Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

Nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười 7/11- BẠN CÓ BIẾT, NGÀY NAY 70% NGƯỜI NGA NGƯỠNG MỘ STALIN?

Hôm nay, 7/11/2020, kỷ niệm 103 năm Ngày thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (ngày 7/11/1917 theo lịch cũ nước Nga là ngày 25/10/1917). Đây là cuộc cách mạng vĩ đại nhất của nhân loại trong thế kỷ XX. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như Cách mạng Tháng Mười Nga.
Google.tienlang từng giới thiệu tình cảm của người Nga hiện nay đối với V.I.Lenin-vị lãnh tụ Cách mạng Tháng Mười Nga qua bài “DÂN NGA ĐÃ TỪ BỎ LÊ NIN TỪ 30 NĂM QUA”- SỰ XUYÊN TẠC BỊA ĐẶT CỦA NHỮNG KẺ THIẾU HIỂU BIẾT. Vậy còn người đồng chí, người kế cận sự nghiệp của Lenin, tức đồng chí Joseph Stalin thì sao ta? Truyền thông tiếng Việt lâu nay bị USAID (MỸ) thao túng nên khi đánh giá về Stalin bằng con mắt của người Mỹ và phương Tây. Nói đến Stalin truyền thông tiếng Việt thường vẽ ra con người độc tài, khát máu... Nhưng, không như người Mỹ và phương Tây, chính người Nga lại nghĩ khác về Stalin!
Ngày càng có nhiều chuyên gia lịch sử Nga lên tiếng phê phán phong trào hạ bệ lãnh tụ Stalin từ thời Khrusev, ngay sau khi Stalin qua đời (năm 1953). Đặc biệt, từ khi Putin cầm quyền ở Nga thì danh dự Stalin đã dần dần được khôi phục.
Dưới đây, Google.tienlang xin giới thiệu kết quả điều tra của Trung tâm Điều tra xã hội học Levada năm 2019. Theo Kết quả điều tra này thì ngày nay có tới 70% người Nga đánh giá tốt về Stalin! 
-------
16 апр 2019, 07:00  

Роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян, показал опрос Левада-центра. Это рекорд за все годы соответствующих исследований. Почти половина респондентов готовы оправдать репрессии сталинской эпохи
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС
С восхищением и уважением
В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК). Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%). Наиболее значительный рост (на 12 процентных пунктов) пришелся на «уважение» — такое отношение к Сталину у 41% респондентов, и оно самое распространенное.

Доля тех, кто негативно относится к Сталину, испытывая раздражение, страх или отвращение, втрое ниже — 14%.
Динамика общественного мнения в 2000-е годы свидетельствует о трех периодах преобладания тех или иных оценок персоны Сталина, отмечает социолог Левада-центра Карина Пипия. В начале 2000-х годов отмечалось примерно равное соотношение положительных и негативных мнений. В 2008–2014 годах стало преобладать нейтральное, безоценочное отношение, что, по мнению социологов, свидетельствовало о возросшем равнодушии населения к проблематике сталинизма. Наконец, с 2015 года снижается число нейтрально или негативно настроенных россиян к Сталину.
Те же тенденции видны и по вопросу о признании заслуг Сталина перед страной. По итогам последнего мартовского опроса его роль считают положительной 70% россиян, что является рекордом за все время опросов. Всего 19% оценивают его роль в жизни страны отрицательно.

Подробнее на РБК:
*******
Google.tienlang dịch sang tiếng Việt:

Sự tin tưởng của người Nga đối với Stalin đã phá vỡ kỷ lục lịch sử

Theo khảo sát của Trung tâm Levada, vai trò của Stalin trong lịch sử được 70% người Nga đánh giá tích cực. Đây là một kỷ lục cho tất cả các năm nghiên cứu có liên quan. Gần một nửa số người được hỏi sẵn sàng biện minh cho sự đàn áp của thời kỳ Stalin.

