Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

KHÔNG CÓ TỪ “LO SỢ” TRONG CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG XÉT LẠI LỊCH SỬ


PGS.TS, Đại tá Nguyên Hà
Cuộc đấu tranh chống xét lại lịch sử trên không gian mạng cũng như trên các phương tiện báo chí, truyền thông đã và đang thu được nhiều thắng lợi bước đầu rất quan trọng.
Có thể kể ra, trước hết nó đã thức tỉnh đông đảo quần chúng nhân dân - chủ thể chân chính sáng tạo nên lịch sử nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, làm sai lệch bản chất lịch sử Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, xuyên tạc bản chất “Sự kiện Gạc Ma - 1988”, bôi nhọ nhằm “hạ bệ” các nhân vật lịch, các anh hùng liệt sĩ xả thân vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc của các thế lực phản động và cơ hội chính trị ở cả trong và ngoài nước. Tiếp đến, thắng lợi của cuộc đấu tranh này đã góp phần bảo vệ những thành quả cách mạng, góp phần ổn định tư tưởng chính trị, văn hóa, trật tự an toàn xã hội; cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp Đảng, Nhà nước nắm bắt, xử lý vấn đề xét lại lịch sử của các tổ chức, cá nhân giả danh yêu nước đã và đang tiến hành. Một thắng lợi không thể không đề cập, đó là từ thực tiễn đấu tranh đã góp phần nâng cao trí tuệ, kỹ năng, phương pháp, bản lĩnh và ý chí cách mạng cho đội ngũ đấu tranh chống xét lại lịch sử trên không gian mạng.
Thắng lợi trên, sở dĩ mới là thắng lợi quan trọng bước đầu, là bởi những kẻ tiến hành mưu đồ, thủ đoạn xét lại lịch sử cùng những sản phẩm chứa đựng nội dung xét lại lịch sử của chúng chưa bị xử lý hoặc xử lý chưa triệt để. Chẳng hạn như việc bỏ từ “ngụy” trong bộ Lịch sử 15 đã làm sai lệch bản chất Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giai đoạn 1954 - 1975. Việc cố tình bỏ từ “trước” trong mệnh lệnh “Không được nổ súng trước” thành cái mệnh lệnh “Không được nổ súng!”, đã làm sai lệch bản chất “Sự kiện Gạc Ma - 1988” rồi quy chụp cho người đứng đầu quân đội vào thời điểm xảy ra sự kiện, đi đến quy chụp cho Đảng, Nhà nước ta là “hèn với giặc”, bán rẻ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc vv...
Mặt khác, việc đánh giá thắng lợi bước đầu rất quan trọng còn mang ý nghĩa tạo cơ sở, điều kiện cho chặng đường đấu tranh tiếp theo. Bởi hiện nay, các thế lực chủ trương xét lại lịch sử dân tộc và cách mạng đang điên cuồng tiến hành nhiều thủ đoạn rất thâm độc, tinh vi, xảo quyệt. Chúng triệt để sử dụng chiêu trò “đánh tráo khái niệm”, bớt xén, thêu dệt, lấy cái bộ phận thay cho toàn thể, lấy cái cá biệt thay cho cái phổ biến và ngược lại để “đánh lận con đen”, đánh lừa quần chúng yêu nước như: Để bảo vệ cho việc bỏ từ “nguỵ” trong bộ Lịch sử 15 tập, ngoài những luận điệu mà chúng đã làm, tiếp tục làm, thì chúng triệt để khai thác cái gọi là “gọi tên theo văn cảnh”, bằng cách dẫn sự kiện Hội nghị Paris về lập lại hoà bình cho Việt Nam, với sự tham gia của “Việt Nam cộng hoà” với tư cách là 1 bên đàm phán, để thực hiện chiêu trò “được quốc tế công nhận” để “chính danh hoá” thực thể nguỵ quyền tay sai do Mỹ dựng lên nhằm ngụy biện cho việc bỏ từ “ngụy” trong ghi chép lịch sử dân tộc giai đoạn 1954 - 1975. Đối với cuốn sách “Gạc Ma - vòng tròn bất tử”, chúng đã và đang áp dụng mọi thủ đoạn để bảo vệ cho cuốn sách “dị tật” xuyên tạc lịch sử này. Trong đó điên cuồng nhất là Nguyễn Văn Phước, Tổng giám đốc First New - Trí Việt, chủ mưu của cuốn sách. Nguyễn Văn Phước đã “lập trình” cho sự ra đời “Gạc Ma - vòng tròn bất tử” từ việc thu thập tài liệu, biên soạn, xuất bản, phát hành, bán bản quyền cho một nhà xuất bản ở Mỹ như mọi người đã biết. Khi cuốn sách bị cộng đồng lên án, dẫn tới bị cơ quan chức năng yêu cầu thu hồi, đình chỉ phát hành, thì Nguyễn Văn Phước cùng nhóm biên soạn và những người cổ suý cho cuốn sách vẫn tiếp tục PI, tiếp tục bán, tặng để phổ biến dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong bài viết mới đây, Nguyễn Văn Phước còn đánh tráo bản chất sự kiện “Gạc Ma - 1988” trong bài viết: Hãy dũng cảm khi còn tại chức!” bằng luận điệu “cuốn sách linh thiêng!!!” để hòng lừa bịp cộng đồng, bởi lẽ, sự linh thiêng ở đây thực chất là của sự kiện lịch sử “Gạc Ma - 1988” chứ không phải là của bản thân cuốn sách “dị tật” với nhiều tình tiết phản ánh sai lệch về sự kiện lịch sử mà Nguyễn Văn Phước cùng nhóm biên soạn đã cho ra đời. Thế đó các bạn ạ!
Còn một vấn đề rất quan trọng cần đề cập trong bài viết này theo yêu cầu của tiêu đặt ra, là không có từ “LO SỢ”trong cuộc đấu tranh chống xét lại lịch sử. Sự không lo sợ trong cuộc đấu tranh này, được bắt nguồn từ công lý, chính nghĩa. Cộng đồng yêu nước đích thực của chúng ta đã chứng kiến sự quả cảm của những người đi tiên phong trong cuộc đấu tranh thuộc đủ các thành phần xã hội: Công nhân, nông dân, trí thức, công chức, các cựu chiến binh, quân nhân tại ngũ... Nổi lên như Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Thiếu tướng Hoàng Kiền, cựu chiến binh Sơn Thanh, Trần Ngơ, Bùi Gia Việt, Nguyễn Thống, Nguyễn Quang Thiệu, Trần Văn Lịch; nhóm “Tổ quốc trên hết” của Thượng tá Trịnh Hoài Nam, Phùng Út Hà; Hoàng Ngân Thương cùng Googletienlang; những người dân bình thường như Nguyễn Trọng Nghĩa, Ngô Long, Long Le, Trần Văn Đức, Trần Minh Mẫn, Phan Hồ Hải, Trần Quang Cường, Bông Dừa Trắng, Tuấn CA Trưởng và nhiều người khác nữa. Họ đã từng phải đối mặt với mọi thủ đoạn bôi nhọ, đe dọa, xuyên tạc, cả cạm bẫy mà các thế lực xét lại lịch sử chống phá họ giăng ra. Họ đã dũng cảm không hề “LO SỢ” trong cuộc đấu tranh vì sự thật lịch sử, vì một lẽ đơn giản là họ có lòng yêu nước chân chính gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội.
Hiện tại và tương lai, cuộc đấu tranh chống xét lại lịch, không khó để dự đoán là còn rất cam go, phức tạp... Vì vậy để giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh này, mong rằng cộng đồng yêu nước chân chính chúng ta không chỉ ủng hộ những người quả cảm, đi tiên phong như đã nêu trên, mà cần dấn thân, sát cánh cùng họ, nhân lên sức mạnh của công lý, chính nghĩa đảm bảo cho cuộc đấu tranh vì chân lý, vì sự thật lịch sử đi tới thắng lợi cuối cùng. Qua đó góp phần bảo vệ, phát triển thành quả cách mạng; bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất dân tộc và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta./.

