Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2022

ÔNG CỤC TRƯỞNG CỤC TRẺ EM CHƯA HIỂU NGHỊ ĐỊNH 130/2021 KHI GỬI CÔNG VĂN SỐ 10 "YÊU CẦU GỠ HÌNH ẢNH TRẺ EM TỊNH THẤT BỒNG LAI" SAI ĐỊA CHỈ

Tại bài  TẠI SAO CỤC TRẺ EM KHÔNG YÊU CẦU XỬ LÝ HÀNH VI KINH DOANH HÌNH ẢNH TRẺ EM CỦA TỊNH THẤT BỒNG LAI???, Google.tienlang nhận được khá nhiều phản hồi của các Chuyên gia pháp luật. Hóa ra,  ÔNG CỤC TRƯỞNG CỤC TRẺ EM CHƯA HIỂU NGHỊ ĐỊNH 130/2021 KHI GỬI CÔNG VĂN SỐ 10 "YÊU CẦU GỠ HÌNH ẢNH TRẺ EM TỊNH THẤT BỒNG LAI" SAI ĐỊA CHỈ!
Bạn Trang có đề xuất hợp lý nên được bác Cựu Chiến binh đồng tình: 
=====
Với thế mạnh là một trang web chuyên về pháp luật "Nói có kẻ nghe, đe có kẻ sợ", tôi đề nghị Google.tienlang có bài viết nữa chép những ý kiến của các Chuyên gia pháp luật Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Đức Kiên trên kia. Có lẽ nên lấy tiêu đề: ÔNG CỤC TRƯỞNG CỤC TRẺ EM CHƯA HIỂU NGHỊ ĐỊNH 130/2021 KHI GỬI CÔNG VĂN SỐ 10 "YÊU CẦU GỠ HÌNH ẢNH TRẺ EM TỊNH THẤT BỒNG LAI" SAI ĐỊA CHỈ"!

====
Thể theo đề xuất hợp lý trên, Google.tienlang xien chép các ý kiến trên thành một bài độc lập:
====

 1. Nguyễn Thị Huyền13:12 14 tháng 1, 2022

  Rận xĩ mạnh huỳnh12:20 14 tháng 1, 2022 ơi!
  Cái gì mà cậu lớn lối ???
  Cậu đọc kỹ lại cái Công văn số 10 của Cục Trẻ em đi!
  Đó chỉ là cái Công văn hành chính của 1 cơ quan tép ở Bộ LĐ-TBXH (chứ ko phải ý kiến cấp Bộ) và cũng chỉ là ĐỀ NGHỊ với Cục An toàn Thông tin của Bộ TT&TT (chứ không phải đề nghị với Bộ TT&TT).
  ĐỀ NGHỊ này của Cục Trẻ em có được Cục An toàn thông tin chấp nhận hay không thì còn chờ!
  Tớ mà là Cục trưởng Cục An toàn Thông tin của Bộ TT&TT thì tớ chả thèm trả lời cái CV số 10 của Cục Trẻ em vì nó gửi sai địa chỉ!
  Chức năng nhiệm vụ của Cục ATTT là vấn đề An toàn Thông tin chứ không phải đi xử phạt các kênh YouTube và các trang face.
  Việc xử phạt đã có Thanh tra Bộ.
  Xem văn bản này:
  QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC AN TOÀN THÔNG TIN
  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2036-QD-BTTTT-2019-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-Cuc-An-toan-thong-tin-429923.aspx

 2. Người Long An16:16 14 tháng 1, 2022

  Cảm ơn ý kiến của chị Nguyễn Thị Huyền13:12 14 tháng 1, 2022!
  Đúng là trang Web của các Chuyên gia pháp luật nên tập trung về đây toàn các Chuyên gia pháp luật!

  Tôi xin hỏi anh Cục trưởng Cục Trẻ em, anh biết gì về Nghị định 130/2021???
  Vậy tại sao Công văn số 10 anh lại gửi sai địa chỉ đến Cục An toàn Thông tin (Bộ TT&TT)???
  Tại sao anh không gửi đến Thanh tra Bộ TT&TT?
  Mà ngay ở Bộ LĐ-TBXH cũng có Thanh tra Bộ, tại sao anh Cục trưởng Cục Trẻ em ko gửi đến Thanh tra Bộ LĐ-TBXH?

 3. Nguyễn Thị Vân Anh16:34 14 tháng 1, 2022

  Tôi xin lưu ý:
  Theo NGHỊ ĐỊNH 130/2021 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO TRỢ, TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ TRẺ EM, thì có hàng loạt cơ quan Nhà nước có thểm quyền xử phạt, trong đó, hầu hết các trường hợp đều thuộc trách nhiệm xử lý của Thanh tra Bộ LĐ-TBXH:
  ------

  THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  Điều 37. Phân định thẩm quyền xử phạt
  1. Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định này.
  2. Thanh tra Y tế có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại các Điều 12, 17, 21, 25, 29 và Điều 33 của Nghị định này.
  3. Thanh tra Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 13, điểm b khoản 1 Điều 18 và các Điều 26, 28, 33, 34 của Nghị định này.
  4. Thanh tra Giao thông vận tải có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 15 và Điều 35 của Nghị định này.
  5. Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 11, điểm b khoản 1 Điều 18, khoản 1 Điều 23 và các Điều 29, 30, 33, Điều 34 của Nghị định này.
  6. Thanh tra Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 11, khoản 3 Điều 11 và các Điều 16, 30, 31, 36 của Nghị định này.
  7. Thanh tra Tư pháp có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11, khoản 2 Điều 11 và điểm b khoản 1 Điều 23 của Nghị định này.
  8. Thanh tra Nội vụ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 27 của Nghị định này.
  9. Thanh tra Xây dựng có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại các Điều 33, 34 và Điều 35 của Nghị định này.
  10. Quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 16, Điều 29, Điều 30 và Điều 36 của Nghị định này.
  11. Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại các Điều 7, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, điểm a khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 và các Điều 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 của Nghị định này.
  12. Bộ đội biên phòng có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại các Điều 7, 8, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 và khoản 2 Điều 30 của Nghị định này.
  13. Cảnh sát biển có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 15, khoản 2 Điều 18, Điều 20, khoản 1 Điều 22, khoản 3 Điều 23, khoản 1 Điều 24, Điều 28, khoản 2 Điều 30 và điểm b khoản 1 Điều 35 của Nghị định này.
  14. Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ đường thủy nội địa có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 15 và Điều 35 của Nghị định này.
  15. Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định này.
  http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=204957

 4. Nguyễn Đức Kiên16:50 14 tháng 1, 2022

  Ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em.
  Điều bất bình thường là Nghị định này hầu như có hiệu lực thi hành gần như ngay lập tức!
  Cụ thể, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
  Bộ LĐ_TBXH thậm chí còn chưa ban hành Thông tư Hướng dẫn theo quy định ở Khoản 1 Điều 48. "Trách nhiệm thi hành"
  Thông thường, khi ban hành chính sách mới phải có thời gian để tuyên truyền phổ biến; tổ chức tập huấn cho cán bộ các cấp...
  Thế nhưng, Việc tuyên truyền phổ biến Nghị định 130/2021 chưa có gì cả!
  Tập huấn cũng chưa có!
  Có lẽ vì vậy nên anh Cục trưởng Cục Trẻ em cũng chả hiểu gì về Nghị định 130/2021 nên Công văn của anh ta gửi sai địa chỉ!
  Vụ Tịnh thất Bồng lai quá HOT nên anh Cục trưởng Cục Trẻ em cũng ăn theo sự kiện này để đánh bóng tên tuổi. Anh ta muốn ra oai cho mn biết rằng có anh ta cùng cái Cục của anh ta tồn tại hiện hữu, chứ xưa nay, chả ai biết cái Cục này!

 5. ====
  Bùi Ngọc Trâm Anh

 6. ====

 7. Mời xem bài liên quan:

  1. Cuối tuần- "TỊNH THẤT BỒNG LAI" BỊ BỐCPHỐT LÀ CHUYỆN SỐC NHẤT...

  2. Thi tài cuối năm: THẦY ÔNG NỘI- THẦY ÔNG NGOẠI, AI "SIÊU PHÀM" HƠN?
  3. 
  Nóng: NGÀY MAI, 28/2/20 SẼ "DỨT ĐIỂM" VỤ TÀ ĐẠO "TỊNH THẤT BỒNG LAI"

  4. FACEBOOKER NGUYỄN SIN SẼ BỊ ĐI TÙ...Tịnh thất Bồng Lai- Thiền Am bên bờ Vũ trụ được minh oan…., NẾU...

  5. VỤ “TỊNH THẤT BỒNG LAI” CÓ DẤU HIỆU TƯƠNG TỰ NHỮNG TÀ GIÁO ĐA THÊ, QUẦN HÔN Ở MỸ..

  6. Video: An ninh Long An - Sự thật nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai ( Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ)

  7. TIN VUI CỰC SỐC, QUÝ VỊ UI! TRUYỀN HÌNH SẮP PHÁT PHÓNG SỰ TÔN VINH 'THIỀN AM BÊN BỜ VŨ TRỤ'! 

  8. “NHỒI QUẢ GIẢI THOÁT” TRONG “BỘ KINH SIÊU PHÀM” CỦA GIÁO CHỦ TỊNH THẤT BỒNG LAI TỨC LÀ TẤT CẢ PHỤ NỮ ĐƯỢC NGỦ VỚI LÊ TÙNG VÂN SẼ SINH RA NHỮNG ĐỨA CON SIÊU PHÀM!...

  9. Video hot: CỨ THÁCH THỨC ĐƯỢC HAI GÃ HỀ THÌ ĐÃ TƯỞNG MỀNH LÀ CÁI GIỀ GHÊ GỚM! ...

  10. CHÙA HAY KHÔNG CHÙA? MỒ CÔI HAY KHÔNG MỒ CÔI?- HAI CLIP NGẮN CHỈ RÕ CẢ NHÀ Ô LÊ TÙNG VÂN NÓI XẠO, LỪA ĐẢO! ...

  11. Video nóng: VỤ TỊNH THẤT BỒNG LAI LÊN VTV!

  12. TTBL- DIỄM MY XUẤT HIỆN VÀ HAI CLIP NÓNG NHẤT MXH NGÀY 1/11/2020

  13. Vụ TTBL: DƯ LUẬN BỨC XÚC, VÌ SAO VĨNH LONG XỬ LẸ, CÒN LONG AN THÌ LỀ MỀ?

  14. Vụ Tịnh thất Bồng lai: CHẲNG LẼ CÔNG AN LONG AN PHẢI CHỜ BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG RA TAY?

  15. Hai clip nóng nhất MXH ngày 26/10/21: LÊ TÙNG VÂN THÁCH ĐỐ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG; N PHƯƠNG HẰNG ĐÁP TRẢ- 20 TỶ VỀ TAY AI?

  16. HÔM NAY, 27/10/2021, VTV LẠI RÉO TÊN "TỊNH THẤT BỒNG LAI"!

  17. Video nóng: CỤ LÊ TÙNG VÂN TRÁCH BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG VÌ BÀ ĐÒI… CẮT CHIM CỤ

  18. Thân Tam Thảo- hot Tiktoker triệu view: HÚ HỒN, SÉM CHÚT NỮA CŨNG TRỞ THÀNH MÁY ĐẺ CHO CỤ LÊ TÙNG VÂN!!!

  19. Nóng giãy: NGÀY KIA, THỨ NĂM, NGÀY 04/11/2021 BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG SẼ ĐẾN THĂM CỤ LÊ TÙNG VÂN

  20. Video clip: LỜI HỨA THƯỞNG 1 TỈ VND CHO AI TÌM ĐƯỢC DIỄM MY

  21. Vụ Tịnh thất Bồng lai- Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga: BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ SẼ CÙNG VỚI CÁC BỘ NGÀNH LIÊN QUAN VÀ UBND TỈNH LONG AN XỬ LÝ DỨT ĐIỂM!

  22. Vụ Tịnh thất Bồng lai: GOOGLE.TIENLANG CẦM TAY CHỈ . VIỆC CHO CÔNG AN LONG AN: ĐỪNG NHẦM LẪN GIỮA HÌNH SỰ VÀ DÂN SỰ!

  23. GOOGLE.TIENLANG ỦNG HỘ QUAN ĐIỂM CỦA PGS.TS TRẦN HOÀNG HẢI Q.HIỆU TRƯỞNG ĐH LUẬT TP VỀ ÔNG ĐẶNG ANH QUÂN...

  24. Vụ Tịnh thất Bồng lai: NHẤT NGUYÊN HÉ LỘ VAI TRÒ CỦA ĐIỀN QUÂN

  25. GS.TS.BS Trần Thị Lợi và PGS.TS. BS Vũ Thị Nhung bóc trần điều nói dối của Tịnh thất Bồng lai về chuyện “con ruột”- “con nuôi”!.

  26. ĐÀI PHẢN ĐỘNG RFA: VỤ TỊNH THẤT BỒNG LAI LÀ "NGƯỜI GIÀU” TẤN CÔNG “NGƯỜI NGHÈO”..

  27. Thêm chuyện cuối tuần: VIDEO NÓNG- DIỄM MY TRỞ LẠI NÓI TẤT TẦN TẬT VỀ TỊNH THẤT BỒNG LAI

  28. LẦN ĐẦU TIÊN THẤY MỘT BÀI BÁO TRÊN BÁO CHÍNH THỐNG NÓI CHÍNH XÁC VÀ ĐẦY ĐỦ VỀ TỊNH THẤT BỒNG LAI!

  29. Ngày mai, 13/12/21: CÔNG AN HUYỆN TÁNH LINH, BÌNH THUẬN LÀM VIỆC VỚI NẠN NHÂN MẤT CHÁU NỘI TRON TRONG TAY "THẦN Y" VÕ HOÀNG YÊN

  30. Nóng- Tin vui từ phiên phúc thẩm "50 tên côn đồ...": CHỊ CHÂU VINH HÓA ĐÃ ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO!

  31. Video nóng: QUA KÊNH "BẢN TIN ONLINE" GOOGLE. TIENLANG CÔNG NHẬN BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG CHỬI TÀ AM LÀ ĐÚNG

  32. Video clip: SỰ THẬT VÀ TOÀN CẢNH VỤ ÁN "50 CÔN ĐỒ ĐẠI NÁO TTBL" - VỢ ÔNG LÊ TÙNG VÂN MỞ CỬA VÀ CŨNG LÀ NGƯỜI CHỌI GẠCH TRƯỚC

  33. Tin nóng nhất hôm nay, 04/01/2022: LÊ TÙNG VÂN  VÀ CẢ ĐỘNG "THIỀN AM" ĐÃ ĐƯỢC NHẬP KHO!

  34. Nóng: Kết quả giám định ADN cho thấy: CỤ LÊ TÙNG VÂN LOẠN LUÂN VỚI CON GÁI,  ĐẺ RA MẪU NGHI, PHÁP VƯƠNG, MINH TRIẾT

  35. ĐÃ ĐẾN LÚC CÔNG AN LONG AN XEM XÉT VAI TRÒ CỦA ĐIỀN QUÂN TRONG VỤ TỊNH THẤT BỒNG LAI

  36. BÁO NHÂN DÂN KHẲNG ĐỊNH: GS NGUYỄN VĂN TUẤN- (KẺ ĐANG BÊNH VỰC TỊNH THẤT BỒNG LAI)- LÀ PHẢN ĐỘNG VÀ “TRÙM ĐẠO VĂN”!

  37. Tịnh thất Bồng lai: BA CHUYỆN MỚI & NÓNG NGÀY 11/01/2022

  38. TẠI SAO CỤC TRẺ EM KHÔNG YÊU CẦU XỬ LÝ HÀNH VI KINH DOANH HÌNH ẢNH TRẺ EM CỦA TỊNH THẤT BỒNG LAI???.

  39. ÔNG CỤC TRƯỞNG CỤC TRẺ EM CHƯA HIỂU NGHỊ ĐỊNH  130/2021 KHI GỬI CÔNG VĂN SỐ 10 "YÊU CẦU GỠ HÌNH ẢNH TRẺ EM TỊNH THẤT BỒNG LAI" SAI ĐỊA CHỈ


20 nhận xét:

 1. Tôi thấy Chuyên gia pháp luật Nguyễn đức Kiên nhận xét quá hay!
  Anh Cục trưởng con nít có phản biện dc ko?
  ---
  Nguyễn Đức Kiên16:50 14 tháng 1, 2022
  Ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em.
  Điều bất bình thường là Nghị định này hầu như có hiệu lực thi hành gần như ngay lập tức!
  Cụ thể, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
  Bộ LĐ_TBXH thậm chí còn chưa ban hành Thông tư Hướng dẫn theo quy định ở Khoản 1 Điều 48. "Trách nhiệm thi hành"
  Thông thường, khi ban hành chính sách mới phải có thời gian để tuyên truyền phổ biến; tổ chức tập huấn cho cán bộ các cấp...
  Thế nhưng, Việc tuyên truyền phổ biến Nghị định 130/2021 chưa có gì cả!
  Tập huấn cũng chưa có!
  Có lẽ vì vậy nên anh Cục trưởng Cục Trẻ em cũng chả hiểu gì về Nghị định 130/2021 nên Công văn của anh ta gửi sai địa chỉ!
  Vụ Tịnh thất Bồng lai quá HOT nên anh Cục trưởng Cục Trẻ em cũng ăn theo sự kiện này để đánh bóng tên tuổi. Anh ta muốn ra oai cho mn biết rằng có anh ta cùng cái Cục của anh ta tồn tại hiện hữu, chứ xưa nay, chả ai biết cái Cục này!

  Trả lờiXóa
 2. Chị Nguyễn Thị Huyền13:12 14 tháng 1, 2022 nói có vẻ đúng:
  "Đó chỉ là cái Công văn hành chính của 1 cơ quan tép ở Bộ LĐ-TBXH (chứ ko phải ý kiến cấp Bộ) và cũng chỉ là ĐỀ NGHỊ với Cục An toàn Thông tin của Bộ TT&TT (chứ không phải đề nghị với Bộ TT&TT).
  ĐỀ NGHỊ này của Cục Trẻ em có được Cục An toàn thông tin chấp nhận hay không thì còn chờ!
  Tớ mà là Cục trưởng Cục An toàn Thông tin của Bộ TT&TT thì tớ chả thèm trả lời cái CV số 10 của Cục Trẻ em vì nó gửi sai địa chỉ!"

  Công văn của Cục con nít ký từ ngày 11/01/2022;
  Hôm nay đã là 16/01/2022.
  5 ngày đã trôi qua nhưng ta đã thấy Cục An toàn Thông tin (Bộ 4 T) hồi âm đâu?
  Các nhà báo của các cơ quan báo chí hầu như cũng chả nắm được pháp luật nên thấy Cục con nít ra văn bản laf vội vàng đăng rần rần!

  Trả lờiXóa
 3. Loạt Đoạn Video Của Ông Lê Tùng Vân GIẢNG ĐẠO Cách "TU" NAM NỮ Được Viết Tỉ Mỉ và Thực Hành Tại Chỗ
  https://www.youtube.com/watch?v=Ssnv5flWt20

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tin nóng nhất 24h
   1 ngày trước
   https://youtu.be/xwkbBAEPeEE QUÁ CHU ĐÁO VÀ BIẾT QUAN TÂM LUÔN.
   Đàn ông ở đây thật sự tận tình và quá chu đáo cho chị em phụ nữ. Ghi hẳn vào sổ lịch chu kỳ kinh nguyệt của từng người để tiện chăm sóc. Để biết hôm nay ai đến ngày thì sẽ chăm sóc như thế nào. Có khó chịu hay cáu gắt gì không, đến ngày là không được vận động mạnh :(((

   Thay vì dùng điện thoại xịn để tải app về như các chị em chúng ta, thì ở đây họ dùng cách ghi sổ chu kỳ kinh như ghi số đ.ề để thể hiện sự quan tâm, yêu thương của mình <3

   Thật ra đó là mình suy luận vậy thôi, chứ ghi vậy để làm gì thì chỉ có người trong cuộc mới biết ��
   https://www.youtube.com/channel/UCIMV825O6kbi0pfbn7GybBA/community?lb=UgkxnS_ZuCw5hUPAqNxc03If8zV4b0cnr97m

   Xóa
 4. Trần Thị Thuậnlúc 07:27 16 tháng 1, 2022

  Đè nghị Bộ LĐ- TBXH- Cơ quan được Chính phủ giao chủ trì việc soạn thảo và triển khai thi hành Nghị định 130/2022 trả lời những câu hỏi mà ông Nguyễn Đức Kiên nêu trong bài:

  1. Tại sao có "Điều bất bình thường là Nghị định này hầu như có hiệu lực thi hành gần như ngay lập tức"?
  Thông thường, khi ban hành chính sách mới phải có thời gian để tuyên truyền phổ biến; tổ chức tập huấn cho cán bộ các cấp...
  Ví dụ, Nghị định số 56/2017 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRẺ EM ban hành ngày 09 tháng 5 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 (gần 2 tháng) nhưng Nghị định 130/2022 chỉ có 2 ngày?

  2. Tại sao Bộ LĐ- TBXH chưa ban hành Thông tư hướng dẫn như đòi hỏi của Điều 48 Nghị định 130/2022?

  3. Tại sao "Việc tuyên truyền phổ biến Nghị định 130/2021 chưa có gì cả!
  Tập huấn cũng chưa có!"

  Và cuối cùng: "Con dại cái mang", Bộ LĐ-TBXH nên Xin lỗi vì "anh Cục trưởng Cục Trẻ em cũng chả hiểu gì về Nghị định 130/2021 nên Công văn của anh ta gửi sai địa chỉ!
  Vụ Tịnh thất Bồng lai quá HOT nên anh Cục trưởng Cục Trẻ em cũng ăn theo sự kiện này để đánh bóng tên tuổi. Anh ta muốn ra oai cho mn biết rằng có anh ta cùng cái Cục của anh ta tồn tại hiện hữu, chứ xưa nay, chả ai biết cái Cục này!"

  Trả lờiXóa
 5. Đồng Thị Kim Thanhlúc 13:05 16 tháng 1, 2022

  Nhìn chung, đội ngũ cán bộ xây dựng và thực thi pháp luật của Bộ LĐ-TBXH rất yếu!
  Họ đã "duy ý chí" khi trình cho Chính phủ cái Nghị định 130/2022 (Ký ngày 30/11/2021 và có hiệu lực thi hành chỉ 2 hôm sau, tức ngày 01/01/2022).
  Có lẽ chính họ cũng "ăn theo" sự kiện HOT là sự kiện Tịnh thất Bồng lai nên cứ "trình đại đi", không cần biết cái chính sách mới đó sẽ đưa vào cuộc sống ra sao.
  Thực tế cho thấy, dù Nghị định 130/2021 đã có hiệu lực được 16 ngày nhưng đến nay, Bộ LĐ_TBXH vẫn chưa ra được Thông tư hướng dẫn như đòi hỏi ở Điều 48 của Nghị định; Bộ cũng chưa tiến hành Việc tuyên truyền phổ biến Nghị định 130/2021; Chưa tổ chức Tập huấn cho cán bộ các cấp có trách nhiệm thi hành Nghị định.
  Trách ông Cục trưởng Cục trẻ em 1 thì nên trách cả Bộ LĐ-TBXH 10!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đồng Thị Kim Thanhlúc 20:20 16 tháng 1, 2022

   ĐÍNH CHÍNH:

   Tại dòng thứ hai trong ý kiến của tôi, tôi đã gõ nhầm. Nay xin đính chính:
   "Họ đã "duy ý chí" khi trình cho Chính phủ cái Nghị định 130/2022 (Ký ngày 30/12/2021 và có hiệu lực thi hành chỉ 2 hôm sau, tức ngày 01/01/2022). "
   Nhắc lại: Ký ban hành Ngày 30/12/2021.

   Xóa
 6. Hôm nay đã là 17/01/2022!
  Đã một tuần trôi qua!
  ĐỀ NGHỊ của Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TBXH) tại Cv số 10 ngày 11/01/2022 đã được Cục An toàn Thông tin của Bộ TT&TT chấp nhận chưa hả các nhà báo????

  Trả lờiXóa
 7. Bạn Nguyễn Thị Huyền nói:
  ===
  Nguyễn Thị Huyền13:12 14 tháng 1, 2022
  Rận xĩ mạnh huỳnh12:20 14 tháng 1, 2022 ơi!
  Cái gì mà cậu lớn lối ???
  Cậu đọc kỹ lại cái Công văn số 10 của Cục Trẻ em đi!
  Đó chỉ là cái Công văn hành chính của 1 cơ quan tép ở Bộ LĐ-TBXH (chứ ko phải ý kiến cấp Bộ) và cũng chỉ là ĐỀ NGHỊ với Cục An toàn Thông tin của Bộ TT&TT (chứ không phải đề nghị với Bộ TT&TT).
  ĐỀ NGHỊ này của Cục Trẻ em có được Cục An toàn thông tin chấp nhận hay không thì còn chờ!
  Tớ mà là Cục trưởng Cục An toàn Thông tin của Bộ TT&TT thì tớ chả thèm trả lời cái CV số 10 của Cục Trẻ em vì nó gửi sai địa chỉ!
  Chức năng nhiệm vụ của Cục ATTT là vấn đề An toàn Thông tin chứ không phải đi xử phạt các kênh YouTube và các trang face.
  Việc xử phạt đã có Thanh tra Bộ.
  Xem văn bản này:
  QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC AN TOÀN THÔNG TIN
  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2036-QD-BTTTT-2019-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-Cuc-An-toan-thong-tin-429923.aspx
  ===
  Có lẽ vì thế nên đến hôm nay, Cục An toàn TT vẫn phót lờ cái ĐỀ NGHỊ CỦA CỤC TRẺ EM!
  Và vì thế, đến hôm nay cũng chả có kênh YouTube hay trang fb nào bị xử lý hoặc nhắc nhở!!!!

  Trả lờiXóa
 8. NÓNG:
  Diễm My tiết lộ sự thât kinh hoàng ở Tịnh thất bồng lai
  https://www.youtube.com/watch?v=zSTC9k_b6Tc

  Trả lờiXóa
 9. Hôm nay ngày 18/01 rồi!
  Cục An toàn TT vẫn phót lờ cái ĐỀ NGHỊ CỦA CỤC TRẺ EM!
  Và vì thế, đến hôm nay cũng chả có kênh YouTube hay trang fb nào bị xử lý hoặc nhắc nhở!!!!

  Trả lờiXóa
 10. Hay quá!

  Diễm My tiết lộ sự thât kinh hoàng ở Tịnh thất bồng lai
  https://www.youtube.com/watch?v=zSTC9k_b6Tc

  Trả lờiXóa
 11. “Trên cơ sở chứng cứ thu thập, sau khi viện kiểm sát cùng cấp phê duyệt, ngày 5-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 trường hợp gồm Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân". (trích báo T.T)
  G.T nghỉ sao khi “cầm đèn chạy trước cở quan CS điều tra tỉnh Long An” khi gán tội loạn luân cho LTV ?

  Trả lờiXóa
 12. Lại anh rận xĩ mạnh huỳnh!!!!
  Báo Tuổi trẻ ko bằng báo Công an Nhân dân:
  =-=
  Khởi tố người đứng đầu “Tịnh thất Bồng Lai”, xem xét hành vi… loạn luân
  Ông Lê Tùng Vân người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" bị khởi tố, xem xét 3 tội danh gồm: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân.
  Sau khi khởi tố vụ án, đưa một số người liên quan ở "Tịnh thất Bồng Lai" hay còn gọi là "Thiền am bên bờ vũ trụ" về trụ sở, củng cố chứng cứ, xác định các tội danh, ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Long An cho biết, đang xem xét 3 tội danh đối với ông Lê Tùng Vân (SN 1932, ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh), người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" tọa lạc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

  3 tội danh mà ông Vân bị xem xét gồm: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân.
  Theo một cán bộ Công an tỉnh Long An, các tội danh trên đang được củng cố hồ sơ xử lý. Bước đầu xác định kết quả giám định ADN của ông Vân trùng với ADN của một số trẻ được nuôi dưỡng trong tịnh thất, nơi có mẹ của các bé ở cùng. Đây là chứng cứ về hành vi loạn luân và Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Vân. Những người liên quan trong Tịnh thất Bồng Lai này cũng đang được củng cố hồ sơ xử lý.
  https://cand.com.vn/Ban-tin-113/khoi-to-nguoi-dung-dau-tinh-that-bong-lai-xem-xet-hanh-vi-loan-luan-i640455/

  Trả lờiXóa
 13. Báo VietNamNet nè, anh rận xĩ mạnh huỳnh ơi ời:
  ====
  Hé lộ gây sốc về chuyện loạn luân tại "Tịnh thất Bồng Lai"
  07/01/2022 06:00 GMT+7

  Chuyện loạn luân tại "Tịnh thất Bồng Lai" dần hé lộ. Việc này đã khiến nhiều người sốc và đã có một số người lên tiếng tố cáo.
  Kết quả giám định cho hay, nhiều người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân, trong đó có những đứa trẻ chỉ vài tuổi.

  Kết quả điều tra ban đầu cũng xác định, ông Lê Tùng Vân có ba con với ít nhất hai người con gái ruột của ông.

  Một nguồn tin nói rằng, “kết quả điều tra về loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai khi công bố sẽ là… cú sốc lớn với cộng đồng. Vì đây là vấn đề liên quan đến những đứa trẻ nên cơ quan điều tra đang tiến hành rất thận trọng”.

  Đã có nhiều nhân chứng lên tiếng về việc ông Lê Tùng Vân có mối quan hệ với nhiều người phụ nữ từ thời ở Trại dưỡng lão – cô nhi Thánh Đức ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh cho đến khi ở Tịnh thất Bồng Lai. Điển hình là trường hợp Lê Thanh Minh Tùng, người xuất hiện trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng cách đây không lâu.

  Kết quả giám định cho hay, nhiều người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân, trong đó có những đứa trẻ chỉ vài tuổi.

  Kết quả điều tra ban đầu cũng xác định, ông Lê Tùng Vân có ba con với ít nhất hai người con gái ruột của ông.

  Một nguồn tin nói rằng, “kết quả điều tra về loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai khi công bố sẽ là… cú sốc lớn với cộng đồng. Vì đây là vấn đề liên quan đến những đứa trẻ nên cơ quan điều tra đang tiến hành rất thận trọng”.

  Đã có nhiều nhân chứng lên tiếng về việc ông Lê Tùng Vân có mối quan hệ với nhiều người phụ nữ từ thời ở Trại dưỡng lão – cô nhi Thánh Đức ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh cho đến khi ở Tịnh thất Bồng Lai. Điển hình là trường hợp Lê Thanh Minh Tùng, người xuất hiện trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng cách đây không lâu.

  Anh Tùng thông tin rằng, anh là… sản phẩm loạn luân giữa ông Lê Tùng Vân và em gái ruột. Lúc nhỏ, anh Tùng từng sống tại trại dưỡng lão –cô nhi Thánh Đức, hứng chịu những trận đòn, bạo hành của ông Vân và chứng kiến ông qua lại với rất nhiều người đàn bà.

  Ông Lê Tùng Vân đã công khai phủ nhận mối quan hệ với anh Tùng, nói rằng anh là con nuôi của người em gái của ông. Anh Tùng tuyên bố, sẵn sàng làm xét nghiệm ADN với ông Vân.

  Ngoài ra, anh Tùng còn công bố rằng, những người sống chung với ông Vân từ trước đến nay như Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Huyền Trang, Lê Thanh Kỳ Duyên, Lê Thanh Trùng Dương… đều là con ruột của ông Vân.

  Anh cũng nói, những người vợ của ông Vân và những người đàn bà mà ông có qua lại trai gái khi sống chung với nhau thì có điều kỳ lạ là không lời qua tiếng lại, đời ai nấy sống.

  Nguồn tin còn đề cập đến một trường hợp điển hình là bà Lê Thanh Huyền Trang (29 tuổi).

  Bà Huyền Trang có khai báo địa chỉ cư trú chính là địa chỉ của Trại dưỡng lão – cô nhi Thánh Đức trước đây và sau đó theo ông Vân về sống ở Tịnh thất Bồng Lai đến giờ.

  Trong hai năm 2014 và 2015, bà Huyền Trang sinh hai đứa trẻ. Trong khai sinh thể hiện Huyền Trang là mẹ, nhưng không có tên cha.

  Khi được hỏi về văn bản phát tán trên mạng thể hiện Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM có thông báo kết quả giám định ADN từ mẫu tế bào niêm mạc miệng của những người sống tại Tịnh thất Bồng Lai, qua đó cho thấy ông Lê Tùng Vân có quan hệ cha con với 11 người, lớn nhất 22 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi thì nguồn tin nói “không bình luận và chờ kết quả điều tra”.

  Cách đây vài ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án để điều tra nhiều tội danh đối với những người sống ở Tịnh thất Bồng Lai để điều tra về các hành vi loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

  Công an Long An cho biết, quá trình điều tra đang tiến hành và sẽ sớm cung cấp thông tin đến báo chí, dư luận.

  https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/he-lo-gay-soc-ve-chuyen-loan-luan-tai-tinh-that-bong-lai-807016.html

  Trả lờiXóa
 14. Tin Trưa 18/1: Nghi vấn thêm 1 đứa con nữa của ông LTV xuất hiện cư'u cha? Từ từ chui ra hết?
  https://www.youtube.com/watch?v=bT2HS61_OPM

  Trả lờiXóa
 15. Báo Vietnamnet, Blog Trelàng đăng tin bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo CEO Công ty Điền Quân Clor Man.

  Trả lờiXóa
 16. Trần Thị Thuậnlúc 18:47 18 tháng 1, 2022

  Bác Thép ạ!
  Tố cáo CEO Công ty Điền Quân Clor Man là đúng!
  Nhưng phần bà Nguyễn Phương Hằng thì cộng đồng, tức cả các quan chức, cả các nhà báo lẫn thành viên mạng xã hội ngày càng thấy chán ngán!

  Từ ngày Thứ Năm, 18 tháng 11, 2021 Google.tienlang đã có bài:
  GOOGLE.TIENLANG NHẬN XÉT VỀ LÙM XÙM NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG - NGUYỄN ĐỨC HIỂN- HÀN NI
  https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/11/googletienlang-nhan-xet-ve-lum-xum.html
  Trích:
  III. CỘNG ĐỒNG MẠNG GÓP Ý VỚI BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG: NÓI ÍT THÔI!
  Cái gì cũng nên có giới hạn của nó!
  Ông bà ta đã dạy: "Nói dài, nói dai, nói dại!"
  Đây là ý kiến chân thành của bạn đọc Kiều Minh tại bài GOOGLE.TIENLANG ỦNG HỘ QUAN ĐIỂM CỦA PGS.TS TRẦN HOÀNG HẢI Q.HIỆU TRƯỞNG ĐH LUẬT TP VỀ ÔNG ĐẶNG ANH QUÂN:
  "Kiều Minh20:49 7 tháng 11, 2021 Tôi cũng như bác Cựu Chiến binh và nhiều ng khác ủng hộ sự lên tiếng của bà Ng Phương Hằng làm trong sạch giới nghệ sĩ và báo chí. Nhưng giá như bà Hằng giảm thời lượng và số lượng các buổi livestream thì sẽ hiệu quả hơn nữa!

  Có buổi livestream của bà Hằng suốt 9 giờ đồng hồ thì làm sao có ai đủ sức mà nghe? 9 giờ mà lại lặp đi lặp lại, chẳng có thông tin gì mới!


  Số buổi livestream trong 1 ngày thì lại quá nhiều. Nhiều người khác cũng truyền lại buổi live của bà Hằng nên mỗi khi mở Kênh youtube là thấy live của bà Hằng!

  Nghe thấy ớn! Quá mệt mỏi!

  Nếu ai đó quen bà Hằng thì nên góp ý với b Hằng: Một ngày chỉ 1 lần live vào một giờ cố định, ví dụ 20 h; Mỗi lần live chỉ 15 phút thôi!

  Nhìn chung, tôi thấy các buổi live của bà Hằng có sức mạnh, có hiệu quả.

  Tất cả các phát hiện, đề xuất của b Hằng đều đúng và được các cơ quan chức năng, kể cả ở Trung ương đã và đang thực hiện."  Google.tienlang bổ sung lời góp ý với bà Nguyễn Phương Hằng: Chỉ livestream khi có thông tin mới chứ không cần thiết mỗi ngày một buổi; không cần thiết phải "mở rộng" thành phần tham dự buổi livestream và nếu có mời thì phải lựa chọn kỹ, chớ mời những người như Long Ngô bởi anh này nổi tiếng vô văn hóa, chửi nhau vô tội vạ trên mạng từ nhiều năm nay!
  ====
  Rất tiếc, bà Hằng không nghe lời góp ý của Google.tienlang, bà vẫn cứ say máu xông lên. Vì cái tôi của bà quá lớn, dường như bà Hằng nghĩ bà là thần là thánh hạ phàm để cứu nhân độ thế!
  Đối tượng mà bà tố cáo quá rộng, dàn trải trong khi lẽ ra phải tập trung vào một hay vài vụ lớn có tính đột phá.
  Vì dàn trải nên ở vụ nào cũng hời hợt, không đủ tính thuyết phục.
  Bà ấy say LiveStream trên MXH mà không biết rằng Mạng Xã hội chỉ mang tính bề nổi; còn quyết định phải là cơ quan chức năng.
  Nếu bà tập trung vào một hay vài vụ lớn có tính đột phá thì phải giảm bớt các buổi LiveStream tố cáo lung tung; bà hãy tập trung đeo bám các cơ quan chức năng.

  Và gần đây, Công an Tp Hồ Chí Minh trả lời đơn của bà Hằng KHÔNG KHỞI TỐ ĐỐI VỚI VÕ HOÀNG YÊN là cú sốc lớn với bà Hằng và những người ăn theo bà Hằng.
  Công chúng ngày càng xa lánh bà Hằng...

  Trả lờiXóa
 17. Báo Dân trí- Cụ Lê Tùng Vân Tịnh thất Bồng lai: KHÔNG CÓ SỔ THỊ TẨM; CHỈ CÓ "SỔ THEO DÕI CHU KỲ KINH NGUYỆT"

  Thực hư cuốn "sổ tay tình ái" của ông Lê Tùng Vân
  Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao, đồn thổi, chia sẻ thông tin Công an huyện Đức Hòa thu giữ được cuốn sổ tay ghi lại chuyện nhạy cảm của ông Lê Tùng Vân với những phụ nữ trong Tịnh thất Bồng Lai. Dù chưa rõ thực hư ra sao, nhưng nhiều người cho rằng cơ quan chức năng cần điều tra, xử lý nghiêm ông Vân về tội loạn luân để răn đe. Tuy vậy, đến nay Công an huyện Đức Hòa vẫn chưa có thông tin chính thức về sự việc trên.

  Theo nguồn tin của PV Dân trí, ngày 4/1, Công an huyện Đức Hòa đã khám xét Tịnh thất Bồng Lai và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến những sai phạm tại đây. Tuy nhiên không hề có cuốn "hồ sơ tình ái" như cộng đồng mạng đồn thổi, chia sẻ.

  Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng có thu giữ một cuốn sổ ghi lại "chu kỳ kinh nguyệt" của những phụ nữ đang sinh sống tại đây. Hiện, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

  Cũng theo nguồn tin trên, hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố thêm tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tội danh "loạn luân" cũng đang được nhà chức trách điều tra làm rõ nhưng khó xác định hành vi phạm pháp của ông Vân vì chưa có đơn phản ánh và vấn đề này cũng phức tạp.
  https://dantri.com.vn/phap-luat/thuc-hu-cuon-so-tay-tinh-ai-cua-ong-le-tung-van-20220114123423785.htm

  Trả lờiXóa
 18. Nhất trí với cô Trần Thị Thuận nhận định về bà Nguyễn Phương Hằng, nhiều người "ngán" bà ấy là phải rồi, tôi đọc qua báo ít bài về chuyện bà Hằng kiện người này người kia cũng thấy "ngán" đọc, chứ chưa nghe bà ấy nói trực tiếp lần nào.
  Cái tôi bà này "mạnh" quá, bà chẳng thèm nghe ai khuyên cả!

  Trả lờiXóa