 

Ảnh: Roman Pimenov / Interpress / TASS

Với sự ngưỡng mộ và kính trọng

Vào tháng 3, các nhà xã hội học từ Trung tâm Levada đã tiến hành một cuộc thăm dò về thái độ của người Nga đối với nhân vật Joseph Stalin (RBC đã đưa ra kết quả). Cuộc thăm dò cho thấy vào năm 2019, tổng mức độ thái độ tích cực đối với nhà lãnh đạo Liên Xô đạt mức cao nhất trong tất cả các năm nghiên cứu: mỗi người tham gia cuộc khảo sát thứ hai (51%) đều nói rằng họ ngưỡng mộ Stalin, tôn trọng hoặc thông cảm với ông. Sự tăng trưởng đáng kể nhất (12 điểm phần trăm) rơi vào "sự tôn trọng" - đây là thái độ đối với Stalin trong số 41% số người được hỏi, và nó là thái độ phổ biến nhất.

Tỷ lệ của những người có thái độ tiêu cực với Stalin, cảm thấy khó chịu, sợ hãi thấp hơn ba lần - 14%.

Nhà xã hội học Karina Pipia của Trung tâm Levada cho biết, sự năng động của dư luận trong những năm 2000 là minh chứng cho ba giai đoạn chiếm ưu thế trong các đánh giá nhất định về con người của Stalin. Vào đầu những năm 2000, có một tỷ lệ ý kiến ​​tích cực và tiêu cực xấp xỉ bằng nhau. Trong những năm 2008–2014, thái độ trung lập, không phán xét bắt đầu thịnh hành, theo ý kiến ​​của các nhà xã hội học, là minh chứng cho sự thờ ơ ngày càng tăng của dân chúng đối với các vấn đề của chủ nghĩa Stalin. Cuối cùng, kể từ năm 2015, số lượng người Nga trung lập hoặc có thái độ tiêu cực với Stalin đã giảm dần.

Các khuynh hướng tương tự cũng có thể thấy trong vấn đề ghi nhận công lao của Stalin đối với đất nước. Theo kết quả của cuộc thăm dò hồi tháng 3 vừa qua, vai trò của ông được 70% người Nga đánh giá là tích cực, đây là một kỷ lục trong toàn bộ các cuộc thăm dò. Chỉ 19% đánh giá tiêu cực về vai trò của nó đối với đời sống của đất nước.

Bùi Ngọc Trâm Anh

======

Xem bài liên quan:

1. “DÂN NGA ĐÃ TỪ BỎ LÊ NIN TỪ 30 NĂM QUA”- SỰ XUYÊN TẠC BỊA ĐẶT CỦA NHỮNG KẺ THIẾU HIỂU BIẾT.

2. Nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười 7/11- BẠN CÓ BIẾT, NGÀY NAY 70% NGƯỜI NGA NGƯỠNG MỘ STALIN?

Các bài cũ hơn:

Năm 2015

Nhờ Putin, nước Nga lại yêu quý Stalin

Năm 2017

Đại tá Lê Thế Mẫu: HẠ BỆ THẦN TƯỢNG STALIN- BƯỚC  ĐẦU TIÊN ĐỂ PHÁ VỠ LIÊN XÔ! 

24 nhận xét:

 1. Có nhiều tranh luận về việc tại sao sau khi thắng PX Đức xong Stalin không quay về cách làm thời Lenin là vận dụng các quy luật thị trường để xây dựng CNXH. Rồi người ta đổ tội cho Stalin là không trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, đưa đến sự "xuống dốc" của nước Nga XHCN. Sự thật có phải vậy không?

  Thứ nhất, thời Stalin, Liên Xô là 1 quốc gia với 1 xã hội đáng sống, dồi dào, tiện nghi, người dân ăn sung mặc sướng so với tiêu chuẩn sống của thời đó. Cho nên việc vận dụng cơ chế thị trường, nhu cầu thị trường để xây dựng CNXH là việc chưa cần thiết lúc đó.

