Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

LÝ LUẬN QUÁI GỞ: CHÍNH PHỦ VNDCCH DO BÁC HỒ THÀNH LẬP NĂM 1945 LÀ KHÔNG HỢP PHÁP?

LÝ LUẬN QUÁI GỞ: CHÍNH PHỦ VNDCCH DO BÁC HỒ THÀNH LẬP NĂM 1945 LÀ KHÔNG HỢP PHÁP? Vậy cái lý luận quái gở đó là do các cụ cờ vàng Cali ra rả tuyên truyền suốt hơn 40 năm nay? Ồ không ạ! Ngạc nhiên chưa: Đây lại là "lý luận" của ông Đoàn Quang Minh, cựu giảng viên Đại học Luật Hà Nội (đã mất dạy), chủ của Gr DÒNG MÁU LẠC HỒNG với hơn 30 ngàn thành viên!
Vị giảng viên Đại học luật (đã mất dạy) này xếp Chính phủ VN DCCH do Bác Hồ thành lập trong Cách mạng tháng Tám 1945 cùng "một rọ" với chính phủ Trần Trọng Kim, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu... và khẳng định rằng tất cả các chính phủ đó đều là "không hợp pháp"! 

Dưới đây, Google.tienlang xin chép về 1 bài viết của bạn Nguyễn Phan Giang  cùng toàn bộ 1 stt trên fb của ông Doan Quang Minh cùng các tranh luận của cư dân mạng để các bạn thấy cái lập luận của ông giảng viên đại học luật (đã mất dạy) nguy hiểm như thế nào. Ông ta luôn NÚP BÓNG BÁC HỒ ĐỂ TUYÊN TRUYỀN CHỐNG CỘNG. Thế rồi, ở stt này ông ta lại phủ nhận luôn cả chính phủ do Bác Hồ thành lập! Và, xin mọi người lưu ý đến tấm hình mà ông ta đăng để đại diện cho chủ đề này! Quả đúng giáo trình tuyên truyền của các cụ cờ vàng Cali ra rả hơn 40 năm qua!

*************************

CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ LÀ CHÍNH PHỦ HỢP HIẾN

Nhân đọc một status
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009040982813&fref=photo), trước đó trong các tranh luận ở các nhóm, mình thấy có nhiều bạn khá mơ hồ về vấn đề “Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và sau này là Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hợp hiến hay không”, nên viết cái note này để bày tỏ quan điểm cá nhân về vấn đề này.
=.=.=.=.=.=.=.=.=
Bạn Quang Minh Doan, bạn đã nhầm rồi.
Tôi tạm đồng ý với bạn là gác chuyện chính nghĩa lại, nói vấn đề có hợp hiến hay không đã nhé. Chưa kể là cái "pháp luật hiện hành" bạn nói đó nó có được thiết lập bởi một cơ chế hợp pháp hay không. Thứ hai nữa là cái "pháp luật hiện hành" đó có còn hiệu lực hay không. Ở đây chúng ta đang bàn đến “lý” nên chỉ bàn “danh nghĩa”, không bàn “bản chất”, cũng như bạn nói, “chính nghĩa” chính là “bản chất”.
Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, Nhật tuyên bố "trao trả độc lập" cho Việt Nam, lúc này Việt Nam theo thể chế quân chủ lập hiến, với Bảo Đại là quốc vương.
VỚI MỘT QUỐC GIA QUÂN CHỦ LẬP HIẾN, CHƯA CÓ NGHỊ VIỆN, CHƯA CÓ HIẾN PHÁP THÌ QUỐC VƯƠNG CHÍNH LÀ HIỆN THÂN CỦA “PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH”.
(Cho dù là quốc vương bù nhìn, độc lập giả hiệu thì ở đây chúng ta đang bàn danh nghĩa, không bàn bản chất).
Ngày 11 tháng 3 năm 1945, triều đình Huế tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Patenôtre ký với Pháp năm 1884, tuyên bố độc lập, khôi phục chủ quyền Việt Nam.
Ngày 17 tháng 4 năm 1945 chính phủ Trần Trọng Kim thành lập và được Bảo Đại phê chuẩn, chính phủ ra mắt ngày 19 tháng 4 năm 1945. (đây là chính phủ hợp hiến bạn nhé, không phải là chính phủ bất hợp hiến đâu, vì đã được quốc vương phê chuẩn).
Ngày 18 tháng 8 năm 1945, vua Bảo Đại đã xác nhận độc lập của Việt Nam sau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh.
Ngày 19 tháng 8 năm 1945, Cách mạng tháng 8 thành công, Việt Minh giành chính quyền (lúc này Việt Minh chưa thành lập chính phủ, nên không có gì để gọi là “chính phủ bất hợp hiến” bạn nhé).
Ngày 25 tháng 8, 1945, Bảo Đại đã đọc "Tuyên ngôn Thoái vị" trước hàng ngàn người tụ họp trước cửa Ngọ Môn và sau đó trao ấn tín, quốc bảo của hoàng triều cho ông Trần Huy Liệu. Ông trở thành "công dân Vĩnh Thụy". Trong bản Tuyên ngôn Thoái vị, ông có câu nói nổi tiếng "Trẫm muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước bị trị".
KỂ TỪ LÚC NÀY, CÁI “PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH” MÀ BẠN NÓI TỚI ĐÃ KHÔNG CÒN TỒN TẠI NỮA NHÉ BẠN QUANG MINH DOAN.
Ngày 2 tháng 9 năm 1945, chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành lập (nhớ là chỉ “lâm thời” thôi nhé, và nó không phải là “chính phủ bất hợp hiến” bạn nhé, vì lúc này đã không còn “pháp luật hiện hành”, không còn “hiến” nữa để mà “bất hợp”).
Ngày 1 tháng 1 năm 1946 thành lập Chính phủ Liên hiệp Lâm thời. (không phải chính phủ bất hợp hiến).
Ngày 6 tháng 1 năm 1946 tổ chức tổng tuyển cử bầu Quốc hội Khoá I, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 89%. ĐÂY LÀ CƠ QUAN QUYỀN LỰC CÓ THỰC QUYỀN DO DÂN BẦU RA. SAU KHI ĐƯỢC BẦU, NÓ LÀ HIỆN THÂN CỦA “PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH” nhé bạn.
Ngày 2 tháng 3 năm 1946, Quốc hội Khoá I họp phiên đầu tiên với 300 đại biểu tham dự và nhất trí bầu Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến Việt Nam và phê chuẩn danh sách Chính phủ. ĐÂY LÀ CHÍNH PHỦ HỢP HIẾN ĐẦU TIÊN DO NHÂN DÂN BẦU RA, CÓ ĐẦY ĐỦ TƯ CÁCH VÀ HIỆU LỰC TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ ĐỐI NỘI VÀ ĐỐI NGOẠI.
=========> THEO CÁI ĐỊNH NGHĨA NÀY CỦA BẠN “"Chính phủ bất hợp hiến" là một thuật ngữ pháp lý quốc tế, dùng để chỉ chính phủ được thành lập không tuân theo pháp luật hiện hành ở thời điểm nó ra đời!” THÌ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ VÀ SAU NÀY LÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LÀ-MỘT-CHÍNH-PHỦ-HỢP-HIẾN.
Tôi nghĩ nếu bạn là cờ đỏ thì bạn nên xin lỗi những người đã tin tưởng bạn vì cái dòng này của bạn “Từ 1945 đến 1976, ở Việt Nam có hàng chục Chính phủ bất hợp hiến ra đời. Trong đó, duy nhất VNDCCH là tồn tại được lâu dài ở miền Bắc từ 1945-1976 và sau đó là CHXHCN Việt Nam tồn tại đến nay”. Câu này sai hoàn toàn.
Đành rằng như bạn nói, không phải cứ bất hợp hiến là xấu, nhưng nó không chính danh. Câu nói đó của bạn phủ định tính chính danh của Chính phủ Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

===========================
Dưới đây là stt của ông Doan Quang Minh cùng các thảo luận.

