Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Từ giường bệnh, Đại tướng Phùng Quang Thanh gửi bài tham luận Hội thảo trong nước

bộ trưởng quốc phòng, đại tướng, Phùng Quan Thanh, công an, quân đội, diễn biến hòa bình, đại hội đảng

Đại tướng Phùng Quang Thanh và bài học đoàn kết lực lượng
 24/07/2015 17:42 GMT+7
Trong hơn 100 tham luận gửi đến hội thảo 70 năm CAND xây dựng, chiến đấu, trưởng thành diễn ra hôm nay ở Hà Nội có tham luận của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh.
*********************

Với tiêu đề “Phát huy mối quan hệ phối hợp truyền thống giữa QĐND và CAND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay”, tham luận của Đại tướng Phùng Quang Thanh đã đưa ra 5 bài học trong đoàn kết, phối hợp giữa lực lượng QĐND và CAND, bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. VietNamNet lược ghi giới thiệu đến bạn đọc. 

bộ trưởng quốc phòng, đại tướng, Phùng Quan Thanh, công an, quân đội, diễn biến hòa bình, đại hội đảng
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Ảnh: Lê Anh Dũng
Một là cần chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về an ninh quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết trung ương 8 khóa XI về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đây là sự phối hợp ở tầm chiến lược, và là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của lực lượng quân đội và công an. 
Vì vậy các cơ quan chiến lược của hai Bộ phải thường xuyên phối hợp để nắm chắc tình hình quốc tế và trong nước, thống nhất nhận định, đánh giá và dự báo chính xác xu hướng phát triển của những động thái, diễn biến về quốc phòng an ninh tác động đến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. 
Các cơ quan, đơn vị quân đội và công an cần phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, nắm bắt tình hình địa bàn, kịp thời xử lí có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, đảm bảo an ninh quốc gia, tạo môi trường thuận lợi để phát triển toàn diện đất nước. 
Hai là tăng cường phối hợp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đảng viên và toàn dân. Thời gian tới, hai lực lượng cần phát huy kết quả đã đạt được, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn. Trong đó biện pháp phối hợp động bộ, nội dung cần có sự đổi mới toàn diện, tập trung vào đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục. Đồng thời coi trọng kiện toàn phối hợp tổ chức, đưa công tác này đi vào chiều sâu. 
Phòng chống tự diễn biến mùa đại hội Đảng
Ba là tăng cường phối hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững mạnh; chủ động phối hợp đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Trong quá trình phối hợp, hai lực lượng cần thực hiện nghiêm quy chế, quy định, kế hoạch đã thống nhất giữa hai Bộ. 
Đặc biệt lực lượng quân sự, biên phòng và công an ở đại phương, cơ sở phải duy trì giao ban định kì, trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình địa bàn, đánh giá và dự báo đúng tình huống phức tạp có thể xảy ra, nhất là các vùng biên giới, hải đảo. Qua đó phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và các hành động xâm phạm chủ quyền biên giới, vùng biển đảo của Tổ quốc.
Trong tình hình hiện nay, hai lực lượng cần đặc biệt coi trọng phối hợp đấu tranh làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Trong đó chú trọng phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, bảo vệ an toàn nội bộ, nhất là trong thời điểm Đại hội Đảng 12.
Bốn là đẩy mạnh phối hợp trong viện hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường phấp chế, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lí của nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng an ninh.
Năm là phối hợp xây dựng lực lượng QĐND và CAND vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi lực lượng. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét