Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

Thực chất mỗi nước kiểm soát bao nhiêu đảo, đá, bãi... ở Trường Sa?

Lời dẫn: Trên mạng đã có nhiều danh sách các đảo, đá, bãi ở quần đảo Trường Sa mà có sự đồn trú của các anh chiến sĩ Việt Nam. Các bạn có thể xem ở Đây, hoặc ở Đây. Tuy nhiên, vì lý do bảo mật và ngoại giao nên Việt Nam chưa tiện chính thức công khai đầy đủ. những điểm đóng quân. Thực tế thì các chiến sĩ Trường Sa vẫn đang vất vả ngày đêm chắc tay súng bảo vệ vùng biển, hải đảo của Tổ Quốc! Trên mạng ta, mạng Mỹ, mạng Tàu, mạng Phil...mọi người đều chú ý theo dõi, phát hiện các điểm đóng quân mới. Chúng tôi thấy Danh sách mà bác Thợ cạo đã mày mò tìm hiểu và thống kê là đầy đủ hơn cả. Blog Người Đồng Bằng của bác Thợ cạo đã khóa nhưng rất may. lúc 18:12 Ngày 22 tháng 06 năm 2015 , chính bác ấy có comment ở Google.tienlang và bạn đọc Hoàng đã chép thống kê đó về đây. Thể theo yêu cầu của bạn đọc tại Đây, và tại Đây, Google,tienlang xin chép các còm của bác Thợ cạo và của bác Hoàng thành một entry độc lập để bạn đọc tiện theo dõi...

Xem video clip bộ đội Trường Sa vất vả xây dựng các điểm đóng quân mới

Trước hết xác định tác giả bài AI LÀ NGƯỜI CHIẾM GIỮ NHIỀU ĐIỂM ĐẢO NHẤT Ở BIỂN ĐÔNG?...là tên Khựa chánh hiệu đang ra sức đánh đồng giữa VN và TQ, nhằm biện minh cho sự bành trướng kinh khủng của TQ ở Trường Sa.

Ngày 13/52015, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, David Shear, nói trước Ủy ban quan đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ: "Việt Nam có 48; Philippines, 8; Trung Quốc, 8; Malaysia, 5, và Đài Loan, 1. ". Cái mới là tính theo điểm (outposts) chứ không theo thực thể (features) như trước.
Thợ Cạo khá bất ngờ và rất chi théc méc về số lượng điểm VN kiểm soát, không hiểu tay David Shear nói thế dựa vào nguồn nào, với mục đích gì? Có lợi hay bất lợi cho Việt Nam?

Lão lọ mọ gúc cả ngày để tìm hiểu, số liệu khó xác định sự thật đến đâu nhưng tạm hiểu là mạnh ai nấy giành chiếm cứ nếu có điều kiện, số điểm TQ và Phi đang kiểm soát chí ít là gấp đôi số liệu của Bộ Ngoại giao HK.
Có thể Mỹ tính điểm theo có người, Vịt chơi chắc kiểm soát tới đâu cho quân đóng giữa luôn tới đấy, Phi thì kiểm soát nhưng không có khả năng triển khai quân, còn Khụa thì thực tế kiểm soát nhưng không đóng quân, chắc là không muốn bạn Phi to còi làm ồn, nhưng đố ai xâm mình giành nhau với Tầu.

Các bạn tham khảo thêm thông kê này:


Thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2015  
Thực chất mỗi nước kiểm soát bao nhiêu đảo, đá, bãi... ở Trường Sa?
Ngày 13/52015, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, David Shear, nói trước Ủy ban quan đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ: "Việt Nam có 48 tiền đồn; Philippines, 8; Trung Quốc, 8; Malaysia, 5, và Đài Loan, 1. "
........
Danh sách các nước cùng với các vị trí trên quần đảo Trường Sa, được liệt kê dưới đây mang tính tham khảo, bao gồm chiếm đóng và kiểm soát, có người hoặc không, nguồn có thể và chưa thể kiểm chứng. Số liệu được thu thập từ Hoangsa.org, wiki Việt, Anh, TQ.
 
