Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2021

Tiên đề số 2 Google.tienlang: Bất cứ ai, kể cả những ông quan chức bự, giáo sư tiến sĩ, nhà sử học... nói ngược với QUAN ĐIỂM CỦA BÁC HỒ tức là kẻ đó nói bậy, là xuyên tạc lịch sử, là lật sử, ta cần đấu tranh!

Sáng 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh." Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu.

Tổng Bí thư đã giải thích: Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Đồng chí nói:

“Nói một cách vắn tắt:

- Tư tưởng Hồ Chí Minh: Là một hệ thống các quan điểm, nhận thức, tư tưởng chỉ đạo rất cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng và con đường đi lên của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay. Đó là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Người nhiều lần khẳng định: "Nước Việt Nam là một, Dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi." "Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ"; "Không có gì quý hơn độc lập, tự do"; "Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập." "Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, nước ta có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế." "Nước độc lập mà Dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì."

Vì vậy, độc lập phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội; giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người, tức là phải tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, Dân tộc Việt Nam có vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, điều quan trọng là phải phát huy được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, tập hợp được mọi lực lượng, dân tộc, tôn giáo, mọi người dân Việt Nam yêu nước: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công!" "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". "Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin, chủ nghĩa Mác-Lênin". Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo đúng đắn của một đảng cách mạng chân chính. Đảng có mạnh thì Dân tộc mới mạnh, vì Đảng là đội tiên phong, là người lãnh đạo của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc.”

Từ phát biểu trên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ta có thể suy ra:

"Bất cứ ai, kể cả những ông quan chức bự, giáo sư tiến sĩ, nhà sử học... nói ngược với QUAN ĐIỂM CỦA BÁC HỒ tức là kẻ đó nói bậy, là xuyên tạc lịch sử, là lật sử, ta cần đấu tranh!"

Và đây chính là Tiên đề số 2 của Google.tienlang- Trung tâm chống lật sử của Cộng đồng!

Xem thêm: Tiên đề số 1:  

“Bất cứ ai, bất cứ thứ gì được mấy ông BBC, RFA, VOA, RFI… tung hô thì đích thị đều là những người, những thứ bỏ đi, không ra gì"- Đó là một chân lý khỏi cần chứng minh!”


Hoàng Ngân Thương

=======

Mời xem thêm bài liên quan:

2 nhận xét:

 1. "Bất cứ ai, kể cả những ông quan chức bự, giáo sư tiến sĩ, nhà sử học... nói ngược với QUAN ĐIỂM CỦA BÁC HỒ tức là kẻ đó nói bậy, là xuyên tạc lịch sử, là lật sử, ta cần đấu tranh!"

  Rất đúng!
  Cảm ơn Google.tienlang về Tiên đề số 2!
  Tiên đề này sẽ giúp ích rất nhiều cho cộng đồng mạng.

  Trả lờiXóa
 2. Bác Hồ nói: "Nước Việt Nam là một, Dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi."

  Thế mà Nhóm lật sử đứng đầu là Phan Huy Lê, Trần Đức Cường, Dương Trung Quốc, Vũ Minh Giang, Đặng Ngọc Tùng, Trần Công Trục, Lê Văn Cương, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thanh Sơn, Vũ Ngọc Hoàng... suốt cả chục năm qua đã sử dụng báo chí cách mạng để tuyên truyền cho quan điểm lật sử của họ, rằng "Trước 1975, ở phía Nam vĩ tuyến 17 có 1 nhà nước Độc lập có chủ quyền là Việt Nam cộng hòa"!

  Rõ ràng, trong ví dụ trên, nhóm lật sử Phan Huy Lê, Trần Đức Cường, Dương Trung Quốc, Vũ Minh Giang, Đặng Ngọc Tùng, Trần Công Trục, Lê Văn Cương, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thanh Sơn, Vũ Ngọc Hoàng... đã suy thoái về tư tưởng chính trị; Lãnh đạo các tờ báo như Tuổi trẻ, Giáo dục, Thanh niên... cũng có biểu hiện suy thoái về tư tưởng khi tuyên truyền cho quan điểm lật sử.

  Vậy nên bác Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn mắng Lê Văn Cương là rất đúng với Tiên đề số 2 của Google.tienlang!

  TRUNG TƯỚNG NGUYỄN THANH TUẤN PHÊ PHÁN THIẾU TƯỚNG LÊ VĂN CƯƠNG
  https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/03/trung-tuong-nguyen-thanh-tuan-phe-phan.html

  Trả lờiXóa