Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Toàn văn tác phẩm "LỊCH SỬ NƯỚC TA" của Chủ tịch HỒ CHÍ MINH

Lời dẫn. Nhiều năm vừa qua, tình trạng xuyên tạc lịch sử, "xét lại lịch sử", "viết lại lịch sử", gọi ngắn gọn là "Lật sử" đang diễn ra vô cùng nguy hiểm, làm cả xã hội bị xáo động tâm can, cuộc chiến chống lật sử vì vậy cũng ngày càng trở nên cấp bách. 
Xuân Canh Tý 2020 này, trong bối cảnh toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta đang tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", không gì thiết thực hơn là ôn lại những trang viết của Bác Hồ về lịch sử. Bởi Hồ Chí Minh không chỉ là Người Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất mà Bác Hồ còn là một sử gia lớn. Chỉ khi ôn lại để tự trang bị cho mình những luận điểm của sử gia Hồ Chí Minh thì chúng ta mới có thể vững vàng trong cuộc chiến chống "lật sử". Chúng ta có niềm tin vững chắc, rằng mọi toan tính của những kẻ "lật sử", dù họ có là giáo sư tiến sĩ, dù họ cố tô vẽ rằng họ là những người "đổi mới tư duy", dù họ có tổ chức cả trăm cái gọi là "hội thảo khoa học" nhưng một khi họ đi ngược lại CHÂN LÝ BÁC HỒ  thì họ cũng sẽ thất bại thảm hại!
Thể theo yêu cầu của bạn đọc ở bài "Mở đầu năm mới- ÔN LẠI NHỮNG TRANG VIẾT CỦA BÁC HỒ VỀ LỊCH SỬ NHÀ NGUYỄN", Google.tienlang xin đăng Toàn văn tác phẩm "LỊCH SỬ NƯỚC TA" của Chủ tịch HỒ CHÍ MINH.
"LỊCH SỬ NƯỚC TA" là một bài diễn ca lịch sử Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng tác năm 1941 tại Pác Bó, Cao Bằng. Bài thơ gồm 208 câu thơ lục bát dễ thuộc, dễ hiểu, phù hợp với tình hình Việt Nam lúc bấy giờ là hơn 95% dân số mù chữ.
Bài thơ gồm 208 câu lục bát, tiếp sau đó là niên biểu lịch sử Việt Nam, được Hồ Chí Minh đặt dưới tên gọi Những năm quan trọng, gồm 30 cột mốc, bắt đầu từ mốc trước Tây lịch "2879 - Hồng Bàng" và kết thúc là mốc: "1945 - Việt Nam độc lập".
Bìa cuốn Lịch sử nước ta, xuất bản lần đầu tiên tháng 2 năm 1942
Cuốn sách được viết bằng tập giấy dó mỏng dính, khổ 9 x 15 cm. Trong đó, Hồ Chí Minh đã tường thuật cả tiến trình hơn 4.000 năm lịch sử "dựng nước và giữ nước" cho đến đầu thế kỷ 20. Tất cả chỉ 14 trang (có hai trang mục lục), có nhắc tới đủ hết các triều đại, nhân vật lịch sử Việt Nam. Khi xuất bản cuốn sách này, Hồ Chí Minh vừa là tác giả vừa là biên tập viên, vừa là người trình bày, vừa là họa sĩ minh họa, đồng thời lại là thợ in và sửa morasse. Vào thời gian xuất bản cuốn sách được in bằng thạch bản. Bên trong sách, còn có hình minh họa (sáu bức tranh): ông Đề Thám cưỡi ngựa, Lý Thường Kiệt cầm kiếm, Hai Bà Trưng cưỡi voi xung trận... do chính tay Hồ Chí Minh vẽ.
******

LỊCH SỬ NƯỚC TA
Dân ta phải biết sử ta,
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.
Kể năm hơn bốn ngàn năm,
Tổ tiên rực rỡ, anh em thuận hoà.

Hồng Bàng là tổ nước ta.
Nước ta lúc ấy gọi là Văn Lang.
Thiếu niên ta rất vẻ vang,
Trẻ con Phù Đổng tiếng vang muôn đời.
Tuổi tuy chưa đến chín mười,
Ra tay cứu nước dẹp loài vô lương.
An Dương Vương thế Hùng Vương,
Quốc danh Âu Lạc cầm quyền trị dân.
Triệu Đà là vị hiền quân,
Quốc danh Nam Việt trị dân năm đời.
Nước Tàu cậy thế đông người,
Kéo quân áp bức giống nòi Việt Nam.
Quân Tàu nhiều kẻ tham lam,
Dân ta há dễ chịu làm tôi ngươi?
Hai Bà Trưng có đại tài,
Phất cờ khởi nghĩa giết người tà gian,
Ra tay khôi phục giang san,
Tiếng thơm dài tạc đá vàng nước ta.
Tỉnh Thanh Hoá có một bà,
Tên là Triệu Ẩu tuổi vừa đôi mươi,
Tài năng dũng cảm hơn người,
Khởi binh cứu nước muôn đời lưu phương.
Phụ nữ ta chẳng tầm thường,
Đánh Đông, dẹp Bắc làm gương để đời,
Kể gần sáu trăm năm giời,
Ta không đoàn kết bị người tính thôn.
Anh hùng thay ông Lý Bôn,
Tài kiêm văn võ, sức hơn muôn người,
Đánh Tàu đuổi sạch ra ngoài.
Lập nên Triều Lý sáu mươi năm liền.
Vì Lý Phật Tử ngu hèn,
Để cho Tàu lại xâm quyền nước ta.
Thương dân cực khổ xót xa,
Ông Mai Hắc Đế đứng ra đánh Tàu,
Vì dân đoàn kết chưa sâu,
Cho nên thất bại trước sau mấy lần.

Ngô Quyền quê ở Đường Lâm,
Cứu dân ra khỏi cát lầm ngàn năm.
Đến hồi Thập nhị sứ quân,
Bốn phương loạn lạc, muôn dân cơ hàn.
Động Hoa Lư có Tiên Hoàng,
Nổi lên gây dựng triều đàng họ Đinh.
Ra tài kiến thiết kinh dinh,
Đến vua Phế Đế chỉ kinh hai đời.
Lê Đại Hành nối lên ngôi.
Đánh tan quân Tống, đuổi lui Xiêm Thành.
Vì con bạo ngược hoành hành,
Ra đời thì đã tan tành nghiệp vương.
Công Uẩn là kẻ phi thường,
Dựng lên nhà Lý cầm quyền nước ta.
Mở mang văn hoá nước nhà,
Đắp đê để giữ ruộng nhà cho dân.
Lý Thường Kiệt là hiền thần,
Đuổi quân nhà Tống, phá quân Xiêm Thành.
Tuổi già phỉ chí công danh,
Mà lòng yêu nước trung thành không phai.
Họ Lý truyền được chín đời,
Hai trăm mười sáu năm giời thì tan.

Nhà Trần thống trị giang san,
Trị yên trong nước, đánh tan địch ngoài,
Quân Nguyên binh giỏi tướng tài:
Đánh đâu được đấy, dông dài Á, Âu,
Tung hoành chiếm nửa Âu châu,
Chiếm Cao Ly, lấy nước Tàu bao la,
Lăm le muốn chiếm nước ta,
Năm mươi vạn lính vượt qua biên thuỳ,
Hải quân theo bể kéo đi,
Hai đường vây kín Bắc Kỳ như nen.
Dân ta nào có chịu hèn,
Đồng tâm, hợp lực mấy phen đuổi Tàu.
Ông Trần Hưng Đạo cầm đầu,
Dùng mưu du kích đánh Tàu tan hoang,
Mênh mông một giải Bạch Đằng,
Nghìn thu soi rạng giống dòng quang vinh,
Hai lần đại phá Nguyên binh,
Làm cho Tàu phải thất kinh rụng rời.
Quốc Toản là trẻ có tài,
Mới mười sáu tuổi ra oai trận tiền,
Mấy lần đánh thắng quân Nguyên,
Được phong làm tướng cầm quyền binh nhung.
Thật là một đấng anh hùng,
Trẻ con Nam Việt nên cùng noi theo.
Đời Trần văn giỏi võ nhiều,
Ngoài dân thịnh vượng, trong triều hiền minh.
Mười hai đời được hiển vinh,
Đến Trần Phế Đế nước mình suy vi.

Cha con nhà Hồ Quý Ly,
Giết vua tiếm vị một kỳ bảy niên.
Tình hình trong nước không yên,
Tàu qua xâm chiếm giữ quyền mấy lâu,
Bao nhiêu của cải trân châu,
Chúng vơ vét chở về Tàu sạch trơn.

Lê Lợi khởi nghĩa Lam Sơn,
Mặc dầu tướng ít binh đơn không nàn.
Mấy phen sông Nhị núi Lam,
Thanh gươm yên ngựa Bắc, Nam ngang tàng.
Kìa Tuý Động nọ Chi Lăng,
Đánh hai mươi vạn quân Minh tan tành.
Mười năm sự nghiệp hoàn thành,
Nước ta thoát khỏi cái vành nguy nan.
Vì dân hăng hái kết đoàn,
Nên khôi phục chóng giang san Lạc Hồng.
Vua hiền có Lê Thánh Tông,
Mở mang bờ cõi đã khôn lại lành.

Trăm năm truyền đến cung hoàng,
Mạc Đăng Dung đã hoành hành chiếm ngôi.
Bấy giờ trong nước lôi thôi,
Lê nam, Mạc bắc rạch đôi san hà,
Bảy mươi năm nạn can qua.
Cuối đời mười sáu Mạc đà suy vi.
Từ đời mười sáu trở đi,
Vua Lê, Chúa Trịnh chia vì khá lâu.
Nguyễn Nam, Trịnh Bắc đánh nhau,
Thấy dân cực khổ mà đau đớn lòng.

Dân gian có kẻ anh hùng,
Anh em Nguyễn Nhạc nổi vùng Tây Sơn,
Đóng đô ở đất Quy Nhơn,
Đánh tan Trịnh, Nguyễn, cứu dân đảo huyền.
Nhà Lê cũng bị mất quyền,
Ba trăm sáu chục năm truyền vị vương.
Nguyễn Huệ là kẻ phi thường,
Mấy lần đánh đuổi giặc Xiêm, giặc Tàu,
Ông đà chí cả mưu cao,
Dân ta lại biết cùng nhau một lòng.
Cho nên Tàu dẫu làm hung,
Dân ta vẫn giữ non sông nước nhà.
Tướng Tây Sơn có một bà,
Bùi là nguyên họ, tên là Thị Xuân,
Tay bà thống đốc ba quân,
Đánh hơn mấy trận, địch nhân liệt là.
Gia Long lại dấy can qua,
Bị Tây Sơn đuổi, chạy ra nước ngoài.
Tự mình đã chẳng có tài,
Nhờ Tây qua cứu, tính bài giải vây.
Nay ta mất nước thế này,
Cũng vì vua Nguyễn rước Tây vào nhà,
Khác gì cõng rắn cắn gà,
Rước voi dầy mả, thiệt là ngu si.
Từ năm Tân Hợi trở đi,
Tây đà gây chuyện thị phi với mình.
Vậy mà vua chúa triều đình,
Khư khư cứ tưởng là mình khôn ngoan.
Nay ta nước mất nhà tan
Cũng vì những lũ vua quan ngu hèn.
Năm Tự Đức thập nhất niên,
Nam Kỳ đã lọt dưới quyền giặc Tây.
Hăm lăm năm sau trận này,
Trung Kỳ cũng mất, Bắc Kỳ cũng tan,
Ngàn năm gấm vóc giang san,
Bị vua họ Nguyễn đem hàng cho Tây!
Tội kia càng đắp càng đầy,
Sự tình càng nghĩ càng cay đắng lòng.