  Thứ 2, mặc dù đã hết chiến tranh và thắng được PX nhưng ngay sau đó Liên Xô bị Mỹ gây ra cuộc chiến tranh lạnh, đó là cuộc Chiến Tranh thật sự đúng nghĩa của nó chứ không phải kiểu "chiến tranh lạnh" vừa bắt tay kiếm tiền vừa chửi nhau như Mỹ Trung ngày nay. Khi đó áp lực chiến tranh, áp lực quân sự, áp lực vũ khí nguyên tử mà Mỹ phủ trùm lên Nga là rất nghiêm trọng. Nên Liên Xô không có những điều kiện thực tế như Việt Trung sau này để có thể dễ dàng thuận lợi sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng CNXH. Mức độ bao vây cấm vận cô lập mạnh hơn, nhu cầu duy trì quân sự lớn và phát triển quốc phòng và công nghiệp nặng quốc phòng, phát triển VK nguyên tử cao hơn, nên phải quy tụ mọi nguồn lực quốc gia cho quân sự và đề phòng chiến tranh, bảo vệ đất nước. Nên nếu có trách thì nên trách bọn Khrusev trở xuống sau này khi Mỹ nới lỏng chiến tranh lạnh với sự cải thiện quan hệ với chế độ Khrusev trở xuống họ vẫn từ chối chủ nghĩa Lênin mà theo đường lối tập trung bao cấp thì phải trách họ không thể trách thời Stalin được.

  Thời Stalin dân đang ăn sung mặc sướng thì chẳng việc gì phải đi thay đổi cơ chế cả. Còn LX sau đó xuống dốc và lâm vào khủng hoảng mà họ vẫn không chịu thay đổi sang cơ chế thị trường đơn giản là vì đặc quyền đặc lợi của "giai cấp mới" là các "quan đảng", "quan cách mạng". Nếu đổi cơ chế thì mất đặc quyền đặc lợi, nên họ phải xuyên tạc chủ nghĩa XH để cố bám vào chế độ bao cấp, kinh tế chỉ huy.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thời ông Stalin dân sống sung túc, của cái tràn đầy nên người ta ngộ nhận chung là mô hình cụ thể đó là XHCN. Mọi cấu trúc chính trị đều phải giống LX thì mới là CNXH. Mô hình Stalin đến Gorbachev là CNXH, còn kinh tế thị trường thì là "chỉ có CNTB mới có".
   Ông Nguyễn P Hùng từng nói là ông ta ủng hộ chế độ VN là vì VN bây giờ là tư bản rồi không còn là CS XHCN nữa nên ông ta mới ủng hộ đó. Hiện nay bao nhiêu người đang "ủng hộ chế độ" với "kiến thức" kinh dị hãi hùng này?

   Xóa
  2. Người có công lớn như Stalin thì nhân dân Nga sùng bái là đúng rồi

   Xóa
 2. Không có CM tháng 10 Nga, không có CM tháng 8 VN. Không có CM tháng 8, không có ngày 30/4/1975 lịch sử.

  Trả lờiXóa
 3. TỰ DO NGÔN LUẬNlúc 03:56 8 tháng 11, 2020

  Tự do ngôn luận này, vô tư khách quan này, "văng minh" này.

  FB và Twitter thi đua nhau xóa bài, xóa tài khoản bất kỳ những ai tỏ ra nghi ngờ về cuộc tranh cử và đếm phiếu lần này.

  https://www.rt.com/op-ed/505911-social-media-election-integrity-russiagate/

  Có tật giựt mình? Không có khói sao có lửa, không phải sợ thì việc gì phải xóa? Không phải "thanh dã tự thanh", "vàng thật không sợ lửa" hay sao? Tại sao lại phải xóa?

  Twitter cũng đã dùng quyền lực của mình xóa hàng loạt Tweet gào thét ăn vạ của Trump. Trump còn tuyên bố mình đã "thắng rất đậm". Nhóm tranh cử của Trump ra tuyên cáo sẽ chơi tới cùng, kiện tới bến.