PGS.TS, Đại tá Nguyên Hà
======
Google.tienlang xin bổ sung
Vâng, đúng là KHÔNG CÓ TỪ “LO SỢ” TRONG CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG XÉT LẠI LỊCH SỬ!
Nhưng chúng ta không được chủ quan.
Google.tienlang xin chép về đây ý kiến của bác Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nick Tuan Nguyen ở nhà của Thương tại bài về chị Nguyên Thị Ngọc Hiếu xuyên tạc Lịch sử để nhắc nhở mọi người về cuộc chiến chống DBHB.
----
Tuan Nguyen Một đất nước muốn phát triển bền vững bao giờ cũng cần sự thật và luôn bảo vệ sự thật. Tôi ủng hộ bài viết trên và yêu cầu chủ trang Giải độc chính trị cần rút kinh nghiệm nghiêm túc, bởi vì mọi sự xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật dù nhỏ hay lớn đều là nã đạn vào quá khứ, là xét lại lịch sử sử một cách nguy hiểm. 
Đáng tiếc ngày nay đã và đang hình thành trào lưu này mà đau lòng nhất lại chính những nhà mang danh là sử gia, sử học. Họ xét lại có chủ đích, đi từng bước, với nhiều thủ đoạn tinh vi thâm độc, họ làm chúng ta mất cảnh giác và khi phát hiện ra thì hậu quả thật tai hại, khó lường ...
Không biết từ bao giờ Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước lại trở thành Cuộc chiến tranh VN , chế độ ngụy họ biến thành chính danh chế độ VNCH, Mỹ xâm lược VN thành kẻ đi giúp đỡ và miền Bắc thành kẽ đi xâm lược miền Nam, và gần đây Dương Trung Quốc còn dám cả gan nói Pháp không xâm lượcVN. Thật đáng hổ thẹn cho những người như vậy họ đổi trắng thay đen đảo lộn phải trái , xoá nhoà lịch sử ...
Một hành động đã đến lúc cần báo động đỏ và hễ ai là người VN yêu nước cần phải có trách nhiệm vạch trần, lên án và kiên quyết không để cho CN xét lại tồn tại. Bài học ở Liên Xô không thể để xảy ra ở VN, chúng ta không cho phép phủ nhận thành quả cách mạng mà biết bao con người đã hy sinh mới giành được.
=======

Mời xem bài liên quan:
23. Gửi nhóm lật sử: MỘT VỊ TƯỚNG VIỆT NAM TIẾT LỘ SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ “HẢI CHIẾN HOÀNG SA” 1974
25. Chống lật sử: HÃY GIỮ VỮNG Ý CHÍ CHIẾN ĐẤU…
26. Bằng chứng không thể chối cãi: NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG CHƯA BAO GIỜ TỪ BỎ GIẤC MƠ PHỤC DỰNG CỜ VÀNG BA QUE!
32. Gửi nhóm lật sử: Không thể xuyên tạc giá trị lịch sử của Chiến thắng 30/4/1975
33. Gửi nhóm lật sử: Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn và Trung tướng Nguyễn Quốc Thước trả lời trên Kênh QPVN: VÌ SAO LỊCH SỬ CHIẾN THẮNG 30-4 VẪN BỊ XUYÊN TẠC?

35. Nhân dịp 30/4: CÙNG NHÓM LẬT SỬ NGHE LẠI DIỄN VĂN TỪ CHỨC CỦA NGUYỄN VĂN THIỆU ...
36.
Phần 1. CÙNG NHÓM LẬT SỬ ĐỌC CUỐN SÁCH “NHỮNG BÍ MẬT VỀ CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM...” CỦA ÔNG CỐ VẤN BỘ QUỐC PHÒNG MỸ ...

38. Video BÀI GIẢNG LỊCH SỬ CỦA MỘT BÀ MẸ NAM BỘ CHO NHÓM NGỤY SỬ
Về ông Trần Công Trục:

19 nhận xét:

 1. TIÊN SƯ CÁI BỌN BA QUE

  Có một lũ già ngu hơn lợn
  Não toàn giòi mặt chó nhơn nhơn
  Nhân cách uốn lượn giống lươn
  Bẻ cong lịch sử, bố tương vỡ mồm

  Chường mặt chó ra điều nhân sỹ
  Vẻ đau thương vận bĩ quốc gia
  Ngu hơn lợn – ngỡ tinh hoa
  Được lời nịnh thối – ngỡ là ông sao.

  Thằng hán nôm núp trang bô sít
  Chuyên bới phân, móc đít ra soi
  Chê rằng phân rất lắm giòi
  Lại khen bên Mỹ ít giòi ít phân.
  Tụ tập nhau 72 nhân sỹ
  Giở trò ma chữ ký nhân dân
  Không ngờ bị Bần Cố Nông
  Chơi cho một vố ọc phân lên mồm.

  Thằng răng vổ viết “bên thắng cuộc”
  Một lũ ngu vớ được xít xoa
  Đéo biết rằng nó ba hoa
  Bốn mươi phần nó bịa ba chín phần
  Nó tính chuyện bẻ cong lịch sử
  Trắng thành đen, thiện ác đổi thay
  Đảo luân lộn lý cho tày
  Da mặt thằng vổ chắc dày hơn mông.

  Có thằng trước nhà văn quân đội
  Rửng rưng vào nói tội gì đâu
  Chẳng qua trong lúc đánh nhau
  Đòn tra tấn giã lên đầu tù nhân
  Là biện pháp khảo tra tin tức
  Có chi mà so sánh cân đo
  Địt con mẹ, khốn nạn chưa
  Núi xương với nó vẫn chưa là gì.

  Nhà thơ Chí chuyên làm thơ cứt
  Thơ đéo gì ý thức lang băm ?
  Đéo gì giẻ rách, tâm thần ?
  “Muốn mang hồ”, “vác sông Hồng” là sao ?
  Ngồi đáy giếng “Ếch” chê đất nước
  Đất nước buồn lại bị ruồi bu
  Ruồi đây là những đứa ngu
  Vui hơn ngày trước lại tru là buồn.

  Đứa bá láp thích thơ năm chữ
  Trình như lồn, nhân cách hố phân
  Viết thơ tỏ vẻ ân cần
  Dặn dò giới trẻ chớ nhầm đường đi
  Nó nhất quyết biểu tình Tung Quắc
  Đề phòng khi nhà nước đớn hèn
  Năm 79 mày có xem ?
  Khựa sang là múc, hèn con mẹ mày.
  “Lại nói về chiến tranh” quá khứ
  Chuyện trong rừng thanh nữ thủ dâm
  Viết xong kết luận cái rầm
  Để cho đỡ chết khỏi cần đánh nhau
  Nó kết luận đéo cần chính nghĩa
  Đéo cần chi giải phóng quê hương
  Để cho nước đỡ tang thương
  Rõ phường khốn nạn, rõ phường vô ơn.

  ………………………………

  Đấy, nhân sỹ đấy! Còn nhiều nữa để dành viết sau.

  Nhân sỹ cái con bà chúng nó
  Rặt một bầy chó má ngựa trâu
  Ngu si toàn cứt trong đầu
  Huyênh hoang, khốn nạn chó đâu sánh bằng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. TIÊN SỰ TỤI PHẢN ĐỘNG GIẢ DANH ((YÊU NƯỚC ))

   Hôm qua có đám biểu…tình
   Lôi thôi lếch thếch quá thằng ăn xin
   Giáo sư cũng có dăm thằng
   Luật sư dăm chú, lại đèo nhà văn
   Nhà báo..viết láo dua
   Láo nha láo nháo phường chèo cũng thua

   Bám đuôi theo con mụ nặc nô
   Người em thơm thế cái gì cũng thơm
   Em hô Tàu – Việt tương nhau
   Cả bầy xúm lại;;; Zô đi- đừng hèn

   Ngày xưa anh chỉ dạng quèn
   Tiền tài chẳng có, có mồm để ăn
   Về hưu chẳng có ai chơi
   Buồn tình anh dựng băng rôn giữa đường
   Miệng hô đả đảo, tay sờ ví da
   Ngày mai thằng Mặc ló ra
   Ắt là sẽ có vài bài tụng ca
   Tiền vào đến mấy trăm đô
   Tiêu rồi anh lại băng rôn giữa đường

   Ngày xưa nhà nước gọi quân
   Anh lo cụt giống nên chui chuồng gà
   Viết dăm quyển sách gọi là
   xem chừng cũng có vài người đọc qua
   Đến giờ tuổi đã xế chiều
   Thông minh chưa trải mà ngu càng già
   Bám đuôi cái lũ bất tài
   Muốn làm cách mạng, muốn làm vĩ nhân
   Quê choa giỏi lắm nhân tài
   Choa đây cũng hóa tượng đài cho xem

   Giáo sư tiến sĩ học nhiều
   Học xong loạn óc, vẽ vời linh tinh
   Vẽ mình như bậc anh hùng
   Mong thằng Nhà nước ném moi ( tôi) vô tù
   Vô tù mở lớp tuyên truyền
   Cách mềnh từ đó mà ra ầm ầm

   Trâu quỳ, Chợ QUán đắt hàng
   Vĩ nhân cứ gọi vô đây ào ào
   Mở chi bộ Đảng tập trung
   Ngày mai tổng thống xứng tầm năm châu
   Cũng cầu cái chú Ba Tầu
   Uýnh thì uýnh mẹ cho tao được nhờ
   nếu không tao tưới máu ra
   Có thằng chết ngất chớ kêu tao..khùng

   Xóa
  2. "ba que" --> Quốc kỳ miền Nam VNCH, Long Tinh Kỳ nhà Nguyễn
   "Ngụy" --> chính danh VNCH (Sử VN toàn tập)

   @Nặc: Tôi thấy Bạn có vẻ mất bình tĩnh và lòng còn nhiều thù hận với VNCH lắm. Đã Hòa hợp hòa giải dân tộc rồi mà sao vẫn còn thù dai như thế là không nên Bạn ạ. Chào đoàn kết!

   Mong ước Việt Nam

   Nhớ năm xưa:
   Nội Chiến VN - máu và nước mắt,
   Nam, Bắc phân tranh, chia cắt đôi bờ.
   Hòa bình về ta đi giữa rừng cờ,
   Cờ phất phới nhưng lòng người trăm mối.

   Đất nước ta vẫn chìm trong tăm tối,
   Áp bức, bất công, đạo đức suy đồi.
   Bốn ba năm, vẫn như "trẻ nằm nôi",
   Cờ Đỏ, Vàng vẫn nước lửa chưa thôi!

   Ước mong sao:
   Một sớm hừng đông Vàng, Đỏ mây trời,
   Ta ngất ngây đi giữa ngàn gió mới,
   Nước Việt Nam có Tự Do, Dân Chủ,
   Đất thanh bình, Cờ Vàng in bóng xưa!
   (Phan Hải Phú)

   Xóa
  3. Quốc kỳ miền Nam VNCH-TAM CÔN XUYÊN DIỆP (chơi chữ xỏ lá ba que)
   Chính sử VNCH -Ngụy sử do một nhúm cơ họi ,xét lại viết ra .

   1 -@Nặc: Tôi thấy Bạn có vẻ mất bình tĩnh
   GIẢ NHỜI :
   -Đã nói bao nhiêu lần là ta ((không bạn với bọn ba que )).Ngụy già không biết nhục à mà vãn cứ gọi ta là ((bạn )) và lại còn ((thân mến )) hay nhăn nhở cười nữa .
   -Căn cứ vào đâu mà ngụy già kết luận ta ((mất bình tĩnh )),ta khẳng định là chính lão mới là kẻ ((mất bình tĩnh )).
   Để chứng minh cho lời ta nói thì chỉ cần đọc những còm của ta và lão .
   Trước nay mỗi lời lão nói ra đều là một lời nói dối ,xuyên tạc,lập lờ đánh lận sự thật -điều mà tất cả những đứa chống cộng như lão đưa nào cũng làm và coi đó như là thủ đoạn đấu tranh hữu hiệu .
   Vì như mạng Wikipedia trích TBT Lê Duẩn ((Ta đánh Mỹ là ĐÁNH CẢ cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại, đánh cho cả bọn xét lại đang đâm vào lưng ta)) Thì lão ngụy già và những kẻ như lão bỏ chữ ((ĐÁNH CẢ )) đi làm sai lệch bản chất câu nói nhằm vu không cho TBT lê Duẩn .Rồi ngay sau đó lão và những kẻ như lão bịa ra cây nói ((nổi tiếng )) của GôBaChốp ((Cs chỉ biết tuyên truyền và dối trá )).\Nhưng sự thật thì mạng wikipedia của Mĩ khi viết về Gôp ba chốp không có trsich dẫn câu nói ((nổi tiếng đó )) vì đơn giản nó chỉ là sản phẩm bịa đạt của lũ xỏ lá ba que .Và rồi một lô những sự bịa đăt của lão và đồng bọn mà người ta chỉ cần lên mạng gõ google vào wikepidia của Mĩ là biết đúng hay sai.
   Ngụy già ,anh em ta và lão đâu phải mới gặp nhau? Gặp ai lão phản biện không nổi,lão điên cuồng viết hàng trang giấy những câu không có chính tả ,dấu chấm hỏi chửi bới cuồng loạn ,rồi lôi hết tông chi họ hàng người ta,kể cả chủ trang ra mà chửi bằng những lời tục tĩu nhất .Có chủ trang xóa những lwoif còm này củ lão những cũng có chủ trang để nguyên còm của lão như là một m
   inh chứng về văn hóa VNCH ,văn hóa của lão và những kẻ như lão.
   (Để mọi người chưa có cơ hội có cơ hội được thưởng thức văn hóa chửi của lão ngụy già ,tạm thời ngay sau đây tôi sẽ đăng một trong nhưng còm của lão kèm đường link cho mọi người rõ văn hóa của lão tiến bộ cỡ như thế nào)   -

   Xóa
  4. xin lỗi các bạn ,ngụy già nó còm dài quá nên tôi chẳng thể mang còm của lão vào trang này ,bạn nào quan tâm xem con quỷ điên dại nó còm gì thì gõ :
   “QUỐC HẬN” – LÀM SAO CHO BU HIỂU
   https://xichloviet.wordpress.com/2013/05/02/quoc-han-lam-sao-cho-bu-hieu/
   xem khi ngụy già nó lấy nick ảo tran minh truong còm gì nhé

   Xóa
  5. VIẾT TIẾP:
   Đọc còm thì thấy lão toàn thua.thu bại một cách dễ dàng vì còm của lão chỉ toàn nói dối ,xuyên tạc.Người không quan tâm tới còm của lão thì im lặng bỏ qua ,còn người thấy cần phải loại bỏ những còm dối trá ,xuyên tạc rác rưởi của lão thì phản biện lại bằng chính thông tin lấy từ mạng wikipedia... của Mĩ thì lão thua bai nhanh chóng
   Lão trả thù những ai làm lão tha bại bằng cách mạo danh họ.lão làm ra hàng chục nick giả kể ,thôi thì joon vẩu ,quế sơn ,ukino ...cả những nick vô văn hóa nhất như ((huyền tâm của mày mượt lắm)),rồi thì nặc danh tự còm tự trả lời .lão viết bằng những ngôn ngữ bậy bạ nhất cho đến những ngôn ngữ dài dòng nhất nhưng bnar chất vẫn cứ là nói dối .bị ta vạch mặt thì lão sang trang khác chửi bới cho hả giận ít ngày rồi lại quay về trang này .Rốt cuộc chẳng bao giờ lão phản biện lại nổi vì lời lão nói ra đều là lời xuyên tạc dối trá dễ dàng nhanh chóng bị vạch trần

   Xóa
  6. 2- Đã Hòa hợp hòa giải dân tộc rồi mà sao vẫn còn thù dai như thế là không nên Bạn ạ. Chào đoàn kết!/???