Nước ta nhiều kẻ tôi trung,
Tấm lòng tiết nghĩa rạng cùng tuyết sương.
Hoàng Diệu với Nguyễn Tri Phương,
Cùng thành còn mất làm gương để đời.
Nước ta bị Pháp cướp rồi,
Ngọn cờ khởi nghĩa nhiều nơi lẫy lừng;
Trung Kỳ đảng Phan Đình Phùng
Ra tay đánh Pháp, vẫy vùng một phương.
Mấy năm ra sức Cần Vương,
Bọn ông Tán Thuật nổi đường Hưng Yên,
Giang san độc lập một miền,
Ông Hoàng Hoa Thám đất Yên tung hoành.
Anh em khố đỏ, khố xanh,
Mưu khởi nghĩa tại Hà thành năm xưa,
Tỉnh Thái Nguyên với Sầm Nưa,
Kế nhau khởi nghĩa rủi chưa được toàn.
Kìa Yên Bái, nọ Nghệ An
Hai lần khởi nghĩa tiếng vang hoàn cầu.
Nam Kỳ im lặng đã lâu,
Năm kia khởi nghĩa đương đầu với Tây.
Bắc Sơn đó, Đô Lương đây!
Kéo cờ khởi nghĩa, đánh Tây bạo tàn.

Xét trong lịch sử Việt Nam,
Dân ta vốn cũng vẻ vang anh hùng.
Nhiều phen đánh bắc dẹp đông,
Oanh oanh liệt liệt con Rồng cháu Tiên.
Ngày nay đến nỗi nghèo hèn,
Vì ta chỉ biết lo yên một mình.
Để người đè nén, xem khinh,
Để người bóc lột ra tình tôi ngươi!
Bây giờ Pháp mất nước rồi,
Không đủ sức, không đủ người trị ta.
Giặc Nhật Bản thì mới qua,
Cái nền thống trị chưa ra mối mành.
Lại cùng Tàu, Mỹ, Hà, Anh,
Khắp nơi có cuộc chiến tranh rầy rà.
Ấy là nhịp tốt cho ta,
Nổi lên khôi phục nước nhà tổ tông.
Người chúng ít, người mình đông
Dân ta chỉ cốt đồng lòng là nên.
Hỡi ai con cháu Rồng Tiên!
Mau mau đoàn kết vững bền cùng nhau.
Bất kỳ nam nữ, nghèo giàu,
Bất kỳ già trẻ cùng nhau kết đoàn.
Người giúp sức, kẻ giúp tiền,
Cùng nhau giành lấy chủ quyền của ta.
Trên vì nước, dưới vì nhà,
Ấy là sự nghiệp, ấy là công danh.
Chúng ta có hội Việt Minh
Đủ tài lãnh đạo chúng mình đấu tranh
Mai sau sự nghiệp hoàn thành
Rõ tên Nam Việt, rạng danh Lạc Hồng
Dân ta xin nhớ chữ đồng:
Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh!

***
Những năm quan trọng:
Trước Tây lịch
-2879 - Hồng Bàng
-111 - Tàu lấy nước ra lần đầu
Sau Tây lịch
40 - Hai Bà Trưng đánh Tàu
248 - Bà Triệu ẩu khởi nghĩa
544 - Vua Lý đánh Tàu
603 - Tàu lấy nước ta
939 - Vua Ngô khởi nghĩa
968 - Đời vua Đinh (12 năm)
981 - Đời vua Tiền Lê (29 năm)
1010 - Đời vua Hậu Lý (215 năm)
1073 - Lý Thường Kiệt đánh Tàu
1225 - Đời vua Trần (175 năm)
1283 - Trần Hưng Đạo đánh Tàu
1407 - Tàu lấy nước ta
1427 - Vua Lê khởi nghĩa
1543 - Đời vua Hậu Lê (360 năm)
1545 - Vua Lê Chúa Trịnh
1771 - Đời vua Tây Sơn (24 năm)
1789 - Vua Nguyễn Huệ đánh Tàu
1794 - Gia Long thông với Tây
1847 - Tây bắt đầu đánh nước ta
1862 - Vua nhà Nguyễn bắt đầu hàng Tây
1889 - Ông Đề Thám khởi nghĩa
1893 - Ông Phan Đình Phùng khởi nghĩa
1916 - Trung Kỳ khởi nghĩa
1917 - Thái Nguyên, Sầm Nưa khởi nghĩa
1930 - Yên Bái, Nghệ An khởi nghĩa
1940 - Bắc Sơn và Đô Lương khởi nghĩa
1941 - Nam Kỳ khởi nghĩa
1945 - Việt Nam độc lập
Đầu năm 1942
Để giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân, phát huy lòng tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc, động viên toàn dân đoàn kết và tham gia Mặt trận Việt Minh làm cách mạng, giành độc lập cho Tổ quốc, nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc trong thời gian hoạt động ở Cao Bằng đã sáng tác bài diễn ca Lịch sử nước ta theo thể thơ lục bát, gồm 210 câu và một bảng ghi “Những năm quan trọng” kèm theo. Bộ Tuyên truyền của Việt Minh xuất bản và phát xuống cơ sở vào tháng 2-1942.
Nội dung Lịch sử nước ta ca ngợi những trang sử vẻ vang của dân tộc từ thời Hồng Bàng dựng nước đến năm 1942 khi tác phẩm ra đời, ca ngợi sự nghiệp chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân tộc, các anh hùng tiêu biểu. Qua tác phẩm, tác giả khẳng định truyền thống quý báu của dân tộc: yêu nước, đoàn kết, anh hùng. Truyền thống yêu nước đó đang được nhân dân tiếp tục phát huy trong giai đoạn chống thực dân Pháp với những tấm gương anh hùng tiêu biểu.
Tác phẩm viết bằng thể thơ lục bát, dễ đọc, dễ nhớ. Trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, nó có tác dụng lớn trong việc tuyên truyền, giáo dục nhân dân, góp phần cổ vũ nhân dân đoàn kết, hăng hái tham gia cách mạng và tăng lòng tin vững chắc vào thắng lợi của cách mạng.

Nguồn:
1. Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000
2. Tổng tập Văn học Việt Nam (tập 38), NXB Khoa học Xã hội, 2000
Lê Hương Lan Giới thiệu

66 nhận xét:

 1. Bài Diễn ca này của Bác Hồ được nhiều người trong và và ngoài nước đọc, nghiên cứu. Có rất nhiều bài viết họ trích một số đoạn bài Diễn ca của Bác, đặc biệt câu cuối cùng phần ghi Những năm quan trọng Bác khẳng định 1945 độc lập là một dự báo vô cùng chính xác. Bác Hồ có nhiều lần dự báo rất chính xác như việc Mỹ sẽ đưa B.52 ra đánh phá Hà Nội, rồi có thua trên bầu trời Hà Nội chúng mới chịu thua. Bà J. Stenson khen Bác giỏi nhiều việc: Chính trị, quân sự, ngoại giao, nhà văn hóa...là rất chính xác, nhưng chưa đề cập Bác còn là một nhà "tiên tri" nữa.

  Nói Bác Hồ làm cả việc in lito (thạch bản) cuốn sách này không biết có chính xác không? Thời đó, ở chiến khu Việt Bắc thiếu thốn phương tiện in ấn nên việc in tài liệu bằng phương pháp in lito là tiện nhất. Khi tôi tham gia kháng chiến chống Mỹ, những năm đầu được làm ở nhà in lito nên biết rất rõ công việc này. Ở Việt Bắc thời đó có in lito thì Bác giao cho bộ phận này làm chứ sao Bác phải trực tiếp làm? Tôi từng làm việc dưới quyền anh phụ trách in lito của Khu ủy khu Sài Gòn - Gia Định là người từng làm việc này thời chống Pháp ở nhà in Nam Bộ, nên hiểu biết những việc này do anh ấy kể lại.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác Thép nói rất đúng; Bác Hồ của chúng ta đúng là thiên tài mà mãi mãi chúng ta phải học tập và làm theo

   Xóa
 2. Bác Thép ơi!
  Trên kia bác viết "Nói Bác Hồ làm cả việc in lito (thạch bản) cuốn sách này không biết có chính xác không?"

  Tôi nghĩ, các bạn chủ trang Google.tienlang, đặc biệt là bạn Lê Hương Lan luôn làm việc thận trọng đến từng câu chữ.

  Năm 1941 Bác Hồ của chúng ta mới trở về nước, lại sống ở hang Pác Bó. Bác Hồ từng kể về công việc của Người hồi đó.

  "TỨC CẢNH PÁC BÓ
  Sáng ra bờ suối, tối vào hang,
  Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng.
  Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng,
  Cuộc đời cách mạng thật là sang."
  Tháng 2 năm 1941.

  Mấy câu thơ trên cho thấy điều kiện làm việc thời đó đâu dễ dàng gì?
  Những người giúp việc Bác chắc cũng chỉ có đôi ba người du kích làm công tác bảo vệ và hậu cần, chắc gì họ biết về kỹ thuật in ấn xuất bản?
  Vậy nên, Bác Hồ- một người đã quá rành rẽ về công việc in ấn xuất bản từ thời còn ở Pari với tờ báo Người Cùng khổ- Bác Hồ có kiêm nhiệm luôn công việc của biên tập viên, người trình bày, vừa là họa sĩ minh họa, đồng thời lại là thợ in và sửa morasse... cũng là điều dễ hiểu.

  Hơn nữa, chuyện kiêm nhiệm này của Bác Hồ cũng đã được nói trên báo Nhân dân qua lời kể của họa sĩ Nguyễn Thành Đàm, người họa sĩ 79 tuổi ở Hà Nội.
  Xem link
  https://baomoi.com/chuyen-nhung-nguoi-me-sach/c/32267571.epi
  và link
  https://baomoi.com/bo-suu-tam-sach-sieu-nho-khong-lo-o-ha-noi/c/14263601.epi
  "Mỗi triều đại, Bác chỉ dùng vài ba câu thơ nhưng đã lột tả hết được cả quá trình hào hùng. Sự độc đáo còn ở chỗ khi xuất bản cuốn sách này, Bác Hồ vừa là tác giả vừa là biên tập viên, vừa là người trình bày, vừa là họa sĩ minh họa, đồng thời lại là thợ in và sửa morasse", ông Đàm chia sẻ.

  Trả lờiXóa
 3. Bạn Trần Long,
  Tôi rất tin tưởng phương pháp làm việc thận trọng, kỹ tính của Lê Hương Lan (có việc cụ thể giữa tôi với Hương Lan trao đổi về bài vỡ).
  Còn ở đây, chắc Hương Lan cũng lấy tư liệu nơi xuất xứ chứ sao biết rõ được.

  Nói để bạn thông cảm, những năm đầu tham gia công tác cách mạng, tôi được bố trí làm ở bộ phận in lito của Ban Tuyên huấn Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, anh phụ trách từng làm nhà in Nam Bộ thời chống Pháp nên biết rõ ở Việt Bắc cũng có in lito. Thời đó, việc in lito là tiện hơn in chữ chì.

  Có dịp tôi sẽ kể cho bạn phương pháp in lito thời đó.

  Trả lờiXóa
 4. Bạn Trần Long

  Trao đổi với bạn về chuyện in ấn.
  In chữ chì: là loại hình phải sắp chữ ghép từng chữ cái đã đúc sẵn lại với nhau thành câu văn. In số lượng ít người ta dùng trực tiếp những chũ đã ghép đó, nếu in số lượng nhiều như in báo chẳng hạn phải dùng tấm nhựa gõ vào mặt bản đã sắp chữ cho lún sâu có nét chữ rồi lấy chì đổ lên thành tấm rời đặt vào khuôn máy in, in ra mới có chữ thuận để đọc. Việc kiểm tra lại để sửa những chỗ sai chính tả hoặc sai câu cú...gọi là sửa morasse.

  In lito (in thạch bản) khác với in chữ chì.
  In chữ chì phải có chữ đúc sẵn để ghép lại như nói ở trên kia.
  In lito dùng đá cẩm thạch mài thật láng mịm, dùng mực Sẹc-bọ-nen viết lên mặt đá rồi dùng lulo kéo mực in lên mặt đá, chỗ có mực Sẹc-bô-nen sẽ dính mực in, chỗ không có mực Sẹc-bô-nen không dính mực in. Để tấm giấy in lên chỗ bản in đã có mực in rồi phủ lên một tấm nilong dày, dùng bàn chà chà bên trên cho khéo tay, mực thấm ngược lên dính vào tờ giấy in.
  Cả hai phương pháp in chữ chì và lito đều phải chữ ngược để in ra chữ xuôi. Vì vậy, xếp chữ đúc sẵn của chữ chì thì không cần như viết trên đá cách in lito là phải viết vẽ đều ngược để sau khi in mới có chữ xuôi đọc được.
  Việc xếp chữ theo phương pháp in chữ chì thường bị sai nên khi in bản đầu tiên để kiểm tra sửa chỗ sai nên gọi là sửa morasse, còn in lito không có chuyện sửa morasse, vì khi viết trên mặt đá người ta đã không để sai, mà có chỗ sai thì đã sửa trước rồi không chờ in một bản để kiểm tra như in chữ chì. Như vậy, in lito làm gì có sửa morasse đâu ạ.
  Ong Đàm là người trực tiếp thấy Bác Hồ in lito hay nghe nói lại? Tôi không đọc được bài bạn giới thiệu nên không rõ. Và ông Đàm nói lúc 79 tuổi là năm nào, tính từ 1942, lúc đó ông bao nhiêu tuổi mà biết chuyện Bác Hồ in lito?
  Bác Hồ là người từng làm nhiều việc một lúc như lúc ở Pháp Bác vừa lo viết bài, phát hành, giữ quỹ của báo Người cùng khổ. Thời kỳ đầu cách mạng còn thiếu người Bác phải làm nhiều việc là có. Nhưng việc in lito đã có người làm thì Bác giao cho bộ phận này làm là tiện hơn để Bác còn làm việc khác.

  Tôi nghĩ khi đó đã có bộ phận in lito (chỉ cần vài người thôi), thì Bác Hồ không trực tiếp in mà giao cho anh em này in. Nếu cần Bác chỉ vẽ hình minh họa thôi (nếu không có họa sĩ).

  Chỉ là đặt dấu hỏi vây chứ bây giờ không thể tìm mà chỉ nghe kể lại thôi.

  Tôi có dự một số cuộc họp về viết lịch sử thấy nhiều trường hợp kể lại không chính xác, sách này viết khác sách kia nhưng bây giờ không thể kết luận sai chỗ nào. Rất khó, vì chuyện đã lâu rồi không còn ai chứng kiến trực tiếp. Ở địa phương tôi có đề nghị tôi giúp viết sử cho Đàng bộ mấy xã, tôi không nhận lời, vì thấy sẽ khó xử lý thông tin, nghe theo ai, không nghe ai có khi không có căn cứ cho mình dựa vào. Làm việc mà nhắm không tròn trách nhiệm là tôi từ chối ngay, không nhận kể cả khi còn tuổi lao động.

  Tôi chỉ trao đổi với bạn xoay quanh việc Bác Hồ có trực tiếp in lito hay không thôi, chứ không đi sâu vào kỹ thuật in lito, việc này để lúc khác. Mà như nói ở trên, tôi đặt dấu hỏi vậy chứ không thể trả lời được. Cũng chưa tin ông Đàm như nêu trên.

  Nói thêm: Bác Hồ có những việc đến nay vẫn còn nhiều điều bí mật chưa có lời giải chính xác. Như có cuộc tranh luân Trần Dân Tiên là ai? đến nay chưa có tài liệu làm rõ. (Tôi có tham gia viết bài về vấn đề này và ở phía cho rằng Trần Dân Tiên không phải là Hồ Chí Minh).

  Trả lờiXóa
 5. Kính bác Thép

  Cháu là thế hệ trẻ thời nay không biết chuyện xa xưa trong đó có chuyện in ấn. Xin bác kể cho nghe kỹ về cách in lito, in chữ chì, tin Stencil thời kháng chiến để biết việc làm của cha ông xưa.

  Chân thành cảm ơn bác.

  Trả lờiXóa
 6. Cụ Thép lại lạc đề!
  Thật khổ cho quản trị trang!
  Ý kiến về công tác in ấn của cụ Thép đã có ý kiến trao đổi rành mạch của ông Trần Long. Có dẫn cả link nguồn báo Nhân dân.
  Vậy mà cụ Thép vẫn chưa tin rồi lại lái tiếp sang câu chuyện Trần Dân Tiên!

  THật mệt với cụ Thép!
  Nội dung chủ yếu ở bài này là gì? Chẳng lẽ cụ Thép không hiểu?

  Trả lờiXóa
 7. Trong những tác phẩm khoa học viễn tưởng có những câu chuyện như 1 nhà bác học chui vào cỗ máy thời gian xuyên không lội ngược thời gian trở về quá khứ.

  Họ thay đổi 1 số chuyện cũng không quá to lớn trong quá khứ, nghĩ rằng nó chả ảnh hưởng gì đến hiện tại hay tương lai. Kết quả người xuyên không ở thời điểm hiện tại bị biến mất luôn và không thể tồn tại được. Bởi vì hắn ta đã thay đổi quá khứ, từ đó tác động tới hiện tại.

  Đó gọi là hiệu ứng cánh bướm theo khoa học. Nhiều khi chỉ một tác động không quá ồn ào vào trong quá khứ đã thay đổi bản chất của thời điểm hiện tại.

  Trong câu chuyện nước Việt ta lúc này thì các nhà ngụy sử họ không cần chui vào cỗ máy thời gian, họ chỉ cần lật sử trên các bài viết báo chí và sách vở về ngày xưa, họ phát ngôn những câu nói độc hại về chuyện ngày xưa.

  Từ đó nó tác động đến vị thế chính trị và niềm tin nhân dân đối với chế độ hiện hành. Nó làm thay đổi về nguyên nhân hình thành và lý do tồn tại của chế độ đương nhiệm ở sở tại.

  Nguy hơn nữa là khi mà những phát ngôn lật sử lại được phát ra từ cái mồm của những quan chức tha hóa, những "nhà sử học" yêu đô la hơn yêu sử, những nhà báo suy thoái bên trong lòng chế độ thì nó lập tức biến thành một sự nhổ đi liếm lại, tiền hậu bất nhất, lúc nói thế này khi nói thế khác, ông nói gà bà nói vịt, trống đánh xuôi kèm thổi ngược, gây mất đoàn kết và mất tín nhiệm, mất lòng dân, lòng người hoang mang không biết cái gì mới là thật, lòng tin bị lung lay là chuyện quá hiển nhiên rồi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đồng ý, lịch sử truyền thống thì chỉ có thể xem lại điều chỉnh vài nội dung tiểu tiết chứ bản chất lịch sử hay ý nghĩa lịch sử thì không được thay đổi. Lịch sử thì phải nhất quán. Cái tư duy "lịch sử" phải uốn nắn sao cho ai đó được, sợ họ "buồn" họ "giận" thì có còn là lịch sử nữa không hay là cái đống gì? Quốc sử chứ có phải truyện tranh Doremon phim Hollywood hay sách báo thị trường giải trí đâu.

   Xóa
 8. Ngoài ra về phần báo chí, không chỉ có tệ nạn lật sử mà còn rất và rất nhiều tiêu cực khác. Vấn đề chèn ép, tống tiền, dọa nạt, bới móc, đánh phá doanh nghiệp, thậm chí đáng hận hơn là liên kết với doanh nghiệp nước ngoài để đánh phá doanh nghiệp nội địa luôn luôn là vấn đề muôn thuở trong các dịp trà dư tửu hậu giữa giới làm ăn, giới doanh nhân với nhau. Họ chủ yếu là tầng lớp trung lưu đang phát triển trên đất nước này, mà tôi và gia đình tôi là một trong những người đó. Tôi xin nói là khoảng 10 năm đổ lại cho tới bây giờ nhắc đến "nhà báo" hay "phóng viên" là người ta ghét cay ghét đắng và trong lòng phát sinh những cảm giác vô cùng khinh miệt.

  Rất buồn là báo chí đã "mất dạy" từ rất nhiều năm nay và đối xử rất mọi rợ với doanh nghiệp và nhiều doanh nhân, ví dụ như với cựu nghị viên Hoàng Hữu Phước, nhưng chỉ đến khi "lều báo" đụng chạm đến chính trị và lịch sử của chế độ thì mới bị đưa vào tầm ngắm ném đá. Thật ra, trước khi "lều báo" tuyển dụng bọn chống Cộng vào làm việc thì họ đã có những dấu hiệu tiêu cực từ rất lâu, và doanh nghiệp VIỆT NAM chứ không phải doanh nghiệp nước ngoài là đối tượng bị đánh đập dữ dội nhất, bị chơi bẩn nhất, theo kiểu bắt nạt kẻ yếu còn đối tượng từ nước ngoài thì không dám đụng vào. Theo phương châm "Đánh bọn nhà quê đang phấn đấu làm giàu ở nội địa", "Sau mới đến Việt kiều", "Còn nước ngoài tuyệt đối không nên đụng vào". Xin hỏi mọi người đây có phải là một làng báo mất dạy hay không?

  Trong nỗ lực tống tiền, sơ múi chấm mút và đánh phá các doanh nghiệp không khuất phục điều sai trái thì họ liên kết với cả các thế lực chính trị bên ngoài lãnh thổ VN như chiến dịch đánh phá Tân Hiệp Phát có sự liên quan của Trịnh Hội, VOICE và No-U. Hay chiến dịch đánh Asanzo do tờ báo rất nhiều điều tiếng là báo Tuổi Trẻ khởi động, lợi dụng đến cả chủ nghĩa chống Trung Quốc ở VN để tranh thủ dư luận Chống Cộng hải ngoại và trong nước đồng tình.

  Sau khi Asanzo được trên công nhận nhãn hiệu "made in Vietnam" là hợp lệ và hợp pháp thì Tuổi Trẻ và nhiều báo phải im lặng hoặc xuống thang nhưng không hề xin lỗi thậm chí một vài tờ báo mạng vẫn cố đấm ăn xôi. Giờ thì đám hải quan lại xuống nước bảo là "đã khắc phục rồi".

  Những sự sai lầm, biểu hiện a dua chó hùa bầy đàn, sự lên ngôi của chủ nghĩa chống TQ và sự lợi dụng chủ nghĩa này để làm loạn và triệt hạ doanh nghiệp, chính trị và cả phi chính trị đang là vấn đề nhức nhối trong làng báo Việt. Trong làng báo đã có sự tiêu cực và trơ tráo đến mức này, sai không thèm xin lỗi, xuống nước nhưng vẫn cố đấm ăn xôi, trơ trẽn đến mức này thì đây là loại báo chí gì.

  Rõ ràng, rất cần một cuộc Đốt Lò rộng lớn vào báo chí, rất cần những chiến dịch chống tiêu cực rộng lớn quy mô vào trong báo chí, để làm trong sạch hóa lại tất cả. Để báo chí trở lại đúng nghĩa là báo chí cách mạng VN chứ không phải là loại báo chí lai căng, lật sử, phản bội, đốt đền, vô cảm, đối với doanh nghiệp thì giỏi nghề bắt nạt đồng bào và sợ Tây như cún vẫy đuôi và đầy tiêu cực như hiện nay.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cần ĐỐT LÒ chúng nó, đốt hết lũ tiểu nhân đắc chí, lũ lật sử, lũ bại hoại, cả "HỔ" lẫn "ruồi", "TIÊU DIỆT" hết tiêu diệt sạch sẽ bọn này. Chưa có bằng chứng chúng nó phản bội Tổ Quốc nhưng rõ ràng chúng nó đã thể hiện ra bằng hànhđộng và lời lẽ và các bài báo rất giống như là những kẻ phản quốc.

   Đốt lò đốt cả dòng họ nhà chúng nó. Tôi nghĩ giả sử nếu VN mình bị biến động bất ổn như LX cũ thì không biết bao nhiêu tòa soạn báo chí bị người dân người ta đánh vào thậm chí đốt luôn tòa soạn. Lúc đó chắc chúng nó đã xách vali trốn sang Mẽo rồi nhưng những thằng kẹt lại sẽ bị trả giá bằng luật rừng. Từ lâu rồi người ta gọi chúng nó là nhà báo đời nhà báo hại hoặc phóng tinh viên. Trai thì dâm ô, khốn nạn, nữ thì trốn chúa lộn chồng. Nhà báo chân chính vẫn còn nhưng dần dà giống như là động vật quý hiếm. Mà nói thật các đội ngũ báo chí chân chính không tài nào cạnh tranh nổi với đám nhà báo tiêu cực lúc nào cũng rủng rỉnh bạc triệu trong tay, nhà lầu xe hơi và có hậu thuẫn hùng hậu từ bên Mỹ, đi Mỹ thường xuyên ai biết làm gì bên bển đó và đầy con cháu du học và người thân ở Mỹ bao gồm cả những người "tỵ nạn chính trị Cộng sản", có quan hệ mật thiết với dân ba que xỏ lá. Giới làm báo chân chính thường là nếu không nghèo thì cũng chỉ đủ ăn đủ mặc đủ sống bằng tiền lương và vài kinh doanh nhỏ lẻ bên lề và nghề tay trái, làm sao đủ thời gian tiền bạc tiềm lực để đấu tranh lại với lũ chó mất dạy, nhóm nhà báo mất gốc vong bản, trên báo thì nói nghĩa nhân ngoài đời thì hành xử như phường chợ búa vô lại. Tôi biết 1 thằng nhà báo cũng là con ông cháu cha, bố thăng tiến nhanh, con làm "nhà báo cách mạng", được phân công viết bài về lời hay ý đẹp đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng khi đi nhậu nói về Bác thì cười hềnh hệch nham nhở, bỉ ổi, nói về những chuyện "thâm cung bí sử" chủ yếu qua Google các trang phản động cứ như thật vậy. Không đốt lò cái đám báo chí mất dạy này thì còn chờ đến bao giờ nữa, chờ đến sụp đổ hết àh mới lo làm chuồng ah.

   Xóa
  2. Em họ mình thích làm nhà báo, đi làm nhà báo dù gia đình khuyên can, vào làm báo, không cùng phe cánh, bị sai đi làm report ở Cao Nguyên, vừa xưng là nhà báo đã bị đánh chạy trối chết. Đúng là tiếng xấu lan xa đến cả những vùng sâu vùng xa.

   Tiếng là 'báo chí nhà nước' hay 'báo Đảng' nhưng họ toàn đi ngược lại với chính sách quốc gia. Thí dụ như ta có chính sách trung lập 4 Không nhưng báo chí họ biến hẳn sang thành đội Mỹ lên đầu và coi TQ như là kẻ thù truyền kiếp.

   Nhớ có 1 giai đoạn mà ngày nào tôi vào báo Việt đọc nhất là những tờ báo mạng như Giáo Dục VN, Tuổi Trẻ Online, Dân Trí, Thanh Niên, VNExpress, Vietnamnet mà há hốc mồm lên ngỡ ngàng, vì ngày nào cũng có hàng chục bài viết chửi bới TQ mà không chỉ biển Đông mà toàn chuyện linh tinh trong xã hội, nào là App TQ không đáng tin, cái gì của TQ cũng không đáng tin, đồ ăn gì từ TQ cũng là độc hại, sw thì sẽ bị hack, điện thoại sẽ bị hack, nó lấy luôn nguồn từ mấy trang Pháp Luân Công, có nhiều bài viết trên GiaoducVN đề là 'theo Đại Kỷ Nguyên' rồi các báo khác lấy về xào lại. Rồi TQ ăn thịt thai nhi, người Tàu ăn thịt người, ăn thịt trẻ sơ sinh, thấy người chết không cứu, thấy xác chết không báo, thấy người tự tử không cứu, những tin tức loại này không biết tính chân thực đáng tin được bao nhiều, nhưng nó làm như chỉ có TQ và VN có những chuyện như thế này vậy. Phóng đại và vấy bẩn cả lên.

   Còn 1 chuyện khá buồn cười nữa là cứ phim kiếm hiệp mới mà TQ làm là đều dở sấc. Chê bai rất 1 chiều. Trong khi thực tế nhiều phim rất hay, cả triệu like trên Youtube.

   Báo chí mà không tương xứng với chính sách nhà nước thì không thể là báo chí nhà nước hay báo Đảng mà là báo đội lốt, báo chí đội lốt! Chính là báo chí Liên Xô cũ ngày xưa 'đêm trước sụp đổ', nền báo chí 'đêm trước sụp đổ'.

   Xóa
  3. Đúng là có 1 dạo đọc báo chí "cửa dưới" như Giaoduc, Tuoitre thấy toàn là chửi bới TQ. Đọc mà ngỡ ngàng cứ tưởng như đang đọc báo chí Đài Loan hay báo chí Chống cộng hải ngoại.

   Xóa
 9. Trump Trâng Tráolúc 02:25 8 tháng 1, 2020

  Hết vu vạ cấm vận Huawei rồi tới khai chiến Chiến tranh thương mại với China rồi thọc gậy vào bạo loạn Hồng Kồng, khơi mào rồi ra nghị quyết dân chủ nhân quyền HK và Tân cương. Rồi giờ khai hỏa với Iran...... ngay trên đất Iraq ngon lành. Giết tướng Iran bằng cách pháo kích xuống đất Iraq.
  Sau nhiều cuộc chiến tranh, Chủ nghĩa ĐQ Mỹ đã cho thấy là tổng thống nào lên cũng thế và quốc sách của họ là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người bản xứ trị người bản xứ, dùng người bản địa giết người bản địa, khích người trong khu vực đánh người trong khu vực.
  Sau bao nhiêu cuộc chiến, người Mỹ cứ cách 1 khoảng thời gian là luôn cho cả thế giới lý do căm ghét họ. Lúc thì vài năm, lúc thì chỉ vài tháng. Xuất khẩu bom đạn, gieo rắc đau thương. Giờ chúng nó dọa sẽ đem B52 biến Iran trở về thời kỳ đồ đá, làm cỏ Iran và Trump dọa trên Twitter sẽ dội bom xuống các công trình văn hóa của vương quốc Ba Tư ngày xưa đã được UNESCO LHQ công nhận là di tích văn hóa lịch sử cần được bảo tồn.

  Không biết quý vị thì sao chứ tôi đang rất sợ chiến tranh. Mọi người quanh tôi cũng vậy, người Mỹ cả người Việt, tôi đang tu nghiệp bên này. Trong khi có 1 bọn chó điên tự dưng đi cắn nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn thì tuyệt đại đa số dân Mỹ và cộng đồng người Việt đang rất sợ chiến tranh và giá xăng tăng lên đột biến. Ai cũng nói với nhau phen này bỏ xe hơi đi xe đạp hết.
  Nếu chiến tranh lần này xảy ra mà giá xăng lên cao ngất ngưởng chắc chắn dân Mỹ họ sẽ biểu tình cày nát Tòa Bạch Ốc ra thậm chí đốt trụi cả Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài.

  Trả lờiXóa
 10. @ TÂN TÂN,

  Cháu hỏi về kỹ thuật in chữ chì, lito, stencil là những việc bác có làm trực tiếp và quan sát nhiều nên biết rõ, có thể kể chi tiết được. Nhưng kể sẽ có kẻ phản đối cho rằng bác lạc đề như TÂN thấy. Vậy nên cháu thông cảm cho bác chưa đáp ứng yêu cầu của cháu được.

  @ Với Nặc danh 20:59 7 tháng 1, 2020:
  Nhân đây, tôi cũng nói với ông Nặc danh 20:59 7 tháng 1,2020 rằng: Người đọc có quyền nêu những gì họ nghĩ, không ai có quyền cấm cản kể cả chủ trang cũng phải tôn trọng độc giả miễn ý kiến của họ không vi phạm nội quy như đã công bố (xúc phạm Bác Hồ, dùng từ ngữ thiếu văn hóa). Ông không cần thì đừng đọc những còm ấy chứ đọc làm chi rồi than mệt, "khủng bố" người ta vậy hả?

  Sao ông không thắc mắc những ý kiến hoàn toàn lạc xa nội dung bài này mà cứ bám vào ý kiến tôi nêu vấn đề có trong bài vậy? Đừng có bất công vậy không hay đâu nhá.

  Tôi già nhưng trí tuệ còn rất sáng suốt, chưa lẫm cẩm đâu ông Nặc à.

  Trả lờiXóa
 11. Lật sử thiệt ra là đã có từ lâu hồi xưa ngay từ thời kỳ LX và nhiều nước XHCN sụp đổ, lật sử ăn theo sự kiện này.

  Lúc đó nhà thơ Tố Hữu và nhiều lão thành, lãnh đạo đã trấn áp được. Những người lãnh đạo về văn hóa thông tin và tuyên huấn đã chống được. Đảng đã đấu tranh đánh bại được "phong trào lật sử" trong thời đó.

  Nhà thơ Tố Hữu có mấy câu thơ hồi xưa nhưng gần đây được share rất nhiều trong không gian mạng :

  "Cả đàn sói chồm lên cắn vào lịch sử
  Cào chiến công xé cả xác anh hùng
  Ôi nỗi đau này là nỗi đau chung"......

  Trả lờiXóa
 12. Năm sáu năm gần đây lật sử lù lù quay lại và có 1 giai đoạn đã trỗi dậy khá mạnh nhưng 2 năm nay chìm bớt nhiều rồi nhờ vào sự đấu tranh của nhiều người.

  Sự quay lại và trổi dậy này không phải là trùng hợp, nó diễn ra cùng lúc với thời điểm xoay về Châu Á Thái Bình dương của Tổng thống Mỹ ông Obama và thời điểm hoàng kim của chủ trương bài Trung, phò Mỹ trong báo chí. Thời gian lúc đó đúng là "thế hệ vàng" của thế hệ "bài Trung phò Mỹ" trong báo chí Việt.

  Lật sử có chọn lọc, rất nhiều (hầu hết) nội dung lật sử đều hướng theo vấn đề hòa giải với Mỹ, gần Tây xa Tàu và chống Cộng.