  Xem ra các thế lực quyền lực lớn đã muốn Biden thắng. Đúng là 1 trò hề gánh xiếc. Không biết còn ai mê dân chủ Mẽo không nhỉ. Trong khi ở Nga cứ đi đường nói chuyện với 10 người thì 6, 7 người khoái Putin. Bầu cử dân chủ trực tiếp, tính tất cả phiếu toàn dân, toàn liên bang, cả quá trình đều được quay phim ghi hình làm chứng. Thế mà họ vẫn tin được là Putin "gian lận", còn họ thì không. Hài!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Người Việt từ Hoa Kỳlúc 08:39 8 tháng 11, 2020

   Hãy xem D.Trump nói gì trên twitter:
   ------
   THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!
   Link: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1325194709443080192
   Dịch:
   “Các quan sát viên không được phép vào phòng kiểm phiếu. Tôi đã thắng trong cuộc bầu cử, đã nhận được 71 triệu phiếu bầu hợp pháp. Nhưng những điều tồi tệ đã xảy ra mà những người quan sát của chúng tôi không được phép nhìn thấy. Điều này chưa từng xảy ra trước đây!
   Hàng triệu lá phiếu gửi qua đường bưu điện đã được gửi đến từ những người không hề yêu cầu chúng."

   Xóa
  2. Nhà tiên tri Trần Dầnlúc 03:57 9 tháng 11, 2020

   Lão Trăm này là doanh nhân tỷ phú hay xuất hiện trên mấy show hoa hậu, hoa khôi, hoa hậu Mẽo, hoa hậu teen, hoa hậu doanh nhân, hoa hậu môi trường, hoa hậu thế giới, khu vực. Nói cách khác lão là tú ông, ông trùm trong giới sắc đẹp, giống như lão gì đó bên Playboy. Dòm lão không thể nào gắn gì với đảng Cộng Hòa Mẽo được. 1 gã nhà buôn học đòi làm chính trị.

   Lần này chưa có kết quả chính thức hợp pháp, phiếu chưa đếm xong, thậm chí những kết quả đưa đến Biden vướt qua 270 phiếu để làm TT đều vẫn chỉ là "Projection" tiên tri mà thôi. Lão Trăm chẳng những chưa đầu hàng, chúc mừng đối thủ và nói những lời chúc tụng thủ tục như các TT khác, ấy vậy mà hầu hết các lãnh đạo đồng minh "triền thúng" của Mỹ trên thế giới từ Anh, Đức đến Canada, Úc, New Zealand đều đã chúc mừng Biden. Đây là việc chưa có tiền lệ. Chứng tỏ họ đang háo hức nóng lòng thế nào để đá đít Trăm. Họ mệt mỏi vì bị Mỹ áp lực dưới thời Trump trong việc kêu gọi thành lập liên minh chống TQ, 5G, Huawei.

   Xóa
  3. Stalin được nhân dân yêu chuộng hòa bình rất ngưỡng mộ và cung kính

   Xóa
 4. Đây là Kết quả điều tra năm 2017.
  Trả lời câu hỏi "Ai là nhân vật kiệt xuất mọi thời đại và dân tộc" đã được Trung tâm điều tra dư luận xã hội Levada tiến hành vào ngày 7-10/4. Kết quả, theo hãng tin Regnum đăng ngày 27/6/2017, từ nguồn Levada: Lênin đứng ở vị trí thứ tư trong top 5. Theo thứ tự, số 1 là Stalin, sau đó là Putin, Pushkin, Lênin và Pyotr đại đế.
  ----
  Самые выдающиеся люди всех времен и народов – Сталин, Путин, Пушкин: опрос

  Самыми выдающимися людьми все времен и народов жители России называют Иосифа Сталина (38%), на втором месте президент РФ Владимир Путин
  (34%), на третьем — Александр Пушкин (34%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром»
  МОСКВА, 26 июня 2017, 12:09 — REGNUM В пятерку лидеров также вошли вождь Октябрьской революции 1917 года Ленин (31%) и царь Петр I (29%).

  В первую десятку рейтинга также попали Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12% против 24% в 2012 году), Георгий Жуков (12%), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11%).

  Вторую десятку рейтинга в 2017 году возглавили Михаил Ломоносов (10%), Александр Суворов (10%), Дмитрий Менделеев (по 10%), Наполеон I (9%).

  Замыкают рейтинг самых выдающихся людей всех времен и народов Леонид Брежнев (8%), Альберт Эйнштейн, Сергей Есенин, Михаил Кутузов, Исаак Ньютон (по 7%) и Михаил Горбачев (6%).

  Примечательно, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев не вошел в рейтинг выдающихся деятелей.

  Опрос проведен 7 — 10 апреля 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

  Как сообщает ИА REGNUM, в аналогичном опросе, проведенном в 2012 году, в первой пятерке оказались те же личности, однако они набрали иное количество голосов. На первом месте так же был Иосиф Сталин (42%), за ним расположились Ленин и Петр I (по 37%), Александр Пушкин (29%), Владимир Путин (22%).


  Подробности: https://regnum.ru/news/society/2292761.html
  Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

  Trả lờiXóa
 5. Kiều Nguyệt Phươnglúc 12:06 8 tháng 11, 2020

  BIDEN THẮNG CỬ, CÀNG THẤY QUAN ĐIỂM CỦA GOOGLE.TIENLANG Ở BÀI TỪ Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020 "VÌ SAO POMPEO BẤT NGỜ THĂM VIỆT NAM???" LÀ ĐÚNG
  https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/10/vi-sao-pompeo-bat-ngo-tham-viet-nam.html

  Trả lờiXóa
 6. Cướp Chính Quyềnlúc 00:50 9 tháng 11, 2020

  Vụ "thắng" này của Biden trông như 1 vụ "cướp chính quyền" kiểu mới thời đại mới. Mà thật ra cũng chả ai tin ở những bang Trump thắng không có gian lận. Chẳng phe thua cuộc thì la làng lên phe kia gian lận.

  Vấn đề quan trọng là sự thắng cuộc của Biden đang kéo lên hàng loạt chứng khoán Mỹ và quốc tế, nhất là Trung Quốc. Mọi người cứ xem bảng chứng khoán quốc tế hôm nay sẽ thấy. Và cũng vì danh dự uy tín Hoa Kỳ và lợi ích các các lực lượng lớn, Mỹ, Trung Quốc, các đồng minh truyền thống của Mỹ cũng vui mừng vì Biden thắng, sẽ chẳng ai muốn đứng ra làm ông Bao Công, Trình Giảo Kim thọc gậy bánh xe khiến cả đám cụt hứng. Nên vụ này chắc chắn không có cách nào Trump lật lại vụ án này được, bất kể đám phò Trump thần kinh bệnh hoạn đang ảo tưởng ra sao hay đồng chí điệp viên hoàn hảo Trump này cố chấp ra sao, muốn quậy ra sao, muốn bám lấy Nhà Trắng ra sao, kiện tụng ra sao, cào cấu ăn vạ ra sao.

  Khi niềm tin đã xuống đáy vực thì cái gì mà chả trông như gian lận, bê bối, mờ ám. Bây giờ có đem ra tòa kiện, đưa ra Tối Cao Pháp Viện, hay thậm chí hoang tưởng thần kinh như trình lên LHQ như đám phò Mẽo phò Trump thần kinh la ó thì niềm tin đã xuống đáy thì ai còn tin đây. Giờ tòa nào cũng thế, phe bị xử thua và fan Holigan sẽ bảo là tòa gian lận! Rồi kéo xuống đường biểu tình làm loạn, biểu tình yêu nước, biểu tình dân chủ, biểu tình bảo vệ môi sinh.

  Niềm tin của dân Mỹ đã xuống thấp dần từ khi điệp viên Trump mò vào được Nhà Trắng, làm đảo lộn trật tự cũ và truyền thống chính trị Mỹ, làm chia rẽ nước Mỹ, xã hội, làm chia rẽ cả chính đảng của Trump, làm bây giờ người ta chia ra gọi là Đảng Cộng Hòa bảo thủ và đảng Cộng hòa Trump. Rồi sau đó nước lâm vào khủng hoảng về chủng tộc, biểu tình, y tế, đại dịch và xã hội nói chung, quan trọng nhất là khủng hoảng về niềm tin con người, khiến bây giờ không ai tin gì nữa, nhìn đâu cũng thấy gian lận, cáo buộc nhau là "fraud" là "cheat", là "steal". 1 trò hề kinh điển.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cướp Chính Quyềnlúc 01:13 9 tháng 11, 2020

   Nhiều người thuộc phe XHCN đang lạc quan tếu về Biden và lạc quan rằng chiến thắng của ông này sẽ đem lại sự sáng sủa hơn, tốt hơn cho hòa bình thế giới.

   Thật ra Mỹ đang khủng hoảng nội tại, khủng hoảng nội bộ về sự chia rẽ xã hội, khủng hoảng lòng tin, suy thoái kinh tế và công ăn việc làm, nên nếu như không xoa dịu được có hiệu quả, không đẩy lùi được bệnh dịch, không giảm bớt được tình trạng cảnh sát giết dân da màu, phân biệt chủng tộc có hệ thống (systemic racism), xoa dịu được người biểu tình, không giảm thiểu được tình trạng thất nghiệp, vô gia cư thì Mỹ sẽ phải đẩy chú ý ra ngoài nước thôi, sẽ trở lại thời Bush đi đánh khắp nơi, ném bom khắp nơi, giết người khắp nơi. Bấy nhiều USD dành cho quân sự "quốc phòng" chẳng lẽ bỏ phí, để đó ngồi nhìn, quân đội ngồi chơi xơi nước? "Nuôi quân ngàn ngày, dùng chỉ 1 lần". Đương nhiên khi Mỹ động binh thì chỉ có nước nhỏ lãnh đủ chứ Mỹ có bao giờ dám đánh nhau với nước lớn. Trong lịch sử Mỹ chỉ dám đánh trước những nước nhỏ yếu chứ chưa bao giờ dám đánh trước 1 nước lớn.

   Ông Evo Morales lãnh tụ của phong trào CNXH thế kỷ 21 và tư tưởng Hugo Chavez của châu Mỹ Latinh cũng lạc quan nói: ‘Trump’s defeat is defeat of racist policies’ (Sự thất cử của Trump là sự thất bại của chính sách phân biệt chủng tộc). Tuy nhiên có vẻ quá sớm để khẳng định điều này. Sự kỳ thị chủng tộc ở Mỹ là bắt đầu từ chính dân thường và trẻ trâu trong xã hội. Một xã hội có truyền thống bắt cóc nô lệ, hiếp dâm nô lệ gái, ngay cả cha già dân tộc George Washington cũng sở hữu vài chục nô lệ trai gái. 1 xã hội được định hình từ bệnh phân biệt chủng tộc và kỳ thị nô lệ, coi da màu là 1 đám mọi rợ "không thượng đẳng" bằng ta. Hiện tư tưởng giới trẻ Mỹ có thoáng hơn nhiều về chuyện dân tộc nhưng chắc còn phải nhiều chục năm nữa khi bọn "da trắng thượng đẳng" già chết hết thì nước Mỹ mới hết "systemic racism".

