Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

ỐI GIỜI ÔI! NHÂN QUYỀN MỸ NÈ

Lời dẫn: Bác bạn đọc có nick Thường dân vừa có bản dịch về Báo cáo định kỳ về Nhân quyền của Hoa Kỳ ra Liên Hợp quốc. Bản dịch này được tác giả tự đăng lên Google.tienlang dưới dạng những comments. Thể theo yêu cầu của bạn đọc và đề xuất của chúng tôi. bác Thường dân đã đồng ý ghép các comments này thành 1 entry độc lập. Xin cảm ơn bác Thường dân và xin giới thiệu đến bạn đọc.


*************

Lời dẫn của tác giả: Thưa các anh các chị, vừa qua các anh em "dân chủ" hồ hởi hân hoan công bố báo cáo UPR về Việt Nam là 1 cái tát vào mặt chính quyền, là các nước lên án dân quyền Việt Nam bla, bla, bla.
Thường dân tôi rảnh rỗi thời gian vào xem thêm một số báo cáo UPR về 1 số nước cường quốc về dân chủ, chẳng hạn như Mỹ. Tôi mới vỡ nhẽ ra là tại cường quốc về dân chủ này cũng bị các cơ quan nhân quyền quốc tế “quan ngại”:
- Giam giữ và tra tấn tù nhân tại các cơ sở bí mật
- Xâm hại người Mỹ gốc Ấn, gốc Latin
- Giám sát các cơ quan truyền thông
Xét về mức độ nghiêm trọng các hành vi trên (toàn là tra tấn, giết người, cưỡng hiếp …) thì các quan ngại trong UPR của Việt Nam chỉ là con muỗi. Để tiện cho bà con xem xét, thường dân tạm dịch 1 số đoạn nổi bật. Xin lỗi vì trình độ hạn chế và bọn kids nó quấy nên có sai sót gì mong bà con lượng thứ.
----------
 
Báo cáo UPR của Hoa Kỳ năm 2010Tên viết tắt 1 số tổ chức:

- CRC: Ủy ban quyền trẻ em.

- CAT: Ủy ban chống tra tấn

- CERC: Ủy ban giảm thiểu phân biệt chủng tộc.


30. CERN quan ngại về bạo lực quá mức, gây tử vong của quan chức hành pháp đối với nhòm người Mỹ gốc Phi, gốc Latin, nhóm người nhập cư không giấy tờ. Tổ chức CERN đã khuyến nghị Mỹ tăng cường nỗ lực giảm thiểu bạo lực của cảnh sát và đảm bảo các vụ lạm dụng bạo lực được điều tra và thủ phạm bị khởi tố. Năm 2006, Ủy ban nhân quyền 73 và CAT 74 cũng quan ngại như trên, Báo cáo viên đặc biệt trong báo cáo độc lập đã khuyến nghị mọi vụ tử vong của người nhập cư bị giam giữ cần được báo cáo và điều tra 1 cách công khai và nhanh chóng.


30. CERD remained concerned about allegations of brutality and use of excessive or deadly force by law enforcement officials against, inter alia, Latino and African American persons and undocumented migrants. It recommended increasing the State’s efforts to eliminate police brutality and to ensure that incidents of excessive use of force are investigated and that perpetrators are prosecuted.72

In 2006, the HR Committee 73 and CAT 74 expressed similar concerns. The Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions recommended that all deaths in immigration detention should be promptly and publicly reported and investigated


33. Năm 2006, Ủy ban nhân quyền 81 và CAT 82 quan ngại về việc sử dụng kỹ thuật thẩm vấn nâng cao. Họ quan ngại rằng Mỹ đã từ chối xác nhận rằng các kỹ thuật đó vi phạm điều khoản về tra tấn. CAT kêu gọi Mỹ dừng mọi hoạt động thẩm vấn dẫn đến tra tấn và trừng phạt ở mọi nơi gian giữ đặt dưới tầm kiểm soát thực tế. 5 nước chủ tọa cũng khuyến nghị như trên. Mỹ cũng đã gửi báo cáo cho Ủy ban nhân quyền, CAT và các nước chủ tọa.

33. In 2006, the HR Committee 81 and CAT 82 expressed concerns over the use of enhanced interrogation techniques. The HR Committee was concerned, inter alia, that the State refused to acknowledge that such techniques violate the prohibition of torture. 83 CAT called upon the State to rescind any interrogation technique that constitutes torture or punishment, in all places of detention under its de facto effective control. 84 The five mandate holders made a similar recommendation. 85 The United States provided CAT 86 and the HR Committee 87 with a follow-up reply. The United States also sent a letter to OHCHR concerning the report of the five mandate holders

· 


34. CAT quan ngại về các hành vi tra tấn hoặc ngược đãi được các quan chức quân sự Mỹ hoặc các quan chức dân sự tại Iraq và Afganishtan cam kết, và khuyến nghị Mỹ cần có biện pháp loại bỏ mọi hành vi tra tấn và ngược đãi đối với tù nhận của các quan chức quân sự và dân sự ở các nước nằm trong quyền xét xử và điều tra sâu rộng các hành vi đó. Báo cáo viên đặc biệt về khuyến khích và bảo vệ nhân quyền và tự do trong khi chống khủng bố thúc giục Mỹ đảm bảo rằng tất cả các quan chức và cơ quan của mình tuân thủ chuẩn mực quốc tế, bao gồm điều 7, công ước quốc tế chống tra tấn và điều 3 công ước Geneva trong bối cảnh tranh chấp vũ trang.

  34. CAT was concerned about acts of torture or ill-treatment committed by certain members of the State’s military or civilian personnel in Afghanistan and Iraq, and recommended that the State take immediate measures to eradicate all forms of torture and ill-treatment of detainees by military or civilian personnel, in any territory under its jurisdiction, and thoroughly investigate such acts. 89

The Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism urged the United States to ensure that all its officials and agencies comply with
international standards, including article 7 of ICCPR, the Convention against Torture and, in the context of an armed conflict, common article 3 of the Geneva Conventions.


36. CAT quan ngại Mỹ đã thành lập các căn cứ giam giữ bí mật và những người bị giam trong các căn cứ đó bị giam giữ kéo dài và bị tra tấn. Ủy ban Nhân quyền cũng quan ngại như trên. CAT đã khuyến nghị điều tra và công khai các căn cứ đó và thẩm quyền của các căn cứ đó. Ủy ban nhân quyền khuyến nghị Mỹ dừng ngay các hành động đó và cho phép tổ chức UBQT Chữ thập đỏ tiếp cận các tù nhân và đảm bảo rằng dù họ bị giam ở đâu thì quyền lợi của họ phải được pháp luật bảo vệ đầy đủ. Mỹ đã có trả lời các cơ quan trên. 


36. CAT was concerned by allegations that the State had established secret detention facilities, and that those detained in such facilities could be held for prolonged periods and face torture. 92 The HR Committee raised similar concerns. 93 CAT recommended investigating and disclosing the existence of any such facilities and the authority under which they had been established. 94


The HR Committee recommended that the State immediately cease this practice, grant the International Committee of the Red Cross access to detainees, and ensure that, regardless of their place of detention, they benefit from the full protection of the law. 95 The United States replied to the HR Committee. 96 The Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism made similar recommendations


37. CAT quan ngại Mỹ đã xem xét không áp dụng luật cấm giao nạn nhân bị ngược đãi cho nước ngược đãi đối với các nạn nhân đang bị giam cầm bên ngoài nước Mỹ và nước Mỹ giao nghi phạm tới các bang nơi họ đồi diện với nguy cơ bị tra tấn. Người ta khuyến nghị rằng các nghi phạm cần có cơ may chống lại quyết định trục xuất về nơi có thể ngược đãi họ. UBNQ99 và CERD cũng quan ngại như trên. Mỹ đã có phản hồi các tổ chức nêu trên.

37. CAT was concerned that the State considered that the non-refoulement obligation did not extend to a person detained outside its territory, and also by the State’s rendition of suspects to States where they face a real risk of torture. It recommended, inter alia, that suspects have the possibility to challenge decisions of refoulement. 98The HR Committee 99 and CERD 100 raised similar concerns. The United States provided CAT 101 and the HR Committee 102 with responses

· 


40. CERD tiếp tục quan ngại về nạn hãm hiếp và bạo lực tình dục đối với nhóm phụ nữ thuộc nhóm thiểu số đặc biệt là người Mỹ gốc Ấn, phụ nữ Alaska bản địa, nữ công nhân nhập cư, đặc biệt là công nhân nội địa, và khuyến nghị Mỹ tăng cương nỗ lực phòng chống và trừng phạt các hành vi bạo lực đối với các đối tượng nêu trên.
 
 Bên trong nhà tù Tutwiler đầy những vụ tấn công tình dục . Ảnh Robin Nelson

40. CERD remained concerned about the incidence of rape and sexual violence experienced by women belonging to minority groups, particularly regarding American Indian and Alaska Native women and female migrant workers, especially domestic workers, and recommended that the State increase its efforts to prevent and punish violence against them


41. UBNQ quan ngại về tội phạm (bao gồm cả nhân viên hành pháp) ngược đãi nhóm người có xu hướng tình dục thiểu số.


41. The HR Committee noted with concern allegations of violent crimes perpetrated against persons of minority sexual orientation, including by law enforcement officials.


42. CRC quan ngại về số trẻ em bị giam cầm 1 thời gian dài tại các căn cứ do Mỹ quản lý tại Iraq và Afghanistan, những em này có thể đã bị đối xử bạo lực, phi nhân tính hoặc làm nhục mà không được tiếp cận các dịch vụ tư vấn pháp lý hoặc chữa bệnh phục hồi. CRC khuyến nghị Mỹ đảm bảo trẻ em chỉ bị giam cầm trong trường hợp đó là biện pháp cuối cùng và đảm định kỳ cứu xét việc giam cầm đó.42. CRC was concerned at the number of children in United States-administered detention facilities in Iraq and Afghanistan, detained over extended periods of time and who may have been subject to cruel, inhuman or degrading treatment, without access to legal advisory services or recovery measures. 109 CRC recommended, inter alia, that the State ensure that children be detained only as a measure of last resort and that a periodic review of their detention be guaranteed


43. CRC quan ngại các nỗ lực phòng chống hành vi bỏ rơi, quấy rối trẻ em vẫn chưa đủ bao trùm nhóm trẻ em dễ bị thương tổn và khuyến nghị áp dụng các biện pháp chống khai thác trẻ em và hỗ trợ các nạn nhân.

43. CRC was concerned, inter alia, that efforts to prevent child abuse and neglect did not cover sufficiently large groups of vulnerable children 111 and recommended adopting measures to prevent exploitation of children, and assisting victims


47. CAT khuyến nghị Mỹ dừng việc giam người tại Guantanamo và đóng cửa căn cứ giam cầm, cho phép các nạn nhân tiếp cận các thủ tục pháp lý hoặc thả họ càng sớm càng tốt. 5 nước chủ tọa cũng khuyến nghị như vậy. Tháng 7/2010, Báo cáo viên đặc biệt về khuyến khích và bảo vệ nhân quyền và tự do trong bối cảnh chống khủng bố kêu gọi Mỹ đảm bảo họ không chuyển giao bất kỳ ai tới nơi mà người đó có thể bị tra tấn. Mỹ đã có phúc đáp cho các tổ chức nêu trên.
 


47. CAT recommended that the State cease to detain any person at Guantanamo and close this detention facility, and permit access by the detainees to judicial process or release them as soon as possible. 116 The five mandate holders made similar recommendations. 117 In July 2010, the Special Rapporteur on the question of torture and the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism called on the Government to ensure that it does not forcibly transfer anyone to another State where a person could be subject to torture. 118 The United States provided CAT with a follow-up reply, 119 and sent a letter to OHCHR concerning the report of the five mandate holders

· 


48. UBNQ khuyến nghị Mỹ tiến hành điều tra độc lập và nhanh chóng những vụ tử vong có liên quan tới tra tấn và ngược đãi của các nhân viên nhà thầu, nhân viên dân sự và quân sự của Mỹ tại các căn cứ giam giữ tại Guantanamo, Afganishtan, Iraq và các địa điểm bên ngoài nước Mỹ, và khuyên nghị những người chịu trách nhiệm sẽ bị xét xử và trừng phạt. Báo cáo viên đặc biệt cũng khuyến nghị như trên. Mỹ đã có trả lời cho các tổ chức nêu trên.


48. The HR Committee recommended that the State conduct prompt and independent investigations into allegations concerning suspicious deaths in custody and torture and ill-treatment inflicted by United States military and non-military personnel or contract employees, in detention facilities in Guantanamo, Afghanistan, Iraq and other overseas locations, and recommended ensuring that those responsible be prosecutned and punished The Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions made similar recommendations. 122 The United States provided the HR Committee with a follow-up reply


49. Năm 2005, Luật Xử trí người bị giam, CAT đã khuyến nghị phải có qui trình cứu xét độc lập cho tất cả những người bị giam cầm. Tổ chức này cũng khuyến nghị phải đảm bảo cơ chế các nạn nhân của các hành vi tra tấn hoặc quấy rối được đền bù, bồi thường và tái hòa nhập một cách đầy đủ. 5 nước chủ tọa cũng khẳng định Mỹ nên đảm bảo các nạn nhân của tra tấn được đền bù công bằng và đầy đủ theo điều 14 Công ước chống tra tấn bao gồm cả việc tái hòa nhập đầy đủ. Mỹ đã có trả lời OHCHR về báo cáo của 5 nước chủ tọa.


49. Regarding the 2005 Detainee Treatment Act, CAT recommended that independent procedures of review be available to all detainees. 124 It also recommended ensuring that mechanisms to obtain full redress, compensation and rehabilitation are accessible to all victims of acts of torture or abuse. 125 The five mandate holders stated that the United States should ensure that all victims of torture are provided with fair and adequate compensation, in accordance with article 14 of the Convention against Torture, including the means for a full rehabilitation. 126

The United States sent a letter to OHCHR concerning the report of the five mandate holders


51. Về những người bị giam tại Guantanamo, Ủy ban nhân quyền quan ngại rằng những vụ việc diễn ra trước Tòa án xem xét tình trạng chiến binh và Ủy ban xem xét hành chính có thể không đưa ra đảm bảo đầy đủ đúng quy trình. Ủy ban quan ngại hơn nữa rằng việc giam giữ ở các địa điểm khác như Afganishtan và Iraq được xem xét bằng cơ chế thậm chí là ít đảm bảo hơn. CAT cũng bầy tỏ quan ngại tương tự.


51. Regarding persons detained in Guantanamo, the HR Committee was concerned that proceedings before Combatant Status Review Tribunals and Administrative Review Boards may not offer adequate safeguards of due process. The Committee was further concerned that detention in other locations, such as Afghanistan and Iraq, is reviewed by mechanisms providing even fewer guarantees. 129 CAT expressed similar concerns

· 


54. UBNQ quan ngại Mỹ đã và vẫn đang giám sát truyền thông tư nhân cả trong và ngoài nước mà không có sự kiểm soát độc lập hoặc có tính pháp qui nào. Ủy ban khuyến nghị đảm bảo rằng bất kỳ một sự xâm phạm quyền riêng tư cá nhân nào phải có sự ủy quyền pháp luật hợp lệ và cần thiết và quyền đó của cá nhận phải được tôn trọng.


54. The HR Committee was concerned that the State had monitored and still monitors private communications of individuals both within and outside the country, without any judicial or other independent oversight. The Committee recommended ensuring that any infringement on an individual’s rights to privacy is strictly necessary and duly authorized by law, and that the rights of individuals in this regard are respected


55. Ngày 25/10/2006, Báo cáo viên đặc biệt về tăng cường và bảo vệ quyền tự do biểu đạt quan điểm đã gửi lời kêu gọi khẩn thiết về việc bắt giam nhà báo tự do đã từ chối cung cấp Tòa thượng thẩm bản video nguyên bản của 1 cuộc biểu tình tại San Francisco. Mỹ đã có trả lời văn bản này.


55. On 25 September 2006, the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression sent an urgent appeal concerning the imprisonment of a freelance journalist for refusing to provide to a Grand Jury his unedited video footage of a protest in San Francisco. The Government replied to that communication. 136


56. Ngày 24/8/2007, Báo cáo viên đặc biệt trên cùng với Báo cáo viên đặc biệt về sức khỏe và nghi vấn tra tấn đã gửi lời kêu gọi khẩn cấp về người quay phim đã bị bắt giam tại Guantanamo từ thắng 6/ 2002. Mỹ đã có trả lời về văn bản này.


56. On 24 August 2007, the same Special Rapporteur, jointly with the Special Rapporteurs on health and on the question of torture, sent an urgent appeal concerning a cameraman who had been detained in Guantanamo since June 2002. 137 The Government replied to that communication


274 nhận xét:

 1. NGƯỜI ĐẤT THÉP :lúc 06:30 10 tháng 2, 2014

  Các nhà dân chủ nhân quyền trong nước và nước ngoài là người Việt, hãy lấy kính hiển vi ra mà soi, mở mắt to ra mà đọc bài này để suy ngẫm, xem lại coi có "tỉnh" ngộ ra chút nào không ? Nói là nói vậy chứ chắc gì người ta hiểu sau khi đọc ? Vì cái đầu họ đã bị sét rồi. Mà đầu sét thì đâu còn sáng suốt nữa, phải không các bạn ? Nếu cái đầu không bị sét thì cũng vì họ ham hố quá cỡ thợ mộc : nào ham danh, ham tiền, ham tiếng, ham đủ thứ nên đâu còn nghĩ gì đến lẽ phải, lương tâm đâu mà tỉnh với tình !
  Quả là đáng buồn vì đất nước, dân tộc này sản sinh ra nhiều anh hùng, nhưng lại cũng có những người con hoang, cứ chạy theo ôm chân ngoại bang, phản lại quê cha đất tổ !!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. " ....Quả là đáng buồn vì đất nước, dân tộc này sản sinh ra nhiều anh hùng, nhưng lại cũng có những người con hoang, cứ chạy theo ôm chân ngoại bang, phản lại quê cha đất tổ !!! "
   Hay nhất câu này !

   Xóa
  2. "Ngoại bang" ở đây là chỉ bọn Tư bản Phương Tây thôi đúng không ông Thép? Chứ ai lại đi gọi các nước XHCN anh em là ngoại bang bao giờ.

   Xóa
  3. Đu đủ@,
   Là bác cứ hay nói thẳng thế ?

   Xóa
  4. Nguyễn Văn Dũnglúc 11:04 10 tháng 2, 2014

   Có ông Nặc ở thớt cũ đưa link nguồn chứng minh chỉ trong 2 năm 67, 68 gì đấy , Trung quốc đã điều động khoảng 400 nghìn lính tham chiến tại VN.
   Còn Mỹ khoảng 500 nghìn gì đấy.
   Ông Thép ạ, ông nói thật đúng là đáng buồn vì đất nước, dân tộc này sản sinh ra nhiều anh hùng, nhưng lại cũng có những người con hoang, cứ chạy theo ôm chân ngoại bang, phản lại quê cha đất tổ !!! "

   Chí lý nhất câu này!

   Xóa
  5. @ Dũng,

   Dũng nên xem lại quân Tàu khựa với Nga sang VN là "tham chiến" hay làm đường và dậy bắn tên lửa, lái máy bay nhé.

   Dũng tìm được số liệu liệt sỹ TQ và Nga ở Việt Nam, sau đó so sánh với số tử sỹ của Mỹ thì hiểu ngay.

   Phương án tối ưu cho Dũng, Tư, Đu đủ hoặc đại loại như vậy là tập trung vào chủ đề kinh tế chung chung kiểu "ông sãi cũng phải, bà vãi cũng hay", còn những chủ đề lịch sử có bằng chứng rõ ràng thì suy luận láo sẽ bị tòe alo ngay.

   Xóa
  6. Làm đường, dạy pháo binh, tên lửa, lái máy bay... Thật hài hước. Ông thuong dan và ông cui bap nên rủ nhau về HP, QN, lên vùng phía Bắc mà tìm hiểu thêm. 2 ông góp tiền cùng đi sẽ giảm được chi phí và hỏi han được nhiều hơn.

   320.000 lính sang hỗ trợ hậu cần? Một con số khó tin. Mà con số này, Đảng có bao giờ công bố hay thừa nhận không nhỉ?

   Nghĩa trang lính TQ, Bắc Hàn vẫn còn ở VN đấy! Sang "hỗ trợ hậu cần" mà chết nhiều phết!

   Xóa
  7. Dũng ơi, cái link nào đâu còn mơ hồ lắm, sao con số này hồi giờ chưa thấy, link trên mạng coi chừng link của cờ vàng, chịu khó tìm có khi không phải con số 400.000 mà có link nói 800.000 đó, chịu khó nghen.

   Xóa
  8. Các ông toàn người giỏi ngoại ngữ, nên tôi xin gửi mấy link sau:

   http://rt.com/news/ussr-secret-vietnam-soldiers-speak-out/

   http://alphahistory.com/vietnam/chinese-and-soviet-involvement/

   http://www.youtube.com/watch?v=jIo1j2liKj4

   http://www3.nccu.edu.tw/~lorenzo/Jian%20China%20Involvement%20Vietnam.pdf

   http://news.google.com/newspapers?nid=1310&dat=19790730&id=-RRWAAAAIBAJ&sjid=J-IDAAAAIBAJ&pg=4476,8743774

   http://news.google.com/newspapers?nid=1350&dat=19890516&id=HkRPAAAAIBAJ&sjid=_gIEAAAAIBAJ&pg=3769,1925460


   Số lượng liệt sỹ của các chiến sỹ cộng sản này ít hơn số lính chết trận của bọn Mỹ và chư hầu là đương nhiên. Đơn giản bởi Đảng ta giành phần vinh quang được trở thành liệt sỹ cho bộ đội ta.

   Xóa
  9. Phải phân biệt lính trực tiếp tham chiến và lính hậu cần.
   500.000 là con số lính mỹ trực tiếp tham chiến, còn số hậu cần thì gần như cả quân đội Mỹ. Mỹ thiếu lính đến mức phải tổng động viên mà cũng không đủ đánh nước Việt nhỏ bé.
   Nếu so sánh thì nên lấy số trực tiếp tham chiến so với nhau, số hậu cần so với nhau, hoặc đơn giản là so sánh số lính trực tiếp tham chiến. Có số liệu nào không?
   Có sư đoàn lính bộ binh Nga, TQ nào trực tiếp bắn vào lính cộng hoà, lính mỹ không?

   Xóa
  10. Đu đủ ơi,

   Lại quay lại chủ đề này là sao? Hải phòng, Quảng Ninh là chiến trường hay là hậu phương của cuộc chiến chống Mẽo vậy, tôi không biết là Mẽo kéo bộ binh ra Hải phòng với Quảng ninh để đánh nhau với quân tàu khựa đâu, tôi chỉ biết là Mẽo đánh ngoài bắc VN bằng không quân thôi.

   Theo đúng nguồn của đu đủ nhé, quân TQ triển khai ở phía BẮC VIỆT NAM, công việc chính là về KHÍ TÀI/ CÔNG TRÌNH QUÂN SỰ (millitary installation).

   "Between 1965 and 1971 more than 320,000 Chinese troops were deployed in North Vietnam. The peak year for this was 1967, when there were around 170,000 Chinese in the DRV. Their work on military installations naturally meant that Chinese troops were susceptible to heavy American bombing; an estimated 1,000 Chinese were killed in the North in the late 1960s. - See more at: http://alphahistory.com/vietnam/chinese-and-soviet-involvement/#sthash.xtAfzn96.dpuf"

   1000 ông đu đủ cũng không chứng minh được TQ và Nga tham chiến trực tiếp với số lượng lớn như Mẽo đâu. Cả thời kỳ đỉnh cao là năm cuối thập niên 60 thế ký 20 mới tử thương 1000 người do bom thì so với Mẽo đúng là muối bỏ bể, nhỉ.

   Không có số liệu liệt sỹ TQ và Nga thì làm ơn tắt đài giùm, nếu có số liệu thì nêu ra. Suy luận láo thì nhàm lắm rồi. Xin kiếu.

   Xóa
  11. Nói như ông Nặc còn hợp lý. Nhưng rất tiếc lính thì không chỉ đơn thuần có Bộ binh hay Lính thủy đánh bộ, Lính dù (như bọn Mỹ và chư hầu). Mà nó còn gồm cả Pháo binh, bộ đội tên lửa...vân vân mà tôi không biết hết để liệt kê.

   Các ông có thể về HP, QN để xem các vết tích về những trận địa pháo của lính TQ. Hơn nữa, con số lính - chuyên gia nước ngoài (bao gồm chủ yếu là LX và "nước Lạ"), Đảng ta dường như còn không công khai, nói gì đến lính chiến đấu. Thêm nữa, như tôi đã nói, quyền được trở thành liệt sỹ là của bộ đội VN, theo quyết tâm của Đảng!

   Xóa
  12. Bình luận trên trả lời luôn cho ông thuong dan.

   Bổ sung thêm ý kiến: lính hậu cần mà dựng dàn pháo cao xạ làm gì? Bắn máy bay Mỹ thì không phải là tham chiến thì là gì? Là hậu cần à?

   Xóa
  13. Tôi lại vừa bị xóa bình luận trả lời ông Nặc (lưu ý là không có từ bậy nào).

   Nói chuyện kiểu xóa bình luận thế này mệt quá!

   Xóa
  14. Đủ,
   Lính cao xạ bắn máy bay Mỹ thì đúng là trực tiếp tham chiến, đây đang nói so sánh nên phiền ông cho số liệu bao nhiêu lính cao xạ, tham chiến mấy năm?
   Nhưng còn số bộ binh tham chiến tôi hỏi ở trên chưa thấy trả lời?
   Mà có đúng là còm ông bị xoá không hay ông tìm các trốn?
   Tôi không nghĩ ông chỉ đưa con số mà bị chủ nhà xoá!

   Xóa
  15. Tôi nói đại ý là "đến con số "lính hậu cần", "cố vấn" mà Đảng và các nước XHCN anh em còn giấu, thì móc đâu ra các con số chi tiết?"

   Bọn Mỹ dù khốn nạn và độc ác (theo lời Đảng) nhưng chúng vẫn công khai các con số cho dân chúng, báo chí. Các nước được hưởng nền Độc tôn lãnh đạo thì dân tình không cần biết mà làm gì. Bởi đã được các Đỉnh cao trí tuệ lãnh đạo, nên cứ yên tâm mà làm dân. Báo chí, truyền thông thì khỏi phải bàn. Đảng bao sao thì cứ nói thế!

   Việc tôi bị xóa bình luận thì nhiều rồi, dù tôi chẳng chửi ai bao giờ. Nhưng đấy là quyền của các ông trong ban biên tập. Hơn nữa, tôi cũng không chấp.


   Xin phép ngoài lề chút: bài trước tôi thấy nhiều ông bình luận bằng thơ, đọc thấy hay phết. Chắc hâm mộ ông Tố Hữu, nhà thơ chính trị gia!

   Xóa
  16. Cách của Đu đủ rất hay, không dám bịa láo số liệu thì đổ tại ĐCS giấu.

   Đu đủ mà đưa được số liệu tử sỹ của TQ và Nga ra mà so sánh với Mẽo thì còn nhục mặt nữa.

   Dẫn chứng nguồn của đu đủ cho thấy TQ có hơn 1000 tử sỹ trong những năm đỉnh điểm cuối thập kỷ 60 thế kỷ hai mươi đó (mà tuyền là ở phía Bắc VN và chết do bom thôi nhé). Lấy số tử sỹ của Mẽo mà so là thấy liền hà. Chắc là đu đủ cũng chưa kịp đọc dẫn chứng của đu đủ nhỉ.

   Thảm hại cái trò nói láo thật.

   Xóa
  17. À, cái trò chơi chữ "tử sỹ" vs "liệt sỹ" này của ông cui bap hay phết!

   Còn lý do lính Mỹ chết nhiều hơn lính XHCN anh em, tôi đã nói rồi.

   Xóa
  18. Bạn Đu đủ ngu do luyện tập nên 0 có khả năng phân biệt giữa mấy triệu lượt quân tác chiến Mỹ vào VN chia cắt đất nước giết hại, làm thương tật cả chục triệu người VN trên cả 2 mien Nam Bắc với lại vài chục ngàn quân tàu hay Nga giúp phòng thủ vài thành phố mien Bắc à?

   Thí dụ bi giờ tàu tấn công VN chia VN làm 2 dung lên 1 cq tay sai bỏ bom trải thảm VN, nếu lính Mỹ vào giúp chống trả thì tính chất là giống nhau à?!

   Hình như bạn 0 có khả năng phân biệt giữa cơm và cứt cái gì cũng ăn giống như 1 con chó í nhỉ?!

   Xóa
  19. Cường Vĩnh Phúclúc 17:57 10 tháng 2, 2014

   Ôi dào, đã chửi rước voi về dày mả tổ thì chuyện rước nửa triệu voi hay mấy chục nghìn, vài trăm nghìn voi có khác gì nhau, đều rước voi về dày mả tổ tất, so sánh số liệu trong trường hợp này để làm gì nhễ ? Để bao biện rằng VNDCCH rước voi về dày mả tổ ít hơn VNCH à? Mới lại ông Tư nói ở dưới kia rồi đấy, tham chiến có nhiều hình thức, làm đường hay huấn luyện phi công phục vụ cho chiến tranh cũng là 1 hình thức tham chiến, có gì mà nhặng xị lên.

   À mà cãi chày cãi cối là nét riêng của các dư luận viên !

   Xóa
  20. Ký Hiệp định chia VN làm 2 có phần Đảng, tấn công Miền Nam trước cũng là Đảng, ông Nặc ạ. Ông lại cứ nhai báo Đảng rằng Mỹ chia cắt VN mà làm gì?

   Xóa
  21. TQ với Nga gửi quân "tham chiến" kiểu làm đường, dậy pháo binh, dậy bắn tên lửa, dậy lái máy bay tại Miền Bắc Việt Nam. Xong việc thì tự rút về.

   Mỹ "tham chiến" kiểu bộ binh cầm súng, lái máy bay bỏ bom, lái tầu chiến tại miền Nam Việt Nam oánh nhau trực tiếp với dân Việt. Bị oánh tòe mỏ thì cũng "tự rút về".

   Tự để bạn đọc hiểu đó là kiểu "tham chiến" gì, đâu cần phải tranh luận thêm nữa có phải không các bạn.

   Xóa
  22. Cường Vĩnh Phúclúc 23:25 10 tháng 2, 2014

   4 thằng ngồi thành 4 tụ oánh bài thuê 1 thằng chuyên xào chẻ, chia bài chứ không oánh, vậy sao công an vẫn tóm thằng đấy và vẫn qui tội oánh bài nhễ ! Thế nó không tham gia oánh bài à ? Bưng bô thì cứ nhắm mắt nhắm mũi mà bảo vệ Đảng, bất cần đúng sai, vinh nhục, cứ nói bằng được.

   Xóa
 2. Rất may là VN ta vừa trúng chân " nhân quyền " của LHQ, đề nghị phải đưa vấn đề này ra thảo luận ở phiên hợp tới đây của LHQ và có nghị quyết kiên quye6e1t về vấn đề vi phạm nhân quyền này !

  Trả lờiXóa
 3. Cuối cùng ông Xe ôm cũng nhận ra "có những người con hoang, cứ chạy theo ôm chân ngoại bang là bọn Mỹ, phản lại quê cha đất tổ !!! " Đang từng giờ từng phút cấu kết với nhau không từ một thủ đoạn hèn hạ nào phá hoại sự bình yên của dân tộc

  Trả lờiXóa
 4. Đề nghị Đảng và Nhà nước cử bà Lý Thị Tình vào Ủy ban Nhân quyền của VN, tiến hành vạch tội bọn Đế quốc Mỹ sài lang.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  2. Tôi là người dân hàng ngày vẫn phải nộp thuế và các loại phí cho Đảng ông Nặc ạ.

   Xóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 5. Mọi việc đã rõ, khỏi cần bình luận.

  Trả lờiXóa
 6. Còn đây là nhân quyền của Việt Nam, quốc gia vừa trúng chân "nhân quyền" của LHQ với số phiếu cao ngất ngưỡng :
  1- VỀ TRUYỀN THÔNG : Báo, Đài là lĩnh vực độc quyền của Đảng, tư nhân không được bén mảng vào lĩnh vực này. Đương nhiên như vậy thông tin tới với người dân đã được kiểm duyệt, nhiều khi không còn trung thực, khách quan. Ví dụ Báo, Đài của Đảng luôn ca ngợi những tập đoàn kinh tế cấp quốc gia là những "quả đấm thép" của nền "kinh tế thị trường theo định hướng XHCN" nhưng thực tế thì không như vậy, ví dụ Tập đoàn Vinashin vỡ nợ hàng trăm ngàn tỷ đồng, đúng là "quả đấm thép" đánh vào nền kinh tế vốn đã quá èo uột của nước nhà ! Tư tui thiển nghĩ, những tập đoàn, tổng công ty độc quyền sản xuất, kinh doanh, tự tính giá thành, tự định giá bán mà cũng bị thua hỗ hàng chục ngàn tỷ đồng như Tập đoàn điện lực, Tổng công ty cho thuê tài chính khu vực II.... thì có lẻ không còn một "quả đấm thép" nào mà không bị ung nhọt đang ẩn bên trong, nếu không mổ xẻ ngay, vẫn tiếp tục bưng bít, đưa lên truyền thông ca ngợi.... thì tới lúc nó phát tác ra ngoài hậu quả sẽ rất nặng nề.

  2- VỀ TRA TẤN : Tư tui hổng rõ những hành vi như uy hiếp, đe dọa tinh thần, đánh đập tới tử vong khi thẩm vấn hoặc dùng nhục hình, bức cung bắt phải nhận tội không do mình gây ra có phải là tra tấn hay không nhưng ở Việt Nam ngày càng có nhiều hành vi đó. Ví dụ chàng trai Nguyễn Văn Khương sinh 1989 ở Bắc Giang đang khỏe mạnh chở bạn gái đi chợ mà không đội nón bảo hiểm, bị thổi còi phạt đã bỏ chạy, khi bị bắt vào Công an Huyện Tân Yên chỉ vài giờ sau đã là cái xác không hồn, vụ này khiến nhân dân bất bình kéo nhau tới bao vây trụ sở UBND Tỉnh. Rồi ông Nguyễn Thanh Chấn, người tù vừa được giải oan, cũng ở Bắc Giang đã tố cáo cán bộ điều tra cùng nhục hình bức cung bắt ông phải nhận tội giết người, còn "đạo diễn" bắt ông phải tập dợt vở kịch giết người thật nhuần nhuyễn để đưa về địa phương dựng lại hiện trường như thật. Còn rất nhiều ví dụ về việc công dân "được mời" vào đồn công an làm việc, sau đó bị tử vong với nhiều vết tích bị đánh đập nhưng chỉ nêu 2 ví dụ để minh chứng như trên là đủ.

  Tư tui lại nghĩ có lẻ quốc gia nào rồi cũng có vi phạm nhân quyền, nhưng quan trọng ở chổ nhiều hay ít và đặc biệt quan trọng ở mục đích để phải vi phạm nhân quyền, xem xét kỹ thì thấy Mỹ đa số vi phạm nhân quyền vì quyền lợi của cả quốc gia của họ, trong khi Việt Nam vi phạm nhân quyền chỉ vì quyền lợi của một Đảng muốn củng cố vị trí lãnh đạo duy nhất và toàn diện, nhiều khi vi phạm nhân quyền chỉ vì tư cách, đạo đức của cán bộ quá tồi tệ, miệng nói là "đầy tớ của nhân dân" nhưng tay thì đánh đập tàn nhẫn, không thương tiếc để nhân dân phải lìa đời hoặc phải nhận tội mình không làm để rồi cũng rũ xương trong nhà tù.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tất cả những vi phạm của VN thì các đài VOA, RFA, BBC... các tổ chức quốc tế chống VN, đám cờ vàng, đám zân chủ, đám bất mãn, đám điên... đã khai thác, phóng đại, và đã "méc" hết với LHQ rồi, những chuyện ông kể nhằm nhò gì, báo chí nhà nước cũng đã công khai hết. Nhưng công đồng quốc tế có mắt ông ơi.
   Ông Biển thử đến LHQ đưa các ý kiến của ông xem, may ra? chúc may mắn!

   Xóa
 7. NGƯỜI ĐẤT THÉP :lúc 10:32 10 tháng 2, 2014

  Có con chim sẻ
  Bé tẹo tèo teo
  Đáp xuống sân nhà
  Lượm hạt cơm đổ
  Của bà sáng nay.
  Ới hời : chim bay
  Để chờ lúc khác
  Nhớ lại về đây
  Ta cho hạt thóc
  Với vò nước lọc
  Chim nhé, nghe chim
  Đừng có liều mình
  Mà rơi vào bẫy.
  Sẽ không ai cứu
  Thiệt đời nhé chim
  Diệt nòi giống chim !

  Trả lờiXóa
 8. Nguyễn Văn Dũnglúc 10:50 10 tháng 2, 2014

  NGâN tHƯƠnG10:42 Ngày 09 tháng 02 năm 2014

  Đề nghị chị chủ kiên quyết xóa những ý kiến nhảm nhí, tấn công cá nhân như của ông Nặc trên đây.
  Tự do ngôn luận không có nghĩa là tự do vô tổ chức, tự do thóa mạ người khác như kiểu chí phèo ăn vạ.

  http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/02/chien-au-vi-oc-lap-tu-do.html#comment-form

  Đúng là võ của Đảng truyền lại cho các đồng chí Dư luận viên ở đây.Ngậm máu phun người.
  Kẻ hay tấn công cá nhân, tự do thóa mạ người khác như ônh thuong dan, cui bap...
  thì đầy trên các thớt cũ. Nay lại lấy bài của ông ta làm cả một entry dậy đạo đức cho người khác. Thảo nào mà cả xã hội VN lên đồng, giá trị xã hội đảo ngược, tôn vinh kẻ giết người của Đảng làm liệt sỹ, anh hùng.
  Tôi chỉ thấy các nick Đu đủ, Sinh viên, Xích lô, trahamlai, Tư trời biển, xe ôm, TÔI, nôngdân...Mạnh dạn chỉ trích, nói ra các thói hư tật xấu của cả một chính quyền, của Đảng cộng sản VN. Đừng đẩy kẻ khác thành kẻ thù của mình, Đảng ạ!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "mạnh dạn chỉ trích, nói ra các thói hư tật xấu của chính quyền, của Đảng" với mục đích để Đảng sửa sai thì Đảng khuyến khích, trên báo đăng rất nhiều ý kiến phản biện xây dựng đó thôi. Rất tiếc trong những nick bạn kể ở trên có một số nói vì mục đích khác đó bạn.

   Xóa
  2. @ Dũng,

   Bài của tôi chỉ là 1 bản dịch báo cáo UPR thôi, hình như không có chữ nào "dậy đạo đức" cho anh chị em dân chủ thì phải.

   Tôi cũng ít chửi tục, đôi khi "chót" gọi tên của anh em dân chủ đúng với bản chất của nó thôi, điểm này thì cùi bắp gọi chuẩn hơn tôi.

   Dũng và các bạn của Dũng vạch ra cái xấu của chính quyền, đó là điều tốt, tôi ủng hộ. Nhưng nếu bịa đặt thì tôi, trong khả năng của mình, sẽ gửi những dẫn chứng cho thấy cái nói láo của các vị. Tôi không quen kiểu vòng quanh cắn đuôi như các vị, tôi chỉ đưa ra được dẫn chứng độc lập và trung thực, và mỗi lần như vậy, như thường lệ, các vị chuyển chủ đề.

   Và đến lúc này, cho dù các vị có bịa đặt, suy luận láo gì đi nữa, cũng chẳng thể thay đổi được thực tế là trước khi có ĐCS thì Việt Nam là thuộc địa, sau đó Việt Nam thắng đủ Pháp, Mỹ, Tầu khựa, Polpot để giành và giữ độc lập đến ngày hôm nay. Với các vị mà độc lập chủ quyền của Việt Nam không có giá trị gì, vô ơn gọi liệt sỹ hi sinh vì đất Việt là kẻ giết người thì tên gọi xứng đáng của các vị là "lũ chó dại".

   Chính quyền hiện nay có thể quản lý kinh tế kém, hoan nghênh các vị chỉ ra yếu kém và giải pháp khắc phục hay giới thiệu các minh chủ sáng giá giúp thay đổi tình hình tốt hơn. Thay cái cũ phải bằng cái mới tốt hơn, hay hơn chứ ai lại cứ phá cái cũ đi mà chẳng biết cái mới như thế nào.

   Xóa
  3. Đăng báo Đảng hay bình luận ở đây thì cũng như chương trình Táo Quân hàng năm thôi ông ạ. Cho nó vui chứ làm được gì đâu.

   Cả những bình luận của đám dư luận viên ở đây và những trang khác cũng vậy thôi. Thực tế thì vẫn là thực tế. Cứ nhìn ra xung quanh là thấy Đảng tài năng và đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đạt được những gì.

   Ngày xưa:
   http://data.vietinfo.eu/News//2012/01/30/168137/1327912028.1276.jpg

   Sau bao năm có Đảng:
   http://phunutoday.vn/dataimages/201201/original/images624375_c4_nong_dan_di_cay_dau_xuan_phunutoday.vn.gif

   http://nongnghiep.vn/Upload/Image/2012/1/30/30012012172821.JPG

   http://2.bp.blogspot.com/-n-9aLIQQ_4k/TyY0oCrgawI/AAAAAAAAB-g/uJDeckz1uU4/s400/TRAU+CAY.jpg

   http://images.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/222/657222.jpg

   Xóa
  4. Thắng Mỹ hay là nó thỏa thuận với Tàu về việc ngừng xuất khẩu đỏ xuống phía Nam xong thì nó tha cho?

   Thắng Tàu kiểu gì mà phải cắt đất cho nó thông qua cái "cắm lại mốc biên giới" thế?

   Bảo vệ chủ quyền bằng cách xâm lược Campuchia, dựng chính quyền thân Đảng, đóng quân ở đấy cả chục năm, để rồi bị quốc tế cấm vận, bị Tàu đánh rồi đóng cửa biên giới... à?

   Xóa
  5. Bạn Đủ ơi, ý bạn muốn chứng minh con chồn to hơn con heo nên cho người ta xem hình đuôi chồn to hơn đuôi heo?
   link thì nhiều nhưng quanh quẩn chừng đó hình, mất công dò quá.
   Mà sao thấy các bác nông dân ai cũng mập, còn cười nữa (http://images.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/222/657222.jpg) hay các bác ấy muốn làm ốm bớt?
   Mà chứng minh cái gì cũng phải lấy cái đại diện, cái đa số ra mà chứng minh, chứ ai lại chứng minh thế?
   Cẩn thận người khác lại nghĩ bạn có ý đồ chứ không phải ý kiến xây dựng.

   Xóa
  6. Ông Huỳnh ơi. Chẳng lẽ phải ôm mặt khóc tu tu ông mới đồng ý hay sao?

   Người phải kéo cày thì là sướng hay là khổ? Miền Nam thì nắng nóng, Miền Bắc thì có thêm mùa đông. Tôi đã lấy ví dụ nhiều ảnh, ở nhiều nơi để tránh bị nói là "chỉ là hiện tượng" rồi. Mà toàn là ruộng ở đồng bằng, chứ chưa nói đến miền núi nhé!

   Chưa kể bây giờ, các vùng quê có rất nhiều "làng Đài Loan", "làng Hàn Quốc"... Nông dân phải bỏ xứ đi làm ăn, lên thành phố, đi XKLĐ, và cả hôn nhân qua môi giới nữa. Chưa kể các việc phạm pháp như vượt biên, làm gái, làm tội phạm...

   Ngay ở HN, hoặc SG thôi. Lượng lao động nhập cư từ nông thôn ngày càng nhiều. Vạ vật bán hàng rong, vé số, đánh giày, giúp việc, lao động phổ thông, mại dâm, trộm cắp...ngày một nhiều. Lỗi này có do bọn phản động hay các thế lực thù địch gây ra không vậy?

   Tôi nói những gì đang diễn ra trước mắt. Người khác đánh giá thế nào tôi không quan tâm. Các ông kia gọi tôi là rận, là phản động, Việt Tân, hay các từ thô tục khác mà họ có thể nghĩ ra cũng chẳng khiến tôi phải bận lòng.

   Xóa
  7. Ông Đủ này chơi trò nói quẩn, mệt.

   Xóa
  8. @ Đu đủ,

   Đu đủ cứ phát huy chủ đề kinh tế xã hội chung chung như trên là ổn. Thường dân ủng hộ. Xin đừng héo lánh sang chủ đề lịch sử để bịa đặt lại bị tòe alo, tội nghiệp.

   Bán hàng rong, vé số, đánh giày, giúp việc, lao động phổ thông là những nghề hợp pháp, tại sao đu đủ lại gọi đó là "lỗi" nhỉ, người ở nông thôn thì không được lên thành phố kiếm tiền à, sao lại "phát xít" thế. Có cầu ắt có cung, trên thành phố cần những nghề đó thì bà con nông thôn đáp ứng. Đúng không ợ?

   Xóa
  9. Thôi ông thuong dan sùng Đảng hay cãi kiểu "bằng chứng đâu" ạ. Lỗi ở đây ai bảo là của họ? Lỗi là của Đỉnh cao trí tuệ lãnh đạo đất nước suốt mấy chục năm mà Công - Nông, 2 giai cấp nòng cốt cách mạng ngày càng khốn khó ý.

   Ông không hiểu hay cố tình không hiểu?

   Xóa
  10. Giúp việc không phải "lỗi" thế thì nhiều người làm nghề đó thì tại sao lại là "lỗi" của ĐCS nhỉ. Nhà tôi cần người giúp việc, bà nông dân lên làm, tôi trả tiền, thế thì ĐCS liên quan gì để có "lỗi" vậy ta? Đu đủ không thấy bà con thành thị kêu ầm lên là thiếu người giúp việc à?

   Xóa
  11. @ Đủ,

   Đánh thắng Tàu khựa là kiểu Tàu nó đánh sâu vào Việt Nam rồi nó lại phải cúp đuôi rút ra.

   Xâm lược Cambodia là kiểu Polpot giết dân Việt trước, bộ đội Việt sang tận tổ nhà nó tẩn cho cả lò nhà nó chết gần hết, sau đó hỗ trợ chính quyền mới để giảm nguy cơ nó sang giết dân Việt lần nữa. Sau khi công việc ổn, rút quân về nước, giải tỏa cấm vận, làm kinh tế kiếm tiền. Đủ gọi là xâm lược cũng được, miễn sao dân Việt không bị Polpot giết.

   http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_ph%E1%BA%A3n_c%C3%B4ng_bi%C3%AAn_gi%E1%BB%9Bi_T%C3%A2y-Nam_Vi%E1%BB%87t_Nam

   Rõ chưa đu đủ?

   Xóa
  12. Ông có công ăn việc làm, chưa cần có của ăn của để, ông có đi làm giúp việc cho người ta không?

   Nông dân bỏ ruộng vườn đi lên thành phố làm đủ nghề, nhà cầm quyền tài tình quá nhỉ. Thời bọn Pháp đô hộ (lời Đảng) thì người thành phố bị cho là bọn bóc lột vì nuopi con sen, thằng ở. Nay thì là mỹ từ người giúp việc, osin. Trẻ con bỏ học đi ăn xin, bán hàng rong. Người già ăn xin, bán vé số. Thanh niên thất nghiệp, làm những công việc tạm bợ...

   Thế không lỗi ở nhà cầm quyền thì là lỗi bọn phản động à?

   Ông hồn nhiên hay là ngu vậy?

   Xóa
  13. Đu đủ thậm ngu,

   Đi làm thuê, bán vé số, lao động phổ thông được 10 đồng, tội ...éo gì mà không đi làm, đó là lao động chân chính. Miễn là việc đó không phải ăn cắp, ăn trộm, vi phạm pháp luật hoặc khốn nạn thất đức như đu đủ.

   Phân công lao động, mỗi người mỗi nghề, liên quan gì đến ĐCS. Đu đủ lại ngu tranh phần chó rồi. Đu đủ thích nghề bốc ...ứt bỏ mồm thì cứ tự nhiên, không có liên quan đến người khác hay ĐCS đâu, thật đấy.

   Xóa
  14. Giúp việc, làm thợ hồ, bán vé số thì không phải "công ăn việc làm" hả đu đủ lai dog?

   Hay là phải làm nghề "tớp ...ít" như đu đủ lai dog mới là "công ăn việc làm", nghề đó của đu đủ ít người có khả năng lắm.

   Xóa
  15. Đúng là lũ ngu. Bỏ quê đi làm những công việc tạm bợ, không bảo hiểm, không trợ cấp mà vẫn cố cãi cho bằng được là không phải lỗi của nhà cầm quyền.

   Kinh tế suy thoái, thất nghiệp nhiều cũng không phải lỗi của sự yếu kém của nhà cầm quyền.

   Tệ nạn, tội phạm, tham nhũng cũng không phải lỗi của Đảng nốt!

   Bọn dư luận viên thật đần độn và AQ một cách đáng ngạc nhiên!

   Xóa
  16. Ô hô, ở quê ngắm ...ồn trâu, nông dân không thích. Nông dân thích lên thành phố giúp việc nhà, bao ăn ở đút túi 3 triệu/ tháng, chăm người ốm ở bệnh viện đút túi 6 triệu/ tháng, bán xổ số ăn phí hoa hồng, chẳng cần ai phải trợ cấp cả. Nông dân thích tự do, thích thì làm, không thích thì nghỉ, vào làm cố định 1 chỗ nông dân không quen thì làm thế nào. Mặc kệ đủ đủ thích tớp ...ít ăn trợ cấp. Hô hố, đu đủ thậm ngu.

   Tự thân người lao động chọn nghề, liên quan gì đến ĐCS. Ôsin, thợ hồ thì liên quan gì đến tệ nạn mà lại lôi tệ nạn vào. ức quá hả đu đủ? ức quá thì lam bát ...ứt cho thơm mồm, mát họng.

   Xóa
  17. Bỏ ruộng vườn đi đổ bô, chăm trẻ con, người ốm... Người nông dân dưới chế độ tươi đẹp của Đảng thật tự do và hạnh phúc.

   Kể nốt mấy việc nhờ Đảng mà người nông dân được tự do lên thành phố để ăn xin, bán vé số, chạy xe ôm, trông xe, lao động chân tay...luôn đi, dư luận viên!

   Xóa
  18. Tưởng đu đủ hay về chủ đề kinh tế, hóa ra lại thông minh hơn bò, để nông dân dí ...ồn trâu vào mặt. Đã có người dặn đu đủ nói về kinh tế chung chung mà, sao lại nhỡ mõm vào chủ đề lựa chọn ngành nghề cần 1 xíu kiến thức chuyên môn như thế này, khổ thân, bị nông dân nó dí ...ồn trâu vào mặt. Đúng là chẳng cái dại nào giống cái dại nào.

   Cứ nhai đi, nhai lại chung chung tham nhũng là tại ĐCS thì có phải an toàn hơn không hả đu đủ.

   Xóa
  19. Việc chọn nghề của nông dân thì liên quan gì đến ĐCS đâu mà phải "nhờ" ĐCS. Mà ĐCS có muốn cản nông dân chọn nghề thì cũng không cản được.

   Nhu cầu osin với chăm người ốm hơi bị cao, cầu cao, cung ít nên nông dân làm vừa có thu nhập cao, vừa được chủ nhà nịnh, lại đàng hoàng kiếm xiền bằng sức lao động của nông dân, tội gì nông dân không làm. Cứ làm như nghề tớp ...ít của đu đủ mới là "công ăn việc làm" ấy.

   Xóa
  20. Cường Vĩnh Phúclúc 23:39 10 tháng 2, 2014

   Cả đất nước này đều "được" sự lãnh đạo duy nhất và toàn diện của Đảng CS thì để xảy ra tình trạng nông dân đói kém phải từng tốp, từng làng rủ nhau tha phương cầu thực bằng đủ thứ nghề mạt hạng ở thành phố, vậy không phải tại Đảng lãnh đạo quá "tài tình, sáng suốt" thì là tại ai ? Rõ ràng như thế còn không biết, thậm ngu còn chê ai ngu nữa hỡi các dư luận viên?

   Xóa
  21. Cường Vĩnh Phúclúc 23:47 10 tháng 2, 2014

   Đảng CS cản thế ...éo nào được khi nông dân bụng đói thì đầu gối phải bò, cứ lúa trong nhà hết sạch thì giá lúa lại cao lên, còn khi thu hoạch đầy đồng thì giảm tận đáy, tiếng là nước xuất khẩu gạo thứ nhì thế giới nhưng giá cả thật thì chỉ có các quan đầu nậu mới biết, đám nông dân cu đen bán mặt cho đất, bán lưng cho trời được mưa móc bao tiền 1 cân lúa chỉ biết bấy nhiêu, đủ sống hay không đủ sống mặc kệ, đói kém thì tự mà đi bươi móc kiếm thêm nghề phụ để sống, đấy không nhờ tài lãnh đạo "sáng suốt, tài tình" cả vi mô lẩn vĩ mô của Đảng thì là nhờ ai? hả ? hả?

   Xóa
  22. Nghề mạt hạng là nghề tớp ...ít của đu đủ với cường.

   Người lao động tay làm, hàm nhai thì chẳng có nghề nào là mạt hạng cả.
   Bố cường nằm liệt giường, cường còn bận tớp ...ít trên mạng, không có người chăm ở viện thì có mà người ngập trong ...ứt nhé. Ở đó mà nói nghề mạt hạng.

   2 anh em đu đủ và cường cứ đồng thanh nhai đi nhai lại đu đủ và cường tớp ...ít là tại ĐCS đi. Tội ĐCS to lắm.

   Xóa
  23. Ông cui bap này chắc là công an. Ngu và vô văn hóa mà thuộc phe bưng bô thì chắc là công an diện con ông cháu cha.

   Theo lời bọn ngu này thì nông dân các nước TB thật mất tự do và khốn khổ!

   Xóa
  24. Rõ khổ, cường với đu đủ tớp ...ít trên mạng tịt mõm về chọn nghề lại cắn sang mảng nông nghiệp à. Nông dân cho ngửi ...ồn trâu chưa tởn hay sao mà lan man thế.

   Tôi hoàn toàn đồng ý với cường và đu đủ là ĐCS phải chịu trách nhiệm việc cường và đu đủ cùng chọn nghề tớp ...ít. Được chưa, dừng ở đây nhé.

   Xóa
  25. Cường Vĩnh Phúclúc 06:16 11 tháng 2, 2014

   ka ka, hỡi những kẻ bưng bô thuong dan và cui bap, các người muốn bảo vệ Đảng không chịu trách nhiệm về việc lãnh đạo "tài tình, sáng suốt" khiến đất nước ngày càng nghèo nàn, lạc hậu, nông dân ngày càng mất đất, mất nghề và đói kém, phải tha phương cầu thực bằng nhiều nghề phụ mạt hạng (mạt hạng bởi chỉ cần đủ sống người ta đã không ai làm những nghề đấy) thì cách tốt nhất là bảo Đảng đừng có ôm đồm giành hết chuyện lãnh đạo duy nhất và toàn diện.

   đường đi hay tối, nói dối hay cùng, bọn bưng bô đuối lý phải xéo còn cố vớt vát cho bớt xấu hổ ! ka ka

   Xóa
  26. Ô hay, ông cùi bắp đã thừa nhận là tại ĐCS nên đu đủ và cường chọn nghề tớp ...ít rồi mà.

   Xóa
 9. Tác giả ( rất chi là rành về việc nhân quyền của LHQ ) nhân tiện có thể cho biết " bảng tổng sắp nhân quyền " của LHQ năm 2013 được không nhỉ ? Nếu có nó thì anh em còm sĩ ở đây cũng được mở mang tầm mắt lắm lắm và nhất là có nó thì việc tranh nhau ai nhân quyền hơn ai cũng dễ ... định đoạt !
  Tôi thì tin tưởng tuyệt đối vào cái bảng tổng sắp ấy của LHQ vì chí ít cũng có sự lãnh đạo của đảng cs VN trong đó !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. @ Xích lô,

   Nói thật với Xích là tôi không có quan tâm đến chủ đề nhân quyền 1 chút nào hết, vì tôi thấy nó vô bổ, tôi quan tâm đến kinh tế nhiều hơn. Kinh tế tốt thì tự khắc an sinh xã hội tốt, con cái học hành tốt, bố mẹ ốm được chữa bênh tốt bla bla bla. Kinh tế kém thì chết đói, lúc đó rảnh mà ngồi bình chọn với xếp hạng nhân quyền.

   Các cao nhân cứ dùng những từ cao siêu là tự do biểu đạt (các bác đừng xúc phạm người khác thì ai làm gì các bác), tự do tôn giáo (các bác đừng vác thần quyền can thiệp vào thế quyền thì ai làm gì các bác). Nói thật lòng là Nhà nước nào cũng vậy, đương nhiên họ phải hạn chế phát triển những tổ chức có hại cho họ. Bác cứ suốt ngày lăm le chiếm đất của hàng xóm thì lúc bác xin điện nhà hàng xóm họ không cho cũng là cái lẽ thường tình. Dòng Chúa cứu thế cứ chửi Đảng cầm quyền ra rả, sểnh ra là kiếm chuyện lật đổ chính quyền lại đòi chính quyền tạo điều kiện, khác gì chính quyền tự bện thừng để thắt cổ. Tôi đến giờ cũng không hiểu Dòng Chúa cứu thế có gì mà hằn học với CQ đến vậy (cũng là Thiên chúa giáo, các dòng khác như Đa minh, Mến Thánh giá ... đều tương đối ôn hòa), các giáo đồ Dòng Chúa cứu thế nhiệt tình tham gia phong trào quấy chính quyền, bịa đặt bôi nhọ đủ cả và rất bài bản, lớp lang. Những việc để bảo vệ đất nước, tổ quốc thì tuyệt nhiên không xuất hiện.

   Tôi mất công dịch cái UPR của Mẽo cũng để mọi người tiện thấy những câu chữ ở trong báo cáo UPR về những cường quốc về dân chủ nó cũng vậy (thực tế là Mẽo hơn Việt ta rất nhiều về kinh tế, xã hội, quân sự), làm ơn đừng "thổi" quá về cái báo cáo UPR là cái tát nọ, cái tát kia vào mặt Việt Nam.

   Việt Nam đã nghèo khó chết mẹ, lại thêm đám mất dậy đi vận động nước ngoài gây khó khăn thêm cho dân Việt vì cái mục đích chính trị bẩn, đúng là chó cắn áo rách. Kinh tế suy yếu, tàu khựa nó đớp thêm miếng đảo nữa thì lại khổ quân với dân Việt thôi (thằng tàu khựa rất hay chọn lúc Việt yếu về kinh tế để đớp trộm).

   Xóa
  2. Cường Vĩnh Phúclúc 23:56 10 tháng 2, 2014

   Nói cho chính xác chứ bác thuong dan, chỉ có dân ngu cu đen Việt Nam là nghèo khó chết mẹ chứ Đảng không nghèo đâu nhá, Đảng viên kể từ trưởng đầu ngành cấp xã bất kỳ nơi đâu trở lên là đã không nghèo rồi. Nghèo lấy đâu ra triệu đô đi hối lộ cho Đảng viên khác ở vị trí khác để chạy tội ? nghèo lấy đâu ra chục tỷ mua dăm ba nhà tặng bồ nhí, bà hai ? Đấy, kinh tế yếu là do bọn đấy đấy, đừng khéo đổ thừa.

   Xóa
 10. Bầy chó hoang bênh vực, ôm chân, liếm đít chủ Mỹ bắt đầu kéo bầy đàn lên tiếng sủa. Chó hoang Xe ôm, Đu đủ (Nguyễn Văn Dũng), Xích lô xuất hiện chắc chắn nhà cô Tiên đầy rác rưởi và họ hàng tổ tiên nhà nó chăc đc ăn no

  Trả lờiXóa
 11. Tham chiến là tham gia vào cuộc chiến, hiểu nôm na là tham gia dưới mọi hình thức, ví dụ người công nhân không trực tiếp cầm súng ra mặt trận, chỉ ở Nhà máy sản xuất đạn dược để cung cấp cho quân đội chiến đấu cũng là 1 hình thức tham chiến. Vậy thì việc huấn luyện phi công chiến đấu hay việc làm đường để bộ đội và khí tài đi ra mặt trận đều là tham chiến. Việc ôm chân ngoại bang, phản lại quê cha đất tổ thì dù số ít hay số nhiều vẫn nhục nhã như nhau.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh12:23 Ngày 10 tháng 02 năm 2014 @

   Trong danh sách ông không nhắc tới TƯ TRỜI BIỂN

   Xóa
 12. Về mặt truyền thông thì Đảng độc quyền, để rồi cái gì muốn cho biết thì được biết, cái gì không muốn cho biết thì không được biết, người có am hiểu tí tẹo thì lên mạng tìm hiểu, nhiều khi còn phải vượt tường lửa để tiếp cận thông tin, thế nhưng những thông tin được cung cấp bởi nguồn không do Đảng lãnh đạo thì các dư luận viên lại không thừa nhận trong khi luôn miệng đòi chứng cứ. Cái kiểu này cũng không lạ, nó giống như tranh chấp đất đai gay gắt hiện nay trên cả nước vậy, hồ sơ địa chính do Phòng tài nguyên lưu trữ và không dễ gì cho dân sao chụp dù luật có qui định là phải cho, thế nhưng khi giải quyết khiếu nại về đất đai thì các cơ quan có thẩm quyền luôn yêu cầu cung cấp chứng cứ, mà phải là chứng cứ có ký tên đóng dấu sao y bản chính lưu trữ mới chịu, chứ chỉ là bản photo đơn thuần cũng không !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tư ơi,

   Dẫn chứng của tôi toàn là dẫn chứng nguồn ngoài đảng nhé, toàn từ nước tư bản phát triển, LHQ bla bla bla. Có như vậy thì các bác mới phải chuyển chủ đề, nhỉ.

   Tư tranh luận mà đưa dẫn chứng của nhà papa tư, chú tư, dì tư, hay là dư luận đồn thế thì tranh luận mỏi lắm.

   Còn về đất đai, không dùng giấy tờ gốc thì dùng cái gì để thể hiện quyền chủ sở hữu hả tư? hàng xóm tư cũng photoshop 1 bộ giấy tờ giả chiếm đất của tư, tòa án căn cứ giấy tờ photo đó để lấy đất của tư giao cho hàng xóm à? phiền toái là do thủ tục hành là chính khâu sao lục chứ không phải là do "đòi bản chính".

   Xóa
  2. Cường Vĩnh Phúclúc 00:01 11 tháng 2, 2014

   Đọc ý kiến người khác mà ...éo hiểu gì cũng ti toe, đúng là cái loa rè, ý bác Tư là cùng 1 Đảng lãnh đạo duy nhất và toàn diện nhưng Đảng chổ này không cho sao chụp còn Đảng chổ kia lại đòi phải có bản sao chụp có ký tên đóng dấu sao y bản chính tại nơi lưu trữ, là đánh đố, hành hạ người dân ý, rõ chửa ?

   Xóa
  3. Lại nhảy vào đây ẳng bậy hả cường. Bách tài đa nghệ, chỗ nào cũng nhảy vào ẳng 1 phát.

   Đến giờ về tớp ...ít với đu đủ rồi đấy.

   Xóa
  4. Cường Vĩnh Phúclúc 06:19 11 tháng 2, 2014

   nơi nào có cui bap, thuong dan là nơi đó sẽ có Cường Vĩnh Phúc, giống như "nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh" ka ka

   Xóa
 13. Tuổi teen xử ánlúc 14:51 10 tháng 2, 2014

  Mấy con rận ngu cứ thấy người ta đưa ra bất cứ bằng chứng nào để vả vào cái mõm dân chủ, Nhơn quyền đểu của chúng là chúng giở trò clone nick để đánh trống lảng hòng tổ lái vấn đề. Chính trị với lu người này là cuộc thi để trổ Tài lừa phỉnh Thiên Hạ chứ k phải vì bất cứ lý do cao đẹp nào. Đúng là lũ chó săn xôi thịt của ngoại bang!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lỗi là tại các ông, bởi chửi ai không chửi lại cứ lấy chủ Mỹ của họ ra mà chửi, họ không điên lên là khá lắm rồi.

   Xóa
 14. Nguyễn Hoàng Thư Lêlúc 15:31 10 tháng 2, 2014

  Các bác nặng lời chửi bới ông Đu đủ làm gì?
  Chúng ta cứ trao đổi bình tĩnh, đừng làm các bạn gái chủ nhà phiền lòng lại phải xóa hết các ý kiến thì hóa ra ta đã phí hoài công sức gõ phím!

  Gửi ông Đu đủ, xe ôm, Tư...
  Ở đây chủ nhà đăng 1 bản dịch 1 tài liệu của Liên Hợp quốc.
  Không có lời nào của ông Thường dân cũng như lời nào của chủ nhà.
  Vậy, các ông nên nói vào chủ đề, đừng đánh trống lảng: Tài liệu này của Liên Hợp quốc có chính xác hay ko? Chẳng lẽ Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc vu khống cho Mỹ? Chẳng lẽ mấy tấm hình trong bài là ảnh phô tô sốp?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Gửi bà Lê,

   Về những tấm hình tra tấn tù nhân (phần lớn là nghi can khủng bố), tôi đã nói trong bài về bà Lý Thị Tình (lá cờ đầu của trang này về đấu tố tội ác về Nhân quyền của Đế quốc Mỹ), nên chẳng nhắc lại làm gì.

   Thậm chí hồi trước từng có 1 ông lôi 1 loạt clip của 1 trang DLV nào đó lên, tôi cũng đã nói về chúng.

   Xóa
  2. Gửi Đu Đủ,
   Ngày 4/5/1970, sau khi Tổng thống Nixon ra lệnh tiến quân sang Campuchia, mở rộng cuộc chiến, hàng trăm sinh viên Đại học Kent State (bang Ohio, Mỹ) đã bãi khóa, tụ họp để phản đối. Vệ binh quốc gia của bang Ohio được điều động đến, và trong sự căng thẳng ghê gớm, các binh sĩ này đã bắn 61 phát vào đám đông sinh viên. 4 sinh viên chết, 9 người khác bị thương.

   http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nhin-lai-phong-trao-chong-chien-tranh-Viet-Nam-tai-My-Tu-Lau-Nam-Goc-den-Dai-hoc-Kent-State/45113878/157/

   http://en.wikipedia.org/wiki/Kent_State_shootings

   Sinh viên Mỹ là khủng bố hay con em nước Mỹ?

   Xóa
  3. Thời 1961 mà ông Huỳnh? Hơn nữa, biểu tình hay bạo động còn phải xem lại. Cuối cùng, bọn Mỹ là Sài lang, tôi đã nói ngay từ đầu rồi còn gì?

   (trích)
   Đu đủ08:30 Ngày 10 tháng 02 năm 2014

   Đề nghị Đảng và Nhà nước cử bà Lý Thị Tình vào Ủy ban Nhân quyền của VN, tiến hành vạch tội bọn Đế quốc Mỹ sài lang.
   (hết trích)

   Mà hơn nữa, theo định nghĩa của Đảng và các Dư luận viên, cứ xuống đường là phản động, là rận cơ mà nhỉ? Các ông DLV ở đây và cả những chỗ khác chẳng luôn hô hào "giệt rận" đấy thôi?

   Xóa
  4. "diệt rận", xin lỗi, sai chính tả!

   Xóa
  5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 15. Thấy lạ:
  Chủ nhà đưa vấn đề hoàn toàn là chuyện nước Mỹ. Vậy mà có những người Việt lại như đỉa phải vôi.

  Trả lờiXóa
 16. Chắc Liên Hợp quốc ăn phải bả của Việt Cộng rồi!
  LHQ dám xuyên tạc, dám "quan ngại" về nhân quyền Mỹ- thánh đường của mấy cụ cờ vàng Đụ đu, Tư trời oánh, xích xiếc....

  Trả lờiXóa
 17. Cường Vĩnh Phúclúc 16:24 10 tháng 2, 2014

  Đã đưa lên đây là để mọi người thảo luận, ai không thích tham gia thì thôi, đừng xỉa xói những người tham gia là đỉa phải vôi, Big Bang nhá

  Trả lờiXóa
 18. NGƯỜI ĐẤT THÉP :lúc 16:26 10 tháng 2, 2014

  1. Một số người Việt có tư tưởng "Bụt nhà không thiên", họ sính ngoại, ham muốn giàu sang như nước Mỹ, nên thấy cái gì của Mỹ và các nước Tư bản cũng "tốt", còn đất nước ta chuyện tốt họ không thấy,"không chịu thấy", chỉ nhìn qua lăng kính u tối rồi phóng đại lên cho câu chuyện thêm "gay gắt". Sự thật thì nước Mỹ cũng có nhiều điều chưa tốt. Không dừng lại ở mức độ đó, họ "đón nhận", cộng thêm những ngôn từ, mưu mô của một số người thất trận ngày xưa, đang ăn nhờ ở đậu nước người "kích" lên nữa thành ra họ vừa là con mọt, vừa là con rối, mong ngày đêm làm hư hỏng thế hệ trẻ trong nước, nhẹ dạ cả tin theo chúng phản lại đất nước, chế độ. Nhưng chắc chuyện họ muốn không hề diễn ra như họ mong.
  2. Tôi xem thấy rất nhiều người nước ngoài, cả người mắt xanh da trắng trời Tây, người châu Á da vàng làm việc ở Việt Nam họ đều khen, thích và nói cuộc sống ở VN rất dễ chịu, không bị làm khó dễ gì cả. Những người như thế không phải là cá biệt mà khá đông. Nói lên điều họ nhìn thấy cái tốt của Việt Nam. Xin dẫn : Báo Tuổi Trẻ in ngày Chủ nhật 9/2/2014, có bài "Mỗi ngày ở Việt Nam là một ngày vui" Đó là câu chuyện của một thanh niên Nhật Bản tên YASUHIRO KAWAMURA, 30 tuổi, Giám đốc phát triển kinh doanh một Cty Nhật tại Việt Nam. Bài báo khá dài, chỉ xin trích một đoạn ngắn sau : " Sống tại VN, tôi cảm thấy giới trẻ nơi đây luôn có niềm tin mãnh liệt vào ngày mai. Nụ cười, ánh mắt đầy sức sống của họ...là "liều Vitamin" giúp người nước ngoài chúng tôi vui lây niềm vui sống làm việc..."
  3. Tôi nghĩ làm người phải điều khiển cái đầu của mình suy xét sao cho có lý có tình, nhìn sự việc cho công tâm khách quan, toàn diện, tránh phiến diện, nhất là không lấy cái chủ quan "Thương nhau trái ấu cũng tròn/ Ghét nhau bồ hòn cũng méo", "Hồi thương thương cả dáng đi/ Khi ghét, ghét cả tôn ti họ hàng" mà tư duy thì mới nhìn ra được, tìm thấy cái đúng. Từ đó mới có xử xự phù hợ ở đời.
  4. Ai rồi cũng xuống mồ, không ai sống để chửi rũa nhau mãi. Một người tốt, mọi người tốt thì dân tộc Việt Nam mới hùng cường. Tốt ở đây, tôi chỉ nói về khía cạnh tình người...
  .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ông Thép nói như đùa.

   Ông Nhật kia đang làm ăn kiếm tiền ở VN, tiếc gì vài câu xã giao mà không nói. Thử hỏi những người sang VN du lịch, có được mấy người quay lại? Mà nếu có, phần đông chỉ quay lại các khu Resort.

   Thành phố thì giao thông hỗn loạn, hàng rong bát nháo, quán xá chặt chém... Đồ ăn thì toàn hóa chất độc hại, môi trường thì ô nhiễm ngày càng nặng. Nói đâu xa HN có mấy con sông thì ngày càng đen đặc lại. Lên Hồ Gươm thì du khách qua đường cứ như chơi thể thao mạo hiểm, lại bị hàng rong lôi kéo, đánh giày làm phiền.

   Ông có cần dẫn chứng từ báo Đảng thì cứ google là thấy cả đống!

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  3. Ông Thép viết cái Cmt trên chứng tỏ ông chưa bao giờ kinh doanh hay là một nhà ...kinh doanh !
   Ví dụ đơn giản , mỗi ngày người ta ở VN là mỗi những đồng Obama chạy vào túi thông qua con đường ưu đãi thuế, mặt bằng rẻ như bèo, giá điện thì cứ như cho không , thuế mà thì trốn và chuyển giá .... vô tư ,..v.v..... vậy nên có mà là loài cá heo mới không ca ngợi và .... không làm việc !
   Ông nên cập nhật thêm ....

   Xóa
  4. Ông Lô cũng nên cập nhật thêm, ông nên nói rộng ra chút cho ra dáng nhà kinh doanh:
   - Ưu đãi ( thuế, mặt bằng, điện...) là cách mà các nước đang cạng tranh để thu hút đầu tư, thiệt một chút nhưng bù lại có việc làm và công nghệ.Được nhiều hơn mất.
   - Việc trốn thuế bằng cách chuyển giá của các Tập đoàn đa guốc gia: các nước phát triển cũng chưa có giải pháp. Ông xem trong các Hội thảo họ phát biểu thế nào thì biết

   Xóa
  5. Xin lỗi: Tập đoàn đa quốc gia

   Xóa
  6. Trí@,
   Vạy tôi mới nói là việc chúng khen ở xứ ta là " nơi đáng sống " là ở cái sự " ưu đãi " đó - chứ thử làm 100 thu 40 như bên Pháp chẳng hạn thì nó có mà chửi ra rả suốt ngày !
   Vậy nên đừng thấy đỏ tưởng chín ! Đừng thấy mấy nhà kinh doanh khen là tưởng ta ... hay đâu ! Tức là phải phân biệt lời khen và cả lời chê !

   Xóa
 19. 1- Bây giờ mà còn nói sính ngoại là quá lạc hậu, hiện nay việc đi về giữa Việt Nam và các quốc gia Tư bản phát triển khá dễ dàng, nếu sính ngoại thì người ta đã ồ ạt tìm đủ mọi cách để được ở lại các quốc gia đó sinh sống rồi. Nếu nói Việt Nam có nhiều mặt tốt mà người khác không thấy thì NGƯỜI ĐẤT THÉP cứ nêu rõ đó là những mặt tốt nào để mọi người cùng phân tích xem có thật là tốt hay không ? Thế hệ trẻ trong nước hiện đang "được tự do" hư hỏng bởi xì ke, ma túy, đĩ đực, đĩ cái, rồi rượu chè, cờ bạc.... giăng khắp các hang cùng ngỏ hẻm từ thành thị tới nông thôn, em cháu nào may mắn được học hành thì nền giáo dục XHCN ưu việt chỉ dạy những kiến thức lạc hậu, không áp dụng được ngoài thực tế, đặc biệt không chú trọng dạy môn Lịch sử, khiến đa số Cử nhân (chứ đừng nói học sinh phổ thông hay sinh viên) còn mờ mịt sử Việt thì việc gì phải sợ chúng phản lại chế độ khi chúng bị bao vây chặt chẽ trong chính sách ngu dân như vậy ?

  2- Người nước ngoài tới Việt Nam làm việc thì khen là phải rồi, vì họ đâu có bị thu hồi đất và đền bù với giá 1m2 đất = 1 tô phở, họ tha hồ xem các kênh tivi qua vệ tinh của họ, nếu có va chạm dẫn tới tranh chấp phải nhờ pháp luật giải quyết thì họ cũng là người thắng kiện (như vụ nhà máy bột ngọt Vedan xả chất thải giết sông Thị Vải cuối cùng cũng phải chấp nhận số tiền bồi thường do họ đưa ra !). Tóm lại họ là khách cưỡi ngựa xem hoa lúc rảnh rổi và tìm cách thu lợi nhuận cao nhất từ xứ này về xứ họ thì chuyện họ khen coi chừng chỉ là viên đạn bọc đường dành cho những nhà quản lý tồi của đất nước sở tại để họ tận thu mà thôi. YASUHIRO KAWAMURA nói " Sống tại VN, tôi cảm thấy giới trẻ nơi đây luôn có niềm tin mãnh liệt vào ngày mai" thì Tư tui tin, bởi cuộc sống hôm nay quá tồi tệ thì phải có niềm tin và hy vọng mãnh liệt vào một ngày mai tươi sáng hơn là đương nhiên. Riêng nhận định "Nụ cười, ánh mắt đầy sức sống của họ...là "liều Vitamin" giúp người nước ngoài chúng tôi vui lây niềm vui sống làm việc..." của tay giám đốc Nhựt Bổn này thì cần phải xem lại bởi Tư tui chỉ thấy những thân hình tiều tụy, xanh xao, những nụ cười phải cười và những ánh mắt mệt mỏi, lừ đừ của vô số nam, nữ thanh niên Việt Nam mỗi khi tan ca ở các Khu công nghiệp nước ngoài chứ làm gì có ánh mắt, nụ cười đầy sức sống ? Coi chừng hắn đang "đá xoáy" mà những người như NGƯỜI ĐẤT THÉP không biết.

  3- Nói dễ chứ làm không dễ, NGƯỜI ĐẤT THÉP đưa ra lời khuyên mọi người phải khách quan khi nhận định nhưng bản thân lại cũng không được khách quan (vụ cai tù 7 Nhu cài lựu đạn quanh nhà là chứng cứ). Dẫu sao thì đây cũng là một góp ý rất tốt, chúng ta nên cố gắng điều chỉnh theo hướng đó và trước tiên, một lần nữa đề nghị NGƯỜI ĐẤT THÉP đưa ra những mặt tốt của chế độ hiện nay tại Việt Nam để tất cả anh em cùng bàn luận theo tinh thần khách quan.

  4- Biết rằng ai rồi cũng xuống mồ với 2 bàn tay trắng nhưng NGƯỜI ĐẤT THÉP đã quên dân gian cũng có câu "cọp chết để da, người ta chết để tiếng", nói theo luật nhân quả thì khi sống ta làm được việc tốt thì sau này con cháu ta được hưởng phước, ngược lại thì chúng phải chịu quả báo. Việt Nam chỉ có thể hùng cường khi tập hợp được toàn bộ nguyên khí của quốc gia, chứ nếu chỉ một Đảng lãnh đạo duy nhất và toàn diện, mà muốn vào Đảng này phải 3 đời lý lịch trong sạch (tức chết vẫn bị xem xét lý lịch chứ chưa chắc đã yên) thì làm sao mà hùng cường khi có rất nhiều người tài giỏi nhưng thành phần gia đình không cơ bản, có 1 hoặc 2 đời bên mình hoặc bên vợ/chồng không trong sạch nên không được tham gia bộ máy quản lý đất nước, may mắn được tham gia thì cũng chỉ là nhân viên quèn chứ không được làm lãnh đạo, mà giả sử có cố gắng lên làm lãnh đạo thì cũng chỉ làng nhàng cấp phó chứ không được cơ cấu lãnh đạo chủ chốt. Nói tới đây chắc NGƯỜI ĐẤT THÉP đã hiểu, nhắm mắt xuống mồ ở Việt Nam hiện nay cũng chưa phải là chấm hết.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chuyện xì ke ma túy, con người lờ mờ về địa lý, sử của đất nước thì ở đâu mà chẳng có, chẳng hạn như ở Mỹ, báo National Geographic khám phá ra là 50% học sinh trung học ở Mỹ không biết tiểu bang New York nằm ở đâu trên bản đồ. Năm 2012, có báo cáo là ngay cả sinh viên Mỹ còn rất lờ mờ về lịch sử của nước họ.

   Xóa
  2. Cường Vĩnh Phúclúc 07:33 11 tháng 2, 2014

   Nhưng đấy là ở chế độ tư bản chủ nghĩa thối nát đang dãy chết và người ta cũng chả có hô hào đất nước họ tốt toàn tập, còn đây là chế độ XHCN lắm ưu việt kia mà.

   Xóa
  3. Ngay nhà nước, báo chí của VN mình cũng tổng kết, công bố công khai các tệ nạn để xử lý chứ có giấu diếm để tự ca ngợi mình đâu.

   Xóa
  4. Cường Vĩnh Phúclúc 11:44 11 tháng 2, 2014

   Báo cáo với xử lý mãi mà sao nó chả hết lại còn phát triển thêm nhễ ? Ưu việt là vậy ư ? Nếu không thì bỏ cái từ chế độ XHCN ưu việt cho rồi !

   Xóa
 20. Phường Điện Biênlúc 19:41 10 tháng 2, 2014

  Ngày xuân vịnh quả đu đủ.

  Thân em chẳng thiếu cũng không thừa.
  Vỏ xanh ruôt trắng lớn nhờ mưa.
  Gần đất vẫn khát dòng mưa ấy.
  Vàng, đen chốn lòng chẳng như sưa.

  Trả lờiXóa
 21. NGƯỜI ĐẤT THÉP :lúc 20:06 10 tháng 2, 2014

  1. Trước tiên xin nói rõ, tôi không tranh luận, không trao đổi với các vị TTB, Xích lô...Không phải tôi khinh khi các người, mà chính là tôi và các vị không hợp nhau, mỗi người đứng một góc độ khác nhau nhìn nhận vấn đề nên không bao giờ hiểu nhau. Vì vậy tôi không phí thì giờ vô ích. Việc này tôi đã nói nhiều lần trên Tienlang, nay nói rõ hơn.
  Comment của tôi ở trên dành cho những ai muốn tìm thấy sự đồng cảm, không dành cho các vị.
  2. Tôi nhìn con người, xã hội nói vhung các nước, nói riêng ở VN đều có cái tốt, có cái xấu. Cái tốt phải phát huy cho nó phát triển, cái xấu cố gắng khắc phục. Nhưng cũng hiểu có những việc không dễ giải quyết ngay. Việt Nam đang có nhiều điều tốt dưới con mắt tôi. Điều này nếu cô Tiên đồng ý tôi sẽ viết một bài nói mới rõ.
  3. Ai cũng muốn tốt, không ai muốn xấu. Ngay cả người xấu mà bị người chê, có khi họ cũng không nghe. Cũng có người làm sai, xấu họ biết mà họ vẫn cố làm. Đã là người xấu thì bất cứ họ là ai, cũng là xấu chứ không hẳn cộng sản hay quốc gia. Đấy là tôi nói chung, không đứng trên lập trường bên này, bên kia để cho là tốt hay xấu.
  4. Người dân, người bên ngoài nhìn vào chê bai thì ai nói cũng được hết. Nhưng khi anh vào cuộc không dễ như anh nói. Có nhiều việc người lãnh đạo muốn cho tốt, làm cho được, nhưng ỳ ạch mãi không xong. Ngay cả ông Obama, khi ứng cử Tổng thống, cam kế với cử tri Mỹ sẽ dẹp nhà tù Guentanamo. Nhưng hết nhiệm kỳ thứ nhất không làm được, sang nhiệm kỳ 2 đến nay vẫn chưa trả nợ được cho dân Mỹ. Không phải ông Obama không quyết tâm, nhưng ông không tìm được chỗ nhốt tù nơi khác. Khi hứa với cử tri chắc ông không lường hết được cái điều ông gặp khó.
  5. Việt Nam là nước nghèo, lạc hậu,mới xây dựng còn nhiều điều người dân và lãnh đạo chưa thỏa mãn, nhưng so với trước đây hay so với thời chế độ VNCH thì ngày nay đã phát triển rất cao. Tất nhiên, thời gian này so với trước là khập khiển, nhưng ta phải so với ta trước rồi so với người, học người sau. Không phải cái gì của người, ta cũng đem về áp dụng được. Mỗi nước có hoàn cảnh, điều khiện khác nhau, không thể làm theo người ta.,
  6. Khi hai người bất đồng, ai cũng cố nói mình là đúng, cãi nhau tới tết Congo cũng bất phân thắng bại. Hai bên tranh chấp về một vấn đề gì cũng cần có trọng tài phân xử mói ngã ngũ. Ở đây, trên mạng ảo người này, người kia chẳng ai nhường ai, cứ chửi, cãi cối cãi chày thì cãi làm gì hả các ông ?
  Thế nên tôi lập lại lần nữa : Không phí thì giờ vô ích, chứ không phải tôi không biết lý lẽ để cãi với người ta. Nếu hai người thật gặp nhau ngoài đời, tôi sẵn sàng cãi cho rõ trắng đen. Trong tù, QC dùng đòn roi tra tấn mà tôi vẫn cãi và thắng họ, họ phải chấp nhận ý kiến sắt sảo của tôi ( nhớ rằng một mình tôi nói chuyện với Thiếu tá Chỉ huy phó trại giam tù binh Phú Quốc và nhiều sĩ quan, hạ sĩ quan hàng chục người...Nhưng tôi đã thắng )..Tôi không nổ, hay khoe khoan đâu mà đây là sự thật. Muốn nói để các vị rõ thôi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thánh thật là can trường, quả cảm. Và bọn Ngụy quả là ngu đần, kém cỏi, thua xa công an Bắc Giang!

   Xóa
  2. Bác Thép giống Đảng ta cực kỳ, cháu vô cùng ngưỡng mộ.
   Cần gì phải đôi co, chân lý mãi mãi thuộc về chúng ta, phải không bác.
   Lời Đảng nói , miễn bàn.
   Lời bác Thép nói, miễn tranh luận. Thật chí lý!
   Đúng rồi, báo Nhân dân cũng vậy mà. Cháu chưa bao giờ thấy bình luận ở đó cả.
   Ờ!, mình hâm thật, ngu thì ngu vừa thôi, đúng tốn cơm học dưới mái trường của Đảng! Đã là báo Nhân dân rồi , tức là Nhân dân rồi còn gì, Hâm thật!
   Chỉ cần ném thẳng ra là được, chân lý mà.

   Chị Hương cứ xóa thẳng, viết thế kia rõ ràng là "chửi bậy, xuyên tac"rồi còn gì!

   Xóa
 22. Đúng là đọc bản dịch của bác thường dân thì thấy hội dân chủ yêu nước thương "lòi" (yêu cho lòi xương ra) gọi UPR về Việt Nam là cái tát gì gì đó buồn cười thật.

  Mà sao không thấy anh em dân chủ yêu nước thương "lòi" nói là cái UPR về USA đó đúng hay sai nhỉ, toàn tranh luận chủ đề đâu đâu.

  Trả lờiXóa
 23. Tư tui thành thật xin lỗi vì đã trót trao đổi với người không thích trao đổi với mình. Từ đây Tư tui không bao giờ trao đổi với người có cái tên NGƯỜI ĐẤT THÉP ngoại trừ khi phải dẫn chứng để chứng minh cho một điều gì đó. Tuy nhiên, Tư tui là người đề nghị NGƯỜI ĐẤT THÉP nói chế độ hiện tại có nhiều điều tốt thì hãy nêu rõ ra để mọi người trao đổi trên tinh thần khách quan, NGƯỜI ĐẤT THÉP đồng ý và đang chờ ý kiến đồng ý của chủ Blog nhưng NGƯỜI ĐẤT THÉP lại cũng nói (nói đi nói lại tới 2 lần) không muốn tiếp tục trao đổi với Tư tui ! Có sự mâu thuẫn này, Tư tui nghĩ sự thật là NGƯỜI ĐẤT THÉP không tự tin khi phải tranh luận với Tư tui và Xích lô....nhưng khéo léo che đậy bằng cách tỏ vẻ như mình không muốn phí thì giờ. Kiểu dấu khiếm khuyết của bản thân này rất phổ biến ở các "đầy tớ nhân dân" hiện nay.

  Ý kiến của Tư tui đối với NGƯỜI ĐẤT THÉP tới đây là chấm dứt, từ đây trở đi NGƯỜI ĐẤT THÉP đừng xem ý kiến của Tư tui là trao đổi với NGƯỜI ĐẤT THÉP.

  Trả lờiXóa
 24. NGƯỜI ĐẤT THÉP@,
  Cảm ơn sự chia sẻ thành thật của ông.
  Có mấy ý nhỏ sau :
  * Tham gia chiếu trà của chủ nhà mời thì phải có tranh luận , nếu không đừng vô ích tốn tiền điện và tiền phí Internet hàng tháng. Tranh luận kể cả chửi nhau ( cá nhân tui thích nghe chửi nhưng không phải chửi là những từ như của mấy ông lề phải ( họ tự nhận ) thường văng ra đâu ) cũng là cái thú ở đời , ông ạ !
  * Một trang blog mở chỉ thực sự là chính nó khi có những cuộc " chủi nhau " vang trời !
  * Một sự việc xảy ra , ông có quyền khen, kẻ khác có quyền chê , nhưng sự chê bai không phải là sự nói xấu - ông nên phân biệt điều đó ! ( Đơn giản nhất là báo , đài thường vẫn chê bai giải bóng đá chuyên nghiệp của VN thực sự là ... giải phong trào - và nếu theo ý các ông thì suy rộng ra là sự nói xấu đảng à ?
  Chê bai nhóm công an điều tra vụ ông Chấn hổng lẽ là nói xấu chế độ ? Nếu vậy thì vừa qua hầu hết các báo đài đòng loạt nói xấu đảng cs à ?
  ...
  ...
  Nói chung , theo như ông TƯ TRỜI BIỂN nói ở trên thì " phe lề phải " hổng có chút bkie6e1n thức gì mà mở miệng ra là chửi ăng ẳng : cứt đái , máu,..... rồi lại đặt Nick không ngửi được ... ! Giỏi - hãy dùng kiến thức ( nếu có ) để " cãi nhau " chơi .... ?????

  Trả lờiXóa
 25. Có câu "nhân chi sơ bổn thiện", con người lúc mới sinh ra ai cũng như ai, tất cả đều tinh khôi thánh thiện như trang giấy trắng, sau đó tùy vào môi trường sống, vào sự giáo dục mà con người mới trở thành kẻ tốt, người xấu. Hiện tại ai cũng kêu ca đạo đức xã hội, đạo đức con người đang suy đồi và ngày càng suy đồi, chịu khó quan sát xung quanh cũng dễ dàng nhận thấy người xấu nhiều hơn người tốt. Và, đó chính là chứng cứ để chứng minh rằng môi trường sống và nền giáo dục sau 1975 là không tốt nên mới tạo ra nhiều con người xấu như vậy.

  Lại có câu "con cá sẩy là con cá bự", hàm ý cái gì không còn ở thực tế hoặc không còn kiểm tra được thì hay bị người trong cuộc nói quá lên, đó là dân gian, còn với những người CS thì khi cần tuyên truyền, họ sẵn sàng dựng lên những câu chuyện, những hình tượng cường điệu tới mức phi thực tế. Tư tui có nghe một số cựu tù Phú Quốc kể chuyện, nội dung có nhiều chuyện khác xa với sách vở tuyên truyền nhưng có lẻ chưa phải lúc nói rõ ở đây.

  Việt Nam là một nước còn nghèo nàn, lạc hậu, điệp khúc này mọi người đã nghe từ sau 30/4/1975 dài dài cho tới nay đã 38 năm đằng đẵng mà vẫn còn phải nghe và chưa biết tới khi nào cái điệp khúc đáng sợ đó mới kết thúc. Thời kỳ sau 1975 đất nước mới thoát khỏi chiến tranh thì điệp khúc đó chấp nhận được, nhưng tại thời điểm 2014 này, khi mà nợ công, nợ xấu của Việt Nam lên tới hàng triệu tỷ đồng, khi mà tham nhũng lên tới hàng triệu đô (bề nổi, Dương Chí Dũng ôm cả triệu đô đi lo lót chạy tội), khi mà những "đầy tớ nhân dân" làng nhàng bậc trung đã có thể mua 2 căn nhà trị giá bạc tỷ cho vợ 2, bồ nhí mà vẫn nhai lại cái điệp khúc đó thì không thể nào chấp nhận được nữa, sự thật hiện nay đất nước chúng ta nghèo là do tham nhũng hoành hoành dữ dội, cả nước phải nghèo nàn, lạc hậu cho một vài nhóm lợi ích giàu nứt khố đổ vách.

  Trở lại với vấn đề nhân quyền, Tư tui lập lại quan điểm của mình rằng nước nào cũng có vi phạm nhân quyền, nhưng ở các nước có nền dân chủ cao thì việc vi phạm nhân quyền diễn ra không nhiều, đặc biệt những việc vi phạm nhân quyền của Mỹ mà Entry này đề cập đều có mục đích vì quyền lợi quốc gia của họ. Điều này thì trong hoàn cảnh tương tự có lẻ bất kỳ quốc gia nào cũng phải vi phạm.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Trở lại với vấn đề nhân quyền, Tư tui lập lại quan điểm của mình rằng nước nào cũng có vi phạm nhân quyền, nhưng ở các nước có nền dân chủ cao thì việc vi phạm nhân quyền diễn ra không nhiều, đặc biệt những việc vi phạm nhân quyền của Mỹ mà Entry này đề cập đều có mục đích vì quyền lợi quốc gia của họ. Điều này thì trong hoàn cảnh tương tự có lẻ bất kỳ quốc gia nào cũng phải vi phạm." lại cái tiêu chuẩn kép của chú Sam đây. Chú Sam vi phạm điều gì dĩ nhiên là vì an ninh quốc gia rồi.Chứ chú Sam là number one (tất tần tật là number one). Cái lưỡi không xương nó vậy.

   Xóa
  2. Xét về quan điểm an ninh quốc gia thì:

   Mỹ là cường quốc nên họ lấy tiêu chí là chống khủng bố, là kẻ mạnh nên có thể xâm phạm chủ quyền, nhân quyền của nước khác. Điều này cũng bình thường.

   Việt Nam là nước đang phát triển, lấy tiêu chỉ ổn định chính trị xã hội và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là an ninh quốc gia. Vậy, chính quyền Việt Nam hạn chế một số tôn giáo gây bất ổn xã hội, muốn tiếp tay nước ngoài can thiệp công việc nội bộ, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam là hoàn toàn vì an ninh quốc gia. VD: vụ bất ổn ở Mỹ yên, 1 giáo xứ mà dám tuyên bố "thiết quân luật" vượt mặt tất cả các qui định pháp luật như kiểu 1 vùng tự trị. Giật dây, gây rối ở vùng biên giới quan trọng về an ninh (Dương Văn Mình + dòng Chúa Cứu thế) thì các biện pháp hạn chế của chính quyền Việt Nam là cần thiết vì an ninh quốc gia.

   Thế mới nói vụ UPR là cái vụ bung xung.

   Xóa
  3. Những chuyện nợ công, nợ xấu, Dương Chí Dũng... ở ngoài nghe báo đài nói nhàm cả tai, vào đây lại nghe TƯ lải nhải không biết bao nhiêu lần, ngán quá...

   Xóa
  4. Chính vì dân mình ngày càng có nhiều vị mũ mi che tai, ngán nghe những con số công nợ, nợ xấu... nên chúng mới ngày càng phình to, họ cố tình không hiểu con số kếch sù kia đồng nghĩa với qui mô tham nhũng, nói cho dễ hiểu thì đa số công nợ, nợ xấu là do tiền đã chảy vào túi quan tham nhưng dân đen phải trực tiếp gánh lấy hậu quả, bị đè ra mà thu tiền, nay điện tăng, mai nước tăng, kia tiền sử dụng đất tăng.....

   Nói nhàm cả tai thì mùi mẽ gì, nói mà như đàn khãy tai trâu, trơ trơ không khắc phục, năm sau nhiều hơn năm trước mới là đáng sợ.

   Xóa
 26. Đem cái bảng báo cáo nhân quyền của Mỹ vào năm 2006 với 2007 đem ra bình !uận và đánh giá báo cáo nhân quyền của người ta vào năm 2014 ,,,, đúng thằng điên cmnr ! :v

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Miu nguyen,

   "Hình như" báo cáo mà thường dân dịch tắt ra là báo cáo UPR MỚI NHẤT của Hoa kỳ, ngày báo cáo là 1/12/2010 thì phải. Miu nguyen chưa đọc à? ở phần đầu, bên tay trái đó.

   Kinh tế xã hội Hoa kỳ phát triển hơn Việt Nam cả mấy trăm năm thì nhân quyền lệch nhau 3 năm cũng ăn thua gì đâu. Mà ông thường dân cũng nói rồi, ông chỉ dịch sơ để mọi người tiện hiểu câu từ ở trong báo cáo UPR như thế nào thôi, từ đó thấy được "cái tát vào mặt chính quyền Việt Nam" nó buồn cười và cái việc nâng cao vụ UPR/ bảo vệ nhân quyền là 1 cái trò mèo.

   Nên đọc 1 tẹo trước khi chửi miu nguyen à.

   Xóa
  2. Bác nong dan 08:55 Ngày 11 tháng 02 năm 2014!
   Thôi, tha cho Miu Nguyen đê!
   Có thế thì mới được gọi là rận trụ chớ!
   Mới hưởng lương Việt Tân dc chớ!

   Xóa
 27. NGƯỜI ĐẤT THÉP :lúc 04:24 11 tháng 2, 2014

  Sáng nay, 11/2/2014, tất cả anh em cựu tù binh đang sinh sống tại Tp Hồ Chí Minh được mời dự họp tại Hội trường Thành ủy, 111, Bà Huyện Thanh Quan, Q3. Đây là cuộc họp mặt truyền thống và giao lưu "CỰU TÙ BINH TP. HỒ CHÍ MINH LÀM THEO LỜI BÁC", do Ban Liên lạc cựu tù binh tổ chức.
  Sau cuộc họp này tiếp cuộc Hội thảo "Tổ chức Đảng trong trại gam tù binh Mỹ ngụy" khu vực phía Nam sẽ họp tại Tp. Hồ Chí Minh, do Ban Liên lạc cựu tù binh và Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo TW, Tổng cục Chính trị QĐND VN phối họp tổ chức.
  Cuộc họp sáng nay, bạn nào quan tâm thì theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  Trả lờiXóa
 28. Cường Vĩnh Phúclúc 07:28 11 tháng 2, 2014

  Không cần theo dõi cũng đoán được nội dung cuộc họp, vẫn là ca ngợi Đảng, Bác trước tiên, kế tới là ca ngợi sự kiên trì, bất khuất, anh dũng của các cựu tù binh, tiếp theo là hướng sinh hoạt sắp tới và cuối cùng là thết đãi tiệc tùng. Họp hành triền miên thế này cũng là một trong những cách làm nghèo đất nước.

  Mong nhà bác người đất thép trong cuộc họp này hãy nêu vấn đề những cựu tù binh các bác đã chịu nhiều hy sinh, gian khổ cho đất nước, cho nhân dân, thế mà nay tại sao đất nước cứ mãi nghèo nàn, lạc hậu, nhân dân còn lắm người đói kém, trong khi cán bộ Đảng, Nhà nước các cấp thì ngày càng giàu sụ? Được thế thì những cuộc họp thế này mới có ích.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chắc phải có thêm một số đoạn đã được đưa vào những bài phát biểu mẫu, kiểu như:
   - "có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức";
   - "đã từng bước vượt qua";
   - "khắc phục vươn lên";
   - "vẫn còn một số mặt hạn chế"
   - ....

   Xóa
  2. Cảm ơn bác Người Đất thép đã thông tin!
   Cháu rất mong được đọc bài viết của bác về Cựu tù Côn Đảo.
   Những bài cũ ở blog cũ đã bị hack. Thật tiếc!

   Xóa
 29. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 09:20 11 tháng 2, 2014

  Bài nào cũng có thằng Tôi.
  Bốn tư trời biển, đủ hôi, cường rồ.
  Xích lô cũng dạng thằng tồ.
  Nhì nhằng tranh luận sừng cồ chứng minh.
  Người ta bình luận cái đinh.
  Hùa nhau bình xét sân đình có ai.
  Cái đúng thì bảo là sai.
  Cái sai bảo đúng lai rai cãi cùn.
  Đây là một lũ đầu lùn,
  Phát ngôn của "rận" mùi bùn đáy ao.
  Đây là tinh tú rận sao?
  Đây là đại diện tay cao vịêt tần?
  Như vậy: Dâm chủ toàn đần!
  Còn lâu lắm nữa lòng dân hướng vào.
  Dân thường còn nhổ bọt vào.
  Huống hồ chí sỹ anh hào bốn phương.
  Vài thằng bát nháo cầm cương.
  Tụ tập dăm đứa ẩm ương diễn trò.
  Yêu nước gì một lũ bò.
  Thương nòi gì lũ đĩ lo thèm tiền.
  Nực cười điên loạn vì tiền.

  Trả lờiXóa
 30. Thằng Tôi, Tư trời biển, cường vĩnh phúc, đu đủ, sinh viên, xích lô nghe này:(một lũ bò)
  Một lũ như đàn bò
  Thấy cờ đỏ là húc
  Đảng cho húc tự do
  Đỉnh cao trí tuệ là thế đó
  Hiểu chưa một lũ ngu bò.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xin lỗi:Một lũ như đàn bò
   Thấy cờ đỏ là húc
   Đảng cho húc tự do
   Đỉnh cao trí tuệ là thế đó
   Hiểu chưa một lũ ngu như bò.

   Xóa
  2. Hết Tố Z ("thầy" ngữ văn XYZ hay trước đây lấy nick là Thẳng ruột ngựa, người nhổ cây trong tự nhiên, đem về nhà trồng rồi đem khoe ầm ĩ, ra chiều thanh tao), rồi Tố Biên (Phường Điện Biên) đến Tố Cao (Học sinh Mẫu giáo vùng cao), giờ lại đến Tố Boong.

   Trang này nhiều nhà thơ thật đấy! Nền văn học cách mạng thật phát triển rực rỡ quá!

   Xóa
  3. Ông mà trả lời bọn sủa thơ này thì chúng bám dai hơn đỉa cho ông coi.

   Xóa
  4. Cứ để chúng vung thơ mua vui, cũng đỡ nhàm, ông ạ.

   Xóa
 31. Ngày xưa có chuyện cười dzui dư lày, có anh reo biển " Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI "
  ...
  ...
  Bây giờ thấy bảo lại có hội " CỰU TÙ BINH TP. HỒ CHÍ MINH LÀM THEO LỜI BÁC "
  Xem ra chuyện cá tươi trên không phải là chuyện cười mà là chuyện thật rồi !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thằng Xích lô là kẻ vô học, ba má là lũ chó nơn không ai dạy dỗ, toàng sủa bạy, sủa càng. Nhìn cái ảnh đại diện của hắn biết hắn thô bi vô học đến cỡ nào. các còm của hằn đều sặc mùi hôi thối của kẻ mấc dạy.

   Xóa
 32. Cường Vĩnh Phúclúc 12:05 11 tháng 2, 2014

  Bọn bưng bô thì sớm hay muộn cũng rơi mặt nạ nhễ, nay mẫu giáo vùng cao gì đấy đã gọi tất mọi người bằng thằng roài, nhẽ là chả phải mẫu giáo, chắc là một dư luận viên nào đó trá hình, phải là dư luận viên mới thay đổi như tắc kè, thoắt nhỏ nhẹ, ngọt ngào, ra điều cũng có ăn học nhưng thoắt lại chua ngoa, đanh đá, mất dạy. Nói người mà chẳng xem mình, bài nào cũng chỉ những thuong dan, cui bap, phường điện biên, mẫu giáo vùng cao, boong..... mà bài nào cũng tham gia thì đã sao ? Blog này có hạn chế người tham gia à ?

  Trả lờiXóa
 33. Gửi TƯ TRỜI BIỂN,
  Ông kết luận: “việc vi phạm nhân quyền của Mỹ mà Entry này đề cập đều có mục đích vì quyền lợi quốc gia của họ” ,
  Nhưng tôi thấy trong Entry của chủ trang còn có mục :
  “40. CERD tiếp tục quan ngại về nạn hãm hiếp và bạo lực tình dục đối với nhóm phụ nữ thuộc nhóm thiểu số đặc biệt là người Mỹ gốc Ấn, phụ nữ Alaska bản địa, nữ công nhân nhập cư, đặc biệt là công nhân nội địa…”
  Vì vậy cụm từ “đều có mục đích vì quyền lợi quốc gia” ông xem có nên sửa lại cho chuẩn?.

  Nhân tiện tôi gửi thêm thông tin (đã gửi cho Đu Đủ, nhưng anh bạn này trả lời cũng như không, đánh trống lảng, buồn quá) để ông bổ sung kiến thức:
  “Ngày 4/5/1970, sau khi Tổng thống Nixon ra lệnh tiến quân sang Campuchia, mở rộng cuộc chiến, hàng trăm sinh viên Đại học Kent State (bang Ohio, Mỹ) đã bãi khóa, tụ họp để phản đối. Vệ binh quốc gia của bang Ohio được điều động đến, và trong sự căng thẳng ghê gớm, các binh sĩ này đã bắn 61 phát vào đám đông sinh viên. 4 sinh viên chết, 9 người khác bị thương.”
  http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nhin-lai-phong-trao-chong-chien-tranh-Viet-Nam-tai-My-Tu-Lau-Nam-Goc-den-Dai-hoc-Kent-State/45113878/157/
  http://en.wikipedia.org/wiki/Kent_State_shootings

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lời khuyên chân thành cho bác Trần Huỳnh nhé, nếu bác muốn đu đủ và bạn của đu đủ trả lời đúng chủ đề thì đừng bao giờ bác gửi đường link có DẪN CHỨNG. Khi bác gửi dẫn chứng, như thường lệ, đu đủ và các bạn sẽ chuyển chủ đề.

   Xóa
  2. Dù là nghi can khủng bố cũng được đối xử dã man như vậy. Đúng là chỉ có cầm thú mới đối xử với con người như vậy. Trái với luật pháp quốc tế. Dân chủ và quyền con người ở đất nước tư xưng dân chủ là vậy? Vậy mà có những kẻ ở VN ủng hộ đấy.

   Xóa
  3. Chả hiểu các ông định nói gì. Tôi rõ ràng gọi bọn Mỹ là sài lang rồi, các ông còn chưa thỏa hay sao?

   Còn ông Nặc, nghi can khủng bố bị tra tấn đúng là độc ác, là cầm thú rồi, tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Thế các vụ sau 1 đêm ở đồn công an cách mạng, sáng hôm sau được trả xác về nhà thì là cái giống gì? Là chiến sỹ, là những người anh hùng, là vân vân các từ cao sang à?

   Khủng bố nếu lọt lưới, có thể gây ra cái chết cho nhiều người, phá hoại rất nhiều tài sản. Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm chắc là tội ác chống lại nhân loại nên mới phải đập chết tươi chỉ sau 1 đêm, ông nhỉ!

   Còn ông cui bap, nong dan, thuong dan sinh hoạt cùng 1 chi bộ (ẳng, sủa, c*, ..ít) thì tôi không cần bận tâm. Vì các ông quá ngây ngô, đần độn, và AQ.

   Xóa
  4. Tư tui đã trình bày rõ quan điểm của mình lúc 8:50 ngày 10/02/2014 là "Mỹ đa số vi phạm nhân quyền vì quyền lợi của cả quốc gia của họ" nhưng khi lập lại quan điểm Tư tui đã gỏ thiếu 2 chữ đa số, cám ơn Trần Huỳnh đã phát hiện và góp ý.

   Kiến thức mà Trần Huỳnh định cho Tư tui bổ sung nói thiệt là Tư tui biết từ lâu. Nay Trần Huỳnh đã nhắc thì Tư tui nói luôn, cái sự vi phạm nhân quyền đó ở 1 nước "tư bản đầu sỏ" không là cái đinh gì so với sự kiện Thiên An Môn (ngoài bắn giết hàng loạt còn cho xe tăng nghiền nát sinh viên biểu tình, con số không thống nhất ở các nguồn nhưng lên tới hàng ngàn) diễn ra ở Trung cộng, quốc gia số 1 của CNXH hiện nay trên thế giới. Việt Nam chưa xảy ra những cuộc biểu tình như vậy nên chưa biết giả sử có xảy ra thì Đảng có noi gương Đảng đàn anh trong cách giải quyết hay không.

   http://mariecurie.biz/p/threads/8987/

   Xóa
  5. Tư tui đã trả lời Trần Huỳnh nhưng đã bị xóa, thôi chịu khó viết lại vậy.
   Quan điểm của Tư tui nói rõ lúc 08:50 ngày 10/02/2014 là "Mỹ đa số vi phạm nhân quyền vì quyền lợi của cả quốc gia của họ" nhưng khi lập lại Tư tui đã gỏ thiếu 2 chứ đa số, cám ơn Trần Huỳnh đã phát hiện và góp ý cho sơ suất này.

   Nội dung kiến thức mà Trần Huỳnh muốn Tư tui bổ sung thì nói thiệt Tư tui đã biết từ lâu. Nhân đây cũng trao đổi luôn, việc vi phạm nhân quyền đó của Mỹ không là cái đinh gì so với vụ Thiên An Môn năm 1989 của Trung cộng.

   Xóa
 34. Nguyễn Văn Dũnglúc 15:58 11 tháng 2, 2014

  Này anh thưong dan

  "còn những chủ đề lịch sử có bằng chứng rõ ràng thì suy luận láo sẽ bị tòe alo ngay."
  Mạnh ảo, anh hùng nhỉ?
  Anh không hiểu tham chiến là gì, về tự giở từ điển tra, tôi không rảnh.
  Vậy tôi hỏi anh khoảng 400 nghìn lính tham chiến tại VN của Trung quốc .Có hay không, thế thôi.
  Thằng ăn cắp 100 nghìn với thằng ăn cắp 1 triệu thì cũng là thằng ăn cắp. Hay có cách gọi khác?

  Còn ông lôi sang chuyện liệt sỹ gì đấy là chuyện của anh.
  Nếu thích, anh tự chứng minh, không ai cấm.

  Còn đây nữa: " Với các vị mà độc lập chủ quyền của Việt Nam không có giá trị gì, vô ơn gọi liệt sỹ hi sinh vì đất Việt là kẻ giết người thì tên gọi xứng đáng của các vị là "lũ chó dại"."
  Ở đây là anh đang nói chuyện với tôi, vậy xin anh đàng hoàng tìm chỗ nào, tôi gọi liệt sỹ hi sinh vì đất Việt là kẻ giết người . Nếu không tìm được thì bản chất của anh, tôi nêu ở trên là đúng, oan gì.
  Tôi nhớ câu Bác Hồ nói đại loại là có độc lập, mà dân không có tự do thì...phù hợp trả lời đoạn trích của anh đấy.
  Chúng tôi ĐÒI tự do, anh hiểu chửa?
  Chính quyền hiện nay có thể quản lý kinh tế kém, hoan nghênh các vị chỉ ra yếu kém và giải pháp khắc phục hay giới thiệu các minh chủ sáng giá giúp thay đổi tình hình tốt hơn. Thay cái cũ phải bằng cái mới tốt hơn, hay hơn chứ ai lại cứ phá cái cũ đi mà chẳng biết cái mới như thế nào.
  Cái này hình như tôi đã trả lời anh rồi nhỉ? Ở thớt cũ ấy, Nhưng chủ nhà sợ nhạy cảm nên xóa rồi.
  cái trò hề Đảng cử, dân bầu chính là nguyên nhân chính gây ra thảm trạng xã hội VN hiện nay.
  Anh thấy không, một thằng giết cán bộ của Đảng lại được toàn dân mạng tung hô là sao? Lòng Dân chính là chỗ đó đó.
  Hãy tin vào Nhân dân, hay các ông nghĩ không có Đảng, Nhân dân dốt nát không tự tìm được hiền tài?
  Hay là Đảng cho Bác Hồ vào lăng cho mọi người chiêm ngưỡng thì được, còn lời Bác thì Đảng đem chùi...:
  “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong "
  Hãy để cho người dân được mở mồm như Bác Hồ kêu gọi, đừng âm thầm xóa comment, chị Hương xóa comment của tôi, để lại comment của anh thuong dan trong STT cũ thì làm sao tranh luận được?

  Trả lờiXóa
 35. Nguyễn Văn Dũnglúc 16:12 11 tháng 2, 2014

  Nếu chủ nhà vẫn chơi trò xóa comment, xong lại vu vạ, dũng này sẽ kêu gọi các bác Đu đủ, Sinh viên, Xích lô, trahamlai, Tư trời biển, xe ôm, TÔI, nôngdân...sang trang khác (mõ làng ) chẳng hạn.
  Chúng ta vì đất nước Việt này mà nên tiếng, làm cho trang nhà đông vui hơn, thu lợi (quảng cáo) tốt hơn, đúng mục đích lôi kéo và tẩy não của Đảng hơn, dễ kiểm soát hơn.Nhưng chúng ta bị đối xử như thế nào thì các bác biết rồi đấy!
  Các bác cho ý kiến ở dưới nhé.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  2. @ Dũng
   TÔI đồng ý nếu chủ nhà xóa không có lý do.

   Chữ ký: Mong lắm cuộc bầu cử tự do mà Nhân dân có quyền TỰ CHỌN, mà chả cần đảng CỬ để dân BẦU ép buộc, tìm hiền tài cho đất nước.

   Xóa
  3. Nếu các bác đi, tôi đi cùng cho vui.

   Xóa
  4. Ông TÔI vừa trả lời anh Dũng ở đây xong mà đã bị xóa ngay là sao ta?
   ông ý chỉ nói đồng ý đi thôi mà?
   Nếu cần chúng tôi ở lại thì nên lịch sự.

   Xóa
  5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  7. "Cô chủ" chưa thấy có ý kiến mà các Nặc (nô) đã xôn xao nhỉ.

   Xóa
  8. TÔI cũng đi nếu chủ nhà không bỏ thói xóa mà không có lý do.

   Chữ ký: Mong lắm cuộc bầu cử tự do mà Nhân dân có quyền TỰ CHỌN, mà chả cần đảng CỬ để dân BẦU ép buộc, tìm hiền tài cho đất nước.

   Xóa
  9. Nhất trí với bác !
   Có điều, người chửi bậy thường là " Nặc danh " .... khổ, đến cái ten cũng không có thì chấp làm gì.
   Chủ nhà nên tuân thủ chính nội quy mình đề ra , vậy là ổn !
   Chốn này không phải báo nhân dân !

   Xóa
  10. Nguyễn Văn Dũng16:12 Ngày 11 tháng 02 năm 2014

   Nếu chủ nhà vẫn chơi trò xóa comment, xong lại vu vạ, dũng này sẽ kêu gọi các bác Đu đủ, Sinh viên, Xích lô, trahamlai, Tư trời biển, xe ôm, TÔI, nôngdân...sang trang khác (mõ làng ) chẳng hạn.
   Chúng ta vì đất nước Việt này mà nên tiếng, làm cho trang nhà đông vui hơn, thu lợi (quảng cáo) tốt hơn, đúng mục đích lôi kéo và tẩy não của Đảng hơn, dễ kiểm soát hơn.Nhưng chúng ta bị đối xử như thế nào thì các bác biết rồi đấy!
   ======
   Hài hước quá mấy ông rận ơi!
   Các vị đã thấy các cô chủ nhà "THU LỢI QUẢNG CÁO" bao giờ chưa?

   Tôi mong các ông già thì chết quách đi cho môi trường internet trong lành. Lượn đi cho nước nó trong!

   Xóa
  11. Chắc anh Dũng nhắc khéo khoảng tiền mà các bác bên phản đối Đảng hay gọi là DLV gì đó.
   Em nghĩ anh Dũng nhầm rồi, chị Hương và toàn ban biên tập vì yêu nước mà làm thôi.Chị Hương nhỉ?

   Em cũng bị chi Hương xóa mà chẳng biết lý do gì. Vì anh Thông Kiến và chị Thái Minh Hằng hỏi. Nay về xem lại chỉ thấy Chị Thái Minh Hằng la : Ối em ơi!...mà chả thấy thằng em SV đâu cả. Người đọc họ không biết nên hiểu kiểu , đúng là SV ngu nên chạy mất rồi. Hic!

   Nếu các bác đi, cháu cũng xin theo.

   Xóa
 36. NGƯỜI ĐẤT THÉP :lúc 16:34 11 tháng 2, 2014

  Đây là cuộc họp cựu tù binh kỷ niệm 40 năm chiến thắng trở về ( 1973-2013 ), nhưng để sang năm mới 2014 mới họp. Không như bạn Cường Vĩnh Phúc đoán mò đâu, những người cựu tù chúng tôi luôn biết cách sống đúng đắn. Đây là dịp chúng tôi gặp gỡ thăm hỏi nhau, ôn kỹ niệm xưa, biểu dương những người làm công tác xã hội giỏi... Tất nhiên Thành ủy quan tâm chăm sóc chúng tôi về tinh thần, vật chất, nhưng không làm hao tốn tiền bạc quá đáng đâu. Các bạn cứ đoán mò, lên án theo lối cảm tính là sai lầm. Chuyện "ăn nhậu" là ở người khác, họ không có đủ tư cách là một con người cho chúng tôi kính trọng.
  Một người bạn tù, sinh năm 1938, quê quán Đông Hưng, Thái Bình. Tốt nghiệp Khoa Văn Sử Địa, ĐHSP HN, năm 1962. Giáo viên trường PT cấp 3, Thái Phiên, Hải Phòng. Vào chiến trường miền Nam ( đi B ) tháng 9/1965.Bị bắt tháng 9/1969 ở Bến Tre. Địch giam giữ ở Trại giam tù binh Phú Quốc. Trao trả tại Thạch Hãn tháng 3/1973, chung với tôi. Sau giải phóng anh là cán bộ Giáo dục TP Hồ Chí Minh. Ông bạn này có khiếu văn thơ. Trong tù làm nhiều bài thơ rất khá. Khi về ở Sầm Sơn, Nhà Xuất bản Giải phóng gặp chúng tôi sưu tập những bài thơ, bài hát sáng tác trong tù, anh góp nhiều bài nhất. Hiện nay anh vẫn làm thơ đều và còn viết được một bài vọng cổ đầu tiên khá hay.
  Xin chép hai bài thơ do anh ấy viết để các bạn đọc chơi :

  1. THỎA ƯỚC AO
  Danh hiệu anh hùng Tổ quốc trao
  Vui mà nước mắt cứ tuôn trào !
  Tám mươi năm ấy bao anh dũng
  Bốn chục năm qua (1) mấy tự hào.
  Thuốc thử thời gian ngời thép ngọc
  Cán cân công lý sáng trăng sao.
  Váng thau qua lử không lầm lẫn
  Bốn vạn tù binh thỏa ước ao.
  22/12/2012

  TRAN NGUYEN PHO

  * Ngày 27/4/2912, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký quyết định tặng danh hiệu " Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" cho tập thể chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, giam giữ ở trại giam tù binh Phú Quốc.
  (1). Từ năm 1973 đến 2012, năm được Chủ tịch nước tặng huân chương..

  2. ...ĐÃ GIÀ Ư ?
  Tám mươi tuổi mụ, đã già ư ?
  Rằng : trẻ cũng vâng, lão cũng ừ !
  Bên bục, bảng đen, lời huấn đạo
  Trên bàn, bút đỏ, chép thi thư.
  Chân chồn đứng vững không giao động
  Gối mỏi đi buông chẳng lắc lư.
  Đã chọn hướng rồi bương tới đích
  Thẹn cùng con cháu nếu trù trừ.
  17/01/2014
  TRAN NGUYEN PHO

  Trả lờiXóa
 37. NGƯỜI ĐẤT THÉP :lúc 16:49 11 tháng 2, 2014

  Tiện đây tôi viết thêm mấy lời :
  Tôi năm nay đã 74 tuổi đời, sức khỏe không được tốt vì hậu quả bị đánh đập nhiều lần trong tù. Mắt đã mổ cả hai con hơn ba năm nay. Năm 2013, do sử dụng vi tính, xem Internet trên TV nhiều nên mắt thường mệt mõi, thị lực giảm nhiều, nên nhiều chỗ không kiểm soát được chỗ sai vì không thấy, ( chữ quá nhỏ và mờ ).
  Chính vì vậy, tôi bắt buộc phải hạn chế làm việc nhiều trên máy tình. Đã thế thì không có điều kiện gõ ý kiến mình bàn cãi trên mạng được. Tôi nói "phí thời gian" cũng có nghĩa là phí sức, mà người già như tôi phải biết " tiết kiệm, giữ gìn" sức khỏe.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cường Vĩnh Phúclúc 18:24 11 tháng 2, 2014

   Nhà bác người đất thép nếu già cả rồi thì nên nghĩ ngơi, còn lên đây vào hùa với các dư luận viên làm gì để phải nhọc công kể khổ nào là già cả, nào là mắt kém, nào là cần gìn giữ sức khỏe...?!! Nói khí không phải, nhõn bác nói bác già, nhõn bác bảo mắt bác kém chứ đã có ai biết mày ngang mũi dọc bác thế nào, ngộ nhỡ bác vưỡn đang cường tráng, khỏe như vâm nhưng cố tình rào đón thế để có cái vin vào những lúc nhỡ bị sai thì sao?

   Nhà iem chả biết là bác viết lại hay copy nguyên văn những bài thơ của bác TRAN NGUYEN PHO ? Nếu mà copy nguyên văn thì "cụ" TRAN NGUYEN PHO từng tốt nghiệp khoa Văn - Sử - Địa ĐHSP Hà Nội năm 1962 có khi xài bằng giả hoặc "nổ" chứ ai tốt nghiệp khoa Văn lại viết sai chính tả kinh thế. Nhà iem xin góp ý chỉnh lại thế này cho đúng chính tả và vần điệu hơn ạ :

   Chân chồn đứng vững khi giao hợp
   Gối mỏi đi "phò" chẳng lắc lư.
   Đã chọn hướng thì vươn tới đích
   Thẹn cùng con cháu nếu ngất ngư.

   Xóa
  2. Thằng Tôi, Tư trời biển, cường vĩnh phúc, đu đủ, sinh viên, xích lô nghe này:(một lũ bò)
   Một lũ như đàn bò
   Thấy cờ đỏ là húc
   Đảng cho húc tự do
   Đỉnh cao trí tuệ là thế đó
   Hiểu chưa một lũ ngu như bò.

   Xóa
  3. Tôi thấy chủ nhà vừa xóa 1 loạt ý kiến chửi bới thô tục.
   (Mà Tôi cũng đồng ý với ông Trần Văn Thắng Hà Nội, rằng rất có thể ông Đu đủ giả ra mấy nick "Nặc danh" chửi ông Đu đủ với lời lẽ rất vô văn hóa. Mục đích để ông Đu đủ lu loa: Dư luận viên của Đảng chửi bậy!)

   Tuy nhiên chủ nhà còn bỏ sót ý kiến này:
   =====
   Cường Vĩnh Phúc18:24 Ngày 11 tháng 02 năm 2014

   Nhà bác người đất thép nếu già cả rồi thì nên nghĩ ngơi, còn lên đây vào hùa với các dư luận viên làm gì để phải nhọc công kể khổ nào là già cả, nào là mắt kém, nào là cần gìn giữ sức khỏe...?!! Nói khí không phải, nhõn bác nói bác già, nhõn bác bảo mắt bác kém chứ đã có ai biết mày ngang mũi dọc bác thế nào, ngộ nhỡ bác vưỡn đang cường tráng, khỏe như vâm nhưng cố tình rào đón thế để có cái vin vào những lúc nhỡ bị sai thì sao?

   Nhà iem chả biết là bác viết lại hay copy nguyên văn những bài thơ của bác TRAN NGUYEN PHO ? Nếu mà copy nguyên văn thì "cụ" TRAN NGUYEN PHO từng tốt nghiệp khoa Văn - Sử - Địa ĐHSP Hà Nội năm 1962 có khi xài bằng giả hoặc "nổ" chứ ai tốt nghiệp khoa Văn lại viết sai chính tả kinh thế. Nhà iem xin góp ý chỉnh lại thế này cho đúng chính tả và vần điệu hơn ạ :

   Chân chồn đứng vững khi giao hợp
   Gối mỏi đi "phò" chẳng lắc lư.
   Đã chọn hướng thì vươn tới đích
   Thẹn cùng con cháu nếu ngất ngư.
   ====

   Đây là ý kiến rất bậy bạ. Tôi xin chép vào đây kẻo lát nữa chủ nhà xóa thì cũng để mọi người biết lý do vì sao xóa!

   Xóa
  4. Ông Sát tích cực đấu tố, thật đáng biểu dương!

   Xóa
 38. Phường Điện Biênlúc 17:41 11 tháng 2, 2014

  CHÚC MỪNG NĂM MỚI CÁC CỰU TÙ PHÚ QUỐC.

  Chúc mừng các cụ tuổi tám mươi.
  Vào tù ra tội vẫn vui tươi.
  Xác định lập trường đi theo Đảng.
  Chồn chân vẫn vững miệng vẫn cười.

  Chúc mừng các cụ tuổi tám mươi.
  Gian nan, máu lửa: Đúng vàng mười.
  Anh hùng đâu dễ trao tất cả.
  Tự hào, hạnh phúc sứng đáng cười.

  Người tù Phú Quốc nơi xa xôi.
  Người còn, khỏe nhé lộc đơm chồi.
  Cháu con tiếp bước con đường ấy.
  Vững bền sắt son tấm gương đời.

  Trả lờiXóa
 39. Phù! Cả nhóm Biên tập Google.tienlang du xuân từ chiều qua, nay mới về!
  Chỉ lo các bác xả rác!
  Lướt qua, thấy có ng khiếu nại xóa còm bạn đọc Nguyễn Văn Dũng, lạ quá ta!
  Tôi chỉ mới xóa 1 ý kiến của Ngàn Thương. Chuyện này chị chủ nhà đã tuyên bố từ trước vì dễ gây nhầm lẫn với nick Ngân Thương.
  Chúng tôi chưa kịp đọc kỹ nội dung các ý kiến từ chiều qua tới giờ.
  Tối nay sẽ đọc.
  Cảm ơn các bác ghé chơi!

  Trả lờiXóa
 40. NGƯỜI ĐẤT THÉP :lúc 19:09 11 tháng 2, 2014

  Rất cám ơn bạn Phường Điện Biên đã có bài thơ chúc mừng năm mới các cựu tù Phú Quốc rất hay. Xin chép tiếp ba bài thơ của người bạn tù nói trên gửi tặng bạn và các bạn hữu khác, đọc chơi. Trước hết xin ghi lại hai câu đối treo hai bên sân khấu Hội trường sáng nay :
  TRONG TÙ NGỜI CHÍ HIẾU
  NGOÀI ĐỜI SÁNG TÂM TRUNG

  Bài thơ 1
  NGƯỜI TÙ CÁCH MẠNG
  LÀM THEO LỜI BÁC

  NGƯỜI đã vì dân mà đấu tranh
  TÙ lao đế quốc sống mong manh !
  CÁCH rời chậu cá : mơ giờ thỏa
  Mạng thoát lồng chim : mộng đã thành.
  LÀM một quả thơm vườn trái ngọt
  THEO ngàn đước cứng biển rừng xanh
  Lời thơ " Nhật ký trong tù" đó
  BÁC dạy ta " nhân, trí, dũng"...hành !
  Tháng 11/2008.
  TRAN NGUYEN PHO

  Bài 2

  CHIẾN THẮNG TRỞ VỀ

  Phấn khởi khi về với cách mạng, nhân dân;
  Sung sướng lúc gặp lại người thân, làng xã.
  Được xây chính quyền, được cầm súng : đất nước đỏ cờ;
  Lại dựng công trình, lại đi cày : ruộng đồng xanh lá.
  Ba cá nhân và trại giam được truy tặng, phong anh hùng
  Một vinh dự mà Tổ quốc trao cho thủy chung, thép đá.
  Công cứu mạng của Đảng, Bác hơn biển rộng, núi cao;
  Ơn tái sinh này tù binh nguyện công đền, ơn tạ.
  27/01/2013.
  TRAN NGUYEN PHO

  Bài 3

  DÂN THƯƠNG , ĐẢNG QUÝ

  Đôi vần chúc thọ bậc lao lung
  Chín chục Mùa Xuân đẹp bách tùng.
  Đế quốc khảo tra : lòng bất khuất
  Tay sai đày ải : dạ kiên trung.
  Dân thương : chữ Hiếu tròn tình nghĩa
  Đảng quý : câu Trung vẹn thủy chung.
  Tóc bạc, tim hồng, xanh trí lực
  Gương trong : con cháu bước theo cùng.
  TRAN NGUYEN PHO
  * Bài thơ được đọc trong buổi lễ chúc thọ các Cụ cựu tù binh do Thành ủy TP HCM tổ chức ngày 27.01.2002.


  ..

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phường Điện Biênlúc 19:48 11 tháng 2, 2014

   Phường rằng rất đẹp: Thơ, người.
   Kiên trung, bất khuất trọn đời nước non.
   Dân thương, Đảng quý gì hơn.
   Thủy chung, tình nghĩa cháu con thảo hiền.

   Cảm ơn rất nhiều!

   Xóa
 41. Bác ĐẤT THÉP ơi,
  Cường Vĩnh Phúc, Tư trời Biển, Đu Đủ là một người đó Bác ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  2. Cường Vĩnh Phúclúc 20:41 11 tháng 2, 2014

   thế nhà iem bảo phường điện biên, mẫu giáo vùng cao, cui bap, thuong dan là 1 cũng được nhá? Quên, XYZ tiên sinh với cách mạng lão thành NGƯỜI ĐẤT THÉP cũng là 1 luôn được không các bác ?ka ka, phản biện không lại thì quay ra tăm tia chuyện là 1 là 2 là thế nào đây?

   Xóa
 42. Chúng tôi vừa sang fb để kiểm đọc một số ý kiến.
  Khi trở lại đây đã thấy mấy ý kiến của các bác Nặc danh chửi bới bác Đu đủ!
  Chúng tôi đã xóa.
  Nhắc chung các bác hãy tôn trọng không gian văn hóa trong thảo luận nhé!
  Cảm ơn các bạn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Muốn nhà sạch sẽ phải xóa hết các còm của những thằng tạo ra nguồn rác - Điều đó Cô chủ thừa hiểu

   Xóa
  2. Nặc danh20:17 Ngày 11 tháng 02 năm 2014@,
   Hố hố hố ...... mới thấy !

   Xóa
 43. NGƯỜI ĐẤT THÉP :lúc 19:57 11 tháng 2, 2014

  Cám ơn CHIM ÉN.
  Mình cũng nghĩ vậy, vì văn phong, cách diễn đạt của họ giống nhau...Phong cách, lời văn của TTB, CVP< XL rất giống nhau. Mình chỉ nói để người đọc thông cảm vì comment của mình gõ thường bị lỗi do mắt yếu, không phát hiện được. Nhưng tay CVP lại chửi khéo mình "kể khổ", còn nói bậy, xuyên tạc thơ của bạn mình nữa. Đầu óc họ như vậy nên lúc nào họ cũng lẽo lự, nói lộng ngôn... Vậy nên có bạn phong cho họ những cài tên rất ấn tượng, rất phải.
  Mình không nói chuyện với họ nữa. Khi mà không thích thì có hứng thú đâu mà gõ bàn phím cho mệt mắt, mệt người,,để thì giờ làm việc khác, nghỉ ngơi tốt hơn., .
  .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cường Vĩnh Phúclúc 20:37 11 tháng 2, 2014

   Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 44. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 20:12 11 tháng 2, 2014

  Khi hỏi dâm chủ: Dân chủ, dân quyền là gì?
  Dâm chủ trả lời: Dài lắm, nói tóm lại là giống bên Mỹ.
  Và đây là bên Mỹ:
  "Nữ giới vẫn chỉ được trả khoảng 77 phần trăm tiền công so với nam giới. Hoa Kỳ là một trong số vài quốc gia không bảo đảm cho phụ nữ được hưởng lương khi nghỉ đẻ, và số lượng các khiếu kiện về phân biệt đối xử với người mang thai đang gia tăng đột biến. Vẫn chưa có nhiều đại diện phụ nữ trong bộ máy chính phủ ở các cấp, ngay cả ở Quốc hội, nơi phụ nữ chỉ chiếm hơn 17 phần trăm thành viên"

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Một thẳng thiểu năng mọi mặt mới đòi phụ nữ phải có và có nhiều % gì đó !
   hãy xem các nước trong khối Ả rập - họ giàu nhất thế gới nhưng họ không cần phải có phụ nữ chiếm X % trong bất cứ chỗ nào !

   Xóa
  2. Phụ nữ ở VN được đối xử tốt quá!

   Xóa
 45. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 46. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 20:39 11 tháng 2, 2014

  Và đây nữa nè; (còn nhiều)
  "Tính đến tháng 6 năm 2009, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục giữ kỷ lục về số lượng tù nhân (2,297,400 người – đã giảm 0,5 phần trăm so với tháng 12 năm 2008) và tỷ lệ tù nhân trên tổng số dân (748 tù nhân trên 100,000 dân) cao nhất thế giới. Ủy ban Quốc gia Thanh toán nạn Hãm hiếp trong tù đã đệ trình các kiến nghị để xóa bỏ nạn hãm hiếp trong tù tới Bộ Tư pháp được 17 tháng, đến nay Bộ trưởng Eric Holder vẫn chưa ban hành các quy định chính thức để chuẩn hóa. Trong khi đó, nạn tấn công tình dục vẫn phổ biến trong các nhà tù Hoa Kỳ. Theo báo cáo tháng 8 năm 2010 của Sở Thống kê Tư pháp, 88,500 phạm nhân trong các nhà tù và trại giam đã từng là nạn nhân của một hay nhiều dạng tấn công tình dục, chỉ tính trong thời gian từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 12 năm 2009. Theo kết quả một khảo sát bắt buộc theo quy định của Ủy ban Quốc gia Thanh toán nạn Hãm hiếp và được Sở Thống kê Tư pháp phân tích, ước tính khoảng 12 phần trăm thanh niên trong các trại giam dành cho vị thành niên trả lời là đã từng bị lạm dụng tình dục."

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cường Vĩnh Phúclúc 20:47 11 tháng 2, 2014

   Ừ nhỉ, không như Việt Nam ta tình yêu dành cho phụ nữ thật tràn trề, tới mức nữ tử tù bị biệt giam trong xà lim mà vẫn được mang thai để tự nhiên được giảm từ tử hình xuống chung thân, gần đây có nữ phạm nhân Huyền Như ngoạm cả đôi ngàn tỉ mà chỉ chung thân, chịu khó ngồi tù "cha" chừng hơn 10 năm lại ra tung tăng với đời giàu sang cực.

   Xóa
 47. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 21:26 11 tháng 2, 2014

  Và đây nữa nè; (còn nhiều)
  "Công nhân Hoa Kỳ tiếp tục phải đối mặt với những trở ngại nghiêm trọng trong việc thành lập và tham gia hoạt động công đoàn, còn Chính phủ Hoa Kỳ hiện không đáp ứng được nghĩa vụ quốc tế đảm bảo cho công nhân thực thi các quyền nói trên. Tổ chức Theo dõiNhân quyền ủng hộ Điều luật Tự do Lựa chọn cho Người Làm công, một đề xuất lập pháp khiêm tốn nhằm giảm bớt những trở ngại nói trên, nhưng một Thượng nghị sỹ đe dọa sẽ dùng biện pháp câu giờ (filibuster) khiến Dự thảo không được đưa ra nghị sự suốt hai năm qua. Báo cáo tháng Chín 2010 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, tựa đề Một vụ kỳ lạ, tập trung vào những vi phạm đối với quyền lập hội và thương lượng của công nhân Hoa Kỳ làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại châu Âu đang hoạt động tại Hoa Kỳ. Các công ty châu Âu, từng tuyên bố tuân thủ những tiêu chuẩn cơ bản về Luật Tổ chức Lao động Quốc tế và các điều luật về nhân quyền khác, thường xuyên vi phạm những quy tắc này khi hoạt động trên đất Mỹ, nơi mà điều luật lao động thiếu những đảm bảo đủ tiêu chuẩn trong các lĩnh vực cốt yếu."

  Trả lờiXóa
 48. Trần văn Thắng Hà Nộilúc 21:34 11 tháng 2, 2014

  Tôi ngờ rằng ông Nặc danh20:12 Ngày 11 tháng 02 năm 2014 là Đu đủ giả danh. Ông giả danh chửi nhau để gây phản cảm cho trang Google.tienlang, mọi ng xa lánh trang này. Vậy là ông thành công!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi có bị thần kinh đâu mà lại đi tạo tên giả để tự chửi hay tự khen mình, ông Thắng!

   Xóa
 49. Rất hay, đề nghị bác nào biết tình trạng nhân quyền, rồi khuyến nghị nhân quyền của LHQ với các nước khác trên TG hãy nêu ra để so sánh với nhân quyền và khuyến nghị nhân quyền của LHQ với VN, cứ nêu ra minh bạch thì bọn tà đạo lếu láo sẽ tịt ngòi...

  Trả lờiXóa
 50. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 22:53 11 tháng 2, 2014

  Và đây nữa nè; (còn nhiều)
  "Năm 2004, Tổ chức nhân quyền quốc tế (Human Rights Watch) đã công bố báo cáo chỉ trích Hoa Kỳ trong việc vi phạm quyền con người ở Ápghanistan, nhất là ngược đãi tù nhân, sử dụng vũ lực quá độ. Báo cáo cũng cho biết: theo các tù nhân đã được thả tự do thì họ đã bị đánh đập nhiều lần, dội nước lạnh, quỳ gối với những tư thế đau đớn trong một thời gian dài.
  Năm 2006, Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc đã từng công bố bản báo cáo lên án Mỹ vi phạm Công ước quốc tế về nhân quyền. Nhà tù Mỹ đã ngược đãi tù nhân, bị đánh đập, ta tấn, bơm thức ăn qua đường mũi với những tù nhân tuyệt thực, lột hết quần áo rồi đẩy họ vào những nơi thật lạnh hoặc xua chó dữ hăm dọa.
  Tờ báo Washington Post cho biết FBI đã dùng quy chế phòng chống khủng bố không có thật để yêu cầu các công ty viễn thông liên tục cung cấp các thông tin trái phép với trên 2000 cuộc điện đàm từ năm 2002 đến 2006, dưới thời Tổng thống Mỹ Geogre W.Bush.
  Báo cáo nhân quyền Mỹ của Trung Quốc (năm 2009): Theo dõi công dân; tội phạm và bạo lực tràn lan; lạm dụng quyền lực của cảnh sát nhất là trong nhà tù; quyền của công dân Mỹ không được đảm bảo, phụ nữ và trẻ em là nạn nhân thường xuyên của tình trạng bạo lực; chà đạp lên chủ quyền và nhân quyền của các nước…"

  Trả lờiXóa
 51. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 22:57 11 tháng 2, 2014

  Và đây nữa nè; (còn nhiều)
  Trong khi Mỹ đi tố một số nước khác vi phạm nhân quyền thì cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter tố giác chính quyền Tổng thống Barack Obama cho phép tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay không người lái để giết khủng bố là hành động vi phạm nhân quyền.

  Trong một bài báo được đăng trên tờ New York Times ngày 25.6, ông viết: chính phủ Mỹ hiện nay rõ ràng vi phạm 10 trong số 30 điều trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền - được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào năm 1948 tại Pháp
  Trong khi Mỹ đi tố một số nước khác vi phạm nhân quyền thì cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter tố giác chính quyền Tổng thống Barack Obama cho phép tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay không người lái để giết khủng bố là hành động vi phạm nhân quyền.

  Trong một bài báo được đăng trên tờ New York Times ngày 25.6, ông viết: chính phủ Mỹ hiện nay rõ ràng vi phạm 10 trong số 30 điều trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền - được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào năm 1948 tại Pháp
  "Trong khi Mỹ đi tố một số nước khác vi phạm nhân quyền thì cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter tố giác chính quyền Tổng thống Barack Obama cho phép tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay không người lái để giết khủng bố là hành động vi phạm nhân quyền.

  Trong một bài báo được đăng trên tờ New York Times ngày 25.6, ông viết: chính phủ Mỹ hiện nay rõ ràng vi phạm 10 trong số 30 điều trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền - được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào năm 1948 tại Pháp"

  Trả lờiXóa
 52. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 23:01 11 tháng 2, 2014

  Hoc sinh mẫu giáo vùng cao đâu có sai về lũ đầu bò.
  Bài nào cũng có thằng Tôi.
  Bốn tư trời biển, đủ hôi, cường rồ.
  Xích lô cũng dạng thằng tồ.
  Nhì nhằng tranh luận sừng cồ chứng minh.
  Người ta bình luận cái đinh.
  Hùa nhau bình xét sân đình có ai.
  Cái đúng thì bảo là sai.
  Cái sai bảo đúng lai rai cãi cùn.
  Đây là một lũ đầu lùn,
  Phát ngôn của "rận" mùi bùn đáy ao.
  Đây là tinh tú rận sao?
  Đây là đại diện tay cao vịêt tần?
  Như vậy: Dâm chủ toàn đần!
  Còn lâu lắm nữa lòng dân hướng vào.
  Dân thường còn nhổ bọt vào.
  Huống hồ chí sỹ anh hào bốn phương.
  Vài thằng bát nháo cầm cương.
  Tụ tập dăm đứa ẩm ương diễn trò.
  Yêu nước gì một lũ bò.
  Thương nòi gì lũ đĩ lo thèm tiền.
  Nực cười điên loạn vì tiền.

  Trả lờiXóa
 53. Ông gì gì trên kia nói vụ án oan ở Bắc Giang. Có 10 năm thôi. Còn bé so với án oan ở Mỹ- thánh đường của ông nà:
  =====
  25 năm tù oan vì thẩm phán bưng bít

  Vụ án oan chấn động không chỉ ở hạt Williamson, Texas, Mỹ khi vị thẩm phán bít chứng cớ quan trọng, đưa một người đàn ông vô tội vào tù oan 25 năm.
  Trong suốt 30 năm, Ken Anderson là bộ mặt của lực lượng thực thi luật pháp tại hạt Williamson, Texas. Khởi đầu là một công tố viên chuyên đề nghị tòa án phán quyết hình phạt mạnh tay, rồi 10 năm sau là người ra phán quyết.

  Đầu tháng 4 năm nay, ông xuất hiện trong mái tóc bạc, trò chuyện với học sinh về hệ thống tư pháp hình sự và mối nguy ma túy. Sau đó, ông lại bước vào tòa án, nhưng với cương vị một bị đơn. Ông phải tới trình diện, lấy dấu vân tay, chụp hình và nộp 2.500 USD bảo lãnh. Ít giờ trước đó, một thẩm phán đã ký lệnh bắt giữ ông.
  http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/11/07/18/20131107181520-an.jpg
  Ken Anderson tự biện hộ trước tòa. Ảnh: AP
  Người vô tội vào tù

  Không phải do uống say hay đi quá tốc độ, hay bất kỳ một hành vi vi phạm nào mà đôi khi quan chức gặp phải. Thay vào đó, vị thẩm phán của một thời bị bắt, bị kiện tụng vì vai trò đưa một người đàn ông vô tội vào tù.

  Trong một vụ án nổi tiếng nhất của Anderson - trường hợp cáo buộc và phán quyết Michael Morton sát hại vợ - ông đã nắm giữ bằng chứng cốt yếu có thể bảo vệ được sự trong sạch của Morton. Người vô tội đã có 25 năm ngồi trong song sắt trước khi được thả tự do. Còn Anderson, người từng được vinh danh là Công tố viên của năm tại Texas, giờ đây có thể phải đối mặt với án tù 10 năm do vai trò trong vụ án oan sai của Morton.

  Vị thẩm phán hiện tại chịu trách nhiệm giám sát điều tra trường hợp của Anderson đã bày tỏ sự quyết tâm điều tra tới cùng và không dung thứ cho cựu công tố viên một thời. "Tòa án không thể nghĩ tới trường hợp một công tố viên cố tình giấu nhẹm bằng chứng, tạo ra sự bất bình đẳng cho một bị đơn vô tội phải đối mặt với án giết người và tù chung thân đến như vậy", thẩm phán Louis Sturns nói.

  Tại hạt Williamson, cáo buộc đưa ra làm chấn động bạn bè và đồng nghiệp của Anderson. Hành động của thẩm phán Sturns là rất nổi bật khi nó đi ngược lại lịch sử lâu dài tồn tại rằng, các công tố viên có hành vi sai trái thường ít khi bị xét xử, hay cáo buộc phạm tội. George Kendall, một luật sư bào chữa kỳ cựu đã nói rằng, trường hợp của Anderson là "chưa từng có trong tiền lệ".

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trở lại 26 năm trước, Michael Morton bị cáo buộc giết vợ. Trong phiên tòa xét xử, Anderson đã tạo ra không khí tràn ngập cảm xúc và nước mắt thương cảm. Lý thuyết của ông về vụ việc này là, Morton đã phát điên vì bị vợ từ chối quan hệ tình dục đêm trước. Anderson thậm chí còn nói với bồi thẩm đoàn rằng, kẻ sát nhân còn cố tình làm nhục thi thể vợ đã chết rồi đàng hoàng đi làm ở một siêu thị gần đó.

   Bồi thẩm đoàn đã cân nhắc chưa đầy hai giờ đồng hồ trước khi kết tội Morton với án chung thân.

   Luật sư quyết tâm, thẩm phán mạnh tay

   Giờ đây lật lại vụ án, Anderson bị cáo buộc kết tội sai lầm, giữ lại các tài liệu của luật sư bào chữa cho Morton có thể minh chứng thân chủ của họ vô tội. Vị cựu công tố viên đã không giao nộp biên bản cuộc thẩm vấn, khi con trai của Morton gọi điện cho bà nói có con "quái vật" giết hại mẹ bé và rằng cha cậu không có ở nhà lúc đó. Anderson cũng giấu nhẹm báo cáo của cảnh sát về chiếc xe tải màu xanh đậu gần nhà nạn nhân, rằng một người lạ mắt đi vào rừng phía sau ngôi nhà thời điểm xảy ra án mạng.

   Khi Morton ngồi tù 15 năm thì vụ việc bắt đầu có manh mối xem xét lại. Luật sư mới của Morton nhanh chóng đề xuất yêu cầu xét nghiệm ADN trên vết máu của chiếc khăn tìm thấy tại một công trường xây dựng gần nhà Morton. Ban đầu tòa án bác bỏ, nhưng Morton vẫn quyết tâm yêu cầu và cuối cùng họ đã có lệnh của kiểm tra ADN của tòa án. Kết quả là chiếc khăn mang máu của vợ Morton và ADN một người lạ, sau này nhận dạng là Mark Alan Norwood. Người này bị kết tội giết người và chịu án chung thân vào tháng 3 năm nay.

   Thời điểm diễn ra phiên tòa xét xử Morton, thì kiểm tra ADN không tiến bộ như hiện tại, và cũng không có nhiều chỉ trích nặng nề về việc Anderson không xem xét chiếc khăn cẩn thận hơn. Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó. Vị luật sư sau đó đã thu thập các tài liệu từ văn phòng công tố viên. Sau nhiều năm nỗ lực, những gì luật sư có thực sự là "bùng nổ".

   Trong số đó có tài liệu tám trang về cuộc trao đổi với mẹ nạn nhân của một sĩ quan cảnh sát; bản báo cáo cho rằng Morton có thể không phải kẻ giết người. Còn có cả báo cáo của cảnh sát trưởng về một người lạ mặt xuất hiện trong thời gian xảy ra án mạng. Anderson giữ lại toàn bộ hồ sơ này. Khi Morton được thả tự do thì các luật sư của anh có thể ngừng vụ việc tại đây, nhưng họ vẫn tiếp tục.

   Luật sư của Morton đã thuyết phục một thẩm phán rằng đây là trường hợp cần phải điều tra. Lập luận pháp lý của họ còn thu hút được sự chú ý của công chúng với nhiều bài vở xuất hiện trên báo chí, đài phát thanh. Một phiên tòa được mở ra tháng 2/2013. Ở đó, ông Anderson đã cố biện minh cho hành động của mình và thậm chí còn lôi lý do giảm trí nhớ ra minh họa.

   Trong phiên tòa, Thẩm phán Sturns đã xin lỗi người vô tội Morton nhân danh cơ quan tư pháp. “Bạn đã trải qua thử thách rất khó khăn, và bạn thể hiện rõ tinh thần tha thứ mà tôi rất ngưỡng mộ. Bạn là nạn nhân của một vụ xử án thất bại", ông nói.

   Tháng 9/2013, thẩm phán hạt Williamson (Texas, Mỹ) Ken Anderson - người có thể phải đối mặt với án tù và tước quyền hành nghề do một vụ án oan sai - đã từ chức. Ông đã đệ trình thư từ chức lên Thống đốc Rick Perry, và được chấp thuận.

   Anderson được bầu làm công tố viên của hạt khi theo đuổi vụ việc xét xử Michael Morton năm 1986-1987 rồi được bổ nhiệm làm thẩm phán năm 2002. Giới chức Hạt Williamson thậm chí còn dự kiến tổ chức phiên tòa đánh giá sự liên quan của ông Anderson trong phiên tòa oan sai xử Morton tội giết người năm 1987 hay không. Một sư luật sư cho rằng, ông này có thể mất giấy phép hành nghề luật ở Texas.

   Anderson còn bị điều tra về các cáo buộc hình sự, nhưng chưa bị kết tội sau khi vụ án hàng chục năm được lật lại. Anderson có thể phạm tội gây hại cho cá nhân, nhẹ thì là giả mạo bằng chứng và coi thường tòa án. Tội giả mạo thường bị kết án 2-10 năm tù và nộp phạt 10.000 USD.

   Xóa
 54. Ông Người Quan sát dẫn ra vụ án oan 25 năm cũng chưa xi nhê!
  Vụ 30 năm này mới ghê:
  ====

  Tự do sau 30 năm bị tù oan
  http://www.thanhnien.com.vn/news2010/Picture201004/dupree.jpg
  Ông Cornelius Dupree Jr. và vợ - Ảnh: AFP
  Một người đàn ông da đen ở bang Texas, Mỹ, đã được giải oan sau 30 năm bị cầm tù vì những tội mà ông không hề phạm phải.

  Theo AFP, Cornelius Dupree Jr. bị kết án 75 năm tù trong vụ bắt cóc và cưỡng hiếp hồi năm 1979, đã lật ngược bản án oan sai này tại một phiên tòa ở thành phố Dallas hôm 4.1, khi Thẩm phán Don Adams tuyên bố người đàn ông 51 tuổi được “tự do về nhà”.

  Dupree là một trong 2 người bị kết tội oan trong vụ án năm 1979. Nạn nhân bị cưỡng hiếp đã nhận diện Dupree và một người nữa trong số những bức ảnh được đưa ra sau khi cô này bị bắt cóc và cưỡng hiếp. Người phụ nữ này và bạn trai bị chặn xe và cướp. Nạn nhân nam không thể nhận diện người nào trong các bức ảnh, nhưng tại phiên xử cả hai nạn nhân đều khẳng định Dupree là một trong những kẻ tấn công.

  Dupree được tạm tha vào tháng 7.2010 sau nhiều năm kháng án. Hai tuần sau đó, kết quả xét nghiệm DNA cho thấy người này vô tội. “Thật tuyệt vời khi được tự do. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được những gì tôi đã mất. Tôi đã mất cả cha lẫn mẹ. Tôi thấy rằng hệ thống này cần phải được thay đổi”, AFP dẫn lời Dupree sau khi nghe phán quyết của tòa. Ông Dupree đang sống ở thành phố

  Houston kể từ khi được phóng thích cùng với vợ là bà Selma, người mà ông đã gặp cách đây 20 năm khi còn bị cầm tù. Ông đã cưới người phụ nữ này một ngày sau khi rời khỏi nhà giam.

  Dupree là một trong số 265 người Mỹ được xóa tội trong những năm gần đây nhờ phương pháp xét nghiệm DNA. Trong số những người được minh oan này, chỉ 2 người có thời gian ngồi tù lâu hơn Dupree. Một người ngồi sau song sắt đến 35 năm và người còn lại phải gỡ lịch 31 năm.

  AP cho biết, theo luật của bang Texas, ông Dupree có thể kiện đòi bồi thường 80.000 USD cho mỗi năm bị cầm tù, cộng với khoản trợ cấp suốt đời dựa trên tuổi thọ trung bình và những yếu tố khác. Khoản tiền bồi thường sẽ không phải chịu thuế thu nhập liên bang.

  Trả lờiXóa
 55. Không hiểu nếu tay kia không ra đầu thú thì vụ ông Chấn có được lật lại không, hay sẽ mãi im lặng?

  Bọn Mỹ thì quá ngu. Án đã kết, tòa đã tuyên còn cố mà đi điều tra lại, làm mất mặt chính quyền, làm bao người mất chức.

  Tiện đây các ông cho hỏi, vụ ông Chấn giờ sao rồi? Đã ai xin lỗi ông ta chưa? Ông ta đã được minh oan, bồi thường chưa? Hay bây giờ ông ta phải làm Đơn xin minh oan gửi các cấp chính quyền, để rồi lại bị chuyển hồ sơ đi qua đi lại vô số nơi?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đu Đủ lẽ ra phải lấy cái nick là "kền kền" hay "linh cẩu" (những loài chỉ thích bới xác thôi ra cắn xé) gì đấy thì mới thích hợp, chứ chỉ ĐU không chưa đủ.

   Xóa
  2. Ông này nói vẫn chưa ĐỦ. ĐU ĐỦ không chỉ bới xác thối ra ăn để giải quyết cái "đói" trước mắt mà mục đích của hắn còn cao hơn đó là bảo vệ chủ để có ăn cả đời kia.

   Xóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  4. Đu Đủ chịu khó đọc tin tức trước khi bàn luận, không thì ra "nói nhiều mà rỗng". Ông Chấn đã được minh oan ngày 25/1/2014.

   Xóa
  5. À vâng. Cảm ơn ông Huỳnh đã trả lời câu hỏi của tôi.

   Vậy còn chuyện xin lỗi và bồi thường tinh thần, danh dự... đã có chưa ông?

   (Xin lưu ý tất cả các câu của tôi đều là câu hỏi, có dấu hỏi chấm (?) ở cuối câu.)

   Xóa
 56. NGƯỜI ĐẤT THÉP :lúc 04:47 12 tháng 2, 2014

  ĐÔI LỜI GÓP Ý VỚI CÔ HƯƠNG LAN, CHỦ TRANG TIENLANG

  Nhằm muốn cho Blog Tienlang là trang mạng lành mạnh, có văn hóa, tốt đúng nghĩa, tôi chân thành góp ý với cô Hương Lan mấy lời sau
  1. Cần xác định tiêu chí của mình là góp phần xây dựng độc giả theo hướng tranh cãi một vấn đề lành mạnh, có văn hóa, tôn trọng nhau. Dù hai bên đều dùng những tên "ẢO", không ai lấy tên THẬT cả. Nhưng khi tranh cãi phải tôn trọng nhau, không lợi dụng trên mạng mà đả kích nhau. Ví dụ : thấy ông A nói sai, ông B có quyền góp ý, phê bình, nhưng phải trên tinh thần xây dựng chứ không được nói năng như những người vô học, thiếu văn hóa, CẤM đả kích cá nhân. Đừng để người ta biến Tienlang thành nơi "bắn giết" nhau như ngoài mặt trận - tức là nơi họ thực hiện cuộc chiến tranh tâm lý có hại cho đất nước.
  2. Những ai không tuân thủ tiêu chí, chủ trang mạng có quyền từ chối, không để những lời lẽ, nội dung trái với tiêu chí tồn tại, tức bị xóa bỏ. Độc giả nào vi phạm nhiều lần ( Ba lần ) sẽ bị CẤM tham gia vĩnh viễn.
  3. Chủ Blog nào cũng muốn có nhiều người vào thăm trang mạng của mình. Nhưng tôi nghĩ Tienlang không "kinh doanh" kiếm tiền "bất cứ giá nào", nhận "ký gửi" những mưu mô, lời lẽ của những kẻ xấu xa, làm cho trang mạng thiếu lành mạnh, ảnh hưởng uy tín cô chủ và nhóm bạn của mình. Cô Hương Lan đừng sợ họ không tới nhà mình nữa ! Những người như thế, không đến với Tienlang, Tienlang không "chết" đâu mà lo. Ngược lại, sẽ có nhiều độc giả tin yêu, ủng hộ Tienlang. Nếu ai nói cứ để cho họ nói cho "phong phú", đa dạng, nghe nhiều chiều theo cách thiếu văn hóa, đối với nhau như kẻ thù ấy, thì đó là suy nghĩ sai, có hại hơn lợi.
  4. Tôi tin tưởng cô Hương Lan sẽ tiếp thu những lời chân thành này.
  Tôi cũng tin tưởng sẽ có nhiều người rất đồng tình với tôi về nội dung góp ý hôm nay.

  Chúc Tienlang sẽ lớn mạnh trong lành mạnh, chiến đấu ngoan cường và chiến thắng !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lang thang trên các trang mạng để nhặt nhạnh những điều hay, cái mới, lẽ thật mà học hỏi, bồi dưỡng thêm sở hiểu của mình. Thi thoảng, gặp những trường hợp nhầm lẫn, giúp nhau nhận ra đúng sai, thật giả. Khá nhiều trường hợp họ cố tình không chấp nhận thì xem như mình đã xong bổn phận làm người. Phần còn lại là của người quản lý xã hội.Đừng nghĩ diễn đàn là phải phe này, phái kia. Riêng tôi thì không thuộc phe nào cả. Tôi chỉ thích sự thật. Và tôi cũng ghét cay ghét đắng những kẻ mệnh danh
   bảo vệ sự thật mà câu nào, chữ nào cũng nhai đi nhai lại những điều bịp bợm, giả dối.
   Phản biện xã hội rất cần cho sự phát triển đất nước. Coi phản biện xã hội là phản động cũng không khác gì kẻ lợi dụng phản biện xã hội để mưu đồ chuyện xấu ác.
   Tinh ý thì thấy số lượng còm trang nhà khá nhiều nhưng vẫn dăm bảy bạn đọc thường
   xuyên chửi qua mắng lại với nhau mà thành nhiều, nhờ chế độ hiển còm ngay. Chất lượng bài vở, chất lượng còm chưa như ý lắm. Một ít bạn đọc có tấm lòng với đất nước nhưng khi gõ còm thì tục tĩu quá. Đối với những kẻ "chuyên trộm rải tờ rơi" ấy,
   thì mắng chửi thậm tệ cũng chỉ như nước đổ lá môn. Đừng đành đồng oan uổng.
   Riêng Anh Đất Thép, tôi cảm được tấm lòng của Anh. Nhưng Anh ơi, lòng tốt thì vẫn chưa đủ đâu Anh ạ!

   Xóa
 57. NGƯỜI ĐẤT THÉP :lúc 08:14 12 tháng 2, 2014

  Với Anh XYZ :
  Tôi không "khó tính", đòi hỏi cao như anh về chất lượng bài vỡ chủ nhà đăng trên Tienlang. Chuyện này, đòi hỏi nhiều yếu tố : năng lực của tập thể làm việc, nhất là cô chủ. Thứ hai là, uy tín của trang mạng có tập hợp được những bài viết tốt, hay của những người có " tầm" hay không. Muốn "kéo" được những người ấy, trang mạng phải tự nâng tầm vóc của mình lên trước. Muốn như vậy, Tienlang phải có những độc giả tốt, có những comment mang tính xây dựng, nội dung tốt trước đã.
  Nếu như Tienlang sợ mất những độc giả "xấu", thì nên hỏi sao Tienlang không sợ mất những độc giả tốt ? Và không kéo thêm được nhiều người vào xem vì họ "ẹ" quá, trang mạng này toàn nói xấu, chửi nhau, phát tỡm ! Nói thật với anh, tôi có giới thiệu nhiều người bạn, nhưng họ xem vài lần rồi không vào nữa. Hỏi sao ? Họ nói như tôi nêu vấn đề ở trên đây. Ngay như tôi, rất quý và dành cho cô Tiên tình cảm đặc biệt, ngày nào cũng vào 5,7 lần ( có khi hơn nữa, vì mình rảnh rỗi, tiền dịch vụ Internet khoán, dùng nhiều hay ít cũng chừng đó thôi ), để xem tất cả các bài và các comment...Nhưng đang nãn quá đây, anh ơi !!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cũng như ông TƯ TRỜI BIỂN@ , tôi cũng không định nói với ông nhưng qua cái Cmt của ông , tôi buộc phải nói với ông vài điều.
   Thứ nhất, khẳng định ông chả hiểu biết gì về blog, blog không phải là một tờ báo do vậy nó không có định hướng ! blog là noi chủ nhà treo stt, entry ,...v.v... để còm sĩ vào " chửi nhau " chơi - thế hệ @ gọi là chém gió !
   Ông muốn nâng blog lên thành " tầm " ..... thì ông lại không hiểu biết gì về cái NĐ ới nhất của CP về việc quản lí thông tin,.... cá nhân trên internet , trang mạng XH cá nhân rồi ! ( chiêu này thời @ chúng gọi là câm hay ngóng, ngọng hay nói đó )
   Một trang mạng cá nhân mà theo yêu cầu của ông phải loại độc giả " xấu " và kéo độc giả " tốt " thì chỉ vài ngày nó trở thành bãi tha ma không một bóng người . Và như thế thì các độc giả " tốt " hãy mua báo Nhân Dân mà đọc , vào các blog cá nhân làm gì cho .... phí rượu !
   Ở đời,mỗi sự việc ( vật chất ) , ông ạ, bao giờ cũng có hai mặt .Chính ông Mác - Lenin bảo thế ! chúng mâu thuẫn , đấu tranh rồi tạo ra sự thống nhất mới và rồi lại mâu thuẫn mới, đấu tranh mới ,... để tạo ra thẻ thống nhất mới,.... điều này tôi rất thông cảm vì loại như các ông đã không được học hành tử tế vì thời gian để ngồi tù mất rồi.
   Chính vậy nên trước mỗi hiện tượng , sự việc , người ta luôn có chí ít là hai cách nhìn nhận đối lập nhau ( chửi nhau ) , một trang blog cá nhân rất cần điều này - nếu ông và tương đương muốn chỉ có một kiểu nhìn thì hãy đường bao giờ mò mẫm vô các loại blog và nên đọc báo Nhân Dân thì tốt nhất !
   Thêm,
   ở đời cái sự nghe chửi là một nghệ thuật, vì thế cái sự chửi lại là nghệ thuật cao hơn.
   chửi sao cho sướng lỗ nhĩ, chửi sao cho tức vỡ mật mà chết nhưng đ... làm gì được , giống như Khổng Mnh chửi Châu Do ( Du ) vỡ mật mà chết ....
   Nên nhớ, blog không phải là tờ báo , nhất là không phải báo có định hướng XHCN !
   Ong nên đọc , học thêm chút đỉnh công phu ( cỡ 3 thành công lực ) rồi hãy hạ sơn dấn thân vào chốn giang .... nắng , nhá ! nhá ! nhá !
   Nhớ chưa !

   Xóa
  2. Xích Lô lộ rõ bản chất ngoài đời thường.

   Xóa
  3. Chu Du không "vỡ mật" chết vì bị Khổng Minh chửi "nghệ thuật", mà chết là do uất vì bị Khổng Minh lừa.

   Biết thì nói, không biết thì học thêm hãy nói Xích ạ. Nhớ chưa?

   Xóa
 58. Trong xã hội đang suy đồi đạo đức nghiêm trọng như hiện nay thì số người sống lá mặt, lá trái, giả nhân giả nghĩa có rất nhiều, họ có thể vừa ăn cướp vừa la làng, tận dụng vốn chữ nghĩa để đổi trắng thành đen, biến xấu thành tốt. Có câu phương ngôn "người hay cười với ta chưa hẳn là bạn, kẻ hay gây khó chịu cho ta chưa chắc là thù", hầu hết những người có tiếng nói phản biện ở Blog này đều có văn hóa cao hơn những người đối thoại, thí dụ những cui bap, thuong dan.... thường xuyên lên tiếng thóa mạ người khác rằng ngu, thậm ngu, chó, ẳng.... trước nên mới bị phản ứng. Chủ Blog đáng lẻ phải điểu chỉnh ngay khi mới manh nha các thái độ thiếu văn hóa khi tranh luận nhưng không hiểu sao sự quan tâm chưa kịp thời, mặt khác ngay việc xử lý bài vi phạm, chủ Blog cũng đã thể hiện sự thiên lệch, Tư tui thấy vô số những còm có nội dung tục tĩu, nào là ăn máu này, uống máu nọ, rồi thì chửi cả tổ tiên, dòng họ người khác nhưng không bị xóa, trong khi những còm không chứa đựng nội dung tục tĩu, xúc phạm người khác nhưng nói thẳng, nói thật hiện thực đất nước và quốc tế thì cứ bị xóa. Cũng chỉ nói vậy thôi chứ Tư tui thừa hiểu muốn quản lý tốt Blog mở chuyên bàn luận thời sự như thế này không phải chuyện dễ dàng.

  Văn là người, cứ đọc văn người ta sẽ biết con người thật của tác giả, những ai biết tham gia tranh luận hoặc biết tìm hiểu thông tin trên mạng đều không phải kẻ ngu ngơ, không dễ để người có cái tâm đen tối nhưng sử dụng từ ngữ hoa mỹ hòng lòe bịp rằng mình là chính danh quân tử. Tư tui rất lấy làm lạ khi có một số người tự xưng đã lớn tuổi, đã có cháu nội, ngoại và đã có bề dầy kinh nghiệm sống nhưng hay phát biểu trên mạng theo kiểu lấy bản thân mình làm tiêu chuẩn đánh giá người khác đúng, sai, tốt, xấu, cứ tự thần thánh hóa mình. Xin cứ để tự nhiên cho độc giả nhận định, đánh giá mới khách quan, trung thực.

  Tư tui chỉ đề nghị ngắn gọn là bất cứ bài nào, của ai mà có những từ thóa mạ, miệt thị người khác như ngu, thậm ngu, chó, ẳng, tiên sư, dòng họ nhà mày thì chủ Blog nên xử lý ngay khi mới xuất hiện. Còn đây là Blog mở ai muốn tham gia cứ tham gia, không việc gì phải cấm cản, mà cũng không thể nào cấm cản được khi việc tạo nick dễ như trở bàn tay, nick này bị cấm, vài phút sau, nếu muốn người ta đã lại có nick khác.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "hầu hết những người có tiếng nói phản biện ở Blog này đều có văn hóa cao"!!!
   ------------
   TTB đang "tự sướng" quá đấy. TTB khi nói tỏ ra "văn hóa" nhưng lại là ông chúa của trò bịa chuyện, nói láo (không tục tĩu mà là vô căn cứ - cái này TTB rất giống Đu Đủ nhưng khôn khéo, xảo quyệt hơn), bịa đặt nhưng lại hay khoác cái áo "từng trải", dùng những "lý luận" luẩn quẩn, xiên xẹo... khi bị tấn công lâm vào thế bí, mục đích là gây nhiễu, gây tâm lý bực bội cho người đối thoại. Về phương diện đạo đức, lương tâm của con người (cái rất cần cho 1 bậc "chính nhân quân tử") mà nói cái này còn tồi tệ hơn là sự "vô văn hóa" (dùng từ ngữ tục tĩu, thô lỗ...) và "cái tâm đen tối" chính là đây đấy.

   "Đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì cần mặc áo giấy". Với những trò hạ cấp thì đừng trách người ta chửi thẳng vào mặt TTB ạ.

   Xóa
  2. Những kỹ năng mà chú Nặc vừa nói, phải là tuyên truyền viên chính thống được đào tạo bài bản trong trường lớp XHCN mới có, còn Tư tui bị liệt vào hàng ngũ "rận chủ" hay "cờ vàng" gì đó thì làm sao mà có được.

   Nhưng để rộng đường dư luận, hãy chỉ cho Tư tui thấy những nội dung nào của Tư tui là bịa đặt ? Ra giêng rồi, chắc được rảnh tới cuối tháng, Tư tui sẽ có thời gian để chứng minh lại cho rõ hơn rằng mình không bịa đặt. Tất nhiên là tranh luận theo tinh thần có văn hóa như nhiều thành viên kiến nghị, còn chửi nhau thì Tư xin phép rút lui, dù rằng nghệ thuật chửi Tư tui cũng không tệ vì từng phải lăn lóc đầu đường xó chợ kiếm sống mà.

   Xóa
  3. Mà chú Nặc có trích dẫn thì trích dẫn nguyên câu, đừng bỏ mất khúc cuối khiến ý nghĩa câu nói của Tư tui bị biến đổi nhé, Tư tui nói ở Blog này thì những người phản biện có văn hóa cao hơn người đối thoại thôi, bằng chứng là khi nào bị người đối thoại vô văn hóa trước thì họ mới phản ứng lại chứ chưa khi nào Tư tui hay các vị Xich lo, Đu Đủ, Tôi, Nguyễn Văn Dũng .... lại sử dụng từ ngữ thiếu văn hóa như ngu, thậm ngu, chó.... trước.

   Xóa
  4. Xem ra ông nặc trên kia nói cũng chả sai đâu. Những người đọc những bài ông tranh luận với Lehoang Athena, Lamda, Thuongdan.. sẽ thấy ngay thôi.
   Còn cái đoạn "khi nào bị người đối thoại vô văn hóa trước..." thì ông nặc cũng đã nói vì sao rồi.

   Xóa
  5. Tư tui viết là để mọi người đọc, mà người đọc thì sẽ có người vầy, người khác, chuyện thường tình đó không làm Tư tui bận tâm đâu. Tư tui chỉ là người phàm nên có đủ hỉ nộ ái ố của loài người chứ không phải là "thánh thần" để được mọi người luôn tung hô. Mời bạn chỉ ra giúp những chổ Tư tui bịa đặt hoặc những chổ Tư tui lý luận luẩn quẩn, xiên xẹo khi bị tấn công vào thế bí như lời chú Nặc trên kia đã nói nhé.

   Xóa
 59. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 60. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có chè xeng đây, ông góp cu đơ nhé, uống chè xeng , nhâm nhi kẹo cu đơ thì trên đời còn gì hơn thế !

   Xóa
  2. Có lẽ ông Lô đồng cảm với mấy chữ "âm hồn, âm hộ" ? cùng một gu văn hóa?

   Xóa
 61. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa