Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

TÌM THÂN NHÂN 123 LIỆT SĨ HY SINH TẠI LÀO

Lời dẫn: Chiến tranh đã lùi xa nhiều chục năm nay. Rất nhiều Anh hùng Liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Nhiều gia đình liệt sĩ đã tìm được hài cốt người thân và đón rước về cố hương nhưng vẫn còn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã có mộ nhưng chưa có tên và cũng chừng đó hài cốt đã có tên nhưng chưa tìm thấy mộ. Đồng thời có những trường hợp đã có mộ, có tên liệt sĩ nhưng lại chưa tìm được thân nhân liệt sĩ như 123 trường hợp dưới đây. Google.tienlang xin góp tay hỗ trợ các CCB Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào đăng thông tin tìm kiếm thân nhân 123 liệt sĩ này.

  **********
Huan Tran Dinh đã thêm một bài đăng từ ngày 20 Tháng 2 lúc 12:00 vào nhật kí của anh ấy — với Bodoi Bucket13 người khác.
KÍNH MONG SỰ CHUNG TAY GIÚP ĐỠ TỪ CÁC THÀNH VIÊN CÔNG ĐỒNG MẠNG FACE BOOK!
BAN LIÊN LẠC TOÀN QUỐC THÂN NHÂN LIỆT SỸ QUÂN TÌNH NGUYỆN VÀ CHUYÊN GIA QUÂN SỰ GIÚP CÁCH MẠNG LÀO HY SINH TẠI MẶT TRẬN 31 – KHU VỰC CÁNH ĐỒNG CHUM, XIÊNG KHOẢNG, CHDCND LÀO.

Ở trần gian người lần tìm phần mộ,
Trốn Cửu tuyền hồn mong ngóng thân nhân!
Con tìm xác cha, lội suối chèo đèo bóng chim tăm cá,
Mẹ hỏi tin con Thượng, Hạ, Tây, Đông, nỗi chõ nghe hơi.
Mòn mỏi đợi chờ mười bốn ngàn sáu trăm ngày đêm cứ thế trôi,
Mẹ mong tin con, vợ mong tin chồng, con ngóng cha lệ rơi nhòa tờ báo tử,
Bùi ngùi trong ngày giỗ!
Khấn tên vong linh trong tiếng nấc nghẹn ngào!

Kính thưa các anh chị, bạn hữu trên công đồng mạng,

Từ gần 3 năm nay, chúng tôi đã nỗ lực đến mức cao nhất của từng cá nhân trong Ban liên lạc, cùng với sự phối hợp của các cơ quan hữu quan của Bộ Lao Động, Thương binh và Xã hôi, Cục Người có công Bộ LĐTBXH đến các sở, các phòng và từng địa phương cấp xã, phường, với hỗ trợ đắc lực từ phía Bộ Quốc phòng, Tổng cục chính trị Bộ Quốc phòng, Cục Chính sách Bộ Quốc phòng và các Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, huyện đội, xã đội, Cục Quân y Bộ quốc phòng và viện Pháp Y Quân đội. Đắc biệt có sự giúp đỡ tân tình, đày trách nhiệm của các tướng lĩnh cựu chuyên gia Quân sự, từ các Cựu chiến binh quân tình nguyện giúp cách mạng Lào. Sự hỗ trợ không mệt mỏi của các đồng đội của các anh hùng liệt sỹ thuộc trung đoàn 866, trung đoàn 335, trung đoàn 26 thông tin, tiểu đoàn 42 Pháo mặt đất, tiểu đoàn 24 Pháo Cao sạ, tiểu đoàn 195 Tăng Thiết giáp, tiểu đoàn 41 Đặc công sư đoàn 305, tiểu đoàn 31 Đặc công Quân khu 4 và các đơn vị phối thuốc chiến đấu trên mặt trận 31 - khu vực Cánh đồng Chum, Xiêng Khoảng, CHDCND Lào. Phải kể đến sự giúp đỡ vô giá của sư đoàn 31, sự tích cực phối hợp của các phòng Chính trị sư đoàn 316, sư đoàn 312 và sư đoàn 324, với sự tận tụy của các đầu mối Ban liên lạc từ các tỉnh thành trên cả nước, chúng tôi đã liên hệ và triển khai thu thập mẫu sinh phẩm của hơn một ngàn gia đình thân nhân trên 36 tỉnh thành và 4 quốc gia. Hiện các viện công nghệ sinh học hàng đầu của Việt Nam đang tiến hành phân tích, xét nghiệm trên các trình tự mt DNA phục vụ cho quá trình đối chiếu trình tự Gen, xác định lại danh tính liệt sỹ Mặt trận 31.

Trên thực tế, do những biến động về điều kiện sinh sống, chiến tranh, thiên tai, điều kiện định cư, di cư, di chuyển của các thế hệ thân nhân liệt sỹ sau hơn 40 năm, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thân nhân của các liệt sỹ này.

Kính mong sự quan tâm của các anh chị em, các cựu chiến binh, các bạn hữu trên cộng động mạng của chúng ta có thể chung tay giúp chúng tôi trong việc tiếp tục tìm kiếm thân nhân của 123 liệt sỹ có tên và trích ngang theo danh sách dưới đây!

Với phương châm có thêm một thân nhân là có cơ hội tìm lại danh tính cho mộ liệt sỹ, một gia đình có thêm niềm an ủi, bớt đi một tấm bia "Liệt sỹ Chưa biết tên"!

Trước đây chúng tôi không thể công khai danh sách dể tìm như thế này, bởi đám Kền Kền Ngoại cảm sẽ lấy đó làm công cụ lừa đảo các gia đình thân nhân liệt sỹ. Nay chúng đã lộ nguyên hình và đang giãy chết, tôi mới có thể đăng lên đây xin kính nhờ các anh chị và các bạn!

DANH SÁCH CHI TIẾT 123 LIỆT SỸ MẶT TRẬN 31 CHƯA TÌM ĐƯỢC GIA ĐÌNH THÂN NHÂN

DANH SÁCH TOÀN BỘ 123 LIỆT SỸ QUÂN TÌNH NGUYỆN VÀ CHUYÊN GIA QUÂN SỰ GIÚP LÀO CHƯA TÌM ĐƯỢC GIA ĐÌNH THÂN. ĐỀ THỰC HIỆN THU THẬP MẪU SINH PHẨM, PHỤC VỤ CHO QUÁ TRÌNH PHÂN XÉT NGHIỆM, TÍCH ADN, ĐÓI CHIẾU, XÁC ĐỊNH LẠI DANH TÍNH LIỆT SỸ.

STT HỌ TÊN LIỆT SỸ NS QUÊ QUÁN ĐƠN VỊ CBCV HY SINH

1 NGUYỄN VĂN TIẾN 1953 LẬP MỸ, CÁT LÊ, ĐẠI TỪ, BẮC THÁI
(đã chuyển về Hà Nội) C6.D5.E866 B1, CS 25/11/1970

TỈNH CAO BẰNG 04 LIỆT SỸ.

2 NÔNG VĂN GIÓONG 1949 BẢN LƯA, AN LẠC, HẠ LANG, CAO BẰNG D7.E866 H1,CS 02/03/1971

3 HOÀNG ĐÌNH ỐT 1947 LĂNG BÌNH, QUẢNG HÒA, CAO BẰNG E866 H1, Y Tá 02/10/1969

4 LÃ VĂN QUYỀN 1946 BẢN VIÊN, ĐỨC LONG, HÒA AN, CAO BẰNG C6.D5.E866 H2, B Phó 10/10/1970

5 NÔNG VĂN SÁNG 1948 YÊN SƠN, THÔNG NÔNG, CAO BẰNG C67.E866 B1,CS 13/12/1968

ĐẮC LẮC – 2 LIỆT SỸ CHUYỂN TỪ CAO BẰNG VÀO

6 BẾ VĂN KIM 1950 ĐẠI QUẨN, TRÙNG KHÁNH, CAO BẰNG D924.E866 B1,CS 19/01/1970

7 TRỊNH VĂN VÕ 1947 CAI BỘ, QUẢNG HÒA, CAO BẰNG E866 H3, B Trưởng 02/10/1966

KON TUM – 1 LIỆT SỸ CHUYỂN TỪ CAO BẰNG VÀO

8 NÔNG VĂN TÈO 1947 HOÀ HẢI, QUẢNG UYÊN, CAO BẰNG D924.E866 H1, CS 15/06/1968

BẮC GIANG VÀ BẮC NINH - 1 LIỆT SỸ

9 PHẠM VĂN ĐÍNH 1954 TÂN NGỌC, QUYẾT TÂM, YÊN DŨNG, HÀ BẮC C3.D8.E866 B2, CS 08/02/1973

TỈNH HÀ GIANG CÒN 6 LIỆT SỸ


10 SÙNG SEO CAO 1939 THÉN CHU PHÌN, HOÀNG SU PHÌ, HÀ GIANG C7.D5.E866 H2, A Trưởng 13/06/1971

11 VÀNG MÝ CHỨ 1950 QUỐC HẠ, THU TÀ, XÍN MẦN, HÀ GIANG E Bộ.E866 H1, CS 27/08/1971

12 NÔNG SÀO NÙNG 1952 THÔNG NGUYÊN, BẮC QUANG, HÀ GIANG C3.D24.MT31 H1, A Phó 22/06/1971

13 CHÙ TÔNG PHÙ 1943 SÙNG THÁNG, QUYẾT TIẾN, QUẢN BẠ, HÀ GIANG C8.D5.E866 H1, CS 06/01/1971

14 SÙNG MÝ SÒ 1947 SỦNG CHÍNH, MÈO VẠC, HÀ GIANG D7.E866 B1, CS 08/03/1968

15 SÙNG MÝ XÁ 1942 SÙNG THÁI, ĐỒNG VĂN, HÀ GIANG D1.E866 H1, CS 08/02/1968

THÀNH PHỐ HÀ NỘI - CÒN 7 LIỆT SỸ


16 LÊ VĂN DỤNG 1952 SỐ 62, TỔ 3, LIỄU GIAI, KHỐI 60, BA ĐÌNH, HÀ NỘI C3.D25.BTL959 B2, CS 17/01/1972

17 LÊ ĐỨC THIỆN --- SỐ 87, XÓM 1, GIẢNG VÕ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI (gốc Hải Hưng) C1.D25.BTL959 B1, CS 13/10/1972

18 ĐỖ XUÂN TRƯỞNG 1953 KHỐI 30, PHÚC XÁ, KHỐI 33, BA ĐÌNH, HÀ NỘI C1.D25.F31 B2, CS 24/01/1972

19 NGÔ XUÂN ƯỚC 1951 GIA TRUNG, QUANG MINH, KIM ANH, VĨNH PHÚ C14.D195 B1, CS 14/03/1972

20 TRẦN TRUNG THÔNG 1945 PHÙ LƯU, THƯỢNG LƯU NGUYÊN, ỨNG HÒA, HÀ TÂY C3.D4.E335 B1, A Phó 06/03/1973

21 NGUYỄN TẤT TOÁN 1953 THÔN TRUNG, LIÊN TRUNG, ĐAN PHƯỢNG, HÀ TÂY C24. E866 B1, CS 15/08/1971

22 NGUYỄN VĂN TRUNG 1947 KIỀU TRUNG, PHÚC HOÀ, PHÚC THỌ, HÀ TÂY C1.D1.E335 B2, CS 15/05/1972

HƯNG YÊN VÀ HẢI DƯƠNG - CÒN 7 LIỆT SỸ


23 PHẠM VĂN CHUYỂN 1942 CẨM CHẾ, THANH HÀ, HẢI HƯNG C35 Ô TÔ B1, CS 04/03/1971

24 PHẠM HỒNG CƯ 1939 CẨM TRƯỜNG, CẨM GIÀNG, HẢI HƯNG D27 Vận tải C Phó 17/07/1971

25 NGUYỄN VĂN LONG 1945 LAM SƠN, THANH MIỆN, HẢI HƯNG C2.D24.MT31 H3, B Trưởng 01/01/1971

26 ĐẶNG VĂN LƯU 1952 HỮU TÙNG, ĐỒNG GIANG,THANH MIỆN, HẢI HƯNG C1.D3.F31 B1, CS 20/03/1972

27 NGUYỄN VĂN MINH 1952 DƯƠNG QUANG, MỸ HÀO, HẢI HƯNG C7.D42.MT31 B1, CS 13/10/1972

28 BÙI ĐĂNG NGÂN 1945 TRÀ DƯƠNG, TỐNG CHÂN, PHỦ CỪ, HẢI HƯNG C5.D5.E866 B1, CS 12/01/1972

29 VŨ MẠNH TÓONG --- THỌ TRƯỜNG, NAM SƠN, THANH MIỆN, HẢI HƯNG C15.D3.E335 B1,CS 31/01/1973

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CÒN 6 LIỆT SỸ


30 PHAN ĐỨC CƯỜNG 1952 TỔ 5, TRẠNG TRÌNH, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG C1.D924.E866 B1, CS 03/03/1971

31 KHOA ĐĂNG HẢI 1945 ĐẶNG VƯƠNG, AN HẢI, HẢI PHÒNG DBộ.D42.MT31 B1, A Trưởng 25/06/1971

32 BÙI QUANG HỒI 1952 LÝ TỰ TRỌNG, HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG C1.D7.E866 B1, CS 08/05/1971

33 ĐẶNG VĂN KHÔI 1949 SỐ NHÀ 47 LƯƠNG KHÁNH THIỆN, HẢI PHÒNG C13.D3.E335 B1, CS 14/11/1972

34 ĐÀO VĂN LANH 1952 NÚI ĐÔI, KIẾN QUỐC, AN THỤY, HẢI PHÒNG Vận tải D7.E866 B2, CS 16/06/1971

35 VŨ NGỌC SẮC 1949 SỐ NHÀ 31C, TIỂU KHU 1, HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG C2.D924.E866 B2, CS 13/03/1971

LAI CHÂU - 19 LIỆT SỸ CHƯA TÌM ĐƯỢC THÂN NHÂN

36 GIAO VĂN CHUM 1948 MƯỜNG TÈ, MƯỜNG TÈ, MƯỜNG TÈ, LAI CHÂU C2.D1.E335 B1, CS 15/03/1972

37 LÝ A DÙY 1953 HỦA BA NA, HỦA BA NA, MƯỜNG TÈ, LAI CHÂU C11.D3.E335 B1, CS 27/09/1972

38 LÙ VĂN ĐẬU 1950 NA VÀNG, BẢN SANG, PHONG THỔ, LAI CHÂU E335 B1, CS 25/08/1972

39 NGUYỄN NGỌC ĐIỀM 1948 AN TẦN, PA TẦN, SÌN HỒ, LAI CHÂU C1.D24.MT31 H2, A Trưởng 08/02/1973

40 VÀNG VĂN HẠY 1948 NÀ ĐON, BÌNH LƯ, PHONG THỔ, LAI CHÂU C2.D24. MT31 B1, CS 22/01/1973

41 LÝ DO HỪ 1950 GÒ CỨ, MÙ CẢ, MƯỜNG TÈ, LAI CHÂU C2.D26. MT31 B1, CS 18/10/1972

42 LÒ VĂN LẢ 1950 BẢN BÚNG, BÚNG LA, TUẦN GIÁO, LAI CHÂU C6.D2.E335 B1, CS 26/10/1972

43 ĐIỀU VĂN NGƯ 1945 MƯỜNG MÔ, MƯỜNG MÔ, MƯỜNG TÈ, LAI CHÂU C19.E335 H2, A Trưởng 15/03/1972

44 LÒ VĂN NÚT 1954 BẢN PÓI, TUẦN GIÁO, LAI CHÂU C10.D2.E335 B1, CS 16/04/1973

45 LÝ A PHÙ 1948 VÀNG MA CHÀI, PHONG THỔ, LAI CHÂU E335 B1, CS 31/08/1973

46 NGUYỄN MẠNH QUÂN 1949 PHỐ CẦU SẮT, THỊ XÃ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU C4.D26.E335 H1, CS 31/01/1970

