Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

VIẾT LỊCH SỬ KHÁNG CHIẾN KHÔNG THỂ BỎ QUA VIỆC TÌM HIỂU VỀ BẢN CHẤT CHÍNH TRỊ CUỘC CHIẾN TRANH


Ông Nguyễn Mạnh Hà cùng báo bậy bạ trên VnExpress
Lời dẫn. Dư luận mấy ngày nay sục sôi trước phát biểu của ông Nguyễn Mạnh Hà – thành viên Ban Biên soạn Bộ sử 30 tập đang trong quá trình hoàn thiện những khâu cuối cùng.
Google.tienlang không bao giờ chủ trương "đấu tố cá nhân".
Nhưng là người công bằng thì luôn cần biết đánh giá "Công- Tội" rạch ròi. Đành rằng làm bộ sử 15 tập hay bộ sử 30 tập là công việc của cả một tập thể. Những không thể "hòa cả làng" công- tội của từng cá nhân.
Dù ông Phan Huy Lê đã mất cách đây 3 tháng song dự kiến của những người còn lại thì khi in bộ sử 30 tập vào năm 2019 thì ông Phan Huy Lê vẫn đứng tên Tổng Chủ biên. Đây là thông tin ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết trong video clip mà ông thuyết trình tại Câu Lạc bộ Café Số- Số 02, Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội sáng Thứ Bẩy ngày 03/11/2018. Theo ông Nguyễn Mạnh Hà thì nhất nhất mọi chuyện đều làm theo chỉ đạo của ông Phan Huy Lê.
Điều này cho thấy "công" của ông Phan Huy Lê trong việc ra đời bộ sử.
Điều này cũng cho thấy ông Phan Huy Lê cùng ê kip đã viết lịch sử về chiến tranh, về kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ nhưng đã bỏ qua việc tìm hiểu về BẢN CHẤT CHÍNH TRỊ CUỘC CHIẾN TRANH. Điều này cực kỳ nguy hiểm như bài Trung tướng  Nguyễn Thanh Tuấn: PHẢI CHĂNG HỌ ĐANG PHI CHÍNH TRỊ HÓA NGÀNH SỬ HỌC? của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn đã chỉ ra. Ông Phan Huy Lê cùng ê kip đã cài  cắm ý định lộn sòng, thay đen đổi trắng bản chất của cuộc Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của cả Dân tộc Việt Nam.
Google.tienlang vừa nhận được bài viết của bác Luật gia Lê Thanh- một cây viết quen thuộc của Google.tienlang với tiêu đề VIẾT LỊCH SỬ KHÁNG CHIẾN KHÔNG THỂ BỎ QUA VIỆC TÌM HIỂU VỀ BẢN CHẤT CHÍNH TRỊ CUỘC CHIẾN TRANH.
Xin cảm ơn tác giả và xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!
*************
VIẾT LỊCH SỬ KHÁNG CHIẾN KHÔNG THỂ BỎ QUA VIỆC TÌM HIỂU VỀ BẢN CHẤT CHÍNH TRỊ CUỘC CHIẾN TRANH

Mời xem video clip ông Nguyễn Mạnh Hà thuyết trình tại Câu Lạc bộ Café Số- Số 02, Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội sáng Thứ Bẩy ngày 03/11/2018
Ông Nguyễn Mạnh Hà thuyết trình tại Câu Lạc bộ Café Số

I- V.I LÊNIN NÓI VỀ BẢN CHẤT CỦA CHIẾN TRANH
Theo V.I LÊNIN: “Chiến tranh là sự kế tục của chính trị bằng những biện pháp khác" (cụ thể bằng bạo lực). Theo V.I. Lênin, khi phân tích bản chất chiến tranh, nhất thiết phải có quan điểm chính trị - giai cấp, xem chiến tranh chỉ là một hiện tượng lịch sử cụ thể.
Theo quan điểm của chủ nghĩa MAC-LENIN: Chiến tranh là một thời đoạn, một bộ phận của chính trị, nó không làm gián đoạn chính trị. Ngược lại, mọi chức năng,nhiệm vụ của chính trị đều phải thực hiện tiếp tục trong chiến tranh.
Giữa chiến tranh và chính trị có quan hệ chặt chẽ với nhau:
+ Chính trị chỉ đạo, chi phối, quyết định toàn bộ tiến trình và kết cục chiến tranh, quy định mục tiêu và điều chỉnh mục tiêu, hình thức tiến hành đấu tranh vũ trang; sử dụng kết quả sau chiến tranh để đề ra những nhiệm vụ, những mục tiêu mới cho giai cấp, xã hội trên cơ sở những thắng lợi hay thất bại của chiến tranh.
+ Ngược lại chiến tranh là một bộ phận, một phương tiện của chính trị, là kết quả phản ánh những cố gắng cao nhất của chính trị.
Trong thời đại ngày nay mặc dù chiến tranh có những thay đổi về phương thức tác chiến, vũ khí,trang bị, song bản chất chiến tranh vẫn không có gì thay đổi, chiến tranh vẫn là sự tiếp tục chính trị của nhà nước và giai cấp nhất định.
 Đường lối chính trị của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn luôn chứa đựng nguy cơ chiến tranh.

II- TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH
-Trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng, HỒ CHÍ MINH đã sớm đánh giá đúng đắn bản chất, quy luật của chiến tranh tác động đến bản chất đời sống của xã hội. 
Khi nói về bản chất của chủ nghĩa đế quốc, Hồ Chí Minh đã khái quát bằng hình ảnh "con đỉa hai vòi", một vòi hút máu nhân dân lao động chính quốc, một vòi hút máu nhân dân lao động thuộc địa. Trong hội nghị Véc – Xây, Hồ Chí Minh đã vạch trần bản chất, bộ mặt thật của sự xâm lược thuộc địa và chiến tranh cướp bóc của chủ nghĩa thực dân Pháp. "Người Pháp khai hoá văn minh bằng rượu lậu, thuốc phiện". Nói về mục đích cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Người khẳng định: "Ta chỉ giữ gìn non sông, đất nước của ta. Chỉ chiến đấu cho quyền thống nhất và độc lập của Tổ quốc. Còn thực dân phản động Pháp thì mong ăn cướp nước ta, mong bắt dân ta làm nô lệ".
Như vậy, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, cuộc chiến tranh do thực dân Pháp tiến hành ở nước ta là cuộc chiến tranh xâm lược. Ngược lại cuộc chiến tranh của nhân ta chống thực dân Pháp xâm lược là cuộc chiến tranh nhằm bảo vệ độc lập chủ quyền và thống nhất đất nước.
-Xác định tính chất xã hội của chiến tranh, phân tích tính chất chính trị xã hội của chiến tranh xâm lược thuộc địa, chiến tranh ăn cướp của chủ nghĩa đế quốc, chỉ ra tính chất chính nghĩa của chiến tranh giải phóng dân tộc.
 +Trên cơ sở mục đích chính trị của chiến tranh, HỒ CHÍ MINH đã xác định tính chất xã hội của chiến tranh, chiến tranh xâm lược là phi nghĩa, chiến tranh chống xâm lược là chính nghĩa, từ  đó xác định thái độ của chúng ta là ủng hộ chính nghĩa, phản đối chiến tranh phi nghĩa.
-HỒ CHÍ MINH  khẳng định: Ngày nay chiến tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta là chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.
 +Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Người chủ trương phải dựa vào dân, coi dân là gốc, là cội nguồn của sức mạnh để "xây dựng lầu thắng lợi".
 + Chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng là cuộc chiến tranh toàn dân, phải động viên toàn dân,vũ trang toàn dân và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.
Theo tư tưởng HỒ CHÍ MINH, đánh giặc phải bằng sức mạnh toàn dân, trong đó phải có lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Kháng chiến toàn dân phải đi đôi với kháng chiến toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân,đánh địch trên tất cả các mặt trận: Quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao...
Sự khái quát trên đã phản ánh nét đặc sắc của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại mới và là một sự phát triển đến đỉnh cao tư tưởng vũ trang toàn dân của chủ nghĩa Mác – Lênin. Sự phát triển sâu sắc làm phong phú thêm lí luận mác xít về chiến tranh nhân dân trong điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam.
Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngăn chặn được chiến tranh là thượng sách. Người cố gắng dùng các phương thức ít đổ máu để giành và giữ chính quyền. Khi đã phải dùng chiến tranh thì sự hi sinh mất mát là không tránh khỏi. Do đó, Người thường xuyên nhắc nhở các cấp, các ngành, toàn dân phải ghi ơn những người đã ngã xuống cho độc lập tự do của Tổ Quốc, phải chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ và đối xử khoan hồng với tù, hàng binh địch. Tư tưởng nhân văn trong quân sự của Hồ chí Minh được kết tinh trong truyền thống “ Đại – Nghĩa- Trí –Tín - Nhân”, “mở đường hiếu sinh” cho kẻ thù của truyền thống Việt nam, nó độc lập hoàn toàn với tư  tưởng hiếu chiến, tàn ác của thực dân, đế quốc xâm lược.
Trong lĩnh vực nghệ thuật quân sự, chủ tịch Hồ chí Minh luôn lấy  tư tưởng chiến lược tiến công, giành thế chủ động, đánh địch bằng sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng hình thức quy mô và mọi lúc mọi nơi. Khéo léo nhuần nhuyễn các yếu tố "Thiên thời, địa lợi nhân hoà" với "Chí, dũng, lực, thế thời, mưu" để đánh thắng địch  một cách có lợi nhất  tổn thất ít nhất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ  tịch Hồ Chí Minh, nghệ thuật tiến chiến tranh toàn dân, toàn diện của Việt Nam đã phát triển  đến đỉnh cao.

-Kháng chiến lâu dài dựa vào sức minh là chính
Xuất phát từ hoàn cảnh nước ta là một nước nghèo, kinh tế kém phát triển, vừa giành được độc lập lại phải đương đầu với thực dân, đế quốc có tiềm lực kinh tế quân sự mạnh hơn ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương “vừa kháng chiến vừa kiến quốc” để xây dựng và phát triển lực lượng ta, bảo đảm ta càng đánh càng trưởng thành. Người chỉ đạo: phải trường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh, “trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi”. Trường kỳ là đánh lâu dài, lấy thời gian làm lực lượng để chuyển hoá so sánh dần dần thế và lực của ta, giành thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. Tự lực cánh sinh là dựa vào sức mình, không ỷ lại, “phải đem sức ta mà giải phóng cho ta”, nhưng đồng thời phải hết sức tranh thủ sự đồng tình giúp đỡ của quốc tế, tạo nên sức mạnh tổng hợp lớn hơn địch để đánh và thắng chúng.

Tư tưởng cơ bản của Chủ Tịch Hồ Chí Minh về chiến tranh đã trở thành tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt và là nguồn gốc thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân ta. Ngày nay những tư tưởng đó còn nguyên giá trị, định hướng của Đảng ta trong việc đề ra những quan điểm cơ bản tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Do vậy, 
VIẾT LỊCH SỬ KHÁNG CHIẾN KHÔNG THỂ BỎ QUA VIỆC TÌM HIỂU VỀ BẢN CHẤT CHÍNH TRỊ CUỘC CHIẾN TRANH. Đây là cách làm hết sức nguy hiểm để họ nhằm cài  cắm ý định lộn sòng, thay đen đổi trắng bản chất của cuộc Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của cả Dân tộc Việt Nam.

Từ những phân tích trên, tôi đồng ý với nhận định của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn rằng khi viết bộ sử này, ông Phan Huy Lê cùng ê kip đã đi ngược lại quan điểm, phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-  Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng ta coi đó là thế giới quan, phương pháp luận của Đảng. Từ đó, họ cho mình cái quyền đưa vào sử những vấn đề gọi là “nhạy cảm”  như không dùng (bỏ) từ ngụy, viết cả sự việc “những sĩ quan, binh sĩ VNCH hy sinh trong cuộc hải chiến ở Hoàng Sa”!

Luật gia Lê Thanh
========
Mời xem bài liên quan:
23. Gửi nhóm lật sử: MỘT VỊ TƯỚNG VIỆT NAM TIẾT LỘ SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ “HẢI CHIẾN HOÀNG SA” 1974
25. Chống lật sử: HÃY GIỮ VỮNG Ý CHÍ CHIẾN ĐẤU…
26. Bằng chứng không thể chối cãi: NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG CHƯA BAO GIỜ TỪ BỎ GIẤC MƠ PHỤC DỰNG CỜ VÀNG BA QUE!
32. Gửi nhóm lật sử: Không thể xuyên tạc giá trị lịch sử của Chiến thắng 30/4/1975
33. Gửi nhóm lật sử: Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn và Trung tướng Nguyễn Quốc Thước trả lời trên Kênh QPVN: VÌ SAO LỊCH SỬ CHIẾN THẮNG 30-4 VẪN BỊ XUYÊN TẠC?

35. Nhân dịp 30/4: CÙNG NHÓM LẬT SỬ NGHE LẠI DIỄN VĂN TỪ CHỨC CỦA NGUYỄN VĂN THIỆU ...
36.
Phần 1. CÙNG NHÓM LẬT SỬ ĐỌC CUỐN SÁCH “NHỮNG BÍ MẬT VỀ CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM...” CỦA ÔNG CỐ VẤN BỘ QUỐC PHÒNG MỸ ...

38. Video BÀI GIẢNG LỊCH SỬ CỦA MỘT BÀ MẸ NAM BỘ CHO NHÓM NGỤY SỬ

160 nhận xét:

 1. lịch sử sẽ nhét phân vào miệng những thằng lật sử này

  Trả lờiXóa
 2. Quả là rất đau lòng và lo âu trước tình hình này. Không thể tin được.

  Trả lờiXóa
 3. Trần Văn Thắng- Hà Nộilúc 23:16 7 tháng 11, 2018

  Cảm ơn tác giả Lê Thanh!
  Nếu bỏ qua BẢN CHẤT CHÍNH TRỊ CỦA CUỘC CHIẾN thì rõ ràng bộ sử thành tập hợp hầm bà làng những thông tin về cuộc chiến.
  Nguy hiểm nhất là họ đang ấp ủ âm mưu ĐẶT TÊN LẠI CUỘC CHIẾN. Họ đang rắp tâm lật sử, xuyên tạc bản chất cuộc chiến.

  Đảng và Nhà nước ta luôn hô hào HỌC TẬP TẤM GƯƠNG HỒ CHÍ MINH.
  Bác Người Đất Thép được các bạn trẻ chủ trang và bạn đọc nghiêm túc ở đây coi là Nhà Hồ Chí Minh học!
  Mong bác có bài phân sâu hơn về TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH.
  Chúng ta học tập Bác chủ yếu là học tập và giữ gìn, áp dụng vào thực tiễn cuộc sống hôm nay cái TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH chứ không đơn thuần chuyện cuộc sống đời thường giản dị của Bác....

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trần Văn Thắng- Hà Nộilúc 23:18 7 tháng 11, 2018

   Đính chính,
   Trên kia tôi bỏ sót 1 chữ.
   Nay xin bổ sung.
   ---
   "Mong bác có bài phân TÍCH sâu hơn về TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH.

   Xóa
 4. Trần Thị Thu Phương
  Quản trị viên · 1 giờ
  Làm sao những chiến sĩ Cộng Sản bị ngục tù có thể chịu đựng được 45 hình thức tra tấn man rợ nhất ở nhà tù côn đảo phú quốc?

  Trả lời: Lòng tin đất nước sẽ thống nhất, lòng trung thành với Đảng, nếu cung khai phản bội sẽ không dám nhìn mặt đồng đội, chẳng dám nhìn mặt mấy đứa con. Đó là những lý do giúp họ vượt qua đòn tra tấn bạo tàn của kẻ thù.

  Trả lờiXóa
 5. Phải nói là lâu nay phong trào chống lật sử luôn rầm rộ nhưng tựu trung vẫn chỉ là ta nói ta nghe, ở trong các nhóm của mình rồi chửi bọn chúng nhưng cũng chỉ là ta nói mình nghe, quân ta nói rồi quân mình nghe với nhau. Vì vậy tôi nghĩ cần phải có những nỗ lực nghiêm túc và (sáng tạo) để đưa những tiếng nói phản đối và phản luận đối với bọn phản bội này đến cho những kẻ cần nghe, bao gồm những người có trách nhiệm và những thủ phạm lật sử để răn đe chúng nó, và cũng để thuyết phục, giúp thay đổi quan niệm cho những người không hiểu biết nên hùa theo.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bác nói rất đúng.có ai nghe chúng ta nói đâu. tôi xưa nay tôi không tham gia tranh luân trên mạng vì cho đó chỉ là ảo, nhưng nay không còn ảo nửa rồi. vì đó là quốc sử, mà quốc sử là chính thống,sẻ truyền đời cho con cháu chúng ta.tôi thấy hình như một số không ít đã bị khống chế hoặc mua chuôc. thôi thì ta đi dường ta vậy.trước mắt bà con thân nhân liệt sỉ nên đưa con em mình về quê,chứ có thể một ngày nào đó chúng có thể phá hủy thì không có nổi đau nào hơn nữa. tôi luôn quan niệm chiến tranh chưa bao giờ chấm dứt và sẻ không bao giờ chấm dứt,nó chỉ biến thể từ dạng nầy qua dạng khác,nơi nẩy qua nơi khác mà thôi. đồng thời cũng rút kinh nghiệm là sau nghị quyết 15 ta đã xử lý hàng trăm tên ác ôn làm hệ thống chính quyền xã ấp của ngô đìng diệm lung lay.tạo điều kiện cho ta giải phóng các vùng nông thôn rộng lớn ở miền nam.đó là bài học lớn mà ta cần học tập

   Xóa
  2. 1-Lại (( tôi xưa nay tôi không tham gia tranh luân trên mạng )) Ngụy già nói nghe nhàm tai quá .
   2-((thôi thì ta đi dường ta vậy.trước mắt bà con thân nhân liệt sỉ nên đưa con em mình về quê,chứ có thể một ngày nào đó chúng có thể phá hủy thì không có nổi đau nào hơn nữa. ))
   -Ngụy già đang dùng thủ đoạn tâm lý chiến Mĩ Ngụy đóng vai người đồng cảm giả vờ thương xót ,chia sẽ với gia đình liệt sĩ những điều huyễn hoặc nhằm reo rắc tâm lý lo sợ ,hoang mang

   Hạ màn đi ngụy già .Thương hại lão già sắp chết ta đã cho mi còm ở một số trang vắng khách rồi mà chẳng biết thân biết phận ư?

   Xóa
  3. ông bạn hiểu lầm quá lớn.đây là lần thứ hai.tôi góp mặt ở trang nầy.lần một khi đinh la thăng còn đang chức đả nịnh bợ tên bokkry.tôi cũng có một ý kiến nhỏ.thời gian gần đây người<< anh hùng tuyên bố>>nói về lệnh chiến đấu ở trường sa vô cùng ngu dốt về kiến thức quân sự mà không ai phản biện cho rỏ ràng.vì một tướng tư lệnh thì không thể ra lệnh chiến đấu trực tiếp.mà chỉ là lệnh chiến lược cho cả một chiến dịch cq88.hắn đã lập lờ để xuyên tạc.trải qua nhiều việc tôi thấy rỏ ràng có âm mưu tổ chưc chặt chẻ chứ chẳng phải chứ không phải chỉ một vài kẻ thoái hóa đâu.nên cũng bi quan thật đấy

   Xóa
  4. KÍ TÊN : Ngụy già dấu đuôi hở ..đầu

   Xóa
  5. tôi lại có đôi lời cùng ông bạn về sự hiểu lầm và chấm dứt không làm mất thì giờ của ông bạn nữa.việc ông ký tên giùm tôi duy nhất đúng chữ già.ông bạn thữ nghĩ xem nếu không có thế lực bảo kê thì một lô những gương măt mang đủ thứ học hàm học vị mà họ có được là từ xương máu của cả dân tộc,những hột gạo chắt chiu,nhịn đói của cả nước để họ an nhiên học hành và bây giờ họ báo đáp được gì.tôi chỉ sơ lược vài ví dụ thôi như cái viện ids mà tôi gọi là << viện nghiê cứu lật đổ>>mà tiền tài trợ cho nó là của mỷ xuất phát từ viện nầy ra cái kiến nghị 72 vị đòi từ bỏ quyền lảnh đạo của đảng.họ có biết bao nhiêu đ/v đã lên máy chém.bao nhiêu đ/v đả ngã xuống khi tiếng hô .tay nhà văn<>ngang nhiên nói mỹ ngụy phải giết dân để tách dân khỏi việt cộng,tay khác thì bảo bọn nó tra tấn là để khai thác thông tin.tay họ dê tên tàu hùng hồn chưởi 80 phần trăm<> dân việt ngu kể cả các vị tiến bối trước đó và luôn cả cha ông ta là liệt sỉ.vì theo hắn ta thì pháp không đánh chiếm Việt Nam.chỉ mượn đường đánh trung quốc mà cả dân tộc ta lao vào đánh pháp thì không ngu là gì.vì vậy tôi gọi tay là << thằng chưởi cha.>>một<< anh hùng tuyên bố >>thì phát biểu ngu dốt không chút kiến thưc quân sự vì một Tướng Tư lệnh không thể ra mệnh lệnh chiến đấu trực tiếp mà chỉ là lệnh chiếc lược cho cả một chiến dịch cq 88.một tay giáo sư với <> đã quên rằng nhờ máu xương,cơm gạo của cái đất nước nghèo khổ nầy mà hắn có được danh tiếng rồi quay lại chưởi cái nền giáo dục đả đào tạo nên hắn.ngang nhiên gọi những trẻ em vùng sâu là .tôi gọi đám nầy là <>vậy.vì rác thì nơi nào cũng có.nhưng đám rác nầy là lớn giọng nhất,cái tôi thì to hơn trái đất,mang trên mặt nhiều danh xưng hào nhoáng.từ những ví dụ sơ sơ đó để thấy rằng những bi quan của tôi là có lý của nó.vì sao nó tồn tại ngang nhiên như thế??? .xin chào và chấm dứt

   Xóa
  6. Bác họ mình là giả phóng quân kể lại :

   Bọn Mĩ ngụy thâm độc và hèn hạ lắm. sau trận đánh ,chúng biết bộ đội ta sẽ đến thu lượm chiến lợi phẩm nên chúng để sẵn một vài quả lựu đạn đã mở chốt sẵn trên thân xác bọn lính ngụy ,chờ cho bộ đội ta lật xác lính ngụy lên để thu chiến lợi phẩm là ..Ầm.

   Thằng ngụy già ba que ở đây là một ví dụ điển hình cho lũ ngụy với thủ đoạn thâm độc hèn hạ .Thằng này mở mồm ra là nói dối ,tự còm ,tự trả lời bằng nhiều nick ảo . Nhiều lần nó giả vờ ..chửi bới còm của chính nó hay đóng vai người đối nghich với chúng nó .copy bài của người khác rồi lồng vào đó mãy câu từ xú uế

   Xóa
 6. Bài viết rất hay, những cái này do CN Marx Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đúc kết lại nhưng cơ bản đó cũng chính là đạo lý nghìn đời của dân tộc ta, của nước Việt từ thuở xưa đến nay. Từ cổ sử đến sự tích dân gian xưa, đến các tuồng cổ, cải lương, hát bội, các văn hóa lễ hội dân gian, các câu vè hay bia miệng thế gian, các nhừng gì liên quan đến văn hóa Việt đều thể hiện rõ đạo lý nhất quán này. Có thể nói đó chính là đạo lý chung của nhân loại. Chỉ có bọn Tây xâm lược ăn cướp lẫn nhau nhiều năm nhiều thế kỷ nên xem đấy là bình thường nên viết ra loại sử "hòa cả làng", nhét vào hết thành 1 mớ hổ lốn thông tin. Chính vì thiện ác không phân biệt nên ở Tây mới xảy ra nhiều tội ác, khủng bố, bọn tâm thần giết người, hiếp dâm, biểu tình bạo loạn, suy đồi đạo đức, tự sát vv.

  Trả lờiXóa
 7. Bộ "quốc sử" này và những phát ngôn của Nguyễn Mạnh Hà ở CLB Cafe là đủ để xếp vào diện cực kỳ phản động, vì nó đánh mạnh vào ý nghĩa tồn tại của VNDCCH, của CHXHCNVN, ý nghĩa tồn tại của chế độ ngày nay. Nó không chỉ nó xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ mà nó xuyên tạc luôn cả ý nghĩa CMT8 và tuyên ngôn độc lập Cụ Hồ, ngày độc lập quốc khách VN. Vì thời điểm đó làm gì có bọn "Quốc Gia" hay "VNCH" nào, lúc ấy bọn này chỉ là 1 đám việt gian rời rạc theo Nhật theo Tây để ăn trên ngồi tróc. Không tay sai của phát xít Nhật thì cũng tay sai của thực dân Pháp. Lúc ấy đám việt gian này đã dám tự xưng gì đâu.

  Tuyên bố độc lập và hình thành VNDCCH là chính danh, thì sự thành lập các "quốc gia" khủng bố mang tên "Quốc gia" (Bảo Đại), "VNCH" (Diệm và Thiệu) rõ ràng là vi hiến và phạm pháp, không có chính danh, không có danh phận thật sự. Như vậy theo các sử quan thời xưa không chính danh thì gọi là ngụy là đúng rồi còn gì, theo đúng đạo nghĩa của dân tộc và thói quen viết sử của dân tộc chứ có phải của riêng Cộng sản đâu.

  Do vậy bất kỳ kẻ nào như Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Mạnh Hà, các "bộ sử" bảo chính quyền ngụy là chính danh thì nó không chỉ có xuyên tạc KCCM mà còn xuyên tạc luôn cả ý nghĩa của CMT8 và ý nghĩa, danh phận của VNDCCH ra đời theo tuyên ngôn độc lập Việt Nam năm 1945 do Cụ Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình lịch sử, tạo ra danh nghĩa pháp lý cho nước VNDCCH danh chính ngôn thuận làm chủ trên toàn quốc và chấm dứt sự thống trị của TD Pháp và PX Nhật ở VN.

  Vấn đề này đưa đến vấn đề kia. Nếu coi trọng Tuyên ngôn độc lập và sự chính danh của VNDCCH thì tất nhiên ngụy "VNCH" là ngụy rồi còn gì. Thế giới văn minh có ai chấp nhận luật rừng kiểu tao đang có 1 nước mà mày dựng lên 1 "quốc gia" rừng rú nào đó lên trên lãnh thổ của tao. Bọn ngụy đã không chính danh và cũng không có thực quyền chính trị khi Pháp và Mỹ nắm toàn bộ chính trị và kinh tế và quân đội. Như vậy nó không phải ngụy thì là gì? Như vậy làm sao có thể nhận thức về "hải chiến Hoàng Sa" (ngụy chiến Hoàng Sa) theo cái kiểu đưa tay sai lên làm anh hùng được? Như thế không phải là nhổ vào lịch sử thì là cái gì? Bộ "quốc sử" này muốn nổi loạn à, những tên phản động trong ngành sử đang muốn nhổ vào lịch sử? Còn những chi tiết mà bọn ngụy bắn vào nhau rồi bỏ trốn sang Phi Luật Tân thì sẽ viết làm sao, hay sẽ xuyên tạc bóp méo uốn nắn theo tâm lý chiến, hay sẽ bưng bít giấu luôn cho nó "khách quan"? Hả lũ chó! Lũ phản quốc vô loài!

  Trả lờiXóa
 8. Đây không rõ là quan điểm cá nhân của ông Mạnh Hà hay là quan điểm chung của viện sử, nếu đây là quan điểm chung thì quá nguy hại, nó mâu thuẫn độp nhau chan chát với hiến pháp quốc gia và đạo lý dân tộc, với chủ nghĩa Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh, với nền tảng tư tưởng và phương pháp luận truyền thống của Đảng, với các bộ sử, sách giáo khoa đã được xuất bản và dạy học lâu nay, và cách hiểu chung của người dân về cuộc kháng chiến chống Pháp Mỹ nói chung và bọn ngụy quyền nói riêng hơn nửa thế kỷ nay.

  Nếu không nói nó chính là các quan điểm phản động. Nó hoàn toàn là các quan điểm của tâm lý chiến Mỹ ngụy năm xưa. Nó hoàn toàn là quan điểm của tổ chức khủng bố Việt Tân ngày nay về chiến tranh VN, về cái gọi "VNCH", về lá cờ ba que, về lịch sử cách mạng VN. Nếu là các thời trước thì ông Nguyễn Mạnh Hà đã phải trả lại thẻ Đảng và cúi đầu tạ tội với tiền nhân, với các tiền bối cách mạng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đây là lời của tên xét lại,đứ phản bội chiêu hồi Lê Mạnh Hà chứ chẳng phải quan điểm của viện nào hết .
   Viện Lịch sử người ta im lặng không phải là người ta sợ mà vì người ta coi khinh .Cán bộ ,nhân viên ở đó ai còn lạ lão Hà bị phát giác chuyện trai gái bất chính nên cho về hưu non

   Xóa
 9. Sau bao nhiêu vụ thằng vne cũng rất là thận trọng đấy, gọi đt trực tiếp cho tay Thưởng hỏi đăng không. Thưởng "ok"!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nói như... thánh phán .

   Cho xin số ông thưởng để gọi cái?

   Ban tư tưởng văn hóa trung ương không kiểm duyệt báo chí ,về dở luật ra xem lại rồi hãy nói nhé

   Xóa
  2. VNE rất cuồng Mỹ. Hiện nó đang hít hà tự hào về Janet Nguyễn - mụ 3q chống Cộng điên cuồng, vô liêm sỹ - tiếp tục trúng cử Thượng viện bang Cali.

   Xóa
  3. Cứ tự diễn biến ,tự chuyển hóa đi .Bộc lộ nhiều vào rồi ..chết.

   Cụ Trọng là một người thâm trầm và tuyệt đối trung thành với Đảng ,với Tổ Quốc .Loại to đầu như Thăng ,Thanh ,trung tướng ,thiếu tướng đang tại vị cụ còn bỏ tù được thì sao cụ không dẹp nổi bọn phá hoại sự nghiêp cách mạng của toàn dân tộc núp trong chính quyền .Chủ hảo với rồi là cú tát nhẹ khời đầu đó .Chờ xem

   Xóa
  4. VNE giật tít hồ đồ: "Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Đức và Việt Nam đàm phán về Trịnh Xuân Thanh".

   Xóa
  5. Kí tên :Ngụy già tổ lái .

   Giả nhời :Muốn biết Trịnh Xuân Thanh có được thả ra như bọn ba que tung tin vit hay không ?Mời quý zị chờ đến bao giờ ông ấy ..chết

   BÀN VỀ BA QUE VÀ HỌ TRỊNH :

   Chính quyền chưa ra tay bắt tham nhũng.

   Lợn: 'Sao không bắt tham nhũng?'

   Chính quyền bắt đầu bắt tham nhũng.

   Lợn: 'Giả vờ chống tham nhũng. Bắt toàn những thằng cắc ké'

   Chính quyền bắt quan to tham nhũng.

   Lợn: 'Cộng sản lại triệt tiêu phe cánh lẫn nhau.'

   Tội phạm tham nhũng bỏ trốn.

   Lợn: 'Chính quyền làm ăn tắc trách, không đủ kiên quyết.'

   Chính quyền cho người sang tận nơi bắt tội phạm sau khi các biện pháp truy bắt theo luật lệ quốc tế và ngoại giao đều bất thành.

   Lợn: 'Sao lại bắt cóc người ta?'

   Tóm lại là lợn thích thì lợn chửi thôi! ��

   Qua vụ ông Thanh này một lần nữa chúng ta có thể thấy bản chất thực sự của tây lông và lợn cc.

   Thanh nhởn nhơ ở Đức đã lâu. Chính quyền Việt Nam đã phát lệnh truy nã qua Interpol. Thanh lập hồ sơ xin tị nạn. Thủ tướng Phúc đã nhắc đến chuyện này và yêu cầu phía Đức hợp tác ở Hội nghị G20 tổ chức tại Đức vừa qua. Chính quyền Đức chẳng những không bắt Thanh giao nộp mà còn xem xét chấp thuận hồ sơ của Thanh! Vậy bên nào đã vi phạm luật pháp địa phương và quốc tế? Rõ ràng là Đức đang bao che cho tội phạm mà còn lớn lối! Đúng bản chất tây lông.

   Cái đám lợn thờ tây lông lại không thấy thế. Bản chất khôn nhà dại chợ lại lộ ra. Nguyễn Quang A bày tỏ lòng trung thành với tây lông đã lên án chính quyền Việt Nam dùng 'luật rừng'. Vậy Đức đã dùng luật gì để chứa chấp một tội phạm trọng án trong 10 tháng qua bất chấp yêu cầu qua các kênh pháp lý và ngoại giao của Việt Nam?! Không bắt y về quy án thì khi Đức chấp nhận hồ sơ tị nạn, cấp phép thường trú thì sao bắt được nữa?!

   Lúc đó lợn sẽ lại chửi là chính quyền bất lực trước tội phạm tham nhũng! ��

   Nếu đổi ngược lại, một tội phạm của Đức trốn sang Việt Nam nhởn nhơ ở đó gần cả năm chờ nhận tị nạn. Chính quyền Đức phát lệnh truy nã không ăn thua. Thủ tướng Đức gặp mặt thủ tướng Việt Nam yêu cầu hợp tác giao người thì Việt Nam không những im luôn mà còn xem xét cho tội phạm Đức hưởng qui chế thường trú. Tình báo Đức sang Việt Nam bắt tội phạm về thì lợn sẽ nói gì?

   Chắc chắn lợn vẫn sẽ chửi chính quyền Việt Nam và đứng về phía tây lông thôi.

   Chăn một đám lợn khôn nhà dại chợ như thế không hề dễ do đó tôi rất thông cảm với chính quyền Việt Nam.

   Trên đây tôi chỉ giả sử có chuyện 'bắt cóc' xảy ra vì cho đến bây giờ, chính quyền Đức vẫn chưa đưa ra bằng chứng thuyết phục nào chứng minh ông Thanh bị 'bắt cóc'. Từ đầu đến đuôi vẫn là những cáo buộc không thể kiểm chứng. Chuyện không có bằng chứng cứng là rất buồn cười vì để chống khủng bố đã từng làm loạn Berlin, trên tất cả các ngả đường của Berlin phải có cả rừng camera an ninh. Vậy mà họ không trưng ra được bất cứ hình ảnh nào. Chỉ có một cách giải thích là an ninh Việt Nam còn thần thông quảng đại hơn cả các siêu nhân Mỹ! Không lẽ lợn đã chuyển sang bưng bô cộng sản?

   Xóa
  6. TRỊNH XUÂN THANH ĐANG THỤ ÁN TÙ, KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐI ĐỨC
   08/11/2018   Chia sẻ

   Thời gian gần đây, có một số tin đồn trên mạng cho rằng Trịnh Xuân Thanh đã được trả tự do và đã được sang Đức đoàn tụ với gia đình. Lý do là Nhà nước Việt Nam đã phải chịu sức ép từ phía Đức, do Việt Nam vi phạm pháp luật Đức khi tổ chức “bắt cóc” Trịnh Xuân Thanh từ Đức, nên Việt Nam phải trả Trịnh Xuân Thanh về Đức.

   Tuy nhiên, tại cuộc họp báo thường kì chiều ngày 8/11, người phát ngôn của Bộ ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, Trịnh Xuân Thanh vẫn đang thụ án tù và chưa hề có chuyện Trịnh Xuân Thanh đã được trả tự do và đi sang Đức.

   Trả lời câu hỏi của các phóng viên về chuyện đàm phán Việt Nam-Đức liên quan tới Trịnh Xuân Thanh bà Lê Thị Thu Hằng nói:

   Trịnh Xuân Thanh vi phạm pháp luật Việt Nam, đã bị đưa ra xét xử công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và hiện đang trong quá trình thi hành án.

   Như vậy mọi tin đồn trên đều là thất thiệt.

   Cũng liên quan tới quan hệ ngoại giao Việt-Đức, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc theo lời mời của phía Đức, ngày 1.11, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm với Quốc Vụ khanh đặc trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Đức Andreas Michaelis tại trụ sở Bộ Ngoại giao Đức.

   Hai bên đánh giá quan hệ hai nước còn rất nhiều tiềm năng hợp tác và nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp trong thời gian tới; cùng phối hợp xây dựng chương trình hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức vào năm 2020.

   Quốc Vụ khanh Andreas Michaelis đã vui vẻ nhận lời của Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và hứa sẽ thu xếp sớm thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp để tiến hành Đối thoại chiến lược giữa hai Bộ Ngoại giao.
   Phía Đức đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả với Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế và khu vực cũng như việc phía Việt Nam thực hiện tốt các cam kết quốc tế của mình. Hai bên nhất trí ủng hộ duy trì trật tự đa phương và thương mại tự do toàn cầu; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các tổ chức quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ Liên hợp quốc.


   Như vậy có thể thấy quan hệ Việt-Đức vẫn đang phát triển rất tốt đẹp. Điều này cũng góp phần bác bỏ những thông tin sai lạc, thiếu thiện chí thậm chí là phá hoại quan hệ Việt – Đức liên quan tới Trịnh Xuân Thanh.

   Xóa
 10. Ngày xưa khi Pháp đến VN không tính bọn giáo dân phản quốc thì bọn nhà Nguyễn cũng có 1 phe mà dân người ta gọi là phe chủ hàng, đây là bọn cơ hội chính trị, cho Tây là văn minh, sợ Tây mạnh. Người trung kiên thì quyết tâm chống lại. Ngày nay lũ phản tặc chính là hiện thân của bọn chủ hàng nhà Nguyễn.

  Với việc xuyên tạc đổi trắng thay đen, cơm trộn chung với cứt, coi người kháng chiến với lũ tay sai bù nhìn bán nước đều cùng 1 giuộc như nhau chứng tỏ bọn này theo mọi định nghĩa xưa nay, theo mọi giá trị xưa nay của dân ta thì là bọn VIỆT GIAN PHẢN QUỐC, bọn BÁN NƯỚC. Bọn Chúng đốt đền và xuyên tạc trắng trợn lịch sử chống xâm lăng của dân tộc và cách mạng VN.

  Trả lờiXóa
 11. Ai biết tên việt gian Nguyễn Mạnh Hà khi còn là dâm quan thì câm mồm dâm ô gái gú, khi nghỉ việc thì sủa bậy này nhà cửa, đt, fb ở đâu không vậy.

  Trả lờiXóa
 12. Xem ra bộ sách do Phan Huy Lê chủ biên sắp ra lò này phản động hơn gấp trăm lần so với bộ sách 15 tập do Trần Đức Cường chủ biên. Bộ sách của Trần Đức Cường chỉ gọi là chính quyền Sài Gòn chứ chưa dám gọi là "Việt Nam Cộng hòa", nghĩa là chưa dám coi đó là 1 nước, 1 quốc gia. Còn bộ sách của Phan Huy Lê và Nguyễn Mạnh Hà có vẻ như đã coi chính quyền ngụy SG là 1 nước riêng, 1 quốc gia riêng biệt và ngang ngửa với nước VNDCCH ở phía Bắc. Và đưa cuộc hải chiến Hoàng Sa vào với cách viết như đây là 1 "công lao" (bỏ mất quần đảo) của 1 quốc gia và 1 quân đội quốc gia. Đây hoàn toàn là phản động ở mức độ nguy hiểm và cao nhất. Lật sử ở mức độ hoàn toàn Mỹ hóa, Việt Tân hóa lịch sử dân tộc VN. Không rõ Phan Huy Lê có phải đảng viên hay không, nhưng ai tham gia vào dự án sách này mà là đảng viên thì hãy trả lại thẻ Đảng và rời khỏi Đảng này. Vì đó là hành vi phản bội ở mức cao nhất, biến lịch sử Đảng và lịch sử quốc gia nói chung trở thành cái mà ai cũng có thể nhổ rồi liếm, liếm rồi nhổ, nhổ rồi liếm lại, liếm rồi nhổ ra, vô liêm sỉ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nói luyên thuyên !
   Cứ tự diễn biến ,tự chuyển hóa đi .Bộc lộ nhiều vào rồi ..chết.

   Cụ Trọng là một người thâm trầm và tuyệt đối trung thành với Đảng ,với Tổ Quốc .Loại to đầu như Thăng ,Thanh ,trung tướng ,thiếu tướng đang tại vị cụ còn bỏ tù được thì sao cụ không dẹp nổi bọn phá hoại sự nghiêp cách mạng của toàn dân tộc núp trong chính quyền .Chủ hảo với rồi là cú tát nhẹ khời đầu đó .Chờ xem!

   Xóa
 13. Xin hỏi ông Hà cái tên "Việt Nam Cộng Hòa" có phải là tên nước, quốc hiệu quốc gia hay không? Trong khi lâu nay Đảng và Nhà nước VNDCCH, CHXHCNViệtNam, vì sự chính danh lãnh đạo của mình, vì sự chân thật, trong sáng của lịch sử, đã không công nhận, không coi đó là một quốc gia, mà nhấn mạnh đó là "bọn ngụy", đó là một ngụy quyền không chính danh, không hợp pháp. Thì sử sách cũng phải viết cho phù hợp với điều đó. Trống đánh xuôi kèn thổi ngược là sao? Sách sử sao lại có kiểu câu trước chém câu sau, trò nói ngược lại thầy như thế này. Xem ra qua một thời gian rất dài Diễn biến hòa bình len lỏi hoạt động và đã thành công sử dụng báo chí chính thống để lăng xê quảng bá cho hình ảnh của những kẻ phản bội, phản động, để bọn họ phụ trách mảng lịch sử và bọn họ đã chọn lọc, loại bỏ, đưa vào một lũ lâu la đốn mạt làm việc trong các viện sử, hội sử và cơ quan liên quan, những người trung kiên đã bị chúng đá ra ngoài hệ thống và giờ chắc không còn ai nữa. Nên những cuốn sách phản động gần đây mới liên tục được lọt lưới qua ải.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nói luyên thuyên !
   Cứ tự diễn biến ,tự chuyển hóa đi .Bộc lộ nhiều vào rồi ..chết.

   Cụ Trọng là một người thâm trầm và tuyệt đối trung thành với Đảng ,với Tổ Quốc .Loại to đầu như Thăng ,Thanh ,trung tướng ,thiếu tướng đang tại vị cụ còn bỏ tù được thì sao cụ không dẹp nổi bọn phá hoại sự nghiêp cách mạng của toàn dân tộc núp trong chính quyền .Chủ hảo với rồi là cú tát nhẹ khời đầu đó .Chờ xem!

   Xóa
 14. NGƯỜI ĐẤT THÉPlúc 04:28 8 tháng 11, 2018

  Bài viết của Luật gia Lê Thanh ngắn gọn nhưng đủ ý cần trình bày về nội dung cần nêu. Đây là một trong những bài viết hay trên Google tienlang.

  Anh Nguyễn Mạnh Hà, lúc đang giữ chức Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, tôi có gặp làm việc hai lần tại T.78, TP HCM. cuộc họp mặt một số cựu tù cung cấp tư liệu, trao đổi, góp ý để anh thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về tổ chức Đảng trong nhà tù Mỹ - ngụy. Sau đó theo yêu cầu của anh, tôi và mấy đồng chí gặp anh thêm lần nữa. Không có công việc liên quan nên tôi không có dịp gặp lại anh Mạnh Hà. Nhưng trong thâm tâm tôi quý anh khi biết anh đang đảm nhiệm một công việc quan trọng là hoàn tất phần lịch sử tổ chức Đảng trong nhà tù Mỹ - ngụy, Ban Bí thư đặt ra từ thời đồng chí Lê Khả Phiêu phụ trách đến lúc đó chưa làm xong.

  Thế mà...hôm nay khi biết quan điểm của anh Hà như trên đây, tôi thật sự buồn, nói đúng hơn là có phần hơi "sốc"!
  Nguyên nhân gì đã dẫn dắt anh Hà có quan điểm như vậy?
  Phải tiếp xúc trực tiếp trao đổi với anh ấy, cần thì tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề, qua đó hiểu quan điểm anh ấy sai chỗ nào, mới manh nha hay đã hình thành ra sao?

  Tư tưởng là lĩnh vực phức tạp lắm, có lẽ vậy TW chậm xử trí một số trường hợp "xiệu xạo", vì cần sự thận trọng?

  Tôi nghĩ TW phải tăng cường sâu sát, lãnh đạo, uốn nắn mạnh mẽ hơn nữa những trường hợp tư tưởng "có vấn đề" để giữ vững nền tảng chính trị của chế độ.

  Ý kiến trên mạng cũng cần, qua đó điều chỉnh nhận thức cho những người chưa kiên định, những người chưa nhận thức đúng. Còn tác dụng để báo động với lãnh đạo quan tâm xử lý thì không bằng cách gửi ý kiến góp ý trực tiếp đến các đồng chí lãnh đạo, kể cả người đứng đầu của Đảng. Xin nêu ý kiến như thế, mong các tướng lĩnh, CCB, cán bộ, đảng viên nghiên cứu cách đóng góp xây dựng để sự tác động đưa lại kết quả cao nhất.

  Trả lờiXóa
 15. NGƯỜI ĐẤT THÉPlúc 05:06 8 tháng 11, 2018

  Tôi kể chuyện lãnh đạo tư tưởng thời kháng chiến chống Mỹ cho các bạn nghe.

  Ban Tuyên huấn Khu Sài Gòn - Gia Định (T4) có tờ báo "Ngọn Cờ Gia Định" ra hàng tuần, in chữ chì 4 trang, khổ báo như tờ Tuổi trẻ ngày nay.
  Thư ký Tòa soạn là anh Hải Lý, giáo viên dạy môn Lý luận văn học trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào chi viện, nhưng Mỹ vào làm chiến tranh cục bộ, ngành giáo không cần, anh Hải Lý được lãnh đạo chuyển sang phụ trách tờ báo. Tết măm 1965, Ban biên tập tờ báo ra số báo Xuân, nhiều trang, in hai màu, có nhành mai khá bắt mắt.
  Mỗi số báo phát hành đều gửi cho lãnh đạo đọc để chỉ đạo thêm. Nhận số báo Tết này, đồng chí Tư Hoan, Trưởng ban Tuyên huấn T4 cho mời anh Hải Lý và anh Tám Gân phụ trách nhà in đến gặp làm việc.

  Số là, khi xếp chữ, một cột báo còn thừa chút giấy trắng. Để vậy mất đẹp nên anh em nhà in trang trí vào đấy đôi chim bồ câu đang chớp cánh bay lên. Anh em nghĩ như vậy cho có không khí "Xuân".

  Anh Tư Hoan nói với hai anh Hải Lý và Tám Gân:
  "Mỹ nó vào đánh ta, chúng ta đang chuẩn bị tinh thần đánh Mỹ, chiến tranh sẽ ác liệt, phải lãnh đạo tư tưởng cho anh em vững vàng chống Mỹ. Vậy mà tờ báo này lại trang trí đôi bồ câu gây cho người đọc ảo tưởng hòa bình? Sao các anh không đưa vào chỗ đó cây súng hay đôi trái lựu đạn để gây ý thức chiến đấu?

  Anh Hải Lý, anh Tám Gân nhận ra mình thiếu nhạy cảm về chính trị, nhận khuyết điểm với anh Tư Hoan.

  Chuyện anh Tư Hoan uốn nắn ấy không chỉ riêng cho hai người làm báo mà còn có tác dụng giáo dục cho toàn cơ quan, ai cũng nhận được bài học về việc thủ trưởng kịp thời lãnh đạo tư tưởng, qua đó giáo dục tinh thần chiến đấu cho mọi người.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chuyện ăn cơm QG thờ ma CS của ông Thép nhạt quá.

   Xóa
  2. ANH EM XEM CÁI NÀY CHO VUI VÀ NGỤY GIÀ XEM CÁI NÀY CHO THÊM PHẦN CAY CÚ

   “MA” CỘNG SẢN VÀ “CƠM” QUỐC GIA

   https://xichloviet.wordpress.com/2013/06/10/ma-cong-san-va-com-quoc-gia/

   TRÍCH :“Ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”

   Đó là câu nói từ cái thưở còn oanh oanh liệt liệt của cờ vàng dùng để tố khổ những người lãnh lương, hay bổng lộc của VNCH nhưng lại có cảm tình hay hoạt động hẳn cho “phía bên kia”.

   Cơm ở đây được hiểu là bổng lộc quyền lợi. Thế nhưng bổng lộc quyền lợi cũng không phải là của “quốc gia” các anh làm ra. Nó chẳng thể có nếu không có cái hầu bao của bu. Cờ vàng làm gì có “cơm” mà bảo rằng “cơm quốc gia”? Cơm của các anh hoàn toàn là của bu cả thế thì các anh phải nói rằng ăn cơm bu mới chính xác chứ ?

   Thế nhưng thừa biết rằng nói “ ăn cơm quốc gia thờ ma CS” để cho nó có vần chứ các anh ai cũng biết tỏng ra là người ta thờ Phật thờ thần thờ thánh chẳng ai lại đi thờ ma bao giờ, vả lại nói cho đúng mà có vần thì nó phải là “ ăn cơm bu thờ …. CS , nhét chữ gì vào bây giờ cho nó có vần đây , khó nói quá phải không các anh ?

   Các anh cũng biết rất rõ là CS cũng không phải là ma mà là kẻ thù các anh, là một thế lực làm cho các anh và cả bu các anh cũng phải run sợ. Nếu có thể gọi là ma thì họ là cái bóng ma xuất quỷ nhập thần làm cho các anh mất ăn mất ngủ. CS nó làm cho bu các anh thất điên bát đảo ngay khi vướng vào cuộc chiến VN, tiến thối lưỡng nan đến nỗi cuối cùng chỉ mong thực hiện được điều tưởng chừng là rất đơn giản là “rút lui trong danh dự” cũng không xong, rút mãi cũng không ra. Năm đời tổng thống Mỹ nuôi cơm các anh làm các anh ỷ lại cũng phải. Nhưng bu nuôi các anh không phải để các anh ăn báo cô mà để các anh tồn tại và cũng chính là để nuôi cái danh dự của chính mình, chứ cơm bu đâu phải đào được ở dưới đất, vớt được dưới biển đâu mà không tiếc.

   Nhưng rồi cứ như là định mệnh, danh dự bu vớt mãi mà không cũng được đến nỗi dù không bao giờ muốn nhưng bu bị buộc không thể dùng từ ngữ nào khác là “ thua cuộc” để cuốn cờ khỏi VN. Hệ lụy là cơm bu của các anh cũng phải bớt dần khẩu phần vì các anh tệ quá bu không còn kỳ vọng được gì nữa.

   Cờ vàng các anh thường hay bắt chước nhau nói như con vẹt những câu nói chống cộng dễ thuộc dễ nhớ, dễ phát tán, để tự khích lệ mình, khích lệ nhau . Giống như câu nói “Đừng nghe những gì CS nói hãy nhìn những gì CS làm” của Nguyễn Văn Thiệu. Câu nói “ăn cơm quốc gia thờ ma CS” các anh truyền miệng nhau nhão nhoét đến nỗi gần như anh cờ vàng nào cũng thuộc để chụp mũ kẻ khác . Nói như con vẹt thôi nhưng không một anh nào hiểu được tại sao chuyện “thờ ma cộng sản “ nó cứ lan tràn như dịch .

   Xóa
  3. NGƯỜI ĐẤT THÉP21:23 8 tháng 11, 2018
   Bàn Về "Ăn Cơm Quốc Gia, Thờ Ma Công Sản"

   Có một người (chắc là ngụy) cứ nói "Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Công Sản" hoài. Tôi không muốn nói, nhưng họ cứ nhai đi nhai lại mãi. Vậy nên tôi nói một lần này là đủ.

   Thế nào là Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Công Sản?
   Nghĩa đen, thì hiểu như vầy: Quốc gia trả lương, bìa ngoài họ là người Quốc gia. Nhưng sâu kín họ làm việc cho Công Sản.
   Có hai loại: Người của Cộng sản cài vào hàng ngũ Quốc gia, và người của Quốc gia tự nguyện làm việc bí mật cho Cộng sản.
   Ý nói những người này "phản chủ"!
   Nhưng "Quốc Gia" là chỗ nuôi những người như vậy. Họ nuôi Công Sản để đáng Quốc Gia, họ nuôi người Quốc Gia để phản lại Quốc Gia. Như chuyện sĩ quan quân đội Sài Gòn đảo chính giết anh em ông Diệm đó. Loại này "Quốc Gia" có nhiều, rất nhiều. Loại này thì phải gọi là chúa phản chủ mới đúng. Họ không thờ ma Cộng Sản mà giết, biến người Quốc Gia ra ma.

   Còn nghĩa bóng: ý nói Cộng Sản không có thật, Cộng sản yếu kém, bảy tên đeo tàu đu đủ không gãy...mắng chửi những người "thờ ma Cộng sản".
   Nhưng đó là lời của kẻ ngu dốt, không biết địch biết ta, những người làm Ma cho Cộng sản họ khinh khi kẻ đó là ngu si. Vì vậy, nên cuối cùng "Ma" Công sản chiến thắng "Quốc Gia", "Quốc Gia' đeo càng trực thăng chạy trối chết.

   Chuyện nói ở trên là thời "Quốc Gia" chưa chết.

   Nay thì phải đổi câu nói ấy ra như sau:

   "Ăn Cơm Cộng Sản, Thờ Ma Quốc Gia"

   Nước VN bây giờ do Cộng sản lãnh đạo. Tất cả cái ăn đều do người dân Việt Nam làm ra mà nước VN của Cộng sản nên CƠM là của Cộng sản.
   Nếu người kia là cựu ngụy đang ở nước ngoài cũng nhờ có Công sản cho đi, thậm chí nhờ có Cộng sản đuổi đi ngày nay còn sống có cái ăn ở nước ngoải cũng phải mang ơn Cộng sản Việt Nam.

   Thế nên đổi lại: Ăn Cơm Cộng sản là đúng rồi.

   Còn thờ ma "Quốc Gia"?
   Cũng rất chính xác.

   "Quốc Gia" chết queo từ 30-4-1975, rồi. Vậy ai còn tiếc thì họ thờ CON MA QUỐC GIA, chứ làm gì có "Quốc Gia" thật nữa đâu?

   Nên từ đây phải nói câu "Ăn Cơm Cộng Sản, Thờ Ma Quốc Gia", Ma đây đúng nghĩa đen, MA thì không có thật trên cõi đời này. Phải gọi như vậy mới đúng nhé LL!

   Xóa
 16. Hoàng Ngân Thươnglúc 07:09 8 tháng 11, 2018

  Thương xin chép luôn về đây stt nmới của bác Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn.
  ----
  Đôi lời cùng anh Nguyễn Mạnh Hà , nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng thuộc Học viện chính trị quốc gia HCM.
  Hôm qua dù bận việc tôi cũng cố xem cơ bản gần hết clip anh trao đổi tại CLB Cà phê số . Là người quen biết với anh tôi định gọi điện để trao đổi , song tôi nghĩ nói trên điện thoại khó hết ý vàn nhất là khi một người đã từng quen biết nhưng đã có thái độ khi nói về mình thiếu thân thiện thì chắc khi trao đổi cũng khó hiểu ý của nhau . Do vậy tôi dùng trang viết này để trao đổi công khai cùng anh và cộng đồng cư dân mạng cùng rõ về những quan điểm của anh khi phát biểu được đăng báo cũng như đăng trên clip dài trên 2 giờ ( và dù anh nhắc không đăng báo song cái clip này vẫn được công khai trên mạng xã hội .)
  Trước hết tôi có vài dòng nói về tôi trong mối quan hệ phê phán quan điểm xét lại lịch sử này . Tôi vào Đảng trong thời điểm chiến tranh chống Mỹ ác liệt nhất và vừa bước vào tuổi 18 , tuổi chớm đủ tiêu chuẩn để được kết nạp vào Đảng Nhân dân cách mạng VN , khi anh còn ngồi ghế nhà trường tôi đã là sĩ quan quân đội nhân dân VN ( cả anh Võ Tiến Trung cũng vậy ) , tôi cũng không có học hàm PGS , học vị Tiến sĩ như anh .. song cuộc sống luôn là như thế mình có thể hơn người này điểm này song cũng sẽ thua điểm khác đó là chuyện bình thường , tôi chưa bao giờ cho mình hơn người khác tất cả . Vài lời như vậy để chúng ta hiểu nhau .
  Về những nội dung anh đề cập đến lịch sử giai đoạn 1945-1975 tôi thấy anh đã phạm nhiều sai sót thậm chí có những sai sót không thể chấp nhận được . Đó là :
  Trước hết khi có người hỏi anh mối quan hệ giữa ông Phan Huy Quát nguyên Thủ tướng bù nhìn của chế độ ngụy ở Miền Nam VN thời điểm 1965 và sau đó là Chủ tịch cái gọi là Hội đồng liên tôn chống Cộng ở miền Nam với ông Phan Huy Lê như thế nào ? Anh lại trả lời chỉ là họ hàng bà con . Trong khi lúc bình thường anh luôn một thầy , hai thầy Phan Huy Lê và trong nghiên cứu anh luôn lấy trước tác của ông làm kim chỉ nam cho nghiên cứu lịch sử của mình , anh lại không biết rằng ông PHL là em cùng cha khác mẹ với ông Phan Huy Quát , một kẽ suốt cả cuộc đời làm tay sai cho giặc phản dân , hại nước mà hầu hết ai cũng biết mối quan hệ này , nhất là sau khi bộ sử 15 tập lúc đầu do ông PHL làm TCB sau này chuyển lại cho ông TĐC thay thế đã có những nội dung đánh giá và đưa vào Bộ sử này , đã bị dư luận xã hội , báo chí nhất là báo mạng vạch rõ .
  Thứ hai khi đề cập đên chế độ ngụy Sài Gòn , anh lại phạm sai lầm tiếp khi anh nói chế độ này ra đời theo nội dung của Hiệp định Giơ ne vơ . Thật buồn cho anh , với tư cách là nhà sử học giao cho làm chủ biện tập sử viết về giai đoạn này anh lại có thể trả lời như vậy , làm sao tráo trở đến mức cho rằng cái chính thể do Mỹ lật lọng xé toạc HĐĐ Giơ ne vơ dựng nên chính quyền bù nhìn này vào năm 1956 sau cái gọi là trưng cầu dân ý dưới họng súng , lưỡi lê và sự đàn áp đẫm màu đồng bào miền Nam là một thực thể ra đời từ HĐĐ Giơ ne vơ . Anh có nghe tiếng khóc than thảm thiết của hàng vạn gia đình có người thân bị Mỹ ngụy bắt bớ tù đày và giết hại dã man ( Chợ Được , Vĩnh trinh , Phú Lợi , ...) trên khắp miền Nam hay không . Anh hãy trả lời cho mọi người rõ chổ nào trong HD Giơ ne vơ nói đến sự ra đời hợp pháp cái chế độ phản dân hại nước này ... Và từ cách lập luận đó anh đi đến nói rằng chế độ này tồn tại độc lập và không thể phủ nhận họ là một quốc gia , là nhà sử học sao anh có thể trả lời như vậy , anh là người CS và anh là thầy dạy về LSĐ , về HCM , anh quên mất hay cố bỏ đi lời tuyên bố bất hủ của Hồ Chí Minh “ Nước Việt Nam là một , dân tộc Việt Nam là một ; Sông có thể cạn núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi “ và vì chân lý đó dân tộc ta đã đổ bao máu xương để có HĐ Giơ ne vơ , để đi đến thống nhất nước nhà .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hoàng Ngân Thươnglúc 07:10 8 tháng 11, 2018

   Vậy ai phá hoại điều khoản Tổng tuyển cử thống nhất hai miền Bắc - Nam trong HĐĐ này ? Anh hãy trả lời cho nhân dân được rõ . Anh thừa nhận chế độ ngụy là một quốc gia độc lập thì khác nào anh nói theo quan điểm của bọn ngụy ngày đêm ra rã chiến tranh tâm lý rằng Cộng sản Bắc Việt đang đưa quân xâm lược Miền Nam , và chúng tôi những đồng bào yêu nước ở miền Nam chúng gọi là quân phiến Cộng , một loại người chúng có quyền bắt giữ , bắn giết không cần xét xử .
   Tiếp theo anh nói chế độ ngụy được Liên hiệp quốc thừa nhận , anh tránh cách nói của ông nguyên thứ trưởng ngoại giao “ chế độ VNCH là thành viên của LHQ “, Ôi sao anh làm sử mà có thể sai lầm nghiêm trọng như ông ta , xin hỏi anh VNCH , cái chế độ bán nước này vào LHQ lúc nào ? Đừng nói càng như vị nguyên thứ trưởng đó anh ạ !
   Rồi anh cho rằng không dùng từ ngụy là cho khách quan và tránh miệt thị , khách quan kiểu của thầy PHL thực chất là không khách quan mà là nói theo kiểu Mỹ ; xin dẫn chứng cho anh biết thời chống Mỹ Đảng ta , Quân đội ta ( Quân giải phóng miền Nam và QDEND VN ) , đồng bào ta , rông ra là dân tộc ta và cả những người nghiên cứu lịch sử nước ngoài đều gọi đó là chế độ bù nhìn , tay sai và để gọn lại , nhẹ nhàng dễ hiểu đó là chế độ nguỵ , là nguỵ quyền và cùng với nguỵ quyền thì quân đội tay sai này ta gọi là nguỵ quân ; còn bọn nguỵ thì gọi là chính thể quốc gia ( VNCH ) và Mỹ thì gọi là chính quyền VNCH , nay các anh bỏ từ gọi dể hiểu của ta và gọi theo kiểu Mỹ là chính quyền VNCH , vậy đâu còn khách quan , và đâu còn sự thật các anh gọi theo phía kẻ thù của dân tộc và phủ nhận cách gọi của dân tộc ta , như vậy có đúng khách quan không ? Còn sao các anh bảo gọi nguỵ là miệt thi , vậy cả Đảng ta đứng đầu là Bác Hồ cả dân tộc ta trước đây gọi theo cảm tính không khoa học hay sao ? Các anh chỉ là lớp hậu sinh sao dám làm cái việc tày đình dám xúc phạm Bác Hồ và cả dân tộc , là nhừ trí thức anh có cảm nhận sai trái này không ? Cách gọi này là nhẹ nhàng nhất , còn không phải gọi là chế động bù nhìn , chế độ tay sai mà tội ác của nó chính là nguyên nhân dẫn đến hàng triệu đồng ta phải chét là hàng triệu anh hùng liệt sĩ phải hy sinh vạy mà các anh còn cho cách gọi đó là miệt thị ?Vì sao vậy anh NMH ?
   Anh nói tiếp rằng có công nhận chế độ này chúng ta mới có cơ sở pháp lý đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa , anh dẫn chứng nguyên tắc trong Công ước về luật biển 1982 của LHQ để bảo vệ cho quan điểm này , thì hết sức sai trái , nói như anh thì chúng ta phải công nhận chế độ thuộc địa của Thực Đan Pháp là hợp pháp hay sao ? Đừng vì động cơ sai trái mà dẫn chứng như vậy ? Một nguyên tắc cái gì của dân tộc VN thì không được xâm phạm và bất cứ chế độ xâm lược nào mà VN đánh đổ , VN đều kế thừa những gì thuộc về VN không cần phải công nhận tính hợp hiến của nó .

   Xóa
  2. Hoàng Ngân Thươnglúc 07:12 8 tháng 11, 2018

   Rồi anh lại nói về cuộc hải chiến Hoàng Sa tháng 1/1974 , anh có nghiên cứu về sự kiện này hay chưa , nếu chưa nghiên cứu thì hãy nghiên cứu ký rồi nói . Tôi trao đổi với anh mấy vấn đề : Thứ nhất xét về lý luận chế độ nguỵ không có Tổ quốc như thực tiễn và tôi đã nói ở trên , ai công nhận nó có Tổ quốc tôi kết luận với anh đó là kẽ phản động , là bọn ba que đang ra rã ngày đêm chống chế độ ; do vậy đừng bao giờ nói rằng họ bảo vệ Tổ quốc . Thứ hai xét về thực tiễn trận chiến năm 1974 chỉ là cuộc nguỵ chiến theo sự thoai hiệp Mỹ - Trung , Mỹ đồng ý cho TQ chiếm HS và ngược lại TQ giúp Mỹ ngăn ta không giải phóng miền Nam , bảo vệ sự tồn tại cuả chế độ tay sai SG , chính vì vậy đây chỉ là cuộc nguỵ chiến , mà cụ thể là HQ4 và HQ5 cùng các tàu chiến TQ tập trung tấn công tiêu diệt hai tàu HQ10 và HQ 16 , điều mà chúng không ngờ là HQ16 không bị đánh chìm đã cố lê lếch về quân cảng Đà Nẵng , để làm nhân chứng cho cuộc nguỵ chiến này bằng quả đạn phải 127 ly do Mỹ sản xuất của tàu HQ4 bắn trúng ; sự thật như vậy sao các nhà sử học không biết mà cứ dựa vào tài liệu bịa đặt của bọn nguỵ để rồi tự phong cho chúng là anh hùng , chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc còn gọi đó là những người hy sinh vì nước , anh có biết những con tàu này đã từng ngăn chặn bao lần các con tàu không số vượt biển vào nam và gây bao nhiêu tội ác với đồng bào ta . Chúng ta gác lại quá khứ chứ không phải là xoá đi quá khứ , với sử học điều đó là phi lịch sử .
   Mấy dòng trao đổi cùng anh để anh tự nhìn lại mình mà góp phần biên tập ác tập sử mà Đảng , Chính phủ , Nhân dân đã giao cho các anh , đừng để tiền của nhân dân lãng phí vì những sai phạm của mình .
   Chào anh vào gởi đến anh lời chào quen biết !

   Xóa
 17. Đây là cuộc chiến giữa lương tri đạo lý và bọn tiểu nhân bỉ ổi sẵn sàng nói láo những thứ cơ bản nhất mà rất nhiều người đều biết, như chuyện bọn ngụy bị LX và TQ chặn đứng làm gì vào được LHQ, như chuyện HĐ Geneva nội dung ở chỗ nào chỉ định thành lập ra đời ngụy quyền SG? Như chuyện hải chiến Hoàng Sa là kết quả của sự đi đêm Mỹ - Trung, Mỹ thỏa thuận cho TQ đến lấy Hoàng Sa, bọn ngụy bị ra lệnh đưa ra làm Chốt thí để làm cảnh, bắn vào nhau rồi trốn chạy sang nước Phi 1 cách rất mờ ám, sau đó có lệnh hủy bỏ tái chiếm Hoàng Sa trong khi máy bay có thể bay ra ngoài đó 20 phút, trong khi bọn Tàu chỉ có vài chiếc tàu cổ lổ được LX cho từ thời chiến tranh thế giới 2.
  Cuộc chiến chống lật sử cũng là cuộc chiến chống giặc nội xâm, chống tiêu cực, chống tự diễn biến tự chuyển hóa, cuộc chiến này ác liệt không không thua cuộc chiến chống tham nhũng.
  Làm sao có thể coi bọn này là các đồng chí khác quan điểm được ? Bọn nó xuyên tạc xương máu của bao nhiêu liệt sĩ đồng bào. Xuyên tạc lịch sử chống ngoại xâm của đất nước dân tộc này. Không chỉ có XHCN được mà còn có độc lập dân tộc. Đảng đã tuyên bố là theo Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội thì không được chỉ bảo vệ CNXH mà phải bảo vệ cả lịch sử chống ngoại xâm giành độc lập dân tộc, lịch sử bảo vệ đất nước. Bọn này nếu có người là đv thì chúng đã làm sai ngược phỉ nhổ vào điều lệ Đảng, ỉa vào điều lệ Đảng.
  Ngữ súc sanh này chỉ làm nhục đấng sinh thành mà thôi. Cơ quan sử học giờ toàn là chó và chó vậy hả. Bọn nó đưa toàn là chó vào 1 thời gian rất lâu rồi. Bọn tiểu nhân trơ tráo đê hèn này chúng sẽ gặc lấy ác báo! Súc vật!

  Trả lờiXóa
 18. Khác quan điểm hay ý kiến trái chiều là như trường hợp tranh luận cãi nhau coi nên xây cầu ở đâu, ở Tp A hay tỉnh B, nên dành tiền cho chuyện nào. Còn cái này không phải là trái quan điểm mà là chúng nó đánh mạnh vào sự hy sinh xương máu và giá trị của độc lập tự do, các câu nói các tư tưởng của CT Hồ Chí Minh, vào chính sử, quân sử, chiến sử, lịch sử chính thống của nước non này, lịch sử cận đại và hiện đại của đất nước Việt nam trong thế kỷ 20. Thì đây là phường đĩ thỏa đốt đền, phường đĩ sử rồi đâu phải là các loại quan điểm khác biệt thông thường, hay các nói láo bịa đặc thông thường. Mà cái này là bịa đặc trắn trợn, bịa đặc ra những cái chuyện rất nhiều người biết. Vậy bọn này chính là kẻ thù, là kẻ thù của nước này, dân tộc này. Đinh La Thăng, Đặng Ngọc Tùng vạ miệng nên chết, thì thằng Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thanh Sơn cũng sẽ vạ miệng mà chết. Súc sanh! Con người khác CON VẬT ở chỗ biết tới cội nguồn, biết phân biệt thị phi đúng sai, chánh tà thiện ác nhân văn. "Quốc sử" mà viết kiểu wiki cơm trộn chung lân lộn với cám thì nói "không ổn" là quá nhẹ rồi. Thảm họa sử học. Chưa gì mà đã thấy có vẻ như đống "quốc sử" Nguyễn Mạnh Hà này sẽ thúi nồng nặc còn nặng mùi hơn cả bộ sử Trần Đức Cương hay Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử chửi cụ Lê Đức Anh.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. GỬI NGÀI THỨ TRƯỞNG VỀ VƯỜN NGUYỄN THANH SƠN:

   Này ông thứ trưởng kia ơi.
   Sao ông lại nỡ vào ngồi cùng mâm.
   Chúng dùng ông để chúng đâm.
   Xỏ xiên, giáo lá, mị dân, lừa đời.

   Chúng là một lũ ăn chơi.
   Cùng nhau lường gạt người đời kiếm ăn.
   Chúng như con rận trong chăn.
   Hại dân, phản quốc trăm phần chẳng sai.

   Mong ông sáng mắt, tỉnh tai.
   Hãy nhìn cho kỹ kẻo hoài phí công.
   Chúng tôi, dân quyết rằng không.
   Tin lời bọn chúng, diệt vong giống nòi.

   Ông về nghĩ kỹ mà coi.
   Cái thằng phản quốc, phụ nòi giống kia.
   Cùng nhau một lũ ăn chia.
   Chúng dùng chính trị để lừa mị dân.

   Hôm kia tết đã một lần.
   Toàn dân ta đã vạch trần việt gian.
   Loại được phim chiếu dỡ gàn.
   Bởi đó là của việt gian đấy mà.

   Non sông này của chúng ta.
   Chứ không phải của lũ quà việt gian (quạ).
   Dù cho xuống biển lên ngàn.

   Xóa
  2. THIẾU VIẾT TIẾP:

   Việt Nam ta mãi muôn phần rồng tiên

   Xóa
 19. Ít ra bộ sử Trần đức Cường nó không dám gọi tên nước "VNCH" và không đưa vào hải chiến Hoàng sa trong chiến tranh Mỹ Việt trước giải phóng. Còn bộ sử Nguyễn Mạnh Hà này coi bộ sẽ là "thảm họa" và còn tởm hơn. Nghe nó nói mà có thể hình dung được đây sẽ là tận cùng của sự khốn nạn, tột cùng của sự đốn mạt, mất dạy, của bầy tiểu nhân bỉ ổi, bầy chó đê tiện vô loài. Bao nhiêu người đã hy sinh vì cuộc kháng chiến dành độc lập, bao nhiêu nạn nhân chiến tranh, tù Côn Đảo, tù Phú Quốc, chất độc da cam. Chúng táng tận lương tâm đến mức phỉ nhổ ỉa đái vào lịch sử cha ông nó rồi gọi đó là hòa hợp đoàn kết dân tộc và để "khách quan", để "nhiều người" (ba que chống phá, việt tân, bbc) chấp nhận được. Nhũng con vật này từ con người hóa thân biến thành con vật, thoái hóa xuống thành giống con vật hết rồi. Chả hiểu làm cách nào chúng nó thăng tiến trèo cao như không. Nếu cuốn sách đốt đền đào mả này mà xuất bản được thì phải coi lại chế độ này và cái đảng này.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu cuốn sách đốt đền đào mả này mà xuất bản được thì phải coi lại chế độ này và cái đảng này.???

   Trả lời: Lòi đuôi ngụy già

   Nói luyên thuyên !
   Chúng nó ,tụi chiêu hồi cứ tự diễn biến ,tự chuyển hóa đi .Bộc lộ nhiều vào rồi ..chết.

   Cụ Trọng là một người thâm trầm và tuyệt đối trung thành với Đảng ,với Tổ Quốc .Loại to đầu như Thăng ,Thanh ,trung tướng ,thiếu tướng đang tại vị cụ còn bỏ tù được thì sao cụ không dẹp nổi bọn phá hoại sự nghiêp cách mạng của toàn dân tộc núp trong chính quyền .Chủ hảo với rồi là cú tát nhẹ khời đầu đó .Chờ xem!

   Xóa
 20. Chữ ngụy không có gì phải e ngại cả. Không thể xét lại lịch sử chỉ cốt để làm hài lòng những người thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức lịch sử và ngôn ngữ học.

  Chữ ngụy theo nghĩa đen thì có nghĩa là "giả". Nhưng ở đây nó là 1 thuật ngữ để chỉ rõ bản chất tay sai, bù nhìn, bán nước của chính quyền và quân đội này, cũng như sự không chính danh, bất chính ngôn, sự không danh chính ngôn thuận của nó, sự bất hợp pháp của nó. Nội dung Hiệp nghị Geneve cũng không nói gì về nó (vì nó chưa ra đời), và cũng không đề cập gì đến tiền thân của nó là chính quyền Bảo Đại tay sai Pháp.

  Trong trường hợp này, nó đúng là một chính quyền, một quân đội, nhưng danh nghĩa quốc gia của nó là giả, "chính nghĩa" của nó là giả, sự ra đời của nó lên trên lãnh thổ đã tuyên bố thống nhất độc lập qua cuộc CMT8 năm 1945 là hoàn toàn bất hợp pháp. Sự ra đời của "Quốc Hội" giả danh của nó trong khi nước Việt Nam đã có Quốc Hội năm 1946 cũng là một sự tiếm danh tiếm quyền vi phạm luật pháp. Vì vậy, nó là ngụy.

  Khi sử dụng và dịch thuật các thuật ngữ thì do văn hóa ngôn ngữ khác nhau giữa các nước nên chủ yếu là nên dịch ý 1 cách tương đối. Còn dịch theo cách sát nghĩa đen của nghị Phước là e rằng không thuyết phục. Ông ta cho rằng ngụy quyền là "fake government". Thực tế, ngụy quyền dịch đúng với văn phong tiếng Anh thì phải là puppet government, nghĩa đen là chính quyền con rối. Ở đây theo tiếng Việt nó là 1 chính quyền bù nhìn, rút gọn là ngụy quyền.

  Chữ "ngụy" rất ngắn gọn đã chỉ rõ sự không chính danh, không hợp pháp và không có thực quyền của nó trong việc quản lý điều hành trong vùng mà nó kiểm soát, khi mà một thế lực ngoại xâm nắm giữ mọi quyền lực, quyền sinh sát, và nó còn không làm chủ được vận mệnh của chính nó, miếng ăn hay bao tử dạ dày của chính nó. Thì đó không phải là một "quốc gia" như cái tên "Việt Nam Cộng Hòa" đã tự xưng. Họ không đại diện cho Việt Nam, họ cũng không có một nền Cộng Hòa thật sự, do đó chữ ngụy ở đây đã cho thấy cái "giả" ở những chỗ đó.

  Do đó mà cuộc chiến trước 1975 gọi là kháng chiến chống Mỹ chứ không phải là kháng chiến chống ngụy Sài Gòn, hay trước đó là cuộc kháng chiến chống Pháp chứ không phải là kháng chiến chống Bảo Đại.

  Dân trí ngày nay cũng khá cao, ông Nguyễn Mạnh Hà cũng như các ông Nguyễn Thanh Sơn không nên cho rằng đã từng "làm quan" có quyền nói gì thì nói, nói cho sướng miệng một cách duy ý chí bất chấp sự thật lịch sử, sự thật khách quan những gì đã diễn ra trong quá khứ. Ở VN này người nghiên cứu lịch sử rất nhiều, các thầy cô dạy sử có rất nhiều. Xin đừng để nhân dân, sĩ phu, trí thức "ngoảnh mặt" bởi những hành vi đốt đền, đánh tráo lộn sòng lịch sử và xuyên tạc cả những sự thật khách quan rõ ràng của các vị.

  Mấy lời góp ý, trân trọng.

  Trả lờiXóa
 21. NGƯỜI ĐẤT THÉPlúc 11:52 8 tháng 11, 2018

  Tôi đang đọc lại cuốn sách "Tháng Ngày Tôi Sống Với Những Người Cộng Sản" của anh THANH NGHỊ - nhà Từ điển học của miền Nam. Anh ra chiến khu sau Tết Mậu Thân, là Phó Chủ tịch Liên minh các lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình; Thứ trưởng Bộ Văn hóa trong Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam; Giám đốc Thư viện Tổng hợp TP HCM.

  Cuốn sách tập hợp 25 bài viết, một bài dùng cho tên sách. Nhà thơ Chế Lan Viên viết Lời Giới Thiệu.

  Tác giả dùng bút pháp phân tích, lý giải khi nêu một sự việc nên người đọc luôn nhận ra điều mới mẻ, hấp dẫn.

  Xin trích một đoạn bài có nhan đề NGÔN NGỮ, đoạn này ít lý giải. Qua đoạn văn này, người đọc có thể liên hệ cuộc chiến hiện tại.

  ..."Ngôn ngữ như một thứ nhựa sống đầy sinh khí đã tràn vào sự vật được phục hồi những giá trị nguyên sinh của nó, được làm sống dậy, lớn lên, mạnh vô cùng. Có người chê đài phát thanh Hà Nội và Giải Phóng cứ lặp đi lặp lại mãi, ngày này qua ngày kia, năm này qua tháng nọ, những lời, những chữ, những từ ngữ, bất di, bất dịch. Có biết vì sao không? Chẳng sao cả. Ngôn ngữ cũng theo người mà đi chiến đấu. Một phút đã không thể lơi tay súng, một lời cũng không thể bỏ qua. Phải dặn dò buổi sớm. Phải nhắc nhở buổi trưa. Nếu cần, phải ghi cả vào giấc mộng. Cứ mở đài Sài Gòn, đài tiếng nói Hoa Kỳ thì rõ. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ trên hai mươi bốn tiếng, chúng hô hào chém giết và hủy diệt. Chúng đương đổi trắng thay đen. Chúng đương xuyên tạc sự việc. Chúng đương xuyên tạc lịch sử. Chúng đương biến tên cướp thành nhà tu hành và nhà tu hành thành những tên phá rối trị an. Chúng đương biến những tên bồi bếp thành những vị tổng thống và những vị tổng thống thành những tên sát nhân. Chúng nói tự do có nghĩa là nô lệ. Chúng nói dân chủ có nghĩa là độc tài. Chúng nói bầu cử có nghĩa là bỏ thăm gian lận. Và ngôn ngữ cứ theo bom đạn mà lớn lên, mà trưởng thành như những con người chiến đấu không mệt mỏi. Có ngừng nghỉ, cũng chỉ để mà tự tình với núi rừng, với cây cỏ đã cùng với mình mà đau xót và cùng với người nói lên sự sống dân gian gắn bó của mình"...

  Trả lờiXóa
 22. NGƯỜI ĐẤT THÉPlúc 12:38 8 tháng 11, 2018

  Và đây, đoạn trích bài LAO ĐỘNG của anh THANH NGHỊ. Đọc đoạn này tôi xúc động vì nhớ lại một thời với đồng chí, đồng đội lao động sản xuất.

  ..."Một lần, tôi đã nhầm một cách lý thú. Các cháu Xuân, Mai, Khởi đang chụm đầu lại để tán chuyện và hình như đang hồi sôi nổi. Tiếng cháu Xuân: "Chú Hai, chú vào đây coi cái này giùm tụi cháu". Tôi vừa ngồi xuống, cả ba cháu đều bật ngửa lòng bàn tay chìa ra: "Chú thử coi bàn tay đứa nào nhiều chai". Tôi chưa hiểu rõ mấy cháu đang bày ra trò chơi gì, nhưng tôi cũng cố tình chăm chú nhìn vào: sáu lòng bàn tay, cái lớn cái nhỏ đặt song song bày ra một màu hồng nhạt nổi bật nhiều cục u, cái lớn đã tua ở đầu, có cái mới nhú, cái nào cũng ửng đỏ pha lẫn một chút màu tai tái. Tôi phân vân chưa biết nên trả lời thế nào cho đúng nghĩa câu hỏi. Tôi cười: "Bàn tay nào cũng nhiều chai". Cháu Mai: "Chú coi, có phải cục chai này lớn hơn của chị Xuân không chú?". Cháu Khởi: "Của cháu lớn hơn và cứng hơn nhiều". Tôi nhìn, so sánh rồi buột miệng: "Phải". Có phản ứng của cháu Xuân tức thời: "Không phải? Chú binh tụi bây. Chai của tay cháu như vầy mà chú biểu thua tụi nó". Tôi lại cười: "Bằng nhau cả, chú thấy tay nào cũng có chai lớn chai nhỏ đồng đều". Các cháu đã rút sáu bàn tay lại nhưng mỗi cháu đều còn để bàn tay này ve vuốt vào lòng bàn tay kia xem chiều đắc ý lắm. Cháu Xuân bỗng thách thức: "Để coi, chừng nửa tháng nữa, tao sẽ hơn tụi bây". Tôi đã hiểu các cháu. Khoảng ấy, đương là mùa thi đua xây cứ mới và sắp có bầu bán chiến sĩ lao động. Tôi thấy là cho dẫu không thi đua, các cháu cũng đã đào hầm, đắp nền nhà suốt cả tuần không nghỉ. Tôi lại bị hớ khi đưa ra ý kiến: "Này, các cháu không nên để các cục chai lớn quá, cứng quá, cắt bớt đi, chú cho mượn lưỡi lam". Cháu Xuân cười, đôi bàn tay xoa xoa với nhau tỏ vẻ cho tôi là người không biết chuyện: "Cháu o bế mãi mới được như vầy đây chú!"...

  Trả lờiXóa
 23. NGƯỜI ĐẤT THÉPlúc 21:23 8 tháng 11, 2018

  Bàn Về "Ăn Cơm Quốc Gia, Thờ Ma Công Sản"

  Có một người (chắc là ngụy) cứ nói "Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Công Sản" hoài. Tôi không muốn nói, nhưng họ cứ nhai đi nhai lại mãi. Vậy nên tôi nói một lần này là đủ.

  Thế nào là Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Công Sản?
  Nghĩa đen, thì hiểu như vầy: Quốc gia trả lương, bìa ngoài họ là người Quốc gia. Nhưng sâu kín họ làm việc cho Công Sản.
  Có hai loại: Người của Cộng sản cài vào hàng ngũ Quốc gia, và người của Quốc gia tự nguyện làm việc bí mật cho Cộng sản.
  Ý nói những người này "phản chủ"!
  Nhưng "Quốc Gia" là chỗ nuôi những người như vậy. Họ nuôi Công Sản để đáng Quốc Gia, họ nuôi người Quốc Gia để phản lại Quốc Gia. Như chuyện sĩ quan quân đội Sài Gòn đảo chính giết anh em ông Diệm đó. Loại này "Quốc Gia" có nhiều, rất nhiều. Loại này thì phải gọi là chúa phản chủ mới đúng. Họ không thờ ma Cộng Sản mà giết, biến người Quốc Gia ra ma.

  Còn nghĩa bóng: ý nói Cộng Sản không có thật, Cộng sản yếu kém, bảy tên đeo tàu đu đủ không gãy...mắng chửi những người "thờ ma Cộng sản".
  Nhưng đó là lời của kẻ ngu dốt, không biết địch biết ta, những người làm Ma cho Cộng sản họ khinh khi kẻ đó là ngu si. Vì vậy, nên cuối cùng "Ma" Công sản chiến thắng "Quốc Gia", "Quốc Gia' đeo càng trực thăng chạy trối chết.

  Chuyện nói ở trên là thời "Quốc Gia" chưa chết.

  Nay thì phải đổi câu nói ấy ra như sau:

  "Ăn Cơm Cộng Sản, Thờ Ma Quốc Gia"

  Nước VN bây giờ do Cộng sản lãnh đạo. Tất cả cái ăn đều do người dân Việt Nam làm ra mà nước VN của Cộng sản nên CƠM là của Cộng sản.
  Nếu người kia là cựu ngụy đang ở nước ngoài cũng nhờ có Công sản cho đi, thậm chí nhờ có Cộng sản đuổi đi ngày nay còn sống có cái ăn ở nước ngoải cũng phải mang ơn Cộng sản Việt Nam.

  Thế nên đổi lại: Ăn Cơm Cộng sản là đúng rồi.

  Còn thờ ma "Quốc Gia"?
  Cũng rất chính xác.

  "Quốc Gia" chết queo từ 30-4-1975, rồi. Vậy ai còn tiếc thì họ thờ CON MA QUỐC GIA, chứ làm gì có "Quốc Gia" thật nữa đâu?

  Nên từ đây phải nói câu "Ăn Cơm Cộng Sản, Thờ Ma Quốc Gia", Ma đây đúng nghĩa đen, MA thì không có thật trên cõi đời này. Phải gọi như vậy mới đúng nhé LL!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ậy, cứ chết là thành ma hả? Vậy cái ông nằm ở Ba Đình 50 năm nay cũng là ma à?

   Ông Thép bậy bạ hết sức.

   Xóa
  2. Theo số liệu thống kê của ban quản lý lăng Hồ Chủ Tịch từ ngày 29-8-1975 đến nay đã có hơn 40 triệu lượt người vào lăng viếng Bác, hơn 7 triệu lượt khách quốc tế của 160 quốc gia vùng lãnh thổ vào lăng viếng Người.
   Còn tổng thống 3/ thì sao? Chết không dám công bố cho dân biết, không quốc tang , không có phái đoàn quốc tế nào viếng.
   Đố cả lò 3/ tìm được hình ảnh các phái đoàn quốc tế viếng tổng thống 3/.

   HỒ CHÍ MINH

   NGUỒN :https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh

   TRÍCH :

   Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

   là nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ XX, một chiến sĩ cộng sản quốc tế. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội

   Là lãnh tụ được nhiều người ngưỡng mộ và tôn sùng, lăng của ông được xây ở Hà Nội, nhiều tượng đài của ông được đặt ở khắp mọi miền Việt Nam, hình ảnh của ông được nhiều người dân treo trong nhà, đặt trên bàn thờ

   Ông được tạp chí Time bình chọn là 1 trong 100 người có ảnh hưởng nhất của thế kỷ XX.

   Qua đời:

   Hà Nội đã nhận được hơn 22.000 bức điện chia buồn từ 121 nước trên khắp thế giới.[165] Nhiều nước trong khối xã hội chủ nghĩa đã tự tổ chức truy điệu và đưa ra những lời ca ngợi ông.
   Thế giới thứ ba, người ta ca ngợi ông trong vai trò của người bảo vệ những con người bị áp bức. Một bài báo xuất bản ở Ấn Độ miêu tả ông là sự kết tinh của "nhân dân và hiện thân của khát vọng đấu tranh cho tự do và cho sự đấu tranh bền bỉ của nhân dân".[165] Những bài báo khác đề cao phong cách giản dị và đạo đức cao của ông.
   Phản ứng từ các nước phương Tây dè dặt hơn. Nhà Trắng và các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ từ chối bình luận. Báo chí phương Tây đặt sự chú ý cao đối với cái chết của Hồ Chí Minh.
   . Ngay cả những tờ báo đã từng phản đối mạnh mẽ chính quyền Hà Nội cũng ghi nhận Hồ Chí Minh
   Tang lễ được tổ chức vào ngày 9 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình với hơn 100.000 người đến dự. Hàng triệu người trên khắp đất nước Việt Nam đã khóc

   Di sản:
   Nhiều người dân Việt Nam yêu quý ông, gọi ông bằng cái tên thân mật Bác Hồ. Trong văn thơ, Hồ Chí Minh còn được gọi là "Cha già dân tộc". Một số dân tộc thiểu số Việt Nam, như Vân Kiều, Pa Cô, Kor, đã lấy họ Hồ vì yêu quý ông.[197] Ông được thờ tại nhiều gia đình Việt Nam,[6][198] cũng như tại nhiều gia đình Việt kiều ở Thái Lan,[199] Lào,...[200] Na Uy, Mỹ

   Quốc tế:

   Tại các quốc gia khác cũng có các nhà lưu niệm về Hồ Chí Minh
   Ngoài ra còn có rất nhiều đài kỷ niệm và bia tưởng niệm.
   Tại Việt Nam, Hồ Chí Minh còn được thờ trong một số đền, chùa và gia đình.
   Ngoài phạm vi Việt Nam, Hồ Chí Minh được tưởng niệm tại nhiều công trình trên thế giới.[217] Tên ông đã được đặt cho các đại lộ

   Nhiều nước trên thế giới đã phát hành tem bưu chính kỷ niệm ông:

   Tượng đài ông được đặt tại nhiều thành phố trên thế giới,

   Danh hiệu
   UNESCO và Nghị quyết kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của Hồ Chí Minh
   Xem thêm: Lịch kỷ niệm các nhân cách vĩ đại và các sự kiện lịch sử của UNESCO

   HÓNG NGỤY GIÀ CHỨNG MINH CÓ ĐOÀN QUỐC TẾ NÀO ĐÉN VIẾNG MẢ DIỆM   Xóa
 24. Đúng là theo như lời của tay Hà này ở clb cafe thì "bộ sử 90 tập" này của Phan Huy Lê, Nguyễn Mạnh Hà còn mất dạy khốn nạn hơn gấp bội so với "bộ sử 15 tập" của Trần Đức Cường. Bộ sử 15 tập kia không có "VNCH" và không có "hải chiến Hoàng sa". Trước đây các chòi báo phản động cũng dành nỗ lực để bơm tay Hà này lên giống như cách mà chúng bơm Dương Trung Quốc, Phan Huy Lê, Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Trương Trọng Nghĩa và các phần tử phản động, bốc thơm chúng lên báo chí, liên tục phỏng vấn ưu ái và đăng các bài vở của chúng. Nhưng trước kia tay Hà này chưa đến nỗi nào, chỉ có tiếng xấu về trai gái lăng nhăng mà thôi, còn về tư tưởng thì chưa thấy biểu hiện gì đang lo. Ngay cả phỏng vấn trên các phim tài liệu thì tay này cũng không gọi là "VNCH" mà chỉ gọi là "chính quyền SG". Nhưng có vẻ như quá trình tự diễn biến của tay này xảy ra trong thời gian làm việcc trong dự án bộ sử này của Phan Huy Lê lúc mà ông ta còn sống. Qua đó, nhóm làm việc trong dự án này đã bị ảnh hưởng bởi các tư tưởng của Phan Huy Lê, Nguyên Ngọc, Taylor, và họ đã tự diễn biến, tự nhồi sọ lẫn nhau trong quá trình thực hiện bộ sử rất dài này. Trong clip cũng thấy, tên Hà liên tục gọi là "thầy Phan Huy Lê" mộtt cách vô cùng thần tượng, xuyên tạc cả lý lịch gia đình ngụy của ông Phan Huy Lê. Đó cũng là công lao của chòi báo phản động khi hàng chục năm nay đã thành công xây dựng dư luận tốt cho các tay phản động trong Đảng này, cho những con Rận đỏ này, cho những con chó đỏ, bò đỏ lật sử này. Khiến cho chúng có fan, có thần tượng. Y hệt như Goocbachev năm xưa được Mỹ và báo chí giúp xây dựng hình tượng, xây dựng cho ông ta 1 lớp fan thần tượng khá đông, ở cả trong và ngoài đảng, đủ để bảo vệ và ủng hộ ông ta trước mọi chống đối, sự phản đối và phẫn nộ của quần chúng, đồng chí và đồng bào và cán bộ đảng viên khác. Rất tiếc ở ta khác bạn Nga, nên những Goocbachev VN đến nay vẫn chỉ dừng bước như Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thanh Sơn, không sao ngoi lên được. Nhưng không leo trèo thăng tiến được thì chúng vẫn cố dùng cái mõm chó để mà thỉnh thoảng lại sủa ra 1 tiếng, thỉnh thoảng lại gây ra 1 vụ để gây mất niềm tin của dân vào Đảng, để đẩy Đảng vào tư thế đối nghịch với đại bộ phận quần chúng nhân dân, đưa Đảng vào cái tiếng bất hiếu, nhổ đi rồi lại liếm lại, ỉa vào tiền nhân, ỉa vào lời nói người xưa. Trong khi thực tế đây là những sai phạm của các cá nhân được phân công phụ trách ngành sử học và tuyên giáo và báo chí, công tác tư tưởng. Những con sâu làm rầu nồi canh.

  Trả lờiXóa
 25. ĐM xã hội nó thành cái chó gì nhỉ. Đảo lộn giá trị . Đám lật sử muốn lộn sồng tất cả .

  Trả lờiXóa
 26. Các quan sử tự diễn biến này bị gọi là quan chó hay cẩu quan cũng có lý do của nó. Cứ gây thù chuốc oán, kết oán với mọi người thế này thì cũng có ngày bị trả giá. Các phát ngôn của Đinh La Thăng về Hòn Ngọc Viễn Đông, các phát ngôn của Đặng Ngọc Tùng về hải chiến HS, về lính 'VNCH' (ngụy), các phát ngôn của Nguyễn Thanh Sơn về sự 'chính danh chính thống' của ngụy quyền, khác gì vả vào mồm mình khi gắn ngụy quyền với LHQ, người ta cười vào mặt cho. Khinh! Rồi sự sụp đổ của báo Tuổi Trẻ sau hàng loạt bài viết quảng bá cho việc xét lại lịch sử, xuyên tạc lịch sử, rồi sự kỷ luật đối với báo Giáo dục Net VN. Cho thấy là sự xuyên tạc lịch sử là 1 trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn tới sự sụp đổ hoặc kỷ luật của những con người này, cơ quan tòa soạn này. Gây thù kết oán thì khi tìm ra cái gì là người ta đập ngay.

  Trong lịch sử báo chí VN chưa bao giờ có tờ báo nào bị đình bản 1 tháng như Tuổi Trẻ. Giờ hoạt động lại nhưng uy tín của nó đã bị sụp đổ hoàn toàn. Nó sẽ luôn là tờ báo bị e ngại, và luôn bị gắn trên đầu cái tiếng xấu đó. Sự nghiệp chính trị của Đinh La Thăng, Đặng Ngọc Tùng, Nguyễn Thanh Sơn cũng bị dừng bước. Khi đã bị trục xuất khỏi TW Đảng như Đặng Ngọc Tùng hay vụ Nguyễn Thanh Sơn bị giáng chức từ Chủ tịch cao cao tại thượng xuống làm đại sứ quèn thì sự nghiệp chính trị đi đoong rồi nên mới cố vớt vát sủa nhặng để mong được các quan Mỹ để ý đến. Loài chó khuyển mã đớn hèn là nó vậy.

  Phong trào quần chúng toàn dân bảo vệ lịch sử và chống ngụy sử đã diễn ra khá lâu 1 cách rất tự nhiên, bắt nguồn từ các bức xúc nội tâm trước các giá trị bị đảo lộn trong 1 cái xã hội sống nhanh sống vội sống ẩu tả như thế này, bệnh tự diễn biến lan đến trong ngành sử, ngành tuyên giáo, ngành báo chí xuất bản, giờ thì rận tràn lan, như bác Trương Tấn Sang nói là 1 bầy sâu chứ không phải chỉ vài con sâu. Ý kiến của tôi là nên đánh thẳng đánh mạnh vào cá nhân sai phạm thì mới ăn thua, tạo dư luận xấu cho chúng nó thì chúng nó mới chịu câm cái mỏ lại. Còn nếu cứ chỉ lý luận chung chung thì không ăn thua với bọn này. Chúng nó ỷ vào việc "không vi phạm pháp luật" và được Mỹ và quan tham bảo hộ bao che, các ô dù của quan tham bao che thì chúng nó sẽ không quan tâm đến lẽ phải. Dù chúng biết chúng sai thì chúng vẫn sẽ cứ làm thôi, vì có bị gì đâu mà không làm! Làm theo đơn đặt hàng mà, làm thì có lợi và vô hại thì sai thì vẫn cứ làm thôi. Phải biến cái "vô hại" này thì "có hại" cho chúng thì chúng mới ngừng. Tiên lễ hậu binh, muốn trị chó thì ngoài tính thuyết phục còn có tính răn đe nữa. Hiện nay bọn phản sử này sở dĩ lộng hành không coi ai ra gì như vậy là vì chúng nó có ô dù bao che từ 1 nhóm hoặc các nhóm thế lực lợi ích rất độc hại ở ngay trong Đảng thậm chí trong cả TW. Hãy nhớ là đừng nói đến chữ ngụy gì mà ngay cả cuốn sách "Gạc Ma VTBT" xuyên tạc vu khống cả 1 nhà lãnh đạo như cụ Lê Đức Anh đã "bán nước", "dâng đảo", "cấm nổ súng" mà còn lọt qua được hàng chục ngõ ngách, kiểm tra để xuất bản, và bây giờ dù có lệnh thu hồi thì chúng nó vẫn ngang nhiên bán trong các tiệm sách, ai sẽ thi hành lệnh thu hồi? Cho công an vào hàng sách tịch thu à? Rồi chúng nó lại quay phim trên di động rồi lu loa lên, kêu khóc với nước Mỹ, kêu gọi chính phủ Mỹ can thiệp. Nhưng bọn này và mọi người ngày nay sợ nhất là gì ? Xin thưa đó là DƯ LUẬN! Muốn bọn này ngừng lật sử thì chỉ có cách duy nhất là tạo dư luận xấu cho chúng nó. Đặt từ khóa tên họ chúng nó vào các bài viết. Phải chiến thắng trên mặt trận Google (SEO). Trên Google khi ai tra từ khóa "Nguyễn Mạnh Hà", "Dương Trung Quốc", "Nguyễn Thanh Sơn" thì ít nhất 2 trang đầu có bài viết nói về các sai trái của chúng nó.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh13:09 26 tháng 10, 2018
   Mỹ không "xâm lược" VN. Mỹ chỉ muốn giúp đồng minh VNCH ngăn cản âm mưu xâm chiếm của Bắc Cộng và đồng thời ngăn cản làn sóng Cộng sản từ nước bạn TQ bành trướng khắp Đông Dương.???

   GIẢ NHỜI :
   Suốt thời gian Mỹ cầm trịch làm chủ miền Nam và ngụy làm con chó giữ nhà cho Mỹ ở miền Nam họ đã "HÀO PHÓNG" cho không biếu không cho các quốc gia lân cận nước Việt Nam các lãnh thổ và lãnh hải đất đai như sau.

   Để lại cho các nước bạn

   – Từ 1956 – 1960 : Để lại cho Campuchia 5 đảo phía Tây Nam gồm : Hòn Năng (trong và ngoài), Hòn Tai, Hòn Kiến Vàng, Hòn Keo Ngựa và đảo Hòn Trọc.

   – Từ 1970 – 1971 : Để lại cho Malaysia các đảo ở Trường Sa gồm : Đá Én Ca, Đá Hoa Lau, Đá Kỳ Vân, Đá Sác Lốt, Đá Suối Cát, Đá Kiêu Ngựa và Bãi Thám Hiểm.

   – 1956 : Để lại cho cho Đài Loan (Trung Hoa Đài Bắc) đảo Phú Lâm, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Hoàng Sa. Vì Đài Loan là đàn em thân Mỹ.

   – 1959 : Tiếp tục để lại cho Đài Loan đảo Ba Bình (đảo nổi lớn nhất ở Trường Sa).

   – 1970 : Để lại cho Phillippines 10 đảo, đá gồm : Song Tử Đông, Thị Tứ, Loại Ta, Bến Lạc( Đảo Dừa), Vĩnh Viễn, Bình Nguyên, Bãi Cỏ Mây, Đá Cá Nhám, Đá Công Đo.

   – 1974 : Để lại nốt cho Trung Quốc toàn bộ Quần đảo Hoàng Sa sau khi TQ và Mỹ đạt được thỏa thuận, Kissinger lập công lớn cho TQ. Diễn màn kịch "hải chiến Hoàng Sa" để chuyển giao Hoàng Sa cho TQ trong 1 vụ bán độ dàn xếp tỷ số mà cộng đồng và nhiều nhà nghiên cứu đã bóc mẽ, trong đó có cả các tài liệu, hồi ức, hồi ký của các tướng tá Sài Gòn, của những người trong cuộc như nhân chứng thuyền trưởng Lê Văn Thự, người bị tàu ngụy và đạn Mỹ bắn suýt chìm tàu

   Xóa
 27. Hiệp Bình Dươnglúc 01:01 9 tháng 11, 2018

  May là đề suất vinh danh ngụy của đặng ngọc tùng bị bác nếu không thì họa hại khó lường. Đặng ngọc tùng là cái tay mà trước đây hay thích chém gió rất nặng mùi giống như Nguyễn mạnh hà này. May mà bị bác bỏ và im lặng đến giờ cũng là biết sợ rồi.

  Bây giờ ngành sử đầy rẫy đám tội lỗi nhơ nhuốc gây ô uế công đường, 1 thời gian dài bọn nó đưa kẻ gian đi vô và loại ra người ngay. Cho nên giờ ngành sử cũng như các ngành tư tưởng có quá nhiều rác rưởi, nhiều người là người của bọn này, nhìn đâu cũng thấy việt gian từ trái qua phải từ A tới Z.

  Giờ mà mấy ông Bộ Chính Trị mà để tâm đến vấn đề này và muốn chấn chỉnh thì cũng là 1 bài toán không dễ. Dẹp viện thì không được. Có thể hợp nhất và tái cơ cấu. Phải đuổi đi đám xuyên tạc lịch sử. Đám này có thẻ Đảng vứt trong nhà nhưng nó chỉ xử dụng thẻ Đảng để làm Miễn Tử Kim Bài 1 loại bùa phòng thân, còn thực tế nó dẫm lên đạp lên lịch sử lãnh đạo kháng chiến chống ngoại xâm của Đảng.

  Cũng nên biết là các dự án "bộ sử" dài như phim bộ Tàu này đều là đề suất và quyết của ông X (đồng chí X) khi còn làm đương kim tể tướng xứ Đông Lào. Ông này và bộ sậu rất thích xù lông chuyện Cát Vàng và Cát Dài, "không hy sinh biển đảo đổi lấy hữu nghị viển vông". Ông ta còn ca ngợi quân ngụy quân để át đi các chấn vấn về Vinashin ngay trên nghị trường. Mít sờ Beo cũng từng hoan hỉ đăng lên blog để quảng cáo cho dự án bộ sử dài như phim bộ này của X. Dự án này từng bị phản đối 1 thời gian dài vì nó có quá nhiều nhạy cảm, nó xét lại về chính quyền ngụy và nhà Nguyễn, đưa vào các thông tin về lịch sử mà nguồn tài liệu là từ "Cục tâm lý chiến VNCH" tức là đã vi phạm pháp luật nhưng thói đời ô trọc nên không ai xử bọn chúng. Có tiền thì nói ngang nói bậy cỡ nào cũng "đúng".

  Trả lờiXóa
 28. Ngoài mặt thì bọn nầy ngợi cả Đảng, nịnh bợ đảng, phát ngôn trung thành, đưa thẻ đảng ra trước mặt làm lá chắn để hù thiên hạ. Nhưng còn bên trong thì bọn chúng ngấm ngầm bao che hoặc đích thân xét lại lịch sử, xuyên tạc sự thật và dẫm đạp lên trên, ỉa đái lên lịch sử Đảng và lịch sử chống ngoại xâm của Đảng, như vậy khác gì ỉa đái vào Đảng. Hành vi này không khác gì những thằng con đốt nhà, đốt bàn thờ tổ tôn, đánh đập chửi bới cha mẹ mình, bất trung bất nghĩa bất hiếu với tổ tôn. Nếu đất nước này có những "ông" quan như vậy thì mới là khủng khiếp thật sự đúng nghĩa chứ không phải như nghị Nhưỡng đem mấy con số mà nước nào cũng có ra rồi chém gió.

  Trả lờiXóa
 29. NMH là đối tượng nằm trong "chiến dịch lăng xê" của lều báo cùng với các đối tượng phản động khác thường xuyên đăng đàn trên các báo phản động đuôi .vn mà nhiều người đã kêu mấy năm nay rồi. "Chiến dịch lăng xê" của lều báo phản động mục đích của nó là nhằm tạo nên những tiếng nói nổi loạn, trái chiều với tư tưởng truyền thống của Đảng nhưng lại có cân lượng trong xã hội, vì đã làm tiếp thị từ trước. Những tiếng nói này có trọng lượng trong xã hội là nhờ một thời gian dài được lều báo phản động làm pr, làm tiếp thị, bóc thơm và đánh bóng tên tuổi lâu ngày, thường xuyên xuất hiện trên báo chí và hình thành nên một "thương hiệu" cá nhân.

  Những tiếng nói hay ngôn luận trái với cách nghĩ của nhiều người lâu nay thì cần phải có các gương mặt uy tín, thì nhiệm vụ của lều báo phản động nằm trong hệ thống Diễn biến HB là tạo ra các gương mặt đó. Do đó khi mà DTQ và TTN ở trong quốc hội phát ngôn lếu láo về đặc khu và "nhượng địa" thì nhiều người dân nghe đài tin ngay, xem TV tin ngay, rồi kéo ra đường biểu tình. Sách báo cũng vậy, họ tin vì đó là những gương mặt tên tuổi, nếu không thì cũng chẳng biết những người đó là ai.

  Do đó ngay bây giờ hãy theo dõi các báo chí có vấn đề và xem kỹ, theo dõi kỹ họ đang pr cho những ai, thì sẽ đoán trước được mấy năm sau tên nào sẽ lộ hàng. NMH trong thời gian được pr thì không có biểu hiện gì đáng để ý, nhưng mấy năm sau quả nhiên y lộ hàng ra trước mắt mọi người.

  Trả lờiXóa
 30. Xin có vài dòng random thoughts thế này.

  Không 1 quốc gia, thể chế (chế độ) nào chấp nhận được việc một thế lực xâm lược dựng lên một tập đoàn phản loạn lên trên lãnh thổ của quốc gia đó, sau khi sắp thua (KC chống Pháp) thì dựng lên một tập đoàn phản loạn rồi bảo là trao trả "độc lập" cho tập đoàn phản loạn đó. Hãy nhớ là mặc dù năm 1945-1946 nhiều vùng khác trên đất nước vẫn bị thực dân Pháp - Anh chiếm đóng nhưng lúc đó Cụ Hồ đã tuyên bố độc lập, tuyên bố đất nước VN là một đất nước thống nhất từ Bắc chí Nam, cả 2 miền (hoặc 3 miền) là 1 nước. Từ đó, cả nước đều đã được Nhà nước, Chính phủ của ta sát nhập hành chính, thống nhất về pháp lý. Thực dân Pháp và bọn Việt gian tay sai (lúc này chưa "lập quốc") chiếm đóng là chiếm đóng trái phép, bất hợp pháp. Tập đoàn phản loạn đó thời xưa gọi là ngụy, thời nay gọi là tổ chức khủng bố. Bọn phản loạn này ngày xưa đi "khủng bố trắng" tàn sát nhân dân. Sau này đem đám tàn binh bại tướng qua đường Thái Lan và Lào tấn công khủng bố vào trong nước, rải bạc giả, đặt chất nổ cơ quan công quyền, bắt cóc ám sát cán bộ. Còn ngày nay thì tổ chức khủng bố Việt Tân với lá cờ ba que là biểu tượng vẫn gửi người đem súng ống vũ khí vào trong nước để âm mưu khủng bố, đặt chất nổ tượng đài Bác Hồ.

  Còn về lịch sử thì chỉ đến khi sắp thua năm 1950, để gỡ gạc thực dân Pháp mới dựng lên bọn ba que, "Quốc Gia" Bảo Đại là tiền thân của "Việt Nam Cộng Hòa" Diệm - Thiệu sau này. Sau khi Pháp thua hẳn sau trận Điện Biên thì Mỹ nhảy vào vì tiếc của, trước đó đã chi phí cho hầu hết cuộc chiến tranh này, nên không nỡ buông ra mảnh đất béo bở này. Nói Mỹ nhảy vào là những tên sĩ quan và binh lính (sau này là quân chủ lực). Chứ thật ra cuộc chiến tranh xâm lược tái chiếm VN của Pháp gần 100% là do Mỹ tài trợ. Sau khi Pháp cút thì Mỹ mới nhảy ra lộ diện. Như vậy, gọi bọn này là ngụy là khách quan với lịch sử, công bằng sòng phẳng với lịch sử. Nếu thời đó mọi người gọi bọn chúng là tổ chức khủng bố thì ngày nay sách sử vẫn phải ghi đó là tổ chức khủng bố. Không đánh đồng bên chính nghĩa với bên cướp nước phi nghĩa và đám tay sai được.

  Trả lờiXóa
 31. Tôi đồng ý và tôi cũng thấy là cộng đồng chúng ta có nhiều lý luận gia, bàn luận gia với những lý luận không thể phủ nhận được. Nhưng có lẽ như cuộc chiến này không phải cứ lý luận thắng chúng là thắng được bọn chúng. Vì như các bạn thấy, chúng nó có quan tâm đến lẽ phải đâu. Đến ngụy SG vào LHQ mà chúng nó còn chém được thì cái gì mà chúng nó còn không dám chém. Không nổ súng trước thì chúng nó biến thành cấm không cho nổ súng. Tên Nguyễn Mạnh Hà này trước đây còn xuyên tạc cả chiến tranh biên giới phía Bắc chống Đặng Tiểu Bình và phản động Bắc Kinh, chứ đâu phải chỉ có xuyên tạc riêng về 2 cuộc kháng chiến chống 2 đế quốc to. Toàn văn hiệp định Geneva bản tiếng Anh vẫn còn rành rành ra đó với nội dung "Sự chia cắt hai miền là tạm thời và không thể diễn giải bằng bất kỳ cách nào đó là sự chia cắt về lãnh thổ hay chính trị" mà thằng này đem xuyên tạc hô biến phù phép thành HĐ Geneva quy định thành lập ngụy SG. Thì tức là chúng ta phải hiểu là chúng nó bất chấp sự thật. Sự thật lịch sử với chúng nó là miếng giẻ rách hôi tanh không có giá trị gì cả. Đâu phải chúng nó chưa từng học sử. Đâu phải chúng nó chưa từng nghe thầy cô, cha mẹ giảng dạy về lịch sử, Đâu phải chúng nó chưa từng đọc các bộ sử trước đây. Tức là đây là bọn thiêu thân, các cỗ máy sủa mướn theo đợt đặt hàng của ai đó hay nhóm người nào đó, như nhiều người nói là xuất phát từ nước Mỹ.

  Phong trào chống ngụy sử là bắt đầu từ những cơn phẫn nộ tự nhiên, là 1 phong trào quần chúng cho nên rất là rời rạc mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy nói. Lý luận của chúng ta rất mạnh, vì đó là lý luận của Đảng, của Bác Hồ bao lâu nay, lý luận sử học chính thống xưa nay, xuất phát từ những cái rất thực tế, đó là sự thật lịch sử. Nhưng cuộc chiến với bọn xấu thời đại này đó không còn là cuộc chiến về lý luận mà còn là cuộc chiến về share bài, cuộc chiến về tiếp thị, quảng bá, cuộc chiến về kỹ thuật, nhất là kỹ thuật SEO Google và các cỗ máy tìm kiếm.

  Thằng Mỹ nó theo cách của Hít le là 1 điều bậy nói 1000 lần cũng sẽ thành điều đúng. Có thể thấy rõ ràng khi nó đặt tên "Nam Việt Nam", "Bắc Việt Nam" trong khi dân "Nam Việt Nam" bị Mỹ ngụy giết như ngóe. Nó gọi đi gọi lại đám Bắc Kỳ Công giáo di cư theo Tây là "Nam Việt Nam" riết rồi nhiều người nước ngoài cũng quen miệng gọi theo. Đó là cách của Hít Le cũng hữu dụng không ít. Nó giết người miền Nam và người miền Nam chống nó, nhưng nó có truyền thông thì cứ gọi đi gọi lại, lặp đi lặp lại bọn tay sai và bọn Bắc kỳ di cư là "Nam VN".

  Thằng Tây nó tin là cái gì cũng có thị trường của nó. Nói ngu cách mấy cũng có thị trường cho nó. Như cách suy nghĩ của đám lừa đảo kinh doanh đa cấp vậy. Nói ngu nói bậy nói bừa bãi cách mấy cũng có thị trường cho nó, cũng sẽ có những thằng ngu tin theo. Kinh doanh đa cấp xuất xứ từ đâu vậy bà con? Chính là từ bên xứ Mỹ văn minh chứ đâu.

  Trả lờiXóa
 32. Như 2 thằng Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Mạnh Hà chém gió là bọn ngụy vào LHQ, hay thằng Phước chửi ông Đức Anh là cấm nổ súng trước. CÁc bạn tưởng người ta ai cũng cười vào mặt bọn chúng, ai cũng biết chuyện à. Sai! Cũng sẽ có những thằng ngu tưởng thật tin theo, hoặc chọn lựa tin theo 1 cách cuồng tín thần kinh vì nhu cầu thủ dâm. 100% là thằng Hà nghe thằng Sơn chém trên Youtube rồi tưởng thật rồi sủa lại. Dùng phong bì thăng chức nên nào có kiến thức chuyên môn gì.

  Cho nên cái mà tôi ý muốn nói là không phải sự thật đúng sai gì là cái mà chúng nó quan tâm. Cái mà chúng nó quan tâm là làm sao tuyên truyền phát tán cho thật rộng rãi các quan điểm sai trái phản động đó. "Tiếp thị" cho thật rộng rãi để người này không tin thì có người kia tin. Như vụ "cho TQ thuê đất 99 năm" hay "CS bán đất cho TQ, bán hết vịnh Bắc Bộ cho TQ", "VN sẽ là khu tự trị như Tây Tạng vào năm 2020 theo nội dung của Hiệp định Thành Đô", nghe hoang đường như vậy nhưng vẫn có đứa tin. Mà 1 đứa tin thì nó sẽ loan truyền cho bạn nó, mẹ nó, bợm nhậu của nó, cho người khác nghe, truyền miệng cho nhau, dẫn đến biểu tình đập phá thỏa thích. Cho nên ai ở trong Đảng đang làm công việc chống Diễn biến hòa bình thì hy vọng các bạn để ý điểm này. Phải nâng cao kỹ thuật. Mặt trận giữa quan điểm đúng và quan điểm sai thật ra là diễn ra trên Google. "Thị trường" cư dân mạng là ở trên Google. Tiếc là các lều báo có SEO mạnh nhất hiện nay như Tuổi Trẻ đều là các lều báo có xu hướng phản động hoặc nhiễm bã độc ít nhiều. Vì thế cần phải cải cách báo chí.

  Còn với bọn thờ Mỹ như cha này thì thằng Mỹ nó cũng không dùng lâu đâu. Vắt chanh bỏ vỏ là nghề của Mỹ có chứng chỉ nhé. Như đám tay sai không làm chủ nổi cái mạng chó của mình, làm phật lòng Mỹ vì nghe theo Vatican chống Phật giáo quá đà tạo ra các vụ tự thiếu và tiếng xấu khắp thế giới, nên Mỹ nó giết cả nhà. Vậy đó, mà cứ nhận láo là 1 "quốc gia độc lập". "Quốc gia" gì mà cả nhà "tổng thống" bị giết như giết chó vậy? Nó chỉ cần ra lệnh cho bọn lính ngụy đi giết chứ cần gì "ám sát" như con điên kia tào lao.

  Tại sao nói bọn Mỹ sẽ không dùng bọn ngày nay lâu đâu. Vì Mỹ nó sẽ đặt câu hỏi ngay cả cha anh của mày mà mày còn đem bán đứng được, sự nghiệp giành độc lập của cha ông mày mà mày còn phản bội mặc cả trả giá đem ra bán rẻ được thì làm sao mày trung thành với tao lâu ngày được. Khi dùng người thì người có đầu óc đều tìm người tín nghĩa mà dùng, người tin được mà dùng, ai lại đi tìm bọn tiểu nhân hạ tiện, xấu xa bỉ ổi, bất nhân bất nghĩa mà dùng. Dùng người chứ ai lại dùng chó phải không. Ngay cả dùng chó hay chó săn thì cũng phải coi con chó này có xứng đáng trung thành hay không, hay chỉ đáng bố thí cho vài cục xương bơ thừa sữa cặn rồi sau đó đem ra làm thịt đãi khách.

  Trả lờiXóa
 33. Tạm thời bố thí cho vài cục phân, vài cục xương thừa để sử dụng tạm thời. Khi cần đem ra bán thì làm thịt đãi khách ngay, như vụ Mỹ thiệu giết lính hải quân 1 cách tàn nhẫn ở Hoàng Sa để đãi khách TQ.

  Nói tóm lại bây giờ là lúc mà long hổ tương tranh, Mỹ Trung đang ác chiến thương mại vô cùng quyết liệt gay găt. Nên VN bị biến thành 1 trọng điểm nhạy cảm mà Mỹ đang muốn dùng lấy để bủa vây TQ. Vì thế chúng ta thấy bọn chúng nó gần đây rất điên cuồng, gây ra hết vụ này đến vụ khác. Chống TQ điên cuồng và xóa tội cho Mỹ ngụy nhận giặc làm cha và rước Mỹ vào lập bàn thờ là đức tin của đám cuồng tín này hiện nay. Những con bò bị lợi dụng.

  Trả lờiXóa
 34. NGƯỜI ĐẤT THÉPlúc 08:45 9 tháng 11, 2018

  Đọc cuốn sách của anh THANH NGHỊ (tôi kể ở trên kia) nhiều chỗ làm tôi xúc động, rơi nước mắt. Thật bỗ ích vì qua đây nuôi dưỡng tình cảm và tâm hồn tôi thêm kiên định với lý tưởng đã chọn.

  Bài thì dài ngắn khác nhau, chữ nhỏ, mắt kém, đọc khó nhưng tôi cứ muốn đọc và lại muốn trích gửi cho ai thích đọc chơi. Nhưng ngại sẽ gây phiền vì không hợp với đề tài trên Google tienlang.

  Nhưng cũng xin mạn phép đưa vài đoạn để ai thích thì đọc:

  Bài VẬN CHUYỂN, 10 trang, cỡ chữ 12, nếu đưa hết phải 5,6 còm mới được. Không thể đánh nỗi. Bài này tác giả kể chuyện TNXP thồ hàng, và một cuộc biểu diễn chở hàng, cô gái TNXP tác giả đã gặp lúc từ Sài Gòn vào chiến khu, nay gặp lại cô đã chuyển qua TNXP.

  Xin trích một đoạn cuối bài:

  ..."Khi cuộc biểu diễn chấm dứt, tôi vừa rời khỏi hàng ghế dành cho khách thì có tiếng nói bên cạnh: "Chắc chú quên cháu rồi hả chú?". Tôi quay lại: trước mắt tôi là một cô gái mà tôi nhớ là mình đã có gặp đâu đó. Tôi còn bỡ ngỡ thì cô gái vừa nhìn ngay mắt tôi vừa nói tiếp: "Chắc chú không còn nhớ cháu, Ba, bốn năm rồi". Tôi cười, chống chế: "Chú còn nhớ lắm. Nhưng không rõ đã gặp cháu ở đâu". Vừa nói xong, tôi chợt hồi tưởng vừa bắt lấy tay cháu: "Ờ, chú nhớ ra rồi. Thật chú tệ quá. Nhưng cũng tại hôm đó, cháu đi vội quá. Không chào chú được một câu". Cô bé cũng tỏ vẻ vui mừng, tươi tắn: "Tại cháu phải đi gấp. Cháu thấy chú đang nằm nghỉ, cháu không dám lại chào". Rồi cháu nhìn tôi chăm chăm: "Trông chú vẫn khỏe mạnh. Không có khác gì cả". Tôi cũng nhìn cháu không chợp mắt: "Bây giờ chú mới trông cháu rõ. Suốt đêm hôm đó, thật chú không tài nào nhìn ra được cháu. Chúng tôi đều cười. Tôi hỏi: "Ờ, mà cháu sung vào đội ngũ này bao lâu rồi?". "Dạ, cũng thường thường thôi, chú". Nghỉ một lát, cháu xoay qua: "Thỉnh thoảng cháu đọc bài chú viết. Hôm đó, cháu đâu có ngờ là chú". Tôi cười: "Chú cũng thế, chú đâu có ngờ cô gái đưa xuồng chú đi đêm đó là cháu bây giờ. Ờ mà chú xin phép cháu được biết điều này. Cháu tên là gì". Cháu gái cười, bẽn lẽn: "Dạ, Duyên". "Gì Duyên?". "Nguyễn Thị Duyên".

  Chú thầm hẹn là sẽ viết về cháu thực hay, thực cảm động. Nhưng khả năng chú có hạn mà cuộc sống của cháu lại quá lớn, quá đẹp. Ghi lại hai lần gặp cháu, chú cũng đã hết tình trong những lời, những ý. Chỉ tiếc là mỗi lần gặp cháu thực ngắn ngủi. Lần đầu, trong một đêm mà chú là khách, cháu đưa xuồng vào khu, lần sau cùng, chú là khán giả được may mắn cháu nhận ra. Chú chưa nói với cháu được bao nhiêu thì đã có người nhắc chú đi dùng bữa tiệc trà một cách oan uổng. Chú lại không mời cháu theo được lúc đó, đến chiều chú phải trở về, cháu thì chắc cũng đã lên đường rồi. Cho đến bây giờ, chú chưa gặp lại cháu. Ờ, cháu bảo là có đọc bài chú thỉnh thoảng? Về cháu, chú viết còn ít quá, cũng là thực ít so với sự kéo dài kỷ niệm của riêng chú. Cháu đừng nghĩ: chú viết về cách mạng chứ chú viết gì về cháu. Chú thì nghĩ: nếu chẳng có những người như cháu thì làm gì có cách mạng".

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ông Thép chỉ cần giới thiệu ông Thanh Nghị cũng là người ăn cơm QG thờ ma CS như ông là đủ, cần gì phải dài dòng vậy.

   Xóa
  2. NGƯỜI ĐẤT THÉP21:23 8 tháng 11, 2018
   Bàn Về "Ăn Cơm Quốc Gia, Thờ Ma Công Sản"

   Có một người (chắc là ngụy) cứ nói "Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Công Sản" hoài. Tôi không muốn nói, nhưng họ cứ nhai đi nhai lại mãi. Vậy nên tôi nói một lần này là đủ.

   Thế nào là Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Công Sản?
   Nghĩa đen, thì hiểu như vầy: Quốc gia trả lương, bìa ngoài họ là người Quốc gia. Nhưng sâu kín họ làm việc cho Công Sản.
   Có hai loại: Người của Cộng sản cài vào hàng ngũ Quốc gia, và người của Quốc gia tự nguyện làm việc bí mật cho Cộng sản.
   Ý nói những người này "phản chủ"!
   Nhưng "Quốc Gia" là chỗ nuôi những người như vậy. Họ nuôi Công Sản để đáng Quốc Gia, họ nuôi người Quốc Gia để phản lại Quốc Gia. Như chuyện sĩ quan quân đội Sài Gòn đảo chính giết anh em ông Diệm đó. Loại này "Quốc Gia" có nhiều, rất nhiều. Loại này thì phải gọi là chúa phản chủ mới đúng. Họ không thờ ma Cộng Sản mà giết, biến người Quốc Gia ra ma.

   Còn nghĩa bóng: ý nói Cộng Sản không có thật, Cộng sản yếu kém, bảy tên đeo tàu đu đủ không gãy...mắng chửi những người "thờ ma Cộng sản".
   Nhưng đó là lời của kẻ ngu dốt, không biết địch biết ta, những người làm Ma cho Cộng sản họ khinh khi kẻ đó là ngu si. Vì vậy, nên cuối cùng "Ma" Công sản chiến thắng "Quốc Gia", "Quốc Gia' đeo càng trực thăng chạy trối chết.

   Chuyện nói ở trên là thời "Quốc Gia" chưa chết.

   Nay thì phải đổi câu nói ấy ra như sau:

   "Ăn Cơm Cộng Sản, Thờ Ma Quốc Gia"

   Nước VN bây giờ do Cộng sản lãnh đạo. Tất cả cái ăn đều do người dân Việt Nam làm ra mà nước VN của Cộng sản nên CƠM là của Cộng sản.
   Nếu người kia là cựu ngụy đang ở nước ngoài cũng nhờ có Công sản cho đi, thậm chí nhờ có Cộng sản đuổi đi ngày nay còn sống có cái ăn ở nước ngoải cũng phải mang ơn Cộng sản Việt Nam.

   Thế nên đổi lại: Ăn Cơm Cộng sản là đúng rồi.

   Còn thờ ma "Quốc Gia"?
   Cũng rất chính xác.

   "Quốc Gia" chết queo từ 30-4-1975, rồi. Vậy ai còn tiếc thì họ thờ CON MA QUỐC GIA, chứ làm gì có "Quốc Gia" thật nữa đâu?

   Nên từ đây phải nói câu "Ăn Cơm Cộng Sản, Thờ Ma Quốc Gia", Ma đây đúng nghĩa đen, MA thì không có thật trên cõi đời này. Phải gọi như vậy mới đúng nhé LL!

   Xóa
 35. NGƯỜI ĐẤT THÉPlúc 09:55 9 tháng 11, 2018

  Bài VỀ BÁC (anh THANH NGHỊ viết về Bác Hồ), dài 9 trang.

  Xin trích một vài đoạn:

  ..."Thực chưa có nhà ái quốc nào của thế giới lại nuôi một quyết tâm giải phóng dân tộc mình lâu dài được như Bác và tên tuổi lại là niềm mơ ước, được nhắc nhở như là một niềm hy vọng từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ người mẹ ở một làng hẻo lánh đến người con trai tại một quê hương nào đó, từ một thời đại qua một thời đại. Phong cách, phong độ của Bác vừa mang sắc thái cổ xưa sâu xa và bền chắc như một Nguyễn Trãi, vừa hiện đại khoa học và thực tiễn như của một Lênin, vừa cái cung cách quý phái như của một Lê Lợi, vừa cái tầm vóc ruộng đồng như của một Nguyễn Huệ, người hiện diện như là trí tuệ của thời gian qua bao nhiêu biến động lịch sử từ phong kiến đến tư bản chủ nghĩa, luôn luôn như mùa hạ đầy ánh nắng, đầy trăng sao soi rọi, mổ xẻ, phân tích, sống qua những thực tế và tư tưởng sâu nhất, sắc nhất của con người với trí thông minh để đương đầu với một kẻ thù độc ác đầy mưu mô quỷ quyết, với lòng dũng cảm để đọ sức với một sức mạnh vật chất khổng lồ.

  Bác đã đưa dân tộc của Bác ra khỏi vòng nô lệ dân tộc khác, mà là một dân tộc với sắc thái riêng, phong tư riêng mới trở thành giá trị, trở thành sức mạnh vì đã trở thành văn hóa.
  ...
  Có lẽ, nét đặc thù độc đáo nhất của nếp sống của những con người cộng sản ở đây là thế. Người là người của dân tộc Việt Nam. Tính là của dân tộc Việt Nam. Rõ ràng là sức mạnh đã bắt nguồn từ đó và sức mạnh chiến đấu cũng chỉ có thể từ đó mà ra.
  ...
  ...Sự phát triển vật chất của lịch sử vẫn mãi mãi là sự phát triển vật chất nó chỉ cần thiết cho con người trong sự phát triển riêng của mình về tinh thần, tình cảm như là những giá trị quý báu nhất, những bông hoa muôn sắc muôn hương tươi thắm nhất của chính loài người.

  Vì thế, theo tôi nghĩ và cảm xúc, Bác vẫn là Bác của dân tộc chúng ta. Bác là một người cộng sản vĩ đại nhưng Bác là người cộng sản Việt Nam, nên Bác là người cộng sản quốc tế được yêu quý nhất. Bác cũng không thể không là người cộng sản quốc tế vì không như thế thì cũng khó mà có người cộng sản Việt Nam hoặc người cộng sản đã không phải là người cộng sản và không có người cộng sản thì dân tộc Việt Nam ngày nay, bây giờ sẽ như thế nào?

  Cũng thời là những người bôn ba hải ngoại để mưu tìm thế cừu nước, không phải là cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, là những người không giàu tình yêu dân tộc.

  Cũng vì thế mà Bác đã làm cho dân tộc thành một sức mạnh vô địch. Vô địch vì đó là sức mạnh dân tộc, vừa tuyệt đối như là một khối độc lập vừa tương đối như là một thành phần tương quan của chung nhân loại".

  Trả lờiXóa
 36. Mỹ cút ngụy nhàolúc 09:56 9 tháng 11, 2018

  Đối với các chú bò đỏ lật sử, xuyên tạc bán rẻ cả lịch sử cha ông mình thì chúng là loại táng tận lương tâm. Nếu vi phạm lần 1 thì đánh vào quan điểm . Nhưng Nguyễn Mạnh Hà không phải vi phạm lần 1. Thằng này nhiều lần sủa láo trên "báo chí cách mạng" phản động. Vậy nên khi đã cố tình tái phạm nhiều lần, tuyên truyền xuyên tạc bán sử thì phải đánh thẳng phải cá nhân của nó, đời tư ô uế, ngoại tình thông gian, các sai phạm khác, tham ô, đút lót, chạy chức chạy quyền ra sao lôi ra hết. Có 1 thằng quan Trung Quốc cả ngày ca ngợi Đặng Tiểu Bình với Mỹ, hung hăng gào thét phải yêu nước như Tưởng Đài Loan, phải giữ chủ quyền ở "Trung Nam Hải", bị đặt vào diện theo dõi, ghi hình được cả đoạn "chí sĩ yêu nước .... Mỹ" đảng viên cấp tiến này chui vào xe van với 1 con phóng viên CCTV cả giờ đồng hồ. Tất nhiên con đó không phải là vợ của thằng già dê đã có vợ lớn vợ bé và đầy cháu chắt này. Công nhận già mà khỏe như trâu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cả BBC Việt ngữ, VOA Việt ngữ, RFA Việt ngữ và BBC Hoa ngữ, VOA Hoa ngữ, RFA Hoa ngữ đều công kích 2 đảng, 2 nước là không quyết tâm bảo vệ chủ quyền biên giới hải đảo. Bên tiếng Hoa thì công kích Bắc Kinh là không cương quyết về vấn đề chủ quyền như Đài Bắc (Đài Loan). Và công kích Trung Cộng (Chu Ân Lai) đã bỏ 2 đoạn trong Đường lưỡi bò của nguyên soái Tưởng Giới Thạch.

   Xóa
 37. Bài "Bộ quốc sử Việt Nam lần đầu tiên đề cập nhiều vấn đề nhạy cảm" trên VNexpess đã bị/được gỡ rồi.

  Trả lờiXóa
 38. viết sử không phải là chỉ viết những gì là sự thật mà trên sự thật đó phải biết nêu lên được bản chất của nó và đứng trên lập trường đúng đắn chứ không được mảy may một chút tư tưởng phản động hay ý đồ nào trong đó thì mới hoàn thành được nhiệm vụ viết sử của mình

  Trả lờiXóa
 39. Thấy các bác căng quá nên tui phải đợi chiến trường im tiếng súng mới dám nhoi ra bắn một phát.Tui có ý kiến như này : tui nhất trí với cách viết sử KHÁCH QUAN của ông Hà, ông Lê.Quốc sử là phải khách quan,chỉ nêu sự kiện,sự việc xảy ra thế nào, ngày giờ tháng năm nào,vv... để lưu truyền hậu thế.Còn việc đánh giá đúng sai,phải trái thì phải nằm trong các sách bình phẩm,đánh giá riêng trong từng thời kỳ, trong từng hoàn cảnh lịch sử.Một sự việc có thể đúng ở thời kỳ này,nhưng hậu thế có thể sẽ đánh giá khác tùy thuộc vào những dữ kiện bổ sung cũng như cách nhìn mới hơn của thời đại.Ví dụ, chính sách Cải cách ruộng đất lúc mới thực hiện thì có vẻ đúng nhưng bây giờ nhìn lại thì đúng là phần nào đã có tội với nhân dân.Cũng như chiến dịch đánh tư sản,chủ trương vào hợp tác xã,chính sách học tập cải tạo đối với Quân,Cán,Chính của miền Nam VNCH,vv... đã gây nhiều tranh cãi và gây mất đoàn kết dân tộc đến nay vẫn chưa hàn gắn được!

  Bởi vậy , theo tui thì Quốc sử là phải KHÁCH QUAN như ông Hà,ông Lê là hoàn toàn đúng . Còn muốn sử phải mang cả màu sắc CHÍNH TRỊ HÓA thì nên soạn thêm một bộ nữa đặt tên là ĐẢNG Sử do Ban tuyên giáo TW chủ biên để khỏi phải lo bị "lật sử"!!! Tui vốn xuất thân là bần cố nông nên suy nghĩ có phần thiển cận,nông cạn như bác Tú Nô ít học.Mong được thỉnh giáo bác Thép non và quí vị còm sĩ đỉnh cao trí tuệ ạ.Xin đa tạ!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mới liếc qua vài dòng của mày là thấy ngu dốt mất dạy rồi. Mày đọc cuốn sử của thằng Hà chưa mà biết là "khách quan"? Nó quảng cáo là "khách quan" thì mày tin ngay là khách quan à? Các sách sử phản động thì nó chính trị hóa theo hướng phản động, theo hướng quảng bá góc nhìn của lũ bán nước và lũ xâm lược chứ khách quan gì. Khách quan là phải công nhận bọn ba que (ngụy) làm bia sống cho Pháp ở Điện Biên Phủ chứ. Khách quan thì phải công nhận Mỹ đem 7 triệu quân vào xâm lược chiếm mọi quyền hành và nắm giữ mạng chó của ngụy SG chứ, đỉnh cao là 55 vạn quân năm Mâu Thân 1968. Khách quan thì phải công nhận sự độc lập của Việt Nam năm 1945 và lúc đó bọn chó săn của Pháp chưa "lập quốc" chứ. Nói láo về LHQ, về HĐ Geneva là khách quan đối với mày à con súc vật?

   Xóa
  2. Đưa ví dụ tầm phào nhé bợn Nặc danh 12:18 9 tháng 11, 2018 phản động. Cải Cách ruộng đất ngay sau đó đã được đánh giá là sai lầm và bác Hồ phải khóc tạ lỗi với nhân dân. Không phải chờ sau này mới được đánh giá là sai nhé. Ở đây không ít người học chuyên ngành sử hoặc đã / đang dạy lịch sử trong các trường từ phổ thông đến đại học, hoă.c đã từng tham gia biên soạn sách vở trước đây. Khi đã bàn về lịch sử thì phải hiểu biết sâu sắc thật sự chứ qua loa hời hợt là ăn đập.

   Xóa
 40. Cái này là giả ngu rồi, cả Nguyễn Mạnh Hà và Nguyễn Thanh Sơn đều giả ngu vụ "VNCH vào LHQ". Vì bất kỳ 1 thằng đầu bò cách mấy cũng phải biết là thời đó LHQ không nhiều nước, nhiều thành viên như bây giờ, mà LHQ khởi thủy là do Mỹ lập ra, sau đó các nước thân Mỹ vào trước. Các bạn bè của Mỹ thì Mỹ nói gì nghe đó. Nhưng lúc đó LHQ đã có Liên Xô vào rồi và tất nhiên dù cho nếu LHQ có muốn bọn ngụy vào thì họ cũng sẽ bị LX chặn cửa. Và rõ ràng ngụy quyền SG chưa bao giờ vào LHQ cả. Còn HĐ Genevè thì ngày nay rất dễ dàng đọc toàn văn, nguyên văn của nó bản tiếng Anh, làm gì có đoạn nào quy định cho ra đời "VNCH" hay bất kỳ quốc gia nào ở miền Nam.

  Đường ranh giới quân sự tạm thời này không thể bị diễn giải bất kỳ cách nào rằng đó là biên giới chính trị hoặc lãnh thổ.
  (6. The military demarcation line should not in any way be interpreted as constituting a political or territorial boundary.)

  Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã độc lập, lập quốc năm 1945, tuyên bố làm chủ cả nước, Quốc Hội bắt đầu hoạt động năm 1946.

  Hiệp định Geneve 1954 quy định vĩ tuyến 17 không phải là biên giới quốc gia, mà là "ranh giới quân sự tạm thời". Vậy thì miền Nam là của ai? Và thực tế người miền Nam cũng chống Mỹ và bị Mỹ ngụy tay sai giết chóc dã man, máy chém cũng là có thật, vật chứng rành rành ở viện bảo tàng. Vậy gọi là "VNCH" hay "Nam Việt Nam" (South Vietnam) thì làm sao là khách quan? Cái "khách quan" rừng rú gì vậy? Cái đó là nhồi sọ gạt người, tẩy não lẫn nhau để tự sướng chứ sao là khách quan được. "Khách quan" hay Mỹ quan, ngụy quan, Việt Tân quan, BBC quan?

  Nói chung hiện nay có quá nhiều kẻ ngu xuẩn nhưng thích tham gia tuyên truyền phản động về lịch sử, dạy mãi cũng không hết. Những thằng này nhiều phần là con cháu ngụy bị nhồi sọ từ nhỏ tới lớn nên mở miệng ra là nghe ra rất nhiều cái ngu. Thậm chí họ còn không phân biệt được vùng giải phóng, vùng xôi đậu với vùng tạm chiếm ở miền nam.

  Trả lờiXóa
 41. https://youtu.be/JTc1mDieQI8

  Trả lờiXóa
 42. Thật không ngờ, sau các phát ngôn vạ mồm vạ miệng tai tiếng của Đinh La Thăng, Nguyễn Thanh Sơn, Đặng Ngọc Tùng, Nguyễn Thanh Sơn, Chu Hảo, báo Tuổi Trẻ, Giáo Dục VN, giờ ông Mạnh Hà và VNExpress lại dẫm vào vết xe đổ này của những người trước. VNE cũng biết điều nên đã xóa bài nhưng không biết có phải tự nguyện biết sai hay không hay là phải chờ đt thổi còi mới chịu xóa. Còn Tuổi Trẻ là để đó khỏi xóa luôn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tuổi trẻ không đăng nên khỏi xóa

   Xóa
 43. Ông Võ Văn Thưởng đã phát biểu quan điểm chỉ đạo về bộ sử ngày 22/02/2017 tại buổi thông tin khoa học về “Một số thành tựu mới trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam” như sau: "Đây sẽ là bộ sử đồ sộ, chính thống nhất, nhìn nhận toàn diện, khách quan, công tâm, trung thực đối với sự kiện, nhân vật, diễn tiến của quá trình lịch sử của dân tộc từ trước đến nay. Nó không chỉ thể hiện quan điểm của các nhà lịch sử mà còn thể hiện quan điểm của Đảng, nhà nước".

  Trả lờiXóa
 44. Cho xin cái đường link ?

  Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghi...vinh danh ban quản trị GOoogle tiêng lãng 2014:((Thằng ngụy già ,hết tay sai cho Pháp rồi lại tay sai cho Mĩ .Gặp quân giải phóng thì tụt quần chạy suốt ,sang Mĩ thoát chết hoàn hồn núp bàn phím xuyên tạc nói dối mơ định giang san .Nó nhét chữ vào miệng tôi các đồng chí ạ ))


  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh19:26 9 tháng 11, 2018:
   Cho xin cái đường link ?
   Google miễn phí mà ông bạn. Cần bao nhiêu link ?
   http://www.nhandan.org.vn/chinhtri/item/32134002-thong-tin-khoa-hoc-%E2%80%9Cmot-so-thanh-tuu-moi-trong-nghien-cuu-lich-su-viet-nam%E2%80%9D.html
   https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/gs-phan-huy-le-chi-ra-khoang-trong-nguy-hiem-trong-sach-su-3545269.html

   Xóa
  2. TRẢ LỜI :Nặc danh18:43 11 tháng 11, 2018

   -Cũng là báo Nhân Dân

   NGUỒN http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/binh-luan-phe-phan/item/20799102-.html

   Thí dụ, các bạn gọi cuộc chiến giữa đa số người Việt Nam với 60 vạn quân viễn chinh Mỹ là "nội chiến" thì họ sẽ giúp các bạn thấy được cái hoang tưởng và ngu dốt như mắc bệnh tâm thần của các bạn bằng chính các tài liệu của Mỹ và nước ngoài, hoặc lời tự thú của Mỹ - ngụy.

   -Với quyết tâm “đánh cho ngụy nhào”, ông cùng đồng đội vượt qua mưa bom, bão đạn, tiến dần đến cửa ngõ Sài Gòn

   NGUỒN :http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/26151502-chien-thang-lich-su-30-4-qua-hoi-uc-cua-hai-nguoi-linh-cu-ho.html

   Bác Hồ khẳng định: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", "Lúc này chống Mỹ, cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mọi người Việt Nam yêu nước", "Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi", "Vì độc lập, Vì tự do,/ Ðánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào".

   NGUỒN: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/15030602-.html

   Xóa
  3. TRẢ LỜI Nặc danh18:19 9 tháng 11, 2018

   PHAN HUY LÊ (từ điển Wikipedia )

   NGUỒN :https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Huy_L%C3%AA

   -anh cả là cựu thủ tướng của chế độ Việt Nam Cộng hòa Phan Huy Quát

   Câu chuyện về Lê Văn Tám
   Trong bài viết đăng trên tạp chí Xưa và Nay số ra tháng 10 (năm 2009), giáo sư sử học Phan Huy Lê nói rằng ông đã được Giáo sư Trần Huy Liệu, Viện trưởng Viện sử học và cũng là Bộ trưởng Tuyên truyền hồi thập niên 1940 kể cho nghe nhân vật Lê Văn Tám là do ông Liệu dựng lên để cổ vũ tinh thần chiến đấu của người Việt. Ông Phan Huy Lê cũng nói rằng ông Trần Huy Liệu đã nói với ông và hai người khác trong một cuộc gặp: Sau này khi đất nước yên ổn, các anh là nhà sử học, nên nói lại giùm tôi, lỡ khi đó tôi không còn nữa. [9].

   Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Lý Châu Hoàn, ngoài câu chuyện tự kể này thì ông Phan Huy Lê không đưa ra được bằng chứng xác thực cho sự phủ định nhân vật Lê Văn Tám mà ông nêu ra.

   Mặt khác, lời kể của Phan Huy Lê cũng bị chỉ ra là có mâu thuẫn lớn: ông Trần Huy Liệu làm bộ trưởng Bộ Tuyên truyền trong giai đoạn cuối 1945 - đầu 1946, khi đó ông Phan Huy Lê chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 12 tuổi, không thể có chuyện ông Trần Huy Liệu lại tiếp đón ông Phan Huy Lê, gọi ông là "nhà sử học" và còn kể cho ông chuyện quan trọng như vậy.

   Ông Phan Huy Lê cũng đã nhầm lẫn giữa 2 trận đánh kho Thị Nghè (trận đánh kho của Lê Văn Tám diễn ra vào ngày 17/10/1945, còn trận đánh của công nhân nhà máy đèn Chợ Quán diễn ra ngày 1/1/1946, đây là hai trận đánh khác nhau). Ông Lý Châu Hoàn đã đăng bài phân tích, đưa ra các bằng chứng bác bỏ lời kể của ông Phan Huy Lê và chứng minh Lê Văn Tám là có thực, bao gồm các tài liệu thời kỳ đó cũng như lời kể của nhân chứng địa phương và đề nghị ông Phan Huy Lê đối chất[10]

   Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Thịnh còn tìm ra nhân chứng là ông Hồ Thanh Điền, từng là đội viên Thanh niên Tiền phong đoàn Trần Cao Vân, sau thuộc Chi đội 13 (tiền thân của trung đoàn 300), khẳng định Lê Văn Tám có thật: “Lúc đó đơn vị tôi đóng quân ở Trung Chánh. Ngay sớm hôm sau khi cháy kho xăng Thị Nghè, Nguyễn Thanh Hùng là chiến sĩ của tiểu đội tôi, nhà ở Đa Kao, chạy về báo tin: Thằng Tám trong xóm nhà tui là người đốt kho xăng hồi hôm đó!”.

   Ông Phạm Văn Đông là đồng đội, nhà ở 22/3 Hồ Văn Đại, TP. Biên Hòa thường xuyên nghe ông Điền kể chuyện này[11].

   Những năm sau đó, không thấy ông Phan Huy Lê nhắc lại chuyện này trên báo chí

   Xóa
 45. Hết chiến dịch lăng xê đám phản bội lại đến chiến dịch tấn công vào lịch sử Đảng, tấn công vào QĐNDVN, phi chính trị hóa lịch sử cách mạng, lịch sử quân sự Việt Nam, phi chính trị hóa quân đội, thậm chí phi chính trị hóa cả lực lượng công an, với lập luận rằng CA là để phụng sự người dân chứ không phải để bảo vệ chế độ.

  Nguyễn Mạnh Hà đã từng là viện trưởng viện sử Đảng thì dù cho có thăng chức nhờ chạy chọt, phong bì, còn bài vở luận án thì thuê người viết hộ, chi tiền để qua ải thì chí ít nhiều gì gã cũng từng ca ngợi cuộc kháng chiến chống Mỹ giành độc lập dân tộc. Thì gã không thể không biết về những chuyện đơn giản quá rõ ràng như LHQ, HĐ Geneva, nguồn gốc lý lịch xuất thân của chính quyền ngụy SG, hay chuyện bọn ba que tham chiến bên cạnh chủ Pháp ở ĐIỆN BIÊN PHỦ vv. Nên chẳng qua là gã cố tình tuyên truyền láo vì âm mưu thủ đoạn nào đó.

  Mục tiêu là xuyên tạc lịch sử, bịa sử, lật sử, tuyên truyền ngụy sử, xúc phạm lịch sử giành độc lập dân tộc, đánh vào Độc Lập Dân Tộc, ỉa vào Đảng, ỉa vào chế độ, Chính phủ, bịa đặt lịch sử, xúc phạm tiền nhân, hạ bệ chiến công, hạ bệ thần tượng, giải thiêng lịch sử, đốt đền lịch sử, đốt bàn thờ ông cha, đốt bàn thờ tổ quốc. Cuộc kháng chiến chống Mỹ để giành độc lập trên cả nước là do Đảng lãnh đạo, vậy chúng nó xuyên tạc tức là chúng nó không chỉ xúc phạm người xưa mà chúng nó còn muốn ỉa vào Đảng ngày nay, ỉa vào chế độ này, làm cho người ta chán Đảng, chán chế độ, thậm chí từ thất vọng quay sang coi thường khinh ghét, không còn ủng hộ và góp phần bảo vệ chế độ nữa, để thuận tiện cho Việt Tân và bọn ba que lật đổ chế độ trong tương lai gần, với sự chỉ đạo của các thế lực nước ngoài, có thể chính là các ông Mỹ, các công ty trùm mafia Mỹ, các quỹ dân chủ Mỹ, các ông chủ Mỹ, cũng có khi chính thị là Chính Phủ Mỹ, họ muốn chi phối VN để dễ dàng hơn trong việc thúc đẩy nước ta chống TQ cho họ.

  Khi tổ chức được biểu tình là 1 công 2 việc, 1 đá 2 chim, 1 là xô đẩy nước ta theo hướng chống TQ, 2 là thao dượt biểu tình để chuẩn bị cho các biến cố chính trị thay đổi chế độ, 1 kịch bản mà đã được Chính phủ Mỹ, CIA và gián điệp phương Tây lặp đi lặp lại ở nhiều nước khác nhau trên thế giới. Lợi dụng chủ đề Trung Quốc để thao luyện biểu tình. Ở ta đến nay cũng chỉ có đề tài TQ, và "yêu biển đảo", "yêu nước" là miễn cưỡng có thể kéo dân chúng ra đường làm loạn, sau 1 thời gian dài kích thích tinh thần thù Tàu thoát Hán của Thực Dân Pháp rồi Đế Quốc Mỹ cho đến nay. Đọc sử thời Pháp thuộc sẽ thấy được bọn Tây kiểm soát nhà Nguyễn và xây dựng 1 "văn hóa chống Tàu" trong dân thế nào, nhất là giáo dân, mục tiêu là chống lại liên minh Hàm Nghi (Tôn Thất Thuyết) và triều đình Mãn Thanh, đàn áp phong trào Cần Vương giành độc lập, chống Hàm Nghi, chống Tôn Thất Thuyết, chống tướng Cờ Đen Lưu Vĩnh Phúc 1 anh hùng chống thực dân khắp 2 nước Việt Trung và cả Đài Loan.

  Não trạng chống Trung Hoa của 1 bộ phận người dân có nguồn gốc sâu xa từ thời Pháp thuộc đó. Chứ xưa nay chúng ta ghét là ghét bọn vua quan phong kiến phương Bắc, bọn thủ phạm gây chiến chứ không phải ghét cả nước TQ hay nhân dân TQ. Đảng từng hoạt động bên TQ, Bác Hồ Cụ Giáp và rất nhiều lãnh đạo hoạt động thường xuyên bên TQ, sang TQ lánh nạn, tránh tai mắt Phòng Nhì Pháp. 2 Đảng có truyền thống anh em huynh đệ, cùng chống ngoại xâm ở 2 nơi, cùng chống Nhật và phương Tây. Ngày nay thì nhiều người dân vẫn đi lại làm ăn, học hành với TQ, nhiều người gần biên giới sang TQ lập nghiệp cũng như nhiều người TQ gần biên giới sang VN lập nghiệp. Các sản phẩm văn hóa mới nhất được ưa chuộng và phù hợp thị hiếu giới trẻ VN cũng đa phần là từ TQ, hoặc có nguồn gốc xuất xứ từ văn hóa TQ, kiếm hiệp, tiểu thuyết chương hồi, âm nhạc. Đó là những thực tế khách quan. Cho nên "chống TQ" thì giới chính trị Mỹ họ biết rằng họ chỉ kích được, nhử được 1 bộ phận cuồng điên, còn muốn dùng VN chống TQ thật sự thì họ phải tiến hành bằng chính trị. Dân Việt và dân TQ là anh em ngay từ truyền thuyết cổ xưa nhất là sự tích Lạc Long Âu Cơ, cho nên không có cách nào chia rẽ được.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Người Mỹ họ lợi dụng 1 số lãnh đạo quan chức cấp cao để xuyên tạc lịch sử kháng chiến chống Mỹ nhìn bề ngoài thì như là họ muốn gỡ tội cho chính họ, cho quân đội và CP của họ.

   Nhưng thật sự nguyên nhân đàng sau là: Họ muốn nhân dân mất lòng tin với chế độ và dần không còn ủng hộ chế độ nữa.

   Ở đây lại có 2 vế, vế thứ nhất là người trung kiên, đa số CCB thì sẽ cảm thấy là Đảng và chế độ quá hời hợt không để ý đến vấn đề bảo vệ lịch sử kháng Mỹ. Trong khi ở Nga khi đối đầu với miếng đánh này họ đã phản pháo bằng bộ luật chống xuyên tạc lịch sử, để tạo ra hành lang pháp lý và danh nghĩa pháp lý để trị bọn lật sử. Khi sự kiện xuyên tạc lịch sử chống Mỹ bị chính những người trong Đảng, những quan cao như Đinh La Thăng (ngã ngựa), Nguyễn Thanh Sơn (thất thế), Đặng Ngọc Tùng (ngã ngựa), Võ Văn Thưởng (thất thế) hay hạng tôm tép như Nguyễn Mạnh Hà tiếp tay thì tất nhiên uy tín của Đảng bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong những người, những gia đình trong cuộc chiến chống Mỹ, những người những nhà đã từng không tiếc nguy hiểm mà che giấu cán bộ, du kích, đào hầm nuôi bộ đội trong nhà. Mà con số này cũng lên hàng triệu, hàng chục triệu chứ có ít đâu. Chưa kể những người không liên can trực tiếp nhưng họ học lịch sử và thần tượng cuộc kháng chiến chống Mỹ, các anh hùng chống Mỹ, thần tượng Cụ Hồ. Chưa kể có thể người ta còn hiểu lầm rằng Đảng quay lưng, chế độ bỏ bê với việc bảo vệ lịch sử, giữ đúng bản chất của KCCM là kháng chiến chống ĐQ Mỹ, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Ngụy chứ không phải "quốc gia" nào cả.

   Về thứ 2 thì cũng quá dễ thấy rồi, là với những người thiếu hiểu biết thì họ sẽ cho rằng hóa ra Đảng không phải là có công giành độc lập, không phải lãnh đạo cuộc chiến vệ quốc mà chỉ là lãnh đạo một cuộc "nội chiến" nồi da xáo thịt vô nghĩa. Họ cho rằng hóa ra lâu nay họ bị "cộng sản tuyên truyền" lừa đảo nhồi sọ tẩy não cho nên giờ "nhận ra" rồi thì tất nhiên họ sẽ quay sang khinh miệt chế độ, khinh Đảng, chống Cộng. Các chú trẻ trâu trong giới trẻ, mấy đứa hay ngủ gục trong giờ sử đấy, rất dễ bị ảnh hưởng bởi vế thứ 2 này, vì không được trang bị đầy đủ tri thức lịch sử, không biết các thông tin liên quan về thời ấy, không biết nguồn gốc xuất thân của bọn Việt Gian mang tên "VNCH".

   Xóa
  2. Ngụy già hết võ nên coppy bài viết của người khác rồi lồng mấy câu từ xú uế (( ỉa vào Đảng, ỉa vào chế độ,)) vào bài viết đó.

   Một ngày nó không lên mạng vào trang này chửi bới chắc nó tăng xông mà chết .
   Thù cộng sản thế kia à ?Năm xưa nếu thù cộng sản đến thế thì sao không dám cầm súng đánh lại ,tụt quần đu càng bỏ chạy làm gì để đến nỗi nay cái thân già sắp chết phải núp phím dở đủ trò ma mọi rẻ tiền

   Xóa
 46. Chiến Sử Việt Namlúc 22:16 9 tháng 11, 2018

  Quan tham, dâm quan, hay phản quan nào trước khi bị bắt hay phải xuống ngựa thì đều tự nhận họ là Đảng, là Nhà Nước, là Chính Phủ, là hiện thân của chế độ hiện tại. Xin nhớ là các ông Hoàng Văn Hoan, Nguyễn Hà Phan, Trần Xuân Bách, Đinh La Thăng đều từng ở trong Bộ Chính Trị. Hay gần đây thì có Đặng Ngọc Tùng bị loại trừ ra khỏi Ban chấp hành TƯ Đảng.

  Về Mr. Thưởng này thì ông già tôi và các bạn nhậu CCB hay gọi là "thằng Thưởng tuyên giáo" hay "chú Thưởng đốt đền". Giới sồn sồn bọn tôi thì gọi là "Mít tờ Thưởng fanboy Phan Huy Lê". Cậu Thưởng này rất thần tượng họ Phan. Đều cũng nhờ công lao của báo chí cả. Các bác chắc còn nhớ đầu 1990 Gorbachov và Yeosin nổi tiếng hotboy như thế nào trên truyền thông Nga.

  Gọi cậu ấy là 1 vị quan thất thế thì cũng đúng. Vì cậu ấy được 1 thế lực nuôi để chuẩn bị cho chức Bí thư thành ủy Sài Thành, 1 chức vụ mà có thể thuận lợi phát triển cao hơn, lại dễ dàng có tiền. Nào ngờ bị lật kèo vào phút chót phải đi tuyên giáo ngồi chơi xơi nước, lý luận thì Đảng đã biên soạn sẵn hết rồi chỉ việc dòm vài phút rồi đọc lại, quản lý chung chung. Nguyễn Mạnh Hà này nom còn phong độ là thế nhưng mất chức viện trưởng. Khi con người ta "thất thế" thì hay phát ngôn bất mãn hoặc trái chiều thế thôi.

  Trả lờiXóa
 47. Khi đám "sử tặc" này thất thế thì cũng phải coi vì đâu mà chúng thất thế. Trong thời gian chức cao quyền trọng thì đã có những biểu hiện, thể hiện ra ngoài như nào rồi thì mới bị thất thế. Không được sự đồng tình ủng hộ của số đông đồng chí Cán Bộ Đảng Viên và nhân dân. Còn nếu không "thất thế" thì như gobachev, esin leo lên đầu Đảng mà ngồi để ị vào chế độ à.

  Về bộ ngụy sử 100 tập dài hơn cả phim Kim Dung hay tiểu thuyết Quỳnh Dao này thì chỉ cần hỏi chúng nó thế này : Nếu bọn ngụy (tức là bọn mãi quốc cầu vinh, rược giặc vào dày xéo quê hương) là 1 "quốc gia", 1 "nước" thì VNDCCH là gì? Là quốc gia xâm lấn à? Là bọn cướp nước của người khác à? Và Mặt Trận DTGPMNVN và Cộng Hòa Miền Nam VN là gì? Là giặc phiến loạn hay quân khủng bố?

  Về các bác nói về chiến dịch lăng xê quân phản loạn trên báo chí thì tôi cũng thấy đúng. Từ tận dăm chục năm trước đến giờ, khi mà báo mạng ra đời thì bất cứ những thằng nào được báo chí VN bơm thổi lên sau này không 1 ai phát ngôn theo ý Đảng lòng dân, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, mà toàn là phát ngôn theo Mỹ, theo giá trị Mỹ, theo chuẩn mực phương Tây, Mỹ và PT nói là đúng, là nhất định đúng, không cần dùng đến bộ não để suy nghĩ hay luận việc gì nữa, tất cả đều đã có Mỹ nghĩ hộ cho rồi.

  Nhưng vừa rồi Mỹ lại bị xả súng khủng bố. Họ không lo nội tại cho ổn định mà chỉ lo bành trướng quốc tế khắp nơi nơi. Bành trướng quyền lực mềm sức mạnh mềm ra trường quốc tế để làm giàu thêm cho túi tiền khổng lồ của các nhóm tài phiệt khổng lồ.

  Nhiều vụ xả súng khủng bố ở Mỹ hung thủ khủng bố lại chính là các cựu binh Mỹ về hưu, hoặc đã từng đi lính. Như vụ khủng bố lần trước ở Las Vegas, 1 cựu binh Mỹ đã sử dụng các loại súng quân sự xả súng vào rạp hát ở Las Vegas thiên đường tự do ăn chơi trác táng bài bạc cá cược này.

  Đây là quả báo nhãn tiền dành cho nước Mỹ, sau 1 thời gian dài đem quân đi bành trướng Bắc Mỹ tận diệt sạch sẽ thổ dân, nhốt phần còn lại ở các khu reservation, đem quân đánh nhau khắp cả thế giới, thảm sát hàng triệu người khắp thế giới trong đó có VN. Trong đó có những vụ thảm sát ghê tởm chấn động lương tâm nhân loại, rải chất độc hóa học lên sông nước làng mạc, chất độc da cam. Ai bảo quả báo không có thật rằng không có quả báo, không có luật nhân quả thì hãy nhìn vào nước Mỹ. Tại sao chỉ có nước Mỹ là bị liên tục xả súng khủng bố, và các hung thủ thì chẳng phải dân Hồi giáo Trung Đông nào hay thằng Cộng Sản nào, chả phải Kim Jong Un nào, mà toàn công dân da trắng của chính họ, gồm cả những CCB Mỹ, những người từng tham chiếm ở VN, Irắc, Ápghannistăng. Họ bị thần kinh, bị hậu quả chiến tranh, hội chứng ám ảnh chiến tranh vì những tội ác họ gây ra trong các cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa. Họ bị nhiễm chất độc da cam do chính không quân họ thả ra. Họ cướp sạch khu vực trồng ma túy của Taliban ở Afhanistăng rồi chia nhau nghiện ngập, tạo ra ảo giác quên sầu. Họ cướp sạch vàng ở Libi đến nỗi binh lính chụp ảnh với đồng vàng bị tuồn lên mạng Nga rồi phổ biến khắp thế giới để mọi người biết về sự thật của cuộc chiến tranh giết người cướp của ở Libi do Mỹ và NATO thực hiện, do phiến quân phiến loạn và quân khủng bố Al-Qaeda tiến hành.

  Trả lờiXóa
 48. Còn về phi chính trị hóa ngành sử học, phi chính trị hóa ngành quân sự (quân đội), nói chung là phi chính trị hóa mọi thứ, phi chính trị hóa sạch sẽ, đi đến phi chính trị hóa cả nước, "phi cộng sản hóa" cả nước thì nhiều người đã luận rồi.

  Trên đời này từ khi có chính trị con người đến nay thì chưa bao giờ mà khoa học xã hội và nhân văn (bên Mỹ gọi là xã hội học, social study), đặc biệt là sử học mà không bị chính trị chi phối. Quân sử hay lịch sử quân sự, lịch sử chiến tranh thì càng như thế. Tức là mày đứng trên góc nhìn nào, lập trường nào? Lập trường, góc độ nhìn của người chống lại kẻ thù, kẻ ác xâm lược, hay là mày đứng trên lập trường góc nhìn từ Washington. Thậm chí đến khoa học tự nhiên cũng bị chính trị chi phối, bởi trọng tâm nghiên cứu những gì là do chính trị thượng tầng chỉ đạo, do các đảng viên Cộng Hòa hay Dân Chủ tiến hành. Ví dụ như khi cần chạy đua khoa học với các nhà bác học Liên Xô thì Mỹ họ thúc đẩy ưu tiên nghiên cứu về vũ trụ không gian, các hành tinh, và chi bộn tiền cho NASA. Những thứ khoa học phi chính trị mà quý vị mơ ước rõ ràng là HOANG TƯỞNG, DUY Ý CHÍ, là những cưỡng cầu khôi hài bất chấp sự thật, bất chấp thực tế chính trị con người và xã hội, và cái thứ lịch sử đó có chăng chỉ có thể tồn tại trên Mặt Trăng hay trên Sao Hỏa. Từ khi có Internet tôi rất dễ dàng tìm đọc các sách sử, các bài viết về lịch sử theo góc độ PHI DÂN TỘC, PHẢN DÂN TỘC của 1 số ông trí thức "tự phong" với đầy rẫy danh hiệu "tự phong" ở hải ngoại, ở Pháp Mỹ, thì có thể thấy RÕ RÀNG là các bài viết của họ cũng sặc mùi chính trị, đầy màu sắc chính trị chứ khách quan bao giờ, phi chính trị bao giờ? "Phi Cộng Sản" không đồng nghĩa với "phi chính trị", mà nó chỉ có nghĩa là nó theo chính trị khác.

  Trong một công trình sử học hay văn hóa, hay xã hội nhân văn nếu chính trị CS, chính trị VN không chi phối được thì chính trị nước khác sẽ chi phối. Nếu chính trị nội bộ quốc gia không chi phối được thì chính trị ngoại bang sẽ chi phối. Nếu chính trị theo xu hướng độc lập, tự chủ không chi phối được thì chính trị theo xu hướng nô dịch, tay sai, kinh tế mại bản, lệ thuộc nước ngoài sẽ chi phối.

  Thâm ý của những kẻ đem chiêu bài phi chính trị hóa sử học (cũng như quân đội, và tất tần tật mọi thứ, tất cả mọi thứ trong XH), kêu gào sự "khách quan", NGOÀI CUỘC đối với sử học của nước nhà thực chất là thu hẹp, tiến đến triệt tiêu ảnh hưởng của nền chính trị độc lập, tự chủ gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Để rồi từ đó, đưa các quan điểm chính trị nô lệ, tay sai ngoại bang “chiếm chỗ” và chi phối, tạo nên “khoảng trống tư tưởng” về tư tưởng có liên quan đến lịch sử để dễ bề thao túng, nhằm mục đích cơ hội chính trị; thí bỏ quyền lợi của dân tộc, của Tổ Quốc để đổi lấy quyền lợi cá nhân. Vì thế, gọi đám này là “sử tặc” cũng không có gì sai.

  Trả lờiXóa
 49. Về bộ sử 15 tập khi bị thẩm định lại và được qua cửa thì mọi người cho rằng họ là người nhà với nhau, vừa đá bóng vừa làm trọng tài và không phục việc này. Tuy nhiên sách này cái lớn nhất của nó là không dùng từ ngụy nhưng dùng từ chính quyền Sài Gòn, thì đây theo tôi là một danh từ có thể dùng được ở một số ngữ cảnh.

  Nhưng nếu gọi là "chính quyền VNCH" là sai. Vì VNCH là tên của một nước, dù nước đó là "hàng giả". Khi gọi "VNCH" thì nghĩa là đã coi đó là một quốc gia độc lập. Tương tự chúng ta không thể nói "chính quyền Cộng Hòa XHCN Việt Nam". Chúng ta chỉ có thể nói là "nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam", hoặc quốc gia Cộng Hòa XHCN Việt Nam. "VNCH" là một tên nước, một quốc hiệu, quốc danh, không phải là tên của một chính quyền. Do đó, gọi "chính quyền Sài Gòn" là chuẩn, vì sào huyệt của họ ở Sài Gòn. Còn gọi ngụy hay không thì tùy vào ngữ cảnh. Việc bộ sách 15 tập không dùng từ ngụy cho bất kỳ ngữ cảnh nào thì là cái sai của họ. Việc này nhiều người đã chỉ ra.

  Còn về bộ sử rất dài này của 2 ông Phan Huy Lê và Nguyễn Mạnh Hà, ông Nguyễn Mạnh Hà thừa kế ông Phan Huy Lê hoàn tất bộ sách sau khi ông Phan qua đời, thì nếu như bộ sách đúng như ông Nguyễn Mạnh Hà nói chuyện tại CLB Cafe thì chắc chắn nó sẽ vấp phải phản đối của cả nước, gây hậu quả khôn lường.

  Bởi vì nếu đã coi ngụy là 1 nước, 1 quốc gia thì tất cả thân phận lịch sử sẽ bị nhìn nhận lại theo hướng xuyên tạc và bôi nhọ hoàn toàn, từ Đảng Cộng Sản (người lãnh đạo cuộc chiến), đến nước VNDCCH, đến Mặt Trận DTGP, Chính phủ CM lâm thời Miền Nam, Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Giải phóng quân. Tất cả đều sẽ bị biến thành những kẻ cướp và xâm phạm chủ quyền.

  Nó cũng sẽ lật ngược lại mọi cách học, cách dạy, cách hiểu về 2 cuộc kháng chiến trước 1975 của mọi giáo viên, nhà trường, sách vở, báo chí, phụ huynh. Đây là một thảm họa thật sự. Một thảm họa chính trị xã hội sẽ xảy ra nếu bộ sử này không được sửa lại hoàn toàn hoặc bị cấm xuất bản hoàn toàn. Chứ không phải là xuất bản xong rồi thì mới ra lệnh thu hồi trên giấy như sách Gạc Ma. Nếu thật sự bộ sử đó coi ngụy là một "quốc gia", một "nước" thì e rằng đến cả các ông Trần Nhật Quang hay Nguyễn Phương Hùng cũng không thể bênh vực được.

  Trả lờiXóa
 50. Dù như nào từng là viện trưởng lịch sử đảng thì ông cũng đã từng ca tụng KCCM rồi dù là quay cóp, đảng lãnh đạo KCCM. Giờ ông nỡ nào đi nhổ ra rồi lại liếm lại như thế hở ông phản động Nguyễn Mạnh Hà? Nghị quyết chống tiêu cực chống tự diễn biến, chống diễn biến hòa bình diệt sâu trừ rận thì ông này 'có 'vấn đề'' cả về tư tưởng lập trường và đạo đức lối sống. Chỉ rước nhục vào thân chuốc lấy sự khinh thường của người đời mà thôi nhé.

  Trả lờiXóa
 51. Thế cuốc tế LHQ bảo thằng này đi ăn kứt thì thằng này cũng nhét cả vào mõm à? LHQ không phải là Việt Nam. Tất cả những gì của họ cũng chỉ có tính tham khảo thôi. Việt Nam là của dân Nam không phải của LHQ.

  Tất nhiên là thằng này và thằng Nguyễn Thanh Sơn BỊA ĐẶT trắng trợn về việc ngụy Sg "vào LHQ". Dù LHQ có cho nó vào thì Liên xô cũng đuổi cổ ra ngoài. Nhưng giả sử, giả định nó có vào LHQ hay vào 10 LHQ đi nữa thì cũng không có gì thay đổi cả. LHQ không phải là VN. VN chả phải là 1 thuộc địa của LHQ. LHQ chả phải là ông cố nội của VN. Trên lãnh thổ Việt Nam thì thằng LHQ nào cũng đều phải tuân thủ luật pháp của VN, tuân theo cách nhìn, cách nói của VN, tôn trọng chính trị VN, chứ không phải là ngược lại.

  LHQ hay cái gọi là "luật pháp quốc tế" cũng đều như thế. Giả sử như trên tòa án quốc tế LHQ phán Hoàng Sa của Đài Loan còn Trường Sa là của Phi, của Mã thì khỏi tranh đấu chủ quyền biển đảo nữa à? Bỏ luôn Luật Biển VN à?

  Mà thật vậy, khi đọc các tài liệu sách báo, bài viết về tranh chấp chủ quyền trong khu vực biển Đông tôi không thấy các tài liệu tiếng Pháp và tiếng Anh nghiêng về phía VN. Bọn "Quỷ nghiên cứu biển Đông" làm như chỉ mình bọn chúng là biết đọc ngoại ngữ. Chưa kể "luật pháp quốc tế" thực chất chỉ là các quy ước nước lớn chứ làm gì có bộ luật quốc tế nào. LHQ cũng vậy, bản chất của nó là sự lèo lái của 1 ít nước lớn siêu cường trong Hội Đồng Bảo An. Những gì nó nói cũng chỉ có tính tham khảo tương đối. 90% LHQ trong hội đồng nhân quyền quốc tế bỏ phiếu phản đối Mỹ cấm vận Cuba nhưng nước Mỹ văn minh vẫn tỉnh bơ cấm vận đấy! Làm gì được nhau! Chỉ có những thằng ngu mới vác con ngáo ọp LHQ ra để biện minh loanh quanh hay làm như là luật pháp gì thật phải nhất định làm theo vậy.

  Trả lờiXóa
 52. Chúng ta tranh đấu chủ quyền biển đảo là nhờ các bài viết "chính trị hóa" đấy. Chứ nếu đọc các bài viết quốc tế thì sẽ không còn phân biệt được đâu là đâu nữa loạn xà ngầu.

  Năm 1975 thì trước đó vài năm luật pháp quốc tế cũng có 1 điều là "Tất cả mọi sự thụ đắc lãnh thổ bằng vũ lực quân sự đều là trái phép, phi pháp". Như vậy nẾu ngụy SG là 1 quốc gia nhà nước thì việc mà quý vị cần làm là cuốn gói quay về vĩ tuyến 17 để cho "Nam Việt Nam" bầu cử tự quyết rồi còn gì. Đấy, luật pháp quốc tế đấy! Theo đó Chiến dịch Hồ Chí Minh là 1 chiến dịch "xâm lược và cưỡng chiếm" đúng rồi còn gì nữa. "Xâm lược" là nước này tấn công chiếm giữ 1 nước khác. Nếu ngụy SG là 1 nước, 1 cuốc da, thì chiến dịch Hồ Chí Minh của VNDCCH là 1 chiến dịch quân sự xâm lược rồi chứ còn gì nữa, như vậy là trái phép mau rời khỏi miền nam quay về vt 17 đi. Và đó là cuộc chiến tranh xâm lược của nước VNDCCH đối với "nước VNCH". Xâm lược quân sự bằng vũ lực, bạo lực.

  Như thế thì mau quay lại vt 17 chứ còn bàn về Hoàng Sa Trường Sa gì nữa? "Nước VNCH" mới là nạn nhân để mất toàn bộ Hoàng Sa và một phần Trường Sa. Giờ "VNCH" đã chết mất bà nó rồi thì Hoàng Sa và 1 phần Trường sa bị mất vĩnh viễn rồi còn gì, trừ phi "VNCH" sống mẹ nó lại.

  Quý vị cần biết là với luật pháp quốc tế, luật biển LHQ thì yếu tố "nhân dân", "dân Việt", "dân tộc", "chủng tộc" các thứ đều là giẻ rách vô nghĩa không khác gì cục phân hay không? Không tin thì cứ tìm đọc! Hay hỏi bọn Quỹ nghiên kíu Biển Đông cũng được. Bọn này có nhiều bài viết xàm nhưng vấn đề rất cơ bản này họ cũng trả lời được cho quý vị. Tức là nếu ngụy quyền SG là "1 quốc gia" thì coi như Hoàng Sa, Trường Sa đi đong. Khổ chủ đã chết rồi thì đòi ai? Vì đâu có phải "dân tộc Việt" là đòi được chủ quyền!

  Có thể ví dụ thế này, nhà anh A (VNDCCH) giết chết anh B (ngụy SG) đoạt lấy nhà của anh B đã chết rồi kiện ra tòa đòi lại khu vườn mà anh B làm mất về tay anh C (Hoa Lục) trong thời gian anh B còn ở đây. Ai xử? Tòa nào xử?

  Để đòi lại khu vườn đó thì anh B phải không phải là chủ của ngôi nhà đó hay khu vườn đó. Và anh A phải nhất quán rằng ngôi nhà đó và khu vườn đó trước nay đều là của mình. Và ngôi nhà đó và khu vườn đó bị tạm chiếm, tạm thời chiếm đóng 1 cách bất hợp pháp bởi anh B và trùm Đ (Hoa Kỳ). Khu vườn thuộc ngôi nhà đó vốn là vật sở hữu của anh A (VNDCCH-CHXHCNVN) thì nay anh ta mới có quyền, mới có tư cách pháp lý 1 cách hợp lý để đòi lại vật của mình. Còn nếu nó là 1 vật của 1 quốc gia quá cố, 1 chủ sở hữu quá cố thì đòi kiểu gì, lấy tư cách gì mà đòi, tư cách của 1 thằng "xâm lược" à, 1 thằng ăn cướp à? Hiểu chưa? "Công nhận" ngụy SG là quốc gia để mất hẳn Hoàng Sa Trường Sa, mất vĩnh viễn chủ quyền biển đảo à?

  Trả lờiXóa
 53. Nước Mỹ vĩ đại có chính trị hóa các cách gọi tên, các cách viết sử, cách đưa tin sự kiện của họ không, hay là khách quan vô tư như cái lư?

  Chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam thì gọi là "Chiến tranh Việt Nam" (nghĩa là chiến tranh ở VN 1 cách chung chung, không nói rõ ai đánh với ai)

  Chiến tranh tấn công Iraq treo cổ Saddam thi gọi là "chiến tranh Iraq" (cũng thế, chiến tranh ở Iraq chung chung, không rõ thằng nào đánh thằng nào)

  Chiến tranh Mỹ vs Taliban thì gọi là "chiến tranh A Phú Hãn" (cũng rứa, chiến tranh ở A Phú Hãn chung chung, không rõ ai đánh với ai).

  Ngụy Sài Gòn thì họ gọi là "VNCH", "Nam Việt Nam". Một nước đã tuyên bố độc lập thống nhất từ mãi 1945 sau CMT8 thì họ gọi đó là North Vietnam "Bắc Việt Nam" "Cộng Sản Miền Bắc" "Cộng Sản Bắc Việt". Vô tư "khách quan" đẩy nước Việt Nam lên tận vĩ tuyến 17. "Phi chính trị hóa" gì mà khôn vậy? "Khách quan" kiểu gì mà "khôn" quá vậy? Nước người ta bao đời và đã đọc tuyên ngôn độc lập từ 1945 thì các ngài quốc tế khách quan bảo là chỉ có 1 nửa.

  Cả cái khái niệm "Nam Việt" "Bắc Việt" cũng là bịp bợm, nếu xét cả về con người trong cuộc chiến và yếu tố địa lý trong cuộc chiến. Chiến tranh Mỹ Việt đánh nhau trong 1 bối cảnh mà cả nước tạm thời bị chia cắt thành 2 miền và khu vực tạm quản lý quân sự theo nội dung của HĐ Geneva. NHƯNG cuộc chiến tranh này KHÔNG phải là cuộc chiến tranh Nam Bắc nếu xét theo tất cả các khía cạnh của 1 cuộc chiến tranh.

  Về chiến sự, cuộc chiến này chả phải Nam Bắc đánh nhau gì cả mà chiến sự đều diễn biến ở miền Nam giữa vùng giải phóng và khu vực bị tạm chiếm, mà người Mỹ gọi là đốm đen và đốm trắng, và gọi bản đồ miền Nam VN là "Mảnh Da Báo" đốm đen đốm trắng, vùng GP và vùng bị chiếm của Mỹ ngụy, do Mỹ ngụy tạm chiếm đóng. Còn chiến sự ở miền bắc là đánh nhau với máy bay và không quân của HoaKỳ USA. Địa điểm chiến sự, địa lý rõ rệt như thế cho thấy không phải là chiến sự diễn ra giữa 2 miền Nam Bắc.

  Về con người, thì phía kháng chiến chống Mỹ ở miền Bắc hay ở Nam thì đều đầy người miền Nam. Ở MB đầy người miền Nam, và ở miền Nam thì đầy người Bắc, rồi người Trung, hầm bà lằng. Đám "tổng thống" hay "lãnh đạo" cấp cao của ngụy sg cũng đầy người Bắc dinh tê hay di cư năm 1954 đấy. Do đó về yếu tố con người thì đây càng nhìn không ra "Nam Bắc" gì cả. Xem phim tài liệu của "quốc tế chính hiệu" hay của nước Mỹ vĩ đại hay phim lịch sử Hollywood của Hoa Kỳ vĩ đại cũng chỉ thấy lính Việt với lính Mỹ bắn loạn vào nhau, máy bay Mỹ rải bom xuống, dân quân Việt bắn lên, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ nhìn ra là "chiến tranh Mỹ Việt" chứ thực tế khách quan không cho thấy là Nam Bắc gì cả.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thực ra thì không hề có cái gọi là "kháng chiến chống Mỹ" như ta vẫn quen miệng, quen tai xưa nay. Trên thực tế, Mỹ không hề có tham vọng về lãnh thổ ở miền Nam. Sự có mặt của Mỹ ở miền Nam không khác với việc quân Mỹ có mặt ở Tây Đức (trước khi thống nhứt với Đông Đức đầu thâp niên 90), hay ở Nam Hàn, Nhật hoặc ở các nước đồng minh hiện nay.

   MTGPMN “trương cờ giải phóng” dưới thời chính phủ Ngô Đình Diệm. Vấn đề là không ai trưng ra được bằng chứng cho thấy chính quyền ông Diệm bị chi phối, hay bị khuynh loát bởi bất kỳ thế lực ngoại bang nào, kể cả Mỹ. Ngược lại, ông Diệm bị chết vì lý do chống Mỹ đổ quân vào VN.

   Ngay cả dưới thời chính phủ ông Kỳ, Thiệu… Không có chính phủ nào của VNCH bị lệ thuộc và Mỹ, theo kiểu thực dân hết cả. VNCH không hề lệ thuộc vào Mỹ như một chính phủ “bù nhìn” với “đế quốc thực dân” là Mỹ.

   Xóa
  2. Ông Nguyễn Mạnh Quang có tài liệu về việc Ngô Đình Diệm muốn Mỹ đưa thêm quân vào VN bên Sách Hiếm. Bạn bị nhiễm tuyên truyền nặng lắm rồi.
   Những gì bạn nói cũng chỉ là cảm tính và phỏng đoán mà thôi. Theo Wikipedia tiếng Anh thì hiện giờ các tài liệu giải mật về kháng chiến chống Mỹ chỉ được khoảng 7% chưa tới. Sự thật khách quan ai cũng thấy là quân Mỹ đã đến đến tấn công miền Nam VN gây ra cái chết cho hàng triệu người miền Nam, chiếm lấy mọi quyền lực, thống lĩnh mọi nguồn kinh tế, kinh tài, thực hành việc "phế lập". Số lượng quân Mỹ kéo vào VN là đông nhất trong lịch sử VN. Đến đông như quân Nguyên cũng chỉ kéo vào 50 vạn thôi. Riêng Mỹ đã chết gần 20 vạn.

   Xóa
  3. Bộp 1 quả đấm thẳng vào mặt thằng ngụy Nặc nô. Tát vào mặt mày! Đến cái việc mà ngụy quân ngụy quyền phụ thuộc, lệ thuộc 100% vào Mỹ nó buông ra là chết mà cũng chối được thì thằng ngụy Nặc mày bệnh nặng lắm rồi. Giả mù giả điếc. Nhân chứng vật chứng rành rành nhá. Bao nhiêu nhân vật ngụy đã kể lại, Mỹ cắt giảm viện trợ là chết luôn. Thế mà vẫn chối được thì đây là loại súc sinh bất chấp sự thật cho bằng được và bất chấp lịch sử bất chấp thủ đoạn rồi. Đúng sai và sự thật không còn ý nghĩa gì với bọn mày.

   Xóa
  4. Tên nặc 04:58 với lối tư duy của thằng tay sai, nô lệ , cho nên việc thông não cho nó là rất khó khăn.

   Xóa
 54. Chào các thân hữu và anh chị em. Tôi đến từ link bên SH.

  Đến nay đã qua bao nhiêu tài liệu mà còn tranh cãi về Chiến tranh Việt Nam (kháng chiến chống Mỹ cứu nước) thì thật là bi hài. Dân trí thấp và sự vô minh, cố chấp của con người. Bản ngã và cái tôi quá to lớn.

  Có người bàn về vấn đề Mỹ họ có "chính trị hóa" và khách quan hay không thì tôi xin góp vui một số câu nói của những người nổi tiếng mà tôi sưu tầm từ các bài bên Sachhiem và Chientranhvietnam.

  Cựu quân nhân Chiến tranh Việt Nam, Bruce O. Solheim, giáo sư sử học tại Đại học Citrus, trong sách Vietnam War Era: A Personal Journey (Thời kỳ Chiến tranh Việt Nam: Một hành trình riêng), do Đại học Nebraska xuất bản năm 2008, đã cho biết: “Việt Minh có được sự ủng hộ rộng rãi của nông dân, là tầng lớp mà người Pháp chưa bao giờ thật sự lấy lòng được. Người Pháp đã chọn Bảo Đại, một hoàng đế cũ của Việt Nam, để đứng đầu một cái mà họ (người Pháp) gọi là ‘Quốc gia Việt Nam’, để đối trọng với nhà nước cộng sản. Nhưng chính thể con rối này đã không thuyết phục được người Việt Nam về tính chính danh của nó.” và “Với tầm nhìn ngắn, chính phủ John F. Kennedy đã phê duyệt cuộc đảo chính và giết Diệm và Nhu, sự kiện này đưa đến một khoảng trống lãnh đạo ở Nam Việt Nam mà hầu như chưa bao giờ được bù đắp. Người Mỹ đã bước vào và tạo ra một chính quyền con rối lệ thuộc (Nguyễn Văn Thiệu).”

  Trong bộ phim tài liệu “Việt Nam – Cuộc chiến 10.000 ngày” (Tập đoàn Truyền thông Canada – CBC sản xuất, đạo diễn danh tiếng Micheal MacLear thực hiện vào năm 1980), phát lại một số video phỏng vấn cũ trong thời chiến, khi trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh, “phó tổng thống” Nguyễn Cao Kỳ đã nói: “Việt Cộng luôn đối xử với chúng tôi như là những con rối, những con bù nhìn của người Mỹ, nhưng rồi chính người Mỹ cũng coi chúng tôi là những con bù nhìn của Mỹ, chứ không phải các nhà lãnh đạo thật sự của người dân Việt Nam”.

  Tướng Đỗ Mậu (từng là “phó thủ tướng” ngụy) đã viết về Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu trong phần “Lời Mở Đầu” của hồi ký “Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi”, do nhà xuất bản Hương Quê xuất bản năm 1986 ở Mỹ và sau này nhà xuất bản Văn Nghệ tái bản lại cũng ở Mỹ như sau: “Người thì muốn nối dài biên giới Hoa Kỳ từ Alaska đến sông Bến Hải, người thì đào nhiệm bỏ ngũ khi Hoa Kỳ ngưng viện trợ ‘chống Cộng'”.

  Tướng Cao Văn Viên là 1 trong 5 đại tướng trong quân đội Sài Gòn. Ông ta giữ chức Tổng tham mưu trưởng quân đội ngụy lâu nhất, từ năm 1965 đến 1975. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, Cao Văn Viên chạy theo người Mỹ sống luôn bên Mỹ, qua đời ở tiểu bang Virginia vào năm 2008. Trong hồi ký để lại, ông viết: “Chúng ta không có trách nhiệm về chiến tranh. Trách nhiệm về cuộc chiến ở đây là của người Mỹ. Chính sách đó do họ đề ra, chúng ta chỉ theo họ mà thôi!”.

  Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, cựu phụ tá Tổng tham mưu trưởng quân đội Sài Gòn, là một trong số 16 nhân vật lãnh đạo chức lớn nhất trong chính quyền Sài Gòn còn ở lại khi Sài Gòn được giải phóng tháng 4 năm 1975, đã trả lời phóng viên của đài BBC Việt ngữ vào năm 2010:

  “Pháp đã ở Việt Nam 100 năm. Pháp đi sau Hiệp định Genève thì Mỹ lại nhảy vô.

  Tôi nói thật, trong tất cả các đời tổng thống Việt Nam Cộng hòa, ai mà Mỹ không ưa thì người ấy bị hất đổ ngay. Ở miền Nam này, đã xảy ra không biết bao nhiêu cuộc đảo chánh – mười mấy lần chứ có ít đâu.

  Tụi tôi trong quân đội, học ở Mỹ, học tiếng Mỹ, đi thăm Mỹ… đủ hết. Rồi tụi tôi cũng có nhiều bạn Mỹ rất tốt bụng, nhưng với Mỹ thì tôi vẫn không có bằng lòng. Thậm chí lần đi thăm đại bản doanh Cục Tình báo Trung ương (CIA) bên đó, thấy sợ hơn là thấy thích.

  Người Mỹ họ có đường lối của họ: đó là họ phải nắm chỉ huy ở miền Nam này. Họ chỉ huy trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế tới ngoại giao… Mỹ nắm hết. Rồi chính Mỹ đã bỏ miền Nam Việt Nam”.

  Trả lờiXóa
 55. Trong bài tham luận “Một Bí Ẩn Cần Tiết Lộ Trong Chuyện Bức Tử Miền Nam Năm 1975” của tác giả Trần Viết Đại Hưng, một cựu sĩ quan ngụy, bạn thân của tướng ngụy Nguyễn Chánh Thi, và hiện đang hoạt động chống cộng sản ở Lawndale, Mỹ, đã viết:

  Thiệu và Kỳ sẽ còn bám víu quyền lực nếu ngày nào còn viện trợ của Mỹ mà thôi. Công tâm mà nói, đúng ra vào những ngày cuối tháng 4/1975, Nguyễn Cao Kỳ tính làm một cuộc đảo chánh chính phủ Dương văn Minh mới thành lập để đối đầu với Bắc quân. Dĩ nhiên là người Mỹ biết chuyện đó và trùm CIA ở Saigòn lúc đó là ông Polgar đã cảnh cáo Kỳ là không được lộn xộn, Kỳ nghe như thế thì riu ríu vâng lời vì đã nhiều năm làm việc với người Mỹ, Kỳ hiểu rằng nếu cứng đầu, bướng bỉnh cãi lại Mỹ thì chỉ mang họa vào thân.

  Trước đây khi ép buộc Tổng thống Thiệu ký Hiệp định Paris về Việt Nam vào tháng 1 năm 1973, Tổng thống Nixon cũng gửi nhiều bức thư cho Thiệu, cảnh cáo Thiệu là nên nghe lời Mỹ mà ký, chứ nếu không thì sẽ chịu số phận thê thảm của Tổng thống Diệm. Những lời hù dọa này đã có kết quả: Nguyễn văn Thiệu đồng ý ký vào Hiệp định Paris về Việt Nam dù bản thân Thiệu cũng biết đây là hiệp định bán đứng miền Nam cho Cộng sản. (Xin đọc kỹ cuốn sách Hồ sơ mật Dinh Độc Lập của tiến sĩ Nguyễn tiến Hưng để coi lại những bức thư mà Nixon viết cho Thiệu nhằm thuyết phục và hăm dọa Thiệu ký)”.

  “Việt Nam Cộng hòa chiến đấu chống Cộng sản trong suốt 21 năm (1954-1975). Miền nam được sự bảo trợ kinh tế và quân sự của Mỹ, tiếc rằng Mỹ không đóng vai trò một đồng minh tin cẩn, nhiệt thành mà Mỹ là hiện thân của một ông chủ thô bạo, tiền hậu bất nhất để rồi mới đưa đến thảm kịch 30/4.

  Mỹ thất bại với Việt Cộng là vì đánh giá quá thấp khả năng chiến đấu của Việt Cộng, đã không làm tròn vai trò đồng minh với Việt Nam Cộng hòa mà chỉ độc đoán điều hành sắp đặt mọi việc. Người lính Mỹ mắt xanh mũi lõ có mặt trên đất nước Việt Nam cũng không khác gì hình ảnh của lính Pháp viễn chinh ngày xưa. Thêm vào đó, Mỹ không muốn tìm một người lãnh đạo quốc gia có tư cách để cùng chống Cộng vì những người này đôi khi xung khắc với đường lối của Mỹ, cho nên Mỹ chỉ muốn tìm tay sai để sai bảo cho dễ và những tên tay sai thì thường mất tư cách, tham nhũng, làm suy yếu tiềm năng chống Cộng. Viện trợ của Mỹ trước đây đổ vô miền Nam như đổ vô cái thùng không đáy vì tệ nạn tham nhũng mà đứng đầu là vua tham nhũng Nguyễn Văn Thiệu”.

  Trả lờiXóa
 56. Nhà ngôn ngữ học nổi tiếng Chomsky nói về sự "khách quan" và "phi chính trị hóa" của truyền thông Mỹ đưa tin về KCCM.

  Không chỉ những nhân chứng bên trong chính phủ và quân đội Mỹ nói lên bản chất cuộc chiến, mà những học giả, trí thức bên ngoài cũng nói những luận điểm tương tự như họ. Sau đây là những ví dụ tiêu biểu:

  Trong sách Understanding Power: The Indispensable Chomsky (Nhận diện quyền lực: Chomsky và những điều không thể bỏ qua), do NXB Vintage phát hành năm 2003, nhóm tác giả Mitchell Schoeffel, Peter Schoeffel và John Schoeffel đã phỏng vấn nhà tư tưởng, nhà sử học, khoa học, triết học nổi tiếng người Mỹ Ts. Noam Chomsky, người được hàng trăm học vị danh dự từ các trường đại học trên thế giới, trong đó có những trường danh giá như Harvard (Mỹ), Cambridge (Anh), Columbia (Mỹ) v.v.. Trong cuộc nói chuyện, Chomsky đã bàn về sự “ăn ngang nói ngược” của truyền thông chính thống Mỹ (mainstream media), như sau:

  “Giống như chúng ta nói “bảo vệ” miền Nam Việt Nam. Trong suốt ba mươi năm tôi đã nghiên cứu rất sát sao nhưng chưa bao giờ thấy trên các phương tiện truyền thông một cụm từ nào có ý nói rằng không phải chúng ta đang bảo vệ miền Nam Việt Nam, và rằng chúng ta đang tấn công miền Nam Việt Nam. Chúng ta tấn công miền Nam Việt Nam rõ ràng như bất cứ cuộc xâm lược nào trong lịch sử.”

  Trong buổi nói chuyện trước Ủy ban đối ngoại Thượng nghị viện Mỹ với chủ đề “Nguồn gốc, nguyên nhân và bài học trong chiến tranh Việt Nam”, được ghi lại trong biên bản của Thượng viện Hoa Kỳ, Ts. Noam Chomsky đã nói rõ:

  “Chính phủ Sài Gòn đã trở thành nơi ẩn nấp của những người Việt Nam từng đi theo Pháp trong cuộc chiến đấu chống lại nền độc lập của đất nước họ. Chính phủ này không có cơ sở thành trì trong nhân dân. Nó đi theo hướng bóc lột dân chúng nông thôn và tầng lớp dưới ở thành thị, trên thực tế nó là sự tiếp tục chế độ thuộc địa của Pháp”.

  Trong cuốn The Vietnam War and American Culture (Chiến tranh Việt Nam và văn hóa Mỹ), Đại học Columbia xuất bản năm 1991, hai đồng tác giả John Carlos Rowe và Rick Berg đã ghi lại lời của Ts. Noam Chomsky như sau:

  “Cho tới năm 1982 – sau nhiều năm tuyên truyền liên tục mà hầu như không có tiếng nói chống đối nào được phép đến với đại chúng – trên 70% dân chúng vẫn coi cuộc chiến căn bản là sai lầm thất đức ngay từ căn bản, chứ không chỉ là “một lỗi lầm”.

  Tưởng cũng nên nhớ lại vài sự kiện. Mỹ đã dính sâu vào nỗ lực của Pháp để tái chiếm thuộc địa cũ của họ, biết rằng kẻ thù là phong trào quốc gia của Việt Nam. Số tử vong vào khoảng nửa triệu. Khi Pháp rút lui, Mỹ lập tức hiến thân vào việc phá hoại Hiệp định Genève về Đông Dương năm 1954, dựng lên ở miền Nam một chế độ khủng bố, cho đến năm 1961, giết có lẽ khoảng 70000 nạn nhân được cho là “Việt Cộng”, gây nên phong trào kháng chiến mà từ 1959 được sự ủng hộ của nửa miền Bắc tạm thời chia cắt bởi Hiệp định Genève về Đông Dương mà Mỹ phá ngầm.

  Trong những năm 1961-62, Tổng thống Kennedy phát động cuộc tấn công thẳng vào vùng quê Nam Việt Nam với những cuộc thả bom trải rộng, thuốc khai quang trong một chương trình được thiết kế để lùa hàng triệu người dân vào những trại tập trung, nơi đây họ được bảo vệ bởi những lính gác, dây thép gai, khỏi quân du kích mà Mỹ thừa nhận rằng được dân ủng hộ.

  Mỹ tuyên bố là đã được “mời đến”, nhưng như tờ London Economist đã nhận định chính xác: “Một kẻ xâm lăng là một kẻ xâm lăng trừ phi được mời bởi một chính phủ hợp pháp.” Mỹ chưa bao giờ coi những tay sai mình dựng lên là có quyền hợp pháp như vậy, và thật ra Mỹ thường thay đổi những chính phủ này khi họ không có đủ thích thú trước sự tấn công của Mỹ hay tìm kiếm một sự dàn xếp trung lập được mọi phía ủng hộ nhưng bị coi là khó khăn cho những kẻ xâm lăng, vì như vậy là phá ngầm căn bản cuộc chiến của Mỹ chống miền Nam Việt Nam. Nói ngắn gọn, Mỹ xâm lăng Nam Việt Nam, ở đó Mỹ đã tiến tới việc làm ngơ tội ác xâm lăng với nhiều tội ác khủng khiếp chống nhân loại trên khắp Đông Dương.”

  Trả lờiXóa
 57. Giáo sư sử học Đại học Tiểu bang Sam Houston James Stuart Olson là một tác giả có tên tuổi, trong sách Historical Dictionary of the 1970s (Tự điển lịch sử của thập niên 1970), NXB Greenwood phát hành năm 1999, ông đã viết như sau: “Tuy nhiên, lực lượng hoạt động đằng sau Chiến tranh Việt Nam lại là một phong trào dân tộc mãnh liệt do Hồ Chí Minh lãnh đạo, phong trào đã đánh bại Pháp trong trận Điện Biên Phủ năm 1954 và phá tan đế quốc Pháp ở Đông Dương. Người Việt đã chiến đấu 2000 năm chống ngoại xâm – trong đó có Trung Quốc, Nhật, và Pháp – và đa số người Việt coi người Mỹ đơn giản là sự hiện diện mới nhất của giặc ngoại xâm trên quốc gia của họ.”

  Tiến sĩ James Carter, giáo sư sử học tại Đại học Drew (Mỹ), trong sách Inventing Vietnam: The United States and State Building, 1954-1968 (dịch ý: Quá trình phát minh ra "Nam Việt Nam": Hoa Kỳ và quá trình xây dựng Nhà nước VNCH, 1954-1968), do NXB Đại học Cambridge (Anh) xuất bản năm 2008, đã ghi rõ như thế này: “Chính thể Sài Gòn không thể tự nuôi nổi chính mình; thậm chí không thu đủ lợi tức cho hoạt động hàng ngày. Họ phải phụ thuộc vào viện trợ Mỹ.” và “Từ trước đó, giới chức đã thôi nói về xây dựng quốc gia, cải cách điền địa, dân chủ, minh bạch. Thay vào đó, họ bàn về một cuộc chiến phải thắng trước những kẻ thù của nhà nước hư cấu giả tưởng ‘Nam Việt Nam’ (fictive state). Quỹ đạo này của chính sách Mỹ khiến người ta gần như không thể nói thật về những thành công, thất bại, đặc biệt là với các nhà hoạch định chính sách. Chưa bao giờ Hoa Kỳ đạt tới điểm khi chính thể Sài Gòn có thể tự mình tồn tại mà không nhờ viện trợ Mỹ.“

  Trả lờiXóa
 58. Xin cáo lỗi, phải đón cháu. Xin tiếp tục!

  ======

  Trong một bài viết khá hay của ký giả có uy tín Wilfred Burchett: "Ho Chi Minh: An Appreciation". Wilfred Burchett là một ký giả Úc nổi tiếng, đã từng được Ngoại Trưởng Henri Kissinger nhờ làm trung gian liên lạc giữa Washington D.C. và Hà Nội. Năm 1968, ông đã viết một cuốn sách có tính cách tiên đoán: “Việt Nam Sẽ Thắng” (Vietnam Will Win) và năm 1977 ông xuất bản cuốn “Châu Chấu Và Voi: Tại Sao Nam Việt Nam Sụp Đổ” (Grasshoppers and Elephants: Why South Vietnam Fell). Theo Ts. Trần Chung Ngọc, ký giả Burchett viết hay, không phải vì tác giả ca tụng chủ tịch Hồ Chí Minh, mà tác giả đã viết về những gì đã tạo nên Bác Hồ: "Không phải thuần túy chỉ là Marx, là Lenin hay Mao Trạch Đông, mà chính là lịch sử 2000 năm chống ngoại xâm của Việt Nam đã tạo nên ông Hồ." Chúng ta hãy đọc vài đoạn trong bài của Burchett:

  “Chính sách của Mỹ là làm cho người Việt Nam cảm thấy mình thuộc một sắc dân thấp kém (racial inferiors), không có quyền về căn cước quốc gia (have no right for national identity). Họ thường bị gọi là “gooks”, “slopes” và “dinks”, và trên những phúc trình chính thức, làng Mỹ Lai trở thành “Thành phố hồng” (Pinkville) [có nghĩa là thành phố CS] và dân làng bị tàn sát chỉ là “những người Á đông” (oriental human beings) thôi mà. [với ý coi thường, miệt thị]

  Sự thực là người nông dân Việt Nam nghèo khó nhất, ngay cả thất học, về phương diện văn hóa và đạo đức thường cũng cao hơn người Mỹ (Reality is that the humblest Vietnamese peasant, even illiterate, is usually culturally and morally superior to his American adversary.). Hắn ta biết nhiều hơn về lịch sử đất nước của hắn – không chỉ vì đất nước hắn có vài ngàn năm lịch sử nhiều hơn Mỹ để mà biết đến – mà vì những điều này đã thấm vào trong người hắn từ sữa mẹ (literally absorbs it with his mother’s milk). Ngay từ bé, hắn sống lên trong một môi trường tràn ngập với những câu chuyện về gia tài lịch sử, hoặc được kể ngay khi còn nằm trong lòng mẹ, hoặc qua những màn kịch diễn lại những trang sử oai hùng của 2000 năm lịch sử chống ngoại xâm của những gánh hát di động, hoặc những truyền thuyết về các “thần hoàng làng”, [thường là các anh hùng giúp nước của xóm làng, được nhà Vua sắc phong], hoặc là những câu chuyện về tổ tiên đã bảo vệ non sông như thế nào, hoặc là những chuyện đau khổ của người dân bị đàn áp bởi ngoại nhân nên đòi hỏi một sự đứng lên để chống đối v..v… Sự hiểu biết về 2000 năm tranh đấu chống kẻ xâm lăng có đầy trong dòng máu của người nông dân chân lấm tay bùn nghèo khó nhất. Chỉ một điều này cũng là một nguồn dũng cảm và sức chịu đựng vô tận, một sự tin tưởng vào tương lai và coi thường những kẻ toan tính phá vỡ những đức tính mà những chuyên viên trong cái “hồ tư duy” (think tank) [của Mỹ] không thể hiểu được.

  Ông Hồ Chí Minh là mẫu mực thu nhỏ của tất cả những điều trên. Và đúng là, cũng như một cái gì đó trong mỗi người Việt Nam đều có trong Hồ Chí Minh, một cái gì đó trong Hồ Chí Minh đều có trong hầu hết những người Việt Nam ngày nay, dấu ấn của ông trên dân tộc Việt Nam thật là sâu đậm.

  Một vấn đề mà Tổng thống Nixon cũng như các vị tiền nhiệm có thể không lưu ý đến nhưng chắc chắn là dân Việt Nam không thể không biết, đó là Hồ Chí Minh là của toàn thể quốc gia Việt Nam (that Ho Chi Minh belongs to the whole Vietnamese nation.) Không có một lằn danh giới nào ở vĩ tuyến 17 có thể làm cho người dân miền Nam xa lìa Hồ Chí Minh dù rằng thủ đô được đặt ở miền Bắc. Hồ Chí Minh đã được chấp nhận là lãnh tụ và là nguồn cảm hứng cho mọi người Việt Nam – trừ số người đã lần lượt phục vụ những quan thầy Nhật, Pháp, rồi Mỹ. (No line arbitrarily drawn along the 17th parallel could divorce the people of the South from Ho Chi Minh because his capital happened to be on the northern side of the line. Ho Chi Minh was the accepted leader and source of inspiration for all Vietnamese - except the handful who served Japanese, French and American masters in turn.)"

  Trả lờiXóa
 59. Bài "Vietnam’s incomparable military leader" về vị thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp của VN của G. Dunkel viết tháng 9 năm 2008, đoạn kết trong bài của Dunkel như sau:

  "Tuy nhiên, cuộc xâm lăng của Mỹ chống Việt Nam vẫn tiếp tục trong dạng thức những ảnh hưởng khủng khiếp, kéo dài, từ chất độc da cam, chất sát trùng khủng khiếp trải trên nhiều vùng rộng lớn ở Việt Nam bởi không quân Mỹ. Ngay cả sau ba thế hệ, 150,000 trẻ Việt Nam vẫn đau đớn bởi những dị dạng về thể chất và tinh thần gây nên bởi chất độc da cam. Cuộc tranh đấu của Việt Nam muôn năm! Đại Tướng Võ Nguyên Giáp muôn năm!"

  (U.S. aggression against Vietnam, however, still continues in the form of lingering, terrible effects from Agent Orange, the herbicide spread over huge areas of south Vietnam by the U.S. Air Force. Even after three generations, 150,000 Vietnamese children suffer from physical and mental abnormalities caused by Agent Orange.
  Long live Vietnam and its struggles! Long live Senior Gen. Vo Nguyen Giap!)

  Tiến sĩ người Mỹ, cựu sĩ quan Bộ quốc phòng, Lầu Năm Góc Daniel Ellsberg trong cuốn Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers, Viking, 2002, tr.255:

  “Không làm gì có chiến tranh Đông Dương thứ nhất và thứ nhì, chỉ có một cuộc xung đột nối tiếp trong một phần tư thế kỷ. Dùng ngôn từ thực tế, đứng về một phía (Mỹ), ngay từ đầu nó đã là một cuộc chiến của Mỹ: mới đầu là Pháp - Mỹ (1945-1954), sau đến toàn là Mỹ (1954-1975). Trong cả hai trường hợp, nó là một cuộc đấu tranh của người Việt Nam – không phải là tất cả người Việt Nam nhưng cũng đủ để duy trì cuộc đấu tranh – chống chính sách của Mỹ và những kinh viện, ủy nhiệm, kỹ thuật gia, hỏa lực, và cuối cùng, quân đội và phi công, của Mỹ.

  Cuộc chiến đó không có gì là “nội chiến”, sau 1956 hay 1960, như nó đã không từng là nội chiến trong cuộc tái chiếm thuộc địa của Pháp được Mỹ ủng hộ. Một cuộc chiến mà trong đó một phía hoàn toàn được trang bị và trả lương bởi một quyền lực ngoại quốc – một quyền lực nắm quyền quyết định về bản chất của chế độ địa phương vì những quyền lợi của mình – thì không phải là một cuộc nội chiến.

  Bảo rằng chúng ta “xía vào” cái gọi là “đích thực là một cuộc nội chiến”, như hầu hết các tác giả Mỹ, và ngay cả những người có khuynh hướng tự do chỉ trích cuộc chiến cho rằng như vậy cho đến ngày nay, đơn giản chỉ là che giấu một sự thực đau lòng hơn, và cũng chỉ là một huyền thoại như là luận điệu chính thức về một “cuộc xâm lăng từ miền Bắc”.

  Theo tinh thần Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và theo những lý tưởng mà chúng ta công khai thừa nhận, đó là một cuộc ngoại xâm, sự xâm lăng của Mỹ."

  Trả lờiXóa
 60. Trong giai đoạn đấu tranh giằng co với Việt Nam trong hội nghị Paris, khi “tổng thống” ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu van xin cho mình khỏi phải ký tên vào Hiệp định Paris về Việt Nam vì ông ta bảo rằng đây là hiệp định “bán đứng miền Nam cho Cộng sản”, thì có một lần Nixon đã nói với Kissinger:

  "Không thể để có cái đuôi chó phản lại cái đầu con chó được." Và sau đó Thiệu vẫn phải nhịn nhục ký vào Hiệp định Paris về Việt Nam và biết dù không ký thì ông ta vẫn sẽ bị gạt ra và hiệp định vẫn sẽ được thực thi như bình thường, thậm chí ông ta có thể bị gì đó, gương Ngô Đình Diệm sờ sờ trước mắt. Theo Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Tiến Hưng, cựu Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của ngụy quyền Sài Gòn, giáo sư đại học Harvard tại Mỹ trong cuốn “Hồ sơ mật Dinh Độc Lập” (The Palace File) xuất bản năm 1986 thì trong thời điểm đó Mỹ đã nhiều lần gởi thơ yêu cầu, bắt buộc, và đe dọa (thậm chí đe dọa tính mạng) Thiệu phải ký vào hiệp định.

  Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, cựu phụ tá Tổng tham mưu trưởng quân ngụy Sài Gòn, là một trong số 16 nhân vật lãnh đạo chức lớn nhất trong chế độ ngụy quyền còn ở lại khi Sài Gòn được giải phóng tháng 4/1975, trả lời phóng viên của đài BBC Việt ngữ:

  "Pháp đã ở Việt Nam 100 năm. Pháp đi sau Hiệp định Genève thì Mỹ lại nhảy vô.

  Tôi nói thật, trong tất cả các đời tổng thống Việt Nam Cộng hòa, ai mà Mỹ không ưa thì người ấy bị hất đổ ngay. Ở miền Nam này, đã xảy ra không biết bao nhiêu cuộc đảo chánh - mười mấy lần chứ có ít đâu.

  Tụi tôi trong quân đội, học ở Mỹ, học tiếng Mỹ, đi thăm Mỹ... đủ hết. Rồi tụi tôi cũng có nhiều bạn Mỹ rất tốt bụng, nhưng với Mỹ thì tôi vẫn không có bằng lòng. Thậm chí lần đi thăm đại bản doanh Cục Tình báo Trung ương (CIA) bên đó, thấy sợ hơn là thấy thích.

  Người Mỹ họ có đường lối của họ: đó là họ phải nắm chỉ huy ở miền Nam này. Họ chỉ huy trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế tới ngoại giao... Mỹ nắm hết. Rồi chính Mỹ đã bỏ miền Nam Việt Nam."

  Lý Tống, cựu phi công Không quân ngụy, từng ngồi tù Cộng sản nhiều lần, là một người chống Cộng cực đoan, khi trả lời phỏng vấn trong diễn đàn X-cafe đã thú nhận: "... Chẳng hạn như Việt Nam Cộng hoà trước đây, cũng vì lệ thuộc vào Mỹ nên cuối cùng nó cho chết lúc nào thì chết.”

  Trong tác phẩm "History Study Guides, The Vietnam War", NXB Barnes & Noble:

  “Mỹ đã thất bại trong cuộc chiến tại Việt Nam phần lớn là do quyết tâm của Việt Cộng và sự ủng hộ rộng rãi của người dân Nam Việt Nam đối với họ.”

  ("The United States lost the war in Vietnam in large part due to the Viet Cong’s tenacity and its widespread popularity with the South Vietnamese.")

  =======================

  Còn nhiều nữa. Nhưng vậy là quá nhiều rồi. Quá rõ về bức tranh cuộc chiến, bản chất cuộc chiến và quan điểm nhiều phía và những người trong cuộc rồi. Những ý kiến của "Bên Thua Cuộc". Chào trân trọng!

  Trả lờiXóa
 61. Quá rõ rồi đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào. Giờ đem ra bàn cãi đã thấy buồn cười rồi. Mỹ ăn theo Pháp trong cuộc chiến xâm lược chiếm lại lãnh thổ, trang trả 90% chi phí chiến tranh xâm lược cho Pháp. Rồi sau khi Pháp đi thì Mỹ nhảy ra thò mặt ra làm vai chính và thay thế Pháp vì tiếc thuộc địa, muốn níu giữ qua một hình thức mới là khi đó chúng ta gọi là thực dân mới hay thuộc địa trá hình (cương lĩnh MTDTGPMN). Mỹ chiếm mọi quyền hành, nắm giữ mọi quyền sinh sát ở miền Nam, cần phế bỏ thằng Diệm thì giết cả nhà ngay vì theo tà đạo Kito sát hại Phật giáo quá dã man đưa đến tiếng xấu cho cả Mỹ, bao nhiêu người tự thiêu, bao nhiêu nhà chùa bị đốt phá tấn công, cả thế giới phẫn nộ. Mỹ cần thay người nên đã "thay ngựa giữa dòng", giết cả nhà thằng Diệm như giết chó giết lợn.

  Bọn ngụy thì không dám hó hé gì, luôn luôn trong tình trạng sợ bỏ đói. Sợ bị "đồng minh" bỏ đói. Mỹ nuôi dưỡng ngụy như quan tham nuôi gái bao. "Ông không trả lương cho tui nữa tui ra khỏi nhà này". "Các ông không viện trợ cho tui nữa thì trong vòng 2 giờ tui dọn ra khỏi Dinh Độc Lập" (Thiệu). Bởi vì không có tiền viện trợ thì làm sao ngụy quyền sống. Đã là ngụy quyền thì không có gì cả. Luôn sợ bị bỏ đói. Mọi quyền hành quyền lực và đến cái mạng chó của ngụy đều là của "đồng minh". "Đồng minh" nó giết như giết chó thì cũng vẫn là "đồng minh", không dám ho he gì. Đúng là nhục như ngụy. Mấy thằng ngu nào mà bảo Mỹ không chiếm miền Nam thì khác gì bảo thằng Pháp không chiếm VN, mà chỉ bảo hộ cho nhà Nguyễn. Thực tế trong thời Pháp thuộc trong 3 kỳ không có miền nào bị Pháp sáp nhập hành chính. Miền Nam là "xứ thuộc địa". Miền Bắc và miền Trung là "xứ bảo hộ". Ngay cả khi Pháp hội nghị với nhà Thanh để ký hiệp định Thiên Tân làm cơ sở cho đàm phán biên giới sau này thì chính Pháp cũng lấy danh nghĩa của nhà Nguyễn chứ không phải lấy danh nghĩa của mình, để tránh tiếng xâm lược. Bảo rằng có tồn tại bọn tay sai bù nhìn rồi bảo rằng bọn xâm lược không xâm lược thì chỉ là những điều ngu xuẩn của những kẻ hèn nhát không dám chấp nhận sự thật khách quan của lịch sử.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hehe không những các "tồng minh" An Nam Cộng hòa quốc sợ "tồng minh" Hoa Cầy bỏ đói, mà còn sợ nhất là khi "khi đồng minh nổi giận" giết cả nhà mình giống như bác nói là giết chó lợn hehe. Loại Tồng minh gì mà bị đối xử như thú vật thế nhỉ. Đến Mẹ Ghẻ Con Chồng cũng chưa chắc xử ác đến thế.

   Xóa
 62. Nặc danh06:03 10 tháng 11, 2018
  Đến cái việc mà ngụy quân ngụy quyền phụ thuộc, lệ thuộc 100% vào Mỹ nó buông ra là chết mà cũng chối được ... Mỹ cắt giảm viện trợ là chết luôn.???
  -----------------------------------------------------------
  Tôi không tranh cãi với Bạn làm gì, chỉ hỏi Bạn một câu thôi: Nếu VNCH "lệ thuộc hoàn toàn vào Mỹ" thì tại sao VNCH đã để lại 16 tấn vàng sau cuộc Nội Chiến để giúp các bạn Việt Cộng tồn tại được 10 năm đói ăn đói mặt do bị Mỹ cấm vận hả Bạn?? Nếu không bị Mỹ ngăn cản vì Mỹ muốn VNCH phải thua Việt Cộng thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã dùng 16 tấn vàng đấy chuyển ra nước ngoài mua súng đạn đánh các bạn Việt Cộng tan tành rồi chứ không phải buông súng theo lệnh Dương Văn Minh đâu nhé. Bạn nên đọc lại lịch sử để hiểu rõ về tinh thần tự lực, tự cường của chính danh VNCH từ thời Đệ I VNCH của chí sĩ Ngô Đình Diệm cho tới TT Nguyễn Văn Thiệu nhé. Thân mến!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mày ăn cháo lú hay cám xú vậy? Mấy tấn vàng là gì đối với Mỹ? Đã xin ăn rồi còn tưởng thức ăn là của mình. Nhục! Mày tưởng thằng Mỹ nó chỉ phát súng đạn mà không cho chúng mày chút thức ăn bơ thừa sữa cặn thì chúng mày chết làm sao.

   Xóa
  2. Tham nhũng tiền viện trợ quy đổi ra vàng rồi nhận vơ là của mình, nhục hơn cả chó. Chiến hữu đồng môn Trần Viết Đại Hưng vả vào mặt ngụy già bệnh hoạn.

   "Viện trợ của Mỹ trước đây đổ vô miền Nam như đổ vô cái thùng không đáy vì tệ nạn tham nhũng mà đứng đầu là vua tham nhũng Nguyễn Văn Thiệu”

   Xóa
  3. @ NGỤY GIÀ CHUYÊN GIA SÁNG TÁC LỊC SỬ (Nặc danh09:43 10 tháng 11, 2018 )

   1- tại sao VNCH đã để lại 16 tấn vàng sau cuộc Nội Chiến để giúp các bạn Việt Cộng ???

   GIẢ NHỜI :

   Nguyễn văn Thiệu thề không đội trời trung với Cộng sản nhưng lại ((để lại 16 tấn vàng sau cuộc Nội Chiến để giúp các bạn Việt Cộng)).???
   -Thôi chết ,ngụy già khùng lên đã tố cáo Tổng Thiệu là tình báo cao cấp của ...Cộng sản mất rồi .(khớ khớ khớ )

   16 TẤN VÀNG CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA :

   NGUỒN CHÍNH THỐNG CỦA MẼO:https://vi.wikipedia.org/wiki/16_t%E1%BA%A5n_v%C3%A0ng_c%E1%BB%A7a_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a

   -Kế hoạch dùng 16 tấn vàng để mua vũ khí
   Để cứu vãn sự sụp đổ hoàn toàn hay ít ra cũng làm chậm nó, từ đầu tháng 4, khi hy vọng được Mỹ viện trợ khẩn cấp đã gần như không còn, Thiệu đã lập một kế hoạch khác để vay tiền cho VNCH.

   -Nguyễn Tiến Hưng đề nghị dùng vàng dự trữ để mua vũ khí và đề xuất chuyển tiền ra nước ngoài. Số vàng dự trữ lúc đó còn 16 tấn được giao cho Thống Đốc Ngân hàng Quốc gia Lê Quang Uyển phụ trách chuyển ra ngoại quốc để thế chấp. Ông Uyển lập tức liên lạc với các hãng hàng không TWA, Pan Am và Hãng bảo hiểm Lloyd's ở Luân Đôn. Nhưng thông tin bị lộ ra ngoài. Ngày 5 tháng 4, một số tờ báo nước ngoài đã bắt đầu đăng tải những bản tin sốt dẻo đó, với sự ám chỉ về một âm mưu chiếm đoạt của Thiệu.[4] Các tờ báo lớn có phóng viên thường trú tại Sài Gòn đưa tin "tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chuẩn bị mang 16 tấn vàng ra khỏi Việt Nam". Không chỉ BBC, AP, mà nhiều tờ báo khác như Los Angeles Times lúc đó cũng đăng tin. Báo chí Việt Nam Cộng hòa cũng đưa tin về sự kiện này.

