Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Về bài viết của Quang Minh Doan (gr Dòng Máu Lạc Hồng)

Trang facebook Dòng Máu Lạc Hồng- một nhóm lớn trên fb với hơn 30 ngàn thành viên kết bạn và theo dõi với danh nghĩa là một trang mạng yêu nước chống Rận sâu sắc trên diễn đàn mạng. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã lộ rõ bản chất của một trang mạng phản động, núp bóng người yêu nước, trong đó tiêu biểu là nhân vật Quang Minh Doan, admin của trang này.

Trong bài viết “AI CÒN CHỐNG CỘNG” do Quang Minh Doan đăng trên gr Dòng Máu Lạc Hồng, Quang Minh Doan đã hiện nguyên hình một gã phản trắc khi gắng đào sâu để chứng minh rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là người cộng sản mà chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc (hắn dùng từ rất mất dạy rằng Cụ Hồ chìa tay với Mỹ nên bị từ chối mới ngả sang phía cộng sản).
QMIBài viết của Quang Minh Doan
 Mất dạy hơn khi quay lưng phủ nhận lịch sử, Quang Minh Doan sàm ngôn rằng Việt Nam chưa bao giờ là “quốc gia cộng sản”. Trong phạm vi bài viết này, Lão chỉ xin bàn về vấn đề Việt Nam có phải là quốc gia cộng sản hay không và Chủ tịch Hồ Chí Minh có phải là người cộng sản hay không? Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là sự lựa chọn khách quan của lịch sử hay chỉ là vì sự bắt tay hỏng với Huê Kỳ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Gã chứng minh lập luận này bằng cách khẳng định rằng “Nhà nước VNDCCH ra đời năm 1945 theo thể chế Dân chủ Tư sản và đa đảng” không biết gã lấy nguồn và kết luận từ căn cứ nào, hay chỉ suy diễn từ bộ óc phản trắc của gã để đưa ra những kết luận ngớ ngẩn tầm cỡ như vậy? Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ kháng chiến, thay mặt quốc dân đồng bào đọc bản tuyên ngôn độc lập “khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa” nhà nước công – nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Lịch sử còn ghi lại rằng “Sáng ngày 26 tháng 8 năm 1945, tại ngôi nhà số 48 Hàng NgangHà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập và chủ trì cuộc họp của Thường vụ Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trong số các quyết định của cuộc họp này, Thường vụ nhất trí chuẩn bị Tuyên ngôn độc lập và tổ chức mít tinh lớn ở Hà Nội để Chính phủ Lâm thời ra mắt nhân dân, cũng là ngày nước Việt Nam chính thức công bố quyền độc lập và thiết lập chính thể Dân chủ Cộng hòa”. Sau đó với tình thế thù trọng giặc ngoài như ngàn cân treo đầu sợi tóc, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định tổng tuyển cử bầu quốc hội và Chính phủ, ban hành bản Hiến pháp năm 1946, bản hiến pháp của Nhà nước công – nông. Mặc dù Việt Nam chưa được nước nào trên thế giới thừa nhận nền độc lập, nhưng đã là quốc gia theo con đường cách mạng vô sản, cộng sản đúng nghĩa. Lúc này trên thực tế Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền lãnh đạo, còn cái thứ gọi và Việt Quốc, Việt Cách, Đại Việt là những đảng tay sai, dựa vào đế quốc, chẳng có vai trò, vị trí gì đối với cách mạng Việt Nam, nên không hề có chuyện đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam giai đoạn này.
Để hiểu rõ hơn vấn đề lựa chọn con đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo khuynh hướng cách mạng vô sản, phải quay ngược trở lại lịch sử từ năm 1911 khi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 đại dương, 4 châu lục, đi hơn 30 nước trên thế giới, đến tháng 7 – 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương và vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin đăng trên báo L’ Humanité. Người nhận ra “Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”. Nguyễn Ái Quốc tìm thấy trong luận cương của Lênin lời giải đáp về con đường giải phóng cho nhân dân Việt Nam; lời giải đáp về cách mạng thuộc địa trong mối quan hệ với cách mạng thế giới; mối quan hệ giữa yếu tố sức mạnh dân tộc và sự giúp đỡ, ủng hộ của quốc tế. 
Từ đó, những tư tưởng về chủ nghĩa cộng sản bắt đầu thấm sâu vào Người và được Người truyền bá vào chủ nghĩa chủ nghĩa Mác Lê Nin vào Việt Nam. Người khẳng định “Chủ nghĩa Mác – Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi đến thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”[1]
Về ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười, Nguyễn Ái Quốc nhận định : Cách mạng Tháng Mười như tiếng sét đã đánh thức nhân dân Châu Á tỉnh giấc mê hàng thế kỷ nay. “Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng (công nông) làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất. Nói tóm lại phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và Lênin”.
Trước đó, qua quá trình nghiên cứu, xem xét Cách mạng tư sản Mỹ và Cách mạng tư sản Pháp đã giúp Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định rằng.
Đối với cách mạng Mỹ (1776) Người nhận xét: “Trong lời tuyên ngôn của Mỹ có câu rằng “Giời sinh ra ai cũng có quyền tự do, quyền giữ tính mệnh cho mình, quyền làm ăn cho sung sướng,..Hễ chính phủ nào mà có hại cho dân chúng thì dân chúng phải đập đổ chính phủ ấy đi và gây lên chính phủ khác,..” Nhưng bây giờ chính phủ Mỹ lại không muốn cho ai nói đến cách mệnh, ai đụng đến chính phủ. Người kết luận: “Mỹ tuy rằng cách mệnh thành công đã hơn 150 năm nay, nhưng công nông vẫn cứ cực khổ, vẫn có lo tính cách mệnh lần thứ hai”. [Văn kiện Đảng t1.tr 26,27]
Đối với cách mạng Pháp (1789) Nguyễn Ái Quốc nhận xét: “Tư bản nó dùng chữ Tự do, Bình đẳng, Đồng bào để lừa dân, xúi dân đánh đổ phong kiến. Khi dân đánh đổ phong kiến rồi thì nó lại thay phong kiến mà áp bức dân…Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mỹ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòa và dân chủ, kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa. Cách mệnh đã bốn lần rồi, mà nay công nông Pháp hẵng còn phải mưu cách mệnh lần nữa mới hòng thoát khỏi vòng áp bức. Cách mệnh An Nam nên nhớ những điều ấy”.[VK Đảng toàn tập, T1, tr31].
Như vậy khi đã tìm hiểu kỹ về cách mệnh Mỹ, cách mệnh Pháp nhưng nhận thấy nó không phù hợp với tiến trình cách mạng Việt Nam, có những hạn chế nên đã tìm đến với chủ nghĩa của Leenin và cách mạng Tháng 10 Nga Vĩ đại. Người rất vui mừng khi gặp chủ nghĩa của Lê nin,
 Luận cương đến Bác Hồ. Và Người đã khóc
                    Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê-nin
                    Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp
                   Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin.
Giữa giây phút thiêng liêng, xúc động ấy Bác thấy vận mệnh của Nước gắn với vận mệnh của Đảng:
                 Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc
                 Cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi
                 Hình của Đảng lồng trong hình của Nước
                 Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười.
(Chế Lan Viên)
Như vậy không hề có chuyện ngay từ đầu Hồ Chí Minh đã muốn đi theo Mỹ, học theo Mỹ và bắt tay Mỹ để làm cách mạng như Quang Minh Doan nói. Những điều này chắc hẳn một kẻ tự xưng là nghiên cứu chính trị, xã hội như Quang Minh Doan phải biết chứ nhỉ? Hay là hắn học tập không đên nơi, đến chốn như bè lũ Rận chủ Việt kia? Việc Bác Hồ bắt tay với Mỹ không phải vì Mỹ tốt, Mỹ giúp Việt Nam giành lại độc lập, vì trên thực tế tội ác của Mỹ gây ra cho nhân dân Việt Nam trong chiến tranh là không gì có thể bù đắp được, mà vì tầm nhìn chiến lược của Người về tương lai của một quốc tế đoàn kết, hội nhập và thực tế quan hệ quốc tế giai đoạn hiện nay đã chứng minh sự đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh, một tư tưởng vượt thời đại, đúng đắn cả trong thời đại ngày nay.
Từ những nghiên cứu của mĩnh Nguyễn Ái Quốc đưa ra kết luận rằng: “ Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là thành công và thành công tới nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc, tự do, bình đẳng thật, không phải tự do và bình đẳng giả dối như đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang bên An Nam…Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mệnh thành công thì phải có dân chúng (công nông) làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất. Nói tóm lại là phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và Lênin[2].
Sau đó Người đã lập nên Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (tiền thân của Đảng cộng sản sau này) và thực hiện chỉ thị của quốc tế cộng sản hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930. Cũng từ đó Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam trải qua bao thác ghềnh của lịch sử, giành thắng lợi tại cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ngay trong bản Hiến Pháp năm 1946 đã khẳng định:
Điều thứ 1
Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hoà.
Tất cả quyền binh trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo.
Điều này suy rộng ra không hề có chuyện đa nguyên, đa đảng, hay dân chủ tư sản như Quang Minh Doan và một số kẻ xét lại đang cố gắng chứng minh. Bởi xét về bản chất của cách mạng dân chủ tư sản, không đến nơi, nghĩa là quyền lợi nằm trong tay giai cấp tư sản, còn người nông dân vẫn không có quyền hành gì, vẫn bị bóc lột thảm hại.
Như vậy ở sự lựa chọn về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn khách quan của lịch sử cách mạng Việt Nam được chứng minh qua vai trò vận động cách mạng của Hồ Chí Minh. Kẻ nào đang cố gắng chứng minh rằng Hồ Chí Minh không phải là người cộng sản, Việt Nam theo chủ nghĩa xã hội chỉ là bước đường cùng vui lòng nhập trại tâm thần gấp, bởi trên diễn đàn này không có chỗ cho những kẻ phản trắc, xuyên tạc lịch sử và bôi nhọ lãnh tụ, cái đó không phải là bản tính của người dân Việt Nam.
Tiếp đó gã Quang Minh Doan còn lấp liếm rằng “Mùa Xuân năm 1975, cho rằng đến Đế quốc Mỹ, nước Tư bản trùm sò ta còn thắng được thì không gì mà Việt Nam không thể làm được nên lãnh đạo Việt Nam lúc đó đã vội vàng đổi tên Đảng là ĐCSVN và đổi trên nước là CHXHCNVN bất chấp lời khuyên và cảnh báo của chính bạn bè ở Liên Xô và Đông Âu rằng “các đồng chí chưa nên làm việc đó vì Việt Nam chưa đủ điều kiện để tiến lên CNXH” Xin hỏi đây là quan điểm của ai? Được trích từ tài liệu nào hay cũng chỉ là những quan điểm do Quang Minh Doan tự sáng tác ra và nâng nó lên thành quan điểm của Đảng, Bác Hồ? Việc Đảng Cộng sản Việt Nam quay trở về với tên gọi và vai trò vốn có là một tất yếu của lịch sử như lúc nó sinh ra và khẳng định được vai trò chèo chống con thuyền cách mạng đi đến bến bờ của thành công. Việc đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (cái này Quốc Hội đã bàn rất nhiều trong đợt thảo luận về Dự thảo Hiến pháp năm 2013, một số kẻ xét lại đã tìm mọi cách để khẳng định cách đổi tên này là sai lầm, cần quay về tên dưới thời cụ Hồ, tức là Việt Nam Dân chủ cộng hòa, giai đoạn thấp của XHCN) cái này Lão không bàn ở đây. Chỉ có điều, tự sáng tạo ra những quan điểm và dùng cái đó để chứng minh cho lập luận phản trắc của mình là hành vi của những kẻ vô học, vô lương tri.
Mất dạy hơn, Quang Minh Doan còn khẳng định rằng “Ngay kể cả tên Đảng, cùng là Đảng này, với cơ cấu giai tầng tập hợp trong Đảng như hiện nay, khi thành lập lại Đảng, Hồ Chủ Tịch cương quyết đặt tên là Đảng Lao động Việt Nam chứ không phải là ĐCSVN như bây giờ. Như vậy, thực tế cho đến nay, Việt Nam vẫn đang là một nước Dân chủ phát triển theo thiên hướng xã hội chủ nghĩa nhưng sẵn sàng học tập và áp dụng mọi thành tựu của nhân loại, trong đó đa phần là thành tựu của thế giới tư bản chứ chưa bao giờ Việt Nam là một nước xã hội chủ nghĩa chứ đừng nói là một “quốc gia cộng sản” như mấy người “chống cộng” vẫn tuyên truyền. Vì vậy, mấy người “chống cộng” thực chất là chống cái thứ chưa hề tồn tại ở Việt Nam…”Mang danh là một kẻ yêu nước, nhưng Quang Minh Doan đang cố chứng minh cái gì đây? Việc đổi tên Đảng từ Đảng cộng sản Việt Nam (1930) – Đảng cộng sản Đông Dương (1930-1931) – Đảng tự giải tán, lui vào hoạt động bí mật (1936-1945) – Đảng ra hoạt động công khai lấy tên Đảng lao động Việt Nam (1951)- quay trở lại là Đảng Cộng Sản Việt Nam (1976) là do yêu cầu cụ thể của cách mạng Việt Nam, trong tư liệu do Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại không hề có dòng nào nhắc đến chuyện khẳng định hay cương quyết, tất cả mọi quyết định đều do quốc dân đồng bào quyết định. Hiện nay Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên CNXH, là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc, triệt để còn đan xen giữa cái cũ và cái mới. Tất cả các văn kiện Đại hội Đảng  đều khẳng định bản chất của thể chế chính trị Việt Nam là thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN,…tuy nhiên, chưa phải là chủ nghĩa xã hội, ngay cả Văn kiện Đại hội XI của Đảng cũng khẳng định “Đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Việt Nam với “ưu thế hậu phát” có quyền thừa hưởng những thành tựu của văn minh nhân loại để phát triển nền kinh tế, đây là con đường đúng đắn, CNTB chỉ hạn chế về kiến trúc thượng tầng và thể chế chính trị, còn những thành tựu trong CNTB là thành tựu của văn minh loài người, ai cũng có quyền thừa hưởng để phát triển, bất kể là Trung Quốc hay Việt Nam. Thế nhưng lập luận như Quang Minh Doan rằng “Việt Nam vẫn đang là một nước Dân chủ phát triển theo thiên hướng xã hội chủ nghĩa nhưng sẵn sàng học tập và áp dụng mọi thành tựu của nhân loại, trong đó đa phần là thành tựu của thế giới tư bản chứ chưa bao giờ Việt Nam là một nước xã hội chủ nghĩa chứ đừng nói là một “quốc gia cộng sản” là một lập luận phản trắc, phủ nhận mọi thành quả của cách mạng Việt Nam, của cha ông ta trong suốt hàng trăm năm qua. Đây là tư tưởng của những kẻ xét lại, cần nhìn nhận rõ ràng, đúng đắn và loại bỏ sớm nhằm tránh nguy hại cho xã hội.
Trần Ái Quốc
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập,Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.10, tr.128
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, t.1, tr.39.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.10, tr.127.

14 nhận xét:

 1. tôi cũng ko cho rằng cnxh,cncs từng tồn tại ở vn đâu,nếu nhìn nó dưới góc độ hình thái xã hội .còn bản chất qmd thì cũng chả hay ho gì

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đồng ý với bác Me share You rằng ở VN chưa từng có CNXH,nói gì đến CNCS.Chuyện này TBT Nguyễn Phú Trong cũng đã khảng định:Đến cuối thế kỷ XXI,không biết CNXH đầy đủ đã có ở VN chưa?

   Bác Trần Ái Quốc(TAQ)cho rằng CNTB hạn chế về kiến truc thượng tầng (xã hội?) và thể chế chính trị nhưng thành tựu của CNTB là văn minh của loài người ;Đánh giá như thế có công bằng không?

   Liệu thượng tâng kiến trúc của CNTB đã không ra gì thì hạ tầng xã hội của CNTB có sản sinh ra được văn minh cho loài người không nhỉ?

   Không những phải đồng ý với QMD chuyện ở VN chưa từng có CNXH hay CNCS mà, loại trừ việc vận dụng đường lối cách mạng vô sản kết hợp phong trào giải phóng thuộc địa của Hồ Chí Minh để vận động nhân dân làm cách mạng đánh đổ phong kiến ,đánh đuổi thực dân Pháp và can thiệp Mỹ giành độc lập dân tộc ,thống nhất đất nước năm 1975,hễ cứ cái gì buộc phải làm theo(trước 1975 ) hay giáo điều mà làm theo mô hình XHCN sau 1975 thì đều sai lầm và thất bại như cải cách ruộng đất,cải tạo công thương, kinh tế kế hoạch tập trung bao cấp, làm chủ tập thể,lấy công nghiệp nặng làm then chốt ,lấy thi đua làm động lực phát triển xã hội,lấy phê tự phê làm nền tảng kiểm soát quyền lực...mà Đảng cầm quyền ,Nhà nước VN đang phải từng bước khắc phục sửa đổi.

   Ở Vn,chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng lòng yêu nước ,hết lòng thương dân tiêu biểu, được đại đa số nhân dân tin yêu nên không gì bằng việc phải làm là đổi mới tư duy ,cơ chế căn cứ tư tưởng đại đoàn kết dân tộc dân chủ của Cụ Hồ làm kim chỉ nam ,trong đó và trước hết những di sản của Cụ Hồ trong việc lựa chọn thể chế VNDCCH-ĐLTDHP phải được tôn trọng tái lập,tên Đảng cầm quyền do Người sáng lập sau tuyên ngôn độc lập là Đảng Lao Động VN phải được giữ lại(quá hay vì ai mà chả là người lao động, trừ trẻ em,người già và người tâm thần) còn chưa có CS mà xưng danh CS là mạo danh CS đó(chưa phải tiến sĩ mà xưng danh tiến sĩ chả mất mặt với thiên hạ à?) ...

   Bàn về chính trị phải có tấm lòng hướng tới một VN dân giầu nước mạnh xã hội dân chủ công bằng văn minh chứ không vì lợi ích của bất kỳ phe nhóm đảng phái hay màu cờ sắc áo nào thuộc về lịch sử thì mới hòa hợp được dân tộc ,xóa bỏ được hận thù ,tập hợp được toàn dân .

   Đừng vì mưu sinh cá nhân mà thóa mạ vùi dập những khác biệt về quan điểm,tư tưởng bởi khi người ta đã quan tâm bày tỏ là người ta đã có lòng vì dân vì nước còn đúng sai,phải trái ,nên hay chưa nên về những về đề chính trị cốt lõi phải căn cứ ý dân,thông qua trưng cầu dân ý,không một tổ chức cá nhân nào có thể nhân danh.

   Đã qua rồi cái thời kỳ hễ ai khác ý mình thì gán ghép là zận chủ ,chửi là ngu bởi lý đơn giản chân lý phải được thực tế chứng minh và VN có câu thành ngữ cười người hôm trước hôm sau người cười cho đó!

   Xóa
 2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 3. Phường Điện Biênlúc 19:15 7 tháng 8, 2015

  Đúng là dòng máu lạc Hồng.

  Trả lờiXóa
 4. Em đề nghị chủ trang xóa cái còm trên của kẻ mạo danh em!

  Trả lờiXóa
 5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Một lời khinh không chỉ nhằm đến một ai, mà tôi muốn phát đi tung tẩy trên đất nước này, trúng ai thì nhục nấy chịu" - CÁI NÀY TIẾNG VIỆT GỌI LÀ CHÓ SỦA TRĂNG CHỨ CÒN GÌ NỮA!

   Xóa
 6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 7. Kể lể công lênh suốt mấy chục năm, hô hào “giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau” mà thực chất là muốn chống lại sự lãng quên. Sợ bị con cháu lãng quên. Cái sự giành phần này kinh khủng lắm! Vào các nghĩa trang liệt sĩ sẽ thấy có “khu từ trần”, chôn quan chức không phải liệt sĩ. Chôn theo chức vụ, bậc lương. Chôn như vậy sẽ chia ly vợ chồng ở cõi âm, vì rất ít đôi vợ chồng đủ tiêu chuẩn nằm chung một nghĩa trang. Báo Tiền Phong đã thống kê ở Cần Thơ: Nghĩa trang liệt sĩ quận Thốt Nốt 100% mộ từ trần đơn độc, không có vợ (chồng) bên cạnh; Nghĩa trang liệt sĩ Long Tuyền chung cho các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và huyện Phong Điền gần 96,5%; Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ gần 94,7%. Hơn 40 năm rồi, vì phần mộ bao cấp được hưởng, người ta cam chịu như vậy và chưa biết còn kéo dài đến bao giờ?

  Ngoài chia phần quyền lực bổng lộc, hơn 40 năm qua từ ngày đất nước thống nhất, thế hệ ông cha làm được gì vẻ vang cho đất nước? Chỉ có thể kể ra nhiều việc làm xấu, làm nhục, làm cạn kiệt nguồn lực đất nước. Nước Nhật bại chiến bị tàn phá bởi bom nguyên tử, sau 40 năm trở thành cường quốc kinh tế trên thế giới. Nước ta chiến thắng oanh liệt nhưng sau hơn 40 năm vẫn là nước nghèo, ngửa tay xin vay tiền giá rẻ của thế giới. Kết quả ấy, thế hệ nào phải gánh chịu trách nhiệm?

  Bên Hồng Kông, sinh viên đang đấu tranh với mục tiêu đơn giản: “Chúng tôi muốn sống đúng với lương tri và phẩm chất của mình vì thế chúng tôi không thể sống cùng Cộng sản Trung Quốc”. Họ nói rõ, không muốn nói dối để được phần nhiều hơn; không muốn phải ăn cắp, tham nhũng để được nhà cao cửa rộng; không muốn phải đóng thuế để nuôi một đoàn người chỉ biết làm lợi cho một nhóm người giàu có để bóc lột lại chúng tôi; không muốn những bằng cấp và tài năng thật sự của chúng tôi phải bỏ vào thùng rác vì những tên rác rưởi con ông cháu cha; không muốn con em của chúng tôi phải học những thứ giáo điều rỗng tuếch mà chẳng có lợi gì cho sự phát triển cũng như khả năng sáng tạo của chúng; không muốn lẫn lộn giữa Đảng cầm quyền và Tổ quốc”.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Chôn như vậy sẽ chia ly vợ chồng ở cõi âm, vì rất ít đôi vợ chồng đủ tiêu chuẩn nằm chung một nghĩa trang."
   Mê tín vừa vừa thôi người ta còn chấp nhận được, mê tín dữ quá rồi đấy.

   "thế hệ ông cha làm được gì vẻ vang cho đất nước?"
   Thắng Pháp, thắng Mỹ, thắng Tàu, giúp Cam thoát khỏi diệt chủng tay sai ngoại bang, kiên cường vượt qua cấm vận, giữ gìn an ninh Tổ quốc để mày có ngày hôm nay để gõ phím chửi họ, đưa đất nước phát triển vượt bậc (năm 1990, GDP bình quân đầu người của Thái Lan là 1508 USD và VN là 98 USD, đến năm 2013 lần lượt là 5674 USD và 1908 USD,có nghĩa là đã giảm từ 15,4 lần (1508/ 98) xuống còn 2,97 lần (5674/ 1908)!)

   "Nước Nhật bại chiến bị tàn phá bởi bom nguyên tử, sau 40 năm trở thành cường quốc kinh tế trên thế giới. Nước ta chiến thắng oanh liệt nhưng sau hơn 40 năm vẫn là nước nghèo, ngửa tay xin vay tiền giá rẻ của thế giới. Kết quả ấy, thế hệ nào phải gánh chịu trách nhiệm?"
   Nhật lùn nợ 200% GDP, con2ta mới nợ có 60% GDP thôi.

   "Bên Hồng Kông, sinh viên đang đấu tranh với mục tiêu đơn giản: “Chúng tôi muốn sống đúng với lương tri và phẩm chất của mình vì thế chúng tôi không thể sống cùng Cộng sản Trung Quốc”"
   Cái phong trào ý đó hả, bị dẹp cho tan từ lâu rồi, cái thằng lãnh đạo phong trào này đó hả, bị lộ cái đuôi con hồ ly tinh là tay sai Mỹ từ lâu rồi (hè nào Mỹ cũng cho cả nhà nó sang Macao nghỉ mát đấy! Thích không?)

   Xóa
  2. Không biết BU có bao cả nhà dâm chủ Hoàng Chi Phong món đĩ và bài ở Macao ko ta?

   Xóa
 8. Cái trang KBCHN và chủ Nguyễn Phương Hùng của nó là cái loại gì mà chửi G.TL dữ vậy hả cô chủ?
  Phụ chú: cuộc nói chuyện giữa Nguyễn Phương Hùng và Đoàn Thanh Nhân trên Facebook:

  Nguyễn Phương Hùng Hình Lê Hương Lan Avatar năm 2013: Một khuôn mât xinh đẹp (có thật không) viết những ngôn ngữ như vậy quả là "hết thuốc chữa" AMEN.
  Ảnh của Nguyễn Phương Hùng.
  Thích · 5 · 21 giờ · Đã chỉnh sửa

  Nguyễn Phương Hùng Đâu rồi không ra đây tao ỉa cho mấy đống vào mồm, mải đi ăn cứt chưa về hả (văn hóa GGTL) chỉ lập lại thui đừng ném đá tui bà con.
  Ảnh của Nguyễn Phương Hùng.
  Thích · 1 · 21 giờ · Đã chỉnh sửa

  Đoàn Thanh Nhân Đó chính là Lê Lan Hương , nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc bởi Lê Lan Hươnglà người yêu nước thực sự, còn hiện tại chi phối Google.tienlang là tên Phiêu Lãng và Ngọc Anh .
  Thích · 2 · 21 giờ

  Đoàn Thanh Nhân Đồng bon bên ngoài chúng còn có tên chó săn Hùng Ngô Mạnh nhữa đấy, tên là tay sai cho TQ chính hiệu lun!
  Thích · 1 · 21 giờ

  Hồng Chau Yes
  Thích · 21 giờ

  Đoàn Thanh Nhân Theo thông tin ban đầu Phiêu Lãng và Ngọc Anh là 1 đấy.
  Thích · 1 · 21 giờ

  Nguyễn Phương Hùng Lê Hương Lãng và Ngọc Anh cũng là 1
  Thích · 2 · 21 giờ

  Hùng Ngô Mạnh Láo toét, vô học là những gì Nhân Thành Đoàn thể hiện.
  Ta ko là nhóm nào hết, là ta, và những kẻ lưu manh, cơ hội, phản dân hại nước là ta vạch mặt.
  Mấy loài téo riu chui nhủi cái xó Hà Nội ta chưa cần để tâm lắm đâu mà giở trò khiêu khích rẻ tiền.
  Thích · 4 · 21 giờ

  Đoàn Thanh Nhân Ông Hùng Ngô Mạnh ông nói như trẻ lên ba ấy nhỉ? có thằng tay sai bán nước nào thừa nhận nó là tay sai bán nước đâu? Nếu không tay sai cho TQ cớ sao ông hùa theo con Ngọc Anh chống lại Việt nam gia nhập TPP???


  Qua đoạn đối thoại trên ta thấy: Đoàn Thanh Nhân đúng là siêu Thuyết âm mưu, siêu chia rẽ nội bộ, đúng kiểu của dâm chủ khi nói về nội bộ Đảng ta

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nói thêm: tên QMĐ từ sau ngày cãi lộn tay đôi thua G.TL thì bắt đầu quay ra bảo G.TL chỉ độc là dăng tin cướp giết hiếp (có bác thắc mắc lại thì QMĐ bảo là G.TL chỉ độc đăng chuyện scandal), rồi y còn bảo là truyện kiếm hiệp "Ma giáo đại chiến" của G.TL là loại truyện kiếm hiệp 3 xu rẻ tiền nữa.

   Xóa
 9. Tui là bạn đọc G.T, tình cờ vào trang này trong vụ Tiên Lãng, Hải Phòng. Tui cũng từng lên bờ xuống ruộng bởi khá nhiều, xin lỗi, phải mượn tạm từ này mà tôi chúa ghét, DLV, nằm rải rác đó đây. Tui đã từng 2-3 lần bỏ G.T mà đi, nhưng rồi cũng trở lại. Tui khách quan, thực thà thưa với các bạn chống G.T mấy ý thế này:
  -Blog nào khi chủ xướng, hình thành đều có chủ đích của nó. Nhiều đêm tui không ngủ được vì mùi thân Nga, ca ngợi Nga quá mức cần thiết của G.T. Tui sinh nghi và cũng nhiều lần nêu ý kiến của cá nhân về việc này. Sau đó, những bài về Nga, về Ucraina thấy giảm dần, dung lượng vừa phải chấp nhận được. Mà nếu thân Nga, nói những gì có lợi, đúng đắn về Nga thì điều đó không có gì phải chê trách.
  -G.T có một BBT hết sức điềm tĩnh và đàng hoàng, đứng đắn (đoán mò thôi) như NTX, CNĐT, KL, TSG và LHL.... Riêng LHL chủ trang chính xác là phụ nữ trẻ, có giáo dục. Tui khá kinh nghiệm nhìn văn suy người, nhìn người suy văn.
  -G.T cung cấp thông tin sạch nhất, chính xác nhất. Chỗ nào, bài nào, thậm chí còm nào không sạch là tui nói ngay. Tui thích làm cọp một không bao giờ muốn làm bò bầy. Ưu điểm này, những trang khác kém xa.
  -Phương pháp bảo vệ chế độ của G.T một đôi lần chưa chuẩn và không khéo.
  -Trên G.T tui đã từng yêu cầu không được sử dụng cái từ tầm bậy tầm bạ DLV. Và G.T đã ý thức, có dùng nhưng trong ngoặc kép. Trên G.T tui đã quyết tranh đấu đến cùng, cả đến trước khi chết, thành ngữ lãng-tử-hồi-đầu xuất phát từ tục ngữ lãng-tử-hồi-đầu-kim-bất-hoán, nghĩa của tục ngữ, thành ngữ ấy là con-hoang-trở-về-nhà-thì-phúc-nhà-và-vàng-cũng-không-đổi-được. Chỉ giải thích chính xác về mặt ngôn ngữ văn học thôi, tui đã bị gằn cho dâm chủ, rận chủ, chiêu hồi, trở cờ...Nói chung, đủ cả và trên công suất.
  -Dong dài ở trên để thưa với các bạn rằng, dù các bạn có nói gì về G.T cũng không ai tin các bạn đâu. Một blog sạch, đẹp, kịp thời, chính xác. Còn cầu toàn? Khó.
  -Dân bây giờ họ tinh lắm. Không ai dắt dẫn họ vào bụi rậm, ngõ tối được đâu.
  Đôi dòng phản hồi cùng các bạn lâu lâu ghé G.T xả rác và rất ghét, căm G.T. Bấy lời.

  Trả lờiXóa