Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lý giải: VÌ SAO BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG THAM NHŨNG PHẢI GÁNH THÊM NHIỆM VỤ CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, không chỉ đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế, mà quan trọng hơn phải chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Do vậy, ngoài chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo sẽ chỉ đạo cả phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trước hết là trong cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tay đã nhúng chàm thì ...

Hai cựu Bộ trưởng bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son (trái) và Trương Minh Tuấn
"Trót vì tay đã nhúng chàm, Dại rồi còn biết khôn làm sao đây?" (Truyện Kiều).

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII (Tháng 10/2017),  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cảnh báo, nhắc nhở: “Đề nghị từng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và mọi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác tự gột rửa!”

Thế nhưng, dường như lời nhắc nhở của vị Tổng Bí thư dường như chưa đủ sức răn đe.

Và, một khi tay đã nhúng chàm thì người cán bộ đó bị mất sức chiến đấu, không còn dám đấu tranh, xử lý những vi phạm của cán bộ khác, của cơ quan, tổ chức khác. 

Minh chứng cho nhận xét trên là trường hợp của 2 vị cựu Bộ trưởng bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn- hai vị cựu Tư lệnh ngành TT-TT. Hai vị này cũng là cựu Phó trưởng ban Tuyên giáo. Thời kỳ tại vị của 2 người này quá lâu khiến công tác quản lý báo chí trong hàng chục năm bị buông lỏng, khiến mặt trận truyền thông thông tin bị lũ lật sử lũng đoạn. 

Nhóm lật sử đứng đầu là Phan Huy Lê, Trần Đức Cường, Dương Trung Quốc, Vũ Minh Giang, Đặng Ngọc Tùng, Trần Công Trục, Lê Văn Cương, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thanh Sơn, Vũ Ngọc Hoàng... suốt cả chục năm qua đã sử dụng báo chí cách mạng để tuyên truyền cho quan điểm lật sử của họ nhưng không tờ báo nào bị xử lý.

Rõ ràng, trong ví dụ trên, nhóm lật sử Phan Huy LêTrần Đức Cường, Dương Trung Quốc, Vũ Minh Giang, Đặng Ngọc TùngTrần Công TrụcLê Văn CươngNguyễn Mạnh HàNguyễn Thanh SơnVũ Ngọc Hoàng... đã suy thoái về tư tưởng chính trị; Lãnh đạo các tờ báo như Tuổi trẻ, Giáo dục, Thanh niên... cũng có biểu hiện suy thoái về tư tưởng khi tuyên truyền cho quan điểm lật sử. Trong khi đó, hai vị cựu tư lệnh ngành quản lý báo chí cũng suy thoái về tư tưởng, tham nhũng nên đã mất sức chiến đấu, nhường mặt trận truyền thông- thông tin cho nhóm lật sử.

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lý giải: VÌ SAO BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG THAM NHŨNG PHẢI GÁNH THÊM NHIỆM VỤ CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC?

Bởi vì, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định rất đúng: Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là cái gốc của tham nhũng.

Tổng Bí thư lưu ý, chú trọng quán triệt, tập trunglàm tốt ba vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: 

"Tham nhũng nói riêng, và tiêu cực nói chung đều làm mất đi sự trong sạch của bộ máy Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. 

Do đó, công tác phòng chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đó là không chỉ đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế, mà quan trọng hơn phải chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 

Cả hai điều này có liên quan đến nhau, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thì mới dẫn đến tham nhũng, đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống. Lợi ích kinh tế thường gắn liền với quyền lợi chính trị, chức quyền, với sự hư hỏng về đạo đức, lối sống…"

Mới đây, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã ký ban hành Quy định số 32-QĐ/TW quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Về tên gọi của Ban Chỉ đạo, Bộ Chính trị thống nhất tên gọi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (bổ sung từ “tiêu cực”), để bao quát được đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

Quy định này thay thế Quy định số 211-QĐ/TW ngày 25/12/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

BỔ SUNG:

Sáng ngày 7/10/2021 Google.tienlang bổ sung thông tin dưới đây:

Sáng nay, ngày 7/10/2021, sau hơn 3 ngày làm việc, Hội nghị T.Ư 4 khóa XIII đã bế mạc. Hội nghị này có nhiều điểm mới quan trọng.

Làm rõ biểu hiện về suy thoái

Tổng bí thư chỉ rõ những biểu hiện của suy thoái về đạo đức, lối sống là cơ hội, hám quyền lực, tham nhũng, tiêu cực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân. 

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng bí thư cho biết tại hội nghị lần này, T.Ư đã mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực...

Quy định mới về những điều đảng viên không được làm

Tổng bí thư cũng cho biết, T.Ư đã thống nhất cao ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm; coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên. 

"Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị T.Ư lần này thì nhận thức của chúng ta phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng, góp phần làm chuyển biến tình hình thật sự, có kết quả rõ ràng, cụ thể", Tổng bí thư nói.

Lê Hương Lan

====

Mời xem bài liên quan: 

1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lý giải: VÌ SAO BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG THAM NHŨNG PHẢI GÁNH THÊM NHIỆM VỤ CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC?

21 nhận xét:

 1. "Đang viết"???
  Sao lâu thế???
  NHưng mới mở bài đã thấy vui!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ba que một số còn cải tạo được.

   Xóa
 2. Nguyễn Đức Kiênlúc 13:40 4 tháng 10, 2021

  Đi đâu mà vội hả bác Cựu Chiến binh?

  Cuộc chiến Trường kỳ gian khổ nhưng nhất định thắng lợi!
  Chúng ta đã biểu quyết và nhất trí:

  "CHỐNG LẬT SỬ LÀ CUỘC ĐẤU TRANH LỚN, BỀN BỈ, LÂU DÀI.|
  Bất cứ ai, bất cứ luận điệu nào xuyên tạc SỰ THẬT LỊCH SỬ đều là đối tượng của cuộc đấu tranh chống lật sử.
  Cuộc đấu tranh này chúng ta đã tiến hành trong nhiều năm qua (Google.tienlang đã làm liên tục từ năm 2012- khi lập trang web này đến nay, ví dụ, ở bài này ĐỖ HÙNG MƯỢN BÁO THANH NIÊN "VỰC DẬY THÂY MA VNCH" hoặc bài này ÔNG TRẦN CÔNG TRỤC ĐÃ XUYÊN TẠC NHỮNG GÌ VỀ "HẢI CHIẾN HOÀNG SA”?....), và cao điểm là "chiến dịch" chống việc xây khu tưởng niệm lính ngụy chết ở Hoàng Sa (năm 2015- 2016), "chiến dịch" chống việc bỏ chữ "ngụy" trong bộ sử (năm 2017), "chiến dịch" chống cuốn Gạc Ma - Vòng tròn bất tử (năm 2018)...
  Bác Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn từng nói "Chỉ đến khi những kẻ lật sử phải ra nghĩa trang, quỳ lạy trước Anh linh các Anh hùng Liệt sĩ thì cuộc đấu tranh này mới dừng lại."
  Google.tienlang hiểu rằng Cuộc đấu tranh chống lật sử là cuộc đấu tranh lớn, bền bỉ và lâu dài. Tất cả các "chiến dịch" lớn kể trên, đến tận hôm nay chưa kết thúc. Chúng ta cũng sẽ học theo Bác Hồ, "Trường kỳ kháng chiến- Nhất định thắng lợi!".
  Tại sao Google.tienlang có niềm tin sắt đá như vậy? Là bởi, đúng như bác Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn từng nói: SỰ THẬT, CHÂN LÝ Ở PHÍA CHÚNG TA! "
  Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020
  CẦN XÁC ĐỊNH RÕ NỘI DUNG CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG LẬT SỬ

  https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/02/can-xac-inh-ro-noi-dung-cuoc-au-tranh.html

  Trả lờiXóa
 3. Thành viên Google.tienlang đang viết bài bỗng trở dạ, phải đến nhà hộ sinh gấp!
  Mong quý vị thông củm!!