Việt Nam kiểm soát
1. Đảo An Bang Amboyna Cay
2. Đảo Nam Yết Namyit Island
3. Đảo Sinh Tồn Sin Cowe Island
4. Đảo Sinh Tồn Đông Sin Cowe East Island
5. Đảo Sơn Ca Sand Cay
6. Đảo Trường Sa Spratly Island
7. Đảo Song Tử Tây Southwest Cay
8. Đá Cô Lin Collins Reef
9. Đá Đông East (London) Reef
10. Đá Lát Ladd Ree
11. Đá Len Đao Lansdowne Reef
12. Đá Lớn Discovery Great Reef
13. Đá Nam South Reef
14. Đá Núi Thị Petley Reef
15. Đá Núi Le Cornwallis South Reef
16. Đảo Phan Vinh Pearson Reef
17. Đá Tây West (London) Reef
18. Bãi Thuyền Chài Barque Canada Reef
19. Đá Tiên Nữ Tennent Reef
20. Đá Tốc Tan Alison Reef
21. Đảo Trường Sa Đông Central (London) Reef
22. Đá Phúc Sĩ Higgens Reef
23. Đá Hà Tần Barque Canada Reef
24. Bãi Nguyệt Sương Stag Shoal
25. Đá Nhỏ Discovery Small Reef
26. Đền Cây Cỏ Flora Temple Reef
27. Bãi Chim Biển Owen Shoal
28. Đá Sơn Hà Gent Reef
29. Đá Nghĩa Hành Lovele Reef
30. Bãi Chim Biển Owen Shoal
31. Đá Tam Trung không có tên tiếng Anh
32. Đá Núi Môn Maralie Reef
33. Đá Nhám Grierson reef
34. Đá Núi Môn Maralie Reef
35. Đá Núi Cô Cay Marino
36. Bãi Ngọc Điền Jubilee Bank
37. Bãi Đăng Quang Coronation Bank
38. Đá Vị Khê không có tên tiếng Anh
39. Đá Nhạn Gia không có tên tiếng Anh
40. Đá An Bình Ross Reef
41. Fancy Wreck Shoal chưa có tên tiếng Việt
Tổng cộng: 41 điểm.Ngoài ra còn có: 1. Bãi Ba Kè Bombay Castle
2. Bãi Phúc Tần Prince of Wales Bank
3. Bãi Quế Đường Grainger Bank
4. Bãi Huyền Trân Alexandra Bank
5. Bãi Phúc Nguyên Prince Consort Bank
6. Bãi Tư Chính Vanguard Bank
7. Bãi Đinh Kingston Shoal
8. Bãi Đất Oriena shoal
Chú thích: 8 bãi ngầm nằm trên thềm lục địa nên VN không liệt kê vào quần đảo Trường Sa, nơi có các nhà giàn và đang khai thác dầu.  
Philippines kiểm soát
1. Đảo Bến Lạc West York Island
2. Đảo Bình Nguyên Flat Island
3. Đảo Loại Ta Loaita Island
4. Đảo Song Tử Đông Northeast Cay
5. Đảo Thị Tứ Thitu Island
6. Đảo Vĩnh Viễn Nanshan Island
7. Bãi An Nhơn Lankiam Cay
8. Đá Cá Nhám Irving Reef
9. Đá Công Đo Commodore Reef
10. Bãi Cỏ Mây Second Thomas
11. Đá An Nhơn Loaita Cay
12. Bãi Cỏ Rong Reed Bank
13. Bãi Loại Ta Nam Loaita Nan
14. Đá Bắc North Reef
15. Đá Hoài Ân Sandy Cay
16. Bãi Núi Cầu Lys Shoal
17. Bãi Tổ Muỗi Nares Bank
18. Đá Mỏ Vịt Hirane Shoal
19. Đá Long Điền Boxall Reef

 Tổng cộng: 19 điểm.
Chú thích: ngoài ra Philippines kiểm soát 20 đá, bãi khác ở gần đất liền của Phi, không đưa vào vì VN không tuyên bố chủ quyền.
Trung Quốc kiểm soát
1. Đá Châu Viên Cuarteron Reef
2. Đá Chữ Thập Fiery Cross Reef
3. Đá Ga Ven Gaven Reefs
4. Đá Lạc Gaven South Reef
5. Đá Gạc Ma Johnson South Reef
6. Đá Tư Nghĩa Hughes Reef
7. Đá Vành Khăn Mischief Reef
8. Đá Xu Bi Subi Reef
9. Bãi Suối Ngà First Thomas Shoal
10. Đá Ba Đầu Whitson Reef
11. Bãi Hải Sâm Jackson Atoll
12. Bãi Chóp Mao Sabina Shoal
13. Đá Đức Hòa Empire Reef
14. Đá Ken Nan McKennan Reef
15. Đá Bình Khê Edmund Reef
16. Đá Bình Sơn Hallet Reef
17. Đá Bãi Khung Holiday Reef
18. Đá Én Đất Eldad Reef
19. Bãi Trăng Khuyết Half Moon Shoal
20. Bãi Cái Mép Bombay Shoal
Tổng cộng: 20 điểm.
Malaysia kiểm soát
1. Đá Én Ca Erica Reef
2. Đá Hoa Lau Swallow Reef
3. Đá Kỳ Vân Mariveles Reef
4. Đá Sác Lốt Royal Charlotte
5. Đá Suối Cát Dallas Reef
6. Đá Kiêu Ngựa Ardasier Reef
7. Bãi Thám Hiểm Investigator Shoal
8. Đá Louisa Louisa Reef
Tổng cộng: 8 điểm.
Và 3 bãi cạn khác gần đất liền của Malaysia
Đài Loan kiểm soát
1. Đảo Ba Bình Itu Aba Island
2. Bãi Bàn Than Ban Than Reef
Tổng cộng: 2 điểm.
Chú thích: Theo những nhà báo VN tác nghiệp ở Trường Sa ghi nhận thì bãi vẫn nằm trong vùng kiểm soát của Việt Nam, nhiều lần Đài Loan cắm cờ ở đây đều bị VN phá, dỡ .
Không kiểm soát từ bất kỳ quốc gia nào:
1. Đá Suối Ngọc Alicia Annie Reef
2. Đá Lục Giang Hopps Reef
3. Đá Văn Nguyên Jones Reef
4. Đá Long Hải Livock Reef
5. Đá An Lão Menzies Reef
Diện tích tự nhiên một số đảo, bãi theo thứ tự:
01.Lớn thứ nhất: đảo Ba Bình, 0.46 km2, từng có lính Pháp-Việt và trạm khí tượng, bị Tưởng Giới Thạch chiếm, từng có lính Việt ở đó trước Đài Loan
02.Lớn thứ hai: đảo Thị Tứ, 0.37 km2 bị Philippines chiếm, trong khi đã từng có lính Việt từ thời Pháp, và sau đó lính Việt thời VNCH ở đó trước Phi
03.Lớn thứ ba: đảo Bến Lạc, 0.186 km2 bị Philippines chiếm (Trước đó không biết có lính Việt nào không??)
04.Lớn thứ tư: đảo Trường Sa, 0.13 km2 bây giờ là thủ phủ của quân đội VN trên quần đảo Trường Sa
05.Lớn thứ năm: đảo Song Tử Đông, 0.127 km2 bị Philippines chiếm, từng có lính Việt ở đó trước Phi
06.Lớn thứ sáu: đảo Song Tử Tây, 0.12 km2 đang là một pháo đài của quân đội VN
07. Lớn thứ bảy: đảo Sinh Tồn, 0.08 km2, Việt Nam đóng quân
08. Lớn thứ tám: đảo Vĩnh Viễn, 0.079 km2, Philippines chiếm giữ
09.Lớn thứ chín: đảo Sơn Ca, 0.07km2, Việt Nam đóng quân
10.Lớn thứ mười: đảo Loại Ta, 0.065km2 Philippines chíêm giữ, từng có lính Việt ở đó trước Phi
11.Lớn thứ mười một: đảo Hoa Lau, 0.062km2 Malaysia chiếm
12. Lớn thứ mười hai: đảo Nam Yết,0.053 km2 Việt Nam đóng quân
13. Lớn thứ mười ba: đảo An Bang, 0.016km2, Việt Nam đóng quân
14. Lớn thứ mười bốn: đảo Bình Nguyên, 0.0057km2, Philippines chiếm
15.Lớn thứ mười lăm: đảo (cồn) An Nhơn, 0.0044km2, Philippines chiếm năm 1978 (Philippines gọi là đảo Panata, một số báo Việt Nam ghi nhầm tên Ponata nhưng đó chính là cồn An Nhơn)
Lưu ý thêm: Theo nguồn wiki Trung Quốc, quần đảo Trường Sa có hơn 230 đảo nhỏ, cồn cát, rạn đá ngầm, bãi cát ngầm; đã đặt tên 192 điểm. Nếu theo con số của TQ thì các nước chiếm đóng và kiểm soát chưa tới phân nữa trên tổng số, còn lại là các đá bãi san hô ngầm chưa có nước nào kiểm soát.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết đảo, đá, bãi... ở Biển Đông, kế đến là Việt Nam, tiếp nữa là Philippines...
Tại quần đảo Trường Sa, Việt Nam là nước kiểm soát các điểm nhiều nhất, còn Trung Quốc là nước có diện tích lớn nhất do bồi đắp thêm.
Nếu tính cả quần đảo Hoàng Sa thì hiên nay Trung Quốc là nước có số lượng nhiều nhất và tổng diện tích lớn nhất ở Biển Đông.

Thợ Cạo tổng hợp

4 nhận xét:

 1. Tất cả đều có trong Video này:
  https://youtu.be/Q-rwZr7K5KY

  Trả lờiXóa
 2. Nội dung clip này đề cập một cách căn bản tình hình thực tế trên Biển Đông hiện nay, quan điểm của từng nước liên quan, kể cả Nga và Hoa Kỳ cũng như nguyên tắc ứng xử căn bản của VN với từng quốc gia cụ thể.

  Trả lờiXóa
 3. Phán quyết này của PCA đã vi phạm luật biển Việt Nam mà Quốc Hội đã nhất trí thông qua. Đây phán quyết vi phạm chủ quyền VN, chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa.

  Muốn gì được đó, quốc tế hóa đấy, họ 'quốc tế hóa' trần trụi và chia nhỏ Trường Sa, phủ nhận khái niệm 'quần đảo' và chia nhỏ ra rồi phân chia xử theo từng khu vực. Bác bỏ quyền lịch sử. Phủ nhận cái gọi 'chủ quyền lịch sử liên tục'. Họ chia nhỏ Trường Sa rồi chia phần, chia theo địa lý, theo đó Phillippines có quyền ngư nghiệp truyền thống, quyền đánh cá truyền thống tại đây.

  Cái khó cho ta ở đây là chúng ta không thể vừa ủng hộ nội dung phán quyết vừa tiếp tục tuyên truyền các nơi này là 'chủ quyền không thể tranh cãi' của VN. Vụ kiện này của Phillippines và phán quyết này của PCA, dù có hại cho chủ quyền VN, nhưng có lợi là làm mất mặt TQ và quan trọng nhất là nó làm cho rất nhiều người Việt đã tỉnh ngộ ra, khi lâu nay họ vẫn xem HS-TS như là Hà Nội, Đà Nẵng, TpHCM, Côn Đảo, Phú Quốc. Vụ kiện này về Trường Sa của Phillipines hoàn toàn có thể làm một tiền lệ, tiên đề kim chỉ nam cho các phiên tòa tranh tụng về Hoàng Sa về sau đặt trường hợp VN kiện Trung - Đài.

  Chủ quyền 'không thể tranh cãi' của nhà mình vừa bị thiên hạ đem ra 'tranh tụng trên tòa', không chỉ 'tranh cãi' mà còn 'tranh tụng'. Đây là gáo nước lạnh cho những kẻ hay biểu tình lâu nay.

  Chúng ta không thể vừa ủng hộ nội dung phán quyết này, vừa Tiêu Chuẩn Kép nước đôi hai mặt, bảo LHQ rằng tôi ủng hộ phán quyết nhưng TS vẫn là của tôi, ông không được cho chúng nó vào ao nhà của tôi đánh cá.

  Nó chẳng khác gì với việc sân sau nhà ta có ao cá, tòa phán một phần sân sau là của nhà kia, nhà ấy có quyền vào đây câu cá vì đời xưa đã từng đánh cá quanh đây. Thế là từ nay họ có thể vào câu cá vô tư ở ao cá sân sau nhà ta. Và con cái ngu ngốc của ta ủng hộ phán quyết đó của tòa.

  Một cái khó khác là một mặt chúng ta không thể ủng hộ phán quyết vi phạm luật pháp Việt Nam, có hại cho chủ quyền Việt Nam này, một mặt chúng ta cũng không thể phản đối quá gay gắt, vì các mối quan hệ phức tạp với Phillippines, Mỹ, LHQ, quốc tế. VN là một thành viên LHQ. Và đây là phán quyết của tòa trọng tài thường trực LHQ.

  Đó là lý do vì sao các bác ngoại giao chỉ tuyên bố hoan nghênh việc ra phán quyết và chốt một câu là sẽ có tuyên bố sau về nội dung phán quyết.

  Đây là việc nhạy cảm phức tạp khó đối phó, ứng xử. Nên có thể các bác ấy cần thời gian để bàn cách đối phó, ứng xử với phán quyết này như thế nào. Xưa nay chưa có tiền lệ sẽ ứng phó ra sao trong trường hợp luật pháp và lợi ích nước nhà mâu thuẫn đối chọi với luật pháp và phán quyết quốc tế.

  Trả lờiXóa
 4. Chiêm ngưỡng sự có mặt của
  ốp lưng iphone 7
  hoặc 7 pro đẹp cực phong cách đang chờ đón dế mới của Apple.

  Trả lờiXóa