Quay lại album · Ảnh của Quang Minh · Dòng thời gian của Quang MinhCó thể bạn không nhớ hết: Từ 1945 đến 1976, ở Việt Nam có hàng chục Chính phủ bất hợp hiến ra đời. Trong đó, duy nhất VNDCCH là tồn tại được lâu dài ở miền Bắc từ 1945-1976 và sau đó là CHXHCN Việt Nam tồn tại đến nay.

Ngoài những cái tên như Chính phủ Trần Trọng Kim (Tháng 3/1945), Chính phủ Quốc Gia Việt Nam (Bảo Đại), Chính phủ Ngô Đình Diệm (Đệ nhất Cộng hoà), Chính phủ Nguyễn Văn Thiệu (Đệ nhị Cộng hoà), Chính phủ Cách mạng lâm thời Miền Nam Việt Nam => Cộng hoà Miền Nam Việt Nam, thì còn 6 chính phủ nữa nối tiếp nhau ra đời là kết quả của hàng chục cuộc đảo chính, chỉnh lý quân sự từ 1963-1967 là khoảng giữa 2 nền cộng hoà ở miền Nam Việt Nam:

1. Chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ từ 4.11.1963 đến 30.1.1964
2. Chính phủ Nguyễn Khánh từ 8.2.1964 đến 26.10.1964
3. Chính phủ Trần Văn Hương từ 31.10.1964 đến 27.1.1965
4. Chính phủ Nguyễn Xuân Oánh từ 28.1.1965 đến 16.2.1965
5. Chính phủ Phan Huy Quát từ 16.2.1965 đến 12.6.1965
6. Chính phủ Nguyễn Cao Kỳ từ 19.6.1965 đến 9.11.1967

Với một nền chế độ bị băm nát như thế, liệu xã hội có phát triển thịnh vượng để đem lại hạnh phúc cho nhân dân không?
Nguyễn Phan Giang "Từ 1945 đến 1976, ở Việt Nam có hàng chục Chính phủ bất hợp hiến ra đời. Trong đó, duy nhất VNDCCH là tồn tại được lâu dài ở miền Bắc từ 1945-1976 và sau đó là CHXHCN Việt Nam tồn tại đến nay."

Theo bạn thì Chính phủ VNDCCH và sau đó là CHXHCN Việt Nam cũng là chính phủ bất hợp hiến chăng?
Kim Thủy Trần
Kim Thủy Trần không để Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam chung 1 mớ hổ lốn nhé. Đó là chính quyền đại diện hợp pháp của Nhân dân miền Nam ra đời ngày 6-6-1969, 1 đòn đánh mạnh vào âm mưu dựa vào chính quyền tay sai của Mĩ trong thực hiện chiến lược "Việt Nam hóa " chiến tranh
Doan Quang Minh
Doan Quang Minh Đây là sự liệt kê các sự kiện pháp lý, ko nói đến tính CHÍNH NGHĨA của các chính phủ! Tính chính nghĩa đã đc lịch sử chứng minh, ko cần nhậy cảm quá chị à
Kim Thủy Trần
Kim Thủy Trần em ơi, k thể để chung 1 stt được em ạ
Doan Quang Minh
Doan Quang Minh Phải chung vì chúng cùng 1 thể loại với nhau; nó chỉ khác nhau ở khả năng kiểm soát lãnh thổ, dân cư và tính Chính nghĩa thôi..
Nguyễn Phan Giang
Nguyễn Phan Giang Không biết bạn định nghĩa thế nào là chính phủ hợp hiến và chính phủ bất hợp hiến?
Doan Quang Minh
Doan Quang Minh Đợi mình copy cmt giải thích nhé
Doan Quang Minh
Doan Quang Minh Ko phải cứ "Bất hợp hiến" là xấu! Bất hợp hiến so với pháp luật hiện hành khi nó đc thành lập, nhưng vẫn được nhân dân ủng hộ, đi theo => thông qua hiến pháp dân chủ: CHÍNH NGHĨA!
Doan Quang Minh
Doan Quang Minh Ko nhất thiết phải là đã hiến pháp, thời đó ta dùng chung Hiến pháp với Pháp (thuộc địa mà); nhưng khái niệm "Chính phủ bất hợp hiến" là chính phủ thành lập ko phù hợp với pháp luật hiện hành, việc "bất hợp hiến" ko ảnh hưởng đến tính chính nghĩa của Chính phủ đó!
Doan Quang Minh
Doan Quang Minh "Chính phủ bất hợp hiến" là một thuật ngữ pháp lý quốc tế, dùng để chỉ chính phủ được thành lập không tuân theo pháp luật hiện hành ở thời điểm nó ra đời! Việc nó có là CHÍNH NGHĨA hay không phụ thuộc vào việc nó có hợp lòng dân và tồn tại lâu dài hay ...Xem thêm
Doan Quang Minh
Doan Quang Minh Việc tôi chứng minh VNDCCH và CHXHCN Việt Nam là chính phủ tồn tại lâu dài, hợp lòng dân chính là để khẳng định tính CHÍNH NGHĨA của nó so với mọi chính phủ khác đã từng tồn tại ở Việt Nam!
Đinh Quốc Tấn
Hữu Sơn Phạm
Hữu Sơn Phạm Lịch sử là một chuỗi phủ định, ai không có khả năng sống thì ngủm, miễn nói nhiều
Doan Quang Minh
Doan Quang Minh Cmt của Hữu Sơn Phạm rất hay! Phải là những chính phủ đc lòng dân và xay dựng trên nền tảng chính nghĩa mới tồn tại đc gần 1 thế kỷ và lần lượt đánh thắng 3 cường quốc hàng đầu thế giới!
Hữu Sơn Phạm
Hữu Sơn Phạm sau này chú có gặp ai xét lại theo kiểu "nếu không có..... bla bla...." thì hãy lấy câu của mình. Lịch sử là một chuỗi phủ định, ai không có khả năng sống thì ngủm, miễn nói nhiều. có trách thì trách phe đó, thế lực đó không có thực lực, không có nhân tài, không có..... này nọ để cạnh tranh với thế lực khác
Hữu Sơn Phạm
Hữu Sơn Phạm không phải ai cũng biết cái quy luật tất yếu đó
Nguyễn Phan Giang
Nguyễn Phan Giang Bạn Quang Minh Doan, bạn đã nhầm rồi.

Tôi tạm đồng ý với bạn là gác chuyện chính nghĩa lại, nói vấn đề có hợp hiến hay không đã nhé. Chưa kể là cái "pháp luật hiện hành" bạn nói đó nó có được thiết lập bởi một cơ chế hợp pháp hay không. Thứ hai nữa là
cái "pháp luật hiện hành" đó có còn hiệu lực hay không. Ở đây chúng ta đang bàn đến “lý” nên chỉ bàn “danh nghĩa”, không bàn “bản chất”, cũng như bạn nói, “chính nghĩa” chính là “bản chất”.

Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, Nhật tuyên bố "trao trả độc lập" cho Việt Nam, lúc này Việt Nam theo thể chế quân chủ lập hiến, với Bảo Đại là quốc vương.