   - Nhà nước CHXHCN Việt Nam đã phóng thích các lão đi Mĩ theo diện HO.Phó tổng thống NGuyễn Cao Kì của lão còn về VN đầu tư làm ăn mà lão lại nói ((thù dai)) không có hòa giả dân tộc .
   -Thù dai ,chống hòa gải là cái bọn hề 43 năm nay mặc áo si đa ,vác súng nhựa ,mề đay ,lon lá tự phong vài chục đứa già diễu hành đòi ((phục quóc )) và những gã hèn núp bàn phím như gã kìa .Có bài thơ đây nói về các lão nhé :

   TÂM SỰ CỜ VÀNG
   18.06.2011
   Lại hết một năm sống tha hương.
   Băm mấy xuân qua vẫn đọan trường.
   Cộng sản vẫn còn, ta chưa chết.
   Nhưng biết bao giờ thấy cố hương?
   Quốc hận hằng năm vẫn nhớ ngày
   Ôm niềm uất hận lết sang đây,
   Ngày xưa nhớ cái năm năm bốn
   Cũng tại cộng nô phải chạy dài.
   Số kiếp di cư đến hai lần
   Hai lần nhưng vạn nỗi gian truân.
   Lần sau còn nhục hơn lần trước,
   Vứt cả ba lô cởi cả quần.
   Cũng tại ta xui mới thế này
   Thầy ta đừng chạy chúng biết tay
   Phải chi thầy thí vài trăm triệu
   Đâu phải chạy te vứt cả giày.
   Dù bỏ chạy te vứt cả giày.
   Nhưng ta nào có sợ chúng bay.
   Chẳng qua cũng chỉ vì thời vận
   Tại số nên ta mới như vầy.
   Ta quyết không quên mối hận này.
   Con không làm được cháu ta thay
   Cờ vàng ta phất không ngừng nghỉ.
   Rồi sẽ có ngày chúng biết tay
   Ta vẫn cờ vàng vẫn duyệt binh
   Vẫn hát vang lên khúc quân hành
   Để cháu con ta luôn ghi nhớ
   Hình ảnh hào hùng lớp cha anh.
   Dù là quần áo chợ si đa
   Dù chẳng súng gươm cũng gọi là
   Quân đội cộng hòa thời oanh liệt,
   Để ta ôn lại quãng đời ta.
   Ta phất cờ vàng giữa cờ hoa
   Cờ hoa cứu giúp chở che ta
   (Không có cờ hoa ta lạnh gáy
   Cộng sản rập rình rét bỏ cha.)
   Nhớ về hòn ngọc viễn đông xưa
   Nơi ta hoan lạc suốt bốn mùa
   Tên em ngày ấy không còn nữa
   Còn lại nơi này cái little.
   Thế mà chúng cũng chẳng buông tha.
   Theo đến nơi này xứ cờ hoa.
   Cái little kia nào có tội
   Chúng cũng vặt luôn tức bỏ bà.
   Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
   Eo phe (welfare) vẫn lãnh vẫn ăn mày.
   Phút tem (food stamp) không có đời ta tận
   Bởi thế cho nên phải lụy thầy.
   Ta chạy sang đây đã cùng đường
   Thế nên ta vẫn phải khói hương
   Tâm nguyện khấn cầu ông thánh Mỹ
   Phù hộ ta tròn mộng hồi hương.
   Thầy ta ta dựng tượng phụng thờ
   Cũng vì ơn nghĩa những năm xưa
   Thế mà chúng bảo “quân chơi đĩ ”
   Năm mươi tám vạn hồn có biết chưa
   Hỡi chúa hỡi thần hỡi Ala
   Hỡi Mô ha mét hỡi Di đà,
   Cộng nô láo xược không vặn cổ
   Lại cứ vặn nhầm cổ chúng ta.
   Thà ta nô lệ xứ cờ hoa
   Quyết không về lại chốn quê nhà
   Làm mướn, cu li, hay rửa chén,
   Rửa đít cho thầy cũng sướng cha.
   Rửa đã bao năm rửa mòn tay,
   Nhưng vẫn không quên rửa hận này.
   Đời ta không được, đời con cháu,
   Quyết diệt cho tiêu bọn chúng mày.
   Trung cộng âm mưu chiếm Trường Sa.
   Đã lâu mới có dịp hò la.
   Cầu trời nó chiếm luôn Hà nội.
   Cho đáng bọn mày hả dạ ta.
   Trung cộng to đầu thế mà ngu.
   Đất liền không lấy lấy san hô.
   Sao bay không chiếm luôn cả nước,
   Chẳng lẽ bọn mày sợ chúng ư.
   Bay cứ đánh đi có chúng tao
   Tuy tao chẳng có tí quân nào
   Nhưng tao có cái mồm to khỏe.
   Chống cộng nhưng tao khoái ba tàu.
   Ta có cờ vàng có ống loa
   Có kèn có trống có cờ hoa.
   Tuy hô đả đảo thằng trung cộng
   Nhưng chống chỉ là Cộng xứ ta.
   Chẳng lẽ xuống đường chống tụi bay
   Mà không đả đảo thật hăng say.
   Thì ai mà biết ta yêu nước.
   Nhưng tấm lòng ta khoái chúng mày.
   Hàng hóa Việt Nam bán dẫy đầy
   Nhưng ta cương quyết phải tẩy chay
   Thà ta ủng hộ hàng tàu chệt
   Cho lũ cộng mày chết trắng tay.
   Nhớ nước ta càng thêm uất ức,
   Thương nhà tiếc mãi cái vila.
   Sang đây cam phận thằng ở đợ
   Cũng tại bọn mày lũ cộng nô
   Lạy thánh A la lạy chúa tôi
   Con chống bao năm quá đuối rồi
   Sức kiệt lực tàn đành chống gậy.
   Nay còn chỉ mỗi cái mồm thôi.
   Xin chúa hộ phù lũ chúng con
   Vặt cho chết hết lũ tham tàn
   Mai này phục quốc con xây tượng
   Xây nhà thờ mới đẹp to hơn.
   ***
   Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
   Bưng bê rửa bát đã bao ngày.
   Vẫn chưa rửa được niềm căm hận
   Ôi biết sao vơi mối thù này.

   Xóa
 2. Bác Tuấn và bác Hà phân tích và nhận định rất đúng.

  Trả lờiXóa
 3. PGS.TS, Đại tá Nguyên Hà
  Cuộc đấu tranh chống xét lại lịch sử trên không gian mạng cũng như trên các phương tiện báo chí, truyền thông đã và đang thu được nhiều thắng lợi bước đầu rất quan trọng.
  -----------------------------------------------
  Tôi tình cờ đọc bài này mà nếu khách quan nhận xét thì Đại tá Hà đã công nhận các thế lực 'thù địch' đã chiếm lĩnh, làm chủ hoàn toàn mặt trận sự thật lịch sử, đồng thời dồn đầy những luận điệu xuyên tạc lịch sử của Cộng Sản VN vào thế bị động, đường cùng??!! Tôi hoan nghênh đại tá Hà đã dũng cảm viết lên sự thất bại của CSVN trong việc tuyên truyền bóp méo sự thật để nói xấu chế độ VNCH, bôi nhọ hình ảnh VNCH. Mặc dù Cộng Sản "đã và đang thu được nhiều thắng lợi bước đầu rất quan trọng" như đại tá Hà nhận xét, nhưng tôi khách quan nhận xét thì những sự thật lịch sử cùng tội ác của các bạn Việt Cộng trong Cải cách ruộng đất, Thảm sát Mậu thân 1968, để mất Gạc Ma do có lệnh "không được nổ súng trước... khi chết"(!?),vv... đã được lan truyền phơi bày rộng rãi trên mạng mà các bạn Việt Cộng không thể nào che giấu quốc dân đồng bào được nữa thì một vài "thắng lợi bước đầu quan trọng" như đại tá Hà nói cũng không cách gì cứu vãng được hình ảnh bê bết, nhếch nhác cùng những sai lầm gây tội ác của Đảng Cs trong mắt, trong lòng quốc dân đồng bào nữa rồi. Quá muộn rồi, các bạn ạ. Cộng Sản VN đang đứng trước ngã 3 đường, nếu vẫn tiếp tục ngoan cố theo bạn TQ để xây dựng "thiên đường... mù XHCN" thì chắc chắn sẽ bị diệt vong. Còn nếu noi gương VNCH một lòng theo Mỹ để giữ vững chủ quyền quốc gia thì Đảng CS sẽ mất đi sự độc tài, toàn trị (chứ không phải theo Mỹ là "mất Đảng" như Việt cộng các bạn vẫn nâng tầm xuyên tạc để mụ mị dân không theo Mý!). Nhưng trước mắt, nói gì thì nói, ai cũng thấy rằng Việt Cộng các bạn đang ve vãn làm thân với Mỹ để từng bước ra khỏi tầm ảnh hưởng của bạn TQ.
  Túm lại, lịch sử của các bạn Việt Cộng, nói cho cùng thì chỉ được cái thù dai đi xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh VNCH, chí sĩ Ngô Đình Diệm nhưng rút cuộc thì các bạn Việt Cộng cũng mon men bước theo lối mòn mà VNCH đã khai sáng từ cách đây hơn 40 năm, đấy là: Làm "tay sai" cho Mỹ để giữ Đảng, giữ nước! Chính nghĩa VNCH vì vậy, như vàng thật không sợ lửa, vẫn sáng ngời ngời trong lịch sử dân tộc VN bất chấp mọi sự "viết lại lịch sử" của Bên thắng cuộc. Thân mến!

