Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

NGUYỄN DOÃN KIÊN: ĐIÊN CŨNG BẮT

  Hình ảnh: TÔI ĐI TRẢY HỘI – ĐẬP TAN LĂNG HỒ

Tôi, Nguyễn Doãn Kiên – một học viên Pháp Luân Công, từ vạn cổ xa xưa là Vương ở trên Trời, mang theo thệ ước thiêng liêng giáng hạ từng tầng, từng tầng xuống thế gian con người trợ giúp Phật Chủ - Sư phụ Lý Hồng Chí thực hiện hạnh nguyện hồng đại Chính Pháp vũ trụ, cứu độ chúng sinh. Nhập hồng trần mê ảo, trầm luân trong bể khổ hàng trăm triệu năm, hàng ức vạn năm, đã bị thùng thuốc nhuộm của xã hội con người làm đen bẩn, quên mất bản tính của mình. Nay số đã thuận duyên đã kết, tôi đã gặp được Đại Pháp, thông qua tu luyện xả bỏ tâm người thường, dần dần nhớ lại bản nguyên và thệ ước từ xa xưa. Thân trong cảnh tu luyện, mặc nhiên không muốn vướng víu trong mối tơ vò danh-lợi-tình, càng không mưu cầu quyền lực và chức vị tại cõi người. Nhưng nay đứng trước vận mệnh nước nhà bị ma đỏ tàn phá, chúng sinh loạn lạc, chính sự nhiễu nhương, sơn hà nguy biến, tôi nguyện đứng ra lấy tấm chân tâm làm trung gian hòa giải, hóa giải hết thảy mọi ân oán tình thù trong quá khứ, dùng Pháp lực của Phật Pháp mà mình đã tu học được đem ra phổ độ chúng sinh.
Tôi nguyện: Nội trong ba tháng, tận lực phó xuất giải thể tận gốc ma giáo cộng sản ra khỏi đất nước; chăm lo, bảo vệ an toàn tuyệt đối đến tính mạng và của cải của toàn bộ nhân dân Việt Nam; đánh tan Tàu cộng, dẹp yên bờ cõi; chọn người tài đức tiếp quản đất nước. Hẹn đến Thanh Minh, xong việc sẽ lui về, tiếp tục con đường tu luyện, đắc đạo viên mãn.
Nay xác Hồ tặc vẫn nằm trong lăng Ba Đình, bốc mùi hôi thối phủ lên cả đất nước đầu độc mấy chục triệu chúng sinh. Kể tội hắn ra, nghìn năm không hết. Hắn đã dẫn ma đỏ về gây họa cho dân ta, trăm năm Hồng triều giết người vô số, dân con đau xót, sinh linh thống khổ, đạo đức bại hoại, nhân cách suy đồi, quả là thập ác bất xá – trời không dung đất không tha. Ma giáo cộng sản dùng thuyết vô thần đầu độc chúng sinh, phỉ báng Phật Pháp, tội ác tày trời, quỷ Thần phẫn nộ, đến ma cũng muốn giết nó. Nay hồng triều mạt vận, Thần Phật lại khai ân thương xót chúng sinh đất Việt, mở đường khai thông sinh lộ cho nước Nam ta. Đứng trước mệnh trời giao phó, tôi hiệu triệu toàn bộ đồng bào đồng loạt xuống đường, tiến về Ba Đình đưa xác tên đại ma đầu Hồ Chí Minh ra khỏi tổ quỷ, tống tiễn tà đảng cộng sản ra khỏi đất nước con rồng cháu tiên, đưa dân tộc Bách Việt ta bước sang một kỷ nguyên mới - huy hoàng toàn thịnh.

Thời gian: 10 giờ sáng ngày 03 tháng 02 năm 2014 (tức mùng 4 Tết năm Giáp Ngọ). Lịch sử giống như xuân hạ thu đông vậy, lặp lại, nhưng không hoàn toàn lặp lại hết, ngày tà đảng thành lập cũng sẽ chính là ngày nó bị chôn vùi.

Kính mong đồng bào loan tin để xa gần ai nấy đều hay, dập dìu trở về kinh đô, nô nức trảy hội đập tan lăng Hồ.

Chính Vương
(Nguyễn Doãn Kiên)
Chúng tôi không phải là những chuyên gia về pháp y, về tâm thần học, tuy nhiên, chúng tôi vẫn nghi ngờ về chứng tâm thần nào đó của Nguyễn Doãn Kiên.
Theo thông tin chúng tôi nhận được, Nguyễn Doãn Kiên hiện đang bị giữ vì hành vi đe dọa đập phá lăng Bác Hồ vào sáng hôm nay, 3/2/14 tức Mồng 4 Tết Giáp Ngọ.
Trên fb cá nhân của mình, từ hôm qua, tên Nguyễn Doãn Kiên đã công khai:
====


TÔI ĐI TRẢY HỘI – ĐẬP TAN LĂNG HỒ

Tôi, Nguyễn Doãn Kiên – một học viên Pháp Luân Công, từ vạn cổ xa xưa là Vương ở trên Trời, mang theo thệ ước thiêng liêng giáng hạ từng tầng, từng tầng xuống thế gian con người trợ giúp Phật Chủ - Sư phụ Lý Hồng Chí thực hiện hạnh nguyện hồng đại Chính Pháp vũ trụ, cứu độ chúng sinh. Nhập hồng trần mê ảo, trầm luân trong bể khổ hàng trăm triệu năm, hàng ức vạn năm, đã bị thùng thuốc nhuộm của xã hội con người làm đen bẩn, quên mất bản tính của mình. Nay số đã thuận duyên đã kết, tôi đã gặp được Đại Pháp, thông qua tu luyện xả bỏ tâm người thường, dần dần nhớ lại bản nguyên và thệ ước từ xa xưa. Thân trong cảnh tu luyện, mặc nhiên không muốn vướng víu trong mối tơ vò danh-lợi-tình, càng không mưu cầu quyền lực và chức vị tại cõi người. Nhưng nay đứng trước vận mệnh nước nhà bị ma đỏ tàn phá, chúng sinh loạn lạc, chính sự nhiễu nhương, sơn hà nguy biến, tôi nguyện đứng ra lấy tấm chân tâm làm trung gian hòa giải, hóa giải hết thảy mọi ân oán tình thù trong quá khứ, dùng Pháp lực của Phật Pháp mà mình đã tu học được đem ra phổ độ chúng sinh.
Tôi nguyện: Nội trong ba tháng, tận lực phó xuất giải thể tận gốc ma giáo cộng sản ra khỏi đất nước; chăm lo, bảo vệ an toàn tuyệt đối đến tính mạng và của cải của toàn bộ nhân dân Việt Nam; đánh tan Tàu cộng, dẹp yên bờ cõi; chọn người tài đức tiếp quản đất nước. Hẹn đến Thanh Minh, xong việc sẽ lui về, tiếp tục con đường tu luyện, đắc đạo viên mãn.
Nay xác Hồ tặc vẫn nằm trong lăng Ba Đình, bốc mùi hôi thối phủ lên cả đất nước đầu độc mấy chục triệu chúng sinh. Kể tội hắn ra, nghìn năm không hết. Hắn đã dẫn ma đỏ về gây họa cho dân ta, trăm năm Hồng triều giết người vô số, dân con đau xót, sinh linh thống khổ, đạo đức bại hoại, nhân cách suy đồi, quả là thập ác bất xá – trời không dung đất không tha. Ma giáo cộng sản dùng thuyết vô thần đầu độc chúng sinh, phỉ báng Phật Pháp, tội ác tày trời, quỷ Thần phẫn nộ, đến ma cũng muốn giết nó. Nay hồng triều mạt vận, Thần Phật lại khai ân thương xót chúng sinh đất Việt, mở đường khai thông sinh lộ cho nước Nam ta. Đứng trước mệnh trời giao phó, tôi hiệu triệu toàn bộ đồng bào đồng loạt xuống đường, tiến về Ba Đình đưa xác tên đại ma đầu Hồ Chí Minh ra khỏi tổ quỷ, tống tiễn tà đảng cộng sản ra khỏi đất nước con rồng cháu tiên, đưa dân tộc Bách Việt ta bước sang một kỷ nguyên mới - huy hoàng toàn thịnh.


Thời gian: 10 giờ sáng ngày 03 tháng 02 năm 2014 (tức mùng 4 Tết năm Giáp Ngọ). Lịch sử giống như xuân hạ thu đông vậy, lặp lại, nhưng không hoàn toàn lặp lại hết, ngày tà đảng thành lập cũng sẽ chính là ngày nó bị chôn vùi.

Kính mong đồng bào loan tin để xa gần ai nấy đều hay, dập dìu trở về kinh đô, nô nức trảy hội đập tan lăng Hồ.

Chính Vương
(Nguyễn Doãn Kiên)
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=580067458746793&set=a.417663794987161.100429.100002306329146&type=1&stream_ref=10
==========
Tuy có dấu hiệu bệnh lý tâm thần song chúng tôi được biết, tâm thần có nhiều dạng, nhiều cấp độ khác nhau và không phải bất cứ dạng tâm thần nào cũng được loại trừ trách nhiệm hình sự.
Điều 13 Bộ luật Hình sự quy định:
Điều 13. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự
1. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự; đối với người này, phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
2. Người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự, nhưng đã lâm vào tình trạng qui định tại khoản 1 Điều này trước khi bị kết án, thì cũng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.
Lực lượng Cảnh vệ bắt giữ Kiên
 Tên Nghiêm Vietanh cũng bị bắt giữ
Như vậy, để kết luận về bệnh lý tâm thần của Nguyễn Doãn Kiên, chúng tôi đề nghị Công an Hà Nội cần khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Kiên và đồng bọn, sau đó, nếu cần thiết thì cho đi giám định pháp y tâm thần. Nếu Kết luận Giám định pháp y tâm thần khẳng định tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự thì vẫn phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh với Kiên:

Điều 43. Bắt buộc chữa bệnh
1. Đối với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi mắc bệnh quy định tại khoản 1 Điều 13 của Bộ luật này, thì tùy theo giai đoạn tố tụng, Viện kiểm sát hoặc Tòa án căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định pháp y, có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh; nếu thấy không cần thiết phải đưa vào một cơ sở điều trị chuyên khoa, thì có thể giao cho gia đình hoặc người giám hộ trông nom dưới sự giám sát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Đối với người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự nhưng trước khi bị kết án đã mắc bệnh tới mức mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định pháp y, Tòa án có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.
3. Đối với người đang chấp hành hình phạt mà bị bệnh tới mức mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định pháp y, Tòa án có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó phải tiếp tục chấp hành hình phạt, nếu không có lý do khác để miễn chấp hành hình phạt.
Vậy nên, dù tên Kiên bị "điên" chăng nữa thì vẫn phải bắt!
Lê Hương Lan
====
Bản tin gần nhất do đồng bọn của Nguyễn Doãn Kiên đưa lên fb:


HỌC VIÊN PHÁP LUÂN CÔNG TẤN CÔNG LĂNG HỒ TẶC
Sáng nay vào khoảng 10 giờ ngày 03/02/2014 (mồng 4 tết), 4 vị đồ đệ Đại Pháp trong “Pháp Luân Đại Pháp – Thập Tam Chân Truyền Đệ Tử” cầm búa Thần dũng mãnh thần thánh lao thẳng vào lăng Hồ tặc trên 2 chiến mã (xe Honda) như các đấu sỹ Hy lạp năm xưa để đập tan động quỷ Hồ hòng cứu muôn dân nhưng đã bị bắt khi tiếp cận gần sát chân lăng.
Gồm:
Chính Vương
1. Nguyễn Doãn Kiên
Ba vị hộ Pháp:
2. Vũ Hồng Tố
3. Nguyễn Văn Kiệm
4. Trịnh Minh Khánh
Ngoài ra, có thêm 2 chiến binh quay phim của Thập Tam cũng bị bắt trong khi tác nghiệp
Gồm
1. Nguyễn Văn Lượng
2. Phạm Văn Hảo
Tất cả 6 vị đã anh dũng bị bắt,
Hình ảnh và video có thể tham khảo trên Facebook của Bạch Hồng Quyền & Lê Thiện Nhân
====
Lúc 00:20 ngày 4/2/14, Google.tienlang xin chép về đây các ý kiến trao đổi của chúng tôi với bạn đọc trên fb:
 • Ân Chính Kim Riêng cái tội đăng lên facebook âm mưu phá hoại lăng Bác cũng đã xử được rồi bạn Hương Lan Lê nhỉ!? Hay cơ quan an ninh đang chờ để bắt thằng đứng sau nhồi sọ nó!
 • Màu Hoa Đỏ Đóng đinh vào đầu nó ấy cho bỏ tức !
 • Tạ Mạnh cho nó thể hiện "pháp nực" một chút đi nhể :))
  Cho nó cơ hội thể hiện
  vd : sáng bê rùa đá ra phơi, tối bê rùa đá vào xem "pháp nực thâm hậu " đến đâu
 • Màu Hoa Đỏ Nếu không có cơ sở pháp lý để bắt nó, nếu có thể tớ cũng thuê du côn đập cho nó lòi mật ra mới hả giận.
 • Huyền Ryy Làm bia cho bộ đội tập bắn
 • Tiến Sang Thằng này đưa ra đường chắc dân Hà Nội đánh cho chết ấy nhỉ @@
 • Ls Thích Đùa Tin hot ngày mùng 4 Tết. Các luật sư sắp có hợp đồng mới.
 • Anh Tranle mình nghĩ thằng này làm theo bọn Việt Tân
 • Hương Lan Lê Hi hi!!!
  Bác Ls Thích Đùa chắc có cơ hội mần thầy cãi cho tên này?
  Cãi gì thì cãi, theo em, cho cu cậu này nhập kho là có cơ sở pháp lý rùi!
 • Nguyễn Văn Minh một thèng điên!
 • Anh Tranle chắc chuẩn bị báo cáo nhân quyền nên mấy đứa nó nhiễu.
 • Hương Lan Lê ĐIÊN CŨNG PHẢI BẮT, anh Nguyễn Văn Minh ơi!
 • Cậu Buồn Vì Ai Chỉ có thể quy kết và phạt hành chính thôi. Có động cơ nhưng chưa gậy hậu quả. Bọn này chỉ được cái võ mồm làm cư dân mạng thót tim thôi.

  1 cách đánh bón tên tuổi hiệu quả vl
 • Bạch Hùng Tôn Giả Lão Quái Ngàn Năm bảo ông anh Pháp Luân Công vào mà xem.
 • Huyền Ryy Tên này đjên cũng phảj bắt! Hãy xem bọn chúng nói gì đây này, như trò cười cho thjên hạ http://m.facebook.com/photo.php?fbid=580534265366779&id=100002306329146&set=a.417663794987161.100429.100002306329146&refid=17
  Hình ảnh
  HỌC VIÊN PHÁP LUÂN CÔNG TẤN CÔNG LĂNG HỒ TẶC
  Sáng nay vào khoảng 10 giờ ngày 03/...Xem thêm
 • Thắng Còng Sẽ phải nghiêm trị thằng điên này. Hy vọng sẽ có một ngày quét sạch tụi rác rưởi để mọi người còn tập trung xây dựng đất nước.
 • Hương Lan Lê Cách đây ít phút, tên Việt Anh, nick Nghiem Vietanh đã được cho về.
 • Huyền Ryy Có ai biết nick Tâm Kế k?
 • Nguyễn Ngọc Huy Nguyễn doãn kiên không được các những thành phần am hiểu về pháp luân công coi là học viên.Cái gì mà "Chính Vương" cũng là do hắn vẽ ra
 • Bao Bất Đồng Những tín đồ PLC chân chính không lên tiếng thì ô uế cho PLC ráng chịu nhá
 • Anh Tranle cha Viet Anh mạc cái ao của lũ Rận đúng ko?
 • Koenigsegg Agera R đề nghị xử thật nghiêm con chó điên này
 • Nguyễn Ngọc Huy Nick Tâm Kế là friend của mềnh
 • Anh Tranle Mình tin chắc là lũ Việt Tân bày trò , kiếm chuyện gây rối vào dịp Báo Cáo Nhân Quyền
 • Hương Lan Lê Anh Bao Bất Đồng, quan điểm của em, em đã nói:
  ---
  Lê Lan Hương 11:21 Ngày 25 tháng 01 năm 2014

  Pháp Luân Công là một hệ thống "tu dưỡng cơ thể và tinh thần" được ông Lý Hồng Chí giới thiệu cho công chúng năm 1992, tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Cốt lõi môn tập là việc tu sửa tâm tính bản thân dựa trên nguyên lý Chân - Thiện - Nhẫn (Zhen Shan Ren), đặc tính tối cao của vũ trụ. Pháp Luân Công có 5 bài tập khí công nhẹ nhàng (bốn bài động công tư thế đứng và một bài tĩnh công toạ thiền). Pháp Luân Công trên thế giới không có tổ chức hành chính, cũng như tổ chức quản lý tài vật; không có danh sách đăng kí thành viên, không lễ nghi, phi tôn giáo, phi chính trị; người tham gia đến và đi một cách tùy ý. Người học viên được yêu cầu học các động tác và thực hành nguyên lý Chân Thiện Nhẫn trong cuộc sống hằng ngày.

  Như vậy, mấy tên Nguyễn Doãn Kiên, Vũ Hồng Tố... đã không còn là những học viên PLC đúng nghĩa, chúng đã công khai hoạt động chính trị khi treo biểu ngữ chống Đảng CSVN, phỉ báng lãnh tụ Hồ Chí Minh. Việc giật tượng đài Lê Nin (bất thành) đã tiến thêm 1 bước đến bạo động.

  http://googletienlang2014.blogspot.com/.../nguyen-doan...


  googletienlang2014.blogspot.com
  Cả thế giới họ ĐIÊN? Chỉ trừ cái đảng cùng đám hồng vệ binh Ở ĐÂY là không điên?...Xem thêm
 • Koenigsegg Agera R không thể tưởng tượng được nước Việt Nam lại có thể loại quái thai, bệnh hoạn và kinh tởm như cái thằng Nguyễn Đức Kiên này
 • Bao Bất Đồng Cái này anh biết Lan ạ. Lão Đông Xèng đã nói rồi.
  Nhưng giờ đây người ta cứ réo tên PLC mà chửi
 • Bùi Anh Đức · Bạn bè với Nguyễn Sỹ Hồ7 người khác
  nện cho nó hết điên luôn
 • Blue Angle Bao Bất Đồng Trong mấy tuần qua các học viên Pháp Luân Công đã lên nhiều diễn đàn, blog và page trên facebook để làm rõ sự thật về nhóm này, kể cả trong ngày tết. Các học viên cũng đã nói rõ quan điểm không thừa nhận nhóm này và tên Nguyễn Doãn Kiên là học viên. Những gì hắn làm thì hắn tự chịu trách nhiệm, chúng tôi không liên quan. Mục đích chính là chúng tôi muốn khẳng định hắn không có liên hệ gì với Pháp Luân Công cả.
 • Koenigsegg Agera R tao thề gặp con chó điên này, thà vào tù 1 2 năm vì tội cố ý gây thương tích nhưng tao cũng sẽ kỷ niệm 1 ca axits vào mặt con chó Nguyễn Doãn Kiên và mấy con chó Pháp Luân Công này
 • Blue Angle Tôi mong các bạn có thể nói lại với người quen hay bạn bè về sự thật này, để giải tỏa hiểu lầm của họ với Pháp Luân Công. Chúng tôi rất vô cùng biết ơn nếu các bạn có thể giúp đỡ. Sự thật thì sức của chúng tôi cũng có hạn lắm, nhiều học viên là người lớn tuổi trung niên không có hiểu biết về máy tính nên không thể lên từng diễn đàn mà comment được. Chúng tôi cũng không có kênh thông tin nào cả nên cũng càng khó hơn.
 • Hương Lan Lê Bạn Anh Tranle! Ông già Nghiem Việt Anh (nick Nghiem Vietanh) là "dân No- U" của thủ lãnh Lã Việt Dũng nhưng ham cổ súy cho tên điên Nguyễn Doãn Kiên này. Sáng nay ra chụp ảnh, đưa tin v/v tên Kiên đập Lăng Bác Hồ. Thế là cũng bị túm.

  Khi ông Việt Anh dc tha về, Anh Siu nhơn Nguyễn Lân Thắng vênh mặt: Động vào ai chứ động vào "dan No-U" thì mệt đới!
 • Tieu Han No gia điên đó bắt tử hình đi điên mà ăn nói được vậy
 • Chung Vu Ơ, Tết nhất đang nghỉ ngơi, giờ mới vào face biết, hình như thằng này cùng quê với mình, ôi, sao giờ quê mình lắm thằng điên với dở hơi thế nhỉ.;))
 • Thắng Còng Mình ao ước có ngày giáp mặt với đám no u gì đó xem đám CCB lính 356 này có bị mệt không. Già rồi mà vẫn máu chiến như ngày xưa đấy
 • Hung Lan Troi dat,dien ma ko vac bua dap ma to nha han ma lai vac bua dap lang Bac he?
 • Anh Tranle thôi thế là xong.Trước mắt thì ghi tên các anh vào sổ đen. Còn sau đó nêu bị hâm hâm thì cho đi chữa. không bị gì thì phạt thôi. Chứ chắc dc ăn cơm cân.
 • Blue Angle Koenigsegg Agera R đây là những kẻ mạo nhận danh nghĩa học viên Pháp Luân Công bạn nhé, cộng đồng học viên Pháp Luân Công ở Việt Nam không thừa nhận bọn họ. Hy vọng bạn có thể tìm hiểu thông tin kỹ hơn.
 • Linh Tuấn Nguyễn Blue Angle ,những quan điểm của bạn và quan điểm của Minh Huệ Net tôi đã đăng lại rồi ,hi vọng nó sẽ giúp phân rõ giới tuyến giữa PLC và FLC ( Thập tam chân gà )
 • Thư Anh Nguyễn nếu tâm thần mà có hành vi đe dọa đến tài sản hoặc tính mạng người khác, đề nghị đón vô trại tâm thần chăm sóc vĩnh viễn là ok
 • Anh Tranle cái mà TQ xem là tà đạo có liên quan gì ko?
 • Thư Anh Nguyễn mấy cái dấu hiệu như tên này viết kia thì hình như hắn đang bị điên dạng mê tín thái quá vào 1 thế lực siêu nhiên nào đó. Bị thôi miên bùa ngải và bị gieo vào đầu những suy nghĩ về 1 thế giới thần thánh mà chính họ là thái tử công chúa phật thánh nào đó hạ giới cứu giúp chúng sanh.... và họ luôn tin như vậy.
  mấy tên này bị lợi dụng và bị điều khiển bởi 1 thế lực khác. PLC chả hạn. Bống nghĩ vậy
 • Vũ Văn Ninh Ngu ngay ở bc đầu tiên đó là phỉ báng Bác.Một con kiến mà đòi đá đổ một tượng đài cuả cả dân tộc thì đúng là ngu.chết từ trong trứng nc là phải
 • Thu Huong Thả ra nhưng để im cho Nhân Dân đập cho tè mỏ ra
 • Ls Thích Đùa Dạo này có nhiều người bị chứng hoang tưởng quá! Chẳng lẽ đó là một bệnh dịch? https://sites.google.com/.../thaptamchantru.../28-hieu-trieu

  sites.google.com
  TIENG VIET
 • Nguyễn Ngọc Huy Dân đập nó rồi nó lại kêu Công An nằm vùng
 • Blue Angle Thư Anh Nguyễn Pháp Luân Công chỉ là một môn tu luyện khí công, không có cơ cấu tổ chức, phi kinh tế, phi chính trị, phi tôn giáo, không có ghi danh, ai muốn thì học không thì thôi. Pháp Luân Công không phải là một thế lực nào cả. Chỉ có một số kẻ xấu lợi dụng việc Pháp Luân Công không có tổ chức đại diện mà mạo nhận làm học viên rồi đi làm việc bậy bạ thôi bạn ạ. Thật ra theo thông tin mà tôi biết được thì tên Kiên này cố tình làm như vậy để kiếm tiền và được bảo lãnh sang Mỹ thôi. Hắn mạo danh học viên Pháp Luân Công để gây sự chú ý của dư luận thôi.
 • Linh Tuấn Nguyễn Hắn tưởng rằng sẽ được như nhưng học viên PLC TQ được tị nạn chính trị
 • Thư Anh Nguyễn gây chú ý? tại sao có thù oán gì với plc mà hắn lại làm vậy?
  tại sao ko lấy danh cờ vàng hay trí thức rận chủ ma làm thì có nổi tiếng nhanh ko?
 • Thư Anh Nguyễn cứ cho hắn vô trại điên và nuôi hắn cả đời cũng dc , bắt giam hắn lam gì cho tội nghiệp ^^
 • Linh Tuấn Nguyễn Một đoạn văn làm tôi khá chú ý của một người PLC
  "Thực chất khi đọc bài : “Trân quý duy hộ hoàn cảnh tu luyện, lý trí tỉnh táo chứng thực Pháp “ trên Minhhue việt ngữ, lời lẽ từ bi, chặt chẽ nhưng vô cùng nghiêm khắc, bản thân tôi đã ứ nước mắt và nghĩ rằng nếu thật sự nhóm PXG bị tà ngộ, lạc đường, thì đây là cơ hội tốt nhất để họ quay về.
  Nhưng giờ đây tôi hiểu rằng họ không đơn giản là bị tà ngộ…
  Họ ngụy biện rằng Những người trong ban biên tập Minh Huệ Việt Ngữ chỉ là những khí công sư giả, họ mới là chân truyền, vì họ dám đứng lên…và chỉ có Sư Phụ lên tiếng họ mới chịu nhận sai.
  Họ biết rằng khi Sư Phụ đã lên tiếng thì mọi chuyện đối với họ là chấm dứt và Sư Phụ từ bi cũng sẽ không nỡ chặn con đường về của họ.
  Ai cũng biết Minhhue.net là trang web duy nhất được Sư Phụ ủy quyền, và Minh Huệ Việt ngữ là 1 nhánh của minhhue.net.
  Nếu ai còn lấn cấn khi đọc bài : “Trân quý duy hộ hoàn cảnh tu luyện, lý trí tỉnh táo chứng thực Pháp” trên Minhhue việt ngữ, thì sau khi Minhhue việt ngữ đăngloạt bài “ nghiêm chỉnh thanh minh “ của các HV Việt Nam đã từng đi theo nhóm PXG thì chắc chúng ta cũng suy luận ra được, nếu Minhhue.net chưa xác định được ai đúng ai sai thì chắc chắn họ đã không cho đăng những bài “ nghi êm chỉnh thanh minh “ này…Vậy mọi chuyện đã rõ."
 • Blue Angle lúc trước hắn có thời gian tìm hiểu Pháp Luân Công nhưng do làm nhiều việc sai trái nên bị các học viên Việt Nam lên án và tẩy chay. Có lẽ hắn thấy các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc dễ xin tị nạn ở Mỹ nên muốn lấy danh nghĩa học viên để làm điều xấu.
 • Linh Tuấn Nguyễn Ngay đến cả Sư Phụ và các đồng tu phản đối ,nghiêm cấm , cảnh tỉnh rồi mà vẫn ngon cố làm thì chỉ có 1 mục đích duy nhất : Họ chỉ mạo danh PLC để thu lợi bất chính
 • Bodoi Bucket Hi, không thiếu trường hợp hv plc Trung quốc được các tổ chức ở nước ngoài tố cáo là bị chính quyền tq qui cho điên, tâm thần ... bài học của tàu này quá ẹ.
 • Bodoi Bucket Me tiên sư, sao mấy ngàn năm nay dân ta cứ đi tôn mấy cha nước ngoài làm thầy vậy? Sao không thờ tổ sư nhà mình mà cứ thờ tổ sư nào vậy?
 • Blue Angle Bodoi Bucket vụ việc của tên Kiên này và sự việc ở bên Trung Quốc là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Tên này làm có chủ ý chứ không phải là hắn điên đâu, mục đích cuối cùng của hắn là được bảo lãnh sang Mỹ kia.
 • Bodoi Bucket Plc này có giống như phương Pháp châm cứu, bấm huyệt không nhỉ?
 • Blue Angle à Pháp Luân Công là một môn khí công bạn ạ, luyện tập các bài khí công để cải thiện sức khỏe và tinh thần.
 • Bodoi Bucket Hi vậy là giống nhau cả. Chậm cứu bấm huyệt thì bấm Đúng bấm sai, chích chỗ này chỗ khác thì có vấn đề gì đâu. Chính quyền cũng chả rỗi hơi dính vào.
  Thế thì tại sao lại có chuyến cấm đoán, tố caó này nọ?
 • Blue Angle chính quyền việt nam thì cũng chịu sức ép ở bên Trung Quốc nhưng không cấm đoán gì. Cái việc tố cáo của tên Kiên là do hắn tự làm để thực hiện mưu đồ của hắn.
  Thông tin về Pháp Luân Công có ở đây, bạn vào xem thử nhé.

  http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p_Lu%C3%A2n_C%C3%B4ng


  vi.wikipedia.org
  Pháp Luân Công (phồn thể: 法輪功 giản thể: 法轮功, bính âm: Fǎlún Gōng), hay còn gọi l...Xem thêm
 • Quân Nguyễn sức ép vì cái j?
 • Bodoi Bucket Sách luyện khí công ở vn đầy ra ... hầu hết xuất phát từ tq. Nhà sách mà chả có?
  Luyen khí công rèn luyện sức khỏe, tu tâm tập tánh là tốt và có rất nhiều phương pháp khác nhau.
  Nhưng mà he he, nhưng để mà nhập thế thì các bác nhớ rằng chính quyền nào cũng gờm gờm cả.
 • Bodoi Bucket Bạn blue angle co biet cái môn e-rô-bíc nó từ đâu ra không nhỉ, từ Thụy Sĩ đấy. Không phải Mỹ đâu.
 • Blue Angle @Quân Nguyễn ,Chính phủ Trung Quốc muốn leo thang cuộc đàn áp Pháp Luân Công ra các nước nhưng bất thành, Việt Nam ở gần thì cũng bị ảnh hưởng đôi chút.
 • Quân Nguyễn nếu tụi nó k làm thế thì chả ai manh động
 • Dương Thiên Thanh bất cứ thằng nào động đến lăng Hồ Chủ Tịch đều giếttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
 • Blue Angle @Quân Nguyễn, vụ việc của tên Kiên này và ở bên Trung Quốc là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên những ai không biết thì rất dễ đánh đồng 2 việc này là 1
 • Quân Nguyễn rận thì lúc nào chả so TQ với VN,liên quan vãi
 • Tony Nguyen những kẻ lợi dụng tôn giao, tín ngưỡng để thưcj hiện mưu đồ đen tối nên loại bỏ khỏi xã hội của chúng ta.
  lợi dụng tôn giáo , tín ngưỡng làm những điều đi ngược với giáo lý, đi ngược với chuẩn mực đạo đức xã hội là một hành vi tồi tệ chà đạp lên chính tín ngưỡng của mình, bôi bẩn lên tôn giáo mà mình tôn thờ.
  vì cuộc sống thanh bình , vì xã hội tốt đẹp tất cả hãy tẩy chay những kẻ tà đạo, loại bỏ chúng khỏi xã hội của chúng ta.
 • Blue Angle Bodoi Bucket tập luyện để có sức khỏe là việc tốt, tập môn nào thì tôi thấy cũng tốt miễn là nó hợp với mình. Tất nhiên các hệ thống luyện tập khác nhau thì có ưu nhược và hiệu quả khác nhau.
 • Bodoi Bucket Môn e-rô-bic có nguồn gốc từ Thụy sĩ, là 1 phần của phương pháp cải tạo phụ nữ tham gia chống đối chính quyền đòi nữ quyền do 1 sĩ quan sĩ Thụy sĩ nghĩ ra. Sau này người đó phát triển thành phong trào chống đối chính phủ ... Dên-Phôn-đa là 1 cô đào đang nổi ở mỹ và có tính tự do đã qua Thụy sĩ tiếp xúc với người này để phát triển phong trào về mỹ, làm 1 chi nhánh của mặt trận này.
  Dĩ nhiên là chính quyền Mỹ đã bóp chết ngay ý định "láo khoét" đó của cô đào Dên. Nhưng vốn là 1 người thực dụng, thay vì biểu tình tuyệt thực, ăn vạ, kéo pa-lăng ... thì cô Dên đã từ bỏ tranh đấu mà chỉ giữ lại và phát triển cái nhịp điệu lao động khổ sai của Thụy sĩ kia thành môn e-rô-bic và kiếm được khá bộn tiền bản quyền băng đĩa.

  Mình viết hơi lộn xộn tí nhưng mà căn bản là vậy. Khù Văn Khoằm có biết vụ này không?
 • Hương Lan Lê Bác Bodoi Bucket hỏi đúngngười đúng việc rùi đới! Ông Khù Văn Khoằm thì gi gỉ gì gi cái gì cũng bít!
 • Hương Lan Lê Bạn Dương Mạnh Thái Cái hình chụp ý kiến trao đổi giữa Kiên và Hằng Bùi kia, mình nghi là ko có thật vì bản thân Hằng cũng hết dat, làm gì có quyền giữ túi tiền của Việt Tân? Vậy thì y thị sao có quyền phân phát cho Kiên?
 • Blue Angle Bodoi Bucket Cái môn aerobic gì đó thì tôi không rõ lắm, người ta muốn làm gì thì đó là việc của họ. Tôn chỉ của Pháp Luân Công đã nói rất rõ là không bao giờ can thiệp chính trị và cũng không để các thế lực chính trị lợi dụng. Ai làm việc gì thì chúng...Xem thêm
====
Mời xem thêm:

90 nhận xét:

 1. Phường "giả điên khiêng đồ" !

  Trả lờiXóa
 2. Tài khoản gú gồlúc 18:30 3 tháng 2, 2014

  Điên mà cũng bắt, hóa ra thằng bắt cũng...điên sao ?
  Nó điên chính chủ... thằng nào bắt nó cũng chính chủ...điên.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thằng này không thể điên được nếu điên sao không nhét cứt , đào mả bố thằng chó hoang Đu đu đủ ném vào hố xí, Chắc chắn có tổ chức chỉ đạo đây là một việc làm ko thể tha thứ đc. Bắn,, Điến cũng bắn.. giết nhầm còn hơn bỏ sót.

   Xóa
  2. dien cung bat hoa ra thag bat cug dien sao?dkm nha og tui nghe cau nay ma ngua dí wa.dkm gap tui la tui bat chet me nha no.cho la no dien co di truyen di nua.ma cai mieng luoi cua og.thi og cug khak deo gi cai loai pha roi chinh tri.toi thay og ranh lon ưa roi day

   Xóa
 3. Cách đây ít phút, tên Việt Anh, nick Nghiem Vietanh đã được cho về.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. sao ko xu tu may cai thag benh hoan kia cho ranh xh nhi?

   Xóa
 4. Điên là chắc cú rồi. Vào FB của chàng Kiên điên, đọc thấy buồn cười vcl.

  Phong trào dân chủ đúng là lắm anh hào.

  Trả lờiXóa
 5. Mấy ngày nay dân mạng lại một lần nữa đón nhận một “tin Hot”. Cái tin ấy thực mới nghe đã khiến nhiều người phải “bằng mọi cách” để tìm hiểu cho được xem thực hư cụ thể ra sao? Riêng cá nhân tôi thì cho rằng đó là một bộ phim của một đạo diễn bị bệnh “hoang tưởng”: Nguyễn Doãn Kiên.
  Hoang tưởng ảo giác hay hoang tưởng, bị ảo giác là một dạng triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Và hình như là một loại bệnh lý nên người mắc bệnh hay “làm ra” những chuyện mà người thường không làm được (hoặc không thể làm) ngay cả trong tâm tưởng, suy nghĩ của mình. Thế nhưng cái “bệnh” ấy đã thúc giục Nguyễn Doãn Kiên xây dựng lên một kịch bản đáng để người ta phải dành cho Kiên hàng ngàn…cái tát. Với một dàn cộng sự đắc lực gồm: Vũ Hồng Tố; Nguyễn Văn Kiệm; Trịnh Minh Khánh thì kiên đã dựng lên một kịch bản mang đầy màu sắc bệnh lý: Kéo đổ tượng đài Lênin tại công viên Lênin ngày 23/1/2014. Vậy là đã rõ như ban ngày về cái “ý tưởng” của Kiên và đồng bọn. Tuy nhiên, ngẫm lại một chút mới thấy, cái tên Kiên ấy chẳng xa lạ gì. Đó là một con người đã từng dứt áo từ bỏ đảng, từ bỏ lý tưởng phấn đấu của chính bản thân mình. Không cần bình luận nhiều thêm về hành động của Kiên và nhóm cộng sự. Tuy nhiên hành động đó thật đáng lên án ngay cả khi nói mới nảy sinh trong suy nghĩ. Nói Kiên bị bệnh lý chắc cũng không ngoa. Không bệnh sao có thể nghĩ ra những hành động như vậy? Hoặc cũng có chăng việc kiên xây dựng lên “kịch bản” như vậy xuất phát từ những đồng đô là đen???Cá nhân tôi cho rằng, người bình thường sẽ không bao giờ có những suy nghĩ như vậy. Việc Kiên và “cộng sự” của mình toan tính hành động vậy có lẽ không đơn giản là “làm cho mọi người biết đến mình” mà còn thể hiện một bản chất vốn dĩ không lấy gì làm tốt đẹp ở những con người này.
  Thời điểm năm mới âm lịch sắp đến, khi mọi người đang cố gắng để hoàn thành tốt những việc của năm cũ, góp phần xây dựng đất nước thi kiên lại có những ý định phá hoại, thậm chí đi ngược lại những lợi ích chung của cộng đồng. hành động của Kiên và nhóm “cộng sự” của mình đúng là đã gây ra một sự “chấn động” không hề nhẹ trong tâm trạng mỗi người dân Việt Nam, trong đó có tôi. Và điều tôi suy nghĩ đó là: liệu đằng sau Kiên là ai? họ toan tính những điều gì tiếp theo? Và họ còn tham muốn điều gì khi chính họ đang được hưởng một cuộc sống tốt đẹp từ chính sự cố gắng không biết mệt mỏi của mỗi người Việt Nam yêu nước?
  Tử Trầm Sơn

  Trả lờiXóa
 6. Trần văn Thắng Hà Nộilúc 23:12 3 tháng 2, 2014

  Hoang tưởng ảo giác hay hoang tưởng, bị ảo giác là một dạng triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng (paranoid)[1]. Tỷ lệ mắc bệnh là 1% ở mọi quốc gia. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh hoang tưởng ảo giác chiếm khoảng 1% dân số tương đương 860.000 người[2][3].

  Đại cương lâm sàng

  Hoang tưởng ảo giác thường xảy ra nhiều nhất ở độ tuổi 15-25, bất cứ ai cũng có thể mắc phải, tỉ lệ nam-nữ mắc bệnh như nhau.[3] Một nghiên cứu cho biết, các loại hoang tưởng, ảo giác thường gặp ở bệnh nhân là hoang tưởng bị truy hại (chiếm khoảng 68,63%), hoang tưởng bị chi phối (chiếm 50%), hoang tưởng bị kiểm soát (chiếm 30,395%), ảo giác chủ yếu là ảo thanh (chiếm đến 86,6%). Như vậy dạng hoang tưởng ảo giác thường gặp là hoang tưởng bị truy hại, hoang tưởng bị chi phối, nội dung của hoang tưởng liên quan đến các thiết bị hiện đại, ảo giác chủ yếu là ảo thanh[1].

  Nguyên nhân của bệnh hoang tưởng áo giác do những biến đổi, khiếm khuyết về rối loạn chuyển hóa của tế bào não, rối loạn chức năng hoạt động của não và chưa một xét nghiệm nào có thể phát hiện được. Đây là bệnh nội sinh nhưng có người vẫn còn lầm lẫn cho rằng đây là bệnh mắc phải do stress, do yếu tố môi trường, do chấn thương[2].

  Triệu chứng
  Khi mắc bệnh, bệnh nhân có một số biểu hiện sau:
  Rối loạn giấc ngủ như mất ngủ, khó ngủ, không ngủ, đảo giấc (ngày ngủ đêm thức). Có trường hợp dẫn đến căng thẳng, mất ngủ, đờ đẫn không muốn ăn uống hay hoạt động gì, suốt ngày ngồi hay nằm một chỗ[4] Tuy nhiên có khi bệnh nhân không có loại rối loạn này.
  Có những rối loạn về hành vi, rối loạn về cảm xúc như cảm giác hai chiều vừa yêu vừa ghét hay cảm xúc trái ngược là người thân thì rất ghét, căm thù nhưng người dưng lại tin yêu hay đi dự đám ma thì cười nhưng đi đám cưới lại khóc[2][3].
  Bệnh nhân còn có các triệu chứng điển hình như đi lang thang, nhặt rác, tích trữ các vật dụng bỏ đi, cười một mình, tự trò chuyện một mình, nói chuyện, cười nói một mình...
  Dấu hiệu đáng quan tâm nhất mà bác sĩ thường ghi chẩn đoán là “ảo thanh bình phẩm” hay ảo thanh. Tức là bệnh nhân thường nghe có tiếng nói chuyện trong đầu, hoặc tiếng nói trong bụng phát ra. Có khi là tiếng nói xấu hoặc khen bệnh nhân, có khi phân tích, nhận xét những hành vi, suy nghĩ của bệnh nhân. Thậm chí tiếng nói đó ra lệnh, bắt bệnh nhân làm theo việc này việc khác, trong đầu bệnh nhân nhiều lúc có tiếng đó[2]. Một số trường hợp bị chứng ảo giác, thỉnh thoảng cứ nghe ai nói chuyện, ra lệnh, bình phẩm, bắt ép phải làm thế này, thế kia...[4].
  Bệnh nhân còn có biểu hiện hoang tưởng ma nhập, người chết nhập vào, luôn có cảm giác bị theo dõi, bị hại, bị bắt, bị giết, bị bệnh. Có người lại có hoang tưởng phát minh, nghiên cứu sáng chế... Thực tế rất nhiều bệnh nhân tuy mắc bệnh hoang tưởng ảo giác nhưng nói năng lưu loát, trí nhớ tốt, thậm chí nhớ tốt hơn người bình thường[3].

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trần văn Thắng Hà Nộilúc 23:13 3 tháng 2, 2014

   Chẩn đoán và điều trị

   Hoang tưởng ảo giác có từng đợt, lúc có lúc không và đặc biệt có tính thu hẹp, thụ động trong hoạt động và suy nghĩ. Nếu bác sĩ không có kinh nghiệm dễ chẩn đoán nhầm. Việc chẩn đoán chủ yếu dựa vào việc nói chuyện với bệnh nhân để họ bộc lộ ra, chứ không có xét nghiệm hay chẩn đoán cận lâm sàng nào có thể tìm ra bệnh[2].

   Về điều trị, hiện nay có nhiều thuốc tốt và ít tác dụng phụ để chữa bệnh này. Việc điều trị khỏi bệnh hoàn toàn chỉ đạt 5-7% số ca mắc bệnh. Một tỷ lệ lên đến 93-95% bệnh nhân còn lại gần như mắc bệnh suốt đời, nhưng trong số này nếu bệnh nhân được điều trị tốt thì 60-70% sống gần như bình thường, không ai biết họ có bệnh. Yếu tố để bệnh nhân ổn định bệnh tốt nhất là chính người bệnh nhận thức được bệnh của mình[3].

   Ngoài điều trị bằng thuốc, yếu tố gia đình rất quan trọng trong việc chăm sóc, nhắc nhở bệnh nhân tự giác uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ và tái khám đúng hẹn. Bệnh nhân có thể làm việc nhưng không được làm việc nặng nhọc, thức đêm. Không uống rượu, bia, hút thuốc lá. Với trà, cà phê có thể dùng chừng mực.

   Việc phục hồi chức năng cho bệnh nhân như lao động nhẹ, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, điều độ trong sinh hoạt giúp ổn định 50% tình trạng bệnh. Cần lưu ý việc sử dụng rượu, bia, thuốc lá, stress, yếu tố môi trường, tình trạng gia đình (người thân bị mất, bản thân ly thân, ly hôn...) là các yếu tố thúc đẩy chứ không phải là nguyên nhân gây ra bệnh hoang tưởng ảo giác[2].
   nguồn: Wiki

   Xóa
 7. Thằng Kiên này giả điên, ăn nói ba trợn. Bắt, tẩn cho một trận xem còn láo không.

  Trả lờiXóa
 8. Chán nhất là khi vào sân thì được thông báo :" Hôm nay trời mưa, trận đá bóng hoãn " ...

  Trả lờiXóa
 9. Phường Điện Biênlúc 08:49 4 tháng 2, 2014

  Chó con này điên: Thằng Doãn Kiên.
  Bố cha mẹ nó chắc chẳng hiền.
  Đầu xuân, năm mới năm con ngựa.
  Húc đâu chẳng húc, húc Thánh Hiền.

  Ông bảo cho nhe: Mấy đứa điên.
  Nếu nghèo về đây, bố cho tiền.
  Mẹ cha bố mày không nuôi được.
  Cứ để cho ông: Điên xẽ hiền.

  Trả lờiXóa
 10. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 09:48 4 tháng 2, 2014

  Ông chữa được điên! Mất mấy tiền?
  Thuốc gì ông chữa, liệu có "thiên"?.
  Thằng Kiên là một, vài thằng nữa.
  Liệu có đủ không? Cháu góp tiền.?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 11. Rằng là CNXH không sùng bái cá nhân, không cổ súy anh hùng cá nhân chủ nghĩa, nhưng thực tế thì chỉ có CNXH mới có những ông vua trị vì hàng mấy chục năm, từ còn trung niên cho tới già lẩm cẩm, lú lẫn vẫn chưa chịu rời ghế, cũng chỉ với chế độ XHCN ưu việt này, lãnh tụ mới được tôn sùng lên như thần thánh, nào là sinh thời cho tới lúc nhắm mắt vẫn còn "trai tân" ! Nào là lúc sinh ra trời đất có điềm lành như chim quý bay về hót líu lo, lúc chết đi thì vạn vật cũng u buồn, sao trên trời bổng vụ tắt ! Trong khi ông nào ông nấy đều năm bảy vợ, có thể nói là hoang dâm vô độ nhưng lại được che đậy bằng luận điệu "do yêu cầu công tác cách mạng bí mật, phải "hòa mình" vào dân" ! Cho tới chết đi mà cũng còn chưa thôi bắt người khác ngưỡng mộ, hay nói chính xác là chưa thôi đày đọa, hành hạ người khác, nào là xây tượng khổng lồ, xây lăng hoành tráng, ướp xác.... cực kỳ tốn kém, ngày ngày dân đen phải è lưng ra đóng tiền duy tu, duy trì, bảo vệ....

  Thấy gớm ! Rõ ràng thằng cha Kiên này lời lẽ "điên, điên" nhưng đọc vẫn thấy có gì đó thực tế hơn là lời lẽ cao siêu nhưng hoang tưởng của CNXH. Chán ngán lắm rồi, bầy bưng bô ơi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Giả dụ chế độ hiện tại đang điên, sao lại dùng 1 nhóm các thằng điên khác để thay đổi chế độ??? Thay "điên" này bằng một "điên" khác để làm gì nhỉ!!!

   Yêu mến Cụ Hồ, Cụ Giáp là tình cảm cá nhân của dân, xem cảnh đưa tang các Cụ, dòng người viếng các Cụ thì thấy rồi. Mấy ông dân chủ mồm thì kêu dân chủ mà cứ thò mũi vào cái tình cảm cá nhân của người khác là sao nhỉ???

   Xóa
  2. Cái "thực tế" của thằng điên nó buồn cười, ngồ ngộ thế đấy bác cui bap ạ, phải cố gắng nhiều, không chỉ dùng lời nói mà còn phải cho mặc đồ bó tâm thần, uống thuốc hạng nặng nữa thì mới mong khỏi bớt phần nào.

   Hóa ra BBC trước tết cũng điên mất rồi khi đi phỏng vấn mấy thằng điên này, lũ điên lại được tra thuốc kích dục cho uống nên sự tình thế này đấy. Cổ võ cho cố vào.

   Xóa
 12. Thằng Kiên này điên thật.

  Trả lờiXóa
 13. Thằng Kiên điên, vậy còn 5 thằng khác nữa cũng điên sao? Chúng nó giả điên đấy.

  Trả lờiXóa
 14. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Các ông dân chủ dở người biểu lộ tình cảm "không thích" là được rồi. Động rồ, động dại đi phá tượng là tài sản công cộng là sao nhỉ? người khác không thích bàn thờ nhà nặc ngu họ trèo lên bàn thờ làm 1 "bãi shit" hoặc ra đào mả nhà nặc ngu vứt xuống bể phốt thì làm thế nào hả nặc ngu? không thích bằm mõm là đủ rồi, động tay, động chân lại bị tát cho vỡ mõm. Muốn được bảo lãnh xuất ngoại, có xiền hải ngoại thì cần cố gắng nhiều hơn nữa.

   Thay điên này bằng điên khác mà cũng hăng say lí luận, buồn cười quá đi. Thằng điên mới nó chưa có xiền nên nó cắn gấp 5 gấp 10 thằng điên đương nhiệm thì sao hả nặc ngu? có cái xxx nó mới thò thụt ấy.

   Xóa
  2. thằng ngu mới không biết tùy việc, cái bàn thờ của nhà nó khác với 1 con người được thần thánh hóa, trở thành người của "công chúng", rõ chửa ? Tát cho vỡ mồm à ? Xin lỗi bác nhé, bác kéo hết cả bọn bác qua những nơi từng là "thành trì cách mạng thế giới", từng là "cái nôi của phong trào cộng sản thế giới" mà tát nhé, người bên đó họ vừa tròng dây kéo sập, đập tan tành tượng của 1 ông tổ của bác kìa.

   Chưa chắc nặc ngu hay cui bap ngu, ngày mới lơ ngơ ở rừng rú chiến khu về "làm chủ đất nước" nào đã có tham nhũng, dần dần mới dám cắn, cắn miếng bé thấy êm từ từ mới dám cắn miếng to, cắn 1 mình thấy sợ dần dần rủ thành 1 bầy sâu mới tha hồ cắn chứ lại. Xin lỗi cái giọng điệu buồn cười quá đi, buồn cười quá đi nghe nhàm chán lắm bác nhé, nào chỉ có cái xxx nó mới thò thụt, thằng nào gian tham cũng đều thò thụt như cái xxxx cả ! Ka Ka

   @ chủ trang : xóa còm của nhà iem thì cũng xóa luôn còm trả lời, chứ cái xóa cái để thế này e kém cái sự công bằng nhỉ ?

   Xóa
  3. TIẾC CHO ĐÁM CHỐNG CỘNG, 50 NĂM NỮA CŨNG CHƯA ĐỦ TRÌNH ĐỘ VÀ TƯ CÁCH ĐỂ LẬT ĐỔ CỘNG SẢN ĐÂU NHÉ, TOÀN ĐI LỢI DỤNG MẤY THẰNG TÂM THẦN ĐỂ TẠO TIẾNG THẾ THÌ CHẾT ỒI.

   Xóa
  4. Về sở hữu thì cái tượng hay bàn thờ nhà nặc ngu đều không phải tài sản của cái thằng phá, có đúng không nhỉ? không phải tài sản của mình mà đi phá thì việc phá tượng với việc làm 1 bãi shit lên bàn thờ nhà nặc ngu thì giống nhau hay khác nhau nhỉ?

   Thì thụt cắn miếng nhỏ được bao lâu thì chuyển sang cắn miếng to hả nặc ngu? chọn hay, chọn giỏi thì chọn thằng không dám cắn mới được chứ, sao lại chọn thằng điên mới thay cho thằng điên đương nhiệm. Nói lòng vòng 1 lúc lại ngu như cũ hả nặc ngu.

   Ở nước khác khi số người ghét Lê Nin đông hơn thì họ cứ kéo đổ, ảnh hưởng gì đâu. Ở đất Việt, mấy ông nặc ngu tụ tập lại xem được mấy nhóc mà ra kéo đổ tượng, không bị tát vỡ mồm mới là lạ. Thánh Kiên điên hô hào "trảy hội" sao nặc ngu không ra mà cứu thánh mà còn lên đây võ mồm hả?

   Xóa
  5. thế tượng kia, lăng nọ thì là tài sản của ai ? Của Đảng + Nhà nước à ? Đảng với Nhà nước thì làm gì ra tiền để có thể tạc tượng với xây lăng ? Hay đại ngu cui bap cho rằng tiền xây là của dân còn xây xong tài sản ấy của Đảng với Nhà nước ? Tài sản của dân thì dân có quyền đập nhá !

   Thì thụt cắn miếng nhỏ từ 1975 tới khoản 1985 đổi mới thì bắt đầu cắn miếng to dần, tới nay thì miếng cắn đã rất kinh hoàng, ví như ngoạm cả 1 cánh đồng ý ! Làm ...éo gì chọn được ngay thằng tốt, thằng giỏi toàn diện khi mà 38 năm nay toàn dân tộc Việt "được" hưởng nền giáo dục con tố cha, vợ tố chồng và dối trên lừa dưới, cả xã hội lừa dối nhau? Đành phải chọn thằng ít xấu, ngoạm ít hơn rồi dần dần giáo dục lại, nghe chửa đồ ngu ?

   Đấy, sao 0 thấy ai tát cho vỡ mồm những người đã kéo tượng ông tổ của cui bap đi ? nặc này chả xem thằng nào là thánh nhé nên chả phải cứu ai sất.

   Xóa
  6. Mả bố cái thằng chó hoang mang nick Đu đủ bố mẹ mày ăn cứt nhiều quá nên mới đẻ ra mày ngu si đần độn như vậy, Đào mả họ hàng tổ tiên mày lên đổ vào hố xí, nhét đầy cứt. Mả tổ bố mày ăn máu lồn

   Xóa
  7. Nặc ngu à, tài sản của dân nghĩa là của nhiều người khác nữa nhé, éo phải của mình thằng điên đâu mà có quyền phá, hiểu chửa nặc ngu. Thêm nữa, tượng Lê nin được làm từ năm 1985, lúc đó mấy thằng điên chỉ mới đóng góp "shit xu" cho xã hội thôi nhé, làm éo gì có chuyện nhảy vào xí phần cái tượng Lê nin.

   Có gì cho thấy mấy thằng điên thì ngoạm ít hơn, ít xấu hơn vậy? ai có thể giáo dục lại mấy thằng điên hả nặc ngu?

   Ka ka, chờ mấy thằng điên về nhà rồi xem có bị tát không rồi hãy nói nặc ngu à.

   Xóa
  8. giờ đã chịu mấy cái đó là tài sản của dân, tức đã chịu mình ngu rồi à ? Chả ai thèm tự nguyện đóng góp đâu nhá, chẳng qua bị đè đầu thu thuế để lấy tiền xây tượng, xây lăng thôi, lúc đấy chưa có thì bố mẹ cũng bị "đóng góp", sao lại không có phần? Sao hết ngu này lại tới ngu khác thế?

   Thực tế đã chứng minh bầy sâu hiện nay chúng ngoạm, chúng xấu từ ít tới nhiều dần. Chế độ nào cầm quyền thì đó là người giáo dục.

   Xóa
  9. Nặc ngu thật, phần bố mẹ, ông bà ông vải nặc ngu đóng góp thì đời bố mẹ ông bà ông vải nhà nặc dùng hết cụ nó rồi, nhà nặc ngu định di chúc gia truyền phần tiền thuế bố mẹ đã nộp à?

   Ở cái thế giới này có nơi nào không có "thuế" không hả nặc ngu?

   Mấy thằng điên lên cầm quyền rồi để chúng nó tự giáo dục nhau hả nặc ngu? nếu để tự giáo dục thì khác ...ồn gì là "phê và tự phê" hiện nay? đã giống nhau thì việc ..éo gì phải chọn thằng điên mới làm gì?

   Xóa
  10. dĩ nhiên ở đâu cũng có thuế, nhưng thuế người ta dùng vào việc có ích cho nước cho dân, còn thuế ở ta để cho vào túi của người lãnh đạo duy nhất và toàn diện, rồi mang xây tượng ông bành tổ gây ra bao điều tệ hại cho nhân loại, bị chính con cháu ông ta giật sập, xây lăng cho "thánh" rồi mỗi ngày tốn vài trăm triệu duy trì cho lăng hoạt động.

   cui bap không muốn thay đổi thì cứ tiếp tục bưng bô cho bầy sâu đục khoét đi nhé, để nó ăn rồi ỉa cho tí mà hưởng xái, bởi thế mới ngu lâu

   Xóa
  11. Nặc ngu với đám điên không liên quan gì đến sở hữu cái tượng Lê Nin thì lấy quyền ...éo gì mà phá nó nhể? Mà đã không đóng góp vào CF xây dựng cái tượng Lê Nin, cái lăng Bác thì tự nhiên thò mũi vào làm gì (...éo đóng thuế mà cứ mở mõm là "tiền thuế của dân", thế mới hài)? không thích tượng, không thích lăng thì cứ ở nhà đóng cửa "bắt sóc bỏ lọ", "lầm bầm chửi thầm" thôi, làm ...éo gì có chuyện được nhảy ra phá tài sản không phải của mình. Nặc ngu cứ phát triển cái ý tưởng phá tài sản người khác thì mồ mả nhà nặc ngu cũng có nguy cơ bị ném xuống bể phốt bởi 1 thằng nặc ngu nhân bản đấy.

   Thay đổi cho nó tốt hơn thì mới hay, nặc ngu lại đòi chọn 1 đám điên mới lên làm lãnh đạo thì có dở người mới ủng hộ. Nạc ngu giới thiệu thử minh chủ dự kiến của nặc ngu cho dân làng mở mắt xem nào.

   Cũng muốn giải thích thêm nguyên tắc chi dùng tiền thuế của 1 nước (nguyên tắc chúng chứ ...éo phải của đất Việt), nhưng thấy làm vậy cũng phí lời, nên thôi.

   Xóa
  12. Không thích thì người ta đập và người ta chịu trách nhiệm đấy, người ta đập là đập tượng Lê Nin, đập lăng Hồ, người ta đâu có đập phá hay đào mồ cuốc mã tổ tằng nhà cui bap mà lên giọng bảo vệ kinh thế ? Hay những thứ người ta đập là cụ nội, cụ ngoại của nhà cui bap vậy ? Sao lại không liên quan, thằng cha Lê nin kia là một trong những bố đẻ ra CNXH quái đản,tàn ác còn thằng cha nằm trong lăng thì rước cái chủ nghĩa ấy về Việt Nam khiến nay 90 triệu dân xứ An Nam này mới lao đao đói rách, ngu dốt không ngẩng mặt lên được với quốc tế đấy.

   Thế ngày xưa kho xăng Nhà Bè là tài sản của ai mà sao đám đặc công trong rừng Sác lại mò ra phá hoại vậy cui bap đại ngu ? đây chưa hề nói chọn đám điên này thay đám điên khác nhé, đây chỉ nói là thay đổi thì chí ít thằng mới nó chưa dám ngoạm nhiều, chưa kết bè kéo cánh vẫn còn tạm hơn thằng cũ, cái giống cui bap quen ăn cứt mưa móc của chê độ XHCN ưu việt nên suy bụng ta ra bụng người, lu loa như đàn bà mất gà, hay ho gì mà không ngậm miệng lại nhễ.

   Cái ngu đầu tiên là muốn xem mấy cái tượng, cái lăng kia là tài sản riêng của Đảng, bị vạch mặt mới xem là của dân, còn ngu tiếp không hiểu cái đó là Đảng ép dân để lấy tiền mà xây chứ dân chả ai thèm bỏ tiền xây, lạ gì cái quân dư luận viên, quân đó được đào tạo cãi chày cãi cối, không nói có, có nói không nổi tiếng mà lại

   Xóa
  13. Nặc ngu ơi, nặc ngu có biết chiến tranh là gì không mà hỏi vụ kho xăng Nhà Bè, hai bên đánh nhau thì phải phá tài sản và diệt nhân mạng của nhau chứ. Sao cứ càng ví dụ càng ngu vậy hè. Còn trong thời bình, pháp trị nhé, cứ phá tài sản ..éo phải của mình thì bị ăn đòn thôi.

   Nặc ngu tịt mõm vụ tiền thuế rồi à???

   CNXH thì liên quan ..éo gì đến hành vi vi phạm pháp luật điều 85.1 bộ luật hình sự nhể. Nặc ngu với đám điên cứ ghét ĐCS, ghét CQ hiện tại thì kệ con bà nhà nặc ngu thôi (sở thích cá nhân mà, nhà nặc ngu thích thờ shit trên bàn thờ thì cũng không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới). Kệ mấy thằng điên nói nọ, nói kia, chỉ biết trước có họ thì đất Việt là thuộc địa, ngày nay thì là 1 nước độc lập, đánh và thắng Pháp, Mẽo, Tầu khựa, Polpot.

   Mấy thằng điên lên lãnh đạo lên cơn ngu thích măm miếng to luôn thì dân Việt làm thế nào. Mà mấy thằng điên thì bất thường lắm, ...éo ai biết đâu mà lần.

   Xóa
  14. vậy thì cùi bắp ngu cũng nên hiểu rằng đã bắt đầu có người chống đối cái chế độ này nên họ mới thể hiện bằng hành động đập phá tượng và lăng của những kẻ mà họ căm thù, rõ chửa ?

   Một khi đã chán ghét, khinh bỉ, quyết tâm tranh đấu thì điều mấy, luật gì cũng có là cái đếch gì mà phải quan tâm, cứ đập, cứ phá, có bị đàn áp, bắt giam cũng vui lòng, giống như bọn việt cộng xưa kia, vì lý tưởng cộng sản mà dấn thân, dẫu có bị tù đày, tra tấn dã man cũng vui lòng, thế thôi.

   CNXH là thứ chủ nghĩa tồi tệ mà hiện nay cả thế giới tẩy chay, nó chỉ còn tốn tại ở một vài nước nhưng cũng không còn nguyên mẫu. Ở chế độ đó, con người được giáo dục trở thành con thú, con thú đó sẵn sàng tố cha, tố chồng để được bằng khen, con thú đó cũng rất quen thuộc với chuyện lừa trên, dối dưới, miệng nhân từ mà ruột hiểm sâu....

   Thằng còn ngu thì làm sao mà ngoạm được miếng to, phải là những thằng khôn lõi, lọc lừa, có vây có cánh câu kết từ trên xuống dưới, hàng ngang lẫn hàng xiên hàng xéo thì mới dám cắn miếng to cứ.

   Xóa
  15. Đâu phải mới có các anh hùng đập phá đâu hả nặc ngu, trước đây còn xách cả thuốc nổ về Việt Nam để gây tiếng vang (số phận thế nào thì cũng đã rõ). Khi dân chủ chó dại chuyển sang dùng bạo lực, tự nhiên bên chính quyền có đối sách phù hợp, lúc đó chắc phải tạm dừng "đấu tranh bất bạo động", "đấu tranh dân quyền" nhỉ. Sao nặc ngu không nói luôn từ đầu là thích phá tượng để bắt đầu oánh nhau với chính quyền mà lái qua chuyện thuế làm gì để cùi bắp phải bit mõm nặc ngu lại nhỉ. Nặc ngu hung hăng thế sao không cùng chính vương chiến tử sa trường mà vẫn núp trên mạng chém gió à? để mình chính vương chịu nạn hả nặc ngu? hèn thế thì đến bao giờ mới lật đổ được chính quyền.

   Dân chủ bị táo bón cũng đổ cho chính quyền, chuyện đó thấy nhiều rồi. Chắc tại ĐCS thì chị B.Hằng kiện mẹ đẻ, con của con chiên An Đỗ Nguyễn mới "hao hao giống" đức cha Thoại, LS CHH Vũ mới kiện bố lấy nhà nhỉ.

   Tùy nặc ngu ủng hộ thằng ngu với thằng điên lên lãnh đạo họ nhà nặc ngu. Còn dân thường thì chắc chẳng ai động rồ kiệu thằng ngu lên đầu để lãnh đạo đâu. Thằng ngu mà nó phá thì còn gấp nghìn lần thằng điên ấy chứ.

   Xóa
  16. ka ka, tại trên mạng có nhiều thằng chém gió, thằng cui bap là một thì nặc đây mới có bầu có bạn mà chém gió chứ lại, vạn sự khởi đầu nan cui bap ngu ạ, cái năm 1911 hay gì gì đấy, phải có 1 anh chàng ra đi tìm đường cứu nước thì nó mới ra cả cái chế độ XHCN ưu việt mấy chục năm nay ở việt nam, nay phải có vài người giật sập tượng này, lăng nọ thì dần dần mới giật sập cái to tát hơn chứ lại, ngu thế cũng nói.

   cui bap nói chí phải, Bùi Hằng với Cù Huy Hà Vũ kia sinh ra, lớn lên và được giáo dục bởi ai ? ĐCS đấy nhá ! Mà ĐCS thì quá nổi tiếng chuyện con tố cha, vợ tố chồng từ cái thuở đấu tố cải cách ruộng đất thời 1953 - 1954 kia, thầy là những người chuyên tố cha, tố chồng thì trò như vậy có gì lạ. Cui bap lại một lần nữa nói chí phải, thằng ngu thì phá gấp nghìn lần thằng điên, nguyên thủ quốc gia người ta thì tốt nghiệp đại học Ha vớt, Ốc Pho danh tiếng, còn nguyên thủ của mình chỉ tốt nghiệp "trường đại học lớn" thì .....

   Xóa
  17. Nặc ngu à, vậy là cần phải tìm các vị giỏi giang Havard, Oxford danh tiếng nhỉ. Vậy sao nặc ngu cứ đòi đưa thằng ngu với thằng điên lên lãnh đạo vậy cà. Sao nói 1 lúc lại lại tự vả vào mõm thế hả nặc ngu?

   Câu của nặc ngu rất hay "dân chủ chó dại, mất dậy là tại ĐCS, là tại chế độ".

   Cứ đồng đội dân chủ nào cũng hèn như nặc ngu thì đến bao giờ giật sập được cái to tát hơn đây?

   Xóa
  18. đừng lu loa nhét chữ vào mồm người khác chứ cui bap đại ngu, nặc này xưa nay chỉ nói trong điều kiện chưa có người tài đức vẹn toàn thì nên đưa thằng ít tham nhũng hơn, ít ngu hơn, ít điên hơn thay thế cho những thằng hiện tại đã quá xấu xa, thối nát, ý kiến trước sau như một thì tự vả cái giề ? Vả là vả vào mõm những thằng nào lu loa kiểu giả ngây giả dại cố tình thay đổi ý nghĩa lời nói của người khác kia.

   Và đây "Câu của nặc ngu rất hay "dân chủ chó dại, mất dậy là tại ĐCS, là tại chế độ", nặc nào nói câu đấy vậy hở cui bap mặt dầy ? Cái quân ăn sóng nói gió, bưng bô bợ đỡ quen thói rồi cho nên mở mồm ra là vu khống người khác, thối quá đi

   Xóa
  19. Nội dung của câu "Bùi Hằng với Cù Huy Hà Vũ kia sinh ra, lớn lên và được giáo dục bởi ai ? ĐCS đấy nhá" có giống với "dân chủ chó dại, mất dậy là tại ĐCS, là tại chế độ" hay không, tùy bạn đọc phán xét, nhỉ.

   Hình như thằng ngu, thằng điên mới có dấu hiệu là ngu và điên nhiều hơn mấy ông đương nhiệm thì phải. Mà cứ rủ rê người thường chịu sự lãnh đạo của mấy thằng ngu với thằng điên là sao hả nặc ngu? phải kiên nhẫn chờ người tài ở Havard, Oxford chứ sao lại nóng vội tranh chức thế hả nặc ngu.

   Xóa
  20. Thằng cui bap ngu kia đừng có láo toét nhét chữ vào mồm Nặc này, không dễ đâu nhé, Nặc chỉ gọi đúng tên Bùi Hằng, Cù Huy Hà Vũ chứ không gọi dân chủ chó dại nào vào đấy cả, cui bap ngu đừng hòng vu khống lại còn tru tréo hú gọi bầy đàn cùng vào bênh vực à?

   Ngồi chờ người tài ở Ha vớt với ốc pho về thay cho bầy sâu nó ăn sạch đất nước này à ? Mà nền giáo dục XHCN ưu việt hiện nay ở Việt Nam làm ...éo gì đào tạo được người đủ trình để vào học Ha vớt với ốc pho mà chờ ? Giả sử có được thì liệu có làm được cái ...éo gì khi bộ máy hiện nay tuyển nhân sự chỉ cần người biết vâng lời chứ không cần giỏi chuyên môn? Nhất là cái vụ lý lịch 3 đời ý, tốt nghiệp cả 10 cái Ha vớt với ốc pho mà không phải con ông cháu cha, gia đình cơ bản thì cũng vứt thôi. Phải chăng biết rõ sẽ chẳng bao giờ có nên cui bap ngu mới khuyên hãy chờ người tài ở Ha vớt, ốc pho, đừng nóng vội thay thế là nhằm ru ngủ cho bầy sâu tiếp tục tại vị mà đục khoét ? Lộ cái mặt bưng bô chính hiệu rồi nhá.

   Xóa
  21. Nặc ngu à,

   Bùi Hằng và LS CHH Vũ có phải là dân chủ không? Có, nhỉ.
   Bùi Hằng kiện mẹ, kiện mẹ có phải là mất dậy không? Có, nhỉ.
   LS CHH Vũ kiện bố, kiện bố có phải là chó dại không? Lại có, nhỉ.

   Bùi Hằng + LS CHH Vũ = Dân chủ mất dậy + dân chủ chó dại.
   Học sinh lớp 4 cũng chấm cho biểu thức này 10 điểm.

   Nặc ngu sốt ruột quá thì tự lên ứng cử đi, xem dân có bầu cho thằng điên + ngu không. Điên với ngu kiểu mới lên cầm quyền lại đè nén Havard với Oxford tiếp thì đến bao giờ dân mới được đổi đời hả nặc ngu.

   Cùi bắp lượn nhé, chào nặc ngu.

   Xóa
  22. Hai đường thẳng song song. Một thằng thì ban đầu chỉ nói đám dân uất ức đã dám mở miệng.
   Một thằng tổ lái, ném ông Vũ, bà Hằng vào, hoặc bất cứ ai phản đối chính quyền, Đảng thành chuyện chính trị. Trong khi đó, theo Đảng thì VN không có tù chính trị?

   Xóa
  23. Thằng ...éo nào gọi BH, CHHV là dân chủ hay là gì gì đấy thì mặc xác chúng mày nhé, còn nặc đây không gọi thế, nghe rõ chửa thằng cui bắp ngu xuẩn nhưng giỏi bưng bô với cãi chày cãi cối kia ? Nặc không nói mà bảo nặc nói là nhét chữ vào mồm Nặc, Nặc thịt ngay. Chú lượn sớm là hay đấy, kẻo bị lột mặt nạ bưng bô chính hiệu tiếp, ka ka.

   Xóa
 15. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 16. Như vây,nhóm Kiên bị tạm giữ hôm qua là 6 tên+ Nghiêm Vịt Anh No-U.
  Tối qua công an cho Việt Anh về.
  Tối nay, 4/2 lúc 19h công an cho 2 tên nữa về.
  4 tên vẫn bị giữ.

  Trả lờiXóa
 17. TƯỚNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG ĐANG MÊ NGỦ GIỮA HÀ NỘI HAY SAO?!
  Đúng vào ngày 3-2 vừa qua ,một nhóm người tự xưng học viên Pháp Luân Công do Nguyễn Doãn Kiên cầm đầu đã ngang nhiên cầm búa xông vào định phá lăng Hồ Chủ Tịch!
  Tất nhiên lũ ngông cuồng láo xược đó đã bị khống chế và bắt giữ ngay tại chỗ.
  Tuy nhiên:
  Nếu Đảng và nhà nước thật sự nghiêm túc trong công tác cán bộ thì sau vụ việc này rất cần phải kỷ luật thật nghiêm khắc ông giám đốc công an Hà Nội -Tướng Nguyễn Đức Chung. Ông Chung là người chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì an ninh trật tự tại thủ đô bằng việc thực thi các hoạt động nghiệp vụ . Ông Chung và các cộng sự của mình đã mắc các lỗi khó có thể bao biện.
  Chỉ vài hôm trước , cũng chính nhóm người ngông cuồng này từng ngang nhiên triển khai các hoạt động phá hoại tại công viên tượng đài Lê Nin như chốn không người mà không bị các lực lượng của ông Chung phát hiện , ngăn chăn! Đã vậy , khi các hoạt động vi phạm luật pháp nghiêm trọng đã xảy ra rồi thì những tên phạm pháp còn công khai đăng đàn thách thức pháp luật rất trắng trợn làm xôn xao dư luận trong nước và quốc tế.
  Là người đứng đầu lực lượng bảo vệ an ninh trật tự , có trách nhiệm thực thi pháp luật nhưng tướng Chung lề mề chậm trễ trong việc ra quyết định bắt giam, tróc nã lũ phạm pháp ngông cuồng kia một cách rất khó hiểu ! (?)
  Chính bởi việc thực thi quyền lực của pháp luật chậm trễ lạ lùng đó đã làm cho nhóm lưu manh chính trị núp danh tôn giáo này càng thêm càn rỡ .
  Hành động xâm phạm lăng chủ tịch Hồ Chí Minh hôm 3-2 của lũ người ngông cuồng đó chính là hậu quả của sự yếu kém nghiệp vụ , của sự thiếu trách nhiệm chính trị,lẫn sự nhận thức mơ hồ đáng ngạc nhiên của tướng Chung và các cộng sự chủ chốt của ông Chung tại Công An HN.

  Nếu các ông không thể làm được công việc bảo vệ bình yên cho thủ đô và đặc biệt không thể ngăn chặn từ trước những hành động quá đơn giản -công khai nhằm xâm phạm quá nơi yên nghỉ thiêng liêng của Bác Hồ như sự kiện vừa qua thì các ông rất nên bị "lột sao" cách chức nếu không chịu từ chức và xin lỗi toàn dân.

  Công An HN không thể lỳ lợm yên lặng mà không có lời giải thích thoả đáng rõ ràng trước sự kiện này. Các ông cần phải nhớ : Nhận lương của nhân dân mà để cho kẻ xấu xúc phạm lăng Bác là có tội với nhân dân, là gián tiếp xúc phạm đến cả dân tộc VN.

  Trả lờiXóa
 18. NGƯỜI ĐẤT THÉP :lúc 09:16 5 tháng 2, 2014

  Tôi tán thành ý kiến của bạn LÊ BÌNHLB.
  Dù thằng Kiên này có điên thật hay giả điên,chúng ta cũng không được để chúng muốn làm gì thì làm như chỗ không có chính quyền vậy ? Việc Công an Hà Nội xử lý chậm trể bè nhóm do tên Kiên cầm đầu khi hắn giật tượng Lenin là đã gây bất bình trong công chúng rồi. Nó tuyên bố và làm thật chuyện muốn phá Lăng Bác Hồ là quá sức tưởng tượng của mọi người...
  Yêu cầu Công an Hà Nội truy tận ổ bọn chủ mưu đứng sau nhóm tên Kiên này, trị tội thật nặng để ngăn chặn những việc làm tương tự của kẻ khác về sau.
  Đất nước ta có luật pháp răn đe bọn chống Nhà nước, phá hoại tài sản Quốc gia, đặc biệt nơi thờ tự tôn nghiêm như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà toàn dân Việt Nam xem là nơi thiêng liêng nhất giữa lòng Thủ đô, trái tim cả nước.
  Nếu pháp y kết luận hắn bị bệnh tâm thần hoang tưởng, thì sẽ có quyết định đưa nó đi điều trị bệnh ở Bệnh viện tâm thần Trung ương tại Hà Nội. Nhưng còn những tên đồng bọn, chắc chúng không điên ? Phải cho chúng vào ngồi nhà đá nhiều năm để chúng hiểu biết quyền và trách nhiệm của một công dân là thế nào cho đúng.
  Xin các vị có trách nhiệm đang cầm quyền chớ có nhúng nhường, bọn chống đối sẽ lừng thêm.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Rất có thể vì mơ hồ trong nhận thức, để trốn tránh trách nhiệm, để ..vân vân và vân vân.... nên một số người có trách nhiệm trong sự kiện cực kỳ nghiêm trọng trên đang cố gắng làm giảm thiểu tối đa hậu quả bằng cách ra sức nói rằng :Nguyễn Doãn Kiên là một kẻ tâm thần hoang tưởng (!) từ đó dẫn dụ mọi người nghĩ:Đã là hành động của một thằng điên thì hậu quả ...không đáng gì!?.
   Tôi cho rằng: Những người đang cố lập luận theo hướng này đã sai lầm nghiêm trọng bởi :
   -Trên thực tế Nguyễn Doãn Kiên ko hành động đơn lẻ bộc phát mà chúng hành động có kế hoạch , có tổ chức và có cả một quá trình chuẩn bị chu đáo mọi mặt(kể cả chuẩn bị dư luận và nhân sự) rất sâu xa thâm hiểm tinh vi nhưng lại nấp sau cái vỏ hớ hênh lộ liễu .
   Chúng rất “cao tay” và thực tế đã chứng minh :Chúng đã “cao tay” hơn hẳn tướng Nguyễn Đức Chung cùng bộ “sậu” đông đảo của ông này.

   Những người có trách nhiệm cố hướng dư luận nghĩ rằng :Tên Kiên bị điên (!) bởi họ đã đánh giá quá thấp dân trí cả nước.
   Tôi hiểu :”Bài vở“ này nếu diễn ra cách đây 20 năm về trước thì cũng có tác dụng .Nhưng giờ đây khi sự hiểu biết mọi mặt của nhân dân đã khác rất nhiều.Thông tin ngày càng phong phú. Họ sử dụng thủ thuật thông tin kiểu này đã lạc hậu hoàn toàn và rất phản tác dụng .
   Tôi cũng cho rằng :Chỉ những người "điên" và những ai đang cố gắng VỜ VỊT NGÂY THƠ một cách rất ... "điên" thì mới tin rằng :Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn bị "điên" !
   Ai cũng hiểu : Nguyễn Doãn Kiên cùng băng nhóm của hắn ko hề bị “điên” ! Thực chất chúng là những kẻ hoạt động phá hoại chính trị vừa ngông cuồng vừa tinh vi thâm hiểm núp sau cái vỏ “tôn giáo” cuồng tín mà thôi !
   Những tên "điên" này cần phải tra còng vào tay thì mới chịu "tỉnh" !

   Xóa
  2. Hoàn toàn nhất trí từng ý, từng câu, từng chữ với Bạn Lê BìnhLB!

   Xóa
 19. "mà toàn dân Việt Nam xem là nơi thiêng liêng nhất giữa lòng Thủ đô, trái tim cả nước."
  Toàn dân thì chưa chắc chắn, nếu nói toàn Đảng sẽ chắc cú hơn.

  Nay các dòng họ, nhà thờ, chùa chiền nào mà bị PHÁ nơi thờ tự bởi Đảng cộng sản VN, Mà vẫn giữ chứng cứ, thì đều có thể mang búa ĐẬP lại nơi thờ tự của Đảng cộng sản VN.
  Mày ĐẬP nơi thờ tự của tao, tao sẽ ĐẬP nơi thờ tự của mày, đó là lẽ công bằng, còn kêu nỗi gì? Trích:
  " đặc biệt nơi thờ tự tôn nghiêm như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh,"

  TÔI thì không kêu gọi ĐẬP PHÁ.Trong lòng TÔI vẫn có ông Hồ.Nhưng cái ÁC của đảng cộng sản VN là không theo DI NGUYỆN của ông, cho ông về với ĐẤT, hòng đầu thai kiếp sau làm NGƯỜI.Nếu cứ phơi xác ông như VẬY thì ...
  Những nhóm như ông Kiên, dân OAN...là những BẤT CÔNG do đảng cộng san VN tạo ra.Sẽ ÉP đảng công sản VN phải có một cuộc BẦU CỬ tự do, một diễn biến hòa bình. Chứ đừng VẸO lưỡi cho rằng những thằng ĐIÊN, con cởi TRUỒNG, mụ NẶC NÔ,sẽ lên nắm CHÍNG QUYỀN. Ngày xưa, đảng cộng sản VN CƯỚP chính quyền chả nhờ BỌN này, thì bọn nào? Để bây giờ kịch bản cũ soạn lại?

  Có một cách VĂN MINH hơn ,làm cho nước ta SÁNH VAI với các cường quốc năm châu, như mong đợi của ông Hồ, rất đơn giản, đó là làm theo THẾ GIỚI, bầu cử TỰ DO.

  Chỉ CẦN làm theo thế giới sao KHÓ thế?

  Vài dòng của kẻ THẤT HỌC!

  Chữ ký: Mong lắm cuộc bầu cử tự do mà Nhân dân có quyền TỰ CHỌN, mà chả cần đảng CỬ để dân BẦU ép buộc, tìm hiền tài cho đất nước.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nguyễn Văn Dũnglúc 20:41 5 tháng 2, 2014

   Vấn đề ở đây là các anh này lại không sợ tù đày.
   Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại,
   Tại sao vậy?
   Sao nước VN do Đảng mình lãnh đạo lại xẩy ra nhiều điều kỳ quái quá.
   Anh Nhật tự nguyện viết đơn vào đồn công an để tự tử.
   Ông Chấn tình nguyện chết thay.
   Nhóm anh Kiên tình nguyện đi tù.
   Đất nước 70 năm chả bao giờ yên.
   Đảng ta lúc nào cũng đày rãy kẻ thù.
   Tại sao nhỉ?
   Hay do hồn ma Bác Hồ không được siêu thoát?
   Hay do Đảng ta độc tôn lãnh đạo không được lòng dân?
   Đảng ta sợ gì mà không làm một cuộc trưng cầu dân ý xem chỉ một vài anh Kiên nổi loạn hay lòng dân đã dậy sóng.
   Còn bao nhiêu % là dân theo Đảng?

   Xóa
  2. Điên là quyền tự do cá nhân của Kiên và các giáo chúng. Đọc FB của Chính Vương, thấy Kiên điên không khác gì 1 thằng tâm thần Trâu quì cả. Mơ ước được bảo lãnh xuất ngoại cũng khá là cao sang nhỉ.

   Anh em dân chủ cũng không ít lần kêu gọi tụ tập, thấy số lượng người tham gia cũng chỉ nhõn có mấy chục anh em dân chủ ăn vạ thôi, số dân thường tham gia ngày càng ít đi. Số lượng dân chủ cũng giảm bớt vì xxx với trẻ con, vì đi siết nợ ... Vậy đủ thấy dân thường "theo" dân chủ chó dại như thế nào nhỉ.

   Xóa
  3. Ôi, mới đầu năm đã quá xôm tụ rồi ! Tư tui thấy ý kiến của Nguyễn Văn Dũng hay đó nhưng đáng tiếc là phi thực tế bởi làm sao Đảng dám tổ chức trưng cầu dân ý ? Lý do dễ hiểu thôi, nếu có trưng cầu dân ý thì kết quả sẽ cực kỳ xấu, rất bất lợi cho việc lãnh đạo duy nhất và toàn diện xã hội.

   Còn cui bap thì đừng vì bảo vệ quan điểm của mình mà miệt thị người khác. Thời chiến tranh không ít người là tội phạm trộm cướp, hiếp dâm bị cảnh sát VNCH truy nã đã bỏ trốn vào rừng, vậy là giác ngộ cách mạng rồi trở thành người chiến sỹ cách mạng đó thôi

   Xóa
  4. Đâu cần kể lịch sử xa xôi làm gì hả ông tư. Thời hiện đại cũng có anh hùng dân chủ xxx trẻ con mà >>> sắp làm chiến sỹ cách mạng nhể.

   Chắc người nhà ông tư ngày xưa hoạt động cách mạng kiểu hiếp với cướp nên bây giờ lên mạng kể công nhể, là papa của ông tư hay là ai vậy?

   Loài dân chủ mà bạ ai cũng cắn thì theo từ điển là dân chủ chó dại ông tư ạ. Ông tư không bạ ai cũng cắn thì không nên bức xúc hộ đám dân chủ chó dại đâu.

   Xóa
  5. Về ý tưởng trưng cầu dân ý, cùi bắp thấy là nếu bên chính quyền không muốn làm điều đó thì anh em dân chủ nên vận động hải ngoại bơm tiền rồi tự làm 1 cái trưng cầu dân ý xem thế nào. Có điều là nên trưng cầu dân ý "thật" chứ đừng "bịa" kiểu kiến nghị 72 nhé. Kể lại chuyện cũ lại làm anh em dân chủ thêm thù với ông Bần cố nông. Sorry nhé.

   Trước đây, người nhà ông tư cướp với hiếp rồi mới giác ngộ cách mạng nhỉ (từ xấu trở thành cách mạng). Còn anh em dân chủ ngày nay lại tiến hóa ngược, giác ngộ dân chủ rồi mới siết nợ và xxx trẻ con (từ dân chủ tiên tiến trở thành mất dậy). Ông tư có nhiều cái so sánh rất hay, hai trường hợp đó là giống nhau, nhưng lại ngược chiều. He he he.

   Xóa
  6. Vậy à ? Thế cui bap cũng gặp đâu cắn đó thì là chó gì ? Tư tui nghĩ chính cui bap mới là người có người thân là kẻ ăn cắp, ăn cướp, hiếp dâm rồi chạy vô rừng làm cách mạng nên bây giờ mới ra sức bảo vệ như vậy thì logich hơn. Phải có bản chất tham lam, dâm dục thì nay mới có một bộ phận không nhỏ cán bộ cách mạng trở thành bầy sâu ngày đêm đục khoét đất nước, trở thành quốc nạn chứ.

   Tư tui nghĩ anh em dân chủ chưa chắc tiến hóa ngược đâu, ngoại trừ những tật xấu mà gần như ai ai, kể cả các lãnh tụ cộng sản cũng bị, như khoái XXXX (hổng khoái sao có nhiều vợ !) còn lại họ tiến bộ hơn nhiều người đó chứ, chí ít họ cũng dám nói, dám làm điều họ nghĩ và cho là đúng. Cái vụ trưng cầu dân ý nói nghe chơi thôi chứ Tư tui nói rồi, đó là chuyện viễn tưởng ở nước Việt Nam XHCN ưu việt, mà sao nó lại là viễn tưởng nhỉ ? Cũng giống như chuyện án oan ngày càng nhiều, có ý kiến rằng nên đặt camera và máy ghi âm tại các phòng xét xử của Tòa án để làm bằng chứng xem Tòa xét xử có đúng Luật hay không, chuyện này với khả năng "tiêu tiền" của Nhà nước hiện nay thì thừa sức trang bị nhưng Đảng lãnh đạo duy nhất và toàn diện đã không quan tâm tới ý kiến này, cho nên nó bị bỏ qua, vậy là án oan cứ tiếp tục, dòng người đổ về vườn hoa Mai Xuân Thưởng ở Hà Nội để kêu oan ngày càng đông !

   Kết luận : viễn tưởng vì Đảng không muốn nó hiện thực bởi kết quả không có lợi cho Đảng.

   Xóa
  7. Tư mad dog kể chuyện người "quen", cướp hiếp rồi làm cách mạng thì phải nhể. Hóa ra là tư mad dog nghe hơi nồi chõ mà kể như thật, he he he.

   ĐCS hay tổ chức chính trị nào cũng vậy, chú nào làm việc xấu thì cần phải bị trừng trị thôi. Có gì đâu mà phải xoắn.

   Án oan ngày càng tăng, tư mad dog có số liệu thống kê không nhỉ hay là lại kiểu "suy luận" láo hè. VD: thống kê án oan sai trên tổng số án qua 1 số năm. Tư mad dog ra vườn hoa xem có bao nhiêu dân oan và bao nhiêu dân bựa nhé.

   tư mad dog rủ anh em hải ngoại tổ chức trưng cầu dân ý xem thế nào rồi hãy xác định dân Việt yêu chế độ hiện tại hơn hay yêu đám dân chủ chó dại hơn. Dân Việt vẫn còn cổ hủ, khó ủng hộ cái loại kiện bố, chửi mẹ, xxx trẻ con lắm tư mad dog à.

   Việc không lắp cameras ở TÒA ÁN là có lý do của nó đấy tư mad dog à. Hình như ở Mẽo cũng không cho lắp cameras tại phòng xử án thì phải. Nếu biết tiếng Anh thì xem đường link này nhé. http://www.thewire.com/national/2013/03/case-allowing-cameras-supreme-court-proceedings/63633/. tư mad dog chịu khó đọc, chịu khó nghĩ 1 chút trước khi nói thì hay biết mấy. He he he.

   Xóa
  8. Ủa mà trước các vấn đề trọng đại của đất nước, chính quyền tổ chức trưng cầu dân ý có sao đâu, cái này phù hợp với khẩu hiệu lấy dân làm gốc của Đảng mà, sao "cắp buồi" cứ kêu Tư tui và người khác hô hào hải ngoại, hải nội gì tổ chức là sao ? Cần gì phải có số liệu cụ thể (mặc dù muốn có cũng không khó), cứ thỉnh thoảng đi ngang qua vườn hoa Mai Xuân Thưởng là biết ngay, bữa nay thấy chỉ có 2, 3 tỉnh có dân oan tụ tập, ngày mai đã thấy 4, 5 tỉnh, ngày kia 6, 7 tỉnh.....

   Tư tui thấy có 1 điểm chung giữa chúng ta, đó là cùng ghét loại người con kiện cha, chưởi mẹ, xxxx trẻ con, Tư tui sống qua 2 chế độ và thấy chỉ có dưới chế độ XHCN ưu việt thì chuyện mình ghét mới nở rộ như nấm sau mưa đó "cắp buồi", chú còn nhớ vụ Sầm Đức Xương xxxx mấy đứa học trò không ? Hình như XXXX cả học trò lớp 9, xxxx xong vị hiệu trưởng được đào tạo hoàn toàn bởi nền giáo dục XHCN này còn tiến cử mấy cô bé học sinh kia cho các quan đầu tỉnh tiếp tục xxxx, họ trao tay nhau các cô bé như 1 món quà và nhiều lúc xxxx ngay tại phòng làm việc ! Ôi !

   Tư tui thấy và nghe mấy người như "cắp buồi" hay lên án những ai hay lấy Mẽo ra mà so sánh, sao nay "cắp buồi" lại phá lệ, mà thôi, do "cắp buồi" hỏi nên Tư tui đáp, Mẽo nó đâu có vườn hoa nào nổi tiếng như vườn hoa Mai Xuân Thưởng giữa lòng Thủ đô Hà Nội (còn gọi là vườn hoa dân oan) thì lắp Camera ở phòng xử án để làm gì ? Những nơi cần lắp là nơi còn dùng nhục hình ép cung, từ không có tội phải ký nhận có tội mà khi xét xử tòa cũng mù, cũng điếc luôn, như vụ ông Chấn ở Bắc Giang đó.

   Xóa
  9. Vậy là lại ...éo có số liệu nhỉ, tư mad dog không bỏ được tật "suy luận" láo rồi, tưởng năm mới có chút cải tiến, bổ sung tý chút bằng chứng khi suy luận, hóa ra "nguyễn y vân" .

   Về vụ dân oan, tư mad dog lại nói bậy tiếp rồi, ở đâu cũng có dân oan hết à. Có người được đền bù bằng tiền (tương đương với con gà bị thiệt hại), nhưng không chịu, dứt khoát đòi đúng con gà cũ cơ >>> dân oan. Cùi bắp gửi cái link về oan sai kiểu mẽo cho thì tư mad dog lại chuyển chủ đề nhỉ. http://www.deathpenalty.org/article.php?id=407.

   Tư mad dog không nói gì về vụ cameras ở TÒA ÁN nữa nhỉ (lại chuyển sang phòng hỏi cung, ở tòa làm gì có phòng hỏi cung, cứ lòng vòng như gâu gâu căn đuôi thế này buồn cười ghê). tư mad dog bị dại hay sao mà nói cùi bắp lên án Mẽo vậy, Mẽo nó giỏi chết bà, học được 1 phần của nó cũng phúc tổ 70 đời rồi (về kinh tế thôi nhé). Mẽo nó ...éo có ĐCS mà nó cũng không chịu lắp cameras, là sao vậy cà?, muốn hiểu được thì chịu khó học 1 chút, bớt nói láo đi.

   Vi phạm pháp luật thì thằng quan CQ hay dân chủ chó dại đều như nhau tuốt tư mad dog à, đều phải bị trừng phạt thôi. Hiểu chửa.

   Xóa
  10. Chú "cắp buồi" nên thể hiện mình là người có chữ nghĩa, Tư tui suy luận từ cơ sở thực tế, chú cảm thấy láo là vì Tư tui suy luận không có lợi cho cái mà chú muốn bảo vệ thôi. Theo lẽ công bằng, nếu mình đang có con gà, ai muốn lấy đi chí ít phải bồi thường lại bằng con gà đó, ấy là chuyện thường tình. Ở đây người ta đã bồi thường rẻ mạt, vậy mới có chuyện dân oan tranh đấu. Người có tầm nhìn phải thấy, nếu có 2, 3 công đất nông nghiệp (trồng lúa, trồng màu, trồng cây cảnh....) thì một gia đình 3, 4 nhân khẩu có thể nghèo nhưng không đói, nhưng nếu lấy mất 3, 4 công đất ấy và bồi thường mỗi công chỉ 100 triệu đồng thì cái gia đình đó chắc chắn sẽ nghèo khổ chỉ sau vài ba năm ăn không ngồi rồi.

   Tư tui lập lại, ở Mẽo chuyện án oan cũng có nhưng rất hiếm, cho nên họ không cần lắp camera ở phòng xử án, "cắp buồi" kiến thức quá hạn hẹp nên không biết tại phiên tòa, hội đồng xét xử phải hỏi đương sự, bị can rất là nhiều xoay quanh vụ án để làm cơ sở tuyên án, hiểu việc này là hỏi cung tại tòa cũng không sai gì, chỉ những người kém hiểu biết mới hiểu ở Tòa không có hỏi cung.

   Nếu ai vi phạm pháp luật cũng bị trừng phạt thì đâu có gì để mà nói, xã hội này ngày càng nhiều người vi phạm pháp luật trắng trợn nhưng vẫn 0 bị pháp luật đụng tới cọng lông chân thì mới có nhiều điều tiếng thị phi, hãy trừng phạt đi, kìa những "đầy tớ nhân dân" các cấp, chỉ cỡ phó chủ tịch UBND Phường thôi đã nhà 3, 4 tấm, đã xe hơi, nhà lầu, con học trường Tây.... thì huống hồ những "đầy tớ nhân dân" cấp cao hơn.

   "cắp buồi" hãy lưu ý, đây là ta bàn luận, nếu chú tôn trọng người đối thoại thì người đối thoại mới tôn trọng chú, chú muốn bảo vệ ai là quyền của chú, còn người đối thoại muốn bảo vệ ai là quyền của người ta, vậy mới công bằng, chú cứ dùng lý luận mà phản biện, nhưng người có ăn học phải có thái độ văn hóa, chú đừng chưởi người ta là chó dại này, chó dại kia, bản thân chú tự nhận mình khôn chứ đã có ai công nhận điều đó, với Tư tui thì người cam tâm cuối đầu, ngậm câm miệng, mặc cho người khác đè đầu, cưỡi cổ thì dứt khoát không thể là người khôn.

   Xóa
  11. Trên cả trái đất này chẳng ai có thể mất gà rồi đền đúng con gà đó tư à. Người có não thì qui ra tiền rồi đền bằng tiền, điều này cả thế giới đều làm cả. Trong đội ngũ dân oan cũng không ít vụ "đền gà" đâu.

   Đã nói tư chịu khó đọc rồi hãy nói, việc không lắp camera tại TÒA ÁN theo các quan tòa Mẽo là sợ việc đó ảnh hưởng đến phán quyết do áp lực từ bên ngoài, không có liên quan gì đến dân oan (cùi bắp dịch nôm từ cái đường link gửi cho tư thôi nhé, sơ suất thì xin bỏ qua). Còn về phòng hỏi cung, thường thì chỉ có ở cơ quan điều tra (an ninh, cảnh sát) mới có thôi, chưa từng thấy ở đâu gọi việc xử án của Tòa án là hỏi cung cả (tư "tự hiểu" việc xử án là hỏi cung thì tùy). Ở phòng xử án có cả đống người chứng kiến, bố bảo có ai dám bức cung ở đó >>> lắp camera để làm gì hả tư. Tư hỏi tại sao ĐCS lại không lắp camera tại tòa án, cùi bắp gửi cho đường link cho thấy Mẽo cũng không cho lắp tại tòa án, vậy đã rõ chưa tư. Nếu tư hỏi về chuyện lắp camera tại phòng hỏi cung thì câu chuyện nó khác rồi tư nhỉ. Chung quy cũng tại thói nói láo quen mồm nên mới bị sập hầm thôi.

   Cùi bắp tầm nhìn hạn hẹp chỉ đưa 2 đường link về việc không lắp camera tại tòa án của Mẽo và oan sai cũng tại Mẽo để tư bớt thói nói láo đi thôi. Tầm nhìn hạn hẹp nên cùi bắp coi trọng bằng chứng hơn suy luận láo, không có căn cứ.

   Trao đổi đàng hoàng thì được xưng hô đàng hoàng, còn bịa đặt, suy luận láo, bạ đâu cũng cắn thì cần phải gọi đúng tên là chó dại. Lúc đầu cùi bắp cũng nói là chó dại không phải dành cho tư, nhưng khi tư hưng phấn nói láo thì đành thêm biệt danh "mad dog" vào cho phù hợp với nhân vật. Cùi bắp không có khoe khôn với tranh khôn đâu tư nhé, cùi bắp nghĩa là cặn bã rồi, khôn và giỏi với ai được chứ.

   Nói về cái xấu "đúng" của chính quyền là tốt, nhưng đừng hưng phấn quá đem cả chuyện bịa, chuyện láo vào, mất hay ra tư à.

   Xóa
  12. "cắp buồi" không biết pháp luật Việt Nam có qui định thu hồi đất nông nghiệp thì phải đền bù bằng đất nông nghiệp tương đương cũng là điều dễ hiểu, bởi từ đầu "cắp buồi" đã thể hiện mình là một dư luận viên nói lấy được, gọi là dân cuồng ngôn xảo ngữ thôi chứ không có chiều sâu. Tư tui đang nói chuyện có người đề nghị gắn Camera ở tòa án Việt Nam, hổng hiểu sao người chung phe ghét lấy Mỹ so sánh với Việt Nam lại bắt qua chuyện Tòa án Mẽo không gắn camera ! Hóa ra, danh hiệu cuồng ngôn xảo ngữ dành cho "cắp buồi" là không sai, đã là dư luận viên thì cái nào có lợi cho Đảng là chộp lấy ngay, dù đó là từ nguồn nào.

   Tư tui cũng chỉ nói vậy chứ không hy vọng thái độ có văn hóa ở "cắp buồi", bởi lẽ từ lâu rồi, những người như "cắp buồi" đâu còn biết tới 2 từ văn hóa, ngay cả đồng bọn với nhau, còn lợi dụng nhau được thì còn ngọt nhạt, một khi đã hết lợi dụng được nữa thì cũng quay ra mất văn hóa với nhau ngay. Tới đây lại nhớ, những cán bộ Đảng viên sau khi về hưu thường sống rất cô độc, lặng lẽ, ra đường ngó trước, ngó sau, bịt khăn, bịt khẩu trang kín mít, đi về như một bóng ma, không một người bạn....Sao lạ vậy nhỉ, lúc đương chức đương quyền người lui tới nườm nượp, anh anh - em em, chú chú - cháu cháu... rất là thân thiết, vậy mà khi về hưu không ai thèm tới lui, bấy nhiêu đã hiểu tình đồng chí giữa những người như "cắp buồi" nó văn hóa như thế nào rồi.

   Và, với người như "cắp buồi" khái niệm trao đổi tình hình thế sự thế nào là đàng hoàng cũng rất mơ hồ, Tư thiển nghĩ đàng hoàng của dạng như "cắp buồi" là phải, xin lỗi, nói theo 1 số người là phải bưng bô, phải tung hô vạn tuế chế độ, lại thiển nghĩ, cái sự xấu xa, thối nát nó đã chường mặt ra giữa xã hội mà vẫn ngắm mắt tung hô, đó mới chính là dại và ngu, còn người dại hay chó dại thì Tư tui không khẳng định, bởi người khác chó ở chổ người có tư duy, mà có tư duy thì phải thấy những thứ xấu xa, thối nát, mà những kẻ tung hô thì có bao giờ thấy được sự xấu xa, thối nát....

   "cắp buồi" cứ thoải mái, muốn gọi Tư tui là gì cũng được, Tư tui không để ý làm gì, bởi ở cái Blog này người như "cắp buồi" rất là nhiều, đòi đâu được ra người khác hơn.

   Xóa
  13. Để tư bớt nói láo thì cùi bắp cứ lấy dẫn chứng từ Mẽo cho nó xịn, làm cho tư nghẹn họng, thật là có lỗi. Xịn như Mẽo còn không lắp camera ở tòa án mà tư đòi ĐCS lắp camera ở tòa án thì cũng hơi quá lố nhỉ. Khi thấy Mẽo không lắp camera thì tư lại lý luận là phòng xử án cũng là phòng hỏi cung >>> buồn cười phọt cả trà luôn đấy tự à.

   Hỏi tư số liệu án oan sai qua các năm thì tư không đưa ra, tư lại suy luận về dân oan, vườn hoa Việt với lại Mẽo không có vườn hoa, cùi bắp đành lấy số liệu bên Mẽo để cho thấy Mẽo cũng có kha khá oan dân. Lại làm tư nghẹn họng lần nữa.

   Cùi bắp hình như không tung hô chính quyền hiện tại thì phải, cùi bắp chỉ đưa ra dẫn chứng là tư nói láo thôi. Tư bị cứng họng thì tư lại vu cho cùi bắp là "xảo ngữ" gì đó, cùi bắp chỉ đưa ra dẫn chứng của Mẽo thôi mà. Chẳng nhẽ lại qui định khi tranh luận thì không được dùng dẫn chứng bất lợi cho tư? ai lại làm vậy, tư nhỉ.

   Cùi bắp đã nói ở trên rồi, chỉ ra cái xấu "đúng" của xã hội, của chính quyền là rất tốt, cùi bắp nhiệt liệt hoan nghênh. Đừng nên hưng phấn bịa đặt quá, lại bị dẫn chứng của Mẽo vả vào mồm, tội lắm.

   Xóa
  14. Cùi bắp trích nguyên câu của tư về camera tòa án nhé:

   "Cũng giống như chuyện án oan ngày càng nhiều, có ý kiến rằng nên đặt camera và máy ghi âm tại các phòng xét xử của Tòa án để làm bằng chứng xem Tòa xét xử có đúng Luật hay không, chuyện này với khả năng "tiêu tiền" của Nhà nước hiện nay thì thừa sức trang bị nhưng Đảng lãnh đạo duy nhất và toàn diện đã không quan tâm tới ý kiến này, cho nên nó bị bỏ qua, vậy là án oan cứ tiếp tục, dòng người đổ về vườn hoa Mai Xuân Thưởng ở Hà Nội để kêu oan ngày càng đông "

   Bên Mẽo không có ĐCS toàn diện mà sao họ cũng không lắp camera nhỉ?

   Lý do thì ở trong đường link của mẽo mà tư không chịu đọc (http://www.thewire.com/national/2013/03/case-allowing-cameras-supreme-court-proceedings/63633/).

   Xóa
  15. "cắp buồi" định dở chiêu bám dai với cuồng ngôn xảo ngữ ra để hòng làm Tư tui sợ mà bỏ chạy à ? Tầm "cắp buồi" mà muốn làm Tư này cứng họng ư ? Mơ mộng mãi mà mỏi mòn "cắp buồi" nhé ! Đây nè, nguyên văn Tư tui nói "có ý kiến rằng nên đặt camera và máy ghi âm tại các phòng xét xử của Tòa án để làm bằng chứng xem Tòa xét xử có đúng Luật hay không", nhắc lại là "có ý kiến rằng...." thế nhưng "cắp buồi" lại khẳng định "tư đòi ĐCS lắp camera ở tòa án..." Trình độ hiểu biết kém cỏi tới mức đó mà mơ chuyện tranh luận làm người khác nghẹn họng. À, mà không, nếu ai yếu bóng vía, yếu bãn lĩnh thì gặp người tráo trở, lật mặt, người ta nói gà hiểu trại ra vịt như "cắp buồi" thì họ nghẹn họng thiệt chứ hổng chơi, nghẹn họng vì tức, đáng tiếc cho "cắp buồi" là Tư này lăn lóc chợ đời quen rồi, mấy trò mèo của chú không xi nhê đâu. Tư tui nói chú thuộc phe không thích lấy Mỹ ra so sánh mà sao nay lại lấy Mẽo ra so sánh chứ tư tui đâu có kêu chú đừng đem chứng cứ nào ra sử dụng khi tranh luận.

   "cắp buồi" cũng đừng nên trơ mặt lâu như vậy, Tư tui lập lại quan điểm của Tư tui là Mẽo nó ít xét xử oan sai nên không cần lắp camera, còn ở Việt Nam xét xử oan sai ngày càng nhiều, càng trắng trợn nên mới có người nêu ý kiến là nên lắp, để chi ? Để khi có xảy ra chuyện như ông Chấn Bắc Giang thì những ai ép cung, những ai xử mù, xử điếc khỏi có cãi chày cãi cối. Về chuyện số liệu, Tư tui cũng nói rõ, cứ năm sau ra thăm Thủ đô, đi ngang vườn hoa Mai Xuân Thưởng lại thấy dân oan đông hơn năm cũ, vậy suy ra án oan ngày càng nhiều là có cơ sở.

   Giờ thì "cắp buồi" đã hiểu vì sao Tư tui nói chú là cuồng ngôn, xảo ngữ rồi chứ ? Người ta nói 1 đàng lại cố tình hiểu 1 nẻo, rồi mở rộng dây dưa chuyện này chuyện nọ kết hợp với dùng từ ngữ dễ gây kích động để làm đối thủ chán nản bỏ đi, bài bản này Tư tui biết và rõ từ mấy chục năm trước dài dài cho tới nay rồi, quá nhàm chán.

   Xóa
  16. Đoạn sau của "có ý kiến cho rằng" của tư là như thế nào nhể? tư lại bắt chước đài truyền hình lề gì đó bớt 1 đoạn à? hay là "có ý kiến cho rằng" cũng là 1 sản phẩm tự bịa của tư giống như các anh em dân chủ không phải đảng viên mà trên mạng biến hình thành "đảng viên lão thành" bla bla bla.

   Đã nói là phải chuẩn tư à, trong phạm vi vương hoa thì phải biết trong các dân oan ở vườn hoa có bao nhiêu người án oan, bao nhiêu người bựa thì mới nói được là số án oan ngày càng tăng. Trên phạm vi toàn quốc thì có số liệu số án oan hàng năm trên tổng số án oan thì mới kết luận được. VD: tư thấy cạnh nhà tư có thêm đức cha "xà nẹo" với con chiên thì cũng không thể nói số đức cha "xà nẹo" ngày càng tăng được nếu năm trước có 10 đức cha "xà nẹo", đến năm năm nay chỉ còn 9 đức cha "xà nẹo" thôi, dù rằng cạnh nhà tư có thêm đức cha "xà nẹo". Như vậy mới đúng tư nhỉ!!!

   Về dẫn chứng thì không cần xét nguồn, chỉ cần xét tính sự thực của dẫn chứng thôi. Nguồn Anh, Pháp, Mẽo, lề phải, lề trái, cần nhất là thông tin đó có tính độc lập, trung thực. Đã thấy dẫn chứng trung thực thì người có tự trọng sẽ dừng còn người ít tự trọng hơn 1 chút sẽ loanh quanh chuyển chủ đề thôi. Ngoa ngôn xảo ngữ hay không nên dành cho các bạn đọc khác tự cảm nhận.

   Cùi bắp bỏ đi trước đây, chào tư nhé.

   Xóa
  17. Anh Tư ơi thằng cùi bắp này nó có biết gì đâu, với thằng Nguyễn Doãn Kiên này gặp thời ông cố Ngô Đình Diệm của anh Tư là xử theo luật tháng 10 năm 1959 rồi đúng không anh tư, khỏi bình luận cho nhức óc đúng không anh Tư. cái luật của chế độ đệ nhất VNCH dan chủ như thế mà ông Cùi bắp cũng không hiểu lại còn phải đưa dẫn chứng tòa án bên tàu với bên Mỹ thật chán ông

   Xóa
  18. "Luật 10-59 là một đạo luật do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ban hành ngày 6 tháng 5 năm 1959, quy định việc tổ chức các Tòa án quân sự đặc biệt nhằm xét xử trong 3 ngày các tội ác chiến tranh chống lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Máy chém từng được sử dụng làm công cụ hành quyết phạm nhân bị kết án theo luật này. Tuy nhiên dưới chế độ của ông Ngô Đình Diệm, duy nhất có một lần dùng máy chém để chém đầu ông Hoàng Lệ Kha, một nhân sỹ yêu nước ở Tây Ninh Về sau, thấy dã man, ông Ngô Đình Diệm yêu cầu không sử dụng biện pháp tử hình này nữa" http://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_10-59

   Ngày xưa ngoài Bắc chỉ cần NGHE tin từ BBC qua cáí đài radio Xiêng Mao, bị đảng TÓM được là đi tàu SUỐT, chết mất xác.Dùng chữ TÒA ÁN hồi đó đối với đảng thì XA XỈ quá.
   Đó chỉ là DÂN THƯỜNG thôi đấy. Chém thì vẫn còn có XÁC mà thờ tự.
   Thằng nào DÃ MAN hơn?
   Cờ Vàng là xác THỐI, cờ Đỏ là xác Sống. Cả hai chế độ đều đáng HỔ THẸN vì những gì mà mình gây ra cho NHÂN DÂN, cần phải loại bỏ.

   Chữ ký: Mong lắm cuộc bầu cử tự do mà Nhân dân có quyền TỰ CHỌN, mà chả cần đảng CỬ để dân BẦU ép buộc, tìm hiền tài cho đất nước.

   Xóa
  19. Cường Vĩnh Phúclúc 01:12 8 tháng 2, 2014

   Thời cải cách ruộng đất với những "phiên tòa nhân dân" do các thầy đội làm chủ tọa nữa, chúng giết người bừa bãi, hoàn toàn do cảm tính của các thầy đội ngu xuẩn, việc này sau đó Đảng đã đứng ra xin lỗi nhân dân, chắc là những kẻ có trình tầm cùi bắp với Huynhmc không còn cãi lý bênh vực được nhỉ

   Xóa
  20. Xin lỗi anh Cường Vinh Phúc anh nói mà không thấy anh ngu hay sao, "phiên tòa nhân dân". chẳng biết cải cách ruộng đất hay gì cả, cái bọn bị nhân dân xử giết có oan hay không hả anh, bọn đó làm gì mà để dân chúng đồng lòng giết vậy, nhân dân tự làm sao đảng phải đứng ra xin lỗi, thật là hết thuốc chữa cho các anh rồi

   Xóa
  21. Ngày xưa ngoài Bắc chỉ cần NGHE tin từ BBC qua cáí đài radio Xiêng Mao, bị đảng TÓM được là đi tàu SUỐT, chết mất xác.
   ----------------------------------
   Chỉ dẫn 1 câu này thôi cũng đã đủ hiểu những thằng như TÔI không bao giờ biết khái niệm nói thật là gì. Thật tội nghiêp cho lũ chỉ biết nuôi thù hận để rồi nói dối khơi khơi mà không biết ngượng mồm.

   Xóa
  22. "Gần đây người ta lại đưa ra con số nạn nhân “chính xác nhất” là 172.008 người, trong đó có 123.266 người (71,66%) được chính thức xác nhận là oan. Con số này ghi trong một tài liệu được biên soạn rất công phu, in ấn rất thẩm mỹ nhưng có lẽ ít ai đọc: Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000 do Viện Kinh Tế Việt Nam xuất bản. Có lẽ vì rất ít người đọc nên con số rất quan trọng này chưa được ai nhắc lạị. Tuy nhiên con số này cũng còn mang tính mù mờ."
   http://badamxoevietnam2.wordpress.com/2012/04/21/nghi-an-ve-bai-tho-khat-mau-cua-to-huu/


   Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghĩ
   Cho ruộng đồng mau tốt, thuế mau xong
   Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
   Thờ Mao chủ tịch, thờ Stalin…bất diệt”

   Những chuyện TÔI nói, các anh chị về hỏi bố mẹ sẽ BIẾT, các anh chị có thể ngạc nhiên, hay xấu hổ khi đọc bài THƠ trên.Cũng vậy nếu chục năm nữa mà đảng công sản VN này CÒN tồn tại, thì con cái anh chị sẽ XẤU HỔ khi biết bố mẹ chúng chỉ biết NÂNG BI đảng, mới nuôi chúng được, Chúng có thể HỎI anh chị có biết NHỤC không , mà vì miếng cơm ĐÚT vào mồm mà để cho cái đảng cộng sản VN này trèo lên ĐẦU ,lên CỔ mùa Xuân, tổ quốc?

   " Mừng Đảng, mừng Xuân ,mừng Đất nước đổi mới"

   Cờ Vàng là xác THỐI, cờ Đỏ là xác Sống. Cả hai chế độ đều đáng HỔ THẸN vì những gì mà mình gây ra cho NHÂN DÂN, cần phải loại bỏ.

   Chữ ký: Mong lắm cuộc bầu cử tự do mà Nhân dân có quyền TỰ CHỌN, mà chả cần đảng CỬ để dân BẦU ép buộc, tìm hiền tài cho đất nước.

   Xóa
  23. Cường Vĩnh Phúclúc 17:21 8 tháng 2, 2014

   huynhmc cũng là dân bưng bô, chỉ có dân bưng bô mới vừa ngu lại vừa tỏ ra nguy hiểm. Thực tế cải cách ruộng đất ở miền Bắc XHCN thời kỳ 1953 -1957 rất long trời lở đất, nhan nhãn trên mạng, vô số nông dân chí thú làm ăn nên có của dư của để, bổng chốc bị thầy đội vu cho là địa chủ bóc lột, thế là xử, ngay như bà Cát Hanh Long, một nhà tư sản dân tộc, từng đóng góp nhiều vàng cho cách mạng, từng che dấu nhiều cán bộ Đảng cấp cao và có con đang là sĩ quan trong QĐNDVN nhưng lại bị chính những kẻ mà bà từng che dấu mang ra xử bắn đầu tiên...Hoặc ghét ai thì Thầy đội - đa số là những thằng cha ngu đần nhưng đầy tham vọng và theo Đảng cuồng tín - chỉ việc vu vạ rằng người đó từng là Quốc dân Đảng, là tề, là điệp thì có là Bí thư Đảng ủy Xã cũng bị đám đông đã bị kích động tới điên loạn đấu tố, hạ bệ

   Nhân dân nào tự làm ? Đảng phát động, dùng hệ thống tuyên truyền để kích động người dân lao vào cuộc cải cách ruộng đất như những kẻ tâm thần, cuồng sát, có như vậy thì sau này Đảng mới sửa sai, nghe đâu "vị cha già dân tộc" có thấm nước mắt xót thương cho những người bị giết oan, đấu tố oan, còn cố đại tướng họ Võ là người trực tiếp đứng ra xin lỗi nhân dân đấy. Nếu Huynhmc còn chưa chịu thì tớ sẽ có bài viết tiếp theo chi tiết hơn về vấn đề này.

   Xóa
 20. Cụm từ "toàn dân Việt nam" ở đây để chỉ đa số quần chúng nhân dân Việt Nam đã theo Bác Hồ và Đảng CSVN chống ngoại xâm và xây dựng đất nước hơn 80 năm qua. Những kẻ làm tay sai cho giặc cướp nước, những kẻ không muốn đất nước yên bình, những kẻ đi ngược lại ước nguyện của đa số nhân dân Việt Nam thì không nên tự nhận mình là người dân Việt Nam.
  CHÚNG TÔI, toàn dân Việt Nam, sẽ mãi mãi đi theo con đường của Bác Hồ và Đảng CSVN.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nguyễn Văn Dũnglúc 20:55 5 tháng 2, 2014

   Tự tin quá nhỉ?
   Vụ anh Viết ở Thái Bình xả súng vào 5 cán bộ.
   Toàn thể dân mạng đều tôn anh làm anh hùng.
   Tại sao?
   "CHÚNG TÔI, , sẽ mãi mãi đi theo con đường của Bác Hồ và Đảng CSVN"
   thì tôi đồng ý.

   " toàn dân Việt Nam, sẽ mãi mãi đi theo con đường của Bác Hồ và Đảng CSVN" thì phải có một cuộc trưng cầu dân ý mới biết được bác à!
   Hay cần gì phải hỏi dân?

   Xóa
  2. @ Dũng,

   Chỉ có mấy thằng thất đức mới tôn vinh 1 thằng giết người (đồng ý nhận tiền đền bù, đánh bạc hết tiền đền bù, cùng quẫn giết người) rồi tự sướng là "toàn thể dân mạng".

   Chẳng biết toàn dân có theo ĐCS không, nhưng chắc cũng ít người theo đám dân chủ bẩn.

   Xóa
  3. Nguyễn Văn Dũnglúc 12:27 6 tháng 2, 2014

   Avatar của gik_nguyen gik_nguyen gik_nguyen đang offline Thành viên Webtretho

   Định comment nhưng chắc kiểu gì thì thớt cũng bị đóng, khóa thôi Vụ này cũng đang hót hòn họt bên OF từ hôm qua đến giờ. Mình đang lội tóp bên đấy mấy chục page mà tuyệt ko thấy có comment nào thương sót "người bị hại". Là sao ta...

   7 thành viên cảm ơn "gik_nguyen" vì bài viết hữu ích: binbin2013b (12/09/2013),cunglatruong (12/09/2013),emiuanhu
   (12/09/2013),meHieuNhan (12/09/2013),NamiThucanh (12/09/2013),tuanbong (12/09/2013),zwickau (12/09/2013)

   Công sức 1 buổi tối của mẹ em và các bác hàng xóm nhà em là như thế. Mọi người đều bảo thôi anh hy sinh cho bọn cướp kia nó trắng mắt ra, may ra thì sau này biết sợ, anh như thế là cũng khí khái lắm rồi. Vụ này may nhất lão giám đốc, anh này vào tìm thì ông ấy đi họp, thế là tránh được. Còn 1 người bị bắn vào đầu, tên Cương, thời sự Thái Bình nói sinh năm 1990, cũng khổ, nhưng mà qua vụ này có sống được cũng lấy đó làm gương mà làm ăn cho tử tế.
   30 thành viên cảm ơn "hannamja" vì bài viết hữu ích: AMF (12/09/2013),beegee (12/09/2013),binbin2013b (12/09/2013),cecillia_Dan (13/09/2013),coca_cola (12/09/2013),cunglatruong (12/09/2013),Danngoaidao (12/09/2013),doantieutu (12/09/2013),Globalzen (12/09/2013),honey123 (12/09/2013),Jemai (12/09/2013),legal (12/09/2013),meHieuNhan (12/09/2013),Moon_1011 (12/09/2013),muaxuangiove (12/09/2013),muoi_cm (12/09/2013),NamiThucanh (12/09/2013),NgocQuynhPhan (12/09/2013),SheKo (12/09/2013),Single.malt.scot (12/09/2013),suri17 (12/09/2013),taiuong (12/09/2013),thucha_hn (12/09/2013),thuychi185 (12/09/2013),timkiemxanhluc (12/09/2013),tuanbong (12/09/2013),utmap (12/09/2013),YEUHOASUAHN (12/09/2013),Yun. (12/09/2013),Zinzinkaka (12/09/2013)

   Nguồn:http://www.webtretho.com/forum/f26/xong-vao-tru-so-ubnd-tp-thai-binh-ban-4-nguoi-trong-thuong-1768421/

   minhnhi8727
   minhnhi8727 đang Offline Thành viên

   Tôi cho rằng, ông Đoàn Văn Vươn và anh Viết là anh hùng. Hai ông chỉ kết hợp "đấu tranh chính trị" và "đấu tranh vũ trang" mang tính tự phát.
   Hai ông này kiện mãi rồi (chính trị), nhưng ko hiệu quả, thì phải dùng súng (vũ trang). Có như vậy, gia đình ông Vươn mới giữ đc đất và vườn. Anh Viết thì hơi thiệt, phải hy sinh. Nhưng " tiếng vang" anh mang lại, có ý nghĩa vô cùng to lớn.
   Hai việc này, sẽ khiến quốc hội phải họp và thảo luận lại "luật đất đai"!!! .... Nếu, lại là chữ nếu, quốc hội ko muốn tái diễn những việc tương tự sẽ xảy ra trong tương lai.


   Nguồn: http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=83059&s=bac4b94424b6f361c1e7b7d4471f3812


   http://www.otofun.net/threads/573850-vu-no-sung-o-t-p-thai-binh-ghe-qua
   http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DoNZF1-NcsAJ:vozforums.com/showthread.php%3Ft%3D3487280+&cd=2&hl=vi&ct=clnk&gl=vn&client=firefox-a

   Vì toàn dân theo Đảng, nên Đảng xóa sạch rồi
   Muốn biết " ít người theo đám dân chủ bẩn." thì Đảng cũng cố gắng dũng cảm ( sao mà hèn hạ vậy) hỏi Dân một câu xem, sao lúc nào cũng nhẩy vào mồm Dân nói như đúng rồi vậy.
   Còn chuyện có " thất đức" hay không, thì ông hãy hỏi Đảng ta vì gì mà phải phơi xác Bác Hồ giữa dương gian bạch nhật cho miệng thế chê cười vậy ông?

   Xóa
  4. @ Dũng,

   Chỉ cần vào mấy trang của anh em dân chủ bẩn là thấy toàn bình luận kiểu đó rồi Dũng à, mất dậy thì nó thế. Thậm chí chẳng cần biết mấy ông bị bắn đó là ai đã tung hô thằng giết người rồi. Vô học và mất dậy đến mức vỗ tay khi cả con của 1 ông công an bị tai nạn chết, miệt thị người tàn tật khi ông Nick sang Việt Nam, điều đó không có gì là lạ trong anh em dân chủ bẩn cả.

   Xem số lượng anh em dân chủ bẩn tụ tập gần đây thì thấy thảm hại thế nào rồi. Đếm mỏi tay, mỏi chân được nhõn vài chục chú, toàn quái thai, tranh nhau tiền (B.Hằng>< P.Bích; X.Diện >< B.Hằng); mạt sát miệt thị nhau (B.Hằng >< TS Quang A); xxx trẻ con; siết nợ, ăn vạ, "nghi án" tằng tịu với cha cố (xem ảnh cha Đ.H.Thoại với con của An Đỗ Nguyễn thấy giống nhau đến giật mình), kiện bố (LS CHH Vũ), kiện mẹ (B.Hằng). Không biết dân có yêu Đảng không, còn yêu đám dân chủ bẩn thì chắc cú là rất ít.

   1 thế hệ trước muốn đưa Bác vào lăng để thể hiện sự tôn trọng, đó là quyền của thế hệ đó. Bây giờ Dũng muốn thay đổi, xin mời tụ tập đủ số đông để làm việc đó, còn lèo tèo vài thằng mất dậy tự sướng với nhau thì muôn đời Bác vẫn nằm trong lăng nhé. Sang Ai cập mà nói các Phraoh phơi xác (văn hóa từ mấy nghìn năm trước rồi).

   Xóa
  5. Nguyễn Văn Dũnglúc 10:17 7 tháng 2, 2014

   Đảng đang lãnh đạo đất nước này .
   Đảng dùng quyền lực khóa mõm các trang mạng chính là hình thức trưng cầu dân ý .
   Và câu trả lời của Dân chính là cái rọ mõm.
   Có những thằng " thất đức" có tư cách người hơn tôi và anh, ( kể cả ông Tư, cui bap, chị Lê Lan Hương, TÔI...) là dám tháo bỏ rọ mõm trở lại tư thế con người.
   Dù là toàn quái thai, tranh nhau tiền V.v... gì đó theo lời của anh cũng hơn cái rọ mõm mà Đảng dành cho gần 90 triệu con chó người. Tại sao tôi nói"gần", số còn lại đâu? Thì anh tự hiểu.
   Lề chỉ dành cho những con Cừu,
   Rọ mõm chỉ dành cho Chó.
   Cho nên nhóm anh Kiên đập lăng Bác Hồ cũng là điều dễ hiểu. Bỏ rọ mõm ,hít thở không khí tự do, rồi thanh thản vào tù theo luật của Đảng.
   Rồi Đảng có đủ nhà tù cho anh thuong dan, TÔI, bác TƯ, Đu đủ, chị Lê Lan Hương... và Dũng này nữa?Nếu muốn bỏ rọ mõm?

   Còn mấy cái trang mạng tôi đưa ra, anh nói là " dân chủ bẩn" ý, với tôi thì đúng là bẩn thật, vì đã theo lệnh của Đảng mà rọ mõm thành viên.
   Tất nhiên, không thể coi bọn này là Nhân dân được.
   Đảng có đủ nhà tù cho họ không?
   Trích
   Diễn đàn www.webtretho.com là một trang mạng xã hội thu hút gần 1 triệu thành viên tham gia với tốc độ tăng trưởng thành viên là 25%/năm, đây là diễn đàn dành cho phụ nữ có lượng truy cập lớn nhất Việt Nam với 37 triệu pageview mỗi tháng. Thành viên diễn đàn www.webtretho.com chủ yếu là nữ giới trong độ tuổi từ 25- 45 tuổi, có thu nhập khá ổn định, có nhu cầu trao đổi kinh nghiệm và mua sắm trực tuyến
   http://card.vietinbank.vn/sites/home/vn/tin-tuc/13/06/le-ky-ket-hop-dong-vietinbank-webtretho

   Xóa
  6. Các cậu cứ hay mạo nhận là Nhân dân. Tuy nhiên cứ cho là 40 triệu người ủng hộ (điều mà nếu có đào cả mả bố 10 đời các cậu lên cũng không bao giờ đủ) các cậu đi chăng nữa thì ở cái đất nước này con số ấy cũng chưa thể được coi là nhân dân được, mà 50 triệu còn lại ủng hộ chế độ mới được coi là nhân dân, huống hồ ở đất nước này chỉ có cùng lắm là 4 triệu con chiên theo đuôi các cậu. Còn nhà tù thì chỉ cần nửa số này thôi thì cả BU Mỹ của cậu cũng bó tay chứ đừng nói VN. Ngu vừa vừa thôi để còn dành cho mấy thằng như thằng TÔI, TƯ TB, ĐU ĐỦ nữa chứ.

   Xóa
  7. @ Dũng,

   Áo khoác có làm nên thầy tu không? trang webtretho ký hợp đồng với Viettinbank là "giấy đảm bảo" cho tất các các member là người tử tế, không có ai mất dậy à? 1 đám mất dậy tụ tập với nhau bình luận thì thành chân lý cuộc sống à?

   Ta chỉ cần nhìn sự việc theo chuẩn mực đạo đức thông thường thôi nhé:

   - Miệt thị người tàn tật (BS Hồ Hải miệt thị A Nick không tay, không chân),
   - Hoan hỉ khi trẻ con bị tai nạn (anh em dân chủ làm vậy khi có con của 1 công an bị tai nạn).
   - Tung hô 1 thằng giết người (Viết đã nhận tiền đền bù, đánh bạc hết tiền, cùng quẫn giết người).

   Ở nhà 1 người bình thường cũng không ai dậy con những việc làm mất dậy như vậy. Nếu cổ súy kiểu mất dậy đó, kết quả là hàng xóm có thể ném mìn vào nhà nhau khi có tranh chấp đất đai, nhẩy ra hôi của khi có tai nạn, bỏ rơi những người khó khăn cần giúp đỡ và xã hội Việt trở thành chuồng thú.

   Xóa
  8. Nguyễn Văn Dũnglúc 17:49 8 tháng 2, 2014

   Trang mạng xã hội được cấp phép bởi chính quyền VN, vậy là nó được phép hoạt động.
   Nó cũng phản ánh phần nào xã hội VN thu nhỏ do Đảng ta lãnh đạo.
   Vậy Đảng ta lãnh đạo giỏi cách gì mà khi người của Đảng bị giết mà toàn thể dân mạng ( tôi nhấn mạnh là toàn thể dân mạng, nếu Đảng kg kịp thời rọ mõm) tuyệt ko thấy có comment nào thương sót "người bị hại". Là sao ta...
   Vậy là anh biết lý do Đảng ta không trưng cầu dân ý rồi đó.
   Anh nói Chỉ có mấy thằng thất đức mới tôn vinh 1 thằng giết người , thì tôi chứng minh cho anh thấy không phải mấy thằng nữa rồi.
   Anh bảo Chỉ cần vào mấy trang của anh em dân chủ bẩn là thấy toàn bình luận kiểu đó rồi Dũng à, . Tôi chứng minh cho anh thấy trang mạng đó có hơn một triệu thành viên, và không hề là dân chủ bẩn.
   Nếu nó bẩn thì tại sao Đảng cấp phép cho nó ?
   Nếu anh chứng minh được toàn thể cư dân mạng căm ghét thằng giết người thì cho đường link nhé.Chuyện của anh và tôi chỉ vậy thôi.

   Còn đây là chuyện ngoài lề.
   Hơn 3 triệu đảng viên khoác mác Đảng viên là "giấy đảm bảo" là người tử tế, không có ai mất dậy à?
   1 đám mất dậy tụ tập với nhau đòi đưa nước VN lên XHCN không tưởng thì thành chân lý cuộc sống à?

   "Ta chỉ cần nhìn sự việc theo....... xã hội Việt trở thành chuồng thú."
   Anh đặt vấn đề rất hay. Tôi rất tâm đắc với anh điều này.
   Tôi và anh , cùng chị Lê Lan Hương đây nữa kiến nghị với Đảng, chất vấn Đảng rằng tại sao sau 68 năm cầm quyền tuyệt đối lại xẩy ra tình trạng trên.
   Suốt chiều dài lịch sủ VN xã hội Việt trở thành chuồng thú. chỉ xẩy ra thời Đảng lãnh đạo tuyệt đối là sao?

   Xóa
  9. Webtretho vẫn có dân chủ bẩn tham gia là thành viên, các dân chủ bẩn + lũ mất dậy tụ tập đồng thanh bình luận kiểu thất đức cũng không biến cái quan điểm bệnh hoạn đó thành chân lý được. Đã rõ chưa ạ?

   Tôi không quan tâm đến chủ đề ĐCS, hay đa đảng đa nguyên. Nếu ĐCS hoặc chính quyền xấu hay có lỗi thì nó phải điều chỉnh, nếu không điều chỉnh thì sẽ bị diệt vong. Điều cần thiết là cái mới phải tốt hơn cái cũ và phải đảm bảo chủ quyền của Việt Nam.

   Tôi chỉ thấy là nếu tung hô những hành vi thất đức đó thì xã hội thành chuồng thú.
   Dũng thấy việc miệt thị người tàn tật, hoan hỉ khi trẻ con tai nạn chết hay giết người sau khi cờ bạc hết tiền đền bù thì tùy quan điểm cá nhân của Dũng. Còn tôi thấy theo chuẩn mực xã hội thông thường thì phải lên án. Khi cổ vũ để xã hội thành chuồng thú thì người chịu thiệt thòi đầu tiên chính là con cái chúng ta.

   Khi làm việc bậy bạ, thất đức thì trước tiên chịu trách nhiệm phải chính là cá nhân người đó, chứ không đổ vấy cho người khác được. ĐCS lãnh đạo hay đảng khác lãnh đạo thì những kẻ thất đức, mất dậy vẫn phải là những kẻ tự chịu trách nhiệm.

   Chẳng có 1 tổ chức nào toàn người tốt cả a Dũng ạ, Đảng viên ĐCS cũng là người nên chắc chắn ĐV ĐCS có thằng mất dậy và người tốt. Xét người tốt hay xâu cần xét bằng hành động của người đó, chứ không phải người đó là ai, đang hoạt động cho tổ chức nào. VD vụ A Chấn bị oan, nghành công an bị chê trách. Nhưng người có công giúp A Chấn giải oan lớn nhất lại chính là 1 cặp vợ chồng công an.

   Xóa
  10. Hay thật, tung hô cái xấu lại thành ra chống ĐCS. Sao các anh các chị không làm đúng cái việc là chống ĐCS thôi mà không tung hô cái xấu nhỉ. Tung hô cái xấu thì con cái các anh các chị trở thành thú trước đã, sau đó không biết có thay đổi được ĐCS với CQ hay không. Thay đổi ĐCS rồi mà con cái thành thú rồi thì thay đổi làm gì nhỉ?

   Muốn thay đổi CQ hiện tại, việc đầu tiên là tìm ra cái mới tốt hơn đã. Đâu phải cứ hô khẩu hiệu là "hãy tin vào nhân dân" là tìm được ông lãnh đạo mới tốt đâu. Phải tìm người giỏi trước rồi mới thay đổi cái cũ Dũng ạ. Phá đất nước xong rồi, mấy anh dân chủ bẩn lại chọn cùi hủi lên làm lãnh đạo thì chết dân, Tầu khựa nó ùa xuống thì lại sớm làm nô lệ thôi. Dũng tiến cử ví dụ một vài minh quân để bà con xem cái coi?

   Thực tế trên toàn thế gới cho thấy, các nước phát triển hàng trăm năm mới có nền chính trị ổn định. VD Cộng hòa hay Dân chủ ở Mỹ họ đều tôn trọng kết quả bầu cử. Còn các nước mới như Thailand, Cambodia, Ai cập, Ukraine ... thì dù có kết quả bầu cử kiểu dân chủ rồi phe thua vẫn không tôn trọng và đấu đá liên miên. Bầu cử thua rồi, vẫn biểu tình để giải tán CP, hài vãi.

   Tôi xin dừng ở đây, chào Dũng.

   Xóa
 21. Tôi thử nêu ra quy định trong các điều luật của Bộ luật Hình sự để các bạn trao đổi, thảo luận tiếp:
  ====
  Điều 84. Tội khủng bố
  1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà xâm phạm tính mạng của cán bộ, công chức hoặc công dân, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
  2. Phạm tội trong trường hợp xâm phạm tự do thân thể, sức khoẻ, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.
  3. Phạm tội trong trường hợp đe doạ xâm phạm tính mạng hoặc có những hành vi khác uy hiếp tinh thần, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
  4. Khủng bố người nước ngoài nhằm gây khó khăn cho quan hệ quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì cũng bị xử phạt theo Điều này.
  Điều 85. Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hoá, xã hội, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
  2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

  Điều 87. Tội phá hoại chính sách đoàn kết
  1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm:
  a) Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với lực luợng vũ trang, với chính quyền nhân dân, với các tổ chức xã hội;
  b) Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;
  c) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức xã hội;
  d) Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.
  2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
  Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:
  a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
  b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;
  c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

  Trả lờiXóa
 22. Áp dụng điều 85.1 chuẩn quá.

  Nếu có bằng chứng rõ ràng là chính Kiên "điên" post lên FB lời kêu gọi "trẩy hội" thì chắc không thể thoát tội. Việc này cần chuyên môn cao của các anh an ninh công nghệ cao.

  Cảm ơn bác Hải.

  Trả lờiXóa
 23. NGƯỜI ĐẤT THÉP :lúc 19:51 8 tháng 2, 2014

  Tranh cãi làm chi : lũ chó điên
  Chúng la, chúng hét : cứ cắn càn
  Chúng sũa gâu gâu : tuôn mồm thúi
  Đập chết chúng đi : ới bạn hiền !

  Trả lờiXóa
 24. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 25. 1-đi dạo 1 vòng TQ là ‘nhóm Phạm Xuân Giao, Nguyễn Doãn Kiên.Thập Tam …v.v.. cố tình đưa lên mạng :
  không có passprot thì ăn ngủ ở đâu [nhà trọ nào dám cho ở ]?? Làm sao có thể đi được khi mà TQ kiểm soát tất cả lục soát tất cả , người dân TQ mà không có giấy tờ còn chẳng đi được nói gì ngoại quốc ? ? Nếu là học viên PLC thì 'tà ác' trên cao kia không thấy ‘nhóm kia ‘ sao ?? Bảo rằng bị TQ giam chưa đến 10 ngày rồi thả về ?? Tà ác nó hiền vậy sao ?? TQ nhân từ vậy sao ?? Thử 1 ngư dân đánh cá VN không phải kẻ thù của TQ khi vào biển Đông thì bị giam 1 vài tháng chỉ khi nào bên VN chuộc với số tiền lớn mới cho về ,vậy cái nhóm kia làm sao mà VN có thể đàm phán thả được kia chứ ??

  -cái việc đi dạo bên TQ V.V... là do cái ‘nhóm ‘kia cố tình lan truyền ra ?? việc đó có thật không ?? thật bao nhiêu ??

  2-Những việc như căng biểu ngữ trước lăng Ba Đình cũng là do 'nhóm ' kia tung lên lên mạng:
  vậy có thật hay không ?? nếu là thật thì trên biểu ngữ viết cái gì ?? nếu như viết cái gì đó mà không quá đáng [chẳng hạn như biểu ngữ viết: : đây là quán bún riêu mới vừa khai trương ... ] thì CA họ mới không giam mà cho về nhà [thì đúng là cái nhóm kia đâu có bị bắt đâu ] ở VN chỉ 1 vụ thôi là đã bị bắt giam và bị giám sát chặt rồi lấy đâu ra cái kiểu tự do ấy mà làm thêm vài vụ nữa .

  cái biểu ngữ mà nhóm kia cố tình tung lên mạng thì có thể dùng phần mềm ngụy tạo mấy hồi

  3- Giật tượng lenin cũng là do cái nhóm kia tung lên mạng :
  ai làm chứng ?? để làm gì ? có thật không ? thật bao nhiêu ?? nếu thật thì sao CA bỏ qua ?? ở VN xưa nay có bị đánh bom lần nào đâu vậy sao cái nhóm kia họ làm vụ -trước vụ sao dễ vậy ??

  4-Lấy búa to đùng đi vào Ba Đình cũng do nhóm kia tung tin lên mạng :
  có thật không ?? Thật bao nhiêu ??[thí dụ như nhóm kia vào lăng mà chỉ có cái áo vàng thôi-không hề có cái búa nào hết thì sao ]. 2 vụ trước CA không dám sát họ à ?? Lại còn cầm cái búa to đùng đi vào lăng ?? Nếu dễ vậy thì cái lăng bị đánh bom 800 triệu lần rồi hihi [đùa thôi ]

  -Tất cả đều do cái nhóm kia cố tình tung lên mạng .tất cả đều giả hết .Chỉ cần người có tay nghề cao + phần mềm thì tạo ra được hết  Mọi người suy xét thì thấy cái nhóm Phạm Xuân Giao, Nguyễn Doãn Kiên.Thập Tam ..v.v.cố tình giả làm học viên PLC để làm cho VN hiểu lầm PLC ,những kẻ ấy từ lâu đã bị học viên PLC chân chánh lên án nhiều rồi ,hãy vào đây http://vn.minghui.org/news/38534-tran-quy-duy-ho-hoan-canh-tu-luyen-ly-tri-tinh-tao-chung-thuc-phap.html

  Pháp Luân Công là dạy người ta làm người : tốt hơn nữa -tốt hơn nữa .khi đã qua cảnh giới : tốt nhất thì - lên tầng từ bi và giác ngộ về tâm linh .

  mang lại sức khỏe –xã bỏ các thứ buồn ,giận,thù ghét ,oán hận ,đau khổ ,ham muốn v.v.v...
  Hãy vào đây - phapluan.org

  Mọi người đừng để cái đám kia lừa mà nghĩ oan cho PLC ở VN

  Trả lờiXóa