  Trả lờiXóa
 13. Nặc danh 20:59 7 tháng 1, 2020 này có ý xấu với bác đấy bác Thép ơi, chắc bác thấy rõ rồi.
  Nó không thích bác thì bác dùng nick khác xem sao.
  Nhưng mà nó tồi lắm không đường đường chính chính dùng tên trao đổi với bác, nó núp dưới cái nick Nặc danh để "khủng bố" bác nhằm làm cho bác chán không tham gia vào Google tienlang nữa để bớt đi một độc giả thân tình của trang mạng này.

  Cháu tiếc là chưa đọc được ý kiến bác nêu nghề in mà cháu thích. Nhưng thôi, bác kể thì khó tránh bị chúng ném đá nữa. Để khi khác vậy.
  Kính chúc bác nhiều sức khỏe, hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cháu TÂN,

   Bác nói như vậy là đủ rồi, không cần nói thêm gì nữa đâu.
   Trên mạng "ảo" - "thật" khó phân biệt, họ lấy tên A, B gì đó thì có khác gì Nặc đâu cháu.
   Đừng bận tâm chuyện này nữa TÂN nhé.
   Bác còn nhiều việc phải làm, không mất thì giờ vào đây xem họ nói "sốc" mình, chả ích lợi gì.

   Bác đường đường công khai mình khi nói, không núp lùm nên không cần thay nick đâu cháu.
   Năm mới, bác chúc TÂN mọi việc tốt lành, hạnh phúc!

   Xóa
 14. " Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố cuộc không kích tướng Iran nhằm "ngăn chặn một cuộc chiến, không phải khơi mào nó". "

  Wào, hoá ra Mẽo nhà ta ám sát tướng Iran là để NGĂN CHẶN chiến tranh đó nha bà con. Chứ không phải là để khơi mào chiến tranh đâu nha.

  Hèn chi mà sau vụ ám sát tướng Iran này thì người dân thế giới yên lòng rõ ra, vì nguy cơ chiến tranh đã bị giảm đi đáng kể. Người người nhà nhà ăn ngon ngủ yên với triển vọng hòa bình sau cuộc ám sát để ngăn chặn chiến tranh của ngài Mr. Đỗ Nam Trung và cộng sự.

  Trả lờiXóa
 15. Иран атаковал военные объекты США на севере Ирака
  Иран атаковал военные объекты США на севере Ирака — в Эрбиле, Иракский Курдистан.
  По данным телеканала ABC со ссылкой на американских чиновников, атака направлена на «многочисленные» объекты США в Ираке и осуществлена баллистическими ракетами с территории Ирана.

  Среди прочих обстрелу подверглись база в Эрбиле.

  Ранее американские СМИ сообщили, что база США «Аль-Асад» на западе Ирака подверглась ракетной атаке.

  Корпус стражей Исламской революции (КСИР) подтвердил, что ударил по американской базе в Ираке «десятками ракет».
  https://russian.rt.com/world/news/705606-iran-ssha-erbil?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS

  Lược dịch
  Iran nã hàng chục tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân Mỹ ở Iraq
  Theo ABC News, không chỉ có căn cứ căn cứ quân sự Ain Al-Asad (gọi tắt là Asad) bị tấn công. Iran cũng đã phóng tên lửa vào căn cứ Erbil ở miền Bắc Iraq, một quan chức Mỹ xác nhận.

  "Những người lính dũng cảm của đơn vị không gian thuộc Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã thực hiện thành công vụ tấn công với 10 quả tên lửa đạn đạo vào căn cứ quân sự Ain Al-Asad, vì tướng Qassem Soleimani", IRGC cho hay trong một thông báo.

  Iran đã bắt đầu tấn công Mỹ bằng tên lửa bắn vào một căn cứ quân đội Mỹ ở miền Tây Iraq, truyền thông chính thức của Iran cho biết rạng sáng 8/1.

  Iran tuyên bố cuộc trả thù ác liệt bắt đầu.

  Trả lờiXóa
 16. Ngày xưa báo chí LX cũng lật sử và gây chia rẽ láng giềng. Họ xét lại cách mạng tháng 10, chiến tranh vệ quốc, họ đòi xét lại vai trò nguyên soái Stalin. Họ muốn đánh đồng CS cũng ác như phát xít.

  Thật sự vai trò lãnh đạo chính trị của ông Stalin khi đó là điều kiện quan trọng cho ngày chiến thắng. Nhưng họ nói như là cụ Stalin chả có công lao gì sất, họ chơi chiêu 'ca ngợi' quân và dân LX nhưng tập trung đập Stalin, đánh đồng mô hình Stalin và cả mô hình Kim Nhật Thành, Pol Pot với chủ nghĩa CS và chủ nghĩa XH, xóa bỏ chiến công, lật đổ thần tượng, từng bước xóa sổ những cái khác.

  Họ lập luận rằng thì là nước Nga Xô viết đất rộng người đông cho nên không có Stalin,không cần Cộng Sản thì nước Nga cũng sẽ đánh được phát xít.

  Ní nuận này sai bét vì chả có anh nào 'đất rộng người đông' bằng 2 anh Trung Quốc và Ấn Độ nhưng cả 2 anh đều bị thực dân phương Tây đánh chiếm đô hộ dễ dàng. Ấn Độ bị đô hộ dễ dàng, còn TQ thì bị liên quân 8 nước tràn vào Bắc Kinh cướp hiếp giết như chốn không người! Hay xưa kia TQ cũng vẫn rộng lớn dân đông đó thôi nhưng vẫn bị Mông Cổ, Mãn Thanh thôn tính dễ dàng.

  Thời Dân Quốc quân đô.i Trung Hoa dân quốc được cả Liên Xô và Mỹ viện trợ giúp trang bị tận răng ngang ngửa với quân Nhật nhưng vẫn bị quân Nhật đánh chạy dài đánh đâu thua đó, vẫn là đất rộng người đông đó, nhưng quân đội Quốc Dân đảng hầu như đánh trận nào thua trận đó. Quân CS thì chỉ giỏi đánh lén. Quốc quân thì đánh công khai nhưng đánh đâu chạy đó. Chạy đông chạy tây, dời đô liên miên. Nếu không nhờ ăn ké chiến thắng của Liên Xô trước chủ nghĩa phát xít thì TQ đã thua cuộc chiến này.

  Cho nên đất rộng người đông không có nghĩa là auto win. Tất cả đều nhờ vào lòng dũng cảm, tinh thần chiến đấu, năng lực chính trị quân sự của người Nga nên họ đã thắng được Hitler làm nên chiến công oanh liệt lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Chẳng qua đám lật sử bên Nga muốn lật sử để xóa nhòa chiến công, đổ vấy bùn nhơ lên lịch sử cuộc chiến tranh đó, để thỏa lòng thù ghét tiểu nhân. Chúng làm như là chiến thắng 1 cuộc chiến tranh là dễ lắm vậy. Chẳng qua vì Liên Xô là Cộng Sản XHCN thì chúng nó ghét và tìm cách hạ thấp, hạ bệ thần tượng, lật đổ tượng đài, phá bỏ quá khứ, đạp đổ tương lai.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn luận rất hay, Ấn Độ hồi đó lãnh thổ rộng gấp 4 lần bây giờ mà vẫn bị quân Anh đánh bại và cai trị thuộc địa. Dân càng đông thì chỉ càng thêm nhiều người cộng tác với quân xâm lược.
   Nhờ chủ nghĩa cải lương của Gandhi nên khi Anh trả lại độc lập cho Ấn Độ thì người Ấn phải chịu theo luật của kẻ mạnh. Các nước lớn đã xé Ấn Độ ra làm 4 phần.

   Xóa
 17. Giữa Biển Dáo Rừng Gươmlúc 08:47 8 tháng 1, 2020

  Đúng là bọn thực dân đế quốc đánh chết cái nết không chừa !

  Trả lờiXóa
 18. Tôi đề nghị các bạn chủ trang Google.tienlang đăng bài về chủ đề
  Putin- người chiến sĩ dũng mãnh chống lật sử chiến tranh thế giới thứ hai
  Tôi đã đọc một ý kiến rất hay của của các bạn chủ trang, rằng muốn bình luận về Putin thì trước hết hãy nghe chính lời ông ấy nói bằng tiếng Nga hoặc đọc các bản tin tiếng Nga tại trang web Tổng thống Nga tường thuật lời ông ấy xem thực chất ông ấy nói gì.

  Tôi rất bực khi các báo chí VN bình luận về Putin nhưng lại Theo BBC, AP, The Bell...

  Trong khi thực tế thì Mỹ và phương Tây xưa nay luôn xuyên tạc lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai mà Liên Xô thường gọi là CHIẾN TRANH VỆ QUỐC VĨ ĐẠI.
  Mới đây, Nghị viện châu Âu ra một nghị quyết lên án cả Liên Xô lẫn Đức Quốc xã về việc làm Đệ nhị Thế chiến nổ ra.

  Chính vì thế, Putin mới nổi giận.
  với trùm phát xít Hitler và bài Do Thái.

  Phát biểu trước các tướng lĩnh quân sự hàng đầu tại Bộ Quốc phòng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ba Lan từng "cùng móc ngoặc" với Hitler trong Thế chiến II. "Về cơ bản thì họ đã thông đồng với Hitler. Điều này được thể hiện rõ ràng qua các tài liệu, tài liệu lưu trữ", ông tuyên bố.

  Sử dụng ngôn từ khá mạnh, Putin nói một đại sứ Ba Lan thời chiến tranh được cho là đã hứa đặt một bức tượng Hitler ở Warsaw vì cam kết đưa người Do Thái tới châu Phi.

  Chẳng cần nhìn các bằng chứng ở đâu xa xôi, bạn đọc Việt Nam ngày nay cứ nhìn vào Ukraina. Một chính quyền do Mỹ và phương Tây dựng lên sau đảo chính tháng hai 2014. Chính quyền này đã giật đổ hết các tượng đài chiến sĩ Hồng quân vệ quốc và thay vào đó là tượng đài tên Bandera.
  Stepan Andriyovych Bandera (tiếng Ukraina: Степан Андрійович Бандера; 1/01/1909 – 15/10/1959) là tên tay sai của Hitle trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tên này đã nhận tiền bạc, vũ khí của Hitle để thành lập và chỉ huy lực lượng đàn áp người dân Ukraina và chống Hồng quân Liên Xô những năm 1941-1945 ở Ukraina.

  Tôi đã từng đọc bài trên Google.tienlang, rằng Ukraina coi Hitle là người giải phóng, Stalin là kẻ xâm lược.
  Tôi đề nghị chủ nhà đăng lại bài này của chính Google.tienlang
  Hồ sơ mật: Phương Tây nhiệt tình hỗ trợ Hitler tiêu diệt Liên Xô
  http://googletienlang2014.blogspot.com/2015/10/ho-so-mat-phuong-tay-nhiet-tinh-ho-tro.html

  Trả lờiXóa
 19. Tôi cũng đề nghị các bạn đăng lại bài này của các bạn để lý giải vì sao Putin mấy ngày vừa qua gay gắt với sự xuyên tạc lịch sử.
  Đây là video clip ghi lại hình ảnh một phụ nữ bồng con đã phản ứng thế nào khi tên Thống đốc Khesonsk Odarchenko gọi Hitler là Chiến sĩ Giải phóng!

  Tại Lễ Kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít Đức 9 tháng Năm, 2014, Thống đốc Khesonsk Odarchenko phát biểu:
  "Hôm nay chúng ta tưởng nhớ những người đã chiến đấu chống lại những kẻ xâm lược- những kẻ đã cố gắng để xâm chiếm đất đai của chúng ta và nô dịch người dân của chúng ta dưới chiêu bài giải phóng chúng ta khỏi kẻ xâm lược, khỏi chế độ Hitler. Nhưng chính Hitler đã đưa ra khẩu hiệu giải phóng con người khỏi ách cộng sản của chế độ Stalin."
  Không chịu được sự xuyên tạc lịch sử của ông Thống đốc, những người tham dự buổi lễ đã đồng thanh hô: "Xấu hổ", "Xấu hổ"....
  Một chị phụ nữ bồng em bé đã xông lên khán đài, vượt qua hàng rào bảo vệ của Thống đốc giật mic ném xuống đất.
  Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014
  Одарченко назвал Гитлера освободителем-- Thống đốc Khesonsk gọi Hitler là Người Giải phóng

  http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/05/thong-oc-khesonsk-goi-hitler-la-nguoi.html

  Trả lờiXóa
 20. Nhỏ học dốt lớn lên làm nhà báo. Câu này ai cũng biết hí hí!

  Trả lờiXóa
 21. Video clip của hãng tin Mỹ Los Angeles Times

  Iran fires missiles at two U.S. targets in Iraq
  Tên lửa Iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq
  https://www.youtube.com/watch?v=KUxi644La6M

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ngày 30/4 năm 2002 LA Times báo giấy đăng bài viết về chiến tranh VN có đoạn "Quân đội "Nam Việt Nam" tác chiến rất kém cỏi, nhút nhát, họ giỏi hơn ở lãnh vực hiếp dâm và cướp bóc" làm "Cộng Đồng" điên tiết 1 thời nhưng rồi cũng huề cả làng. Giả sử nếu không phải 1 tác giả người Mỹ mà là người Việt da vàng mũi tẹt thì chắc chắn bọn chúng đã biểu tình ăn vạ khủng bố như khủng bố ông Trần Trường rồi.

   Xóa
 22. không nghe tin hệ thống phòng không của Mỹ bắn hạ được quả tên lửa nào của Iran nhỉ ! Mấy con nhặng 3/// vào khen Mỹ xem nào ! Bây giờ tụi mày đã hiểu phòng không của SAA [ syria ] với vũ khí Nga đã giỏi như thế nào nhé ! Phòng không SAA phải phòng thủ mọi nơi [ bao gồm toàn bộ thủ đô ] vậy mà họ chặn trên 90% các vụ tấn công của Israel [ chưa dùng S-300 ] ! Căn cứ Mỹ cộng lại có bằng một góc của thủ đô của syria không ???! Nói vậy là mấy con nhặng 3/// hiểu rồi ; hay lại vào vo ve tiếp hả ???! hề hề !

  Trả lờiXóa
 23. Rạng sáng 8/1 (giờ địa phương), Iran đã phóng loạt tên lửa nhằm vào hai căn cứ quân sự Ain-Asad và Erbil mà lực lượng Mỹ và liên quân sử dụng tại Iraq. Động thái này được cho là đòn đáp trả của chính phủ Tehran sau vụ Lầu Năm Góc không kích sát hại Tướng Qasem Soleimani của quốc gia Trung Đông này.

  Theo hãng thông tấn Iran MEHR, quân đội nước này đã phóng tổng cộng 15 quả tên lửa trúng các mục tiêu Mỹ, khiến ít nhất 80 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hơn 200 binh sĩ khác bị thương. Tehran còn khẳng định không có một quả tên lửa nào bị đánh chặn.

  Chỉ vài tiếng sau các cuộc tấn công sang Iraq, Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã có bài diễn văn truyền hình trực tiếp trên toàn quốc từ Qom, tại lễ kỷ niệm 42 năm ngày diễn ra cuộc nổi dậy Qom (1/2978). Giáo chủ Khamenei đánh giá cuộc tấn công tên lửa đã "thành công".

  Trả lờiXóa
 24. Thông tin ban đầu về thiệt hại cho thấy, tại căn cứ không quân Ayn al-Asad có nhiều máy bay quân sự bị phá hủy và hỏng. Hiện vẫn chưa có con số cụ thể bởi Mỹ đang tiếp tục đánh giá mức độ ảnh hưởng từ vụ tấn công bằng tên lửa từ Iran với những máy bay trong căn cứ này.

  Trong khi đó, theo thông tin từ Kênh truyền hình Al Mayadeen, "một trong những máy bay quân sự đã bị phá hủy khi đang đậu trên đướng băng của căn cứ không quân". Hiện Ayn al-Asad đang yêu cầu được lực lượng Mỹ tại Iraq hỗ trợ về y tế.

  Iran pha huy nhieu may bay My
  Hình ảnh căn cứ Ayn al-Asad bị tấn công.
  Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) nói rằng đã có hơn 80 lính Mỹ đã thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương trong các vụ tấn công tên lửa do IRGC phát động nhằm vào căn cứ Ayn al-Asad nơi có nhiều lính Mỹ đồn trú ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq vào rạng sáng 8/1.

  "Theo các báo cáo chính xác của những nguồn tin của chúng tôi trong khu vực, ít nhất 80 lính Mỹ đã bị giết và 200 người khác bị thương - và lập tức được di chuyển ra khỏi căn cứ bằng trực thăng.

  Bất chấp thực tế rằng người Mỹ đã ở trong tình trạng cảnh báo cao độ, hệ thống phòng không của họ vẫn không thể phản ứng", IRGC ra tuyên bố cho biết.

  Giới chuyên gia cho rằng, nguyên nhân Iran lựa cho căn cứ Không quân Ayn al-Asad để mở đầu chiến dịch báo thù đầu tiên là bởi đây căn cứ không quân lớn thứ hai của Mỹ ở Iraq, và là căn cứ đồn trú của liên quân chống tổ IS do Mỹ dẫn đầu.

  Đây là căn cứ tượng trưng cho sức mạnh của Mỹ trong cuộc chiến chống IS ở Iraq và cũng là căn cứ có số lượng binh sĩ lớn nhất đóng quân tại Iraq.

  Đặc biệt, tháng 12/2018 Tổng thống Mỹ Trump đã đến thăm lực lượng Mỹ đồn trú tại căn cứ Al-Assad ở Iraq, đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ tiến hành thăm một lực lượng quân sự đồn trú tại một căn cứ ở nước ngoài.

  Việc tấn công căn cứ Ayn al-Asad như một lời cảnh cáo gửi trực tiếp đến Tổng thống Trump. Ngay khi vụ tấn công diễn ra, giám đốc truyền thông của Nhà Trắng Stephanie Grisham đã báo cáo Tổng thống Trump về cuộc tấn công vào các căn cứ không quân Mỹ ở Iraq.

  Trả lờiXóa
 25. Donald J.Trump

  @realDonaldTrump
  10 h

  All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.
  https://twitter.com/realDonaldTrump

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tất cả đều tốt! Tên lửa được phóng từ Iran tại hai căn cứ quân sự ở Iraq. Đánh giá thương vong và thiệt hại diễn ra ngay bây giờ. Càng xa càng tốt! Chúng ta có quân đội mạnh nhất và được trang bị tốt nhất ở bất cứ đâu trên thế giới, cho đến nay! Tôi sẽ đưa ra một tuyên bố vào sáng mai.

   Xóa
 26. Người Việt Đài Bắclúc 22:46 8 tháng 1, 2020

  Tôi nghĩ ông Trump này bị ông Ngạn (Thúy Nga PBN) chưởi là cũng đúng. Ông nầy rất ư là thị phi tiền hậu bất nhất. Nhớ lúc đầu ông ta phất cờ đỏ sao vàng ve vãn VN không được liền quay sang chưởi VN là kẻ trục lợi tồi tệ nhất và dọa có thể phát động chiến tranh thương mại với VN như với TQ.

  Lý do thì tôi nghĩ không hẳn là vì VN bỏ Mỹ mà "xoay trục" kinh tế châu Âu như có người đã phân tích, mà phần lớn là để tránh đòn thù kinh tế từ phía Mỹ các cơ sở kinh doanh phía Nam TQ đều chạy sang VN tránh thuế và tránh áp lực của Mỹ thì thay vì người VN chống lại hoặc phân biệt kỳ thị như Mỹ tưởng thì người VN còn vui vẻ cởi mở mời mọc TQ sang làm ăn. Nhiều doanh nghiệp tư nhân Việt còn dùng những trò mánh mung để cho TQ nhập hàng sang Mỹ mà tránh thuế theo cách 2 bên cùng có lợi.

  Vấn đề là các doanh nghiệp tư nhân Việt Trung thỏa thuận đi đêm với nhau để cả 2 cùng có lợi chả thiệt gì. Nhưng Trump và phía Mỹ cứ quen quan niệm Việt Trung là 2 nước XHCN nên chắc chắn là có Nhà nước nhúng tay vv thế nên lão giận cá chém thớt.

  Dù thích Mỹ và ghét TQ đến đâu thì nhiều báo chí và dư luận Đài Loan lúc này cũng phải nhìn nhận là sau vụ hạ sát tướng Iran trên đất Iraq này thì hình tượng uy tín và "thương hiệu" Mỹ hay American Dream đã bị giảm thiểu và hạ thấp đáng kể. Nó thể hiện ra sự sốc nổi và cho thấy giới tinh hoa chính trị Mỹ là rất không đáng tin. Hiện hậu trường chính giới Mỹ vẫn đang cãi nhau và mượn vụ này để bụp nhau tranh quyền đoạt vị.

  Chỉ tội nghiệp Iraq, bị Mỹ xâm chiếm năm 2003, trả lại tự chủ năm 2011, đất nước hỗn loạn hậu Saddam Hussein, giờ bị cả Mỹ lẫn Iran xâm phạm chủ quyền mà không làm gì được ngoài các tuyên bố suông. Quốc Hội Iraq đã quyết định trục suất lính Mỹ nhưng Trump lại Tweet bảo là "Không trả tiền thì đừng hòng chúng tôi rời đi". Nếu Mỹ mặt dày ở lỳ thì Iraq sẽ làm gì được? Và vừa rồi Iran trả đũa Mỹ trên đất Iraq thì liệu Iraq có đổi ý hay không, có còn muốn binh lính Mỹ rời khỏi nữa hay không. Chưa bao giờ Iraq trông nhu nhược như lúc này.

  Hiện giờ tôi thấy ai ai cũng chỉ quan tâm 1 điều là chiến tranh đừng xảy ra, thiên hạ thái bình và giá xăng vẫn ổn định, đây là chuyện đáng sợ nhất cho những người trung lưu trở xuống.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Người Việt Đài Bắclúc 23:14 8 tháng 1, 2020

   Sự phất lên của Trung - Nga và sự đi xuống của Mỹ nhiều năm đổ lại đây cũng ảnh hưởng nhiều đến chính trị Đài Loan. Theo lịch sử, ban đầu người Đài Loan không ưa Mỹ vì thời nội chiến trong giai đoạn cuối Tưởng Giới Thạch sai vợ là Tống Mỹ Linh sang Hoa Thịnh Đốn định dùng bài mỹ nhân kế để cầu viện Mỹ nhưng bị Mỹ làm nhục bắt chờ mòn mỏi 3 ngày mới cho gặp rồi đuổi về. Sau đó Mỹ phản bội đâm sau lưng Đài Loan nhiều nhát rất đau, thiết lập quan hệ sau khi đi đêm với Đặng tiểu Bình và hậu thuẫn TQ thay thế Trung Hoa Dân Quốc ở LHQ, từ bỏ quan hệ với Đài Loan.