VỚI MỘT QUỐC GIA QUÂN CHỦ LẬP HIẾN, CHƯA CÓ NGHỊ VIỆN, CHƯA CÓ HIẾN PHÁP THÌ QUỐC VƯƠNG CHÍNH LÀ HIỆN THÂN CỦA “PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH".

(Cho dù là quốc vương bù nhìn, độc lập giả hiệu thì ở đây chúng ta đang bàn danh nghĩa, không bàn bản chất).

Ngày 11 tháng 3 năm 1945, triều đình Huế tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Patenôtre ký với Pháp năm 1884, tuyên bố độc lập, khôi phục chủ quyền Việt Nam.

Ngày 17 tháng 4 năm 1945 chính phủ Trần Trọng Kim thành lập và được Bảo Đại phê chuẩn, chính phủ ra mắt ngày 19 tháng 4 năm 1945. (đây là chính phủ hợp hiến bạn nhé, không phải là chính phủ bất hợp hiến đâu, vì đã được quốc vương phê chuẩn).

Ngày 18 tháng 8 năm 1945, vua Bảo Đại đã xác nhận độc lập của Việt Nam sau khi Nhật đầu hàng.

Ngày 19 tháng 8 năm 1945, Cách mạng tháng 8 thành công, Việt Minh giành chính quyền (lúc này Việt Minh chưa thành lập chính phủ, nên không có gì để gọi là “chính phủ bất hợp hiến” bạn nhé).

Ngày 25 tháng 8, 1945, Bảo Đại đã đọc Tuyên ngôn Thoái vị trước hàng ngàn người tụ họp trước cửa Ngọ Môn và sau đó trao ấn tín, quốc bảo của hoàng triều cho ông Trần Huy Liệu. Ông trở thành "công dân Vĩnh Thụy". Trong bản Tuyên ngôn Thoái vị, ông có câu nói nổi tiếng "Trẫm muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước bị trị".

KỂ TỪ LÚC NÀY, CÁI “PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH” MÀ BẠN NÓI TỚI ĐÃ KHÔNG CÒN TỒN TẠI NỮA NHÉ BẠN Quang Minh Doan.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành lập (nhớ là chỉ “lâm thời” thôi nhé, và nó không phải là “chính phủ bất hợp hiến” bạn nhé, vì lúc này đã không còn “pháp luật hiện hành”, không còn “hiến” nữa để mà “bất hợp”).

Ngày 1 tháng 1 năm 1946 thành lập Chính phủ Liên hiệp Lâm thời. (không phải chính phủ bất hợp hiến).

Ngày 6 tháng 1 năm 1946 tổ chức tổng tuyển cử bầu Quốc hội Khoá I, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 89%. ĐÂY LÀ CƠ QUAN QUYỀN LỰC CÓ THỰC QUYỀN DO DÂN BẦU RA. SAU KHI ĐƯỢC BẦU, NÓ LÀ HIỆN THÂN CỦA “PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH” nhé bạn.

Ngày 2 tháng 3 năm 1946, Quốc hội Khoá I họp phiên đầu tiên với 300 đại biểu tham dự và nhất trí bầu Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến Việt Nam và phê chuẩn danh sách Chính phủ. ĐÂY LÀ CHÍNH PHỦ HỢP HIẾN ĐẦU TIÊN DO NHÂN DÂN BẦU RA, CÓ ĐẦY ĐỦ TƯ CÁCH VÀ HIỆU LỰC TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ ĐỐI NỘI VÀ ĐỐI NGOẠI.

=====> THEO CÁI ĐỊNH NGHĨA NÀY CỦA BẠN “"Chính phủ bất hợp hiến" là một thuật ngữ pháp lý quốc tế, dùng để chỉ chính phủ được thành lập không tuân theo pháp luật hiện hành ở thời điểm nó ra đời!” THÌ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ VÀ SAU NÀY LÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LÀ-MỘT-CHÍNH-PHỦ-HỢP-HIẾN.

Tôi nghĩ nếu bạn là cờ đỏ thì bạn nên xin lỗi những người đã tin tưởng bạn vì cái dòng này của bạn “Từ 1945 đến 1976, ở Việt Nam có hàng chục Chính phủ bất hợp hiến ra đời. Trong đó, duy nhất VNDCCH là tồn tại được lâu dài ở miền Bắc từ 1945-1976 và sau đó là CHXHCN Việt Nam tồn tại đến nay”. Câu này sai hoàn toàn.

Đành rằng như bạn nói, không phải cứ bất hợp hiến là xấu, nhưng nó không chính danh. Câu nói đó của bạn phủ định tính chính danh của Chính phủ Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Doan Quang Minh
Doan Quang Minh Bạn bị "Râu ông nọ, cắm cằm bà kia" rồi! Một thuật ngữ chung, cả thế giới sử dụng, Việt Nam cũng sử dụng, bạn ko thể dùng khác được! Chẳng qua là bạn chưa tiếp cận kiến thức đó thôi...

Việc tranh cãi này là VÔ BỔ, hãy tập trung vào cái cơ bản cần đc truyền tải của stt bạn ạ!
Nguyễn Phan Giang
Nguyễn Phan Giang Thuật ngữ chung? Áp dụng cho mọi chính phủ sao? Việt Nam cũng sử dụng để nói về chính phủ VNDCCH là bất hợp hiến à? Xin dẫn nguồn?
Nguyễn Phan Giang
Nguyễn Phan Giang Cái cơ bản của status cần được truyền tải là tốt đẹp, nhưng nó được lồng vào đó một cái mầm sai lầm độc hại bạn ạ
Doan Quang Minh
Doan Quang Minh Mọi chính phủ thành lập bằng con đường cách mạng xã hội bạn ah
Doan Quang Minh
Doan Quang Minh Đó ko phải là MẦM SAI! Tôi nghiên cứu môn này 20 năm, tôi nói sai để mất nghiệp à? Bạn chưa tiếp cận thôi...
Nguyễn Phan Giang
Nguyễn Phan Giang MỌI CHÍNH PHỦ THÀNH LẬP BẰNG CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG XÃ HỘI THÌ LÀ CHÍNH PHỦ BẤT HỢP HIẾN À?

Xin dẫn nguồn.
Nguyễn Phan Giang
Nguyễn Phan Giang Bạn nghiên cứu 20 năm không có nghĩa là bạn không nhầm, không có sai sót.

Bạn giới thiệu nguồn cho tôi tiếp cận đi
Doan Quang Minh
Doan Quang Minh Ok, bạn tìm đọc phần Công nhận và Kế thừa quốc gia trong giáo trình Công pháp Quốc tế của mọi hệ thống giáo dục nhé! Họ đều sử dụng thuật ngữ này...
Doan Quang Minh
Doan Quang Minh Mình tìm luôn hộ bạn này: http://www.wattpad.com/90088302-cp-công-nhận-và-k.../page/2

Trường hợp các chính phủ mình nêu nằm ở hình ảnh minh chụp lại!
Nguyễn Phan Giang
Nguyễn Phan Giang Cái đó mình sẽ nghiên cứu sau. Xin hỏi bạn, cái "pháp luật hiện hành" bạn nói đó trong thời điểm năm 1945 khi Chính phủ Nước Việt Nam DCCH ra đời là pháp luật nào?
Doan Quang Minh
Doan Quang Minh Thời đó nước ta là xã hội thuộc địa, nửa phong kiến
Doan Quang Minh
Doan Quang Minh Pháp luật chủ yếu do Pháp ban hành
Nguyễn Phan Giang
Nguyễn Phan Giang phải, và cái pháp luật đó không còn tồn tại khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945
Doan Quang Minh
Doan Quang Minh Vì bạn ko có chuyên môn nên bạn bị nhầm lẫn giữa tính CHÍNH NGHĨA với tính PHÁP LÝ!