  Trả lờiXóa
 4. 1. VŨ NGỌC HOÀNG từng làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo nhưng lại tham nhũng đất đai. Rõ rằng ông này cũng suy thoái tư tưởng.
  Vụ đất đai của ông Vũ Ngọc Hoàng tiếng là xử lý nhiều cán bộ (24 cán bộ) nhưng lại né tránh ông chủ chòm là Vũ Ngọc Hoàng khiến nhân dân đến giờ vẫn bức xúc.
  Vừa rời ghế Phó TB Tuyên giáo TW, Vũ Ngọc Hoàng vội quay về bợ đỡ tên Nguyên Ngọc ở cái viện phản động mang tên nhà ái quốc Phan Chu Trinh, tiếp tay cho Nguyên Ngọc tấn công Bác Hồ.
  TUYÊN GIÁO Ở ĐÂU KHI NGUYÊN NGỌC VÀ VŨ NGỌC HOÀNG CÔNG KHAI XÉT LẠI HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN DO BÁC HỒ VÀ ĐẢNG TA LÃNH ĐẠO???
  https://googletienlang2014.blogspot.com/2019/08/tuyen-giao-o-au-khi-nguyen-ngoc-va-vu.html

  2. PHÙNG VĂN NHẠ mất chứ Bộ trưởng giáo dục, được điều về Phó ban Tuyên giáo TƯ. Thật đáng ngại. Mới đây ông Nhạ lại được thêm chức Phó Ct Hội Liên hiệp các hội KH- KT VN!
  Xem bài
  GIÚP BT BỘ GD PHÙNG XUÂN NHẠ ÔN LẠI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4- KHÓA XII
  https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/12/giup-bt-bo-gd-phung-xuan-nha-on-lai.html

  Trả lờiXóa
 5. Không thu hồi đất 2 lô đất của vợ cựu Bí thư Quảng Nam là ‘phù hợp thực tiễn’?
  17/08/2019 | 10:22

  Hai lô đất A51 và A52 tại khu phố mới Tân Thanh (Tam Kỳ, Quảng Nam) đã được xây dựng biệt thự.
  Hai lô đất A51 và A52 tại khu phố mới Tân Thanh (Tam Kỳ, Quảng Nam) đã được xây dựng biệt thự.
  TPO - Thừa nhận việc không thu hồi 2 lô đất A51 và A52 tại khu phố mới Tân Thạnh (TP Tam Kỳ) của bà Nguyễn Thị Ánh (vợ ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam) là trái luật nhưng Chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam cho rằng như vậy là “phù hợp với thực tiễn”.
  Tại buổi họp báo UBND tỉnh Quảng Nam tháng 7 diễn ra vào chiều 16/8, liên quan đến câu hỏi: Tỉnh Quảng Nam có thu hồi 2 lô đất A51 và A52 của bà Nguyễn Thị Ánh (vợ ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam) chuyển nhượng sai quy định của Luật đất đai?

  Không thu hồi đất 2 lô đất của vợ cựu Bí thư Quảng Nam là ‘phù hợp thực tiễn’? ảnh 1 Ông Trần Minh Thái, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho rằng không thu hồi 2 lô đất A51 và A52 là "phù hợp với thực tiễn". Ảnh: Nguyễn Thành
  Ông Trần Minh Thái, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết: Sai phạm kinh tế đã có kết luận và số tiền sai phạm sẽ được thu hồi. Việc thu hồi quyền sử dụng đối với 2 lô đất của bà Ánh, Thanh tra tỉnh đề xuất giữ nguyên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lý do việc giữ nguyên, không thu hồi ông Thái giải thích: “Vì trên diện tích đất bà Ánh đã làm nhà, nếu thu hồi phát sinh nhiều vấn đề phức tạp khó khăn, ảnh hưởng đến kinh tế cá nhân”.

  Phóng viên chất vấn tiếp về việc này, ông Thái nói thêm: Về trình tự chuyển nhượng, mua bán 2 lô đất này về mặt pháp luật không đúng nhưng trong trường hợp thực tế UBND tỉnh Quảng Nam phải xử lý như thế để để phù hợp với thực tiễn, để không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích cá nhân, tổ chức. Bởi nếu thu hồi, thì phải hủy toàn bộ hồ sơ phải làm mới lại từ đầu, sẽ phát sinh nhiều việc vì thực tế bà Ánh đã làm nhà.

  “Nếu chúng ta thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phải tổ chức bán đấu giá theo giá hiện nay… Được bao nhiêu tiền phải bồi thường sau vấn đề này. Dĩ nhiên trái pháp luật nhưng phù hợp thực tiễn nên cần phải tôn trọng để nó đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, không ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tổ chức, cá nhân… Trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân sai phạm sẽ phải được xử lý kỷ luật đến nơi đến chốn”, ông Thái cho biết.
  https://tienphong.vn/khong-thu-hoi-dat-2-lo-dat-cua-vo-cuu-bi-thu-quang-nam-la-phu-hop-thuc-tien-post1131431.tpo

  Trả lờiXóa
 6. Theo lịch, trận đấu giữa chủ nhà Việt Nam vs Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra trên sân vận động Sharjah, Sharjah (UAE), vào lúc 00h00 ngày 8/10, theo giờ Việt Nam.

