Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

BỎ CHỮ “NGỤY”, “BÙ NHÌN” ĐỐI VỚI CHÍNH QUYÊN VÀ QUÂN ĐỘI TAY SAI CỦA MỸ Ở MIÊN NAM LÀ PHẢN BỘI LẠI SỰ HY SINH TO LỚN CỦA NHÂN DÂN TA!

Ông Nguyễn Manh Hà, người được Phan huy Lê phân công viết tập 22 với âm mưu phủ định cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta!
Vừa qua ông Nguyễn Mạnh Hà, người được Phan Huy Lê phân công viết tập 22 trong “bộ Quốc Sử” 25 tập, và cùng với 5 tập "biên niên" đã tổ chức hop báo để tuyên truyền và nhấn mạnh ý đồ của ông là ”Không được gọi chính quyền tay sai Sài Gòn, và quân đội đánh thuê Sài Gòn là “ngụy” hay “bù nhìn” trong bộ sử nói trên. 
Đây là một đòn chí mạng nữa giáng vào Lịch sử của cuộc Cách mạng Việt Nam, trong đó có giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại mà nhân dân ta mới vừa trải qua và giành thắng lợi vĩ đại, đánh đuổi Đế Quốc Mỹ ra khỏi nước ta, đánh sập chính quyền bù nhìn - tay sai Sài Gòn thu non sông về một mối, sau hơn 117 năm nhân dân ta đã vượt qua không biết bao gian khổ hy sinh, không biết bao nhiêu lần quân thù dìm Dân tộc Việt Nam ta vào trong bể máu !
Vậy chúng ta thử bàn vì sao ông Hà lại đòi bỏ chữ "Ngụy" hay "bù nhìn" khi nói đến chính quyền Sài Gòn.
 ********

Chính quyền Bù Nhìn- Ngụy là gì:

Trong lịch sử cận đại không chỉ mình chính quyền Sài Gòn bị nhân dân Việt Nam nói riêng và nhân dân tiến bộ trên thế giới nói chung gọi chúng là Ngụy quyền, là chính phủ Bù nhìn (Puppet Government) mà trên thực tế trên thế giới cũng đã có nhiều chính quyền bù nhìn:

1/ Chính quyền bù nhìn Vichy – Pháp:
Do Philipe Petain cầm đầu khi quân Đức tiến vào nước Pháp.
Nội các chính phủ Bù nhìn Petain, Petain người đứng giữa quần áo màu đen, lúc lên làm thủ tướng Bù nhìn cho Phatxit Đức y đã 86 tuổi..!
Với lý do ngụy tạo là “Cần phải đầu hàng quân Đức để bảo toàn nước Pháp và Paris khỏi bị chia cắt và tàn phá”, trong khi đó phần lớn chính phủ Pháp yêu nước đều rút vào rừng núi để kháng chiến, nghe theo lời kêu gọi của Tướng Charles De Gaulle “Thà nước Pháp và Paris tan nát chứ nhất định không làm bù nhìn cho Phat-xit Đức”. Trong khi Nhân dân Pháp và chính phủ Pháp đều đứng lên chống lại quân Đức xâm lược, thì Petain lại đầu hàng Đức cam tâm làm Thủ tướng cho một chính phủ bù nhìn do Đức thành lập đóng ở Vichy, và được Phat-xit Đức “Ủy quyền quản lý miền Nam nước Pháp” – thật nhục nhã - nên thế giới gọi chính quyền này là "chính quyền bù nhìn Petain" từ 7-1940-7/1944.
Tiến về Dakar để Cứu nước Pháp, vì nước Đức- Tranh đả kích chính phủ bù nhìn Petain
Chính quyền này làm tay sai cho Đức Quốc Xã, săn tìm người yêu nước Pháp, bắt bớ người Do Thái rồi giao do Đức để chúng tàn sát…đây là một chính quyền bù nhìn phản động. Petain là nhân vật trước đây là “Anh hùng nước Pháp” trong WW1…nhưng y lại cúi đầu làm tên phản quốc tay sai cho Đức cho dù y đã 85 tuổi. Khi quân Đồng Minh tiến vào Paris, y chạy trốn sang Đức, nhưng sau đó bị trao trả cho Pháp, bị bắt và bị kết án tử hình vì tội phản quốc...Sau này vì có chút công trong WW1 nên hắn không bị xử tử mà đau buồn nhục nhã cho đến chết ghẻ lạnh trong tù, xứng với số phận của một tên làm tay sai trong chính quyền Ngụy Pháp. Ngày nay Lịch sử nước Pháp và các thế hệ trẻ vẫn còn đau khổ và xấu hổ vì chính phủ Bù nhìn - Tay sai - Ngụy quyền Vichy này! (1)

2/ Chính phủ Bù nhìn Trần Trọng Kim:
Nội các của chính phủ bù nhìn Trần Trong Kim ra mắt trong áo quần xông xênh sang trong, trong lúc ngoài đường thì đầy người chết đói do Nhật gây ra.
Trên non sông Việt Nam từ em bé thiếu nhi đến người trưởng thành không ai lạ gì “bù nhìn” Trần Trong Kim, khi quân Nhật tiến vào VN Kim “lọt được vào mắt xanh” của quân Phatxit và Kim “bị bắt cóc” sang Thái Lan rồi sau đưa sang Singapore được Nhật “đào tạo để về làm thủ tướng Đế quốc Việt Nam”…Ngày trở về VN Trần Trong Kim được Pháp đặt làm Thủ tướng chính phủ, trong lúc Kim được Nhật đọc quyết định phong làm thú tướng (17/4/1945) thì cùng lúc ấy tên Toàn quyền Nhật Bản là Minoda nói thẳng bằng tiếng Pháp về bản chất sự "độc lập" của Đế quốc Việt Nam do Trần Trọng Kim làm thủ tướng rằng:
“Có một sự hiểu lầm lớn về sự độc lập ở Đông Dương. Sự độc lập này là hoàn toàn ở dưới sự kiểm soát quân sự của Nhật Bản. Sự độc lập của đế chế Trung kỳ và cũng như của Cao Miên đã được tuyên bố. Nam kỳ chẳng những ở dưới sự kiểm soát dân sự mà còn dưới cả sự cai trị quân sự của Nhật Bản. Vậy thì không có sự độc lập của Nam kỳ” (2)

Ngày nay, vì vô tình hay cố ý xuyên tạc sự thật, nhiều người với nhận thức sai lầm cho là Nhật đã trao trả độc lập cho Viêt Nam rồi, hà cớ gì Chủ tịch Hồ Chí Minh lại còn lãnh đạo cướp chính quyền làm “Cách mạng Tháng 8” việc làm này là thừa, không cần thiết…! Thật là xấu hổ cho nhận định này, bởi vì tôi muốn nói với họ bằng một “mô hình” cho dễ hiểu rằng: Khi nhà (Tổ Quốc) của anh, bị một thằng bợm (Nhật) nó vào giết cha anh, hiếp mẹ anh, giết cả nhà anh bằng nạn đói (Nạn đói 1945), xong nó bắc cao ghế ngồi giữa nhà (Quân Nhật không hề rút và Toàn quyền cai trị Việt nam) nó gọi anh vào và tuyên bố trao trả Độc lập cho nhà anh (thành lập chính phủ Trần Trọng Kim khi quân phát-xít vẫn còn ngang nhiên giày xéo) …Nếu còn có chút trí tuệ và lương tâm Của loài người thì anh sẽ hiểu rằng, anh chẳng có chút độc lập nào hết, đó chỉ là một cú lừa, đó là thứ độc lập giả hiệu, nếu anh còn tồn tại chẳng qua là anh bị thằng "bợm Nhật" để sống mà làm kiếp nô lệ, trâu ngựa cho nó mà thôi !!!

Trong thời gian ngắn ngủi làm bù nhìn cho Nhật, Trần Trọng Kim đã xấu hổ nhận biết vai trò hèn hạ của mình, chỉ là cái bung xung của phát-xit Nhật, có lúc ông nói: “Đã ba tháng qua từ ngày đảo chính (9-3) mà tình thế vẫn còn ở trong vòng tạm bợ, không dứt khoát, vẫn chưa ký một hiệp ước giữa hai nước Nhật – Việt để định rõ quyền hạn, nhiệm vụ của hai chính phủ về đất đai, về tổ chức xứ này…”. (3)
Về Trần Trọng Kim cụ Phạm Khắc Hòe viết (3):
“Bộ mặt Việt gian phản quốc của Trần Trọng Kim ngày nay chúng tôi mới thấy thật rõ (1945), nhưng đã được những người Cộng sản vạch ra một năm trước khi nội các Trần Trọng Kim ra đời…”

3/ Tất cả các Chính quyền được thành lập trên lãnh thổ VN bị Pháp-Mỹ chiếm đóng sau khi khi Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến ra đời (2/3/1946) do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, dựa trên kết quả cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội khóa I (ngày 6/1/1946) đều là những Chính phủ Bù nhìn, hay Ngụy Quyền, Tương ứng quân đội của nó là quân đội tay sai hay Ngụy Quân.

Sau khi Việt Nam thành lập chính phủ ngày 2/3/1946, có thể nói đó là chính phủ đầu tiên của Dân tộc Việt Nam. Mặc dù cay cú nhưng Thực dân Pháp buộc phải công nhận chính quyền này (xem qua văn bản tạm ước 6/3) nhưng chúng chưa kịp trở tay để chiêu tụ quanh chúng những phần tử phản quốc, tham bơ thừa sữa cặn của Pháp, những kẻ cam tâm bám giầy thực dân về làm Chính phủ bù nhìn cho chúng ! Dần dần chúng đã tiến hành thành lập lần lượt đến 10 đời CHÍNH PHỦ BÙ NHÌN thay nhau làm tay sai cho chúng (4) đều do tên Bảo Đại làm quốc trưởng !
Rõ ràng, khi đất nước Việt Nam đã có một chính quyền hợp pháp do Tổng tuyển cử tự do mà có, mà ở đâu đó cũng tại VN lại có một chính phủ nữa thì đó chỉ là Ngụy Quyền - chính quyền giả, mà thôi !

Đến khi Hiệp định “đình chỉ chiến sự ở Việt Nam” (mà ta thường gọi là Hiệp đinh Giơ-ne) do Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Pháp ký kết, quân Pháp rút quân vào Nam, cũng là lúc Ngô Đình Diệm được Mỹ đưa về nước và ép Bảo Đại cử Diệm làm Thủ tướng (7/7/1954). Đến Ngày 23/10/55 dưới sự đạo diễn của Mỹ (Lúc này Pháp cuống cuồng thu dọn đồ đạc rút quân khỏi miền Nam Việt Nam để cho quân Mỹ thay chân) Ngô Đình Diệm tổ chức cái gọi là một cuộc “Trưng cầu ý dân” và Diệm đạt được 99% số phiếu bầu, đúng như kịch bản do Đế quốc Mỹ đạo diễn: Bảo Đại bị phế truất, và Diệm bước vào làm tổng thống và tuyên bố thành lập nước Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu vào ngày 26/10/1955…thì chính quyền của Diệm cũng chỉ Ngụy Quyền, toàn bộ viên chức, quân đội đều từ “chính phủ quốc gia” do Pháp tạo lập mà nên, nay chỉ thay tên là xong ! bởi vì Nhân dân Việt Nam chúng ta đã có một chính quyền được thế giới công nhận là VNDCCH hợp pháp rồi…!

4/ Ngô Đình Diệm tuyên bố gì về lãnh thổ:
Dù cố che giấu hành động làm tay sai cho đế quốc Mỹ, và sẵn sàng bán nước để được làm một tên tổng thống bù nhìn cho Mỹ, có lần tại New York (13/5/1957) trong một buổi tiệc khoản đãi quan trong, Diệm phát biểu trước báo giới rằng: “Liên quan tới vấn đề an ninh, biên giới Hoa Kỳ không dừng ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, mà nó còn kéo dài ở Đông Nam Á, tới sông Bến Hải tại vĩ tuyến 17 của Việt Nam, sẽ hình thành một biên giới của thế giới tự do, cái mà chúng ta đều trân trọng !" Ngô Đình Diệm chính là đại diện đặc trưng nhất cho chính quyền Bù nhìn bán nước, hay Ngụy quyền Sài Gòn, không từ bỏ dã tâm nào để làm vừa lòng chủ Mỹ của y !
Sau khi Diệm bị lật đổ, tiếp theo là những tên tay sai cho Mỹ trong Ngụy quyền Sài Gòn còn đắc lực hơn Diệm, chúng rước quân Mỹ và chư hầu vào miền Nam để đàn áp nhân dân ta, dìm sự đấu tranh của nhân dân ta trong biển máu...Quân Ngụy luôn là vật làm bia đỡ đạn cho chủ Mỹ, “thay màu da cho xác chết” ý nói rằng quân Ngụy phải chết còn quân Mỹ thì rút về nước khi chúng không chịu nổi sức kháng cự kiên cường, anh dũng của nhân dân và chiến sĩ ta và một phong trào phản đối cuộc chiến xâm lược tàn bao của Đế Quốc Mỹ tại VN đang lan rộng khắp trên toàn thế giới tiến bộ, đòi quân Mỹ rút quân, đòi Ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn phải ngồi vào vào bàn đàm phán hòa bình chấm dứt chiến tranh, dừng ngay các cuộc tàn sát tàn bạo đối với nhân dân miền Nam !

BỎ CHỮ “NGỤY”, “BÙ NHÌN” ĐỐI VỚI CHÍNH QUYÊN VÀ QUÂN ĐỘI TAY SAI CỦA MỸ Ở MIÊN NAM
LÀ PHẢN BỘI LẠI SỰ HY SINH TO LỚN CỦA NHÂN DÂN TA !


Người Mỹ chứ không ai khác gọi VNCH là chính quyền Bù Nhìn.
Tội ác và sự đê hèn của Ngụy quân, Ngụy quyền ở miền Nam không bút mực nào tả hết, chỉ có những người máu lạnh, những kẻ mang trong đầu âm mưu phản bội lại sự hy sinh của hàng triệu nhân dân ta suốt trong một thời gian dài đương đầu với giặc Mỹ, kẻ được Ngụy quân, Ngụy quyền Sài Gòn tiếp sức để gây tội ác với nhân dân ta, mới bênh vực cho những chính quyền bù nhìn tay sai cho ngoại bang nói trên mà thôi !

Sau 30/4/1975 dưới chính sách lớn và nhân đạo của Đảng và Nhân dân những người trong hàng ngũ Ngụy quân, Ngụy quyền đều được tha thứ, mà không bị “tắm máu” như kẻ địch rêu rao, chỉ trừ một số ít chưa chịu từ bỏ hành vi chống phá lại sự yên bình của Tổ quốc thì mới bị giam giữ, cải tạo; còn con cái họ thì được hòa nhập bình đẳng vào cuộc sống mới của chế độ mới, họ đều được tự do đi lại, tự do học hành, nhiều người đã thành đạt giữ các chức vụ quan trong trong Bộ máy của chính quyền mới, và họ hưởng thụ những thành quả lao động của xã hội và của chính mình, không có sự phân biệt đối xử nào đó là một điều rõ ràng...

Cần nói cho rõ rằng, tại các văn bản ký kết trong Hiệp định hòa bình Paris năm 1973, phần ký tên có đề Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa v.v…Nhưng đó quyết không phải là nhân dân ta công nhận nó là một chính quyền hợp pháp, đó chỉ là sách lược mà đảng ta phải mềm dẻo với Mỹ và Quốc tế để đem lại hòa bình cho dân tộc. ..

Những lý luận là Chính quyền Sài Gòn là yêu nước, là có trách nhiệm với bờ cõi, đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa, và phải công nhận VNCH là một chính phủ hợp pháp thì mới lấy lại được Hoàng Sa, không được gọi Nguy Quân, Ngụy Quyền là xúc phạm, là miệt thị…Những luận điệu đó của Phan Huy Lê, Nguyễn Mạnh Hà, của Trần Đức Cường và một số người ăn theo ông ta chỉ càng phô bày âm mưu xét lại, gài bẫy vào trong chính trị, với hành động xét lại thấp hèn để nhằm xóa nhòa ranh giới giữa chính nghĩa và phi nghĩa ! đã là ngụy quyền, là tay sai, làm bù nhìn cho quân xâm lược thì chẳng kẻ nào trong đó là yêu nước, thương nòi cả, đó là chân lý không thể chối cãi !

Những người viết tập sử số 22 trong bộ quốc sử không hề có ý bênh vực nào cho những người yêu nước, chịu hy sinh ở chiến trường và bị đầy đọa trong các nhà tù Mỹ-Ngụy tàn khốc hơn địa ngục…họ không hiểu rằng Ngụy quyền Sài Gòn đã dùng những từ để miệt thị những chiến sĩ kháng chiến và nhân dân ta như: Cộng Nô, Cộng Phỉ, Cộng Quân, Việt Cộng?

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà và đồng bọn ..chính quyền VNCH là "yêu nước", thương nòi...

Thật nực cười cho nhóm viết sử Tập 22 trong bộ Quốc sử 25 tập này mà chẳng hiểu gì về sử, chỉ cắm đầu vào xuyên tạc sự thật, bênh vực cho tội ác, Nguyễn Mạnh Hà miệng nói là cần khách quan trong viết sử, nhưng lại bóp méo và lừa bịp người đọc, lừa bịp thế hệ sau nhằm bôi đen chế độ, lũng đoạn sự đoàn kết Dân tộc ! Nguyễn Mạnh Hà còn nói những điều nếu không nghe từ chính miệng ông ta thì không thể nào tin nổi:”Viết sử phải có tính đảng, nhưng đảng là chính trị chứ không phải của đảng cộng sản” ! Ôi chao !

KẾT LUẬN:

Chúng tôi, những Cựu chiến binh, những chiến sĩ, những người đã từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam ác liệt, hiểu biết và chạm mặt với kẻ thù, đã biết sự tàn bạo man rợ của Mỹ-Nguy đối với đồng chí, đồng bào mình…Chúng tôi sẽ không chịu nỗi nếu như Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và Chính phủ không giám sát để những kẻ cơ hội, bọn xét lại viết sử một cách sai sự thật, xuyên tạc các chính sách lớn của Đảng ta trong đó có chính sách về Lịch sử-Văn hóa của Dân tộc, đó sẽ là mối nguy hại lớn đến sự trường tồn của Tổ Quốc !
----------------------------------------
Chú thích
(1) https://www.theguardian.com/world/2002/may/…/france.weekend7
(2) Ngô Văn Quỹ: "Đêm dài Nô lệ", Nhật – Pháp bắn nhau – Nhà xuất bản Trẻ, 2001. Trích: “Il-y-a un grand malentendu au sujet de l’idépendance de l’Indochine. Celle ci tout entière est sous le contrôle militaire du Japon. L’indépendence de l’Empire d’Annam et cellce du Cambodge on été pro clameés. La Cochinchine, non seulement se trouve sous le contrôle militaire du Japon, mais encore sous l’aminis tration militaire japonaise. Donc, pas l’idépendance de la Cochinchine…”
(3) Hồi ký của cụ Phạm Khắc Hòe

CCB, Lão Du kích Quảng Ngãi Chế Trung Hiếu
=====

Mời xem bài liên quan:
23. Gửi nhóm lật sử: MỘT VỊ TƯỚNG VIỆT NAM TIẾT LỘ SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ “HẢI CHIẾN HOÀNG SA” 1974
25. Chống lật sử: HÃY GIỮ VỮNG Ý CHÍ CHIẾN ĐẤU…
26. Bằng chứng không thể chối cãi: NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG CHƯA BAO GIỜ TỪ BỎ GIẤC MƠ PHỤC DỰNG CỜ VÀNG BA QUE!
32. Gửi nhóm lật sử: Không thể xuyên tạc giá trị lịch sử của Chiến thắng 30/4/1975
33. Gửi nhóm lật sử: Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn và Trung tướng Nguyễn Quốc Thước trả lời trên Kênh QPVN: VÌ SAO LỊCH SỬ CHIẾN THẮNG 30-4 VẪN BỊ XUYÊN TẠC?

35. Nhân dịp 30/4: CÙNG NHÓM LẬT SỬ NGHE LẠI DIỄN VĂN TỪ CHỨC CỦA NGUYỄN VĂN THIỆU ...
36.
Phần 1. CÙNG NHÓM LẬT SỬ ĐỌC CUỐN SÁCH “NHỮNG BÍ MẬT VỀ CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM...” CỦA ÔNG CỐ VẤN BỘ QUỐC PHÒNG MỸ ...

38. Video BÀI GIẢNG LỊCH SỬ CỦA MỘT BÀ MẸ NAM BỘ CHO NHÓM NGỤY SỬ

123 nhận xét:

 1. saodo12345 permalink
  TIÊN SƯ CÁI BỌN BA QUE

  Có một lũ già ngu hơn lợn
  Não toàn giòi mặt chó nhơn nhơn
  Nhân cách uốn lượn giống lươn
  Bẻ cong lịch sử, bố tương vỡ mồm

  Chường mặt chó ra điều nhân sỹ
  Vẻ đau thương vận bĩ quốc gia
  Ngu hơn lợn – ngỡ tinh hoa
  Được lời nịnh thối – ngỡ là ông sao.

  Thằng hán nôm núp trang bô sít
  Chuyên bới phân, móc đít ra soi
  Chê rằng phân rất lắm giòi
  Lại khen bên Mỹ ít giòi ít phân.
  Tụ tập nhau 72 nhân sỹ
  Giở trò ma chữ ký nhân dân
  Không ngờ bị Bần Cố Nông
  Chơi cho một vố ọc phân lên mồm.

  Thằng răng vổ viết “bên thắng cuộc”
  Một lũ ngu vớ được xít xoa
  Đéo biết rằng nó ba hoa
  Bốn mươi phần nó bịa ba chín phần
  Nó tính chuyện bẻ cong lịch sử
  Trắng thành đen, thiện ác đổi thay
  Đảo luân lộn lý cho tày
  Da mặt thằng vổ chắc dày hơn mông.

  Có thằng trước nhà văn quân đội
  Rửng rưng vào nói tội gì đâu
  Chẳng qua trong lúc đánh nhau
  Đòn tra tấn giã lên đầu tù nhân
  Là biện pháp khảo tra tin tức
  Có chi mà so sánh cân đo
  Địt con mẹ, khốn nạn chưa
  Núi xương với nó vẫn chưa là gì.

  Nhà thơ Chí chuyên làm thơ cứt
  Thơ đéo gì ý thức lang băm ?
  Đéo gì giẻ rách, tâm thần ?
  “Muốn mang hồ”, “vác sông Hồng” là sao ?
  Ngồi đáy giếng “Ếch” chê đất nước
  Đất nước buồn lại bị ruồi bu
  Ruồi đây là những đứa ngu
  Vui hơn ngày trước lại tru là buồn.

  Đứa bá láp thích thơ năm chữ
  Trình như lồn, nhân cách hố phân
  Viết thơ tỏ vẻ ân cần
  Dặn dò giới trẻ chớ nhầm đường đi
  Nó nhất quyết biểu tình Tung Quắc
  Đề phòng khi nhà nước đớn hèn
  Năm 79 mày có xem ?
  Khựa sang là múc, hèn con mẹ mày.
  “Lại nói về chiến tranh” quá khứ
  Chuyện trong rừng thanh nữ thủ dâm
  Viết xong kết luận cái rầm
  Để cho đỡ chết khỏi cần đánh nhau
  Nó kết luận đéo cần chính nghĩa
  Đéo cần chi giải phóng quê hương
  Để cho nước đỡ tang thương
  Rõ phường khốn nạn, rõ phường vô ơn.

  ………………………………

  Đấy, nhân sỹ đấy! Còn nhiều nữa để dành viết sau.

  Nhân sỹ cái con bà chúng nó
  Rặt một bầy chó má ngựa trâu
  Ngu si toàn cứt trong đầu
  Huyênh hoang, khốn nạn chó đâu sánh bằng.

  Trả lờiXóa
 2. Bài "Bộ quốc sử Việt Nam lần đầu tiên đề cập nhiều vấn đề nhạy cảm" trên VNexpess đã bị/được gỡ rồi.
  Vào mạng gõ Nguyễn Mạnh Hà thì chẳng còn báo chính thống nào còn đăng tin về phát ngôn mới nhất về ((bỏ chữ ngụy )) của y.
  Cám ơn cụ Tổng đã ra tay kịp thời

  Trả lờiXóa
 3. Hay lắm, đây có thể nói là 1 trong những bài hay nhất của ông Chế Trung Hiếu nếu không phải là bài hay nhất của ông.

  Về việc có lính ngụy "yêu nước" hay không thì cứ cho họ nghĩ rằng mình "yêu nước", như là thích ăn phở Việt, thích tà áo dài, đọc sử thích Lý Thường Kiệt rồi cho đó là đủ yêu nước quá vĩ đại rồi. Thì đó vẫn là các tư tưởng cá nhân, nó không hề làm thay đổi bức tranh toàn vẹn của lịch sử. Bức tranh lịch sử của VN lịch sử thế kỷ 20 một cách bao quát là: Cộng Sản chống Tây thời Pháp thuộc, hợp nhất năm 1930 chống Pháp Nhật, năm 1945-1946 Độc Lập và tuyên bố, ra chỉ thị, ra nghị quyết, ra văn bản hành chính tuyên cáo thống nhất cả nước, sát nhập hành chính cả nước. Lúc này bọn ngụy chỉ là bọn tay sai rời rạc lẻ tẻ làm bia thịt đỡ đạn cho Pháp dưới những cái tên nghe rất kêu như Binh đoàn Bộ Binh Bắc Kỳ, lính Nam triều (khố xanh khố đỏ khố vàng), lính Lê Dương người Việt. Lúc này bọn ngụy chưa "lập cuốc". Bọn ngụy này không hợp pháp, không chính danh và cũng chả có thực quyền, Diệm chỉ đi lệch chính sách Mỹ ở miền Nam (diệt VC, để yên Phật giáo) 1 tí và ăn hại khi để VC thắng nhiều quá thì liền bị giết cả nhà 1 cách vô cùng tàn bạo. Đến khi Thiệu chần chừ không dám ký vào HĐ Ba Lê 1973 sợ đây là HĐ bán đứng "miền Nam" cho Cộng Sản, chính Thiệu cũng tuyên bố đây là hiệp định bán rẻ "miền Nam" cho CS, thế là Mỹ lại đem vụ giết Diệm ra để hù dọa cho Thiệu sợ té đái phải ký vào cái hiêp định mà cách đó mấy ngày hắn gào khóc đó là hiệp định "bán miền Nam cho CS". Đến nay đã có quá nhiều tài liệu, quá nhiều nhân chứng, các nhà viết sử nước ngoài đã ghi nhận sự bù nhìn không quyền lực, là con rối của Mỹ rồi. Đến người biểu tình chống chiến tranh trên thế giới họ còn làm luôn cả "con rối Sài Gòn" đem ra ngoài đường. Đến phó "tổng thống" đỉnh đỉnh đại danh Nguyễn Cao Kỳ trả lời phỏng vấn tiếng Anh trong phim VN Cuộc chiến 10,000 ngày của Canada cũng thốt lên "Việt cộng luôn đối xử với chúng tôi như là những con rối, con bù nhìn của Mỹ, nhưng rồi chính người Mỹ cũng coi chúng tôi là những con bù nhìn của họ chứ không phải là những lãnh đạo chân chính của người dân VN" (Vietcong treats us like a puppet of the Americans, but the Americans also treats us as their puppet, not the true leaders of the Vietnamese people).

  Bức tranh toàn cảnh, toàn bộ bức tranh lịch sử đã khẳng định Cộng Sản là người giải phóng dân tộc, giải phóng miền nam giành độc lập. Tất nhiên độc lập giành được năm 1945 là độc lập về chính danh pháp lý, tuyên cáo nền độc lập với thiên hạ. Còn độc lập năm 1975 mới là độc lập trên thực tế, theo đúng phạm trù "người Việt làm chủ nước Việt, điều hành thật sự trên đất Việt".

  Vậy thì trong bức tranh lịch sử này, ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn rõ ràng là 1 bọn phản diện, là nằm bên phía xâm lược ác ôn sai trái xấu xa, bất hợp pháp, bất hợp hiến, bất chính danh. Trong lực lượng này nếu có cá nhân hay 1 nhóm "yêu nước" thì cũng không thay đổi được chân lý lịch sử này. Không thay đổi được thân phận các bên trong câu chuyện lịch sử chống ngoại xâm đã định hình từ lâu này.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh 0:54 11 tháng 11 năm 2018
   Đây là tên vô lại. Mi hèn quá, viết bậy rồi lấy tên người khác ký dưới bài! Mày là thằng tồi bại còn thua con chó. Con chó nó còn có hiếu với chủ, còn mày là thứ đồ bỏ đi mà cũng bày viết còm xuyên tạc người khác. Mày làm việc này nhiều lần rồi, mày còn làm tiếp sẽ có hàng chục người nhét cứt vào miệng mày cho ăn để mày không viết bậy lấy tên người khác nữa nghe không mày Nặc danh 0;54 11 tháng 11 năm 2018.

   Xóa
 4. Nặc danh12:18 9 tháng 11, 2018

  Quốc sử là phải khách quan,chỉ nêu sự kiện,sự việc xảy ra thế nào, ngày giờ tháng năm nào,vv... để lưu truyền hậu thế.C....Một sự việc có thể đúng ở thời kỳ này,nhưng hậu thế có thể sẽ đánh giá khác tùy thuộc vào những dữ kiện bổ sung cũng như cách nhìn mới hơn của thời đại.Ví dụ, chính sách Cải cách ruộng đất lúc mới thực hiện thì có vẻ đúng nhưng bây giờ nhìn lại thì đúng là phần nào đã có tội với nhân dân...(hết trích)

  Tôi tuy từng cầm súng vào Nam ra Bắc bảo vệ đất nước, vốn khách quan nên không bênh cũng không chống VNCH nhưng tôi đồng ý với bác Nặc trên. Ta có thể tùy ý phát biểu VNCH là "Ngụy", là "bù nhìn" tùy ý vì đó là quyền tự do ngôn luận. Nhưng trong chính sử thì không thể tùy tiện cho ý kiến cá nhân vào được vì như thế là không khách quan. Tôi đưa ra ví dụ thực tiễn như vầy: Ta đang theo đuổi chủ trương "vừa hợp tác, vừa đấu tranh" để bảo vệ chủ quyền biển Đông. Nhưng trong mắt các bạn dân chủ thì lại bảo ta nào là hèn nên để mất Gạc Ma, nào là không dám dũng cảm bảo vệ biển đảo như VNCH trong Hải chiến Hoàng Sa lưu danh sử sách, vv.. vv... Vậy thì trong chính sử ta phải viết thế nào cho đúng về chủ trương này???? Khen cũng không được, mà chê cũng không xong?? Vậy thì chỉ còn cách "khách quan" là chỉ nêu sự việc mà không kèm theo bình phẩm, đánh giá gì sất. Cứ để cho hậu thế tùy vào hoàn cảnh mà rút ra bài học kinh nghiệm chẳng phải là thượng sách hay sao???

  Tôi lại phải nhắc lại một ví dụ rất nổi tiếng là sự việc Hồ Chủ Tịch kính yêu đã ngơi khen cố TT Đệ I VNCH là người yêu nước, nguyên văn như sau: Tôi và chí sĩ Ngô Đình Diệm đều là những người yêu nước nồng nàn. Tuy rằng mỗi người yêu nước theo cách riêng của mình! (ông Người Đất Thép làm chứng). Lời nói của Hồ Chủ Tịch kính yêu tất nhiên là chân lý, là lời thật. Nhưng dù sao đấy cũng chỉ là ý kiến cá nhân nên trong chính sử cũng không thể căn cứ vào lời khen của Hồ Chủ Tịch kính yêu để kết luận chí sĩ Ngô Đình Diệm có phải là người yêu nước chân chính hay không, phải không ạ?? Mọi phán xét lịch sử đều có tính cá nhân, có tính chính trị, tùy thuộc vào quan điểm nhìn nhận của thời đại,vv... nên sẽ mang tính chủ quan, duy ý chí rất cao. Đấy là điều cần phải tránh trong một bộ chính sử để giữ sự đoàn kết và hòa hợp hòa giải dân tộc được trọn vẹn!

  Túm cái gì cũng được lại, theo tôi thì trong Quốc sử KHÔNG NÊN dùng từ "Ngụy" hay "Bù nhìn" vì sẽ thiếu tính khách quan và gây xúc phạm cho thể chế miền Nam VNCH. Nhất là trong thời điểm này, hơn bao giờ hết ta cần phải tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trong và ngoài nước để bảo vệ chủ quyền đất nước. Đồng bào ruột thịt tị nạn Cộng Sản ở Mỹ sẽ không vui nếu ta tiếp tục dùng chữ "Ngụy" hay "bù nhìn" đối với chế độ VNCH của đồng bào ruột thịt. Tôi trộm nghĩ ta nên rút ra bài học từ cuộc Nội chiến Nam - Bắc Mỹ, sau khi miền Bắc chiến thắng miền Nam để thành lập Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ thì vẫn tôn trọng di sản miền Nam chứ đâu có xúc phạm gọi là "Ngụy"??? Trong sự kiện thống nhất Đông và Tây Đức thì Đông Đức cũng đâu có bị xúc phạm là "Ngụy"??? Và nếu Nam và Bắc hàn thống nhất với nhau thì có ai sẽ gọi Nam Hàn, tức Hàn Quốc, là "Ngụy" không?? Hoàn toàn không, các bạn ạ! Mãi giữ tâm thế tị hiềm, thù dai thì làm sao mà "thống nhất đất nước" được??? Lòng người còn chia rẽ thì đất nước có thật sự đã "thống nhất" hay chưa, các bạn Việt Cộng hãy tự suy nghĩ và trả lời thay tôi!!!!

  Riêng cá nhân tôi, tôi chỉ mong sẽ có một ngày cả Cờ Vàng và Cờ Đỏ sẽ bắt tay nhau, cùng tung bay trên quê hương VN, xóa tan thù hận như những gì đang diễn ra ở Bắc Hàn và Nam Hàn. Tại sao không? Chào trân trọng !

  Ước mơ sao:
  Một sớm hừng đông Vàng, Đỏ mây trời ,
  Ta ngất ngây đi giữa ngàn gió mới ,
  Nước Việt Nam có Tự do, Dân chủ ,
  Đất thanh bình Cờ Vàng in bóng xưa ! (Phan Hải Phú)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. GIẢ NHỜI :

   NGỤY GIÀ mở mồm ra là nói dối !

   Lúc thì ((tôi ít khi còm ))...lúc thì ((Tôi tuy từng cầm súng vào Nam ra Bắc bảo vệ đất nước)).Bịa ra những câu chuyện phét lác theo bài của tâmlý chiến Mĩ ngụy.Ai mà chằng biết chú mày là cái lão ngụy già hết dùng nick ảo này đến nick ảo nọ ,nặc danh đêm ngày hùng hục những còm phẻ lác ,tự nói ,tự ..trả lời .Khi bản biện không lại với ai thì trơ chẽn vô liên sỉ...giả mạo luôn nick của người ấy để xuyên tạc ,chửi bới ,hú hét điên cuồng.

   Xóa
  2. @ NGỤY GIÀ :(Nặc danh00:54 11 tháng 11, 2018)

   SST MỚI ĐÂY NHẤT CỦA BÁC TRUNG TƯỚNG NGUYỄN THANH TUẤN :

   Đôi lời cùng anh Nguyễn Mạnh Hà , nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng thuộc Học viện chính trị quốc gia HCM .
   Hôm qua dù bận việc tôi cũng cố xem cơ bản gần hết clip anh trao đổi tại CLB Cà phê số . Là người quen biết với anh tôi định gọi điện để trao đổi , song tôi nghĩ nói trên điện thoại khó hết ý vàn nhất là khi một người đã từng quen biết nhưng đã có thái độ khi nói về mình thiếu thân thiện thì chắc khi trao đổi cũng khó hiểu ý của nhau . Do vậy tôi dùng trang viết này để trao đổi công khai cùng anh và cộng đồng cư dân mạng cùng rõ về những quan điểm của anh khi phát biểu được đăng báo cũng như đăng trên clip dài trên 2 giờ ( và dù anh nhắc không đăng báo song cái clip này vẫn được công khai trên mạng xã hội .)
   Trước hết tôi có vài dòng nói về tôi trong mối quan hệ phê phán quan điểm xét lại lịch sử này . Tôi vào Đảng trong thời điểm chiến tranh chống Mỹ ác liệt nhất và vừa bước vào tuổi 18 , tuổi chớm đủ tiêu chuẩn để được kết nạp vào Đảng Nhân dân cách mạng VN , khi anh còn ngồi ghế nhà trường tôi đã là sĩ quan quân đội nhân dân VN ( cả anh Võ Tiến Trung cũng vậy ) , tôi cũng không có học hàm PGS , học vị Tiến sĩ như anh .. song cuộc sống luôn là như thế mình có thể hơn người này điểm này song cũng sẽ thua điểm khác đó là chuyện bình thường , tôi chưa bao giờ cho mình hơn người khác tất cả . Vài lời như vậy để chúng ta hiểu nhau .
   Về những nội dung anh đề cập đến lịch sử giai đoạn 1945-1975 tôi thấy anh đã phạm nhiều sai sót thậm chí có những sai sót không thể chấp nhận được . Đó là :
   Trước hết khi có người hỏi anh mối quan hệ giữa ông Phan Huy Quát nguyên Thủ tướng bù nhìn của chế độ ngụy ở Miền Nam VN thời điểm 1965 và sau đó là Chủ tịch cái gọi là Hội đồng liên tôn chống Cộng ở miền Nam với ông Phan Huy Lê như thế nào ? Anh lại trả lời chỉ là họ hàng bà con . Trong khi lúc bình thường anh luôn một thầy , hai thầy Phan Huy Lê và trong nghiên cứu anh luôn lấy trước tác của ông làm kim chỉ nam cho nghiên cứu lịch sử của mình , anh lại không biết rằng ông PHL là em cùng cha khác mẹ với ông Phan Huy Quát , một kẽ suốt cả cuộc đời làm tay sai cho giặc phản dân , hại nước mà hầu hết ai cũng biết mối quan hệ này , nhất là sau khi bộ sử 15 tập lúc đầu do ông PHL làm TCB sau này chuyển lại cho ông TĐC thay thế đã có những nội dung đánh giá và đưa vào Bộ sử này , đã bị dư luận xã hội , báo chí nhất là báo mạng vạch rõ .
   Thứ hai khi đề cập đên chế độ ngụy Sài Gòn , anh lại phạm sai lầm tiếp khi anh nói chế độ này ra đời theo nội dung của Hiệp định Giơ ne vơ . Thật buồn cho anh , với tư cách là nhà sử học giao cho làm chủ biện tập sử viết về giai đoạn này anh lại có thể trả lời như vậy , làm sao tráo trở đến mức cho rằng cái chính thể do Mỹ lật lọng xé toạc HĐĐ Giơ ne vơ dựng nên chính quyền bù nhìn này vào năm 1956 sau cái gọi là trưng cầu dân ý dưới họng súng , lưỡi lê và sự đàn áp đẫm màu đồng bào miền Nam là một thực thể ra đời từ HĐĐ Giơ ne vơ . Anh có nghe tiếng khóc than thảm thiết của hàng vạn gia đình có người thân bị Mỹ ngụy bắt bớ tù đày và giết hại dã man ( Chợ Được , Vĩnh trinh , Phú Lợi , ...) trên khắp miền Nam hay không . Anh hãy trả lời cho mọi người rõ chổ nào trong HD Giơ ne vơ nói đến sự ra đời hợp pháp cái chế độ phản dân hại nước này ... Và từ cách lập luận đó anh đi đến nói rằng chế độ này tồn tại độc lập và không thể phủ nhận họ là một quốc gia , là nhà sử học sao anh có thể trả lời như vậy , anh là người CS và anh là thầy dạy về LSĐ , về HCM , anh quên mất hay cố bỏ đi lời tuyên bố bất hủ của Hồ Chí Minh “ Nước Việt Nam là một , dân tộc Việt Nam là một ; Sông có thể cạn núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi “ và vì chân lý đó dân tộc ta đã đổ bao máu xương để có HĐ Giơ ne vơ , để đi đến thống nhất nước nhà .


   Xóa
  3. Vậy ai phá hoại điều khoản Tổng tuyển cử thống nhất hai miền Bắc - Nam trong HĐĐ này ? Anh hãy trả lời cho nhân dân được rõ . Anh thừa nhận chế độ ngụy là một quốc gia độc lập thì khác nào anh nói theo quan điểm của bọn ngụy ngày đêm ra rã chiến tranh tâm lý rằng Cộng sản Bắc Việt đang đưa quân xâm lược Miền Nam , và chúng tôi những đồng bào yêu nước ở miền Nam chúng gọi là quân phiến Cộng , một loại người chúng có quyền bắt giữ , bắn giết không cần xét xử .
   Tiếp theo anh nói chế độ ngụy được Liên hiệp quốc thừa nhận , anh tránh cách nói của ông nguyên thứ trưởng ngoại giao “ chế độ VNCH là thành viên của LHQ “, Ôi sao anh làm sử mà có thể sai lầm nghiêm trọng như ông ta , xin hỏi anh VNCH , cái chế độ bán nước này vào LHQ lúc nào ? Đừng nói càng như vị nguyên thứ trưởng đó anh ạ !
   Rồi anh cho rằng không dùng từ ngụy là cho khách quan và tránh miệt thị , khách quan kiểu của thầy PHL thực chất là không khách quan mà là nói theo kiểu Mỹ ; xin dẫn chứng cho anh biết thời chống Mỹ Đảng ta , Quân đội ta ( Quân giải phóng miền Nam và QDEND VN ) , đồng bào ta , rông ra là dân tộc ta và cả những người nghiên cứu lịch sử nước ngoài đều gọi đó là chế độ bù nhìn , tay sai và để gọn lại , nhẹ nhàng dễ hiểu đó là chế độ nguỵ , là nguỵ quyền và cùng với nguỵ quyền thì quân đội tay sai này ta gọi là nguỵ quân ; còn bọn nguỵ thì gọi là chính thể quốc gia ( VNCH ) và Mỹ thì gọi là chính quyền VNCH , nay các anh bỏ từ gọi dể hiểu của ta và gọi theo kiểu Mỹ là chính quyền VNCH , vậy đâu còn khách quan , và đâu còn sự thật các anh gọi theo phía kẻ thù của dân tộc và phủ nhận cách gọi của dân tộc ta , như vậy có đúng khách quan không ? Còn sao các anh bảo gọi nguỵ là miệt thi , vậy cả Đảng ta đứng đầu là Bác Hồ cả dân tộc ta trước đây gọi theo cảm tính không khoa học hay sao ? Các anh chỉ là lớp hậu sinh sao dám làm cái việc tày đình dám xúc phạm Bác Hồ và cả dân tộc , là nhừ trí thức anh có cảm nhận sai trái này không ? Cách gọi này là nhẹ nhàng nhất , còn không phải gọi là chế động bù nhìn , chế độ tay sai mà tội ác của nó chính là nguyên nhân dẫn đến hàng triệu đồng ta phải chét là hàng triệu anh hùng liệt sĩ phải hy sinh vạy mà các anh còn cho cách gọi đó là miệt thị ?Vì sao vậy anh NMH ?
   Anh nói tiếp rằng có công nhận chế độ này chúng ta mới có cơ sở pháp lý đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa , anh dẫn chứng nguyên tắc trong Công ước về luật biển 1982 của LHQ để bảo vệ cho quan điểm này , thì hết sức sai trái , nói như anh thì chúng ta phải công nhận chế độ thuộc địa của Thực Đan Pháp là hợp pháp hay sao ? Đừng vì động cơ sai trái mà dẫn chứng như vậy ? Một nguyên tắc cái gì của dân tộc VN thì không được xâm phạm và bất cứ chế độ xâm lược nào mà VN đánh đổ , VN đều kế thừa những gì thuộc về VN không cần phải công nhận tính hợp hiến của nó .

   Xóa
  4. Rồi anh lại nói về cuộc hải chiến Hoàng Sa tháng 1/1974 , anh có nghiên cứu về sự kiện này hay chưa , nếu chưa nghiên cứu thì hãy nghiên cứu ký rồi nói . Tôi trao đổi với anh mấy vấn đề : Thứ nhất xét về lý luận chế độ nguỵ không có Tổ quốc như thực tiễn và tôi đã nói ở trên , ai công nhận nó có Tổ quốc tôi kết luận với anh đó là kẽ phản động , là bọn ba que đang ra rã ngày đêm chống chế độ ; do vậy đừng bao giờ nói rằng họ bảo vệ Tổ quốc . Thứ hai xét về thực tiễn trận chiến năm 1974 chỉ là cuộc nguỵ chiến theo sự thoai hiệp Mỹ - Trung , Mỹ đồng ý cho TQ chiếm HS và ngược lại TQ giúp Mỹ ngăn ta không giải phóng miền Nam , bảo vệ sự tồn tại cuả chế độ tay sai SG , chính vì vậy đây chỉ là cuộc nguỵ chiến , mà cụ thể là HQ4 và HQ5 cùng các tàu chiến TQ tập trung tấn công tiêu diệt hai tàu HQ10 và HQ 16 , điều mà chúng không ngờ là HQ16 không bị đánh chìm đã cố lê lếch về quân cảng Đà Nẵng , để làm nhân chứng cho cuộc nguỵ chiến này bằng quả đạn phải 127 ly do Mỹ sản xuất của tàu HQ4 bắn trúng ; sự thật như vậy sao các nhà sử học không biết mà cứ dựa vào tài liệu bịa đặt của bọn nguỵ để rồi tự phong cho chúng là anh hùng , chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc còn gọi đó là những người hy sinh vì nước , anh có biết những con tàu này đã từng ngăn chặn bao lần các con tàu không số vượt biển vào nam và gây bao nhiêu tội ác với đồng bào ta . Chúng ta gác lại quá khứ chứ không phải là xoá đi quá khứ , với sử học điều đó là phi lịch sử .
   Mấy dòng trao đổi cùng anh để anh tự nhìn lại mình mà góp phần biên tập ác tập sử mà Đảng , Chính phủ , Nhân dân đã giao cho các anh , đừng để tiền của nhân dân lãng phí vì những sai phạm của mình .
   Chào anh vào gởi đến anh lời chào quen biết !

   Xóa
  5. @ Nặc danh 0:54 11 tháng 11 năm 2018.

   Tên Nặc danh này không phải là con người, hắn là con chó chuyên sủa bậy.
   Nặc danh. Tao hỏi mày: mày có hỗ thẹn khi lấy tên người khác đưa vào Còm của mày xuyên tạc người ta không? Mày có còn một chút của lòng tự trọng không vậy? Hãy bỏ cái trò hèn ấy đi nghe không? Tao theo dõi thấy mày làm điều nhơ bẩn này nhiều lần lắm rồi. Nếu còn tiếp mày sẽ ăn toàn những thứ dành cho những con thú chuyên hút những đồ cặn bã của loài người, đó nghe không?

   Xóa
  6. @ NGỤY GIÀ:(Nặc danh00:54 11 tháng 11, 2018)

   ((dũng cảm bảo vệ biển đảo như VNCH như hải chiến Hoàng Sa lưu danh sử sách))???

   GIẢ NHỜI:

   HẢI CHIẾN HOÀNG SA

   NGUỒN:(WIKIPEDIA (MẠNG CHÍNH THỐNG CỦA ..MẼO)

   LINK:https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_chi%E1%BA%BFn_Ho%C3%A0ng_Sa_1974

   TRÍCH :

   - Dù có tàu chiến mạnh hơn nhiều [cần dẫn nguồn]nhưng hải quân Việt Nam Cộng hòa đã thất bại,

   -Sau trận đánh, Việt Nam Cộng hòa có kế hoạch huy động lực lượng không quân rất lớn để tái chiếm quần đảo, đã phải hủy bỏ chiến dịch do sức ép từ Hoa Kỳ. Để đổi lấy quan hệ đồng minh với Trung Quốc, Hoa Kỳ đã cảnh báo Việt Nam Cộng hòa không được đánh trả.

   -Vậy là chỉ sau ít phút tham chiến, Việt Nam Cộng hòa mất 1 tàu do hỏa lực của chính đồng đội, 2 tàu khác thì quay đầu rút chạy. Chỉ còn lại HQ-10 nhưng đây là tàu nhỏ yếu nhất, khi hạm trưởng HQ-10 bị thương thì một số thủy thủ nhát gan cũng bỏ tàu nhảy xuống biển chứ không lo chiến đấu tiếp.

   -Khi lính Trung Quốc đổ bộ lên đảo, binh lính Việt Nam Cộng hòa đã không tổ chức bắn trả mà bỏ chạy vào khu bụi cây giữa đảo, sau đó thì buông súng đầu hàng. lính Trung Quốc đã bắt được 49 tù binh trên các đảo mà không cần nổ súng

   -Lực lượng không quân của Việt Nam Cộng hòa ở sân bay Đà Nẵng khá mạnh (bao gồm 120 máy bay phản lực Northrop F-5) nhưng lại không được phép cất cánh để tham chiến do Mỹ cảnh báo Tổng thống Thiệu không được hành động

   -Ông Nguyễn Hữu Hạnh:Phía Sài Gòn, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rình rang tổ chức “mừng chiến thắng” ở Hoàng Sa.Tôi lúc đó cảm thấy tức giận vô cùng, không hiểu được người ta ăn mừng cái gì: Tàu chìm, lính bị bắt, đất thì mất... mà hô hào chiến thắng?

   -Ngày 20/1/1974 Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã ra bản Tuyên bố phản đối hành động này của phía Trung Quốc.[47]

   -Ngay sau khi Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bắt đầu đề phòng, họ gây khó khăn cho Hoa kiều khi muốn thăm thân nhân ở Trung Quốc, và cũng không cho nhiều người Trung Quốc sang miền Bắc Việt Nam thăm người thân

   21 tháng 1 năm 1974, đại diện ngoại giao của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà khi trả lời hãng tin AFP đã khẳng định: "Việc bảo vệ chủ quyền của mọi quốc gia là một điều hết sức thiêng liêng.
   -Sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc, Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền đối với cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tháng 9 năm 1975, Tổng Bí thư Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn nêu vấn đề Hoàng Sa trong chuyến thăm Trung Quốc. Phản ứng không nhượng bộ của Trung Quốc làm lãnh đạo Việt Nam khó chịu


   Xóa
  7. BỔ SUNG :

   vIỆT NAM CỘNG HÒA (NGỤY) ĐÃ ((BẢO VỆ CHỦ QUYỀN )) BIỂN ĐẢO :

   Suốt thời gian Mỹ cầm trịch làm chủ miền Nam và ngụy làm con chó giữ nhà cho Mỹ ở miền Nam họ đã "HÀO PHÓNG" cho không biếu không cho các quốc gia lân cận nước Việt Nam các lãnh thổ và lãnh hải đất đai như sau.

   Để lại cho các nước bạn

   – Từ 1956 – 1960 : Để lại cho Campuchia 5 đảo phía Tây Nam gồm : Hòn Năng (trong và ngoài), Hòn Tai, Hòn Kiến Vàng, Hòn Keo Ngựa và đảo Hòn Trọc.

   – Từ 1970 – 1971 : Để lại cho Malaysia các đảo ở Trường Sa gồm : Đá Én Ca, Đá Hoa Lau, Đá Kỳ Vân, Đá Sác Lốt, Đá Suối Cát, Đá Kiêu Ngựa và Bãi Thám Hiểm.

   – 1956 : Để lại cho cho Đài Loan (Trung Hoa Đài Bắc) đảo Phú Lâm, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Hoàng Sa. Vì Đài Loan là đàn em thân Mỹ.

   – 1959 : Tiếp tục để lại cho Đài Loan đảo Ba Bình (đảo nổi lớn nhất ở Trường Sa).

   – 1970 : Để lại cho Phillippines 10 đảo, đá gồm : Song Tử Đông, Thị Tứ, Loại Ta, Bến Lạc( Đảo Dừa), Vĩnh Viễn, Bình Nguyên, Bãi Cỏ Mây, Đá Cá Nhám, Đá Công Đo.

   – 1974 : Để lại nốt cho Trung Quốc toàn bộ Quần đảo Hoàng Sa sau khi TQ và Mỹ đạt được thỏa thuận, Kissinger lập công lớn cho TQ. Diễn màn kịch "hải chiến Hoàng Sa" để chuyển giao Hoàng Sa cho TQ trong 1 vụ bán độ dàn xếp tỷ số mà cộng đồng và nhiều nhà nghiên cứu đã bóc mẽ, trong đó có cả các tài liệu, hồi ức, hồi ký của các tướng tá Sài Gòn, của những người trong cuộc như nhân chứng thuyền trưởng Lê Văn Thự, người bị tàu ngụy và đạn Mỹ bắn suýt chìm tàu

   Xóa
  8. ông bạn 10:10 ơi câu nói, là của tôi không phải của tên nặc 00:54.đọc giọng điệu khác nhau hoàn toàn.tôi là lêlÊ

   Xóa
 5. Về cái gọi là "hải chiến Hoàng Sa", cuộc nướng quân ngụy chiến năm 1974 để phô diễn tinh thần "chống Tàu bảo vệ chủ quyền của "QLVNCH" anh dũng" thì cứ giả sử đi, cứ giả định là đó thật sự là đánh với Tàu và bảo vệ thành công chủ quyền, có nghĩa là Hoàng Sa không bị mất. Thì đó cũng không phải là cái gì hay ho nên tuyên dương. Vì như tôi đã phân tích ở còm trên kia, nó mâu thuẫn với bức tranh lịch sử toàn diện bao quát của lịch sử chống Pháp Mỹ và giải phóng dân tộc giành toàn vẹn độc lập toàn vẹn lãnh thổ trong thế kỷ 20 của cả dân tộc Việt Nam do Đảng CSVN lãnh đạo, ngoài bộ phận mà theo các học giả nổi tiếng người Úc Đại Lợi là "Trừ số người đã lần lượt phục vụ những ông chủ Nhật, Pháp, rồi Mỹ." (Wilfred Burchett). (Bên Sách Hiếm cụ Ngọc dịch "master" là "quan thầy", nhưng tôi nghĩ dịch là "ông chủ" sát nghĩa hơn, vì "master" trong ngữ cảnh này là ý nói "chủ nhân của nô lệ")

  Từ đó có thể thấy là tuyên dương trận Hoàng Sa là 1 trò kệch cỡm vô duyên, đề cao 1 nhóm người trong 1 tập đoàn tội ác, 1 tập đoàn phản diện, 1 quân đội 1 chính quyền tội ác đầy mình. Bao nhiêu người kháng chiến chống Mỹ mưu việc độc lập đã hy sinh vì hải quân ngụy anh hùng ngăn chặn truy diệt trên Đường mòn Hồ chí Minh trên biển. Bao nhiêu ngư dân tàu bè dân sự đã bị các hải quân lính kiểng anh hùng kiêu binh lưu manh này hạch sách khó dễ, đàn áp chặn cướp nhũng nhiễu. 1 trò trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nhổ ra liếm lại.

  Điều trớ trêu và càng khốn nạn cho con vật Nguyễn Mạnh Hà này và đám báo Tuổi Trẻ, GDVN từng tuyên dương ngụy chiến Hoàng Sa, là trận Hoàng Sa lại không phải là đánh thắng Tàu bảo vệ hải đảo gì cả mà là 1 trận NGỤY CHIẾN, 1 màn kịch thí binh nướng quân để làm công tác tâm lý chiến về "tính dân tộc" của quân phản quốc, "tinh thần dân tộc" của bè lũ bán nước. 1 trận "hải chiến" rác rưởi, bắn vào đồng đội rồi bỏ chạy sang Phi luật Tân, hủy bỏ việc tái chiếm quần đảo đổ thừa cho "máy bay không bay ra HS được" nhưng giờ các nhân chứng ở cả lều báo Việt và BBC Tiếng Việt đều khẳng định là đủ xăng bay ra Hoàng Sa được hơn 20 phút và máy bay có thể thay nhau bay ra nên "thiếu xăng" không thể là lý do hữu lý. Có quá nhiêu nhân chứng và cơ sở để khẳng định Mỹ ngụy đã bức tử tàu ngụy, bán đứng HS cho TQ để đổi lấy các điều khoản chính trị khác mà đến nay nhiều điều chưa bạch hóa. Điều mất dạy khác là các nguồn "tài liệu" mà bọn chúng lấy ra để tuyên dương trận ngụy chiến rác rưởi này là lấy từ hồ sơ "Cục Tâm Lý Chiến VNCH" từ trong kho hồ sơ tâm lý chiến cũ, đây không phải là phản động và phạm pháp thì là gì? Ngoài ra còn lại là từ các bài viết mà chúng cóp về từ các trang phản động, chống cộng cực đoan, ba que, khủng bố Việt Tân ở hải ngoại.

  Trả lờiXóa
 6. Chưa nói đến các sai phạm về quan điểm, lập trường. Ông NGUYỄN MẠNH HÀ này từng có nhiều điều tiếng về đạo đức lối sống cá nhân, về quan hệ nam nữ, vi phạm luật hôn nhân gia đình trong thời gian ông ấy làm việc trong viện lịch sử Đảng khoảng thời gian 2010. Đó cũng là 1 trong nhiều nguyên do vì sao ông ấy phải rời khỏi, sau khi chiến dịch chống tiêu cực được phát động. Nói chung theo tôi thấy cũng chẳng có gì phải lo âu cả. Những kẻ phản bội, "đón gió Mỹ trở cờ Việt" như thế này càng lộ mặt nhiều chừng nào, càng rời khỏi các vị trí then chốt nhiều bao nhiêu, càng đòi "bỏ Đảng" bao nhiêu, thì càng tốt cho Đảng ta, góp phần làm trong sạch hóa hàng ngũ nội bộ, chấn chỉnh đội ngũ tiền phong của dân tộc. Ông Nguyên Ngọc tuyên bố "bỏ Đảng" chỉ là điều khôi hài. Thực chất ông ta chỉ là có thẻ Đảng cất trong nhà thôi, ông ta đã không phải là người Cộng Sản từ lâu. Cái gọi là "sinh hoạt Đảng" của ông ta thực chất là thảo luận phản động với nhóm phản động thân Tây ở chi bộ. Đáng lẽ người ta đã đuổi ông ta ra khỏi Đảng từ lâu chỉ là Đảng bộ có quá nhiều tên phản động và người tốt thì cũng nể nang tiếng tăm xưa của ông ta nên ngần ngại đuổi ông ta ra khỏi Đảng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh01:14 11 tháng 11, 2018: ((Đảng bộ có quá nhiều tên phản động))???

   Ngụy già coppy bài viết của người khác rồi lồng mấy câu từ xú uế((chỉ là Đảng bộ có quá nhiều tên phản động)) vào bài viết đó.

   Một ngày nó không lên mạng vào trang này chửi bới ,phét lác dối trá chắc nó tăng xông mà chết .
   Thù cộng sản thế kia à ?Năm xưa nếu thù cộng sản đến thế thì sao không dám cầm súng đánh lại ,tụt quần đu càng bỏ chạy làm gì để đến nỗi nay cái thân già sắp chết phải núp phím dở đủ trò ma mọi rẻ tiền

   TÂM SỰ CỜ VÀNG

   TÂM SỰ CỜ VÀNG

   Lại hết một năm sống tha hương.
   Băm mấy xuân qua vẫn đọan trường.
   Cộng sản vẫn còn, ta chưa chết.
   Nhưng biết bao giờ thấy cố hương?
   Quốc hận hằng năm vẫn nhớ ngày
   Ôm niềm uất hận lết sang đây,
   Ngày xưa nhớ cái năm năm bốn
   Cũng tại cộng nô phải chạy dài.
   Số kiếp di cư đến hai lần
   Hai lần nhưng vạn nỗi gian truân.
   Lần sau còn nhục hơn lần trước,
   Vứt cả ba lô cởi cả quần.
   Cũng tại ta xui mới thế này
   Thầy ta đừng chạy chúng biết tay
   Phải chi thầy thí vài trăm triệu
   Đâu phải chạy te vứt cả giày.
   Dù bỏ chạy te vứt cả giày.
   Nhưng ta nào có sợ chúng bay.
   Chẳng qua cũng chỉ vì thời vận
   Tại số nên ta mới như vầy.
   Ta quyết không quên mối hận này.
   Con không làm được cháu ta thay
   Cờ vàng ta phất không ngừng nghỉ.
   Rồi sẽ có ngày chúng biết tay
   Ta vẫn cờ vàng vẫn duyệt binh
   Vẫn hát vang lên khúc quân hành
   Để cháu con ta luôn ghi nhớ
   Hình ảnh hào hùng lớp cha anh.
   Dù là quần áo chợ si đa
   Dù chẳng súng gươm cũng gọi là
   Quân đội cộng hòa thời oanh liệt,
   Để ta ôn lại quãng đời ta.
   Ta phất cờ vàng giữa cờ hoa
   Cờ hoa cứu giúp chở che ta
   (Không có cờ hoa ta lạnh gáy
   Cộng sản rập rình rét bỏ cha.)
   Nhớ về hòn ngọc viễn đông xưa
   Nơi ta hoan lạc suốt bốn mùa
   Tên em ngày ấy không còn nữa
   Còn lại nơi này cái little.
   Thế mà chúng cũng chẳng buông tha.
   Theo đến nơi này xứ cờ hoa.
   Cái little kia nào có tội
   Chúng cũng vặt luôn tức bỏ bà.
   Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
   Eo phe (welfare) vẫn lãnh vẫn ăn mày.
   Phút tem (food stamp) không có đời ta tận
   Bởi thế cho nên phải lụy thầy.
   Ta chạy sang đây đã cùng đường
   Thế nên ta vẫn phải khói hương
   Tâm nguyện khấn cầu ông thánh Mỹ
   Phù hộ ta tròn mộng hồi hương.
   Thầy ta ta dựng tượng phụng thờ
   Cũng vì ơn nghĩa những năm xưa
   Thế mà chúng bảo “quân chơi đĩ ”
   Năm mươi tám vạn hồn có biết chưa
   Hỡi chúa hỡi thần hỡi Ala
   Hỡi Mô ha mét hỡi Di đà,
   Cộng nô láo xược không vặn cổ
   Lại cứ vặn nhầm cổ chúng ta.
   Thà ta nô lệ xứ cờ hoa
   Quyết không về lại chốn quê nhà
   Làm mướn, cu li, hay rửa chén,
   Rửa đít cho thầy cũng sướng cha.
   Rửa đã bao năm rửa mòn tay,
   Nhưng vẫn không quên rửa hận này.
   Đời ta không được, đời con cháu,
   Quyết diệt cho tiêu bọn chúng mày.
   Trung cộng âm mưu chiếm Trường Sa.
   Đã lâu mới có dịp hò la.
   Cầu trời nó chiếm luôn Hà nội.
   Cho đáng bọn mày hả dạ ta.
   Trung cộng to đầu thế mà ngu.
   Đất liền không lấy lấy san hô.
   Sao bay không chiếm luôn cả nước,
   Chẳng lẽ bọn mày sợ chúng ư.
   Bay cứ đánh đi có chúng tao
   Tuy tao chẳng có tí quân nào
   Nhưng tao có cái mồm to khỏe.
   Chống cộng nhưng tao khoái ba tàu.
   Ta có cờ vàng có ống loa
   Có kèn có trống có cờ hoa.
   Tuy hô đả đảo thằng trung cộng
   Nhưng chống chỉ là Cộng xứ ta.
   Chẳng lẽ xuống đường chống tụi bay
   Mà không đả đảo thật hăng say.
   Thì ai mà biết ta yêu nước.
   Nhưng tấm lòng ta khoái chúng mày.
   Hàng hóa Việt Nam bán dẫy đầy
   Nhưng ta cương quyết phải tẩy chay
   Thà ta ủng hộ hàng tàu chệt
   Cho lũ cộng mày chết trắng tay.
   Nhớ nước ta càng thêm uất ức,
   Thương nhà tiếc mãi cái vila.
   Sang đây cam phận thằng ở đợ
   Cũng tại bọn mày lũ cộng nô
   Lạy thánh A la lạy chúa tôi
   Con chống bao năm quá đuối rồi
   Sức kiệt lực tàn đành chống gậy.
   Nay còn chỉ mỗi cái mồm thôi.
   Xin chúa hộ phù lũ chúng con
   Vặt cho chết hết lũ tham tàn
   Mai này phục quốc con xây tượng
   Xây nhà thờ mới đẹp to hơn.
   ***
   Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
   Bưng bê rửa bát đã bao ngày.
   Vẫn chưa rửa được niềm căm hận
   Ôi biết sao vơi mối thù này.

   Xóa
 7. Năm 1954 Việt gian theo dê Chúa vào Nam làm ngụy nô tới năm 1975 thì quăng bỏ khí tài tụt quần theo chủ lộ nguyên hình Ba que nay chỉ còn mỗi việc Xỏ lá để kéo quần mà bày ra tới nửa non thế kỷ cũng chẳng ra trò, rõ là bất tài đói dài còn sủa láo, chỉ sủa thôi, nào cắn được ai, vinh không hả lũ bay đám “Cờ-hó xứ người” (CXN) “Đáp Lời Sông Núi” như thế à – Hay đúng vậy mới là “DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN” là “Human Rights Watch” ?

  Đọc mấy cái “BÌNH LOẠN” của đám “Cờ-hó xứ người” mà thấy được đầy đủ cái khốn nạn của đám tay sai ngụy quyền xưa! Đúng là “Không Ăn Được Thì Đạp Đổ” cho nên “Thèm Ăn Giả Gắp Cho Người” là bản chất của đám VNCH (Vong Nô Chó Hoang).

  Tôi chẳng có thời gian để mà viết về mấy cái con Cờ-hó này nên sưu tầm những bài viết của các bạn yêu nước trên mạng đã viết về chúng, cái giống mà trong thế giới văn minh ngày nay họ vẫn chưa biết đặt tên cho chúng nó là cái giống gì?

  Trả lờiXóa
 8. Mời quý anh chị trong nước đọc ai muốn nghiên cứu thì đọc thêm tài liệu này nếu biếc Anh Ngữ.

  Đây là 1 bản pdf nói về Pentagon Papers (Hồ Sơ Ngũ Giác Đài), là 1 trong các hồ sơ mật của chính phủ Hoa kỳ đã bị ông Daniel Ellsberg sĩ quan BQP bạch hóa với NY Times. Gây chấn động 1 thời.

  Tài liệu này không hiểu vì lý do gì bị xóa bỏ khỏi hệ thống tài liệu hồ sơ của trang nara.gov. Phải dùng Wayback Machine (web.archive.org) để tra cứu.

  https://web.archive.org/web/20130809120534/http://media.nara.gov/research/pentagon-papers/Pentagon-Papers-Part-IV-B-1.pdf

  Tài liệu này có những đoạn nói rất rõ bản chất "tầm gửi" của chính quyền ông Diệm, được Người Mỹ nuôi nấng từ hạ tần đến thượng tần.

  "We must note that South Vietnam (unlike any of the other countries in Southeast Asia) was essentially the creation of the United States"

  CHÚNG TA PHẢI GHI NHẬN LÀ NAM VIỆT NAM (KHÔNG GIỐNG NHƯ BẤT CỨ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á NÀO KHÁC) THỰC TẾ LÀ MỘT SỰ CHẾ TẠO (CREATION) CỦA HOA KỲ.

  "Without U.S. support [Ngo Dinh] Diem almost certainly could not have consolidated his hold on the South during 1955 and 1956."

  NẾU KHÔNG CÓ SỰ HẬU THUẪN CỦA HOA KỲ THÌ (NGÔ ĐÌNH) DIỆM KHÔNG THỂ TRỤ VỮNG Ở PHÍA NAM TRONG 2 NĂM 1955 VÀ 1956.

  "Without the threat of U.S. intervention, South Vietnam could not have refused to even discuss the elections called for in 1956 under the Geneva settlement without being immediately overrun by the Viet Minh armies."

  NẾU KHÔNG CÓ MỐI ĐE DỌA (RĂN ĐE) TỪ HOA KỲ, THÌ NAM VIỆT NAM ĐÃ KHÔNG THỂ (KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH) TỪ CHỐI CUỘC TUYỂN CỬ HAY THẬM CHÍ ĐỦ TƯ CÁCH BÀN THẢO VỀ CUỘC TUYỂN CỬ ĐƯỢC QUY ĐỊNH DIỄN RA NĂM 1956 THEO HĐ GENEVE, MÀ HỌ ĐÃ BỊ SAN BẰNG BỞI QUÂN LỰC VIỆT MINH RỒI.

  "Without U.S. aid in the years following, the Diem regime certainly, and an independent South Vietnam almost as certainly, could not have survived".

  NẾU KHÔNG CÓ HOA KỲ VIỆN TRỢ TRONG NHỮNG NĂM SAU ĐÓ, CHẾ ĐỘ DIỆM VÀ NAM VIỆT NAM KHÔNG CÓ CÁCH NÀO TỒN TẠI.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Các sưu tầm rất hay bác ợ. Vả vào mặt bọn ngụy vàng ba que ngoan cố và cả bọn sử tặc. Lão Hà bẩu phải khách quan vậy thì khách quan đi! Sao lại mồm bảu 'khách quan' nhưng lại bịa đặt lịch sử. Vừa bịa sử vừa la làng, vừa ăn cướp vừa la làng.

   Xóa
 9. Hoa Kỳ đứng sau làm tiến hành cuộc đảo chánh đối với chế độ Ngô Đình Diệm vì cho rằng chế độ ông ta đang làm mất lòng dân và làm lợi cho Cộng Sản Việt Nam.

  "Chính phủ Hoa Kỳ là 1 vai trò chính yếu trong cuộc đảo chính Nam Việt Nam năm 1963, khi mà tổng thống Ngô Đình Diệm bị giết chết. Trong khi thường xuyên "liên lạc" với các tướng tá người Việt về chuyện đảo chánh, Hoa Kỳ cắt viện trợ với Diệm và công khai một chính phủ hậu nhiệm:

  "Chính phủ Mỹ phải thừa nhận hoàn toàn trách nhiệm của mình trong cuộc đảo chánh này. Chúng ta đã hạ lệnh, bao vây, khuyến cáo các tướng lãnh người Việt và hỗ trợ hoàn toàn (full support) 1 nỗ lực chính phủ hậu nhiệm."

  "Vào tháng 10 chúng ta đã cắt viện trợ với Diệm và bật đèn xanh cho các tướng lãnh người Việt, đồng thời liên tục qua lại với họ, chỉ đạo, tổ chức kế hoạch, thực hiện và tiến hành cuộc đảo chánh này và kiểm tra các kế hoạch của họ, và đề cử tân chính phủ."

  The U.S. government played a key role in the 1963 South Vietnamese coup, in which President Ngo Dinh Diem was assassinated. While maintaining "clandestine contact" with Vietnamese generals planning a coup, the U.S. cut off its aid to President Diem and openly supported a successor government:

  For the military coup d'etat against Ngo Dinh Diem, the U.S. must accept its full share of responsibility. Beginning in August 1963 we variously authorized, sanctioned and encouraged the coup efforts of the Vietnamese generals and offered full support for a successor government.

  In October we cut off aid to Diem in a direct rebuff, giving a green light to the generals. We maintained clandestine contact with them throughout the planning and execution of the coup and sought to review their operational plans and proposed new government.

  Sớm nhất là tháng 8 ngày 23 năm 1963, một đại diện Hoa Kỳ giấu tên đã họp với các tướng sĩ người Việt và lập kế hoạch đảo chánh tt Diệm. Theo tờ New York Times, người đại diện này sau này được nhận dạng là nhân viên CIA Lucien Conein.

  As early as August 23, 1963, an unnamed U.S. representative had met with Vietnamese generals planning a coup against President Diem. According to The New York Times, this U.S. representative was later identified to be CIA agent Lucien Conein.

  Trả lờiXóa
 10. Phong trào quần chúng toàn dân chống bịa sử và đánh vào lũ gian thần tặc tử là rất hay. Lũ gian tặc này không đập không xong. Chặn đứng DBHB trong nghề sử. Nhưng có điều là đa số CCB và các lão thành CM và nhiều người trẻ yêu nước cũng lo học hành hoặc làm ăn không lên mạng nhiều nên cũng không biết lũ bịa sử này lộng hành đến mức nào. Nếu những người ít lên mạng và không quen gõ tiếng Việt có dấu (rất nhiều người) tham gia nữa thì phong trào vệ sử và bảo vệ an ninh trong dư luận xã hội sẽ càng lớn mạnh.

  Trả lờiXóa
 11. không bù nhìn thì là gì.các ông làm sử,dạy sử,nghiên cứu về sử mà các ông ngu người thế thì bảo làm sao người ta không chửi cho chứ.bây giờ không bù nhìn mà khi mỹ rút thì chúng nó cũng chết .không hiểu lý lẽ đơn giản đó thì đừng làm nghiên cứu làm gì cho mệt

  Trả lờiXóa
 12. chủ nghĩa xét lại lịch sử tồn tại giống như sự ngu xuẩn nhất của xã hội.nhưng nói để cho những người xét lại biết đây là sự thật thì luôn tồn tại khách quan và không phải chỉ vì mấy người mà lịch sử thay đổi đi đâu nhé

  Trả lờiXóa
 13. ĐM bọn phịa sử diễn tiến hoà bình, quân phản tặc, bọn giặc sử, lưu manh chính trị . Đảng và các cơ quan hãy thanh toán bọn giết sử, giết các chư vị tiên hiền liệt sĩ thêm 1 lần nữa, xúc phạm những người đi trước, xúc phạm những công trình lịch sử, những người nghiên cứu sử, học sử, dạy sử, các công trình sư phạm, giáo án lịch sử, các giáo trình lịch sử, dự án lịch sử, phim ảnh, tiểu thuyết lịch sử, sách sử từ trước đến nay, phản bội và xúc phạm sự hy sinh cao cả của quân đội và nhân dân ta, hủy diệt chế độ, hủy diệt thành quả cách mạng của Đảng và quân và dân ta, lội ngược dòng và phá hoại thành tựu cách mạng của cha ông anh hùng và lội ngược dòng lịch sử, gây phẫn hận dư luận, giỡn mặt thách thức dư luận xã hội.

  Trả lờiXóa
 14. Nóng giãy- Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín, Vòng vây Với Võ Văn Thưởng đang dần khép lại

  Nên nhớ, Võ Văn Thưởng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Nhiệm kỳ 15 tháng 4 năm 2014 – 4 tháng 2 năm 2016
  1 năm, 295 ngày

  Còn Ông Tín có đến 2 giai đoạn làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM: giai đoạn 1 từ khoảng 2004 - 2008 (giai đoạn này giao thoa 2 đời Chủ tịch UBND TP.HCM là ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân), giai đoạn 2 từ năm 2011 - 12?2015 (thuộc thời gian ông Lê Hoàng Quân làm Chủ tịch UBND TP.HCM). Xen giữa 2 giai đoạn trên, khoảng thời gian 2009 - 2011, ông Nguyễn Hữu Tín làm Bí thư Quận ủy Q.5..

  Chính Võ Văn Thưởng đã ký KẾT LUẬN số 318 ngày 14/7/2015 với danh nghĩa của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về chủ trương chọn nhà đầu tư khu đất tại số 130 Hàm Nghi, phường Bến Thành quận 1.

  Tại kết luận có Điều 3.
  Chấp thuận cho Cty Cổ phần Bắc Nam 79 (của Vũ Nhôm) được thuê chỉ định khu đất trên.

  Mời xem văn bản cùng chữ ký Võ Văn Thưởng.
  https://1.bp.blogspot.com/-o7Yq1L__8EE/WRKXFianj1I/AAAAAAAAYzY/AEZ2oU10irs1Ejg-vv4jjBuAD3wQq7EcACLcB/s1600/van3265-11b.jpg

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ngày 14/7/2015, ông Võ Văn Thưởng đã ký Kết luận số 318-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về chủ trương chọn nhà đầu tư mới khai thác khu đất tại số 130 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1. Có rất nhiều dấu hiệu sai phạm về quản lý đất công tại Kết luận này:

   Cần làm rõ, đây có phải là chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM hay chỉ là chủ trương của riêng ông Võ Văn Thưởng với một số ít người và Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 do Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm") làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

   Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 7/2/2018, C44 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bị can Phan Văn Anh Vũ về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 để điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của Phan Văn Anh Vũ và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh.

   Cần làm rõ, việc chỉ định cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 được thuê quyền sử dụng khu đất trên tối đa 50 năm có đúng quy định pháp luật hay không?

   Trong khi đó, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV là Doanh nghiệp Nhà nước đã được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho thuê khu đất trên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn, khai thác kinh doanh dịch vụ khách sạn tại Thông báo Kết luận số 715-TB/TU ngày 10 tháng 01 năm 2014. Việc chuyển quyền cho thuê đất từ Doanh nghiệp Nhà nước sang cho Doanh nghiệp tư nhân của Phan Văn Anh Vũ thì giá thuê đất có cao hơn hay thấp hơn không? Có cái chuyện đề ra chủ trương để làm lợi hay cố tình gây ythiệt hại thất thoát tài sản của Nhà nước không? Động cơ ra chủ trương có trong sáng hay là cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm không?...

   Xóa
  2. Ông Nguyễn Hữu Tín tiếp tay cho Vũ "nhôm" thâu tóm hàng loạt đất "vàng" như thế nào?
   11/11/2018 07:22

   Trong 2 nhiệm kỳ giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP HCM, ông Nguyễn Hữu Tín đã có hàng loạt sai phạm khiến nhiều lô đất "vàng" bị tư nhân thâu tóm.

   Hôm qua, ngày 10/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can thêm tội đối với cựu phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín (ngụ quận 1, TP HCM), cựu giám đốc sở Tài Nguyên và Môi Trường Đào Anh Kiệt (cùng 61 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) và 3 người khác về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

   http://soha.vn/ong-nguyen-huu-tin-tiep-tay-cho-vu-nhom-thau-tom-hang-loat-dat-vang-20181110221554615.htm

   Xóa
 15. Bà con miền Nam chưởi cha mắng mẹ "thằng khốn nạn Nguyễn Mạnh Hà", "lương tâm chó tha".

  https://www.youtube.com/watch?v=_jgAGhwvvLU
  https://www.youtube.com/watch?v=dQFFoDxCuTA

  "Nếu không có hòa hợp dân tộc thì sau hòa bình bao nhiêu gia đình ngụy bị dân trả thù giết rồi. Không phải giờ mới có."

  "Từ ngày hòa bình đến nay có ai nhắc gì đâu. Chính các ông ngụy sử đã khơi lại hận thù!!"

  "Ý đồ của các ông là ngày xưa Cộng Sản chiếm nước VNCH phải không? Quá khốn nạn!"

  "Một thằng vô cùng khốn nạn!"

  "Nếu ngụy SG là 1 chế độ đại diện cho nhân dân VN thì tại sao để cho Mỹ thảm sát mấy trăm người ở làng Mỹ Lai, đem biển đảo ra làm vật trao đổi với các thế lực đế quốc khác."

  "Môt thằng vô ơn bội nghĩa. Quá khốn nạn!"

  "Chữ ngụy có nghĩa là sự giả tạo, lừa bịp, nó nói lên bản chất tay sai bù nhìn của chính quyền Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu."

  "Nếu đúng theo tinh thần nội dung của Hiệp Định Genevơ thì đã không có chính quyền bù nhìn, chính quyền ngụy này."

  "Thực chất cái thằng Nguyễn Mạnh Hà này còn "ngụy" hơn cả những thằng ngụy kia. Vì nó được Đảng và nhà nước cho ăn học nhưng lại phản bội, bán rẻ tổ quốc. Chúng ta có thể gọi nó là 1 thằng ngụy."

  "Mày còn tệ hơn cả bọn ba que. Muốn rước giặc vào nhà, là cánh tay nối dài của Diễn Biến Hòa Bình. Mặc áo Đảng ăn cơm dân nhưng lại phản bội, phá hoại sự nghiệp cách mạng. Ông quá khốn nạn!"

  "Gọi là ngụy là quá nhẹ so với tội ác của bọn ngụy."

  "Tao coi mày là kẻ thù."

  "Một cái bọn gặp già giết già gặp trẻ hiếp trẻ đốt hết làng đốt nhà không "ngụy" thì là gì? Cái thằng Ngô Đình Diệm kéo máy chém chặt đầu bao nhiêu người."

  "Bộ chánh trị, Bộ văn hóa phải coi lại cái thằng này. Chúng tôi không nói oan nó đâu. Nó muốn lật mấy ông, diễn biến hòa bình."

  "Chống Mỹ giữ nước hồi xưa khó, hôm nay giữ hòa bình càng khó là vì những thằng như mày!"

  "Lịch sử Việt Nam đã "rành rành định phận tại sách trời", có bao nhiêu thằng Nguyễn Mạnh Hà cũng không thay đổi được."

  "Bao lâu nay chúng ta có ai khơi lại hận thù đâu. Ngay cả những người cựu quân đội SG cũng được vào Mặt Trận Tổ Quốc. Chính những thằng lật sử và ba que ăn mày quá khứ đã đánh vào lịch sử, khơi dậy hận thù."

  "Chủ nghĩa xét lại 10 năm thời Kruschev Nga đã hậu hoạn ra sao."

  "Nước ta là 1 quốc gia dân chủ lập hiến, quyền và nghĩa vụ của mọi người dân là đấu tranh với các biểu hiện phản bội, tiêu cực, phản quốc, phản Đảng. Không khoan nhượng, không nề hà, không kiêng nể. Nhiều người dân bình thường không liên quan đến chiến tranh mà còn bức xúc phát biểu, thì không lẽ gì CCB lại "án binh bất động"."

  "Thầy trò lật sử kỳ này không đi thỉnh kinh được đâu. Sẽ cho về hết!"

  "Chủ trương là cho phép xuất bản Bộ Sử. Chứ không có chủ trương bỏ chữ ngụy hay lật sử, không có yêu cầu ông bỏ chữ ngụy. Không có văn bản chỉ đạo nào yêu cầu phải bỏ chữ ngụy. Thí dụ, chủ trương cho phép Formosa hoạt động. Nhưng sai phạm thì vẫn bị xử."

  "Ông Nguyễn Mạnh Hà này còn non lắm chỉ nghe Ấp Chiến Lược chứ không hình dung thực tế được. Hồi đó ông Hà mà có má, có chị, có em gái là nó hiếp đến chết, rồi cho chó becgiê ăn thịt."

  "Ngô Đình Diệm không biết làm chính trị, nó xử dụng người Công giáo đàn áp Phật giáo. Chính người Mỹ cũng không muốn điều đó, không muốn tôn giáo tàn sát lẫn nhau để loạn nên mới diệt Diệm."

  "Ông nhắm làm sử được thì làm không làm được thì đi xuống đừng trục lợi lịch sử, kinh doanh sách sử, bẻ cong ngòi bút, rước giặc về nhà, dày xéo quê hương."

  "Tui không có đấu tố mà là đấu tranh, chống luận điệu xuyên tạc, những cái thằng bôi nhọ các CCB, bôi nhọ những người dân đấu tranh chân chính, tui sẵn sàng ủng hộ những CCB có tiếng nói yêu nước. Tao không ngán tụi mày đâu."

  Trả lờiXóa
 16. Đi chơi ở Côn đảo, Phú quốc cảm động bao nhiêu. Hãy đem bọn hại sử, phăng sử, bọn chà đạp lịch sử giày xéo lịch sử ra xử bắn hay tống bọn nó vào tù.

  Trả lờiXóa
 17. Bài phân tích của bác Phạm Thông cực hay, có nhiều thông tin rất đáng lưu ý, tôi nghĩ bác ấy đã phân tích cực chuẩn về bản chất của trận chiến Hoàng Sa.

  https://www.youtube.com/watch?v=VfcBqz0pLaE

  - Về chiến lược, Hoàng Sa thời trước giải phóng được Mỹ ngụy sử dụng như một cứ điểm, một tiền đồn để phòng thủ trên biển, ngăn chặn các đoàn tàu không số, truy lùng quân kháng chiến trên biển, ngăn chận từ Bắc chi viện vào Nam.

  - Về thực tế, do hải quân rất ít khi chạm súng, không đánh trận lớn, nên trong lực lượng này có rất nhiều kiêu binh lính kiểng lo lót để được đi hải quân khi bị bắt lính cưỡng bách quân dịch. Hải quân ngụy đã chặn cướp ngư dân, bắt cóc, bắt đi lính cho chúng, chụp mũ họ là Việt Cộng. Càn quét các làng ven biển, mà chính tác giả và người nhà ông là nhân chứng sống, khi lính biển ngụy tấn công vào làng ven biển ở Quảng Nam. Tên hải quân ngụy nào cũng đều xăm mình 2 chữ "Sát Cộng"!

  - Do đó chưa nói đến vấn đề thua chạy hay Mỹ biếu HS cho TQ, dù kết quả trận chiến thế nào thì HCHS cũng đều có bản chất là 1 tên cướp này đánh nhau với tên tay sai tàn ác của 1 tên cướp kia.

  Trả lờiXóa
 18. Nặc danh10:11 11 tháng 11, 2018

  SST MỚI ĐÂY NHẤT CỦA BÁC TRUNG TƯỚNG NGUYỄN THANH TUẤN :

  Đôi lời cùng anh Nguyễn Mạnh Hà , nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng thuộc Học viện chính trị quốc gia HCM .

  ...

  anh quên mất hay cố bỏ đi lời tuyên bố bất hủ của Hồ Chí Minh “ Nước Việt Nam là một , dân tộc Việt Nam là một ; Sông có thể cạn núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi “ .!!!!!!
  --------------------------------------------------------------
  Tôi và các bạn già trong chi bộ địa phương cũng đã đọc Stt này của trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn. Có bác cựu tù Phú Quốc với tôi khách quan lý luận rằng cần phải công nhận VNCH là một nhà nước độc lập vì chính chí sĩ Ngô Đình Diệm đã lập nên Quốc gia VNCH, bản thân Ngô chí sĩ mang chức danh Tổng thống được cả thế giới công nhận. Bởi vậy, nếu VNCH không phải là một nước dộc lập tự chủ thì chức danh Tổng thống của chí sĩ Ngô Đình Diệm sẽ gắn vào đâu?? Tôi nghe thế thì thấy cũng rất có lý! Tuy nhiên, cũng có vài bác khác thì cũng như trung tướng Tuấn, đã vin vào lời nói của Hồ Chủ Tịch kính yêu "Nước VN là một, dân tộc VN là một" để cho rằng miền Nam VNCH không thể là một nước độc lập, tự chủ mà chỉ là 1 phần của nước VN. Còn việc chí sĩ họ Ngô mang chức danh Tổng thống thì có thể lý giải rằng vào thời điểm đấy, VN là một quốc gia hai chế độ: miền Bắc theo Cộng Sản, miền Nam VNCH theo Tư Bản. Miền Bắc có Chủ tịch nước là Hồ Chủ Tịch kính yêu, miền Nam có Tổng thống là Ngô Tổng thống kính mến! Tôi nghe thế thì lại cũng thấy có lý, miền Nam và miền Bắc gì cũng đều cùng thuộc 1 nước VN thôi!

  Cuộc tranh cãi VNCH tưởng đã chấm dứt nhưng ông bạn cựu tù Phú Quốc của tôi vẫn chưa chịu thua, vặn lại rằng: nếu xem VN là một quốc gia 2 chế độ thì Hồ Chủ Tịch kính yêu chức to hơn hay là Ngô Tổng thống kính mến giữ chức lớn hơn???? Ừ nhỉ, quả là một câu hỏi hóc búa. Đến quá ngọ mà vẫn chưa thôi, người thì bảo Hồ Chủ Tịch giữ trong trách to hơn Ngô tổng thống, người thì bảo ngược lại, chẳng ai chịu ai. Bụng đã sôi lên sùng sục nên tôi đã chuyển hướng cuộc tranh luận sang hướng dĩ hòa vi quý rằng là cả 2 vị đấy đều là vĩ nhân yêu nước, những vì sao sáng của lịch sử dân tộc cả nên thiết nghĩ không nên so sánh ai to hơn ai. Nhưng nếu chúng ta đã công nhận cả 2 vị khả kính đấy đều là người VN thì bản chất cuộc chiến tranh VN chỉ là một cuộc Nội chiến nhồi da xáo thịt, anh em một nhà tương tàn với nhau nên cũng chẳng phải là chuyện hay ho gì để mà vỗ ngực tự hào tôi thắng, anh thua rồi sinh cãi vả gây mất đoàn kết dù đã hơn 40 năm qua rồi. Nguyên nhân nào mà việc khép lại quá khứ để hướng đến tương lai cũng như việc hòa hợp hòa giải dân tộc mãi mà vẫn chỉ nằm trên đầu môi chót lưỡi mà thôi???? Sau khi tôi nói đến đấy thì không biết vì tự xấu hổ hay vì đói bụng mà các bác bỗng dưng lặng im không nói, đưa mắt nhìn xa xôi rồi giải tán. Chuyện chỉ có vậy. Để đế cuộc tự tập lần họp chi bộ sau có gì mới tôi sẽ kể lại hầu chuyện quí vị. Thân mến!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thằng ngụy già bệnh hoạn này. Các hồ sơ NARA Mỹ đã tát vào mặt mày rồi còn gì. Mày chỉ là 1 con vật bệnh hoạn đang đau ốm sắp chết mà thôi. Giả làm con người chỉ càng khiến người vào mặt, hehe.

   Xóa
  2. 'Chí xí' Ngô Đình Diệm, ngô tổng thống của ngụy nô được các anh em chiến hữu và đân chúng tự do của ngài trước kia và sau này ''ghi ơn', ''kính yêu'' ngài nên đã hóa kiếp ngài và em ngài như hóa kiếp một con chó yêu thương...../.

   Xóa
  3. GỬI :Nặc danh13:37 11 tháng 11, 2018(NGỤY GIÀ ba que xỏ lá ):

   Lại ((bác cựu tù Phú Quốc ))???

   -Lũ Lê Công Định ,Trần huỳnh Duy Thức khi lên mạng chém gió thì lấy bí danh ((chị ba )) ,((chị tư)),bịa ra hàng chục bài viết xuyên tạc ,chống phá tung lên mạng , kí tên (( cựu chiến binh kiến nghị ))...((đảng viên lâu năm góp ý với đẩng )),lúc tra tay vào còng thì lộ nguyên hình là mấy thằng ..đực rựa ranh con làm theo đúng bài phét lác xuyên tạc do Việt Tân nó dạy NGỤY GIÀ cũng vậy ,mở mồm ra là nói dối theo đúng bài tâm lý chiến Mĩ ngụy nó dạy !

   Lúc thì ((tôi ít khi còm ))...lúc thì ((Tôi tuy từng cầm súng vào Nam ra Bắc bảo vệ đất nước)).Bịa ra những câu chuyện phét lác theo bài của tâmlý chiến Mĩ ngụy

   Ai mà chằng biết chú mày là cái lão ngụy già hết dùng nick ảo này đến nick ảo nọ ,nặc danh đêm ngày hùng hục những còm phẻ lác ,tự nói ,tự ..trả lời .Khi bản biện không lại với ai thì trơ chẽn vô liên sỉ...giả mạo luôn nick của người ấy để xuyên tạc ,chửi bới ,hú hét điên cuồng.

   Một ngày mi không lên mạng vào trang này chửi bới ,phét lác dối trá chắc tăng xông mà chết .

   Thù cộng sản thế kia à ?Năm xưa nếu thù cộng sản đến thế thì sao không dám cầm súng đánh lại ,tụt quần đu càng bỏ chạy làm gì để đến nỗi nay cái thân già sắp chết phải núp phím dở đủ trò ma mọi rẻ tiền

   Đã là (( cựu tù Phú Quốc )) thì nhất định phải trải qua cái (( địa ngục trần gian )) đó ,và một khi đã thực sự trải qua mà không chiêu hồi phản bội thì sẽ không ai nói bọn ngụy quân ,ngụy quyền là có có ((chính nghĩa )) như mi nói hết .

   Xóa
  4. ( TIẾP )

   NHÀ TÙ PHÚ QUỐC (Từ điển Wikipedia -Mĩ )
   NGUỒN : https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_t%C3%B9_Ph%C3%BA_Qu%E1%BB%91c
   TRÍCH:
   Tù binh phải chịu những hình phạt, tra tấn như đóng đinh vào tay, chân, đầu; đốt dây kẽm cháy đỏ đâm vào da thịt, đục răng, trùm bao bố chế nước sôi hoặc đổ lửa than, ném vào chảo nước sôi, thiêu sống, chôn sống...
   Không đầy 6 năm có hơn 4.000 người chết, hàng chục ngàn người bị thương tật tàn phế.
   *Nhục hình:

   Họ trưng dẫn một số nhục hình tại nhà tù Phú Quốc mà theo lời kể của các cựu tù nhân là:
   • "đóng kim": dùng những cây kim chích đã cũ, đóng từ từ vào 10 đầu ngón tay.
   • "chuồng cọp kẽm gai": loại chuồng cọp làm toàn bằng dây kẽm gai, được đan chằng chịt xung quanh và trên nóc. Chuồng cọp này đặt ở ngoài trời trong phân khu. loại nhốt 1 người và loại nhốt 3-5 người. Kích thước chuồng cọp rất đa dạng, có loại cho tù nhân nằm trên đất cát, có loại buộc tù nhân phải nằm trên dây kẽm gai, có loại chỉ nằm hoặc đứng; có loại chỉ ngồi lom khom; loại phải đứng lom khom, không đứng thẳng được mà ngồi xuống thì sẽ phải ngồi trên dây kẽm gai. Tù nhân phải cởi áo, quần dài, chỉ được mặc quần cụt để phơi nắng, phơi sương, dầm mưa suốt ngày đêm.
   • "ăn cơm nhạt": tù nhân không được ăn muối, sau hai tháng mắt sẽ bị mờ, sau 5-6 tháng liền có người bị mù hẳn.
   • "lộn vỉ sắt": các tấm vỉ sắt loại có lỗ tròn và đầy mấu để mắc vào nhau và lật ngửa làm "đường băng sân bay" rồi bắt tù binh cởi áo, cởi quần ngoài, chỉ còn chiếc quần đùi. người tù bị bắt cắm đầu xuống vỉ sắt lộn ra sau, sau vài lần là lưng người tù tóe máu, đầu bị bứt tóc, tróc da tơi tả.
   • "gõ thùng": lấy thùng phuy úp lên tù nhân đang ngồi xổm, rồi gõ vào thùng. Tù nhân sẽ bị đau đầu, sẽ bị điếc vì tiếng gõ mạnh và sức ép không khí. Cũng bằng cách gõ vào thùng phuy đổ đầy nước, bên trong thùng là tù nhân. Kiểu tra tấn này có thể khiến tù nhân bị hộc máu vì sức ép của nước.
   • "đục răng" và "bẻ răng": kê đục vào sát chân răng của người tù, dùng búa đóng làm răng gãy văng ra.
   • "roi cá đuối": giám thị dùng những chiếc roi cá đuối dài, đem phơi để đánh tù. Trước khi bị đánh, tù nhân phải cởi áo để bị đánh vào da thịt trần. Roi cá đuối thường quấn lấy thân nạn nhân, rồi giật ra, làm da thịt bị đứt theo. Giám thị sau đó có thể lấy muối ớt xát vào da thịt nạn nhân. Đầu năm 1970, phái đoàn Hồng Thập Tự Quốc tế khi đến thị sát nhà tù Phú Quốc đã bắt gặp một chiếc roi cá đuối dính máu khô.
   • "đóng đinh": những chiếc đinh 3 phân được dùng để đóng vào các ngón tay của tù binh trong quá trình tra tấn. Mỗi lần bị đóng đinh, xương ngón tay của người tù bị vỡ nát. Ngoài ra còn có loại đinh 7, 8 phân hoặc cả tấc để đóng vào thân người tù ở các vùng: cổ chân, khớp vai, mắt cá, ống quyển, đầu. Có người bị đóng đinh đến chết, sau này khi bốc mộ vẫn còn đinh găm trong hài cốt.
   • lấy bao bố trùm lên người tù rồi ném vào chảo nước sôi. Ba người tù ở phân khu C6 đã bị luộc chết.
   • dùng bóng đèn công suất lớn để sát mặt người tù trong thời gian dài cho nổ con ngươi.
   • dùng lửa đốt miệng, bộ phận sinh dục.
   Tổ chức Chữ thập Đỏ đến nhà tù Phú Quốc vào những năm 1969[4], 1972 đã thấy sự tàn bạo có hệ thống và kéo dài tại nhà tù
   • Sau các kết quả điều tra của MACV và Sứ quán Mỹ, tướng Cao Văn Viên, tổng chỉ huy Quân lực VNCH , vẫn khẳng định rằng các đoàn kiểm tra của tổ chức Chữ thập Đỏ quốc tế đã báo cáo sai lệch về tình trạng ở nhà tù

   TÁI BÚT :

   NGỤY GIÀ cho tớ xin địa chỉ ,số điện thoại cái ông (( cựu tù Phú Quốc )) năm xưa vất súng tụt quần ,đu càng ,giờ đang ngồi xó tối ăn lương thất nghiệp gõ phím bên trời Tây nhé

   Xóa
 19. Chuyện QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

  Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín và dàn nguyên cán bộ công tác ở Văn phòng UBND TP, Sở Tài nguyên Môi trường bị bắt vì sai phạm giải quyết đất vàng cho Cty Vũ Nhôm.

  Tình tiết phải chờ điều tra, xét xử mới biết rõ và đầy đủ. Trước mắt có thông tin là ông Hữu Tín và các cán bộ đã bán rẽ, không thực hiện đấu giá, làm thất thu ngân sách...đây là vi phạm cụ thể và rõ ràng.
  Tại sao người có chức vụ, nắm chắc quy định mà không thực hiện đấu giá? Vì sao họ làm như vậy, có nghĩ hậu quả về sau không?

  Tôi nghĩ:

  - Phải chăng họ cho rằng "bán rẻ" cho Cty của Vũ Nhôm cũng là của chung? Hay nghĩ không ai phát hiện ra việc này? Vì nhiều việc làm không được kiểm tra, chấn chỉnh sai phạm.
  - Qua vụ việc này cho thấy việc quản lý nhà nước của hệ thống chính quyền còn bỏ ngỏ nhiều chỗ dễ dẫn cán bộ có chức quyền chủ quan làm sai. Phó Chủ tịch vừa phụ trách mãng được phân công, vừa làm vai trò giúp việc cho Chủ tịch UBND vậy việc sai phạm này sẽ liên quan trách nhiệm Chủ tịch tới đâu? Phó Chủ tịch có trình báo cụ thể với Chủ tịch khi làm không? Chắc CA sẽ làm rõ.
  - Công tác kiểm tra, giám sát trước nay không được thực hiện đúng chức năng của nó, là một thiếu sót lớn đang được sửa sai. Phải hiểu cho đúng vai trò công tác kiểm tra, giám sát và không được lơi lỏng. Bí thư thứ nhất Lê Duẩn từng nói: "Lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không có lãnh đạo". Thực tế bất cứ việc lớn việc nhỏ, việc chung việc riêng, có làm đều phải có kiểm tra. Không kiểm tra thì làm sao biết việc làm đúng sai ra sao? Chuyện của chung càng phải tăng cường kiểm tra mới ngăn ngừa cá nhân cán bộ lợi dụng làm sai.
  - Kiểm tra phải kịp thời thì hiệu quả mới cao chứ chuyện xảy ra thời gian lâu rồi nay kiểm tra phát hiện, xử lý không tránh khỏi bị động, uốn nắn không kịp thời. Nhưng, phát hiện chậm còn hơn không. Phải lập lại kỷ cương, phép nước sao cho từng cán bộ có chức quyền đến từng người dân luôn đề cao trách nhiệm, luôn "Sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật" mới làm cho xã hội, đời sống nhân dân yên bình, thịnh trị.

  Trả lờiXóa
 20. Đối với lũ đốt đền đốt sử này thì phải diệt. Nhiều người đã coi chúng là kẻ thù thật sự, coi chúng là những thằng ngụy dù chúng là những "đảng viên giấy", "tiến sỹ giấy", "khoác áo cà sa", "khoác áo thầy tu nhưng bụng một bồ dao găm", "ăn cơm quốc gia thờ ma ngụy quyền", "vực dậy thây ma", thông đồng với khủng bố Việt Tân, kích động tổ chức biểu tình "chống TQ", "kỷ niệm 14/2", "kỷ niệm ngày TQ xâm lược 1979", "kỷ niệm hải chiến Hoàng Sa", "kỷ niệm hải chiến Trường Sa", "kỷ niệm Gạc Ma" để làm loạn.

  Trả lờiXóa
 21. Làm con người khác với làm con vật ở chỗ biết nhân ~ nghĩa ~ lễ ~ trí ~ tín. Đạo tam cương ngũ thường của người xưa. Gái thì công dung ngôn hạnh, trai thì hiếu, trung, nhân, nghĩa. Đó là đạo lý ngàn đời dù xuất xứ ở đâu, ở Khổng Mạnh bên Tàu cũng vậy thôi, Tàu có gì tốt thì ta học, Tây có gì tốt thì ta cũng học. Nhưng cái cách như ông giáo sư trung kiên nghiên cứu ở Hồ Chí Minh học gọi là "KHÁCH QUAN PHIỆT" (tôi không nhớ tên ông này, hình như tên là Thắng) nhưng ông này đưa ra 1 khái niệm khi nghiên cứu lịch sử phương Tây nói về cụ Hồ Chí Minh thì có 1 khái niệm mà thường thấy trong giới sử học PHI CHÍNH PHỦ ở phương Tây là bệnh "khách quan phiệt" có nghĩa là sự khách quan trần trụi trần truồng, khách quan trần như nhộng ngu xuẩn đến mức không còn phân biệt nổi ai là người tốt ai là kẻ xấu, ai là người hiền ai là quân ác. Lịch sử phong kiến phương Tây đánh nhau xâm chiếm lẫn nhau giữa các lãnh chúa các thành quách lâu đài độc lập, nên ý niệm dân tộc rất thấp, chủ nghĩa ái quốc rất yếu ớt, họ không phân biệt ai là tiến công xâm lược, ai là người chống lại sự xâm lược đó. Nhưng đó là PHI CHÍNH PHỦ, còn lịch sư giáo khoa và các cách đưa tin về lịch sử các hãng tin lớn, hoặc các lịch sử chính thức của Chính Phủ thì VẪN CÓ CHÍNH TRỊ HÓA. Đòi hỏi 1 dự án sách sử có liên quan đến Đảng và Nhà Nước mà không "chính trị hóa" đòi phải "khách quan kiểu lộn sòng" "vàng thao lẫn lộn" cơm gạo và phân chó trộn chung thì thật không giống ai trên đời này hết. Đó mới là "ốc đảo dị thường" đó.

  Kết luận : Họ đang ác hóa lịch sử, ác hóa xã hội, khi đòi phải chấm dứt lên án cái ác, lên án tội xâm lược, tội bán nước, tội phản quốc, theo giặc. Đó không phải tội ác thì là gì hả bà con? Họ là những kẻ khốn nạn, phản quốc hại sử hại nòi, phản bội Tổ Quốc, Tổ Tiên, Tổ Tôn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng là các sách của các nhà Việt Nam học Phương Tây khi viếc về cụ Hồ thường có tính chất "KHÁCH QUAN PHIỆT" không thể chấp nhận được. Và không chỉ vậy, những sách về lịch sử Việt Nam hiện đại của các vị này cũng thế. Nhưng nhiều người lại nhằm lẫn nó với khách quan trung thực. Họ không phân biệt được đâu là bản chất, đâu là hiện tượng, văn hóa Phương Đông, phương Tây và thực tế trung thực. Họ dùng nhãn quan hiện tại, lăng kính Phương Tây - của người da trắng để soi. Thí dụ, Người nước ngoài khi viết về Bà Nguyễn Thị Minh Khai từ VN đi tham dự Đại hội quốc tế CS ở Moscow. Họ không thấy hết những nỗi gian nan, nguy hiểm cực kỳ(có thể mất mạng nếu bị bắt) của một phụ nữ thuộc địa (da vàng)- được coi là thấp kém - trên hành trình phải cực kỳ bí mật và sắp đặt những bình phong tinh vi(từ "bình phong" với nghĩa này nay đã "tuyệt chủng") để che mắt kẻ thù đến nước Nga mà đang bị các Đế quốc bao vây. Họ cứ tưởng giống như một phụ nữ da trắng - người Mỹ đi công tác ở đâu đó trên thế giới thời bây giờ. Về hoạt động của cụ Hồ, họ cũng có cái nhìn và mô tả na ná được gọi là "khách quan" như vậy.

   Xóa
 22. Tôi nghĩ rằng trên cả việc có cần phải "chính trị hóa" cả sự thật lịch sử không đấy là phải có chính nghĩa. Khi nghĩ rằng mình thật sự có chính nghĩa thì không cần thiết đến mức lo sợ mà phải "chính trị hóa" lịch sử Tôi thấy thể chế VNCH đầu có cần phải "chính trị hóa" lịch sử mà toàn dân vẫn yêu mến chế độ của mình. Bộ sách Việt Nam sử lược của sử gia Trần Trọng Kim cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị mà đâu cần phải "chính trị hóa"?? Tôi khách quan cho rằng đấy là một trong những điểm ưu việt của thể chế VNCH mà chúng ta phải khách quan công nhận. Nếu phải chính trị hóa mọi vấn đề vì lo sợ dân biết sự thật thì sao bằng cố gắng ăn ở tốt cho dân tin, dân yêu, cho có chính nghĩa thì cần gì phải lo sợ đến mức đấy nữa? Vài lời chân thành của 1 đảng viên già vẫn còn đau đáu chuyện nước non. Lời thật mất lòng. Cáo lỗi, cáo lỗi. Chào thân ái!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dù sao thì ngụygià mày cũng không còn sống bao lâu nữa thì cho mày sủa đó. Dù sao thì các hồ sơ NARA Mỹ cũng đã ỉa vào mặt mày rồi. Mày chỉ là 1 con vật bệnh hoạn đang đau đớn sắp chết mà thôi. Giả làm con người chỉ càng khiến người cười vào mặt, hehe.

   Xóa
  2. GỬI :Nặc danh00:47 12 tháng 11, 2018 (NGỤY GIÀ ba que xỏ lá ):

   Lại ((đảnh viên già Vài lời chân thành của 1 đảng viên già vẫn còn đau đáu chuyện nước non.))

   -Lũ Lê Công Định ,Trần huỳnh Duy Thức khi hoạt động thì lấy bí danh ((chị ba )) ,((chị tư)),bịa ra hàng chục bài viết xuyên tạc ,chống phá tung lên mạng , kí tên (( cựu chiến binh kiến nghị ))...((đảng viên lâu năm góp ý với đẩng )),lúc tra tay vào còng thì lộ nguyên hình là mấy thằng ..đực rựa ranh con .

   NGỤY GIÀ cũng như vậy ,mở mồm ra là nói dối theo đúng bài tâm lý chiến Mĩ ngụy nó dạy !

   Lúc thì ((tôi ít khi còm ))...lúc thì ((Tôi tuy từng cầm súng vào Nam ra Bắc bảo vệ đất nước)).Bịa ra những câu chuyện phét lác theo bài của tâmlý chiến Mĩ ngụy

   Ai mà chằng biết chú mày là cái lão ngụy già hết dùng nick ảo này đến nick ảo nọ ,nặc danh đêm ngày hùng hục những còm phẻ lác ,tự nói ,tự ..trả lời .Khi bản biện không lại với ai thì trơ chẽn vô liên sỉ...giả mạo luôn nick của người ấy để xuyên tạc ,chửi bới ,hú hét điên cuồng.

   Một ngày nó không lên mạng vào trang này chửi bới ,phét lác dối trá chắc nó tăng xông mà chết .
   Thù cộng sản thế kia à ?Năm xưa nếu thù cộng sản đến thế thì sao không dám cầm súng đánh lại ,tụt quần đu càng bỏ chạy làm gì để đến nỗi nay cái thân già sắp chết phải núp phím dở đủ trò ma mọi rẻ tiền

   NGỤY GIÀ :

   1-VNCH đầu có cần phải "chính trị hóa" lịch sử mà toàn dân vẫn yêu mến chế độ của mình.

   GIẢ NHỜI :

   QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA ( Từ điển Wikipedia )
   NGUỒN:
   https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a

   TRÍCH :

   Thành lập năm 55, tiền thân là Lực lượng QĐ QGVN thuộc Liên hiệp Pháp.
   - Quân lực VNCH nhiều lần tham gia các biến cố chính trị, mà cao điểm là cuộc Đảo chính năm 1963 lật đổ Ngô Đình Diệm
   -Quân lực VNCH trang bị hiện đại (gấp 10 lần đối phương).VNCH, vốn quá lệ thuộc vào Mỹ đã không thể cáng đáng được nên gần như phải dựa hoàn toàn vào viện trợ Mĩ
   -Khi Mỹ giảm viện trợ còn 1,1 tỷ đô la( 74,) VNCH lâm vào khủng hoảng[2].
   -Quân lực VNCH không được tổ chức thích hợp, cộng nạn tham nhũng . Cùng với đó, sự yếu ớt về tinh thần chiến đấu của binh sĩ và những sai lầm từ cấp chỉ huy khiến các kế hoạch tác chiến nhanh chóng thất bại.
   -Chỉ sau 55 ngày đêm , quân đội hơn 1 triệu quân này hoàn toàn tan rã.
   - Quân lực VNCH bị đối phương gọi là "ngụy". Tài liệu nước ngoài cũng sử dụng cụm từ "lính đánh thuê" hoặc "quân đội tay sai" để chỉ QL VNCH
   *Quá trình phát triển:
   -Thời gian chiếm Đông Dương, Pháp có tuyển những người Việt phục vụ trong quân đội để đáp ứng nhu cầu chiến trường.
   Ảnh : Lính Quân đội Quốc gia Việt Nam làm lễ chào quốc kỳ Pháp
   -Đài Tiếng nói Việt Nam : "Quân đội “Quốc gia VN” của Bảo Đại là để bảo vệ nền thống trị của người Pháp.
   -Edmund A. Gullion, Bí thư Cố vấn Pháp ở Sài Gòn : "Thật khó mà truyền được một tinh thần dân tộc hăng say vào một đội quân người bản xứ mà sĩ quan và

   Xóa
  3. ( TIẾP ):

   Quá trình phát triển:
   -Thời gian chiếm Đông Dương, Pháp có tuyển những người Việt phục vụ trong quân đội để đáp ứng nhu cầu chiến trường.
   Ảnh : Lính Quân đội Quốc gia Việt Nam làm lễ chào quốc kỳ Pháp
   -Đài Tiếng nói Việt Nam : "Quân đội “Quốc gia VN” của Bảo Đại là để bảo vệ nền thống trị của người Pháp.
   -Edmund A. Gullion, Bí thư Cố vấn Pháp ở Sài Gòn : "Thật khó mà truyền được một tinh thần dân tộc hăng say vào một đội quân người bản xứ mà sĩ quan và hạ sĩ quan của họ đều là người Pháp
   *Quân đội Việt Nam Cộng hòa;
   - Năm 1955, sau khi Bảo Đại bị truất phế, Ngô Đình Diệm tuyên bố thành lập Việt Nam Cộng hòa, và Quân đội Quốc gia được đổi tên thành Quân đội Việt Nam Cộng hòa

   *Không có sự ủng hộ của người dân;
   -Daddis nhận xét: Những tội ác của Quân lực VNCH khiến người dân xem họ như kẻ thù.
   - Một nông dân kể "Khi quân đội tới, mọi người trong làng đều bị đe dọa... Quân đội thoải mái đánh đập bất cứ ai, giết bất cứ ai", người khác kể rằng "cứ mỗi lần quân đội tới thì lại càng có nhiều người dân kết thân với Việt cộng", "quân đội thường xuyên đốt nhà của dân làng và hiếp dâm phụ nữ".

   *Sự phụ thuộc vào quân đội Mỹ;
   -Chính phủ VNCH không được tự đưa ra được quyết sách gì, chính sách từ lớn xuống bé đều do Tòa Đại sứ Mỹ, các tướng lĩnh MACV (sau là USAID) soạn thảo, đôn đốc thực hiện

   -Craig A. Lockard P "trong sự khinh thường của những người Mỹ mà họ phục vụ, VNCH chỉ là một thứ công cụ

   *Tham nhũng:
   -Nhà sử học Vũ Ngự Chiêut:Người ta mua bán bất cứ thứ gì có thể sinh lợi, từ chức tước tới tấm giấy miễn quân dịch.Từ hồ sơ mật an ninh quốc phòng tới vật tư chiến tran,có tiền là mua được tất cả,

   -Tư lệnh Quân khu, Sư đoàn, Tiểu khu trưởng... cũng đứng ra bảo trợ cho việc buôn lậu, vụ "lính ma, lính kiểng" của Nguyễn Vĩnh Nghi, Đường dây buôn lậu nha phiến, ngoại tệ và phế liệu chiến tranh do các tướng Thiệu, Khiêm và Kỳ đứng đầu

   -Mặt trận Dân tộc Giải phóng cũng tận dụng nạn tham nhũng của đối phương để mua vũ khí Mỹ đánh lại chính quân Mỹ

   Xóa
  4. ( TIẾP ):
   * Quá trình phát triển:
   -Thời gian chiếm Đông Dương, Pháp có tuyển những người Việt phục vụ trong quân đội để đáp ứng nhu cầu chiến trường.
   Ảnh : Lính Quân đội Quốc gia Việt Nam làm lễ chào quốc kỳ Pháp
   -Đài Tiếng nói Việt Nam : "Quân đội “Quốc gia VN” của Bảo Đại là để bảo vệ nền thống trị của người Pháp.
   -Edmund A. Gullion, Bí thư Cố vấn Pháp ở Sài Gòn : "Thật khó mà truyền được một tinh thần dân tộc hăng say vào một đội quân người bản xứ mà sĩ quan và hạ sĩ quan của họ đều là người Pháp
   *Quân đội Việt Nam Cộng hòa;
   - Năm 1955, sau khi Bảo Đại bị truất phế, Ngô Đình Diệm tuyên bố thành lập Việt Nam Cộng hòa, và Quân đội Quốc gia được đổi tên thành Quân đội Việt Nam Cộng hòa

   *Không có sự ủng hộ của người dân;
   -Daddis nhận xét: Những tội ác của Quân lực VNCH khiến người dân xem họ như kẻ thù.
   - Một nông dân kể "Khi quân đội tới, mọi người trong làng đều bị đe dọa... Quân đội thoải mái đánh đập bất cứ ai, giết bất cứ ai", người khác kể rằng "cứ mỗi lần quân đội tới thì lại càng có nhiều người dân kết thân với Việt cộng", "quân đội thường xuyên đốt nhà của dân làng và hiếp dâm phụ nữ".

   *Sự phụ thuộc vào quân đội Mỹ;
   -Chính phủ VNCH không được tự đưa ra được quyết sách gì, chính sách từ lớn xuống bé đều do Tòa Đại sứ Mỹ, các tướng lĩnh MACV (sau là USAID) soạn thảo, đôn đốc thực hiện

   -Craig A. Lockard P "trong sự khinh thường của những người Mỹ mà họ phục vụ, VNCH chỉ là một thứ công cụ

   *Tham nhũng:
   -Nhà sử học Vũ Ngự Chiêut:Người ta mua bán bất cứ thứ gì có thể sinh lợi, từ chức tước tới tấm giấy miễn quân dịch.Từ hồ sơ mật an ninh quốc phòng tới vật tư chiến tran,có tiền là mua được tất cả,

   -Tư lệnh Quân khu, Sư đoàn, Tiểu khu trưởng... cũng đứng ra bảo trợ cho việc buôn lậu, vụ "lính ma, lính kiểng" của Nguyễn Vĩnh Nghi, Đường dây buôn lậu nha phiến, ngoại tệ và phế liệu chiến tranh do các tướng Thiệu, Khiêm và Kỳ đứng đầu

   -Mặt trận Dân tộc Giải phóng cũng tận dụng nạn tham nhũng của đối phương để mua vũ khí Mỹ đánh lại chính quân Mỹ

   Xóa
  5. (TIẾP )

   *Tinh thần chiến đấu thấp:

   -Tại nước có truyền thống Nho giáo như Việt Nam, các lãnh đạo phải thể hiện được lối sống đạo đức và tài năng của bản thân trong một tập thể chung. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Cộng hòa miền Nam Việt Nam và các nhà lãnh đạo của họ thể hiện được lý tưởng hết sức quan trọng này. Ngược lại, chính phủ Việt Nam Cộng hòa thì không ngừng tham gia vào các âm mưu chính trị, tham nhũng quá nhiều, và thiếu ổn định

   -Nạn đào ngũ :. Từ 1965 -1972, có 840.000 binh sĩ đào ngũ. Riêng tháng 4 tới tháng 12/1974, có 176.000 lính đào ngũ (trung bình mỗi tháng có 24.000 lính đào ngũ). Trong khi đó, Quân Giải phóng miền Nam đã duy trì một lợi thế tâm lý mạnh mẽ, với những người lính tràn đầy tinh thần sẵn sàng hy sinh mục đích cá nhân để cống hiến cho nỗ lực chiến tranh của tập thể.[46].

   . Alan Dawson nhận xét: Đội quân này trang bị hơn hầu hết các quân đội trên thế giớii. Một người Mỹ nói với một binh sĩ Sài Gòn rằng: Chúng tôi đã cho anh mọi thứ anh cần, trừ sự dũng cảm.

   -12/11/1968, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Clark Cliffords công khai cảnh cáo Thiệu :"...Chỉ cần Quân lực VNCH có được nửa lá gan của người cộng sản, thì ngày hôm nay Hoa Kỳ có thể duyệt binh ở thủ đô Hà Nội rồi, Quân đội của các ông chỉ biết bắn giết dân thường, bám theo sau và rút chạy trước, tướng lĩnh thì toàn tham nhũng, toàn hiếp dâm và chỉ giỏi nhảy đầm."

   (tháng 1/1975), cố vấn Mỹ John Pilger viết : binh lính đang đào ngũ với tốc độ cả nghìn người trong một ngày...[49]
   Nguyễn Cao Kỳ_
   Đây là cuộc chiến tranh của Mỹ và chúng tôi lính đánh thuê.
   Từ ông Thiệu đến những ông khác dưới trướng, toàn là những vị ăn chơi phè phỡn, tài chẳng có,đức cũng không. Trước đây có "ông" Mỹ đứng sau thì không có chuyện gì, nhưng khi phải một mình trực tiếp đối diện với khó khăn thì bản chất cũng như tài năng lộ ra ngay.
   Quân đội miền Nam Việt Nam, không có ai đáng giá cả, kể từ ông Thiệu trở xuống. , cứ mười ông thì đến mười một ông tham sống sợ chết! Trong khi đó, miền Bắc (Quân đội Nhân dân Việt Nam) các chỉ huy lại có rất nhiều kinh nghiệm chiến trường, được cấp dưới tin cậy và kính trọng về nhân cách, đó là sự hơn hẳn.

   Xóa
  6. (TIẾP )

   NGÔ ĐÌNH DIỆM (Từ điển Wikipedia )
   NGUỒN:https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_%C4%90%C3%ACnh_Di%E1%BB%87m
   TRÍCH :
   -Một số sử gia coi ông chỉ là công cụ trong tay người Mỹ,
   - Diệm cùng em trai là Nhu bị giết trong đảo chính năm 1963 do các tướng dưới quyền thực hiện, với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ-

   -Diệm không chấp nhận tổng tuyển cử, vì ông biết rằng mình sẽ thua. Không ai có thể thắng cử trước Hồ Chí Minh.Báo cáo của CIA:80% dân số Việt Nam sẽ bầu cho Hồ Chí Minh

   -Nguyễn Hiến Lê: đã ghi lại không khí vui mừng của người dân ở thời điểm đó :
   2 tháng 11 năm 1963, khi đài phát thanh Sài Gòn báo tin dinh Gia Long bị quân đội chiếm thì già trẻ lớn bé lũ lượt kéo nhau đi xem. Lời hò reo, tiếng cười vang với sắc diện tươi vui của mọi người chứng tỏ sự giải thoát gông cùm kềm kẹp của độc tài đã bóp nghẹt lòng dân trong chín năm trời đăng đẳng” –Bác sĩ Dương Tấn Tươi.
   thi sĩ Đông Hồ thì: “Nỗi ức hiếp, nỗi căm hờn bị đè nén, bị vùi dập một cách tàn nhẫn bất công trong 9 năm trời, một sớm được giải thoát, được cởi mở, mà phản ứng chỉ có chứng ấy thì cho thấy quần chúng Việt Nam năm 1963 này cũng đã tỏ ra hiền lành nhiều lắm, và cũng đã biết tự kiềm hãm sức giận dữ hung hãn của mình rồi đó.”
   Vũ Bằng:
   “ ai cũng hăng say muốn thấy Diệm và bộ sậu, bị chết đâm chết chém…dân chúng đã thấy cách gì cũng phải hạ ngay Ngô Đình Diệm.Diệm - Nhu chết đi thì đại đa số dân chúng cũng mừng. Có người mổ heo cúng tế; có người lập bàn thờ cảm tạ trời đất; còn thì hầu hết nhà nào cũng làm tiệc
   Ngô Đình Diệm hiểu rõ bản thân ông cần quân đội, nhưng ông luôn tỏ ý coi thường quân đội
   Dennis Bloodworth (1970):
   "Cho tới năm 1963 mật vụ của Diệm đã bắt giữ hoặc đẩy vào tay những kẻ thù hầu như mọi người quốc gia có tên tuổi đã chiến đấu cho tự do của đất nước trong 20 năm trước. Ông ta và gia đình mình đã đàn áp mọi đối lập, chất đầy nhà tù, bịt miệng báo chí, gian lận bầu cử, và bám vào quyền lực."

   Johnson đã văng tục:"Khốn kiếp, Diệm chỉ là thằng nhóc duy nhất chúng ta có lúc đó.


   Xóa
  7. ( TIẾP )

   TÁI BÚT :

   GỬI NGỤY GIÀ (Nặc danh00:47 12 tháng 11, 2018)

   -Sau khi được tớ trích dẫn (( sự thật lịc sử ))trên từ điển chính WIkipedia của ..Mĩ ,thì NGỤY GIÀ đội lốt ((đảng viên già đau đáu vì nước non )) chắc chẳng còn muốn biết ((sự thật )) ,((khách quan )) nữa nhỉ ? Thôi ,((lời thật mất lòng )) ,mong ông ((đảng viên )) ngụy ((cáo lỗi ,cáo lỗi ) và xách về dùm câu ((thân ái )) nhé ! Vì chúng tôi không bao giờ ((thân ái )) với bọn xỏ lá ba que !
   --------------------------------------------------------------------

   Nặc danh00:47 12 tháng 11, 2018
   Tôi nghĩ rằng trên cả việc có cần phải "chính trị hóa" cả sự thật lịch sử không đấy là phải có chính nghĩa. Khi nghĩ rằng mình thật sự có chính nghĩa thì không cần thiết đến mức lo sợ mà phải "chính trị hóa" lịch sử Tôi thấy thể chế VNCH đầu có cần phải "chính trị hóa" lịch sử mà toàn dân vẫn yêu mến chế độ của mình. Bộ sách Việt Nam sử lược của sử gia Trần Trọng Kim cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị mà đâu cần phải "chính trị hóa"?? Tôi khách quan cho rằng đấy là một trong những điểm ưu việt của thể chế VNCH mà chúng ta phải khách quan công nhận. Nếu phải chính trị hóa mọi vấn đề vì lo sợ dân biết sự thật thì sao bằng cố gắng ăn ở tốt cho dân tin, dân yêu, cho có chính nghĩa thì cần gì phải lo sợ đến mức đấy nữa? Vài lời chân thành của 1 đảng viên già vẫn còn đau đáu chuyện nước non. Lời thật mất lòng. Cáo lỗi, cáo lỗi. Chào thân ái!   -

   Xóa
 23. Má tôi là TNXP, thanh niên tình nguyện sau chiến tranh. Tôi cũng đi Mùa hè Xanh ở nhiều nơi. Ở nông thôn các tội ác của Mỹ ngụy nhất là ngụy quyền Diệm là thật. Mấy người công giáo nhà thờ thì nói tốt cho ông này bảo là ông ta không biết những tội ác đó. Sự thật là gì thì ngày nay khó kiểm chứng. Tôi thì không tin ông ta đứng đầu cao nhất nhưng là 1 con ngáo ọp ngu ngố đến nỗi bỏ mặc thuộc hạ gây tội ác.

  Sau này tôi đi công tác ở miền trung cũng nghe dân chúng địa phương kể lại nhiều tội ác của Ngô đình Cẩn nghe rùng mình. Khẳng định ai yếu tim không thể nào nghe hết nổi. Nó bắt cóc gái đẹp về, ai nó cũng gọi là "VC" rồi thỏa mãn thú tính bằng cách cho lính ngụy và dân vệ hiếp tập thể rồi cho chó săn cắn chết. Ngô Đình Cẩn là 1 thằng bệnh hoạn thật sự, tâm lý biến thái. Nhiều cô gái không hề là VC mà chỉ là người nhà của VC hoăc có người đi tập kết, người nhà của Việt Minh.

  Bất cứ những luận điệu "để cho con cháu ngụy được vui" đều là những luận điệu phản bội lại sự hy sinh của đồng bào đồng chí, vậy còn con cháu của những gia đình kháng chiến, những người kháng chiến, những nạn nhân thảm sát của Mỹ Diệm thì sao? Những luận điệu "phải nói khác đi để con cháu họ được vui, chấp nhận được" đều là những luận điệu khơi lại hận thù, gây chia rẽ sâu sắc dân tộc này một lần nữa. Lịch sử đã yên thì hãy để yên. Đừng đào lên để xét lại nữa có được không. Các "sách sử" kiểu này chẳng khác nào những cái tát vào những lời kể về chiến tranh, về tội ác Mỹ ngụy của bao gia đình, bao bậc phụ huynh, bao cụ CCB trong cuộc, bao thầy giáo cô giáo, nhà giáo nhân dân. Đang yên đang ổn giờ muốn loạn phải không hay sao mà muốn lật ngược lịch sử đánh tráo lịch sử?

  Còn nói rằng để đòi Hoàng Sa thì càng nực cười, đáng kinh ngạc vô cùng. Nếu ngụy "VNCH" là 1 "quốc gia", "nhà nước" thì nó đang ở đâu mà TQ trả lại cho ai, TQ xuống địa ngục lôi "ngụy quốc" này lên để mà trả lại HS cho nó phải không? Và CHXCHVN (hậu duệ thừa kế VNDCCH) phải vác cái thân phận kẻ cướp của 1 thằng ăn cướp vào tòa LHQ đàm phán chủ quyền phải không? Và Mặt Trận GP và quân giải phóng là phiến quân phiến loạn và tổ chức khủng bố phải không?

  Trả lờiXóa
 24. Lập luận phải "công nhận VNCH" để đòi lại quần đảo HS là một lý lẽ ngụy biện trái với luật pháp quốc tế của phường ngụy sử bất chấp thủ đoạn, bất chấp lịch sử và bất chấp sự thật. Đó là thật sự là lập luận lật sử. Đó là những "lý lẽ" trái luật của ba que, các nhóm chí rận, các nhóm Kito giáo phản động phi dân tộc, phản dân tộc, Việt Tân, Quỹ nghiên cứu Biển Đông (Mỹ và hải ngoại, nhiều trí thức nửa mùa, dịch thuật cắt xén chọn lọc "chính trị hóa").
  Bởi lẽ nếu "công nhận" ngụy SG thì CHXHCN Việt Nam không thể ra tòa án quốc tế và không có tư cách pháp nhân lên hội nghị quốc tế để đàm phán về biển đảo. Vì trước khi giải quyết vấn đề "TQ xâm chiếm trái phép quần đảo HS của VNCH" thì phải giải quyết vấn đề "VNDCCH-CHXHCNVN xâm chiếm trái phép miền Nam của VNCH".

  Thêm bằng chứng, vật chứng, đây là những đồng tiền lưu hành sử dụng trong vùng giải phóng miền Nam, đồng bạc VNDCCH:

  https://i0.wp.com/farm9.staticflickr.com/8148/7659168834_5ba2a7e341_b.jpg

  https://i2.wp.com/farm9.staticflickr.com/8282/7659168482_e322a544c5_b.jpg

  https://i1.wp.com/farm9.staticflickr.com/8288/7659171946_e23cb6aa6b_b.jpg

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng thế bác, vụ đòi "công nhận" với cấm dùng từ ngụy cũng có phần góp bão đắc lực của 1 thằng có nick là "Đông a Đoàn" "Dong A Doan", thằng này là quản lý viên Trí Tuệ VN Online room Lịch Sử chuyên kích động biểu tình năm 2000 và đã thành công tổ chức biểu tình và bị đưa lên đồn công an năm 2000, cả diễn đàn phải tái cơ cấu và đổi tên sang Trái Tim VN Online và xuống dốc từ dạo ấy. Trí Tuệ Vn Onlline từng là diễn đàn lớn nhất đông nhất VN trong thời Internet vừa mở cửa. Sau khi lên công an Đông a Đoàn bị đuổi cổ ra khỏi TTVNOL, làm quản trị viên "trung tâm thu thập dữ liệu Hoàng Sa" (HSO), cũng cấm thành viên dùng từ ngụy. Sau khi hết Hot vụ Dàn Khoan và với sự tha hóa và ba que chui vào quá nhiều nên người tâm huyết họ chán và rời bỏ diễn đàn, nhiều quản lý viên tách riêng ra, HSO xuống dốc và bị ế. Đông A Đoàn chạy sang mở diễn đàn "Quân sử VN" để chiêu dụ nhiều CCB và kích động họ, tuyên truyền kích thích tinh thần bài Hoa thoát Hán và "hòa giải" dân tộc, cấm các CCB dùng từ ngụy trong diễn đàn. Đó là cập nhật "mới" nhất của tôi về hắn, vì sau 1 thời gian hắn mở QSVN (VMH) thì tôi không còn nhiệm vụ theo dõi hắn nữa mà chuyển sang "địa bàn" khác.

   Xóa
  2. Tôi cũng nhớ tên này, cách nói năng của tên này giống hệt Nguyễn Thanh Sơn Nguyễn Mạnh Hà bây giờ. Có lẽ xu hướng xét lại lịch sử, diễn biến hòa bình về sử học, tha hóa ngành sử đã có từ lâu rồi cũng nên.

   Xóa
  3. Sách sử mì ăn liềnlúc 03:11 12 tháng 11, 2018

   Còn cần những đồng bạc VNDCCH làm bằng chứng sao bạn, khi những anh bộ đội Cụ Hồ của quân đội VNDCCH, những chiếc xe tăng VNDCCH tiến vào hang ổ ngụy quyền, đi đến đâu ngụy quân tụt quần tháo chạy như ong vỡ tổ đến đó, đến nỗi phải bám càng trực thăng chủ Mỹ để thoát thân, bị lính thủy đánh bộ Mỹ đạp xuống biển chết không biết bao nhiêu. Đó là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, một chiến dịch quân sự của VNDCCH, QĐNDVN, quân đội của VNDCCH. Các nhà báo phóng viên quốc tế nào dám ở lại SG khi đó đều chứng kiến. Vì thế không thể nào có chuyện "công nhận" ngụy quyền để lấy lại HS. "Công nhận" ngụy quyền thì vào tòa án quốc tế chỉ làm trò cười cho cả thế giới, làm nhục quốc thể dân tộc, khiến họ tưởng người VN mình bị thần kinh.

   Xóa
 25. Về các còm sỹ đã từng đi lính ngụy nhưng ngày nay vẫn chưa dám thẳng thắn chấp nhận sự thật, chưa có đủ dũng khí để thừa nhận lịch sử khách quan, bất chấp bao nhiêu lời kể của người Mỹ và các cựu tay sai thì chúng ta cũng nên thông cảm cho họ, vì họ đã chịu khuất nhục, tủi nhục nhiều rồi. Họ mang tiếng xấu, cả gia đình cả nhà mang tiếng xấu, mang tiếng phản quốc, bán nước, bị làng xóm coi là việt gian, phản bội, phản chủ. Nên họ không dám nhận sự thật khách quan, thực tế những gì đã xảy ra thời trước giải phóng trong KCCM cứu nước, họ chối, họ đổ cho mọi đau khổ tủi nhục của họ cho "Cộng Sản", trên thực tế chỉ khoảng 15-20% người kháng chiến là Cộng Sản. Không dám đối diện với sự thật. Sống trong hoang tưởng, ảo tưởng, xa rời sự thật lịch sử khách quan. Tìm kiếm cảm giác sung sướng ảo tưởng ở trong thế giới ảo này. Ẩn nấp trốn tránh giấu mặt sau những cái nick ảo. Cả đời họ nhục nhã cho đến bây giờ. Thâm tâm quặng đau, không dám ngẩng mặt lên sống với đời. Giờ già yếu phải sống bám vào đất khách quê người xa lạ, sống bám (ăn mày, ăn xin) vào các trợ cấp từ thiện thương hại, các bố thí từ các quốc gia sở tại của họ, dành cho thiểu số bộ phận thấp kém, thất thế, thất bại trong xã hội.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Rõ ràng, có những kẻ làm tay sai không dám nhìn nhận sự thật lịch sử. Bởi những nguyên do sau:
   - Đối với truyền thống chống ngoại xâm giữ nước của dân tộc Việt Nam thì làm tay sai cho quân xâm lược là tội lỗi tày trời. Những tội ác và đau thương mất mát mà bọn xâm lược Pháp, Nhật, Mỹ gây ra đối với dân tộc và đất nước này không bút mực nào tả xiết. Do đó, những kẻ mà cha ông chúng làm tay sai hết tên xâm lược này đến tên xâm lược khác (Việt gian nhiều đời) sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật vì chúng không đủ dũng khí để nói sự thật với thế hệ con cháu của chúng.
   - Những kẻ tay sai này phải tự nâng mình lên thành "nạn nhân của Cộng Sản" và "đồng minh của Mỹ" để giúp chúng bớt mặc cảm khi sống ở Mỹ vì những người Mỹ chân chính rất khinh thường chúng.
   - Và chống cộng cũng là một nghề kiếm ăn và an toàn vì Cộng sản Việt Nam rất nhân đạo (nếu không nhân đạo thì những kẻ mang nợ máu đã không thể đặt chân đến Mỹ).
   - ......Và còn một số nguyên nhân khác nữa.

   Xóa
 26. Phần 2 (FB không còm dài được, Blogpost cũng không, buồn nhỉ)

  Trong nước ta cũng có bọn rận thất nghiệp không nghề ngỗng, chỉ lang thang hành nghề dân chủ và sống bám vào tiền gửi về từ người thân bên Mỹ, hoặc các quỹ dân chủ nhân quyền Mỹ, nhưng sự ô nhục của thành phần này không so được với sự ô nhuc đáng thương của các phần tử ngụy đang lưu vong tha hương sống bám với cuộc đời già yếu đang chờ chết nơi xứ người.

  Trong tuổi già chờ chết đó, thì họ không biết làm gì khác, họ cô đơn, cô độc nơi đất khách quê người. Nên họ phải lên thế giới ảo để tìm kiếm cảm giác sung sướng. Nhưng những gì họ chuốc lấy đều là những bức xúc. Họ bị người dân trong nước sỉ nhục, dạy khôn dạy đời họ việc nọ việc kia, lên lớp họ về lịch sử. Nên họ ngày càng mặc cảm, điên cuồng lên, càng hận thù và tiếp tục sống trong đau khổ dằn vặt tâm lý, nhất là khi đọc những còm miêu tả tường tận những nhục nhã của họ. Đối với dân tộc VN là 1 bức tranh vinh quang tự hào, thì đối với bộ phận tay sai nước ngoài thì tương phản lại, 1 bức tranh nhục nhã và xấu hổ, đau khổ, tủi nhục, mặc cảm, tự kỷ, cay cú, ganh ghét, hận thù. Nên trước nay nhiều ngụy già ba que như vậy đã chết trong đau đớn trên FB, nhiều trang FB của ngụy già ba que không còn hoạt động nữa, bị bỏ phế đó. Cát bụi hoàn cát bụi thì sống khổ như vậy làm gì để không được chết thanh thản. Âu cũng là tội nghiệt của họ. Họ là đối tượng đáng thương, để thương hại tội nghiệp, không phải là đối tượng để căm thù.

  Đối tượng để căm thù là những kẻ như Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thanh Sơn, Đặng Ngọc Tùng, Nguyễn Hùng Cường, Đoàn Đông A, những kẻ mặc áo Đảng ăn cơm dân, mồm miệng nịnh bợ chế độ như các gian thần thời xưa mà chúng ta hay thấy các phim ảnh tuồng cổ, tiểu thuyết lịch sử, nhưng lại ủng hộ / cổ súy cho bọn lật sử và chủ nghĩa xét lại, cổ súy lơi là cảnh giác với DBHB, vì lợi ích nhóm, vì quyền lợi cá nhân phe nhóm, lũ tiểu nhân này chính là những kẻ làm cho dân chán Đảng và suy giảm sự tin tưởng. Vì ngụy già ba que là những kẻ chưa tỉnh ngộ để thoát khỏi thân phận ngụy mà vẫn còn giữ lấy thân phận ngụy và lá cờ ba que của họ, lấy nhục làm vinh, chấp niệm quá nặng nên sống dằn vặn trong đau khổ cay cú hận thù thì có thể thông cảm cho họ và hiểu được là họ sẽ cố tình xuyên tạc sự thật lich sử vì nhu cầu "thủ dâm đỡ nhục", để bớt tủi nhục, để nhẹ tội đi, đó là 1 nhu cầu tâm lý con người. Nhưng còn những kẻ "rận đỏ", "bò đỏ lật sử", "tiến sĩ giấy đảng viên dởm", những kẻ thăng tiến nhờ chạy chức chạy quyền trong khi kiến thức chuyên môn về sử học không có đủ, tư tưởng chính trị không vững, và những tên tép riu tiểu nhân bỉ ổi bu quanh nịnh bợ dưới quyền và bợ đỡ, chống lại sự nghiệp bảo vệ lịch sử, chửi bới công kích bôi nhọ CCB và quần chúng yêu nước, đánh phong trào yêu nước, thì đó mới là những kẻ khốn nạn nhất, vì chúng xuất phát từ lòng tham, từ lợi ích nhóm, từ những cái ươn hèn, chứ không phải từ lý lịch bán nước tủi nhục và cần có nhu cầu tâm lý giải tỏa để đỡ tủi bớt nhục như bọn ngụy già ba que đang ăn bám và chờ chết ở xứ người.

  Trả lờiXóa
 27. Tôi xin bổ xung thêm các hồ sơ tài liệu trong phần hồ sơ rò rỉ của chuyên viên Bộ quốc phòng Hoa Kỳ Daniel Ellsberg tuồn cho phóng viên tên tuổi của New York Times là Neil Sheehan:

  “Báo cáo: Sự bất mãn với chế độ Diệm đã trở thành cấp bách trong tháng 8 năm 1963. Chính phủ ngày 8/21/1963 đã ghi nhận rõ vấn đề này là nghiêm trọng. Người của Diệm đã xông vào ngôi chùa Phật giáo vào ngày hôm đó. Các vấn đề chưa được giải quyết giữa chính phủ và các nhà sư Phật giáo đã tiếp tục kể từ mùa xuân năm 1963, khi một số tu sĩ, trong đó có Thích Quảng Đức, tự thiêu. Bà Nhu, em dâu của tổng thống, đã nói một cách khinh miệt rằng các nhà sư là “thịt nướng của Phật giáo” và hứa cung cấp thêm xăng. Các hành động đàn áp trong tháng 8 đã cho thấy rằng ‘Diệm phải đi’.”

  “Tổng thống Kennedy đã nhận được một cuộc họp báo về ngày 27 tháng 8 năm 1963. William Colby, một trong các chuyên gia CIA về Việt Nam, trong một cuộc báo cáo liên quan của 2 sĩ quan người Việt ngày hôm trước. Họ đã báo cáo: ‘Tình hình cho một cuộc đảo chính là thuận lợi và dự báo nó sẽ kéo dài một tuần.'”

  “Hai ngày sau đó, tổng thống Kennedy đã gởi một tin nhắn đến Henry Cabot Lodge, Jr, đại sứ Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Tin nhắn đã cho thấy rõ TT John F. Kennedy đồng ý kế hoạch của các tướng người Việt nhưng bảo lưu quyền, với thẩm quyền của một Tổng tư lệnh, để thay đổi quyết định vào phút cuối cùng.”

  Theo bản báo cáo 1034 từ Sài Gòn gởi đến Hoa Thịnh Đốn ngày 19/9/1963, nằm trong các hồ sơ Ngũ Giác Đài được giải mật và lưu trữ trong trang web NARA.gov (phải dùng Wayback Machine để tra cứu) của chính phủ Hoa Kỳ:

  “Một báo cáo của CIA, chuẩn bị cho tổng thống (Hoa Kỳ) vào ngày 19/9/1963, chỉ ra rằng quân đội và tình báo người Mỹ ở miền Nam Việt Nam đã chia rẽ quan điểm về vấn đề có nên đảo chính hay không. Trang thứ hai của bản ghi còn cho biết: “Nhóm CIA ủng hộ cuộc đảo chính quan tâm nhất đến việc đưa lên một chính phủ mà họ có thể điều khiển, điều đó hợp lý hóa những khoản tiền khổng lồ mà họ đã bỏ ra.”

  Năm 2013, nữ phóng viên chiến trường Việt Nam Beverly Deepe Keever, trong hồi ký Death Zones and Darling Spies, seven years of Vietnam War reporting (7 năm làm phóng sự về Chiến Tranh Việt Nam), Đại Học Nebraska xuất bản năm 2013, cho biết: “Khi Lodge (Đại sứ Hoa Kỳ Henry Cabot Lodge, Jr) đến sân bay Tân Sơn Nhứt, tôi đã cảm nhận thấy ông ta đã quyết định rằng ‘Diệm phải đi’.”

  Tuần báo Newsweek số ra ngày 24/12/2001, trong bài viết về ảnh hưởng của CIA đối với các nhà lãnh đạo trên thế giới, tác giả khi nhắc đến cái chết của Ngô Đình Diệm, đã viết:

  "Năm 1963, chính phủ Kennedy đã nhận thấy sự tồn tại của tổng thống Nam Việt Nam Ngô Đình Diệm đã trở thành một 'dụng cụ' cho Cộng sản lợi dụng và vận động người dân, nên đã quyết định “Diệm phải đi” (Diem must go). CIA đã thực hiện cuộc đảo chánh, kết quả đưa đến cái chết của ông ta vào tháng 11 năm 1963."

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Khi 1 con chó ăn hại quá thì người chủ sẽ thịt nó để dùng con chó khác đắc lực và hiệu quả hơn, được việc hơn. Bản chất của vụ Mỹ giết cả nhà thằng Diệm là như thế.

   Xóa
  2. Ăn hại và thờ 2 chủ không bao giờ tốt. Nếu muốn đào bới thì gia đình nó thật ra là thờ cả 3 chủ. Pháp (đào mả cụ Phan Đình Phùng), Vatican, Mỹ. Nghe Vatican hứa hẹn mấy câu là lập tức nhắm mắt bật đèn xanh cho đám Bắc Kỳ con 1954 đi chém giết Phật giáo, mưu biến công giáo hóa, kito hóa miền Nam, muốn vậy thì phải tiêu diệt Phật giáo miền Nam vì Phật giáo là 1 tôn giáo lâu đời bản địa có tính truyền thống sâu sắc. Phải bứng rễ Phật giáo thì mới nhét kito giáo vào được. Mỹ là xứ sở đa tôn giáo đa tín ngưỡng và tạp chủng quốc thì chỉ muốn tiêu diệt phe kháng chiến chống Mỹ chứ quan tâm mẹ gì Phật giáo hay gì gì giáo. Có thể nhận định nếu Mỹ mà không giết chết Diệm và nhà Ngô thì cả chế độ tay sai này sẽ sụp đổ và Mỹ chưa đánh đã thua.

   Xóa
 28. Chưa tính đến các bịa đặt của ông Nguyễn Mạnh Hà về nội dung ls nhưng ai cũng biết ông Phan Huy Quát TT ngụy và ông Phan Huy Lê là 2 anh em mà ông Mạnh Hà lại lấp liếm là chỉ là họ hàng xa thì ngay từ đầu đã cho thấy là ông cố ý nói láo với dụng tâm lươn lẹo với mục đích lừa gạt.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thế mới nói thằng này là con chó dại, chó điên mặt dày mày dạng mà thôi. Đệ tử của Phan Huy Lê thì có ai mà tốt. Thế mới nói Phan Huy Lê viết cuốn sử này làm thế nào công tâm và khách quan được. Ông ta chỉ lợi dụng cuốn sử này để thông qua nó "rửa tội" cho gia đình ngụy của mình. Nhiều gia đình ngụy gây nhiều tội ác nên họ muốn "rửa tội", xóa tội gỡ tội, xóa gỡ tội danh bán nước, "minh oan", biện hộ cho tội theo giặc. Họ muốn "rửa tội" cho ngụy quân, ngụy quyền SG để từ đó "rửa tội" cho gia đình họ hoặc chính cá nhân họ.

   Xóa
 29. Nếu không chịu công nhận VNCH là một quốc gia độc lập thì phải công nhận chiến tranh VN chỉ là Cuộc Nội Chiến ??

  Hiệp định Paris được ký kết ngày 27 tháng giêng năm 1973. Trên nhiều phương diện nó giống như một “bản sao” của Hiệp định Genève 27-3-1954. Bởi vì, thứ nhứt, cả hai hiệp định không nhằm giải quyết dứt khoát cuộc “chiến tranh” mà chỉ tạo một “khoảng trống cơ hội” gọi là “đình chiến”. Cơ hội này giúp cho Hoa Kỳ rút quân tạo điều kiện cho 2 miền Nam, Bắc VN tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Nhưng phía VNDCCH nhân cơ hội Hoa Kỳ rút quân đã dồn quân đánh VNCH, chiếm đoạt miền Nam, thâu tóm lãnh thổ chỉ hai năm sau.