Ko phải lúc nào phù hợp với Pháp luật mới là CHÍNH NGHĨA! Vì chế độ thực dân Pháp là PHI NGHĨA, nên ta BẤT HỢP PHÁP so với pháp luật hiện hành đó =>CHÍNH NGHĨA!
Doan Quang Minh
Doan Quang Minh Nó vẫn tồn tại bạn à, nó còn tồn tại đến 10/10/1954 cơ; sau HĐ Geneva ta mới tiếp quản Thủ đô và chính thức cầm quyền từ vĩ tuyến 17 đổ ra cơ mà!
Nguyễn Phan Giang
Nguyễn Phan Giang Bạn cố tình không hiểu. Tôi nói rồi, đây ta đang bàn danh nghĩa chứ không bàn bản chất, tôi không nói đến chính nghĩa.

Cái bạn đang nói đến là "hợp pháp" và "bất hợp pháp" so với "pháp luật hiện hành", vì thế chúng ta phải xác định cái "pháp luật hiện hành" đó là pháp luật nào đã rồi mới có cơ sở để xem nó cớ hợp pháp hay không
Doan Quang Minh
Doan Quang Minh Vậy thì bạn sai rồi, hiệu lực của pháp luật theo không gian, thời gian và đối tượng! Thời gian ta cướp chính quyền và xây dựng chính quyền non trẻ rất rất khó khăn; văn bản luật chưa kịp ban hành, lại bị Pháp tái xâm lược phải "tiêu thổ kháng chiến", lấy đâu ra luật?
Nguyễn Phan Giang
Nguyễn Phan Giang Bạn nhầm rồi, luật pháp của Pháp xây dựng về danh nghĩa đã không còn tồn tại từ khi Nhật đảo chính Pháp.

Việc Pháp quay trở lại tái xâm lược và chiếm đóng đến năm 1954 không có nghĩa là cái luật từ trước đó bao trùm cho đến năm 1954.


Lúc chính phủ VNDCCH ra đời luật pháp của Pháp không còn tồn tại
Doan Quang Minh
Doan Quang Minh Vậy thì chính phủ ta, khi thành lập ở thời điểm đó có phải "bất hợp pháp" so với pháp luật hiện hành ko???
Nguyễn Phan Giang
Nguyễn Phan Giang Pháp luật hiện hành là cái luật nào? Vì lúc đó làm gì có tồn tại cái luật nào đâu ạ?
Doan Quang Minh
Doan Quang Minh Vẫn là hệ thống pháp luật của chính quyền thuộc địa bạn à
Nguyễn Phan Giang
Nguyễn Phan Giang Bạn nên nhớ là lúc đó Bảo Đại tượng trưng cho luật pháp nhé, và Bảo Đại đã thoái vị
Doan Quang Minh
Doan Quang Minh Bạn tìm đọc Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam nhé! Bạn ko có chuyên môn nhưng rất KIÊN ĐỊNH về quan điểm... Nhưng bạn phải có cơ sở, luận cứ thì mới tranh luận đc chứ!
Nguyễn Phan Giang
Nguyễn Phan Giang Thôi bạn nói vậy là đủ hiểu rồi.
Pháp xây dựng pháp luật, Pháp chạy, Nhật chiếm, Nhật đầu hàng, Bảo Đại thoái vị. Thế mà bạn vẫn bảo là hệ thống pháp luật của chính quyền thuộc địa vẫn còn hiệu lực.

Cám ơn bạn. bye bye
=========================

28 nhận xét:

 1. Bạn Quang Minh Đoàn ạ,có thể bạn đã đúng khi nêu các tiêu chí chuyên ngành luật như hợp pháp hợp hiến chính nghĩa với một chính phủ .

  Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại ,vấn đề thời sự lại là làm thế nào và căn cứ vào đâu để quá trình dân chủ hóa xã hội ở VN được toàn dân ủng hộ và thực thi tối ưu nhất đó bạn.

  Tôi ủng hộ nhìn nhận của bác Quang Minh Đoàn về tư tưởng dân tộc dân chủ của Chủ Tịch Hồ Chí Minh và người VN nên suy nghĩ thấu đáo tư duy rất thoáng và năng động của Cụ Hồ :Mục tiêu không đổi ,phương pháp để thực hiện mục tiêu phải biến hóa .

  Theo đó,với Cụ Hồ, Độc Lập Tự do Hạnh phúc của dân tộc VN này là mục tiêu bất biến còn CNXH,Kinh tế thị trường,Nhà nước pháp quyền ...chỉ là phương tiện,công cụ để thực hiện mục tiêu giành , giữ độc lập tự do và đem lại hạnh phúc cho nhân dân VN.

  Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người ,xu thế chung nhất là cuộc sống của con người dần tiến tới mỗi ngày một văn minh hạnh phúc hơn còn hình thái xã hội cũng thay đổi từ thấp đến cao ,mỗi hình thái xã hội có vai trò nhất định,phù hợp sự phát triển kinh tế xã hội thời đại và một xã hội tồn tại mãi mãi chỉ là một xã hội trái quy luật tự nhiên,một xã hội "chết"!

  Chúng ta học tập đạo đức Cụ Hồ,quá đúng và cần thiết NHƯNG học tập tư duy ,tư tưởng cách mạng của Bác Hồ mới thực sự là nội dung quan trọng cần đề cập trong thời điểm chuyển đổi kinh tế xã hội có tính chất then chốt hiện nay .

  Xin chớ cục bộ lợi ích mà giáo điều ,phá hoại quá trình phát triển kinh tế xã hội của VN!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 2. Nói như Đoàn Quang Minh thì trên thế giới này chỉ có mấy thằng đế quốc là may ra có chính phủ "hợp hiến, hợp pháp". Thậm chí cả chính phủ Tư sản Pháp có được sau CM Dân chủ tư sản, cũng là "bất hợp pháp" vì nó đã được thành lập không tuân thủ pháp luật của Nhà nước phong kiến đã bị lật đổ khi ấy. Quả là giáo điều đến mù quáng, như 1 cái máy.
  Còn nói đến hợp hiến hợp pháp ở VN thời Pháp thuộc, thì phải thấy rằng chính cái pháp luật của bọn thực dân đã là bất hợp pháp rồi thì hỏi nó có giá trị gì để làm căn cứ xem xét những gì xảy ra khi đó có "hợp hiến hợp phá" hay không?

  Trả lờiXóa
 3. Ông Văn Lâm vào bình luận sao trớt quớt hết vậy ?!...Trong stt , Nguyễn Phan Giang đang truy Doan Quang Minh về việc ẳng bậy tính hợp pháp của chính phủ VM do ông HCM thành lập.( sau nầy là VNDCCH và. CHXHCNVN).
  VL nói: "Bạn Quang Minh Đoàn ạ,có thể bạn đã đúng khi nêu các tiêu chí chuyên ngành luật như hợp pháp hợp hiến chính nghĩa với một chính phủ ."
  Đến đây, thay vì nêu ra cái sai của DQM khi áp dụng với trường hợp chính phủ do HCM thành lập thì ôngVL lại (non tay hay cố tình?) lái sang hướng khác:
  ..."Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại ,vấn đề thời sự lại là làm thế nào và căn cứ vào đâu để quá trình dân chủ hóa xã hội ở VN được toàn dân ủng hộ và thực thi tối ưu nhất đó bạn."..
  "lúp thúp" đâu đó người ta thấy tư tưởng VL mong muốn thấy chế độ CS này trường tồn nhưng KHÔNG CÒN CS nữa. Đúng vậy không ô. VL?...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Rận sĩ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới mần được rận trủlúc 19:15 17 tháng 10, 2015

   Văn Lâm là rận thì phải ngu thôi, có gì lạ đâu, bác TVH?
   QMD đang bảo chính phủ của Cụ Hồ là bất hợp pháp. Vậy mà văn lầm lại đồng tình với QMD và rồi lại ca ngợi cụ Hồ!

   Xóa
  2. Bác TVH ạ,văn lâm chỉ muốn trên đường cách mạng với sứ mạng cầm quyền của mình ,Đảng CSVN cũng cần có đối thủ cạnh tranh như một động lực để Đảng phấn đấu rèn luyện ,tự hoàn thiện ,tiếp tục chiếm lĩnh được lòng tin của người dân VN .

   Không có con rùa trên đường đua,con thỏ CSVN cứ nhởn nhơ ngắm trăng thưởng hoa hoài thì dân khổ bác TVH nhé.

   Trên đường đua 100% tín nhiệm của dân ,Đảng CSVN đang tại vị ít nhất là ở mức trên 70% tín nhiệm rồi ,các đối thủ khác nếu có ,họ phải bắt đầu từ vạch xuất phát .Như thế ,trong cuộc chạy đua giữ trách nhiệm cầm quyền này của Đảng CSVN ,có khác gì cuộc đua giữa rùa và thỏ đâu, vậy có gì đâu mà bác TVH phải lo lắng nhỉ ?

   Với Nhân dân VN,tín nhiệm của Đảng CSVN không chỉ đơn thuần là bát cơm manh áo mà còn là vị thế của Quốc gia ,của dân tộc VN này trên trường quốc tế chứ cơm áo gạo tiền không thôi thì một gã ăn xin đôi khi còn sung túc hơn người lao động chân chính đó...

   Xóa
 4. Chỉ có nước Chúa là hợp...Thiên Chúa.
  Amen,

  Trả lờiXóa
 5. Xét ch cùng khởi nghĩa CM/8 - 1945 cũng chỉ là cuộc khởi nghĩa của nông dân mà thui .
  Họ lật đổ chế độ của vua Bảo Đại phong kiến để thành lập chế độphong kiến mới mà tui , sặc một mùi '' hương đồng gió nội ''.
  Dân tình tung hô Bác Hồ muôn năm thì có khác gì dân thấy ông vua vi hành cũng : thượng hoàng vạn tuế ,vạn vạn tuế ,có khác chi mô , các bác hầy .
  - Nếu có chi nỏ phải các bác đừng ném đá nhà em he ...!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. CMT8 do Đảng và Bác Hồ lãnh đạo để cướp chính quyền. Một chính quyền do ăn cướp mà có thì là bất hợp pháp rồi, lãnh tụ chính quyền ăn cướp thì chẳng qua cũng chỉ là một tướng cướp. Hợp pháp chỗ nào?

   Xóa
  2. Ưh!...Bác Hồ kỳ quá! Lãnh đạo quần chúng "cướp" lại những gì giặc Pháp cùng bọn thừa sai Vatican đã cướp của nhân dân ta chi cho "mang tiếng". Gặp như Nặc 22:44 thì chỉ cần....quì lạy chúng thôi thì chúng cũng trả tự do đôc lập cho ta một cách " hợp pháp " rồi .
   Đúng là....một cái cmt thể hiện sự dốt nát chưa từng thấy!

   Xóa
 6. Bàn luận kiểu gì thì Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã là một nước độc lập tư do và năm 1977 đã gia nhập liên hợp quốc.Mọi giao dịch với Việt Nam chỉ thành hiện thực khi thông qua nước CHXHCN Việt Nam.Thằng nào có giỏi thì lật đổ chế độ này rồi hãy nói nó không hợp pháp hợp hiến.Còn bây giờ nói láo thì ỉa vào mồm nó,đồ ngu

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chế độ Cộng sản thối nát này đang tự nó sụp đổ từng ngày chứ không cần ai phải bẩn tay làm gì bạn nhé. Chỉ riêng cái tên Cộng Hòa XHCN VN đã chứa sẵn sự xảo trá rồi, XHCH chỉ là đồ lừa đảo như ông tổng Trọng đã thú tội trước toàn dân.

   Xóa
 7. Muốn biết cphủ VNDCCH có hợp pháp hay không thì phải xác minh lại cho thật chính xác cái người đã đọc Tuyên ngôn độc lập ở ba Đình năm 45 có phải đúng là Nguyễn Tất Thành bị nhốt từ ở Hồng công năm 1934 hay là thiếu tá Hồ Quang của quân giải phóng TQ. Nếu Hồ Chủ Tịch đúng là Nguyễn Tất Thành thì tất yếu VNDCCH là hợp pháp, bằng như Hồ chủ tịch chính là thiếu tá Hồ Quang là công dân TQ thì VNDCCH chỉ là đặc khu tự trị trực thuộc nhà nước TQ và miền Nam VN của chính thể VNCH mới là hợp pháp vì VNCH đã được LHQ công nhận là quốc gia độc lập với quốc kỳ là cờ vàng ba sọc đỏ cho đến nay vẫn còn giữ nguyên giá trị.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vn cọng hành được LHQ cômg nhận là cuốc ra độc lập từ bao giờ thế?

   Xóa
  2. Chính thể của Ngô đ Diệm,Nguyễn v Thiệu VNCH là con chiên của Vatican thì hợp vớ ý của lũ tay sai ngoại bang.
   Bon thú vật hèn mạt.

   Xóa
 8. Nói ngày 06/01/1946 tổ chức TỔNG TUYỂN CỬ bầu Quốc hội khóa I là không đúng, bởi lẻ cuộc bầu cử này chỉ tổ chức được ở miền Bắc và và một, hai tỉnh bắc Trung bộ, còn Nam bộ và phần còn lại của Trung bộ thì không (vì đã bị Pháp tái chiếm), do đó ngày 02/3/1946 Quốc hội khóa I họp phiên đầu tiên với 300 đại biểu tham dự nhưng hoàn toàn không có đại biểu của miền Nam và phần lớn trung bộ, đó mới là vấn đề chính để xem xét, bàn luận tính hợp pháp của Chính phủ được bầu trong phiên họp này.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lần này thì Tư nổ đúng. Cuộc Tổng tuyển cử đó chỉ mang ý nghĩa tích cực đối những người Việt muốn thoát kiếp nô lệ, muốn nước nhà độc lập. Còn loại người Việt như "hội đồng Dư" hay bầy chiên của chúa thì chúng nhắm mắt, bịt tai phủ nhận và tìm cách tiêu diệt là đúng rồi.

   Xóa
  2. Vậy Chính phủ được lập ra bởi 1 Quốc hội không đại diện cho nhân dân toàn quốc thì có hợp pháp ? Không khó để trả lời !

   Thời gian trôi qua cũng lâu mà xem ra DLV mang tên TVH vẫn chưa thoát được hạng tép riu do chỉ biết chửi đổng chứ không hề biết nói lý lẽ để tranh luận, dù có lúc cũng cố diễn vai văn minh, lịch sự nhưng diễn xuất không đạt lắm, chỉ cần tranh luận căng thẳng là lòi liền cái bản chất "chỉ biết chửi thôi, chẳng biết gì" ! Nước nhà được độc lập, tự do thì chỉ người điên mới không muốn, tuy nhiên có độc lập (tạm chưa bàn tới độc lập tuyệt đối hay chỉ tương đối) mà không được tự do và thoát kiếp nô lệ ngoại bang để rồi bị nô lệ nặng nề bởi "nội bang" thì phải coi lại trước khi muốn hay không muốn là điều tất yếu đối với người có am hiểu.

   Tư tui nghĩ, chính trị cũng chỉ là 1 trong vô số vấn đề của đời sống xã hội loài người, cho nên chuyện bàn luận chính trị là điều hết sức bình thường, thông qua việc này còn giúp cho nhà cầm quyền điều chỉnh lại chính sách, đường lối quản lý đất nước cho phù hợp nếu giới cầm quyền biết lắng nghe. Chỉ có những chế độ ẩn chứa bên trong nhiều điều bất ổn hoặc đã lạc hậu cần phải được thay thế bằng chế độ mới tiến bộ hơn nhưng giới thống trị cố níu kéo giữ quyền lực thì mới cấm đoán người dân bàn luận về chính trị. Các Mác dạy rằng, trong trường hợp như vậy muốn thay đổi chế độ cũ cần phải có một cuộc cách mạng xã hội do quần chúng là lực lượng quyết định. Đáng tiếc, có nhiều người cứ khoái "chửi đổng" mỗi khi có ai bàn về chính trị, những người này hoàn toàn không nhận thức được bàn luận chính trị là quyền của công dân, là một kênh để họ bày tỏ thái độ mong muốn bộ máy quản lý nhà nước do họ bầu ra phải hoạt động có hiệu quả hơn.

   Xóa
  3. Ha! Ha!..
   Tư nổ bị bốc mẻ THỐN quá nên "quơ bậy, quàng bừa" lạc đề rồi.
   Thứ 1, entry đang nói về tính chính danh của một chế độ, một chính phủ. Không bàn về hoạt động chính trị trong nhân dân. ( mà nhà nước này có cấm người dân sinh hoạt chính trị đâu. Chỉ có đám vong nô muốn xã hội loạn lạc để kiếm chác mới lu loa thế thôi)
   Bài viết nói về quá trình thành lập một nhà nước (dân chủ- thông qua bầu cử QH) thì Tư nổ "chen ngang" đòi xét lại tính hợp hiến của nó chỉ vì lý do hết sức ngu xuẩn: "Pháp tái chiếm miền Nam" nên không có đại biểu Nam bộ.(điều này còn phải xem lại!) chắc Tư đòi phải có đại biểu thực dân Pháp tham dự mới có giá trị pháp lý chứ gì?..
   Thứ 2, nói về "chửi". Yêu cầu Tư nổ xem lại hai cmt trên xem ai là người "chửi đổng". Mà nói thật với Tư nổ. Với thành phần bám gót giặc, khi cần thiết thì chửi thẳng vào mặt chứ ngại gì mà chửi đổng.

   Xóa
  4. Tư nổ. Tư núp lùm hay Tư trời biển. Ngoài biệt tài ngụy trang núp dưới chiêu bài " góp ý xây dựng" (thực chất là thù ghét, đả phá chế độ CS) nhằm mục đích gây hoang mang, làm mất phương hướng trong giới trẻ chưa có trải nghiệm qua các chính thể MNVN. Điều đó cho thấy Tư nổ đang hà hơi tiếp sức cho các phần tử trong và ngoài nước tìm cách xóa bỏ chính quyền hiện tại. Hay nói cách khác là lật đổ chế độ CS.
   Xét tận cùng, Tư nổ hay bất cứ ai cũng có quyền làm chuyện đó, nếu muốn! ...
   Tuy nhiên, cái người ta lên án, coi thường Tư nổ (không muốn nói là khinh bỉ) ở đây là ngoài tư tưởng thích làm nô lệ. Tư nổ còn trân tráo dùng khả năng lý luận của mình để xuyên tạc, biến việc có thành không, việc không thành có.v.v...
   Điển hình là chuyện bầu QH khóa 1 được thực hiện xuyên suốt từ Bắc vào Nam và có các đảng phái khác tham gia. Thế mà vì thích làm nô lệ mà Tư nổ bóp méo , phủ nhận sự thật lịch sử.
   Đây, trích ra một đoạn tặng Tư nổ để nhỡ có phải câm họng, Tư nổ cũng đỡ ấm ức. Thế nhé!:
   ..."ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, cuộc bầu cử được tiến hành trong khói lửa chiến tranh. Giặc Pháp cho máy bay oanh tạc, mở những cuộc hành quân càn quét, tung tay sai đi phá hoại bầu cử. Chỉ tính riêng những người làm công tác vận động, đã có hơn bốn chục cán bộ hy sinh anh dũng. Lá phiếu trong cuộc bầu cử này được gọi là "lá phiếu máu" vì nó thấm máu của những chiến sĩ đã quên mình cho nền Độc lập của Tổ quốc, vì sự nghiệp Kháng chiến cứu nước, vì công cuộc xây dựng chính quyền cách mạng."...
   Thời đại internet này NÓI LÁO dể bị lật mặt lắm Tư nổ à!

   Xóa
  5. Xin lỗi, tầm TVH thì đừng hòng bóc mẽ được Tư tui ! Chủ đề của Entry này là bàn luận về tính hợp pháp của "Quốc hội" và "Chính phủ " được bầu và phê chuẩn năm 1946, trong bài viết trước Tư tui đã khẳng định :"Vậy Chính phủ được lập ra bởi 1 Quốc hội không đại diện cho nhân dân toàn quốc thì có hợp pháp ? Không khó để trả lời !" thì hoàn toàn không lạc đề, nếu TVH thấy khó trả lời cứ nói, Tư tui sẵn sàng trả lời huỵch tẹt theo cách dễ hiểu nhất, chứ còn nói Tư tui lạc đề thì xin mượn từ NGU XUẨN mà TVH khoái sử dụng để nhận xét TVH về ý kiến cho rằng Tư tui lạc đề vậy.

   Ai có tìm hiểu Lịch sử ắt phải biết Pháp quay lại chiếm Nam bộ vào ngày tháng năm nào, tới thời điểm 06/1/1946 và 02/3/1946 thì Pháp đã tái chiếm xong những phần nào của Việt Nam, đương nhiên trong vùng do Pháp kiểm soát thì không thể nào VNDCCH tổ chức bầu cử được. Tuy nhiên, thời nay nhiều người không rành Sử Việt, do đó TVH muốn xem lại chuyện "Quốc hội" bầu năm 1946 không có đại biểu Nam bộ và Nam Trung bộ là đúng hay sai thì cứ xem lại nhé, Tư tui chờ được mà .....

