Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

Gửi nhóm lật sử: CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SỬ DỤNG CHỮ "NGỤY" NHƯ THẾ NÀO?

Lời dẫn: Bác Hồ- người thầy về sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Bác sử dụng chữ "ngụy" là nói đến bản chất của chế độ ngụy chứ không phải Bác nói để "miệt thị" như nhóm lật sử ngụy biện và nhiều người hiểu sai!
- Không phải Bác chỉ nói đến chữ "ngụy" trong bài thơ chúc tết "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào", mà Bác đã viết và nói trong rất nhiều văn bản, sự kiện.
- Không phải mãi đến những năm 60 thế kỷ trước Bác mới nói đến chữ ngụy.
- Không phải Bác nói chữ "ngụy" chỉ trong các văn bản có tính "đối nội" như bác Trần Nhật Quang và một vài người lầm tưởng, mà còn cả trong các văn bản có tính ngoại giao.
*************


Trong bài "Ngụy quyền", cựu ĐBQH Hoàng Hữu Phước viết:
---Trích---
“Để tỏ sự khinh ghét khinh rẻ khinh khi khinh bỉ khinh miệt khinh thường đối phương, Việt Nam Cộng Hòa chế ra từ “Việt Cộng” để gọi các Chiến Sĩ Giải Phóng Quân, và lấy ý nghĩa tiếng Anh mà phe Mỹ dùng (North Vietnam) để gọi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là “Bắc Việt” cho ngắn ngủn nhằm bôi bỏ mấy từ ngữ lớn lối về dân chủ và cộng hòa. Như vậy, “Việt Cộng” và “Bắc Việt” không phải là những từ mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sử dụng để tự gọi chính mình.
Đáp lại, để tỏ ý khinh ghét khinh rẻ khinh khi khinh bỉ khinh miệt khinh thường đối phương, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chế ra từ “Ngụy Quân” để gọi các binh sĩ Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa, và đã “hoàn toàn trên cơ” khi đã không lấy ý nghĩa tiếng Anh mà phe Mỹ dùng (South Vietnam) để gọi Việt Nam Cộng Hòa là “Nam Việt” cho ngắn ngủn mà cũng để không phải công nhận đó là một quốc gia nên chế ra từ “Ngụy Quyền” như nhà cầm quyền giả trá giả tạo. Như vậy, “Ngụy Quân” và “Ngụy Quyền” không phải là những từ mà Việt Nam Cộng Hòa sử dụng để tự gọi chính mình.”
Và:
“Khi đã không là từ formal thì dứt khoát không được sử dụng trong sử sách, trong xã luận báo chí chính thống, trong công hàm ngoại giao, và trong tất cả các văn bản pháp quy, các công văn chính phủ. Nếu sử dụng thì buộc phải in nghiêng hay in giữa cặp dấu ngoặc kép.”

---Hết trích---
Phần nói về việc chế ra từ "ngụy quân" để "đáp lễ" binh sĩ VNCH là chưa chính xác.
Sự thật thì, ngay từ khi Pháp tái xâm lược VN, dựng lên chính quyền bù nhìn thì Chủ tịch Hồ Chí Minh- lãnh đạo Nhà nước "chính chủ" Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã dùng từ "ngụy" để gọi chế độ ấy.
"Ngụy" không phải để miệt thị mà để vạch rõ bản chất chế độ ấy và khẳng định sự chính danh của nhà nước VNDCCH. Hồ Chủ tịch sử dụng chữ "ngụy" hoặc các từ tương đương như "tay sai", "bù nhìn"... trong mọi loại văn bản, kể cả thư từ gửi cho "Anh em ngụy binh", kể cả trong các nghị quyết của Đảng về công tác "ngụy vận", kể cả các công thư gửi ra nước ngoài, chứ không chỉ trong văn bản đối nội.

Dưới đây là những tư liệu Lịch sử không thể chối cãi:
Lời tuyên bố sau khi Pháp lập Chính phủ bù nhìn toàn quốc tại Hà nội (7-6-1948) (1)
"Từ ngày 23-9-1945, thực dân Pháp đã dùng võ lực xâm phạm đến nền độc lập và thống nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Toàn thể nhân dân Việt Nam đã kết thành một khối, đứng lên cùng với Chính phủ cương quyết chống nạn ngoại xâm.
Ngày nay thực dân Pháp đã đưa ra một chính phủ bù nhìn toàn quốc, để mưu bán Tổ quốc Việt Nam cho chúng. Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ theo pháp luật nước nhà trừng trị bọn phản quốc ấy.
Đối với các nước trên thế giới, tôi thay mặt Chính phủ và nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, trịnh trọng tuyên bố không bao giờ thừa nhận những giấy tờ gì do bọn bù nhìn ấy ký kết với bất cứ nước nào.
Việt Nam, ngày 7 tháng 6 nǎm 1948
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH"
Báo Sự thật, số 95,
ngày 19-6-1948.
cpv.org.vn
————————
(1) Pháp lập chính phủ bù nhìn : Do thất bại chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh”, thực dân Pháp tǎng cường thực hiện chính sách “dùng người Việt đánh người Việt”, âm mưu đưa Bảo Đại lên làm Quốc trưởng bù nhìn. Do mâu thuẫn giữa Pháp và Mỹ, giữa bù nhìn Bảo Đại và bù nhìn Nguyễn Vǎn Xuân ở Nam Bộ, việc đưa Bảo Đại ra đứng đầu chính quyền bù nhìn chưa thành.
Ngày 5-6-1948, thực dân Pháp đã gấp rút dựng lên một “Chính phủ trung ương” do Nguyễn Vǎn Xuân cầm đầu.
Ngày 7-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố: “Chính phủ và nhân dân Việt Nam không thừa nhận bất kỳ thứ giấy tờ nào do bọn bù nhìn ký kết với bất kỳ nước nào và sẽ chiểu theo pháp luật để trừng trị bọn phản quốc”. Tr.442.

- Trong ''Trả lời điện phỏng vấn của Dân quốc Nhật báo” (Trung Quốc), ngày 3/4/1949,  Hồ Chủ tịch đã viết bài về Bảo Đại-ông vua cuối cùng của vương triều Nguyễn như sau: ''Vĩnh Thụy trở về nước với hơn 10.000 viện binh Pháp để giết hại thêm đồng bào Việt Nam. Vĩnh Thụy cam tâm bán nước. Vĩnh Thụy làm tay sai cho thực dân, là một tên phản quốc”.


Vận động nguỵ binh (30-6-1951)
Trên chiến trường Liên khu III vừa rồi, nhiều nguỵ binh đã bỏ Pháp mà quay về với Tổ quốc. Có những nơi như đồn Bến Xanh anh em nguỵ binh giết tên chỉ huy Pháp và trói 3 tên lính Pháp rồi đưa cả giặc cả súng sang hàng ngũ ta. Như vậy nên bộ đội ta lấy được mấy vị trí mà không mất một viên đạn, không tốn một giọt máu.
Có kết quả đó là vì:
– Bộ đội ta có chính sách ưu đãi nguỵ binh đã giác ngộ.
– Chính phủ ta có chính sách khoan hồng với những người ấy.
– Đồng bào và cán bộ địa phương khéo vận động nguỵ binh.
Hồ Chủ tịch thường nói: “Trừ bọn đại Việt gian ra thì người Việt Nam ai cũng có lòng yêu nước, ghét giặc. Đại đa số nguỵ binh đều vì giặc áp bức lừa gạt mà theo giặc. Chúng ta chịu khó và khôn khéo khêu gợi lòng ái quốc của họ thì nhất định họ sẽ quay về với kháng chiến”.
Thật vậy. Ai chẳng biết kháng chiến là vì dân vì nước. Ai cũng biết Tây là ác và theo Tây là cõng rắn cắn gà nhà, rước voi giày mả tổ. Cho nên bổn phận của mỗi một đồng bào ở vùng tạm bị chiếm là chịu khó gần gũi nguỵ binh. Giải thích cho họ rồi kéo họ về với ta. Đó là một cách tham gia kháng chiến rất thiết thực.
Đ.X.
Báo Cứu quốc, số 1851, ngày 30-6-1951.
cpv.org.vn

Thư gửi các nguỵ binh (28-9-1951)
Tôi đã nhận được thư 300 nguỵ binh công giáo bị bắt trước mặt trận, xin tha.
Tôi cũng đã nhận được thư của những nhóm nguỵ binh khác, hứa hẹn.
Tôi trả lời như sau:
– Một mặt, vì các người chưa hiểu rằng: giặc Pháp đương mưu mô cướp nước ta, bù nhìn Bảo Đại đang mưu bán nước ta. Kháng chiến là cốt làm cho nước ta được độc lập thực sự, cho nhân dân được tự do, đồng thời cho đồng bào công giáo được tự do thờ Chúa.
– Một mặt khác, các người hoặc bị giặc Pháp và bù nhìn ép buộc, hoặc bị chúng lừa phỉnh mà đi lính cho chúng, chống lại Tổ quốc. Nhưng các người cũng là máu đỏ da vàng, khi đã hiểu thì chắc không ai nỡ lòng làm nanh vuốt cho giặc, chống lại Tổ quốc, để mang tiếng xấu muôn đời.
Tuy các người đã phạm tội nặng là cầm súng chống lại Tổ quốc, song Chính phủ kháng chiến độ lượng khoan hồng, thương hại các người như những đứa con lầm đường, cho nên nặng về giáo dục nhẹ tay xử phạt, để dìu dắt các người bỏ đường tà, theo đường chính.
Vì lẽ đó, đối với những nguỵ binh đã bị bắt và đã biết tội, thì Chính phủ sẽ dần dần tha thứ cho về với cha mẹ, vợ con.
Đối với những nhóm nguỵ binh có thư hứa hẹn, thì tôi có lời khuyên rǎn và dặn dò: anh em phải cẩn thận, sẽ có cán bộ kháng chiến liên lạc và hướng dẫn anh em.
Đối với tất cả nguỵ binh, thì Chính phủ sẽ khoan hồng những người sớm quay về với Tổ quốc, sẽ trọng thưởng những người và những nhóm đái tội lập công lớn (1) .
Nguỵ binh cũng là con dân nước Việt, nhưng vì dại mà đi lầm đường, cho nên tôi và Chính phủ sẵn sàng tha thứ những người sớm biết lỗi và quay về với đại gia đình kháng chiến.
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1915,
ngày 28-9-1951.
cpv.org.vn
————————-
(1) Cách mạng Tháng Tám: Tháng 8-1945, Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc. Thực hiện chủ trương Tổng khởi nghĩa của Trung ương Đảng và Lệnh Tổng khởi nghĩa của Tổng bộ Việt Minh, hưởng ứng Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước từ Nam đến Bắc nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền.
Từ ngày 14-8 đến ngày 18-8, nhiều xã, huyện ở hầu hết các tỉnh miền Bắc và Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Mỹ Tho, Sa Đéc đã nổi dậy giành chính quyền. Ngày 18-8 các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam giành chính quyền ở tỉnh lỵ.
Ngày 19-8 cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành được thắng lợi ở Thủ đô Hà Nội. Đến ngày 28-8 Tổng khởi nghĩa thắng lợi trong cả nước.
Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân điển hình ở một nước thuộc địa nửa phong kiến do giai cấp công nhân lãnh đạo. Thắng lợi ấy đã đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi của đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, dân chủ của giai cấp công nhân, kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến. Đó là thắng lợi của đường lối đoàn kết toàn dân, sử dụng bạo lực cách mạng để lật đổ ách thống trị của đế quốc và phong kiến. Đó là sự tài tình, sáng tạo của Đảng trong việc tạo thời cơ, nắm vững thời cơ, khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
Thành công của Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam đã tạo thời cơ cho nhân dân Lào làm Cách mạng Tháng Tám ở Lào thắng lợi, nhân dân Campuchia có thêm điều kiện thuận lợi để phát triển phong trào cách mạng. Đó cũng là thắng lợi của các lực lượng cách mạng, dân chủ và tiến bộ trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Tr.7.


Lời kêu gọi nguỵ binh quay về với Tổ quốc (15-11-1951)
Hỡi các người đi lính cho Pháp và bù nhìn!
Giặc Pháp muốn cướp nước ta lần nữa. Chúng bày ra một thứ độc lập giả hiệu để lừa bịp dân ta và bắt các người đi lính cho chúng.
Bọn bù nhìn Bảo Đại bán nước cho Pháp cũng như tổ tiên nó đã hàng Pháp suốt 80 nǎm. Chúng bắt buộc đồng bào ta đi lính để chết thay cho Pháp.
Đi lính cho giặc Pháp, cho bù nhìn tức là giúp giặc giết hại đồng bào, chống lại Tổ quốc.
Chính phủ và nhân dân ta kháng chiến để tranh lại độc lập thực sự cho Tổ quốc, tự do thực sự cho đồng bào. Vì vậy, sức kháng chiến ngày càng tǎng, và kháng chiến nhất định thắng lợi.
Tôi biết rằng: các người đều là con dân nước Việt, song vì bị Pháp bắt buộc, hoặc bị chúng lừa gạt, cho nên đi lính cho chúng. Chứ thật không ai muốn “cõng rắn bắt gà nhà”, “rước voi giày mả tổ”, chống lại Tổ quốc, để mang tiếng Việt gian.
Trong các trận vừa qua, nhiều nguỵ binh đã chạy về với Chính phủ.
Những người mang súng đạn về đã được Chính phủ thưởng.
Những người muốn được về quê quán đã được Chính phủ giúp cho về.
Những người muốn đánh giặc lập công đã được Chính phủ cho vào bộ đội.
Tôi thiết tha kêu gọi các người mau mau quay về với Tổ quốc, các người sẽ được đối đãi tử tế.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Con Hồng cháu Lạc phải thương nhau cùng.
HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân dân, số 32, ngày 15-11-1951.
cpv.org.vn

Trong Hội nghị lần 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam khóa II họp từ ngày 27-9 đến ngày 5-10-1951, Hội nghị nhận định tình hình chiến sự và đề ra nhiệm vụ phải phá chính sách "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt" của thực dân Pháp và nhấn mạnh công tác "ngụy vận", đặc điểm của công tác này là phải: Coi công tác ngụy vận là một công tác vận động quần chúng, nhằm mục đích lâu dài. Phải biết gắn liền ngụy vận với dân vận trong vùng tạm chiếm. Phải phối hợp ngụy vận với tác chiến, khi có những điều kiện thuận lợi thì mở những cuộc tấn công chính trị để làm tan rã hàng ngũ ngụy binh. Cách thức tuyên truyền và vận động ngụy binh đều phải nhằm những điểm nói trên mà định cho thích hợp. Đi đôi với công tác vận động ngụy binh, phải tăng cường công tác vận động binh sĩ Âu - Phi.
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II họp từ ngày 27-9 đến ngày 5-10-1951. Hội nghị đã thông qua các Nghị quyết Về tình hình và nhiệm vụ chung và Về nhiệm vụ quân sự trước mắt.
Trích:
Công tác ngụy vận:
- Phải coi công tác ngụy vận là một công tác vận động quần chúng, nhằm mục đích lâu dài.
- Phải biết gắn liền ngụy vận với dân vận trong vùng địch.
- Phải phối hợp ngụy vận với tác chiến, khi có những điều kiện thuận lợi thì mở những cuộc tấn công chính trị để làm tan ra hàng ngũ ngụy binh.
- Cách thức tuyên truyền và vận động ngụy binh đều phải nhằm những điểm nói trên mà định cho thích hợp.
Đi đôi với công tác vận động ngụy binh, chúng ta phải tăng cường công tác vận động binh sĩ Âu-Phi.
"Để làm tròn nhiệm vụ nặng nề nói trên, chúng ta cần phải củng cố sự lãnh đạo của Đảng trong quân đội, nắm vững sự lãnh đạo tư tưởng trong toàn quân, lãnh đạo việc học tập tư tưởng mới, học tập chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ".

Nguỵ binh giác ngộ (3-3-1952)
Gần đây, vì địch thất bại nhiều, ta thắng lợi luôn, nên từ Nam đến Bắc, nhiều nguỵ binh đã giác ngộ quay về với kháng chiến. Vài thí dụ:
Đêm 21-12-1951, anh Lê Vǎn Mơ, nguỵ binh đóng ở một tháp canh trong tỉnh Biên Hoà (Nam Bộ) đã diệt 4 tên quan Pháp, rồi mang 4 khẩu súng ra theo bộ đội ta.
Đêm 23-12-1951, bộ đội ta bao vây đồn Mạc Thượng (huyện Lý Nhân, Hà Nam). Chiến sĩ ta và một vị linh mục kêu gọi giải thích. Cả trung đội nguỵ binh đem súng ra hàng.
Đại đa số nguỵ binh là những thanh niên bị bắt buộc hoặc bị lừa bịp mà đi lính cho giặc. Nhưng họ vốn cũng có lòng yêu nước và ghét giặc. Ta giải thích rõ cho họ, khoan hồng với họ, thì họ sẽ giác ngộ và quay về với Tổ quốc. Nhiều lần, sự thực đã chứng tỏ như vậy. Cho nên cán bộ, bộ đội và nhân dân ta phải thi đua địch vận, nguỵ vận, xem đó là một nhiệm vụ kháng chiến, thì ta sẽ không tốn đạn hao binh, mà được cả người lẫn súng. Và do đó, ta sẽ phá tan mưu mô của địch dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.
C.B.
Báo Nhân dân, số 47-48, ngày 3-3-1952.
cpv.org.vn

- Trong quyển ''Thường thức chính trị'' do Nhà xuất bản Sự Thật ấn hành lần đầu năm 1954, Bác Hồ chỉ rõ: "Hơn 80 năm trước đây, đế quốc Pháp thấy nước ta người đông, của nhiều, bèn dùng vũ lực sang cướp nước ta. Giai cấp phong kiến (vua, quan) thì hủ bại hèn nhát, chỉ biết bán nước, không dám chống giặc''.
Bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ Duyệt binh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam (1/1/1955)
Kể từ ngày 2/9/1945 thì đây là lần đầu tiên sau 9 năm Kháng chiến Chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện công khai trước công chúng. Đây là Phát biểu ngay sau Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, Việt Nam bắt đầu công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh Giải phóng miền Nam - thống nhất Tổ quốc.
Trích:
"Vì những mục đích đó, chúng ta phải tỉnh táo đề phòng, phải kiên quyết chống âm mưu của Đế quốc Mỹ tăng cường can thiệp vào Đông Dương, xúi dục bọn tay sai của chúng phá hoại Hiệp định đình chiến, phá hoại hòa bình. Chúng ta cố gắng góp phần vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình Đông Nam Á và thế giới."
Bác không dùng chữ "ngụy" nhưng đã dùng 1 chữ tương đương là "bọn tay sai của chúng"- Đây chính là bản chất của cái gọi là "Quốc gia Việt Nam" và sau này là "Việt Nam Cộng hòa".

- Trong ''Báo cáo về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi'' tại kỳ họp thứ XI Quốc hội khoá I, ngày 18/12/1959, Bác Hồ viết: ''Giữa thế kỷ XIX, đế quốc Pháp bắt đầu xâm lược nước ta: Bọn vua quan phong kiến đã đầu hàng giặc ngoại xâm và bán nước ta cho đế quốc Pháp. Trong gần một thế kỷ, đế quốc Pháp đã cấu kết với giai cấp phong kiến để thống trị nước ta một cách vô cùng tàn bạo''.
Lưu ý: Quan điểm của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đối với lịch sử là rất sòng phẳng, phân minh. Người không hề công kích các chúa Nguyễn. Cùng với việc kịch liệt phê phán Gia Long và Tự Đức, Người đã từng viết bài trên báo chí nước ngoài để đề cao tinh thần yêu nước của 3 ông vua thứ 8, thứ 10 và thứ 11 của vương triều nhà Nguyễn là Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân. Trong Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản ngày 12/7/1940, Nguyễn Ái Quốc viết: ''Năm 1885 vua Hàm Nghi và năm 1916 vua Duy Tân đã đứng ra lãnh đạo chống Pháp''.

Lại chuyện chó Mỹ (20-1-1966)
Trích:
“Chó sǎn là đồng minh trung thành của đế quốc Mỹ. Đây là chuyện chó sǎn có bốn chân, chứ không phải loài chó sǎn mặt người bụng thú, rước voi giày mả tổ, cõng rắn cắn gà nhà, như bọn Thiệu – Kỳ.
Từ ngày Mỹ phái Hakin lập bộ tư lệnh ở Sài Gòn, thì chó Mỹ cũng được phái đến miền Nam nước ta. Chúng được ở nhà lầu, có lính nguỵ hầu hạ. Mỗi con chó Mỹ được ǎn lương gấp nhiều lần lương của một nguỵ binh.
Một chuyện thú vị là tháng 9-1964, giặc Mỹ đưa 2000 chó sǎn đến Tây Nguyên bắt đồng bào Thượng nuôi. Non một tháng sau, đàn chó biến mất hết, chỉ còn lại mấy đống xương.
Vừa rồi, các báo đǎng tin nhiều phái viên Mỹ đi khắp thế giới để phân trần cái gọi là chính sách “đi tìm hoà bình” của tổng Giôn.
Mỉa mai thay! Trong lúc đó thì các báo cũng đǎng tin 2.000 chó sǎn Mỹ được phái đến miền Nam Việt Nam. Phải chǎng những phái viên bốn chân này cũng quảng cáo cho món hàng “đàm phán không điều kiện” của tổng Giôn? Không phải đâu; nhiệm vụ của chúng là giúp lính Mỹ đi khủng bố.
Phái viên Mỹ nói một đường. Chó sǎn Mỹ sủa một nẻo. Thật là mâu thuẫn.”
Chiến sĩ
————————-
Báo Nhân dân, số 4308, ngày 20-1-1966.
cpv.org.vn

Lời Kêu gọi Toàn quốc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước: Không có gì quý hơn độc lập, tự do (1) (17-7-1966)
Hỡi đồng bào và chiến sĩ cả nước!
Đế quốc Mỹ dã man, gây ra chiến tranh xâm lược hòng ǎn cướp nước ta, nhưng chúng đang thua to.
Chúng ồ ạt mang gần 30 vạn quân viễn chinh vào miền Nam nước ta. Chúng nuôi dưỡng nguỵ quyền nguỵ quân làm công cụ hại dân phản nước. Chúng dùng những phương tiện chiến tranh cực kỳ man rợ, như chất độc hoá học, bom napan, v.v.. Chúng dùng chính sách đốt sạch, giết sạch, phá sạch. Bằng những tội ác ấy, chúng hòng khuất phục đồng bào miền Nam ta.
Nhưng dưới sự lãnh đạo kiên quyết và khôn khéo của Mặt trận dân tộc giải phóng, quân và dân miền Nam ta đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu anh dũng, đã thắng lợi vẻ vang và quyết tâm chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn, để giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất nước nhà.
Giặc Mỹ trắng trợn dùng không quân bắn phá miền Bắc nước ta, hòng gỡ thế thất bại của chúng ở miền Nam và hòng ép chúng ta “đàm phán” theo ý muốn của chúng.
Nhưng miền Bắc không hề nao núng. Quân và dân ta càng hǎng hái thi đua sản xuất, chiến đấu anh dũng. Đến nay chúng ta đã bắn tan xác hơn 1.200 máy bay địch. Chúng ta quyết đánh thắng chiến tranh phá hoại của địch, đồng thời hết sức hết lòng ủng hộ đồng bào miền Nam ruột thịt.
Gần đây, giặc Mỹ điên cuồng leo thang thêm một bước rất nghiêm trọng: chúng bắn phá ngoại ô Hà Nội và Hải Phòng. Đó là hành động tuyệt vọng của chúng, khác nào con thú dữ bị thương nặng, giãy giụa một cách hung tợn trước hơi thở cuối cùng.
Giônxơn và bè lũ phải biết rằng: chúng có thể đưa 50 vạn quân, 1 triệu quân hoặc nhiều hơn nữa để đẩy mạnh chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam. Chúng có thể dùng hàng nghìn máy bay, tǎng cường đánh phá miền Bắc. Nhưng chúng quyết không thể lay chuyển được chí khí sắt đá, quyết tâm chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam anh hùng. Chúng càng hung hǎng thì tội của chúng càng thêm nặng. Chiến tranh có thể kéo dài 5 nǎm, 10 nǎm, 20 nǎm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn?
*
*      *
Mọi người đều biết: mỗi lần sắp đẩy mạnh chiến tranh tội ác thì giặc Mỹ lại rêu rao cái trò bịp bợm “hoà bình đàm phán”, hòng đánh lừa dư luận thế giới và đổ lỗi cho Việt Nam không muốn “đàm phán hoà bình”!
Này, Tổng thống Giônxơn, ngươi hãy công khai trả lời trước nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới: Ai đã phá hoại Hiệp định Giơnevơ, là Hiệp định bảo đảm chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam? Phải chǎng quân đội Việt Nam sang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa Kỳ? Hay là Chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược nước Việt Nam và giết hại người Việt Nam ?
Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam, phải rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi Việt Nam thì hoà bình sẽ trở lại ngay lập tức. Lập trường của Việt Nam đã rõ ràng: đó là 4 điểm của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và 5 điều của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngoài ra, không có cách nào khác!
Nhân dân Việt Nam rất yêu chuộng hoà bình, hoà bình thật sự, hoà bình trong độc lập tự do, chứ không phải thứ hoà bình giả hiệu, “hoà bình” kiểu Mỹ.
Vì độc lập của Tổ quốc, vì nghĩa vụ đối với các dân tộc đang chống đế quốc Mỹ, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng, không sợ hy sinh gian khổ, kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn. Trước đây, trong hoàn cảnh khó khǎn hơn nhiều, mà chúng ta đã thắng phát xít Nhật và thực dân Pháp. Ngày nay, điều kiện trong nước và trên thế giới thuận lợi cho ta hơn, sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta càng chắc chắn sẽ hoàn toàn thắng lợi.
*
*      *
Đồng bào và chiến sĩ yêu quý!
Chúng ta có chính nghĩa, có sức mạnh đoàn kết của toàn dân từ Bắc đến Nam, có truyền thống đấu tranh bất khuất, lại có sự đồng tình ủng hộ rộng lớn của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân tiến bộ cả thế giới, chúng ta nhất định thắng!
Trước tình hình mới, chúng ta quyết đồng tâm nhất trí, vượt mọi gian khổ hy sinh, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta là đánh thắng giặc Mỹ xâm lược!
Nhân dịp này, tôi xin thay mặt nhân dân Việt Nam, nhiệt liệt cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ hết lòng của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, của nhân dân tiến bộ trên thế giới, kể cả nhân dân Mỹ. Hiện nay, trước âm mưu tội ác mới của đế quốc Mỹ, tôi tin chắc rằng nhân dân và chính phủ các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các nước yêu chuộng hoà bình và chính nghĩa trên thế giới càng ra sức ủng hộ và giúp đỡ hơn nữa nhân dân Việt Nam chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.
Nhân dân Việt Nam nhất định thắng!
Giặc Mỹ xâm lược nhất định thua!
Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh muôn nǎm!
Đồng bào và chiến sĩ cả nước, anh dũng tiến lên!
—————————-
Báo Nhân dân, số 4484, ngày 17-7-1966.
1) Đây là Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam truyền đi sáng ngày 17-7-1966.

Xem clip:

Thơ chúc Tết năm 1969 (Kỷ Dậu)
Thơ chúc Tết Xuân Kỷ Dậu 1969 là một trong ba bài thơ chúc tết của Bác được viết bằng thể lục bát truyền thống, số còn lại viết theo thể thơ tự do, trừ bài lục bát biến thể. Với bố cục chặt chẽ, vừa tổng kết được tình hình quá khứ, dự đoán cho tương lai, khẳng định lại mục đích chiến đấu vì độc lập, vì tự do và thống nhất đất nước của nhân dân ta, cùng việc vạch ra chiến lược đánh địch...bài thơ sử dụng thể thơ lục bát hết sức nhuần nhuyễn. Về vần, Bác sử dụng vần tuyệt đối trong toàn bài: càng vần với vang, cho vần với do, và ba chữ nhào, bào, nào vần với nhau. Về điệu, tất cả các chữ thứ hai trong câu bát đều thanh bằng, các chữ thứ tư trong câu lục bát đều thanh trắc. Riêng câu lục, chỉ có một câu phá cách, chữ thứ hai thanh trắc, chữ thứ tư thanh bằng là câu: "Vì độc lập, vì tự do", nhưng được Bác ngắt nhịp 3/3 (chứ không ngắt nhịp 2/2/2 thường tình). Điều này chứng tỏ Bác rất tinh thông thể thơ lục bát.

Năm qua thắng lợi vẻ vang,
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to.
Vì độc lập, vì tự do,
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào.
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào,
Bắc-Nam sum họp, xuân nào vui hơn!

Lê Hương Lan 
=====================
Mời xem bình luận trên fb:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=429726857446118&id=100012264212885

Mời xem bài liên quan:

Về ông Trần Công Trục:

57 nhận xét:

 1. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 11:14 14 tháng 1, 2018

  Hoan nghênh tập hợp công phu những bài viết, lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ngụy quân ngụy quyền này. Những từ "ngụy" Bác dùng lúc chiến tranh, nay hòa bình vẫn còn nguyên giá trị. Nếu còn sống tôi nghĩ chắc Người vẫn giữ nguyên như vây, không thay đổi từ ngữ như một số người hiện muốn sửa sử. Bởi nội dung của từ ngụy dùng để chỉ chính quyền, quân đội...do kẻ xâm lược tạo dựng làm tay sai cho chúng, tới ngày sụp đổ, chính quyền, quân đội ấy vẫn như thế không có gì khác.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu nói chính danh VNCH (đã được công nhận trong Sử VN toàn tập) là "tay sai" cho Mỹ thì TBT Lê Duẩn của các bạn Việt Cộng chẳng phải đã thú nhận: "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc"??? Thế hóa ra các bạn Việt Cộng cũng là "tay sai", là "lính đánh thuê", cũng là "Ngụy" chứ gì nữa?? Bạn Thép non giải thích thử xem nào? Thân mến!

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 2. Trong bài "Ngụy quyền", cựu ĐBQH Hoàng Hữu Phước viết:
  ---Trích---
  “Để tỏ sự khinh ghét khinh rẻ khinh khi khinh bỉ khinh miệt khinh thường đối phương, Việt Nam Cộng Hòa chế ra từ “Việt Cộng” để gọi các Chiến Sĩ Giải Phóng Quân,... Như vậy, “Việt Cộng”... không phải là những từ mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sử dụng để tự gọi chính mình.
  --------------------------------------------
  Ông Phước nói thế là tầm bậy. Việt Cộng là dịch từ chữ tiếng Anh mà người Mỹ dùng để chỉ bộ đội Bắc Việt, đó là "Vietnamese Communist". Nhưng khi hành quân truy lùng Việt Cộng nằm vùng thì người Mỹ hay dùng chữ "Vi-Xi"(VC) để chỉ Việt Cộng. Còn anh em binh sĩ VNCH thì thường gọi Việt Cộng là Cộng quân.

  Tôi đồng ý với quan điểm của GTL là ""Ngụy" không phải để miệt thị" như hầu hết các bạn Việt Cộng già vẫn đang núp sau cách dùng từ "Ngụy" của Hồ Chủ Tịch kính yêu chỉ để xúc phạm VNCH và chí sĩ Ngô Đình Diệm cho thỏa lòng thù hận cá nhân là rất đáng xấu hổ.

  Để khách quan, tôi lại phải trích lời bạn Quế Sơn "trở cờ" nói về chữ "Ngụy" để các bạn Việt Cộng già tham khảo nhé.

  Quế Sơn00:17 8 tháng 1, 2018

  ...Tiếng Việt khá nhiều từ đồng âm mà hoàn toàn khác nghĩa. Nước Ngụy , họ Ngụy không liên quan gì đến Ngụy trong ngụy binh, ngụy quyền, ngụy trang, ngụy biện. Ngụy trong ngụy binh, ngụy biện vẫn có ngữ cảnh là danh từ, ngữ cảnh là tính từ. Cơ nghĩa, cốt nghĩa của ngụy không phải là giả, là dối, là lừa, là bịp. Ngụy là tạo dựng nên một hình thức A giống hệt như B để dắt dẫn mọi người tưởng rằng bản chất A cũng giống B. Ngoài định nghĩa ấy, không còn, không thể có một định nghĩa nào khác.

  Túm lại thì "Ngụy" đâu phải là xấu? Chỉ có những ai vì lòng thù hận cá nhân mà xúc phạm "Ngụy" thì mới là xấu xa thôi, các bạn Việt Cộng ạ. Thân mến!

  Trả lờiXóa
 3. Chỉ những tên việt gian, tay sai của giặc ngoại bang chống phá lại quê hương, đất nước Việt Nam ta để kiếm xèng của chúng cướp của Nhân dân lao đông quăng cho gặm, mới nói ngụy VNCH không phải là xấu. Ngụy VNCH là những tên vua quan ươn hèn Nhà Nguyễn và một số ít người Việt ác ôn làm tay sai cho chúng, lừa gạt và o bế một số người Việt lầm đường lạc lối theo giặc Pháp, Vatican và đế quốc Mỹ chống phá đất nước, dân tộc Việt Nam....

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Ngụy" --> chính danh VNCH đã được công nhận trong Sử VN toàn tập)

   Bạn lạc đề rồi, Minh Thanh ạ. Vấn đề đặt ra là có bỏ chữ "Ngụy" để đừng xúc phạm VNCH của ta nữa hay không? Và thực tế thì chính quyền Việt Cộng của các bạn đã công khai thừa nhận tên gọi chính danh "VNCH" trong bộ Sử VN toàn tập rồi bạn ạ. Nếu bạn vẫn tiếp tục vì thù hận mà xúc phạm VNCH của ta là "NGụy" thì bạn có thể sẽ bị truy tố trước pháp luật vì xuyên tạc lịch sử đấy, bạn Thanh nhé!

   Còn như bạn bảo VNCH của ta là "Chỉ những tên việt gian, tay sai của giặc ngoại bang chống phá lại quê hương, đất nước Việt Nam ta để kiếm xèng" là bạn tự xỉ nhục chính bạn đấy. Bạn có biết hàng năm Việt Cộng các bạn phải ngửa tay nhận từ đồng bào tị nạn Việt Cộng nước ngoài hàng tỉ đô la để xây dựng đất nước và nuôi các bạn Việt Cộng già rãnh rỗi ngồi chém gió thế này không? Vừa ngửa tay xin tiền của VNCH mà lại còn bày đặt lên mặt xúc phạm VNCH thì bạn có còn liêm xỉ của người Cộng Sản chân chính không? Hồ Chủ Tịch kính yêu đã dạy các bạn: Uống nước phải nhớ nguồn. Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. Nhận tiền của VNCH thì phải nhớ ơn VNCH mới phải đạo chứ? Cứ leo lẻo xúc xiểm VNCH của ta thì các bạn Việt cộng hãy mau trả lại 16 tấn vàng cho VNCH đi nhé, cả vốn lẫn lời không được thiếu 1 xu. Làm được như thế thì mặc kệ các bạn muốn chửi "ngụy này, ngụy nọ" thế nào cũng được, còn cái thói 'Ăn cháo đá bát' là xấu hổ lắm, bạn Thanh ạ. Thân mến!

   Xóa
 4. Minh Thanh12:20 14 tháng 1, 2018
  Ngụy VNCH là những tên vua quan ươn hèn Nhà Nguyễn ???
  ----------------------------------------
  Tui hỏi bạn Minh Thanh và các bạn Việt Cộng già một câu: Nếu là "hèn" thì sao thời nhà Nguyễn và VNCH của ta không để mất một tấc đất, tấc biển nào như các bạn Việt Cộng bây giờ? Hèn mà sao VNCH của ta đã anh dũng đánh trả ngoại bang trong trận Hải chiến Hoàng Sa?? Việt Cộng các bạn có làm được như thế hôn nè ? Mến!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hoàng Sa mất năm 1974 thời vnch của mày đấy con ạ.
   Nhớ lần sau nói gì hỏi cụ trước cụ dậy cho biết nhé.

   Xóa
 5. Bệnh nhân tâm thần dạo này xổng trại hơi nhiều. Toàn là nặc, o có được cái nick thì làm sao cho thuốc uống được đây?

  Trả lờiXóa
 6. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 15:56 14 tháng 1, 2018

  Biết sao không Jour Vold?
  Vì họ là loại người không chính danh, giống như loài muỗi mòng sợ ánh sáng mặt trời vậy bạn trẻ à!
  Việc này ông già Thép quở từ lâu rồi, Jour Vold có thấy, có nhớ không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi thấy mấy ông/bà Nặc đấy còm rất khách quan mà. Tôi rất ít còm, chỉ quan sát thấy ông Thép và các bạn VC già nhiều lần đuối lý nên tức tối, đổi nick chửi bậy là rất xấu hổ.

   Người nói đúng là thầy của ta. Hãy kính trọng và học hỏi từ các ông/bà Nặc đấy, bạn ạ. Bạn nên nhờ ông Nô "trở cờ" dạy bảo thêm về cách viết còm để tiến bộ hơn. Cố gắng lên bạn Thép non nhé. Chào Bạn!

   Xóa
 7. Vê bản chất chế độ VNCH là ngụy là đúng. Gọi chính quyền đó là ngụy quyền Sài Gòn là đúng. Đó là sự thật lịch sử, không thể thay đổi. Tuy nhiên, những người đi lính cho chế độ ngụy (VNCH), nếu gọi là lính ngụy cũng không sai nhưng đa số họ đi lính không phải vì lý tưởng chống lại Tổ Quốc mà có thể do kinh tế hoặc do bắt lính... Nếu ta gọi những người lính này là ngụy thì e chưa thuyết phục lắm. Trong kháng chiến chống Mỹ chúng ta gọi cái chế độ đó cái chính quyền đó là ngụy quyền chứ không hề gọi người lính là ngụy. Còn về từ lính ngụy là để chỉ binh lính của chế độ ngụy chứ không phải người lính là ngụy. Bởi vậy, chúng ta nhớ lại, một trong ba mũi giáp công là "Binh vận" chứ chúng ta không dùng "ngụy vận" như thời chống Pháp (ba mũi giáp công là: Quân sự-Chính trị-Binh vận).

  Trả lờiXóa
 8. Vê bản chất chế độ VNCH là ngụy là đúng. Gọi chính quyền đó là ngụy quyền Sài Gòn là đúng. Đó là sự thật lịch sử, không thể thay đổi. Tuy nhiên, những người đi lính cho chế độ ngụy (VNCH), nếu gọi là lính ngụy cũng không sai nhưng đa số họ đi lính không phải vì lý tưởng chống lại Tổ Quốc mà có thể do kinh tế hoặc do bắt lính... Nếu ta gọi những người lính này là ngụy thì e chưa thuyết phục lắm. Trong kháng chiến chống Mỹ chúng ta gọi cái chế độ đó cái chính quyền đó là ngụy quyền chứ không hề gọi người lính là ngụy. Còn về từ lính ngụy là để chỉ binh lính của chế độ ngụy chứ không phải người lính là ngụy. Bởi vậy, chúng ta nhớ lại, một trong ba mũi giáp công là "Binh vận" chứ chúng ta không dùng "ngụy vận" như thời chống Pháp (ba mũi giáp công là: Quân sự-Chính trị-Binh vận).

  Trả lờiXóa
 9. Bỏ từ NGỤY hả? Thay bằng VNCH hả? Tốt thôi!

  Ngụy biện = biện luận kiểu VNCH
  Ngụy sử = lịch sử kiểu VNCH
  Ngụy quân tử = quân tử kiểu VNCH
  Ngụy tạo = VNCH tạo ra
  Ngụy nô = bọn vong nô VNCH
  Trá ngụy = gian trá như VNCH
  Ngụy đảng = bè đảng VNCH
  Ngụy danh = danh dự của VNCH
  Ngụy đạo = đường lối của VNCH
  Ngụy chứng = chứng cứ của bọn VNCH
  và...
  Ngụy nhào = VNCH chạy tụt quần đu càng

  Nghe hơi dài nhưng chấp nhận được với những ai không thích chữ Ngụy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Để khách quan, tôi lại phải trích lời bạn Quế Sơn "trở cờ" nói về chữ "Ngụy" để các bạn Việt Cộng già tham khảo nhé.

   Quế Sơn00:17 8 tháng 1, 2018

   ...Tiếng Việt khá nhiều từ đồng âm mà hoàn toàn khác nghĩa. Nước Ngụy , họ Ngụy không liên quan gì đến Ngụy trong ngụy binh, ngụy quyền, ngụy trang, ngụy biện. Ngụy trong ngụy binh, ngụy biện vẫn có ngữ cảnh là danh từ, ngữ cảnh là tính từ. Cơ nghĩa, cốt nghĩa của ngụy không phải là giả, là dối, là lừa, là bịp. Ngụy là tạo dựng nên một hình thức A giống hệt như B để dắt dẫn mọi người tưởng rằng bản chất A cũng giống B. Ngoài định nghĩa ấy, không còn, không thể có một định nghĩa nào khác.

   Túm lại thì "Ngụy" đâu phải là xấu? Chỉ có những ai vì lòng thù hận cá nhân mà xúc phạm "Ngụy" thì mới là xấu xa thôi, các bạn Việt Cộng ạ. Thân mến!

   Xóa
 10. VNCH do ngoại bang dựng lên và nuôi dưỡng trả tiền, không tự quyết định được vận mệnh của mình tất cả đều hành đông theo chỉ đạo của ngoại bang nên Chính quyên đó lá Chính quyền bù nhìn tay sai đánh thuê cho ngoại bang. Chính vì vậy phải gọi Chinh quyền VNCH là Ngụy quân Ngụy quyền cho đúng bản chất của Chính quyền đó. Sao phải thay đổi cum từ đó để rời mất công giải thích.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ngụy" là do những người thắng cuộc còn mang lòng thù hận muốn xuyên tạc bên thua cuộc để hợp pháp hóa cuộc nội chiến phi nghĩa của mình. Bản chất khách quan của lịch sử là chỉ tường thuật sự việc như nó đã xảy ra mà không được chen vào bất kỳ một đánh giá chủ quan, thiên kiến nào cả.
   Theo tôi thì không những bỏ chữ "Ngụy" (mà thực tế là đã bỏ rồi, miễn bàn vô ích!) mà còn cần thiết phải trả lại tên cho miền Nam là "thành phố Sài Gòn" nữa mới là khách quan thật sự. Hãy trả lại tên: Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông. Nói gì thì nói, VNCH vẫn luôn ngon lành cành đào, các bạn Việt Cộng ạ. Thân mến!

   Xóa
 11. Tui tình cờ vào trang này, thấy tranh luận về chữ "Ngụy" nên cũng xin góp ý. Các bạn Việt Cộng viện dẫn lời Hồ Chủ Tịch kính yêu về chữ "Ngụy" nhưng Cụ Hồ không dùng chữ "Ngụy" để miệt thị chính quyền Cụ Diệm như các bạn Việt Cộng đang lợi dụng sai trái. Tui tóm lược lại một số trao đổi sau:

  - Hồ Chủ Tịch kính yêu trìu mến nói rằng: "Miền Nam trong trái tim tôi". Miền Nam là Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông của VNCH. Chính vì miền Nam là viên ngọc quí nên "Ngụy" cũng là viên ngọc quí "trong trái tim tôi", phải không ạ? Các bạn Việt Cộng bêu xấu "Ngụy" thì có phải là trái ngược với tình cảm của Hồ Chủ Tịch kính yêu không?

  - Hồ Chủ Tịch kính yêu cũng nói: "Tôi và chí sĩ Ngô Đình Diệm đều là những người yêu nước nồng nàn, tuy mỗi người yêu nước theo cách riêng của mình." Như thế là Hồ Chủ Tịch cũng tỏ ý tôn trọng chính quyền đối lập VNCH và đề cao lòng yêu nước của chí sĩ Ngô Đình Diệm đấy chứ?

  - Đã Hòa hợp hòa giải dân tộc rồi mà các bạn Việt Cộng già vẫn còn nuôi lòng thù hận để bêu rếu danh dự VNCH để gây chia rẽ dân tộc, thật quá nhỏ nhen và đáng xấu hổ. Vậy thử hỏi: các bạn Việt Cộng già có thật lòng muốn hòa giải dân tộc không? Có muốn cùng VNCH đấu tranh pháp lý để lấy lại Hoàng Sa, Gạc Ma không?

  Tui vốn ít học như bạn Tú Nô "trở cờ", mong thỉnh giáo các bạn Việt Cộng hãy bỏ qua thù hận để sự tranh luận được khách quan hơn. Ngụy hay không ngụy thì cũng đều là đồng bào ruột thịt.

  "Việt Gian, Việt Cộng, Việt Kiều,
  Cả 3 Việt đấy đều là anh em." (Hùng Cửu Long)

  Chào đoàn kết, các bạn Việt Cộng!

  Trả lờiXóa
 12. Anh Hoàng Hữu Phước hạn hẹp tư liệu và vốn sống nên luận lý chưa vững và đôi chỗ còn gượng ép. Vì đâu từ Việt cộng xuất hiện? Trong chiến tranh chống Mỹ, tồn tại 2 nước Trung Hoa. Trung Hoa Dân Quốc và Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa. Nói gọn và dễ phân biệt, CHND Trung Hoa được chế độ Sài Gòn gọi là Trung cộng(Trung hoa theo cộng sản). Từ đó, ý tưởng gọi VNDCCH là Việt cộng(Việt Nam theo cộng sản)phát sinh. Cách gọi này không nhằm miệt thị mà nhằm tới bản chất chế độ chính trị. Còn để miệt thị, chế độ Sài Gòn gọi lực lượng kháng chiến cả Bắc, Nam là CỘNG PHỈ hoặc CỘNG NÔ. Còn khi gọi Bắc Việt hay Nam Việt hàm ý trung tâm là lãnh thổ chính trị, vùng miền chính trị. Trong nội bộ đồng ngũ, đồng hướng với nhau, VC gọi những người của chế độ Sài Gòn là ĐỊCH. Khi tiếp xúc, họ gọi giảm xuống là NGỤY, có giai đoạn, họ giảm cách gọi xuống mức tối giản là ANH EM NẠN NHÂN.
  Dường như chúng ta không chịu khó tìm hiểu. Ngụy không phải là giả. Ngụy là giả cho giống y chang thật. Giống y chang thật nên có đứa khùng điên đến giờ này mà còn gọi "tổng thống VNCH", còn kêu gào "phục quốc".
  Việc chép sử là việc khách quan của những nhà sử học. Nhưng khách quan mà phù phép bỏ đi cách gọi chính xác chế độ chính trị của VNCH là ngụy quyền là dứt khoát có ý đồ. Công luận phản ứng và phản đối âm mưu này là hoàn toàn đúng. Nhưng song song với phản ứng, phản đối phải nắm rõ, năm chắc ngữ nghĩa và mức độ biểu cảm của từ NGỤY trong các văn cảnh và đặc biệt là trong chính trị.
  +Nói thêm: Ta nói binh vận mà không nói ngụy vận là chính xác. Vì ngụy vận nó rộng ra, qua hàng ngũ dân chính. Thêm vào đó, dùng từ ngụy vận dễ bị hiểu nhầm vì tính đa nghĩa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn Quế Sơn trở cờ giải thích thế cũng là khá. Bạn Thép non nên đọc còm này để đừng vì thù hận mà diễn giải sai lệnh. Tui bổ sung thêm là để tỏ ý khinh bỉ Việt Cộng thì anh em VHCH của ta gọi các bạn Việt Cộng là "bọn VẸM"!!! Tôi cũng không rõ VẸM nghĩa là gì nhưng đoán Vẹm là đọc lệch của chữ Vện tức là con chó, không biết đúng không, bạn Nô trở cờ nếu biết thì bổ sung thêm nhé!

   Túm lại là tôi đồng ý với bạn Nô trở cờ, "Ngụy" không có gì là xấu cả. Chỉ có những ai vì lòng thù hận cá nhân mà xúc phạm "Ngụy" thì mới là xấu xa thôi, các bạn Việt Cộng ạ. Thân mến!

   Xóa
 13. Sự thật, Mỹ không bao giờ có ý đồ xâm chiếm lãnh thổ và cai trị bất cứ một quốc gia nào, vì điều đó đi ngược lại với hiến pháp của Hoa kỳ...Việc gọi Mỹ là một đế quốc thực dân là một sự bịp bợm đáng khinh bỉ của những người cộng sản. Những quốc gia thua trận đã từng bị Mỹ chiếm đóng như Tây Đức, Nhật Bản hay những quốc gia đồng minh của Hoa kỳ cùng thời với VNCH như Phillipines, Đài Loan, Hàn Quốc, hết thảy đều trở thành những quốc gia dân chủ, giàu mạnh và vẫn giữ được quan hệ tốt đẹp với Hoa kỳ..

  Điều này khác hẳn các quốc gia trong khối cộng sản Đông Âu. Các quốc gia này sau khi trở thành những quốc gia dân chủ độc lập, đều nhớ đến Liên Xô như một đàn anh cộng sản tàn bạo, làm mọi cách để các nước này mãi mãi lệ thuộc vào Liên Xô, sẳn sàng mang quân qua đàn áp các phong trào dân chủ của các nước Đông Âu. Đại đa số các nước này sau khi ra khỏi khối cộng sản đều không muốn có bất cứ liên minh nào với Nga, mà chỉ muốn có liên minh với Châu Âu và Hoa kỳ.

  Người ta có thể không thích chính sách ngoại giao của Hoa kỳ lúc này hay lúc khác. Người ta có thể đôi khi phê phán quyền lực quá lớn của CIA. Tuy nhiên không thể phủ nhận một điều Hoa kỳ chính là thành trì của dân chủ, tự do , là người bạn tốt của mọi quốc gia đang tìm cách thoát khỏi những chế độ độc tài tàn bạo

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mỹ quá rộng lớn nên không cần phải chiếm thêm lãnh thổ nữa. Mỹ cũng quá giàu có nếu sáp nhập thêm những vùng lãnh thổ khác thì sẽ chẳng khác nào mang thêm gánh nặng phải viện trợ chu cấp để giúp lãnh thổ mới cũng phát triển ngang bằng với Mỹ hiện tại, rất tốn kém. Chẳng hạn Bắc Triều Tiên mà thống nhất sáp nhập vào Hàn Quốc thì dân Hàn sẽ phải è cổ ra đóng thuế để vực dậy Bắc Triều Tiên sao?

   Tôi chỉ tiếc là nếu như Cộng Sản miền Bắc đừng xâm chiếm miền Nam thì VNCH bây giờ đã vượt mặt cả Singapore và có thể ngang ngửa với Nhật Bản là sự thật không phải nghi ngờ. Và do đó cũng có thể giúp đỡ Cộng Sản Bắc Việt phát triển ít nhất cũng không thua kém Thái Lan hiện nay chứ không phải để cả nước phải nghèo khổ như hiện nay. Biết chừng nào Cộng Sản mới đưa VN lên "sáng vai với các cường quốc 5 châu" như mong ước của Hồ Chủ Tịch kính yêu? Họa chăng là phải chờ đến sang năm khi chế độ VNCH trở lại thì mới may ra. Tiếc!

   Xóa
  2. Thằng Nặc danh13:29 này rất xảo quyệt. Nó chính hiệu là một thằng 3 que già từ thời ngụy còn sót lại nên đầu óc đặc sệt những thứ rác rưởi mà chủ nó nhét vào. Sau thế chiến 2, thời buổi cáo chung của chủ nghĩa thực dân cũ khi xuất hiện hệ thống các nước XHCN ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa nên Mỹ chỉ phải thay đổi theo thời thế là chỉ cần dựng lên và thao túng chính quyền bản xứ thôi để phục vụ lợi ích của nó, Nặc à. Còn trước đó thì Mỹ chiếm biết bao lãnh thổ từ Hawai đến Cuba, Philippines Nặc nhé.

   Xóa
 14. Trước 30/04/1975, một nửa đất nước có dân chủ tự do tương tự nước Đức phân chia Đông-Tây, Triều Tiên phân chia Nam-Bắc. Như ta biết, hiệp định Genève 1954 là bản cam kết trước thế giới về sự chia đôi lãnh thổ, điều đó có nghĩa là chính quyền Hà Nội chấp nhận phần phía Nam. Nhưng đặt bút ký xong, họ tiến hành đưa vào Nam lực lượng quân sự, lực lượng đấu tranh chính trị để lấy Miền Nam áp đặt XHCN.

  Nếu nói quân đội của chính quyền Hà Nội là quân chính quy, quân này không được quyền danh chính ngôn thuận để đổ bộ vào nam vĩ tuyến 17 đánh chiếm một quốc gia có chủ quyền được Liên Hiệp Quốc thừa nhận, thì người dân Miền Nam tự nổi dậy chống chính quyền đang hiện hữu là một lý do chính đáng, nếu dân không chấp nhận chính quyền đó. Lợi dụng điều ấy, CS đã chơi trò núp vỏ ốc kiểu loài ốc mượn hồn để thực hiện mưu đồ. Như ta biết, chính quyền Sài Gòn là một nhà nước hình thành trên cơ sở hiệp định Genève, hiệp định mà chính Hà Nội đã đặt bút ký thì làm sao Hà Nội danh chính ngôn thuận mà đánh? Chính vì không có lý do chính đáng nên họ nghĩ cách khác, tất nhiên đó là cách không chính danh, ốc mượn hồn.

  Tại vùng đất phía nam vĩ tuyến 17 thuộc VNCH, quân chính quy Hà Nội không có lý do vào, nhưng lực lượng chống chính quyền Sài Gòn dạng "lực lượng nổi dậy" đứng lên chống chính quyền là có thể chấp nhận được, thế là bài toán được giải. Hà Nội lập ra một vỏ ốc mang tên Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ngay tại vùng đất phía Nam, từ đó họ vừa tuyển quân địa phương, vừa đưa quân chính quy vào nam để nhập vào quân của tổ chức này chiến đấu với danh nghĩa là quân địa phương. Rất lợi thế, họ không mặc quân phục mà mặc áo quần nông dân để trà trộn, chính điều đó làm cho quân chính quy VNCH không thể tấn công bừa, vì nếu làm bừa sẽ gây chết chóc cho thường dân. Nói trắng ra, họ dùng sinh mạng dân để đỡ đạn cho họ, nếu họ đánh thì nhắm vào quân chính quy VNCH, nhưng khi quân đội VNCH đánh trả thì rất khó khăn, vì chẳng biết thằng nào là dân, thằng nào là CS. Thắng lợi 30/04/1975 là dựa vào mưu mô đấy.

  Lợi dụng danh nghĩa "lực lượng nổi dậy" để dựng lên một bình phong nhằm lồng ghép quân chính quy phía Bắc, đấy là một xảo kế đã mang lại thành công cho Hà Nội. Ngoài ra, CS còn lợi dụng quyền biểu tình và các quyền tự do tôn giáo để lôi kéo một đám sinh viên, trí thức có nhận thức kém đấu tranh cho CS như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm vv..., có một số sau nhiều năm sống dưới thời CS mới ngộ ra như Lê Hiếu Đằng và Huỳnh Tấn Mẫm. Chính họ lúc đó vì hiểu sai về giá trị dân chủ, và ngộ nhận về CS nên đã giúp một tay trong thắng lợi của CS.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ông Hiếu nè!
   Trên GTL có một ít côn đồ đỏ non trẻ, non trí, hỗn láo. Điều đó đúng. Tuy nhiên, ông đừng lợi dụng những yếu điểm đó mà luồn vào chia rẽ, phả độc. Cách tuyên truyền của ông khá lưu manh và giảo quyệt. Nhưng giảo quyệt và lưu manh cũng không giấu được sự xảo trá, tay sai, ác độc của lũ ác ôn ngụy quyền Sài Gòn. Việt cộng nó ngạo mạn trong men say chiến thắng và mò mẫm mang chủ nghĩa Mác để xây dựng đất nước trong vài chục năm đầu nên nó sai. Nó sai thì nó sửa hoặc rồi nó phải sửa. Nhưng chính danh, chính ngôn, chính nghĩa trong lịch sử thì nó đúng hoàn toàn. Nó mới thực là chính quyền nhân dân, của nhân dân. Nó mới thực là cách mạng. Nó mới thực là lực lượng trung thành bảo vệ bờ cõi tiền nhân. Xuyên suốt trong hàng ngũ của nó, không có thằng nào xuất thân từ lò Mỹ, lò Pháp. Còn ngụy quyền Sài Gòn thì nhung nhúc. Đếm không hết. Tính không xuể nên không kể được. Riêng cái từ Vẹm, Sơn dạy ông thêm. Việt Minh gọi bọn phản động Quốc Dân Đảng(viết tắt là QDĐ)là quần dài đen. Quốc Dân Đảng đối lại Việt Minh là Vẹm. Việt Minh viết tắt là VM, đọc là Vờ Em, Quốc Dân Đảng chúng trại thành Vẹm. Về động vật, Vẹm là loài thủy sản như sò, hến; sống trên sông nước, ăn phù du, thêm cho con người một món ăn bổ dưỡng, ngon miệng. Còn Vện mới là tên một loại chó có lông vằn vện. Não thông chưa, ông Hiếu? Khi nào còn loại trở cờ này thì Hiếu và bọn bè của Hiếu khó mà "phục quốc", khó mà treo "qua que"!!!

   Xóa
  2. Nặc 05:04 nếu không bị bệnh tâm thần thì chọn cho mình cái nick đi. Tôi sẽ phản biện cái còm lăng nhăng này.

   Xóa
  3. "ngụy quyền Sài Gòn" --> Chính quyền VNCH (Sử VN toàn tập đã công nhận)
   "qua que" --> Cờ vàng 3 sọc đỏ, Long Tinh Kỳ nhà Nguyễn

   Thì ra thế. Cám ơn bạn Vẹm Nô nhé. Thân mến!

   Xóa
  4. Nặc 04:49, 05:04
   Cái mớ lý sự của con nếu đem ra trọng tài quốc tế mà nếu vnch của con có sống lại được nó sẽ đạp chết tươi con tại chỗ, và cả đến LHQ họ cũng tru di tam tộc cả họ nhà con chứ chẳng chơi đâu.
   Con ngu con không hiểu nên để cụ nói cho con mở mắt ra nhé:
   Thứ nhất, hiệp định Geneve là hiệp định đính chiến, trong đó Pháp công nhận và trao trả độc lập cho các nước Đông Dương, trong đó có Việt Nam. Vĩ tuyến 17 chỉ là khu phi quân sự, phía Bắc là nơi tập kết của lực lượng quân sự của VNDCCH, phía Nam là lực lượng quân sự thuộc liên hiệp Pháp, trong đó có quốc gia Việt Nam. Hiệp định nêu rõ "Đường ranh giới quân sự tạm thời này không thể diễn giải bằng bất cứ cách nào rằng đó là một đường biên giới phân đinh về chính trị hay lãnh thổ". Vậy mà con lại nói rằng "Hiệp định Geneve là bản cam kết trước thế giới về sự chia đôi lãnh thổ". Diều này có khác gì là con giúp cộng sản tố cáo vnch xuyên tạc hiệp định và vi phạm hiệp định geneve dựng lên cái vnch bất hợp pháp để chia đội đát nước không? Hậu quả gần 20 năm chiến tranh tàn khốc là ở chỗ này, tội này to lắm đáy con ạ.
   Thứ hai, con nói "chính quyền Sài Gòn là một nhà nước được hình thành trên cơ sở hiệp định Geneve " trong khi hiệp đinh Geneve là một hiệp định đình chiến khi đó chưa có vnch, vnch được Mỹ dựng lên vào năm 1955 thì sao lại nói là trên cơ sở hiệp định geneve được, có được lại chính là sự vi phạm của Mỹ, đúng không? Chắc chắn là vậy rồi. Mày chết thêm với Mỹ điều này con ạ.
   Thứ ba, con nói là "vnch được LHQ công nhận", công nhận khi nào đáy con, mày phịa ra trắng trợn thế mà không biết ngượng à con. LHQ chưa bao giớ công nhận vnch là thành viên của mình. Mày định vu cáo LHQ bỏ rơi thành viên phải không? Mày sẽ bị LHQ tru di ba họ đáy con ạ.
   Nhân đây nói thêm, LHQ công nhận nước CHXHCNVN năm 1977, sự công nhận này cũng là sự công nhận cuộc giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam là chính nghĩa, là hợp pháp. Thế giới công nhận rồi khỏi phải bà ra tán vào cho lòi thêm cái ngu ra con ạ, đã nhục lại nhục thêm thôi, ích gì.
   Thứ tư, con báo quân chính quy của cộng sản nó lừa vnch bằng cách nó trà trộn vào dân, vào quân địa phương của lực lượng chống vnch, nó lôi kéo được cả nhân sỹ trí thức miền Nam theo nó thì như vạy là hầu hết người dân miền nam chán ghét vnch thì thua là phải lắm rồi còn oan uổng gì nữa. Và rồi với một đội quân đông tới trên 1.200.000 quân,trang bị vũ khi hiện đại lại thua quân chính quy cộng sản chỉ với một kiểu lừa như lừa trẻ con, "trà trộn" vào dân vào quân địa phương là cho lính vnch "không biết thằng nào là dân thằng nào là việt cộng mà bắn nên thua", rôt cuộc cộng sản đánh tan một đội quân tay sai chỉ giản đơn bằng chiêu lừa như lừa trẻ con, đúng là cộng sản quá giỏi. Riêng chuyện này Năc phải giữ kín kẻo số chống cộng nó biết nó đập chết đấy vì tội coi thường vnch và qlvnch quá mức, chả là cái đinh gì.

   Nhác lại, nhớ lần sau nói gì hỏi cụ cụ dạy cho nhé.
   Xóa
  5. Kha kha.. Cụ Ký dạy đúng lắm !Thời đại thông tin mà bọn tâm thần nặc danh này nói lăng nhăng.

   Xóa
  6. Thằng rẻ vàng Jour vold đầu đất nghĩ ai cũng ngu như mày hả. Tính đóng tuồng hoài sao mày.

   Xóa
  7. Lại là nặc danh tâm thần. Ông Quế Sơn ơi, có người điên nói tôi là nick phụ của ông ở bài ngày 7-1. Bám tôi hoài nè, ông giúp tôi nhốt nó vô trại với!

   Xóa
  8. Chấp nhận, chịu đựng dần thì quen thôi. Ở cái GTL, tìm được con người tử tế rất hiếm. "Những phường trên bục trong dâu/ Những con người ấy ai cầu mà chi"!

   Xóa
 15. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 18:57 15 tháng 1, 2018

  Là người sống dưới chế độ Sài Gòn nhiều năm tôi có điều kiện tiếp xúc với báo chí khi còn ở Sài Gòn và bị giam giữ trong nhà tù Mỹ - ngụy khá dài (hơn 5 năm rưởi) nên biết rất rõ chế độ này hơn nhiều người.
  - Họ dùng rất nhiều lời lẽ, từ ngữ để xuyên tạc bản chất tốt đẹp của những người yêu nước. Những từ bạn Quế Sơn nêu trên kia cũng chưa hết đâu, song như vậy cũng nhiều rồi. Tôi không nêu thêm vì thấy không cần thiết, không lập lại những điều người ta nói xấu người yêu nước nữa.
  - Chế độ Sài Gòn phải nói là "dã man" trong đối xử với người yêu nước. Điều này tôi là người từng nếm trải ở nhà tù Phú Quốc, bạn tôi ở nhà tù Côn Đảo là những địa ngục trần gian cả thế giới biết chứ không phải do ai đặt điều hết.
  - Khi nước nhà thống nhất 30-4-1975, những người làm tay sai cho Pháp rồi Mỹ phải đi cải tạo thì họ chửi rũa Cộng sản ác, nào là cải tạo lâu quá, v.v...Phải nhận cho rõ là do họ gây nợ máu nhiều quá mà họ không chịu phục thiện, không thành tâm cải tạo, còn chống đối thì làm sao cho họ về. Nhưng rồi những người ấy đều được chính quyền cho ra nước ngoài để họ sống cuộc đời còn lại. Chế độ này mới đối xử tốt như vậy. Ngược lại, chính họ khi còn nắm chính quyền đã sát hại vô cùng dã man rất nhiều người yêu nước. Sao họ không nhìn lại sự thật đó mà che giấu tội ác và bịa đặt chế độ Sài Gòn là "tự do" là "dân chủ". Họ chỉ tự do, dân chủ với những người cùng hội cùng thuyền của họ mà thôi. Còn những người yêu nước thì họ đối xử vô cùng tàn ác.
  - Những điều tôi nói là hoàn toàn sự thật. Ai cần biết chịu khó cào Google tìm hiểu sẽ được giải đáp đầy đủ. Dù có cố gắng tô son trét phấn cho chế độ chuyên làm tay sai cho ngoại bang, họ cũng không thể lừa mị được người dân từng sống dưới chế độ ấy đâu. Chỉ những kẻ bất mãn, kẻ có động cơ xấu, a-dua mới nghe lời tuyên truyền bịa đặt của những người "luyến tiếc" một chế độ đã chết thối rửa từ lâu rồi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đề nghị ông Thép không được gọi tôi bằng BẠN. Ông để cho tôi yên. Tôi mà tức máu lên là có chuyện lớn đấy. Bạn gì tôi mà bạn. Loại "trở cờ, chiêu hồi, phản động" như tôi này, ông nên gọi chính xác là thằng hoặc đúng theo cụ Mác ông dạy là ĐỊCH. Đạp rồi vuốt nó hèn lắm. Quê hương anh Trỗi ít có, hiếm có, không có những loại lưu manh già ấy, ông ạ.

   Xóa
  2. Thằng việt gian nguỵ già quế sơn - KĐBS,.. này phải gọi bằng thằng do những hành vi lưu manh bất lương cuả nó

   Xóa
  3. "thằng, nó" --> ông/bà/anh/chị/bạn
   "Việt gian, Ngụy già Quế Sơn" --> ông Quế Sơn

   @Thép: Đề nghị bạn Vẹm Thép không được gọi bạn Quế Sơn là "NGỤY"!!! "Ngụy" có cái danh giá, chính nghĩa của Ngụy mà các bạn Việt Cộng không nên nhận vơ nhận quàng nhé. Bạn Quế Sơn, bạn Thép chỉ được xưng danh là "con dân Cụ Diệm" mà thôi ạ!

   Bạn Quế Sơn có phải là "Việt gian" không thì bạn Thép phải có bằng chứng, không nên nói bừa cho hả giận để xúc phạm người khác là không nên, bạn Vẹm già ạ! Dù bạn Quế Sơn không chấp nhận bạn Thép là "Bạn", nhưng các bạn Vẹm nên nhớ: tất cả các bạn Vẹm và Ngụy dù gì cũng là đồng bào ruột thịt, là anh em một nhà, là cùng máu đỏ da vàng với nhau cả. Cái tính và cái tình dân tộc nó lớn lao và cao quý hơn tất cả các mối quan hệ khác như: tình bạn, tình đồng chí, các bạn Vẹm hiểu không? Việt Cộng với nhau mà không biết thương nhau thì nói gì đến Hòa hợp hòa giải dân tộc, các bạn hiểu không?

   "VẸM ơi thương lấy... NGỤY cùng,
   Thù dai đến mấy cũng chung giống nòi".

   Các bạn già Thép non, Tú Nô bắt tay làm hòa với nhau đi nhé. Thân mến!

   Xóa
 16. Tôi cũng chẳng chẳng liên quan gì đến VNCH gia đình 2 bên toàn làm cách mạng, bản thân từng là trinh sát viên của tỉnh, nhưng tôi lại thấy sự oai hùng chính nghĩa của VNCH, và càng ngày ở trong quân đội tao mới biết ai là tốt ai là xấu, nên giờ trong lòng luôn có một cảm giác tiếc nuối cho VNCH, tiếc thương cho các anh linh VNCH, trong chiến tranh chỉ có hình ảnh người lính là đẹp nhất.

  Ông nội tôi là lính bắc việt nhưng ông biết được tội ác tài trời của cs, ông đã trốn ra trại và gặp đơn vị VNCH, ông gia nhập VNCH và giúp VNCH rất nhiều về âm mưu của chúng. ông tôi nói với tôi là << ông sẽ quyết vì tổ quốc VNCH mà hy sinh, dù VNCH là lực lượng non trẻ nhưng đã chống lại sự áp bức của công sản, thât là oai hùng, con phải noi gương các chú, các bác VNCH để bảo vệ quê hương>>

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tóm lại là cả hai ông cháu Nặc 05:51 đều thuộc loại "trở cờ".
   "Trở cờ" thì rất ác ôn.
   Chạy sang thờ "tổ quốc VNCH" nhưng VNCH có đếch "tổ quốc" đâu mà thờ. Ngay đến trùm VNCH Ngô đình Diệm cũng tuyên bố là biên giới nước Mỹ kéo dài tới tận phía Nam vĩ tuyến 17 cơ mà, vậy thì "tổ quốc VNCH" của ông cháu Nặc ở đâu ? .
   Thằng ông đã ngu lại đén thằng cháu cũng ngu nốt thì còn làm ăn được cái chết tiệt gì.
   Xem ra ông cháu Nặc ngu quá vậy thì chống cộng sản sao được.
   Thật đáng thương cho VNCH cả thằng chết rồi cũng như thằng còn sốt lại.

   Xóa
 17. Nặc danh05:51 16 tháng 1, 2018, ngụy VNCH của chúng mày từ đời ông nội mày trở cờ, chiêu hồi (như mày kể) ''thật là oai hùng'', tụt quần, đu càng, sống kiếp vong nô; đến mày ''phải noi gương'' ngụy VNCH để bảo vệ ''quê hương'' lưu vong tha phương của chúng mày cũng đã gần 43 năm rồi ấy nhỉ?Càng phát rồ,ăng ẳng về thây ma ngụy VNCH thì chúng mày, những kẻ lạc loài việt gian, không biết phục thiện, càng nhục nhã, khi quê hương, đất nước Việt Nam ta đã hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, tự do,ấm no, hạnh phúc, ngày càng vững bền.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh09:51 17 tháng 1, 2018

   "Ngụy" --> chính danh VNCH (Sử VN toàn tập đã công nhận)
   "mày" --> ông/bà/anh/chị
   "chúng mày" --> các bạn/các ông/các bà

   @Minh Thanh: sao ăn nói hằn học thế, bạn Việt Cộng? Tôi không thèm chấp những kẻ "giận mất khôn" như bạn đâu. Dù gì thì bạn Việt Cộng cũng là đồng bào ruột thịt, là anh em một nhà cả mà, tôi hơn thua với bạn để làm gì chứ?

   Xóa
 18. "Ngụy" --> chính danh VNCH (Sử VN toàn tập đã công nhận)
  "mày" --> ông/bà/anh/chị
  "chúng mày" --> các bạn/các ông/các bà

  @Minh Thanh: sao ăn nói hằn học thế, bạn Việt Cộng? Tôi không thèm chấp những kẻ "giận mất khôn" như bạn đâu. Dù gì thì bạn Việt Cộng cũng là đồng bào ruột thịt, là anh em một nhà cả mà, tôi hơn thua với bạn để làm gì chứ?

  Nhưng tôi phải nói cho bạn biết: hàng năm Việt Cộng các bạn phải ngửa tay nhận từ đồng bào tị nạn Việt Cộng nước ngoài hàng tỉ đô la để xây dựng đất nước và nuôi các bạn Việt Cộng già rãnh rỗi ngồi chém gió thế này không? Vừa ngửa tay xin tiền của VNCH mà lại còn bày đặt lên mặt xúc phạm VNCH thì bạn có còn liêm xỉ của người Cộng Sản chân chính không? Hồ Chủ Tịch kính yêu đã dạy các bạn: Uống nước phải nhớ nguồn. Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. Nhận tiền của VNCH thì phải nhớ ơn VNCH mới phải đạo chứ? Cứ leo lẻo xúc xiểm VNCH của ta thì các bạn Việt cộng hãy mau trả lại 16 tấn vàng cho VNCH đi nhé, cả vốn lẫn lời không được thiếu 1 xu. Làm được như thế thì mặc kệ các bạn muốn chửi "ngụy này, ngụy nọ" thế nào cũng được, còn cái thói 'Ăn cháo đá bát' là xấu hổ lắm, bạn Thanh ạ. Thân mến!

  Trả lờiXóa
 19. Tôi mới biết trang này, vào chơi vài lần, ở đây "xôm tụ" đữ đa.
  "Xôm" cái kiểu họ mắng chửi nhau loạn xạ, toàn kiểu người hùng bàn phím "dữ dội" quá xá...chẳng ra thể thống chi cả!!!

  Trả lờiXóa
 20. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 14:26 17 tháng 1, 2018

  Quê tôi từ Cách mạng tháng Tám 1945 thành công đến 1954 do Chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa của Cụ Hồ Chí Minh quản lý. Anh tôi học năm trước về nhà đọc tôi nghe đã thuộc lòng, năm sau tôi đến trường vô lớp vỡ lòng cũng học bài anh tôi đã học:

  Bài đó là:

  HỌC ĐI
  Học đi cho biết em ơi,
  Biết đây biết đó, biết người, biết ta.
  Học cho biết nước, biết nhà,
  Đâu là bờ cõi, đâu là non sông.
  Em ơi, học lấy ghi lòng,
  Ta là con cháu Lạc Hồng tinh hoa.
  Việt Nam là tổ quốc ta,
  Bốn nghìn năm sử chói lòa vinh quang.
  Máu đào nhuộm thắm từng trang,
  Chỉ quên chiến đấu, đầu hàng không quen.

  Bài Học Thuộc lòng này nằm sâu trong tâm khảm, nhắc nhở tôi suốt chặng đường đã qua và tiếp tục cho tới ngày tôi đi tìm về với Bác Hồ muôn vàn kính yêu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. NGƯỜI ĐẤT THÉP:14:26 17 tháng 1, 2018

   Quê tôi từ Cách mạng tháng Tám 1945 thành công đến 1954 do Chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa của Cụ Hồ Chí Minh quản lý.
   --------------------------------------------
   Thế sau 1954 bạn Thép chọn ở lại miền Nam làm con dân Cụ Diệm phải không? Như thế là bạn Thép đã chính thức trở thành công dân của VNCH rồi chớ gì nữa? Ăn cơm của VNCH mà "trở cờ" phá hoại VNCH?
   Những người đòn xóc 2 đầu như bạn Thép thì dân miền Nam gọi là "Ăn cơm Quốc Gia, thờ ma Cộng Sản". Nói thật với bạn Thép, Cộng Sản họ cũng chẳng ưa gì cái thứ ăn ở hai lòng, tâm địa phản chủ như bạn đâu, CS chỉ dùng bạn như công cụ nhất thời cho mục đích quân sự, chính trị thôi. Thì bạn cũng thấy rồi đấy, những tướng tình báo như Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn,vv... sau ngày thống nhất thì mang nhục như con cá nục, Việt Cộng cũng đâu có để cho họ được yên thân? Bạn Thép thì cả đời cũng chỉ là con tép riu, kiếm cơm qua ngày chứ Việt Cộng cũng đâu cho bạn làm vương, làm tướng gì? Họa chăng là Việt Cộng các bạn tổ chức vô số những cuộc hội hè, họp mặt hàng năm tốn kém để cho các bạn tung hô, tự sướng với nhau là hết. Ờ, rồi còn ôm vô số giấy khen, bằng khen, huân huy chương treo đầy nhà ngồi đấy ngắm thay cho cơm??? Tội nghiệp cho các bạn "Ăn cơm Quốc Gia, thờ ma Cộng Sản" là thế. Vinh hay nhục thì bạn tự hỏi lòng bạn, đừng đóng kịch nữa bạn Việt cộng già ạ. Thân mến!

   Xóa
 21. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 16:21 17 tháng 1, 2018

  Bạn Thương 10:31 16 tháng 1,2018.

  Bạn nói: "Trở cờ" thì rất ác ôn, đúng lắm.
  Tôi có trải nghiệm qua thời gian tù đày thời Mỹ - ngụy, nhận thấy rất rõ điều bạn nhận xét trên đây. Những kẻ từng theo Cách mạng vào tù chịu ác liệt, khủng bố không nổi nên "Trở cờ" làm tay sai cho giặc, chúng làm trật tự đánh đập lại những người kiên trung bất khuất rất dã man. Nhiều trường hợp anh em ta phải hy sinh tính mạng để thực hiện việc tiêu diệt chúng cho bớt đi cảnh "tù trị tù" do địch gây ra.

  Ngay bản thân tôi nhiều lần bị giám thị là lính Quân cảnh của QLVNCH đánh đập, vì chúng là quân dã man, khát máu. (Ai là người nói "Quốc gia" không ác? Cứ coi ảnh lính VNCH chặt đầu người yêu nước đang có trên G TL này để nhận thức lại cho đúng). Người chiến sĩ cách mạng bị địch bắt thì phải chịu cảnh ấy. Nhưng kẻ Trở cờ đánh đập người trung kiên, ta căm thù hơn.
  Có lần 2 tên tù chiêu hồi dưới sự chỉ huy của 2 tên QC đánh tôi bằng roi điện rồi roi cá đưối suốt buổi sáng. Khi đánh nó đếm từ 1 tới 10 thì kêu ngừng để hỏi tiếp, tôi trả lời không biết, chúng gọi đánh tiếp, cũng đếm 1 tới 10, (10 nhân 2 thằng cùng đánh là 20 roi) cứ thế cho tới lúc roi điện bị đứt cụt không còn đánh được chúng thay bằng roi cá đuối. Hai thằng chiêu hồi này lập công với chủ là hai thằng QC, cứ tới 10 nó kêu ngừng nhưng hai trên tay sai vẫn đánh thêm mấy cái nữa.

  (Roi điện làm từ dây điện thoại, bên trong có nhiều sợi dây đồng mềm một dây kẽm cứng, bên ngoài bọc nhựa. Chúng lấy 2 sợi xe lại một đầu gút lại để khỏi bung ra một đầu cột vào đầu cây để cầm đánh người. Chúng bắt tôi cỡi áo cột 2 tay lên cao, khi đánh dây điện này quấn tròn cả ngực lưng, chúng giật ra đánh tiếp máu chảy dài xuống lưng, bụng, dây điện bóc vỏ đứt khúc dính vào da thịt rất độc, khó lành vì sau khi đánh chúng nhốt vào biệt giam không có ánh sáng không thấy nên không gỡ ra được những chỗ bị dây điện đứt găm sâu vào da; biệt giam mất vệ sinh rất nặng. Chúng nhốt tôi ở biệt giam 2 Khu 2 trại giam tù binh Phú Quốc, do tên Nhu làm cai ngục, là "địa ngục trần gian" từ ngày 2-8 đến 25 tháng 12-1969 (145 ngày) mới cho ra trại. Phải mất hơn 9 tháng sau mới chữa lành hết các vết thương đó.

  Tôi kể chuyện này cho bạn và các bạn nghe là vì chúng tôi những người bị bắt làm tù binh chuẩn bị kỷ niệm 45 năm thực hiện Hiệp định Paris trao trả tù chính trị và tù binh sau Tết Nguyên đán này. Những điều chúng tôi trải qua trong tù của kẻ thù bây giờ sống dậy trong tâm trí tôi, kể lại cho những người thời nay nghe.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. NGƯỜI ĐẤT THÉP:16:21 17 tháng 1, 2018

   Bạn Thương 10:31 16 tháng 1,2018.

   Bạn nói: "Trở cờ" thì rất ác ôn, đúng lắm.
   Tôi có trải nghiệm qua thời gian tù đày thời Mỹ - ngụy, nhận thấy rất rõ điều bạn nhận xét trên đây. Những kẻ từng theo Cách mạng vào tù chịu ác liệt, khủng bố không nổi nên "Trở cờ" làm tay sai cho giặc, chúng làm trật tự đánh đập lại những người kiên trung bất khuất rất dã man.
   --------------------------------------------------
   Tôi nhất trí với bạn Thép vè 2 điểm trên. Những kẻ "Ăn cơm Quốc Gia, thờ ma Cộng Sản" là những kẻ tâm địa phản trắc, đòn xóc 2 đầu, nên Quốc Gia và cả Việt Cộng các bạn cũng không bao giờ tin dùng cái loại "trở cờ" này. Còn những bạn lầm lỡ theo Việt Cộng nhưng biết tỉnh ngộ để trở về lại với Chính nghĩa Quốc Gia thì VNCH giang rộng vòng tay nhân đạo mở ra cho họ con đường hoàn lương, nhưng vì những người "trở cờ" này từng sống với Việt Cộng nên họ chứng kiến sự tàn ác của Việt Cộng đối với dân thường vô tội cũng như đối với đồng chí với nhau. Trong số "trở cờ" này có một số cũng là nạn nhân của Việt Cộng nên họ mang lòng căm thù Việt Cộng. Bởi vậy khi có cơ hội là họ ra tay "trả thù" theo bản năng mà bạn Thép là một trong những nạn nhân của những đòn thù từ chính những kẻ Việt Cộng từng là đồng đội, đồng chí của mình. Vậy bạn Thép phải đổ lỗi cho chính Việt Cộng của bạn chứ sao lại đổ lỗi cho VNCH??

   Một điều tôi thắc mắc: tại sao trong số hàng trăm, hàng ngàn tù nhân Việt Cộng mà chỉ có một mình ông Thép (và một số rất ít khác) bị đánh bầm dập đến thân tàn ma dại còn đại đa số còn lại thì vẫn được đối xử tử tế theo chính sách giam giữ tù binh nhân đạo của VNCH? Đừng có nói vô cớ họ đem ông Thép ra đánh cho vui nhé?! Hoặc là ông Thép kích động tù nhân làm loạn phá hoại, không tuân theo nội qui của nhà tù?? Hoặc là ông Thép từng gây thù chuốc oán với những đồng chí, đồng đội Việt Cộng nên có cơ hội thì họ đánh trả thù chứ sao ông lại đổ tiếng oan cho VNCH như thế???

   Từ phân tích trên tôi có nghi ngờ: bạn Thép là nạn nhân của "tù trị tù" do ân oán giữa bạn Thép và các đồng chí của mình. Hoặc là bạn Thép cố tình gây thương tích (nếu thương tích đó là thật), hoặc khai man để nâng cao công trạng. Tình trạng khai man thương tật, giả làm thương binh nặng để hưởng chế độ đãi ngộ cao là khá phổ biến. Đó chỉ là nghi ngờ của tôi còn sự thật thì tôi nghĩ bạn Thép không dại gì nói ra lạy ông tui ở bụi này, phải không ạ?

   Túm cái váy lại, điều bạn Thép kể bị các đồng chí Việt Cộng "chiêu hồi" của mình đánh đập là có thật. Điều đấy cũng cho thấy rằng Việt Cộng các bạn thật ra cũng chẳng có chính nghĩa gì cho lắm nên mới có nhiều cán bộ Việt Cộng đã "trở cờ" theo về với Chính nghĩa Quốc Gia. Và điều này cũng là bằng chứng để chứng minh rằng VNCH không phải là "Ngụy" như các bạn Việt Cộng bêu xấu, mà trái lại, Chính nghĩa VNCH đã tỏa sáng, đang tỏa sáng, và sẽ tiếp tục sáng ngời theo cùng với dòng chảy lịch sử thời đại của đất nước Việt Nam mến yêu. Chào đoàn kết!

   Xóa
 22. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 05:23 18 tháng 1, 2018

  Mời bạn đọc bài tóm tắt dưới đây để hiểu Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh tiếp thu, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lê như thế nào?

  Ngày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành vào làm phụ bếp trên con tàu Latuso Torevin với tên Văn Ba để ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Từ Pháp, năm 1912, Nguyễn Tất Thành đến Mỹ, Người đến chiêm ngưỡng tượng thần Tự Do. Mọi chính khách ca ngợi Ngôi sao tỏa sáng trên vòng Nguyệt quế và ánh sáng tự do...Duy chỉ có Nguyễn Tất Thành đến xem thần Tự Do nhưng lại nhìn dưới chân và ghi:
  "Ánh sáng trên đầu thần Tự Do tỏa rộng khắp trời xanh, còn dưới chân thần Tự Do thì người da đen đang bị chà đạp; số phận người phụ nữ bị chà đạp. Bao giờ người da đen có sự bình đẳng với người da trắng? Bao giờ có sự bình đẳng giữa các dân tộc? Và bao giờ phụ nữ được bình đẳng với nam giới?". Điều này cho chúng ta hiểu tại sao Nguyễn Tất Thành không theo Mỹ.
  Năm 1913, Nguyễn Tất Thành qua nước Anh. Cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại nước Pháp, gia nhập Đảng Xã hội Pháp năm 1919. Một sự kiện chính trị lớn trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc đó là ngày 16 và 17-7-1920, trên tờ báo Nhân đạo của Đảng Xã hội Pháp đăng bài "Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa" của V.I. Lenin đã gây xúc động lớn đến Nguyễn Ái Quốc. Đang tìm đường cứu nước đang là thuộc địa của Pháp, nay được "Luận cương" dẫn đường, đúng cái đang cần, nên Nguyễn Ái Quốc tin tưởng và theo Lenin. Người nói: "Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta". Từ đó tôi hoàn toàn theo Lenin, tin theo Quốc tế thứ Ba".
  Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô ngày 23-6-1923. Thời gian ở Nga Nguyễn Ái Quốc hoạt động nhiều và học tập về chủ nghĩa Mác-Lê. Nguyễn Ái Quốc tiếp thu Mác-Lê có chọn lọc: Người nói: "Cuộc đấu tranh giai cấp (ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ) không diễn ra như ở phương Tây". "Chủ nghĩa Mác sẽ còn đúng ở đó (ở Đông Dương). Dù sao thì cũng không thể cấm bổ sung "cơ sở lịch sử" của chủ nghĩa Mác bằng cách đưa thêm vào đó những tư liệu mà Mác ở thời mình không thể có được. Mác đã xây dựng học thuyết của mình trên một triết lý nhất định của lịch sử, nhưng lịch sử nào? Lịch sử châu Âu. Mà châu Âu là gì? Đó chưa phải là toàn thể nhân loại". Đối với chủ nghĩa Mac-Lenin, Nguyễn Ái Quốc là người tiếp thu có chọn lọc khác với nhiều người. Người đã vận dụng nhuần nhuyễn lời dạy của Mác: Chủ nghĩa Mác không phải công thức định sẵn, phải vận dụng vào mỗi nơi sao cho phù hợp thực tế ở đó. Do nhận thức sâu sắc điều này nên Nguyễn Ái Quốc tránh được cách tư duy theo lối kinh nghiệm chủ nghĩa, giáo điều, máy móc, để ra chủ trương, đường lối cách mạng rất đúng với tình hình ở Đông Dương, Việt Nam.
  (Sẽ viết tiếp phần sau vào trưa nay).

  Trả lờiXóa
 23. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 07:08 18 tháng 1, 2018

  Tiếp theo comment ở trên kia;

  Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu ngày 11-1-1924. Tháng 6-1925, "Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội" ra đời. Mục đích của Hội là: "Làm cuộc cách mệnh dân tộc (đánh đuổi Pháp, giành độc lập), sau đó làm cuộc cách mệnh thế giới (lật đổ chủ nghĩa đế quốc, thực hiện chủ nghĩa cộng sản)". Nguyễn Ái Quốc tập hợp các bài giảng của mình rồi tiếp tục hoàn thiện nâng cao thành tác phẩm lớn Đường cách mệnh và đã được "Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức" xuất bản tại Quảng Châu vào đầu năm 1927.
  Ngày 23-12-1929, Nguyễn Ái Quốc rời Xiêm (Thái Lan) đi Trung Quốc. Ngày 3-2-1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản chính thức khai mạc ở Cửu Long. Tại Hội nghị này Nguyễn Ái Quốc đề ra Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng, Chương trình vắn tắt của Đảng, Dự thảo Điều lệ Đảng. Chương trình vắn tắt của Đảng có nêu: Đảng lôi kéo tiểu tư sản, trí thức và trung nông về phía giai cấp vô sản; Đảng tập hợp hoặc lôi kéo phú nông, tư sản và tư sản bậc trung, đánh đổ các đảng phái phản cách mạng như Đảng Lập hiến, v.v...Nguyễn Ái Quốc đặt tên Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam.
  Sáng ngày 6-6-1931, Tống Văn Sơ (tên mới của Nguyễn Ái Quốc) bị cảnh sát của Anh ở Hồng Kong bắt. Nhờ luật sư Logiơbi cãi trắng án Nguyễn Ái Quốc được trả tự do trở lại Liên Xô mùa xuân 1934.
  Nguyễn Ái Quốc bị Quốc tế Cộng sản nghi ngờ việc ra tù dễ dàng và đánh giá Người có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa đã cử Trần Phú về nước năm 1930 hủy bỏ tất cả các văn kiện do Nguyễn Ái Quốc đưa ra tại hội nghị hợp nhất ba tổ chức Đảng ở Hồng Kong. Bỏ tên Đảng do Nguyễn Ái Quốc đặt thay bằng tên Đảng Cộng sản Đông Dương.
  Cuối năm 1938, Nguyễn Ái Quốc được Quốc tế Cộng sản cho về phương Đông, ở Trung Quốc với tên mới Hồ Quang, móc nối tổ chức của Đảng Cộng sản Đông Dương tìm đường về nước. Năm 1940, ông Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp sang Trung Quốc gặp Nguyễn Ái Quốc ở Quế Lâm. Nguyễn Ái Quốc giới thiệu hai ông đi học ở Diên An, khi đang chờ có chuyến xe thì được tin phát xít Đức tấn công nước Pháp, Nguyễn Ái Quốc cho gọi 2 ông không đi Diên An nữa mà trở lại để về nước xây dựng lực lượng cách mạng đón thời cơ giành chính quyền.
  Đầu xuân, ngày Tết Tân Tỵ 1941, Nguyễn Ái Quốc cùng các đồng chí tổ chức đi chúc Tết bà con ở hai thôn Nậm Quang và Nậm Tẩy, sau đó lên đường về nước.
  Ở hang Pác Bó, Nguyễn Ái Quốc đã dịch sử Đảng Cộng sản(B) Liên Xô, dịch Binh thư Tôn Tử, v.v...Cuộc sống rất gian khổ nhưng Người luôn lạc quan, thể hiện ở bài thơ:
  Sớm ra bờ suối, tối vào hang
  Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng
  Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng
  Cuộc đời cách mạng thật là sang.
  Hội nghị thống nhất thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng Minh, gọi tắt là Việt Minh, tập hợp rộng rãi lực lượng yêu nước chuẩn bị đón thời cơ giành chính quyền.

  Chúng ta thấy Nguyễn Ái Quốc vẫn giữ nguyên chủ trương Người đã đề ra ở Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Đảng năm 1930 tại Hồng Kong. Đây là sáng tạo độc lập của Nguyễn Ái Quốc khác với Quốc tế Cộng sản không chỉ ở chỗ tập hợp lực lượng mà còn khác ở điểm không thực hiện song song cách mạng phản đế và thổ địa (như Quốc tế Cộng sản chủ trương) mà lo làm cách mạng giải phóng dân tộc trước đã. Rõ Nguyễn Ái Quốc nói tình hình xã hội ở Đông Dương, Việt Nam khác hơn ở châu Âu, nên phải có chủ trương khác với cách mạng Nga, (và cũng khác với cách mạng Trung Quốc).

  Các bạn nào thấy cần, nên đọc "Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử", và một số tài liệu khác, nghiên cứu cho kỹ, sẽ cho thấy Cách mạng Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo đã VẬN DỤNG SÁNG TẠO chủ nghĩa Mác-Le như thế nào. Cách mạng Việt Nam nhờ có chủ nghĩa Mác-Lê soi sáng nên mới tạo được sức mạnh đánh thắng hai đế quốc to như đã có. Đó là điều rất rõ ràng không ai chối cãi được.
  Không biết thì học hỏi, tiếp thu kiến thức mới là người đáng cho người khác nể vì. Chỉ có kẻ ngu muội và chống đối mới đả phá lý luận về chủ nghĩa Mac-Lenin mà thôi.

  Trả lờiXóa
 24. Chân thành cảm ơn bac Người Đất Thép đã viết 2 còm trên đây.
  Thu hoạch lớn nhất của tôi sau khi đọc bác là Chủ nghĩa Mác - Lenin không phải là công thức có sẵn, nó phải được vận dụng vào tình hình thực tế từng nơi cho phù hợp. Bác Hồ là người đã nhận ra vấn đề này sớm khi ở Liên Xô học tập tiếp thu về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê, truyền về nước, áp dụng một cách sáng tạo, đưa cách mạng Việt Nam đến thành công. Điều này cũng giúp cho tôi lý giải các cuộc khởi nghĩa trước không thành công vì chưa có một Đảng có lý luận soi đường, có đường lối chủ trương đúng đắn tập hợp mọi người và lãnh đạo họ chiến đấu để chiến thắng.
  Còm của bác cũng giúp tôi hiểu vì sao Bác Hồ đến Mỹ nhưng không theo họ. Và một số nhận thức khác...
  Rất tiếc vì do số chữ khống chế, nhiều chỗ bác không trình bày được để vấn đề được sáng rõ hơn. Ước gì bác có thể viết một bài hoàn chỉnh để người đọc có đầy đủ tư liệu phục vụ việc nâng cao kiến thức thì hay quá. Đề nghị trang Google tienlang liên hệ với bác Thép hay có tư liệu nào về vấn đề này đăng cho chúng tôi đọc.
  Chân thành cảm ơn Bác Thép, cảm ơn chủ trang Google tienlang.

  Trả lờiXóa
 25. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 08:47 19 tháng 1, 2018

  @ CƯỜNG thân mến,

  Tôi trao đổi với Cường vài ý sau:

  1. Đúng như bạn nhận xét, do hạn chế ký tự nên không thể đưa chi tiết nhiều trong 2 còm này. Mặt khác, tôi cao tuổi, mắt kém, lại có thói quen viết bài hay sửa chữa nhưng viết trong khung của Blog này không làm được như viết bài bên ngoài. Vậy nên khó phát huy thói quen của mình.
  2. Trong còm, tôi chú ý trọng tâm muốn nêu, dụng điểm nhấn bằng cách ghi nguyên văn lời của Bác Hồ để làm rõ chủ đề tôi trình bày là TÍNH ĐỘC LẬP của Bác. Tính độc lập của Người phát sinh khá sớm, ngay khi còn đi học và trước khi xuống tàu ra nước ngoài. Phần này không ghi nên không đưa vào được. Xin ví du: Khi thấy mấy chữ Tự do, Bình đẳng, Bác ái trên vách tường lớp học của Pháp, Nguyễn Tất Thành suy nghĩ phải đến tận nước Pháp xem họ ra sao? Hay khi rủ người bạn ở Sài Gòn đi qua Pháp, người bạn e ngại thì Nguyễn Tất Thành đưa hai bàn tay thể hiện ý chí và tin tưởng sẽ có tiền từ sức lao động của mình.
  3. Trong 2 còm này bạn thấy không có chỗ nào tôi dùng từ khoa học để trình bày Chủ nghĩa Mác-Lê là một môn KHOA HỌC, nhưng qua diễn giải đã hàm chứa nội dung ấy. Hay cũng không dùng từ TƯ TƯỞNG Hồ Chí Minh, nhưng bài đã toát ra điều này rất rõ. Người nghiên cứu phải "đọc" cho kỹ, nghĩ cho sâu mới nhìn ra ý tác giả viết.
  4. Nghiên cứu về Hồ Chí Minh (hay đọc những bài viết về Người) rất bỗ ích. Nhiều lĩnh vực cả chính trị, quân sự, ngoại giao...đều cho chúng ta những bài học quý báu. Dù không là cán bộ, chỉ là người bình thường, đọc Bác Hồ cũng học được khối việc tốt: về đạo đức, về tiết kiệm, lao động, v.v...Riêng về THƠ của Bác cũng là một kho tàng cho những ai thích sưu tầm, học tập. Nổi bật là Tập thơ Nhật Ký Trong Tù, nhưng Bác còn rất nhiều bài thơ khác làm từ lúc 5-6 tuổi cho tới trước khi đi xa, nhiều bài rất hay.

  Gửi bạn: Năm 1895, Cụ Nguyễn Sinh Sắc và Bà Hoàng Thị Loan phải vào kinh đô Huế, ông bà đưa Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Tất Thành đi theo. Thuở ấy chưa có đường quốc lộ chỉ có đường mòn và phải trèo qua đèo Ngang. Còn nhỏ nên được cha cõng nguyễn Tất Tành trên lưng. Khi qua đèo Nguyễn Tất Thành ứng khẩu đọc mấy câu thơ cho cha mẹ nghe:
  "Núi cõng con đường mòn
  Cha thì cõng theo con
  Núi nằm ì một chỗ
  Cha đi cúi lom khom
  Đường bám lì lưng núi
  Con tập chạy lon ton
  Cha siêng hơn hòn núi
  Con đường lười hơn con".
  Khi lên đỉnh đèo nhìn ra biển, Nguyễn Tất Thành nói cái ao lớn quá. Ông Huy giải thích với con không phải cái ao mà là biển. Nguyễn Tất Thành lại thốt một bài thơ khác:
  "Biển là ao lớn
  Thuyền là con bò
  Bò ăn gió no
  Lội trên mặt nước
  Em nhìn thấy trước
  Anh trông thấy sau
  Ta lớn mau mau
  Vượt qua ao lớn". Đúng là Nguyễn Tất Thành đã "Vượt qua ao lớn".

  Một lần Nguyễn Tất Thành theo cha đến dinh Thượng thư Hồ Đắc Trung, được cậu ấm Hồ Đắc Khải (con cụ Hồ Đắc Trung) đưa ra tiền sảnh cùng chơi. Lần đầu tiên Thành thấy chiếc đồng hồ quả lắc như cái tủ đứng, quả lắc là hình chú lính thủy đứng trên mỏ neo đu đưa, bèn ứng khẩu:
  "Chú lính đánh đu
  Từ trái sang phải
  Lúc la lúc lắc
  Tích tắc, tích tắc...
  Chắc là mệt lắm
  Chú lính khóc to
  Boong...boòn...từng tiếng
  Boong...boòn...từng tiếng".

  Trả lờiXóa
 26. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 11:34 19 tháng 1, 2018

  @ Tiếp với bạn CƯỜNG

  Năm 1940, trên đường về nước Bác đóng vai nhà báo Hồ Quang đang ở Xì Xuyên trên tuyến đường sắt Côn Minh đi Lào Cai, thì máy bay Nhật bỏ bom chết hơn 60 người Việt làm phu ở Bích Sắc Trại. Bác đã nhận lời làm thầy cúng cầu siêu cho người chết ở đó. Người vái khi cúng:
  "Nam mô Phật tổ Như Lai
  Chúng sinh nheo nhóc dưới trời Tây phương
  Trăm tầng áp bức thảm thương
  Thân gầy như cũi, xác nhường như ma
  ...
  Thù nhà nợ nước đôi đường
  Đã vì người chết càng thương giống nòi
  Đừng tin vào số mệnh trời
  Mà do quân Nhật giết người gây nên
  Hồn ơi, hồn có linh thiêng
  Hãy cùng người sống báo đền nước non
  Người còn thì nước phải còn...".

  Đêm rằm tháng Giêng 1949, Hồ Chủ tịch cùng các cán bộ tùy tùng đi thăm trận địa bằng thuyền trên sông. Gần khuya trở về. nhìn trăng, Bác đọc:
  "Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên
  Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên
  Yên ba thân xứ đàm quân sự
  Bán dạ quy lai nguyệt mãn thuyền".
  Ông Xuân Thủy cùng đi với Bác xin dịch ra quốc ngữ. Bác nói trong thơ có chữ xuân thủy vậy Xuân Thủy dịch đi.
  Ông Xuân Thủy dịch ngay:
  "Rắm xuân trăng đẹp trăng tươi
  Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân
  Giữa dòng bàn bạc việc quân
  Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền".

  Từ ngày còn nhỏ cho tới 79 tuổi đời - như bài thơ Bác chúc Tết 1979 - luôn thể hiện tính tính hiện thực sâu sắc, xuất phát từ những điều "tai nghe mắt thấy", từ yêu cầu cuộc sống, mang tính chiến đấu, tính quần chúng dễ thấm vào lòng người.

  Hồ Chủ tịch để lại cho dân tộc Việt Nam một di sản vô giá về chính trị, quân sự, ngoại giao, phong cách, đạo đức, văn hóa...Những bài thơ của Bác đã góp một phần để tố chức UNESCO công nhận Người là danh nhân văn hóa thế giới. Cùng với công lao lãnh đạo giành độc lập cho đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được tổ chức này công nhận là Anh hùng giải phóng dân tộc, đem vinh dự về cho Tổ quốc ta, nhân dân ta.
  Thật vinh dự cho mọi con dân Việt có một vị lãnh tụ như Hồ Chí Minh.

  Trả lờiXóa
 27. Kính bác Người Đất Thép
  Một lần nữa tôi vô cùng cảm ơn bác Thép đã gửi còm sau có mấy bài thơ, nhất là ba bài thơ Bác Hồ làm lúc 5 tuổi (những bài này bác tìm ở đâu, tôi chưa hề đọc).
  Là con dân nước Việt, ngày nay được hưởng tự do, hạnh phúc, ai cũng cất cao đầu với người nước khác là nhờ công đầu của lãnh tụ Hồ Chí Minh suốt đời hy sinh cho dân tộc, đất nước. Đọan kết của còm sau bác viết rất đúng với tâm tình của đại đa số người dân Việt Nam...
  Xin kính chúc bác Thép nhiều sức khỏe, có nhiều còm hay cho mọi người đọc.
  Trân trọng.
  CƯỜNG.

  Trả lờiXóa
 28. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 12:44 19 tháng 1, 2018

  @ CƯỜNG

  Tôi thông tin đến bạn.
  Nhà văn Sơn Tùng (quê Nghệ An) rất yêu kính bác Hồ, sau ngày đất nước thống nhất, ông đã dành thời gian dài tìm hiểu về Bác Hồ, đi khắp nơi từ Bắc vào Nam đến Cao Lãnh, nơi Cụ Nguyễn Sinh Sắc sống nhiều năm cuối đời, có vợ và khi mãn phần mộ chôn ở đây; đi gặp một sư cô ở Long Thành từng quen với Nguyễn Tất Thành khi từ giả Sài Gòn ra nước ngoài...
  Sơn Tùng có nhiều sách viết về Bác Hồ, được người đời tặng danh hiệu nhà Hồ Chí Minh học. Ngoài sách in còn có những bài nói chuyện được ghi lại, tôi được đọc một bài loại này khá dài, ông nói nhiều việc, tôi chỉ khai thác những chỗ cần trong đó có những bài thơ Nguyễn Tất Thành làm lúc 5 tuổi. Ông Sơn Tùng gặp bà Nguyễn Thị Thanh chị ruột Bác Hồ nhiều lần nghe kể về Bác, gặp ông Nguyễn Sinh Khiêm (Tất Đạt) và được ông Khiêm cho cuốn sách "Tất Đạt tự ngôn" trong đó có những bài thơ của Bác Hồ như kể trên kia.
  Ông Khiêm còn nói với ông Sơn Tùng: "Chú Thành như có một dự báo về cuộc đời mình thể hiện trong bài thơ ứng khẩu nơi đỉnh đèo Ngang lúc 5 tuổi. "Ta lớn mau mau/Vượt qua biển lớn". Chú ấy đúng là đã vượt biển lớn đi tìm đường cứu nước".
  Tư liệu này tôi đã dùng trong một bài viết đã đăng báo hai năm trước.
  Thân chào bạn.

  Trả lờiXóa
 29. Hay, đúng thật là hay,
  Cảm ơn, rất cảm ơn
  Ông cụ Người Đất Thép
  Trao các còm bổ ích
  Chúng tôi thật là thích!

  Người ta sống cần ăn
  Không chỉ có cơm ngon
  Không chỉ chờ áo đẹp
  Luôn cần cần phải có
  Những lời hay ý đẹp
  Chào những con người "Thép"
  Chăm chút hoa mùa xuân!!!

  Trả lờiXóa
 30. Bài sưu tầm rất hay. Nhưng Hồ Chủ tịch thật ra chỉ ca ngợi Duy Tân và Hàm Nghi chứ không ca ngợi Thành Thái. Vì Thành Thái chỉ nói mồm và tổ chức ..... nữ binh múa may vui chơi chứ chả làm gì thật như 2 ông vua kia thật sự hy sinh và có hoạt động thực tế chống Tây.

  Trả lờiXóa
 31. Trong khi cả nước đang học theo gương Bác thì bọn họ lại đang tâm bóp méo lịch sử, uốn nắn, bẻ cong lịch sử, uốn éo lịch sử theo hướng cơ hội, cải lương, để nhằm hài lòng Mỹ và ba que, để cho Mỹ và ba que chấp nhận được.

  Trả lờiXóa