  Thứ hai, Hiệp định Paris 1973 và Hiệp định Genève 1954 cùng khẳng định nguyên tắc “một quốc gia Việt Nam duy nhứt”.

  Điều 1, chương I Hiệp định Paris 1973 qui định “Hoa Kỳ và các nước tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam, như hiệp định Genève 1954 đã xác nhận”. Cả hai Hiệp định đều được “quốc tế” bảo trợ, bao gồm TQ. Riêng hiệp định Paris 1973, đại diện phía TQ là Bộ trưởng bộ ngoại giao Cơ Bằng Phi.

  Tức là, trong khoản thời gian 1954 đến 1975, hai thực thể chính trị có tên VNDCCH ở miền Bắc và VNCH ở miền Nam, đều thuộc về một “quốc gia Việt Nam duy nhứt”. Tức là “chiến tranh Việt Nam” giữa các bên Cộng Sản miền Bắc và miền Nam VNCH chỉ là một cuộc “Nội Chiến” ??

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hiệp định Paris 1973 TQ tham dự vào mắt tên 3/ 13:20 hả ?. Dốt hay nói chữ.

   Xóa
  2. NGỤY GIÀ (Nặc danh13:20 12 tháng 11, 2018)
   ((VNCH là một quốc gia độc lập)) ???

   GIẢ NHỜI :

   VIỆT NAM CỘNG HÒA ( từ điển Wikipedia –Mĩ )
   NGUỒN : https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
   TRÍCH
   - Việt Minh do Hồ Chí Minh lãnh đạo tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, vớI bản Tuyên ngôn Độc Lâp
   - Sau khi Pháp thua trận Điện Biên Phủ và ký Hiệp định Geneve, Quốc gia Việt Nam cùng Pháp tập kết về vùng phía Nam vĩ tuyến 17 của Việt Nam.
   -Theo kế hoạch, quân Pháp sẽ rút dần sau 2 năm và Việt Nam sẽ tiến hành tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Báo cáo của CIA: 80% dân số Việt Nam sẽ bầu cho Hồ Chí Minh nếu cuộc tổng tuyển cử được thi hành
   -]Không thể chấp nhận việc Hồ Chí Minh sẽ thắng cử và lập chính phủ trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, Hoa Kỳ đã hậu thuẫn Quốc gia Việt Nam để cuộc tuyển cử không thể diễn ra nhằm chia cắt Việt Nam vĩnh viễn thành 2 quốc gia.
   -Hoa Kỳ muốn có một chính phủ chống Cộng tồn tại ở miền Nam Việt Nam, bất kể chính phủ đó có tôn trọng dân chủ hay khôn

   John F. Kennedy tuyên bố :
   “Đó là con đẻ của chúng ta -.
   -Tháng 11 năm 1963, nền Đệ Nhất CH bị lật đổ bởi một nhóm quân nhân dưới sự chỉ huy của một số tướng lĩnh - chính CIA đã hỗ trợ
   -Khi được thông báo anh em Diệm đã bị giết, Đại sứ Hoa Kỳ Cabot Lodge, đã vui vẻ thốt lên (Thật là tuyệt diệu. Thật là tuyệt diệu).[13]
   -Kể từ đây, sự phụ thuộc của Việt Nam Cộng hòa vào viện trợ của Hoa Kỳ ngày càng lớn, cả về tài chính cũng như về quân sự
   -Khi được thông báo anh em Ngô Đình Diệm đã bị giết, Đại sứ Hoa Kỳ Cabot Lodge, đã vui vẻ thốt lên bằng tiếng Pháp: "C’est formidable! C’est formidable!" (Thật là tuyệt diệu. Thật là tuyệt diệu).[13]
   -Kể từ đây, sự phụ thuộc của VNCH vào viện trợ của Hoa Kỳ ngày càng lớn,
   -Tiếp sau đó là giai đoạn khủng hoảng lãnh đạo chính trị ở miền Nam bởi một loạt các cuộc đảo chính liên tiếp cho đến khi tướng Nguyễn Văn Thiệu thiết lập nền Đệ Nhị Cộng hòa Việt Nam.
   Trong thời gian 18 tháng sau cuộc đảo chính 1963, miền Nam phải chứng kiến hơn 10 cuộc khủng hoảng chính trị
   -Vào năm 1973, sau Hiệp định Paris (được thảo luận giữa bốn bên tham chiến là Việt Nam DCCH, Hoa Kỳ, Cộng hòa Miền Nam VN và Việt Nam CH), quân đội Hoa Kỳ đã rút khỏi Việt Nam. VNCH cố gắng trì hoãn việc ký hiệp định, nhưng Mỹ có quyết định dứt khoát về việc này và gây áp lực cho VNCH. Cuối cùng, VNCH phải chấp nhận ký kết hiệp định.
   Suy vong
   -Bị mất viện trợ từ phía Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng hòa không thể tự đứng vững.
   - Không có lãnh đạo đủ khả năng: Người được Mỹ đưa lên cầm quyền năm 1967 (Nguyễn Văn Thiệu) chỉ là một bù nhìn
   - Không có sự ủng hộ của người dân:
   -Nền kinh tế phụ thuộc vào viện trợ Mỹ, khi Mỹ giảm viện trợ thì lập tức lâm vào khủng hoảng
   -Hiệp định Paris 1973 khiến binh sĩ hoang mang rằng "Mỹ đã bỏ rơi chăng? Nếu Mỹ còn không đánh lại thì sao mà tự đánh được?"

   Xóa
  3. Nặc danh13:20 12 tháng 11, 2018 vừa phun vừa liếm. "Nội chiến" mà Mỹ phải ngồi vào Hội nghị Pari ký kết để rút quân."Nội chiến" mà hơn 58000 lính Mỹ bỏ mạng ở Việt Nam trong số hơn 3 triệu lượt lính Mỹ tham chiến; đó là chưa kể quân chư hầu của Mỹ như Đại Hàn, Thái Lan,...Cái tài của những kẻ hoang tưởng là có thể ị được vào mặt chính mình.

   Xóa
  4. NGỤY GIÀ (Nặc danh13:20 12 tháng 11, 2018)((Nội chiến )):

   GIẢ NHỜI :

   -((Nội chiến )) với một bên là Việt Nam dân chủ cộng hòacùng mặt trận giải phóng miền Nam với bên kia là Mĩ và 4 nước Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Thái Lan và Philippines tham gia trực tiếp .Thôi thì cứ tạm gọi họ là ((khách du lịch)) thì thấy số khách chết vì ((không hợp thủy thổ )) cùng với chủ nhà VNCH đưa đón khách tham quan là ~346.000-412.000.
   Tổng số bị thương do ((chơi súng )) 1.490.000(Chưa kể khách Hoàng gia Lào).Riêng khách du lịch Mĩ sang VN 541.933 người thì chết: 58.209 và 2.000 Mất tích

   Theo CHIẾN TRANH VIỆT NAM (Từ điển Wikipedia -Mĩ )

   NGUỒN :https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam

   Xóa
 30. Tôi khách quan thì nghĩ vầy: "Ngụy" mà phồn vình như Hòn ngọc Viễn Đông thì vẫn tốt hơn là "không Ngụy". "Tay sai" mà yêu nước, dám hy sinh bảo vệ biển đảo như Hải chiến Hoàng Sa thì vẫn tốt hơn là "không tay sai"! Như tôi cũng từng cầm súng vào Nam, ra Bắc, nhưng vẫn rất thích nghe nhạc Ngụy của ta. Nói gì thì nói, nhạc đỏ không thể nào sánh với nhạc vàng của ta được - về chất lượng lẫn chất lượng. Đó là sự thật rất khách quan mà không phải ai cũng dám công khai xác nhận dù họ ở nhà vẫn len lén mở nhạc Ngụy hằng đêm. Thân mến!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thông não cả 2 nặc 1320 và 1351 vì chỉ là 1 anh ngụy già lỗi thời :
   Ngắn gọn , hội nghị Paris về VN , về phía VNDCCH là 1 sách lược rất đúng đắn để loại quân xâm lược Mỹ ra khỏi miền Nam VN , sau đó sẽ xử lý tên bù nhìn tay sai đánh thuê cho chủ Mỹ là VNCH. Về phía Mỹ là sự bắt buộc ,do nhiều nguyên nhân, Mỹ không thể chịu đựng nổi nếu chiến tranh xâm lược kéo dài ở nam VN.
   Hội nghị bắt đầu năm 1968, với những vòng đàm phán căng thẳng , chủ yếu giữa trưởng Đoàn VNDCCH Xuân Thủy và trưởng đoàn Mỹ Harriman. Rồi được quyết định với những vòng đàm phán bí mật giữa cố vấn Lê Đức Thọ và Kissinger . 2 Phái đoàn VNDCCH và CPCMLTCHMNVN là 1. Còn phái đoàn của chính quyền bù nhìn VNCH dĩ nhiên không có tiếng nói hay bất cứ 1 quyền quyết định nào đến nội dung của hiệp định này. Điều này cũng giống tình trạng của chế độ bù nhìn tay sai Pháp là "quốc gia VN" tại Hội nghị Geneve 1954.
   Hiệp định Paris có điều khoản QĐNDVN vẫn ở lại miền Nam , sát cánh với QGPMN (Mỹ gội Việt cộng), dù "tổng thống" Thiệu vật mình vật mẩy phản đối, nhưng rồi Mỹ cũng ép chế độ bù nhìn VNCH phải ký, nếu không Nixon đã tính đến phương án sử dụng những tên tướng tay sai khác làm đảo chính lật đổ Thiệu , như đã từng làm với Ngô Đình Diệm.
   - Bằng Hiệp định Paris để loại bỏ quân đội xâm lược của ông chũ Mỹ, sau đó kết liễu nốt tên tay sai bản xứ VNCH .
   Bản chất cuộc chiến VN là chống quân xâm lược Mỹ và bọn tay sai người Việt.

   Ps : Nguyễn Văn Thiệu bị chủ Mỹ bắt phải ký hiệp định, dù biết chắc là chế độ "VNCH" trước sau sẽ đi vào chỗ chết, do đó chính Nguyễn Văn Thiệu là kẻ chủ trương phá hoại Hiệp định ngay từ khi mới ký xong. Rất nhiều tài liệu và thực tế cho thấy Thiệu đã ra lệnh cho thuộc cấp phải bằng mọi cách "tràn ngập lãnh thổ".
   Lưu ý : chính quyền tay sai VNCH chỉ kiểm soát được các đô thị, còn lại vùng nông thôn, miền núi, thực tế hầu như do Việt cộng kiểm soát, tạo thành thế "Da báo" khi Hiệp định được ký .

   Xóa
  2. NGỤY GIÀ phởn quá nhỉ !

   Nặc danh13:51 12 tháng 11, 2018( NGỤY gIÀ Ba que xỏ lá ):Ngụy" mà phồn vình như Hòn ngọc Viễn Đông thì vẫn tốt hơn là "không Ngụy

   HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG ( Từ điển Wikipedia –Mĩ )
   NGUỒN : https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2n_ng%E1%BB%8Dc_Vi%E1%BB%85n_%C4%90%C3%B4ng_(S%C3%A0i_G%C3%B2n)
   TRÍCH :
   - "Hòn ngọc Viễn Đông"- Danh hiệu này mang tính phô trương giữa các nước thực dân phương Tây với nhau về đời sống xa xỉ của quan chức sống ở thuộc địa chứ không phản ánh đời sống thực tế nghèo nàn của người dân địa phương.
   -Phnom Penh cũng được Pháp gọi là "Hòn ngọc Viễn Đông
   - Vương Hồng Sển:"Hòn ngọc Viễn Đông" do Pháp đặt ra để chỉ nơi ăn chơi của họ, người Việt chẳng được thụ hưởng gì mà còn phải chịu sự bóc lột để Pháp duy trì sự xa xỉ đó
   “ Ngủ khách sạn Continental, khách sạn Majestic, ăn thịt bò beefsteak, uống rượu chát vùng Bordeaux, thưởng thức xì gà La Habana, săn bò rừng, lấy da cọp, hút thuốc phiện và chơi gái thì với đám thực dân, Sài Gòn được ngợi ca là hòn ngọc Viễn Đông đâu có gì lạ.
   Nó hoàn toàn không phải là "hòn ngọc" với người dân bản xứ mang trên mình bản án kiếp nô lệ, kẻ mất nước.
   Để phục vụ cho hòn ngọc ấy, Sài Gòn trở thành thuộc địa, phải cung phụng cho Pháp
   * Giai đoạn suy tàn (1954-1975);
   - Sài Gòn dần trở thành một khu ổ chuột khổng lồ. 40% dân SG khi đó (t1,2 triệu ) sống tại khu ổ chuột
   - Phong trào "thương phế binh cắm dùi" khiến SG trở nên lộn xộn và tạm bợ,với nhiều khu ổ chuột, nhà mái lá, chợ trời..[19]
   Chính quyền SG mở các quán bar, phòng tắm hơi, hộp đêm, vũ trường và nhất là nhà thổ, ở khắp SG, đặc biệt là quanh các cư xá của lính Mỹ. Mại dâm - thời đó được VNCH cho phép công khai và hợp pháp.
   Năm 1966, Thượng nghị sĩ Mỹ William Fulbrightphát biểu:
   “ "Mỹ đã biến Sài Gòn thành một ổ điếm"[20]

   Một tạp chí Sài Gòn mô tả: "Tại chợ heo đó, hằng ngày có hai ba trăm người con gái Việt đứng sắp hàng... cho lính Mỹ đến chọn dắt đi. Với một nắm đôla trong tay, lính Mỹ thật là nhiều tự do: tự do phá hoại văn hóa Việt Nam"
   - Tới những năm cuối của cuộí của chiến tranh , kinh tế miền Nam khủng hoảng do Mỹ giảm viện trợ . Nền kinh tế tiêu dùng dựa vào viện trợ đã không thể phát triển, cố vấn Mỹ John Pilger đã tiên liệu:
   Sài Gòn đang sụp đổ ,binh lính đang đào ngũ với tốc độ cả nghìn người một ngày

   Cho tới nay, nhiều người cho rằng kinh tế SG trước 1975 là "Số 1 Đông Nam Á".
   Thực tế không có căn cứ . Xét GDP bình quân đầu người thì kinh tế SG kém rất xa các nước châu Á thời kỳ đó.
   Cùng năm , GDp Nhật cao gấp 8 lần), Malaysia gấp 4 lần, Theo Đại học London, GDP Nam VN bị sụt thấp so với miền Nam thời Pháp thuộc, GDP năm 1960 thấp hơn 33% so vớiGDPnăm 1929 và thấp hơn 46% so với1938   Xóa
  3. Nặc danh13:51 12 tháng 11, 2018 ( NGỤY GIÀ BA QUE XỎ LÁ)
   "Tay sai" mà yêu nước, dám hy sinh bảo vệ biển đảo như Hải chiến Hoàng Sa thì vẫn tốt hơn là "không tay sai

   GIẢ NHỜI :

   QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA ( Từ điển Wikipedia -Mĩ)
   NGUỒN:
   https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a

   TRÍCH:

   Tranh chấp lãnh thổ hải đảo với các nước;
   - Quân lực VNCH từng tham gia tranh chấp một số hòn đảo với Campuchia, Philipine, Đài Loan và Trung Quốc. Trong các tranh chấp này, VNCH đã để mất quần đảo Hoàng Sa, một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa và một số đảo nhỏ gần đảo Phú Quốc vào tay các nước khác:
   -Năm 1956, Đài Loan điều tàu đến đảo Ba Bình (là đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa) khi đó thuộc quyền quản lý của VNCH , TT Diệm đã ra lệnh cho quân rút khỏi đảo Ba Bình, Đài Loan giành quyền kiểm soát đảo mà không cần phải nổ súng
   -Những năm 1956-1966,VNCH đã để mất 6 hòn đảo nằm giữa đảo Phú Quốc và nội địa Campuchia vào tay Vương quốc Campuchia.( Hòn Năng Trong và Hòn Năng Ngoài.Hòn Tai.; ;Hòn Kiến Vàng ‘ Hòn Keo Ngựa ,Hòn Trọc,đảo Phú Dự .
   -Năm 1970, Philipine đã tổ chức chiếm giữ đảo Song Tử Đông, đảo Thị Tứ, đảo Loại Ta và 4 đảo nữa từ tay Việt Nam Cộng hòa.. Lính VNCH ở đảo Song Tử Tây cũng để yên để cho quân Philippines hành động
   -VNCH không hề lên tiếng gì về vụ chiếm đóng đó.
   -Năm 1974, trong Hải chiến Hoàng Sa, Quân lực VNCH thất bại và mất toàn bộ Quần đảo Hoàng Sa vào tay Trung Quốc   Xóa
  4. TIẾP :

   HẢI CHIẾN HOÀNG SA ( Từ điển Wikipedia )

   LINK:https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_chi%E1%BA%BFn_Ho%C3%A0ng_Sa_1974

   TRÍCH :

   - Dù có tàu chiến mạnh hơn nhiều [cần dẫn nguồn]nhưng hải quân Việt Nam Cộng hòa đã thất bại,

   -Sau trận đánh, Việt Nam Cộng hòa có kế hoạch huy động lực lượng không quân rất lớn để tái chiếm quần đảo, đã phải hủy bỏ chiến dịch do sức ép từ Hoa Kỳ. Để đổi lấy quan hệ với Trung Quốc, Hoa Kỳ đã cảnh báo VNCH không được đánh trả.

   -Chỉ sau ít phút tham chiến, VNCH mất 1 tàu do hỏa lực của chính đồng đội, 2 tàu khác thì quay đầu rút chạy. Chỉ còn lại HQ-10 , khi hạm trưởng HQ-10 bị thương thì một số thủy thủ nhát gan cũng bỏ tàu nhảy xuống biển chứ không lo chiến đấu tiếp.

   -Khi lính Trung Quốc đổ bộ lên đảo, binh lính VNCH đã không bắn trả mà bỏ chạy vào khu bụi cây, sau đó buông súng đầu hàng. lính Trung Quốc bắt 49 tù binh mà không cần nổ súng

   -Không quân của VNCH ở sân bay Đà Nẵng khá mạnh (bao gồm 120 máy bay phản lực Northrop F-5) nhưng không cất cánh tham chiến do Mỹ cảnh báo TT Thiệu không được hành động

   -Ông Nguyễn Hữu Hạnh:Phía Sài Gòn, TT Nguyễn Văn Thiệu rình rang tổ chức “mừng chiến thắng” ở Hoàng Sa.Tôi cảm thấy tức giận vô cùng, không hiểu được người ta ăn mừng cái gì: Tàu chìm, lính bị bắt, đất thì mất... mà hô hào chiến thắng?

   -Ngày 20/1/1974 Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã ra bản Tuyên bố phản đối hành động này của phía Trung Quốc.[47]

   -Ngay sau khi Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bắt đầu đề phòng, họ gây khó khăn cho Hoa kiều khi muốn thăm thân nhân ở Trung Quốc, và cũng không cho nhiều người Trung Quốc sang miền Bắc Việt Nam thăm người thân

   21 tháng 1 năm 1974, đại diện ngoại giao của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trả lời hãng tin AFP đã khẳng định: "Việc bảo vệ chủ quyền của mọi quốc gia là một điều hết sức thiêng liêng.

   -Sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc, Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền đối với cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
   -Tháng 9 năm 1975, Tổng Bí thư Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn nêu vấn đề Hoàng Sa trong chuyến thăm Trung Quốc. Phản ứng không nhượng bộ của Trung Quốc làm lãnh đạo Việt Nam khó chịu

   Xóa
  5. TIẾP :

   XUNG ĐỘT DÀNH QUYỀN KIỂM SOÁT QUẦN ĐẢO HOÀNG SA NĂM 88
   (Từ điển Wikipedia –Mĩ )
   NGUỒN : https://vi.wikipedia.org/wiki/Xung_%C4%91%E1%BB%99t_gi%C3%A0nh_quy%E1%BB%81n_ki%E1%BB%83m_so%C3%A1t_t%E1%BA%A1i_qu%E1%BA%A7n_%C4%91%E1%BA%A3o_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Sa_1988
   -Việt Nam mất ba tàu vận tải , 64 thủy binh thiệt mạng. Trung Quốc bị hư hại một số xuồng đổ bộ, thương vong 24 thủy binh.
   -Năm 1970, Philippines đã chiếm đảo Song Tử Đông, đảo Thị Tứ, đảo Loại Ta và 4 đảo nữa. Lính VNCH ở đảo Song Tử Tây cũng để yên để cho quân Philippines hành động. Sau chiến dịch, Philippines chiếm được 6 đảo mà không cần phải nổ sung.
   -Sau vụ chiếm đóng, chính phủ Việt Nam Cộng hòa cũng không hề lên tiếng gì về vụ chiếm đóng đó.
   -Năm 1956, Đài Loan điều tàu đến đảo Ba Bình . Chính quyền VNCH không có hành động gì để phản đối. TT Ngô Đình Diệm đã ra lệnh cho quân rút khỏi đảo Ba Bình, Đài Loan giành quyền kiểm soát đảo mà không cần phải nổ súng.
   -Tháng 9 năm 1975, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã điều động trung đoàn bộ binh 46 (sư đoàn 325) chuyển thuộc Quân chủng Hải quân, điều trung đoàn hải quân đánh bộ 126 đến vùng đảo và thành lập lữ đoàn hải quân đánh bộ 126 gồm hai trung đoàn (sau này được bổ sung thêm trung đoàn 83 - Quân khu 5) để phòng thủ quần đảo quan trọng này:
   • Năm 1975, Việt Nam đóng giữ 5 đảo nổi: Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa.
   • Năm 1978, Việt Nam đóng giữ thêm 4 đảo nổi: An Bang , Sinh Tồn Đông , Phan Vinh , Trường Sa Đông .
   • Sau đó, Việt Nam tiếp tục đóng giữ đảo chìm Thuyền Chài , Đá Tây , Tiên Nữ , Đá Lát, Đá Đông , Đá Lớn, Tốc Tan, Núi Le
   • Ngày 14/3/1988, Việt Nam đóng giữ thêm đá Len Đao và đá Cô Lin. Ngày 15/3/1988, đóng giữ đảo chìm Đá Thị, ngày 16/3 đóng giữ đảo Đá Nam. Tổng cộng trong năm 1988, Việt Nam đóng giữ thêm 11 đảo chìm. Tháng 11/1988, Hải quân Việt Nam bắt đầu đóng giữ, bảo vệ khu vực mỏ dầu DK1 ở thềm lục địa phía Nam.

   Xóa
  6. Nặc danh13:51 12 tháng 11, 2018( NGỤY GIÀ Ba que xỏ lá )

   GIẢ NHỜI : Mấy thông tin trên được trích ra từ tự điển chính thống của ...Mĩ đấy .Ngụy già nói gì không thì nói tiếp đi để tớ lại cho ngọng luôn thể ?

   Mấy hôm nay tớ đi vắng nên ngụy già phởn quá nhỉ ?Còm tóe loe.

   ((Như tôi cũng từng cầm súng vào Nam, ra Bắc))??? -Ngụy thì cứ nói thẳng ra là ngụy đi ,ở trang này ai lạ gì chú mày nữa mà phải nói dối một cách trơ trẽn ,ngây ngô .Một ngày chú mày không nói dối, không
   ngụy trá lịc sử thì không chịu được hả ?

   -Lại còn ((nhạc vàng ,nhạc đỏ )) .Nghe đây :

   Nhạc vàng :(( Cơm cá khô lính lùa canh nuốt vội )),((không rượu ngon không gái tơ làm tình ))...

   Nhạc đỏ (( Vì nhan đân quên mình vì nhan dân hi sinh anh em ơi vì nhan dân ta quên mình ))   Xóa
 31. Nhạc vàng của ngụy hay cái gì hả nặc?

  Nhạc đó là nhạc luôn thể hiện tinh thần, ý chí chiến đấu của người chiến sĩ nên tạo nên sức mạnh chiến thắng quân thù.
  Nhạc vàng là loại nhạc ủy mị, than thân trách phận, buồn sầu thiểu não làm cho con người không thấy tương lai, nên không có lý tưởng, chẳng biết chiến đấu cho ai và cuối cùng cởi bỏ quân phục chạy giữ lấy thân sống.
  Nặc thích nhạc vàng nên nặc thuộc diện thua chạy tuột quần; nhờ may nên còn sống, nay hoàn hồn nhớ nhạc sầu bi ủy mị ngày xưa hả nặc? Vây thì, nặc sẽ chết là cái chắc...

  Trả lờiXóa
 32. NGỤY GIÀ phởn quá nhỉ !

  Nặc danh13:51 12 tháng 11, 2018( NGỤY gIÀ Ba que xỏ lá ):Ngụy" mà phồn vình như Hòn ngọc Viễn Đông thì vẫn tốt hơn là "không Ngụy

  GIẢ NHỜI :

  -Những người ca ngợi, ảo tưởng về 'Hòn ngọc Viễn đông' có hai cái ngu căn bản. Nếu bạn ham giàu mà không giàu nổi thì rất có thể là do cái thằng trong gương nó vừa ngu vừa lười vừa ảo tưởng chứ chẳng phải tại ai khác cả nhé!

  1. Sau khi cướp được miền Nam, Pháp xây dựng Sài gòn để phục vụ nhu cầu ăn ở, cơ sở hạ tầng để khai thác thuộc địa của họ. Họ tự hào về nó và đặt cho nó một cái nick để sướng với nhau. Tên gọi đó là một nỗi nhục mà nhiều người lại cứ thích tự hào về nó!

  Việc đó giống như bạn có cô vợ đẹp bị một tên nhà giàu cướp đi. Sau đó nó chưng diện vợ bạn lên rồi gọi cô ta là hoa hậu của vùng ABC gì đó. Bạn cũng khoái chí tơn tơn lên vì cái danh hiệu đó thì đúng là cực ngu phải không?

  2. Cái nick do ai đó đặt cho một thứ họ yêu thích hoàn toàn là chủ quan và tuyệt đối không phải là cơ sở khoa học để chứng minh được chuyện gì cả. 'Hòn ngọc Viễn đông' chỉ là một cái nick để thực dân Pháp ganh đua danh hiệu tự xưng với thực dân Anh và nó hoàn toàn không có nghĩa là duy nhất hay trên hết! Nếu thích thì Chí Phèo có thể đặt cho Thị Nở cái nick 'Hoa khôi làng Vũ Đại', hay cả miền Bắc cũng được nhưng nó hoàn toàn không phản ánh đúng sự thật! Dùng cái danh hiệu đó để ảo tưởng rằng 'cả châu Á phải ngước nhìn' thì cực kỳ ngu xuẩn nhé!

  Hong Kong, cũng là một 'Hòn ngọc Viễn đông' của thực dân Anh, vào thập niên 60, để thấy 'hòn ngọc' của Pháp chỉ là hàng giả kém chất lượng thôi nhé!  Trả lờiXóa
 33. HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG ( Từ điển Wikipedia –Mĩ )
  NGUỒN : https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2n_ng%E1%BB%8Dc_Vi%E1%BB%85n_%C4%90%C3%B4ng_(S%C3%A0i_G%C3%B2n)
  TRÍCH :
  - "Hòn ngọc Viễn Đông"- Danh hiệu này mang tính phô trương giữa các nước thực dân phương Tây với nhau về đời sống xa xỉ của quan chức sống ở thuộc địa chứ không phản ánh đời sống thực tế nghèo nàn của người dân địa phương.
  -Phnom Penh cũng được Pháp gọi là "Hòn ngọc Viễn Đông
  - Vương Hồng Sển:"Hòn ngọc Viễn Đông" do Pháp đặt ra để chỉ nơi ăn chơi của họ, người Việt chẳng được thụ hưởng gì mà còn phải chịu sự bóc lột để Pháp duy trì sự xa xỉ đó
  “ Ngủ khách sạn Continental, khách sạn Majestic, ăn thịt bò beefsteak, uống rượu chát vùng Bordeaux, thưởng thức xì gà La Habana, săn bò rừng, lấy da cọp, hút thuốc phiện và chơi gái thì với đám thực dân, Sài Gòn được ngợi ca là hòn ngọc Viễn Đông đâu có gì lạ.
  Nó hoàn toàn không phải là "hòn ngọc" với người dân bản xứ mang trên mình bản án kiếp nô lệ, kẻ mất nước.
  Để phục vụ cho hòn ngọc ấy, Sài Gòn trở thành thuộc địa, phải cung phụng cho Pháp
  * Giai đoạn suy tàn (1954-1975);
  - Sài Gòn dần trở thành một khu ổ chuột khổng lồ. 40% dân SG khi đó (t1,2 triệu ) sống tại khu ổ chuột
  - Phong trào "thương phế binh cắm dùi" khiến SG trở nên lộn xộn và tạm bợ,với nhiều khu ổ chuột, nhà mái lá, chợ trời..[19]
  Chính quyền SG mở các quán bar, phòng tắm hơi, hộp đêm, vũ trường và nhất là nhà thổ, ở khắp SG, đặc biệt là quanh các cư xá của lính Mỹ. Mại dâm - thời đó được VNCH cho phép công khai và hợp pháp.
  Năm 1966, Thượng nghị sĩ Mỹ William Fulbrightphát biểu:
  “ "Mỹ đã biến Sài Gòn thành một ổ điếm"[20]

  Một tạp chí Sài Gòn mô tả: "Tại chợ heo đó, hằng ngày có hai ba trăm người con gái Việt đứng sắp hàng... cho lính Mỹ đến chọn dắt đi. Với một nắm đôla trong tay, lính Mỹ thật là nhiều tự do: tự do phá hoại văn hóa Việt Nam"
  - Tới những năm cuối của cuộí của chiến tranh , kinh tế miền Nam khủng hoảng do Mỹ giảm viện trợ . Nền kinh tế tiêu dùng dựa vào viện trợ đã không thể phát triển, cố vấn Mỹ John Pilger đã tiên liệu:
  Sài Gòn đang sụp đổ ,binh lính đang đào ngũ với tốc độ cả nghìn người một ngày

  Cho tới nay, nhiều người cho rằng kinh tế SG trước 1975 là "Số 1 Đông Nam Á".
  Thực tế không có căn cứ . Xét GDP bình quân đầu người thì kinh tế SG kém rất xa các nước châu Á thời kỳ đó.
  Cùng năm , GDp Nhật cao gấp 8 lần), Malaysia gấp 4 lần, Theo Đại học London, GDP Nam VN bị sụt thấp so với miền Nam thời Pháp thuộc, GDP năm 1960 thấp hơn 33% so vớiGDPnăm 1929 và thấp hơn 46% so với1938


  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Kinh tế SG có thể không là số 1 ĐNA, nhưng kinh tế miền Bắc lúc này thì sao?

   Không có cứt mà ăn!!!

   Xóa
  2. GIẢ NHỜI (LL09:45 13 tháng 11, 2018) (NGỤY GIÀ BA QUE XỎ LÁ )

   -LL phí thời gian lập nick ảo làm gì ,cứ để nặc danh đi vì ai cũng biết mi là ngụy già .

   KINH TẾ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA (Từ điển Wikipedia –Mĩ )
   NGUỒN : https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_Vi%E1%BB%87t_Nam_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a

   TRÍCH :

   -1955-1975, kinh tế Việt Nam DCCH phát triển /năm là 6% (GDP đầu người 3%), trong khi Việt Nam CH phát triển trung bình 3,9%/năm (bình quân đầu người tăng 0,8%).

   -1955-1975, VN chia cắt làm 2 nửa,
   Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của VNCH và VN DCCH 1955-1975 (đơn vị: triệu USD(thời giá 2015).
   VNCH :10.285 (1974)
   VN DCCH:11.422(1974)
   -1956 tổng sản phẩm nội địa (GDP) của VNCH gấp 5 lần so VN DCCH do miền Bắc bị tàn phá nặng nề trong cuộc chiến chống Pháp.
   -1955-1970, khoảng cách bị thu hẹp.1963, khi kinh tế VNCH suy thoái nhiều năm liền. Đến năm 1972 về sau thì (GDP) của VN DCCH đã vượt cao hơn so với VNCH .

   GDP bình quân đầu người của VNCH và VN DCCH 1955-1975 (USD/người/năm )
   VNCH : 65 (1974)
   VN DCCH 65 (1974)

   --Năm 1958, tại nhà máy Chiến Thắng, chiếc ôtô 4 chỗ ngồi đầu tiên do người Việt Nam tự chế tạo đã ra đời.( Tỷ lệ nội địa hóá 80%.)
   Ở miền Nam, phải tới năm 1969, chiếc La Dalat mới được hãng xe của Pháp chế tạo (nội địa hóa 25%)

   Xóa
  3. Tôi nói "Không có cứt mà ăn!!!" là nói theo đúng nghĩa đen của câu này.

   Sau 75, MB xuất khẩu cái đói vô MN, dân MN còn lạ gì. Đừng cãi cố.

   Xóa
  4. GIẢ NHỜI(LL10:37 13 tháng 11, 2018)(NGỤY GIÀ BA QUE XỎ LÁ )

   KINH TẾ VIỆT NAM CỘNG HÒA ( Từ điển Wikipedia –Mĩ )

   NGUỒN : https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a

   TRÍCH :

   -Mỹ đóng vai trò to lớn đối với phát triển kinh tế của Việt Nam Cộng hòa thông qua viện trợ kinh tế cũng như hỗ trợ kỹ thuật. Một đặc điểm khác là sự lũng đoạn đáng kể của giới thương nhân người Hoa đối với nền kinh tế.[1]
   Tính chung giai đoạn 1955-1975, kinh tế VNCH phát triển 3,9%/năm (bình quân đầu người tăng 0,8% mỗi năm), trong khi kinh tế Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát triển 6%/năm

   65% thu nhập quốc dân và hầu hết chi tiêu chính phủ của Việt Nam Cộng hòa là lấy từ viện trợ kinh tế của Mỹ.

   Giai đoạn 1955-1973, nhìn chung, VNCH có GDP bình quân đầu người cao hơn so với VN DCCH Nguyên nhân là từ viện trợ kinh tế cực kỳ lớn từ Mỹ. Tuy nhiên, năm 1974 ,GDP bình quân đầu người 2 miền đã ở mức ngang nhau vào năm 1974[

   Năm 1974, khi Mỹ cắt giảm viện trợ thì Việt Nam Cộng hòa cũng lập tức lâm vào khủng hoảng kinh tế.
   Giáo sư Đại học Drew đã nhận xét "Chưa bao giờ "nhà nước hư cấu miền Nam Việt Nam” có thể tự mình tồn tại mà không cần dựa vào viện trợ Mỹ."

   Cho đến tận ngày nay một số người ở miền Nam Việt Nam (chủ yếu là những người từng sống ở các đô thị nhận được viện trợ dồi dào từ Mỹ) vẫn còn tự hào về sự "phồn vinh" dựa vào viện trợ đó.

   Một đặc trưng của kinh tế Việt Nam Cộng hòa là sự kiểm soát của giới thương nhân người Hoa đối với nền kinh tế. Trước năm 1975, ở miền Nam, Hoa kiều kiểm soát gần như toàn bộ các vị trí kinh tế quan trọng, và đặc biệt nắm chắc 3 lĩnh vực quan trọng: sản xuất, phân phối và tín dụng. Đến cuối năm 1974, người Hoa kiểm soát hơn 80% các cơ sở sản xuất của các ngành công nghiệp thực phẩm, dệt may, hóa chất, luyện kim, điện... và gần như đạt được độc quyền thương mại: 100% bán buôn, hơn 50% bán lẻ và 90% xuất nhập khẩu[1

   Nhiều người đưa ra những thông tin kiểu "Những năm 1960, kinh tế VNCH đứng thứ nhì châu Á, chỉ sau Nhật, nếu VNCH thắng thì bây giờ VN đứng đầu châu Á, chỉ kém Nhật; còn Sing, Hàn Quốc, Malaysia, Thái , Indonesia không thể sánh bằng. Trước năm 1975 người Hàn Quốc còn sang Nam Việt Nam làm thuê".
   Những người này "đã tự huyễn hoặc chính mình",

   Ngân hàng thế giới (World Bank) phủ định hoàn toàn những thông tin trên. 1975, GDP đầu người của VNCH chỉ bằng 1/8 Indonesia, Thái Lan, Philippines, bằng 1/14 Hàn Quốc, 1/18 Malaysia; 1/50 Hồng Kông và Singapore; 1/170 Brunei, 1/100 Nhật Bản.
   Ngoài ra, phải tính tới hàng chục tỷ USD viện trợ Mỹ cũng như chi tiêu của 600.000 lính Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Thái Lan ở miền Nam.[13]

   Sự phồn vinh của VNCH chỉ tập trung ở một số thành phố lớn nhờ vào viện trợ Mỹ, hơn nữa ngay tại các thành phố chỉ có giới công chức, sĩ quan, doanh nhân hưởng lợi, đa phần người lao động vẫn sống túng thiếu, còn tại nông thôn thì đại đa số nông dân sống dưới mức nghèo khổ.

   So sánh giữa kinh tế miền Nam VN với Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore... đơn thuần chỉ là hoài niệm của thiểu số những người từng có thu nhập cao dưới chế độ cũ, hoặc những người không hài lòng với chế độ hiện tại, hơn là một tư duy chính xác về kinh tế.

   Xóa
  5. ( TIẾP)

   Giai đoạn trước 1955
   Kinh tế thuộc địa để hỗ trợ cho PhápToàn quyền Pasquier khẳng định: "Lợi nhuận từ Đông Dương phải trao lại cho nước Pháp".

   Giai đoạn 1969 - 1974
   Kinh tế trở nên khó khăn do tổng cầu giảm sút đột ngột (hậu quả của việc quân Mỹ và đồng minh rút dần
   “có những sự giàu có đưa dân tộc đến phồn vinh, hạnh phúc. Có những sự giàu có và tiêu xài sang trọng đưa một xã hội đến nô lệ, mất mát và mục ruỗng”[85].
   Đánh giá :
   Nhà sử học Stanley I. Kutler
   1972, có khoảng 800.000 trẻ em mồ côi lang thang ở Sài Gòn và một số thành phố khác, sống bằng nghề ăn mày, đánh giầy, rửa xe, móc túi và dẫn khách làng chơi về cho chính chị gái và mẹ của chúng. Có 500.000 gái điếm và gái bán bar, nhiều người là vợ của quân nhân quân đội miền Nam
   Ngoài ra, lại còn có khoảng 2 -3 triệu người, gồm những người già cả hay thương phế binh không thể nào tìm được công ăn việc làm. 1974, tình trạng đói đã lan rộng ra nhiều nơi trên lãnh thổ miền Nam.
   Theo thăm dò thì ngay trong khu vực giàu có nhất trong thành phố Sài Gòn, chỉ có 1/5 tổng số gia đình có đủ ăn, một nửa tổng số gia đình cho là có thể lo được mỗi ngày một bữa cơm và một bữa cháo bằng thứ gạo rẻ tiền nhất. Các gia đình còn lại đều đói cả. Đói và thất nghiệp đưa đến tội ác, tự tử và biểu tình trong khắp các vùng do chính quyền SG kiểm soát.

   Ở thành thị, nhóm người phục vụ cho quân Mỹ có đời sống khá giả nhờ chiến phí Mỹ thì ở vùng nông thôn phải chịu đựng sự tàn phá dưới hỏa lực Mỹ, để lại sự nghèo khổ gần như tuyệt đối

   Giáo sư Kinh tế Đặng Phong nhận định: "Nền kinh tế miền Nam trước 1975 có vẻ ngoài phồn vinh nhưng giả tạo ở chỗ nó không tự nuôi nổi nó".

   Giáo sư Nguyễn Cao Hách ;Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ cho Việt Nam Cộng hòa, Việt Nam Cộng hòa chỉ có thể sống được 4 tháng thôi”.

   Giáo sư kinh tế Nguyễn Văn Hảo ; “viện trợ còn thì còn kinh tế Việt Nam Cộng hòa, hết viện trợ thì kinh tế Việt Nam Cộng hòa cũng hết”[

   Nhà báo Anh David Hotham :
   “Người ta khoe rằng Vnch đã độc lập thật sự, nhưng thật ra không có gì độc lập cả. Một nước làm sao có thể độc lập được khi cả ngân sách của quân đội mình đều do nước ngoài gánh chịu?

   Một đặc điểm khác là sự kiểm soát của giới thương nhân người Hoa đối với nền kinh tế.
   Trước năm 1975, ở miền Nam, Hoa kiều kiểm soát gần như toàn bộ các vị trí kinh tế quan trọng, và đặc biệt nắm chắc 3 lĩnh vực quan trọng: sản xuất, phân phối và tín dụng. Hoa kiều ở miền Nam gần như hoàn toàn kiểm soát giá cả thị trường.
   Năm 1978, chính phủ mới của nước Việt Nam thống nhất đã quốc hữu hóa khoảng 30.000 doanh nghiệp lớn nhỏ của người Hoa để chấm dứt sự kiểm soát của họ, thắt chặt kiểm soát nền kinh tế tập trung của mình   Xóa
  6. Thằng nguỵ già LL tức Jour Vold quen ăn cứt cuả chủ Mỹ rồi.

   Xóa
  7. LL09:45 13 tháng 11, 2018:
   Kinh tế SG có thể không là số 1 ĐNA, nhưng kinh tế miền Bắc lúc này thì sao?
   Không có cứt mà ăn!!!

   LL10:37 13 tháng 11, 2018 :
   Sau 75, MB xuất khẩu cái đói vô MN, dân MN còn lạ gì. Đừng cãi cố.
   ---------------------------------------------------------------------
   GIẢ NHỜI LL (NGỤY GIÀ BA QUE XỎ LÁ )

   -Trước hết tớ cám ơn lão vì mỗi còm ngụy giá của lão đều bị ta dùng số liệu của ..chính thống Mĩ phản biện lại sự sai trái ,ngụy trá của lão mà lão chẳng thể nào cãi nổi một câu . Điều này trả lại sự thật và mang lại niềm vui tiêu khiern cho ta và anh em.Mong lão không bỏ cuộc như vài ngày trước ,tiesp tục ngày đêm hùng hục còm ,hùng hục dùng nick ảo ,tự còm ,tự trả lời ,phét lác ,dối trá để rồi ta lại dùng thông tin chính thống của ..Mĩ để bẻ cho lão cứng họng tứ điên lên mà thỏa mãn thú vui tiêu khiển của ta .

   TT Thiệu phát biểu một câu xanh rờn :(( Mĩ còn viện trợ chúng tôi còn chống Cộng ))

   Phó TT Nguyễn Cao Kì :((Đây là cuộc chiến tranh của Mỹ và chúng tôi lính đánh thuê.))

   John F. Kennedy tuyên bố về VNCH:
   “Đó là con đẻ của chúng ta -.

   Sự thật lich sử là khi Mĩ cắt viện trợ thì cái quân lực VNCh mà lão từng tham gia đã sợ ((không còn cứt Mĩ mà ăn )) nên vất súng ,tụt quần đu càng chạy suốt .

   ((đùng cãi cố )) chính là câu bạn đọc khuyên lão đó   Xóa
 34. Hehe tôi nói rồi, cái vụ "lật sử" này làm nhiều con bò đau lắm. Nhìn chúng nhao nhao là biết.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. GIA NHỜI NGỤY GIÀ (Nặc danh09:39 13 tháng 11, 2018)

   -Sao lão không viết là ((bò đỏ )) như hôm trước ?
   À ,nhớ rồi ,vì ta trả lời ((Bò đỏ chỉ là trong truyền thuyết còn chó vàng thì có thật trong đời ))

   Bài "Bộ quốc sử Việt Nam lần đầu tiên đề cập nhiều vấn đề nhạy cảm" trên VNexpess đã bị/được gỡ rồi.

   Vào mạng gõ Nguyễn Mạnh Hà thì chẳng còn báo chính thống nào còn đăng tin về phát ngôn mới nhất về ((bỏ chữ ngụy )) của y

   Sao phải ((đau)) nhỉ?

   Thôi ,nếu đã nói về ((đau )) thì ta cũng có bài thơ cho lão đây .Xem xong rồi thì nhớ đừng tức nổ ngươi mà vẫn phải cười ((he he )) như con khỉ đồng tính nhé .

   Có vẻ như quần tà lỏn và cờ vàng là hai vật không có gì liên quan đến nhau. Thế nhưng đối với các anh cờ vàng cực đoan hùng hổ chống cộng trường kỳ nó lại là những vật lên quan rất mật thiết. Nhưng ta phải nghe họ tâm sự thì mới biết nó liên quan ra làm sao.

   Hằng năm, cứ vào đầu hè, phượng ngoài đường nở nhiều và trên cao có những đám mây bàng bạc, lòng ta lại trào dâng ký ức đắng cay của cái ngày phải tháo chạy tuột quần.

   Ta không thể nào quên được cái cảm giác run sợ ấy xuất hiện trong ta làm cái quần ta ướt sũng, cái hiện tượng này chỉ xảy ra khi ta còn được mẹ ẵm trên tay.

   Ký ức này ta chưa một lần ghi lên giấy vì hồi ấy ta không dám ghi, và ngày nay ta không nhớ hết.

   Nhưng mỗi độ hè về lại gợi cho ta nỗi niềm không tả xiết, nó cắn xé lòng ta, nó trào dâng niềm căm hận và nó bắt ta phải bật thành lời.

   Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy hoang mang và lo sợ, tiếng súng cộng quân nổ khắp nơi, lòng ta nôn nao kinh hãi khiến ta đi đến quyết định phải tuột quần, quyết định lịch sử của đời mình

   uột quần là vứt bỏ quân phục, là đào ngũ, là hèn, là nhục, thế nhưng điều đó có sá chi, có gì quan trọng cho bằng bảo toàn mấy chục kí lô thịt mà bố mẹ ta dầy công tạo dựng nuôi dưỡng mấy chục năm qua.

   Tuột quần để Việt cộng chẳng nhận ra ta, chẳng biết ai là dân là lính, thật may cho ta vẫn còn tà lỏn trên người. Thế nên ta vẫn giữ hoài quần tà lỏn, nếu không có nó ta chẳng khác đười ươi.

   Đi trong cái nóng mùa hè oi ả nhưng ta vẫn toát mồ hôi, Ta lạnh run lên vì khiếp sợ. Cộng quân truy đuổi phía sau còn phía trước ta là đoàn quân tan rã đang cướp bóc mọi thứ trên đường tháo chạy. Ta lo sợ VC một phần nhưng cũng lo sợ không kém , rằng cái tà lỏn cỏn con trên người ta chẳng biết có bảo toàn được hay không, ai biết được trên đường tháo chạy có những rủi ro gì.

   Con đường quốc lộ thênh thang giờ đây nhỏ hẹp vì quân phục quân trang vứt ngổn ngang đầy đường. Con đường này ta đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên ta thấy lạ. Cảnh vật xung quanh ta thay đổi quá , chính vì chính lòng ta đang có sự thay đổi lớn : Hôm nay ta tháo chạy tuột quần.

   Sài gòn mênh mông, ta lạc lõng , tìm hoài mà chẳng thấy chốn dung thân.

   Bạn bè chiến hữu đâu chẳng thấy, chắc chẳng hơn ta: cũng tồng ngồng.

   Địa chỉ cuối cùng chiến hữu ta hội ngộ là trại cải tạo. Ngày ba bữa cơm hẩm trộn bo bo đêm nằm co ro mà gãi háng .

   Ký ức năm xưa tràn về ngao ngán, tiếc những tháng ngày ăn cơm Mỹ nhởn nhơ vui.

   Xóa
  2. ( TIẾP )

   Thế nên ta :

   Gặm một nỗi căm hờn quân cộng sản,

   Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua.

   Khinh lũ cộng kia ngạo mạn ngẩn ngơ,

   Giương mắt bé coi khinh cường quốc Mỹ.

   Nay sa cơ bị nhục nhằn tù hãm,

   Thôi hết rồi những năm tháng ăn chơi.

   Nay ngang hàng với bọn lính dở hơi,

   Phải tuân lệnh cúi đầu mà cuốc đất.   Ôi nhục nhã biết bao nhiêu, đội quân hùng mạnh.

   Bỗng chốc tự tan hàng chứ có phải cộng sản thắng ta đâu.

   Ta kiểm soát bầu trời vùng biển,

   Một con chuột chạy qua ta đều phát hiện,

   Nhưng ai ngờ cộng sản bỏ túi được cả xe tăng.   Chúng mang vào thả khắp tây nguyên,

   Chúng bỏ túi được cả pháo binh, xe vận tải.

   Nửa triệu quân BU còn phải cuốn cờ tháo chạy,

   Thì sá gì ta: ô hợp đám quân tàn.

   Nhờ chúa hiển linh trừng phạt bọn vô thần,

   Nên bọn cộng kia phải cúi đầu run sợ,

   Chúng phải thả ta về vì chúa chở che ta.

   Để ta tươi cười vui hát khúc hát ô ,

   Và đoàn tụ Bu ta nơi đất Mỹ.

   Nay ta hưởng eo phe nhưng vẫn có đủ cà phê, chơi đĩ,

   Vẫn còn gân còn đủ sức biểu tình.

   Tuy không còn những tháng ngày hoàng kim cũ,

   Nhưng đời cũng còn thấy màu xanh.

   Nhưng:

   CS nó ranh ma,

   Ta sang đây mà nó cũng chẳng buông tha,

   Nó nằm vùng trong sợi dây thắt lưng, nó nằm vùng trong vai nghệ sĩ,

   Nó nằm vùng trong báo chí, nó lấy chậu rửa chân nó đựng lá cờ vàng.

   Nhưng dù cho chúng quỷ quyệt ranh ma ta đâu dễ đầu hàng,

   Thế là ta phải đấu tranh, phải cởi quần lần nữa.

   Ta cởi quần vạch cu đái tràn cửa hàng chúng nó.

   Ta cởi quần lấy cứt trét khắp nơi.

   Với bọn cộng nô không thể nói bằng lời.

   Phải lấy cứt lấy cu làm vũ khí.

   Nhưng mấy chục năm qua :   Ta vẫn sống trong tình thương nỗi nhớ,
   Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.

   Nên mỗi năm đến độ cuối tháng tư

   Là ta lại nhớ lôi ra: quần tà lỏn.

   Nhìn nó để nhớ cái tháng tư uất hận

   Nhớ cái ngày vãi đái chạy năm xưa.

   Mấy chục năm rồi ta vẫn giữ nó bên ta

   Bên cạnh nó là lá cờ vàng ba sọc.

   Để nhắc lại mối hận xưa, hằng năm ta có ngày quốc hận,

   Khuyên cháu con ta phải nhớ mãi đến ngày này.

   Ta chưa phục hận được thì con cháu ta thay,

   Ta không còn sức thì ngồi gãi háng nhổ râu mà tham mưu cho bọn trẻ.

   Cái quần tà lỏn của ta,

   Chứng tích lịch sử của những ngày gian khổ,

   Ta giữ nó bên mình để nung nấu mối hờn căm.

   Mối thù đeo đẳng theo ta đã bao năm,

   Mối thù mà các cha cố của ta hằng nhắc nhở.   Lá cờ nhắc cho ta tổ quốc cờ vàng đã mất,

   Cái quần tà lỏn nhắc ta niềm ô nhục năm xưa .

   Nó sẽ song hành đến khi cuộc đời ta kết thúc.

   Và,

   Nó vẫn mãi theo ta : tà lỏn – cờ vàng.

   Chúa có biết chăng trong những ngày ngao ngán
   Con đang theo giấc mộng ngàn to lớn
   Để hồn con phảng phất được gần người .

   Để chúa ban cho con sự sống đời đời.

   Để đòi lại món nợ đã mấy mươi năm: cờ vàng, quần tà lỏn.

   TÁI BÚT :

   Nhắc trước rồi đấy nhé !.Xem xong rồi thì nhớ đừng tức nổ ngươi mà vẫn phải cười ((he he )) như con khỉ đồng tính nhé .

   Xóa
 35. Phan Trường Thônglúc 15:26 13 tháng 11, 2018

  Khoảng đầu thập niên 2000 tôi có gửi bài "Ai giết thằng Diệm" lên Giao Điểm, đấy là trang chuyên vạch trần tội ác Công Giáo, nhưng có lẽ lúc đó nó được quản trị bởi mấy người của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất (hải ngoại tiếm danh) nên họ sửa bài tôi lại thành "Ai giết Ngô Đình Diệm" và biên tập hơn nửa nội dung. Lúc đó tôi đã đoán Giao Điểm sẽ chia năm sẻ bảy, có quá nhiều phần tử chống Cộng cực đoan trong đó.

  Trong bài viết tôi cũng đã nói rồi, phân tích theo quan điểm cá nhân thôi, là thằng Diệm về bản chất không phải do Mỹ giết, dù Mỹ là kẻ trực tiếp ra lệnh cho các ngụy tướng và ngụy binh đi giết. Nhưng kẻ nấp sau giết chết thằng Diệm chính là bọn vaticăng. Bọn này xúi đểu thằng diệm muốn công giáo hóa miền Nam để "phụng sự" cho vaticăng. Đưa đến sự hỗn loạn toàn diện trong vùng Mỹ chiếm, sư tăng, sư cụ, Phật tử hàng chục người tự thiêu chứ không phải chỉ có sư Quảng Đức. Con Lệ Xuân lên đài Mỹ hoang hoác cái mồm rằng đó là BBQ thịt nướng. Gây phẫn nộ "khủng khiếp" cho cả cộng đồng thế giới. Các bạn nên biết cộng đồng quốc tế có bao nhiêu cộng đồng Phật giáo, các viện Phật học. Phật giáo ngay tại Mỹ và các nước Âu Châu khi đó cũng đã mạnh lắm rồi. Do đó Mỹ không có cách nào khác là phải giết chết thằng Diệm và cả nhà nó để đưa người không chống Phật Giáo lên, người mà nghe lệnh của Mỹ hơn là nghe lệnh của một thế lực khác. Trước đó nếu thằng Bảo Đại nghe lệnh Mỹ hơn nghe lệnh Tây thì Bảo Đại mới là thằng được chọn chứ không phải thằng Ngô Đình Diệm.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. GIẢ NHỜI Phan Trường Thông15:26 13 tháng 11, 2018 (VE SẦU THOÁT XÁC)

   1-Khoảng đầu thập niên 2000 tôi có gửi bài "Ai giết thằng Diệm" lên Giao Điểm

   Trả lời : Phét lác!

   2-((Lúc đó tôi đã đoán Giao Điểm sẽ chia năm sẻ bảy, có quá nhiều phần tử chống Cộng cực đoan trong đó.

   TRẢ LỜI ;Chiêu tung tin thất thiệt gây hoang mang này quá cũ ,quá nhàm và vô tác dụng

   3-Hết ((tôi tình cờ -tôi lần đầu vào trang -tôi ít khi còm ...)) đến (( đảng viên già đau đáu vì đất nước )) và ((ông bạn già cựu tù Phú Quốc )) giờ lại đến ((Khoảng đầu thập niên 2000 tôi có gửi bài ))

   NGỤY GIÀ !Đừng phí công giả vờ bôi nhọ dồng bọn để đổ lỗi giết Diệm cho Vatican nhằm chữa nhục cho Diệm bị chủ Mĩ giết .

   Sự thật lich sử là cho đến khi chết Diệm vẫn cầu Chúa .Diệm là một con chiên cự kì trung thành của Vatican ,điều đó thể hiện qua những hành động Diệm làm khi ((nắm quyền )),chẳng có lý do gì và chẳng chuyện Vatican giét Diệm và giết nổi Diệm

   NGÔ ĐÌNH DIỆM (Tự điển Wikipedia -Mĩ )

   NGUỒN :https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_%C4%90%C3%ACnh_Di%E1%BB%87m
   Xóa
 36. Phan Trường Thônglúc 16:06 13 tháng 11, 2018

  Tôi nghĩ rằng sau này giáo hội vaticăng khi bị rò rỉ ra thêm các thông tin thì có lẽ chúng ta sẽ lý giải được vai trò quyền lực của vaticăng trong ván bài quyền lực ở miền Nam VN trong những năm Mỹ chiếm đóng. Vì như ta đã biết, nhiều thông tin về ấu dâm, hiếp dâm trẻ em của vaticăng mãi sau này mới dần hé lộ khi các thông tin bị bưng bít lâu ngày bị rò rĩ ra.

  Có 1 điều cần nói rõ là nhà thằng diệm tuy là công giáo cuồng tín nhưng không đàn áp Phật giáo trong thời Pháp thuộc đến mức đẫm máu như thế. Bọn chúng chỉ có theo Nguyễn Thân đi đàn áp tắm máu các lực lượng nghĩa quân như Cao Thắng, Phan Đình Phùng (nghĩa binh Hương Khê), đào mộ cụ Phan lên rồi ném xuống sông để tâng công với đế quốc Pháp. Sau này cả nhà họ Ngô này bị quả báo chết thảm thì phải xem lại sự kiện mà chúng đào mồ nghĩa quân và quật mả cụ Phan đình Phùng, giết tướng quân Cao Thắng.

  Pháp đi, Mỹ đến. Bỗng dưng đến thời chống Mỹ thì chúng đàn áp Phật giáo rất khốc liệt để công giáo hóa MN. Nên nhớ thời đánh Tây thì nghĩa quân và Việt Minh cũng ẩn náu trong các nhà chùa, chứ không riêng gì thời đánh Mỹ. Vậy tại sao chúng nó tăng cường đàn áp Phật Giáo 1 cách ác liệt đến mức cuồng tín cực đoan điên khùng đến mức đó ? Đến mức mà cả thế giới lên án, đến dân Mỹ cũng lên án, người Mỹ trung lập cũng lên án! Người dân thế giới trung lập cũng lên án! Giờ nếu lục lọi các hồ sơ các bản tin cũ thời đó sẽ thấy hầu như ngày nào báo đài quốc tế kể cả BBC Tiếng Việt lúc đó cũng chửi bới nguyền rủa thằng Diệm. Đến mức mà nhiều bọn ngu dốt cực đoan báo chí Sài Gòn cũ có những bài thắc mắc tại sao BBC lại đăng tin "làm lợi cho Cộng Sản". Nếu bạn là ông Mỹ, bạn là ông Kenedy lúc đó thì bạn sẽ làm gì? Bạn còn chọn lựa nào không? Như thế chính vaticăng đã dồn ép xổ đẩy thằng diệm vào cõi chết, bức tử thằng diệm. Ở đời nhiều khi chỉ cần xúi bậy người khác cũng đủ đưa đẩy họ vào chỗ chết rồi. Khi mà vaticăng có tham vọng kito hóa miền Nam VN thì bè lũ chúng nó cũng đã biết trước cái chết của thằng diệm, đo lường trước được phản đối của quốc tế, và hơn ai hết vaticăng hiểu nước Mỹ đại cường hơn bất kỳ người nào. Cách nghĩ của đám chóp bu vaticăng là nếu thành công thì quá tốt, còn không thì thôi cũng chỉ là 1 xứ nhỏ bé nhược tiểu, vaticăng quyền lực bao trùm cả toàn cầu. Thua keo này ta bày keo khác, ở tại nơi khác. Thằng diệm có chết thì cũng chỉ là 1 con tốt thí mạng, 1 con dê tế thần. Nên chúng nó hầu như không có nỗ lực nghiêm chỉnh để cứu thằng diệm từ tay bọn đao phủ của Hoa Kỳ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. GIẢ NHỜI Phan Trường Thông16:06 13 tháng 11, 2018 ( VE SẦU THOÁT XÁC):

   ĐỌC CÒM THẤY RẤT VÔ LÝ VÀ DỄ NHẬN RA VĂN CỦA AI !

   PHAN ĐÌNH PHÙNG (Từ điển Wikipedia -Mĩ )

   NGUỒN :https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_%C4%90%C3%ACnh_Ph%C3%B9ng

   NGÔ ĐÌNH DIỆM (Từ điển Wikipedia -Mĩ )

   NGUỒN :https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_%C4%90%C3%ACnh_Di%E1%BB%87m

   1- Có 1 điều cần nói rõ là nhà thằng diệm tuy là công giáo cuồng tín nhưng không đàn áp Phật giáo trong thời Pháp thuộc đến mức đẫm máu như thế.???

   TRẢ LỜI :Sai.Diệm về nước năm quyền năm 54.Lúc này VN không còn thuộc Pháp.

   2-Bọn chúng chỉ có theo Nguyễn Thân đi đàn áp tắm máu các lực lượng nghĩa quân như Cao Thắng,

   -TRẢ LỜI : Sai.Cụ Phan Mất năm 1895 mà năm 1901 Diệm mới ..tòi ra .Lịch sử và chính gia đình nhà Diệm công nhận thì có bố đẻ Diệm là Ngô Đình Khả là kẻ hăng say nhất theo Pháp giưới chướng Nguyên Thân đàn áp khởi nghĩa của cụ Phan

   3- ((đào mộ cụ Phan lên rồi ném xuống sông để tâng công với đế quốc Pháp))

   TRẢ LỜI : Việc Nguyễn Thân đào mộ cụ Phan là hư cấu.

   4-((cả nhà họ Ngô này bị quả báo chết thảm))

   TRẢ LỜI : Câu này đúng nhưng chưa đúng .Đúng vì họ Ngô bị quả báo vì tội ác mà chúng gây ra ,nhưng chưa đúng vì tội ác của nhà họ Ngô đâu phải chỉ là quật mồ cụ Phan .Họ Ngô có tội với toàn thể dân tộc VN ,kể cả với quá nhiều người thuộc ((phe ..cuốc da )).(Dự là kẻ viết ra còm trên thường xuyên sáng tác lịc sử ca ngợi họ Ngô một cách bịa vô lý ,bịa tạc .vụ này cũng chỉ là chiêu xuyên tạc có điều tinh vi hơn nhưng vẫn bị phát hiện dễ dàng )

   SỰ THẬT LÀ :

   -Diệm là kẻ vô đạo đức ,bất tài nhưng lại có thừa sự tàn ác .Mĩ và Vaticang dựng lên Diệm là quân bài để chống Cộng nhằm biến VN thành thuộc địa kiểu mới .Nhưng vì bất tài và độc ác có thừa nên Diệm không những không chống nổi cộng sản mà lại làm mất lòng dân chúng,y lại hoang tưởng mình là ((tổng thống )) thật sự chứ không phải là thứ bù nhìn bán nước do quân xâm lược nặn ra nên buộc lòng Mĩ phải giết chết Diệm để đưa bọn tay sai khác lên .Vụ này gọi là ((thay ngựa giữa dòng ))

   NGỤY NẶC NÓI :((vaticăng đã dồn ép xổ đẩy thằng diệm vào cõi chết, bức tử thằng diệm )) là muốn chữa nhục cho Diệm là do Vatican giết chứ không phải là do chủ Mĩ giết .Sự thật lich sử là cho đến khi chết Diệm vẫn cầu Chúa .Diệm là một con chiên cự kì trung thành của Vatican ,điều đó thể hiện qua những hành động Diệm làm khi ((nắm quyền )),chẳng có lý do gì và chẳng chuyện Vatican giét Diệm và giết nổi Diệm khi mà như NGỤY NẶC nói ((hơn ai hết vaticăng hiểu nước Mỹ đại cường hơn bất kỳ người nào))

   TÁI BÚT :

   -Việt Nam chưa và sẽ vĩnh viễn không bao giờ là :((1 xứ nhỏ bé nhược tiểu)) như lời tên tay sai bán nước bại trận nhà mi nói nhé

   -Dù mi có thay đổi thủ đoạn đến thế nào thì ta vẫn cứ nhận ra mi ,NGỤY GIÀ .
   Quá dễ vì mi NGỤY TRÁ .

   - Thời gian này với mi ,nói theo còm của mi là (( ĐAU))

   Xóa
 37. GIẢ NHỜI Phan Trường Thông16:06 13 tháng 11, 2018 ( VE SẦU THOÁT XÁC):

  ĐỌC CÒM THẤY RẤT VÔ LÝ VÀ DỄ NHẬN RA VĂN CỦA AI !

  PHAN ĐÌNH PHÙNG (Từ điển Wikipedia -Mĩ )

  NGUỒN :https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_%C4%90%C3%ACnh_Ph%C3%B9ng

  NGÔ ĐÌNH DIỆM (Từ điển Wikipedia -Mĩ )

  NGUỒN :https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_%C4%90%C3%ACnh_Di%E1%BB%87m

  1- Có 1 điều cần nói rõ là nhà thằng diệm tuy là công giáo cuồng tín nhưng không đàn áp Phật giáo trong thời Pháp thuộc đến mức đẫm máu như thế.???

  TRẢ LỜI :Sai.Diệm về nước năm quyền năm 54.Lúc này VN không còn thuộc Pháp.

  2-Bọn chúng chỉ có theo Nguyễn Thân đi đàn áp tắm máu các lực lượng nghĩa quân như Cao Thắng,

  -TRẢ LỜI : Sai.Cụ Phan Mất năm 1895 mà năm 1901 Diệm mới ..tòi ra .Lịch sử và chính gia đình nhà Diệm công nhận thì có bố đẻ Diệm là Ngô Đình Khả là kẻ hăng say nhất theo Pháp giưới chướng Nguyên Thân đàn áp khởi nghĩa của cụ Phan

  3- ((đào mộ cụ Phan lên rồi ném xuống sông để tâng công với đế quốc Pháp))

  TRẢ LỜI : Việc Nguyễn Thân đào mộ cụ Phan là hư cấu.

  4-((cả nhà họ Ngô này bị quả báo chết thảm))

  TRẢ LỜI : Câu này đúng nhưng chưa đúng .Đúng vì họ Ngô bị quả báo vì tội ác mà chúng gây ra ,nhưng chưa đúng vì tội ác của nhà họ Ngô đâu phải chỉ là quật mồ cụ Phan .Họ Ngô có tội với toàn thể dân tộc VN ,kể cả với quá nhiều người thuộc ((phe ..cuốc da )).(Dự là kẻ viết ra còm trên thường xuyên sáng tác lịc sử ca ngợi họ Ngô một cách bịa vô lý ,bịa tạc .vụ này cũng chỉ là chiêu xuyên tạc có điều tinh vi hơn nhưng vẫn bị phát hiện dễ dàng )

  SỰ THẬT LÀ :

  -Diệm là kẻ vô đạo đức ,bất tài nhưng lại có thừa sự tàn ác .Mĩ và Vaticang dựng lên Diệm là quân bài để chống Cộng nhằm biến VN thành thuộc địa kiểu mới .Nhưng vì bất tài và độc ác có thừa nên Diệm không những không chống nổi cộng sản mà lại làm mất lòng dân chúng,y lại hoang tưởng mình là ((tổng thống )) thật sự chứ không phải là thứ bù nhìn bán nước do quân xâm lược nặn ra nên buộc lòng Mĩ phải giết chết Diệm để đưa bọn tay sai khác lên .Vụ này gọi là ((thay ngựa giữa dòng ))

  NGỤY NẶC NÓI :((vaticăng đã dồn ép xổ đẩy thằng diệm vào cõi chết, bức tử thằng diệm )) là muốn chữa nhục cho Diệm là do Vatican giết chứ không phải là do chủ Mĩ giết .Sự thật lich sử là cho đến khi chết Diệm vẫn cầu Chúa .Diệm là một con chiên cự kì trung thành của Vatican ,điều đó thể hiện qua những hành động Diệm làm khi ((nắm quyền )),chẳng có lý do gì và chẳng chuyện Vatican giét Diệm và giết nổi Diệm khi mà như NGỤY NẶC nói ((hơn ai hết vaticăng hiểu nước Mỹ đại cường hơn bất kỳ người nào))

  TÁI BÚT :

  -Việt Nam chưa và sẽ vĩnh viễn không bao giờ là :((1 xứ nhỏ bé nhược tiểu)) như lời tên tay sai bán nước bại trận nhà mi nói nhé

  -Dù mi có thay đổi thủ đoạn đến thế nào thì ta vẫn cứ nhận ra mi ,NGỤY GIÀ .
  Quá dễ vì mi NGỤY TRÁ .

  - Thời gian này với mi ,nói theo còm của mi là (( ĐAU))

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. SỰ THẬT LÀ :

   Nhưng vì bất tài và độc ác có thừa nên Diệm không những không chống nổi cộng sản mà lại làm mất lòng dân chúng,..... buộc lòng Mĩ phải giết chết Diệm để đưa bọn tay sai khác lên ????
   -----------------------------------------------------------
   Nếu các bạn Việt Cộng không bị "chính trị hóa lịch sử" như tướng Tuấn, trái lại, biết nhìn nhận lịch sử một cách khách quan, trung thực thì sẽ dễ dàng thấy các luận điệu xuyên tạc trên chỉ là tuyên truyền nói xấu người anh em VNCH miền Nam của ta. Tôi đưa ra bằng chứng ngắn gọn khách quan thế này:

   1) Chí sĩ Ngô Đình Diệm KHÔNG "độc ác, bất tài". Là vì Hồ Chủ Tịch kính yêu từng khen ngợi chí sĩ Ngô Đình Diệm là người yêu nước nồng nàn. (bạn Người Đất Thép làm chứng)

   2) Ngô tổng thống "không chống nổi Cộng Sản" là nói tầm bậy, nói xàm! Ngô tổng thống đã triển khai thành lập mạng lưới Ấp Chiến Lược để không cho Cộng Sản nằm vùng ẩn núp lẫn lộn trong dân chúng. Kết quả là chỉ hơn một năm thực hiện thì hơn 90% Cộng Sản nằm vùng cài cắm ở miền Nam đã bị tiêu diệt tận gốc. Những kẻ "Ăn cơm Quốc gia, thờ ma Công Sản" vẫn còn lén lút giúp Việt Cộng trà trộn vào Ấp Chiến Lược cũng không thể qua mặt sự cảnh giác của quần chúng và cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Chẳng hạn, thân mẫu của bạn Tú Nô ít học vì làm giao liên cho Việt Cộng nằm vùng ban đêm thâm nhập vào Áp Chiến Lược để phá rối đã bị quần chúng phát hiện truy hô cho quân đội VNCH truy bắt. Trên đường rút lui vì quá gấp gáp nên các bạn Việt Cộng nằm vùng đã bỏ rơi bà cụ nhà bạn Tú Nô lại phía sau. Rủi thay, bà cụ bị kẹt giữa 2 làn đạn giao tranh giữa Việt Cộng và VNCH nên đã bị đạn lạc. Quân đội VNCH sau đấy đã tận tình cứu chữa nhưng vết thương quá nặng, phương tiên cấp cứu cũng thiêu thốn nên bà cụ đã hy sinh vì nước. Bạn Tú Nô ít học đã có lần kể chuyện này để minh hoạt cho sự nghiệt ngã của 20 năm Nội chiến VN.

   3) Mỹ không chủ ý sát hại Ngô tổng thống!!!! Vì chí sĩ Ngô Đình Diệm là người chủ trương dân tộc tự cường nên Mỹ không thích. Mỹ chỉ muốn đảo chính để thay người khác. Nhưng như tôi đã nói ở trên, Việt Cộng miền Bắc thấy tinh thân chống Cộng của chí sĩ Ngô Đình Diệm quá quyết liệt, nhất là chiến lược Ấp Chiến Lược đã gây cho Việt Cộng tổn thất nặng nề. Bởi vậy, Bắc Cộng đã lợi dụng cuộc đảo chính để mua chuộc người sát hại Ngô chí sĩ. Các bạn phải biết cầm đầu cuộc đảo chính là tướng Dương Văn Minh. Tướng Minh có người em là tướng quân đội theo Việt Cộng. Cũng chính tướng Minh đã ra lệnh cho Quân lực VNCH của ta buông súng năm 1975. Nếu thế để các bạn tự hiểu là Mỹ không sát hại Ngô chí sĩ mà chính các bạn Việt Cộng đã gián tiếp sát hại Ngài!

   Các bạn đọc lịch sử thì cần khách quan để đừng hiểu sai lệch về quân dân VNCH miền Nam thân thương của ta. Tôi chỉ là bần cố nông nên có phần thiển cận, ngu đốt như bạn Tú Nô ít học. Nhưng tôi chủ trương không thù dai và không chính trị hóa lịch sử. Hòa giải dân tộc và đoàn kết dân tộc là trên hết, các bạn ạ. Đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, đại thành công. Hồ Chủ Tịch kính yêu đã dạy thế.(bạn Người Đất Thép làm chứng).Tôi chỉ là đảng viên già vì trung với nước nên chỉ biết nói lời chân thật. Chào đoàn kết!

   Xóa
 38. MẤY HÔM NAY BUỒN NGỦ .NGÀY MAI SẼ THÔNG MÕM CHO NẶC BIẾT THẾ NÀO LÀ VỊ LÃNH TỤ THẬT SỰ ,NỘI CHIẾN VÀ ((MĨ KHÔNG THUA )) CÙNG MẤY CÁI CÒM NGỤY TRÁ TƯỞNG LÀ TINH VI CỦA NGỤY GIÀ
  -.NGỤY GIÀ CÓ THỦ ĐOẠN GÌ TUNG NỐT RA ĐI ,ĐỂ ĐÂY LÀM LÔNG MỘT THỂ

  TÁI BÚT : (NÓI ((THÔNG MÕM )) VÌ NGỤY GIÀ XỎ LÁ BA QUE KHÔNG CÓ NÃO !