   Xóa
  6. Thời đại này người ta ngồi nhà chỉ cần vài cái click chuột là biết đủ thứ hết, thế mà Tư nổ vẫn ngoan cố trân mình đổi trắng thành đen. (cho nên có người cho là Tư núp lùm "ẳng" láo, ẳng bậy quả không sai!)
   Free gift cho Tư nổ cái danh sách ĐBQH khoá1. Tư có thể xem như phương thuốc chữa thói khoác lác, ba hoa cho mình cũng được. Chúc Tư mau lành bệnh.
   (danh sách quá dài nên chỉ cắt đoạn có đb nam bộ thôi. Ai thắc mắc thì mời qua google)

   Thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn[14]1.Huỳnh Văn Tiểng
   2.Lý Chính Thắng
   3.Tôn Đức Thắng
   4.Nguyễn Văn Trấn
   5.Hoàng Đôn Văn
   Chợ Lớn[14]1.Lê Đình Cư[3]
   2.Nguyễn Văn Cương
   3.Nguyễn Văn Hoành
   4.Kiều Tấn Lập[3]
   5.Vũ Văn Lương[3]
   Gia Định[14]1.Phạm Văn Khung
   2.Thái Văn Lung
   3.Lê Văn Mảng[3]
   4.Trịnh Thị Miếng
   5.Trần Văn Nguyên
   6.Nguyễn Oắng
   Bà Rịa[15]1.Dương Bạch Mai
   Biên Hòa[16]1.Phạm Văn Búng
   2.Hoàng Minh Châu
   3.Nguyễn Văn Nghĩa
   4.Siểng
   Thủ Dầu Một[17]1.Nguyễn Văn Long
   2.Nguyễn Đức Nhẫn[3]
   3.Nguyễn Văn Triết
   Tân An[18]1.Huỳnh Văn Gấm
   2.Tống Đức Viễn
   Mỹ Tho[19]1.Diệp Ba
   2.Nguyễn Phi Hoanh
   3.Nguyễn Văn Nguyên
   4.Ngô Tấn Nhơn
   5.Huỳnh Tấn Phát
   6.Nguyễn Thị Thập (Nguyễn Thị Ngọc Tốt)
   Bến Tre1.Phạm Văn Bạch
   2.Nguyễn Văn Cái
   3.Đỗ Phát Quang
   4.Nguyễn Tẩu
   5.Trần Quế Tử[3]
   Trà Vinh1.Nguyễn Duy Khâm
   2.Dung Văn Khúc (Dương Quang Đông)
   3.Nguyễn Văn Tây (Thanh Sơn)
   Vĩnh Long1.Nguyễn Văn Phát
   2.Phan Văn Sử
   3.Nguyễn Văn Thiệt
   Sa Đéc[20]1.Nguyễn Văn Cửu
   2.Nguyễn Văn Huê
   3.Nguyễn Văn Kiểu[3]
   4.Trương Hữu Tước[3]
   Châu Đốc[21]1.Kim Chouru
   2.Hồ Triệu Ngạn
   3.Trương Tấn Phát
   Hà Tiên[22]1.Nguyễn Văn Kỉnh
   Long Xuyên[21]1.Dương Văn Ân[3]
   2.Ung Văn Khiêm
   3.Nguyễn Hữu Nghi
   4.Nguyễn Văn Hưởng
   Cần Thơ1.Phan Lương Báu
   2.Trần Ngọc Danh
   3.Nguyễn Đăng
   4.Đặng Văn Quang
   5.Trần Ngọc Quế
   6.Đỗ Văn Y
   Sóc Trăng1.Phan Văn Chiêu
   2.Dương Kỳ Hiệp
   3.Lê Thành Phiên[3]
   Gò Công[19]1.Nguyễn Văn Côn
   2.Trần Công Tường
   Rạch Giá[22]1.Nguyễn Ngọc Bích
   2.Trần Văn Luân
   3.Huỳnh Bá Nhung
   4.Nguyễn Văn Tạo
   Bạc Liêu1.Nguyễn Văn Đính (Hoàng Kế Ngô)[3]
   2.Ngô Thị Huệ
   3.Cao Triều Phát

   Xóa
 9. Lại phải xin lỗi để nói với TVH điều này : những thông tin mà TVH "mới có" thì với Tư tui và có thể với rất nhiều vị khác đã có từ lâu, Tư tui còn biết, theo "chính sử" thì trong lần "tổng tuyển cử" đó khu vực miền Nam (gồm cả 1 số tỉnh NamTrung bộ và Tây nguyên) có tổng cộng 91 đại biểu được bầu và 91 vị này cũng là đại biểu của Miền Nam trong suốt vài nhiệm kỳ sau đó của Quốc hội VNDCCH ! Vấn đề là thông tin có từ nguồn nào và nguồn đó có đáng tin cậy hay không ? Tư tui nói thẳng là Tư tui không tin các nguồn thông tin mà TVH viện dẫn, bởi thứ nhất, nó là "chính sử" được sự lãnh đạo, chỉ đạo mà ai cũng biết để phục vụ công tác tuyên truyền người ta sẵn sàng "sáng tác" ra "thành tích" phi thực tế, ví dụ chuyện 1 chú bé tên Lê Văn Tám làm "ngọn đuốc sống" chạy vài chục mét dưới làn đạn như mưa để đốt kho hàng quân sự của Pháp chẳng hạn. Thứ hai, với phần diện tích rộng lớn, dân cư phân bố không thua kém, đặc biệt có Saigon thuộc hàng dân cư đông nhất nước lúc đó mà sao chỉ có 91 đại biểu trên tổng số 333 đại biểu được bầu ? Và thứ ba, VNDCCH lúc đó mới là nhà nước non trẻ, lại phải đương đầu với thù trong, giặc ngoài thì liệu có đủ sức mạnh để tổ chức bầu cử được trong vùng do Pháp kiểm soát hay không ?

  Tư tui thấy DLV hạng tép riu luôn tự mâu thuẫn, ở Entry di chúc của Vua Trần Nhân Tông, các vị tỏ ra không tin tưởng, đòi truy nguyên nguồn gốc di chúc, còn ở đây các vị lại dễ dàng tin tưởng vào những nguồn thông tin chưa được mọi người công nhận, bất chấp thực tế khách quan mà chỉ cần tư duy logich là hiểu rõ. Như vậy, thật ra các vị chẳng có chính kiến, lập trường của riêng mình mà các vị chỉ là "gió chiều nào che chiều ấy" theo từng vụ việc miễn sao đạt mục đích bảo vệ cho cái cần bảo vệ mà các vị đã tuyên thệ khi nhậm chức DLV.

  Cũng cần nói thêm với TVH rằng, nếu ông/bà có quan điểm dân chủ là thoải mái bàn luận chuyện chính trị của đất nước thì hãy bỏ ngay cái thói "chụp mũ" người khác, cái thói đó rất độc ác và trên đất nước này đã có rất nhiều người là nạn nhân, còn với người có học, ai cũng ghê sợ, khinh bỉ cái thói "chụp mũ" bởi người hay sử dụng thói này thường là những kẻ bất tài, vô dụng nhưng có tâm địa tàn ác, chính vì bất tài, vô dụng mà họ không thể tranh luận sòng phẳng, có văn hóa, văn minh bằng vốn kiến thức của mình nên phải "chụp mũ" để "hạ sát" đối thủ. Ai theo dõi bài viết của Tư tui sẽ thấy tư tưởng của Tư tui hoàn toàn không như những nội dung mà TVH đã "chụp mũ" lúc 22:08 ngày 19/10/2015, Tư tui cho rằng như vậy là hèn và do TVH hèn nên Tư tui miễn tiếp chuyện với TVH kể từ bây giờ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mắc lỗi khi tranh luận, lại là tranh luận trên mạng nữa, thì cũng là chuyện bình thường. Những người nói theo cảm tính lại càng hay mắc lỗi, bởi họ thường nói theo cảm xúc chủ quan cá nhân mà không dựa trên những căn cứ nhất định, hay lập luận có logic.Tuy nhiên thái độ tiếp thu của người mắc lỗi mới là quan trọng vì thái độ đó thể hiện nhân cách của anh ta. Với những người thiếu nhân cách, không trung thực thì sau khi mắc lỗi, bị phê phán thay vì trung thực nhận lỗi, vẫn cứ cãi lấy được hoặc lươn lẹo, lảng tránh, lái chủ đề tranh luận theo hướng khác, đánh lừa độc giả bằng những lý luận lòng vòng.
   Tư tb là một người như vậy, cho dù ai cũng biết tư là người hoạt ngôn, văn phạm lưu loát. Điều này được thể hiện khá nhiều. Gần đây nhất là sau những lần mọi người đã vạch ra những lỗi ấy cho tư.

   Ngay trong stt này thôi, những tranh luận của tư đã thể hiện điều này, cụ thể:

   Còm trên thì tư khẳng định rằng trong (danh sách) dbqh khóa một của VNDCCH năm 1946 không có đại diện của Nam bộ và Nam Trung bộ. Nhưng sau đó, thông qua wiki., TVH chứng minh là có thì tư lại bảo rằng không tin chứng cứ ấy, rằng tài liệu ấy là "sáng tác" với mục đích tuyên truyền... mà không hề đưa ra được một chứng cứ nào chứng minh cho cái mình đã khẳng định, ngoài việc tỏ ra mình đã biết tài liệu ấy "từ lâu", lại thú nhận con số 91 cho các tỉnh miền nam là ít (tuy nhiên với cách nói này ai cũng biết tư chỉ xem cái tư liệu này sau khi TVH đã chứng minh là tư sai), . Nếu vậy xin nói với tư rằng, danh sách và toàn bộ diễn biến của cuộc bầu cử ấy được lưu trữ tại Cục lưu trữ Quốc Gia, có chữ ký tươi, dấu sống của những người và cơ quan có trách nhiệm khi ấy và Wiki chỉ sao chép lại mà thôi. Điều này cho thấy ở đây rõ rằng tư đã thể hiện sự lươn lẹo cố chấp mà không trung thực. Không những vậy, theo thói quen đã thành bản chất, tư lại còn quành sang chuyện LVT.

   Về chuyện LVT, nói nó là giả mới chỉ có ông Phan Huy Lê đưa ra thông qua việc ông ta cho rằng ông Trần Huy Liệu chỉ đạo làm việc này!? Tuy nhiên người ta đã hoi sao ông Lê không nói khi ông THL còn sống mà mãi bây giờ mới nói thì ông ta chỉ trả lời quanh co. Trong khi đó những nhân chứng sống hoạt động cm ở sggd khi ấy lại khẳng dịnh là có và những bài viết, trả lời phỏng vấn của họ không thiếu trên mạng.

   Việc những chứng cứ nào đáng tin thì trước hết nó phải có tư liệu chứng minh, dù đó là những tư liệu khảo cổ. Di chúc của TNT mà người ta đang cứ vơ lấy là thật (nếu được vậy thì hay quá) lại chẳng có chứng cứ nào cm cả, trong khi chính tác giả viết lại cũng đã gián tiếp rằng nó là do ông ta sáng tác vì tiểu thuyết của ông là tiểu thuyết dã sử, chứ không phải tài liệu ls. Ấy thế mà tư lại công nhận, nó trong khi không công nhận những tư liệu gốc còn được lưu trữ.

   Tư hoạt ngôn, biết chút ít về cách dùng từ ngữ, nhưng tư lại dùng nó vào những việc mà chỉ chứng tỏ tư là người không trung thực, kém nhân cách. Đây là 1 điều đáng tiếc.

   Xóa
 10. OK!
  Chứ ông tưởng tôi "thích " tiếp chuyện với ông sao?
  Xin lỗi ông (và mọi người) . Không có cái loại người thích kiếp nô lệ vào đây gieo nấm độc như ông. Thì có lẽ, tôi và nhiều người khác dành thời giờ đó ..."úm" vợ hay lên mạng xem phim sex cho sướng!
  Tuy nhiên, để "công bằng" .Tôi phản hồi lại comment nầy cho tất cả những ai quan tâm. (ông có xem hay không, không quan trọng!)
  Luận về "hèn". Ông cố bám vào những điều phi nghĩa, tìm mọi cách biện hộ, bảo vệ cho những quá khứ xấu xa mà dân tộc đã đạp bỏ, bước qua. Bị lột trần sự thật. Bản chất con người ông bị phơi bày. Đuối lý, ông gắn cho người đối thoại cái nhãn "chụp mũ". Thò đầu lớn tiếng chửi họ "hèn" rồi đóng xập cửa lại. Thử hỏi, như thế AI HÈN?!...
  Xuyên suốt trên GGTiên lãng nầy. Người ta chưa bao giờ thấy ông có được một chữ công tâm công nhận sự phát triển của xã hội nói chung, và những thành tựu mà ĐCS đạt được nói riêng. Vịn vào hai từ "phản biện" làm cứu cánh, ông "moi móc"những yếu kém,bất cập của chính phủ. Ông "lấp liếm" phủ nhận mọi mặt tích cực của xã hội. Ông "đòi hỏi" những chuyện phi lý. Ông "bóp méo"những sự thật lịch sử.( tất cả dữ kiện nêu trên tôi không cần dẫn chứng vì nó đầy rẫy trên blog nầy, nó có mặt hầu hết trong các cmt của ông) Như thế thì thử hỏi, tôi "hạ sát" ông hay chính ông đang TIÊM THUỐC ĐỘC vào chế độ?
  Trước khi kết thúc. Tôi cũng muốn nói thêm về " Lê văn Tám". Dẫu sau khi tranh cãi, sự thật về LVT thế nào thì đối với đại bộ phận người Việt, đó cũng là câu chuyện, là tấm gương về lòng yêu nước thương nòi cần truyền lại cho hậu thế. Cũng như cha ông ngày xưa với Thánh Giống. Có gì mà phải xoắn!?..Chỉ số ít "lạc loài" vong nô, ngày đêm cặm cuội lật từng trang sử tìm lý do để chửi lại tổ tiên. Đó mới là điều đáng nói!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thế sao nhiều "DLV hạng tép riu" như cách gọi của nhà bác TTB đã và đang xoắn vụ di chúc vua Trần Nhân Tông kia kìa, sao nhà bác TVH không lên tiếng nhỉ ? "Dẫu sau khi tranh cãi, sự thật về di chúc vua Trần có thế nào thì đối với đại bộ phận người Việt, đó cũng là câu chuyện, là tấm gương về lòng yêu nước thương nòi cần truyền lại cho hậu thế" là lời em nhại lời bác đấy nhé.

   Xóa
  2. Dạ thưa bạn nặc 11:57.
   Ai sao, hay thích "nổ" thế nào, đề tài nào cũng nhào vô chê người nầy tép rong, người kia tép riu thì tui hổng biết. Tui chỉ lạm bàn những gì mình nhận thấy và nằm trong khả năng thôi. Thú thật, tui không biết NỔ. Bạn thông cảm!

   Xóa
  3. Thế đích thị nhà bác "gió chiều nào che chiều ấy" hoặc nói theo Bắc kỳ chúng em thì nhà bác "Sư nói cũng phải, Vãi nói cũng hay" là đúng rồi! Tấm gương lòng yêu nước của Vua Trần Nhân Tông ngời ngời gấp triệu lần tấm gương "tưởng tượng" LVT mà nhà bác không "nhận thấy" thì là "tép rong, tép riu" cực chuẩn, hay quan bác lui đi, để nhà iem làm DLV hộ giá cho "mấy cô tiên", bác nhễ?

   Xóa