   Xóa
  2. Cướp Chính Quyềnlúc 01:28 9 tháng 11, 2020

   Nhà báo Mỹ Bradley Blankenship viết trên RT 1 ý rất hay về việc liệu 1 xã hội tự do cá nhân, individualism, không có ý thức gì về "lợi ích chung", "lợi ích công cộng, cộng đồng", "lợi ích tập thể" có thể có gì khả quan hơn trong thời "hậu Trump" hay không, hoặc liệu như ông lão tướng Biden từng làm phó tướng kì cựu lâu năm cho Obama dày dặn kinh nghiệm có thể nguy hiểm hơn cho thế giới về địa chính trị hay không :

   "Chính quyền Biden có lẽ sẽ có đầy đủ các cựu thành viên nội các Obama và những người thực sự hiểu về địa chính trị, không có gì phải thắc mắc về điều đó. Nhưng liệu điều này có thực sự khiến ông ta trở nên "nguy hiểm" hơn đối với phần còn lại của thế giới? Khó!

   Sự xuống cấp về năng lực quân sự của Mỹ không phải là di sản của chính quyền Trump sắp mãn nhiệm mà là một điều tất yếu lịch sử và Joe Biden không thể cứu vãn điều này.

   Phải hiểu rằng người Mỹ bao giờ cũng luôn luôn gây áp lực tối đa; nếu họ không xâm lăng hoặc can thiệp vào một nơi nào đó, thì đơn giản là vì họ không thể - cho dù đó là vì lý do quân sự hay chính trị."

   "Biden’s administration will probably be filled with Obama alumni and people who actually understand geopolitics, there should be no question about that. But will this actually make him more dangerous to the rest of the world? Hardly.

   The limiting of America’s clandestine and military capabilities is not a relic of the outgoing Trump administration but a historical inevitability and Joe Biden cannot salvage this. One must understand that the Americans are always applying maximum pressure; if they are not invading or interfering somewhere, it’s simply because they can’t – whether that be for logistical or political reasons."

   Xóa
  3. Tôi không đồng ý với vài ý như này, hãy xem phản ứng của thị trường, phản ứng tác động thị trường đối với những sự kiện chính trị lớn trên trường quốc tế nhiều khi rất thú vị. Người ta nói "thị trường không biết nói láo" ( market don't lie ).
   Giới làm ăn tin rằng Biden cầm quyền sẽ bảo đảm được 1 không khí môi trường chính trị ổn định tạo đà thuận lợi cho sự phát triển và hợp tác, hữu nghị giữa các nước, cho việc làm ăn kinh tế, kinh doanh, phục hồi việc làm.
   Còn Trump chỉ là 1 lão khùng già điên madman, 1 lão già giận dữ. 1 biểu tượng khùng điên bôi nhọ nước Mỹ, biến nước Mỹ trở thành trò cười tiếu lâm. Ông này đc ủng hộ phần lớn là nhờ hô hào giảm thuế và cho tự do súng đạn. Dân Mỹ ghét thuế và thích súng, thích bạo lực từ trong huyết quản. Đảng DC thì chủ trương tăng trợ cập và tăng thuế, cánh tả trong đảng DC thì chủ trương đánh thuế thật cao đối với giới tỉ phú 1% siêu giàu ở Wall Street. Còn Đảng CH thì chủ trương theo chủ nghĩa cá nhân, giảm thuế xuống tối thiểu càng ít càng ít, xuống ít nhất có thể, đương nhiên cũng theo đó là giảm trợ cấp xã hội xuống thấp nhất có thể. Đám này ủng hộ Trâm.
   Ai vui ai buồn sau vụ "hài cử tổng thống" này cũng rất lý thú. Người "tị nạn cộng sản" Cuba thì gào khóc đòi đếm lại phiếu, ủng hộ ông Trâm kiện cáo con kiến kiện củ khoai. Còn người "tị nạn tư bản" Mexico, Columbia thì cởi đồ mở tiệc xuống đường ăn mừng, livestream rượu bia sâmbanh như trúng số độc đắc.

   Xóa
  4. Đồng ý không có tranh cử nào cả mà chỉ có 1 cuộc cướp chính quyền và lật Trump hơi bị lộ liễu. Do sự bất mãn trong nội bộ chính trị Mỹ. Chính trường Mỹ như chiến trường, 1 kẻ chỉ giỏi thương trường và showbitch như Chump không hiểu được. Chính giới chính trị Mỹ đã cho rằng Chump đang hại Mỹ và đưa nước Mỹ vào đường cùng, đường sai trái.
   Cái mà xứ Đông lào ta luôn có quan điểm nhất thống là, hehe, mày muốn đánh TQ thì vác bom sang mà đánh. Đừng kéo ông vào!