  Được biết, Công ty cổ phần Viễn thông FPT và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) là hai đơn vị sở hữu phát sóng các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
  Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận đấu Việt Nam vs Trung Quốc trên các kênh VTV5, VTV6. Ngoài ra, độc giả cũng có thể theo dõi trận đấu rất đáng chờ đợi này trên truyền hình FPT, ứng dụng FPT Play.

  Trả lờiXóa
 7. Fan cô Thủy Tiên của Google.tienlanglúc 18:25 7 tháng 10, 2021

  Trước thềm trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày 8/10, ĐT Trung Quốc đang phải đối mặt với không ít áp lực.

  Càng gần ngày đại chiến, giới truyền thông Trung Quốc càng có nhiều bài viết bình luận, phân tích làm trận đấu nóng lên theo từng giờ.

  Dù cũng để thua trong 2 lượt trận đầu tiên trước Australia và Nhật Bản, thế nhưng hiệu số kém hơn khiến Trung Quốc đang xếp ở vị trí cuối bảng B. Điều này càng khiến cho người hâm mộ và truyền thông nước này dậy sóng.

  Họ phẫn nộ trước chiến thuật nghèo nàn và lối đá bạc nhược của thầy trò HLV Li Tie. Các cầu thủ dù được đầu tư rất nhiều vẫn không thi đấu đúng như kỳ vọng.

  Trước ngày giao đấu với Việt Nam, phía Trung Quốc đã chi một số tiền lớn để ở lại ăn tập tại UAE trong một tháng. Tuy nhiên, việc tập trung tại một đất nước có nhiệt độ cao quá lâu đang khiến cho các cầu thủ Trung Quốc mệt mỏi và không có được tinh thần tốt nhất.

  Truyền thông châu Á đặt biệt danh cho tuyển Trung Quốc là “gã khổng lồ” bởi những cầu thủ có chiều cao vượt trội trong đội hình, đáng chú ý, thủ môn Yan Junling cao đến 1m91.

  Sau khi để thua hai trận đầu tiên, Trung Quốc không đặt mục tiêu nào ngoài đánh bại Việt Nam để có lợi thế trong cuộc đua trên bảng xếp hạng. Chính vì vậy, khả năng cao HLV Li Tie sẽ mang ra sân một đội hình thiên về tấn công với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 nhằm tạo áp lực cho hàng phòng ngự ĐT Việt Nam.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Fan cô Thủy Tiên của Google.tienlanglúc 18:27 7 tháng 10, 2021

   Những gì đã thể hiện ở hai trận đầu tiên đang cho thấy tín hiệu tích cực khi đoàn quân của HLV Park Hang-seo càng chơi càng hay dẫu chưa có được điểm số.

   Ở trận ra quân trước Saudi Arabia, ĐT Việt Nam đã vươn lên dẫn trước ngay những phút đầu tiên khiến chiến thuật của đối thủ bị xáo trộn và chỉ chấp nhận thất bại sau khi Duy Mạnh nhận thẻ đỏ.

   Đến trận tiếp đón Australia, một lần nữa Quang Hải và đồng đội gây bất ngờ khi có thời điểm chơi dồn ép và trên cơ đối thủ. Dẫu vậy, sự xuất sắc của Ajdin Hrustic đã mang về 3 điểm cho đội bóng áo vàng.

   Dưới đây là danh sách 23 cầu thủ ĐT Việt Nam đối đầu ĐT Trung Quốc:

   Thủ môn: Bùi Tấn Trường, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Toản.
   Hậu vệ: Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Lê Văn Xuân, Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài.
   Tiền vệ: Nguyễn Hoàng Đức, Phan Văn Đức, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy.
   Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng.
   Qua bài viết trên, hy vọng bạn đọc có thể nắm được một số nhận định Việt Nam vs Trung Quốc trước thềm trận đấu diễn ra. Hãy truy cập Thethaoso mỗi ngày để để cập nhật thêm những tin tức mới nhất về ĐT Việt Nam và các thông tin bên lề vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 nhé!

   Xóa
  2. Fan cô Thủy Tiên của Google.tienlanglúc 18:29 7 tháng 10, 2021

   Dự đoán: Việt Nam thắng 2-1

   Xóa
 8. Fan cô Thủy Tiên của Google.tienlanglúc 18:42 7 tháng 10, 2021

  Danh sách ĐT Việt Nam đổi giờ chót: HLV Park Hang Seo cho truyền thông Trung Quốc ăn… quả lừa

  Danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Trung Quốc

  Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Toản

  Hậu vệ (9): Hồ Tấn Tài, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Thành Chung, Quế Ngọc Hải, Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh.

  Tiền vệ (7): Lương Xuân Trường, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quang Hải, Lý Công Hoàng Anh, Phạm Đức Huy, Phan Văn Đức.

  Tiền đạo (4): Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn.

  Trả lờiXóa
 9. Lâu lắm tôi mới trở lại Google.tienlang.
  Hôm nay tôi muốn thông tin về một bài viết của ông Đông La:
  LÊ VŨ ANH, CHÚNG NÓ ĐÃ GIẾT CHỊ MỘT LẦN NỮA! (Về cái chết của con gái cố TBT Lê Duẩn)
  http://donglasg.blogspot.com/2016/09/le-vu-anh-chung-no-giet-chi-mot-lan-nua.html
  Trích:
  "Năm 2015, Viktor Maslop đã xuất bản cuốn Hồi ký 19 chương
  với tên gọi «Чтобы отвоевать детей, я былготов на все, даже на международный скандал» (“ĐỂ GIỮ ĐƯỢC BỌN TRẺ, TÔI ĐÃ SẴN SÀNG LÀM TẤT CẢ, THÂM CHÍ TẠO RA SCAN-ĐAN QUỐC TẾ“. Theo trang Google Tiên Lãng (lại là cái bọn này): “Và bây giờ, lần đầu tiên trọn bộ cuốn Hồi ký này được một người bạn của chúng tôi, anh Phan Doc Lập dịch sang tiếng Việt. Được sự cho phép của dịch giả Phan Doc Lap, Google.tienlang cảm ơn anh Phan Doc Lap và xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Trọn bộ pho “Tiểu thuyết tình yêu Romeo và Juliet phiên bản Nga-Việt” này”.
  Việc đăng tải, chia sẻ một câu chuyện tình vượt biên giới và bao rào cản để ca ngợi sức mạnh của tình yêu là lẽ thường tình, nhưng chuyện tình của Viện sĩ Maslop lại không thường tình như thế. Vì ông không chỉ viết về tình yêu với vợ ông là Lê Vũ Anh, con gái cố TBT Lê Duẩn, mà ông chủ ý viết về cái chết của vợ mình với nghi vấn là bị ám sát hơn...
  Vậy mà khi cuốn Hồi ký của Maslop xuất bản, một số người Việt ta đua nhau dịch và đăng tải, đủ các thành phần, băng nhóm. Đầu tiên là bọn Google TL, nhóm luôn gào thét chống “rận” nhân danh bảo vệ thể chế, yêu nước, nhưng vì yêu nước quá hóa hỗn láo, chúng hung hãn chống tất cả những gì, những ai khác ý chúng nó, từ chiến lược ngoại giao hiện tại của VN với Mỹ đến các Ủy viên Bộ Chính trị, các trí thức, nhà văn, nhà báo"

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong Hồi ký Maslop có câu: "На похоронах ее мать безумно переживала. Она сказала, что отец Ань просто убит и хочет мне помочь - забрать детей во Вьетнам". Bản dịch của Phan Doc Lap mà Google TL đăng cũng vì kém tiếng Nga không hiểu nên đã tránh không dịch ý chính, thêm thắt vào thành như sau: "Tại đám tang, mẹ nàng lo lắng đến mất trí. Bà nói, Vũ Anh mất rồi, một mình tôi sẽ phải vất vả với 3 đứa nhỏ nên muốn giúp đỡ tôi, mang theo 3 đứa trẻ về Việt Nam nuôi"
   Còn bản dịch của Cao Kim Ánh thì câu trên được dịch là: "Trong đám tang bà mẹ đau khổ đến mất trí. Bà ấy nói rằng cha của Vũ Anh đã giết con và muốn giúp đỡ tôi – đưa bọn trẻ về ViệtNam”.
   Phan Việt Hùng, một người rành tiếng Nga đã góp ý cho Cao Kim Ánh dịch vậy là sai, đã dịch động từ убить ở dạng chủ động chứ không phải bị động: “отец Ань просто убит ” là “cha của Vũ Anh đã giết con” thay vì phải dịch chính xác là “cha của Anh đơn giản là bị giết”, như ý tiếng Việt ta, con gái bị chết đột ngột như thế ông ấy như đã bị giết.
   Một số người có sở thích như lũ ruồi nhặng thích bu vào chỗ lở loét và lũ kền kền thích ăn xác thối đã khoái chí chọn đăng bản dịch của Cao Kim Ánh dịch là “Ông Lê Duẩn đã giết con”. Còn Google TL, khi Cao Kim Ánh đã thừa nhận mình dịch sai và cảm ơn sự góp ý của Phan Việt Hùng, đã nhanh nhảu đăng tải ý xin lỗi trên như tỏ thiện chí, minh oan cho cố TBT Lê Duẩn.

   Xóa
 10. HỒI KÝ MASLOV- BÀ BẨY VÂN NÓI "ÔNG LÊ DUẨN GIẾT CON"- DỊCH GIẢ ANH CAO KIM THỪA NHẬN DỊCH SAI
  https://googletienlang2014.blogspot.com/2016/08/hoi-ky-maslov-ba-bay-van-noi-ong-le_24.html

  Trả lờiXóa
 11. Fan cô Thủy Tiên của Google.tienlanglúc 00:50 8 tháng 10, 2021

  Hết H1!
  0-0!
  Đúng ý đồ của VN!
  H2 sẽ tăng cường hàng công với Công Phượng, Ng Văn Toàn thì TQ chỉ có thua là chắc!

  Trả lờiXóa
 12. Không nói ngoa, Hiện nay, Google.tienlang là trang báo giỏi ngoại ngữ nhất so với tất cả các tờ báo, kể cả các báo chính thống. Trong các loại ngoại ngữ thì tiếng Nga lại là sở trường nhất.
  Vậy nên, bạn Fan Đông La khỏi cần phải nghi ngờ.
  Ông Đông La thì dốt đặc, lại bị tâm thần phân liệt nên quan tâm làm gì về những điều ông ta nói?

  Trả lờiXóa
 13. Ta thua TQ rồi, các bạn ạ!
  Thua sát nút: 2- 3!

  Trả lờiXóa
 14. Số ca mắc COVID-19 trong ngày tiếp tục giảm
  Theo bản tin của Bộ Y tế, trong ngày cả nước có 4.150 ca mắc COVID-19, giảm 209 ca so với ngày trước đó. Trong ngày có 1.402 ca khỏi bệnh.
  Tính từ 17h ngày 06/10 đến 17h ngày 07/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.150 ca nhiễm mới, trong đó 03 ca nhập cảnh và 4.147 ca ghi nhận trong nước (giảm 209 ca so với ngày trước đó) tại 43 tỉnh, thành phố (có 1.986 ca trong cộng đồng).

  Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP.HCM (1.730), Bình Dương (840), Đồng Nai (589), An Giang (186), Tây Ninh (84), Long An (84), Kiên Giang (83), Tiền Giang (56), Khánh Hòa (51), Đồng Tháp (45), Đắk Lắk (36), Cà Mau (36), Bình Thuận (32), Cần Thơ (30), Hậu Giang (30), Hà Nam (24), Quảng Trị (22), Bạc Liêu (22), Trà Vinh (21), Bà Rịa - Vũng Tàu (19), Đắk Nông (14), Quảng Bình (13), Quảng Ngãi (13), Gia Lai (13), Ninh Thuận (11), Vĩnh Long (10), Bến Tre (10), Kon Tum (9), Thanh Hóa (5), Hà Tĩnh (4), Quảng Nam (4), Nam Định (4), Yên Bái (3), Hà Nội (3), Bình Phước (2), Bình Định (2), Phú Yên (1), Đà Nẵng (1), Nghệ An (1), Bắc Ninh (1), Vĩnh Phúc (1), Phú Thọ (1), Bắc Giang (1).

  Trả lờiXóa
 15. Tôi đồng tình với nhận xét của bác Trần Thọ:

  "Trần Thọ 00:56 8 tháng 10, 2021
  Không nói ngoa, Hiện nay, Google.tienlang là trang báo giỏi ngoại ngữ nhất so với tất cả các tờ báo, kể cả các báo chính thống. Trong các loại ngoại ngữ thì tiếng Nga lại là sở trường nhất.
  Vậy nên, bạn Fan Đông La khỏi cần phải nghi ngờ.
  Ông Đông La thì dốt đặc, lại bị tâm thần phân liệt nên quan tâm làm gì về những điều ông ta nói?"


  Và tôi cũng biết, xưa nay Google.tienlang không thèm chấp với ông tâm thần phân liệt Đông La.

  Tuy nhiên, tôi thấy rất nhiều trang web tiếng Việt đều đăng bản dịch của ông Cao Kim Ánh rằng "LÊ DUẨN GIẾT CON- LÊ VŨ ANH". Thậm chí có trang lại ghi bậy rằng bản dịch của Phan Độc Lập nhưng lại có lời dịch LÊ DUẨN GIẾT CON như trang Nghiên cứu quốc tế tại link
  http://nghiencuuquocte.org/forums/topic/hoi-ky-cua-viktor-maslov-con-re-co-tbt-le-duan/

  Từ tình hình trên, với lòng tin tưởng Google.tienlang là trang báo giỏi tiếng Nga nhất như bác Trần Thọ khẳng định, tôi đề nghị các bạn trẻ chủ trang hãy có thêm 1 bài nữa trở lại chủ đề này, ngoài bài

  HỒI KÝ MASLOV- BÀ BẨY VÂN NÓI "ÔNG LÊ DUẨN GIẾT CON"- DỊCH GIẢ ANH CAO KIM THỪA NHẬN DỊCH SAI
  https://googletienlang2014.blogspot.com/2016/08/hoi-ky-maslov-ba-bay-van-noi-ong-le_24.html

  Trả lờiXóa
 16. Tôi thấy có bài rất hay về ông Lê Duẩn:
  ---
  Anh Ba Duẩn trong trí nhớ của tôi
  06:10 21.04.2017
  Lê Duẩn - Sputnik Việt Nam
  © Sputnik / Ury Abramochkin / Chuyển đến ngân hàng ảnh
  Theo dõi Sputnik trên

  Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.
  Lê Duẩn - Sputnik Việt Nam
  Kỷ niệm trọng thể 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn
  7 Tháng Tư 2017, 16:47
  Tôi nhiều lần vinh dự được gặp Tổng Bí thư Lê Duẩn khi ông đến Matxcơva trong các chuyến thăm chính thức và không chính thức. Ông thậm chí cho phép tôi gọi ông với cái tên thân mật là Anh Ba, cách gọi trìu mến và kính trọng của đồng chí, đồng bào Việt Nam. Tôi đã được biết rõ, có dịp hiểu sâu sắc thêm về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Duẩn khi tham gia biên dịch một số tác phẩm của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ tiếng Việt ra tiếng Nga, trong đó có "Thư vào Nam".
  Tôi đã đọc kỹ các thông tin về những hoạt động được tổ chức ở Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Lê Duẩn, đặc biệt chú ý đến ý kiến đánh giá của các nhà lãnh đạo Việt Nam — Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang và những người khác.

  Thực tế là, trong 30 năm đã trôi qua kể từ ngày đồng chí Lê Duẩn từ trần vào năm 1986, tôi đã không chỉ một lần nghe, tất nhiên, trong các cuộc nói chuyện "thân mật" với người Việt, rằng Tổng Bí thư Lê Duẩn đã dẫn dắt đất nước không phải theo con đường cần thiết cho Việt Nam, mà chỉ sao chép mô hình của Liên Xô trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tôi phẫn nộ phản bác lại: Vào thời điểm đó đồng chí Lê Duẩn có thể sao chép mô hình nào khác? Mô hình Trung Quốc ư? Hãy nhớ rằng, giữa những năm 1970, sau khi kết thúc cuộc chiến ở Việt Nam, Trung Quốc đã lâm vào tình trạng hỗn loạn, "bè lũ bốn tên" lộng hành trong cả nước. Khi đó hầu như không ai có thể dự đoán rằng,Trung Quốc sẽ trở về với con đường cải cách. Trong năm 1975 hoặc năm 1980, cũng không ai ngờ rằng, vào năm 1991, đất nước Liên Xô sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới.

  Lê Duẩn - Sputnik Việt Nam
  Dấu ấn của một tư duy sáng tạo lớn
  5 Tháng Tư 2017, 11:00
  Hôm nay, ban lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam đánh giá cao các hoạt động của đồng chí Lê Duẩn ở cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố, Tổng bí thư Lê Duẩn là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng. Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng nêu rõ cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn với sự nghiệp cách mạng và những nỗ lực to lớn của ông tìm kiếm những biện pháp nhằm cải cách đất nước và thúc đẩy quá trình tiến tới chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang nhấn mạnh, quan điểm của đồng chí Lê Duẩn vẫn có tầm quan trọng về lý thuyết và thực tiễn.
  Tôi đã biết đồng chí Lê Duẩn không chỉ như một nhà lý luận của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, người lãnh đạo một Đảng Cộng sản lớn, mà còn đã thấy ông trong cuộc sống hàng ngày khi ông giao lưu với gia đình và bạn bè. Ông là một người khiêm tốn và giản dị, nhưng có yêu cầu cao với con cháu. Ông không đòi hỏi bất kỳ ưu đãi đối với những người trong gia đình đang theo học ở Liên Xô.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong mối liên hệ này, tôi xin nói vài lời về một vấn đề tế nhị liên quan đến gia đình đồng chí Lê Duẩn. Đôi khi các mạng xã hội của Nga và Việt Nam thảo luận sôi nổi về chuyện tình buồn của con gái ông Lê Duẩn là chị Lê Vũ Anh lấy chồng người Nga và đã qua đời tại Matxcơva trong năm 1981. Đặc biệt là, Viện sĩ Viktor Maslov, con rể của ông Lê Duẩn, đã viết nhiều về đề tài này. Bản chất những lời cáo buộc nhắm vào ông Lê Duẩn là dường như nhà lãnh đạo Việt Nam đã chống lại cuộc hôn nhân của con gái ông với một nhà khoa học Liên Xô, dường như ông đã cắt đứt mọi quan hệ với con gái sau khi chị Vũ Anh bất chấp ý kiến của cha mình, vẫn đăng ký kết hôn với Maslov (nhân tiện xin nói luôn, đã làm giả giấy chứng nhận). Dường như, trong quan hệ với con gái ông Lê Duẩn vẫn giữ nề nếp phong kiến.

   Đồng chí Lê Duẩn báo cáo với Chủ tịch Hồ Chí Minh về tình hình cách mạng miền Nam (1957) - Sputnik Việt Nam
   Đồng chí Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng
   3 Tháng Tư 2017, 12:40
   Tôi có đánh giá khác hẳn về hành động của ông Lê Duẩn. Khi đó Tổng Bí thư đã hành động như một con người trung thực và có nguyên tắc. Xin nhắc lại rằng, trong những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước, ban lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam đã áp đặt lệnh cấm việc kết hôn giữa công dân Việt Nam đang theo học ở hải ngoại với người nước ngoài. Xét một cách công bằng, Nhà nước đã gửi bạn sang nước ngoài để học tập chứ không phải để tham gia vào những chuyện yêu đương; đặc biệt là vào lúc này, thay cho bạn có những người cùng lứa tuổi đang đổ máu trên chiến trường, vì thế bạn có trách nhiệm học tập chuyên cần và bằng cách đó đóng góp vào chiến thắng của đất nước.
   Đồng chí Lê Duẩn không coi con gái ông là một ngoại lệ. Không ai có quyền cáo buộc ông có thái độ như vậy. Chúng ta chỉ có thể thông cảm với ông Lê Duẩn, người đã phải đối mặt với tình cảnh vô cùng éo le khó khăn, phức tạp khi phải lựa chọn giữa bổn phận, nghĩa vụ của nhà lãnh đạo đất nước và tình cảm của một người cha. Tôi tin chắc rằng, không phải tất cả mọi người có thể hành xử xứng đáng trong tình cảnh tương tự.
   Và nữa, tôi rất kính trọng đồng chí Lê Duẩn vì ông đã có những tình cảm tốt đẹp với đất nước chúng tôi, thường xuyên quan tâm đến sự phát triển mối quan hệ hữu nghị anh em giữa hai dân tộc chúng ta. Có thể nói nhờ đó mà sinh thời ông Lê Duẩn, sự đối tác giữa hai nước chúng ta đã ở mức cao nhất trong toàn bộ lịch sử quan hệ song phương.
   https://vn.sputniknews.com/20170421/anh-ba-le-duan-3225607.html

   Xóa