Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

Nhân 19/5: ÔN LẠI CÁCH BÁC HỒ SỬ DỤNG CHỮ 'NGỤY' NHƯ THẾ NÀO?

 

Từ năm 2003 đến nay, thực hiện nghị quyết các Đại hội toàn quốc của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 04 chỉ thị về Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh; thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng ta trong lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo gương Bác, mãi mãi đi theo con đường mà Người đã lựa chọn. Trong quá trình thực hiện các Chỉ thị đó, cả hệ thống chính trị, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đã tích cực tham gia và đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta trong sạch, vững mạnh, đất nước ngày càng phát triển.

Mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng khẳng định tính khoa học và tính tất yếu, rằng Việt Nam phải kiên trì con đường tiến lên Chủ nghĩa Xã hội mà Bác Hồ đã lựa chọn. (Xem báo Nhân dân: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đườngđi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam).

Thế nhưng, theo Google.tienlang, phong trào Học tập và làm theo gương Bác lâu nay vẫn chỉ làm hời hợt, hình thức chứ chưa biến tư tưởng và phong cách Bác Hồ thành một thói quen áp dụng trong công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức, đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ tuyên giáo và trong đội ngũ phóng viên. Bằng chứng là trên báo chí vẫn có những bài viết đi ngược lại Tư tưởng Bác Hồ và không có cán bộ tuyên giáo nào, không có nhà báo nào phản biện. Điều này Google.tienlang đã chỉ ra trong rất nhiều bài viết. Ví dụ:
1.  TUYÊN GIÁO Ở ĐÂU KHI NGUYÊN NGỌC VÀ VŨ NGỌC HOÀNGCÔNG KHAI XÉT LẠI HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN DO BÁC HỒ VÀ ĐẢNG TA LÃNH ĐẠO???

2. TRUNG TƯỚNG NGUYỄN THANH TUẤN PHÊ PHÁN THIẾU TƯỚNGLÊ VĂN CƯƠNG

3. NHỮNG VẤN ĐỀ GOOGLE.TIENLANG XIN TRAO ĐỔI CÔNG KHAIVỚI GS NGUYỄN MINH THUYẾT VÀ TS NGUYỄN MẠNH HÀ

Trước tình hình trên, Nhân Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), Google.tienlang xin cùng các bạn ôn lại CÁCH BÁC HỒ SỬ DỤNG CHỮ 'NGỤY' NHƯ THẾ NÀO?

Bài này Google.tienlang đã từng đăng ngày Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018 với tiêu đề: Gửi nhóm lật sử: CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SỬ DỤNG CHỮ "NGỤY" NHƯ THẾ NÀO?

*******

Lời dẫn: Bác Hồ- người thầy về sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Bác sử dụng chữ "ngụy" là nói đến bản chất của chế độ ngụy chứ không phải Bác nói để "miệt thị" như nhóm lật sử ngụy biện và nhiều người hiểu sai!
- Không phải Bác chỉ nói đến chữ "ngụy" trong bài thơ chúc tết "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào", mà Bác đã viết và nói trong rất nhiều văn bản, sự kiện.
- Không phải mãi đến những năm 60 thế kỷ trước Bác mới nói đến chữ ngụy.
- Không phải Bác nói chữ "ngụy" chỉ trong các văn bản có tính "đối nội" như bác Trần Nhật Quang và một vài người lầm tưởng, mà còn cả trong các văn bản có tính ngoại giao.
*************

Trong bài "Ngụy quyền", cựu ĐBQH Hoàng Hữu Phước viết:
---Trích---
“Để tỏ sự khinh ghét khinh rẻ khinh khi khinh bỉ khinh miệt khinh thường đối phương, Việt Nam Cộng Hòa chế ra từ “Việt Cộng” để gọi các Chiến Sĩ Giải Phóng Quân, và lấy ý nghĩa tiếng Anh mà phe Mỹ dùng (North Vietnam) để gọi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là “Bắc Việt” cho ngắn ngủn nhằm bôi bỏ mấy từ ngữ lớn lối về dân chủ và cộng hòa. Như vậy, “Việt Cộng” và “Bắc Việt” không phải là những từ mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sử dụng để tự gọi chính mình.
Đáp lại, để tỏ ý khinh ghét khinh rẻ khinh khi khinh bỉ khinh miệt khinh thường đối phương, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chế ra từ “Ngụy Quân” để gọi các binh sĩ Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa, và đã “hoàn toàn trên cơ” khi đã không lấy ý nghĩa tiếng Anh mà phe Mỹ dùng (South Vietnam) để gọi Việt Nam Cộng Hòa là “Nam Việt” cho ngắn ngủn mà cũng để không phải công nhận đó là một quốc gia nên chế ra từ “Ngụy Quyền” như nhà cầm quyền giả trá giả tạo. Như vậy, “Ngụy Quân” và “Ngụy Quyền” không phải là những từ mà Việt Nam Cộng Hòa sử dụng để tự gọi chính mình.”
Và:
“Khi đã không là từ formal thì dứt khoát không được sử dụng trong sử sách, trong xã luận báo chí chính thống, trong công hàm ngoại giao, và trong tất cả các văn bản pháp quy, các công văn chính phủ. Nếu sử dụng thì buộc phải in nghiêng hay in giữa cặp dấu ngoặc kép.”
---Hết trích---
Phần nói về việc chế ra từ "ngụy quân" để "đáp lễ" binh sĩ VNCH là chưa chính xác.
Sự thật thì, ngay từ khi Pháp tái xâm lược VN, dựng lên chính quyền bù nhìn thì Chủ tịch Hồ Chí Minh- lãnh đạo Nhà nước "chính chủ" Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã dùng từ "ngụy" để gọi chế độ ấy.
"Ngụy" không phải để miệt thị mà để vạch rõ bản chất chế độ ấy và khẳng định sự chính danh của nhà nước VNDCCH. Hồ Chủ tịch sử dụng chữ "ngụy" hoặc các từ tương đương như "tay sai", "bù nhìn"... trong mọi loại văn bản, kể cả thư từ gửi cho "Anh em ngụy binh", kể cả trong các nghị quyết của Đảng về công tác "ngụy vận", kể cả các công thư gửi ra nước ngoài, chứ không chỉ trong văn bản đối nội.

Dưới đây là những tư liệu Lịch sử không thể chối cãi:

Lời tuyên bố sau khi Pháp lập Chính phủ bù nhìn toàn quốc tại Hà nội (7-6-1948) (1)

"Từ ngày 23-9-1945, thực dân Pháp đã dùng võ lực xâm phạm đến nền độc lập và thống nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Toàn thể nhân dân Việt Nam đã kết thành một khối, đứng lên cùng với Chính phủ cương quyết chống nạn ngoại xâm.
Ngày nay thực dân Pháp đã đưa ra một chính phủ bù nhìn toàn quốc, để mưu bán Tổ quốc Việt Nam cho chúng. Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ theo pháp luật nước nhà trừng trị bọn phản quốc ấy.
Đối với các nước trên thế giới, tôi thay mặt Chính phủ và nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, trịnh trọng tuyên bố không bao giờ thừa nhận những giấy tờ gì do bọn bù nhìn ấy ký kết với bất cứ nước nào.
Việt Nam, ngày 7 tháng 6 nǎm 1948
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH"
Báo Sự thật, số 95,
ngày 19-6-1948.
cpv.org.vn
————————
(1) Pháp lập chính phủ bù nhìn : Do thất bại chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh”, thực dân Pháp tǎng cường thực hiện chính sách “dùng người Việt đánh người Việt”, âm mưu đưa Bảo Đại lên làm Quốc trưởng bù nhìn. Do mâu thuẫn giữa Pháp và Mỹ, giữa bù nhìn Bảo Đại và bù nhìn Nguyễn Vǎn Xuân ở Nam Bộ, việc đưa Bảo Đại ra đứng đầu chính quyền bù nhìn chưa thành.
Ngày 5-6-1948, thực dân Pháp đã gấp rút dựng lên một “Chính phủ trung ương” do Nguyễn Vǎn Xuân cầm đầu.
Ngày 7-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố: “Chính phủ và nhân dân Việt Nam không thừa nhận bất kỳ thứ giấy tờ nào do bọn bù nhìn ký kết với bất kỳ nước nào và sẽ chiểu theo pháp luật để trừng trị bọn phản quốc”. Tr.442.

- Trong ''Trả lời điện phỏng vấn của Dân quốc Nhật báo” (Trung Quốc), ngày 3/4/1949,  Hồ Chủ tịch đã viết bài về Bảo Đại-ông vua cuối cùng của vương triều Nguyễn như sau: ''Vĩnh Thụy trở về nước với hơn 10.000 viện binh Pháp để giết hại thêm đồng bào Việt Nam. Vĩnh Thụy cam tâm bán nước. Vĩnh Thụy làm tay sai cho thực dân, là một tên phản quốc”.


Vận động nguỵ binh (30-6-1951)
Trên chiến trường Liên khu III vừa rồi, nhiều nguỵ binh đã bỏ Pháp mà quay về với Tổ quốc. Có những nơi như đồn Bến Xanh anh em nguỵ binh giết tên chỉ huy Pháp và trói 3 tên lính Pháp rồi đưa cả giặc cả súng sang hàng ngũ ta. Như vậy nên bộ đội ta lấy được mấy vị trí mà không mất một viên đạn, không tốn một giọt máu.
Có kết quả đó là vì:
– Bộ đội ta có chính sách ưu đãi nguỵ binh đã giác ngộ.
– Chính phủ ta có chính sách khoan hồng với những người ấy.
– Đồng bào và cán bộ địa phương khéo vận động nguỵ binh.
Hồ Chủ tịch thường nói: “Trừ bọn đại Việt gian ra thì người Việt Nam ai cũng có lòng yêu nước, ghét giặc. Đại đa số nguỵ binh đều vì giặc áp bức lừa gạt mà theo giặc. Chúng ta chịu khó và khôn khéo khêu gợi lòng ái quốc của họ thì nhất định họ sẽ quay về với kháng chiến”.
Thật vậy. Ai chẳng biết kháng chiến là vì dân vì nước. Ai cũng biết Tây là ác và theo Tây là cõng rắn cắn gà nhà, rước voi giày mả tổ. Cho nên bổn phận của mỗi một đồng bào ở vùng tạm bị chiếm là chịu khó gần gũi nguỵ binh. Giải thích cho họ rồi kéo họ về với ta. Đó là một cách tham gia kháng chiến rất thiết thực.
Đ.X.
Báo Cứu quốc, số 1851, ngày 30-6-1951.
cpv.org.vn

Thư gửi các nguỵ binh (28-9-1951)
Tôi đã nhận được thư 300 nguỵ binh công giáo bị bắt trước mặt trận, xin tha.
Tôi cũng đã nhận được thư của những nhóm nguỵ binh khác, hứa hẹn.
Tôi trả lời như sau:
– Một mặt, vì các người chưa hiểu rằng: giặc Pháp đương mưu mô cướp nước ta, bù nhìn Bảo Đại đang mưu bán nước ta. Kháng chiến là cốt làm cho nước ta được độc lập thực sự, cho nhân dân được tự do, đồng thời cho đồng bào công giáo được tự do thờ Chúa.
– Một mặt khác, các người hoặc bị giặc Pháp và bù nhìn ép buộc, hoặc bị chúng lừa phỉnh mà đi lính cho chúng, chống lại Tổ quốc. Nhưng các người cũng là máu đỏ da vàng, khi đã hiểu thì chắc không ai nỡ lòng làm nanh vuốt cho giặc, chống lại Tổ quốc, để mang tiếng xấu muôn đời.
Tuy các người đã phạm tội nặng là cầm súng chống lại Tổ quốc, song Chính phủ kháng chiến độ lượng khoan hồng, thương hại các người như những đứa con lầm đường, cho nên nặng về giáo dục nhẹ tay xử phạt, để dìu dắt các người bỏ đường tà, theo đường chính.
Vì lẽ đó, đối với những nguỵ binh đã bị bắt và đã biết tội, thì Chính phủ sẽ dần dần tha thứ cho về với cha mẹ, vợ con.
Đối với những nhóm nguỵ binh có thư hứa hẹn, thì tôi có lời khuyên rǎn và dặn dò: anh em phải cẩn thận, sẽ có cán bộ kháng chiến liên lạc và hướng dẫn anh em.
Đối với tất cả nguỵ binh, thì Chính phủ sẽ khoan hồng những người sớm quay về với Tổ quốc, sẽ trọng thưởng những người và những nhóm đái tội lập công lớn (1) .
Nguỵ binh cũng là con dân nước Việt, nhưng vì dại mà đi lầm đường, cho nên tôi và Chính phủ sẵn sàng tha thứ những người sớm biết lỗi và quay về với đại gia đình kháng chiến.
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1915,
ngày 28-9-1951.
cpv.org.vn
————————-
(1) Cách mạng Tháng Tám: Tháng 8-1945, Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc. Thực hiện chủ trương Tổng khởi nghĩa của Trung ương Đảng và Lệnh Tổng khởi nghĩa của Tổng bộ Việt Minh, hưởng ứng Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước từ Nam đến Bắc nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền.
Từ ngày 14-8 đến ngày 18-8, nhiều xã, huyện ở hầu hết các tỉnh miền Bắc và Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Mỹ Tho, Sa Đéc đã nổi dậy giành chính quyền. Ngày 18-8 các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam giành chính quyền ở tỉnh lỵ.
Ngày 19-8 cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành được thắng lợi ở Thủ đô Hà Nội. Đến ngày 28-8 Tổng khởi nghĩa thắng lợi trong cả nước.
Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân điển hình ở một nước thuộc địa nửa phong kiến do giai cấp công nhân lãnh đạo. Thắng lợi ấy đã đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi của đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, dân chủ của giai cấp công nhân, kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến. Đó là thắng lợi của đường lối đoàn kết toàn dân, sử dụng bạo lực cách mạng để lật đổ ách thống trị của đế quốc và phong kiến. Đó là sự tài tình, sáng tạo của Đảng trong việc tạo thời cơ, nắm vững thời cơ, khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
Thành công của Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam đã tạo thời cơ cho nhân dân Lào làm Cách mạng Tháng Tám ở Lào thắng lợi, nhân dân Campuchia có thêm điều kiện thuận lợi để phát triển phong trào cách mạng. Đó cũng là thắng lợi của các lực lượng cách mạng, dân chủ và tiến bộ trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Tr.7.

Lời kêu gọi nguỵ binh quay về với Tổ quốc (15-11-1951)

Hỡi các người đi lính cho Pháp và bù nhìn!
Giặc Pháp muốn cướp nước ta lần nữa. Chúng bày ra một thứ độc lập giả hiệu để lừa bịp dân ta và bắt các người đi lính cho chúng.
Bọn bù nhìn Bảo Đại bán nước cho Pháp cũng như tổ tiên nó đã hàng Pháp suốt 80 nǎm. Chúng bắt buộc đồng bào ta đi lính để chết thay cho Pháp.
Đi lính cho giặc Pháp, cho bù nhìn tức là giúp giặc giết hại đồng bào, chống lại Tổ quốc.
Chính phủ và nhân dân ta kháng chiến để tranh lại độc lập thực sự cho Tổ quốc, tự do thực sự cho đồng bào. Vì vậy, sức kháng chiến ngày càng tǎng, và kháng chiến nhất định thắng lợi.
Tôi biết rằng: các người đều là con dân nước Việt, song vì bị Pháp bắt buộc, hoặc bị chúng lừa gạt, cho nên đi lính cho chúng. Chứ thật không ai muốn “cõng rắn bắt gà nhà”, “rước voi giày mả tổ”, chống lại Tổ quốc, để mang tiếng Việt gian.
Trong các trận vừa qua, nhiều nguỵ binh đã chạy về với Chính phủ.
Những người mang súng đạn về đã được Chính phủ thưởng.
Những người muốn được về quê quán đã được Chính phủ giúp cho về.
Những người muốn đánh giặc lập công đã được Chính phủ cho vào bộ đội.
Tôi thiết tha kêu gọi các người mau mau quay về với Tổ quốc, các người sẽ được đối đãi tử tế.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Con Hồng cháu Lạc phải thương nhau cùng.
HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân dân, số 32, ngày 15-11-1951.
cpv.org.vn

Trong Hội nghị lần 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam khóa II họp từ ngày 27-9 đến ngày 5-10-1951, Hội nghị nhận định tình hình chiến sự và đề ra nhiệm vụ phải phá chính sách "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt" của thực dân Pháp và nhấn mạnh công tác "ngụy vận", đặc điểm của công tác này là phải: Coi công tác ngụy vận là một công tác vận động quần chúng, nhằm mục đích lâu dài. Phải biết gắn liền ngụy vận với dân vận trong vùng tạm chiếm. Phải phối hợp ngụy vận với tác chiến, khi có những điều kiện thuận lợi thì mở những cuộc tấn công chính trị để làm tan rã hàng ngũ ngụy binh. Cách thức tuyên truyền và vận động ngụy binh đều phải nhằm những điểm nói trên mà định cho thích hợp. Đi đôi với công tác vận động ngụy binh, phải tăng cường công tác vận động binh sĩ Âu - Phi.
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II họp từ ngày 27-9 đến ngày 5-10-1951. Hội nghị đã thông qua các Nghị quyết Về tình hình và nhiệm vụ chung và Về nhiệm vụ quân sự trước mắt.
Trích:
Công tác ngụy vận:
- Phải coi công tác ngụy vận là một công tác vận động quần chúng, nhằm mục đích lâu dài.
- Phải biết gắn liền ngụy vận với dân vận trong vùng địch.
- Phải phối hợp ngụy vận với tác chiến, khi có những điều kiện thuận lợi thì mở những cuộc tấn công chính trị để làm tan ra hàng ngũ ngụy binh.
- Cách thức tuyên truyền và vận động ngụy binh đều phải nhằm những điểm nói trên mà định cho thích hợp.
Đi đôi với công tác vận động ngụy binh, chúng ta phải tăng cường công tác vận động binh sĩ Âu-Phi.
"Để làm tròn nhiệm vụ nặng nề nói trên, chúng ta cần phải củng cố sự lãnh đạo của Đảng trong quân đội, nắm vững sự lãnh đạo tư tưởng trong toàn quân, lãnh đạo việc học tập tư tưởng mới, học tập chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ".

Nguỵ binh giác ngộ (3-3-1952)
Gần đây, vì địch thất bại nhiều, ta thắng lợi luôn, nên từ Nam đến Bắc, nhiều nguỵ binh đã giác ngộ quay về với kháng chiến. Vài thí dụ:
Đêm 21-12-1951, anh Lê Vǎn Mơ, nguỵ binh đóng ở một tháp canh trong tỉnh Biên Hoà (Nam Bộ) đã diệt 4 tên quan Pháp, rồi mang 4 khẩu súng ra theo bộ đội ta.
Đêm 23-12-1951, bộ đội ta bao vây đồn Mạc Thượng (huyện Lý Nhân, Hà Nam). Chiến sĩ ta và một vị linh mục kêu gọi giải thích. Cả trung đội nguỵ binh đem súng ra hàng.
Đại đa số nguỵ binh là những thanh niên bị bắt buộc hoặc bị lừa bịp mà đi lính cho giặc. Nhưng họ vốn cũng có lòng yêu nước và ghét giặc. Ta giải thích rõ cho họ, khoan hồng với họ, thì họ sẽ giác ngộ và quay về với Tổ quốc. Nhiều lần, sự thực đã chứng tỏ như vậy. Cho nên cán bộ, bộ đội và nhân dân ta phải thi đua địch vận, nguỵ vận, xem đó là một nhiệm vụ kháng chiến, thì ta sẽ không tốn đạn hao binh, mà được cả người lẫn súng. Và do đó, ta sẽ phá tan mưu mô của địch dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.
C.B.
Báo Nhân dân, số 47-48, ngày 3-3-1952.
cpv.org.vn

- Trong quyển ''Thường thức chính trị'' do Nhà xuất bản Sự Thật ấn hành lần đầu năm 1954, Bác Hồ chỉ rõ: "Hơn 80 năm trước đây, đế quốc Pháp thấy nước ta người đông, của nhiều, bèn dùng vũ lực sang cướp nước ta. Giai cấp phong kiến (vua, quan) thì hủ bại hèn nhát, chỉ biết bán nước, không dám chống giặc''.

Bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ Duyệt binh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam (1/1/1955)

Kể từ ngày 2/9/1945 thì đây là lần đầu tiên sau 9 năm Kháng chiến Chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện công khai trước công chúng. Đây là Phát biểu ngay sau Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, Việt Nam bắt đầu công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh Giải phóng miền Nam - thống nhất Tổ quốc.
Trích:
"Vì những mục đích đó, chúng ta phải tỉnh táo đề phòng, phải kiên quyết chống âm mưu của Đế quốc Mỹ tăng cường can thiệp vào Đông Dương, xúi dục bọn tay sai của chúng phá hoại Hiệp định đình chiến, phá hoại hòa bình. Chúng ta cố gắng góp phần vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình Đông Nam Á và thế giới."
Bác không dùng chữ "ngụy" nhưng đã dùng 1 chữ tương đương là "bọn tay sai của chúng"- Đây chính là bản chất của cái gọi là "Quốc gia Việt Nam" và sau này là "Việt Nam Cộng hòa".

- Trong ''Báo cáo về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi'' tại kỳ họp thứ XI Quốc hội khoá I, ngày 18/12/1959, Bác Hồ viết: ''Giữa thế kỷ XIX, đế quốc Pháp bắt đầu xâm lược nước ta: Bọn vua quan phong kiến đã đầu hàng giặc ngoại xâm và bán nước ta cho đế quốc Pháp. Trong gần một thế kỷ, đế quốc Pháp đã cấu kết với giai cấp phong kiến để thống trị nước ta một cách vô cùng tàn bạo''.
Lưu ý: Quan điểm của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đối với lịch sử là rất sòng phẳng, phân minh. Người không hề công kích các chúa Nguyễn. Cùng với việc kịch liệt phê phán Gia Long và Tự Đức, Người đã từng viết bài trên báo chí nước ngoài để đề cao tinh thần yêu nước của 3 ông vua thứ 8, thứ 10 và thứ 11 của vương triều nhà Nguyễn là Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân. Trong Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản ngày 12/7/1940, Nguyễn Ái Quốc viết: ''Năm 1885 vua Hàm Nghi và năm 1916 vua Duy Tân đã đứng ra lãnh đạo chống Pháp''.

Lại chuyện chó Mỹ (20-1-1966)

Trích:
“Chó sǎn là đồng minh trung thành của đế quốc Mỹ. Đây là chuyện chó sǎn có bốn chân, chứ không phải loài chó sǎn mặt người bụng thú, rước voi giày mả tổ, cõng rắn cắn gà nhà, như bọn Thiệu – Kỳ.
Từ ngày Mỹ phái Hakin lập bộ tư lệnh ở Sài Gòn, thì chó Mỹ cũng được phái đến miền Nam nước ta. Chúng được ở nhà lầu, có lính nguỵ hầu hạ. Mỗi con chó Mỹ được ǎn lương gấp nhiều lần lương của một nguỵ binh.
Một chuyện thú vị là tháng 9-1964, giặc Mỹ đưa 2000 chó sǎn đến Tây Nguyên bắt đồng bào Thượng nuôi. Non một tháng sau, đàn chó biến mất hết, chỉ còn lại mấy đống xương.
Vừa rồi, các báo đǎng tin nhiều phái viên Mỹ đi khắp thế giới để phân trần cái gọi là chính sách “đi tìm hoà bình” của tổng Giôn.
Mỉa mai thay! Trong lúc đó thì các báo cũng đǎng tin 2.000 chó sǎn Mỹ được phái đến miền Nam Việt Nam. Phải chǎng những phái viên bốn chân này cũng quảng cáo cho món hàng “đàm phán không điều kiện” của tổng Giôn? Không phải đâu; nhiệm vụ của chúng là giúp lính Mỹ đi khủng bố.
Phái viên Mỹ nói một đường. Chó sǎn Mỹ sủa một nẻo. Thật là mâu thuẫn.”
Chiến sĩ
————————-
Báo Nhân dân, số 4308, ngày 20-1-1966.
cpv.org.vn

Lời Kêu gọi Toàn quốc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước: Không có gì quý hơn độc lập, tự do (1) (17-7-1966)

Hỡi đồng bào và chiến sĩ cả nước!
Đế quốc Mỹ dã man, gây ra chiến tranh xâm lược hòng ǎn cướp nước ta, nhưng chúng đang thua to.
Chúng ồ ạt mang gần 30 vạn quân viễn chinh vào miền Nam nước ta. Chúng nuôi dưỡng nguỵ quyền nguỵ quân làm công cụ hại dân phản nước. Chúng dùng những phương tiện chiến tranh cực kỳ man rợ, như chất độc hoá học, bom napan, v.v.. Chúng dùng chính sách đốt sạch, giết sạch, phá sạch. Bằng những tội ác ấy, chúng hòng khuất phục đồng bào miền Nam ta.
Nhưng dưới sự lãnh đạo kiên quyết và khôn khéo của Mặt trận dân tộc giải phóng, quân và dân miền Nam ta đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu anh dũng, đã thắng lợi vẻ vang và quyết tâm chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn, để giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất nước nhà.
Giặc Mỹ trắng trợn dùng không quân bắn phá miền Bắc nước ta, hòng gỡ thế thất bại của chúng ở miền Nam và hòng ép chúng ta “đàm phán” theo ý muốn của chúng.
Nhưng miền Bắc không hề nao núng. Quân và dân ta càng hǎng hái thi đua sản xuất, chiến đấu anh dũng. Đến nay chúng ta đã bắn tan xác hơn 1.200 máy bay địch. Chúng ta quyết đánh thắng chiến tranh phá hoại của địch, đồng thời hết sức hết lòng ủng hộ đồng bào miền Nam ruột thịt.
Gần đây, giặc Mỹ điên cuồng leo thang thêm một bước rất nghiêm trọng: chúng bắn phá ngoại ô Hà Nội và Hải Phòng. Đó là hành động tuyệt vọng của chúng, khác nào con thú dữ bị thương nặng, giãy giụa một cách hung tợn trước hơi thở cuối cùng.
Giônxơn và bè lũ phải biết rằng: chúng có thể đưa 50 vạn quân, 1 triệu quân hoặc nhiều hơn nữa để đẩy mạnh chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam. Chúng có thể dùng hàng nghìn máy bay, tǎng cường đánh phá miền Bắc. Nhưng chúng quyết không thể lay chuyển được chí khí sắt đá, quyết tâm chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam anh hùng. Chúng càng hung hǎng thì tội của chúng càng thêm nặng. Chiến tranh có thể kéo dài 5 nǎm, 10 nǎm, 20 nǎm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn?
*
*      *
Mọi người đều biết: mỗi lần sắp đẩy mạnh chiến tranh tội ác thì giặc Mỹ lại rêu rao cái trò bịp bợm “hoà bình đàm phán”, hòng đánh lừa dư luận thế giới và đổ lỗi cho Việt Nam không muốn “đàm phán hoà bình”!
Này, Tổng thống Giônxơn, ngươi hãy công khai trả lời trước nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới: Ai đã phá hoại Hiệp định Giơnevơ, là Hiệp định bảo đảm chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam? Phải chǎng quân đội Việt Nam sang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa Kỳ? Hay là Chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược nước Việt Nam và giết hại người Việt Nam ?
Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam, phải rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi Việt Nam thì hoà bình sẽ trở lại ngay lập tức. Lập trường của Việt Nam đã rõ ràng: đó là 4 điểm của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và 5 điều của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngoài ra, không có cách nào khác!
Nhân dân Việt Nam rất yêu chuộng hoà bình, hoà bình thật sự, hoà bình trong độc lập tự do, chứ không phải thứ hoà bình giả hiệu, “hoà bình” kiểu Mỹ.
Vì độc lập của Tổ quốc, vì nghĩa vụ đối với các dân tộc đang chống đế quốc Mỹ, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng, không sợ hy sinh gian khổ, kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn. Trước đây, trong hoàn cảnh khó khǎn hơn nhiều, mà chúng ta đã thắng phát xít Nhật và thực dân Pháp. Ngày nay, điều kiện trong nước và trên thế giới thuận lợi cho ta hơn, sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta càng chắc chắn sẽ hoàn toàn thắng lợi.
*
*      *
Đồng bào và chiến sĩ yêu quý!
Chúng ta có chính nghĩa, có sức mạnh đoàn kết của toàn dân từ Bắc đến Nam, có truyền thống đấu tranh bất khuất, lại có sự đồng tình ủng hộ rộng lớn của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân tiến bộ cả thế giới, chúng ta nhất định thắng!
Trước tình hình mới, chúng ta quyết đồng tâm nhất trí, vượt mọi gian khổ hy sinh, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta là đánh thắng giặc Mỹ xâm lược!
Nhân dịp này, tôi xin thay mặt nhân dân Việt Nam, nhiệt liệt cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ hết lòng của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, của nhân dân tiến bộ trên thế giới, kể cả nhân dân Mỹ. Hiện nay, trước âm mưu tội ác mới của đế quốc Mỹ, tôi tin chắc rằng nhân dân và chính phủ các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các nước yêu chuộng hoà bình và chính nghĩa trên thế giới càng ra sức ủng hộ và giúp đỡ hơn nữa nhân dân Việt Nam chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.
Nhân dân Việt Nam nhất định thắng!
Giặc Mỹ xâm lược nhất định thua!
Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh muôn nǎm!
Đồng bào và chiến sĩ cả nước, anh dũng tiến lên!
—————————-
Báo Nhân dân, số 4484, ngày 17-7-1966.
1) Đây là Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam truyền đi sáng ngày 17-7-1966.


Xem clip:

Thơ chúc Tết năm 1969 (Kỷ Dậu)

Thơ chúc Tết Xuân Kỷ Dậu 1969 là một trong ba bài thơ chúc tết của Bác được viết bằng thể lục bát truyền thống, số còn lại viết theo thể thơ tự do, trừ bài lục bát biến thể. Với bố cục chặt chẽ, vừa tổng kết được tình hình quá khứ, dự đoán cho tương lai, khẳng định lại mục đích chiến đấu vì độc lập, vì tự do và thống nhất đất nước của nhân dân ta, cùng việc vạch ra chiến lược đánh địch...bài thơ sử dụng thể thơ lục bát hết sức nhuần nhuyễn. Về vần, Bác sử dụng vần tuyệt đối trong toàn bài: càng vần với vang, cho vần với do, và ba chữ nhào, bào, nào vần với nhau. Về điệu, tất cả các chữ thứ hai trong câu bát đều thanh bằng, các chữ thứ tư trong câu lục bát đều thanh trắc. Riêng câu lục, chỉ có một câu phá cách, chữ thứ hai thanh trắc, chữ thứ tư thanh bằng là câu: "Vì độc lập, vì tự do", nhưng được Bác ngắt nhịp 3/3 (chứ không ngắt nhịp 2/2/2 thường tình). Điều này chứng tỏ Bác rất tinh thông thể thơ lục bát.

Năm qua thắng lợi vẻ vang,
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to.
Vì độc lập, vì tự do,
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào.
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào,
Bắc-Nam sum họp, xuân nào vui hơn!
Lê Hương Lan
====
Mời xem bài liên quan:

Về ông Trần Công Trục:

70 nhận xét:

 1. Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Cập nhật lúc 17:00, Thứ ba, 18/05/2021 (GMT+7)

  (ĐCSVN) - Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cần làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.
  Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu nội dung Kết luận:

  Tại phiên họp ngày 7.5.2021, sau khi nghe Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 05) và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận:

  Năm năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội.

  Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

  Những kết quả nêu trên là nhân tố quan trọng, góp phần vào sự thành công Đại hội XIII của Đảng, của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 còn bộc lộ một số hạn chế như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế; một số người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, còn thụ động, trông chờ, ỷ lại, thiếu sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị.

  Việc tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu chưa thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm pháp luật.

  Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các khâu đột phá, các vấn đề cấp bách, bức xúc còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn bị động, kết quả chưa cao.

  Việc phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác chưa kịp thời, thiếu sức thuyết phục. Công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ; tự phê bình và phê bình có nơi, có lúc còn hình thức; tình trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi, nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Công tác kiểm tra, giám sát của nhiều cấp ủy đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt, phạm vi, đối tượng còn hẹp, hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm chưa đạt yêu cầu.

   Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

   1. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Marx-Lenin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

   Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Học tập và làm theo Bác để Đảng ta và mỗi đảng viên xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam và sự tin cậy của nhân dân.

   Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng với dân, thực hiện có hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng," "trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân," "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân."

   2. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn.

   Thực hiện đồng bộ giữa "xây" và "chống;" "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. "Xây" là tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng của các địa phương, cơ quan, đơn vị đã đề ra.

   "Chống" là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngừng nghỉ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân có hành vi không lành mạnh nào.

   Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực, đồng thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

   3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Việc tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu "trên trước, dưới sau", "đảng viên đi trước, làng nước theo sau."

   Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ.

   Xóa
  2. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

   4. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

   Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và kinh doanh. Khuyến khích sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

   5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải quyết hiệu quả những vấn đề đang đặt ra; tăng cường xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

   Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

   6. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

   Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, báo chí và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương. Xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm. Khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.

   7. Tổ chức thực hiện

   Cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Chỉ thị 05 và Kết luận này.

   Các ban đảng Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, có trách nhiệm tiếp tục hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Chỉ thị 05 theo tinh thần, nội dung Kết luận này.

   Giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng và hướng dẫn triển khai thực hiện chuyên đề toàn khoá; hằng năm, căn cứ vào tình hình và nhiệm vụ cụ thể, xây dựng hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề bảo đảm vừa bám sát nội dung mang tính chiến lược, lâu dài, cốt lõi, vừa mang tính thời sự; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận này./.
   https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/ket-luan-cua-bo-chinh-tri-ve-tiep-tuc-hoc-tap-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-580852.html

   Xóa
 2. Thật ra cũng không phải chỉ những cái này, mà 99% khi Bác Hồ và mọi người gọi 1 chính quyền tay sai hoặc 1 quân đội tay sai của bọn xâm lược thì đều là gọi như vậy 1 cách mặc nhiên bình thường và mặc định, như ông cha ta đã gọi nghìn năm nay, ngụy quan, ngụy triều, ngụy binh, ngụy quân, ngụy quyền. Do cách gọi này có nguồn gốc từ văn hóa TQ nên ý đồ bỏ chữ ngụy cũng nằm cái mà các tổ chức phản động gọi là "thoát Trung".

  Ngoài ra còn có những cách gọi khác chỉ được dùng ở trong những ngữ cảnh có tính pháp lý, như trong hội nghị 4 bên ở Paris thì ta gọi nó là chính quyền Sài Gòn hoặc chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Trên báo Nhân Dân thì ghi là "chính quyền Thiệu" khi nói về hiệp định Paris.

  Không có bất kì "VNCH" nào cả. Ngày nay sở dĩ có cách gọi "VNCH" là qua 1 thời gian dài dễ dãi thỏa hiệp, lịch sử bị Google hóa, Bolsa hóa. Gọi là "Mỹ hóa" cũng không đúng vì ngay cả Mỹ cũng không gọi là "VNCH". Cả Mỹ và quốc tế đều chỉ gọi là Nam Việt Nam theo tư cách vùng miền. Không có tư cách quốc gia nào cả vì sự thành lập của nó trái với hiệp định quốc tế Geneve 1954, qui định vĩ tuyến 17 là giới tuyến quân sự tạm thời, tổng tuyển cử v.v..

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bảo vệ sự thật lịch sửlúc 00:06 19 tháng 5, 2021

   Chữ ngụy là gốc Hán nhưng khái niệm chung về ngụy quyền thì cũng không phải bên Tàu mới có mà bên Tây cũng có. Bên Tây gọi là chính quyền con rối (puppet government, puppet state), chính quyền bù nhìn. Ngay chính bố Mỹ cũng có khái niệm này, bố Mỹ gọi tất cả những tay sai của phát xít trong Thế Chiến 2 là chính quyền bù nhìn, trong đó có chính quyền Trần Trọng Kim (Đế cuốc VN) của Nhật.

   Đồng ý với bác ngụy quân, ngụy quyền là mặc định, còn trên bài viết chỉ là những ví dụ tiêu biểu. Vì vậy cũng hy vọng các bạn trẻ không nghĩ lệch lạc thành đây là sự chọn lọc ra Bác Hồ nói gì để chứng minh phải "gọi VNCH là ngụy".

   Không có ai nào gọi VNCH là ngụy cả, mà là gọi ngụy quyền là ngụy, đấy là cách gọi mặc định. Ngụy quyền đó có tên nước ngụy tạo là "VNCH". Nghĩa là họ ngụy tạo ra 1 nước và cái tên nước đó là "VNCH" và trên thế giới không có ai gọi theo như vậy, bao gồm cả chính Mỹ cũng không thèm gọi như vậy.

   Chứ không phải họ là VNCH rồi ta phải gọi họ là ngụy. Không phải như vậy!

   Họ là 1 bọn tay sai nên ta gọi họ là ngụy. Còn "VNCH" chỉ là 1 tên nước vô thừa nhận. Trong lịch sử hễ có 1 triều đình tay sai hay nhóm lính, nhóm quan tay sai nào của kẻ xâm lược thì đều gọi một cách mặc định là ngụy. Ở VN không có nước VNCH nào cả vì vậy cũng không có "họ là VNCH" nào cả.

   Để phân biệt ngụy này với ngụy kia thì chúng ta có những cách gọi để phân biệt ngụy thời này với ngụy thời kia, ngụy của thằng này với ngụy của thằng kia, ví dụ: ngụy quyền Sài Gòn, ngụy quyền Bảo Đại.

   Mục đích của bọn nó chủ yếu không phải là để thoát Trung hay để "đòi lại TS, HS" gì cả mà là để xét lại lịch sử nhằm mục đích thay đổi lịch sử kháng chiến chống Mỹ, thay đổi bản chất của cuộc chiến, thì tất nhiên phải thay đổi bản chất của chính quyền ngụy, biến cho nó không còn là ngụy nữa. Tức là Mỹ không xâm lược.

   Vì nếu muốn "đòi lại TS, HS" theo logic khùng điên ngu ngục của nó thì đâu phải chỉ có công nhận ngụy quyền Sài Gòn, mà còn phải công nhận cả ngụy quyền Bảo Đại và phủ nhận thời Pháp thuộc, điều mà chúng nó không dám luyên thuyên nhiều vì Pháp đô hộ VN 100 năm rõ ràng nên lo lật sử chống Mỹ trước. Mục đích là để nhắm vào quân đội, tất nhiên đích chính là nhắm vào chế độ.

   Xóa
  2. Chính quyền SG không được quốc tế coi là 1 nước vì sự 'lập cuốc' của nó trái với HĐ GENEVE quy định tổng tuyển cử. Thứ 2 là cuốc da của nó được thành lập sau 1 cuộc trưng cầu dân ý gian lận vụng về buồn cười rõ như ban ngày cả thế giới lúc đó đều cười vào mặt nên không ai coi nó là quốc gia cả. Saigon Puppet chính là nó.

   Nó là ngụy nên Chủ Tịch Hồ Chí Minh và người ta gọi nó là ngụy, tức là gọi ngụy là ngụy, gọi con chó là con chó. Còn con chó được chủ nó giật lấy tên của mình (Việt Nam dc Cộng Hòa) đem đặt cho nó để cà khịa mình thì mình kệ nó mình không thừa nhận nên mình gọi nó ra sao là tùy mình, nó không là cái gì cả.
   "VNCH" không phải là tên khai sinh của bọn ngụy nói chung, mà là tên của 1 quốc gia mà chúng ta không thừa nhận. Vì vậy ta không gọi bọn ngụy là VNCH.

   Xóa
 3. Đám phò báo học theo gương Bác chắc học đc mỗi cái hút thuốc.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bọn này học tài của Bác nhưng rồi dùng tài đó để phục vụ cho Bu Mẽo để kiếm đô, kiếm đất. Trên báo thấy nó sủa "VNCH", "VNCH" như con chó điên chó dại. Miết rồi ông bố vợ tôi cũng nói thôi cho tao học tiếng nước ngoài để tao đọc báo nước ngoài cho lành.

   Xóa
  2. Họ học tài không học đức, học những kĩ thuật của Bác để đi lật sử phản quốc sắm nhà lầu, thông đồng phản động và làm những việc thất đức, bất trung bất nghĩa bất hiếu.

   Xóa
 4. Có thể thấy việc thay đổi từ ngụy quân, ngụy quyền sang "VNCH" chính là một tác phẩm, một sản phẩm của âm mưu lâu dài của thế lực thù địch, lật sử, phản động, bán nước, phản dân tộc và hại nước.
  Còn về Hồ Chí Minh Toàn Tập thì đúng rồi chỉ cần nhắm mắt lại mở ra 1 trang bất kỳ trong đó thì cũng sẽ chỉ thấy là ngụy quân, ngụy quyền thôi. Dĩ nhiên bài viết này chỉ có tính ước lệ và các ví dụ điển hình, các bài văn, bài thơ, các tuyên bố, bức thư, phỏng vấn tinh túy và tiểu biểu nhất, điển hình nhất của Người.

  Trả lờiXóa
 5. Không phải chỉ có ông cụ nữa mà tất cả nguyên 1 hệ thống chính trị quân sự dân sự đều gọi bọn ngụy là ngụy quân ngụy quyền. Tức là ta gọi 1 con chó là con chó. Chủ của con chó đó giật tên nước của ta, rút ra 2 chữ "Dân Chủ" để đặt tên cho con chó của nó, con chó săn của nó. Nếu Mỹ gọi tên con chó đó là Bẹcgiê hay gì hợp lý thì tùy ý, chứ nó dùng tên "Việt Nam" của ta đặt cho con chó của nó thì ta KHÔNG ĐỒNG Ý. Vì vậy ta không gọi con chó bằng cái tên mà thằng chủ xâm lược đặt cho nó. Chuyện rất đơn giản vậy thôi mà nhiều thằng cứ nói bừa nói bậy vì không hiểu chuẩn xác bản chất sự việc hiện tượng.

  Trả lờiXóa
 6. Bản chất của họ, bản thân họ, họ chính là ngụy quân, ngụy quyền. Như vậy A thì gọi A, B thì gọi là B.

  Họ tự ý nâng cấp nâng giá lên thành một quốc gia tên là VNCH cái đó là tự sướng. Không việc gì ai phải hùa theo hay chấp nhận sự nâng cấp trịch thượng này.

  Trả lờiXóa
 7. Thay đổi hoặc hủy bỏ cụm chữ ngụy quân, ngụy quyền là tội ác ngụy sử, tội ác về văn hoá, nhập nhèm bản chất cuộc chiến tranh cứu nước vĩ đại và dòm ngó về chính trị.
  Đây là ý đồ tội ác của lũ chính trị lưu manh, đá cá lăn dưa dân túy chính trị.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Những kẻ lật sử đều muốn bỏ từ NGỤY và thay vào đó là VNCH nhằm thực hiện ý đồ xấu xa

   Xóa
 8. Để hiểu rõ hơn vấn đề BÁC HỒ SỬ DỤNG CHỮ 'NGỤY' NHƯ THẾ NÀO?, tôi đề nghị chủ nhà đưa thêm một số bài vào mục Bài liên quan.
  Đó là các bài:
  1. Giảng bài cho ông Hoàng Duy Hùng về chữ “ngụy”: ĐÒI BỎ CHỮ “NGỤY” TỨC LÀ ÔNG VẪN MUỐN “RỬA MẶT” CHO MỸ NGỤY (VNCH)!
  https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/08/giang-bai-cho-ong-hoang-duy-hung-ve-chu.html
  GIẢNG BÀI CHO ÔNG HOÀNG DUY HÙNG BẰNG 4 THỨ TIẾNG VIỆT- NGA- ANH- PHÁP
  https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/09/giang-bai-cho-ong-hoang-duy-hung-bang-4.html
  Cuối tuần: Cô gái sài gòn đi tải đạn – Thêm một bài giảng cho Hoàng Duy Hùng
  https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/09/cuoi-tuan-co-gai-sai-gon-i-tai-them-mot.html

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Và bài này nữa nè:
   HOAN NGHÊNH TẠP CHÍ TUYÊN GIÁO SỬ DỤNG LẠI CHỮ “NGỤY QUÂN, NGỤY QUYỀN” TRONG BÀI VỀ CHIẾN THẮNG 30/4/1975
   https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/04/hoan-nghenh-tap-chi-tuyen-giao-su-dung.html
   Lời dẫn: “VNCH” là “ngụy quân – ngụy quyền”. Đây là cách gọi phổ thông của nhân dân cả hai miền Nam- Bắc. Đây cũng là cách gọi mà Bác Hồ của chúng ta đã sử dụng để chỉ ra bản chất chế độ tay sai của ngoại bang (Pháp và Mỹ)- xem bài Gửi nhóm lật sử: CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SỬ DỤNG CHỮ "NGỤY" NHƯ THẾ NÀO? Thế nhưng chục năm gần đây, lũ ngụy sử đứng đầu là Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc, Trần Đức Cường, Nguyễn Mạnh Hà … âm mưu lật sử, biến trắng thành đen. Lũ lật sử (Nguyễn Mạnh Hà, Phạm Đức Bảo) cho rằng trước đây Bác Hồ gọi “VNCH” là “ngụy quân – ngụy quyền” chẳng qua chỉ là một thủ đoạn chính trị để mỵ dân, để tập hợp lực lượng… (Xem bài TS HOÀNG NGỌC GIAO - KẺ TỔ CHỨC CÁI GỌI LÀ “TỌA ĐÀM VỀ BÃI TƯ CHÍNH" MỚI ĐÂY LÀ AI?)

   Mời xem video clip ông Nguyễn Mạnh Hà thuyết trình tại Câu Lạc bộ Café Số- Số 02, Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội sáng Thứ Bẩy ngày 03/11/2018
   Xin mở link
   https://www.youtube.com/watch?v=pERKOCgjc90
   Không những đòi bỏ chữ “ngụy”, mà cao hơn, Trần Công Trục cùng Lê Văn Cương khẳng định chắc như bắp, rằng trước năm 1975 trên lãnh thổ Việt Nam có hai nhà nước độc lập (xem bài QUAN ĐIỂM CỦA ÔNG PHAN HUY LÊ "THỪA NHẬN VNCH ĐỂ ĐÒI HOÀNG SA" - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ PHÁP LÝ QUỐC TẾ). Đi xa hơn chút nữa, Nguyễn Nhã còn cho rằng: “Công nhận VNCH là bước tiến quan trọng”! (Google.tienlang không biết là “tiến” đi đâu? Hay là “tiến” đến việc lật đổ chế độ này?); Nguyễn Mạnh Hà nói: "Thời kỳ Việt Nam cộng hòa cũng rất có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa"; Nguyễn Minh Thuyết cho rằng: "Thời kỳ đó, trên lãnh thổ Việt Nam hình thành hai chế độ Việt Nam dân chủ cộng hoà ở miền Bắc và Việt Nam cộng hoà ở miền Nam. Bỏ qua sự khác nhau về ý thức hệ thì mỗi chế độ đều lo phát triển kinh tế, đảm bảo cuộc sống của người dân, đảm bảo chủ quyền của đất nước…”


   (Xem bài NHỮNG VẤN ĐỀ GOOGLE.TIENLANG XIN TRAO ĐỔICÔNG KHAI VỚI GS NGUYỄN MINH THUYẾT VÀ TS NGUYỄN MẠNH HÀ)…

   Trước những phát ngôn xằng bậy của lũ lật sử, báo chí lâu nay cũng ít sử dụng chữ “ngụy” khi nói đến lũ tay sai Sài Gòn. Chính vì vậy, chúng tôi vui mừng khi thấy TẠP CHÍ TUYÊN GIÁO SỬ DỤNG LẠI CHỮ “NGỤY QUÂN, NGỤY QUYỀN” KHI NÓI VỀ CHIẾN THẮNG 30/4/1975. Xin giới thiệu cùng bạn đọc:

   Xóa
 9. NHÌN THẤU TIM ĐEN CÁC NHÀ “LẬT SỬ”?
  Chắc hẳn mọi người đều biết rằng, Bộ lịch sử VN được xem là đồ sộ bậc nhất từ trước đến nay, gồm 15 tập, 10 ngàn trang hoành tráng được biên soạn bởi một dàn “siêu sao” toàn phó giáo sư, tiến sĩ, sử gia có uy tín hàng đầu quốc gia, do tiến sĩ Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Lịch sử VN cầm đầu (tổng chủ biên) đã thực hiện rất chu đáo, nghiêm túc suốt chín năm trường, tốn kém không biết bao nhiêu tiền bạc của nhân dân, mà tuyệt nhiên chẳng làm nên trò trống gì, ngược lại, gây ra nhiều tai tiếng.

  Một dàn “siêu sao” kể trên do kém cỏi hay vì dã tâm thiếu trong sáng đã bóp méo, xuyên tạc sự thật hùng hồn lịch sử dân tộc, ngang nhiên, trắng trợn bỏ chữ “ngụy” trong các danh từ “ngụy quân VNCH”, “ ngụy quyền “ VNCH để thay bằng các danh từ “quân đội VNCH”, “chính quyền VNCH”.

  Người đầu têu cho trò hề “lật sử” bỉ ổi là Phan Huy Lê (PHL).
  PHL (23.2.1934 – 23.6.2018), quê quán xã Thạnh Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, là giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, chuyên gia Lịch sử VN, nguyên Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử VN từ nhiệm kỳ II đến nhiệm kỳ VI, giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Lịch sử VN, năm 2016. Ngoài ra, PHL còn được một vài tổ chức của Nhật Bản, Pháp, Hoa Kỳ… vinh danh(?) Hiện thời, xét trong phạm vi ngành sử học, PHL là người lớn tuổi nhất, địa vị cao nhất, thời gian công tác gắn bó với ngành lâu nhất, nổi tiếng nhất, có uy tín và tầm ảnh hưởng lớn nhất. Hầu hết các sử gia VN nói chung, các nhà “lật sử” nói riêng đều là học trò của PHL và chịu ảnh hưởng toàn diện về lập trường tư tưởng, quan niệm, quan điểm, cách nhìn nhận, tiếp cận lịch sử của vị nhà giáo nhân dân chủ tịch Hội KHLSVN 6 khóa liên tiếp.

  Chúng ta chỉ cần biết một chi tiết, vâng, chỉ mỗi một chi tiết này thôi, rằng, PHL có người anh trai là Phan Huy Quát từng là một tên “ngụy quyền” VNCH cũng đủ hiểu: tại sao PHL tìm mọi cách “viết lại lịch sử”, xóa chữ “ngụy”, cổ súy cho chế độ VNCH thối nát?

  Năm 2005, PHL đã bộc lộ lòng dạ xấu xa khi “hạ bệ thần tượng” anh hùng Lê Văn Tám, để rồi về sau chỉ đạo các học trò “lật sử”

  Như phần trên đã nêu, tất cả những nhà”lật sử” đều có học hàm học vị rất hoành tráng và có chổ đứng quan trọng nhất định trong xã hội. Tất cả họ khôn ngoan lấy danh tiếng, vị thế của mình, dùng kiến thức uyên bác, tầm nhìn xa trông rộng để định hướng, dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực nhằm đạt được mục đích đen tối…

  PHL rất ma mãnh, khôn ngoan, không dại dột công khai tham gia vào việc biên soạn bộ sử. Thực chất các hoạt động của các thành viên trong hội đồng biên soạn bộ sử đều có sự chỉ đạo của PHL. Dù PHL “ném đá dấu tay” nhưng “cháy nhà ra mặt chuột”! “Tiền hô hậu ủng” – thầy đã phản thì các học trò cứ phải răm rắp tuân theo vậy!

  Trước và trong quá trình biên soạn bộ sử cho tới khi bộ sử hoàn thành đưa ra công bố, các nhà “lật sử” đã có một số hoạt động làm vệ tinh xoay quanh bộ sử, như hội đàm, hội thảo, phỏng vấn báo chí, tổ chức trao giải v.v…quảng cáo ì xèo, làm màu mè, tiền trạm, dọn đường cho bộ sử “cất cánh”…

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem họ đã nói và làm những gì?

   Khi PHL đưa ra quan điểm “Thừa nhận VNCH để đòi Hoàng Sa”, đồng loạt “ bầy sói chồm lên cắn vào lịch sử, cào chiến công, xé xác những anh hùng”:

   – Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới nhiều lần được lên VTV, phỏng vấn trên báo giáo dục VN xuyên tạc hiệp định Giơ -Ne – Vơ, cho rằng, “phía Nam vĩ tuyến 17 cũng có một nhà nước độc lập, có chủ quyền…”
   – Thiếu tướng, tiến sĩ Lê Văn Cương bố láo khẳng định trên báo TNNN, “Trên nguyên tắc và thực tế, trong giai đoạn 1955 -1975, lãnh thổ VN đã tồn tại 2 quốc gia độc lập – VNDCCH, thủ đô là Hà Nội, VNCH, thủ đô là Sài Gòn”
   – Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, nguyên thứ trưởng ngoại giao, phụ trách người VN ở nước ngoài còn hồ đồ hơn. Trên kênh PhoBalsa TV (25.2.2017) NTS cho rằng, “VNCH rõ ràng là một nhà nước được thế giới công nhận là thành viên Liên hiệp quốc”
   – Tiến sĩ Trần Duy Hải, phó ban chủ nhiệm ủy ban biên giới chính phủ, tiến sĩ Nguyễn Nhã và nhiều vị nữa cũng ăn theo nói leo vô trách nhiệm đối với chuyện quốc gia đại sự…
   – Mới đây, tiến sĩ Phạm Văn Linh, phó trưởng ban tuyên giáo trung ương cũng có quan điểm lệch lạc ủng hộ bộ sự bỏ chữ “ngụy”…
   ( Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Văn Linh đã bị Trung ương cho nghỉ việc hoặc chuyển sang làm công việc khác không liên quan đến lịch sử)

   Chúng ta tiếp tục cùng nhau nhận biết mọi ngõ ngách tim đen của các nhà “lật sử”.

   – Tiến sĩ Nguyễn Nhã cố tình tỏ ra là một người “cao thượng” rằng, “Cần vinh danh những người hy sinh ở Hoàng Sa”. Trên thực tế, 74 người lính VNCH tử trận vào năm 1974 tại Hoàng Sa là do sự “đi đêm” giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. Những người lính VNCH chết một cách oan uổng vì lợi ích của đế quốc Mỹ không phải “hi sinh” vì Tổ quốc VN; chỉ có chính phủ Hoa Kỳ mới có trách nhiệm với họ mà thôi. Gỉa sử, vâng, chỉ đặt giả sử mà thôi. Nếu 74 người lính VNCH được vinh danh vì có công chiến đấu hi sinh cho đất nước, dĩ nhiên hàng vạn người lính VNCH đánh thuê và chết thuê cho đế quốc Mỹ cũng được vinh danh bởi có công trạng chống lại Cộng sản hay sao? Đây là lập luận vô cùng sai trái, rất nguy hiểm!

   Xóa
  2. – Xin quay lại với quan điểm của PHL “Thừa nhận VNCH để đòi Hoàng Sa”. Xin thưa rằng, Trung Quốc chẳng dại dột công nhận VNCH là một quốc gia, và thực tế VNCH bị “xóa sổ” từ gần nửa thế kỉ…Gỉa sử, vâng, lại giả sử, nếu dùng yếu tố VNCH mà “đòi được Hoàng Sa” từ tay Trung Quốc thì cũng đòi được miền Nam VN cho VNCH từ tay VNDCCH vậy(?)

   – Lịch sử ghi tạc như đinh đóng cột rằng, VNCH không phải là quốc gia, mà là một chính thể bù nhìn làm tay sai cho đế quốc Mỹ. Sự thật hùng hồn này cả thế giới đều biết, chỉ những nhà “lật sử” mới không biết hay cố tình không biết mà thôi. Theo định nghĩa của từ điển VN, chỉ quốc gia mới được dung khái niệm quân đội, chính quyền. Nếu vì lý do nào đó (chắn chắn sẽ không có có lý do nào cả đâu) để thừa nhận VNCH là một quốc gia độc lập, có chủ quyền thì người đời có thể hiểu rằng, trước 1975, quốc gia VNDCCH xâm lược quốc gia VNCH, hoặc chiến tranh VN là cuộc nội chiến giữa hai miền Bắc và Nam VN; Công cuộc “đánh cho Mỹ cút đành cho ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc của Đảng CSVN là vi phạm nghiêm trọng Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế; sự hi sinh của hàng triệu đồng bào chiến sĩ là hoàn toàn vô nghĩa…

   Qua những dẫn chứng và phân tích ở trên, chúng ta dễ nhìn thấy toàn bộ vấn đề. Việc bỏ một một chữ “ngụy” trong bộ lịch sử sẽ tiềm ẩn biết bao sự nguy hiểm khôn lường…

   Việc phát hành Bộ lịch sử 15 tập là một trong những hoạt động của bọn phản động, bọn cơ hội chính trị thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm lật đổ Đảng CSVN và chế độ XHCN hiện tại của dân tộc VN, mưu toan phục hồi thây ma VNCH

   Việc bỏ chữ “ngụy” trong bộ sử có thể coi như một khối ung thư nguy hiểm cần phải cắt bỏ ngay lập tức! Chính vì vậy mà gần một năm nay kể từ khi bộ sử được công bố (19.8.2017) dư luận xã hội, đặc biệt trên không gian mạng xã hội thường xuyên liên tục dấy lên nhiều làn sóng phẫn nộ, phê phán, phản bác, quyết tâm đập tan âm mưu thâm độc nguy hiểm của các nhà “lật sử”. Không chóng thì chầy, Bộ lịch sử 15 tập ắt sẽ bị đưa vào lò thiêu!
   https://www.facebook.com/107688557533627/posts/131904405112042/

   Xóa
  3. Bạn Nguyễn Giao 07:27 19 tháng 5, 2021 nói rất chính xác

   Xóa
 10. Bài hát: Đài Hoa Dâng Bác (Vọng Cổ) - Út Trà Ôn
  LỐI
  Trên mảnh đất thành đồng cao muôn trượng
  Chúng con đi giữa Sài Gòn nghe gió lộng cờ bay
  Nhớ đường Trường Sơn mây lượn bên vai
  Nghe Tổ quốc gọi chín nhánh Cửu Long xòe tay tung sóng hát.
  Câu 1:
  Khúc khải hoàn ca gần xa trỗi nhạc, vòng ngực quê hương cài hoa trăm sắc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên........ vàng.
  Con xin ôm mảnh đất Kim Liên tỉnh Nghệ Nam Đàn. Ôi thương biết mấy những ngọn sóng đại dương năm xưa đã từng đưa tiễn Bác và những viên gạch hồng sưởi ấm Bác giữa mùa đông. Năm ấy hang Bắc Pó Bác về trao cờ giải phóng cho chúng con, chẻ núi xé rừng trăm trận hành quân, muôn nỗi thăng trầm suốt 30 năm đã nên vành hoa đỏ.
  Câu 2: Sài Gòn quê con mùa hoa đang độ nở, Hòn ngọc viễn đông rực rỡ tên Người. Ôi công ơn Bác chắt chiu từng nụ hoa đời. Mùa thu năm trước Bác khai sanh đất nước, dạy chúng con nóp với giáo lên đường đại phá dinh lũy bọn xâm lăng. Vượt núi băng đồng thần tốc hành quân, Điện Biên Phủ Sài Gòn, Hồ Chí Minh vĩ đại. Giữa tim Bác có miền Nam trong ấy,lưu cháy mạch máu anh hùng cho khắp cả lòng dân.
  LỐI
  Vâng lời Bác chúng con vượt qua muôn ghềnh thác
  Chân đất đầu trần vào trận đánh 30 năm
  Chuốt nhọn đường lê đầu súng cháy đỏ nòng
  Dành một trận thắng của 4000 mùa xuân dồn lại
  Câu 4: Đường con đi thiên sơn vạn thủy bền bỉ ngược xuôi đồng xa xóm nhỏ.... Đài hoa rạng rỡ từ nay muôn thuở xin kính dâng............... Người.
  Tình Bác sáng soi khắp trên mặt đất bầu trời, Bác ơi đất nước Rồng Tiên trái thị quê con cũng biết hóa thành nàng tiên dũng sĩ, chống Mỹ từ tín hiệu chéo khăn rằng đến những chiếc gậy vượt Trường Sơn . Những người mẹ ở khóm phường, đến cô gái nữ sinh vẫn mơ thấy bàn chân mình có dấu dép của anh giải phóng quân vạn ***. Xin Bác vui lòng yên nghĩ chúng con đã thắng trận, cả nước vẹn nguyên không làm rơi rụng cánh hoa hồng.
  Câu 5: Lòng Bác mênh mông như tấm lòng của biển, con là ngọn sóng đang bơi xuôi giữa lòng Người. Tình Bác soi sáng đời con từng chữ từng lời. Mang di chúc Bác chúng con vào trận đánh, làm tơi tả những binh đoàn quân cướp Mỹ và tay sai. Trận thắng diệu kỳ mang tên Bác, Bác ơi! Một triệu quân ngụy rã rời vì sóng xô bão dậy, chúng con nhớ lượng khoan hồng của Bác dạy và hiểu dân tộc mình chung bọc trứng Âu Cơ, giang tay nghĩa nhân để giữ vững ngọn cờ.
  Câu 6: Đất nước bao la hát khải hoàn ca giữa không gian rộng mênh mông trong sáng. Thời gian dệt gấm vóc non sông muôn đời xanh thắm. Chúng con xin quỳ dưới chân Người và xin vâng lời Bác dạy chúng con: “ Ta thắng trận này bọn xâm lược nhớ ngàn năm”. Ở chân trời phía Đông dân tộc Việt Nam chân đất đầu trần mà suốt bốn ngàn năm thiện chiến. Một đất nước bốn mùa cây xanh trái ngọt giàu nghĩa nhân và ngời sáng đức độ khoan hồng. Bác Hồ ơi niềm vui chung lẫn cả vui riêng, đang múa ca trong mỗi tâm hồn. Đài hoa nở giữa non sông, kính dâng lên Bác để đáp công ơn Người./.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. nặc 8.44 này được, mừng sinh nhật Bác thế này ta rất ưng cái bụng

   Xóa
 11. https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dai-hoa-dang-bac-vong-co-ut-tra-on.o5GVKLtd5bB8.html

  Trả lờiXóa
 12. GGTL là phản động đấy, chớ tin!

  Google.tienlang là của… Putin. Chủ trang Google.tienlang- cô Lê Hương Lan là người Nga, có tên là Elena Nikulina thường viết trên báo Nga Sputnik!

  Elena Nikulina tác giả bài này trên sputnik chính là Lê Hương Lan của Google.tienlang.

  Lê Hương Lan là người Nga. Thế thì Hương Lan, tức Elena Nikulina mới thông thạo tiếng Nga (và cả tiếng Việt) như vậy.

  Được KGB đào tạo nên các cô cô nào cũng thông thạo tiếng Anh, T Pháp, t Tây Ban Nha, t Trung Quốc.... như vậy!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. mấy con vịt này thì KGB cái gì, cóp nhặt mấy trang báo rồi đưa lên đây

   Xóa
 13. Mình cũng nghi ngờ Google.tienlang là của… Putin. Chủ trang Google.tienlang- cô Lê Hương Lan là người Nga, có tên là Elena Nikulina thường viết trên báo Nga Sputnik!
  Bowirt ngay từ khi thành lập, GGTL có quá nhiều bài công khai ủng hộ Pu tin.

  Nhưng....
  Hầu như tất cả các bài của GGTL đều ĐÚNG SỰ THẬT!

  Hãy đọc lại các bài của GGTL liên quan đến Putin, đến Ukraina, từ bài đầu tiên:
  Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014
  Putin có đưa quân vào Ukraina?

  https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/02/putin-co-ua-quan-vao-ukraina.html

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ngáo à, Putin làm việc lớn, vĩ đại như nước Nga của ông ta, cái mà của ông ta, phải tầm nhà nước, chính phủ VN.

   Xóa
 14. @ Lê Hương Lan có thấy bài của độc gỉa gửi trong email không vây?

  Trả lờiXóa
 15. Mấy ông rận vào phá thối GGTL!

  Trả lờiXóa
 16. Hồ Trường Sơnlúc 19:38 19 tháng 5, 2021

  Ngụy là cách gọi chung để chỉ các tập thể, lực lượng tay sai của các thế lực xâm lược. Chúng có thể là những chính quyền bù nhìn, có thể là những quân đội tay sai. Như ngụy quân ngụy quyền, chính quyền ngụy, quân đội ngụy.

  Trong trường hợp để phân biệt "ngụy này" với "ngụy kia", hay "ngụy A" với "ngụy B" trong từng thời kì lịch sử thì người ta có những cách gọi cụ thể hơn như ngụy quyền Sài Gòn, ngụy quyền Bảo Đại.

  Trong trường hợp cần phải dùng từ ngữ sao cho nhẹ nhàng, trung tính hơn hoặc có tính chất pháp lí quốc tế thì dùng từ chính quyền Sài Gòn (bao gồm chính quyền Diệm và chính quyền Thiệu) thời kháng chiến chống Mĩ, chính quyền Bảo Đại thời kháng chiến chống Pháp, chính quyền Trần Trọng Kim thời Nhật, triều đình Huế thời Pháp thuộc vv.

  Trong trường hợp cần phải nhấn mạnh và làm rõ bản chất tay sai bù nhìn lệ thuộc hoặc thuộc tính, đặc tính tàn ác của đối tượng thì hầu như không còn cách gọi nào khác ngoài cụm từ ngụy quân, ngụy quyền, quân đội ngụy, chính quyền ngụy, cảnh sát ngụy, tổng thống ngụy, quan chức ngụy, tướng tá ngụy vv.

  Ngụy để nói lên bản chất ngụy tạo, ngụy trang giả trá về chính trị và sự tàn bạo, độc ác của địch, đối lập với sự chính nghĩa, chính danh của một đội quân nhân nghĩa, một Nhà Nước quốc gia hợp pháp.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúc kết đó là không thể gọi ngụy quyền là VNCH được

   Xóa
 17. Bác tâm thần Đông La giờ đã biết sai, nay đã đính chính, sửa lại rồi.

  Hóa ra, ứ phải bác Thệ BẮT nội các DVM mà là bác Vũ Đăng Toàn xe tăng 390!

  Mấy bác ccb Trung đoàn 66 (Nặc danh09:13 19 tháng 5, 2021) chả còn chiu gì để bênh bác Thệ nữa, giờ quay sang tấn công GGTL. Thật nực cười:
  ---

  "Nặc danh09:13 19 tháng 5, 2021

  GGTL là phản động đấy, chớ tin!

  Google.tienlang là của… Putin. Chủ trang Google.tienlang- cô Lê Hương Lan là người Nga, có tên là Elena Nikulina thường viết trên báo Nga Sputnik!

  Elena Nikulina tác giả bài này trên sputnik chính là Lê Hương Lan của Google.tienlang.

  Lê Hương Lan là người Nga. Thế thì Hương Lan, tức Elena Nikulina mới thông thạo tiếng Nga (và cả tiếng Việt) như vậy.

  Được KGB đào tạo nên các cô cô nào cũng thông thạo tiếng Anh, T Pháp, t Tây Ban Nha, t Trung Quốc.... như vậy!"

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. @ Trang - saigon là một trong những độc giả đứng đắn nhất, nay cũng cho Đông La là "tâm thần" sao cà?
   Ở bài trước tôi hỏi về ông Dương Trung Quốc, Hoàng Hữu Phước có ứng cử đại biểu QH nhiệm kỳ XV không, ai biết nói nghe chơi. Trang - saigon trả lời rất chính xác. Nay Trang nói Đông La tâm thần là "quá đáng", xúc phạm anh ấy. Theo tôi, Đông La cũng dạng người có hơi hướng như HHP, cái "tôi" hơi "nhiều" thôi, chứ ko phải người tâm thần. Nói cho công bằng, Đông La là tay viết khá, có chút lý luận...

   Xóa
  2. Đông La là tâm thần thì đúng quá rồi còn gì?
   Tâm thần thì mới đội con mẹ buân cá Vũ Thị Hòa lên đầu, phong cho nó là phật sống chứ?

   Có lẽ vì tâm thần nên Công an không cho ĐL đi theo Vợ chồng Vũ Thị Hòa ăm cơm nhà nước, có lính canh 24/24.

   Xóa
  3. Lại nói bậy

   Xóa
  4. đã bảo thay tên là trang - thành phố HỒ CHÍ MINH đi thì ko thay, cứ sài gòn sài gòn là sao hỡi đu càng

   Xóa
  5. Sài Gòn là cách gọi dân dã, TPHCM là tên gọi chính thức pháp lý và là 1 cách gọi trang trọng.

   Giống như ngụy là cách gọi dân dã. "VNCH" là cách gọi có tính trang trọng, trang nghiêm, có tính chất bày tỏ sự trân trọng, tôn trọng đối với "đối thủ".

   Xóa
  6. Nick của cô Trang-Saigon là do cô tự chọn, có thể có một ý nghĩa gì đó với riêng cô ấy thôi, mọi người nên tôn trọng.
   Quan trọng là cái cô có nick đó nói gì, đúng hay sai với lịch sử thôi.
   Ví dụ bài ĐẶT TÊN ĐƯỜNG ALEXANDRE DE RHODES Ở TP HỒ CHÍ MINH- ÔNG VÕ VĂN KIỆT ĐÃ “LÀM TRỘM” TRONG ĐÊM RA SAO?
   https://googletienlang2014.blogspot.com/2019/11/at-ten-uong-alexandre-de-rhodes-o-tp-ho.html là do cô Trang-Saigon này viết đó.
   Các bạn thấy đúng hay sai?

   Xóa
 18. Để chấm dứt thảo luận về vụ Phạm Xuân Thệ, chuyển sang các chủ đề mới, Đề nghị GGTL có bài riêng, lấy ý kiến bác Trần Long làm bài Kết luận chính thức:
  ----

  Trần Long 16:42 17 tháng 5, 2021
  KẾT LUẬN VỤ LÝ THÔNG TRONG NGÀY 30/4/1975

  Mấy ngày nay, ở Google.tienlang đã làm sáng tỏ vụ Lý Thông trong ngày 30/4/1975.

  Năm 1995, nhờ có bức ảnh bà nhà báo Pháp, chúng ta mới biết Lịch sử 20 năm đã bị bóp méo: Xe tăng 390 của kíp xe 4 người do Trung úy Vũ Đăng Toàn chính trị viên Đại đội tăng chỉ huy mới là xe húc đổ cổng dinh, tiến vào Dinh sớm nhất chứ không phải xe 843 của ông Đại đội trưởng Bùi Quang Thận. (Suốt 20 năm, từ 1975 đến 1995) ông Thận nhận vơ xe 843 là xe húc đổ cổng Dinh ĐL, ông Thận cắm cờ. Trong 20 năm lịch sử sai lệch đó, Bùi Quang Thận đã được đi học sĩ quan ở Liên Xô, trở về lên đến hàm Đại tá. Còn Vũ Đăng Toàn và cả kíp xe 390 thì xuất ngũ, về quê đi đánh dậm, cắt tóc dạo...

  Sự thật lịch sử đã sáng tỏ:
  Nhờ có ông Vũ Đăng Toàn cầm AK khống chế nội các Dương Văn Minh (gom tất cả nội các DVM từ hành lang, từ các phòng khác nhau về phòng khánh tiết. Tất cả phải ngồi trật tự để chờ cấp cao lãnh đạo giải phóng vào làm việc) thì ông Thận mới yên tâm lên cắm cờ.

  Công đầu BẮT nội các Dương văn Minh là trung úy Vũ Đăng Toàn.

  Ngay sau khi Vũ Đăng Toàn khống chế (gom tất cả nội các DVM từ hành lang, từ các phòng khác nhau về phòng khánh tiết) thì Phạm Quang Thệ mới xuất hiện, tay cầm khẩu súng K59 quát tháo, yêu cầu bắt trói tù binh Dương Văn Minh cùng nội các, làm cả phòng khánh tiết bức xúc, lộn xộn.
  Ông Tô Văn Cang (Đại tá tình báo của ta trong vỏ bọc "lực lượng thứ ba" bên canh Dương Văn Minh cự cãi với Phạm Xuân Thệ, yêu cầu Thệ thực hiện đúng chính sách Mặt trận giải phóng với Hàng binh Dương Văn Minh (chứ không phải Tù binh) vì lúc 9:30 ông Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng trên Đài phát thanh.
  Ngay lúc đó, ông Chỉ huy Đoàn xe tăng (Bùi Tùng) xuất hiện. Ông Tô Văn Cang đề nghị ông Chỉ huy Đoàn xe tăng (Bùi Tùng) kiềm chế sự hung hăng của ông sĩ quan trẻ cầm K59.
  Trật tự ngay lập tức được vãn hồi. Ông Bùi Tùng yêu cầu Dương Văn Minh sang Đài phát thanh chính thức tuyên bố đầu hàng.
  Và mọi chuyện diễn ra ở Đài phát thanh như mọi người đã biết.

  Thế thì
  1. BẮT nội các Dương Văn Minh=> là trung úy Vũ Đăng Toàn chứ không phải như Phạm Xuân Thệ nhận vơ!

  2. Dẫn giải Dương văn Minh sang Đài phát thanh=> Bùi Tùng chỉ huy, có sự tham gia của Phạm Xuân Thệ cùng chiến sĩ trung đoàn 66.

  3. Thảo Lời tuyên bố cho Dương Văn Minh=> Bùi Tùng. Phạm Xuân Thệ cùng chiến sĩ TĐ 66 đảm bảo trật tự ở Đài.

  Khi chúng ta biết rõ SỰ THẬT LỊCH SỬ như trên rồi mới xem xét đánh giá đến CÔNG của Phạm Xuân Thệ.

  Và với những sự gian dối, cướp công người khác của Bùi Quang Thận, của Phạm Xuân Thệ suốt mấy chục năm qua thì Thệ có còn xứng danh BỘ đội Cụ Hồ hay không?
  https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/05/su-that-trua-3041975-trung-tuong-pham.html?showComment=1621244530944#c5706485392872696345

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Căng vãi. Bắt khẩn cấp VTC?

   https://www.youtube.com/watch?v=W3zJZvosv4g

   Dù sao thì qua vụ này cái mình thích nhất là thấy tay Khoa và VTC bị vạ lây bị hứng gạch đá tơi tả từ nhiều phía.

   Xóa
 19. Ai là bô lão 7x, 8x, 9x có tuổi thơ bình thường, xem Tây Du Ký có thể hình dung như thế này:

  Việt Nam là Tôn Ngộ Không oai phong thần võ 72 phép thần thông.

  Mẽo là Nhị Lang Thần Dương Tiễn có con Hạo Thiên khuyển (chính quyền ngụy Sài Gòn) cắn giúp.

  Trong phiên bản Tây Du Ký VN thì Nhị Lang Thần tháo chạy nên các "tổng thống" và quan ngụy, chóp bu ngụy, quan viên ngụy cũng cụp đuôi chạy theo, 36 kế tẩu vi thượng sách. Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ đến Dương Văn Minh sau này về hưu và chết ở Mỹ chứ ở đâu, không Mỹ thì Pháp, không Pháp thì Mỹ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong vụ tranh cãi với bà Hằng mới đây vừa lên FB thú nhận mình là Mỹ con rồi thì còn nói gì nữa.

   Xóa
 20. Tôi tâm đắc với bác ND 00:33 19 tháng 5, 2021

  " "VNCH" không phải là tên khai sinh của bọn ngụy nói chung, mà là tên của 1 quốc gia mà chúng ta không thừa nhận. "

  Câu này đã chấm hết mọi tranh cãi về cái gọi là "họ tên là "VNCH"" mà bác Trần nhật Quang hết sức gân cổ cãi cho bằng được. Đơn giản bởi nếu chính quyền Sài Gòn (ngụy quyền thời kháng chiến chống Mỹ) tên khai sinh là " VNCH " thì tại sao trang Wikipedia - Bách khoa toàn thư mở của nó chỉ có mỗi Wiki ba que "Tiếng Việt" gọi nó là " VNCH "?

  Wikipedia Tiếng Anh quốc tế và tất cả các ngôn ngữ thứ tiếng khác đều gọi nó theo kiểu vùng miền lãnh thổ, nghĩa là 1 vùng lãnh thổ mà thôi, gọi là Nam Việt Nam.

  Như vậy rõ ràng đã bác bỏ lý luận tàm xàm của bác Trần Nhật Quang là đây là "tên khai sinh của họ". Nếu " VNCH " đúng là tên khai sinh của họ vậy thì Wikipedia các thứ tiếng khác cũng đều phải gọi chính xác theo tên khai sinh đó chứ ? Trong khi cả thế giới này chỉ có mỗi ba que và Wikipedia ba que gọi là " VNCH ".

  Thế thì làm gì có khái niệm "tên khai sinh" nào ở đây?

  "VNCH " là một tên nước của một quốc gia không có thật, tên nước theo đúng khuôn mẫu của VNDCCH, CHXHCN Việt Nam, CHLB Nga, CHND Trung Hoa .....

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Khai sinh đểu, khai sinh láolúc 07:15 20 tháng 5, 2021

   Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 21. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thanks bác, đây là bài khá đầy đủ và có thể nói là duy nhất thuộc đám đôNg "phe ông Thệ" mà không cùn, có những phân tích lôgíc nói theo lý lẽ của vấn đề. Không hổ danh là người đã thuyết phục được báo QĐND cho bằng bài báo phóng sự điều tra năm 1985 và lật lại được cả một Quân Đoàn. Có vẻ ông đại tá Đào Văn Sử nắm rất chắc lớp lang vấn đề.

   Tuy nhiên ý kiến của ông về việc bức ảnh có ông Bùi Tùng trong đó cho rằng mọi người đã "thư giãn", "thong thả" rồi có nghĩa bức ảnh này là lúc mọi người đang ra về, thì tôi nghĩ chưa tâm phục khẩu phục cho lắm. Rất cần sự thẩm định xác minh bức ảnh này là ở thời điểm nào, vì nó không có thời gian gì trong ảnh nên không biết bức ảnh chụp lúc nào. Cái này có lẻ cần khoa học hình sự vào cuộc để xác minh backgrounds xem nó ở đâu ở Sàigòn.

   Còn giải thích của ông về tại sao trước 1985 họ tưởng ông Bùi Tùng làm mọi việc thì cũng khá có lý. Tôi nghĩ phim ông Việt Tùng hơi có thiếu sót ở chỗ họ không nói ra lịch sử toàn cảnh sự việc, sau năm 1975 do đâu người ta xác định ông Bùi Tùng làm, rồi do đâu năm 1985 người ta sửa lại thành ông Thệ làm. Trong phim không có nhân chứng thứ 1 nào khác ngoài ông Thệ và không có nhân chứng thứ 2 (nội các DVM). Họ mặc định rằng lính ông Thệ nói theo ông Thệ là tức nhiên và giả định rằng có sự dàn xếp thống nhất khẩu cung. Nhưng nếu gạt bỏ nhân chứng như vậy thấy cũng không ổn. Thông thường cách cảnh sát điều tra là cách ly hỏi xem có mâu thuẫn gì không, rồi thẩm định từng người 1, từng lời khai 1. Tức là họ loại bỏ hoàn toàn 1 nhóm nhân chứng luôn.

   Trong phim nếu không ai đọc bài của bác Đạo Sĩ và thượng tá Đào văn Sử mà chỉ xem phim thì sẽ tưởng lâu nay đều là ông Thệ, sau năm 1975 đến nay đều là ông Thệ và có sự gian dối rồi bây giờ mới cần sửa lại và nó là 1 phát hiện mới gì đó thì e rằng không ổn lắm.

   Trong phim tôi chỉ có thể nói là mặc dù nó có đủ độ thuyết phục và logic ở một phần vấn đề, 1 phần nào quan điểm mà nó đưa ra, có thuyết phục, có lý lẽ, có logic, nhưng điều đáng tiếc là nó không được đầy đủ, nó chỉ đưa ra 1 góc cạnh, 1 phần của vấn đề. Nó không giống 1 phim điều tra hay thấy trên TV mà nó giống 1 phim để tố cáo ông Thệ và nhằm chứng minh quan điểm đã xác định từ trước đó.

   Tất nhiên đối với những người yêu sự thật thì đều muốn sự thật khách quan nhất được sáng tỏ để cho lịch sử được rõ ràng. Trông chờ kết luận từ các cơ quan chức năng thẩm định. Nếu khó thì có thể giao cho các cơ quan chuyên trách điều tra của công an cảnh sát, khoa học hình sự, hoặc các nhóm nhà báo phóng viên uy tín đã từng có những thành tích về phóng sự điều tra. Những người chuyên môn thường xuyên lo về công tác điều tra.

   Xóa
  2. Vâng, khách quan không có nghĩa là đúng, chủ quan không có nghĩa đã sai. Theo mình nghĩ cần nên thẩm định thời điểm và địa điểm bức ảnh có ông Tùng đi cùng ông Minh đến đâu đó. Cách giải thích của ông Sử chưa hoàn toàn thuyết phục nhưng cũng thú vị nhé.

   Nhưng đến nay có 2 nhân chứng đáng tin nhất là ông người Đức và ông Kỳ Nhân người chụp bức ảnh lịch sử thì cả 2 cũng đều đồng thuận là bác Bùi Tùng là người viết. Bức ảnh đưa ông Minh đi đâu đó được cho là đưa ông ta đến đài phát thanh và lời chứng của 2 nhân vật nhân chứng thứ 3 đáng tin nhất này là mấu chốt của vụ việc.

   Xóa
 22. Tôi đề nghị xóa 2 ý kiến của ông Tìm Hiểu phía trên vì ông này đưa link 2 clip từ kênh CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH của tay thượng tá đã bị kỷ luật Trịnh Lê Hoài Nam. Cái kênh youtube mà hiện nay mọi người đã tẩy chay, chẳng ma nào thèm xem.
  Ông Tìm Hiểu này chỉ để quảng cáo cho Trịnh Lê Hoài Nam.

  Về Nội dung thì:
  - Cái clip thứ nhất, tay Trịnh Lê Hoài Nam nay đọc bài viết của ông Hoàng Hiền- ccb trung đoàn 66. Trong đó, ông Hoàng Hiền phao tin bậy bạ: Bắt khẩn cấp Ban Lãnh đạo VTC1 vì họ dám chiếu phim của ông Phạm Việt Tùng!
  Xem video clip trên kênh VTC1:
  https://www.youtube.com/watch?v=oEgL3Vk8cOM&ab_channel=VTC1-TINT%E1%BB%A8C
  - Cái clip thứ hai thì tay Trịnh Lê Hoài Nam đọc bài của tay Đào Văn Sử đã đăng trên báo CCB Tp HCM. Thế thì sao ông Tìm Hiểu không đưa luôn link báo CCB Tp HCM
  http://www.cuuchienbinhtphcm.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=6813:dinh-c-lp-tra-3041975-nhng-vn-cn-lam-ro-&catid=77:ky-niem-ve-chien-tran&Itemid=187

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng rồi, xóa 2 ý kiến của ông Tìm hiểu đi để khỏi phải bàn đi bàn lại những v/đề đã bàn kỹ ở bài trước. và đã có KẾT LUẬN của ông Trần Long rất hợp logic:

   Trần Long 16:42 17 tháng 5, 2021
   KẾT LUẬN VỤ LÝ THÔNG TRONG NGÀY 30/4/1975

   Mấy ngày nay, ở Google.tienlang đã làm sáng tỏ vụ Lý Thông trong ngày 30/4/1975.

   Năm 1995, nhờ có bức ảnh bà nhà báo Pháp, chúng ta mới biết Lịch sử 20 năm đã bị bóp méo: Xe tăng 390 của kíp xe 4 người do Trung úy Vũ Đăng Toàn chính trị viên Đại đội tăng chỉ huy mới là xe húc đổ cổng dinh, tiến vào Dinh sớm nhất chứ không phải xe 843 của ông Đại đội trưởng Bùi Quang Thận. (Suốt 20 năm, từ 1975 đến 1995) ông Thận nhận vơ xe 843 là xe húc đổ cổng Dinh ĐL, ông Thận cắm cờ. Trong 20 năm lịch sử sai lệch đó, Bùi Quang Thận đã được đi học sĩ quan ở Liên Xô, trở về lên đến hàm Đại tá. Còn Vũ Đăng Toàn và cả kíp xe 390 thì xuất ngũ, về quê đi đánh dậm, cắt tóc dạo...

   Sự thật lịch sử đã sáng tỏ:
   Nhờ có ông Vũ Đăng Toàn cầm AK khống chế nội các Dương Văn Minh (gom tất cả nội các DVM từ hành lang, từ các phòng khác nhau về phòng khánh tiết. Tất cả phải ngồi trật tự để chờ cấp cao lãnh đạo giải phóng vào làm việc) thì ông Thận mới yên tâm lên cắm cờ.

   Công đầu BẮT nội các Dương văn Minh là trung úy Vũ Đăng Toàn.

   Ngay sau khi Vũ Đăng Toàn khống chế (gom tất cả nội các DVM từ hành lang, từ các phòng khác nhau về phòng khánh tiết) thì Phạm Quang Thệ mới xuất hiện, tay cầm khẩu súng K59 quát tháo, yêu cầu bắt trói tù binh Dương Văn Minh cùng nội các, làm cả phòng khánh tiết bức xúc, lộn xộn.
   Ông Tô Văn Cang (Đại tá tình báo của ta trong vỏ bọc "lực lượng thứ ba" bên canh Dương Văn Minh cự cãi với Phạm Xuân Thệ, yêu cầu Thệ thực hiện đúng chính sách Mặt trận giải phóng với Hàng binh Dương Văn Minh (chứ không phải Tù binh) vì lúc 9:30 ông Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng trên Đài phát thanh.
   Ngay lúc đó, ông Chỉ huy Đoàn xe tăng (Bùi Tùng) xuất hiện. Ông Tô Văn Cang đề nghị ông Chỉ huy Đoàn xe tăng (Bùi Tùng) kiềm chế sự hung hăng của ông sĩ quan trẻ cầm K59.
   Trật tự ngay lập tức được vãn hồi. Ông Bùi Tùng yêu cầu Dương Văn Minh sang Đài phát thanh chính thức tuyên bố đầu hàng.
   Và mọi chuyện diễn ra ở Đài phát thanh như mọi người đã biết.

   Thế thì
   1. BẮT nội các Dương Văn Minh=> là trung úy Vũ Đăng Toàn chứ không phải như Phạm Xuân Thệ nhận vơ!

   2. Dẫn giải Dương văn Minh sang Đài phát thanh=> Bùi Tùng chỉ huy, có sự tham gia của Phạm Xuân Thệ cùng chiến sĩ trung đoàn 66.

   3. Thảo Lời tuyên bố cho Dương Văn Minh=> Bùi Tùng. Phạm Xuân Thệ cùng chiến sĩ TĐ 66 đảm bảo trật tự ở Đài.

   Khi chúng ta biết rõ SỰ THẬT LỊCH SỬ như trên rồi mới xem xét đánh giá đến CÔNG của Phạm Xuân Thệ.

   Và với những sự gian dối, cướp công người khác của Bùi Quang Thận, của Phạm Xuân Thệ suốt mấy chục năm qua thì Thệ có còn xứng danh BỘ đội Cụ Hồ hay không?
   https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/05/su-that-trua-3041975-trung-tuong-pham.html?showComment=1621244530944#c5706485392872696345

   Xóa
  2. THeo tôi thì cứ để ý kiến ông Tìm hiểu ở trên cũng được.
   Cho ông này quảng cáo kênh của tay Trịnh Lê Hoài Nam- tay thượng tá đã bị kỷ luật, đỡ tội nghiệp hắn vì nay chả ma nào xem.
   Mà tôi nghĩ, ông Tìm hiểu này có lẽ cũng là ccb tđ 66 đây.

   Bài của Đào Văn Sử - (bạn thân của tay tâm thần Đông La, cả hai đều là đệ ruột của "phật sống" Vũ Thị Hòa) nay có đáng xem không? Bài này đăng báo ccb tp Thứ sáu, 21 Tháng 8 2020 14:24, và tay Sử cũng vẫn lặp lại những lời khai của chính e kip ccb TĐ 66, ê kip Lý thông PXT!
   Tâm thần ĐL nay đã thấy sai, nay đã đính chính, sửa lại rồi. "Hóa ra, ứ phải bác Thệ BẮT nội các DVM mà là bác Vũ Đăng Toàn xe tăng 390!"

   Xóa
  3. Mình chưa đến tuổi làm CCB đâu bạn. Mình thích kênh Thượng tá Hoài Nam vì nó chống DBHB và nhiều nội dung chống lật sử. Nếu ông ta bị kỷ luật chuyện gì khác thì cũng không liên quan kênh này, vì nếu kênh này có vấn đề gì thì đã bị cấp trên yêu cầu xóa rồi. Nó vẫn liên tục hoạt động nhiều năm nay có vấn đề gì đâu.

   Mình không biết bài viết trên báo CCB. Mình thường nghe kênh chống DBHB mới biết bài đó đầu tiên.

   Xóa
  4. Ông Sử thì mình không thích ngoại cảm và không tin ngoại cảm và mình cũng không thích tính nết cực đoan của ông nhà văn nọ nhưng quan trọng là nội dung họ viết gì trong đó nghe có lý hay không và lôgíc hay không thôi.

   Xóa
  5. Cả 2 phía không cần phải vì cái ' tôi ' tự ái nhảy sồn sồn lên làm gì. Các cơ quan chức năng sẽ thẩm tra và có kết luận chính đáng.
   Năm 1985 có thể đổ cho lúc đó ta bắt đầu đổi mới sang KTTT nên bắt đầu có tiêu cực mò vào.

   Còn bây giờ là thời kỳ ổn định thịnh vượng thanh bình, thời kỳ Đốt Lò chống tham nhũng chống tiêu cực. Cụ Tổng là 1 trong những lãnh đạo uy tín xưa nay. Vì vậy kết luận thế nào thì cũng không được có thái độ bất phục rồi tỏ ý nghi ngờ, gieo rắc nghi ngại, chia rẽ, rồi lại làm ra một hai hoặc mấy mươi, cả chục video khác đòi lật lại vấn đề.

   Cái này giống như bầu cử đa đảng, 1 thằng không phục tố thằng kia gian lận không công nhận kết quả đếm phiếu, rồi không công nhận kết quả điều tra thẩm định kết luận. Rồi đòi bầu cử lại, đếm phiếu lại, phân xử lại, rồi cứ thể 1 vòng tròn lẩn quẩn bánh xe xoay vòng tròn.

   Xóa
  6. Vậy thì nên mới nói là cần kết luận sao cho bàn dân thiên hạ tâm phục khẩu phục, có lý có tình, hợp lý lô-gíc khách quan và giải thích, phân tích cặn kẽ càng nhiều vấn đề càng tốt, càng cụ thể chi tiết càng tốt, các nhân chứng, vật chứng, hình ảnh, sách, phim, sao cho người ta khó mà cãi được. Nếu không thì bọn nó lại lôi ra trét tiếp.

   Xóa
 23. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác còn sống thì Bác trảm hết bọn ngụy sử và cướp công (nếu có) chứ buồn bã gì. Bác Hồ buồn vì người ta không hương khói bác à? Bạn nói chuyện giọng của quan tham và cơ hội dân túy rồi đó!

   Bạn là tay lật sử Hoàng Chiến cả ngày "VNCH" ở trung đoàn 66 hay sao mà có tật giật mình vậy?

   Xóa
  2. Thống nhất lý luận đóng góp cho chống lật sử là "thích thể hiện" à giọng điệu đúng là giống bọn quan tham nhũng già mồm đĩ miệng gọi những người lên tiếng nói chống tiêu cực là "thích thể hiện".

   Tôi thích mấy anh chị "thích thể hiện" này hơn là bọn "thích thỏa hiệp", thích giấu dốt, thích giấu diếm bưng bít tiêu cực.

   Nơi đây là thế giới ảo không ai biết ai, tôi thật tình không hiểu thể hiện để cho ai xem? Ít ra trên FB bọn nó thể hiện vì người ta biết nó là ai.

   Xóa
 24. Google.tienlang đồng ý với kiến nghị của bác Linh05:37 20 tháng 5, 2021
  và Nặc danh05:47 20 tháng 5, 2021 vì "xóa 2 ý kiến của ông Tìm hiểu đi để khỏi phải bàn đi bàn lại những v/đề đã bàn kỹ ở bài trước."

  Chúng tôi nhấn mạnh: Đúng là bài của ông Đạo sĩ chăn gà và của ông Đào Văn Sử trên báo CCB Tp Hồ Chí Minh thì chúng ta đã bàn kỹ trong các bài trước rồi. Bác Tìm hiểu không đọc các ý kiến ở các bài trước nên thấy Kênh của ông chống lật sử theo phong trào Trịnh Lê Hoài Nam nói thế nên cứ tưởng "phát hiện ra vấn đề gì mới"!

  Google.tienlang thấy quan điểm của ông nhà báo Kiều Mai Sơn là đúng và khách quan. Cảm ơn bạn Thùy Chi đã chép về đây.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/05/trao-oi-voi-bac-le-ngoc-thong-ve-chuyen.html?showComment=1621350136514#c1298901313694312664:
   ----
   Thùy Chi22:02 18 tháng 5, 2021
   SỰ THẬT LỊCH SỬ
   Son Kieu Mai
   22h đêm qua, 15/5/2021, kênh VTC1 đã chiếu bộ phim tài liệu: Chuyện thật 30.4.1975.

   Bộ phim hơn 1 tiếng đồng hồ do đạo diễn - NSUT Phạm Việt Tùng và các cộng sự dày công sưu tầm tư liệu, phỏng vấn các nhân chứng lịch sử. Nội dung bộ phim nổi lên các điểm chính sau đây:

   1- Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn xe tăng 203 - Quân đoàn 2 là đơn vị đầu tiên vào dinh Độc Lập và bắt giữ Nội các Tổng thống Dương Văn Minh.

   Cụ thể: Đại đội trưởng Bùi Quang Thận - Chỉ huy trưởng xe tăng 843 lên cắm trờ trên nóc dinh Độc Lập. Chính trị viên Vũ Đăng Toàn và pháo thủ Ngô Sĩ Nguyên - xe tăng 390 - đã bắt giữ Nội các trong phòng khánh tiết của dinh.

   2- Trung đoàn phó Trung đoàn 66 - Quân đoàn 2 - Phạm Xuân Thệ - và các chiến sĩ tham gia áp giải Tổng thống Dương Văn Minh, Thủ tướng Vũ Văn Mẫu từ dinh Độc Lập sang đài phát thanh Sài Gòn để tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

   3- Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203 - Trung tá Bùi Văn Tùng có mặt tại dinh Độc Lập và chỉ đạo việc bắt giữ Nội các Tổng thống Dương Văn Minh. Đồng thời ông Tùng chỉ đạo việc đưa Tổng thống Dương Văn Minh, Thủ tướng Vũ Văn Mẫu sang đài phát thanh Sài Gòn để tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

   Điều này bác bỏ hoàn toàn ý kiến của các nhân chứng Trung đoàn 66 (Phạm Xuân Thệ, Phùng Bá Đam, Bàng Nguyên Thất, Đào Ngọc Vân...) là ông Bùi Văn Tùng không có mặt trong dinh Độc Lập, việc đưa Tổng thống Dương Văn Minh ra đài phát thanh Sài Gòn là phút "loé sáng" của ông Thệ cùng đồng đội sau khi bàn bạc, thống nhất.

   Chỗ này, tôi muốn nói thêm 1 ý ngoài lề: Cựu chiến binh Trung đoàn 66 và một số người có ý kiến vặn vẹo nếu Chính ủy Bùi Văn Tùng chỉ đạo việc bắt Tổng thống Dương Văn Minh thì sao ông không tự áp giải ông Minh, ông Mẫu sang đài phát thanh, nhỡ ông Minh "sổng" mất dọc đường thì sao? Đây là lí luận của anh Chí sinh ra chỗ cái lò gạch cũ. Nên nhớ rằng ông Bùi Văn Tùng là cán bộ chính trị, là người chỉ huy, chứ không phải lính tráng. Ông Tùng chỉ đạo ông Thệ thực hiện. Như vậy mới cho thấy quân đội nhân dân Việt Nam có kỷ cương, có kỷ luật. Việc ông Tùng không đích thân áp giải ông Minh, ông Mẫu vì ông biết họ đã chủ động đầu hàng, chờ đại diện quân giải phóng đến để bàn giao thì không có chuyện họ "sổng" dọc đường. Trí thức có lòng tự trọng, không như kẻ võ biền!

   Xóa
  2. Lại có kẻ lý luận sao không thấy ảnh ông Bùi Văn Tùng ở dinh hay đài phát thanh dù là cái cánh tay? Đấy là cãi bậy. Tư liệu hiện nay chưa sưu tầm được đầy đủ nhưng rồi dần dần theo thời gian các tư liệu sẽ xuất hiện cho thấy có mặt ông Bùi Văn Tùng từ dinh Độc Lập tới đài phát thanh Sài Gòn. Ảnh thì đã thấy có tấm ảnh Chính ủy Bùi Tùng chụp cùng nhà báo Tây Đức - ông Gallasch - trước khi rời dinh sang đài. Lại có đoạn phim tư liệu (trong clip đính kèm đây) về ông Bùi Văn Tùng dưới sân dinh.

   4- Chính ủy Bùi Văn Tùng là người soạn lời tuyên bố đầu hàng cho Tổng thống Dương Văn Minh đọc và ghi âm để phát trên đài phát thanh Sài Gòn.

   Văn bản bút tích của ông Bùi Văn Tùng đã nộp cho Quân đoàn 2 (bản màu xanh trong phim) cần được đưa ra cho công chúng biết về nguồn gốc lai lịch của tài liệu này. Ông Bùi Văn Tùng cho biết ông nộp cho Cục Chính trị Quân đoàn 2 ngay sau 30/4/1975. Còn ông Hà Huy Đỉnh nói ông Tùng đã xé nó trước mặt ông Đỉnh. Ý kiến này chỉ mang tính tham khảo. Ý kiến thứ ba cho rằng đây là văn bản được Quân đoàn 2 yêu cầu ông Tùng viết lại, vậy thì cũng phải có tài liệu chứng minh ông Tùng viết lại khi nào, ai yêu cầu, ai tiếp nhận tài liệu viết lại này? Cũng cần giám định các tài liệu này ở các cơ quan khoa học độc lập rồi công bố kết quả cho công chúng biết.

   Tóm lại, với các tài liệu được công bố hiện nay, Bộ Quốc phòng nói riêng, các cơ quan của Đảng và Nhà nước cần vào cuộc để làm sáng tỏ, rõ ràng vấn đề. Nếu cứ im lặng và làm ngơ, hoặc lặng lẽ chỉ đạo miệng bằng cách bịt miệng các cơ quan thông tấn báo chí không cho bàn hay thông tin gì về sự việc này thì sẽ càng làm mất uy tín trong lòng người dân. Không sợ sai. Sai thì sửa, chửa thì đẻ, dân gian đã nói vậy rồi./.
   https://www.facebook.com/son.kieumai/posts/1716741098512210

   Xóa
  3. Lại cả vú lấp miệng em. Ngay cả thời gian địa điểm bức ảnh có ông Bùi Tùng là ở đâu cũng giải thích không ra hồn. Nói chung thích thì xóa, sợ thì xóa, xóa vì sợ hãi. Mọi người thấy rõ nhá.

   Tự xưng danh "trung tâm chống lật sử" mà lại đi sợ và kỳ thị 1 kênh chống lật sử. Chống lật sử "theo phong trào" như các bác nói thì vẫn là chống lật sử.

   Xóa
  4. Bên TLHN, KDV, PUH cũng không vừa đâu nha, họ rất gà nhà bênh nhau và hay miệt thị xúc phạm ai nói khác dù cũng là chống lật sử như họ, họ tự ái vụ "chính quyền", "ngụy quyền" và thấy GGTL động đến thần tượng VVK ông "triệu người vui triệu người buồn" nên khá nhiều lần đưa GGTL lên làm bao cát.

   Bên đó trong các thân hữu của họ thì chỉ có mấy ông CCB Trần Ngơ, kiều bào Võ Đông Cung, ông Bùi Tiến Lợi là đáng tôn trọng. Tôi để ý ông Lợi rất nhiều lần tránh nói đến GGTL dù PUH cứ tìm cách khích bác và kích để cho ông Lợi chửi GGTL. Ông Lợi luôn tìm cách tránh nói đến GGTL dù từng bị GGTL đưa lên vụ "mặc quân phục ngồi nói chuyện". Chứng tỏ dù đúng dù sai thì ông này vẫn có lòng chống lật sử và tránh động đến các đồng chí cùng chí hướng. Đây là vì sao tôi đánh giá cao nhân cách của ông này.

   Theo tôi thì bất cứ ai mà mồm lo mép dãi vỗ ngực tôi đây chống lật sử nhưng toàn đi chửi những người chống lật sử khác thì nên xem lại động cơ của họ.

   Xóa
 25. Thằng VTC lại rớ vào cục than hồng nóng bỏng khác là vụ lùm xùm cãi nhau như cái chợ giữa các "phe" Nguyễn Phương Hằng ("Hằng Canada", tên thật Nguyễn Kim Tuyền), Võ Hoàng Yên - "thần y" kiêm "lương y" như từ mẫu, có cách kiếm tiền kiểu từ thiện đểu, miễn phí đểu như kiểu ngoại cảm, thực tế cách mưu sinh đểu như thế này nó giống như kiểu các tà đạo tôn giáo ngày xưa thời sơ khai, thuốc phiện của người dân (Marx) - chính quyền rất khó giải quyết vì nó lợi dụng lòng cả tin và mê tín của dân ngu và trẻ trâu và đông đảo sửu nhi. Ngoài ra phe nghệ sỹ cả trong và ngoài nước cũng bị kéo vào cuộc chơi cuộc chưởi bới thác loạn.

  Những tưởng chỉ có trẩu tre và đám thẩm du, đám thích cuộc vui, thích xem chửi lộn xông xáo đăng tin, đám chửi thuê mắng mướn ăn tiền tham gia, đám Youtuber, Tiktoker muốn nổi tiếng, câu cá, câu subs, followers, nào ngờ anh VTC nhà ta "đường đường chính chính" là 1 doanh nghiệp truyền thông được giấy phép hoạt động hẳn hòi mà cũng tham gia vô đống bùn này. Chứng tỏ nó đang dân túy và điên cuồng câu view câu like bất chấp tất cả. Suy ra nó đưa lên phim tài liệu ông Việt Tùng không phải vì nó yêu ghét sự thật hay cướp công gì cả mà đơn thuần là nó muốn tham gia vào vụ này để câu cá, muốn làm kênh truyền thông đầu tiên "dũng cảm" xông lên.

  Nhưng vụ này nó việt vị rồi vì dù kết luận đúng sai thế nào thì nó vẫn sẽ bị kỷ luật vì phim ông Việt Tùng có được cấp phép phát hành đâu mà nó đăng lên một bộ phim mà hoàn toàn có thể đánh giá là nhạy cảm về chính trị.

  Trả lờiXóa
 26. Nhiều năm nay lều sử, lều báo, lều tivi, thợ giảng v.v. quậy quá nên sử bị loạn, bị tình trạng loạn sử, loạn hết kỷ cương luân thường đạo lý.

  Trên MXH thì FB là nơi bị lật sử nhiều nhất, với các "trí thức trí ngủ" trong đó và loài ba que chạy trốn sự thật, nhận thức bệnh hoạn về cuộc chiến, mắc chứng ảo tưởng về 'miền Nam giàu có xưa', 'Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông' theo kiểu nửa ổ bánh mì, nhận giặc làm cha và nhận vơ lấy sự giàu có của ông chủ, của tên giặc làm của mình để thủ dâm sung sướng và 'thắng lợi tinh thần' rất bệnh hoạn.

  Trên Youtube thì chúng đào mả ngụy lên đưa lên các 'phim tài liệu', 'phóng sự hành quân' chiến tranh tâm lý cũ rích ngày xưa, trong phim đầy những lời bình chửi bới Việt Cộng, cộng sản Bắc Việt, Cộng Sản xâm lăng, 'cưỡng chiếm' MN, TS Mậu Thân Huế, 'đại lộ kinh hoàng', 'xương trắng Trường Sơn', 'tay sai Nga Tàu', 'quan thầy Nga Tàu', 'bần cùng hóa miền Bắc', CCRĐ, 'CS tàn sát dân', 'Bộ đội CSBV và du kích VC vào làng hiếp giết tập thể', 'Điện Biên Phủ là Trung Cộng đánh', 'Tàu Cộng đánh chiếm Dinh Độc Lập'. Ở dưới thì đầy các lời bình thể hiện văn hóa ngụy: Khỉ đít đỏ, Gook, Khỉ VC, khỉ Trường Sơn, Vẹm hủi.

  Nên tôi nghĩ rất cần phải thống nhất các khái niệm ngôn từ, từ ngữ để cho tất cả đều hiểu đúng lịch sử thời kháng chiến chống Mỹ, nhất là những con cháu gia đình ngụy ở Sài Gòn, miền Nam, hải ngoại, Việt kiều đang cư trú ở Pháp Mỹ, Paris, Cali, Bolsa, Orange County, Little Saigon.

  Càng nhiều người hiểu đúng lịch sử thì càng tốt, càng hòa hợp dân tộc, trong khối đại đoàn kết dân tộc 54 dân tộc anh em.

  Trả lờiXóa
 27. Tôi nghĩ đây là trách nhiệm của thông tin và truyền thông, chúng ta nên thống nhất 1 vài ngôn từ nhất định thôi.

  Sở dĩ tên nước, tên cuốc da 'VNCH' bị lạm dụng dùng nhiều là vì nó chỉ có 1 cái đó thôi nên dễ nhớ và cứ dùng lâu ngày thành thói quen trên không gian mạng, diễn đàn mạng xã hội.

  Nên cần phải thống nhất 1 vài cách dùng từ nhất định thôi, đây là trách nhiệm của thông tin truyền thông và báo chí.

  Làm cho tất cả trong ngoài nước đều hiểu đúng về lịch sử thời kỳ KCCM là nhiệm vụ của toàn Đảng toàn dân, tất cả mọi người chúng ta.

  Phải hiểu đúng về lịch sử KCCM thì mới lan rộng và đưa đến hòa hợp dân tộc vững chắc.

  Hiểu sai về cuộc KCCM thì chỉ ngày càng phân hóa chia rẽ dân tộc.

  30/4 năm nào cũng dân túy với thỏa hiệp thì chỉ càng ôm lấy cái sai, ôm vết thương lở loét và khoét sâu sự lở loét đó.

  KCCM vô cùng đơn giản luôn, Mỹ là kẻ chi tiền làm chủ ở miền Nam và ngụy là chính quyền bù nhìn lệ thuộc Mỹ, toàn bộ sự sống của nó lệ thuộc toàn diện vào sự nuôi dưỡng của Mỹ.

  Có cái gì khó hiểu đâu nào. Tại sao phải tránh né sự thật lịch sử hiện thực? Tại sao phải chay trốn sự thật? Sự thật nó đã vậy thì phải công nhận sự thật của nó như vậy.

  Trả lờiXóa
 28. Ngoài việc chống xét lại lật lại lịch sử, đấu tranh chống việc đòi thay từ ngụy, đổi chữ ngụy, bỏ cụm từ ngụy quân và ngụy quyền thì có những vấn đề tưởng chừng như rất nhỏ, rất cá nhân chủ nghĩa về các công trạng thành tích cá nhân, như xe tăng ai vào trước, ai soạn thảo TBĐH v.v. thì thật ra cũng rất quan trọng vì sự thật lịch sử chỉ có 1 và phải trả về sự thật lịch sử như nó vốn có, như nó vốn tồn tại.

  Vụ việc sai xe tăng đã gây tổn hại uy tín rất lớn cho không chỉ các cơ quan ban ngành liên quan mà còn hại uy tín sử học, quân sử, lịch sử CM, lịch sử kháng chiến chống Mỹ.

  Có bài viết nào đó cho rằng nhân chứng Vũ Đăng Toàn có lời kể về ông Thệ không đáng tin nhưng tôi nghĩ ông Đăng Toàn sao lại không đáng tin được. Có thể nói ông là 1 trong những nhân chứng đáng tin nhất ở đó. Người chỉ huy xe tăng vào dinh trước và khống chế nội các ngụy để cho ông Bùi quang Thận lập công kéo cờ. Sau này về quê lao động chân lấm tay bùn. 1 con người như vậy, lại không còn lợi ích gì để ganh đua với đời thì không có lý do gì kể lại 1 việc khá kỳ lạ như vậy với thái độ được cho là khá hèn của ông Thệ khi "thưa gửi" với 1 tay "tổng thống tạm thời", "tổng thống quèn", "quyền tổng thống", "tổng thống thay thế" của 1 ngụy quyền tay sai, đại tướng của 1 quân đội ngụy nô. Đại tướng của VN như con hổ, thằng "Đại tướng" của ngụy như con ..... xin lỗi ..... chó.

  Và nếu đúng như lời kể như vậy của ông Vũ Đăng Toàn thật thì đúng là ông Thệ khá hèn với 1 thái độ xum xoe nịnh nọt như vậy với 1 tổng thống tù binh, tổng thống đầu hàng của ngụy quyền tay sai như vậy thì nói lên tư cách phẩm hạnh, phẩm chất, phẩm giá và đạo đức hồng chuyên của ông này. Từ đó có thể giảm đi độ tin cậy cho những lời nói mà ông ta kể lại.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xem phim tài liệu về vụ xe tăng của ông Việt Tùng trên kênh truyền hình Hà Nội hồi đó ai dám nói ông Vũ Đăng Toàn không đáng tin. Một con người chính trực giọng nói sang sảng và không màng danh lợi.

   Ông Thệ có thái độ khúm núm gọi dạ bảo vâng, bợ đỡ, bợ đít với 1 kẻ 'tổng thống' tạm quyền của chính quyền ngụy như vậy chứng tỏ ông này cũng không ra gì, ít nhất cũng không phải là người tử tế, đứng đắn. Một điều suy ra nữa là câu nói ngang tàng "Các ông phải đầu hàng ngay lập tức không bàn giao gì cả không còn gì để bàn giao" là không phải của ông Thệ.

   Tuy nhiên tôi có 1 thắc mắc là theo ông tác giả của "TPHCM Thời Khắc Số 0" thì ông Thệ vào chỉ để gây rối, phấn khích, hung dữ, võ biền. Trong khi lời ông Vũ Đăng Toàn kể thì ông Thệ đã 'nhũn nhặn' trình thưa tổng thống quá mức cần thiết đối với 1 'tổng thống' ngụy quyền. Như thế thì có gì đó không khớp.

   Chuyện này thì kẻ phản bội Bùi Tín cũng vơ vào muốn húp 1 chén canh nhưng không 1 nhân chứng nào công nhận.

   Xóa
  2. Tôi cũng đồng cảm với bạn Hồ Lợi11:03 20 tháng 5, 2021, rằng ông Vũ Đăng Toàn đáng tin. Và tôi cũng có thắc mắc như bạn: "1 thắc mắc là theo ông tác giả của "TPHCM Thời Khắc Số 0" thì ông Thệ vào chỉ để gây rối, phấn khích, hung dữ, võ biền. Trong khi lời ông Vũ Đăng Toàn kể thì ông Thệ đã 'nhũn nhặn' trình thưa tổng thống quá mức cần thiết đối với 1 'tổng thống' ngụy quyền. Như thế thì có gì đó không khớp. "

   Chỗ này, tôi đoán, ông Toàn bực ông Thệ nên nói hơi quá. Còn sự thật thì ông Thệ võ biền, gây rối, phấn khích, hung dữ, quát tháo là điều có nhiều nhân chứng xác nhận: Ông nhà báo Tây đức, Nguyễn Hữu Hạnh, Kỳ Nhân....

   Mấy ông Nguyễn Hữu Hạnh, Kỳ Nhân... khi ở Đinh, mới đầu đều không biết tên ông Thệ, ông Tùng nhưng có phân biệt rõ: Ông cầm K59 thì hung dữ, ông chỉ huy thiết giáp thì uy nghiêm nhưng dễ gần.

   Đặc biệt, Nhân chứng Đại tá tình báo Tô Văn Cang còn cự cãi với ông sĩ quan trẻ cầm K59 rằng ông DVM là Hàng binh chứ ko phải Tù binh. Ông Tô Văn Cang còn kiến nghị với ông chỉ huy thiết giáp nhắc nhở ông sĩ quan trẻ cầm K59...

   Xóa