47 TẨU LAO SAN 1954 TÀ PHÌN, TÀ PHÌN, SÌN HỒ, LAI CHÂU C3.D1.E335 B1, CS 27/10/1972

48 LÒ VĂN SÒI 1949 NÀ MIỀNG, NÀ TAM, PHONG THỔ, LAI CHÂU C19.E335 B1, CS 15/03/1972

49 TẨU CÙ SỲ 1952 TÀ PHÌN, TÀ PHÌN, SÌN HỒ, LAI CHÂU DBộD2.E335 B1, CS 26/10/1972

50 LÒ VĂN THÍ 1955 BA TẦN, SÌN HỒ, LAI CHÂU E335 B1, CS 20/12/1971

51 LÒ VĂN THÙY 1944 BAN CHỰA, LAY TỨ, MƯỜNG LAY, LAI CHÂU C2.D1.E335 H1, B Phó 05/10/1972

52 LÝ HÙ TO --- NẬM PHÌN, NẬM KHAO, MƯỜNG TÈ, LAI CHÂU C2.D25.F31 H1, CS 22/04/1973

53 LÒ VĂN VEN 1954 SUỐI LƯ, PÙ VẮNG, ĐIỆN BIÊN, LAI CHÂU C13.D3.E335 B1, CS 27/09/1972

54 VÀNG CÀ XÁ 1947 CHI HỒ, MÒNG TỬ, MƯỜNG TÈ, LAI CHÂU E335 B1, CS 07/09/1972

TỈNH LẠNG SƠN CÒN 7 LIỆT SỸ


55 VI VĂN AN 1948 HẢI YÊN, CAO LỘC, LẠNG SƠN D42 Pháo Cao sạ H1, CS 25/04/1970

56 HOÀNG VĂN DẤU 1952 CÒN PHEO, THỤY HỒNG HỮU LŨNG, LẠNG SƠN E335 B1, CS 21/12/1972

57 DƯƠNG THANH ĐÔ 1949 BẮC MƠ, HỮU VĨNH, BẮC SƠN, LẠNG SƠN E335 B1, CS 16/03/1972

58 HOÀNG VĂN HÁN 1941 BẢN TRÀ, BÌNH LA, BÌNH GIA, LẠNG SƠN C4.D25.QKTB H3, B Phó 05/11/1969

59 DƯƠNG VIẾT HOẠT 1952 LIÊN HOÀ, GIA CÁT, CAO LỘC. LẠNG SƠN C7.D2.E335 H2, B Phó 09/10/1972

60 ĐỒNG VĂN HƯNG 1951 LÂM QUANG, VŨ SƠN, BẮC SƠN, LẠNG SƠN (Quê Hà Tây) E335 H3, C Phó 27/12/1972

61 TRƯƠNG VĂN PHƯỞNG 1947 SỐ 27 MINH KHAI, LẠNG SƠN. (GÔC NAM NINH, TQ) E335 B2, CS 20/12/1971

NAM HÀ CŨ CÒN 16 LIỆT SỸ CHƯA CÓ THÂN NHÂN

62 NGUYỄN TIẾN CẬN 1941 PHỐ MINH KHAI, PHỦ LÝ, HÀ NAM NINH C2.D8.E866 H1, B Phó 01/09/1972

63 HOÀNG VĂN CĂN 1953 HẢI QUANG, HẢI HẬU, NAM ĐỊNH C1.D24.MT31 0/ B Trưởng 24/02/1970

64 NGUYỄN ĐỨC ĐOÀN 1947 XÓM 9, HẢI ĐƯỜNG, HẢI HẬU, NAM HÀ C1.D25.BTL959 B1, CS 07/06/1971

65 NGUYỄN VĂN HANH 1953 XUÂN DỤC, XUÂN NINH, XUÂN THỦY, NAM ĐỊNH C2.D3.E335 B1, CS 08/04/1974

66 LÊ MINH HÙNG 1947 XÓM 26, HẢI PHONG, HẢI HẬU, NAM HÀ C2.D25 H2, B Phó 31/08/1970

67 TRẦN VĂN KHÁNH 1952 VỤ BẢN, AN LỘC, NGOẠI THÀNH NAM ĐỊNH, NAM HÀ E335 H1, A Trưởng 29/09/1972

68 NGUYỄN VĂN KHIẾU 1940 ĐẠO LÝ, LÝ NHÂN, NAM HÀ C1.D924.E866 B1, CS 12/12/1966

69 TRẦN KHẮC KIÊN 1950 NHÂN HẬU, LÝ NHÂN, NAM HÀ C2.D924.E866 B2, CS 23/08/1971

70 NGUYỄN HỒNG LIÊN 1948 XÓM 20, HẢI PHƯƠNG, HẢI HẬU, NAM HÀ C2.D45,QKTB H2, A Trưởng 13/11/1969

71 NGUYỄN HỮU LUÔNG 1941 YÊN TIÊN, Ý YÊN, NAM HÀ C67.E866 1/ C Phó 13/12/1968

72 TỐNG XUÂN THỤ 1951 NAM TÂN, NAM TRỰC, NAM HÀ (TQ: CAO BẰNG) C1.D1.E335 B1, CS 26/10/1972

73 PHẠM MINH THUÝ 1953 NGỌC HÙNG, NGHĨA HẢI, NGHĨA HƯNG, NAM HÀ C5.D26.MT31 B1, CS 04/06/1973

74 TRẦN VĂN THÔNG 1951 HẢI CHÂU, HẢI HẬU, NAM HÀ TT ô tô HC B1, CS 26/08/1971

75 VŨ VĂN TOAN 1951 HẢI HÀ, HẢI HẬU, NAM HÀ C671.D42.E866 B1, A Phó 04/09/1971

76 ĐẶNG THANH TƯƠNG 1942 XUÂN HỒNG, XUÂN THỦY, NAM HÀ D7.E866 H2, A Trưởng 28/05/1970

77 NGUYỄN VĂN VỌNG 1937 THANH HUYỀN, THANH LIÊM, NAM HÀ KHO HẬU CẦN H3, CN KHO 04/04/1972

NGHỆ AN CÒN 5 LIỆT SỸ CHƯA TÌM ĐƯỢC GĐ


78 TRẦN VĂN HẠNH 1950 DIỄN TRUNG, DIỄN CHÂU, NGHỆ AN Dân công HC Phục vụ hỏa tuyến 19/11/1971

79 NGUYỄN VĂN HINH 1950 NAM CÁT, NAM ĐÀN, NGHỆ AN Dân công HC31 Phục vụ hỏa tuyến 29/03/1972

80 VI VĂN MÃO 1944 CHÂN CHÍNH, QUỲ CHÂU, NGHỆ AN C2.D924.E866 B1, CS 02/01/1967

81 LÊ XUÂN THÀNH 1945 HƯNG NHÂN, HƯNG NGUYÊN, NGHỆ AN E866 B1, CS 14/01/1967

82 NGUYỄN VĂN THÀNH 1956 XÓM 15, HƯNG NHÂN, HƯNG NGUYÊN, NGHỆ AN TỬ SỸ B2, CS 21/06/1975

TỈNH NINH BÌNH CÒN 3 LIỆT SỸ THIẾU THÂN NHÂN


83 DƯ VĂN ĐẮC 1936 GIA NINH, GIA VIỄN, NINH BÌNH Dân công HC31 Phục vụ HC 18/01/1973

84 VŨ XUÂN THỦY 1952 KHÁNH THƯỢNG, YÊN MÔ, NINH BÌNH KHO HC B1, CS 18/01/1973

85 ĐOÀN LÊ VĂN 1947 YÊN LÂM, YÊN MÔ, HÀ NAM NINH D42. Pháo C sạ --- 18/02/1973

TỈNH SƠN LA CÒN 22 LIỆT SỸ CHƯA CÓ THÂN NHÂN


86 TRỊNH XUÂN BẢN 1949 ĐỘI 9, NÔNG TRƯỜNG,MỘC CHÂU, SƠN LA C37.ÔTÔ.HC H2, Lái xe 10/02/1972

87 VI VĂN CHỮA 1952 BẢN CANG, PITONG, MƯỜNG LA, SƠN LA E335 B1, CS 12/02/1973

88 MÙI MINH CƯ 1950 CHIỀNG OAI, MỘC CHÂU, SƠN LA C4.D26.F31 H1, Báo vụ 20/03/1973

89 LÒ VĂN ĐÔI 1946 CHIỀNG NGƠNG, MƯỜNG LA, SƠN LA D924.E866 B2, CS 30/11/1966

90 ĐINH VĂN GIẤU 1952 BẢN KHAO, CHIỀNG BA, PHÙ YÊN, NGHĨA LỘ (Sơn La) E335 B1, CS 25/07/1972

91 QUÀNG VĂN INH 1955 THUẬN CHÂU, SƠN LA – D24 PHÁO PHÒNG KHÔNG C1.D24.MT31 ĐV PHÁO 20/04/1969

92 VI VĂN KÉO 1947 TO LÁNG, LÁY SẬP, MỘC CHÂU, SƠN LA E335 B1, CS 13/12/1973

93 LÒ VĂN LẦY 1946 XIỀNG CẢI, CHIỀNG GIANG, MƯỜNG LA, SƠN LA C3.D924.E866 H1, CS 26/01/1969

94 LÒ VĂN MỌM 1950 BẢN TÍNH, MƯỜNG DÒN, QUỲNH NHAI, SƠN LA C1.D7.E866 0/ C Phó 31/12/1972

95 LƯỜNG VĂN MẶN 1950 XIÊNG CÁI, CHIỀNG LA, MƯỜNG LA, SƠN LA C2.D1.E335 H1, A Trưởng 06/01/1972

96 LƯỜNG VĂN MẲN 1953 CÀ NẮNG, QUỲNH NHAI, SƠN LA E335 B1, CS 20/12/1971

97 LÒ VĂN NHÃ 1949 BẢN BÚNG, MƯỜNG BÚ, MƯỜNG LA, SƠN LA C1.D26.F31 H2, B Phó 26/08/1973

98 BÀN VĂN ÓC 1945 MƯỜNG LANG, PHÙ YÊN, NGHĨA LỘ (Sơn La) D924.E866 H3, B Trưởng 22/10/1969

99 MÙI VĂN ỘI 1944 BẮC PHONG, PHÙ YÊN, NGHĨA LỘ (Sơn La) C3.D7.E866 H1, A Phó 21/10/1968

100 BẠCH CẦM SÁNG 1943 MƯỜNG KHOANG, THUẬN CHÂU, SƠN LA C3.D924.E866 B1, CS 05/01/1969

101 ĐINH VĂN THÌN 1943 HUY HẠ, PHÙ YÊN, NGHĨA LỘ - (Sơn La) C1.D7.E866 B1, CS 18/12/1971

102 ĐINH VĂN THỐNG 1947 CHIỀNG THƯỢNG, PHÙ YÊN, YÊN BÁI – SƠN LA C10.D2.E335 B1, CS 12/10/1972

103 VI VĂN THƠM 1947 NÀ CHÁ, CHIỀNG KHOA, MỘC CHÂU, SƠN LA E335 B1, CS 22/12/1971

104 VI VĂN TIẾN 1954 TÚ NANG, MỘC CHÂU, SƠN LA DBộ.D3.E335 B1, CS 05/11/1972

105 LƯỜNG VĂN TRỤ 1952 BẢN LỤN, ĐIỆP MUỘI, THUẬN CHÂU, SƠN LA E335 B1, CS 03/11/1972

106 LÒ VĂN ÚC 1939 MƯỜNG LAN, SÔNG MÃ, SƠN LA C13.D3.E335 B1, CS 27/09/1972

107 LÒ VĂN XUÂN 1945 BẢN CHIỀNG MÙA, CHIỀNG ĐEN, MƯỜNG LA, SƠN LA C1.D26 H2, A Trưởng 19/12/1970

TỈNH THANH HÓA CÒN 1 LIỆT SỸ


108 HÀ HỮU THÀNH 1950 TÂN NINH, THIỆU TÂN, THIỆU HÓA, THANH HÓA CTtin.E866 B1, CS 11/07/1971

TỈNH LAO CAI CÒN 2 LIỆT SỸ

109 NÔNG VĂN HẢI 1948 HỒNG ĐẠI, QUẢNG HÒA, CAO BẰNG (Từ Cao Bằng) D7.E866 B1,CS 27/06/1970

110 ĐẶNG VĂN LIÊM 1943 KIM TÂN, TX LAO CAI, TỈNH LAO CAI (Quê Lạng Sơn) C8.D5.E866 H1, A Phó 26/05/1971

TUYÊN QUANG - CÒN 2 LIỆT SỸ CHƯA CÓ THÂN NHÂN


111 VŨ NGỌC HIỀN --- AN KHÊ, YÊN SƠN, TUYÊN QUANG (Quê gốc Nam Hà) C24.E335 H3, C Phó 21/06/1975

112 MA ĐỨC THÍ 1948 ĐẠT BỔNG, THỔ BÌNH, CHIÊM HÓA, TUYÊN QUANG CTtinD8.E866 H1 A Trưởng 29/11/1972

TỈNH PHÚ THỌ - CÒN 7 LIỆT SỸ CHƯA CÓ THÂN NHÂN


113 PHÙNG ĐỨC BĂNG 1951 XÓM MÍT, ĐỒNG SƠN, THANH SƠN, VĨNH PHÚ C29.D6.E866 B1, CS 11/09/1972

114 HOÀNG BÍCH 1946 THÀNH CÔNG, THANH THỦY, VĨNH PHÚ C1.D7.E866 H1, Y Tá 08/04/1968

115 BÙI QUỐC GIA 1946 KINH KỆ, LÂM THAO, VĨNH PHÚ D195. Thiết giáp B1, CS 01/12/1973

116 LÊ VĂN KHÁNH 1944 THỊ XÃ PHÚ THỌ, VĨNH PHÚ C2.D25.F31 H1, CS 10/01/1971

117 NGUYỄN VĂN LƯƠNG 1952 XUÂN TRƯỜNG, THANH VÂN, TAM NÔNG, VĨNH PHÚ C1.D7.E866 B2, CS 31/08/1972

118 BẠCH VĂN LƯU 1950 TOÀN THẮNG, CẨM KHÊ, VĨNH PHÚ D24.MT31. Pháo B1, CS 24/02/1970

119 NGUYỄN VĂN THÊM 1935 VÕ MIẾU, THANH SƠN, VĨNH PHÚ KHO HẬU CẦN H1,CS 29/05/1971

TỈNH VĨNH PHÚC – CÒN 4 LIỆT SỸ


120 TRIỆU NGỌC BỀN 1940 BÁC ĐỨC, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC, VĨNH PHÚ EBộ.E866 H2, A Trưởng 20/04/1970

121 PHẠM VĂN SẮC 1939 HOÀNG TRUNG, ĐỒNG ÍCH, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚ C1.D5.QKTB H1, A Phó 07/11/1970

122 NGUYỄN HỮU THẮNG 1951 THẠCH HÀ, YÊN LÃNG, VĨNH PHÚC C35 HC. F31 B1, CS 29/03/1973

123 VŨ ĐỨC THẮNG 1950 SƠN ĐỘNG, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC, VĨNH PHÚ EBộ E866 B1, CS 27/12/1971

CHỊU TRÁCH NHIỆM TRA CỨU, ĐỐI CHIẾU, TỔNG HỢP, LƯU TRỮ, SOẠN THẢO DANH SÁCH LIỆT SĨ.

Thay mặt toàn thể các gia đình thân nhân liệt sỹ Mặt trận 31, trước toàn thể các anh linh liệt sỹ của toàn mặt trận, chúng tôi xin kính cẩn cảm ta sự quan tâm của các ban!

TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC TOÀN QUỐC THÂN NHÂN LIỆT SỸ MẶT TRẬN 31.

 • Lão Gàn Đây là số ls còn lại của đơn vị tôi, mấy năm qua dù nỗ lực cố gắng rất nhiều nhưng chỉ có thêt tìm được hơn 1000 thân nhân trên cả nước, thậm chí nhiều gia đình đang định cư ở nước ngoài. Đây là số còn lại trong số đó, không biết bao giờ mới tìm được nốt thân nhâ cho các cụ này để hoàn thành một nhiệm vụ nhỉ!
 • Duong Thai Binh Daqd Các Chú đã rất nỗ lực cố gắng hết mình vì Đồng đội thật đáng quý , khâm phục .Đợt này cháu vào tp HCM, Mỹ Tho,Tây Ninh... vê chau góp sức cùng mấy Chú nhé
 • Saigon Guider @Anh Huan kính mến!
  Anh nên tag thêm thầy Sỹ Hồ và một bạn: Phuoc Dau Le nữa! Chúng ta cố gắng như thế, nhằm giữ chung các comments - để dễ xử lý thông tin! Riêng các ACE "đồng đội" hoặc "bằng hữu" nào, xét thấy có liên quan, xin đừng ngại ngần - Cứ PM
  đề nghị tag!
  Chúng ta cứ theo tiêu chí "Việc chung, cùng góp sức, một cách... thống nhứt"
  Em sẽ cố gắng "picture hóa" danh sách trên để dễ lưu trong các folder/album ảnh - vì lẽ ku Mark FB chưa thiết kế chuyện tìm lại thông tin xưa cũ trên Dòng thời gian.
  Trân trọng! SGG
 • TQ Trung Chú Huân lưu ý trường hợp số 27: Nguyễn văn Minh, danh sách ghi là C7, D42. D42 có ba Đại đội dó là C5, C6,C9,( không có c7) do vậy có thể có chút nhầm lẫn đấy.
 • Duong Thai Binh Daqd Chú HUÂN gửi danh sách vào mail cho cháu nhé !
 • Huan Tran Dinh Có thể do cán bộ chính sách đơn vị bác ghi nhầm hoặc do lâu năm nên mờ. Danh sách ấy bác đã nhìn rồi mà. Bản danh sách liệt sỹ của D42 có cả thủ trưởng tiểu đoàn Nguyễn Danh Diên ký ngày 06 tháng 3 năm 1976! Em trích lục nguyên bản gốc bác ạ!
 • Phạm Văn Điền anh Huân ơi 02 trường hợp TNLS đã chuyển vào Đắk Lắk anh có biết TN hiện nay ở huyện nào ko?
 • Huan Tran Dinh Có c7 đấy bác ạ. Chỉ trong danh sách này đã có tới 5 liệt sỹ của c7. Được ghi bằng mực tầu vẫn rất rõ ràng bác TQ Trung ạ. Vậy nên em tin chắc là có. Bởi nếu nhầm thì chỉ 1 trường hợp thôi chứ!
 • Huan Tran Dinh Không biết Phạm Văn Điền ơi. Phòng CS Người có công của Cao Bằng chỉ biết là họ đã chuyển vào Đắc Lắc và 1 chuyển vào Kontum chứ không biết địa chỉ. Vậy nên chỉ có giải pháp duy nhất là tới nhờ phòng CS Người có công của sở LĐTBXH Đăck Lawxk tra cứu. Anh sẽ gửi cho chú thông tin đầy đủ chi tiết theo hồ sơ và tên bố mẹ LS để tiện tra cứu.
 • Phạm Văn Điền anh gửi qua mail cho em để em lên SLD Đắk Lắk em tìm.
 • Huan Tran Dinh OK. Để sáng mai đi. Bữa nay anh mệt quá! Hầu như cả ngày không nghỉ. Mà bữa nay nhiều điện thoại quá Phạm Văn Điền ạ!
 • Khương Lê Ủa, cái này em chưa được biết, nên có thắc mắc bác Huan Tran Dinh và Điền Phạm Văn Điền ạ. Thế là khi chuyển hồ sơ đi, Phòng chính sách nơi quản lý cho chuyển, còn chuyển đi đâu thì cũng không quan tâm ạ? Mong các bác chia sẻ ạ.
 • Huan Tran Dinh Khương Lê hỏi nhau thế này thì trả lời sao đây! Việc đó do gia đình mang đi mà tự nộp chứ! Hơn nữa đó có phải công việc mà ta biết họ làm thế nào đâu. Cái này còn thùy người, tùy cơ quan, tùy thân nhân.
 • Huan Tran Dinh Bấm loạng quạng thế nào, mất toi bản mà Khương Lê vừa post lên rồi!
 • Khương Lê Dạ, ý em là khi gia đình có đơn xin chuyển, thì bên người có công phải biết chuyển đi đâu chứ ạ. Như vậy mình có thể lấy từ Cao Bằng vẫn được ạ.
 • Tài Lê bây giờ mà hỏi lại sở LĐTBXH Cao bằng thì tốt nhât là hỏi sở Đắc lắc cho nhanh. Trước mắt đề nghị Khương le đảm nhiệm tìm hộ trường hợp thanh hóa nghe
 • Phạm Văn Điền bác Tài Lê ơi. bác cứ yên tâm, em sẽ lên SLD TBXH Đắk Lắk để em tìm.
 • Huan Tran Dinh Nhiều khi do theo nhau đi lằm ăn kinh tế, mãi rồi mới quay về chuyển hồ sơ, cùng nhiều lý do nằm trong các khoảng mờ mà ta không nắm được!
 • Lão Gàn Cụ số 20 Trần Trung Thông là ở thôn Phù Lưu Thượng- Xã Lưu Nguyên- Ứng Hòa. Đã về theo ngoại cảm chỉ ở Thừa Thiên Huế rồi!
 • Phạm Văn Điền gặp ngoại cảm thì lại khổ rồi. phải truy tìm tên NC nào chỉ vu vơ vớ vẩn làm khổ TNLS và khổ cả vong linh liệt sĩ.
 • Duong Thai Binh Daqd Giá như có đc lệnh như Bác Hồ trao cho Đại tướng “Tướng Quân toại ngoại...“ thì gặt tên “ngoại cảm “ nao “trảm“ luôn tên đó bà con nhỉ ?
 • Saigon Guider ừm, "tiên trách kỷ, hậu trách nhân" - theo kiểu lính, thì "rèn quân, chỉnh cán" trước rồi mới tính tới chuyện triệt/oánh người khác.
  Cứ xem, công tác chánh sách, chỉ xác định "quân mình"... mãi làm không xong, ban này bệ nọ, chức trách nhập nhằng... Dẫ
  ...Xem thêm
 • Tài Lê @lão gàn: ông Thông ở phù lưu thượng theo ngoại cảm rồi nên không trách chi tôi nhờ đến 2 người ở Ứng hòa tìm mãi mà không thấy hồi âm trong khi trường hợp bác Thụ ở Cao thành thì tìm ra nhanh chóng
 • Khương Lê Báo cáo với bác Huan Tran Dinh và các bác là em đã tìm được thân nhân của Liệt sỹ ở Thanh Hóa (Ls Hà Hữu Thành).
 • Tài Lê thật tuyệt
 • Saigon Guider Chúc mừng Khương Lê! Ngay quê nhà Thanh Hóa, cũng chỉ còn 1 - Vậy, "kiểm tra đối chiếu" ok là xong phần Thanh Hóa rồi!
  Em Ngân Phạm ơi! Có xem stt này chưa, triển khai nhờ các bạn CTV của mình nhập liệu luôn đi em!
 • Huan Tran Dinh Tuyệt quá Khương Lê ơi! Điều quan trọng là có số điện thoại của gia đình thân nhân để tôi hướng dẫn gia đình tìm đúng đối tượng Cấp mẫu và hướng dẫn cách lấy mẫu sao cho đảm bảo. Bởi không hướng dẫn mẫu sẽ bị nhiềm Gen ngoại lai và nếu không đúng đối t...Xem thêm
 • Huan Tran Dinh Thực ra Thanh Hóa còn 3 gia đình, đã có liên hệ, nhưng các gia đình này đã đi ngoại cảm và đã bốc từ mặt trận phía Nam về rồi! Họ đang ngại ngần, băn khoăn chưa cấp mẫu thân nhân. Nhưng chắc chắn họ sẽ thấy rõ bản chất của sự lừa đảo và sẽ có những hành động đúng cho xương máu của chính gia đình mình mà thây đổi. Liệt sỹ của các gia đình này đang chờ những hành động đúng đắn của con cháu!
 • Khương Lê Báo cáo bác Huan Tran Dinh là anh trai của Liệt sỹ đã trao đổi với em rồi, rất mong chờ và mừng lắm ạ. Anh Điền Phạm Văn Điền đang liên lạc và trao đổi với gia đình rồi bác ạ.
 • Khương Lê Em còn nhớ là có Liệt sỹ Lê Huy Mạnh nữa bác Huan Tran Dinh ạ. Không biết gia đình đã liên hệ với bác chưa ạ?
 • Huan Tran Dinh Chắc chắn rồi. Liệt sỹ này sẽ tiến hành theo hướng 50/50 như hốm trước anh đã nói! Sẽ có những hướng dân cụ thể cho GĐ ông bí thư đảng ủy đẻ tiến hành!
 • Huan Tran Dinh Thật Tuyệt vời. Hiện giờ thì Phạm Văn Điền đang hướng dẫn gia đình lấy mẫu sinh phẩm rồi! Vậy là Có thêm một tấm bia LS Chưa biết tên sẽ được đổi thành tên LS HÀ HỮU THÀNH SN 1950 TÂN NINH, THIỆU TÂN, THIỆU HÓA, THANH HÓA CTtin.E866 B1, CS HS: 11/07/1971. Anh đang ngậm cười nơi chín suối! Thật cảm động các anh chị em ạ!
 • Mạnh Tường Nguyễn Kính gửi các chiến binh chiến trường C: Huan Tran Dinh, Lão Gàn, Tài Lê, Saigon Guider, Khương Lê ... Tôi cần tìm mộ LS (là người bạn, Người anh, người đồng đội) Hi sinh 21 - 10 - 1972 tại bản Huội Đưa huyện Mường Mày Tỉnh Bô Li Khăm Xây. Năm 1973 thi hài được mai táng tại bản Nậm Giàng (cùng huyện) Khoảng 2002 đến 2010 thi hài đã được đưa về nước nhưng không biết quy tập vào nghĩa trang nào (LSVD) giúp tôi tìm mộ LS nhé? KÍNH! (GBT ghi 31- 10 - 72)
 • Mạnh Tường Nguyễn LS: Nguyễn Thành Đồng Sinh 20 - 6 - 1948 Nhập ngũ: 18 - 4 - 70
 • Khương Lê C22 này chắc phải nhờ đến bác Tài Lê Saigon Guider TQ Trung Lão Gàn Huan Tran Dinh rồi. Nếu đã quy tập về Việt Nam rồi thì chắc bác Huân nắm được rồi bác nhỉ.
 • Mạnh Tường Nguyễn Thời kì này trực thuộc mặt trân 128 QK4 (mặt trận Trung Lào)
 • Huan Tran Dinh Căn cứ vào địa danh hy sinh và nơi an táng ban đầu, ta sẽ lần theo lịch sử quy tập, an táng để đính hướng, khoang vùng bác Mạnh Tường Nguyễn. Anh cứ lo bên đoàn quy tập quân khu 4, em sẽ lo mang tiếp nhận an táng bên này! Đúng là mò kim đáy biển đây. Nhưng quan trong là ta đã biết biển nào đà mà mò!
======
Xem bài liên quan đến việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ:

45 nhận xét:

 1. Cảm ơn các bạn trẻ chủ trang!
  Rất mong bạn đọc ở tất cả các tỉnh thành, khi đọc được thông tin này hãy báo tin đến thân nhân liệt sĩ như nêu trong địa chỉ.

  Trả lờiXóa
 2. Kính thưa BBT tôi xin đính chính
  Liệt sĩ Khoa Đăng Hải có thể ở Đặng Cương - An Dương Hải Phòng, không có Đặng Vương..tôi xin cố gắng liên hệ với gia đình liệt sĩ để có thông tin
  Xin BBT cho biết địa chỉ để liên lạc lại nếu có thông tin cụ thể

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cảm ơn bác Hạ Long Trần!
   Sẽ có địa chỉ liên hệ sớm ạ!

   Xóa
  2. Dân HLU với nhau bạn ơi....chưa già đâu

   Xóa
  3. Chào bạn Hạ Long Trần.
   Đây là nguyên văn lời nhắn của bác Huan Tran Dinh sau khi đọc tin của bạn:
   ====
   Huan Tran Dinh Facebook
   Chào Hương Lan Lê,

   Rát cảm ơn bạn Hạ Long Trần, và các bạn đã quan tâm chia sẻ!
   Rất mòng các bạn có thể kết nối được với gia đình thân nhân liệt sỹ trên điah bàn. Khi các bạn kết nối được với gia đình, điều quan trọng nhất là lấy cho mình số điện thoại của 1 người chủ chốt trong số thân nhân của liệt sỹ hoặc đại chỉ cụ thể của gia đình thân nhân. Sau đó báo cho mình qua cửa sổ Chat trên trang face book Huan Tran Dinh này. Để rồi tipees đó mình liên hệ trực tiếp với gia đình, nhằm đối chiếu, xác nhận cho đúng đối tượng rồi triền khai trực tiếp với gia đình các việc cần phải làm tiếp theo. Vậy nên số điện thoại của gia đình là con đường gần nhất, thuận tiện nhất! Càng sớm cành tốt nhé! Cảm ơn bạn và toàn thể các bạn!
   Chân trọng cảm ơn!
   ----
   Hạ Long Trần15:25 Ngày 25 tháng 02 năm 2014

   Kính thưa BBT tôi xin đính chính
   Liệt sĩ Khoa Đăng Hải có thể ở Đặng Cương - An Dương Hải Phòng, không có Đặng Vương..tôi xin cố gắng liên hệ với gia đình liệt sĩ để có thông tin

   Xóa
  4. Nick của bác Huan Tran Dinh trên fb:
   https://www.facebook.com/huan.trandinh.1

   Xóa
 3. CẦN TÌM THÂN NHÂN THEO DANH SÁCH LIỆT SỸ TẠI NGHĨA TRANG BẢN THẲM CỦA E3.F312 (e165, or e209,f312) TẠI NGHĨA TRANG BẢN THẲM - MƯỜNG PHÀN - XIÊNG KHOẢNG, CHDCND LÀO:

  NGHĨA TRANG BẢN THẲM TẠI KHU VỰC MƯỜNG PHÀN
  Tọa độ: 16,00 – 45,50 theo bản đồ UTM tỷ lệ 1.50.000 do bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN mã hóa, ấn hành năm 1970. Nghĩa trang này an táng 22 liệt sỹ của F312, thêm 2 liệt sỹ là dân công E866, và 1 mộ số 25 là liệt sĩ vô danh của đơn vị bạn.

  STT VÀ SỐ MỘ HỌ TÊN LIỆT SĨ NĂM SINH NGUYÊN QUÁN NHẬP NGŨ ĐƠN VỊ CBCV HY SINH BỐ MẸ

  1: QUÁCH QUANG HƯNG 1951 Đông Tân, Đông Hưng, Thái Bình 8/70 c14,e3,f312 B1, CS 24/08/1971 Bố. QUÁCH QUANG QUỲNH

  2: PHẠM VĂN CHẾ 1944 Xuân Thụ, Đồng Xuân, Phú Yên 4/1962 c4,d7,e3, f312 2/ C trưởng 18/12/1971 Anh. PHẠM NGỌC ANH

  3: LÊ VĂN DŨNG 1948 Mai Động, Kim Động, Hải Hưng 3/1967 c16,e3,f312 H1, A phó 11/10/1971 Bố. LÊ CÁT VƯƠNG

  4: NGÔ VĂN TY 1945 Thanh Sơn, An Thụy, Hải Phòng 2/1968. c1,d7,e3,f312 H3, B trưởng 18/12/1971 Bố. NGÔ VĂN ĐÔNG

  5: NGUYỄN VĂN THÀNH 1953 Đào Viên, Quế Võ, Hà Bắc 1/1971 c1,d7,e3,f312 B1, CS 18/12/1971 Bố. NGUYỄN VĂN CẢNH.

  6: NGUYỄN VĂN NHÂN 1953 Từ Đức, Quế Võ, Hà Bắc 1/1971 c3,d7,e3,f312 B1, CS 18/12/1971 Bố. NGUYỄN VĂN MÃN.

  7: NGUYỄN QUỐC CHỈNH 1952 Tiền Phong, Thanh Miện, Hải Hưng 1/1971 c1,d7,e3,f312 B1, CS 18/12/1971 Bố. NGUYỄN VĂN CHÂU (Chân)

  8: NGUYỄN VĂN NẠP 1947 Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng. 3/1967 c15,e3,f312 H1, A trưởng 18/12/1971

  9: NGÔ XUÂN ĐỂ (Không có trích ngang, không có hồ sơ).

  10: NGÔ VĂN LUÂN (Không có trích ngang và hồ sơ: Hy sinh: 18/12/1971

  11: LS ĐƠN VỊ BAN (Không có tên, không trích ngang, không hồ sơ)

  Với 3 liệt sỹ số 9 - Ngô Xuân Để, số 10: Ngô Văn Luân và số 11 (LS Của đơn vị bạn). Chỉ còn hy vọng duy nhất, nhờ vào các thông tin của người chôn cất tại chiến trường. Rất mong có được thông tin gì từ các Cựu chiens binh của E165 sư đoàn 312. Nếu như các đồng chí này còn sống, còn nhớ được thông tin gì!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trên tổng số 25 liệt sỹ này, chúng tôi cũng đã liên hệ, tìm, kết nối với 1 số gia đình thân nhân và đã cấp mẫu sinh phẩm. Một số đã có mộ. Đây là danh sách 11 liệt sỹ cần tìm gia đình thân nhân. Kính mong toàn thể các bác, các anh chị, các đồng chị Cựu Chiến Binh, đặc biệt là Cựu chiến binh của sư đoàn 312 đã tham chiến trên mặt trận 31 vào thời kỳ 1970 đến 1972. Rất mong nhận được hồi âm! Xin đa tạ tấm lòng của cộng đồng chúng ta!

   Ban liên lạc toàn quốc thân nhân liệt sỹ Mặt trận 31.

   Dưới đây xin đăng tấm bản đồ khu vực Bản thẳm và các vùng lân cận do đ/c Quang trích lục! Xin cảm ơn!

   DƯỚI ĐÂY LÀ DANH SÁCH CÁC LIỆT SỸ CÓ MỘ, CÒN HÀI CỐT NHƯNG KHÔNG CÓ TRÍCH NGANG, KHÔNG CÓ HỒ SƠ, ĐÃ ĐƯỢC QUY TẬP TẠI LÀO NĂM 1976. NĂM 1986 ĐÃ ĐƯA VỀ NƯỚC. KÍNH MONG CÁC BẠN, CÁC CỰU CHIẾN BINH QUAN TÂM. PHẦN LỚN SỐ NÀY LÀ DÂN CÔNG HỎA TUYẾN QUÊ CHỦ YẾU TẬP TRUNG TẠI CÁC TỈNH NGHỆ AN, THANH HÓA, NINH BÌNH, HÀ TÂY. RẤT MONG CÓ AI ĐÓ NHẬN THẤY ĐIỀU GÌ CÓ THỂ MANG LẠI THÔNG TIN THÂN NHÂN CHO CÁC LIỆT SỸ NÀY!

   LIỆT SĨ KHÔNG CÓ TRÍCH NGANG – KHÔNG RÕ QUÊ

   01: Đ/C HẢI (HỒ SƠ GÔC TẠI F312). - CÓ SỐ MỘ B211, LẠT HUỒNG C12.D7.F312.

   02: NGUYỄN VĂN HIỀN KHÔNG CÓ TRÍCH NGANG – SỐ MỘ B298 LẠT HUỒNG D27. HC MT 31 0 C Phó 22/03/1975

   03: TẠ QUANG HÒA KHÔNG CÓ TRÍCH NGANG – SỐ MỘ D310 NỌNG PẸT F316 H2, B Phó

   04: HỒ NGỌC HOÀN KHÔNG CÓ TRÍCH NGANG – SỐ MỘ B474 LẠT HUỒNG HẬU CẦN MT 31 DÂN CÔNG

   05: NGUYỄN MẠNH HÙNG KHÔNG CÓ TRÍCH NGANG – SỐ MỘ D312 NỌNG PẸT - E335 B1, CS

   06: DƯƠNG THỊ LÝ KHÔNG CÓ TRÍCH NGANG – SỐ MỘ B322 LẠT HUỒNG HẬU CẦN E866 - DÂN CÔNG 03/03/1973

   07: ĐÀO ĐỨC PHÁI KHÔNG CÓ TRÍCH NGANG – SỐ MỘ C099 LẠT HUỒNG HẬU CẦN MT 31 DÂN CÔNG

   08: TÒNG VĂN PHỤNG F316 KHÔNG CÓ TRÍCH NGANG – MỘ B135 NỌNG PẸT HẬU CẦN E866 DÂN CÔNG 03/03/1973

   09: HÒ A THẢY KHÔNG CÓ QUÊ – SỐ MỘ B297 LẠT HUỒNG D27. HẬU MT 31 DÂN CÔNG 29/11/1972

   10: BÙI THỊ TÌNH KHÔNG CÓ TRÍCH NGANG – SỐ MỘ B355 LẠT HUỒNG HẬU CẦN MT 31 DÂN CÔNG ----

   11: HOÀNG VĂN TƯỚC KHÔNG CÓ QUÊ – SỐ MỘ C03 NT LẠT HUỒNG C1.24.F31 ĐV PHÁO 20/04/1969

   12: NGUYỄN NGOC TRAI KHÔNG CÓ TRÍCH NGANG – MỘ D277 NỌNG PẸT D24.MT31 B1, CS- PHÁO CAO SẠ

   CHỊU TRÁCH NHIỆM TRA CỨU, SOẠN THẢO TRÊN DANH SÁCH TỔNG LIỆT SỸ CỦA MẶT TRẬN 31

   BAN LIÊN LẠC TOÀN QUỐC THÂN NHÂN LIỆT SỸ MẶT TRẬN 31 KHU VỰC CÁNH ĐỒNG CHUM, XIÊNG KHOẢNG CHDCND LÀO

   Xóa
  2. Huan Tran Dinh Danh sách này của chúng ta đã bớt đi một người. Đó là liệt sỹ NGÔ VĂN TY 1945 Thanh Sơn, An Thụy, Hải Phòng. Đã có được mẫu sinh phẩm của người em trai ruột của liệt sỹ! Vậy là sẽ có 1 tám bia được xóa đi ba chữ "CHƯA BIẾT TÊN" để thay vào đó là hàng chữ gần gũi hơn: "LIỆT SỸ NGÔ VĂN TY" với đầy đủ các thông tin như trên!
   25 Tháng 2 lúc 20:36 · Đã được chỉnh sửa · Thích · 5

   Xóa
 4. mình tìm được gia đình liệt sĩ Khôi rồi nhé

  Trả lờiXóa
 5. Thưa bạn Hạ Long Trần:
  Bạn có số điện thoại của đại diện gia đình LS chưa?
  Bạn cũng cấp số điện thoại qua tin nhắn trên fb cho bác Huan Tran Dình nhe!
  ====
  Nick của bác Huan Tran Dinh trên fb:
  https://www.facebook.com/huan.trandinh.1

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chao pan.mk mun tim mộ cua ong nguyen quang lưu.sinh nam 1939,xa viet hung,huyen van lam,tinh hung yen.hi sinh ngay 27,7,1972, ben thuong lào.

   Xóa
 6. mình tìm được rồi bạn ạ, bác Huan Tran Dình sẽ liên lạc với gia đình

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vui quá! Hạ Long Trần!
   Vậy rồi kết quả ra sao?
   Gia đình Liệt sĩ Khoa Đăng Hải có thể ở Đặng Cương - An Dương Hải Phòng tình hình ra sao?
   Mong bạn chia sẻ cho anh em vui chung!

   Xóa
 7. Gia đình Liệt sĩ Khôi đã được cụ Huan Tran Dình liên hệ, cô em dâu cho biết là đã từng nhờ ngoại cảm nhưng thấy nhảm nhí quá và chi sang Mường gì đó của Lào

  Gia đình liệt sĩ Hải đã chuyển đi, mình đang tìm dòng họ của Liệt sĩ ở quận Hải An để tra cứu và liên hệ
  Đáng buồn là kq tra cứu tại bộ phận chính sách như sau:
  1. Tại phố Trạng Trình - phường Phan Bội Châu( không phải Quang Trung) không có liệt sĩ nào là Phan Đức Cường, có thẻ do địa chỉ thay đổi hoặc liệt sĩ là người nơi khác trú nhờ địa chỉ trong thời gian theo học tại Hải Phòng. Có thể đề nghị cụ Huan Tran Dình xem lại tên liệt sĩ
  2. KHông có tên liệt sĩ Bùi Quang Hồii ở cả hai phường Minh Khai và Hoàng Văn Thụ( đường Lý Tự trọng thuộc cả hai phường), mình nghĩ LS Hồi cũng có khả năng như LS Cường là nhập ngũ tại Hải Phòng nhưng là người ở các địa phương khác
  Liệt sĩ Lanh có thể ở Tú Đôi không phải Núi Đôi, ở Kiến Thụy chỉ có Núi Đối, nhưng là huyện lị cách Kiến Quốc khá xa. Tuy nhiên năm 1963 thì Tú Đôi và Du lễ hợp làm một xã Kiến Quốc, mình sẽ liên hệ cả hai xã
  Trường hợp Liệt sĩ Sắc mình sẽ làm việc trong tuần tới với cán bộ phường Sở Dầu
  Ngoài ra mình cũng dự tính sẽ lên thẳng Sở LĐTBXH Hải Phòng đẻ tìm kiếm thêm

  Trả lờiXóa
 8. Thêm trường hợp LS Khoa Đăng Hải nữa nhé, mình đã liên hệ với gia đình rồi BBT ạ

  Trả lờiXóa
 9. Các bác cựu chiến binh nếu tìm thân nhân liệt sĩ mà thấy ghi An Thụy thì đừng gửi địa chỉ này vì nó là hai huyện hợp một An Lão và Kiến Thụy, xong đã tách ra từ lâu rồi, một số xã của huyện cũ được chuyển giao cho cả An Dương ( an hải cũ), Kiến an, Đồ Sơn các bác xem tên xã để biết thuộc huyện nào bây giờ sẽ hơn ạ

  Trả lờiXóa
 10. Tôi có cậu hy sinh tại Lào, hiện gia đình chưa tìm được hài cốt. Kính mong những tấm lòng vàng giúp đỡ, nếu có thông tin xin gửi cho tôi theo địa chỉ: vanhoalc@gmail.com. Gia đình vô cùng cảm ơn. Thông tin của cậu tôi là:
  LS: VŨ VĂN MÃO
  - SN: 1951
  - Quê quán: Tán Thuật, Kiến Xương, Thái Bình.
  - Nhập ngũ: 8/1969
  - Đơn vị: C5 - D41 BTL 959.
  - Hy sinh: 23/5/1971, tại mặt trận phía Tây.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xin lỗi, chúng tôi hồi đáp chậm trễ.
   Chúng tôi sẽ chuyển ngay bây giờ đến người có trách nhiệm.
   Cảm ơn.

   Xóa
  2. Và đây là hồi âm:
   ---
   Lê Hương Lan Bác Huan Tran Dinh đã có thông tin gì mới về trường hợp này chưa ạ?
   ___
   Nặc danh22:11 Ngày 05 tháng 06 năm 2014
   Tôi có cậu hy sinh tại Lào, hiện gia đình chưa tìm được hài cốt. Kính mong những tấm lòng vàng giúp đỡ, nếu có thông tin xin gửi cho tôi theo địa chỉ: vanhoalc@gmail.com. Gia đình vô cùng cảm ơn. Thông tin của cậu tôi là:
   LS: VŨ VĂN MÃO
   - SN: 1951
   - Quê quán: Tán Thuật, Kiến Xương, Thái Bình.
   - Nhập ngũ: 8/1969
   - Đơn vị: C5 - D41 BTL 959.
   - Hy sinh: 23/5/1971, tại mặt trận phía Tây.
   ------
   Huan Tran Dinh Trường hợp của LS Vũ Văn Mão quê Thái Bình, LS của tiểu đoàn 41 Đặc công quân khu Tây Bắc, tôi đã có phân tích và hướng dẫn cho gia đình từng việc cần phải làm. không biết gia đình đã đọc chưa và tiến hành rồi báo lại cho chúng tôi để có thể tiến hành các bước tiếp theo rồi Lê Hương Lan ạ!

   Xóa
  3. Và đây là hướng dẫn của bác Trần Đình Huân đã dc gửi vào hộp thư vanhoalc@gmail.com
   ----
   ----- Original Message -----
   From: BLLTNLSMT31
   To: vanhoalc@gmail.com
   Sent: Wednesday, June 11, 2014 7:36 PM
   Subject: Gửi thân nhân liệt sỹ Vũ Văn Mão - Thái Bình


   Trước hết chúng tôi có lời xin lỗi gia đình thân nhân liệt sỹ Vũ Văn Mão bởi sự chậm chễ trong việc hồi âm cho gia đình! Bởi thực tế chúng tôi đang vào thời kỳ bận nhất trong các phần công việc dở dang! Trước hết xin khẳng với gia đình rằng: Liệt sỹ Vũ Văn Mão là liệt sỹ của D41 Đặc công thuộc Quân khu tây bắc. Thời điểm đó gọi là BTL959. Chắc chắn vào thời điểm 1971 liệt sỹ Mão tham gia chiến đấu trên mặt trận 31 cùng với hơn 1 vạn liệt sỹ trên mặt trận này. Điều quan trong là các liệt sỹ này đều được quản lý thông tin trên HỒ SƠ GÔCtại PHÒNG CHÍNH SÁCH, CỤC CHÍNH TRỊ QUÂN KHU 2. Hiện đang đóng tại cuối đường Hùng Vương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Gia đình cần phải tiếp cận được hồ sơ gốc ây để có được bản xác nhận và trích lục hồ sơ. Theo đó, sẽ có thông tin nơi an táng ban đầu và sơ đồ mộ chí của LS. Thông tin quan trọng nhất sẽ là địa danh nới an táng và sơ đồ an táng!.
   Không phải để đi tìm theo thông tin ấy. Mà là căn cứ vào đó để ta có thể đối chiếu với quá trình quy tập của đoàn quy tập Quân khu 4 xem liệt sỹ đã được quy tập về nước chưa và vào thời điểm nào, an táng tại đâu sau khi mang về Việt Nam.

   Gia đình cần tới trực tiếp hoặc gửi đơn cho Phòng Chính sách, cục chính trị QK2 để lấy thông tin. Khi có thông tin này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo, hoặc có những phần việc để thẩm định thông tin, chúng tôi sẽ làm thay và thông báo cho gia đình biết. Trước hết phải làm 1 lá đơn "XIN TRÍCH LỤC HỒ SƠ THÔNG TIN LIỆT SỸ". Có xác nhận nhân thân của UBND xã phường sở tại rồi gửi hoặc liên hệ trực tiếp với QK2. Chắc chắn gia đình sẽ nhận được trích lục hồ sơ. Tuyệt đối gia đình không hỏi đám đồng cốt ngoại cảm, Bởi chúng sẽ lại chỉ lung tung rồi tiền mất tật mang! Duy nhất phải đi theo con đường Hồ sơ gốc của LS. Trong trường hợp đã mất danh tính trong quá trình di chuyền, quy tập, nhà nước sẽ tiến hành làm ADN để xác định lại danh tính liệt sỹ như hàng ngàn LS của chúng tôi. Bởi tiếp sau đây, chúng tôi sẽ đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia sẽ triển khai làm giám định Gen xác định danh tính hài cốt LS trên toàn bộ mặt trận 31. Chúng tôi đợi phản hồi của gi đình khi có xác nhận của QK2!

   Trưởng ban liên lạc toàn quốc Thân nhân liệt sỹ Mặt trận 31.

   Trần Đình Huân

   Xóa
 11. Gia đình LS Vũ Văn Mão xin cảm ơn bạn Lan Hương và bác Trần Đình Huân. Theo sự hướng dẫn của bác Huân chúng tôi đã có địa danh an táng ban đầu của LS Mão là: Buông Loọng, huyện Phu Cột, tỉnh Xiêng Khoảng. Sơ đồ an táng thì không có ạ. Ngày mai gia đình tôi sẽ liên lạc với bác Huân qua ĐT và muốn được bác hướng dẫn các bước tiếp theo. Bác Huân ơi, công việc của những người như bác chính là niềm tin duy nhất của tất cả những gia đình LS.

  Trả lờiXóa
 12. Mình là nguyễn thanh tuấn mình muốn hỏi mọi người ở lào có cao nguyên nào tên la cao nguyên polixen không vậy ? vì nghe bố mình kể bác mình hi sinh ở đó năm 1971 mà mình tìm hoài không có tên cao nguyên policen hic . Bác mình tên nguyễn văn thìn quê quán yên thắng yên mô ninh bình . nghe nói bác hi sinh do đi lấy xác đồng đội thì bị hi sinh tại ngã ba cao nguyên policen lào năm 1971 tại gốc cây cao nhất ai có thông tin gì xin liên hệ giúp mình với nha 01633399709 cảm ơn mọi người

  Trả lờiXóa
 13. Liệt sĩ số 119 Nguyễn Văn Thêm là ông nội cháu, giờ cháu phải liên hệ với ai ạ? Cháu xin cảm ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn Nguyễn Quyên!
   Google.tienlang xin chúc mừng bạn và gia đình đã tìm được thông tin về người thân!
   Xin bạn liên hệ sớm với bác Trần Đình Huân, nick Huan Tran Dinh
   https://www.facebook.com/huan.trandinh.1?fref=nf

   Xóa
  2. E đã liên hệ với bác Huân. Nhưng chắc bác ấy bận quá nên chưa trả lời được. E sẽ đợi ạ. Cám ơn chị nhé

   Xóa
  3. Thưa bạn Nguyễn Quyên!
   Chúng tôi vừa nhận được tin nhắn của Bác Huân. Vui quá nên tôi chép luôn nguyên văn ra đây!
   -----
   Liên hệ với bác theo số 0914365649 Bác là bác Huân - Trần Đình Huân - Trưởng ban liên lạc toàn quốc thân nhân liệt sỹ mặt trận 31. Các bác đã tìm gia điình từ đầu năm 2012 rồi mà giờ mới thấy!!!

   Xóa
  4. Thêm một tin nhắn cách đây vài giây:
   -------
   Các bác chỉ cần duy nhất 3 giọt máu của thân nhân tương ứng, đúng đối tượng. Hết. Mọi việc còn lại chỉ là đợi kết quả phân tích. Gia đình cháu không phải mất bất kỳ kinh phí nào hết!

   Xóa
 14. Gia đình tìm mộ Liệt sỹ:
  Liệt sỹ: Nguyễn Mạnh Tuấn ( tức Nguyễn Hữu Tuấn )
  Ngày sinh: 1942
  Quê quán ghi trong hồ sơ nhập ngũ: thôn Tân Hưng, xã Tư Mại, huyện Dũng Tiến, tỉnh Bắc Giang
  Cấp bậc: Chuẩn uý
  Đơn vị: E335 Quân khu Tây Bắc
  Ngày nhập ngũ: Tháng 04 năm 1963
  Có thời gian công tác ở Lào từ tháng 04 năm 1964 đến tháng 10 năm 1967
  Ngày hy sinh: Ngày 18 tháng 10 năm 1967 tại Mặt trận phía Tây, chiến trường C ( nước bạn Lào ).
  Các thông tin gia đình xác nhận qua đồng đội của liệt sỹ:
  - Khả năng hy sinh tại chiến trường Mường Phàn, Xiêng Khoảng, Lào
  - Đơn vị E335 năm 1966 sẽ tách thành các đơn vị khác nhau thực hiện nhiệm vụ chiến dịch giúp nước bạn Lào nên đơn vị công tác của Liệt sỹ sẽ có sự thay đổi chưa xác minh được.
  Qua tin nhắn này gia đình rất mong các đơn vị cùng các đồng chí đồng đội của liệt sỹ nếu có thêm các thông tin hữu ích báo tin giúp gia đình để gia đình cháu có cơ hội tìm thấy liệt sỹ, đưa liệt sỹ về với gia đình quê hương đất tổ hoàn thành tâm nguyện.
  Xin chân thành cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 15. Gia đình cần tìm mộ của Liệt sỹ: Lê Kim Long
  Họ và tên : Lê Kim Long

  Năm sinh : 1950

  Nguyên quán : Xã Minh Tân- Huyện Yên Lạc_ Tỉnh Vĩnh Phúc

  Chức vụ : Không rõ

  Đơn vị lúc hy sinh : Sư đoàn 312

  Ngày hy sinh : 25-4-1972 tại Lào

  Thông tin thêm:
  Giấy báo tử do Trung Tá: Đỗ Hồng Quân ký

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Số điện thoại của cháu:
   Đỗ Mạnh Hà: 0984.578.642

   Xóa
  2. Thưa bạn Unknown20:07 4 tháng 8, 2018.
   Nhóm Biên tập Google.tienlang sẽ chuyển thông tin này đến bác Trần Đình Huân.

   Xóa
 16. Thưa bạn Hien Nguyen và bạn Đỗ Mạnh Hà.
  Đại diện của Google.tienlang đã chuyển lời nhắn của 2 bạn đến bác Trần Đình Huân.
  KÍNH THƯA BÁC HUAN TRAN DINH!

  Trên Google.tienlang có 2 lời nhắn muốn tìm liệt sĩ hy sinh tại Lào.
  Cháu gửi bác và hy vọng bác có thể giúp họ.
  =====
  1. Gia đình tìm mộ Liệt sỹ:
  Liệt sỹ: Nguyễn Mạnh Tuấn ( tức Nguyễn Hữu Tuấn )
  Ngày sinh: 1942
  Quê quán ghi trong hồ sơ nhập ngũ: thôn Tân Hưng, xã Tư Mại, huyện Dũng Tiến, tỉnh Bắc Giang
  Cấp bậc: Chuẩn uý
  Đơn vị: E335 Quân khu Tây Bắc
  Ngày nhập ngũ: Tháng 04 năm 1963
  Có thời gian công tác ở Lào từ tháng 04 năm 1964 đến tháng 10 năm 1967
  Ngày hy sinh: Ngày 18 tháng 10 năm 1967 tại Mặt trận phía Tây, chiến trường C ( nước bạn Lào ).
  Các thông tin gia đình xác nhận qua đồng đội của liệt sỹ:
  - Khả năng hy sinh tại chiến trường Mường Phàn, Xiêng Khoảng, Lào
  - Đơn vị E335 năm 1966 sẽ tách thành các đơn vị khác nhau thực hiện nhiệm vụ chiến dịch giúp nước bạn Lào nên đơn vị công tác của Liệt sỹ sẽ có sự thay đổi chưa xác minh được.
  Qua tin nhắn này gia đình rất mong các đơn vị cùng các đồng chí đồng đội của liệt sỹ nếu có thêm các thông tin hữu ích báo tin giúp gia đình để gia đình cháu có cơ hội tìm thấy liệt sỹ, đưa liệt sỹ về với gia đình quê hương đất tổ hoàn thành tâm nguyện.
  Xin chân thành cảm ơn!

  2. Gia đình cần tìm mộ của Liệt sỹ: Lê Kim Long
  Họ và tên : Lê Kim Long
  Năm sinh : 1950
  Nguyên quán : Xã Minh Tân- Huyện Yên Lạc_ Tỉnh Vĩnh Phúc
  Chức vụ : Không rõ
  Đơn vị lúc hy sinh : Sư đoàn 312
  Ngày hy sinh : 25-4-1972 tại Lào
  Thông tin thêm:
  Giấy báo tử do Trung Tá: Đỗ Hồng Quân ký
  Số điện thoại của cháu:
  Đỗ Mạnh Hà: 0984.578.642
  https://www.facebook.com/huan.trandinh.1/posts/1830717566996897

  Trả lờiXóa
 17. Dưới đây là thông tin từ bác Trần Đình Huân.
  ----
  Huan Tran Dinh
  1. Trường hợp của liệt sỹ rư Nguyễn Hữu Tuấn thuộc e335, hy sinh năm 1967 tức là đã hy sinh tại Thượng Lào. Thời điểm ấy e335 tham chiến tại khu vực Nậm Bạc, Luongprabang. Khu vực ấy được đoàn quy tập HCLS quân khu 2 đảm trách và đưa về an táng tại nghĩa trang Tông Khao, TP Điện Biện. Gia đình cần liên hệ với BQL nghĩa trang xem có may mắn con tên hay không nhé. Rồi báo lại kết quả cho chúng tôi.

  2. Trường hợp của Lê Kim Long
  Họ và tên : Lê Kim Long
  Năm sinh : 1950
  Nguyên quán : Xã Minh Tân- Huyện Yên Lạc_ Tỉnh Vĩnh Phúc
  Chức vụ : Không rõ
  Đơn vị lúc hy sinh : Sư đoàn 312
  Ngày hy sinh : 25-4-1972 tại Lào, hồ sơ gốc có đầy đủ cả đây rồi. Đích thị là liệt sỹ của MT31 rồi. Khi ấy các đơn vị của f312 qua cánh đồng Chum tham chiến trong chiến dịch Z. Sẽ có hướng dẫn cụ thể c ho gia đình để tham gia cấp mẫu sinh phầm làm giám định ADN tìm tên cho hài cốt bằng Gen di truyền.

  Trả lờiXóa
 18. Gia đình cháu cần tìm mộ cho ông. Kính mong ai biết phần mộ hoặc hài cốt của ông ông cháu ở đâu thì chia sẻ giúp cháu ạ. Cháu và gia đình xin cảm ơn.
  Mọi người ai tìm được giúp xin liên hệ với gia đình theo địa chỉ: Phạm Đức Hậu xóm 1- Thôn Nam Tiến- xã Đông Giang- huyện Đông Hưng- Tỉnh Thái Bình- số 0975522162
  Liệt sỹ: Phạm Đức Việt
  Sinh năm: 1948
  Quê quán: Đông Giang -Đông Hưng - Thái Bình
  Nhập ngũ: Tháng 4 năm 1968 tại ty lâm nghiệp sơn la
  Đơn vị khi nhập ngũ E174F316
  Hi sinh ngày 14/1/1971 tại cánh đồng chum xiêng Khoảng Lào

  Trả lờiXóa
  Trả lời

  1. Bạn Su Sun thân mến,

   CÁNH ĐỒNG CHUM THÌ ĐÚNG LÀ NƠI MẶT TRẬN 31 TỪNG HOẠT ĐỘNG RỒI!

   Bác Trần Đình Huân là Trưởng ban BAN LIÊN LẠC TOÀN QUỐC THÂN NHÂN LIỆT SỸ QUÂN TÌNH NGUYỆN VÀ CHUYÊN GIA QUÂN SỰ GIÚP CÁCH MẠNG LÀO HY SINH TẠI MẶT TRẬN 31 – KHU VỰC CÁNH ĐỒNG CHUM, XIÊNG KHOẢNG, CHDCND LÀO.
   Bạn có thể vô thẳng nick của bác Trần Đình Huân để nêu câu hỏi như trên.
   https://www.facebook.com/huan.trandinh.1/posts/1830717566996897

   Xóa
 19. Toi muốn tìm Liệt sĩ pham van Suu hy Sinh bien giới năm 6/1961 thi Tim cách nao

  Trả lờiXóa
 20. tôi muốn tìm mộ liệt sỹ VŨ HỒNG VƯỢNG quê quán xã gia phú huyện gia viễn tỉnh ninh bình. hy sinh tai cánh đồng chum

  Trả lờiXóa
 21. Tôi muốn tìm mộ liệt sĩ của bác tôi mà chưa biết cách liên hệ thế nào mong mọi người chỉ giúp

  Trả lờiXóa
 22. Tôi cần tìm mộ liệt sỹ HOÀNG NGHĨA XUÂN,quê quán xã hưng lĩnh,huyện hưng nguyên , tỉnh nghệ an. Năm sinh tôi nhớ ko rõ nhưng hi sinh ở lào
  Điện thoại liên hệ 0981843337. Cảm ơn nhiều.

  Trả lờiXóa
 23. E cần tìm mộ hay thông tin gi về liệt sỹ BÙI VĂN BỘNG quê quán: lạc lương,yên thuỷ,hoà bình.
  Năm sinh 1949
  Chiến đấu ở cánh đồng Chum, Xiêng Khoảng, Lào
  Sđt:0383171359.
  Xim cảm ơn

  Trả lờiXóa
 24. Các bạn muốn tìm hài cốt hoặc thông tin liệt sĩ hy sinh tại Lào thì mời vô thẳng nick của bác Trần Đình Huân- Trưởng ban BAN LIÊN LẠC TOÀN QUỐC THÂN NHÂN LIỆT SỸ QUÂN TÌNH NGUYỆN VÀ CHUYÊN GIA QUÂN SỰ GIÚP CÁCH MẠNG LÀO HY SINH TẠI MẶT TRẬN 31 – KHU VỰC CÁNH ĐỒNG CHUM, XIÊNG KHOẢNG, CHDCND LÀO để nêu câu hỏi như trên.
  https://www.facebook.com/huan.trandinh.1/posts/1830717566996897

  Trả lờiXóa
 25. MÙI MINH CƯ 1950 CHIỀNG OAI, MỘC CHÂU, SƠN LA C4.D26.F31 H1, Báo vụ 20/03/1973 gia đình tôi có liệt sỹ là Mùi Văn Đủng sinh năm 1950 quê quán xã Chiềng Yên huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La nhập ngũ năm 1969 huy sinh năm 1971 ở cánh Đồng Chum, Xiêng Khoảng nước theo giấy báo tử thi hài liệt sỹ dduwwocj an táng tại nghĩa trang mặt trận phía tây ai biết bác chúng tôi đang an nghị ở đâu báo về cho ông Mùi Văn Hái bản Nà Bai, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La ĐT: 0367953381

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Các bạn muốn tìm hài cốt hoặc thông tin liệt sĩ hy sinh tại Lào thì mời vô thẳng nick của bác Trần Đình Huân- Trưởng ban BAN LIÊN LẠC TOÀN QUỐC THÂN NHÂN LIỆT SỸ QUÂN TÌNH NGUYỆN VÀ CHUYÊN GIA QUÂN SỰ GIÚP CÁCH MẠNG LÀO HY SINH TẠI MẶT TRẬN 31 – KHU VỰC CÁNH ĐỒNG CHUM, XIÊNG KHOẢNG, CHDCND LÀO để nêu câu hỏi như trên.
   https://www.facebook.com/huan.trandinh.1/posts/1830717566996897

   Xóa