   -Kế hoạch chuyển vàng đi Thụy Sĩ vì thế đã bị vỡ. Các hãng hàng không và bảo hiểm quốc tế từ chối phi vụ này vì sợ bị dư luận chỉ trích.

   Đại sứ Mỹ Graham Martin can thiệp để giúp chuyển vàng đi. Thiệu đồng ý.Sáng ngày 25 tháng 4, một chiếc máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhứt sẵn sàng bốc 16 tấn vàng ra khỏi Việt Nam .

   Kế hoạch chuyển vàng bất thành:

   Ngày 27 tháng 1 năm 1976, cựu đại sứ Martin đã giải trình trước Quốc hội Mỹ về chuyện 16 tấn vàng:

   "...Những sắp xếp tạm thời đã được thực hiện để chuyển số vàng dự trữ của Việt Nam cộng hòa sang Ngân hàng Bank of International Settlement (BIS) ở Basel bên Thụy Sĩ nhằm có thể làm thế chấp cho một khoản vay mua đạn dược tại châu Âu. Khi tin này lộ ra thì không có cách nào chở vàng đi bằng đường hàng không thương mại được nữa.
   "Bởi vậy đã có những sắp xếp tiếp theo để chuyển nó sang tài khoản (của Việt Nam cộng hòa - NV) tại Ngân hàng Dự trữ liên bang ở New York.
   "Chẳng may, đang khi có sự chậm trễ về phía Hoa Kỳ trong việc tìm kiếm nguồn bảo hiểm (cho việc chuyên chở số vàng) thì tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ra đi. Ông phó thủ tướng (Nguyễn Văn Hảo) và tổng trưởng tài chính đã không xin được phép của tân tổng thống (Trần Văn Hương) để chuyển số vàng này đi...

   2-Nếu không bị Mỹ ngăn cản vì Mỹ muốn VNCH phải thua Việt Cộng???

   GỈA NHỜI :

   NGỤY GIÀ DÁM BẢO BỐ MĨ LÀ THẰNG KHÙNG À ?Mĩ tham gia cuộc chiến suốt 30 năm ,bỏ mạng 58 ngàn quân ,tốn kém hàng ngàn tỷ đola ,hàng triệu tấn bom ,hàng triệu lít hóa học giết chết hàng triệu người Việt Nam cuối cùng là để : ((muốn VNCH phải thua Việt Cộng))
   Ngu quá là ngu !

   3-NGỤY GIÀ :((Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã dùng 16 tấn vàng đấy chuyển ra nước ngoài mua súng đạn đánh các bạn Việt Cộng tan tành rồi chứ không phải buông súng theo lệnh Dương Văn Minh đâu nhé.))

   GIẢ NHỜI :
   -Giỏi !16 tấn vàng của ngụy có thể làm được cái điều mà hàng triệu lượt quân Mĩ ,hàng ngàn tỷ đô la và 58000 xác chết Mĩ không làm nổi.

   TÁI BÚT : Cũng định nói thêm về (( chính danh VNCH từ thời Đệ I VNCH của chí sĩ Ngô Đình Diệm cho tới TT Nguyễn Văn Thiệu )) nhưng sợ ngụy già sợ quá lại bỏ chạy như mấy hôm trước mình hết trò tiêu khiển nên lại thôi

   Xóa
  4. QUÂN DỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA

   NGUỒN CHÍNH THỐNG CỦA ..MẼO ::https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a

   TRÍCH :

   Quân lực Việt nam Cộng hòa nhiều lần tham gia các biến cố chính trị, mà cao điểm là cuộc Đảo chính năm 1963 lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm

   -Khi Mỹ giảm viện trợ xuống còn 1,1 tỷ đô la vào năm 1974...Chỉ sau 55 ngày đêm Chiến dịch Mùa Xuân 1975 của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng miền Nam, lực lượng quân đội với hơn 1 triệu quân này đã hoàn toàn tan rã
   -quân đội Pháp có tuyển những người Việt phục vụ trong quân đội để đáp ứng nhu cầu chiesn trường.
   ẢNH:Lính Quân đội Quốc gia Việt Nam làm lễ chào cờ tam tài (quốc kỳ Pháp) và cờ Quốc gia Việt Nam tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
   -"Quân đội “Quốc gia Việt Nam” của Bảo Đại là để bảo vệ nền thống trị của người Pháp ở Đông Dương.
   -Sau chiến bại của Pháp tại trận Điện Biên Phủ, binh sỹ Quân đội Quốc gia mất tinh thần, đào ngũ hàng loạt.
   -Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ra lệnh cho quân rút khỏi đảo Ba Bình, Đài Loan giành quyền kiểm soát đảo mà không cần phải nổ súng.
   -Không có sự ủng hộ của người dân..Gregory Daddis nhận xét: Những hành vi tội ác của Quân lực Việt Nam Cộng hòa khiến người dân xem họ như kẻ thù. Một nông dân kể rằng "Khi quân đội Cộng hòa tới, mọi người trong làng đều bị đe dọa... Quân đội thoải mái đánh đập bất cứ ai, giết bất cứ ai", người khác kể rằng "cứ mỗi lần quân đội Cộng hòa tới thì lại càng có nhiều người dân kết thân với Việt cộng". Khi được hỏi tại sao người dân không ủng hộ chính phủ Sài Gòn, một người dân trả lời "vì quân đội Cộng hòa... thường xuyên đốt nhà của dân làng và hiếp dâm phụ nữ.
   - Hiệp định Paris 1973 khiến binh sĩ hoang mang rằng "Mỹ đã bỏ rơi chăng? Nếu Mỹ còn không đánh lại thì sao mà tự đánh được?"
   - Một người Mỹ nói với một binh sĩ Sài Gòn rằng: Chúng tôi đã cho anh mọi thứ anh cần, trừ sự dũng cảm. Chỉ tại anh không có thứ ấy.
   -Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Clark Cliffords gửi thư công khai cảnh cáo Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu rằng:

   "...Chỉ cần Quân lực Việt Nam Cộng hòa có được nửa lá gan của người cộng sản, thì ngày hôm nay quân đội Hoa Kỳ có thể duyệt binh ở thủ đô Hà Nội rồi, Quân đội của các ông chỉ biết bắn giết dân thường, bám theo sau và rút chạy trước, tướng lĩnh thì toàn tham nhũng, toàn hiếp dâm và chỉ giỏi nhảy đầm."
   -Nguyễn Cao Kỳ:Mỹ luôn luôn đứng ra trước sân khấu, làm "kép nhất". Vì vậy ai cũng cho rằng đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi là những lính đánh thuê.
   Tôi biết rất rõ ràng về cái gọi là những người chỉ huy, những ông tướng lĩnh. Từ cái ông Thiệu đến những ông khác dưới trướng, xin lỗi, toàn là những vị ăn chơi phè phỡn, tài chẳng có mà đức cũng không. Trước đây có "ông" Mỹ đứng sau thì không có chuyện gì, nhưng khi phải một mình trực tiếp đối diện với khó khăn thì bản chất cũng như tài năng lộ ra ngay.

   Trong một cuộc chiến, nói gì thì nói, theo tôi quan trọng nhất vẫn là lực lượng, là quân đội. Quân đội miền Nam Việt Nam, không có ai đáng giá cả, kể từ ông Nguyễn Văn Thiệu - Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh Việt Nam Cộng hòa - trở xuống. Trong số những vị cùng vai vế với tôi, cứ mười ông thì đến mười một ông tham sống sợ chết! Trong khi đó, miền Bắc (Quân đội Nhân dân Việt Nam) các chỉ huy lại có rất nhiều kinh nghiệm chiến trường, được cấp dưới tin cậy và kính trọng về nhân cách, đó là sự hơn hẳn.

   Đó ,ngụy già ạ .Tôi cũng đã ((theo Mĩ )) để tigm kiếm ((chính nghĩa QL VNCH )) (( tự lực ,tự cường )) như lão nói nhưng chính bọn Mĩ nó nói về quân đội các lão như vậy thì tôi biết phải làm sao?

   Xóa
 63. Thắng Nguyễn05:27 10 tháng 11, 2018

  Ông Nguyễn Mạnh Quang có tài liệu về việc Ngô Đình Diệm muốn Mỹ đưa thêm quân vào VN bên Sách Hiếm.

  .... Sự thật khách quan ai cũng thấy là quân Mỹ đã đến đến tấn công miền Nam VN gây ra cái chết cho hàng triệu người miền Nam???
  ..........................................................
  @ Thắng: thấy Bạn chép còm người khác úp lại lung tung mà thật sự thì Bạn chỉ như con vẹt, chẳng hiểu gì cả! Ông Quang là gì mà có "tài liệu" mật như thế mà không ai biết?? Tào lao thế mà Bạn cũng tin được à??

  "chết hàng triệu người miền Nam"??? Điều này thì tôi miễn bàn. Để anh già Nô ít học vào đọc rồi cười cho thối mũi Bạn luôn đấy! Đọc thì phải biết suy nghĩ chứ Bạn?? Việt Cộng các bạn là sư tổ của tuyên truyền, xuyên tạc, nhồi sọ. Phải biết động não, đừng như con trâu để người khác xỏ mũi dắt đi đâu thì dắt thì xấu hổ lắm, Bạn ạ. Chào thân ái!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thế bí rồi hả ngụy già sắp chết tức tưởi? Hết lý lẽ rồi phải không? "Còm của người khác" mà mày sủa là của những nhân vật nổi tiếng trong cuộc và nhân chứng cuộc chiến người Mỹ đấy. Kiểu này mày phải ôm hận mà xuống địa ngục thôi súc sinh ạ.

   Xóa
  2. Sinh Lão Bệnh Tửlúc 10:45 10 tháng 11, 2018

   Những tên tuổi lớn trong các tác giả người Tây cũng đã nói lên các chứng kiến và nhận thức của họ về cuộc kháng chiến chống Mỹ của người miền Nam VN nói riêng và người VN nói chung rồi. Có lẽ họ đều là CS mua chuộc để tuyên truyền à? Cứ tin như thế cũng được có sao đâu.
   Nếu bạn Nặc danh phản động đúng là 1 lính ngụy cao niên thì cũng đã đến lúc chấp nhận sự thật rồi. Để khi mà bạn chết, ra đi về với cát bụi, thì cũng thanh thản hơn. Chết một cách thanh thản vẫn hơn là chết trong mù quáng, hận thù. Khư khư cố chấp không dám tiếp nhận những điều khách quan thực tế. Không dám tiếp nhận thông tin. Hễ trái với những định kiến, thành kiến do bị nhồi sọ từ bé thì đều là Cộng Sản tuyên truyền gian tà hết, lol.

   Xóa
  3. Những người ủng hộ cuộc chiến chống Mỹ mà các bạn nêu ra trước khi cuộc chiến kết thúc đều đúng cả. Nhưng từ sau năm 1975 trở đi họ "suy thoái" hết cả rồi, "tự diển biến" đấy. Trong đó có nhiều người nổi tiếng như triết gia Jean Paul Sartre, diễn viên điện ảnh Jane Fonda.

   Xóa
  4. Mấy thằng ngụy này bị mù hết rồi. Đó là các tác giả và sách báo tiếng Anh sau cuộc chiến rất lâu với những xuất bản rất mới đấy. Chẳng qua các bạn hèn nên không dám đọc, nhìn qua đã thấy đau đớn nên không dám đọc kỹ thôi.

   Xóa
  5. @ NGỤY GIÀ (Nặc danh 09:52 10 tháng 11, 2018 )

   "chết hàng triệu người miền Nam"???

   GIẢ NHỜI :

   TỘI ÁC CỦA QUÂN ĐỘI HAO KÌ VÀ ĐỒNG MINH TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM :

   NGUỒN WIKIPEDIA :https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%99i_%C3%A1c_c%E1%BB%A7a_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Hoa_K%E1%BB%B3_v%C3%A0_%C4%91%E1%BB%93ng_minh_trong_chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam

   TRÍCH:
   Trong Chiến tranh Việt Nam, quân đội Hoa Kỳ và các lực lượng đồng minh đã gây ra hàng loạt tội ác như giết người, hãm hiếp, đánh đập tù nhân, ném bom vào thường dân, rải chất độc da cam v.v... Nổi bật như các hành động thảm sát xảy ra trong liên tiếp nhiều năm. Tất cả đều có đầy đủ bằng chứng để chứng minh và buộc tội những người đã có hành động gây ra tội ác chiến tranh

   Quân đội Hoa Kỳ:

   -Cuốn sách 'Kill Anything That Moves: The Real American War in Vietnam' của tác giả Nick Turse (Nhà xuất bản Metropolitan Books, 2013), cho biết vụ Thảm sát Sơn Mỹ không phải là một sự việc cá biệt.Tác giả đã khám phá ra một mớ tài liệu của Lầu Năm Góc dài 9000 trang về 320 vụ thảm sát ở Việt Nam

   Quốc quân Đại Hàn Dân Quốc:

   Một ước tính cho rằng quân đội Hàn Quốc đã tàn sát hơn 300.000 người Việt trong suốt cuộc chiến tranh tại Việt Nam[43].

   Tra tấn tù nhân và người dân:

   Đã có 4.000 người chết trong khoảng thời gian tháng 6/1967 đến 3/1973, hàng chục ngàn người mang dị tật hay bị tàn phế cả đời. Tổ chức chữ thập đỏ đã đến Côn Đảo vào năm 1969 và 1972, họ đã nhận thấy sự tra tấn tù nhân một cách tàn bạo, có hệ thống và kéo dài

   Ném bom gây thương vong cho thường dân:

   Kết thúc chiến tranh, 2-4 triệu người dân Việt Nam, 50.000 thường dân Lào, 70.000 thường dân Campuchia chết chủ yếu do bom mìn

   Theo thống kê chưa đầy đủ: Việt Nam đã có 42.132 người bị chết và 62.163 người bị thương, do bom mìn sót lại sau chiến tranh gây ra. Trung bình mỗi năm bom mìn sót lại sau chiến tranh cướp đi tính mạng của 1.535 người và 2.272 người khác phải mang thương tật suốt đời

   Chất độc da cam:
   Hiện nay, ước tính có khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, sống tập trung tại các tỉnh dọc đường Trường Sơn và biên giới với Campuchia. Hàng trăm nghìn người trong số đó đã qua đời. Hàng triệu người và cả con cháu của họ đang phải sống trong bệnh tật, nghèo khó do di chứng của chất độc da cam.

   NGỤY GIÀ vẫn ((cười thối mũi )) khi đọc về những ân huệ mà bố Mĩ ban phát cho đồng tộc của mình

   Xóa
  6. @ NGỤY GIÀ CHUYÊN GIA SÁNG TÁC LỊC SỬ (Nặc danh09:43 10 tháng 11, 2018 )

   1- tại sao VNCH đã để lại 16 tấn vàng sau cuộc Nội Chiến để giúp các bạn Việt Cộng ???

   GIẢ NHỜI :

   Nguyễn văn Thiệu thề không đội trời trung với Cộng sản nhưng lại ((để lại 16 tấn vàng sau cuộc Nội Chiến để giúp các bạn Việt Cộng)).???
   -Thôi chết ,ngụy già khùng lên đã tố cáo Tổng Thiệu là tình báo cao cấp của ...Cộng sản mất rồi .(khớ khớ khớ )

   16 TẤN VÀNG CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA :

   NGUỒN CHÍNH THỐNG CỦA MẼO:https://vi.wikipedia.org/wiki/16_t%E1%BA%A5n_v%C3%A0ng_c%E1%BB%A7a_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a

   -Kế hoạch dùng 16 tấn vàng để mua vũ khí
   Để cứu vãn sự sụp đổ hoàn toàn hay ít ra cũng làm chậm nó, từ đầu tháng 4, khi hy vọng được Mỹ viện trợ khẩn cấp đã gần như không còn, Thiệu đã lập một kế hoạch khác để vay tiền cho VNCH.

   -Nguyễn Tiến Hưng đề nghị dùng vàng dự trữ để mua vũ khí và đề xuất chuyển tiền ra nước ngoài. Số vàng dự trữ lúc đó còn 16 tấn được giao cho Thống Đốc Ngân hàng Quốc gia Lê Quang Uyển phụ trách chuyển ra ngoại quốc để thế chấp. Ông Uyển lập tức liên lạc với các hãng hàng không TWA, Pan Am và Hãng bảo hiểm Lloyd's ở Luân Đôn. Nhưng thông tin bị lộ ra ngoài. Ngày 5 tháng 4, một số tờ báo nước ngoài đã bắt đầu đăng tải những bản tin sốt dẻo đó, với sự ám chỉ về một âm mưu chiếm đoạt của Thiệu.[4] Các tờ báo lớn có phóng viên thường trú tại Sài Gòn đưa tin "tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chuẩn bị mang 16 tấn vàng ra khỏi Việt Nam". Không chỉ BBC, AP, mà nhiều tờ báo khác như Los Angeles Times lúc đó cũng đăng tin. Báo chí Việt Nam Cộng hòa cũng đưa tin về sự kiện này.

   -Kế hoạch chuyển vàng đi Thụy Sĩ vì thế đã bị vỡ. Các hãng hàng không và bảo hiểm quốc tế từ chối phi vụ này vì sợ bị dư luận chỉ trích.

   Đại sứ Mỹ Graham Martin can thiệp để giúp chuyển vàng đi. Thiệu đồng ý.Sáng ngày 25 tháng 4, một chiếc máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhứt sẵn sàng bốc 16 tấn vàng ra khỏi Việt Nam .

   Kế hoạch chuyển vàng bất thành:

   Ngày 27 tháng 1 năm 1976, cựu đại sứ Martin đã giải trình trước Quốc hội Mỹ về chuyện 16 tấn vàng:

   "...Những sắp xếp tạm thời đã được thực hiện để chuyển số vàng dự trữ của Việt Nam cộng hòa sang Ngân hàng Bank of International Settlement (BIS) ở Basel bên Thụy Sĩ nhằm có thể làm thế chấp cho một khoản vay mua đạn dược tại châu Âu. Khi tin này lộ ra thì không có cách nào chở vàng đi bằng đường hàng không thương mại được nữa.
   "Bởi vậy đã có những sắp xếp tiếp theo để chuyển nó sang tài khoản (của Việt Nam cộng hòa - NV) tại Ngân hàng Dự trữ liên bang ở New York.
   "Chẳng may, đang khi có sự chậm trễ về phía Hoa Kỳ trong việc tìm kiếm nguồn bảo hiểm (cho việc chuyên chở số vàng) thì tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ra đi. Ông phó thủ tướng (Nguyễn Văn Hảo) và tổng trưởng tài chính đã không xin được phép của tân tổng thống (Trần Văn Hương) để chuyển số vàng này đi...
   Xóa
  7. 2-Nếu không bị Mỹ ngăn cản vì Mỹ muốn VNCH phải thua Việt Cộng???

   GỈA NHỜI :

   NGỤY GIÀ DÁM BẢO BỐ MĨ LÀ THẰNG KHÙNG À ?Mĩ tham gia cuộc chiến suốt 30 năm ,bỏ mạng 58 ngàn quân ,tốn kém hàng ngàn tỷ đola ,hàng triệu tấn bom ,hàng triệu lít hóa học giết chết hàng triệu người Việt Nam cuối cùng là để : ((muốn VNCH phải thua Việt Cộng))
   Ngu quá là ngu !

   Xóa
  8. TRẢ LỜI NGỤY GIÀ (Nặc danh09:43 10 tháng 11, 2018)

   -16 TẤN VÀNG THOI của mày đây .Mĩ cho bọn mày vàng mua súng đạn giết nhân dân chúng tao và Mĩ đòi chúng tao phải trả lại số tiền lớn hơn 16 TẤN VÀNG của nó cho bọn mày !

   QUAN HỆ HOA KÌ -VIỆT NAM :

   NGUỒN :https://vi.wikipedia.org/wiki/Quan_h%E1%BB%87_Hoa_K%E1%BB%B3_%E2%80%93_Vi%E1%BB%87t_Nam

   TRÍCH:

   -Năm 1997, Việt Nam đồng ý trả cho Mỹ khoản nợ trị giá 140 triệu USD mà Việt Nam Cộng hòa đã vay.

   Xóa
 64. Tại sao có những con người thích chường mặt ra để người khác xúc phạm nhục mạ chửi rủa thế nhỉ. Đây là bệnh khổ dâm ư, hi hi.

  Trả lờiXóa
 65. Công cuộc Cải cách ruộng đất tài tình của TT Ngô Đình Diệm

  Ngày 22-10-1956, TT Ngô Đình Diệm ban hành Dụ số 57, thiết lập chính sách cải cách điền địa tại Việt Nam. Sau dây là các điểm chính:

  – Số diện tích đất tư hữu được quyền giữ lại. Mỗi điền chủ được quyền giữ tối đa 100 ha ruộng lúa, trong số nầy 30 ha được phép trực canh, và 70 ha có thể cho tá điền thuê, đúng theo quy chế tá canh. Điền chủ bị truất hữu được chính phủ bồi thường thiệt hại một cách công bằng và thỏa đáng:

  • 10% trị giá ruộng đất bị truất hữu được trả ngay bằng tiền mặt. 90% được trả trong thời hạn 12 năm, dưới hình thức là trái phiếu được chính phủ bảo đảm…

  Trong 9 năm cầm quyền (1955-1956), có 176.130 gia đình nghèo thuộc thành phần tá điền, nông dân đã được tái định cư, trở thành tiểu điền chủ có từ 1 đến 5 mẫu ruộng với những con số như sau: 126050 tá điền, với tổng số diện tích là 252.218 ha (chiếu theo Dụ số 57). 50.080 gia đình tái định cư với tổng số diện tích là 109.879 ha. (thống kê)

  Theo bản thống kê này, tổng kết chiến dịch có 176.180 gia đình thuộc diện nghèo đã trở thành điền chủ (khoảng 20% số tá điền) với tổng số diện tích là 361.595 mẫu ruộng. Đời sống của họ từ đây nhờ vào kỹ thuật canh tác và nhờ có phân bón hóa học, năng suất cácruộng lúa đã gia tăng từ 1,4 tấn/ha trong những năm 1950-1954, nay đã vươn lên con số 2t/ha năm 1960-1963. Sư kiện nầy đã làm cho các nhà nông phấn khởi. Họ có cuộc sống sung túc hơn và VNCH bắt đầu xuất cảng gạo và phó sản với koảng 70.000 tấn trong năm 1955 nay đã tăng lên khoảng 323.000 tấn năm 1963.

  Vậy đó, công cuộc cải cách của ông đã đem lại một đời sống ấm êm, thịnh vượng cho tất cả mọi người. Nó hoàn toàn khác biệt với cuộc Cải cách ruộng đất tắm máu người dân ở ngoài bắc do các bạn Việt Cộng thực hiện bởi những cuộc đấu tố với hàng trăm ngàn người dân vô tội mất mạng, và gia đình họ bị tản lạc khi Việt Cộng các bạn chiếm đoạt toàn bộ sản nghiệp do nhiều đời để lại.

  Sự thật cả đấy, các bạn cứ hỏi ông Người Đất Thép làm chứng cho thì rõ. Các bạn có dám "khách quan" nhìn nhận sai lầm và sự thua kém của mình so với chính sách an dân của TT Ngô Đình Diệm không? Có dám thôi xuyên tạc và dám công nhận tài lãnh đạo của chí sĩ Ngô Đình Diệm không? Các bạn "khách quan" được bao nhiêu phần trăm mà cũng bày đặt viết Quốc sử này Quốc sử nọ, ai mà thèm đọc? Sự thật mất lòng. Cáo lỗi, cáo lỗi. Chào trân trọng!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tha rác từ đâu về vậy con chó? Thế mày chỉ biết nghĩ theo Việt Tân à? Có Việt tân nghĩ hộ cho mày à? Loài nửa ngụy nửa ngợm như mày chỉ sủa tiếng chó thôi.

   Xóa
  2. Trai trung không thờ 2 chủ, gái trinh không lấy 2 chồng. Cả nhà thằng diệm này thờ cả 2 vatican và hoa kỳ, đàn áp nướng sư phật giáo, bất tài ngu dốt nên bị chủ giết như giết chó.

   Xóa
  3. @
   Nặc danh12:25 10 tháng 11, 2018
   Công cuộc Cải cách ruộng đất tài tình của TT Ngô Đình Diệm ???

   GIẢ NHỜI :
   -Ngụy già chuyên sáng tác lịc sử ,mở mồm ra là nói dối

   NGÔ ĐÌNH DIỆM :

   NGUỒN WIKIPEDIA :https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_%C4%90%C3%ACnh_Di%E1%BB%87m

   TRÍCH :

   Cải cách điền địa:
   Cải cách điền địa mà Ngô Đình Diệm đề ra bị nông dân miền Nam phản đối dữ dội. Trong khi Việt Minh đã giảm thuế, xóa nợ và tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân nghèo, Ngô Đình Diệm đã đưa giai cấp địa chủ trở lại. Đến cuối thời Ngô Đình Diệm, 10% chủ đất đã nắm giữ 55% đất canh tác cả miền Nam. Nông dân phải trả lại đất cho địa chủ rồi phải trả tiền thuê đất và phải nộp cho quân đội. Điều này tạo ra một cơn giận dữ ở nông thôn, quân đội của Ngô Đình Diệm bị mắng chửi là "tàn nhẫn hệt như bọn Pháp". Đất của các Giáo xứ Công giáo thì còn được Ngô Đình Diệm thiên vị, cho miễn thuế và hạn mức. Kết quả là tại nông thôn, 75% người dân ủng hộ quân Giải phóng, 20% trung lập trong khi chỉ có 5% ủng hộ chế độ Ngô Đình Diệm

   Joseph A. Amter nhận xét[70]:

   Ở nông thôn, Diệm hoàn toàn triệt bỏ chính sách ruộng đất được lòng dân của Việt Minh trước đây. Năm 1954, sau khi đánh bại người Pháp, những người Cộng sản đã lấy tất cả đất đai đã được giải phóng chia cho nông dân. Tác động của cử chỉ đó rất sôi nổi. Như một chiến sĩ du kích đã thừa nhận: “bọn chúng không hiểu được người nông dân cùng khổ như thế nào. Khi kháng chiến giải quyết vấn đề ruộng đất thì ở nông thôn có hạnh phúc và nổi dậy mạnh mẽ. Ý nghĩa cụ thể của nền độc lập là bảo vệ ruộng đất”. Rồi thình lình đúng vào lúc người nông dân nghĩ rằng ruộng đất là của họ, thì Diệm nhảy ra sân khấu và dùng sức mạnh giật lấy ruộng đất của họ. Tệ hơn nữa là ông ta chuyển quyền sở hữu ruộng đất cho bạn bè của ông ta là những địa chủ vắng mặt đến sống ở Sài Gòn. Đáng ra được làm chủ một mảnh đất nhỏ, mỗi một nông dân lại trở thành một tá điền lần nữa, chịu những thuế mới cho chính phủ Diệm và cho giai cấp có đặc quyền đặc lợi

   NGÔ TỔNG THỐNG TỐT VỚI DÂN QUÁ NÊN KHI QUÂN ĐỘI GIẾT CẢ NHÀ ÔNG TA THÌ NHÂN DÂN MIỀN NAM :

   khi được thông báo anh em Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu đã bị giết, Đại sứ Hoa Kỳ Cabot Lodge, đã vui vẻ thốt lên bằng tiếng Pháp: "C’est formidable! C’est formidable!" (Thật là tuyệt diệu. Thật là tuyệt diệu)

   Nguyễn Hiến Lê, khi đó đang sống ở Sài Gòn, đã ghi lại không khí vui mừng của người dân ở thời điểm đó[172]:

   Từ 7 giờ sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963, khi đài phát thanh Sài Gòn báo tin dinh Gia Long bị quân đội chiếm thì già trẻ lớn bé lũ lượt kéo nhau đi xem. Lời hò reo, tiếng cười vang với sắc diện tươi vui của mọi người chứng tỏ sự giải thoát gông cùm kềm kẹp của độc tài đã bóp nghẹt lòng dân trong chín năm trời đăng đẳng” - Bác sĩ Dương Tấn Tươi. Còn thi sĩ Đông Hồ thì: “Nỗi ức hiếp, nỗi căm hờn bị đè nén, bị vùi dập một cách tàn nhẫn bất công trong 9 năm trời, một sớm được giải thoát, được cởi mở, mà phản ứng chỉ có chứng ấy thì cho thấy quần chúng Việt Nam năm 1963 này cũng đã tỏ ra hiền lành nhiều lắm, và cũng đã biết tự kiềm hãm sức giận dữ hung hãn của mình rồi đó.”
   Nhà báo đương thời tại miền Nam, ông Vũ Bằng ghi lại không khí của người dân miền Nam lúc đó khi nghe tin vụ đảo chính và việc anh em Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu bị giết[173]:

   “ Lúc ấy, tôi đang làm cho tờ “Dân Chúng”. Tôi còn nhớ bầu không khí nẩy lửa đó, ai cũng hăng say muốn thấy Ngô Đình Diệm và bộ sậu, bị chết đâm chết chém… có một điều chắc chắn là tình thế lúc đó đã chín mùi và dân chúng đã thấy cách gì cũng phải hạ ngay Ngô Đình Diệm.
   Người ta muốn biết ai đã giết Diệm - Nhu, nhưng không ai biết đích xác; dù sao Diệm - Nhu chết đi thì đại đa số dân chúng cũng mừng. Có người mổ heo cúng tế; có người lập bàn thờ cảm tạ trời đất; còn thì hầu hết nhà nào cũng làm tiệc, rủ bè bạn, thân thích đến để nhậu nhẹt cho “phỉ chí tang bồng”.


   Xóa
  4. TAY NGỤY GIÀ SÁNG TÁC RA TOÀN ĐIỀU HAY HO.

   Thôi để cho chắc thì anh em vào mạng Wikipedia của ..Mĩ để xem vậy

   CẢI CÁCH ĐIỀN ĐỊA VIỆT NAM CỘNG HÒA :

   NGUỒN : https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3i_c%C3%A1ch_%C4%91i%E1%BB%81n_%C4%91%E1%BB%8Ba_(Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a)

   TRÍCH :

   Bối cảnh:
   -Việt Minh đã tịch thu không bồi thường các nông trại trồng lúa của Pháp và những người bị kết tội theo Pháp rồi chia những vùng đất này cho tá điền
   Kết quả
   Đến năm 1958, Ngô Đình Diệm đã khôi phục được kiểu sở hữu đất tại đồng bằng Nam Bộ về lại như thời trước chiến tranh khi 2% chủ đất sở hữu 45% đất đai và khoảng một nửa số người cày không có ruộng
   Đánh giá:
   Chương trình cải cách điền địa tước đoạt đất đai của nông dân, khôi phục lại hình thức sở hữu phong kiến, phục hồi giai cấp địa chủ ăn bám, bóc lột nông dân.

   Theo đánh giá của Kevin Gray (Đại học Sussex), chính sách đất đai của Việt Minh (và sau này là Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam) là chống lại di sản của thực dân Pháp, cùng với tinh thần dân tộc đã giúp họ có được sự hỗ trợ mạnh của nông dân. Những chính sách của Ngô Đình Diệm với vấn đề đất đai thì lại nửa vời, ông ta đã kế thừa các di sản của thực dân Pháp hơn là đưa ra những cải cách

   Năm 1960 đánh dấu mức cao nhất trong lịch sử kinh tế Việt Nam Cộng hoà, với 340.000 tấn gạo được xuất cảng. Từ năm đó, nông thôn bắt đầu thiếu an ninh, ruộng đất thiếu người cày, xuất cảng gạo xuống dần, và tới năm 1962, còn 85 ngàn tấn. Từ năm 1965, đã có lúc phải nhập cảng gạo có năm lên tới 760.000 tấn.

   Xóa
  5. Bậy nào, Wiki, Joseph A. Amter, học giả Nguyễn Hiến Lê, nhà báo Vũ Bằng đều là "CS tuyên truyền", tôi không tin đâu.

   Xóa
  6. NGỤY GIÀ(Nặc danh12:25 10 tháng 11, 2018) NHÂN VƠ LÀ QUAN HỆ GÌ ĐÓ VỚI nick (( NGƯỜI ĐẤT THÉP)).

   Đây là thủ đoạn dối trá bịp bợm của ngụy già gây cho bạn đọc nỗi hoài nghi .Để làm sáng tỏ sự thật ,tôi xin chép lại còm của nick ((Già đất thép )) gửi cho LL(Ngụy già)) ngay ở trang này:

   Bàn Về "Ăn Cơm Quốc Gia, Thờ Ma Công Sản"

   Có một người (chắc là ngụy) cứ nói "Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Công Sản" hoài. Tôi không muốn nói, nhưng họ cứ nhai đi nhai lại mãi. Vậy nên tôi nói một lần này là đủ.

   Thế nào là Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Công Sản?
   Nghĩa đen, thì hiểu như vầy: Quốc gia trả lương, bìa ngoài họ là người Quốc gia. Nhưng sâu kín họ làm việc cho Công Sản.
   Có hai loại: Người của Cộng sản cài vào hàng ngũ Quốc gia, và người của Quốc gia tự nguyện làm việc bí mật cho Cộng sản.
   Ý nói những người này "phản chủ"!
   Nhưng "Quốc Gia" là chỗ nuôi những người như vậy. Họ nuôi Công Sản để đáng Quốc Gia, họ nuôi người Quốc Gia để phản lại Quốc Gia. Như chuyện sĩ quan quân đội Sài Gòn đảo chính giết anh em ông Diệm đó. Loại này "Quốc Gia" có nhiều, rất nhiều. Loại này thì phải gọi là chúa phản chủ mới đúng. Họ không thờ ma Cộng Sản mà giết, biến người Quốc Gia ra ma.

   Còn nghĩa bóng: ý nói Cộng Sản không có thật, Cộng sản yếu kém, bảy tên đeo tàu đu đủ không gãy...mắng chửi những người "thờ ma Cộng sản".
   Nhưng đó là lời của kẻ ngu dốt, không biết địch biết ta, những người làm Ma cho Cộng sản họ khinh khi kẻ đó là ngu si. Vì vậy, nên cuối cùng "Ma" Công sản chiến thắng "Quốc Gia", "Quốc Gia' đeo càng trực thăng chạy trối chết.

   Chuyện nói ở trên là thời "Quốc Gia" chưa chết.

   Nay thì phải đổi câu nói ấy ra như sau:

   "Ăn Cơm Cộng Sản, Thờ Ma Quốc Gia"

   Nước VN bây giờ do Cộng sản lãnh đạo. Tất cả cái ăn đều do người dân Việt Nam làm ra mà nước VN của Cộng sản nên CƠM là của Cộng sản.
   Nếu người kia là cựu ngụy đang ở nước ngoài cũng nhờ có Công sản cho đi, thậm chí nhờ có Cộng sản đuổi đi ngày nay còn sống có cái ăn ở nước ngoải cũng phải mang ơn Cộng sản Việt Nam.

   Thế nên đổi lại: Ăn Cơm Cộng sản là đúng rồi.

   Còn thờ ma "Quốc Gia"?
   Cũng rất chính xác.

   "Quốc Gia" chết queo từ 30-4-1975, rồi. Vậy ai còn tiếc thì họ thờ CON MA QUỐC GIA, chứ làm gì có "Quốc Gia" thật nữa đâu?

   Nên từ đây phải nói câu "Ăn Cơm Cộng Sản, Thờ Ma Quốc Gia", Ma đây đúng nghĩa đen, MA thì không có thật trên cõi đời này. Phải gọi như vậy mới đúng nhé LL!   -

   Xóa
  7. @ Nặc danh17:57 10 tháng 11, 2018:

   Hôm nay và chắc cả đêm hôm qua chắc chú mày bỏ sức ngồi cả ngày trên trang này để dồn tổng lực cho vụ trả thù hi vọng rửa cho kì được cái hận bị anh khắc tinh tháng vừa qua à ?

   Anh đâu có như chú mày là sang tác lịc sử ,phịa ra sự kiện .Anh làm theo lời chú mày rao rảng là ((theo Mĩ )) nên anh lấy dẫn chứng từ mạng Wikipedia của ..Mĩ đấy chứ . Ở ,thế chú mày mâỳ mâu thuẫn quá ,một mặt chú mày cự kì tin vào Mĩ ,mặt kahsc chú mày lại ..không tin Mĩ , bảo Mĩ nó viết là sai.Thôi thì chú mày đi kiện nó đi thôi.

   Xóa
 66. Bác Hồ mà còn sông đến ngày nay không chừng Bác lại "suy thoái" nhiều nhất đấy.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thằng ngụy đui mù, mù quáng này, thương hại mày. Qua bao năm làm bia thịt cho giặc Mỹ rồi ăn bám xứ người đất khách, giờ chỉ còn thân tàn ma dại sắp chết trong cô đơn.

   Xóa
  2. Ừ Kennedy còn sống thì nó giết cả nhà mày như giết nhà thằng diệm như hàng thịt làm thịt chó.

   Xóa
  3. @ Ngụy già :Nặc danh12:33 10 tháng 11, 2018
   Bác Hồ mà còn sông đến ngày nay không chừng Bác lại "suy thoái" nhiều nhất đấy.???

   GIẢ NHỜI :

   -Sáng nay anh đi vắng ,chiều về vào trang thì thấy ngụy già còm rất nhiều ,chắc thân già hùng hục hùng hục viết lách cả đêm qua sản xuất ra một đống còm toàn dối trá mang đi ..trả thù dân tộc .

   Chú mày còm xong chẳng thấy anh cho(( tach)) ngay như mọi lần nên sướng quá rú lên à ?

   Tiện đây cũng báo cho chú mày một tin buồn :
   Theo số liệu thống kê của ban quản lý lăng Hồ Chủ Tịch từ ngày 29-8-1975 đến nay đã có hơn 40 triệu lượt người vào lăng viếng Bác, hơn 7 triệu lượt khách quốc tế của 160 quốc gia vùng lãnh thổ vào lăng viếng Người.
   Còn tổng thống 3/ thì sao? Chết không dám công bố cho dân biết, không quốc tang , không có phái đoàn quốc tế nào viếng.

   HỒ CHÍ MINH

   NGUỒN :https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh

   TRÍCH :

   Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

   là nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ XX, một chiến sĩ cộng sản quốc tế. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội

   Là lãnh tụ được nhiều người ngưỡng mộ và tôn sùng, lăng của ông được xây ở Hà Nội, nhiều tượng đài của ông được đặt ở khắp mọi miền Việt Nam, hình ảnh của ông được nhiều người dân treo trong nhà, đặt trên bàn thờ

   Ông được tạp chí Time bình chọn là 1 trong 100 người có ảnh hưởng nhất của thế kỷ XX.

   Qua đời:

   Hà Nội đã nhận được hơn 22.000 bức điện chia buồn từ 121 nước trên khắp thế giới.[165] Nhiều nước trong khối xã hội chủ nghĩa đã tự tổ chức truy điệu và đưa ra những lời ca ngợi ông.
   Thế giới thứ ba, người ta ca ngợi ông trong vai trò của người bảo vệ những con người bị áp bức. Một bài báo xuất bản ở Ấn Độ miêu tả ông là sự kết tinh của "nhân dân và hiện thân của khát vọng đấu tranh cho tự do và cho sự đấu tranh bền bỉ của nhân dân".[165] Những bài báo khác đề cao phong cách giản dị và đạo đức cao của ông.
   Phản ứng từ các nước phương Tây dè dặt hơn. Nhà Trắng và các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ từ chối bình luận. Báo chí phương Tây đặt sự chú ý cao đối với cái chết của Hồ Chí Minh.
   . Ngay cả những tờ báo đã từng phản đối mạnh mẽ chính quyền Hà Nội cũng ghi nhận Hồ Chí Minh
   Tang lễ được tổ chức vào ngày 9 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình với hơn 100.000 người đến dự. Hàng triệu người trên khắp đất nước Việt Nam đã khóc

   Di sản:
   Nhiều người dân Việt Nam yêu quý ông, gọi ông bằng cái tên thân mật Bác Hồ. Trong văn thơ, Hồ Chí Minh còn được gọi là "Cha già dân tộc". Một số dân tộc thiểu số Việt Nam, như Vân Kiều, Pa Cô, Kor, đã lấy họ Hồ vì yêu quý ông.[197] Ông được thờ tại nhiều gia đình Việt Nam,[6][198] cũng như tại nhiều gia đình Việt kiều ở Thái Lan,[199] Lào,...[200] Na Uy, Mỹ

   Quốc tế:

   Tại các quốc gia khác cũng có các nhà lưu niệm về Hồ Chí Minh
   Ngoài ra còn có rất nhiều đài kỷ niệm và bia tưởng niệm.
   Tại Việt Nam, Hồ Chí Minh còn được thờ trong một số đền, chùa và gia đình.
   Ngoài phạm vi Việt Nam, Hồ Chí Minh được tưởng niệm tại nhiều công trình trên thế giới.[217] Tên ông đã được đặt cho các đại lộ

   Nhiều nước trên thế giới đã phát hành tem bưu chính kỷ niệm ông:

   Tượng đài ông được đặt tại nhiều thành phố trên thế giới,

   Danh hiệu
   UNESCO và Nghị quyết kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của Hồ Chí Minh
   Xem thêm: Lịch kỷ niệm các nhân cách vĩ đại và các sự kiện lịch sử của UNESCO

   NGỤY GIÀ hết làm tay sai cho Pháp rồi đến làm tay sai cho Mĩ .Căm thù cộng sản đến như vậy sao năm xưa vũ khí trang bị tận răng lại không dám tử chiến với quân giải phóng mà lại tụt quần ,vất súng đu càng chạy sang Mĩ để rồi nay phải lê cái thân già nơi đất khách ...ôm mộng phục quốc bằng chiêu nói dối   Xóa
  4. Càng đông người vào lăng càng nhiều rắm thối om chứ được gì đâu. Xuống đất nằm yên nghỉ có hơn không.

   Xóa
  5. TRẢ LỜI Nặc danh07:41 11 tháng 11, 2018

   -NGỤY GIÀ đọc thông tin trên từ điển chính thống của ..bố Mẽo nên cứng họng ,sủa hú họa một câu rồi cong đuôi chạy biến .

   Xóa
 67. Nhà ngô thằng diệm thua cả 1 con chó:

  "Đại tá Leroy Fletcher Prouty trong sách The secret team: The CIA and its allies in control of the United States and the world (Đội ngũ bí mật: CIA và các đồng minh kiểm soát Hoa Kỳ và thế giới) do Prentice-Hall xuất bản năm 1973 đã cho biết điệp viên CIA, trung tá Lucien Conein đã gặp và trả công tận tay 40.000 USD cho binh lính Sài Gòn đảo chính lật đổ chính quyền Diệm."

  1 con chó cảnh công vụ (cảnh vụ) ở châu Âu trị giá là khoảng 50.000 Euro.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tội nghiệp họ những kẻ ăn hại nên bị chủ giết không thương tiếc để lập người khác lên.

   Xóa
 68. Các bác nói về ông Võ văn Thưởng. Tôi khẳng định là ông ấy có bất mãn. Vì từ rất lâu ai cũng nghĩ ông ấy sẽ lên làm BTTU Tp HCM, người nhà tôi, bạn bè, nhà vợ, từ nhà giáo nghỉ hưu đến hiệu trưởng trường Đảng. Sau khi bí thư Thăng "thăng" thì có những người hy vọng rằng ông ấy sẽ được đề cử chuyển vào thay ông Thăng. Chắc hẳn ông ta cũng hy vọng như thế. Nhưng sự thật diễn biến lại khác. Khi càng bất mãn thì con người ta sẽ càng có xu hướng nghĩ ngược, nói ngược trái chiều với luồng tư tưởng chính thống. Điều này có thể giải thích vì sao hiện tượng nhắm mắt làm ngơ cho diễn biến lật sử lộng hành loạn Đảng trong vài năm nay, đi ngược lại thành quả cách mạng, phá hoại thành tựu cách mạng của Đảng và Dân Tộc và Quân Đội. Công tác kiểm duyệt để lọt bỏ sót những sản phẩm nguy hiểm, độc hại. Công tác chọn người biên soạn sách sử càng thảm hại hơn, đưa bọn phản động, bất mãn, "trí thức giả cầy", "dân chủ nửa mùa" vào hàng ngũ soạn sách. Tất cả những kẻ trở cờ từ xưa đến nay đều xuất phát từ sự bất mãn về quyền lực ban đầu. Nếu nhớ không lầm thì bác Nguyễn Mạnh Hà này năm 2011 đã bị buộc phải rời khỏi vị trí viện trưởng do nhiễm tư tưởng của Phan Huy Lê và có rất nhiều điều tiếng, xì xầm về đạo đức, lối sống. Con đường hoạn lộ phải dừng bước khá sớm. Vấn đề nên điều tra là truy cứu trách nhiệm xem ai là người chọn những kẻ như vậy đưa vào đội ngũ biên soạn các pho sử này. Công tác tư tưởng phải chọn những con người trung kiên, tận tụy. Tại sao lại chọn những cá nhân bất mãn có biểu hiện bất trung, xa rời lý tưởng, phản bội lại lý tưởng của Đảng, bất trung với Tư Tưởng Hồ Chí Minh.

  Trả lờiXóa
 69. Không đưa VVT về Tp HCM là để đánh nhóm lợi ích ở đó .

  Trả lờiXóa
 70. @ JÔN VẨU (NGỤY GIÀ Jour.Vold20:11 10 tháng 11, 2018)

  Ngụy già thấy anh xuất hiện là không còm lại nổi lời nào .Đành lại dùng nick JÔN VẨU này để còm vu vơ .Khổ thân ,thức suốt đêm qua và cả ngày hôm nay để còm hùng hùng ,anh xuất hiện là lập tức ((công trình )) của chú em đi tong .Khơ khớ khớ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. @ jour.Vold08:39 11 tháng 11, 2018 (NGỤY GIÀ BA QUE XỎ LÁ ):

   - Ối mẹ ơi ,thằng Tây này nó biết tiếng Việt .
   -Đâu ,đâu con ? Ôi dào ôi ,nó là thằng lính ngụy ,thứ bồi bàn tay sai cho Pháp rồi cho Mĩ ấy đấy mà

   .Ai mà chằng biết nó là cái thằng ngụy già hết dùng nick ảo này đến nick ảo nọ ,nặc danh đêm ngày hùng hục những còm phẻ lác ,tự nói ,tự ..trả lời .Khi bản biện không lại với ai thì trơ chẽn vô liên sỉ...giả mạo luôn nick của người ấy để xuyên tạc ,chửi bới ,hú hét điên cuồng.


   Xóa
  2. Khùng à, khùng thừa biết ông đây là ai ngoà đời, quan điểm lập trường của ông không hợp với mẫu quốc của khùng, nên khùng cố ý o biết, chụp mũ nhằm làm ông nản, o vào đây chọc khoáy các nị chứ gì? Ông sẽ gửi khùng về cho anh Tập điều tri, khiển trách Hoa Nam tội sử dung người kém cỏi khùng điên, làm lộ ý đồ của Hoa Nam hết trơn. Nhẹ nhất củng cắt lương 6 tháng. He he..

   Xóa
  3. GIẢ NHỜI JON VẨU -Jour.Vold10:26 12 tháng 11, 2018 (NGỤY GIÀ xỏ lá ba que)

   1-((khùng thừa biết ông đây là ai ngoà đời ))
   -Đây là trò bịp bợm tung tin hỏa mù cho đối phương và bạn đọc phải mất thời gian suy nghĩ xem y là ai ,mình có quan hệ gì với y không ..vvv dẫn đến ..chột dạ

   2- ((quan điểm lập trường của ông không hợp với mẫu quốc của khùng))
   Quan điểm của ((mẫu quốc )) là gì ?

   3-(( Ông sẽ gửi khùng về cho anh Tập điều tri))???
   Mày giỏi mày làm hộ tao cái !

   NGỤY GIÀ ,mày nghĩ mày quan trọng thế sao ? Mày chỉ là một thứ ((rác bẩn )) vô hại mà tao tự nhận thấy khi rảnh rỗi thì quét giúp chủ trang ..cho vui .thế thôi !

   TÁI BÚT : Đừng cười he he kiểu nhăn nhở thế nữa đi nhé ,tao tởm mày lắm .lần trước mày ((nè )) như thằng pê đê tao đã nhắc nhở mày rồi ,lại vẫn còn nhăn nhở nữa là sao.Đừng làm tao thêm khó chịu vì xú uế


   Xóa
  4. Bệnh khùng " Hoang tưởng". He he...

   Xóa
  5. Tội nghiêp !! Dù sao trước đây chắc o phải khùng bẩm sinh. Mong bệnh viện sớm kiếm được bệnh nhân sổng chuồng này. Khùng lời nói, khùng tới mức o nhớ được tên tuổi hay là nick của mình. He he...

   Xóa
 71. Mỹ không thua. Chiến tranh VN bản chất chỉ là Cuộc Nội Chiến !!

  Hiệp định Paris được ký kết ngày 27 tháng giêng năm 1973. Trên nhiều phương diện nó giống như một “bản sao” của Hiệp định Genève 27-3-1954. Bởi vì, thứ nhứt, cả hai hiệp định không nhằm giải quyết dứt khoát cuộc “chiến tranh” mà chỉ tạo một “khoảng trống cơ hội” gọi là “đình chiến”. Cơ hội này giúp cho Hoa Kỳ rút quân tạo điều kiện cho 2 miền Nam, Bắc VN tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Nhưng phía VNDCCH nhân cơ hội Hoa Kỳ rút quân đã dồn quân đánh VNCH, chiếm đoạt miền Nam, thâu tóm lãnh thổ chỉ hai năm sau.

  Thứ hai, Hiệp định Paris 1973 và Hiệp định Genève 1954 cùng khẳng định nguyên tắc “một quốc gia Việt Nam duy nhứt”.

  Điều 1, chương I Hiệp định Paris 1973 qui định “Hoa Kỳ và các nước tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam, như hiệp định Genève 1954 đã xác nhận”. Cả hai Hiệp định đều được “quốc tế” bảo trợ, bao gồm TQ. Riêng hiệp định Paris 1973, đại diện phía TQ là Bộ trưởng bộ ngoại giao Cơ Bằng Phi.

  Tức là, trong khoản thời gian 1954 đến 1975, hai thực thể chính trị có tên VNDCCH ở miền Bắc và VNCH ở miền Nam, đều thuộc về một “quốc gia Việt Nam duy nhứt”. Tức là “chiến tranh Việt Nam” giữa các bên Cộng Sản miền Bắc và miền Nam VNCH chỉ là một cuộc “Nội Chiến”!!

  Quân đội Mỹ không thua như các bạn Việt Cộng vẫn tuyên truyền. Mỹ tự đến và tự bỏ đi theo Hiệp định Paris 1973 mà Mỹ đã ép các bạn Việt Cộng phải đặt bút ký sau 12 ngày đêm dội bom B52 khiến các bạn VC kinh hồn bạc vía!!! Còn dám huênh hoang "thắng Mỹ" nữa không??? Cũng tương tự, không thể nói quân đội TQ đã chiến thắng Mỹ trong cuộc Nội Chiến VN. Quân đội Mỹ, Trung, Liên Xô trong Nội chiến VN chỉ là những kẻ ngoài cuộc, những người đồng minh hỗ trợ gián tiếp mà thôi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. TRẢ LỜI Nặc danh23:28 10 tháng 11, 2018 (thực chất là NGỤY GIÀ HÈN HẠ XẢO TRÁ )

   1-NGỤY GIÀ ;((Mỹ không thua.))

   GIẢ NHỜI :

   -Cung cấp 80 % chi phí chiến tranh cho Pháp tại VN suốt 9 năm(1945-1954)
   Nửa triệu quân Mĩ ,gần 100 ngàn lính chư hầu ,600 ngàn lính ngụy ,tiêu tốn ngàn tỷ đola ,ném xuống VN 7,85 triệu tấn bom,75 triệu lít chất độc hóa học, sử dụng7,5 triệu tấn đạn dược. Giết chết một cách man rợ 2– 4 triệu dân thường Việt Nam ,Campuchia:700.000.Lào: 50.000.Hàng triệu người di chứng chất độc da cam
   Thế mà riêng lính Mĩ 5800 anh về nước trong quan tài kẽm ,bị thương 305 ngàn anh ,mất tích 2000 chú .11.000 máy bay các loại bị phá hủy, 877 máy bay ,vài nghìn xe tăng/xe thiết giáp bị phá hủy hoặc thu giữ.tháng 3-tháng 4 năm 1975 đạo quân VNCh được coi là ((quân lực hạnh tư )) thế giới trong 55 ngày đêm đã thực hiện một chiến thuật chưa từng có trong lịch sử chiến tranh thế giới là vất bỏ quân trang ,trút bỏ quân phục chỉ mặc độc có quần xà lỏn hoặc đu càng trực thằng ,hoặc tồng ngồng chạy về ((thủ đô)) cho đến ngày 30 tháng 4 thì hoàn toàn tan rã .Nếu ((Mĩ không thua)) thì làm sao có cảnh anh ngụy già vốn là thành phần của cái quân lực VNCH oai hùng đấy giờ này phải ngồi ở một xó tối nào đó tận bên Mĩ ,ăn lương thất nghiệp ngày đêm lên mạng dùng nhiều nick ảo xuyên tạc bịa đặt ,hú hét chửi bới điên cuồng

   Xóa
  2. 2-NGỤY GIÀ :((chiến tranh Việt Nam cuộc nội chiến ))???

   GIẢ NHỜI :

   -Tên tay sai muốn chữa cho mình khỏi cái nhục tay sai quân xâm lược

   -((Nội chiến )) với một bên là Việt Nam dân chủ cộng hòacùng mặt trận giải phóng miền Nam với bên kia là Mĩ và 4 nước Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Thái Lan và Philippines tham gia trực tiếp .Thôi thì cứ tạm gọi họ là ((khách du lịch)) thì thấy số khách chết vì ((không hợp thủy thổ )) cùng với chủ nhà VNCH đưa đón khách tham quan là ~346.000-412.000.
   Tổng số bị thương do ((chơi súng )) 1.490.000(Chưa kể khách Hoàng gia Lào).Riêng khách du lịch Mĩ sang VN 541.933 người thì chết: 58.209 và 2.000 Mất tích

   Theo CHIẾN TRANH VIỆT NAM (Từ điển Wikipedia -Mĩ )

   NGUỒN :https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam

   Xóa
  3. 3-((Mỹ đã ép các bạn Việt Cộng phải đặt bút ký sau 12 ngày đêm dội bom B52 khiến các bạn VC kinh hồn bạc vía ))

   -Ngụy già.... sáng tác lịch sử quá đà rồi

   CHIẾN DICH LINERBACKER 2(Từ điển Wikipedia Mĩ )

   NGUỒN :https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_Linebacker_II

   -Chiến dịch Linebacker II là chiến dịch quân sự cuối cùng của Hoa Kỳ chống lại VNDCCH trong Chiến tranh VN,sau khi Hội nghị Paris bế tắc và đổ vỡ do VN DCCH và Mỹ bất đồng về các điều khoản trong hiệp định

   -Kết quả :Thắng lợi chiến lược của VNDCCH

   (Mỹ chấp nhận ký kết Hiệp định Paris với nội dung tương tự với bản dự thảo hiệp định vào tháng 10 năm 1972 - bản mà Hoa Kỳ đã từ chối ký kết).

   -Tổn thất :

   Số liệu từ Hoa Kỳ:[3]
   12 phi cơ chiến thuật bị bắn rơi
   16 B-52 bị bắn rơi
   4 B-52 bị hư hại nặng
   5 B-52 bị hư hại trung bình
   43 tử thương
   49 bị bắt làm tù binh[4]

   Việt Nam :1.318 thường dân thiệt mạng, 1.260 thường dân bị thương
   Thương vong về quân sự không rõ[7]
   3 MiG-21 bị bắn rơi

   Cuộc ném bom tuy có gây những tổn thất nặng về cơ sở vật chất cho phía VNDCCH nhưng không làm thay đổi được lập trường của lãnh đạo nước này về nội dung cơ bản của hiệp định hoà bình, đồng thời nó gây một làn sóng bất bình lớn của người Mỹ, dư luận và chính giới của các nước trên thế giới trong đó có cả các đồng minh lâu dài của Hoa Kỳ, uy tín của Chính phủ Hoa kỳ bị xuống thấp nghiêm trọng. Bị phản đối trong nước, bị cô lập trên trường quốc tế, gặp phải sự chống trả hiệu quả gây thiệt hại lớn cho lực lượng không quân chiến lược, lại không thể buộc đối phương thay đổi lập trường, Tổng thống Richard Nixon đã phải ra lệnh chấm dứt chiến dịch vào ngày 30 tháng 12, đề nghị nối lại đàm phán tại Paris. Tại đây, Hoa Kỳ chấp nhận ký kết Hiệp định Paris trên cơ sở dự thảo mà trước đó họ đã từ chối ký kết (vì đây là dự thảo có những điều khoản có lợi cho Việt Nam Dân chủ Cộng hoà). Sau chiến dịch ném bom khí thế, lòng tự hào trong Quân đội nhân dân Việt Nam và người dân tại miền Bắc Việt Nam lên rất cao: họ không chỉ đánh thắng được "thần tượng B-52" mà còn buộc Hoa Kỳ phải ký Hiệp định Paris với những nội dung có lợi cho họ, đó là những cơ sở để phía Việt Nam Dân chủ Cộng hoà coi chiến dịch này là một thắng lợi chiến lược to lớn.

   -Chiến dịch này còn có một ý nghĩa tâm lý nặng nề cho giới quân sự Hoa Kỳ:phía Mỹ thách đấu và được quyền lựa chọn vũ khí và đã thất bại.

   -Chiến dịch này cũng cho thấy điểm yếu của vũ khí máy bay ném bom chiến lược của Hoa Kỳ: B-52 vũ khí chiến lược dùng để chống chọi đối thủ tiềm tàng xứng tầm là Liên Xô cho một cuộc chiến tranh công nghệ cao đã thể hiện điểm yếu ngay khi đối phương có trình độ kinh tế, quân sự, khoa học – công nghệ kém hơn nhiều, và vũ khí chống trả cũng không phải là loại cao cấp của đối phương

   -Tại Mỹ, Nixon bị chỉ trích là điên rồ (madman). Nhiều người trong số những người đã từng ủng hộ cuộc ném bom hồi tháng 5 nay chất vấn cả sự cần thiết và tính tàn bạo bất thường của Linebacker II.

   báo của hãng AP có đăng lời của Nguyễn Văn Thiệu vào tháng 8/1972 kêu gọi Mỹ "hãy ném bom tan nát miền Bắc Việt Nam". báo Nhân đạo Pháp bình luận rằng: "Ngay cả trong Chiến tranh thế giới 2, những viên tướng Pháp phản bội cũng không dám đề nghị đồng minh của chúng tàn phá Paris (để ngăn quân Anh-Mỹ). Thế mà nay Thiệu lại muốn Mỹ ném bom tàn phá đất nước mình. Thiệu thật đáng xấu hổ hơn cả sự xấu hổ"

   Xóa
  4. (TIẾP THEO )

   Đánh giá:

   -Trên tạp chí Không quân Mỹ, John L. Frisbee viết: "Cứ 49 phi xuất lại có một B-52 bị bắn rơi".

   Cựu Phó Tham mưu trưởng không quân Mỹ trả lời tạp chí AirForce: "Bắc VN rõ ràng có kinh nghiệm hơn bất cứ nước nào trong việc phóng tên lửa để hạ máy bay"

   Đại tá Markov Lev Nicolayevich :Trên thế giới ít có cuộc chiến nào mà bên phòng vệ thắng bên tấn công, nhất là khi có sự chênh lệch quá lớn về tiềm lực quân sự, vũ khí trang bị như giữa VN và Mỹ, đặc biệt là "siêu pháo đài bay B-52", mà người Mỹ khoe là không thể bị bắn hạ! Vậy mà Việt Nam đã đánh thắng rất giòn giã. Đó thực sự là cuộc chiến tranh của trí tuệ với trí tuệ, thông minh "chọi" thông minh, chứ không phải là cuộc chiến tranh thông thường!".

   -Linebacker II là một thắng lợi trong chuỗi thắng lợi trong suốt 30 năm kháng chiến giành độc lập. Bằng chứng cho thắng lợi đó là việc họ đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước

   Thông tin liên quan:
   Trong thời gian diễn ra chiến dịch, Mỹ và quân đội Sài Gòn cũng tận dụng để tung ra các thông tin tâm lý chiến nhằm làm lung lay tinh thần đối phương. Ví dụ như ngày 24/12/1972, trên trang nhất tờ The Sunday Times (Mỹ) đăng tin: "Theo nguồn tin tình báo Nam VN. một quả "mìn nổ chậm" đã phát nổ khi Tướng Giáp thị sát ..." Thông tin này sau đó vài ngày được chứng minh là bịa đặt.

   -Tưởng nhớ

   Khu phố Khâm Thiên, Hà Nội sau trận ném bom của B-52 đêm 26 tháng 12 năm 1972
   Trong trận bom rải thảm phố Khâm Thiên, Hà Nội đêm 26 tháng 12 năm 1972 đã làm chết 278 người, trong đó có 91 phụ nữ, 40 cụ già, 55 trẻ em; làm cho 178 cháu mồ côi trong đó có 66 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ; 290 người bị thương, 2.000 ngôi nhà, trường học, đền chùa, rạp hát, trạm xá bị sập, trong đó có 534 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.[66]

   Ngôi nhà số 51 phố Khâm Thiên chỉ còn là một hố bom, bảy người sống trong ngôi nhà này không còn ai sống sót. Mảnh đất này trở thành một đài tưởng niệm với một tấm bia mang dòng chữ "Khâm Thiên khắc sâu căm thù giặc Mỹ" và một bức tượng bằng đồng tạc hình một phụ nữ bế trên tay một đứa trẻ đã chết vì bom Mỹ, tượng được lấy nguyên mẫu từ chính chủ nhân của ngôi nhà bị hủy diệt này. Kể từ sau trận bom ấy, hàng năm, đến những ngày kỉ niệm trận bom, người dân trên phố, và nhiều nơi khác tới đây thắp hương tưởng niệm những người đã chết vì bom Mỹ.

   Trong sân bệnh viện Bạch Mai có tấm bia mang chữ "Căm thù" để ghi nhớ B-52 ném bom trúng bệnh viện này vào ngày 22 tháng 12. khiến 1 bệnh nhân và 30 y tá, bác sĩ thiệt mạng, có 1 y tá đang mang thai 3 tháng[ (khi đó hầu hết bác sĩ, bệnh nhân đã được sơ tán. Mỗi khoa chỉ giữ lại vài ba người để trực cấp cứu. Có khoảng 300 bệnh nhân ở dưới hầm).

   Nữ dân quân tự vệ Phạm Thị Viễn thuộc Đội tự vệ của Nhà máy Cơ khí Mai Động, đã tham gia bắn hạ một chiếc cường kính hạng nặng hiện đại F-111 bằng 19 phát đạn súng máy phòng không 14,5mm. Năm 1967, mẹ cô bị bom Mỹ giết hại,1972 cha cô cũng bị bom Mỹ giết. Cô đã chít khăn tang rồi trở lại trận địa, trực chiến cùng đồng đội. Trong bài thơ “Việt Nam – Máu và Hoa”, nhà thơ Tố Hữu đã viết dành tặng cho cô

   “Trắng khăn tang, em chẳng khóc đâu
   Hỡi em gái mất cha mất mẹ
   Nước mắt rơi không nhòa mặt quân thù
   Em phải bắn trúng đầu giặc Mỹ

   Xóa
  5. TÁI BÚT :

   -Ngụy già xem xong từ điển chính thống của Mĩ thì nên thay câu ((VC kinh hồn bạc vía)) bằng câu (( Mĩ và lũ chó ba que kinh hồn bạc vía )) đi nhé

   -Bỉ ổi độc địa lũ chúng mày là bọn ôm chân quân xâm lược đất nước mình ,ủng hộ ,bao che ,xuyên tạc ,dối trá chữa nhục cho việc chúng giết hại nhân dân mình

   -

   Xóa
 72. Kiểu này là muốn thăm dò dư luận đây mà. Nếu dư luận làm ngơ hay hời hợt qua loa thì tất nhiên các ngài sẽ "thừa thắng xông lên đốt trụi đền thờ" (đốt đền).

  Nhưng gây thù oán nhất từ trước đến nay thì thú thật là không ai qua nổi Báo Tuổi Trẻ, nhất là Tuổi Trẻ Online phiên bản trực tuyến của nó. Nó xuyên tạc lịch sử, cào bằng lịch sử ở 1 mức cao chưa từng thấy phản động chưa bao giờ thấy. Đọc mà cứ tưởng là đang đọc 1 trang tâm lý chiến Mỹ ngụy của Việt tân.

  Sau khi hoạt động lại thì nó đã xóa sạch các tên họ quản lý ở dưới trang, các tên họ quản lý và ban điều hành không còn hiển thị nữa. Điều này chứng tỏ rằng họ đang sợ dân vác dao tìm đến nhà, nên mới phải giấu tên.

  Còn thằng Nguyễn Mạnh Hà này thì không cần dao búa với nó, chỉ cần tìm được số đt rồi gửi tin nhắn chửi vài câu là nó tởn. Đây là bộ mặt mất dạy của phường phản phúc theo nhân tướng học, hình tướng học. Tướng mặt thằng này là tướng phản trắc, hám gái, dễ bị dụ. Ngữ này thì chỉ cần chú Sam gửi vài em CIA gốc Việt đến làm "kế mỹ nhân", "mỹ nữ kế" thì bị nắm thóp ngay. Rồi nó xúi viết gì thì cứ theo thế mà viết thôi.

  Trả lờiXóa
 73. Luật gia Le Thanh hãy nghe cho kỹ lời thày dạy của ông ở trường Luật của ông trong buổi thảo luận với TS Sư Học Hà trong tài liệu mà G.T đã dẫn để thấy chuyện biên soạn bộ sử này là chủ trương của Đảng và Nhà nước ,do vật không có chuyện chống lại quan điểm của Đảng hay Nhà nước gì ở đây cả .Người TQ chỉ muốn nhậ Biển Đông của họ nên họ mới phản đối để VN không thể kiện TQ ra tòa ...Hãy thận trọng ,đừng ngây thơ tin vào G.T một trang mạng luôn bênh vực lợi ích TQ .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn ăn gì mà ngu vậy? Fomorsa, Vinaxuki, Boxit, Vinashin, đặc khu kinh tế, đều là chủ trương của Đảng và NN. Nhưng sai phạm thì phải xử nghiêm. Hoặc có những dấu hiệu hay nguy cơ nào đó thì người ta sẽ phản đối.

   Còn cái gì TQ muốn nhận BĐ nên phản đối để không thể kiện là sao? Bị ấm đầu à? TQ đáng lẽ càng phải ủng hộ công nhận "VNCH" để CHXHCN Việt Nam (thừa kế của VNDCCH) mất tư cách kiện họ chứ.

   Xóa
 74. Cuộc KCCM cứu nước là một tượng đài Việt Nam bất khuất bất diệt đã đi sâu vào lòng bao thế hệ và trường tồn mãi với thời gian tương lai sau này. Đó là một tượng đài lớn, gắn liền với các tượng đài lớn khác như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng bí thư Lê Duẩn và các nhân vật kiệt hiệt khác trong thời đại Hồ Chí Minh như Nguyễn Chí Thanh, Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Văn Tiến Dũng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Định, Lê Văn Tám, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu .... những tên tuổi lớn, những tượng đài lớn trong lịch sử. Cũng như các tượng đài xa xưa của thời Đinh Lý Trần Lê chống ngoại thuộc ngàn năm văn hiến.

  Chống lại lịch sử của cuộc KCCM cứu nước, cuộc kháng chiến lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo, lấy tiếng hát át tiếng bom và các trận càn các cuộc thảm sát của Mỹ và tay sai thì chính là lao đầu vào đá, tự rước lấy nhục.

  Trả lờiXóa
 75. Thằng Nặc danh18:53 15 tháng 11, 2018 súc vật ngu dốt. Đi đâu cũng Trung quốc Trung quốc thần kinh à? Đi đâu cũng k yên với bọn mày, nghe 1 nhạc Tàu, coi phim Tàu trên youtube, dạo blog, dạo fb, đi đâu bọn mày chui vào sủa. Đề tài đéo liên quan gì đến Tàu thì bọn mày cũng cố bò cố lết vào sủa. Bệnh à ? Tao mà đa nghi Tào Tháo thì chắc tao cũng tưởng bọn mày chính là CP TQ nặn ra để đi tự chửi mình làm Khổ nhục kế để gây khó chịu phiền nhiễu cho người khác để người ta chửi vào mặt của chúng mày.

  Đúng vậy tao chính là 1 người đã đi biểu tình chống Tàu năm 2000 ở chính cái Sài Gòn này. Nhưng qua nhiều năm tìm đọc này kia nghe các thông tin thì cũng phải biết cái gì đúng cái gì sai. Bọn mày chính là cái bọn ra đường đập phá phải không? Vụ dàn khoan rồi Fomosa gì đấy. Rồi luật đặc khu "nhượng đất cho Chệt 99 năm", mẹ ngu như chó. Ngu hơn cả chó. Cả ngày "hiểm họa Tàu Cộng", tao nói thật, bọn mày thật sự tin mấy cái đó hay bị điên, hả?
  Chính bọn mày chứ đéo ai khác đẩy nhiều người từ chống bành trướng sang chửi cha mắng mẹ chúng mày, người ta chửi chúng mày vì ngẫm lại thì đéo thấy thằng Tàu con Khựa nào ở cái xứ này, chả thấy thằng Tàu con Chệt nào gây phiền toái cho tao, chỉ có bọn mày là gây phiền lỗ tai tao, muốn giải trí, coi 1 vài phim bộ trên youtube, nghe vài nhạc Hồng Kông, coi 1 vài gameshow Tung Của, Siêu Trí Tuệ TQ, China Got Talents, The Voice China, hay vài clip đánh giá đồ dùng TQ, xe TQ, đt TQ, đến mức mà các clip đéo liên quan đến 1 cọng lông TQ trên đó cũng đéo yên với bọn mày. Là sao hả? Rốt cuộc bọn mày muốn gì?
  Bọn mày ngu đến mức không hiểu là bọn mày "chống Tàu" bằng cái kiểu phân biệt kky thị chủng tộc phát xít ngu dốt bệnh hoạn điên cuồng thần kinh ba trợn cay cú hận thù, đi đâu cũng sủa, gặp đâu sủa đó kiểu trâu bò húc càn húc bừa bãi thì ngày càng sẽ chả ai chống Tàu nữa mà quay sang khinh ghét bọn mày như ghét chó à?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác nói đúng tâm sự em he he. Chơi game chơi Võ Lâm với chúng nó cũng kg yên. Cứ làm tài khoản chỉ để login vào chửởi và hô khẩu hiệu, tuyên truyền chống 'giặc Tàu'. 1 lũ bệnh thần kinh rung rinh.

   Xóa
  2. Thằng phản động bán nước Cường nghe đây ,mẹ mày đã không muốn chấp với mấy thằng bám đít bọn bành trướng bắc kinh mưu đồ thâm hiểm gặm nhấm xâm lăng đất nước ,đô hộ dân tộc Việt nam này nhưng mày ăn cứt tàu rồi u mê ,mày không còn nhìn thấy thằng tàu nó đang xâm chiếm Hoàng sa Trường sa của Việt nam ,mày không trông thấy thằng tàu nó xâm phạm chủ quyền đâm húc đánh đuổi ngư dân Việt nam đánh cá trên biển Đông của Việt nam ,mày không nhìn thấy nó đưa máy bay tên lửa quân sự hóa Biển Đông hòng biến cái lưỡi bò thành thành lũy trên biển triệt phá lối cửa ngõ ra vào phát triển kinh tế quốc phòng của Việt nam ,mày không nhìn thấy thằng tàu nó mang giàn khoan dầu đặt vào tận đầu lâu hoa cái nhà mày ,mày không nhìn thấy hàng chục vạn chiến binh đang ngày đêm bám biển bám đảo để bảo vệ chủ quyền chống lại bọn bành trướng Bắc kinh ...Hôm nay ,nhân danh những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống bảo vệ Hoàng sa ,Trường sa và Biên giới phía bắc ,tao phải chửi để tổ tiên nhà mày ,những kẻ bám đít tàu bành trướng biết mà câm mồm chó ,đừng có say cứt tàu mà cắn vào chủ quyền ,cắn vào lợi ích của quốc gia ,đất nước và người dân Việt nam !

   Xóa
 76. Diễn biến hòa bình, công khai phá hoại tư tưởng.

  Trả lờiXóa