Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Khai trừ Đảng đối với đảng viên Nguyễn Đăng Trừng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM

 
(SGGP).- Chiều 31-7-2014, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã phổ biến thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thi hành kỷ luật đảng viên Nguyễn Đăng Trừng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM. Thông báo cho biết, trong phiên họp ngày 30-7-2014, sau khi nghe Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên Nguyễn Đăng Trừng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, nhiệm kỳ V (2008 - 2013) và nghe ý kiến của các thành viên Đảng đoàn Đoàn Luật sư TPHCM; Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thống nhất kết luận như sau:

Từ năm 2012, đảng viên Nguyễn Đăng Trừng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM trong lãnh đạo, điều hành hoạt động của Đảng đoàn đã có khuyết điểm, vi phạm: xem nhẹ vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn đối với hoạt động của Đoàn Luật sư thành phố; không tổ chức cho Đảng đoàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng đoàn theo Quy chế làm việc đã ban hành. Thực hiện công tác phân công, bổ nhiệm, đề bạt một số cán bộ tại Đoàn Luật sư TPHCM vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng, vi phạm Quy chế làm việc của Đảng đoàn. Chỉ đạo chuẩn bị nhân sự Đại hội Đoàn Luật sư TPHCM nhiệm kỳ VI (2013 - 2018) không đúng quy trình, thiếu công khai minh bạch; không tổ chức cho Đảng đoàn Đoàn Luật sư thành phố thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo quy định của Đảng; phong cách lãnh đạo thiếu dân chủ, độc đoán, gia trưởng. Đảng viên Nguyễn Đăng Trừng đã vi phạm Quy chế làm việc của Đảng đoàn Đoàn Luật sư thành phố, vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của tổ chức Đảng do Điều lệ Đảng quy định, vi phạm Điều lệ Đoàn Luật sư TPHCM và Quy chế làm việc của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, gây mất đoàn kết trong nội bộ Đảng đoàn.
Tháng 1-2014, đảng viên Nguyễn Đăng Trừng đã kiểm điểm, nhận các khuyết điểm, vi phạm và xin tự phê bình, rút kinh nghiệm trước tập thể Đảng đoàn Đoàn Luật sư TPHCM. Các khuyết điểm, vi phạm của đảng viên  Nguyễn Đăng Trừng đến mức phải thi hành kỷ luật Đảng. Tuy nhiên, căn cứ vào yêu cầu giáo dục, vào nâng cao tính tự giác trong thi hành kỷ luật Đảng; xét đảng viên Nguyễn Đăng Trừng có quá trình tham gia cách mạng, có sự đóng góp nhất định trong hoạt động của Đoàn Luật sư TPHCM nên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đề nghị chưa xem xét thi hành kỷ luật Đảng, kiên trì tạo điều kiện để đảng viên Nguyễn Đăng Trừng khắc phục khuyết điểm, vi phạm.
Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng một số đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và Tổ Công tác của Thành ủy nhiều lần làm việc, trao đổi, phân tích, giáo dục để đảng viên Nguyễn Đăng Trừng nhận thức rõ khuyết điểm, vi phạm; yêu cầu đảng viên Nguyễn Đăng Trừng sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, cùng tập thể Đảng đoàn lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư thành phố nhiệm kỳ VI theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.
Tuy nhiên, từ sau khi kiểm điểm và nhận trách nhiệm trước tập thể Đảng đoàn Đoàn Luật sư TPHCM cho đến nay, dù đã được tổ chức Đảng tạo điều kiện để khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, nhưng đảng viên Nguyễn Đăng Trừng không những không khắc phục các khuyết điểm, vi phạm đã được kiểm điểm trước tập thể mà còn tiếp tục có những vi phạm ngày càng nghiêm trọng hơn:
- Không thực hiện nghị quyết, quyết định, kết luận của tập thể Đảng đoàn, của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM: ký Văn bản số 18B/ĐLSTP.HCM ngày 27-5-2014 gởi Sở Tư pháp và Sở Nội vụ Đề án Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư TPHCM, nhiệm kỳ VI (2013 - 2018) để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân TPHCM phê duyệt có nhiều nội dung không đúng với ý kiến Kết luận theo đa số thành viên Đảng đoàn tại cuộc họp ngày 16-5-2014 của Đảng đoàn Đoàn Luật sư TPHCM và Kết luận theo đa số thành viên Ban Chủ nhiệm tại cuộc họp ngày 24-5-2014 của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM; tự ý thay đổi một số nội dung của Đề án đã được tập thể Đảng đoàn tập thể Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố quyết định.
- Lợi dụng chức vụ Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, không thông qua Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố, tự ý ký 04 văn bản số 135/ĐLS (ngày 20-5-2014), 135A/ĐLS (ngày 9-6-2014), 135B/ĐLS (ngày 16-6-2014), 135C/ĐLS (ngày 27-6-2014) để phản bác ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; đồng thời xuyên tạc, nói không đúng sự thật về ý kiến chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư TPHCM nhiệm kỳ VI (2013 - 2018) đối với một số cán bộ lãnh đạo trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; sau đó, đưa các văn bản này lên Trang tin điện tử của Đoàn Luật sư TPHCM và tán phát đến các luật sư thuộc Đoàn Luật sư TPHCM; chiếm giữ con dấu của Đoàn Luật sư TPHCM, gây khó khăn cho hoạt động của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư TPHCM nhiệm kỳ VI (2013 - 2018).
Nhận thấy, đảng viên Nguyễn Đăng Trừng có khuyết điểm, vi phạm, đã được tổ chức Đảng kiểm điểm, phê bình chỉ rõ và bản thân có nhận khuyết điểm. Tuy nhiên từ tháng 1-2014 cho đến nay, mặc dù đã được các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và các thành viên Tổ công tác của Thành ủy phân tích, góp ý, trao đổi thẳng thắn, chân tình; được tổ chức Đảng kiên trì tạo điều kiện để sửa chữa khuyết điểm, nhưng đảng viên Nguyễn Đăng Trừng đã không những không khắc phục các khuyết điểm, vi phạm mà trái lại còn tiếp tục vi phạm có tính chất ngày càng nghiêm trọng hơn; lợi dụng chức vụ được phân công đã có nhiều hành vi để vô hiệu hóa, cản trở, thậm chí làm trái nghị quyết, kết luận của tập thể Đảng đoàn Đoàn Luật sư TPHCM, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng và các quy định của Đảng, gây ra sự hoang mang, nghi ngờ trong giới luật sư; gây khó khăn, làm cho Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư TPHCM nhiệm  kỳ VI (2013 - 2018) bị kéo dài đến nay vẫn chưa tiến hành được; làm ảnh hưởng đến Đại hội Đại biểu Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
Thái độ và việc làm của đảng viên Nguyễn Đăng Trừng thể hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện cụ thể như: vô tổ chức, vô kỷ luật, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, làm trái nghị quyết của tổ chức Đảng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, độc đoán, gia trưởng, gây mất đoàn kết nội bộ, không còn đủ tư cách đảng viên.
Căn cứ vào Khoản 4, Điều 5 và Khoản 3, Điều 7 của Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30-3-2013  của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên Nguyễn Đăng Trừng bằng hình thức khai trừ. Được biết, chiều ngày 31-7, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã công bố Quyết định số 3030-QĐNS/TU về thi hành kỷ luật đối với đảng viên Nguyễn Đăng Trừng.
MINH TÂN

26 nhận xét:

 1. Sắp tới mấy a rận chủ như Vinh, Diện...lại có bài để víêt về a Nguỹên Đăng Trừng này đây. Để mà coi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chắc là mấy anh lại cố kéo ông Trừng về phía họ, dựng ông này thành Ngọn cờ rận trủ

   Xóa
  2. Không sai một tí tẹo nào,
   Ở bên nhà Diện đang gào đang la.
   Nào là thoát Đảng về "nhà",
   Công lao "oanh liệt" giờ ra đứng đường.
   Người vui , kẻ nịnh, người thương,
   Bốn mươi ý kiến, toàn phường nặc danh.
   Tầm còm toàn cỡ trẻ ranh,
   Như tư trời biển cùng anh cường rồ.
   Nay mai rận chủ thêm bô,
   Trông chừng có thể vài bồ cũng nên...

   Xóa
  3. TỪNG MỖI NGƯỜI CỰU ĐẢNG VIÊN, ĐẢNG VIÊN, VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐẢNG HÃY TIẾP TỤC BÀY TỎ TÂM THƯ ĐI.

   ĐỒNG TÌNH HAY KHÔNG ĐỒNG TÌNH CŨNG NÊN BÀY TỎ VÌ THỜI CƠ THẬT ĐÃ ĐẾN.

   HÃY LÀ MỘT NGƯỜI CÓ LẬP TRƯỜNG TƯ TƯỞNG TRUNG THỰC.

   "LẬT BÀI NGỬA" ĐỂ BÀY TỎ KHI CÒN CHƯA QUÁ MUỘN...!!!

   KHÔNG AI CÓ THỂ CHẠY TRỐN "TIẾNG NÓI LƯƠNG TÂM" CỦA MÌNH...!!

   Xóa
 2. Đồng Thị Kim Thanhlúc 23:13 31 tháng 7, 2014

  Cụ Trừng là người có công lớn với đội ngũ luật sư TP HCM nhưng tuổi cụ đã cao, lẽ ra nên vận động để cụ nghỉ ngơi. Tuổi cao thường bảo thủ luôn nghĩ chỉ mình là nhất nên cụ có hàng loạt khuyết điểm.
  Khai trừ khỏi Đảng thì coi như chấm hết tất cả mọi chức quyền, mọi bổng lộc, mọi danh dự...
  Thật tội cho cụ.

  Trả lờiXóa
 3. Đảng lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
  Một mình cụ Trừng thích chơi nổi, đâu có được?

  Trả lờiXóa
 4. "Thái độ và việc làm của đảng viên Nguyễn Đăng Trừng thể hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện cụ thể như: vô tổ chức, vô kỷ luật, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, làm trái nghị quyết của tổ chức Đảng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, độc đoán, gia trưởng, gây mất đoàn kết nội bộ, không còn đủ tư cách đảng viên.
  Căn cứ vào Khoản 4, Điều 5 và Khoản 3, Điều 7 của Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên Nguyễn Đăng Trừng bằng hình thức khai trừ. Được biết, chiều ngày 31-7, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã công bố Quyết định số 3030-QĐNS/TU về thi hành kỷ luật đối với đảng viên Nguyễn Đăng Trừng"
  Thế này chưa đủ hay sao
  Mà còn bày đặt cứu vào ngâm ra..

  Trả lờiXóa
 5. Tre Làng: CHÚ TỄU
  LâmTrực@

  Nhân việc bạn Bích xinh đẹp của anh nhắc nhở, anh mới nhớ hôm nay là ngày sinh nhật chú Tễu lần thứ 43. Anh mừng cho chú với món quà vui. Đây là bài anh viết hôm 14 tháng 12 năm 2012. Mời các bạn đọc cho xả xì chét.
  ------------------------------------------------

  Rối nước là đặc sản Việt Nam.

  Rối nước dùng để mua vui cho người xem.

  Rối nước luôn có chú Tễu. Nhiệm vụ của chú Tễu là để mô phỏng hình hài con người chứ bản thân chú không phải là người. Nhìn chú Tễu chạy đi chạy lại giữa bầy ngan vịt, trâu bò mà cười phát sướng.

  Chú Tễu được đẽo gọt bằng gỗ, sơn phết màu sắc sặc sỡ trông rất Diện và Nôm, vì thế mỗi khi ra sân khấu nhào lộn, làm trò, cả làng cười ngả nghiêng.

  Nhưng làm sao chú lại biết làm trò? sao tài thế?

  Đằng sau sân khấu bao giờ cũng là các nghệ sĩ. Các nghệ sĩ điều khiển chú Tễu bằng dây và đứng sau bức màn dưới một hồ nước. Vậy nên chú có màu sặc sỡ là do sơn phết, chú biết nhào lộn làm trò cười cho thiên hạ là do người đằng sau giật dây.

  Đời có chú (Tễu) cũng hay, nhưng vắng chú tất nhiên chả ai chết. Nhưng nếu không có người đứng đằng sau, chắc chắn chú sẽ tèo, nằm còng queo, và như thế thì đời mất đi một kẻ mua vui cho thiên hạ.  Chính vì để mua vui cho thiên hạ, nên người ta để cho chú sống, chú làm trò. Chú sống sót, làng rối vẫn tồn tại.

  Chú Tễu giờ đã khác xưa. Người đẽo gọt cho chú có thể cho chú mặc cả quần sooc, áo chim cò, và cho chú biết hát ca trù nữa, thậm chí phong cho chú là tiến sĩ hán nôm nữa. Oách chưa?


  Chú Tễu giờ không còn như ngày xưa nữa, chú không chỉ biết đi, biết chạy trên nước mà còn biết đi Văn Giang, đi biểu tình, đi gây quỹ khiếu kiện, chú còn biết đánh máy và sử dụng in tờ nét.

  Chú Tễu ngày nay tiên tiến và hiện đại gấp trăm ngày xưa, thế nhưng chú vẫn không mất đi bản sắc, cốt cách và mục đích phục vụ của mình đâu nhé. Tễu vẫn mua vui cho thiên hạ, thỉnh thoảng thiên hạ vẫn được cười lăn vì chú.

  Hóa ra, đời nào cũng có Tễu, và chúng ta vẫn được cười.

  Không cười làm sao được khi chú làm trò hay đến thế.

  Này nhé, chú biết đánh lận con đen đấy, tin không? từ biết hát ca trù, chú chuyển sang hán nôm được ngay. Chú biết cả chụp ảnh, quay phim biểu tình và chơi blog nữa, mà blog của chú biến hóa, pếch vìu nhanh cực, hơn cả đua xe.

  Chú Tễu của chúng ta còn biết, về Văn Giang thăm dân oan, biết tha thẩn ngoài đồng với khúc xương trâu trên tay đấy, chú thương dân Văn Giang cực. Có điều mà anh không hiểu là chú cũng thích tiền. Người ta bảo chú khôn lắm, cứ như người thật vậy, chú biết cả thầu dân oan, chú không chỉ làm bạn với vịt ngan, trâu bò, mà còn có cả bạn bè dáo xư tiễn xĩ tương cà mắm muối nữa, thôi thì đủ cả. Tất nhiên, ai cũng biết, bạn chú cũng chỉ là những con rối.

  Năm ngoái, Tễu ta tham gia Ban giám khảo cuộc thi "Người đàn bà của năm". Chú bầu chọn và trực tiếp vinh danh hót gơn nợ nước thù nhà là cô gái Vịt của năm và làm cộng động mạng một phen chao đảo về sự thông minh mà chú mới có. Ôi, trò của chú bây giờ khác xưa nhiều, tân tiến hơn nhiều và lại mang màu sắc rân trủ hơn nhiều thời phong kiến, ai cũng phục lắm lắm. Nhưng bạn anh lại bảo, Tễu có giỏi hơn thế nó vẫn là bại não, mà có não nó vẫn là con rối.

  Một bạn có tên Loa Phường còn mách, Tễu còn có tài biến gái già thành hot girl, vì Tễu mà máy bay bà già này dám song phi cửa kính đến toạc cả máu chân. Dám một mình ăn vạ từ trưa đến tận sáng ngày hôm sau vì Tễu. Còn Tễu đêm đó nằm tểnh ở nhà với đàn vịt giời. Chỉ khổ gái già cứ hóng Tễu.

  Bạn vẫn thắc mắc là ai giật dây để chú làm trò giỏi thế? Kẻ giật dây cho Tễu khó nhìn ra vì hắn đứng trong bóng tối, đằng sau bức màn rân trủ, nhân quyền.

  Đời chú Tễu phụ thuộc vào các nghệ sĩ bóng tối này, nó dùng thì sống, nó ốm thì chú cũng nằm trong kho, ấy là cái kho thực ấy.

  (Anh chán cmn với Tễu rồi, đếch muốn viết nữa)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Học sinh mẫu giáo vùng caolúc 00:01 1 tháng 8, 2014

   Riêng:
   'Xuân Diện xuân xanh Xuân tóc đỏ
   Lợn "sề" lợn nái, lợn tai xanh'
   Anh không chấp!

   Xóa
 6. Công Nông đối thoạilúc 23:54 31 tháng 7, 2014

  - Lợi dụng chức vụ Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, không thông qua Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố, tự ý ký 04 văn bản số 135/ĐLS (ngày 20-5-2014), 135A/ĐLS (ngày 9-6-2014), 135B/ĐLS (ngày 16-6-2014), 135C/ĐLS (ngày 27-6-2014) để phản bác ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; đồng thời xuyên tạc, nói không đúng sự thật về ý kiến chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư TPHCM nhiệm kỳ VI (2013 - 2018) đối với một số cán bộ lãnh đạo trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; sau đó, đưa các văn bản này lên Trang tin điện tử của Đoàn Luật sư TPHCM và tán phát đến các luật sư thuộc Đoàn Luật sư TPHCM; chiếm giữ con dấu của Đoàn Luật sư TPHCM, gây khó khăn cho hoạt động của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư TPHCM nhiệm kỳ VI (2013 - 2018).

  ----
  Chiếm giữ con dấu của Đoàn LS là không ổn rồi. Theo quy định, con dấu phải được quản lý ở bộ phận Văn phòng của Đoàn chứ không ai có quyền độc chiếm.
  Riêng chuyện này cho thấy cụ Trừng chả còn tin bộ máy Văn phòng nữa rồi.
  Có dấu hiệu chủ nghĩa cá nhân trong con người cụ già này.

  Cụ Trừng muốn lãnh đạo Đoàn LS TP HCM đi theo hướng đối đầu với Đảng, cụ thể là với Đảng đoàn Đoàn Luật sư TP HCM, với Thành ủy TP HCM và với chính quyền thành phố cũng như với Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

  Đâu có được?
  Già rồi thì nghỉ ngơi đi. Trên 70 tuổi mà còn tham quyền.
  Cụ Trừng so sánh với Đoàn LS Tuyên Quang, ĐLS Quảng Bình- hai nơi có chủ nhiệm hơn 70 tuổi. Nhưng cụ không biết rằng tại những địa phương đó có rất ít luật sư. Còn ở TP HCM, nhân tài rất nhiều. Sao cụ ko nghỉ để đàn em có đất dụng võ?

  Trả lờiXóa
 7. Thích nhất câu " còn ở Tp HCM, nhân tài rất nhiều. Sao cụ ko nghỉ để đàn e có đất dụng võ?
  chuẩn men.

  Trả lờiXóa
 8. Cùng phát biểu về chống tham nhũng nhưng mục đích của mỗi người có thể khác nhau: người phát biểu mang tính xây dựng, người muốn bôi lọ, người muốn chống đối, có người bản thân tham nhũng nhưng phát biểu chống tham nhũng rất tích cực..., vì vậy không thể căn cứ các phát biểu để đánh giá.
  Tôi nghĩ bác Trừng không phải là người xấu, nhưng người già thường cái Tôi hơi lớn, chỉ cần một ít bất mãn là phản ứng bằng thái độ chống đối, cố ý làm trái nguyên tắc.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chắc bọn tham ô trả thù hèn hạ dây mà ,

   Xóa
  2. Đúng! không thể căn cứ các phát biểu để đánh giá, cũng như bọn chó chỉ hóng hớt bọn lều báo rồi chửi ông cụ không ra gì. Tại sao không nhìn nhận 1 cách khách quan rồi đánh giá cho công bằng?

   Xóa
  3. Bác xích lô ở dưới kia có việt thế này mình thấy cũng chí lý: "Chắc do âm mưu của Việt Tân?" Có thể ông ấy bị ai đó trong việt tân dùng ngải ám hoặc bùa chú gì đó, nghe anh em làm ăn bên đó kể cái này thịnh ở bển lắm.

   Xóa
 9. Thật lòng tiếc cho ông . Đối với riêng ông Trừng xử lý như vậy có quá nặng không ?
  Ông có thể bị lợi dụng, lôi kéo nhưng tôi không nghĩ là ông sẽ bị hòa tan trong đám rận bát nháo .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Những con rắn độc mổ nhau ! Chết con nào là phước cho thiên hạ con nấy. Đừng để tâm với bọn rắn độc !

   Xóa
 10. Chắc do âm mưu của Việt Tân ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thôi đi, biết gì đồ rắn là loài bò!

   Xóa
  2. Ừm, tui cũng nghi do "việt" cặc "tân" loz lắm, cái giồng giống chó đẻ đó chắc đã dùng bùa chú gì đó để làm ông Trừng này mê muội quyền lực rồi dẫn đến như hôm nay, bọn chó hải ngoại đó từ khủng bố đến xuyên tạc đều không từ thủ đoạn thì việc chơi ngải, chơi bùa chú chả lạ lắm.

   Xóa
 11. Nguyễn Thành Phúclúc 15:36 1 tháng 8, 2014

  Theo tôi, vụ cụ Trừng cũng ko có gì lớn.
  Cụ tuổi già lẩm cẩm, tham quyền có vị chút thôi.
  Cụ chưa thích nghỉ nhưng bây giờ thì tập thể sẽ cho cụ nghỉ ngơi...

  Trả lờiXóa
 12. Ông Trừng từng ra bưng kháng chiến sau Mậu thân 1968 do đã bị "lộ", ông lăn xả, cống hiến cho cách mạng, cho CNCS trong cả một quá trình lâu dài, thiết tưởng ông phải rành rẽ chuyện Đảng viên sẽ bị kỷ luật như thế nào một khi dám nói ngược, làm ngược với Nghị quyết Đảng, thật đáng tiếc, ông lại không khéo léo lúc đã "thất thập cổ lai hy" để thân bại danh liệt và bôi đen lý lịch cho tới 3 đời con cháu sau này ! Muốn đấu tranh thì trước tiên bản thân phải tồn tại, ông đã sơ suất khiến bản thân không còn tồn tại được thì làm sao mà tiếp tục đấu tranh có hiệu quả.

  Nhưng nhờ ông mà mọi người mới được biết những chuyện động trời như Phó chánh án tòa án tối cao lại chỉ có trình độ ở mức "học luật tại chức" ! Tối cao mà vậy thì cấp Tỉnh, Huyện còn tới mức nào, hèn chi càng ngày càng có nhiều người kêu trời chuyện Tòa xử bậy bạ, oan sai.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có chắc không Tư ơi?

   Xóa
  2. Ôi dào, ông ý bị khai trừ khỏi Đảng nhưng vẫn là con dân đất Việt, sống trong đất Việt Nam, đã đến mức như vnch thua trận bám càng làm vong nô ở nước ngoài đâu mà cần người hải ngoại lên tiếng dùm.

   Xóa
 13. Chúc mừng ông Trừng đã trở về với nhân dân !

  Trả lờiXóa