   Nhưng sau này Mỹ quay trở lại châu Á trong nỗ lực chống TQ thì đã ủng hộ và giúp đỡ Đài Loan rất nhiều, giúp hiện đại hóa quân đội và bán vũ khí với giá vừa phải. Dư luận Đài Loan dần chuyển sang cuồng Mỹ. Giới già thì ghét Mỹ, giới trẻ thì yêu Mỹ.

   Trong một khảo sát đầu 2000 thăm dò ý kiến các công dân Đài Loan từ 13 tới 22 tuổi cho thấy, khi được cho 2 sự lựa chọn giữa thống nhất với Trung Hoa đại lục hoặc thành một tiểu bang thuộc Mỹ, 55% cho biết muốn làm một tiểu bang của Hoa Kỳ, 36% muốn sáp nhập Trung Quốc.

   Nhưng cuộc thăm dò dư luận năm 2014 cho thấy, nếu có một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề độc lập, nhập Lục hay trở thành một tiểu bang Hoa Kỳ, 41% người Đài Loan ủng hộ nhập Lục (nhưng không ủng hộ võ thống Đài Loan), 24% lựa chọn độc lập tự quyết (li khai) và chỉ còn có 5% muốn trở thành tiểu bang của Mỹ.

   Điều hy hữu là ngày càng Quốc Dân đảng đã bị đưa vào tình thế bức bách phải làm đồng minh bất đắc dĩ của Cộng Sản Trung Hoa đại lục để chống lại phe Dân Tiến của bà Thái Anh Văn vốn thân Mỹ và bị nhiều báo chí gọi là con chó cái của Mỹ hay con điếm rẻ mạt của Mỹ. Phe này muốn li khai độc lập. Còn phe phiếm lam do Quốc Dân đảng dẫn đầu thì cùng chung quan điểm "1 Trung Hoa" (1 China) của Hoa Lục.

   Nhiều người ở VN hay tưởng là người Đài Loan rất thích người Hồng Kông hơn, thực tế người Đài Loan thích TQ hơn là HK và có nhiều quan hệ với Đại Lục sâu rộng hơn nhiều, vì không bị rào cản ngôn ngữ, dễ dàng giao tiếp với nhau hơn và dễ hiểu nhau hơn. TQ và Đài Loan nói cùng 1 thứ tiếng, chữ viết chỉ khác nhau ở chỗ nhiều nét hơn 1 tí (phồn thể). Trong khi đó ở Hương Cảng vẫn còn xài tiếng Quảng, trong khi ngay ở khu vực Quảng Đông thì tiếng Quảng chỉ còn lại khoảng 30% người dùng.

   Xóa
 27. Trump đang trả lời thông cáo báo chí và cho rằng Mỹ không có thương vong nào. 15 hỏa tiễn dội xuống 2 căn cứ quân sự mà không có đến 1 người bị thương thì rất là khó tin.
  Nếu công bố thương vong thì hầu như chắc chắn phải trả đũa, từ đó có thể leo thang thành chiến tranh tổng lực.
  Xem ra Trump và nội các phủ tổng thống đánh giá không đúng về sự chán ghét chiến tranh của dư luận công dân Mỹ và nỗ lực trói Trump của đảng Dân Chủ và Hạ viện Mỹ.
  Mỹ xuống thang là đúng, vì vụ này Mỹ gây ra trước và người ta chỉ trả đũa lại. Nhưng coi bộ sức mạnh Mỹ giờ đuối nhiều rồi. Quân sự bao nhiêu cũng không cản được chính người dân nước mình xuống đường bao vậy Nhà Trắng, đập phá và tấn công cảnh sát để phản đối chiến tranh.
  Không như các cuộc chiến khác, nếu chiến tranh xảy ra với Iran thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp và vô cùng tai hại đối với hàng chục triệu công dân Mỹ, sẽ có những cuộc nổi loạn rất lớn xảy ra khắp nơi trên đất Mỹ, trong thời điểm mà đã có rất nhiều vụ bắn giết thảm sát hàng loạt của những người bị thần kinh trên đất Mỹ rồi. Những vụ trẻ em vác súng vào bắn trường học, thảm sát nhà hát v.v xảy ra nhiều đến nỗi giờ chai luôn rồi nhiều người chán không muốn nói nữa. Nó cứ liên tục xảy ra, mới tháng trước lại xảy thêm 2 vụ. Nay thêm cả vụ chán ghét chiến tranh và giá xăng, giá taxi, bảo hiểm xe thì xã hội Mỹ sẽ rất nguy hiểm.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Loạn từ trong loạn ra

   Xóa
  2. Đế quốc Mỹ muốn hoàn thành bá nghiệp như Đại đế quốc La Mã nhưng không thành rồi.

   Sự suy yếu của Mỹ đã bị phơi bày trong 3 nhiệm kỳ tổng thống gần đây nhất: ông George W Bush đã khởi động một cuộc chiến tại Iraq, khiến cả khu vực "bùng cháy"; ông Barack Obama chỉ đạo từ đằng sau và để mặc thế giới với một IS thiết lập một Vương quốc Hồi giáo và Syria chìm trong súng đạn, Nga sáp nhập Crimea cũng như vấn đề hạt nhân Triều Tiên chưa có hồi kết. Giờ đây Trump đang kẹt cứng sa lầy trong cuộc chiến thương mại với TQ, thất bại trong thượng đỉnh với TT ở VN, giờ phải xuống nước với Iran và kêu gọi cành oliu Hòa Bình.

   Điều này làm tôi càng chắc chắn hơn là tên lửa Iran đã gây tổn thất không nhỏ cho Mỹ. Nếu Iran tỏ ra yếu thế thì Mỹ đã nhảy vào xâm lược rồi. Xưa nay Mỹ đã chứng tỏ cho thấy họ chỉ sợ kẻ mạnh, ai yếu là họ nhảy vào làm thịt hết. Saddam Hussein tuyên bố "chúng tôi không có vũ khí hủy diệt hàng loạt" nên Mỹ nhảy vào làm thịt. Bố con nhà Kim tuyên bố "chúng tao có vũ khí hạt nhân đây này, ngon thì nhào vô kiếm ăn", Mỹ "bảo vệ hòa bình" với Triều Tiên cho đến nay.

   Xóa
  3. Vnexpress đưa tin lập lờ "Mỹ và Iraq đều xác nhận không có thương vong" nhưng trên thực tế, Iraq chỉ xác nhận là binh sĩ Iraq không có thương vong. Iraq không hề xác nhận dùm cho phía Mỹ. Đơn giản là vì mục tiêu của Iran là Mỹ chứ có phải là Iraq đâu.

   Một tờ báo lớn như Vnexpress mà đưa tin kiểu lập lờ đánh lận con đen, nói một chiều những lời lẽ có lợi cho Mỹ, thiên vị, thiên lệch vậy có xứng tầm là một tờ báo uy tín hay không.

   Xóa
 28. Giữa Biển Dáo Rừng Gươmlúc 00:36 9 tháng 1, 2020

  Thằng Hoàng Duy Hùng về nước lại thông đồng với Nguyễn Thanh Sơn để lật sử. Cách làm của thằng này y hệt như Nguyễn Văn Phước của cuốn sách độc hại GMVTBT là núp bóng, cáo mượn oai hùm, vờ vịt đi thăm các vị nguyên lãnh đạo để ngụy trang.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tất cả những kẻ lật sử đi ngược lại với lợi ích dân tộc đều phải bị xử lý nghiêm khắc

   Xóa
 29. Giữa Biển Dáo Rừng Gươmlúc 00:39 9 tháng 1, 2020

  Hoàng Duy Hùng chỉ cách đây vài năm còn là trùm chống cộng cực đoan ở Mỹ, biến thành việt kiều "yêu nước" cũng nhanh thật nhỉ. Nguyễn Thanh Sơn khi còn ở Mỹ cũng có tiếng lật sử. Đúng là lũ Việt gian phản động lật sử bán nước đánh chết cái nết không chừa.

  Trả lờiXóa
 30. Phò Bolsa TV trên youtube gọi là Mỹ 'tiêu diệt' tướng Iran giống như là tiêu diệt 1 kẻ phản diện, kẻ ác, kẻ xấu. Đúng là mèo vẫn hoàn mèo, ăn cây nào thờ chủ nấy. Giống như Hoàng duy hùng với Nguyễn phương hùng. Bản chất lật sử và cơ hội chính trị của những kẻ này đã bộc lộ. Tin dùng bọn này chỉ làm mất niềm tin của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 31. Lều báo sau vài ngày lại bắt đầu có dấu hiệu mất vệ sinh: Đưa tin theo quan điểm Mỹ. Đưa tin theo cách xoa dịu để cho dư luận bớt bất mãn Mỹ. Đưa tin theo kiểu Mỹ không phải là kẻ hiếu chiến, oliu, hòa bình. Đưa tin như thể các thông tin Mỹ đưa ra là đáng tin và tuyệt đối đúng. Đưa tin theo cách Mỹ là bên thắng cuộc trong cuộc đụng độ này.

  Đây là báo chí nhà nước Mỹ và báo Đảng Cộng Hòa Mỹ chứ đâu phải báo chí nhà nước VN hay báo Đảng VN. Tiêu cực trong nghề báo là có thật. Cần nên điều tra rất nhiều nữa. Đọc báo không thấy phục và trong lòng không yên tâm được.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tướng Mỹ trả lời báo tư nhân Mỹ nói ông ta kinh ngạc vì trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ của Iran qua vụ qua mặt được lá chắn phòng không Mỹ. Phòng không Mỹ không ngăn cản được tên lửa Iran pháo xuống 2 căn cứ quân sự Mỹ.

   Mọi người đang trầm trồ trên FB vì sao thằng Mỹ nó chịu nhục tốt thế, thì đây là lý do! Xưa nay Mỹ chỉ bắt nạt kẻ yếu hèn. Ai đủ cơ bớp gây hại ngược lại cho nó thì nó co vòi lại ngay.

   Qua vụ này Mỹ nhận thấy Iran có trình độ quân sự cao hơn Mỹ tưởng, đó là lý do vì sao "Trump sẵn sàng hòa bình với Iran" như thằng vnexpress và những bọn giật tít như Mỹ con.

   1 là Mỹ thấy Iran dám đánh vỗ mặt mình chứ không hèn nhát. Trước đây Trump và êkíp đinh ninh là Iran cùng lắm chỉ dám sử dụng Dân Quân và đụng chạm vào đám đồng minh Mỹ ở Trung Đông như Ả Rập Xê-út, Iraq hay Do Thái. Nhưng không ngờ Iran dám tát thẳng vào mặt Mỹ một cú đau điếng.

   2 là như tên tướng Mỹ đã thú nhận, bọn chúng đánh giá sai trình độ khoa học quân sự của iran. Nên giờ thấy hoảng và nhận ra rằng nếu phiêu lưu quân sự thì là mạo hiểm quá lớn. Thằng mỹ là thằng cơ hội xưa nay chỉ đánh nhỏ và chỉ dám đánh khi chắc ăn chắc thắng. Còn lại toàn nhờ vào xương máu của người khác đánh hộ.

   Đúng như bác nhận định, có vẻ như báo chí đang có rất nhiều công dân Mỹ làm báo. Nhiều lúc cảm giác như 90% người đang hoạt động báo chí là công dân Mỹ gốc Việt.

   Xóa
  2. Tôi thật lòng mong muốn những kẻ nào có trách nhiệm chính trong những tờ báo đầu sỏ tự chuyển biến thành thế này, đi ngược chiều lại với báo chí truyền thống va đạo đức cách mạng, những kẻ này phải bị xử giống như ông Son và ông Tuấn. Phải xử nghiêm bọn "ăn cơm Việt Nam thờ ma Hoa Kỳ".

   Xóa
  3. Báo chí VN bây giờ giống báo chí Liên xô ngày xưa thời kỳ sắp sụp đổ, bị Mỹ mua sạch.

   Xóa
 32. Mỹ yêu hòa bìnhlúc 06:42 9 tháng 1, 2020

  Qua chuyện này thấy như Mỹ và Iran không coi Iraq vào đâu cả. QH Iraq đã ra nghị quyết trục xuất quân Mỹ nhưng Trump lại tuyên bố thách thức là "Đừng hòng chúng tôi rời đi nếu không trả tiền cho chúng tôi".

  Mỹ gây hấn với Iran trên lãnh thổ Iraq. Iran trả đũa Mỹ cũng ở trên lãnh thổ Iraq. Cả 2 đều xâm phạm chủ quyền Iraq tỉnh bơ giữa ban ngày.

  Từ 1 nước hùng mạnh ở Trung Đông dưới thời Tổng thống Saddam Hussein, sau khi bị Mỹ xâm lược Iraq đã biến thành thế này, ngày nay nói nhẹ thì là "Làm dâu trăm họ", nói nặng thì là "Làm đĩ mười phương", bị cả 2 ông Mỹ và Iran "quần hôn".

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chẳng những gã thách thức Iraq mà gã còn dọa sẽ cấm vận và trừng phạt Iraq. Đây, dân chủ Iraq đây! Quốc Hội là đại biểu nhân dân, Đại Biểu thống nhất ra nghị quyết kêu Mỹ cút xéo, Mỹ bảo tao éo đi, phải trả tiền, dọa sẽ trừng phạt và cấm vận.

   Mỹ rút quân và trả lại độc lập cho Iraq năm 2011 sau thời kỳ 7 năm chiếm đóng. Nhưng sau vụ này người ta sẽ đặt dấu hỏi là Iraq thật sự có phải là 1 quốc gia độc lập hay không và quyền tự chủ tự quyết của họ là tới đâu. Tại sao họ bảo Mỹ đi mà Mỹ không đi lại còn phát ngôn bố láo và dọa nạt hung hăng. Iraq đang bị Mỹ áp chế? Họ là chư hầu vệ tinh của Mỹ?

   Nhưng 1 điều chắc chắn là vụ này cho thấy Iraq không có dân chủ nào sấc khi ý kiến của Quốc Hội Iraq bị Mỹ coi như phân chó không hơn không kém.

   Không nên trách Iran trả đũa trên đất Iraq, Mỹ mới là kẻ ra tay sinh sự trước và chính họ đã không coi Quốc Hội Iraq, luật pháp Iraq hay chủ quyền, lãnh thổ Iraq ra ký lô nào.

   Xóa
 33. Đừng nghe những gì Hoa Kỳ nói, hãy nhìn những gì Hoa Kỳ làm!

  Trả lờiXóa
 34. Phân Mỹ ngát hươnglúc 07:01 9 tháng 1, 2020

  Tôi nghĩ một lý do nữa mà Mỹ phải xuống nước hạ nhiệt là vì trên Twitter và mạng xã hội đầy hashtag "WWIII" và nhiều người livestream và post diễn đàn đã nói rõ họ và gia đình bạn bè đang ở cùng nhau và sẽ lập tức ra đường biểu tình ngay một khi Mỹ tuyên bố chiến tranh. Nguy cơ 1 cuộc Tổng Biểu Tình lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ đang hiện hữu trước mắt khiến CP Mỹ không thể không dè chừng.

  Trả lờiXóa
 35. Thằng Lê Công Đ. nổi tiếng với "thành tích" kỷ lục ngủ với các loại rận cái, khen Vinfast!

  Trả lờiXóa
 36. Trình tự sướng khó đỡ của chàng Mẽo:

  "Chính trị gia Đảng Cộng hòa Jim Inhofe thì kỳ vọng chính quyền Iran đã học được bài học và hoan nghênh hành động hạ nhiệt căng thẳng của ông Trump."

  Thế là giống thằng Bình năm 1979, "dạy học" xong rồi nên mới stop chứ không phải vì sợ són đái nên mới stop.

  Trả lờiXóa
 37. Iran tấn công 2 căn cứ Mỹ, Trump nói: Tất cả đều vẫn tốt đẹp!

  Iraq ra nghị quyết tiễn chân quân đội Mỹ, Trump lên cơn thịnh nộ, dọa cấm vận Iraq khủng khiếp hơn cả Iran:

  https://soha.vn/ong-trump-thinh-no-doa-cam-van-iraq-khung-khiep-hon-ca-voi-iran-neu-dam-duoi-linh-my-20200106102845627.htm

  Công nhận Mỹ nó điếm và hèn. Đúng là mềm nắn, rắn buông.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Càng ngày Mỹ sẽ càng phải tăng buông, giảm nắn vì Mỹ đã yếu đi rất nhiều

   Xóa
 38. Qua cung cách đưa tin về vụ này và nhiều vụ cùng với các vụ lật sử thì rõ ràng cho thấy là nền báo chí này có lẽ đã bị Mỹ mua sạch sẽ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Tất cả" thì tôi không biết nhưng thật sự là về chính luận nhạy cảm hay chủ đề liên quan đến Mỹ, TQ, các nước đối trọng với Mỹ, khó mà không nghi ngờ với cách đưa tin, cách giật tít của họ. Nhận tiền bẩn để đưa tin bẩn. Không hiểu tuyển dụng như nào vì quá hi hữu, trùng hợp sao mà toàn là tuyển dụng bọn bồi Tây me Mỹ, chẳng lẽ tuyển dụng "nhầm" như thế mãi, quá nhiều thằng thế rồi. Không tránh khỏi sự phản cảm hay nghi ngờ. Hèn gì nhiều người khinh ghét.

   Không chỉ lật sử và bám váy Mỹ, cả đánh doanh nghiệp nữa. Ngay cả Vũ Nhôm cũng khai trên tòa là sợ báo chí hơn sợ cơ quan chức năng. Nhiều doanh nghiệp quá sợ hãi báo chí nên chi rất nhiều tiền để thoát thân. Tiêu cực tràn ngập nền báo chí đen tối này, nếu không đốt lò đánh lớn vào trong báo chí thì nguy cho vận nước vì đây là quyền lực thứ 4 và thật sự rất đáng sợ như Vũ Nhôm đã khai và nhiều người từ nhiều doanh nghiệp cũng đã nói. Báo chí nhiều năm nay đã lạm dụng quyền lực ở cả 3 vấn đề: lật lại lịch sử theo chủ nghĩa xét lại, tự tiện thay đổi ngoại giao và đối ngoại theo hướng bài Trung phò Mỹ và định hướng dư luận theo lối phản động này, tình trạng tống tiền doanh nghiệp luôn nhức nhối, lợi dụng cái lốt "chính thống", "nhà nước" để cáo mượn oai hùm, như nhiều nhà nghiên cứu Nga đã nói, báo chí Liên Xô đã lợi dụng cái mác lốt vỏ "Cộng Sản" để chống lại Cộng Sản, đó là cách chống hữu hiệu nhất.

   Xóa
 39. Nói thật báo chí đã hỏng từ thời lobby cho "luật biểu tình" rồi. Năm 2016 cái "luật" này bị xếp xó vô thời hạn sau đó không ai nhắc về nó nữa. Chỉ có thằng Tuổi Trẻ là tiếc nuối thỉnh thoảng vẫn cố đấm ăn xôi. Như tháng 9 vừa qua sau khi RFA đăng 1 bài nhắc lại "luật biểu tình" với hàm ý chửi bới vì sao QH không thông qua "luật biểu tình" thì Tuổi Trẻ lập tức đăng theo 1 bài với ý tương tự nhưng giảm thiểu đi nhiều các nội dung phản động.

  Những vụ kéo ra đường đập phá nhân danh chống TQ là nhờ "công" của ai? Trước hết, Nghị Quốc thì ví luật đặc khu như Hồng Kông, tức 1 khu tự trị, sau đó Nghị Nghĩa thì cao hơn 1 bậc ví đặc khu Phú Quốc như 1 thuộc địa. Một vài ông bà nghị nói bậy liền được lên báo, tức là ai nói bậy cũng đăng luôn không cần chọn lọc.

  VTVGo cũng đưa lên các clip về các nói chuyện kích động xuyên tạc này của các nghị. Trong khi đó VTVGo cắt đi phần nói về tình trạng lật sử của trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn trên chương trình Đối Diện VTV1. Cần nên xem ai là kẻ điều hành trang web VTVGo.

  Nói 1 cách thẳng thắn trung thực nhất, báo chí hiện nay làm cho con người ta không tin vào luật pháp. Bởi vì báo chí gây ra nhiều hậu quả cho xã hội, ai cũng ghét và tiêu cực khắp nơi nhưng đến nay hầu như họ không vi phạm luật pháp nào cả trên giấy trắng mực đen. Trong khi ai cũng thấy rõ là những vụ kéo nhau ra đường đập phá nhân danh chống Trung Hoa là do sự bài Trung, kích động thù hận, kích động tinh thần bài bác căm ghét TQ tích tụ nhiều năm trên những tờ báo. Sự tích tụ đó bùng phát thành biểu tình và dễ dàng bị Việt tân kích động ra đường.

  Nhìn vào báo chí, mình thấy 1 bọn ăn tàn phá hại gây hại rất nhiều hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Nhưng người vi phạm luật pháp lại là những kẻ biểu tình quá khích chứ không phải những kẻ xúi bẩy như bọn lều báo, bọn chuẩn bị tư tưởng và làm "công tác tư tưởng" cho bọn biểu tình. Như vậy thì ai tin vào luật pháp nữa với 1 bọn báo chí như thế. Muốn lấy lại niềm tin và để người ta tin vào luật pháp thì cần dẹp yên loạn báo chí và bọn giặc bút này.

  Trả lờiXóa
 40. Nhiều thằng thích làm đĩ cho Mĩ. Coi việc làm đĩ cho Mĩ là mốt thời trang thời thượng. Nhiều tay tổng biên tập báo chí thật ra cũng là đĩ hạng sang nhưng tưởng mình sang thật. Tui vào thằng vnexpress đọc để cập nhật nhanh nhưng xem cách giật tít khó ngửi của nó đã không muốn đọc. Rốt cục bọn này thật sự tưởng nó là chó của Mỹ thật à, đến cách đưa tin cũng sặc mùi "vẫy đuôi".

  Trả lờiXóa
 41. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 42. Đội viên tiền phong Quảng Tây và Bình Nhưỡng hát về Bác Hồ kính yêu trong văn nghệ sinh hoạt Đảng, mừng Đảng mừng xuân:

  https://www.youtube.com/watch?v=OhQN8TumZp8

  Trả lờiXóa
 43. Đội viên tiền phong tỉnh Vân Nam hát về Bác bằng tiếng Trung trong chương trình giao lưu thiếu niên biên giới hàng năm ở Lạng Sơn năm 2014:

  https://www.youtube.com/watch?v=0uhdHhTy6CU

  Trả lờiXóa
 44. Miền Nam Luôn Trong Trái Tim Tôilúc 09:30 13 tháng 1, 2020

  Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà
  Miền Nam mong Bác nỗi mong cha

  Trả lờiXóa
 45. Người dân Việt Nam phải biết sử của Việt Nam và phải góp công để trân trọng và giữ gìn giá trị lịch sử

  Trả lờiXóa