi cho cuộc hội thảo tầm quốc gia, vì đã có quá trình chuẩn bị, vài thập kỷ nghiên cứu, để trên cơ sở các thành quả đó, đi tới nhìn nhận có tính chất tổng hợp, hệ thống trên một số vấn đề cơ bản, còn dĩ nhiên một số vấn đề cụ thể còn phải tiếp tục thảo luận, nhưng có định hướng chung.

  Trả lờiXóa
 3. Chuyện ký nhượng ba tỉnh Nam Kỳ cho Pháp không phải lỗi hoàn toàn của Tự Đức. Sứ giả Phan Thanh Giản qua Pháp để chuộc lại ba tỉnh Nam Kỳ nhưng lú lẫn và sợ Pháp đến độ chẳng những phải nộp phí chiến tranh cho Pháp mà còn nhượng luôn ba tỉnh miền Đông. Lỗi của Tự Đức là lúc PTG về không phạt nặng (chỉ phạt cho có lệ) mà lại giao trách nhiệm 3 tỉnh miền Tây. Ông này đã vốn sợ Pháp nên đến khi Pháp dọa đánh là dâng luôn viện cớ thương dân, có biết đâu là đế quốc Pháp thật cũng không ham Đông Dương lắm, năm 1870 thua Phổ (Prussia) thì dụ nhượng thuộc địa mà Bismarck không thèm. Lúc đó mà kiên quyết đánh thì cũng chưa chắc thua như về sau.

  Trả lờiXóa
 4. Nhạc sĩ Thế Hiển động viên và truyền lửa ấm cho anh em đồng chí và đồng bào đấu tranh chống bè lũ ngụy sử và bọn tiêu cực đang điên cuồng bảo vệ cho hành vi lật sử và các nhân vật đốt đền, điên cuồng cắn xé những người tốt đang đấu tranh chống tiêu cực, chống diễn biến hòa bình, chống lại tình trạng tự diễn biến tự chuyển hóa trong Đảng.

  Thời gian 10 năm đổ lại đây thì lịch sử bị đánh phá rất nhiều, lịch sử chống ngoại xâm bị vấy bẩn không ít, nhưng có vẻ như thời kỳ bị đánh phá nhiều nhất chính là thời kỳ chống Mỹ cứu nước, những gì liên quan đến Mỹ và tay sai, vai trò của Mỹ và tay sai là bị xuyên tạc 1 cách có trọng tâm trọng điểm.

  NS Thế Hiển: Ngày xưa chống kẻ thù là chính diện, là 1 mất 1 còn, kẻ thù ngoài sáng, ngày nay chúng nó ẩn rất sâu trong lòng chúng ta. Cuộc đấu tranh càng khó khăn cam go và phức tạp.

  https://www.youtube.com/watch?v=zIbmz6SnBh4

  Nhạc sĩ Thế hiển là thần tượng âm nhạc của tôi. Thật rất là vui khi 1 người nổi tiếng kỳ cựu lão thành trong làng nhạc lại có tấm lòng như vậy, làm ấm lòng chiến sĩ đồng bào, đồng chí đồng hương. Đây giống như 1 món quà Noen về tinh thần, để giúp cho mọi người có thêm ngọn lửa tinh thần rực cháy trong tim để vững tin trên con đường đấu tranh bảo vệ lẽ phải, giữ gìn chân lý, bảo vệ đạo lý và sự trong sáng của lịch sử dân tộc, cũng như lịch sử cách mạng Việt Nam, quân sử Việt Nam và lịch sử của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

  Tôi thần tượng chú Thế hiển là vì bố tôi hồi đi Thanh niên xung phong rất mê chú. Người nhạc sĩ đi đâu cũng với cây đàn Ghita đem niềm vui tiếng hát lại cho đời với những tác phẩm bất hủ. Không lẫn vào đâu được. Vừa bình dân lại vừa rất đậm chất "đời". Một nghệ sĩ chân chính. Không như 1 số nghệ sĩ như Thành Lộc, Ngô Thanh Vân, anh Mỹ Kyo York thường có những phát ngôn vô ý thức, vô trách nhiệm, ích kỷ, quan hệ với tà ma rồi bị ô nhiễm đầu óc, chỉ thích thể hiện cái Tôi cá nhân vị kỷ mà quên đi lợi ích của đất nước và sự bình yên của nhân dân.

  Như bà Tôn Nữ thị Ninh đã nói, 1 người phụ nữ kiên cường tài trí đĩnh đạc mà tôi vô cùng kính nể, xuất phát điểm của VN không giống Hàn quốc hay Nhật bản, báo chí đừng so sánh tầm bậy. Hãy làm những gì tích cực. Vì 1 tổ quốc XHCN bình yên, giàu đẹp, phát triển, ổn định để phát triển.

  Cụ Hồ là uy tín của Đảng, các chính kiến, căn dặn, các lời dạy của Người là uy tín của Đảng, sức mạnh của Đảng. Uy tín chính là quyền lực vô hình. Đảng phải có quyền và phải mạnh thì mới bắt "Hổ" được, mới chống tham nhũng tốt được. Mà thật ra nói cho ngay bọn lật sử cũng chính là bọn tham nhũng ở 1 lĩnh vực khác. Chẳng qua là không trực tiếp liên quan đến tiền tệ, nhưng có liên quan đến yếu tố phản Đảng, phản động, phản quốc, phản dân tộc.

  Lật sử nói cho ngay chính là phản bội Tổ Quốc, bọn bảo vệ cho lật sử cũng là bọn bán nước.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Rất hay, chứng tỏ giờ đây nhiều người đã nhận ra và ý thức được mối đe dọa nguy hiểm của đám lật sử. Không chỉ giới hạn trong 1 vài nhóm bạn CCB hay chi bộ Đảng nữa mà lan rộng ra khắp mọi giới trong quần chúng, gồm cả giới trí thức văn nghệ sĩ vốn xưa nay không chú ý nhiều về chính trị. Sự lan tỏa của phong trào bảo vệ lịch sử Việt Nam là rất quan trọng và cần thiết cho công cuộc chống lật sử, chống ngụy sử.

   Xóa
  2. Tôi thích lúc NS. Thế Hiển nói "Các đồng chí trẻ ngày nay khó khăn hơn chúng tôi ngày xưa nhiều. Ngày xưa là kẻ thù ngay trước mặt, đánh một mất một còn. Còn ngày nay chúng nó ẩn rất sâu kinh khủng lắm".
   Các cô chú TW Cục Miền Nam nói những câu có thể nghe như "Diễn biến hòa bình", "Chính xác". Họ cũng thừa nhận Ns. Thế Hiển nói đúng.

   Xóa
 5. Tôi nghĩ thay vì chờ ai đó lật sử rồi mới chống vậy không bằng xây dựng 1 hệ thống miễn dịch, không đợi mất bò mới lo làm chuồng. Các cụ đã dạy ngừa bệnh hơn trị bệnh.

  Hai biện pháp mà tôi nói đến 1 là tăng cường "Đốt Lò" chống tiêu cực trong hệ thống giáo dục, học đường. Sau đó thay đổi hệ thống giáo dục làm sao đó cho lớp 1 đã có thể học được tổng quan về lịch sử VN ít nhất là đến chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc.

  Nên dạy các em về lịch sử cách mạng VN thời đại Bác Hồ ngay từ lớp 1. Tuổi nhỏ thì chỉ học đại cương và đơn giản nhất, chỉ cần ghi nhớ các sự kiện lớn, chỉ cần hiểu được bản chất vấn đề. Lớp học càng cao thì giáo trình sẽ càng phức tạp và chi tiết hơn.

  2 là vận động, huy động các nghệ sĩ người nổi tiếng tham gia các chương trình truyền thống, các hoạt động truyền thống, có tính chất nhớ ơn đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, nói chung là những sự kiện yêu nước, đặc biệt là ở những ngày lễ lớn.

  Bên TQ họ làm được điều này rất tốt có thể tham khảo. Nhiều phim kỷ niệm là các bộ phim "toàn sao". Họ mời được không chỉ các ngôi sao nổi tiếng nhất trong nước mà cả các người nổi tiếng bên ngoài như TVB HongKong, Đài loan, Singapore, Hàn Quốc về đóng phim cách mạng. Thậm chí mời được cả Thành Long (HK), Tứ đại thiên vương HồngKông, Lý Liên Kiệt (Sing) và Chân Tử Đan từ Mỹ về đóng phim kỷ niệm Quốc Khánh (Kiến Quốc Đại Nghiệp) .

  Làm được điều này không chỉ đạt được 1 việc tốt là giới nghệ sĩ không còn thờ ơ đứng ngoài mà tích cực tham gia vào văn nghệ cộng đồng, bổ ích lành mạnh trong 1 không khí yêu nước, mà nó còn giúp cảm hóa, thuyết phục được những nghệ sĩ đang lập lờ hoặc đang bị chao đảo phương hướng, đang bị phản động bơm thổi rồi nghe theo, và giúp cô lập những nghệ sĩ phản động ngoan cố có tư tưởng phản động, hay có những phát ngôn phản động.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn nói đúng, cần phải đưa vào chương trình giáo dục ở bậc tiểu học nội dung lịch sử, các nội dung có tính chất uống nước nhớ nguồn để hình thành nhân cách cho các em ngay từ nhỏ

   Xóa
 6. Bạn РОДИНА và Sputnik có những đề xuất hay và khả thi.
  Tôi thấy trong bài, các chị chủ nhà đã có trích dẫn lời ông Trần Quốc Vượng.
  "Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, thời gian qua, công tác tuyên truyền về học tập và làm theo gương Bác có nhiều thành tích, kinh nghiệm, bài học quý, tạo được dấu ấn trong xã hội. Tới đây, phải duy trì thường xuyên, nâng cao chất lượng, tận dụng sự phát triển của khoa học-công nghệ, nhất là công nghệ thông tin để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo gương Bác; kịp thời giới thiệu, lan tỏa trong xã hội những tấm gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cần phát huy tối đa vai trò của hệ thống báo chí, văn nghệ sĩ, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp."

  Tôi xin nhấn mạnh "ần phát huy tối đa vai trò của hệ thống báo chí, văn nghệ sĩ"

  Từ đó suy ra cần yêu cầu các nhà báo và các cơ quan báo chí phải có kiến thức cơ bản về lịch sử.
  Từ đó suy ra cần xử lý những nhà báo và cơ quan báo chí dù chỉ nhai lại luận điệu của những kẻ lật sử, tạo diễn đàn cho bọn lật sử tuyên truyền trái đường lối mà Bác Hồ và dân tộc ta đã chọn.

  Trả lờiXóa
 7. Đồng Thị Kim Thanhlúc 17:29 2 tháng 1, 2020

  Hầu hết các ý kiến của các bạn phía trên đều hay và khả thi.
  Tôi kiến nghị các bạn chủ nhà đăng thành bài độc lập
  1. Bài Diễn ca của Bác Hồ "Lịch sử nước ta".
  2. Video clip nói chuyện của Nhạc sĩ Thế Hiển mà bạn РОДИНА đã dẫn "Ngày xưa chống kẻ thù là chính diện, là 1 mất 1 còn, kẻ thù ngoài sáng, ngày nay chúng nó ẩn rất sâu trong lòng chúng ta. Cuộc đấu tranh càng khó khăn cam go và phức tạp."

  https://www.youtube.com/watch?v=zIbmz6SnBh4

  3. Các bạn chủ nhà hay ai đó viết 1 bài theo ý kiến đề xuất của bạn sputnik13:54 2 tháng 1, 2020 và 1 bài theo đề xuất của bạn Thùy Chi 16:54 2 tháng 1, 2020, rằng "Cần phát huy tối đa vai trò của hệ thống báo chí, văn nghệ sĩ"

  Từ đó suy ra cần yêu cầu các nhà báo và các cơ quan báo chí phải có kiến thức cơ bản về lịch sử.
  Từ đó suy ra cần xử lý những nhà báo và cơ quan báo chí dù chỉ nhai lại luận điệu của những kẻ lật sử, tạo diễn đàn cho bọn lật sử tuyên truyền trái đường lối mà Bác Hồ và dân tộc ta đã chọn. "

  Trả lờiXóa
 8. Bếp Hoàng Cầmlúc 19:12 2 tháng 1, 2020

  Tôi cũng đồng ý với đồng chí Sputnik. Không thể nói lớp 1 bé tí biết gì mà học sử cận hiện đại, thật ra tôi nghĩ đủ năng lực tư duy để đọc truyện tranh là đủ tư duy để học lịch sử đại cương của 1 nước từ thủa sơ khai thượng cổ đến thời cận và hiện đại. Chúng có đủ tư duy để nhớ quân nào đánh với quân nào, nước nào choảng nhau với nước nào, tên họ 1 số vĩ nhân, cả 1 năm học mà bảo không nhớ được các diễn biến chính của lịch sử VN thì khó tin. Đủ tuổi xem phim hoạt hình đọc truyện tranh thì cũng đủ tuổi học lịch sử thời cụ Hồ và 2 cuộc kháng chiến được rồi.

  Trẻ con bây giờ chừng lớp 6 là nó lên mạng cày nát Google, chặn bao nhiêu cũng không xuể. Nếu chặn Việt Tân trực tiếp thì cũng chỉ chặn được trang web, có chặn được bọn Việt Tân đang hoạt động trong Wiki, FB, Youtube và mxh đâu. Trẻ con như tờ giấy trắng ai viết vào gì thì viết, đợi bọn Việt Tân lật sử tự viết "sử" của chúng nó vào các em hết rồi sau lên lớp 12 mới bắt đầu học về Bác Hồ đi đánh Điện Biên thì tiêu rồi. Lúc đó đầu óc các em nhỏ đã đầy rẫy những ký ức về "Đại tướng nướng quân", "Sự thật Hồ Chí Minh", hay "Sau đó hiệp định Geneve chia đôi thành VNCH", "Cộng Sản cướp công", "Cộng Sản xâm lược", "Cộng Sản siêu ác", "Cộng Sản đáng sợ", "CS là quỷ Satan", "Vì CS xâm chiếm nên VN và miền Nam mới nghèo chứ giải phóng gì", "chả cần đánh đấm cũng sẽ auto độc lập", "xua đuổi 2 nền văn minh", "đội tuyển VNCH thời Ngô tổng thống đá còn hay hơn đội tuyển CSVN ngày nay" vv như chúng thấy trên các tít trang 1 trang 2 Google, trên các tít Youtube, Wiki, FB.

  Có 1 điều tôi thấy là hình như ngày càng nhiều "hổ" và "ruồi" bị ra rìa thì trùng hợp ngẫu nhiên thay càng ít trường hợp lật sử nữa và mọi thứ dường như ngày càng an định lại. Gần đây báo chí cũng đỡ, truyền hình cũng thế. Như thế thì đúng có lẽ là cả bọn chúng nó có gì đó liên quan đến nhau ít nhiều. Có khi có những kẻ nhận hối lộ để viết bậy và nói điêu về lịch sử, xuyên tạc lịch sử. Lịch sử chỉ là 1 phần, thật ra tôi nghĩ ý của chúng nó là muốn thay đổi nhận thức, làm lung lay ý chí, sức mạnh của Đảng và chuyển đổi văn hóa chính trị trong Đảng, làm phai màu đảng viên, từng bước thay đổi bản chất của Đảng và chế độ cầm quyền, giống như cách mà nó đã làm ở LX trước đây, tức là rút gạch để cho tự sụp đổ lấy.

  Trả lờiXóa
 9. Vụ "lật sử" này giờ lan tỏa rộng lắm, tôi nhậu với 2 ông bạn không quan tâm chính trị mấy cãi nhau về vụ gì đấy người chết ngoài đường ai cũng làm ngơ không thèm báo công an đọc được trên mạng. 1 ông thì bảo là do lật sử mà ra, vì đảo điên lịch sử thì đảo điên đạo đức suy đồi con người chỉ còn biết đến tiền và lợi còn các giá trị ngày xưa thì ngày càng phai nhạt vô cảm nó đi. Nghĩa là đạo đức xã hội suy đồi là do lật sử mà ra, do công tác quản lý thông tin yếu kém mà ra. Nhưng ông kia thì cãi bảo họ không gọi Công an là vì công tác quản lý đường dây nóng là quá tồi, gọi cũng như không, có gọi thông báo họ cũng không tin mà tưởng là phá. Vì thế mới không ai gọi là thế. Lúc ấy tôi tưởng chỉ 1 mình biết về lật sử nhưng không ngờ 2 ông chả liên quan gì và rất ít chính trị chính em trên internet cũng biết. Chứng tỏ trong giới bình dân có rất nhiều biết vụ này nhưng có lẽ ngại và lười nên ít lên tiếng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Sáp nhập Thành Đô 2020lúc 03:01 3 tháng 1, 2020

   Bây giờ nhiều người bít lắm rồi và cũng không ngại nói như trc nữa. Vì đây là 1 hiểm họa giặc nội xâm rất nguy hại. Kẻ địch trên mặt trận tư tưởng.
   Mấy hum nay nhiều thánh troll mxh đổi avatar sang cờ Ngũ Tinh Hồng Kỳ của Tung Cửa chúc mừng sáp nhập Việt Trung để troll vụ "hội nghị Thành Đô" cười đau cả bụng like mỏi cả tay.

   Xóa
  2. Vụ "Bí mật hội nghị Thành Đô", đến mấy ông tướng tá như ông Nguyễn Trọng Vĩnh (mới chết vừa rồi), Lê Duy Mật, Nguyễn Văn Bồng... cũng có đơn đòi Bộ Chính trị "bạch hóa" thì mới rầm rộ chứ từ đầu, khi tên Kami tung tin, có mấy ai để ý đâu.
   Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014
   "BÍ MẬT HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ" LÀ TIN VỊT- LỜI THÚ NHẬN CỦA NGƯỜI TUNG TIN

   http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/10/bi-mat-hoi-nghi-thanh-o-la-tin-vit-loi.html

   Xóa
 10. Vụ lật sử là rất nguy cơ vì nó làm cho con người ta không biết tin vào đâu nữa và không dám tin gì nữa, càng không dám tin vào lều báo đưa tin nữa , đọc tin trên báochí mà không biết tin nó đưa có đúng không hay là tin giả fake news, hay là tin bị cắt xén uốn nắn. Nhiêu vụ báo chí nó đưa tin không rõ đúng hay không nữa, nhiều khi rất hoang mang. Nhất các báo chí "chiếu dưới" từng tham gia hùa vào các vụ lật sử như Giáo Dục VN, Thanh Niên, Tuổi Trẻ trâu, VNEXPRESS, Vietnamnet, Rận Trí. Nói chung chiến dịch lật sử này là chiến dịch dập tắt niềm tin, gây lung lay cho những gì chúng ta từng biết, từng kinh nghiệm trải qua.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Các báo đã đăng tin thì phải kiểm duyệt chặt chẽ; không thể đưa tin không được kiểm chứng làm nhiễu loạn thông tin; đặc biệt là các thông tin có tính chất lật sử

   Xóa
 11. Mặc dù nhà Nguyễn và Kito Pháp không nằm trong lịch sử giai đoạn Cụ Hồ và người Cộng Sản xuất hiện cứu nước, có nghĩa là lịch sử cách mạng Việt Nam, hoặc lịch sử cận đại và hiện đại Việt Nam, có nghĩa là không nằm ở trọng tâm đánh phá của các thế lực thù địch với cách mạng VN và người CS Việt nam nhưng nó đều liên hệ, liên đới với nhau. Chúng nó yếu thế nên ở cùng 1 mặt trận và kết bè kết đảng, chị ngã em nâng, quyết tâm lật đổ lịch sử của đất nước này cho bằng được. Sau khi chúng lật đổ lịch sử thành công thì tất nhiên sẽ thừa thắng xông lên lật tiếp những cái khác!

  Trả lờiXóa
 12. Tôi cũng đồng ý là hiện nay tính cảnh giác đề phòng đã cao hơn nhiều so với trước kia rồi. Trước đây mỗi khi nghe 1 câu ất ơ về lịch sử ở trên báo chí lá cải thì bực tí rồi quên ngay, phản ứng cao lắm là còm chửi vài câu. Sau đó quên nhanh và cũng không nhớ kẻ phát ngôn là ai hay tờ báo nào.Giờ thì tôi thấy nhiều người đã bắt đầu ghi nhớ rất rõ thủ phạm là ai, và ở trên tờ báo nào, để mà đề phòng cảnh giác.

  Nhạc sĩ Thế Hiển đúng là 1 con người đáng kính trọng. Nghệ sĩ có người này kẻ nọ. Riêng về Thành Lộc thì tôi cũng nhớ là ở trong 1 gameshow Vietnam Got Talent bản cũ lâu rồi lúc Thành Lộc còn là giám khảo chung với NSƯT Hoài Linh và 1 cô nữa tôi không nhớ tên.

  Trong cuộc thi này ở tập hôm đó có 1 thí sinh dự thi với tiết mục vẽ chân dung Bác Hồ, trước đó khi hội ý và tập dợt thì Thành Lộc đã biết ý tưởng dự thi của thí sinh là vẽ Bác và có vẻ khó chịu, bảo là nếu vẽ Bác thì 1 số khán giả hải ngoại và trên Youtube sẽ không thích, vì vậy nên vẽ thêm Hoàng Sa Trường Sa với chủ đề là Bác Hồ hướng ra biển đảo Biển Đông để cho khán giả ở ngoài nước có thể chấp nhận được. Thí sinh đồng ý.

  Nhưng đến khi ghi hình thi chính thức thì Thành Lộc luôn tỏ ra hậm hực hằn học cay cú khó chịu vì chờ lâu, cô kia cũng bảo lâu quá nên chấm rớt, Hoài Linh cố gắng thuyết phục Thành Lộc và cô giám khảo cho qua nhưng cả 2 đều bảo lưu quan điểm nên thí sinh bị rớt lãng sẹt. Về sau vào sân khấu nhiều người tiết lộ ra là Thành Lộc trách thí sinh là "vẽ Bác Hồ thì tỉ mỉ lâu dữ còn vẽ biển đảo thì nhanh dữ". Đây là lý do Thành Lộc tị nạnh hằn học chấm rớt thí sinh?

  Mấy năm sau đó Thành Lộc còn giẫy nẫy lên khi 1 chùa có 1 tác phẩm tranh Đạo Pháp và Dân Tộc, theo đó đức Thích Ca Mâu Ni đại biểu cho Đạo Pháp còn Bác Hồ đại biểu cho dân tộc. Thế nhưng 1 lần nữa Thành Lộc lại hằn học hậm hực cho rằng đây là phạm thượng bất kính, trong khi Thành Lộc cũng chả phải là Phật tử thực thụ. Trong khi chùa và tuyệt đại đa số tăng ni Phật tử đều rất bình thường với bức tranh này. Cụ Hồ Chí Minh đại biểu cho dân tộc là hoàn toàn xứng đáng, thế xin hỏi nếu không phải Bác thì là ai?

  Còn với Ngô Thanh Vân và những nghệ sỹ hùa theo với các tag "Cầu nguyện cho Hồng Kông" thì tôi cũng hết ý kiến. Độ trơ tráo phải như thế nào, nhận thức phải hỏng đến thế nào mới có thể ủng hộ 1 bọn đập phá tanh banh Hồng kông tan hoang rồi bảo "cầu nguyện cho Hồng Kông", "xuống đường cùng HK". Không cần các bạn "cầu nguyện" hay "đứng cùng", Chỉ xin đừng đập phá Hồng Kông nữa thôi là người dân Hồng Kông tạ ơn rất nhiều rồi để họ còn đi làm nuôi con và sinh hoạt lại bình thường.

  Phải những chủng loại ác tâm hoặc ngu si đần độn đến mức độ nào đó mới có thể đi "thích" hoặc "chia sẻ", "thả tim" các tag này về Hồng Kông, bị nhồi sọ và tự nhồi sọ mà cố tình không nhìn thẳng vào sự thật là những ai phá banh Hồng Kông, những ai đang trực tiếp phá hoại sự thịnh vượng ở đấy với các hành động cực đoan điên rồ nhất và trực tiếp nhất.

  Ngày xưa thì chống Cộng cực đoan giờ thì mọc ra căn bệnh chống Trung Quốc cực đoan, chống TQ chẳng qua vì yếu tố Cộng Sản và XHCN ý thức hệ, chứ Đài và Phi cũng đang chiếm đảo sao không chống? Chẳng lẽ Đài Loan không phải là "Tàu"? Ngay cô ca sỹ xưa kia chống Luật an ninh mạng chẳng qua là vì đọc trên VOA phóng viên không biên giới họ bảo là Luật an ninh mạng VN là bản sao của Luật an ninh mạng TQ. Theo tôi thì việc học hỏi TQ và các nước tiên tiến, các nước hiện đang tiến bộ hơn mình là chuyện thường. VN học hỏi luật pháp của rất nhiều nước chứ chả riêng gì TQ.

  TQ có nhiều điểm tương đồng và đi trước ta khoảng 10 năm, có nhiều kinh nghiệm từng trải mà ta chưa có, vì vậy dù cho có học theo TQ thì tôi cũng ủng hộ. Nếu học TQ mà tốt cho VN, đưa đến sự thành công trong việc xây dựng CNXH ở VN như TQ thì càng học nhiều càng tốt, học, học nữa, học mãi! Những kẻ cay cú cứ sủa và chọc gậy bánh xe thì những người công nhân vẫn tiếp tục xây dựng thôi và bỏ ngoài tai tiếng chó sủa mà tiếp tục xây dựng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có lắm người Việt bị cái hay thích rập khuôn theo phong trào. Thấy Mỹ giàu có thượng nghị viện và hạ nghị viện là đòi rập khuôn như vậy, không hiểu là họ làm thế vì hoàn cảnh lịch sử - muốn 13 tiểu bang hợp với nhau thì phải có cấu trúc làm sao cho tiểu bang nhỏ không thấy lép vế. Đem rập khuôn về Việt Nam như râu ông nọ cắm cằm bà kia, làm luật pháp khó sửa đổi hơn nữa chưa nói gì giữa bị chi phối bằng nhóm tư bản (như chính trị của Mỹ bây giờ đang bị). Học lấy cái hay bỏ cái không phù hợp phải luôn luôn trong tinh thần chuộng tiến bộ.

   Xóa
 13. Nguyễn Đức Kiênlúc 08:22 3 tháng 1, 2020

  Đọc tất cả ý kiến các bác, các bạn phía trên, tôi rất vui!
  Tôi vui hơn nữa là các bạn chủ nhà đã chọn chủ đề rất trúng cho ngày đầu năm mới 2020.
  Mở đầu năm mới- ÔN LẠI NHỮNG TRANG VIẾT CỦA BÁC HỒ VỀ LỊCH SỬ NHÀ NGUYỄN
  Và thích đoạn kết của chủ trang
  "Vậy thì ngày nay, mọi toan tính của những kẻ "lật sử", dù họ có là giáo sư tiến sĩ, dù họ cố tô vẽ rằng họ là những người "đổi mới tư duy", dù họ có tổ chức cả trăm cái gọi là "hội thảo khoa học" nhưng một khi họ đi ngược lại CHÂN LÝ BÁC HỒ thì họ cũng sẽ thất bại thảm hại! "

  Viết như trên, tôi nghĩ rằng với các bạn chủ trang, năm 2020 sẽ là năm khởi đầu cho công cuộc Tổng tấn công áp đảo đối với lũ ngụy sử, lũ lật sử.
  Đọc ý kiến bình luận của các bác, các bạn phía trên, tôi thấy vấn đề ngụy sử, lật sử đang ngày càng trở nên bức xúc trong cả XÃ HỘI chứ không chỉ là của riêng ở các bạn chủ trang, không chỉ là của riêng nhóm Cựu chiến binh hay nhóm thanh niên cờ đỏ...

  Vừa qua, tổng kết công tác Tuyên giáo 2019, đ/c Võ Văn Thưởng đưa ra kết luận rằng Năm 2019, công tác tuyên giáo có bước chuyển biến nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều khiếm khuyết.
  Tôi đồng tình với nhận định này.
  Có nhiều bác cho rằng ngay bản thân đ/c Võ Văn Thưởng cũng còn non, không tương xứng với trọng trách được giao. Song chúng ta cũng nên hiểu rõ, rằng lũ ngụy sử, lũ lật sử đã ngang ngược lộng hành từ rất lâu rồi, từ nhiều khóa trước. Chúng đã tiêm nhiễm nọc độc cho rất nhiều đối tượng trong xã hội, kể cả quan chức bự. Chính đ/c Võ Văn Thưởng cũng đã từng nói đến sự nguy hiểm "NHÓM ĐỐI TƯỢNG THỨ BA"
  Trong bài nói chuyện 75 phút về nội dung quán triệt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng khẳng định tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng là vấn đề cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
  Nhận diện 3 nhóm đối tượng thù địch, ông Thưởng cho hay, nhóm 1 bao gồm những người nghiên cứu lý luận, thực tiễn ở các nước trong cuộc đấu tranh chính trị giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Nhóm thứ 2 là lực lượng cực đoan người Việt ở nước ngoài kết hợp với số chống đối, bất mãn trong nước để lập ra các tổ chức mà chúng ta hay nghe như Việt Tân, Việt Nam phục quốc…
  Nhóm “thế lực thù địch” thứ 3, theo ông Thưởng, là lực lượng len lỏi, phức tạp không khó để nhận ra nhưng lại rất khó về đấu tranh đó là cán bộ đảng viên, kể cả có những đảng viên từng giữ chức vụ trung cao cấp trong bộ máy, hệ thống chính trị của chúng ta, suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hoá.
  Về phương thức, thủ đoạn chống phá của các đối tượng này, theo Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, là muôn hình vạn trạng, trong đó đặc biệt là sử dụng truyền thông đại chúng, sử dụng internet và truyền thông xã hội để chống phá.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Theo tôi thấy thì Nhóm "thế lực thù địch" thứ 3 là nguy hiểm nhất và ngày càng đông. Không nói những kẻ thoái hóa, biến chất sau này mà chất lượng đảng viên mới kết nạp cũng rất thấp vì vào Đảng ngày nay rất dễ, không được sàng lọc kỹ nếu không nói là kết nạp và phát triển đảng viên theo kiểu "đại trà" tối đa. Theo thời gian,chắc chắn không ít những kẻ này sẽ luồn sâu leo cao và kết hợp với những kẻ thoái hóa, biến chất là hiểm họa cho chế độ như ở LX trước đây.

   Xóa
  2. Tốt nhất là các trường hợp vi phạm pháp luật, kỷ luật thì xử lý thật nghiêm khắc thì họ mới sợ và không dám vi phạm nữa

   Xóa
 14. Xưa thì lịch sử có sao viết vậy, đứng trên lập trường của chế độ, dân tộc Việt nam, nhân vật chính đánh lại kẻ xâm lược, đứng ở góc độ lợi ích của bên tham chiến là ta, chủ thể là ta. Lịch sử làm gì có trung lập tuyệt đối.

  Nay thì viết sử thì rất ngộ, còn phải dòm mặt của Mỹ, dư đảng của Mỹ, bộ phận thiểu số phản động (3 que) trong số Việt kiều Mỹ, bộ phận phản động trong số chủ chăn và chuối chiên. Không hiểu "lịch sử" này thành 1 đống gì.

  Trả lờiXóa
 15. Trang Sachhiem.net có bài "Đã Đến Lúc Đất Nước Phải Bước Ra Và Chiếm Lấy vị Trí Dưới Ánh Mặt Trời", của bà Tôn Nữ Thị Ninh, rất hay.
  Trang Google.tienlang xem có cần tải về đây phục vụ độc giả không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bà ấy đam đám Tuổi Trẻ ca bài ca muôn thuở vì sao Hàn Quốc người ta là thế mà chúng ta là thế, rất hay.

   Xóa
 16. Ông Thế Hiển sau hậu trường bước ra mà vang lên "Cho Em Thơ Ngủ Ngon......" là nhiều khi nổi cả da gà lên. Bài "Hát Về Anh" đến nay có thể xem là bài hát hay nhất Chiến tranh biên giới Tây Nam. Xem Youtube không đã bằng xem văn nghệ sân khấu live.

  Trả lờiXóa
 17. Bà ấy giải thích rất thực tế việc Hàn Quốc phát triển, và ai đem so sánh với Việt Nam là không đúng. Tôi đồng ý ý kiến này và nhiều ý khác của bà Ninh.
  Trước nay tôi chỉ biết bà Ninh từng làm thông dịch cho phái đoàn ta ở Hội nghị Paris và sau này làm Đại sứ ở châu Âu thôi chứ chưa có dịp đọc bài hay ý kiến của bà ấy. Nay đọc bài phỏng vấn này, tôi đánh giá bà Ninh có lập trường vững vàng, bà tiếp xúc nhiều, có trình độ, qua quá trình công tác được học tập, Đảng giáo dục rèn luyện, nên bà giữ được phẩm chất của người cán bộ diện trung cao sau ngày về nghỉ hưu, đáng cho ta kính trọng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bài này của bà Ninh cùng thường thôi.
   Ngay tít bài "Đã Đến Lúc Đất Nước Phải Bước Ra Và Chiếm Lấy vị Trí Dưới Ánh Mặt Trời" là KHÔNG ỔN!
   Thế hiện nay VN đang ở trong bóng tối à?

   Xóa
  2. Tôi không cãi ý của bạn Nặc danh "bắt" cái tít bài "Đã Đến Lúc Đất Nước...Dưới Ánh Mặt Trời".

   Tôi hiểu cách nói "bóng" của bà Ninh ở câu này.

   Báo Tuổi Trẻ họ cũng cân nhắc khi chọn cụm từ này làm nhan đề bài báo với lời giới thiệu ngay đầu bài "Nếu có một dân tộc nào khát khao và xứng đáng ở vị trí đặc sắc trong con mắt của thế giới thì đó nên là Việt Nam", bà Ninh khẳng định tại Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng hồi tháng 3/2019. Bà cũng nhấn mạnh rằng: "Đã đến lúc đất nước phải bước ra và chiếm lấy vị trí dưới ánh mặt trời".

   Đọc cả bài này sẽ cho ta hiểu được bà Ninh. Tôi muốn lập lại lời trên kia một lần nữa: Bà Ninh là người có lập trường vững vàng, quan điểm đúng đắn, là một cán bộ có trách nhiệm với đất nước...xứng đáng được mọi người kính trọng.

   Xóa
  3. 1. Đã có người than phiền về cụ Thép rằng cụ hay lạc đề. Và đã có đề nghị chủ nhà xóa ý kiến lạc đề của cụ Thép (vì Google.tienlang từng rất nghiêm với những ý kiến lạc đề) nhưng có lẽ chủ nhà cũng ngại vì cụ Thép là công thần của trang Google.tienlang.

   Ta biết, cụ Thép là người nghiên cứu về Hồ Chí Minh, cụ Thép đã có in sách về các nghiên cứu này. Tôi chưa đọc sách của cụ Thép nên tôi chưa biết cụ viết gì về Bác Hồ.
   Nhưng hôm nay, ở đây, các bạn chủ trang đăng bài về Bác Hồ là đúng với sở trường của cụ Thép. Lẽ ra, cụ Thép- một người nghiên cứu về Bác Hồ nên có ý kiến góp ý làm rõ hơn về cụ Hồ chứ? Sao lại chòi sang chuyện về bà Tôn Nữ Thị Ninh?

   2. Cụ Thép đang nhầm lần rằng bài về bà Ninh là của Báo Tuổi trẻ. Không phải đâu ạ!
   Theo link mà trang sachhiem dẫn thì bài này nguồn là của trang ất ơ http://ttvn.vn/ chứ không phải Báo Tổi trẻ.
   Cụ thể là link bài ở đây
   http://ttvn.vn/vi-mo/ba-ton-nu-thi-ninh-muon-viet-nam-hung-cuong-khong-quan-trong-ban-la-tho-dong-giay-hay-nha-khoa-hoc-ma-quan-trong-phai-gioi-phai-lanh-nghe-420192112111823186.htm

   3. Bà Tôn Nữ Thị Ninh "là người có lập trường vững vàng, quan điểm đúng đắn, là một cán bộ có trách nhiệm với đất nước...xứng đáng được mọi người kính trọng." nhưng vì bà Ninh không phải là bà thánh nên vẫn có phát ngôn không chuẩn.
   Cụ thể là bà đã SAI khi nói câu "Đã đến lúc đất nước phải bước ra và chiếm lấy vị trí dưới ánh mặt trời".
   Tôi đồng tình với bạn Nặc danh phía trên
   "Ngay tít bài "Đã Đến Lúc Đất Nước Phải Bước Ra Và Chiếm Lấy vị Trí Dưới Ánh Mặt Trời" là KHÔNG ỔN!
   Thế hiện nay VN đang ở trong bóng tối à?"

   Xóa
  4. @ Hoàng,
   Xin trả lời bạn Hoàng.

   1. Dưới bài sachhiem.net có ghi rõ: Nguồn Tuổi Trẻ, ngày 21/12/2019.
   2. Tôi thử vào Google thì thấy nhiều nơi đăng bài này, trong đó có Dân Trí net, cafe vn, v,v...Nghĩa là họ nhìn ra bài này bổ ích nên mới đăng lại như thế.
   3. Tôi không có comment tham gia ở bài này vì không có tư liệu về việc Bác Hồ nhận xét về triều Nguyễn. Nếu nói theo người khác thì đã có người nói rồi, tôi không thể như vậy.
   4. Tôi có in 2 cuốn sách, nhan đề "Nguyện làm người học trò nhỏ của Bác Hồ" mỗi cuốn có hai phần: Phần Một: Gồm những bài về Bác Hồ, với tiểu tiết: BÁC HỒ LUÔN Ở TRONG TRÁI TM TÔI. Phần hai: Gồm những bài viết về công tác Đảng, với tiểu tiết: ĐẢNG TA LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH, LÀ THỐNG NHẤT, ĐỘC LẬP, LÀ HÒA BÌNH, ẤM NO. Hai tập sách này đã được Ban Tuyên giáo TU TP HCM trao Giấy khen và thưởng tiền tại Quyết định số 283-QĐ/BTGTU, ngày 23 tháng 12 năm 2018, ghi rằng: Khen thưởng tập thể, cá nhân Tích cực tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt I, giai đoạn 2015-2020". Tập truyện này bạn không tìm thấy ở hiệu sách đâu. Tôi xuất bản không có mục đích kinh doanh mà để tặng cho người cần đọc, bìa ghi rõ SÁCH KHÔNG BÁN.

   Tôi tặng cho cán bộ địa phương, TP. bạn bè ở tỉnh quen thân. Tập 1 chỉ chừa lại mấy cuốn, tập 2 để lại hơn chục cuốn. Nếu bạn Hoàng muốn đọc có cách liên hệ tôi sẽ gửi tặng để bạn xem coi tôi làm có được không? Phần độc giả phản hồi sau khi đọc là rất tốt. Cả Bí thư TU tôi cũng gửi tặng và được người nhận trân trọng tập truyện này.

   Sở dĩ tôi phải nói như trên để bạn khỏi thắc mắc việc tôi viết về Hồ Chủ tịch như thế nào, chứ không phải khoe hay quảng cáo cho mình. Với người già gần đất xa trời như tôi bây giờ đâu cần tạo tiếng tăm làm gì nữa, quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, bạn Hoàng hiểu chứ?

   Xóa
  5. Thôi, Đúng là cụ Thép lạc đề.
   Tốt nhất là chủ nhà xóa ý kiến này đi.
   Nói qua nói lại càng lạc đề.
   Tôi đồng tình với bạn Nặc danh phía trên
   "Ngay tít bài "Đã Đến Lúc Đất Nước Phải Bước Ra Và Chiếm Lấy vị Trí Dưới Ánh Mặt Trời" là KHÔNG ỔN!
   Thế hiện nay VN đang ở trong bóng tối à?"

   Xóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  7. Tôi sẽ xóa ý kiến này sau 6 giờ nữa vì lý do lạc đề.
   (Những ý kiến phía trên về bà Ninh giữ lại vì bác Thép đã lỡ rồi)

   Xóa
 18. Đã có quá nhiều ý kiến ,bình luận,góp ý ...về "lật sử" là thế nào,rồi là" những kẻ nào "lật sử"...Tất cả đều như nước trôi qua cầu,nước đổ đầu vịt và cuối cùng chỉ là chúng ta nói cho chúng ta nghe.
  Mọi người đều biết bọn Phan Huy Lê,Nguyên Ngọc,Dương Trung Quốc,Lê Mã Lương,Trần Đức Cường,Phan Trí Đỉnh,Vũ Minh Giang ...là những kẻ lệch lạc tư tưởng chống phá đất nước mà chúng vẫn cứ an nhiên tự tại,thách thức dư luận.
  Vậy là sao ???!!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vâng, đúng như bạn Nặc danh16:21 3 tháng 1, 2020 viết,
   "Đã có quá nhiều ý kiến ,bình luận,góp ý ...về "lật sử" là thế nào,rồi là" những kẻ nào "lật sử"...Tất cả đều như nước trôi qua cầu,nước đổ đầu vịt và cuối cùng chỉ là chúng ta nói cho chúng ta nghe.
   Mọi người đều biết bọn Phan Huy Lê,Nguyên Ngọc,Dương Trung Quốc,Lê Mã Lương,Trần Đức Cường,Phan Trí Đỉnh,Vũ Minh Giang ...là những kẻ lệch lạc tư tưởng chống phá đất nước mà chúng vẫn cứ an nhiên tự tại,thách thức dư luận.
   Vậy là sao ???!!!"

   Nhưng bạn ơi, cuộc chiến này trường kỳ cam go.
   Rất cần sự hợp sức của cộng đồng.
   Năm 2020 này chắc chắn sẽ có cuộc Tổng tiến công thắng lợi như các bạn chủ trang đã nói trong lời kết luận bài viết.

   Xóa
 19. Tôi đã từng bị mất lòng tin sau mấy vụ lật sử trắng trợn trên 1 số báo chí. Sau này 1 số kẻ bị xử trí và có phong trào quần chúng chống lật sử nên tôi cũng dần tin tưởng lại.
  Thật sự buồn cười khi lịch sử của dân tộc phải bị viết lại theo sắc mặt của những kẻ phản diện hoặc tàn dư của kẻ phản diện, quân xâm lược và tay sai. Họ đòi tri ân binh lính ngụy, đòi xóa tội cho Mỹ và quân ngụy, tẩy trắng tội ác của Mỹ và quân đội ngụy, đòi bỏ chữ ngụy ra khỏi những bộ quốc sử, binh sử. Tẩy trắng toàn bộ, xuyên tạc lịch sử toàn diện. Họ xét lại và xuyên tạc lịch sử theo hướng "Kẻ ác không còn là kẻ ác nữa" và "Ai cũng như ai". Tẩy trắng và xóa bỏ vai trò chính diện và phản diện của người bị xâm lược và kẻ đi xâm lược và tay sai của chúng.
  Một điều vốn đã rất bức xúc rồi là từ ngày thực dân đế quốc chiếm lấy nước ta thì rất nhiều đền thờ, nơi thờ cúng nghĩa binh, anh hùng liệt sĩ, chùa chiền đã bị phá đi để xây nhà thờ. Chuyện này xảy ra suốt từ thời Pháp thuộc và miền Nam đến thời Mỹ Thiệu. Sau ngày giải phóng thì lại bị đám tham nhũng tiếp tục làm những trò này. Đó là những đại tội ác.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bọn lật sử và các loại đồng đảng, phe đảng của chúng là những nhóm lợi ích hết sức nguy hiểm, vô cùng nguy kịch cho an ninh quốc gia và sự bình yên tổ quốc. Chúng không phải xuyên tạc lịch sử kiểu như ngày xưa thời phong kiến người ta ăn gì mặc gì, mà chúng nó xuyên tạc các vấn đề lịch sử nhạy cảm có liên quan mật thiết đến chính trị, có tính chính trị và liên quan đến chính trị quốc gia ngày nay, đến tính chính danh chính nghĩa của Đảng và quân đội, đến nguồn gốc xuất xứ của chế độ cầm quyền, đến lý do tồn tại của chế độ, sự tồn vong của chế độ, đến đạo đức và luân lý, chúng đã xát muối vào vết thương gây tổn thương cho bao người, bao gia đình, bọn lật sử chúng đã chạm vào cả yếu tố tâm linh, chúng đảo lộn lịch sử, đổi trắng thay đen, cào bằng tất cả và làm đảo điên mọi thứ, đảo điên tất cả. Vì vậy gọi chúng là bọn việt gian phản động và bán nước và hành vi lật sử là bán nước là rất đúng và không có gì là đổ oan cả. Đó là bọn bán nước đã và đang phạm tội bán nước.

   Xóa
  2. Họ đòi xét lại ý nghĩa bản chất của cuộc chiến, ý nghĩa bản chất chống xâm lăng của cuộc chiến, họ xuyên tạc lịch sử chống ngoại xâm và các cuộc chiến tranh chống xâm lược của dân tộc ta. Như thế đó đúng là lật sử và phản bội tổ quốc rồi chứ còn gì nữa. Chỉ có Việt gian mới đi lật sử. Người ngay không ai đi làm chuyện như thế.

   Xóa
 20. Tôi cũng quen nhiều người và hiện giờ tôi nghĩ là nếu Nhà nước cho phép sử dụng vũ lực đối với bọn lật sử thì chắc chắn nhiều tên sẽ bị trả giá rất đắc. Nhiều CCB thành đạt hoàn toàn có đủ tài chính để thực hiện việc trả thù đối với những tên lật sử, tham nhũng đang khủng bố nhân dân, khủng bố quần chúng, giống như chúng từng làm đối với công ty của ĐBQH Hoàng Hữu Phước, ông Nguyễn Văn Minh nhà báo QĐND. Chỉ là họ cố gắng tin tưởng vào luật pháp và công an có thể trấn áp được những tên khủng bố và trong Đảng có thể loại bỏ, xử lý được những tên lật sử nguy hiểm và những tên côn đồ đầu gấu của chúng được thuê mướn dùng sim rác khủng bố mọi người qua tin nhắn tục tĩu và những cú phone khủng bố trong đêm.

  Cách mà bọn lật sử và tham nhũng làm là hoàn toàn giống nhau, bọn chúng chính là 1, cách thức mà chúng sử dụng để khủng bố người tố cáo, người tố giác tiêu cực và các báo cáo viên là giống hệt như nhau và chúng chính là 1. Cách thức của chúng đang làm với ông Phước, ông Minh trước đây hay ông Nguyễn Đắc Xuân và những người có tên trong danh sách phản đối đặt tên đường thằng Rốt là hoàn toàn giống hệt như bọn giáo dân bán nước cuồng tín quá khích thời Pháp Thuộc, thời Mỹ diệm hay bọn giáo gian, bọn cực đoan, bọn khủng bố Việt Tân ở bên Cali những năm 1980, 1990 để khủng bố những người thân Cộng và những người chống Cộng khác dám phanh phui các chiến dịch lừa đảo, quyên tiền lừa gạt và "kháng chiến ma" của chúng ở các "chiến khu" Thái Lan.

  Tại sao tất cả bọn này, bọn lật sử, bọn tham nhũng, bọn khủng bố Việt Tân, bọn giáo dân cực đoan đều sử dụng cùng 1 cách hệt như nhau để khủng bố người khác, phá vỡ mọi quy tắc về đạo đức và luật pháp, trong khi công an ở đâu mà để chúng nó hoành hành khủng bố người này người kia như vậy?

  Ông HHP là Việt kiều doanh nhân đơn độc nên bị chúng nó khủng bố phá, khủng bố từng nhân viên, khủng bố luôn cô Lại thanh Trúc thì còn có thể bảo là ông ta không có các tầng lớp quan hệ nên bị chúng nó khủng bố. Nhưng ông NVM là nhà báo kỳ cựu QĐND có nhiều quan hệ với phía công an mà cũng bị bọn chúng khủng bố nhưng ông ta không thèm làm gì để phản ứng, tự vệ hay trừ gian, giáng trả lại bọn này, những điều như thế có thế được hiểu như nào? Rốt cục có còn kỷ cương phép nước nữa hay không? Những người đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ đạo lý ở trên cái đất nước này có còn được an toàn hay không? Tại sao cho đến nay chưa có 1 nỗ lực nào để TIÊU DIỆT tận gốc rễ bọn khủng bố này và bắt chúng phải đền tội, thậm chí đền mạng?

  Lật sử là 1 chuyện, còn khủng bố những người tốt thì lại là chuyện khác. Chúng nó lật sử thì chưa đến mức gây nên căm thù. Nhưng chúng nó khủng bố người khác thì chắc chắn đang tạo ra những căm thù tột đỉnh và nếu chúng nó không bị diệt thì càng về sau khi hận thù tích tụ thì sẽ có những đợt trả thù khắc nghiệt đến với bọn lật sử, bọn tham nhũng và bọn phản bội này. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người liên lụy và bị cuốn vào. Muốn tránh thì phải diệt ngay bọn khủng bố này.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi đồng ý với bác là cần phải khẩn cấp dập tắt những trò trả thù, trù úm và khủng bố này lại. Gần đây nhiều quan chức Đà Nẵng bị bắt nhập kho. Nếu những hành vi khủng bố người dân của giáo gian phản động đối với những học giả ký tên phản đối đặt tên đường Đắc lộ thì có thể nhiều người dân trong và ngoài nước phải đặt vấn đề là liệu có liên quan gì với chính quyền và công an Đà Nẵng hay không, có phải đây là sự trả thù và trù úm giống như những vụ tố giác và điều tra tham nhũng hay không.

   Nếu để cho quan tham lợi ích nhóm và đám du côn, lưu manh cứ tiếp tục làm những trò này thì còn ai dám chống tham nhũng chống tiêu cực nữa, còn ai dám ủng hộ công cuộc đốt lò chống tham nhũng nữa. Đã chống tiêu cực thì phải động chạm, kể cả động đến những "HỔ" to HỔ lớn, chính quyền cơ sở, những nhân vật hành xử như phường súc sinh nhưng được lắm ô dù bảo vệ. Thì người dân phải được an toàn, những nhân sĩ và CCB phải được an toàn và yên tâm, công dân phải được an toàn. Nếu không thì còn ai dám ủng hộ chế độ và ủng hộ đốt lò chống tiêu cực chống tham nhũng nữa.

   Giống hệt như bọn đàn em của Gorbachev và Yetlsin khủng bố những tiếng nói trung kiên ngày xưa, bao nhiêu cán bộ, đảng viên, lão thành, CCB và các tầng lớp nhân dân quần chúng bị tập đoàn lợi ích nhóm của Gorbachev đổ oan và khủng bố lâu dài, đấu tố, đánh đập. Những con ác quỷ phản Đảng phản nước phản dân núp sau tấm thẻ Đảng và những chiếc áo quân đội, cảnh sát, núp sau những chiếc áo búa liềm như Trần Dụ Châu và nhiều tên phản động từng là lãnh đạo Đảng đã bị xử sau này.

   Xóa
  2. Những vụ khủng bố dai dẳng và quen thuộc của bọn này từ thời đó đến nay là rất là quen thuộc và có hệ thống, có tổ chức. Chúng nó dùng sim rác để khủng bố tinh thần, gây khủng hoảng về tinh thần cho nhiều cá nhân và thân nhân của họ. Rõ ràng là có hệ thống và có chủ đích, có đường dây, chứ không phải là những phản ứng cực đoan có tính chất bốc đồng nhỏ lẻ lần một lần hai. Tôi cũng đồng ý là những trò khủng bố tinh thần thế này đã có từ xa hơn nữa rồi nếu tính cả bên nước bạn thời ông Gorbachev. Đó là cách để gieo rắc sợ hãi và bịt mồm các tiếng nói yêu nước yêu Đảng yêu Cộng Sản, yêu CNXH và chống lại Gorbachev, chống lại sự phản bội. Ngày nay "chiêu" này của Diễn biến hòa bình đã không còn hiệu quả nhiều nhờ sự lớn mạnh của mạng xã hội và thông tin nhanh, nhưng nó vẫn có tác dụng phá hoại đất nước và ảnh hưởng tiêu cực, gây rối loạn và gây thù hận, khiến cho thù hận của mọi người đối với bọn chúng ngày càng sâu đậm.

   Xóa
 21. Bài Ca Năm Tấnlúc 01:41 4 tháng 1, 2020

  Tôi cũng nghĩ cơ quan chức năng nên vào cuộc điều tra cuộc khủng bố đối với những công dân kiến nghị phản đối thành phố Đà Nẵng đặt tên đường giáo sĩ Đắc Lộ. Bởi vì đây không phải là 1 vụ đơn lẻ có tính cách nhất thời mà nó có dấu hiệu tương đồng với nhiều vụ trước đây mà nhiều người đã nói tới, bắt đầu từ thời đồng chí "X". Tôi không nghĩ là "đồng chí X" đã chỉ đạo những vụ khủng bố này, nhưng đàn em thì sao, những ông lớn khác thì sao.

  Trong thời "đồng chí X", nhà báo Nguyễn Văn Minh sau khi đăng bài vạch trần đám "lề trái" thì cũng bị khủng bố tương tự. Rồi Nghị Phước đăng blog phản đối Luật Biểu Tình thì cũng bị khủng bố tương tự, lều báo hùa nhau đấu tố, bao nhiêu cú điện thoại khủng bố từ người nhà đến công sở, nhân viên.

  Tất cả dường như đều liên quan đến yếu tố phản động, bài Trung phò Mỹ thân Tây và chống Tàu chết bỏ, biểu tình chống Trung Cộng. Và rằng tất cả những gì mà làm cản trở bọn này, cản trở nhóm lợi ích thì đều bị khủng bố trắng trợn, như Luật Biểu Tình, vì bọn chúng muốn ra đường biểu tình hợp pháp. Tiếng là "chống Trung Quốc" nhưng ai cũng biết trước sau gì cũng chuyển biến thành "chống Tổ Quốc". Đám biểu tình không thể ngu đến mức không biết phân biệt Trung Quốc với Đài Loan (Formosa), không thể ngu đến mức không biết phân biệt chữ Trung với chữ Nhật, chữ Hàn, chẳng qua chúng nó muốn đập phá và quậy như bọn thanh niên vô công rỗi nghề ở HK đang quậy.

  Ngay cả trong vụ được coi là nhiều yếu tố tôn giáo hơn là yếu tố phản động này. Cứ cho đây chỉ là các giáo dân Kito quá khích, nhưng tại sao hành vi khủng bố của họ lại giống y hệt như đám "lề trái" và ủng hộ Luật Biểu Tình năm xưa? Đám chó dại cắn xé ông nghị Hoàng Hữu Phước sau bài Tứ Đại Ngu phê phán châm biếm "nhà sử học" Dương Trung Quốc? Mà Dương Trung Quốc định cư ở Hà Nội từ bé đến lớn chẳng liên quan méo gì đến ĐỒNG NAI thì tại sao tự dưng làm đại biểu Đồng Nai? Ở 1 cái nơi mà có bao nhiêu tiêu cực, được coi là 1 trong những nơi có rất nhiều hang ổ giáo dân cực đoan và phản động trá hình thậm chí là chống Cộng công khai, tàn dư ba que xỏ lá.

  Tức là có nhiều dấu hiệu cho thấy bọn đang khủng bố những trí thức yêu nước không phải chỉ là bộ phận giáo dân phản động cực đoan mà là bọn phản động, bọn lật sử, bọn tiêu cực nói chung mà chúng đã phất lên hương cùng với sự lên ngôi Thủ Tướng của những kẻ tiêu cực trong thời đó, nương theo thế lực tiêu cực để thăng quan tiến chức. Đây chính là "thành phần thế lực thứ ba" nguy hiểm mà nhiều người đã nói đến. Cách đánh phá, quấy rối, khủng bố của chúng là giống nhau, cách hành xử, đối tượng chống phá, đối tượng bảo vệ của chúng là giống nhau như in. Tại sao có sự "trùng lặp ngẫu nhiên" này. (!?)

  Giả sử ông Rốt Đắc Lộ không phải là một ông Tây, mà là một ông giáo sĩ Việt hay linh mục người Việt thì tôi nghĩ là chúng nó sẽ không phản ứng cực đoan đến mức như thế. Đây thuần túy là não trạng chó săn thuộc địa của loài Việt gian mà ai ai đều ghê tởm trong thời kỳ thuộc Pháp. Những kẻ đang khủng bố nhân dân là những kẻ mọi rợ đang tâm chống lại dân tộc mình, chỉ vì thờ những ông Tây mà làm phản chống lại đồng bào, chống lại quê hương đất nước, quê cha đất tổ, khủng bố đồng bào với những nội dung quen thuộc từ thời X khi chúng nó khủng bố bác Nguyễn Văn Minh, Hoàng Hữu Phước và nhiều người khác, nhiều CCB khác, nhưng cụ Trần Ngơ. Các cú đt và tn của chúng đầy những lời lẽ hạ tiện, thô tục, vô học, dọa giết, dọa giết cả nhà, dọa giết người thân, dọa bắt cóc, đe dọa người nhà, gọi điện liên tục để phá giấc ngủ.

  Mọi người xin lưu ý hành vi của chúng cũng rất giống như cách mà bọn chống cộng cực đoan ở bên Mỹ từng khủng bố ông Việt kiều Trần văn Trường khi ông treo ảnh Bác Hồ trong tiệm cho thuê phim bộ, chúng khủng bố dai dẳng đến mức vợ ông này bị hóa điên phải vào bv rồi 2 vợ chồng phải về VN vì không sống nổi ở đó nữa.

  Cơ quan công an nên vào cuộc điều tra xem có sự liên quan, tương đồng nào ở các thế lực lâu nay chuyên đi khủng bố người dân hay không.

  Trả lờiXóa
 22. Mỹ bố khủng bố quốc tế khơi khơi giết tướng của nước khác, thì Mỹ con cũng khủng bố được người dân bản xứ mà gây bất lợi cho công cuộc khai hóa "tự do dân chủ" của Mỹ bố. Hiện cả đám đang ăn mừng hồ hỡi cổ vũ Bu thầy vì Bu giết tướng Iran.

  Những vụ khủng bố tinh thần người dân mà các bác nói đúng là không chỉ xảy ra vừa qua mà đã xảy ra trước đây, và thật ra tôi xin nói là không chỉ xảy ra trong thời trước mà là xảy ra trong thời kỳ bác Hưởng và bác Đại Quang nắm Bộ Công An. Trong khi nhiệm vụ chính của Công an nhân dân là bảo vệ Đảng và bảo vệ dân, thế mà những người dân trung kiên bảo vệ Đảng khi bị phản động khủng bố thì không thấy CAND đâu cả, không thấy công an đứng ra bảo vệ họ, không thấy CA đứng ra điều tra, truy tìm và dẹp đám khủng bố vi phạm pháp luật đó.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thế gian này chỉ có mỗi thằng Mỹ là ngang nhiên đi giết chết 1 vị tướng của 1 nước khác giữa ban ngày ban mặt trong khi 2 nước không có trong trạng thái chiến tranh. Nhục nhã là hành vi man mọi này được bộ phận "phò" Mỹ trong giới lều báo đang rất chi là "giai điệu tự hào" hồ hởi phấn khởi xem như đó là "thành tích" của chính bản thân chúng nó vậy.

   Xóa
  2. Vụ ám sát tướng Iran này chưa bằng vụ Mỹ cho biệt kích xông vào cả dinh tổng thống Panama, bắt cóc vị Tổng thống của một quốc gia có chủ quyền để mang về Mỹ giam cho đến chết.

   Mỹ là thế.
   Thời chống Mỹ, báo chí VN gọi Mỹ là "sen đầm quốc tế" có lẽ cũng chưa phản ánh hết bản chất. Mà nên gọi "Mỹ là tên côn đồ, xã hội đen quốc tế" thì đúng hơn.

   Xóa
 23. Nếu khủng bố trên mạng xã hội thì phức tạp khó xử nhưng nếu đã leo lên đời thường rồi thì đương nhiên phải vào cuộc. Nhưng vấn đề là trò khủng bố bằng điện thoại và tin nhắn thì ở ngoài lãnh thổ Việt nam cũng làm được, ở đâu cũng làm được, từ Mỹ, từ Cali, từ phố bolsa, Little Saigon. Khủng bố qua đường đt không phải là chuyện mới mẻ xa lạ gì với đám chiên cuồng và chống + quá khích ở hải ngoại. Miễn có thông tin cá nhân là nó sẽ gọi phá từ trong nước ra ngoài nước. Nhiều thằng không có gì làm còn hay tổ chức các cuộc "prank call" gọi phá các đường dây nóng của VN rồi đem up lên Youtube, Paltalk, FB để mua vui với nhau.

  Nếu bọn khủng bố là bọn trong nước thì tôi nghĩ là xử được. Nhưng nếu là bọn từ bên ngoài đang ở nước ngoài thì phải có Luật dẫn độ như cái luật mà chính quyền Hồng Kông đề xuất đó thì mới xử được.

  Tôi thì tôi nghĩ là riêng vụ này thì 9/10 là bọn Kito cuồng tín quá khích làm, có thể là cả trong nước và hải ngoại. Bọn Kito VN lịch sử đã cho thấy là có rất nhiều phần tử quá khích trong thời Pháp Mỹ, nhất là thời kỳ đầu khi Pháp muốn lợi dụng bọn chiên Việt để vững chân ở An Nam, và thời "đệ nhất cộng hòa". Nhiều người nghĩ thời "đệ nhị cộng hòa" chắc chúng nó không cực đoan như thời Diệm, lầm to! Ngay những ngày sắp giải phóng miền Nam khi quân nực "di tản chiến thuật" tháo chạy tán loạn thì nhiều nhóm giáo dân quyết "tử thủ", chúng bắt được ai là mổ bụng, moi gan, ăn gan uống máu người đó y như thời Ngô đình Thục và Ngô đình Cẩn tên ác bá đã gây kinh hoàng khắp miền Trung 1 thời. Trong thời kháng Pháp và kháng Mỹ thật có không ít nghĩa quân, bộ đội, du kích đã bị giáo dân phản quốc mổ bụng moi gan ăn sống, uống máu, nếu họ lỡ bị lọt vào những vùng kiểm soát của bọn chúng, chúng có cả "dân quân" vũ trang tận răng súng nóng, dao búa mã tấu giống hệt 1 băng đảng xã hội đen thật thụ.

  Trả lờiXóa
 24. Nói chung khi đã dấn thân chống tiêu cực thì luôn sẽ đối mặt với sự ngăn cản, trù dập, gây áp lực bịt miệng, cả trả thù của những phần tử tiêu cực. Vì vậy người chống tiêu cực nên chuẩn bị những biện pháp cẩn thận để tự bảo vệ, tự vệ bằng vũ lực nếu cần thiết. Nên trình báo và quan hệ, liên lạc thường xuyên với công an địa phương, liên lạc với các quan tốt những người mạnh có đủ khả năng bảo vệ bạn, và tận dụng các báo tốt, các mạng xã hội để vạch trần những trò hèn hạ và các nhân vật hèn hạ. Càng nhiều người biết càng tốt. Để cho tiếng xấu của bọn xấu càng bị đồn xa càng tốt. Sự tiên tiến của khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin, Blog và mạng xã hội chính là những vũ khí mà ngày xưa người cộng sản trung kiên ở Liên Xô không sở hữu được, vì vậy họ nhanh chóng trở thành những nhóm thấp cổ bé họng bị phe nhóm "rận đỏ" của Gorbachev chèn ép đàn áp.

  Trả lờiXóa
 25. Kính bác Thép,
  Cháu ở tuổi thuộc hàng con cháu của Bác, hôm nay xin phép bác được bộc lộ điều thời gian qua không dám chắc nên không nói ra. Cháu có 2 tập sách của Bác. Dù tên bác khác tên trên mạng nhưng cháu quả quyết vì tên sách "NGUYỆN LÀM NGƯỜI HỌC TRÒ NHỎ CỦA BÁC HỒ" đã xác nhận tác giả là bác chứ không của ai hết. Sách này do một cán bộ trong Ban Tuyên giáo HU nơi bác sinh sống tặng cho cha cháu cũng là cán bộ về hưu.
  Xin phép bác cháu đưa mục lục sách lên đây để bác xem có đúng không?

  Phần Một: BÁC HỒ LUÔN Ở TRONG TRÁI TIM TÔI

  -Bác Hồ luôn ở trong trái tim tôi
  -Bác Hồ và bông sen
  -Tìm hiểu Tuyên ngôn độc lập
  -Bài thơ xuân đặc biệt của Bác Hồ
  -Bác Hồ ở Pác-Bó
  -Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ
  -Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông
  -Nguyễn Áí Quốc tìm đường về nước
  -Tìm hiểu tư duy Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
  -Nguyễn Ái Quốc người Cộng sản Việt Nam
  -Hồ Chí Minh vị lãnh tụ thiên tài
  -Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vĩ nhân thế giới
  -Độc đáo Hồ Chí Minh
  -Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về phương thức lãnh đạo của Đảng
  -Hồ Chí Minh người trọn nghĩa vẹn tình
  -Nghĩ về việc "Làm người học trò nhỏ" của Bác Hồ
  -Học cách Bác Hồ cư xử
  -Đọc, viết về Bác Hồ là niềm hạnh phúc
  -Hồ Chí Minh mềm mỏng và kiên quyết
  -Chủ tịch Hồ Chí Minh với một trí thức
  -Anh hùng bất đắc dĩ
  -Thơ Nguyễn Tất Thành đến thơ Hồ Chí Minh
  -Bác Hồ muôn năm
  -Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chính quyền dân chủ nhân dân
  -Phong cách dân chủ, tính quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  -Hai người phụ nữ Mỹ kính yêu Hồ Chí Minh
  -Trần Dân Tiên là ai?
  -Anh hùng Hồ dễ nên nghiệp ấy
  -Để thực hiện tốt Di chúc của Bác Hồ
  -Học và làm theo Hồ Chủ tịch cần kiệm liêm chính
  -Bàn về nghiên cứu Hồ Chí Minh
  -Tài ứng khẩu của Bác Hồ
  -Ngoại giao Hồ Chí Minh
  -Bác Hồ với Thủ tướng Phạm Văn Đồng
  -Bác Hồ với Bác Tôn, cụ Huỳnh Thúc Kháng
  -Đấu trí
  -Nhớ lời bác Hồ dạy
  -Bác Hồ với tuổi trẻ
  -Suy nghĩ về việc Học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh
  -Người nước ngoài viết về Bác Hồ
  -Tính độc lập trong tư duy Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
  -Ba điều bất ngờ đối với người Pháp, người Mỹ ở Điện Biên Phủ
  -Học thơ Bác Hồ chúc Tết trong trại giam tù binh Phú Quốc
  (Ghi Mục lục cả hai cuốn chung vào đây)

  Phần Hai:
  ĐẢNG TA LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH, LÀ THỐNG NHẤT, ĐỘC LẬP, LÀ HÒA BÌNH, ẤM NO

  -Đôi điều về tính Đảng
  -Về việc học tập của đảng viên
  -Đảng với mùa xuân dân tộc
  -Mừng xuân nhớ ơn Đảng
  -Vì sao phải chống đa đảng
  -Suy nghĩ nhân ngày thành lập Đảng
  -Về tinh thần lạc quan cách mạng
  -Đôi điều về công tác kiểm tra
  -Bàn về hồng và chuyên
  -Chữ ký và trách nhiệm
  -Vấn đề về quan điểm
  -Đức tính trung thực, trách nhiệm của đảng viên
  -Tâm tình của một đảng viên
  -Tổ chức Đảng trong trại giam tù binh Phú Quốc
  -Ngày về
  -Tâm tình tháng Tư
  -Đảng Cộng sản Việt Nam sự khác nhau ở hai thời kỳ
  -Bàn về tập thể và cá nhân, chung và riêng
  -Đồng chí
  -Lại nói về đấu tranh
  -Nghĩ về niềm tin
  -Chào Xuân (Thơ)
  (Gộp mục lục phần hai của hai tập)

  Thưa Bác Thép kính mến,
  Cha cháu đọc hai cuốn sách của bác rất say sưa và rất thích. Nhân tiện đây xin cho cháu thay mặt phụ thân cảm ơn bác đã dày công làm sách tặng cho bạn bè, cán bộ, nhân viên các cơ quan để góp phần vào phong trào Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
  Hai cuốn sách của bác in trên giấy tốt, bìa in màu rất bắt mắt, bìa cuốn thứ Hai đẹp hơn cuốn Một.

  Xin kính chúc bác Thép nhiều sức khỏe, tiếp tục đóng góp những bài viết bổ ích cho nhiều người, nhất là cán bộ, đảng viên chúng cháu rất thích bài của bác. (đăng trên Tạp chí STXDĐ và Tuần báo VN TP HCM).

  Trả lờiXóa
 26. Sau vụ Mỹ sát hại tướng Iran 1 quốc gia độc lập có chủ quyền thì khắp Youtube rộ lên các video clip ăn theo sự kiện theo trend hot để lý giải mối quan hệ Mỹ - Iran. Theo tôi clip này là 1 trong những video clip khách quan toàn diện nhất và có những kiến giải hay nhất, nhất là sự giải thích về đồng đô la Mỹ.

  https://www.youtube.com/watch?v=4_VfVLM3vRM

  Xem clip này lập tức tôi liên tưởng đến tình hình VN chúng ta, chòi báo và mấy ông tai to mặt lớn thân Mỹ bất thường, lật sử, có dấu hiệu thân Mỹ bất thường có phải là có liên quan đến vấn đề đồng USD hay không. Khi mà lợi ích của nhóm lợi ích hay nhóm gia tộc của họ đã đi cùng song hành với giá trị USD.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Sự phân hóa của lũ lật sử phản quốc và bè lũ lâu la của lũ "ăn trắng mặt trơn" thời bao cấp rồi nay phản bội đang diễn ra mãnh liệt

   https://www.youtube.com/watch?v=9GDrccIdM8Q

   "Tiếc cho những người dân Mỹ chân chính bị thiệt hại vì sự tham lam của chính phủ của họ".

   Xóa
  2. Để mọi người hiểu chuyện gì xảy ra, trong đám khủng bố CCB, khủng bố người bảo vệ lịch sử trên FB có 1 con chuyên chửi, đám này chủ yếu là tàn dư của đám VHK, D3Q đã tan hàng xẻ nghé vì chia chác không đồng đều với ba que, mấy hôm nay bọn chúng nó tự dưng chửi nhau và vạch mặt nhau rất mãnh liệt. Nhất là con P.H., con này chửi những CCB và lão thành cách mạng đi viếng những liệt sĩ Đoàn Tàu Không Số (Đường Hồ Chí Minh Trên Biển), trong đó có những người cấp tá, cấp tướng, CCB Trần Khắc Nhu người áp giải Dương Văn Minh kêu gọi lính ngụy đầu hàng. Rất nhiều người livestream lên án, vạch mặt chỉ tên những kẻ đòi tri ân lính giặc, đòi tri ân hải quân ngụy. Con P.H. gọi họ là "dân chủ cuội". Con này giờ đây bị lòi ra bao nhiêu cái nhạy cảm, tình tiền loạn xạ, rốt cuộc cũng chỉ là loại đĩ điếm.

   Rốt cuộc những ai đã thuê mướn bọn khủng bố FB này, bọn đĩ điếm này đội lốt "dư luận viên bảo vệ chế độ" đóng vai bò đỏ đi khủng bố hết người này đến người nọ? Miễn bất kỳ ai chống Ngụy sử nhưng mà có tên thật và mặt thật trên FB là đều bị bọn này khủng bố bằng những lời lẽ thất học, chụp mũ vu khống, vu cáo rất nham nhở. Và giờ không hiểu lục đục tình tiền thế nào mà bọn này lại quay sang giở lại những trò này với chính đồng đội chiến hữu lâu nay. Tranh phân Mỹ bất thành?

   Xóa
 27. Diều Hâu Eat Shitlúc 07:19 6 tháng 1, 2020

  Mỹ giết tướng Iran trên lãnh thổ Iraq. Chỉ 1 hành động mà xâm phạm trắng trợn chủ quyền của cả 2 nước cùng một lúc thì chắc trên thế giới nầy chỉ mỗi một mình thằng Mỹ làm được điều đó. Đúng là 1 nền văn minh đã bị Đông Lào xua đuổi, xin bái phục!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng là tâm phụt khẩu phọt, cam bái hạ phong.

   Bố có xiền, bố có súng lớn. Mún làm gì thì làm, cấm cãi.

   Xóa
 28. Hiện nay có hàng vạn người hoạt động tích cực đấu tranh chống ngụy sử, có người tự phát đơn lẻ, có người hoạt động trong các nhóm bạn bè, nhóm đồng đội cũ, trường lớp cũ, đồng hương, ái hữu. Có những người có liên lạc mật thiết với bên trên thượng tầng chính trị. Có những người hoạt động trong phạm vi các nhóm "cờ đỏ", "dư luận viên", tuyên giáo, dân vận, công an mạng.

  Bên cạnh đó có hàng triệu người khác ít nhất 1 lần bày tỏ sự căm phẫn hoặc khinh miệt châm biếm bọn lật sử, bày tỏ thái độ chính trị chống lật sử của họ trên các trang mạng, blog, tài khoản FB, Youtube hoặc mạng xã hội, bằng một hai bài viết đơn lẻ hoặc các bình luận, chia sẻ, share like. Nói chung không khí chống lật sử đã phát triển mấy năm qua và đến giờ là rất mạnh.

  Tuy nhiên lực lượng chống lật sử ngày càng phát triển nhân rộng và hoạt động mạnh mẽ thì lại thấy những rạn nứt, chia rẽ về mặt quan điểm, có nhóm trường phái thì nhắm vào bọn đòi "ghi nhận" "chiến công mất đảo" hay "chiến công giữ đảo" của cái gọi là "quân nực VNCH" và đòi hỏi phải tôn vinh, đòi vinh gianh, đòi xây tượng đài, kiến nghị hiến pháp mới đòi phải coi họ như CCB QĐNDVN. Có nhóm trường phái thì nhắm vào những bộ sách sử 15 tập, bộ quốc sử 27 tập, cuốn sách GM VTBT vân vân, tập trung đập những tên cơ hội như Nguyễn Mạnh Hà, Dương Trung Quốc và bọn cơ hội chính trị nói chung.

  Điều ấm lòng là nhiều trường phái chống lật sử tuy có bất đồng quan điểm và nhiều người livestream trên Youtube và Facebook chửi nhau rất dữ dội nhưng mục tiêu chính vẫn là chống lật sử và họ uýnh nhau là vì đang có quan điểm khác biệt chứ không phải mâu thuẫn quyền lợi như bọn ba que và bọn đệ tử quan tham lật sử, bọn tép riu cắn xé. Bọn này thì mỗi khi mâu thuẫn tiền bạc là lộ hết bao nhiêu chuyện dơ bẩn ra, lộ hàng lộ clip.

  Trả lờiXóa
 29. Theo tôi thì tất cả những khía cạnh của lật sử thì đều nên là đối tượng đấu tranh diệt bỏ nó đi. Không thể đòi phải "ghi nhận" hay "ghi công" ngụy quân ở HS năm 1974 được vì họ làm theo lệnh Mỹ dâng đảo cho TQ qua các vụ xicăngđan mờ ám, các hành vi ám muội của họ trong suốt chiến dịch đó và sự hủy bỏ kỳ lạ chiến dịch không kích tái chiếm HS trong khi họ có ưu thế vượt trội về hải quân cũng như không quân, dù họ sau đó đưa ra nhiều lý do láo lếu để biện hộ cho sự bán đứng chiến hữu và bán rẻ HS này. Rõ ràng đảo đã về tay TQ sau cái gọi là "hải chiến HS" thì dù cố uốn lưỡi nói thế nào cũng không thể "ghi nhận chiến công" được, đó là láo sử, mất dạy sử. Sự hèn nhát và phản bạn của họ đã lộ rõ qua chiến dịch HS đó. Kẻ thì tháo chạy tán loạn, trốn sang Phi, kẻ thì bắn vào đồng đội 1 cách mờ ám. Căn bản hầu như là 1 cuộc đánh trận ảo, đánh trận giả. TQ sau đó cũng chiêu đãi đặc biệt đối với tù binh ngụy và tên cố vấn Mỹ bị bắt trong trận "hải chiến" đó, khi thả ra sớm còn tặng cả tranh Gấu Trúc Panda để làm quà lưu niệm.

  Ngụy quyền làm theo lệnh Mỹ dâng đảo cho TQ, ngụy quân bị hy sinh, theo sự đi đêm và quan hệ Mỹ Trung trong thời gian đó. Hải quân ngụy, người lính chiến ngụy, hay hải quân lục chiến ngụy thì bản chất đều là ngụy quân ngụy quyền phục vụ cho Mỹ, cầm súng cho Mỹ để giết hại chiến sĩ đồng bào. Bao nhiêu đồng chí đồng đội và ngư dân đã hi sinh trên đường biển trên các toàn tàu không số, trên con đường Hồ Chí Minh trên biển. Chính hải quân và thủy quân lục chiến Ngụy đã giết hại họ. Đối với người CM thì chúng giết theo lệnh Mỹ, đối với đồng bào ngư dân thì chúng giết chóc bắt bớ để thỏa thú vui buồn tẻ khi tuần tra và vì cướp bóc, chúng vu cho dân thường là "Cộng Sản" để có cớ cướp giật, coi hàng hóa của dân thường là "chiến lợi phẩm".

  Vì vậy về tình về lý, không thể nào có cái chuyện gọi là "ghi nhận" những đơn vị lính ngụy này, vì bản chất của họ là lính đánh thuê, ngụy quyền ngụy quân là phản bội tổ quốc, là bán nước, và các đơn vị ngụy quân này, các nhóm quân ngụy này là một phần của quân đội ngụy, một đội quân Việt gian theo các tiêu chí lịch sử và theo đúng các chuẩn mực đạo đức đạo lý trong lịch sử của dân tộc Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa đến ngày nay.

  Trả lờiXóa
 30. Nhiều người yêu nước chống ngụy sử theo cách tự phát hoặc theo phong trào, cho nên nhiều khi quan điểm của họ cũng mơ hồ không rõ ràng. Tuy nhiên tôi thích rất nhất quan điểm rõ ràng và nhất quán của Thượng tướng Võ Tiến Trung, tôi rất đồng thuận và nhất trí ủng hộ cách làm của Thượng tướng Võ Tiến Trung trong vấn đề chống lật sử.

  Theo những gì đã đọc từ các bài viết trên FB và bình luận của ông thì cho thấy quan điểm của ông trước sau như một ở mấy chỗ sau đây:

  - Phải theo đường lối chính thống, hợp pháp và đúng quy trình, liên hệ mật thiết với thượng tầng chính trị cấp cao. Đấu tranh tốt là cuộc đấu tranh có chính danh. Có chính danh mới phát huy được chính nghĩa. Đồng thời có sự liên hệ mật thiết với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, càng vị tướng khác, như tướng Nguyễn Thanh Tuấn, tướng Hoàng Kiền.

  - Thẳng thắn ủng hộ TBT Nguyễn Phú Trọng và công cuộc Đốt Lò trong khi ông chỉ vừa mới lên làm TBT và mọi thứ còn chưa ổn định như bây giờ, trong khi Nghị quyết TW 4 chỉ mới manh nha và nhiều người dè bỉu coi là giấy mực không khác gì ngày xưa mà thôi chứ không tin lắm vào nghị quyết, độ hiệu quả thực tế của nghị quyết.

  - Có quan điểm rõ ràng là không nên dùng danh từ "VNCH" vì đó là quốc hiệu, tên nước của kẻ thù. Khi dùng nó thì không khác gì mình thừa nhận tính chất nhà nước, quốc gia của nó. Ví dụ như mình gọi là Chính phủ cách mạng lâm thời chứ rất hiếm khi gọi thẳng tên là Cộng hòa miền Nam VN (quốc hiệu, tên nước), vì Cộng hòa MNVN hay "VNCH" chỉ là 1 trò chơi chính trị của Mỹ và cuộc đấu tranh tương xứng của ta khi đối đầu với trò chơi chính trị của Mỹ. Mỹ dựng lên chính quyền SG thì Mặt Trận DTGP dựng lên chính phủ cách mạng lâm thời để quân bình cán cân chính trị và ngoại giao trên trường quốc tế giữa ta và Mỹ.

  - Cụm từ "chính quyền SG" có thể được dùng tùy theo ngữ cảnh, nhưng mà không được bỏ từ "ngụy" hay cụm từ "ngụy quân, ngụy quyền". Dùng với mật độ bao nhiêu là tùy ngữ cảnh và theo người biên soạn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đã là lịch sử thì phải tôn trọng sự thật; không thể xuyên tạc sự thật và bỏ từ "nguỵ" được

   Xóa
 31. Tôi cũng nhận thấy là chống tiêu cực, khi đã nói là "chống tiêu cực" thì cái gì tiêu cực thì đều chống, và lật sử là "tiêu cực trong tiêu cực". Lật sử mà không tiêu cực thì không còn cái gì có thể gọi là tiêu cực được nữa cả. Chính quyền ưu tiên chống tiêu cực ở mảng kinh tế, tài chính, tiền nong, để lấy lại tiền cho dân, cho nhà nước, vì đây là vấn đề thiết thực nhạy cảm và trực tiếp ảnh hưởng đến xã hội và quốc khố, kinh tế quốc gia. Tuy nhiên lật sử ảnh hưởng rất nặng nề về văn hóa và cũng phải chống, đều phải chống.

  Tóm lại là không được thay đổi ý nghĩa, bản chất chống ngoại xâm và bè lũ tay sai để giải phóng miền Nam của cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, cuộc kháng chiến mà Cụ Hồ đã nói rõ năm 1968 là "Không có gì quý hơn độc lập tự do" hay bài thơ chúc xuân 1969 "Vì độc lập vì tự do, Đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào".

  Đã không thay đổi bản chất và ý nghĩa cuộc kháng chiến thì nghiễm nhiên cũng sẽ không thay đổi được bản chất và ý nghĩa của những thành phần tham chiến, vai trò của những bên tham chiến. Mỹ là bọn xâm lược cướp nước và ngụy là bọn tay sai bán nước là chủ đạo rồi, là quan niệm chủ lưu rồi , thuộc về văn hóa dân tộc rồi, không thể thay đổi được. Giống như việc Cụ Hồ là một hình tượng anh hùng dân tộc và lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, đó là một hình ảnh không thể thay đổi được, đã là chủ lưu chủ đạo rồi, thuộc về văn hóa tâm linh dân tộc rồi, không bao giờ thay đổi được, không bao giờ có thể mà "lật" được.

  Từ đó mà tất cả những bài báo, sách báo, nội dung, câu văn, cách dùng từ, phát ngôn, đều phải phản ánh đúng nội dung đó, phản ảnh đúng bản chất lịch sử đó. Không nói ngược nói nghịch lại vì đó sẽ bị nhân dân coi là lật sử hay ngụy sử, bị mọi người ném đá và coi đó là hành vi phản bội đê hèn thôi.

  Điều ấm áp là giờ đây phong trào bảo vệ lịch sử, bảo vệ "quốc bảo" này đã được xã hội hóa và nhiều người dân, cán bộ, đảng viên, công chức, quan chức, tướng lĩnh quân đội, lão thành CM, cán bộ hưu trí, bà mẹ VN anh hùng và rất nhiều CCB hưởng ứng. Và điều ấm lòng đẹp dạ là không ai đòi hỏi quyền lợi gì, không ai vì quyền hay vì lợi hay vì tiền, mà tất cả đều vì tấm lòng trong sáng, vì mục đích cao đẹp là muốn bảo vệ giá trị lịch sử, bảo vệ chân lý và bảo vệ những giá trị tốt lành cao đẹp nhân văn, bảo vệ ý nghĩa hy sinh của bao người, bao thế hệ đi trước. Vì yêu nước, vì nghĩa khí, vì tấm lòng chính nghĩa, vì lý tưởng cao đẹp, vì lấm lòng trung nghĩa, vì nước vì dân và vì nhau. Và vì vậy mà phong trào vệ sử đang có sự tham gia của rất nhiều bạn bạn trẻ, đoàn viên, cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ, đảng viên trẻ, doanh nhân trẻ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Họ bẻ cong lịch sử, xuyên tạc lịch sử chống Mỹ và nhiều thời kỳ khác, điều này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa mà còn chính trị và an ninh quốc gia nữa. Lật sử là làm rối loạn nhận thức, gây rối loạn niềm tin, làm phai nhạt hoặc đánh mất lòng tin và lung lay sự bình yên tổ quốc, ổn định chính trị.

   Do đó lật sử đúng là diễn biến hòa bình và những nhân vật lật sử chính là những kẻ gian manh đã hư hỏng, tha hóa, tự diễn biến tự chuyển hóa và đúng như 1 bác đã nói, đó cũng là sự phản bội, phản bội rất nhiều thứ, rất nhiều điều, chứ không chỉ là phản bội Đảng hay phản bội đất nước, phản bội nhân dân, phản bội quân đội, phản bội dân tộc, phản bội lòng tin.

   Xóa
 32. Tổng thống Mỹ dọa Iraq sau khi Quốc Hội nước này thông qua quyết định trục xuất toàn bộ 5 nghìn quân Mỹ còn lại ra khỏi Iraq sau cuộc xâm lăng năm 2003:

  "Chúng tôi sẽ trừng phạt họ theo cách mà họ chưa từng thấy trước đây. Nếu có bất kỳ sự thù địch nào, và nếu họ làm bất cứ điều gì chúng tôi cho là không phù hợp, chúng tôi sẽ trừng phạt họ, những lệnh trừng phạt rất lớn đối với Iraq. Và chúng tôi sẽ không rời đi cho đến khi họ trả tiền cho chúng tôi".

  Đây là lời lẽ của 1 Tổng thống văn minh của 1 siêu cường văn minh đây sao. Nghe như lời lẽ của 1 thằng tướng cướp Mafia giang hồ dao búa côn đồ.

  Tôi nghĩ mọi người có những còmment rất hay, rất khâm phục kiến thức của mọi người. Tôi cũng đồng ý không nên gọi là "việt nam cộng hòa" như thằng Wiki trung lập cuội hai hàng giới tính đồng bóng mần gì.

  Tôi cũng đồng tình vấn đề lịch sử đã là như thế, nó đã đi vào văn hóa, tâm thức, học thức của người dân rồi, hòa vào trong văn hóa dân gian rồi. Không thể lật được. Muốn lật thì phải trả giá nhưng cũng sẽ vô vọng và họ phải trả giá rất đắt đỏ.

  Ở bên TQ thì đối với dân tộc Trung Hoa thì Tôn Trung Sơn là "quốc phụ" và đối với riêng người cách mạng thì ông là "Cách mạng tiên hành giả" (Người cách mạng tiên phong). Còn đối với VN ta thì Hồ Chủ Tịch là người "cha già dân tộc" đã định hình trong lịch sử, không thể thay đổi được.

  Những vụ tung hô tâng bốc binh lính Sài Gòn và "hải chiến hoàng sa" bắt đầu xảy ra trong thời ông Son. Những vụ nâng bi bợ đít Bob Kerrey xảy ra trong thời ông Tuấn. Chủ nghĩa bợ Mỹ là điểm chung, là mẫu số chung của nó. Hoặc giả là chủ nghĩa bài Trung phò Mỹ.

  Tuy nhiên tôi KHÔNG nghĩ họ là những người dám chỉ đạo những chuyện ở tầm lớn lao to tát như thế. Chẳng qua là tay trót nhúng chàm, mà là chàm bự, thì họ đã bị tê liệt hóa ở cương vị là người nắm ngành thông tin truyền thông, văn hóa thông tin.

  Đó là bởi vì sau tiêu cực họ đã bị bắt thóp và bắt làm con tin của lều báo. Chúng nó bảo họ đi Tây thì họ không dám đi Đông. Họ bị tê liệt hóa, vô hiệu hóa. Lều báo chúng moi được nhiều tin và chúng khiến họ phải sợ hãi. Nhất là những lều báo chuyên đi bới móc doanh nghiệp và đời tư.

  Những lều báo này thì mọi người ai cũng biết rồi, nhất là dân làm ăn như tôi, quanh quẩn cũng là những kẻ có tiếng tăm tống tiền nhất trong khoảng này như Thanh Niên, Tuổi Trẻ. Thông qua vấn đề hợp đồng quảng cáo, ai không chịu cúng nạp thì họ sẽ giờ những thủ đoạn để trù úm vùi dập trên thông tin đại chúng, họ lợi dụng cả chủ nghĩa bài Trung để hạ bệ, đánh phá, vu oan doanh nghiệp, ví dụ vụ Tân hiệp phát, Asanzo. Họ khai thác nhân tố người Việt gốc Hoa của Tân Hiệp Phát và yếu tố lắp ráp tv từ những con chip điện tử nhập từ TQ, chụp cho họ cái mũ "cạo sửa made in China sang made in Vietnam". Bất kể sự lợi dụng chủ nghĩa bài Trung để chơi xấu này ảnh hưởng về chính trị thế nào.

  Trong khi đó có 1 ông khủng, rất khủng trong giới làm ăn ai cũng biết, ai cũng chửi, tiếng tăm rất xấu, rất nhiều vụ có những hành xử không hay, nhưng không hiểu chi tiền hào phóng đến đâu mà không 1 tờ báo nào in 1 chữ nói về nó hay những vụ việc về nó. Kể cả TN, TT hay những lều báo lâu nay hay thích làm kền kền rỉa xác doanh nghiệp để kiếm ăn. Điều này cho thấy "uy tín" của lều báo đến đâu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng vậy thế mới thấy những ghế nóng này là rất Nóng. Nếu chỉ có quan điểm đúng đắn thì chưa chắc đủ, mà bàn tay phải sạch nữa, đầu sạch và tay sạch.

   Nếu đầu sạch mà tay không sạch thì sẽ bị tê liệt vô hiệu và nhóm báo chí phản bội kia muốn làm gì thì làm vì nó không biết sợ nữa.

   Theo tôi nhớ thì như là chính ông TMTuấn cũng đã thú nhận là vụ Bob Kerrey ông ấy rất phản cảm và phản đối nhưng báo chí nó cứ đăng như vậy ông ấy cũng bó chiếu không làm gì được.

   Ông ấy không dám làm gì vì đã có tì vết bị kẻ thù nó nắm được. Chứ không hẳn là những ông nầy không muốn làm gì để stop chúng nó, đèn đỏ chúng nó, mà là không dám làm, không thể làm, không có cách để làm, họ lo giữ thân giữ mình. Rốt cuộc để bị điều tra ra thì cũng khỏi "giữ" được mà cũng không ai thương, tình tiết giảm nhẹ cũng bị hao hụt đi phần nào bởi sự bất lực của họ, khiến nhiều người cho rằng nếu họ không có chủ ý đèn xanh hay thông đồng với bộ phận báo chí phản bội nhưng vô cảm và vô tâm nên mới để cho lều báo lộng hành.

   Mong là họ sẽ được những tình tiết giảm nhẹ để lập công chuộc tội, tố cáo lều báo, tố cáo những tờ báo có vấn đề lâu nay hay bị dân chửi.

   Xóa
  2. Đúng thế cho họ đi tố cáo những nhân vật phản bội trong các báo. Đốt lò dữ dội trong lĩnh vực báo chí và truyền thông và cả xuất bản, giáo dục.

   Tôi cũng nghĩ là khi đã nắm giữ chức vụ cao ở những bộ, ban, ngành thể loại này thì mấy ông cũng không dám chủ động hay chỉ huy lật sử đâu. Họ không phải là những thủ phạm lật sử. Họ cũng không đủ tầm như lão Gorbachev để mà bắt chước ông ta.

   Tôi đồng ý với bác là họ "lực bất tòng tâm", trót nhận tiền bẩn, trót xuống bùn rồi thì còn sửa trị gì ai hay ngăn chặn được ai.

   Do quá bức xúc về tình trạng xuyên tạc lịch sử nên nhiều người võ đoán cho rằng ông nọ bà kia nhận hối lộ triệu đô để lật sử hoặc tiếp tay nối dáo cho giặc. Nhưng tôi nghĩ là không phải. Nếu có thì đã có bằng chứng thì người ta đã công bố rồi. Hiện chưa có bằng chứng nào như thế. Vì vậy nhận xét sự việc thì cũng nên khách quan và công tâm.

   Tôi nghĩ là họ bất lực, yếu kém, kém cỏi, thất trách, thả lỏng tự do buông lơi quản lý để cho lều báo theo chủ nghĩa tự do cá nhân, lều báo rất có thể đã nhận tiền, nhận hối lộ triệu đô để tuyên truyền lật sử trên những tờ báo, tiết mục, bài vở, loạt bài, đề tài, nội dung mà họ phụ trách. Các bác nói đúng họ đã tay trót nhúng chàm tiêu cực nên coi như đã bị Điểm Huyệt đạo cứng ngắt rồi thì còn chống tiêu cực được gì nữa, chống lật sử gì nữa. Bị lều báo thao túng như con rối thì không biết có đúng không nhưng chắc chắn là họ đã buông lỏng quản lý để cho lều báo làm loạn.

   Có thể bản tâm họ không cố ý, không hùa theo với giặc báo chí, nhưng họ có thể đã không quan tâm đúng mức về việc bảo vệ lịch sử, hoặc là họ không coi trọng chủ đề này và không coi đó là cái gì quan trọng cần để tâm.

   Tôi nghĩ cũng không riêng gì họ mà hiện đang có rất nhiều quan cao chỉ lo đếm tiền, dùng thời gian công sức để gầy dựng làm giàu và đếm đô la. Đếm tiền đô không sướng hơn là lo đến việc chống tiêu cực hay bảo vệ lịch sử hay chống lật sử hay sao. Hơi đâu mà ăn cơm nhà vác ngà voi lo chuyện bao đồng. Ngoài bầy chó săn bảo vệ lật sử của quan tham và bọn tham ô đang cắn những người trung kiên yêu nước thì thật sự là có rất nhiều người thờ ơ đứng ngoài cuộc chứ chưa tham gia vào công cuộc bảo vệ lịch sử, đó là sự thật, hi vọng ngày càng nhiều người ở đủ mọi lứa tuổi ngày càng tham chiến trong lĩnh vực bảo vệ quốc sử, lịch sử Đảng, lịch sử quân đội, không phân biệt già trẻ lớn bé hay đàn ông đàn bà, trong hay ngoài Đảng, trong hay ngoài nước, sự thật cho thấy hiện đang có rất nhiều người đang tích cực chống lật sử và họ là Việt kiều hải ngoại đang cư ngụ ở nhiều quốc gia khắp nơi thế giới, chứ không riêng người dân trong nước.

   Giữ lửa và bảo vệ sự trong sáng của lịch sử nước nhà là nghĩa vụ cao đẹp của tất cả mọi người không phân biệt gì cả và không của riêng Đảng viên hay ai cả. Tôi chỉ là 1 đảng viên quèn sinh hoạt Đảng ở trong công ty không có quyền lực lãnh đạo, cũng không có lý tưởng cao cả của 1 người Cộng Sản chân chính nhưng tôi cũng chống lật sử và động viên nhiều người xung quanh tham gia vào cuộc chống lật sử.

   Xóa
 33. Bài viết của em Hoàng thị Nhật Lệ:

  http://hoangthinhatle.com/bai-noi-bat/sang-nam-2020-nghi-ve-hiep-uoc-thanh-do/

  Như mọi người đã biết, sau khi Obama phê duyệt chiến dịch xoay trục để quay lại Á châu thì từ đó đến nay Mỹ luôn kích động trong nước VN và muốn biến khu vực này thành bãi chiến trường để cho ngư ông Whashington đắc lợi.

  Ở Cam thì kích động bài Việt, VN xâm thực xâm lược, chế độ Hun Sen bán nước, đất đai lãnh thổ.

  Ở Việt thì kích động bài Hoa, TQ xâm lược xâm thực, chế độ bán nước, đất đai lãnh thổ lãnh hải.

  Ở Ukraina thì kích động bài Nga, Nga xâm lược, thân Nga là bán nước, đất đai biên giới.

  Ở TQ thì chúng mượn mồm Hoàn Cầu chửi Nga chửi Việt, Nga thì hung hăng còn Việt thì vô ơn.

  Ở Nga thì chúng tuyên truyền trên các báo chí của các đảng phái chủ nghĩa chống TQ, rằng TQ chơi xấu ở biên giới, đang cướp tài nguyên miền Nam Nga, thế này thế kia.

  Vấn đề Đài Loan - Trung Quốc, chủ nghĩa ly khai, tranh chấp Nhật - Trung, Ấn - Trung, bạo loạn Hồng Kông và Tân Cương, đều có bàn tay Mỹ nhúng vào, dân biểu Mỹ kéo đến HK hà rầm, dân biểu tình phất cờ Mỹ tung bay phất phới để thị uy rất oai phong.

  BBC Tiếng Việt thì chửi VN hèn nhát trước TQ. BBC Hoa Ngữ thì chửi TQ là vì XHCN mà nhân nhượng VN, để mất "đất biển tổ tiên", "lãnh địa mà tổ tiên đã khám phá".

  Túm lại là kích động, phá rối và chia rẽ. Luôn luôn tìm đủ mọi cách, mọi lý do để kéo trẩu tre ngáo đá ra đường quậy phá đập đồ.

  Trả lờiXóa