  Trả lờiXóa
 4. Ngụy già nói cho một mình mình nghe thì mượt lắm.Nhưng ((có gì sai sai ));

  1-Tôi tình cờ đọc bài này ???
  Lúc nào mà bị thua đuối lý thì ngụy già lại phịa ra còm ...tôi((tình cờ )) ,tôi ((lần đầu tiên vào trang này )).Thôi xin ,ai chẳng biết ngụy già hàng nhiều năm nay hết dùng nick nặc danh đến dùng nick ảo ,thậm chí là vô liêm sỉ khi bản biện không lại với ai thì giả mạo luôn nick của người ấy để xuyên tạc ,bẻ cong chửi bới ,hú hét điên cuồng .

  2-Đại tá Hà đã công nhận các thế lực 'thù địch' đã chiếm lĩnh, làm chủ hoàn toàn mặt trận sự thật lịch sử, đồng thời dồn đầy những luận điệu xuyên tạc lịch sử của Cộng Sản VN vào thế bị động, đường cùng???
  -Nếu thế thì ngày ((phục cuốc )) của nặc đến rồi còn gì ,trăm triệu dân bao gồm cả toàn thể đảng viên ,công an ,bộ đội ,các cựu chiến binh ,thanh niên xung phong ,thân nhân các gia đình liệt sĩ ,nông dân ,trí thức và toàn thể gia đình họ sẽ vùng lên bóp chết TBT ,à mà cả TBT nữa ,sẽ tư tay xé cờ Đảng quỳ xuống mời ngụy già đang ngồi trong xó tối ,ăn lương thất nghiệp giữa trời tây về làm ..tổng thống lâm thời chưa biết chừng.
  Ngụy già ạ ,chính ngụy già còn chẳng tin vào điều đó ,bởi lẽ nếu tin vào điều đó thì ngụy đã chẳng bỏ công phí sức thức suốt năm canh sáng tác ra mấy câu còm kiểu ((thẩm du tinh thần )) rồi mặt dày mày dạn khi nghiến rằng phết còm vào đây vì biết là vừa còm thì chủ trang và anh em ở đây cũng biết là ai còm .
  Đã chẳng tin vào giác mơ hão huyền của mình thì sao mong thiên hạ tin theo .

  Than ôi ,ngoảnh đi ngoảnh lại hơn 100 triệu dân thì chỉ có mấy ngóe mặt mũi qua nhàu nhận tiền hải ngoại đi biểu tình giả danh chống TQ mà thực chất là chống chính quyền .(So sánh đám ((dân tộc VN )) này với hàng hàng chục triệu người cả trong nước và ngoài nước đi viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp thì thấy buồn thêm thảm quá )-

  3-Cộng sản thua ,thua thua ,ừ thì nói là thua ,thua đau cho ngụy già sướng một giây nhé .
  Nhưng sự thật là sự thạt chứ đâu có phải như mình mong muốn ,mình viết ra.
  Từ khi có cái internet,chống cộng hải ngoại sướng run lên vì từ nay đã có trong thay một thứ vũ khí đấu tranh nhẹ nhàng mà hiệu quả vì internet là thứ mà người ta muốn nói gì thì nói ,nhưng sự thật là sao ,chính internet đã đâm lại chống cộng hải ngoại vì nó đã phơi bày sự thật .
  Ngụy già không tin à ?Trước năm 90 ,phe chống cộng ở hải ngoại có đến hàng vạn ,hàng trăm lượt gửi người ,vũ khí ,truyền đơn về VN ,nhưng bây giờ thì đám chống cộng đó còn được mấy chục tên ,những người xưa kia triệt đê chống cộng như NPH ,PTC thì sau khi trở về VN thăm quê hương đã quay sang vạch bôn mặt giả dối ,xuyên tạc của lũ chống cộng .

  Nghe ngụy già nói thì mượt lắm ,có lẽ từ nay mình cũng phải ..theo Mĩ thôi .Nhưng theo Mĩ kiểu phản biện ngụy già bằng việc gõ goole vào mạng wikipedia của Mĩ để xem nó thế nào .


  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xung đột giành quyền kiểm soát tại quần đảo Trường Sa 1988

   NGUỒN :https://vi.wikipedia.org/wiki/Xung_%C4%91%E1%BB%99t_gi%C3%A0nh_quy%E1%BB%81n_ki%E1%BB%83m_so%C3%A1t_t%E1%BA%A1i_qu%E1%BA%A7n_%C4%91%E1%BA%A3o_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Sa_1988

   TRÍCH :
   Ngày 7 tháng 5 năm 1988, tại quần đảo Trường Sa, Đại tướng Lê Đức Anh đã đọc lời thề:

   "Chúng ta xin thề trước hương hồn của Tổ tiên ta, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, xin hứa trước đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau: Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta".

   Trong năm 1988, Hải quân Việt Nam đưa quân ra đóng giữ tiếp 11 bãi đá ngầm khác. Ngày 17 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ký văn bản 19/NQ-TƯ về việc bảo vệ khu vực bãi ngầm trong thềm lục địa phía nam (khu DK1). Ngày 5 tháng 7 năm 1989, Thủ tướng chính phủ ra chỉ thị số 180UT về việc xây dựng cụm dịch vụ kinh tế - khoa học - kỹ thuật thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (gọi tắt là DK1), xác định lại chủ quyền Việt Nam đối với khu vực thềm lục địa này. Từ tháng 6 năm 1989, Hải quân Việt Nam bắt đầu đóng giữ các bãi đá ngầm: Tư Chính, Phúc Nguyên, Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Dương, Ba Kè.[41]

   Các tin đồn trên mạng Internet
   Theo đài RFA (Mỹ), thiếu tướng Lê Mã Lương, từng là Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nói trước cuộc tọa đàm kỷ niệm cuộc chiến Gạc Ma do Trung tâm Minh Triết tổ chức vào năm 2011: "Có đồng chí lãnh đạo cấp cao ra lệnh bộ đội ta không được nổ súng nếu như đánh chiếm cái đảo Gạc Ma hay bất kỳ đảo nào ở Trường Sa. Không được nổ súng! Và sau này nó có một câu chuyện và nó đã được ghi vào tài liệu mà ta đã rõ rồi là khi trong một cuộc họp của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đập bàn và nói là ai ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng?"[77] Không rõ ông Lê Mã Lương nghe được câu chuyện này từ đâu, nhưng kể từ đó, câu chuyện "bộ đội Việt Nam không được nổ súng" được lan truyền trên mạng Internet và có những người tin theo.

   Tuy nhiên, cựu chiến binh Lê Hữu Thảo, khi đó là trung sĩ, tiểu đội trưởng thuộc phòng tham mưu lữ đoàn 146 ở trên tàu HQ-604 của lữ đoàn 125, từng tham chiến trong sự kiện Gạc Ma, bác bỏ câu chuyện này. Ông khẳng định: “Tôi chưa từng nghe ai ra lệnh cho tôi là không được nổ súng, và tôi không hề phát biểu về có lệnh hay không có lệnh nổ súng...”[78] Ông Thảo nêu rõ chủ trương của Việt Nam khi đó là "không nổ súng trước" chứ không phải là "không được nổ súng"[79]

   Phản bác những luồng thông tin cho rằng chỉ huy Việt Nam ra lệnh "không được nổ súng", ông Lê Hữu Thảo nói: "Nếu không có chuyện nổ súng, thì sao sau đó chúng ta vẫn đánh trả quân Trung Quốc. Tôi không biết những người đưa ra thông tin đó có biết rằng, có tất cả bao nhiêu chiến sĩ như tôi còn sống sau trận đó không? Những thông tin này đang làm tổn thương tới sự hy sinh của đồng đội tôi cũng như gia đình các anh. Tôi mong rằng, những ai còn đưa thông tin này hãy suy nghĩ lại"[80]

   Phó đô đốc Mai Xuân Vĩnh khẳng định ông Lê Mã Lương đã nói không chính xác, là xuyên tạc lịch sử. Những người chỉ huy của Hải quân khi ấy (trừ Đô đốc Giáp Văn Cương đã mất) đều còn sống, tất cả đều khẳng định không có chuyện "không được nổ súng" như ông Lê Mã Lương nói. Trung tướng Trần Quang Khuê – nguyên Phó tư lệnh, tham mưu trưởng quân chủng Hải quân phản ứng rất gay gắt, đề nghị viết bài phản bác đăng lên mạng. Thiếu tướng Hoàng Kiền là tổ trưởng khoa học cho cụm công trình chiến đấu trên quần đảo Trường Sa, Nguyên Tư lệnh Công binh, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn Công binh Hải quân 83, nói rằng câu chuyện về lệnh “Không được nổ súng” là một sự xuyên tạc với ý đồ xấu, làm mất uy tín, niềm tin của nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước

   Xóa
  2. NẾU ĐÃ ((THEO MĨ ))THÌ CŨNG PHẢI TIEJN THỂ THEO XEM BỌN NGỤY NÓ GIỮ ĐẢO THẾ NÀO CHỨ ?
   HẢI CHIẾN HOÀNG SA 1974

   TRÍCH:
   Sau trận đánh, Việt Nam Cộng hòa có kế hoạch huy động lực lượng không quân rất lớn để tái chiếm quần đảo, nhưng cựu phi công Việt Nam Cộng hòa là Nguyễn Thành Trung cho biết họ đã phải hủy bỏ chiến dịch do sức ép từ Hoa Kỳ. Để đổi lấy quan hệ đồng minh với Trung Quốc, Hoa Kỳ đã cảnh báo Việt Nam Cộng hòa không được đánh trả và ngầm công nhận Hoàng Sa sẽ thuộc về Trung Quốc.[3]

   Năm 1956, Hải quân Trung Quốc chiếm nhóm đảo phía Đông quần đảo Hoàng Sa (nhóm An Vĩnh) trong đó có đảo Phú Lâm (Woody Island) và đảo Linh Côn. Phía Việt Nam Cộng hòa không có hành động đáp trả quân sự

   Theo chỉ huy Hà Văn Ngạc, xét về thông số, lực lượng tàu chiến của Việt Nam Cộng hòa có thể dễ dàng đánh bại hải quân Trung Quốc nhờ vào ưu thế về trang bị. Tuy nhiên, kết quả trận đánh lại là một thất bại nhanh chóng cho Việt Nam Cộng hòa vì những lý do sau:

   Các chỉ huy Việt Nam Cộng hòa đã không lập sẵn kế hoạch cơ động tác chiến nếu có nổ súng, dẫn đến việc tác chiến bị động: Trong trận đánh, Phân đoàn I (gồm 2 tàu hiện đại nhất là HQ-4 và HQ-5) chỉ ở bên ngoài "nhìn và đợi", và vì quá lo sợ Trung Quốc, HQ-5 chỉ bắn vào lòng chảo 5 - 7 phát trước khi cùng HQ-4 rút lui.[20] Mấy phát đạn này của HQ-5 thì lại bắn trúng vào tàu HQ-16, gây thiệt hại nặng cho chiến hạm này. Vậy là chỉ sau ít phút tham chiến, Việt Nam Cộng hòa mất 1 tàu do hỏa lực của chính đồng đội, 2 tàu khác thì quay đầu rút chạy. Chỉ còn lại HQ-10 nhưng đây là tàu nhỏ yếu nhất, khi hạm trưởng HQ-10 bị thương thì một số thủy thủ nhát gan cũng bỏ tàu nhảy xuống biển chứ không lo chiến đấu tiếp. Trận hải chiến vì vậy mà thất bại.[20][22][23]
   Khi lính Trung Quốc đổ bộ lên đảo, binh lính Việt Nam Cộng hòa đã không tổ chức bắn trả mà bỏ chạy vào khu bụi cây giữa đảo, sau đó thì buông súng đầu hàng. Chỉ từ 10 giờ sáng tới xế trưa, lính Trung Quốc đã bắt được 49 tù binh trên các đảo mà không cần nổ súng, hoàn tất chiếm các đảo một cách nhanh chóng.[24][25]
   Lực lượng không quân của Việt Nam Cộng hòa ở sân bay Đà Nẵng khá mạnh (bao gồm 120 máy bay phản lực Northrop F-5) nhưng lại không được phép cất cánh để tham chiến. Theo Nguyễn Thành Trung việc sử dụng máy bay không thể diễn ra do Mỹ cảnh báo Tổng thống Thiệu không được hành động vì Mỹ đã làm lành với Trung Quốc và chấp nhận làm ngơ để Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa.[3]
   Nhìn chung, tương quan lực lượng và kết quả trận đánh có những nét rất giống với Hải chiến Hoàng Hải (1894), nơi mà lực lượng trang bị tàu chiến mạnh hơn lại thất bại nặng nề do những điểm yếu nội tại: các sỹ quan chỉ huy thiếu chuẩn bị, tinh thần chiến đấu kém của binh sỹ, một số tàu đã tự ý rời đội hình để bỏ chạy khỏi trận đánh...

   NGUỒN :https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_chi%E1%BA%BFn_Ho%C3%A0ng_Sa_1974

   Xóa
 5. SỰ KIỆN MẪU THÂN NĂM 68

  NGUỒN;https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%B1_ki%E1%BB%87n_T%E1%BA%BFt_M%E1%BA%ADu_Th%C3%A2n

  TRÍCH:
  Sự kiện Tết Mậu Thân (hay còn được gọi là Tổng công kích - tổng khởi nghĩa Tết Mậu Thân 1968) là cuộc tổng tiến công và vận động quần chúng nổi dậy chiếm chính quyền vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968 của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam trên hầu hết lãnh thổ của Việt Nam Cộng hòa. Đây là một trong những chiến dịch quân sự lớn nhất và có một vai trò và hệ quả mang tính bước ngoặt trong Chiến tranh Việt Nam.

  Một số tài liệu Mỹ và phương Tây cho rằng trong lúc chiếm giữ Huế, quân Giải phóng đã xử tử nhiều nhân viên quân sự và dân sự thuộc chính quyền Việt Nam Cộng hòa.[57][58][59] Theo ông Mark Woodruff, một báo cáo của Mặt trận Dân tộc Giải phóng bắt được ngày 25 tháng 4 năm 1968 ghi rằng họ đã "diệt 1.892 nhân viên hành chánh, 38 cảnh sát, 790 tên ác ôn, sáu đại úy, 1 trung úy, 20 thiếu úy và nhiều sĩ quan trừ bị…" tại Huế.[60] Ngược lại, phía quân Giải phóng và một số tài liệu Mỹ và phương Tây cho biết: Cái gọi là "cuộc thảm sát" chỉ là đòn tâm lý chiến mà Mỹ dựng lên, thực tế bom Mỹ đã làm nhiều thường dân chết lẫn lộn cùng binh lính hai bên. Quân Giải phóng đã tự chôn cất thường dân chết do hỏa lực của Mỹ, do vậy Hoa Kỳ mới phát hiện xác thường dân trong các ngôi mộ tập thể. Vào thời điểm đó, một số hãng thông tấn nước ngoài và các nhà báo độc lập đã đến kiểm chứng các hố chôn tập thể, nhưng bị phía Mỹ và Việt Nam Cộng hòa ngăn cản.[61][62][63][64][65]

  Trả lờiXóa
 6. Việc gì mà phải lo sợ lũ xuyên tạc phản động, sự thật là sự thật, không thể đổi trắng thay đen được; Kẻ nào cố tình đổi trắng thay đen lịch sử như Phứơc, nói năng hàm hồ như ông Quốc : nói là cách đây 160 năm "Pháp chưa hẳn xâm lược Việt Nam" - ơ hay nhỉ, giặc Pháp mang quân tấn công Đà Nẵng, chiếm đóng Việt Nam bằng quân sự mà Quốc lại bảo chưa hẳn là xâm lược thì không hiểu đầu óc Quốc ngu muội đến mức nào, vậy theo Quốc định nghĩa XÂM LƯỢC là thế nào, ai đó rủ ta uống rượu bá vai là xâm lược chắc, còn mang súng đạn bắn dân ta, chiếm đất ta lại bảo chưa hẳn là xâm lược, cứ theo lập luận này thì không phải phản động là gì đây. Còn @Nặc thì cho rằng "Bạn" mất bình tĩnh và thù dai VNCH thế, thời nay đã hòa hợp, hòa giải dân tộc rồi, chỗ này tôi phải nói cho các vị rõ : chúng ta đã hòa giải, hòa hợp dân tộc thì đúng rồi, nhưng không thể anh nào đó đem chuyện cũ ra nói sai sự thật được (ví như bọn Lương, Phước v..) thì mọi người phải nói lại cho rõ và ai cũng phải có trách nhiệm nói rõ sự thật lịch sử bằng chứng cứ chứ không phải bằng chứng cứ ngụy tạo để mà cãi nhau mãi rồi lại bảo nhau thù dai là không đúng.

  Trả lờiXóa
 7. Tôi hoàn toàn đồng ý với Đại tá Nguyễn Hà và Tướng Nguyễn Thanh Tuấn về thắng lợi bước đầu trong cuộc chiến chống lật sử. Không nên chủ quan đối với bọn này, lỗ rò nhỏ không bít lại có thể phá vở đê lớn.

  Trả lờiXóa
 8. CHÍNH NGHĨA QUÂN DỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA

  ((theo Mĩ )) và goole gõ :Quân lực Việt Nam cộng hòa

  Nguồn :https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a

  TRÍCH:
  -Quân lực Việt nam Cộng hòa nhiều lần tham gia các biến cố chính trị, mà cao điểm là cuộc Đảo chính năm 1963 lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm

  -Khi Mỹ giảm viện trợ xuống còn 1,1 tỷ đô la vào năm 1974...Chỉ sau 55 ngày đêm Chiến dịch Mùa Xuân 1975 của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng miền Nam, lực lượng quân đội với hơn 1 triệu quân này đã hoàn toàn tan rã
  -quân đội Pháp có tuyển những người Việt phục vụ trong quân đội để đáp ứng nhu cầu chiesn trường.
  ẢNH:Lính Quân đội Quốc gia Việt Nam làm lễ chào cờ tam tài (quốc kỳ Pháp) và cờ Quốc gia Việt Nam tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
  -"Quân đội “Quốc gia Việt Nam” của Bảo Đại là để bảo vệ nền thống trị của người Pháp ở Đông Dương.
  -Sau chiến bại của Pháp tại trận Điện Biên Phủ, binh sỹ Quân đội Quốc gia mất tinh thần, đào ngũ hàng loạt.
  -Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ra lệnh cho quân rút khỏi đảo Ba Bình, Đài Loan giành quyền kiểm soát đảo mà không cần phải nổ súng.
  -Không có sự ủng hộ của người dân..Gregory Daddis nhận xét: Những hành vi tội ác của Quân lực Việt Nam Cộng hòa khiến người dân xem họ như kẻ thù. Một nông dân kể rằng "Khi quân đội Cộng hòa tới, mọi người trong làng đều bị đe dọa... Quân đội thoải mái đánh đập bất cứ ai, giết bất cứ ai", người khác kể rằng "cứ mỗi lần quân đội Cộng hòa tới thì lại càng có nhiều người dân kết thân với Việt cộng". Khi được hỏi tại sao người dân không ủng hộ chính phủ Sài Gòn, một người dân trả lời "vì quân đội Cộng hòa... thường xuyên đốt nhà của dân làng và hiếp dâm phụ nữ.
  - Hiệp định Paris 1973 khiến binh sĩ hoang mang rằng "Mỹ đã bỏ rơi chăng? Nếu Mỹ còn không đánh lại thì sao mà tự đánh được?"
  - Một người Mỹ nói với một binh sĩ Sài Gòn rằng: Chúng tôi đã cho anh mọi thứ anh cần, trừ sự dũng cảm. Chỉ tại anh không có thứ ấy.
  -Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Clark Cliffords gửi thư công khai cảnh cáo Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu rằng:

  "...Chỉ cần Quân lực Việt Nam Cộng hòa có được nửa lá gan của người cộng sản, thì ngày hôm nay quân đội Hoa Kỳ có thể duyệt binh ở thủ đô Hà Nội rồi, Quân đội của các ông chỉ biết bắn giết dân thường, bám theo sau và rút chạy trước, tướng lĩnh thì toàn tham nhũng, toàn hiếp dâm và chỉ giỏi nhảy đầm."
  -Nguyễn Cao Kỳ:Mỹ luôn luôn đứng ra trước sân khấu, làm "kép nhất". Vì vậy ai cũng cho rằng đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi là những lính đánh thuê.
  Tôi biết rất rõ ràng về cái gọi là những người chỉ huy, những ông tướng lĩnh. Từ cái ông Thiệu đến những ông khác dưới trướng, xin lỗi, toàn là những vị ăn chơi phè phỡn, tài chẳng có mà đức cũng không. Trước đây có "ông" Mỹ đứng sau thì không có chuyện gì, nhưng khi phải một mình trực tiếp đối diện với khó khăn thì bản chất cũng như tài năng lộ ra ngay.

  Trong một cuộc chiến, nói gì thì nói, theo tôi quan trọng nhất vẫn là lực lượng, là quân đội. Quân đội miền Nam Việt Nam, không có ai đáng giá cả, kể từ ông Nguyễn Văn Thiệu - Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh Việt Nam Cộng hòa - trở xuống. Trong số những vị cùng vai vế với tôi, cứ mười ông thì đến mười một ông tham sống sợ chết! Trong khi đó, miền Bắc (Quân đội Nhân dân Việt Nam) các chỉ huy lại có rất nhiều kinh nghiệm chiến trường, được cấp dưới tin cậy và kính trọng về nhân cách, đó là sự hơn hẳn.

  Đó ,ngụy già ạ .Tôi cũng đã ((theo Mĩ )) để tigm kiếm ((chính nghĩa QL VNCH )) như lão nói nhưng chính bọn Mĩ nó nói về quân đội các lão như vậy thì tôi biết phải làm sao?

  Trả lờiXóa
 9. CHÍNH NGHĨA NGÔ ĐÌNH DIỆM :

  Tôi nghe lời ngụy già khuyên ((theo Mĩ )) và goole gõ :NGÔ ĐÌNH DIỆM

  NÓI NHỎ :Quân đội VNCH có chính nghĩa ,Ngô tổng thống có chính nghĩa ,nhưng quân đội VNCh nghe theo lệnh Mĩ giết chét cả nhà Ngô tổng thống thì rốt cuộc.... ai có chính nghĩa ???.Mẹ ơi ,((chính nghĩa)) là ông Mĩ quyết ddiijng cho ai thì người đó có ..chính nghĩa .

  NGUỒN:https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_%C4%90%C3%ACnh_Di%E1%BB%87m

  TRÍCH :
  -Ông Thục kêu gọi Pháp ân xá cho em mình:và với tư cách là người con của một gia đình mà thân phụ tôi đã phục vụ nước Pháp ngay từ khi Pháp mới đến An-nam, và đã nhiều lần đưa mạng sống cho nước Pháp trong các cuộc hành quân mà cha tôi cầm đầu, dưới quyền Nguyễn Thân, chống lại các kẻ nổi loạn do Phan Đình Phùng chỉ huy, tại Nghệ An và Hà Tĩnh...rằng các em tôi đã phản lại truyền thống của gia đình chúng tôi đến như thế, một gia đình đã tự mình gắn liền với nước Pháp từ lúc ban đầu..
  -Nhờ sự giúp đỡ của hiến binh Nhật, ông thoát nạn
  - John F. Kennedy tuyên bố“Nếu chúng ta không phải là cha mẹ của nước Việt Nam bé nhỏ [chỉ Việt Nam Cộng hòa] thì chắc chắn chúng ta cũng là cha mẹ đỡ đầu của nó. Chúng ta chủ tọa việc nó ra đời, chúng ta viện trợ để nó sống, chúng ta giúp định hình tương lai của nó (…). Đó là con cái của chúng ta - chúng ta không thể bỏ rơi nó, chúng ta không thể không biết tới những nhu cầu của nó”[39]
  -Ngô Đình Diệm không chấp nhận tổng tuyển cử, vì ông biết rằng mình sẽ thua. Không ai có thể thắng cử trước Hồ Chí Minh,..Báo cáo của CIA gửi Tổng thống Mỹ Eisenhower cũng cho rằng khoảng 80% dân số Việt Nam sẽ bầu cho Hồ Chí Minh
  -Ở nông thôn, Diệm hoàn toàn triệt bỏ chính sách ruộng đất được lòng dân của Việt Minh trước đây. Năm 1954, sau khi đánh bại người Pháp, những người Cộng sản đã lấy tất cả đất đai đã được giải phóng chia cho nông dân. Tác động của cử chỉ đó rất sôi nổi. Như một chiến sĩ du kích đã thừa nhận: “bọn chúng không hiểu được người nông dân cùng khổ như thế nào. Khi kháng chiến giải quyết vấn đề ruộng đất thì ở nông thôn có hạnh phúc và nổi dậy mạnh mẽ. Ý nghĩa cụ thể của nền độc lập là bảo vệ ruộng đất”. Rồi thình lình đúng vào lúc người nông dân nghĩ rằng ruộng đất là của họ, thì Diệm nhảy ra sân khấu và dùng sức mạnh giật lấy ruộng đất của họ. Tệ hơn nữa là ông ta chuyển quyền sở hữu ruộng đất cho bạn bè của ông ta là những địa chủ vắng mặt đến sống ở Sài Gòn. Đáng ra được làm chủ một mảnh đất nhỏ, mỗi một nông dân lại trở thành một tá điền lần nữa, chịu những thuế mới cho chính phủ Diệm và cho giai cấp có đặc quyền đặc lợi
  -Nhà sử học Nguyễn Hiến Lê, khi đó đang sống ở Sài Gòn, đã ghi lại không khí vui mừng của người dân ở thời điểm đó[172]:

  Từ 7 giờ sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963, khi đài phát thanh Sài Gòn báo tin dinh Gia Long bị quân đội chiếm thì già trẻ lớn bé lũ lượt kéo nhau đi xem. Lời hò reo, tiếng cười vang với sắc diện tươi vui của mọi người chứng tỏ sự giải thoát gông cùm kềm kẹp của độc tài đã bóp nghẹt lòng dân trong chín năm trời đăng đẳng” - Bác sĩ Dương Tấn Tươi. Còn thi sĩ Đông Hồ thì: “Nỗi ức hiếp, nỗi căm hờn bị đè nén, bị vùi dập một cách tàn nhẫn bất công trong 9 năm trời, một sớm được giải thoát, được cởi mở, mà phản ứng chỉ có chứng ấy thì cho thấy quần chúng Việt Nam năm 1963 này cũng đã tỏ ra hiền lành nhiều lắm, và cũng đã biết tự kiềm hãm sức giận dữ hung hãn của mình rồi đó.”

  KẾT..NUẬN:Đó ,ngụy già ạ .Tôi cũng đã ((theo Mĩ )) để tigm kiếm ((chính nghĩa)) Ngô Đình Diệm như lão nói nhưng chính bọn Mĩ nó nói về quân đội các lão như vậy thì tôi biết phải làm sao?


  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. KẾT ..NUẬN :
   Ngụy già ạ ,nãy giờ nghe theo lời dạy của lão tôi đã ((theo Mĩ )) để tìm kiếm chính nghĩa VNCH ,chính Nghĩa Ngô Đình Diệm ,chính nghĩa .. gì gì đấy .vv và vv .Nhưng càng ((theo Mĩ )) tôi càng thấy bọn Mĩ nó chửi các lão ghê quá nên tôi thấy ái ngại chẳng biết nói sao?

   Mà nhân cái vụ theo Mĩ tôi cũng xin hỏi các lão là: Các lão xưa nay vốn là do Pháp ,Mĩ sinh ra để phục vụ cho mục đích duy nhất là sự tồn tại lâu dài của chúng trên đất nước VN ,chúng đã cho ác lão rất nhiều dola đẻ có một cuộc sống sung sướng về vật chất ,rất nhiều vũ khí để làm nên một quân đội trang bị hạng tư thế giới cùng hàng triệu quân Mĩ và lính chư hầu chiếm nửa nước VN ...theo Mĩ đến vậy mà Mĩ vẫn bị Mĩ bỏ rơi nen mới có cảnh toàn thể cái quân lực hạng tư thế giới của các lão đó tướng tá thì leo lên trực thăng bỏ lính tháo chạy ,lính thì tụt quần ,đu càng vất súng ,băn giết lẫn nhau dành chỗ leo lên máy bay đi di tản .
   Nếu ((theo Mĩ )) mà giữ được đất nước thì có lẽ giờ này các lão đã vẫn còn tại vị ở VN ,chứ chẳng phải là một nhóm hề vài chục ngóe thiểu số trong hàng triệu người hải ngoại ,đám hề tự phong tướng tá ,thủ tướng ,tổng thống mặc áo si da ,ôm súng nhựa chân run lập cập vác cờ Mĩ ,cờ ba que diexu hành hô hào chiếm lại quê hương suốt 43 năm ,sắp xuống lỗ sạch rồi mà chẳng làm được gì CS.
   -Ngày xưa Trần Ích Tắc ,lê Chiêu Thống cũng theo ngoại bang ,thân phận chúng nó thì bây giờ là thân phận các ông .Rồi Nguyễn Ánh ,tên vua đầu tiên của cái ((long tinh kì nhà Nguyễn )) mà lão vẫn thường nhắc tới đó,cũng mang quân Pháp về VN ,kết quả là sao ?Dân tộc VN mất nước vafcon cháu y càng về sau chỉ là những ông vua ít nhiều cho đến hoàn toàn phụ thuộc vào thực dân Pháp ,chỉ có 3 vị vua Thành Thái ,Duy Tân ,Hàm Nghi chống lại Pháp thì chúng truất ngôi và cho đi đày biệt xứ.
   -Lich sử giữu nước của dân tộc Vn đã chứng minh :Chỉ có những tên Việt gian bán nước mang đầu óc nô lệ mới cho rằng(( Phải đi theo làm tay sai cho bọn xâm lược nước ngoài thì mới giữ được nước và mạng sống )),còn những lực lượng tiến bộ yêu nước thì không và sẽ không bao giờ làm tay sai cho bất kì ngoại bang nào và bên chính nghĩa bao giờ cũng dành chiến thắng còn bọn tay sai bán nước thì thua trận và buộc phải cuốn gói theo chân lũ xâm lược sống dời lưu vong .
   Ngụy già nhớ nhé :Đã là thân nô lệ thì dẫu trên người có mang đầy vàng cũng vẫn là nhục ,và đã mang trong mình đầu óc nô lệ thì lại càng không bao giờ đi dạy dỗ người khác về gìn giữ chủ quyền và lòng yêu nước .

   Xóa
 10. Xu hướng đáng lo ngại hiện nay là báo chí, nhất là báo mạng. Chúng theo đuội mạng XH, báo chí truyền thông phương Tây. Chúng đưa tin, viết bài cổ súy theo quan điểm của Mỹ một cách từ vô thức đến có mục đích và tác động hàng giờ vào suy nghĩ nhận thức của mọi tầng lớp. Chúng tạo nên tình cảm cuồng Mỹ, chống TQ một cách cực đoan bất chấp lợi ích của đất nước. Trên cái nền dư luận và nhận thức mà chúng tạo ra đó đã khuyến khích bọn lật sử và các thành phần phản động trỗi dậy. Cái nguy hiểm là chúng mang danh báo chí chính thống.Hy vọng tân BT Nguyễn Mạnh Hùng sẽ tiếp tục mạnh tay với bọn này như đối với TT Online.

  Trả lờiXóa