  Trả lờiXóa
 39. Cuộc kháng chiến chống Mỹ (cứu nước) nhằm mục đích "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào" của Đảng Lao Động, quân đội và nhân dân VNDCCH vinh quang, hoặc như cuộc kháng chiến chống Pháp trước đó do Đảng Cộng Sản Đông Dương lãnh đạo, do Việt Minh và toàn dân tộc tiến hành, là những tượng đài bất diệt trong lòng dân tộc, là những chiến công để tôn thờ cho vạn đại mai sau. Dù những kẻ ôm chân những ông chủ Pháp Nhật Mỹ luôn tìm cách phủ nhận, né tránh, tuyên truyền láo, bị ám ảnh thần kinh nên cứ gán 2 chữ "Cộng Sản" vào những cuộc kháng chiến vệ quốc để tranh thủ độc lập tự chủ này, quê hương sạch bóng thù và có 1 nền trung hưng độc lập tự chủ và thiên hạ thái bình như ngày hôm nay. Để có được độc lập hòa bình này, độc lập dân tộc ngày nay, bao nhiêu máu đào, bao nhiêu sự hy sinh, bao nhiêu người anh hùng bất khuất đã ngã xuống cho ngày khải hoàn ca.

  Bọn tuyên truyền láo là bọn bán nước, bọn có não trạng phi dân tộc - phản dân tộc, hoặc theo "chúa" (Pháp, Tây), "dinh tê" theo bọn Lang Sa vào Nam ngày xưa. Bọn bán nước nhiều đời làm Việt gian, làm tay sai đắc lực, chó săn trung thành thời Pháp thuộc, đánh thuê cho Pháp ở Điện Biên Phủ, rồi làm tay sai cho chủ mới Hoa Kỳ sau Điện Biên Phủ. Chúng mua chuộc người trong nước, trong đảng, trong chế độ, làm bao nhiêu điều vô liêm sỉ hèn hạ.

  Trả lờiXóa
 40. "Ném đá" thì quá dữ dội nhưng có vẻ ít ai hiểu hết được sự nguy hiểm của 2 thằng Nguyễn Mạnh Hà và Nguyễn Thanh Sơn này. Vì đến cả ông Phan Huy Lê và ông Trần Đức Cường thì tôi chưa bao giờ nghe họ bảo rằng bọn bù nhìn của Pháp Nhật Mỹ không phải là ngụy, không phải là tay sai, mà họ chỉ nhai đi nhai lại là "không nên dùng các từ này trong các bộ sử nhà nghề chuyên môn". Mặc dù Phan Huy Lê là xuất thân gia đình lính ngụy, anh ruột là Phan Huy Quát, "phó thủ tướng" hàng kiểng của chính quyền ngụy Sài Gòn.

  Họ đòi phải hủy bỏ cách viết sử có tính chất định hướng giáo dục, "chính trị hóa" theo hướng lên án gian tà - đề cao cái tốt, đó là cách truyền đạt lịch sử Thuần Việt của ông ta tổ tông từ Việt Sử Lược đến Đại Việt Sử Ký đến các sách sử truyền thống của Việt Nam DCCH và CHXHCN Việt Nam ngày nay. Họ xuyên tạc lịch sử truyền thống, muốn đưa một cách làm sử "mới", "khác biệt" mà họ nghĩ là "khách quan", "không chính trị hóa" của các nhà nghiên cứu sử độc lập phi chính phủ bên Tây. Tiếc là họ không chịu tìm hiểu chính trị kỹ, nếu tìm hiểu kỹ thì sẽ biết là đại bộ phần cổ phần cổ phiếu của các hãng tin khổng lồ trên thế giới này đều do các nhóm quyền lực tài trợ quỹ tranh cử Hoa Kỳ và các nước lớn, đại gia đình tài phiệt, các thế lực tài phiệt của Mỹ và Do Thái nắm giữ, sức ảnh hưởng rất lớn. Thì làm gì có sự khách quan tuyệt đối hay "không có chính trị hóa" như họ mộng mơ.

  Trả lờiXóa
 41. Đó là cảm nghĩ của riêng tôi về 2 ông Phan Huy Lê và Trần Đức Cường sau khi đọc hầu như tất cả những gì họ viết và nói về đề tài này mấy ngày qua. Còn đối với 2 tên Nguyễn thanh Sơn và Nguyễn Mạnh Hà thì đây là 2 chú chó khá là nguy hiểm đấy. Vì 2 chú chó này bảo rằng ngụy Sài Gòn là 1 "cuốc da", là 1 "nước", với lý do mà ai nghe cũng phải té ngửa là "được LHQ công nhận". Trong khi ai cũng biết là ngụy SG chưa bao giờ vào được LHQ và dù có thì cũng sẽ bị Liên xô, Trung quốc hoa lục đá ra, nhất là sau khi Mỹ phản bội Đài loan đem ghế LHQ dâng cho Bắc kinh để sau đó "đi đêm" thậm thụt với nhau.

  1 lý do nữa cũng phải té ngửa với bọn này là bọn này bảo công nhận ngụy là 1 "nhà nước", "cuốc da" để đòi Hoàng Sa, Trường Sa. Rất kích ngạc với sự trơ mặt nói láo của bọn này, vì Trường Sa Hoàng Sa là của người cha (VNDCCH) thì thằng con (CHXHCNVN) mới có tư cách pháp lý đi đòi đất. Sự kiểm soát của Mỹ ngụy ở miền nam là sự kiểm soát tạm thời qua chiếm đóng trái phép.

  Chứ còn nếu TS, HS là của thằng ngụy thì giờ nó chết rồi, xuống địa ngục tìm nó trả lại hay là đào mả lôi thằng ngụy lên để trả lại Hoàng Sa cho nó? Và các quan phản đảng ngày nay sẽ lấy tư cách pháp lý gì vào tòa án quốc tế LHQ? Tư cách của 1 thằng cướp vừa ăn cướp vừa la làng à? Nếu đã bảo bọn ngụy là 1 "nước", 1 "cuốc da", thì việc VNDCCH vác quân đi chiếm lấy cái "nước" này quá rõ ràng là một tội xâm lược theo luật pháp quốc tế, các công pháp quốc tế, các quy ước chuẩn mực quốc tế giữa các nước lớn, các thông lệ quốc tế. VNDCCH dùng công pháp quốc tế nào để "xâm lược" ngụy SG? Hoàn toàn không có.

  Thế cho nên bọn tuyên giáo nghe xúi bậy của Quỹ nghiên cứu Biển Đông mà viết bậy về biển đảo cho nên giờ không thằng nào dám đệ đơn ra Tòa Án Quốc Tế LHQ về vấn đề TS-HS. Vì biết sẽ thua thảm. Chưa kể bọn Trung, Đài, Phi, Mã, Brunei, bọn này đâu có ngu mà không chứng minh được các ông đã "nhổ rồi liếm" để "đòi Hoàng Sa". Khiến cả thế giới cười vào mặt.

  Muốn đòi Hoàng - Trường về pháp lý thì phải bỏ hết đi các viết lách bừa bãi mấy năm nay mà xây dựng lại hệ thống ngay từ đầu, và dựa theo chính sử truyền thống, lịch sử truyền thống của VN để biên soạn. Muốn đòi HS-TS thì phải trung thành với lịch sử, sách sử lâu nay, cách lý luận về lịch sử từ xưa đến nay, nhất quán không được thay đổi. Nếu thay đổi lịch sử, sẵn sàng nói láo để "đòi biển đảo" thì các đối thủ biển đảo của ta cũng dễ dàng tìm được càng chứng cứ về sự "nhổ rồi liếm" của ta thôi. Thời đại 4.0 công nghệ Internet và thông tin. Rất dễ dàng cho họ đấy.

  Trả lờiXóa
 42. Hoàng Sa là của người cha (VNDCCH) thì thằng con thừa kế (CHXHCNVN) mới có tư cách pháp lý để mà đi đòi, đòi lại "cố thổ". Theo đó sự kiểm soát của Mỹ ngụy ở miền nam trong thời gian các khu vực biển đảo này bị thế lực thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 chiếm lấy là sự kiểm soát tạm thời qua chiếm đóng phi pháp.

  Còn nếu công nhận cái "nước VNCH" này thì VNDCCH là bọn xâm lược rõ ràng theo công pháp quốc tế, pháp lý quốc tế, không có tư cách gì nói chuyện chủ quyền cả. Và hơn thế nữa, MTGPMN là bọn khủng bố đấy, hay chưa? Bọn "nhổ liếm" trong nước hình như không liên tưởng đến những điều hiện thực này?

  Nếu công nhận bọn ngụy gian "VNCH" thì, rõ ràng, nếu ra tòa án quốc tế LHQ để đòi đất thì sẽ bị công chúng cười vào mặt, người người cười cho thêm nhục ra. Nếu "nhổ rồi liếm" để "đòi Hoàng sa" thì tất nhiên bọn đối thủ biển đảo cũng sẽ dễ dàng chứng minh được sự "nhổ rồi liếm" của các ông. Và cũng sẽ giống như đám giáo dân đòi đất ngu dốt thôi chứ làm gì đòi được đất. Đám giáo dân cuồng tín ngu xuẩn đòi đất mà hồi xưa Pháp Mỹ và tay sai sắc phong cho chúng. Giờ Nhà nước lấy lại để quản trị theo sở hữu toàn dân thì chúng đòi. Hèn gì lũ giáo dâm này luôn tuyên truyền láo về lịch sử hoặc ủng hộ cổ súy cho những thủ phạm xuyên tạc, phản sử. Vì bọn tay sai của Pháp Mỹ có "chính danh" thì chúng nó mới có cơ sở chính danh để đi đòi đất mà Pháp Mỹ và các loại ngụy quyền tay sai "sắc phong" cho chúng khi bọn chúng tạm chiếm miền Nam. Lưu ý là sau khi vãn hồi nền độc lập và xây dựng nước VNDCCH năm 1945, Quốc Hội đã bắt đầu hoạt động chính danh từ năm 1946 và cáo thị nói rõ VNDCCH là 1 nước thống nhất Từ Bắc Chí Nam, xát nhập hành chánh. Nên về danh nghĩa pháp lý thì VNDCCH là 1 nước thống nhất, mặc dù các vùng tạm chiếm ở miền Bắc và miền Nam (cả miền Trung) nhiều nơi bị Pháp và Bảo Đại tạm chiếm. HĐ Geneva cũng KHÔNG có nội dung về ngụy SG. Vĩ tuyến 17 cũng chính là "giới tuyển quân sự tạm thời" (provisionary demarcation line) theo nội dung của HĐ Geneva. Theo nội dung của HĐ Geneva thì quá rõ ràng vĩ tuyến 17 Không phải là ranh giới quốc gia hay có ý nghĩa chính trị, lãnh thổ.

  Trả lờiXóa
 43. 1 điều nữa quên nói là sự lươn lẹo của thằng Nguyễn Mạnh Hà mày và bọn nịnh bợ bung xung là khi đưa ra ngụy luận về "cần phải công nhận nước vnch để đòi hoàng sa" là bọn chúng muốn lừa bịp những người chưa tìm hiểu kỹ về luật pháp quốc tế, luật biển LHQ và các tiền lệ tranh chấp và các tranh chấp đang diễn ra ngày nay trên phạm vi địa cầu. Đơn giản là vì có lẽ bọn chúng cho rằng người dân trong nước ít biết ngoại ngữ.

  Ý của bọn chúng là ngụy Sài gòn là người Việt, Việt tộc, CHXHCN Việt Nam ngày nay là người Việt, thuộc Việt tộc, thì công nhận ngụy sài gòn, nếu bọn ngụy này có "chính danh" thì có nghĩa là quốc tế và TQ phải trả lại biển đảo lại cho "nước của người Việt" là CHXHCN Việt Nam.

  Đây là 1 ý tưởng cực kỳ ngu dốt và trái luật, và vô cùng "nguy hiểm", lừa gạt nhiều người vì thoạt nghe có vẻ "hữu lý". Nhưng sự thật là luận điểm này hoàn toàn trái ngược với luật pháp quốc tế hay lịch sử tranh chấp đất đai chủ quyền giữa các quốc gia. Vì xưa nay khi mà tòa án quốc tế LHQ xử những vụ kiện tụng tầm vóc quốc gia như thế này thì chỉ có yếu tố "quốc gia" được duy nhất tính tới, còn yếu tố "dân tộc" thì vào sọt rác. Tương tự, yếu tố "người Việt" cũng sẽ vào sọt rác nếu đưa vụ này lên tòa quốc tế.

  Đừng nói là cả 2 miền VN có gần trăm dân tộc khác nhau, mà cho dù người Việt có là thuần chủng 100% đi chăng nữa thì yếu tố "tộc Việt" vẫn là hoàn toàn vô nghĩa. Người ta chỉ cần biết là nước A và nước B, nhà nước A đã xâm lược nhà nước B. Và giờ đi đòi đất của nhà nước B vì nhà nước này đã để mất đất của mình cho nhà nước C. Và quốc gia B này đã chết từ rất lâu. Yếu tố "dân tộc", "chủng tộc" chưa bao giờ được tính vào "lợi thế" của các bên tranh tụng, tranh chấp.

  Trả lờiXóa
 44. Tôi rất it khi còm, nhưng thấy vẫn còn một số người vẫn còn chưa hiểu rõ về tài năng, đức độ và tầm ảnh hưởng lớn lao của chí sĩ Ngô Đình Diệm đối với mien Nam nói riêng và cả nước VN nói chung nên tôi cũng có vài lời. Cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa là người đã để lại một di sàn cao quý trong suốt 9 năm nắm giữ riềng mối quốc gia từ 1954-1963, đem lại cương thường đạo lý cho trên 20 triệu bà con miền Nam thời bấy giờ. Ngay sau khi TT Diệm bị hạ sát, TT Tưởng Giới Thạch thốt lên lời nuối tiếc cho số phận nước miền Nam Việt Nam, ông nói: "Một trăm năm sau, Việt Nam Cộng Hòa chưa có được Ngô Đình Diệm thứ hai".

  Với chủ trương “Bài phong, Đả thực, Tiểu trừ Cộng phỉ”, T.T. Ngô Đình Diệm dưới mắt tôi, là một người yêu nước chân thành. Cụ không là tu sĩ, nhưng đã sống một đời đạo hạnh. Cụ không TU nhưng Cụ đã HÀNH đạo trong cuốc sống hằng ngày.

  Có thể nói, Cụ Ngô Đình Diệm là khai sáng nền Đệ Nhất Cộng Hòa và người thành lập Quân đội VNCH sau khi quân đội pháp bàn giao lại. Cụ cũng là người mang lại trật tự an ninh cho dân chúng chấn chỉnh lại ngành Công an, Cảnh sát sau khi dẹp xong sứ quân Bình Xuyên…Nhưng hôm nay, tôi muốn nhắc đến hai điểm nổi bật nhứt trong việc phát triển căn bản cho miền Nam. Đó là:
  - Xây dựng lại nền giáo dục miền Nam;
  - Chính sách cải cách ruộng đất ở miền Nam.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cái rõ nhất của cải cách ruộng đất của ông Diệm là KHÔNG GIẾT NGƯỜI.

   Xóa
  2. Thông cái đầu u tối của tên giẻ vàng 3 sọc dưa LL tức Jour Vold : "ông Diệm " của chú mày đã giết gần như sạch những người kháng chiến cũ , với chính sách "giết lầm còn hơn bỏ sót" , cứ thấy Cộng sản là bắn ".
   Cái gọi là "cải cách ruộng đất" là lấy ruộng đất cách mạng đã phân chia cho người lao động , trả lại cho tầng lớp đia chủ cũ, ăn trên ngồi chốc trong xã hội ngụy.
   - Kết cục Diệm chết thảm, chết dưới tay chủ Mỹ và cấp dưới , đau và cám cảnh ở chỗ đó.

   Xóa
  3. Ngụy già xỏ lá 3q lại dùng chiêu "tôi rất ít khi còm". Tốt nhất đừng còm nữa. Càng còm người khác càng hiểu rõ thêm bản chất 3q xỏ lá của mi.

   Xóa
  4. Tưởng giới Thạch phải ca ngợi, tiếc NĐD rồi Nặc ngụy già à vì nhờ có NĐD Đài Loan mới có thể chiếm đảo Ba Bình - đảo lớn nhất và đủ điều kiện sinh sống nhất ở Trường Sa vào năm 1956 đó. Tưởng ca ngợi NĐD là hữu lý theo lẽ trên vì vậy lần sau Nặc có ca ngợi NĐD thì đừng dẫn lời Tưởng nhé vì người hiểu biết sẽ cười vào mặt Nặc đó.

   Xóa
  5. TRẢ LỜI Nặc danh04:29 15 tháng 11, 2018 (NGỤY GIÀ HÈN HẠ XẢO TRÁ )

   - lại nói dối ((tôi rất ít khi còm ))

   -((vẫn còn một số người vẫn còn chưa hiểu rõ về tài năng, đức độ và tầm ảnh hưởng lớn lao của chí sĩ Ngô Đình Diệm))

   Tất cả nhưng gì ngụy già nói về Diệm như ((tài năng ,đức độ ,di sản cao quý ,mang lại cương thường đạo lý ,yeu nước chân thành ,không tu sĩ nhưng sống đời đạo hạnh )) sẽ được người Mĩ mô tả trong từ điển chính thống của họ sau đây .

   Nhưng lời khen của Tưởng Giới Thạch ((Một trăm năm sau, Việt Nam Cộng Hòa chưa có được Ngô Đình Diệm thứ hai" thì lag do ngụy già ..nhét chữ vào miệng Tưởng .

   NGÔ ĐÌNH DIỆM (Từ điển Wikipedia-Mĩ ):

   NGUỒN:https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_%C4%90%C3%ACnh_Di%E1%BB%87m

   TRÍCH :


   XEM TRƯỚC VỀ :GIA ĐÌNH NGÔ ĐÌNH DIỆM :

   BỐ :Ngô Đình Khả là một quan đại thần nhà Nguyễn đã cộng tác với Pháp để đàn áp cuộc khởi nghĩa chống Pháp do Phan Đình Phùng lãnh đạo.
   -ANH : Ngô Đình Khôi bị kết án là làm nội ứng cho Pháp, nên bị xử bắn .
   -ANH : Ngô Đình Thục : Năm 1944, Pháp bắt Diệm . Thục kêu gọi Pháp ân xá cho em mình ((Nếu hoạt động của 2 em tôi có hại cho Pháp thì – với tư cách của một Giám mục và với tư cách là con của một gia đình mà thân phụ tôi đã phục vụ Pháp ngay từ khi Pháp mới đến An-nam, chống lại các kẻ nổi loạn do Phan Đình Phùng chỉ huy – tôi không chấp nhận ...tôi không tin em tôi đã phản lại truyền thống của gia đình tôi , một gia đình đã tự mình gắn liền với Pháp từ lúc ban đầu,
   -EM :Ngô Đình Nhu : bị bắn chết cùng với người anh Diệm trong đảo chính.
   - không có điều gì mà Nhu không dám làm: rình rập cộng sự viên, bắt bớ độc đoán những người tình nghi là đối lập, vu khống, xuyên tạc và thẳng tay thủ tiêu đối lập, lũng đoạn kinh tế.
   -Năm 1958, Ngô Đình Nhu bắt đầu tổ chức vận chuyển thuốc phiện từ Lào về Sài Gòn
   - 1963, Ngô Đình Nhu ra lệnh cho hàng trăm lính dùng súng, lựu đạn và lựu đạn cay tấn công chùa Xá Lợi, hơn 100 nhà sư đã bị bắt và đem giam ở một nơi khác.
   -EM DÂU :Trần Lệ Xuân gọi vụ tự thiêu của các nhà sư là ((thịt nướng ))
   Xóa
  6. (TIẾP THEO)

   -Một số sử gia coi ông chỉ là công cụ trong tay người Mỹ,
   - Diệm cùng em là Nhu bị giết trong đảo chính năm 1963 do các tướng dưới quyền thực hiện, với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ.

   *Làm quan triều Nguyễn :
   - Diệm vùi dập cách mạng vì ông không ủng hộ cách mạng

   *Hoạt động chính trị chống Pháp:
   - Diệm tham gia Đại Việt Phục hưng Hội, dựa Nhật chống Pháp .

   - Năm 1944, Pháp bắt Diệm .

   -Thục kêu gọi Pháp ân xá cho em mình ((Nếu hoạt động của 2 em tôi có hại cho Pháp thì – với tư cách của một Giám mục và với tư cách là con của một gia đình mà thân phụ tôi đã phục vụ Pháp ngay từ khi Pháp mới đến An-nam, chống lại các kẻ nổi loạn do Phan Đình Phùng chỉ huy – tôi không chấp nhận ...tôi không tin em tôi đã phản lại truyền thống của gia đình tôi , một gia đình đã tự mình gắn liền với Pháp từ lúc ban đầu,

   -Nhờ sự giúp đỡ của hiến binh Nhật, ông thoát nạn

   -Diệm bị giải ra Hà Nội. Sau đó Nhu cũng bị Việt Minh bắt rồi được thả. theo chỉ thị của Hồ Chí
   Minh

   - Diệm bị giam ít lâu được trả tự do theo lệnh ân xá vào đầu năm 1946[29][cần số trang]. Hồ Chí Minh mời Ngô Đình Diệm giữ chức thủ tướng , Diệm từ chối hợp tác với Tuy nhiên, Hồ Chí Minh vẫn giao cho ông làm phụ tá của Vĩnh Thụy, là cố vấn tối cao của Chính phủ.

   *Hoạt động chính trị chống Pháp:
   - Diệm tham gia Đại Việt Phục hưng Hội, dựa Nhật chống Pháp .

   - Năm 1944, Pháp bắt Diệm .

   -Thục kêu gọi Pháp ân xá cho em mình ((Nếu hoạt động của 2 em tôi có hại cho Pháp thì – với tư cách của một Giám mục và với tư cách là con của một gia đình mà thân phụ tôi đã phục vụ Pháp ngay từ khi Pháp mới đến An-nam, chống lại các kẻ nổi loạn do Phan Đình Phùng chỉ huy – tôi không chấp nhận ...tôi không tin em tôi đã phản lại truyền thống của gia đình tôi , một gia đình đã tự mình gắn liền với Pháp từ lúc ban đầu,

   -Nhờ sự giúp đỡ của hiến binh Nhật, ông thoát nạn

   -Diệm bị giải ra Hà Nội. Sau đó Nhu cũng bị Việt Minh bắt rồi được thả. theo chỉ thị của Hồ Chí
   Minh

   - Diệm bị giam ít lâu được trả tự do theo lệnh ân xá vào đầu năm 1946[29][cần số trang]. Hồ Chí Minh mời Ngô Đình Diệm giữ chức thủ tướng , Diệm từ chối hợp tác với Tuy nhiên, Hồ Chí Minh vẫn giao cho ông làm phụ tá của Vĩnh Thụy, là cố vấn tối cao của Chính phủ.

   Xóa
 45. G.T với Lê Lan Hương là trang chuyên bảo vệ lợi ích của TQ ,họ phản đối bộ Quốc sử không phải vì mấy lý do bỏ chữ NGỤY hay thêm chữ CHÍNH Quyền ...Chủ yếu họ không muốn CHXHCNVN công nhận chính quyền VNCH để dễ bề thấu tóm Biển Đông ,vậy thôi . Chuyện này TS Hà đã có bài phát biểu và hội đàm gần 3 giờ ngày 3/11/2018 trên mạng rồi ,các bạn nên tím đọc để biết việc biên soạn Bộ Quốc Sử là chủ trương của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt nam .Hội CCB cần có sự tuyên truyền rộng rãi chủ trương này trong các hội viên kẻo mắc mưu xâm lược Hoàng sa Trường Sa của TQ đó !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. TRẢ LỜI Nặc danh18:25 15 tháng 1 kém hơn nhiều nhưng đã bỏ chạy ,bắn vào nhau để bỏ chạy,nay thua trận sống đời lưu thì có tư cách gì để phán xét về ((chủ quyền đất nước ))?1, 2018( NGỤY GIÀ HÈN HẠN XẢO TRÁ )

   -Con linh cẩu gNhià thừa dịp thợ săn đi vắng mấy hôm nên lẻn vào nhà rú rít tung xú uế

   XEM BỌN NGỤY ((BẢO VỆ BIỂN ĐẢO )) THẾ NÀO KHI CHÚNG CÒN NGUYÊN TRANG BỊ CỦA MỘT (( QUÂN LỰC HẠNG TỨ )):


   QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA ( Từ điển Wikipedia )

   NGUỒN:
   https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a

   TRÍCH :

   *Tranh chấp lãnh thổ hải đảo với các nước;
   - Quân lực VNCH từng tham gia tranh chấp một số hòn đảo với Campuchia, Philipine, Đài Loan và Trung Quốc. Trong các tranh chấp này, VNCH đã để mất quần đảo Hoàng Sa, một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa và một số đảo nhỏ gần đảo Phú Quốc vào tay các nước khác:

   -Năm 1956, Đài Loan điều tàu đến đảo Ba Bình (là đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa) khi đó thuộc quyền quản lý của VNCH , TT Diệm đã ra lệnh cho quân rút khỏi đảo Ba Bình, Đài Loan giành quyền kiểm soát đảo mà không cần phải nổ sung

   -Những năm 1956-1966,VNCH đã để mất 6 hòn đảo nằm giữa đảo Phú Quốc và nội địa Campuchia vào tay Vương quốc Campuchia.( Hòn Năng Trong và Hòn Năng Ngoài.Hòn Tai.; ;Hòn Kiến Vàng ‘ Hòn Keo Ngựa ,Hòn Trọc,đảo Phú Dự .

   -Năm 1970, Philipine đã tổ chức chiếm giữ đảo Song Tử Đông, đảo Thị Tứ, đảo Loại Ta và 4 đảo nữa từ tay Việt Nam Cộng hòa.. Lính VNCH ở đảo Song Tử Tây cũng để yên để cho quân Philippines hành động
   -VNCH không hề lên tiếng gì về vụ chiếm đóng đó.
   -Năm 1974, trong Hải chiến Hoàng Sa, Quân lực VNCH thất bại và mất toàn bộ Quần đảo Hoàng Sa vào tay Trung Quốc
   Xóa
  2. (TIẾP )

   *HẢI CHIẾN HOÀNG SA ( Từ điển Wikipedia )

   LINK:https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_chi%E1%BA%BFn_Ho%C3%A0ng_Sa_1974

   TRÍCH :

   - Dù có tàu chiến mạnh hơn nhiều [cần dẫn nguồn]nhưng hải quân Việt Nam Cộng hòa đã thất bại,

   -Sau trận đánh, Việt Nam Cộng hòa có kế hoạch huy động lực lượng không quân rất lớn để tái chiếm quần đảo, đã phải hủy bỏ chiến dịch do sức ép từ Hoa Kỳ. Để đổi lấy quan hệ với Trung Quốc, Hoa Kỳ đã cảnh báo VNCH không được đánh trả.

   -Chỉ sau ít phút tham chiến, VNCH mất 1 tàu do hỏa lực của chính đồng đội, 2 tàu khác thì quay đầu rút chạy. Chỉ còn lại HQ-10 , khi hạm trưởng HQ-10 bị thương thì một số thủy thủ nhát gan cũng bỏ tàu nhảy xuống biển chứ không lo chiến đấu tiếp.

   -Khi lính Trung Quốc đổ bộ lên đảo, binh lính VNCH đã không bắn trả mà bỏ chạy vào khu bụi cây, sau đó buông súng đầu hàng. lính Trung Quốc bắt 49 tù binh mà không cần nổ súng

   -Không quân của VNCH ở sân bay Đà Nẵng khá mạnh (bao gồm 120 máy bay phản lực Northrop F-5) nhưng không cất cánh tham chiến do Mỹ cảnh báo TT Thiệu không được hành động

   -Ông Nguyễn Hữu Hạnh:Phía Sài Gòn, TT Nguyễn Văn Thiệu rình rang tổ chức “mừng chiến thắng” ở Hoàng Sa.Tôi cảm thấy tức giận vô cùng, không hiểu được người ta ăn mừng cái gì: Tàu chìm, lính bị bắt, đất thì mất... mà hô hào chiến thắng?

   -Ngày 20/1/1974 Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã ra bản Tuyên bố phản đối hành động này của phía Trung Quốc.[47]

   -Ngay sau khi Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bắt đầu đề phòng, họ gây khó khăn cho Hoa kiều khi muốn thăm thân nhân ở Trung Quốc, và cũng không cho nhiều người Trung Quốc sang miền Bắc Việt Nam thăm người thân

   21 tháng 1 năm 1974, đại diện ngoại giao của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trả lời hãng tin AFP đã khẳng định: "Việc bảo vệ chủ quyền của mọi quốc gia là một điều hết sức thiêng liêng.

   -Sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc, Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền đối với cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
   -Tháng 9 năm 1975, Tổng Bí thư Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn nêu vấn đề Hoàng Sa trong chuyến thăm Trung Quốc. Phản ứng không nhượng bộ của Trung Quốc làm lãnh đạo Việt Nam khó chịu

   Xóa
  3. TÁI BÚT :

   Sau khi xem xong những ((chiến tích oai hùng )) ở từ điển chính thống Mĩ thì ngụy già và một nhúm những kẻ nào đó chắc vẫn muốn công nhận VNCH (ngụy ) để ..đòi lại đảo ?

   Chúng bay hết tay sai cho tên xâm lược này đén tên xâm lược khác ,khi còn được bọn xâm lược trang bị vật chất cho ngang bằng với chúng mà khi gặp đối phương trang bị bằng 1/10 mình thì ngay lập tức quay đầu tháo chạy ,nhảy xuống biển ,bắn vào nhau tháo chạy .Những tên ngụy trá ,độc ác hèn hạ ,tụt quần ,đu càng sống đời lưu vong thì có tư cách gì mà phán xét về ((chủ quyền biển đảo ))?

   Xóa
 46. Có 2 vấn đề. 1 là vấn đề "chính danh, chính nghĩa" của ngụy quyền Sài Gòn.

  Nhà nước Việt Nam đã hoạt động và QH làm việc trong 2 năm 1945 và 1946. Còn ngụy quyền Sài Gòn, bắt đầu với Bảo đại là do Pháp-Mỹ dựng lên sau 1950 trong cuộc kháng chiến chống Pháp tiền Genevè. Ngụy quyền Ngô Đình Diệm do Mỹ đem từ bên Mỹ về và đưa lên chấp chính, ban đầu là đưa lên trong chế độ Bảo Đại của Pháp, một đồng minh của Mỹ trong chiến tranh Đông Dương, một cuộc chiến mà thực chất là liên minh Pháp-Mỹ xâm lược tái chiếm Đông Dương, Pháp ra mặt chinh chiến, Mỹ giấu mặt viện trợ. Chỉ sau khi liên quân Pháp-Mỹ (không quân tiếp tế và chuyển quân cho Pháp) thua ở Điện Biên phủ thì Pháp mới (bị áp lực) nhượng quyền lại cho Mỹ ở miền Nam và rút về theo nội dung Hiệp định Gevenè, chờ đợi tổng tuyển cử. Theo HĐ Geneve, vĩ tuyến 17 là một "giới tuyến quân sự tạm thời" để phân chia hai miền thành 2 khu vực tập trung quân sự military zone. HĐ Genevè không có bất kỳ 1 quy định nào rằng vt 17 là một đường biên chính trị quốc gia. HĐ Genevè cũng không có 1 đoạn, 1 câu, 1 chữ nào nói về "Quốc gia Việt Nam" hay "Việt Nam Cộng hòa", 2 danh hiệu tự phong của ngụy quyền SG.

  Do đó, ngụy quyền SG không có chính danh và không hợp pháp. Còn về thực quyền quản lý kiểm soát dưới vĩ tuyến 17 thì có quá nhiều người trong cuộc ở phía bên kia, cả Mỹ cả Việt đều đã cho biết rất rõ ràng rồi. Ngụy quyền từ "đệ nhị" đến "đệ nhất" đề không có độc lập tự chủ trong công việc hàng ngày, thậm chí không nuôi nổi chính họ. Các "lãnh đạo" họ chỉ giỏi tham nhũng tiền viện trợ của Mỹ để làm giàu cho bản thân, gia đình, bao gồm cả buôn lậu ma túy. Còn "quốc khố" nếu không có Mỹ thì hoàn toàn trống rỗng. Không làm ra được gì, không sản xuất ra được gì, không thu nhập được gì.

  Nghĩa là không có một cái "Việt Nam Cộng Hòa" nào ở miền Nam lúc đó. Không có một nền "Cộng Hòa" nào của "Việt Nam" lúc đó. Cũng không có "đa đảng đa nguyên" nào cả dù thể thức bầu cử về vỏ bọc chính trị bề ngoài của là giống Mỹ. Nhưng ai cũng biết là sau khi "Đệ nhất" bị chủ phế bỏ thì "Đệ nhị" lên. "Đệ nhất" và "đệ nhị" đứng đầu cầm quyền suốt hơn 20 năm chứ không hề có "đa nguyên đa đảng" nào cả. Mọi cuộc bầu cử trong lúc đó ai cũng biết là những trò hề, những kịch bản rẻ tiền, ngay cả những hồi ký của những tướng ngụy, sĩ quan ngụy đang chống cộng cực đoan cũng không thể phủ nhận điều này.

  Do đó, khi đòi hỏi "chính danh" cho cái thể chế bù nhìn, tay sai này thì rõ ràng là không thể khách quan và bịa đặt lịch sử, xuyên tạc sự thật, bóp méo những thực tế đã xảy ra ở miền Nam trước 1975. Né tránh thực tiễn khách quan của lịch sử. Tránh né sự thật trần trụi phũ phàng về ngụy quyền Sài Gòn, về nguồn gốc xuất thân (tay sai thực dân Pháp) của nó, về tính ngụy danh bất hợp pháp của nó, về thực quyền bù nhìn con rối của nó, về sự sống chết của nó nằm ở trong tay người Mỹ (trước đó là người Pháp).

  Những bóp méo lịch sử và tránh né hiện thực lịch sử đó là hành vi của những kẻ đốt đền lật sử, hay như ngày nay cộng đồng online hay nói là "ngụy sử". Những người đó, ba que hay không ba que, làm thế họ nghĩ là để vinh danh chế độ ngụy ở miền nam, nhưng thật ra chính các hành vi đó đã làm nhục chế độ này, hay quân đội ngụy nào. Những người 3/// làm thế cũng là hành vi tự nhục, tự chuốc lấy nhục nhã, trong khi người khác đã quên không muốn nhắc tới nữa. Thì chính họ đã khui lên khơi lại để nghe chửi, để nhận gạch đá dư luận, để bị nhục, gợi lại tâm lý tủi nhục, đớn hèn năm nao.

  Trả lờiXóa
 47. Nhiều bác ngụy (nghĩa là các bác phản động tự khoác chiếc áo 3Q, chưa rũ bỏ được thân phận lính ngụy năm xưa) hay than thân trách phận là bị Mỹ "bỏ rơi". Nhưng thật ra Mỹ chưa bao giờ chấm dứt viện trợ đối với ngụy, cả về viện trợ kinh tế lẫn viện trợ quân sự. Họ chỉ giảm viện trợ thôi, nghĩa là cho ăn ít hơn, trang bị ít đi, lương bổng ít hơn trước.

  Chính quyền ngụy, quan chức ngụy, viên chức ngụy đã tham nhũng bòn rúc viện trợ Mỹ như thế nào thì hãy để trí thức người Việt ở Canada (blog Dontbullshit) nói hộ các bác ngụy:

  "Thời 'hòn ngọc Viễn Đông giàu thứ 2 châu Á', quan chức trong chính quyền ngụy chuyên môn ăn cắp hàng viện trợ cho người tị nạn nên 'nước miền Nam' mới trở thành nước 'giàu thứ hai Châu Á'.

  Trích đoạn trong cuốn sách 'The Perfect War: Technowar in Vietnam' của tác giả người Canada, James William Gibson:

  'Ăn cắp hàng viện trợ của USAID (Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ) không chỉ là một hiện tượng ở đô thị lớn, nó còn xảy ra ở cấp tỉnh, quận.

  Một lần Hawkridge hỏi linh mục điều hành một trại tị nạn về số hàng cứu trợ mà trại này đáng lẽ đã phải nhận được.

  'Bị ăn chặn rồi', người linh mục trả lời. 'Nó bị chính quyền lấy. Hết lần này đến lần khác chúng tôi đã đệ xin với AID nhiều thứ khác nhau. Chúng tôi biết hàng đã được xuất kho và chuyển đi, nhưng rất ít khi đến được chỗ chúng tôi.'

  '...Ngay cả gạo cũng bị ăn chặn và chúng tôi phải mua lại chúng từ quan chức chính quyền để nuôi sống người tị nạn. Nhân viên AID dĩ nhiên cũng biết chuyện này nhưng cũng chẳng ai làm gì cả. Chúng tôi được chia một số tôn nhưng các quan chức cũng lấy mất luôn.'

  Bản chất bù nhìn phụ thuộc, có danh không thực hay "danh bất phù thực", bù nhìn lệ thuộc của ngụy quyền SG đối với Pháp Mỹ xưa nay được các nhân chứng và nhà nghiên cứu độc lập ghi nhận, che giấu nó chỉ càng phản tác dụng.

  Trả lờiXóa
 48. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 49. Mỹ chưa bao giờ "bỏ rơi" (ngưng viện trợ) đối với ngụy quyền SG. Họ chỉ mới giảm thiểu viện trợ thì ngụy và Thiệu đã than khóc, ăn vạ "đình công bãi thị", "chúng tôi sẽ dọn ra khỏi dinh độc lập trong 2 giờ".

  Nhà báo, nhà sử học người Mỹ Gabriel Kolko, tác giả cuốn sách Anatomy of a War: Vietnam, the United States, and the Modern Historical Experience (Giải phẫu một cuộc Chiến tranh: Việt Nam, Hoa Kỳ, và trải nghiệm lịch sử hiện đại) do NXB Pantheon Books New York, ấn hành năm 1985, cho biết sau khi hiệp định Paris 1973 được ký kết thì người Mỹ đã cho ông Thiệu mọi phương tiện để vi phạm hiệp định, họ cam kết tiếp tục trợ cấp đầy đủ về kinh tế và quân sự cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu; Mỹ công nhận chính quyền Nguyễn Văn Thiệu là “chính quyền hợp pháp duy nhất ở miền Nam Việt Nam”; không thừa nhận chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và thành phần chính trị thứ ba, như đã thỏa thuận trong hiệp định Paris.

  Viện trợ quân sự tài khóa 1973-1974 của Mỹ dành cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu là 1,26 tỷ USD theo giá thời đó, tương đương 6,74 tỷ USD ngày nay.

  Theo thống kê của chuyên gia kinh tế học Douglas C. Dacy trong sách Foreign Aid, War, and Economic Development: South Vietnam, 1955-1975 (Viện trợ nước ngoài, Chiến tranh, và Phát triển kinh tế: Nam Việt Nam, 1955-1975), do Đại học Cambridge (Anh) xuất bản năm 1986 và 2005, ngay sau năm 1973 (sau khi hiệp định Paris 1973 được ký kết), đến năm 1974, bên cạnh duy trì viện trợ quân sự thì Hoa Kỳ đã tăng viện trợ kinh tế cho chính quyền Sài Gòn 23,8%.

  Viện trợ quân sự giảm. Viện trợ kinh tế tăng!

  Đến khi Mỹ giảm viện trợ quân sự xuống hơn 700 triệu USD (vẫn là con số đáng kể theo thời giá ngày nay), Nguyễn Tiến Hưng, Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Sài Gòn, trong sách “Từ tòa Bạch Ốc đến dinh Độc Lập” đã đưa ra nhiều thông tin gián tiếp cho thấy sự sống chết của ngụy quyền Sài Gòn hoàn toàn phụ thuộc vào sự nuôi dưỡng, cưu mang của chính phủ Hoa Kỳ, cụ thể bản báo cáo mà Nguyễn Văn Thiệu đã đọc:

  “Nếu mức viện trợ quân sự là 1,4 tỷ USD thì có thể giữ được các vùng đông dân cư tại bốn vùng chiến thuật.
  Nếu mức viện trợ quân sự xuống 1,1 tỷ USD thì có thể không giữ được Quân khu I.
  Nếu mức Viện trợ quân sự còn 900 triệu USD thì khó giữ được Quân khu I, Quân khu II.
  Nếu viện trợ quân sự chỉ còn 750 triệu USD thì chỉ có thể phòng thủ một vài khu vực.
  Nếu viện trợ quân sự chỉ còn 600 triệu USD thì chỉ còn có thể giữ được Sài Gòn và vùng châu thổ sông Cửu Long.”

  Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, có lúc Nguyễn Văn Thiệu đã cay đắng “than thân trách phận” với một dân biểu Mỹ rằng: “Mới vài ngày trước đây là một tỷ, bây giờ còn 700 triệu, tôi làm gì được với số tiền này? Như là chuyện cho tôi 12 đô la và bắt tôi mua vé máy bay hạng nhất từ Sài gòn đi Tokyo.” Sau đó, ông Thiệu phái ông Nguyễn Tiến Hưng đi xin thêm tiền và sau này thuật lại trong quyển sách trên, tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng đã ví việc này với “cái nhục của kẻ đi cầu xin”.

  Trả lờiXóa
 50. Ngụy là ngụy. Càng chống chế càng ngu.

  Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân cả 2 miền Nam Bắc đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào theo lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là 1 chiến công kỳ vĩ của khối đại đoàn kết dân tộc toàn quốc Việt Nam trên cả nước. Đánh cho bè lũ cướp nước "cút", đánh cho bè lũ bán nước "nhào". Một câu nói nhân văn và đậm chất nhân đạo của Hồ Chủ tịch. Một chiến công sáng chói của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thêm một dòng vào trang sử hào hùng chống ngoại thuộc của dân tộc Việt Nam 4000 năm quật cường quật khởi. "Về đại cương dân tộc, qua hình ảnh thu nhỏ của đồng chí Nguyễn Sơn, thì ta thấy được Việt Nam là một dân tộc anh hùng, không xiểm nịnh, không kiêu ngạo." (Chu Ân Lai 1934). Ông Nguyễn Sơn là lưỡng quốc tướng quân của Việt Nam và Trung Hoa.

  Cương lĩnh, mục tiêu của Mặt trận Giải Phóng là "đánh đổ thuộc địa trá hình của Đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, thực hiện chế độ dân tộc dân chủ nhân dân, hòa bình độc lập trên cả nước."

  Bài hát của Mặt Trận GP (Lưu Hữu Phước) là "Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước, diệt Đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước".

  Cuộc KCCM, cứu nước là một tượng đài Việt Nam bất khuất bất diệt đã đi sâu vào lòng bao thế hệ và trường tồn mãi với thời gian tương lai sau này. Đó là một tượng đài lớn, gắn liền với các tượng đài lớn khác như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng bí thư Lê Duẩn và các nhân vật kiệt hiệt khác trong thời đại Hồ Chí Minh như Nguyễn Chí Thanh, Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Văn Tiến Dũng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Định, Lê Văn Tám, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu .... những tên tuổi lớn, những tượng đài lớn trong lịch sử. Cũng như các tượng đài xa xưa của thời Đinh Lý Trần Lê chống ngoại thuộc ngàn năm văn hiến.

  Chống lại lịch sử của cuộc KCCM cứu nước, cuộc kháng chiến lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo, lấy tiếng hát át tiếng bom và các trận càn các cuộc thảm sát của Mỹ và tay sai thì chính là lao đầu vào đá, tự chuốc lấy nhục, bị công chúng dư luận "đấu tố" cho chết. Phường súc sinh bất nghĩa tự chuốc quả đắng. Khó mà không khinh bỉ lũ ăn cháo đá bát, tự chuốc trái đắng. Bọn này thì chỉ có xuất cảng qua Mỹ chứ ở trên mảnh đất hình chữ S này khó có chốn dung thân.

  Trả lờiXóa
 51. Vấn đề 1: Bất kỳ 1 động thái nào để ngụy tạo nên sự chính danh cho ngụy quyền SG giống như chiến tranh tâm lý Mỹ đã làm trước 1975 đều là sai trái và là đốt đền lật sử, hay ngụy sử. Ngụy tạo nên sự "chính danh quốc gia", "chính nghĩa quốc gia" cho ngụy quyền SG cũng đồng nghĩa là gông vào cổ VNDCCH tội danh "xâm lược quốc gia khác" theo pháp lý quốc tế, và MTDTGPMN tội danh "tổ chức khủng bố", "phiến quân khủng bố", "quân phiến loạn", đồng nghĩa với việc mất tư cách đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa theo pháp lý quốc tế, luật biển quốc tế. Vì theo đó Hoàng Sa là "của VNCH" chứ không phải là "của VNDCCH, CHXHCNVN" (Trung, Đài đang chia nhau Hoàng Sa). VNDCCH cũng là kẻ cướp đất của "VNCH" (ngụy) và Trường Sa.

  Vấn đề 2: Việc có sử dụng từ ngụy trong các bộ sử hay không. Khoảng trăm năm sau thì giới sử học đời sau sẽ không còn dùng từ ngụy một cách thường xuyên để gọi các triều đình, chính quyền bù nhìn nữa. Nhưng các thuật ngữ "ngụy", "bù nhìn", "tay sai" vẫn sẽ được sử dụng rải rác theo tùy ngữ cảnh. Nó sẽ tồn tại ở trong các câu nói hay văn thơ mang tầm thời đại, của các nhân vật nổi tiếng. vd: "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào" trong bài thơ của Cụ Hồ, hay các câu nói của Cụ Hồ, Tướng Giáp.

  Việc quảng cáo cho việc không sử dụng từ ngụy trong các bộ sử nữa hoàn toàn là việc "cầm đèn chạy trước ôtô", gây phẫn nộ trong dư luận, hứng lấy những phản ứng nóng giận trái chiều của mọi người.

  Còn xu hướng viết sử sau này thì tôi cho là nó vẫn sẽ theo cách mà chúng ta gọi các triều đình và ngụy quan của Kiều Công Tiễn, Lê Chiêu Thống ngày xưa mà thôi. Không cần gọi họ là ngụy một cách thường xuyên khi nó không còn tính "đương thời" và "thời sự" nữa, như dân gian gọi trong lúc cuộc chiến đang xảy ra. Nhưng cũng không gọi "tên quốc gia" của nó, mà chỉ gọi nó là triều đình Lê Chiêu Thống, triều đình Khải Định, chính quyền Trần Trọng Kim (không gọi tên quốc gia là Đế Quốc Việt Nam) chính quyền Bảo Đại (không gọi tên quốc gia là Quốc Gia Việt Nam), chính quyền Ngô Đình Diệm, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu (không gọi tên quốc gia, quốc hiệu Việt Nam Cộng Hòa). Đó sẽ là xu hướng lịch sử sau này khi nói về thời nay, như thời nay nói về các triều đình ngụy quan năm xưa trong lịch sử Đại Việt.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đồng tình với ý kiến này. Chính phủ Sài Gòn là bù nhìn bợ đít Mỹ thì ai cũng biết, gọi ngụy hay không thì cũng không thay đổi gì bản chất của nó. Đâu có gì thay đổi. Chỉ cần nhìn 1 cách khách quan là biết nó có phải là bù nhìn hay không, có quyền lực thật tế hay không, pháp lý chính danh chính nghĩa thuộc về ai.

   Gia đình tôi không cách mạng cũng chẳng ba que. Trước năm 1975 chỉ trung lập làm ăn. Nhưng cứ la làng quảng cáo việc không dùng từ 'ngụy' thì chả khác gì là Cầm Đèn Chạy Trước Ôtô, gây căm phẫn cho những người hoặc những hộ gia đình Cm, gia đình kháng chiến trước 75.

   Xóa
 52. Tôi lâu nay chỉ đứng ngoài theo dõi quí vị tranh cãi ra sao về chữ "Ngụy" gán ghép để bôi nhọ VNCH. Tôi không có ý kiến gì thêm, chỉ nêu một câu hỏi sau: Chính Việt Cộng các bạn đã xác nhận "CƯỚP CHÍNH QUYỀN" của Chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945. Vậy câu hỏi của tôi là: một chính quyền "cướp" được thì có được xem là 'chính danh' ngang bằng với chính quyền "Ngụy" VNCH của ta không? Tôi nghĩ VNCH không bao giờ công nhận các bạn Việt Cộng chính vì các bạn đã lỡ dại miệng hô "cướp" này. Thân mến!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. TRẢ LỜI Nặc danh01:43 16 tháng 11, 2018( NGỤY GIÀ XẢO TRÁ HÈN HẠ )

   -Con linh cẩu già thừa dịp thợ săn đi vắng mấy hôm nên lẻn vào nhà rú rít tung xú uế

   -Lại giả vờ :(( Tôi lâu nay chỉ đứng ngoài theo dõi quí vị tranh cãi))

   1- Chính Việt Cộng các bạn đã xác nhận "CƯỚP CHÍNH QUYỀN" của Chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945. Vậy câu hỏi của tôi là: một chính quyền "cướp" được thì có được xem là 'chính danh' ngang bằng với chính quyền "Ngụy" VNCH của ta không?

   GIẢ NHỜI :

   -TRẨN TRỌNG KIM ( Từ điển Wikipedia )

   NGUỒN : https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Tr%E1%BB%8Dng_Kim

   TRÍCH :
   Trần Trọng Kim là thủ tướng của chính phủ Đế quốc Việt Nam (1945) được thành lập trong thời kỳ Đế quốc Nhật Bản chiếm đóng Việt Nam

   -1945, Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm thuộc địa Đông Dương.
   Vấn đề quan trọng nhất đối với quân Nhật là tìm nguồn cung ứng vật chất tại chỗ cho gần 100.000 lính Nhật, cũng như cung cấp cho việc phòng thủ nước Nhật Lúc đó, bộ máy hành chính thực dân mà Nhật kế thừa từ Pháp đã tan rã, vì thế việc thành lập bộ máy cai trị bản xứ đặt ra như một đòi hỏi cấp bách.

   -Chỉ huy quân Nhật, nghĩ rằng chỉ cần Việt Nam độc lập trên danh nghĩa và chính phủ mới của Việt Nam phải được Nhật kiểm soát chặt chẽ.

   --"nền độc lập" có những giới hạn như giống như hồi còn chế độ thuộc địa Pháp: Không có tự chủ về ngoại giao, không có quân đội, không có độc lập tài chính...
   -
   -Toàn quyền Nhật Minoda nói thẳng về bản chất sự "độc lập" của Đế quốc Việt Nam: ((Sự độc lập này là hoàn toàn ở dưới sự kiểm soát quân sự của Nhật ))

   -Một chính phủ được thành lập trong bối cảnh quân Nhật chiếm đóng như chính phủ Trần Trọng Kim,bị coi là bù nhìn, là tay sai Nhật. Và thực tế đúng là như vậy.

   -Ngày 30 tháng 03 năm 1945, Trần Trọng Kim được Nhật Bản đón từ Băng Cốc về Sài Gòn

   *Sự khống chế của Nhật Bản:
   - chính phủ bù nhìn thân Nhật, không có thực quyền và không có được sự ủng hộ của dân chúng

   - Nhật chiếm đóng đã gây ra những hậu quả tai hại cho Việt Nam như nạn đói năm Ất Dậu. Vấn đề cấp thiết nhất là việc cứu đói, nhưng chính phủ Trần Trọng Kim đã không làm được điều mình hứa hẹn,

   -Nạn đói năm Ất Dậu đã khiến gần 2 triệu người dân Việt Nam chết đói
   -Trần Văn Giàu : Nguyên nhân trận chết đói năm 1945 chủ yếu không phải là do chính phủ Trần Trọng Kim mà là do chế độ thực dân tàn bạo của Pháp – Nhật. Sự bất lực của chính phủ Trần Trọng Kim là do tính chất bù nhìn của nó.

   Đạo dụ của chính phủ Trần Trọng Kim 1945 quy định: ai phạm việc phá hoại cầu cống, đường sá, cướp phá hoặc làm hư hại kho ngũ cốc, đồ ăn, gạo, đều bị kết án tử hình. Vì đạo dụ này, nhân dân không dám kéo đi phá kho thóc để chia cho người đói, hàng chục vạn người đã chết đói ngay bên ngoài cửa những kho thóc còn đầy ắp

   Bộ Tài chính của Đế quốc Việt Nam chỉ chuyên làm một việc là gom tiền thuế của dân giao cho Nhật. Chỉ riêng trong 5 tháng tồn tại, Chính phủ Trần Trọng Kim đã nộp cho Nhật Bản khoản tiền 720 triệu đồng Đông Dương , ngang với số tiền 726 triệu do chính quyền thực dân Pháp nộp cho Nhật Bản trong 5 năm trước đó Tổng cộng trong thời gian thế chiến 2, người Việt Nam đã phải nộp cho Nhật khoản tiền là 1 tỷ 446 triệu Piastre, tương đương 14 tỷ 460 triệu Franc lúc đó[22]
   Chính phủ Trần Trọng Kim không thành lập quân đội. Bộ trưởng Bộ thanh niên Phan Anh đã thành lập đoàn Thanh niên Tiền tuyến, Thanh niên Xã hội để thực hiện công tác trị an, bảo vệ. Tuy nhiên khi Cách mạng Tháng Tám nổ ra, do nhận thấy bản chất bù nhìn của chính phủ Đế quốc Việt Nam nên lực lượng Thanh niên Tiền tuyến đã rời bỏ hàng ngũ, quay sang ủng hộ lực lượng Việt Minh, phong trào mà họ tin rằng sẽ thực sự giành được độc lập cho Việt Nam

   Xóa
  2. (TIẾP )

   Vai trò của chính phủ Trần Trọng Kim:
   - Phạm Khắc Hòe: (( Trần Trọng Kim đã hạ quyết tâm phục vụ quan thầy Nhật đến cùng…”[28].
   Phạm Xuân Ba, : "nền độc lập" của Đế quốc Việt Nam rõ ràng chỉ là giả hiệu bởi những lý do sau[44]:
   • Một nước độc lập phải có một Chính phủ được toàn dân bầu, có bộ máy Nội các, hoàn toàn độc lập. Nội các Trần Trọng Kim không do quốc hội lập ra, cũng không có hiến pháp, không được toàn dân ủng hộ. Chính phủ này không có quân đội, không có Công an, việc giữ an ninh quốc gia, tuyên truyền do quân Nhật nắm giữ.
   • Chính phủ Trần Trọng Kim đã để mặc việc quân Nhật vơ vét lương thực của người dân , gây nạn đói kinh hoàng làm chết hơn 2 triệu người
   • Câu nói cuối cùng trong bản "Tuyên cáo độc lập" của Đế quốc Việt Nam là "Chính phủ Việt Nam một lòng tin cậy lòng thành ở Nhật Bản đế quốc, quyết chí hợp tác với nước Nhật, đem hết tài sản trong nước để cho đạt được mục đích như trên”, tự điều đó cho thấy chính phủ này phải lệ thuộc chặt chẽ vào Nhật Bản
   • Ngày 25/8/1945, Bảo Đại đã đọc Tuyên ngôn Thoái vị . Bảo Đại nói: “Trẫm muốn làm dân một nước độc lập, hơn làm Vua một nước bị trị”. Câu nói này chứng tỏ Bảo Đại thừa nhận trước đó nước Việt Nam chưa có được độc lập, và chính Bảo Đại đã “khai tử” bản Tuyên ngôn Độc lập giả hiệu mà ông phải đọc từ sức ép của Nhật.
   Phạm Khắc Hòe; Các bộ trưởng có thiện chí đều xin từ chức. Chính phủ Trần Trọng Kim không thể tồn tại được. Kim có muốn duy trì nó cũng không được. Ông đành ấm ức chấp nhận thực tế phũ phàng chứ không phải tự nguyện nhường quyền cho Việt Minh.
   Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập sau cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 là kết quả của cuộc đấu tranh lâu đài, gian khổ, đầy hy sinh của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Pháp, Nhật và tay sai, chứ đâu phải là một chính phủ chuyển tiếp êm thấm. Càng không phải là nhờ thiện chí của ông Thủ tướng Trần Trọng Kim!

   Sự bất lực trước thời cuộc :
   -Đa số quần chúng tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với sự "độc lập" do quân đội Nhật dựng nên
   Trần Trọng Kim: việc chống Pháp chỉ có Việt Minh mới làm nổi.

   Xóa
  3. TÁI BÚT :

   -Con người tử tế và có lương tri sẽ kinh tởm tột độ về sự độc ác ,trơ chẽn và dối trá của những kẻ như ngụy già .Cái mà mi gọi là (( chính phủ Trần Trọng Kim )) thực tế chỉ là tay sai của quân xâm lược Pháp -Nhật .Thủ phạm gây ra nạn đói làm chết trên 2 triệu đồng bào của mi.

   Và nếu như không có sự kiện cái mi dè bỉu là ((cướp )) ,thực chất là ((cướp chính quyền từ tay lũ xâm lược và bọn tay sai )) để phá kho thoc cứu đói cho dân thì số người chết đói sẽ không dừng lại ở trên 2 triệu người .

   -Mi càng nói thì bản chất ngụy quân dối trá ,hèn hạ ,độc ác của mi càng được minh chứng

   Xóa
 53. TRẢ LỜI Nặc danh01:43 16 tháng 11, 2018( NGỤY GIÀ XẢO TRÁ HÈN HẠ )

  -Con linh cẩu già thừa dịp thợ săn đi vắng mấy hôm nên lẻn vào nhà rú rít tung xú uế

  -Lại giả vờ :(( Tôi lâu nay chỉ đứng ngoài theo dõi quí vị tranh cãi))

  1- Chính Việt Cộng các bạn đã xác nhận "CƯỚP CHÍNH QUYỀN" của Chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945. Vậy câu hỏi của tôi là: một chính quyền "cướp" được thì có được xem là 'chính danh' ngang bằng với chính quyền "Ngụy" VNCH của ta không?

  GIẢ NHỜI :

  -TRẨN TRỌNG KIM ( Từ điển Wikipedia )

  NGUỒN : https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Tr%E1%BB%8Dng_Kim

  TRÍCH :
  Trần Trọng Kim là thủ tướng của chính phủ Đế quốc Việt Nam (1945) được thành lập trong thời kỳ Đế quốc Nhật Bản chiếm đóng Việt Nam

  -1945, Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm thuộc địa Đông Dương.
  Vấn đề quan trọng nhất đối với quân Nhật là tìm nguồn cung ứng vật chất tại chỗ cho gần 100.000 lính Nhật, cũng như cung cấp cho việc phòng thủ nước Nhật Lúc đó, bộ máy hành chính thực dân mà Nhật kế thừa từ Pháp đã tan rã, vì thế việc thành lập bộ máy cai trị bản xứ đặt ra như một đòi hỏi cấp bách.

  -Chỉ huy quân Nhật, nghĩ rằng chỉ cần Việt Nam độc lập trên danh nghĩa và chính phủ mới của Việt Nam phải được Nhật kiểm soát chặt chẽ.

  --"nền độc lập" có những giới hạn như giống như hồi còn chế độ thuộc địa Pháp: Không có tự chủ về ngoại giao, không có quân đội, không có độc lập tài chính...
  -
  -Toàn quyền Nhật Minoda nói thẳng về bản chất sự "độc lập" của Đế quốc Việt Nam: ((Sự độc lập này là hoàn toàn ở dưới sự kiểm soát quân sự của Nhật ))

  -Một chính phủ được thành lập trong bối cảnh quân Nhật chiếm đóng như chính phủ Trần Trọng Kim,bị coi là bù nhìn, là tay sai Nhật. Và thực tế đúng là như vậy.

  -Ngày 30 tháng 03 năm 1945, Trần Trọng Kim được Nhật Bản đón từ Băng Cốc về Sài Gòn

  *Sự khống chế của Nhật Bản:
  - chính phủ bù nhìn thân Nhật, không có thực quyền và không có được sự ủng hộ của dân chúng

  - Nhật chiếm đóng đã gây ra những hậu quả tai hại cho Việt Nam như nạn đói năm Ất Dậu. Vấn đề cấp thiết nhất là việc cứu đói, nhưng chính phủ Trần Trọng Kim đã không làm được điều mình hứa hẹn,

  -Nạn đói năm Ất Dậu đã khiến gần 2 triệu người dân Việt Nam chết đói
  -Trần Văn Giàu : Nguyên nhân trận chết đói năm 1945 chủ yếu không phải là do chính phủ Trần Trọng Kim mà là do chế độ thực dân tàn bạo của Pháp – Nhật. Sự bất lực của chính phủ Trần Trọng Kim là do tính chất bù nhìn của nó.

  Đạo dụ của chính phủ Trần Trọng Kim 1945 quy định: ai phạm việc phá hoại cầu cống, đường sá, cướp phá hoặc làm hư hại kho ngũ cốc, đồ ăn, gạo, đều bị kết án tử hình. Vì đạo dụ này, nhân dân không dám kéo đi phá kho thóc để chia cho người đói, hàng chục vạn người đã chết đói ngay bên ngoài cửa những kho thóc còn đầy ắp

  Bộ Tài chính của Đế quốc Việt Nam chỉ chuyên làm một việc là gom tiền thuế của dân giao cho Nhật. Chỉ riêng trong 5 tháng tồn tại, Chính phủ Trần Trọng Kim đã nộp cho Nhật Bản khoản tiền 720 triệu đồng Đông Dương , ngang với số tiền 726 triệu do chính quyền thực dân Pháp nộp cho Nhật Bản trong 5 năm trước đó Tổng cộng trong thời gian thế chiến 2, người Việt Nam đã phải nộp cho Nhật khoản tiền là 1 tỷ 446 triệu Piastre, tương đương 14 tỷ 460 triệu Franc lúc đó[22]
  Chính phủ Trần Trọng Kim không thành lập quân đội. Bộ trưởng Bộ thanh niên Phan Anh đã thành lập đoàn Thanh niên Tiền tuyến, Thanh niên Xã hội để thực hiện công tác trị an, bảo vệ. Tuy nhiên khi Cách mạng Tháng Tám nổ ra, do nhận thấy bản chất bù nhìn của chính phủ Đế quốc Việt Nam nên lực lượng Thanh niên Tiền tuyến đã rời bỏ hàng ngũ, quay sang ủng hộ lực lượng Việt Minh, phong trào mà họ tin rằng sẽ thực sự giành được độc lập cho Việt Nam


  Trả lờiXóa
 54. Nặc danh03:30 16 tháng 11, 2018

  TÁI BÚT :

  Và nếu như không có sự kiện cái mi dè bỉu là ((cướp )) ,thực chất là ((cướp chính quyền từ tay lũ xâm lược và bọn tay sai )) để phá kho thoc cứu đói cho dân thì số người chết đói sẽ không dừng lại ở trên 2 triệu người .
  ----------------------------------------------------------
  Xin chào quí vị còm sĩ.tôi thỉnh thoảng mới vào đọc trang này,thấy vẫn sôi nổi đông khác như ngày nào.tôi thấy các quí vị Nặc danh đặt câu hỏi rất hay.tôi cơ bản cũng rất đồng ý với ý kiến của ông/bà Nặc trên là nhờ 'Cướp chính quyền" nên đã cứu sống được 2 triệu người.như thế là chính quyền "cướp' đã lập công chuộc tội nên cũng có thể du di giảm án cho cái tội... "cướp" ! đến đây thì tôi chợt nhớ là hồi mới chấm dứt 20 năm Nội chiến VN năm 1975 thì miền Nam VNCH của ta có để lại 16 tấn vàng cho chính quyền miền Bắc thống nhất đất nước.và nhờ 16 tấn vàng đấy đã giúp cho cả nước thoát khỏi nạn đói hơn 10 năm do bị Mỹ cấm vận tơi bời hoa lá cành.
  Do đấy,theo tôi thì nhờ 16 tấn vàng của miền Nam ruột thịt VNCH đã cứu cà dâb nước sống sót sau 10 năm cấm vận,nên xét về công trạng thì VNCH dù "thua" nhưng vẫn có công và chính danh hơn chính quyền CS miền Bắc dù mang tiếng là "cướp" mà chỉ cứu được có vỏn vẹn 2 triệu người??như thế thì miền Nam ruột thịt VNCH có xứng đáng được vinh danh không thay vì cứ mãi bị dìm hàng là "ngụy này, ngụy nọ"?? Chào trân trọng quí vị Việt Cộng !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. TRẢ LỜI (Nặc danh09:09 16tháng11,2018 mà thực ra là NGỤY GIÀ hèn hạn xảo trá ):

   -Hôm nay lại ((tôi thỉnh thoảng mới vào đọc trang này))!
   Không sao ,đã ((ngụy )) thì phải xảo trá

   1-Ngụy già :((tôi cơ bản cũng rất đồng ý với ý kiến của ông/bà Nặc trên là nhờ 'Cướp chính quyền" nên đã cứu sống được 2 triệu người))

   GIẢ NHỜI :

   -Ta không nói thế !
   Ta nói ((Con người tử tế và có lương tri sẽ kinh tởm tột độ về sự độc ác ,trơ chẽn và dối trá của những kẻ như ngụy già .Cái mà mi gọi là (( chính phủ Trần Trọng Kim )) thực tế chỉ là tay sai của quân xâm lược Pháp -Nhật .Thủ phạm gây ra nạn đói làm chết trên 2 triệu đồng bào của mi.

   Và nếu như không có sự kiện cái mi dè bỉu là ((cướp )) ,thực chất là ((cướp chính quyền từ tay lũ xâm lược và bọn tay sai )) để phá kho thoc cứu đói cho dân thì số người chết đói sẽ không dừng lại ở trên 2 triệu người )).
   Và ta nhấn mạnh ((Mi càng nói thì bản chất ngụy quân dối trá ,hèn hạ ,độc ác của mi càng được minh chứng))

   2-Ngụy già :((chính quyền "cướp' đã lập công chuộc tội nên cũng có thể du di giảm án cho cái tội... "cướp"))

   GIẢ NHỜI :

   -((Ta ((cướp )) chính quyền khỏi tay lũ xâm lược Nhật và bọn tay sai bù nhìn đang giết hại cả dân tộc ta thì ta mang ((tội )) gì hả mi ?))

   3-Ngụy già ((20 năm Nội chiến VN )):

   GIẢ NHỜI :

   -((Nội chiến )) với một bên là Việt Nam dân chủ cộng hòacùng mặt trận giải phóng miền Nam với bên kia là Mĩ và 4 nước Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Thái Lan và Philippines tham gia trực tiếp .Thôi thì cứ tạm gọi họ là ((khách du lịch)) thì thấy số khách chết vì ((không hợp thủy thổ )) cùng với chủ nhà VNCH đưa đón khách tham quan là ~346.000-412.000.
   Tổng số bị thương do ((chơi súng )) 1.490.000(Chưa kể khách Hoàng gia Lào).Riêng khách du lịch Mĩ sang VN 541.933 người thì chết: 58.209 và 2.000 Mất tích

   Theo CHIẾN TRANH VIỆT NAM (Từ điển Wikipedia -Mĩ )

   NGUỒN :https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam

   Xóa
  2. ( TIẾP THEO )

   3-NGỤY GIÀ :((miền Nam VNCH của ta có để lại 16 tấn vàng cho chính quyền miền Bắc thống nhất đất nước))

   GIẢ NHỜI :

   -((để lại ))? Tốt quá nhỉ ?Hay là không mang đi được !Nguyễn văn Thiệu thề không đội trời trung với Cộng sản nhưng lại ((để lại 16 tấn vàng cho chính quyền miền Bắc thống nhất đất nước.))
   -Thôi chết ,ngụy già sáng tác lịch sử quá đà nên thành ra ....tố cáo Tổng Thiệu là tình báo cao cấp của ...Cộng sản mất rồi

   16 TẤN VÀNG CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA :

   NGUỒN CHÍNH THỐNG CỦA MẼO:https://vi.wikipedia.org/wiki/16_t%E1%BA%A5n_v%C3%A0ng_c%E1%BB%A7a_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a

   -Kế hoạch dùng 16 tấn vàng để mua vũ khí
   Để cứu vãn sự sụp đổ hoàn toàn hay ít ra cũng làm chậm nó, từ đầu tháng 4, khi hy vọng được Mỹ viện trợ khẩn cấp đã gần như không còn, Thiệu đã lập một kế hoạch khác để vay tiền cho VNCH.

   -Nguyễn Tiến Hưng đề nghị dùng vàng dự trữ để mua vũ khí và đề xuất chuyển tiền ra nước ngoài. Số vàng dự trữ lúc đó còn 16 tấn được giao cho Thống Đốc Ngân hàng Quốc gia Lê Quang Uyển phụ trách chuyển ra ngoại quốc để thế chấp. Ông Uyển lập tức liên lạc với các hãng hàng không TWA, Pan Am và Hãng bảo hiểm Lloyd's ở Luân Đôn. Nhưng thông tin bị lộ ra ngoài. Ngày 5 tháng 4, một số tờ báo nước ngoài đã bắt đầu đăng tải những bản tin sốt dẻo đó, với sự ám chỉ về một âm mưu chiếm đoạt của Thiệu.[4] Các tờ báo lớn có phóng viên thường trú tại Sài Gòn đưa tin "tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chuẩn bị mang 16 tấn vàng ra khỏi Việt Nam". Không chỉ BBC, AP, mà nhiều tờ báo khác như Los Angeles Times lúc đó cũng đăng tin. Báo chí Việt Nam Cộng hòa cũng đưa tin về sự kiện này.

   -Kế hoạch chuyển vàng đi Thụy Sĩ vì thế đã bị vỡ. Các hãng hàng không và bảo hiểm quốc tế từ chối phi vụ này vì sợ bị dư luận chỉ trích.

   Đại sứ Mỹ Graham Martin can thiệp để giúp chuyển vàng đi. Thiệu đồng ý.Sáng ngày 25 tháng 4, một chiếc máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhứt sẵn sàng bốc 16 tấn vàng ra khỏi Việt Nam .

   Kế hoạch chuyển vàng bất thành:

   Ngày 27 tháng 1 năm 1976, cựu đại sứ Martin đã giải trình trước Quốc hội Mỹ về chuyện 16 tấn vàng:

   "...Những sắp xếp tạm thời đã được thực hiện để chuyển số vàng dự trữ của Việt Nam cộng hòa sang Ngân hàng Bank of International Settlement (BIS) ở Basel bên Thụy Sĩ nhằm có thể làm thế chấp cho một khoản vay mua đạn dược tại châu Âu. Khi tin này lộ ra thì không có cách nào chở vàng đi bằng đường hàng không thương mại được nữa.
   "Bởi vậy đã có những sắp xếp tiếp theo để chuyển nó sang tài khoản (của Việt Nam cộng hòa - NV) tại Ngân hàng Dự trữ liên bang ở New York.
   "Chẳng may, đang khi có sự chậm trễ về phía Hoa Kỳ trong việc tìm kiếm nguồn bảo hiểm (cho việc chuyên chở số vàng) thì tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ra đi. Ông phó thủ tướng (Nguyễn Văn Hảo) và tổng trưởng tài chính đã không xin được phép của tân tổng thống (Trần Văn Hương) để chuyển số vàng này đi..

   4-NGỤY GIÀ :((và nhờ 16 tấn vàng đấy đã giúp cho cả nước thoát khỏi nạn đói hơn 10 năm do bị Mỹ cấm vận tơi bời hoa lá cành.))

   GIẢ NHỜI :

   -Ngày xưa ngụy già đi học sĩ quan tâm lý chiến chắc chắn môn toán học bị điểm 0 .Năm 1975 16 tấn vàng trị giá 120 triệu USD thời điểm đó ,dân số VN khi ấy khoảng 50 triệu .Lấy 120 triệu chia cho 50 triệu thì mỗi người dân được 2,4 USD

   Giàng ơi ,30 năm từ trước 1975 đây người miền Bắc không biết trồng lúa ,không làm nổi cái gì nên chết đói sạch sẽ .Sau năm 75 mỗi người có 2,4 USD DO VNCH tốt bụng ((để lại )) nên ăn suốt 10 năm lại còn đánh Tàu ,tiêu diệt Khơ me đỏ và sau 22 năm sau ,tức năm 97 khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mĩ thì lại thực hiện theo yêu cầu của Mĩ là trả cho Mĩ số tiền 140 triệu USD mà ..VNCH vay CỦA Mĩ

   QUAN HỆ VIỆT MĨ -(Từ điển WIkipedia Mĩ )

   NGUỒN :https://vi.wikipedia.org/wiki/Quan_h%E1%BB%87_Hoa_K%E1%BB%B3_%E2%80%93_Vi%E1%BB%87t_Nam

   TRÍCH :
   -Năm 1997, Việt Nam đồng ý trả cho Mỹ khoản nợ trị giá 140 triệu USD mà Việt Nam Cộng hòa đã vay

   -

   Xóa