   Xóa
 7. Trong khi mxh xứ Trump đang tru tréo tố nhau là lừa đảo lừa bịp gian lận bầu cử thì mxh xứ Trung tag "Biden" đang trending, người ta gọi ông này là "bạn già" (lão bằng hữu), "ngoại giao hủ tiếu" (ông này với cháu gái ăn hủ tiếu ở BK năm 2011). Báo chí TQ đang cập nhật hàng loạt bài viết để dập tắt trào lưu "lạc quan tếu" này.

  Nhóm tranh cử của Biden đã nói là họ sẽ nỗ lực lật ngược lại tất cả các chính sách gây hại cho dân Mỹ, kinh doanh Mỹ của Trump. Tôi nghĩ Biden sẽ lật ngược lại các đòn cấm vận áp thuế của Trump đối với Nga, Tầu. Ông này từng chửi Trump vì gây ra thương chiến và cấm vận các nước khác. Về đối ngoại với Nga thì hồi còn làm phó dưới thời Obama thì Obama chống Nga rất hăng và được mụ Clinton khen ngợi, và không rõ Biden có vai trò gì nhiều trong đó không, mặc dù ông ta cũng nói là ông ta không ưa mấy trò cấm vận.

  Nhưng mà nói chung 1 tổng thống, 1 chính quyền cũng chỉ có quyền lực tương đối ở Mỹ, quyền lực tuyệt đối nằm ở FED kẻ có quyền lực vô hạn in tiền và các thế lực hậu trường khác. Nếu bảo thời ông Biden lên rồi thì quân đội Mỹ sẽ không bỏ bom nước khác nữa thì đúng là lạc quan sớm quá rồi.

  Mong lắm các nước lớn gác lại những sự cực đoan thù hằn mà bắt tay làm ăn với nhau. Như vậy thế giới được yên, VN cũng được yên.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhà hiền triết Trần Dầnlúc 04:40 9 tháng 11, 2020

   Cho dù Biden là lão bạn già "lão hữu" của TQ đi nữa thì cũng chỉ là 1 người thôi, nước Mỹ không có khả năng là bạn của TQ hay quay về quan hệ thời kỳ "ngoại giao bóng bàn" thời Đặng Tiểu Bình được nữa. Huống gì xưa nay Mỹ Trung chưa bao giờ là bạn mà đều là tạm hòa và lợi dụng lẫn nhau. "Sức mua" trung bình của TQ đã vượt Mỹ từ 2017, TQ xài sang hơn Mỹ. 2 nước nầy đã ở trong cái thế là cạnh tranh quyết liệt giành nhau từng địa bàn chính trị.

   Xóa
 8. mấy hôm nay ồn ào chuyện bầu cử 2020 ở mỹ. tuy nhiên, nên hiểu: thứ nhất - việc ai là tổng thống thì sự thay đổi cũng chỉ mang tính chất hình thức, về cốt lõi thì bản chất của ý thức hệ dân tộc mỹ là không thay đổi; thứ hai - một người ở cương vị phó tổng thống sẽ có hành động, thậm chí là cách nghĩ khác khi ở vai trò tổng thống, mọi việc thuận hay ngược theo ý mình, theo nhìn nhận của mình...đều phải chờ hồi sau sẽ rõ...người việt nam có câu: cờ đến tay ai người đó phất và sách tàu hay có câu: chờ hồi sau sẽ rõ là vậy!!!

  Trả lờiXóa
 9. SÌ TỐP VỀ BIDEN BI TRẮNG ĐÊ, LẠI LẠC ĐỀ ROÀI!
  QUÁ NGÁN NGẨM!

  Trả lờiXóa
 10. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa