Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2022

Toàn văn SẮC LỆNH CỦA TỔNG THỐNG NGA PUTIN VỀ QUY TẮC BUÔN BÁN KHÍ ĐỐT VỚI CÁC NƯỚC KHÔNG THÂN THIỆN

 

Lời dẫn: Tại bài Đây mới thực sự là tin chấn động- GIÁO HOÀNG VATICAN: "NATO SỦA TRƯỚC CỬA NGÕ NƯỚC NGA" LÀ NGUYÊN NHÂN CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, bác Cựu Chiến binh có kiến nghị: 
Cựu Chiến binh00:40 7 tháng 5, 2022
Tôi có đề nghị: Với thế mạnh là trang web của các bạn gái chuyên về pháp luật, đề nghị Google.tienlang đăng nguyên văn Sắc lệnh của Putin về quy định mới MUA DẦU KHÍ BẰNG RÚP.
Google.tienlang đồng tình với kiến nghị của bác Cựu Chiến binh vì thấy trên báo chí Việt Nam có một số bình luận ác ý khi cho rằng biện pháp của Nga chỉ là để "né" trừng phạt của Mỹ và NATO, hoặc "đây là biện pháp trấn lột của Nga với các nước phương Tây"!
Từ điển Việt Nam cho biết từ "NÉ" đồng nghĩa với các từ "lẩn, lảng, trốn, tránh, trốn tránh, lẻn, chuồn, lủi..."- tức là hành vi của những kẻ không đàng hoàng, phải né tránh sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng hành vi của nước Nga có phải là hành vi "không đàng hoàng" hay không?
Trước khi có Sắc lệnh này, người Nga phải bán khí đốt của mình thông qua hệ thống thanh toán tại các ngân hàng do Mỹ kiểm soát. Và khi Mỹ không ưa Nga nữa thì Mỹ "đóng băng tài khoản" của Nga ở các ngân hàng do Mỹ kiểm soát. Thực chất cái việc "đóng băng tài khoản" là hành vi ăn cướp, tương tự như Mỹ đã từng ăn cướp ("đóng băng tài khoản") của Libya, của Afganistan và nhiều nước khác. Ai cho Mỹ cái quyền ăn cướp ("đóng băng tài khoản") như vậy? Chẳng ai cả!
Nhớ lại cái thời mà Mỹ cấm vận Việt Nam hoặc ngay bây giờ Mỹ đang cấm vận Cuba, Triều Tiên, Iran... Mỹ cũng chơi trò ăn cướp như vậy. Nhưng Việt Nam ngày ấy hoặc Cuba, Triều Tiên, Iran... ngày nay đều là nước nhỏ, không đủ sức bật lại với Mỹ nên đều phải cắn răng vượt qua cái trò ăn cướp của một tên nhà giàu côn đồ.
Nhưng nước Nga thì khác. Lần đầu tiên trên thế giới có một quốc gia hiên ngang đối đầu với trò ăn cướp của Mỹ. Đó là nước Nga!
Vậy nên, Google.tienlang thấy cần phải dịch và đăng Toàn văn SẮC LỆNH CỦA TỔNG THỐNG NGA PUTIN VỀ QUY TẮC BUÔN BÁN KHÍ ĐỐT VỚI CÁC NƯỚC KHÔNG THÂN THIỆN như dưới đây:
*********

Указ президента России о правилах торговли газом с недружественными странами. Полный текст

31 МАР, 20:33

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал Указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа".

https://tass.ru/ekonomika/14243381

Sắc lệnh của Tổng thống Nga về quy tắc buôn bán khí đốt với các nước không thân thiện. Toàn văn

Vào ngày 31 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh "Về thủ tục đặc biệt để người mua nước ngoài thực hiện các nghĩa vụ đối với các nhà cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga."

Ngoài các biện pháp được quy định trong Sắc lệnh số 79 của Tổng thống Liên bang Nga ngày 28 tháng 2 năm 2022 "Về việc áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt liên quan đến các hành động không thân thiện của Hoa Kỳ, các quốc gia nước ngoài và các tổ chức quốc tế đã tham gia cùng họ"; Sắc lệnh số 81 ngày 1 tháng 3 năm 2022 "Về các biện pháp kinh tế tạm thời bổ sung để đảm bảo sự ổn định tài chính của Liên bang Nga"; Sắc lệnh số 95 ngày 5 tháng 3 năm 2022 "Về thủ tục tạm thời để thực hiện nghĩa vụ đối với một số nước các chủ nợ"; và Sắc lệnh số 126 ngày 18 tháng 3 năm 2022 "Về các biện pháp tạm thời bổ sung có tính chất kinh tế để đảm bảo sự ổn định tài chính của Liên bang Nga trong lĩnh vực điều tiết tiền tệ", Tôi quyết định:

1. Thiết lập từ ngày 1 tháng 4 năm 2022:

a) thanh toán cho việc cung cấp khí tự nhiên ở trạng thái khí (sau đây gọi là khí tự nhiên) được thực hiện sau ngày 1 tháng 4 năm 2022 bởi những người cư trú tham gia hoạt động kinh tế nước ngoài, theo Luật Liên bang số 117-FZ ngày 18 tháng 7 , 2006 "Về xuất khẩu khí đốt" độc quyền xuất khẩu khí đốt tự nhiên ở trạng thái khí (sau đây được gọi là các nhà cung cấp của Nga), được thực hiện bằng đồng rúp:

Theo hợp đồng ngoại thương về cung cấp khí đốt tự nhiên (sau đây gọi là hợp đồng cung cấp khí đốt tự nhiên) đã ký với người nước ngoài, nếu việc cung cấp khí đốt tự nhiên được thực hiện cho nước ngoài có hành động không thân thiện với Liên bang Nga , Các pháp nhân và cá nhân của Nga;

theo hợp đồng cung cấp khí đốt tự nhiên được ký kết với người nước ngoài có nơi đăng ký là nước ngoài có hành động không thân thiện đối với Liên bang Nga, các pháp nhân và cá nhân của Nga;

b) việc cung cấp thêm khí đốt tự nhiên của một nhà cung cấp của Nga cho những người nước ngoài có tên trong điểm 2 và 3 đoạn "a" của đoạn này (sau đây gọi là người mua nước ngoài) theo hợp đồng cung cấp khí thiên nhiên bị cấm, nếu Thời hạn thanh toán cho khí được cung cấp theo hợp đồng này đã đến, người mua nước ngoài không thực hiện hoặc thanh toán bằng ngoại tệ, và (hoặc) không đầy đủ, và (hoặc) vào tài khoản ở ngân hàng không được ủy quyền ngân hàng theo quy định tại khoản 2 của Sắc lệnh này, và việc giao hàng như vậy được thực hiện cho các quốc gia nước ngoài có hành động không thân thiện với Liên bang Nga, các pháp nhân và cá nhân của Nga. Thông tin về việc tuân thủ thủ tục thanh toán tiền cung cấp khí thiên nhiên theo quy định tại Sắc lệnh này sẽ được nộp cho cơ quan hải quan.

2. Công ty cổ phần "Gazprombank", theo mục đích của Sắc lệnh này là ngân hàng được phép (sau đây gọi là ngân hàng được phép), mở tài khoản rúp đặc biệt loại "K" trên cơ sở đơn của người mua nước ngoài và các tài khoản tiền tệ đặc biệt loại "K" để thanh toán cho khí thiên nhiên được cung cấp.

3. Ngân hàng được phép có quyền mở tài khoản đồng rúp đặc biệt loại "K" và tài khoản tiền tệ đặc biệt loại "K" mà không cần sự hiện diện cá nhân của đại diện người mua nước ngoài. Ngân hàng được ủy quyền xác định một khách hàng mới - người mua nước ngoài, đại diện của họ, người thụ hưởng, chủ sở hữu thụ hưởng theo các yêu cầu của Luật Liên bang ngày 7 tháng 8 năm 2001 số 115-FZ "Về việc chống lại việc hợp pháp hóa (rửa) tiền thu được từ tội phạm và tài trợ cho khủng bố "và các quy định của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga được thông qua phù hợp với nó trên cơ sở các tài liệu và thông tin về những người này có sẵn trong các trường hợp không muộn hơn 45 ngày sau ngày mở tài khoản rúp đặc biệt loại "K" cho một khách hàng như vậy

4. Trong khi chờ sửa đổi Bộ luật thuế của Liên bang Nga và các luật liên bang khác, tài khoản rúp đặc biệt loại "K" và tài khoản tiền tệ đặc biệt loại "K" không thuộc khoản 12 Điều 76, khoản 1 Điều 86 của phần một của Bộ luật thuế của Liên bang Nga và phần 27 của Điều 77 của Luật liên bang số 289-FZ ngày 3 tháng 8 năm 2018 "Về quy định hải quan ở Liên bang Nga và về sửa đổi đối với một số đạo luật lập pháp của Liên bang Nga".

5. Không được phép tạm ngừng hoạt động trên tài khoản đồng rúp đặc biệt loại "K" và tài khoản tiền tệ đặc biệt loại "K", bắt giữ hoặc xóa tiền trên các tài khoản này như một phần của việc thực hiện nghĩa vụ của người nước ngoài. Người mua không liên quan đến việc thanh toán theo hợp đồng cung cấp khí đốt tự nhiên.

6. Người mua nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản ngoại tệ loại "K" đặc biệt bằng ngoại tệ quy định trong hợp đồng cung cấp khí đốt tự nhiên và ngân hàng được phép, trên cơ sở chỉ dẫn của người mua nước ngoài nhận được theo cách thức quy định Các quy tắc của ngân hàng được phép, bán ngoại tệ, nhận được từ người mua nước ngoài vào tài khoản như vậy, trong giao dịch có tổ chức do công ty cổ phần đại chúng "Moscow Exchange MICEX - RTS" thực hiện, ghi có số tiền thu được bằng rúp vào một loại rúp đặc biệt Tài khoản "K" của người mua nước ngoài này và chuyển số tiền được ghi có bằng đồng rúp cho một nhà cung cấp mở của Nga trong tài khoản đồng rúp của ngân hàng được ủy quyền.

7. Nghĩa vụ trả tiền cung cấp khí thiên nhiên cho người mua nước ngoài theo điểm "a" khoản 1 của Sắc lệnh này được coi là đã hoàn thành kể từ thời điểm số tiền nhận được từ việc bán ngoại tệ được ghi có, thực hiện trong cách thức được quy định tại đoạn 6 hoặc điểm "a" của Điều 10 Sắc lệnh này, đối với tài khoản bằng đồng rúp do một nhà cung cấp Nga mở tại một ngân hàng được ủy quyền.

8. Trường hợp người mua nước ngoài đã chuyển nghĩa vụ thanh toán tiền cung cấp khí thiên nhiên cho người khác thì thực hiện nghĩa vụ này theo phương thức quy định tại Sắc lệnh này. 

9. Cho phép Ủy ban Kiểm soát Đầu tư Nước ngoài của Chính phủ Liên bang Nga thẩm quyền cấp giấy phép cho người mua nước ngoài thực hiện các nghĩa vụ đối với các nhà cung cấp của Nga trong việc thanh toán nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên mà không tuân thủ các thủ tục do Sắc lệnh này thiết lập.

10. Trao các quyền sau đây cho Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga:

a) Xác định khác với thủ tục bán ngoại tệ quy định tại Điều 6 Sắc lệnh này;

b) thiết lập chế độ tài khoản đồng rúp đặc biệt loại "K" và chế độ tài khoản tiền tệ đặc biệt loại "K".

11. Chính phủ Liên bang Nga, trong vòng 10 ngày, phê duyệt thủ tục cấp giấy phép của Ủy ban Kiểm soát Đầu tư nước ngoài của Chính phủ Liên bang Nga, quy định tại khoản 9 của Nghị định này.

12. Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga, trong vòng 10 ngày, đưa ra các quyết định cần thiết để thực hiện quyền hạn quy định tại điểm "b" Điều 10 của Sắc lệnh này.

13. Các quyết định của Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga do Sắc lệnh này quy định phải được công bố chính thức theo Điều 7 của Luật Liên bang số 86-FZ ngày 10 tháng 7 năm 2002 "Về việc Ngân hàng Trung ương của Liên bang Nga (Ngân hàng của Nga) ”.

14. Cấp cho Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga quyền ban hành các giải thích chính thức về việc áp dụng Sắc lệnh này.

15. Cơ quan Hải quan Liên bang, với sự đồng ý của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga và với sự tham gia của một ngân hàng được phép, trong vòng 10 ngày, phê duyệt thủ tục gửi thông tin cho cơ quan hải quan theo điểm "b" của khoản 1 Nghị định này về việc tuân thủ thủ tục thanh toán tiền cung cấp khí thiên nhiên.

16. Kiến nghị với ngân hàng được phép trong thời hạn 10 ngày để xác định các quy tắc phù hợp với Điều 6 Sắc lệnh định này.

17. Sắc lệnh này có hiệu lực kể từ ngày công bố chính thức.

Tổng thống Liên bang Nga

Đã ký

Vladimir Vladimirovich Putin

Bùi Ngọc Trâm Anh Dịch và Giới thiệu

----------------------

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:


Xem thêm bài liên quan:

16 nhận xét:

 1. Bình luận quá hay của Chủ kênh Kiến Thức Chuyên Sâu
  TT Putin Khiến Châu Âu "Mất Chúa": Giáo Hoàng Vatican Vỗ Thẳng Mặt NATO Vì Nga?
  https://www.youtube.com/watch?v=vC2Ky2pxnm4

  Trả lờiXóa
 2. Cựu Chiến binhlúc 19:58 8 tháng 5, 2022

  Cảm ơn các bạn trẻ chủ trang đã chấp nhận đề nghị của bạn đọc, đăng 2 bài
  1. LỊCH SỬ UKRAINA GÓI GỌN TRONG MỘT TẤM HÌNH!
  https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/05/lich-su-ukraina-goi-gon-trong-mot-tam.html

  2. Toàn văn SẮC LỆNH CỦA TỔNG THỐNG NGA PUTIN VỀ QUY TẮC BUÔN BÁN KHÍ ĐỐT VỚI CÁC NƯỚC KHÔNG THÂN THIỆN
  https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/05/toan-van-sac-lenh-cua-tong-thong-nga.html

  Còn 1 đề nghị nữa liên quan đến luật pháp quốc tế là cuộc tranh luận giữa Putin với Tổng thư ký LHQ, các bạn đừng quên nhé!

  Trả lờiXóa
 3. Trường hợp Vinh danh các Cựu Chiến binh cao tuổi mà Google.tienlang nói ở bài
  Nhân Chiến thắng 30/4: VIỆT NAM NÊN HỌC TẬP NGA CÁCH TRI ÂN CỰU CHIẾN BINH
  https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/04/nhan-chien-thang-304-viet-nam-nen-hoc.html
  này không phải là trường hợp cá biệt.
  Các bạn có thể tìm kiếm từ khóa ОРКЕСТР ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ hoặc mở link này sẽ thấy các video clip trên khắp nước Nga những ngày này đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà cùng dàn nhạc, có dàn nhạc binh và kiêu binh đúng thể thức.
  https://www.google.com/search?q=%D0%9E%D0%A0%D0%9A%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%A0+%D0%94%D0%9B%D0%AF+%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92&newwindow=1&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwiwi_7m_8_3AhVCTmwGHYRlCkcQ_AUoAHoECAEQAg&biw=823&bih=432&dpr=1.75

  Trả lờiXóa
 4. U cà có anh hề Zelen làm Tổng thống, trách chi các đại sứ U cà ở các nước đều ... hề như anh Zelen:
  1. Nữ danh hề NATALIYA ZHYNKINA, ĐẠI BIỆN LÂM THỜI UKRAINA TẠI VIỆT NAM
  https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/03/tim-hieu-chien-dich-ac-biet-cua-nga-gui.html
  2. Đại sứ Ukraine tại Đức công khai thừa nhận: Phát xít là một phần của quân đội chúng tôi
  https://googletienlang2014.blogspot.com/2015/02/ai-su-ukraine-tai-uc-cong-khai-thua.html
  3. Ông Đại sứ Ukraina tại Indonesia làm chuyện hài: GỌI MỘT NHÀ KHOA HỌC INDO LÀ "DƯ LUẬN VIÊN CỦA PUTIN" VÀ CÁI KẾT
  https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/04/ong-ai-su-ukraina-tai-indonesia-lam.html

  Trả lờiXóa
 5. Đừng bợ đít nữa nhá!!!
  " Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới đang kêu gọi Nga chấm dứt cuộc tấn công vào Ukraine.

  “Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Liên bang Nga dừng cuộc chiến này”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong một cuộc họp báo trực tiếp vào thứ Bảy.

  Người đứng đầu WHO tiếp tục nói rằng WHO sát cánh với “tất cả người dân Ukraine” và cam kết hỗ trợ chính phủ trong nỗ lực điều trị những người bị thương, duy trì các dịch vụ y tế, sửa chữa và củng cố hệ thống y tế của Ukraine.

  Cho đến nay, tổ chức này đã xác minh 200 cuộc tấn công vào các cơ sở y tế ở Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

  “Những cuộc tấn công này phải dừng lại. Tedros nói.

  Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, WHO đã cung cấp vật tư cấp cứu và chấn thương , những thứ mà họ nói đã được đưa vào sử dụng trong hơn 15.000 ca phẫu thuật. Theo WHO, các loại thuốc và thiết bị chăm sóc sức khỏe được quyên góp cho sự nghiệp đã phục vụ 650.000 người và nhóm sẽ tặng hơn 20 xe cứu thương vào Chủ nhật.

  Tổ chức cũng đã cung cấp 15 máy phát điện chạy dầu diesel để cung cấp điện cho các bệnh viện và cơ sở y tế, bao gồm cả ở một số vùng mới tiếp cận của đất nước, bao gồm cả Kyiv."

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Người quan sátlúc 08:09 9 tháng 5, 2022

   He he.
   Anh bạn Nặc danh04:40 9 tháng 5, 2022 này chép lại các trang báo của bọn đu càng.

   Xóa
  2. Người Quan sátlúc 08:17 9 tháng 5, 2022

   Ngay bản thân Liên hợp quốc chứ đừng nói riêng anh WTO cũng nên giải thể vì các cơ quan này đều bị Mỹ thao túng, nói theo quan điểm bậy bạ của Mỹ.

   Cậu Nặc nghĩ sao về vụ này:
   Vụ Nga tấn công Bệnh viện phụ sản Mariupol: BÁO CHÍ VIỆT NAM ĂN BẢ CHÓ CỦA KỸ NGHỆ DÀN DỰNG CỦA MỸ
   https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/03/vu-nga-tan-cong-benh-vien-phu-san.html
   và bài
   Nạn nhân mang bầu trong vụ "Nga ném bom Bệnh viện Phụ sản Mariupol" hôm nay "đội mồ sống lại" đi nhận hàng cứu trợ
   https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/03/nan-nhan-mang-bau-trong-vu-nga-nem-bom.html

   Xóa
 6. Bulgaria dọa phủ quyết lệnh cấm dầu Nga nếu không được miễn trừ
  Bulgaria tuyên bố sẽ không ủng hộ lệnh trừng phạt mới của EU với Nga nếu quốc gia này không được miễn trừ trong đề xuất cấm vận dầu mỏ của Moskva.
  "Quan điểm cả chúng tôi rất rõ ràng. Nếu một số quốc gia được miễn trừ, chúng tôi cũng muốn được miễn trừ. Nếu không, chúng tôi sẽ không ủng hộ lệnh trừng phạt. Tuy nhiên tôi không mong đợi điều đó dựa trên các cuộc đàm phán vào lúc này", Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Bulgaria Vassilev hôm 8/5 cho hay.
  EU vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc đạt được đồng thuận giữa các nước thành viên về lệnh cấm dầu Nga.
  Hôm 6/5, Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Ủy ban châu Âu đã điều chỉnh đề xuất liên quan cấm vận dầu từ Nga cho phép một số nước có thêm thời gian để thích ứng.

  Theo đó, Hungary và Slovakia có thể tiếp tục mua dầu của Nga từ các đường ống dẫn cho tới cuối năm 2024, trong khi Cộng hòa Séc có thể tiếp tục hoạt động này tới tháng 6/2024.

  Bulgaria muốn có quyền miễn trừ tương tự.

  Neftochim Burgas - nhà máy lọc dầu duy nhất của Bulgaria thuộc sở hữu của Tập đoàn dầu mỏ Lukoil (Nga) là nhà cung cấp nhiên liệu chính ở Bulgaria. Nhà máy này tinh chế khoảng 50% dầu thô của Nga và 50% dầu thô từ các nguồn cung khác.

  “Về mặt công nghệ, nhà máy vẫn có thể hoạt động nếu không có dầu thô của Nga, nhưng điều đó sẽ dẫn đến việc tăng giá nhiên liệu lên cao đáng kể. Vì vậy, nếu Ủy ban châu Âu xem xét các trường hợp miễn trừ, chúng tôi muốn tận dụng quyền miễn trừ đó cho lợi ích tốt nhất đối với người tiêu dùng Bulgaria, người vận chuyển hàng hóa và người dân Bulgaria nói chung”, ông Vassilev cho hay.

  Trong một diễn biến liên quan, nhóm các nước công nghiệp hàng đầu (G7) hôm 8/5 cam kết loại bỏ dần sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga và cung cấp thêm thời gian để đảm bảo các nguồn cung cấp thay thế.

  Tuy nhiên, tuyên bố của các nước G7, gồm Pháp, Canada, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ không nêu rõ mỗi quốc gia sẽ tiến hành những cam kết gì để từ bỏ năng lượng của Nga.

  Phương Tây đến nay thể hiện sự phối hợp chặt chẽ trong các thông báo về trừng phạt Nga, nhưng gặp khó khăn khi thống nhất các lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực dầu khí của Nga.

  Mỹ cấm nhập khẩu dầu khí của Nga. Tuy nhiên, châu Âu phụ thuộc nhiều hơn vào mặt hàng này.

  Nguồn tin của Politico cho biết các cuộc đàm phán giữa 27 quốc gia trong khối hôm 8/5 đã không đạt được thỏa thuận về lệnh cấm vận dầu mỏ Nga. Các quan chức châu Âu dự kiến sẽ soạn thảo một kế hoạch thỏa hiệp mới trước khi triệu tập một cuộc họp ngoại giao khác trong hôm nay hoặc ngày mai (10/5).

  Trả lờiXóa
 7. Theo ông Norbert Rucker, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu kinh tế của nhà quản lý tài sản Thụy Sĩ Julius Baer, lệnh cấm nhập khẩu dầu thô của Nga sẽ chỉ làm nguồn doanh thu từ dầu mỏ của Moskva cao hơn.

  Trả lời phỏng vấn với hãng tin Thụy Sĩ 20 Minuten, nhà phân tích Rucker nhận xét tác động của lệnh cấm đối với Nga là điều còn nhiều tranh cãi, đồng thời cho biết thêm rằng EU có thể có những lựa chọn thay thế tốt hơn để làm suy yếu Nga, chẳng hạn như trừng phạt bằng thuế quan.

  Đầu tuần trước, EU đã công bố kế hoạch cấm nhập khẩu dầu của Nga đối với tất cả 27 quốc gia thành viên. Biện pháp này, được thiết lập để tấn công vào nền tài chính quốc gia của Nga, là một phần của chiến dịch trừng phạt chưa từng có do phương Tây phát động nhằm vào Moskva liên quan đến chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine.

  “Câu hỏi lớn hiện nay là liệu phương Tây có đang gây áp lực lên Trung Quốc và Ấn Độ hay không, nếu thế thì lệnh cấm vận mới có tác động lớn hơn”, ông Norbert Rucker nói. Ông đánh giá bước đi như vậy sẽ khiến nước Nga gặp khó khăn khi tìm khách hàng mua dầu thô trên toàn thế giới.

  Theo chuyên gia này, lệnh cấm nhập khẩu của EU sẽ làm tăng giá dầu thô toàn cầu, vốn đã tăng vọt lên 120 USD/thùng trong tháng 3, và trực tiếp giúp Nga kiếm bộn hơn từ việc bán dầu mỏ.

  Ngoài ra, ông Rucker cho biết lệnh cấm vận sẽ chỉ ảnh hưởng gián tiếp đến Thụy Sĩ vì nước này phần lớn sử dụng nhiên liệu từ các nhà máy lọc dầu ở châu Âu vốn đã được hỗ trợ chuyển sang các lựa chọn thay thế. Tuy nhiên, hậu quả của giá dầu tăng lên do lệnh cấm vận cũng sẽ có thể cảm nhận được ở Thụy Sĩ.

  Trả lờiXóa
 8. Người Quan sátlúc 14:25 9 tháng 5, 2022

  Giờ tôi mới biết vì sao ông Putin phải đòi bán dầu khí bằng đồng rúp. Báo chí Việt Nam không tờ báo nào nói rõ ràng và ngắn gọn súc tích như Google.tienlang:
  Google.tienlang đồng tình với kiến nghị của bác Cựu Chiến binh vì thấy trên báo chí Việt Nam có một số bình luận ác ý khi cho rằng biện pháp của Nga chỉ là để "né" trừng phạt của Mỹ và NATO, hoặc "đây là biện pháp trấn lột của Nga với các nước phương Tây"!
  Từ điển Việt Nam cho biết từ "NÉ" đồng nghĩa với các từ "lẩn, lảng, trốn, tránh, trốn tránh, lẻn, chuồn, lủi..."- tức là hành vi của những kẻ không đàng hoàng, phải né tránh sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng hành vi của nước Nga có phải là hành vi "không đàng hoàng" hay không?
  Trước khi có Sắc lệnh này, người Nga phải bán khí đốt của mình thông qua hệ thống thanh toán tại các ngân hàng do Mỹ kiểm soát. Và khi Mỹ không ưa Nga nữa thì Mỹ "đóng băng tài khoản" của Nga ở các ngân hàng do Mỹ kiểm soát. Thực chất cái việc "đóng băng tài khoản" là hành vi ăn cướp, tương tự như Mỹ đã từng ăn cướp ("đóng băng tài khoản") của Libya, của Afganistan và nhiều nước khác. Ai cho Mỹ cái quyền ăn cướp ("đóng băng tài khoản") như vậy? Chẳng ai cả!
  Nhớ lại cái thời mà Mỹ cấm vận Việt Nam hoặc ngay bây giờ Mỹ đang cấm vận Cuba, Triều Tiên, Iran... Mỹ cũng chơi trò ăn cướp như vậy. Nhưng Việt Nam ngày ấy hoặc Cuba, Triều Tiên, Iran... ngày nay đều là nước nhỏ, không đủ sức bật lại với Mỹ nên đều phải cắn răng vượt qua cái trò ăn cướp của một tên nhà giàu côn đồ.
  Nhưng nước Nga thì khác. Lần đầu tiên trên thế giới có một quốc gia hiên ngang đối đầu với trò ăn cướp của Mỹ. Đó là nước Nga!

  Trả lờiXóa
 9. Người Quan sátlúc 14:44 9 tháng 5, 2022

  Cái trò đểu của Mỹ- tên nhà giàu côn đồ là: Khi nó cấm vận ai là nó bắt tất cả mọi nước cũng phải tuân theo lệnh cấm vận của Mỹ. Nếu nó bắt gặp nước nào đó buôn bán làm ăn với nước bị cấm vận là anh côn đồ Mỹ tịch thu hàng hóa, tiền bạc và lại còn phạt vạ nữa!
  Ví dụ, trước đây, Việt Nam bị Mỹ cấm vận thì không nước nào dám làm ăn buôn bán với VN. Trước năm 1975, Mỹ nuôi hầu hết dân miền Nam. Nông nghiệp ở miền Nam không phát triển được. Sau 1975, Mỹ cắt viện trợ khiến toàn bộ miền Nam bị đói và nhà nước lo lương thực cho miền Bắc đã vất vả, nay phải lo lương thực cho cả miền Nam. Việt Nam Dù VN có vàng nhưng cũng không thể mang vàng đi mua lương thực ở nước khác bởi chẳng nước nào dám qua mặt thằng Mỹ.
  Và chính Liên Xô phải ra tay giúp VN: Liên Xô bí mật chuyển vàng của VN sang LX=> nấu chảy rồi đúc lại vàng làm mất dấu hiệu vàng VN=>LX mang vàng sang nước khác mua lương thực rồi bí mật vận chuyển về VN!
  Ví dụ khác là Triều Tiên. Việt Nam muốn làm ăn với Triều Tiên nhưng vẫn phải âm thầm dưới vỏ bọc "Viện trợ nhân đạo" lương thực cho Triều Tiên và khi tàu về thì được chất đầy hàng hóa của Triều Tiên- những loại hàng mà chỉ có Triều Tiên & VN biết.

  Trả lờiXóa
 10. Người Quan sátlúc 14:48 9 tháng 5, 2022

  Mỹ: Đã đóng băng 30 tỷ USD tài sản của Tổng thống Libya
  Thứ tư, 02/03/2011 - 09:20
  (Dân trí) - Mỹ cho biết tổng tài sản liên quan đến Tổng thống Libya Gadhafi mà họ đóng băng theo sắc lệnh của Tổng thống Obama đã lên tới ít nhất 30 tỷ USD. Trong khi đó, Canada cho biết họ cũng đóng băng 2,4 tỷ USD của ông Gadhafi ở nước này.
  Ngoài Mỹ và Canada, trong những ngày qua, Anh và Áo cũng tuyên bố đóng băng tài sản của nhà lãnh đạo Libya để trừng phạt hoạt động mà các nhà lãnh đạo nước này cho là “trấn áp người biểu tình” của chính phủ ông Gadhafi.  “Đến ngày hôm nay, ít nhất 30 tỷ USD tài sản của chính phủ Libya nằm dưới quyền thực thi pháp luật của Mỹ đã bị đóng băng. Đây là con số đóng băng lớn nhất từ trước tới nay theo một chương trình trừng phạt”, ông David Cohen, quyền thứ trưởng Bộ tài chính Mỹ, phụ trách Cơ quan tình báo tài chính và khủng bố, cho biết.  Ông Cohen cũng tiết lộ không có chỉ dấu nào cho thấy chính phủ Libya cố gắng “tẩu tán” khoảng tài sản lớn trên. “Vào ngày thứ sáu, chúng tôi đã đóng băng tài sản của các nhà lãnh đạo Libya và vào ngày thứ hai, con số là 30 tỷ USD, một số lượng lớn chưa từng có tiền lệ bị thu giữ trong chỉ vài ngày”, đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Susan Rice cũng cho biết trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng.  Vì vậy, câu hỏi được đặt ra hiện nay là liệu Mỹ có chuyển số tài sản thu giữ được vào cán cân thanh toán của họ, nhằm bù cho khoản nợ đã lên tới 14 nghìn tỷ USD? Một số tỏ ra nghi ngờ bởi cho đến nay họ thấy chỉ dấu ngày càng rõ rằng Mỹ rất nóng lòng được đóng băng tài sản của các nhà lãnh đạo ở Ai Cập, Tunisia và Libya.  Trong khi đó, mới đây nhất, vào ngày hôm qua, Canada tuyên bố đã đóng băng 2,4 tỷ USD tài sản thuộc về nhà lãnh đạo Libya Gadhafi.  Trước đó, vào ngày chủ nhật, Canada đã công bố kế hoạch giới hạn làm ăn với các cơ quan, đơn vị của Libya, rồi tiếp đó cho hay đã ngưng những hợp đồng tài chính (nhưng không được nêu rõ) mà chính phủ Libya dự định triển khai ở Canada.  Còn Ngân hàng trung ương Áo hôm qua cũng tuyên bố đóng băng tài sản của nhà lãnh đạo Libya Gadhafi tại nước này. “Tất cả tài sản của những người nằm dưới quyết định trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đã bị đóng băng, trong đó có gia đình ông Gadhafi”, Ngân hàng cho biết, viện dẫn quyết định của EU hôm thứ hai, áp dụng lệnh cấm vận vũ khí và các lệnh trừng phạt khác đối với Libya.
  Theo Ngân hàng này, khoảng 1,2 tỷ euro (1,7 tỷ USD) tiền gửi của Libya hiện đang nằm trong các cơ quan tài chính của Áo. Tuy nhiên hiện chưa rõ bao nhiêu trong số đó thuộc về gia đình ông Gadhafi.
  Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và nhiều nước khác, trong đó có Mỹ, Canada, đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với Libya vì các cuộc đụng độ bạo lực đang diễn ra ở đất nước Bắc Phi này.
  https://dantri.com.vn/the-gioi/my-da-dong-bang-30-ty-usd-tai-san-cua-tong-thong-libya-1299329392.htm

  Trả lờiXóa
 11. Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж
  Diễu hành Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ. Tường thuật trực tuyến
  09:26, ngày 9 tháng 5 năm 2022
  https://ria.ru/20220509/pobeda-1787592471.html

  Trả lờiXóa
 12. 🔴[TRỰC TIẾP] LỄ DUYỆT BINH Ở QUẢNG TRƯỜNG ĐỎ KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG PHÁT XÍT CỦA NGA - Truyền hình thông tấn của TTXVN
  https://www.youtube.com/watch?v=GXR8lSuTURg

  Trả lờiXóa
 13. Điều ít người biết: HÓA RA CẢ PUTIN LẪN ZELENSKY CÙNG CHUNG MỘT TỔ QUỐC!
  https://1.bp.blogspot.com/-NPCx9ozGdio/YH8CJKi6iSI/AAAAAAAAZTE/VHhr18g8URw_yVH90JyMqULoEI96wg89ACLcBGAsYHQ/w439-h246/_106637789_mycollages-5.jpg
  https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/04/chuyen-vui-quoc-te-hoa-ra-ca-putin-lan.html
  Để đáp trả việc Putin cấp quốc tịch Nga cho người Ukraina ở Donbass, Tổng thống Ukraina Zelensky cũng ban hành sắc lệnh cấp quốc tịch Ukraina cho người Nga!

  Sau khi Tổng thống Nga ban hành sắc lệnh cấp quốc tịch Nga cho người Ukraina ở Donbass (miền Đông Ukraina), Mỹ và phương Tây cùng lũ phản động, rận chấy ở Việt Nam lu loa rằng Putin vi phạm luật pháp quốc tế. Nhưng Mỹ và phương Tây cùng lũ phản động, rận chấy ở Việt Nam không biết rằng Tổng thống Ukraina Zelensky cũng làm một việc như Putin! Để đáp trả việc Putin cấp quốc tịch Nga cho người Ukraina ở Donbass, Tổng thống Ukraina Zelensky cũng ban hành sắc lệnh cấp quốc tịch Ukraina cho người Nga!

  Tất nhiên, chuyện lớn như thế, Google.tienlang không thể bịa ra được! Sắc lệnh của Ngài Tổng thống Ukraina Zelensky (bằng tiếng Ukraina) vẫn còn lưu trên trang web chính thức của Tổng thống Ukraina tại link Này: https://www.president.gov.ua/documents/5942019-29065

  Trích:

  “УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №594/2019

  Питання спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання”

  ….

  Xem hình:


  Sắc lệnh số 594/2019 của Tổng thống Ukraina Zelensky v/v cấp quốc tịch Ukraina cho người Nga

  Phát biểu trên báo chí, Ngài Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết sẽ cấp quốc tịch Ukraine cho bất kỳ người dân nào của Nga nếu Kiev nhận được yêu cầu.

  "Sự khác biệt lớn nhất giữa Ukraine và Nga đó là người dân của chúng tôi có sự tự do ngôn luận, truyền thông và internet. Họ được sống trong một nền dân chủ và không có độc tài. Chúng tôi sẽ cấp quốc tịch Ukraine cho những người phải chịu đựng chế độ độc tài, tham nhũng, tất cả mọi người dân trên thế giới, nhưng trước hết, chúng tôi sẽ giúp đỡ người dân Nga đầu tiên"- ông Zelenskiy cho biết.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Về phần Putin. Trước phát biểu của ông Zelenskiy, Tổng thống Nga V.Putin đã có phản ứng đáp lại đầy hào hứng.

   Trước lời đề nghị nhận định về những phát biểu của ông Zelenskiy, Tổng thống Putin cho biết: "Ông ấy nói vậy sao? Nghe hay đấy. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận, vì người Nga và người Ukraine có nhiều điểm chung."

   "Người Nga và Ukraine trên thực tế là một và cùng một dân tộc. Nếu chúng ta có quốc tịch chung, người Ukraine có quốc tịch Nga, và ngược lại, như vậy tất cả đều được hưởng lợi từ điều đó. Chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và thành công hơn" - Nhà lãnh đạo nước Nga cho biết.

   "Tôi đã nhiều lần nói rằng Nga và Ukraine là hai nước anh em. Hơn nữa, tôi tin rằng Nga và Ukraine là một dân tộc. Dù đặc tính về lịch sử, ngôn ngữ và văn hóa có một số khác biệt, nhưng chúng ta là một dân tộc, một nguồn gốc. Nếu việc cấp quốc tịch được thông qua như lời ông Zelenskiy nói, chúng ta sẽ nhanh chóng đạt được một mẫu số chung với kết quả như kỳ vọng. Vậy đấy, chúng ta có chung quốc tịch" - ông Putin phát biểu.

   Bình luận trên dây của hai vị nguyên thủ quốc gia cũng không phải do Google.tienlang tự bịa ra. Nó được phản ánh trên báo quốc tế BBC (tiếng Nga) tại link https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-48094654 như sau:

   “В своем заявлении Владимир Зеленский сказал: "Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех".

   "Правда? Так и сказал? Ну, очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное", - приводит комментарий Владимира Путина "Интерфакс".

   Президент России сказал, что у украинцев и русских много общего, "если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы".

   "Если они будут выдавать гражданство россиянам на Украине, а мы - украинцам в России, мы довольно быстро придём к общему знаменателю и искомому результату. У нас будет общее гражданство", - сказал Путин.

   Он добавил, что до сих пор считает украинцев и русских "по сути своей - единым народом", со своими культурными, языковыми и историческими особенностями…”

   Cho đến bây giờ, Google.tienlang chưa biết con số người Nga được Tổng thống Ukraina Zelensky cấp quốc tịch Ukraina là bao nhiêu; ngược lại, chúng tôi cũng chưa biết con số người Ukraina được Putin cấp quốc tịch Nga là bao nhiêu? Trong số đã được cấp quy chế song tịch này, không biết có Putin và có Zelensky hay không?

   Nếu có thì quả là vui biết mấy! Cả Putin lẫn Zelensky có cùng quốc tịch, cùng một Tổ quốc!

   Và bây giờ, để bảo vệ công dân của mình, Putin hoàn toàn có quyền dẫn quân đến Donbass, thậm chí đến tận Kiev!

   Ông Biden- Tổng thống Hoa Kỳ thật vô duyên khi đe dọa cho quân Mỹ đến Ukraina! Cả Putin lẫn Zelensky cùng một Tổ quốc thì cũng như anh em trong một gia đình. Dẫu nay có lục đục, bất hòa chút thì Biden vẫn là người ngoài, chớ xía vô! Nếu cho rằng Putin và Zelensky “gây rối loạn an ninh trật tự xã hội” thì Biden cũng không phải là cảnh sát nên cũng vẫn không có quyền can thiệp!

   Nguyễn An Ninh- Cộng tác viên Google.tienlang

   Xóa