Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

ÔNG CHU HẢO VI PHẠM NHỮNG GÌ MÀ BỊ KỶ LUẬT?

Chu Hảo cùng các "nhà dzân chủ" dởm
Tại Kỳ họp thứ 30, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã có Thông báo kết luận về vi phạm của ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với nhiều vi phạm.
Sau khi UBKT Trung ương ra thông báo trên, dư luận đa số đồng tình, ủng hộ và cho rằng đáng lẽ ông Chu Hảo phải bị xử lý kỷ luật từ rất lâu… Tuy nhiên vẫn có một số ý kiến gỡ tội cho ông Hảo và có những bài viết để tung hô ông Chu Hảo như một người hung, cho rằng Kết luận của UBKTTW là sai,
Vậy ông Chu Hảo có những vi phạm gì? Tại sao một đảng viên tri thức, gia đình truyền thống cách mạng, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước lại vi phạm rất nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật về đảng như vậy?

Xin trích bài viết của tác giả Phạm Đức Tiến - Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để mọi người hiểu rõ hơn về NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM mang tính hệ thống của ông này cùng NGUYÊN NHÂN của những khuyết điểm ấy, từ đó có cái nhìn đúng đắn hơn về sự việc.
**********

Ông Chu Hảo - một cựu lãnh đạo cấp cao, một nhà khoa học nhưng lại thường xuyên đến giáo xứ Thái Hà (nơi thường xuyên xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ Bác Hồ và các lãnh tụ) để “cầu nguyện” cho Ba Sàm cùng những tên phạm tội chống lại chính quyền nhân dân bị tòa xử lý.
Vi phạm của ông Chu Hảo bắt đầu từ năm 2005, khi ông nghỉ hưu (không còn là Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ) và chuyển sang công tác ở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Với cương vị là Tổng Biên tập, Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, ông Hảo đã lựa chọn, biên tập, xuất bản nhiều cuốn sách có nội dung sai phạm, trái quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng. Cụ thể trong các năm (2005-2009), ông Hảo đã cho xuất bản 5 cuốn sách có nội dung chính trị tư tưởng sai trái, bị cơ quan chức năng thẩm định, kết luận, xử lý cấm phát hành. Chẳng hạn, cuốn “Đường về nô lệ” của F.A. Hayek đã thổi phồng các mặt hạn chế của chủ nghĩa xã hội, đánh đồng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô với chủ nghĩa phát xít; đề cao các giá trị dân chủ của chủ nghĩa tư bản, phủ nhận hoàn toàn hệ thống triết học, chính trị, kinh tế, văn hóa của chủ nghĩa xã hội, phủ định chủ nghĩa Mác, gắn mô hình kinh tế của Liên Xô trước đây với mô hình của chủ nghĩa phát xít, cho rằng tất yếu mô hình đó sẽ dẫn đến nô lệ. Cuốn “Karl Marx” của Peter Singer, nội dung giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp cùng những tư tưởng triết học của Marx qua góc nhìn một số học giả phương Tây. Cuốn sách này đưa ra những nhận xét sai lầm về học thuật, phủ định những nội dung tư tưởng cốt lõi của chủ nghĩa Marx. Cuốn sách “Tranh luận để đồng thuận” của nhiều tác giả, có một số bài viết có những luận điểm đi ngược lại chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội. Cuốn sách “Việt Nam thay đổi và hạnh phúc” có những quan điểm, nhận định, đánh giá thiếu căn cứ khoa học, mơ hồ về chính trị, hết sức sai lầm, lệch lạc, trái với những quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng. Ngoài ra, cuốn sách “Ông Sáu Dân trong lòng dân” cho thấy Nhà Xuất bản có dấu hiệu khuynh hướng tập hợp những bài viết về những người có quan điểm khác với chủ trương, đường lối của Đảng, nhằm “gợi ý”, “gợi mở” một hướng đi khác, cách nhìn khác không có lợi cho sự nghiệp xây dựng đất nước.
Việc xuất bản 5 cuốn sách trên, trách nhiệm chính thuộc về ông Chu Hảo. Năm 2009, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết luận vi phạm của ông Chu Hảo đã đến mức phải kỷ luật khiển trách, nhưng miễn kỷ luật do xét các tình tiết giảm nhẹ như công lao, quá trình cống hiến, sự thành khẩn của đồng chí; yêu cầu ông kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc về những thiếu sót, khuyết điểm và có biện pháp sửa chữa. Tuy nhiên, từ năm 2009 đến năm 2018, ông vẫn tiếp tục xuất bản những cuốn sách có nội dung vi phạm, trong đó có 2 cuốn nội dung vi phạm về chính trị, tư tưởng bị cấm phát hành; 17 cuốn sách sai phạm ở mức độ ít nghiêm trọng và 5 cuốn không được phép tái bản. Như vậy, ông đã cố tình vi phạm các vấn đề đã cấp có thẩm quyền kiểm tra, nhắc nhở.
Chu Hảo cùng các "nhà dzân chủ" cuội
Trong việc nói, viết và làm theo Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, ông có những vi phạm được đánh giá là rất nghiêm trọng, cụ thể như:
Ông tham gia ký vào các thư kiến nghị, thư ngỏ và có nhiều bài viết trên báo chí trong và ngoài nước, mạng xã hội như: “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992” nêu lên 7 kiến nghị tập trung vào ba vấn đề cốt lõi: (1) Đòi bỏ Điều 4, Hiến pháp; (2) Yêu cầu đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; (3) Đòi phi chính trị đối với lực lượng vũ trang; “Thư ngỏ gửi Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản”, nội dung thư ngỏ cho rằng Đảng đã dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa đã đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện... “Thư gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các đại biểu dự Đại hội lần thứ XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” có nội dung phê phán đường lối lãnh đạo của Đảng trong 30 năm qua, khẳng định các văn kiện chuẩn bị trình Đại hội lần thứ XII còn nặng về nhận định và chủ trương sáo mòn, chưa nhìn đúng sự thật. Việc lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, kiên định theo con đường chủ nghĩa xã hội, độc lập dân tộc, xây dựng nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là không thực tế… “Thư kiến nghị về Luật An ninh mạng” trong đó kiến nghị bãi bỏ hoàn toàn một số điều của Luật, tự ý đưa tên ông Nguyễn Khánh Toàn, nguyên thứ trưởng Thường trực Bộ Công an (không được sự đồng ý của ông Nguyễn Khánh Toàn) vào danh sách những người đứng tên thư kiến nghị, đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình chính trị, tư tưởng của nhân dân.
Ông có các bài viết, bài phát biểu trên báo chí và mạng xã hội có nội dung sai trái. Trong bài “Vai trò của người tri thức hiện đại” (6-2010), ông cho rằng “những nét đặc trưng của tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa” ngoài những nét đặc tính được Đảng, Nhà nước và phần nào xã hội thừa nhận thì có những hạn chế không thể phủ nhận là: Hời hợt trong tư duy và thiếu nghiêm túc trong nghiên cứu; tính cơ hội, thực dụng và vụ lợi trong hành xử; ưa thành tích và chấp nhận sự giả dối một cách dễ dàng; thiếu tinh thần hợp tác và ít lòng vị tha và sở dĩ có những đặc trưng trên là xuất phát từ một nguyên nhân chính là sự mất dân chủ trong sinh hoạt tư tưởng, trước hết trong nội bộ Đảng rối từ đó trong toàn xã hội. Bài viết “Không biết, không bầu” có những nội dung phê phán bầu cử Quốc hội khóa XIV, mặc dù khẳng định mình sẽ đi bầu cử nhưng ông cho rằng: “Luật bầu cử hiện hành là một bộ Luật vi hiến” và: “Đau lòng và phẫn nộ chứng kiến hành vi “ngồi xổm” trên Hiến pháp và Luật bầu cử xảy ra trong kỳ họp cuối cùng của Quốc hội đương nhiệm và trong quá trình “hiệp thương” lựa chọn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa tới” cùng nhiều bài trả lời phỏng vấn trên các đài, báo nước ngoài có các nội dung sai trái (BBC, RFA, RFI).
Với những khuyết điểm, vi phạm trên, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương (23-6-2016) đã mời ông đến làm việc, trao đổi, phân tích, làm rõ và yêu cầu ông chấm dứt vi phạm. Tuy nhiên, sau đó hai tháng (23-8-2016) ông tiếp tục viết bài “Đã đến lúc cần đối thoại” trong đó, cho rằng: “Nguyên nhân gốc rễ của mọi bất đồng, mọi bức xúc và phẫn uất đều nằm trong những bất cập, phản khoa học, phản tiến bộ, phản dân chủ của Cương lĩnh Đảng Cộng sản Việt Nam và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” từ đó đòi hỏi Đảng phải đối thoại với nhân sĩ, trí thức.
Như vậy, ông lại cố tình vi phạm mặc dù vừa được nhắc nhở và đến đây có thể khẳng định rằng vi phạm của ông Chu Hảo đã mang tính hệ thống. Những tài liệu, chứng cứ cho thấy ông đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo đúng kết luận của UBKT Trung ương.
Ông là người sáng lập, tham gia các hội, nhóm, diễn đàn, câu lạc bộ và các tổ chức khác và có các hoạt động để truyền bá, tư tưởng quan điểm sai trái của mình, như: Năm 2007, ông cùng một số nhà khoa học lập Viện Nghiên cứu phát triển (IDS) (nay đã giải thể), là thành viên của “Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh” sau đó là “Quỹ Phan Chu Trinh”, quỹ này trao giải cho cả cựu chiến binh Mỹ từng tham gia cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
(Mời xem bài 
TRAO GIẢI PHAN CHÂU TRINH CHO KEITH WELLER TAYLOR- NGUYÊN NGỌC LÀM Ô UẾ THANH DANH PHAN CHÂU TRINH)
Năm 2013, ông là một trong những thành viên đầu tiên của “Nhóm kiến nghị 72” và cũng là thành viên tích cực tham gia chắp bút trình bản Hiến pháp do các ông này dự thảo. Tháng 9-2013 là thành viên tích cực của “Diễn đàn xã hội dân sự” với mục đích trao đổi và tập hợp ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta một cách ôn hòa. Năm 2014 là thành viên đầu tiên của “Nhóm Kiến nghị 61” đòi từ bỏ cương lĩnh và thay đổi đường lối trong phát triển đất nước. Năm 2014, tham gia và chủ xướng “Nhóm tinh thần khai minh” với mục đích tuyên truyền, tán phát, xuất bản tài liệu quảng bá cho tinh thần dân chủ tư sản phương Tây. Ông còn sáng lập nhóm “Dự án Sách hay”, tham gia diễn đàn “Cà phê thứ 7” và một số diễn đàn khác.
Việc ông Chu Hảo tham gia các hội, nhóm nhưng không báo cáo và không được sự đồng ý của chi bộ và tổ chức đảng quản lý là vi phạm quy định của Đảng; ông có quan hệ với các phần tử có quan điểm lệch lạc, sai trái là gián tiếp tiếp tay cho các phần tử cơ hội, thù địch chống phá Đảng.
Vậy nguyên nhân nào dẫn đến một đảng viên tri thức, có trình độ cao, được Đảng và Nhà nước đào tạo bài bản ở trong và ngoài nước, được Đảng ta trọng dụng, đề bạt lại suy thoái nghiêm trọng như vậy? Phải chăng xuất phát từ những nguyên nhân sau:
Thứ nhất, nguyên nhân cơ bản, chủ quan và lớn nhất là bản thân ông thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không giữ vai trò tiền phong, gương mẫu của người cách mạng chân chính. Việc thiếu tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến ông suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và có các hành động nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng. Đứng trước nhiều vấn đề bức xúc của đời sống xã hội, ông đã lựa chọn phương pháp sai lầm trong tư duy, hành động và kết cục là vi phạm như hiện nay.
Các diễn biến của sự việc cho thấy, biểu hiện “cơ hội chính trị” của ông được ấp ủ từ lâu. Trong thời gian công tác, lúc đương chức ông không góp ý với Đảng trên cương vị công tác của mình trong phạm vi tổ chức, nhưng khi về hưu lại có những hành động sai trái. Khi bị kiểm điểm, nhắc nhở, ông khôn khéo thừa nhận sai lầm, khuyết điểm của mình ở mức độ nhất định nhằm tránh bị kỷ luật và giữ vững vai trò “hợp pháp” để rồi vẫn giữ quan điểm, lập trường riêng, không chấp hành yêu cầu của các cơ quan chức năng và sau đó lại tiếp tục có vi phạm.
Thứ hai, sự thiếu kiên quyết xử lý vi phạm của tổ chức đảng, chính quyền đối với ông Chu Hảo là nguyên nhân để xảy ra vi phạm kéo dài. Việc kiểm điểm, nhắc nhở đối với ông diễn ra nhiều lần nhưng có phần nể nang, né tránh; không được tổ chức đảng thực hiện bằng văn bản; không giám sát hay yêu cầu ông báo cáo kết quả sửa chữa khuyết điểm và cũng không có biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động của đảng viên có vấn đề về “tư tưởng chính trị”. Vi phạm của ông ngày càng nghiêm trọng đến mức UBKT Trung ương phải kiểm tra “cách nhiều cấp” đến cả đảng viên trong chi bộ. Qua sự việc vi phạm của ông Chu Hảo, vấn đề đặt ra đối với tổ chức đảng là phải làm tốt hơn công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, để đảng viên thường xuyên được rèn luyện, giữ vững lập trường, quan điểm.
Thứ ba, sự chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội là môi trường “dung dưỡng” cho các quan điểm, hành vi sai trái của ông Chu Hảo. Các quan điểm sai trái đó được các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội về chính trị lôi kéo, cổ vũ, tiếp sức, các hội nhóm, diễn đàn cũng là “cầu nối” quan trọng cho hoạt động của ông Chu Hảo cần phải được cơ quan pháp luật kiên quyết xử lý khi có vi phạm tránh để nơi đây trở thành môi trường cho các phần tử cơ hội, thù địch khác hoạt động.
Ông Chu Hảo là đảng viên trí thức nhưng đã đi ngược lại phẩm giá của người trí thức, đi ngược lại Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng, đi ngược lại niềm tin, kỳ vọng của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, không còn xứng đáng với cái tâm, cái tầm của người tri thức và tư cách đảng viên.
Sai phạm của ông Chu Hảo đã được UBKT Trung ương chỉ ra rất rõ và cần xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng thể hiện đúng phương châm, quan điểm của Đảng “công minh, chính xác, kịp thời”, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, bất cứ người vi phạm là ai, kể cả đương chức hay đã nghỉ hưu./.

Phạm Đức Tiến
Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
Bài gốc
Vi phạm của đồng chí Chu Hảo - đảng viên trí thức có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” rất nghiêm trọng
=======
Mời xem các bài liên quan

+ Năm 2017

8 nhận xét:

 1. Có một lũ già ngu hơn lợn
  Não toàn giòi mặt chó nhơn nhơn
  Nhân cách uốn lượn giống lươn
  Bẻ cong lịch sử, bố tương vỡ mồm

  Chường mặt chó ra điều nhân sỹ
  Vẻ đau thương vận bĩ quốc gia
  Ngu hơn lợn – ngỡ tinh hoa
  Được lời nịnh thối – ngỡ là ông sao.

  Thằng hán nôm núp trang bô sít
  Chuyên bới phân, móc đít ra soi
  Chê rằng phân rất lắm giòi
  Lại khen bên Mỹ ít giòi ít phân.
  Tụ tập nhau 72 nhân sỹ
  Giở trò ma chữ ký nhân dân
  Không ngờ bị Bần Cố Nông
  Chơi cho một vố ọc phân lên mồm.

  Thằng răng vổ viết “bên thắng cuộc”
  Một lũ ngu vớ được xít xoa
  Đéo biết rằng nó ba hoa
  Bốn mươi phần nó bịa ba chín phần
  Nó tính chuyện bẻ cong lịch sử
  Trắng thành đen, thiện ác đổi thay
  Đảo luân lộn lý cho tày
  Da mặt thằng vổ chắc dày hơn mông.

  Có thằng trước nhà văn quân đội
  Rửng rưng vào nói tội gì đâu
  Chẳng qua trong lúc đánh nhau
  Đòn tra tấn giã lên đầu tù nhân
  Là biện pháp khảo tra tin tức
  Có chi mà so sánh cân đo
  Địt con mẹ, khốn nạn chưa
  Núi xương với nó vẫn chưa là gì.

  Nhà thơ Chí chuyên làm thơ cứt
  Thơ đéo gì ý thức lang băm ?
  Đéo gì giẻ rách, tâm thần ?
  “Muốn mang hồ”, “vác sông Hồng” là sao ?
  Ngồi đáy giếng “Ếch” chê đất nước
  Đất nước buồn lại bị ruồi bu
  Ruồi đây là những đứa ngu
  Vui hơn ngày trước lại tru là buồn.

  Đứa bá láp thích thơ năm chữ
  Trình như lồn, nhân cách hố phân
  Viết thơ tỏ vẻ ân cần
  Dặn dò giới trẻ chớ nhầm đường đi
  Nó nhất quyết biểu tình Tung Quắc
  Đề phòng khi nhà nước đớn hèn
  Năm 79 mày có xem ?
  Khựa sang là múc, hèn con mẹ mày.
  “Lại nói về chiến tranh” quá khứ
  Chuyện trong rừng thanh nữ thủ dâm
  Viết xong kết luận cái rầm
  Để cho đỡ chết khỏi cần đánh nhau
  Nó kết luận đéo cần chính nghĩa
  Đéo cần chi giải phóng quê hương
  Để cho nước đỡ tang thương
  Rõ phường khốn nạn, rõ phường vô ơn.

  ………………………………

  Đấy, nhân sỹ đấy! Còn nhiều nữa để dành viết sau.

  Nhân sỹ cái con bà chúng nó
  Rặt một bầy chó má ngựa trâu
  Ngu si toàn cứt trong đầu
  Huyênh hoang, khốn nạn chó đâu sánh bằng.

  Trả lờiXóa
 2. Chu Hảo - một cựu lãnh đạo cấp cao, một nhà khoa học nhưng lại thường xuyên đến giáo xứ Thái Hà (nơi thường xuyên xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ Bác Hồ và các lãnh tụ) để “cầu nguyện” cho Ba Sàm cùng những tên phạm tội chống lại chính quyền nhân dân bị tòa xử lý.

  Hóa ra cũng chỉ thế thôi
  Một phường tu hú đã phơi mặt dày

  Trông kìa áo đóng khuy cài
  Mang danh cha đạo ngụy lai quỷ hồn

  Việc tu thì cứ bông lơn
  Xúi chiên làm bậy phủi ơn giống nòi

  Lộ mặt Nguyên Ngọc ta ơi
  Văn hay chữ tốt mặt dơi nhờn nhờn

  Tưởng rằng vũ trụ ta hơn
  Tưởng rằng tiên đế thưởng đờn thiên cung

  Ấy rồi chưa thỏa bụng ưng
  Vung cây bút máu trừng trừng đảo điên

  Văn nhân xưa vốn triết hiền
  Nhưng nay sẵn đổi kim tiền phải chăng

  Trung quân ái quốc vứt phăng
  Phân bọc lấy ngọc, báu đằng thơm đâu

  Thấp thoáng Chu Hảo bạc đầu
  Gia nhập phường lũ nguyện cầu hiệp thông

  Hiệp thông kích động phải không
  Ủng hộ tạo phản giữa lòng nhân dân

  Nhà thờ như vậy hôi tanh
  Phá hoại đoàn kết an lành phúc âm

  Nhà thờ lô cốt đả tâm
  Bàn tay cha đạo lỗi lầm Chúa hay?

  Trả lờiXóa
 3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. VĂN TẾ NHỮNG LINH HỒN PHẢN ĐỘNG


   Ối zời ơi là zời ời
   Múôn 1 lần dược ghi danh vào sử sách, mà cam chịu tấm thân trâu ngựa
   Mộng thành đại nghiệp để đến nỗi thành cô hồn vất vưởng bơ vơ
   Tủi nhục thay,
   Thương xót thay
   Oan nghiệt ấy ai người hiểu nổi
   Ý trời khó đoán ơi hỡi than ôi

   Hức hức hức

   Nhớ khi xưa chúng ta đồng bào, cùng một dòng máu rồng tiên
   Sao nay vì lí tưởng bất đồng, mà đường chia đôi ngả
   Hết lòng tận tụy ta chỉ vì giúp nước thương dân
   Cớ sao ngươi cố chấp mộng riêng ước mong thành bá nghiệp
   Để rồi đây sâu dưới mồ khô, hồn cô vất vưởng
   Không tấm bia để cỏ xanh rì, hỡi thật đơn độc lắm thay
   Khi sống xa nhà bán mạng cho quỷ dữ
   Không tổ quốc lúc chết chẳng nơi về

   Ặc ặc ặc
   Ta thường nghe chuyện về Hoắc Quang bỏ Xương lập Tuyên
   Cũng có nghe kẻ chuyện Y Doãn lập Thương phế Hạ
   Nhưng đó là chuyện ngày xưa vua tàn bạo lại k minh
   Còn ngày nay dân lạc an hòa thái bình thịnh trị
   Hơn nữa các người chỉ là bè lũ trôi dạt bên ngoài, sao sánh được vs Hoắc Quang
   Chỉ một cái miệng thối chửi càn , lại dám so tài cùng Y Doãn
   Thật là thời thế nhiễu nhương,
   Trắng đen đảo lộn
   Nói năng càn rỡ, lí lẽ k thông chỉ khiến thiên hạ phỉ nhổ
   Đem tấm thân cha mẹ làm kiếp dê chó, thật nhục mạ đến tổ tiên
   Giang sơn đất việt suốt 4 nghìn năm bao lần chống ngoại địch
   Há sợ chúng bay 1 lũ ô hợp châu chấu đá xe
   Thật chẳng khác gì sức bọ ngựa mà đòi ra tay bộ hổ
   Cũng giống như thân cá chích mà ước mộng đoạn kình
   Có ai hiểu cho lòng kẻ bán nước
   Khốn nạn thay 1 lũ chỉ cầu vinh
   Khi sống các ngươi liệu có thấy hổ thẹn với bao đời Đinh Lí Trần Lê
   Giờ lúc chết đi còn mặt mũi nào nhìn 18 đời vua Hùng đất việt
   Thiên đường có cửa các ngươi chẳng chịu đi
   Địa ngục không lối lại cố đâm đầu vào
   Để nay thành lũ quỷ lang thang
   Há chẳng phải tội nghiệp lắm sao
   Phặc phặc phặc

   Nay Chém ta làm bài tế này chỉ mong sao các ngươi thoát được khỏi nỗi mê trần tục
   Cố chút lòng thành hi vọng sao linh hồn các ngươi sớm thoát khỏi bể trầm luân mà sớm được đầu thai
   Dù biết thật khó nhưng ta sẽ đưa các ngươi đến cõi vô ưu
   Dốc hết từ bi có xá chi tấm thân vô lượng
   Dâng một tuần nhang lạy hồn người đã khuất
   Một khúc ai văn tỏ lòng kẻ trần gian
   Tấm thân bẩn nhục giờ chìm sâu dưới ba tấc đất, về chốn cát bụi hư không
   Linh hồn các ngươi nơi đâu có nghe thấy lời ta thì mau mau hiển hiển
   Dẫu khi sống co khốn khổ, khốn nạn, vất vơ, vất vưởng
   Hay lúc chết có chết đâm, chết chém, chết chợ, chết đường
   Xin gọi ba hồn bảy vía về đây ăn cơm ăn cá
   Đừng ra chốn góc đường mà dọa nạt trẻ con

   Văn tế sơ sài, lòng thành khôn tỏ
   Hồn thiêng có linh, xin cho nhất âm nhất dương

   Xóa
 4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hằng năm, cứ vào đầu hè, phượng ngoài đường nở nhiều và trên cao có những đám mây bàng bạc, lòng ta lại trào dâng ký ức đắng cay của cái ngày phải tháo chạy tuột quần.

   Ta không thể nào quên được cái cảm giác run sợ ấy xuất hiện trong ta làm cái quần ta ướt sũng, cái hiện tượng này chỉ xảy ra khi ta còn được mẹ ẵm trên tay.

   Ký ức này ta chưa một lần ghi lên giấy vì hồi ấy ta không dám ghi, và ngày nay ta không nhớ hết.

   Nhưng mỗi độ hè về lại gợi cho ta nỗi niềm không tả xiết, nó cắn xé lòng ta, nó trào dâng niềm căm hận và nó bắt ta phải bật thành lời.

   Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy hoang mang và lo sợ, tiếng súng cộng quân nổ khắp nơi, lòng ta nôn nao kinh hãi khiến ta đi đến quyết định phải tuột quần, quyết định lịch sử của đời mình.

   Tuột quần là vứt bỏ quân phục, là đào ngũ, là hèn, là nhục, thế nhưng điều đó có sá chi, có gì quan trọng cho bằng bảo toàn mấy chục kí lô thịt mà bố mẹ ta dầy công tạo dựng nuôi dưỡng mấy chục năm qua.

   Tuột quần để Việt cộng chẳng nhận ra ta, chẳng biết ai là dân là lính, thật may cho ta vẫn còn tà lỏn trên người. Thế nên ta vẫn giữ hoài quần tà lỏn, nếu không có nó ta chẳng khác đười ươi.

   Đi trong cái nóng mùa hè oi ả nhưng ta vẫn toát mồ hôi, Ta lạnh run lên vì khiếp sợ. Cộng quân truy đuổi phía sau còn phía trước ta là đoàn quân tan rã đang cướp bóc mọi thứ trên đường tháo chạy. Ta lo sợ VC một phần nhưng cũng lo sợ không kém , rằng cái tà lỏn cỏn con trên người ta chẳng biết có bảo toàn được hay không, ai biết được trên đường tháo chạy có những rủi ro gì.

   Con đường quốc lộ thênh thang giờ đây nhỏ hẹp vì quân phục quân trang vứt ngổn ngang đầy đường. Con đường này ta đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên ta thấy lạ. Cảnh vật xung quanh ta thay đổi quá , chính vì chính lòng ta đang có sự thay đổi lớn : Hôm nay ta tháo chạy tuột quần.


   Sài gòn mênh mông, ta lạc lõng , tìm hoài mà chẳng thấy chốn dung thân.

   Bạn bè chiến hữu đâu chẳng thấy, chắc chẳng hơn ta: cũng tồng ngồng.

   Địa chỉ cuối cùng chiến hữu ta hội ngộ là trại cải tạo. Ngày ba bữa cơm hẩm trộn bo bo đêm nằm co ro mà gãi háng .

   Ký ức năm xưa tràn về ngao ngán, tiếc những tháng ngày ăn cơm Mỹ nhởn nhơ vui.   Xóa
  2. Sài gòn mênh mông, ta lạc lõng , tìm hoài mà chẳng thấy chốn dung thân.

   Bạn bè chiến hữu đâu chẳng thấy, chắc chẳng hơn ta: cũng tồng ngồng.

   Địa chỉ cuối cùng chiến hữu ta hội ngộ là trại cải tạo. Ngày ba bữa cơm hẩm trộn bo bo đêm nằm co ro mà gãi háng .

   Ký ức năm xưa tràn về ngao ngán, tiếc những tháng ngày ăn cơm Mỹ nhởn nhơ vui.

   Thế nên ta :

   Gặm một nỗi căm hờn quân cộng sản,

   Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua.

   Khinh lũ cộng kia ngạo mạn ngẩn ngơ,

   Giương mắt bé coi khinh cường quốc Mỹ.

   Nay sa cơ bị nhục nhằn tù hãm,

   Thôi hết rồi những năm tháng ăn chơi.

   Nay ngang hàng với bọn lính dở hơi,

   Phải tuân lệnh cúi đầu mà cuốc đất.   Ôi nhục nhã biết bao nhiêu, đội quân hùng mạnh.

   Bỗng chốc tự tan hàng chứ có phải cộng sản thắng ta đâu.

   Ta kiểm soát bầu trời vùng biển,

   Một con chuột chạy qua ta đều phát hiện,

   Nhưng ai ngờ cộng sản bỏ túi được cả xe tăng.   Chúng mang vào thả khắp tây nguyên,

   Chúng bỏ túi được cả pháo binh, xe vận tải.

   Nửa triệu quân BU còn phải cuốn cờ tháo chạy,

   Thì sá gì ta: ô hợp đám quân tàn.

   Nhờ chúa hiển linh trừng phạt bọn vô thần,

   Nên bọn cộng kia phải cúi đầu run sợ,

   Chúng phải thả ta về vì chúa chở che ta.

   Để ta tươi cười vui hát khúc hát ô ,

   Và đoàn tụ Bu ta nơi đất Mỹ.

   Nay ta hưởng eo phe nhưng vẫn có đủ cà phê, chơi đĩ,

   Vẫn còn gân còn đủ sức biểu tình.

   Tuy không còn những tháng ngày hoàng kim cũ,

   Nhưng đời cũng còn thấy màu xanh.

   Nhưng:

   CS nó ranh ma,

   Ta sang đây mà nó cũng chẳng buông tha,

   Nó nằm vùng trong sợi dây thắt lưng, nó nằm vùng trong vai nghệ sĩ,

   Nó nằm vùng trong báo chí, nó lấy chậu rửa chân nó đựng lá cờ vàng.

   Nhưng dù cho chúng quỷ quyệt ranh ma ta đâu dễ đầu hàng,

   Thế là ta phải đấu tranh, phải cởi quần lần nữa.

   Ta cởi quần vạch cu đái tràn cửa hàng chúng nó.

   Ta cởi quần lấy cứt trét khắp nơi.

   Với bọn cộng nô không thể nói bằng lời.

   Phải lấy cứt lấy cu làm vũ khí.

   Nhưng mấy chục năm qua :   Ta vẫn sống trong tình thương nỗi nhớ,
   Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.

   Nên mỗi năm đến độ cuối tháng tư

   Là ta lại nhớ lôi ra: quần tà lỏn.

   Nhìn nó để nhớ cái tháng tư uất hận

   Nhớ cái ngày vãi đái chạy năm xưa.

   Mấy chục năm rồi ta vẫn giữ nó bên ta

   Bên cạnh nó là lá cờ vàng ba sọc.

   Để nhắc lại mối hận xưa, hằng năm ta có ngày quốc hận,

   Khuyên cháu con ta phải nhớ mãi đến ngày này.

   Ta chưa phục hận được thì con cháu ta thay,

   Ta không còn sức thì ngồi gãi háng nhổ râu mà tham mưu cho bọn trẻ.

   Cái quần tà lỏn của ta,

   Chứng tích lịch sử của những ngày gian khổ,

   Ta giữ nó bên mình để nung nấu mối hờn căm.

   Mối thù đeo đẳng theo ta đã bao năm,

   Mối thù mà các cha cố của ta hằng nhắc nhở.   Lá cờ nhắc cho ta tổ quốc cờ vàng đã mất,

   Cái quần tà lỏn nhắc ta niềm ô nhục năm xưa .

   Nó sẽ song hành đến khi cuộc đời ta kết thúc.

   Và,

   Nó vẫn mãi theo ta : tà lỏn – cờ vàng.

   Chúa có biết chăng trong những ngày ngao ngán
   Con đang theo giấc mộng ngàn to lớn
   Để hồn con phảng phất được gần người .

   Để chúa ban cho con sự sống đời đời.

   Để đòi lại món nợ đã mấy mươi năm: cờ vàng, quần tà lỏn.

   Xóa
 5. Hoàn toàn ủng hộ đề nghị kỹ luật Chu Hảo.

  Trả lờiXóa