Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, kích động chống phá Bầu cử

Đã trở thành thông lệ, cứ mỗi dịp diễn ra sự kiện chính trị lớn của đất nước thì các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc, chống phá. Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2016 - 2021 lần này không phải là ngoại lệ. Chúng ta cần cảnh giác và chủ động đấu tranh làm thất bại mưu đồ đen tối đó.
******************** 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc thành công tốt đẹp. Thực hiện thành công cuộc bầu cử sẽ thiết thực góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Nhân dân cả nước ta, từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi đến miền ngược, từ thành thị đến nông thôn đang tràn đầy niềm phấn khởi, háo hức chờ ngày hội lớn để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trách nhiệm chính trị đối với sự kiện trọng đại của Quốc gia, dân tộc. Thế nhưng, đi ngược lại với tinh thần đó, các thế lực thù địch và phần tử chính trị lại tỏ rõ thái độ hằn học, chống đối và xem đây là “cơ hội” để chống phá. Họ tung lên các trang mạng đủ loại thông tin xuyên tạc bản chất tốt đẹp của chế độ ta, Đảng ta. Họ phát tán nhiều tài liệu kích động phản đối Quy chế bầu cử Quốc hội và cho đó chỉ là “hình thức”. Thậm chí có kẻ đã tiếp tục xuyên tạc: Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, việc đề cử chỉ là “độc quyền của Đảng” và các tổ chức bầu cử là cánh tay “nối dài” của họ; rằng: “Việt Nam không có dân cử, dân bầu, chỉ có Đảng cử, Đảng bầu”; rằng ngoài “vài” người được Đảng lựa chọn “ngầm”, hầu hết những người tự ứng cử bị loại bỏ một cách “không thương tiếc”.
Không những thế, họ còn tán phát nhiều tài liệu như: “Tuyên bố số 9 về quyền tự ứng cử Đại biểu Quốc hội của công dân”, “Tự ứng cử trong chế độ toàn trị”, v.v. hòng kích động, cổ súy cho quyền tự ứng cử của một số phần tử cơ hội, bất mãn, tạo ra lực lượng đối trọng trong Quốc hội. Đồng thời, kêu gọi các nhà “dân chủ” mạng hãy “tự ứng cử” vào Quốc hội, “hãy tập hợp thành từng nhóm để giám sát quá trình bầu cử” và hô hào “ký tên” ảo tung hô, ủng hộ cho người này, người kia, v,v. 

Chúng ta không lạ lẫm gì cái trò “phá rối”, “chọc gậy bánh xe” của những kẻ tự cho mình là người có “trách nhiệm” với dân, với nước. Việc họ hô hào, ủng hộ ai đó “tự ứng cử” không nhằm tham gia cuộc bầu cử với ý thức trách nhiệm của một công dân, đem đức độ, tài năng phục vụ cho sự phát triển của đất nước, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, mà chỉ với mục tiêu duy nhất là gây rối, kích động người dân “tẩy chay”, phá hoại cuộc bầu cử mà thôi. Theo họ, việc tự ứng cử là nhằm “Thực thi quyền ứng cử của mình, để phá bỏ “các thủ tục”, “mưu mẹo phi dân chủ” được thiết kế trong các khâu của quy định hiện hành như hội nghị cử tri…”. 
Thực tế cho thấy, tất cả những điều họ tung trên mạng không có gì khác, chỉ nhằm xuyên tạc, bôi nhọ chế độ ta nói chung, Hiến pháp, pháp luật, Quy chế bầu cử của Nhà nước ta nói riêng. Và mục tiêu cụ thể của họ là làm nhiễu loạn cuộc bầu cử sắp tới, xuyên tạc bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Thật nực cười cho những kẻ tự hợm mình là thông thái, hiểu biết về pháp luật lại đưa ra những phát ngôn trái với quy định của luật bầu cử và Hiến pháp đã ban hành. Họ thừa hiểu rằng, quyền tự do ứng cử đại biểu Quốc hội đã được quy định rõ ràng trong Hiến pháp, pháp luật và luôn được tôn trọng ở nước ta. Việc ứng cử, đề cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân các cấp được thực hiện một cách chặt chẽ theo Quy chế bầu cử, tiêu chí về phẩm chất, năng lực cán bộ của Đảng, yêu cầu hoạt động của Quốc hội và được tiến hành từ cơ sở thông qua các hội nghị cử tri, hội nghị hiệp thương chứ không một ai có thể tự tiện ứng cử vào cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân như họ từng rêu rao. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử được thực hiện theo một quy trình thống nhất, trong đó phải bảo đảm việc tổ chức hiệp thương giữa các tổ chức chính trị - xã hội giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp theo đúng quy định của pháp luật.
Đây là một nét ưu việt của chế độ dân chủ trong bầu cử và là thước đo trình độ dân chủ của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bởi, chỉ các tổ chức chính trị - xã hội mới có thể nhìn nhận bao quát được các nhóm xã hội theo các tiêu chí đã xác định, quy tụ sức mạnh của các thành viên, phát huy cao nhất quyền làm chủ của người dân; đồng thời, trao đổi để đi đến một cơ cấu đại biểu hợp lý đảm bảo cho các thành phần xã hội đều có đại diện trong Quốc hội mới. Còn những trường hợp tự ứng cử không có trong danh sách bầu cử là do họ không đủ các tiêu chí quy định sau khi đã thực hiện đầy đủ các bước thẩm định, hiệp thương theo Quy chế bầu cử chứ không hề có biểu hiện “mất dân chủ”, “Đảng cử, Đảng bầu” như một số người từng rêu rao.

Thực tiễn qua các kỳ bầu cử Quốc hội ở nước ta đã chứng minh quyền ứng cử, tự ứng cử luôn được bảo đảm, tôn trọng. Theo ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tại kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII (năm 2011), có tới 82 người tự ứng cử ở 22 tỉnh, thành phố được lập danh sách ở vòng 2 và đã có 15 người vào danh sách bầu cử Đại biểu Quốc hội. Trước đó, tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa XII (năm 2007), có 30 người ứng cử vào đến vòng cuối cùng. Còn tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV lần này, dự kiến số người tự ứng cử sẽ tăng hơn so với các nhiệm kỳ trước, v.v. Thực tế này là minh chứng sinh động, thuyết phục nhất để bác bỏ hoàn toàn ý kiến trên các trang mạng xã hội và báo nước ngoài cho rằng, cuộc bầu cử Quốc hội ở Việt Nam chỉ là sân chơi “độc diễn” của Đảng, không có cửa cho các ứng cử viên tự do.

Trải qua hơn 70 năm kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không ngừng phát triển, tự hoàn thiện, đồng hành cùng dân tộc, thực sự là nơi xây nên nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo cho quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ lầm than lên địa vị chủ nhân của đất nước đang vững bước trên con đường xây dựng theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thông qua thực hiện chức năng của Quốc hội, quyền làm chủ của người dân luôn được đảm bảo và phát huy theo tinh thần quyền lực Nhà nước phải thuộc về nhân dân, địa vị chủ thể của dân với tư cách là chủ thể gốc của mọi quyền lực; những biểu hiện vi phạm quyền làm chủ của người dân đều được phát hiện và xử lý nghiêm. Hiến pháp 2013 đã tiếp tục khẳng định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân,… Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân”.
Với tinh thần đó, qua mỗi cuộc bầu cử Quốc hội thực sự là dịp để người dân thể hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu bầu; những vấn đề chưa phù hợp trong quy chế, quy định bầu cử tiếp tục được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý đảm bảo cho quyền lực của người dân được thực hiện tốt hơn trên thực tế.  

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2016 - 2021 lần này cũng vậy - đặt lên hàng đầu vấn đề quyền lực và quyền lợi của nhân dân. Điều đó, phải được thể hiện trong từng khâu, từng bước của quy trình bầu cử, vì thế càng đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đúng pháp luật. Với trách nhiệm là người lãnh đạo Nhà nước và xã hội, cũng như từ bản chất, truyền thống của mình, Đảng ta ý thức rất rõ điều đó nên đã sớm ban hành Chỉ thị 51-CT/TW về lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử theo tinh thần dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân phải bảo đảm theo đúng quy trình, quy định của pháp luật và Nghị quyết của Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền. Những người đó phải đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu, có quan điểm lập trường chính trị vững vàng; không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ. Đồng thời, chú ý đến cơ cấu hợp lý.về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, giảm hợp lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính; tăng số lượng đại biểu chuyên trách; bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là nữ, người dân tộc thiểu số, người ngoài Đảng theo đúng quy định của Luật Bầu cử; có tỷ lệ hợp lý đại biểu các tôn giáo, đại biểu tái cử, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sỹ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân, đại diện các hiệp hội, nghiệp đoàn về các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Lãnh đạo tốt việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử; bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

 Công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân; về vị trí, vai trò của Quốc hội và hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả cũng phải hết sức chú trọng. Việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử được quan tâm thực hiện, v.v.

Như vậy, cả trong Chỉ thị của Đảng, trong tổ chức Hội nghị hiệp thương, trong các khâu, các bước của quy trình bầu cử đều có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, diễn ra hết sức dân chủ, bình đẳng, đúng trình tự pháp luật nhằm phát huy cao nhất quyền làm chủ của người dân, nâng cao chất lượng đại biểu, chứ không có chuyện như những người “bất đồng chính kiến”, những nhà “dân chủ mạng” phát tán, rêu rao. Mưu đồ của họ chỉ có thể đánh lừa được những người nhẹ dạ cả tin, chứ không thể lay chuyển được quảng đại người dân Việt Nam với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công, các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp chắc chắn sẽ có không ít việc phải làm. Trong đó, cảnh giác và chủ động đấu tranh làm thất bại những thủ đoạn gây rối, xuyên tạc, bôi nhọ, hòng phá hoại cuộc Bầu cử của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị là rất cần thiết, quan trọng.


===========================

57 nhận xét:

 1. văn lâm đang lên kế hoạch

  Trả lờiXóa
 2. Cựu Chiến binhlúc 09:05 7 tháng 4, 2016

  Bài này của Google.tienlang rất hay. Tuy nhiên, rất buồn là báo chí chính thống lại thiếu những bài như thế này, ngược lại, báo chí chính thống lại có những bài như báo Tuổi trẻ, Thanh niên, Giáo dục... tuyên truyền sai trái ca tụng cờ vàng, ca tụng quân xâm lược ví dụ như bài "Người pháp đã biến Sài Gòn thành hòn ngọc viễn đông ra sao"
  http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/20160331/nguoi-phap-bien-sai-gon-thanh-hon-ngoc-vien-dong-ra-sao/1075753.html

  Trả lờiXóa
 3. https://www.facebook.com/hoighetphandonglúc 09:19 7 tháng 4, 2016

  Rất mong BBT báo Tuổi trẻ tìm hiểu qua bài này:
  'THÀNH PHỐ SỐ MỘT' - 'HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG'?
  https://www.facebook.com/hoighetphandong/photos/pb.124739034234069.-2207520000.1459362503./1229978953710066/?type=3

  Trả lờiXóa
 4. "Nhân dân cả nước ta, từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi đến miền ngược, từ thành thị đến nông thôn đang tràn đầy niềm phấn khởi, háo hức chờ ngày hội lớn để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trách nhiệm chính trị đối với sự kiện trọng đại của Quốc gia, dân tộc."

  Viết chi cho dài, chừng đó là đủ đập tan luận điệu xuyên tạc của các phần tử phản động rùi hí hí.

  Trả lờiXóa
 5. Sáng nay các ĐB sẽ bỏ phiếu kín để bầu ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm thủ tướng. Có mỗi mình ông Phúc được Đảng đề cử thì còn tranh với ai mà phải bầu hở các bác ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có biết chữ không? Hội đồng nhân dân các cấp tù lù ra đó còn không đọc được hả, Mỹ có đại cử tri thì VN có Hội đồng nhân dân các cấp, tính ra VN còn dân chủ to hơn Mỹ khi Hội đồng nhân dân các cấp là 1 tập thể nhiều người, còn đại cử chi chỉ là cá nhân.

   Xóa
  2. Hội đồng nhân dân = đại cử tri hí hí.

   Xóa
 6. văn lâm ơi 13 tàu cá của VN bị Indonesia đánh chìm lên tiếng đi - nói xấu VN đi sao ko đánh chìm tàu Trung Quốc mà chỉ bắt giữ . Cơ hội đây rồi sủa đi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cu NgHĩa đấy à , ối giời ,chắc bị mấy rổ đa ném vỡ mặt nên một thời gian không thấy ló mặt ra đây , thôi đừng nhắc đến Văn Lâm Nữa , bác ấy đã đi khỏi cái nơi mà người ta không biết tiếp thu những cái hay cái mới, nơi mà nhân cách con người bị coi nhẹ ,ở đây một số kẻ nói tục chủ bậy và được chủ trang dung túng , chủ nhà dùng cả những biện pháp chui gậm giuơng để tác nghiêp thì hèn mọn quá !

   Xóa
 7. 'Chính quyền cần quay lại phụng sự dân'

  BBC tiếng Việt
  06.03.2016

  Chuyên gia tư vấn kinh tế trong suốt 30 năm Đổi Mới ở Việt Nam nói các công chức đang 'hành' dân quá nhiều và chính phủ mới cần phải đề cao việc phụng sự người dân và xã hội.

  Việt kiều Bùi Kiến Thành, người trở về sống ở Việt Nam từ Hoa Kỳ hồi năm 1993, nói về những gì mà ông nghĩ các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam cần làm sau khi đã hoàn tất vụ miễn nhiệm cả ba tam trụ cũ:

  "Thứ nhất phải làm sao tạo được tinh thần phục vụ từ các công chức nhà nước chứ không phải có quyền trong tay là anh hạch sách dân chúng, ... anh hành người ta hơn là làm cái gì khác.

  "Cái đấy là cái cốt lõi cần phải thay đổi trong việc vấn đề đào tạo nhân sự của Đảng Cộng sản.

  "Công chức là phục vụ nhân dân, Hồ Chí Minh nói công chức là nô bộc của nhân dân, là người đầy tớ của nhân dân."

  Khi được hỏi về trải nghiệm cá nhân của ông về chất lượng sống ở Việt Nam trong 10 năm qua ông nói:

  "[Chất lượng cuộc sống] có tăng lên nhưng nó vô cùng khó khăn cho mọi người.

  "Ví dụ mình có con, gửi con đi học, muốn vào trường nào thì phải đút lót cho được để vào trường đấy cho gần nhà.

  "Vào trong trường rồi thì phải đút lót cho thầy cho cô để con được điểm tốt.

  "Lên tới vấn đề đi thi trung học rồi vào đại học không biết học gì ... sau ra có bằng đại học nhưng không làm được việc gì vì chương trình, giáo trình, cách dạy không phù hợp cho nền kinh tế đang phát triển.

  "Muốn tìm việc làm phải chạy nữa, chạy vào chỗ này mất 50 triệu, 100 triệu, chỗ khác cao hơn nữa.

  "Đời sống mỗi ngày ở Việt Nam có bao nhiêu sự khó khăn cho người dân.

  "Đi ra đường bị cảnh sát giao thông thổi còi một cái là mất mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn để mình đi không thì bị giữ xe.

  "Tất cả những chuyện đó là vấn đề quản lý nhà nước có vấn đề."

  Trả lờiXóa
 8. Chủ nghĩa Marx/Lenin

  Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành cũng nói việc Việt Nam tiếp tục bị trói buộc bởi chủ nghĩa Marx và Lenin khiến tư duy kinh tế lạc hậu với thời cuộc và không thúc đẩy kinh tế phát triển.
  Ông nói: "Về vấn đề kinh tế thì trong 10 năm qua kinh tế Việt Nam bồng bềnh thế thôi chức không thực sự phát triển như mong đợi.

  "Sau cuộc Đổi Mới 20 năm, 10 năm cuối cùng này đáng lý ra chúng ta phải đi xa lắm, không phải chỉ là từ một nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu qua nền kinh tế trung bình thấp, trung bình cao.

  "Rất là đau thương, đau xót cho nền kinh tế của mình.

  Đây không phải là vấn đề cá nhân của ông thủ tướng mà cả một tập thể của bộ máy lãnh đạo chưa bước ra khỏi tư duy Marxist Leninist, nền kinh tế kế hoạch tập trung, vẫn nhắc nhở kinh tế doanh nhà nước đóng vai trò chỉ đạo, không nói rõ một nền kinh tế thật sự bước qua kinh tế thị trường mà chỉ nói vận hành theo cơ chế thị trường.

  "Nói về quản lý kinh tế chúng ta không đạt được kỳ vọng của người dân.

  "Kiểu nói như vậy trong những năm 85, 86 thì có thể hiểu được nhưng qua tới những năm 95 hay 2005 thì lạc hậu quá đi."

  Ông Thành nói cần "dứt khoát, quyết liệt bước vào nền kinh tế thị trường trong đó kinh tế doanh dân lãnh đạo chứ không có chuyện những doanh nghiệp nhà nước ì ạch mà lãnh đạo được."

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cái ông Bùi Kiến Thành bao năm làm cố vấn cho thủ tướng, các cơ quan cao cấp,có làm được tích sự gì đâu. Ông ấy có tự nhận những gì mình làm không được, sai/hỏng không? Ông ấy chỉ biết nói người khác thôi. Nghe làm chi những người như cái ông ấy!!!

   Xóa
 9. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 12:16 7 tháng 4, 2016

  Về bầu cử Ứng cử HĐND, đại biểu Quốc hội:
  Ứng cử:
  Theo luật mỗi công dân có đủ điều kiện có quyền tự ứng cử làm đại diện cho dân ở một khu vực mình cư trú hoặc ở địa phương khác do Ban bầu cử phân bổ. Cụ thể một người đủ tiêu chuẩn, ít nhất cũng phải: có trình độ chính trị, chuyên môn cao ở một lĩnh vực nào đó có thể đóng góp vào công việc Quốc hội; họ phải là người yêu nước, vì nhân dân, vào làm ông/bà nghị phải vì lợi ích của đất nước, không vì cá nhân mình...Nếu người trình độ, năng lực yếu kém thì không thể làm đại biểu HĐND các cấp được, nói chi đại biểu QH.
  Người có tự trọng, phải biết mình có đủ phẩm chất để đứng ra làm đại diện cho dân không rồi mới ứng cử hay không? Người làm đại biểu QH phải giành nhiều thì giờ để làm nhiệm vụ, như tham gia họp QH năm 2 lần, mỗi lần cả tháng. Mình có hiểu biết để đóng góp xây dựng luật, giám sát chính quyền, chất vấn các chức danh về lĩnh vực họ đảm nhiệm...Còn họp Đoàn đại biểu QH, họp tiếp xúc cử tri, tiếp dân...rất nặng chứ không phải chỗ để có danh vị.
  Vậy ai không đủ tiêu chuẩn, không có điều kiện hiểu biết, không có thì giờ...chớ có "mơ" làm đại biểu cho dân (cả QH và HĐND). Nếu cứ muốn theo ý cá nhân mình thì chưa chắc cử tri họ bầu chọn cho mình đâu!
  Ở địa phương tôi từng có trường hợp một vị linh mục rất tốt, đã hai nhiệm kỳ làm đại biểu QH, nhưng lần thứ ba ông không đậu. Lý do: một là tuổi đã cao. Hai là, ông không "nhích" hơn các ứng viên khác cùng danh sách!
  Về Bầu cử:
  Một số nước cử trị đi bầu hay không là quyền của họ(!) Ở VN ngày bầu cử QH. HĐND là ngày Hội toàn dân, dịp mọi người thể hiện lòng yêu nước, là trách nhiệm, là quyền lợi của mỗi cử tri. Do vậy, mỗi người dân đều ý thức rằng làm gì trong ngày ấy cũng phải sắp xếp đi bầu cử để làm tròn nghĩa vụ công dân của mình. Đối với những người già yếu, bệnh tật không đến địa điểm được, tổ bầu cử sẽ đưa thùng phiếu lưu động đến tận nhà cho người ta bầu. Vì vậy, tỷ lệ bầu cử ở VN luôn đạt cao, không ít địa phương đạt 100% cử trị tham gia bầu cử. Hoàn toàn không có sự ép cử tri phải đi bầu, mà mỗi người ai cũng thấy trách nhiệm của mình phải làm cho đúng như nói ở trên. Lần bầu cử này có một vài cá nhân chống phá, có thể họ không tham gia bầu cử. Nhưng đó là con số quá bé nhỏ, chiếm 0,000....1% là cùng. Không có họ cũng chẳng sao cả. "Có mợ chợ cũng đông/Không có mợ, chợ cũng chẳng bỏ không ngày nào". Họ tự cô lập, tự tách mình ra khỏi nhân dân, hành động đó càng cho mọi người đánh giá chính xác bản chất xấu, phá đám của họ mà thôi.
  Một công dân bình thường họ cũng hiểu như tôi nói ở trên, thì chẳng ai có thể tác động được họ nghe, làm theo: không đi bầu theo luận điểu của kẻ xấu đâu. Các bạn cứ theo dõi kết quả sau bầu cử, sẽ rõ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  2. Ông Thép nói như cán bộ phường về hưu ấy nhỉ.

   Xóa
  3. Ông Thép làm việc cho google TL mừ hí hí.

   Xóa
 10. GÓP Ý KIẾN CHO GOOGLE TIENLANG

  Trên tinh thần xây dựng để Blog Google Tienlang ngày càng nâng cao chất lượng của một trang mạng chân chính, tôi một lần nữa có ý kiến sau:

  1. Trang Blog nào cũng muốn có nhiều độc giả vào xem, thảo luận, trao đổi để vấn đề được sáng tỏ, giúp mỗi người nhận thức đúng bản chất sự việc bài báo nêu ra (cả vấn đề liên quan nữa). Như vậy, Google Tienlang góp phần làm nhiệm vụ tuyên truyền mọi người hiểu biết chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước để chấp hành, thực hiện cho tốt. Google Tienlang cũng góp phần đấu tranh chống mọi hành vi sai trái, xấu xa của bất cứ ai làm tổn hại uy tín của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Điều này trong thời gian qua được nhiều người chân chính đánh giá Google Tienlang rất cao.
  2. Một số kẻ xấu lợi dụng Google Tienlang để xuyên tạc, dựng chuyện nói xấu chế độ, đả kích cá nhân với thái độ thù hằn của kẻ bại trận, bất mãn hòng thỏa mãn cá nhân. Nhưng họ không dám nêu tên dù là nick ảo mà núp dưới mác Nặc danh để "ném đá giấu tay" gây cho Google Tienlang là nơi chứa nhiều loại comment "đen" như thế. Theo tôi, đây là điều không thể chấp nhận, nên xóa hết đi. Tôi không thể tự giải thích được, kẻ vô văn hóa như vậy sao cứ cho bọn chúng tự do "chửi" người khác là thế nào?
  3. Google Tienglang nên đề ra Nội Quy và tự chấn chỉnh những gì nên làm cho là cần thiết, đây là muốn của những người chân chính Google Tienlang ngày càng TỐT hơn, SẠCH hơn, không DUNG DƯỠNG kẻ PHÁ HOẠI lợi dụng mình để phát ra những điều chúng muốn.

  Mong cô chủ Lê Hương Lan và hai cô chú Minh Tâm, Trâm Anh xem xét ý kiến góp ý tâm huyết này của một người cao niên dành tình cảm tốt và luôn tin tưởng ở các cô chú.
  Chào thân ái, xây dựng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hí hí Google TL làm nhiệm vụ tuyên truyền cho Đảng hí hí.

   Xóa
  2. Ông Thép làm việc cho google TL mừ hí hí.

   Xóa
  3. Thưa bác Nguyễn Phú, bọn cháu sẽ hội ý về lời góp ý của bác và trong ngày mai sẽ có hồi âm.
   Trong khi chờ đợi, xin bác nói rõ thêm: Theo bác thì Nội quy cụ thể ra sao ạ? Mấy cái gạch đầu dòng thôi, bác nhé!

   Thay mặt Nhóm Biên tập, cháu xin cảm ơn bác!
   Lê Hương Lan

   Xóa
  4. Google TL cũng có nội qui hí hí.

   Xóa
  5. Sao ông Phú không đưa cô Lan về làm ở báo ND luôn đi hí hí.

   Xóa
 11. Nói thêm: Ngay cái còm của Nặc danh 13:01 trên kia, dưới bài của Bác Thép, lúc trưa tôi vô thấy là không chịu nổi. Hoan hô cô Hương Lan đã xóa nó.
  Tôi nghĩ dù là một Blog mang tính cá nhân hay một tập thẻ nhỏ cũng phải có đề ra mục đích yêu cầu việc mình làm phải như thế nào. Ở đây Google Tienlang tôi đánh giá các bạn là những thanh niên tâm huyết với đất nước, việc làm các bạn là mang sự thật, đúng đắn đến chi mọi người. Mặt khác đấu tranh chống lại những ai làm tổn hại lợi ích của đất nước. Các bạn không bao giờ chấp nhận những ý kiến thóa mạ chế độ, đả kích cá nhân, phải không?
  Vây theo tôi, Nội quy có 2 phần:
  - Phần nội bộ, tức các bạn trong nhóm, cần quy định những việc gì cần phải làm, từ chọn bài đưa lên trang Google Tienglang cho tới công việc trực quản trị trang hàng ngày...
  - Phần với độc giả: cấm không cho họ lợi dụng Google Tiennlang để thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước CHXHCNVN. Không chấp nhận những lời lẽ vô văn hóa, đả kích cá nhân...
  Ai không làm đúng Quy định của Google Tienlang thì người quản trị dùng quyền của mình xóa hết những comment ấy không để lại dấu vết nào nữa.

  Khi thực hiện nghiêm túc như vây, trang Google Tienlang sẽ loại trừ những kẻ lợi dụng như ta thấy trước nay. Theo tôi, Google Tienlang sẽ trong lành hơn, đón nhiều độc giả chân chính tiếp tục ủng hộ và số người đọc sẽ tăng lên.

  Tóm lại, tôi mong Google Tienlang sẽ là một Blog tốt, trong lành đúng nghĩa. Chừng ấy các cô chú sẽ vui hơn vì nhà mình nay sạch sẽ rồi, không còn những comment "đen" nữa. Và, nhiều, rất nhiều độc giả như chúng tôi cũng sẽ vui mừng cùng các bạn, lắm lắm.

  Thế thôi. Chúc các bạn trẻ nâng tính chiến đấu lên cao thêm ở ngay tại "nhà mình" - Google Tienlang!
  Gửi lời chào xây dựng một nền văn hóa ĐẸP trên mạng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi nhất trí ủng hộ việc phải cấm những comment "đen" không có lợi cho cách mạng. Phải phát huy những comment "đỏ", đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, điều gì có lợi cho Đảng là tốt đẹp là hợp đạo lý, lẽ phải. Ngược lại, điều gì bất lợi cho Đảng là vô luân, là bất công, là phản động phải tránh tuyệt đối. Xin mọi người quán triệt. Trong trường học, ngay từ cấp tiểu học, chúng ta đã có đội cờ đỏ, trên mạng, hiện nay cũng có đội cờ đỏ. Chúng ta phải đỏ và đỏ và đỏ hơn nữa để đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn mới. Chào đoàn kết và quyết thắng ! Tiến lên giành những thắng lợi mới. Chủ nghĩa Mác Lê nin vô địc muôn năm !

   Xóa
  2. Nhất trí chỉ để những comment hợp í đảng lòng dân.

   Xóa
 12. Ai đã bắn nát chân Tướng Nguyễn Ngọc Loan?

  Sát thủ thi hành bản án tử hình tướng Loan là mộthạ sĩ quan TQLC Hoa kỳ làm việc cho CIA Sài Gòn.

  Ngẫm hay muôn sự tại Trời
  Nguyễn Du

  Cho đến nay các sử gia đều tin rằng tấm hình nổi tiếng một thời của Eddie Adams đã kết liễu cuộc đời binh nghiệp của tướng Nguyễn Ngọc Loan. Không sai, nhưng chỉ đúng một nửa. Chính nhiếp ảnh gia đoạt giải Pulitzer của AP này đã viết trong tuần báo TIME (1): “Ông tướng giết thằng Việt Cộng; tôi giết ông tướng bằng máy chụp hình của tôi”. Đó là tấm hình chụp tướng Loan thản nhiên hành quyết một tù binh cộng sản bị còng tay sau lưng, mặt mếu máo. Một hành vi sát nhân ghê tởm gây chấn động toàn thế giới. Mặc dù sau đó Adams đã thú nhận: “Người ta tin vào hình ảnh, nhưng hình ảnh cũng nói dối, cho dù không có sửa đổi gì. Chúng chỉ là những nửa sự thật”. Dẫu vậy nhưng nó cũng đã đánh dấu khúc ngoặt quan trọng của cuộc chiến: Dư luận phản chiến nở rộ tại Hoa kỳ đã khiến Tổng thống Johnson mất niềm tin vào một chiến thắng quân sự tại miền Nam Việt Nam. Và cuộc thương thảo với Bắc Việt và Mặt Trận Giải Phóng Việt Nam (MTGPMN) đã diễn ra sau đó dưới triều đại Nixon như giải pháp duy nhất đem lại hòa bình.
  Đằng sau tất cả những sự kiện lịch sử ấy là chuyển động âm thầm nhưng có ảnh hưởng quyết định của tình báo chiến lược. Cơ quan CIA (Tình Báo Trung Ương) Hoa kỳ và đối tác VNCH ở cấp cao đã phải đối mặt với những tình huống gây ra mâu thuẫn trầm trọng giữa một bên là MACV (Bộ Tư Lệnh Quân Sự Mỹ), CIA, Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ và bên kia là Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH và Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia khi ấy do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan nắm giữ. Bối cảnh chung là cuộc tấn công bất ngờ của Việt Cộng – khi ấy vẫn được báo chí Mỹ coi là MTGPMN, tách biệt với Cộng Sản Bắc Việt (CSBV), một huyền tích chỉ được giải ảo sau 1975 – trong dịp hưu chiến Tết Mậu Thân (tháng 1, 1968).

  Nguyễn Ngọc Loan: Ông là Ai?
  Tướng Nguyễn Ngọc Loan, hỗn danh Sáu Lèo, sinh năm 1930 tại Huế. Chị cả của ông, bà Bích Hồng, là phu nhân Đại tá Bác sĩ Văn Văn Của, nguyên Đô trưởng thành phố Sài Gòn (1965-68) (2). Ông học trường Trung học Albert Sarraut và đậu Tú tài Toán toàn phần rồi bị động viên Khóa 1 Sĩ quan Trừ bị (Nam Định). Thiếu úy Loan theo học Trường Sĩ quan Không quân Pháp Salon de Provence năm 1953 rồi thực tập hoa tiêu khu trục phản lực tại căn cứ Meknes, Maroc, trở thành phi công khu trục phản lực đầu tiên của Không lực VNCH. Về nước, ông được bổ nhiệm Phi đoàn trưởng Phi đoàn 2 Quan sát. Được thuộc cấp nể trọng nhưng ông không được các sĩ quan Cố vấn Hoa kỳ ưa thích vì ông hay đả kích lề lối làm việc máy móc của họ.
  Năm 1964, ông Loan thăng cấp Đại tá và được bổ nhiệm “Tư lệnh Phó Không Quân VNCH” dưới quyền Tư lệnh, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ. Năm 1965, vinh thăng Chuẩn tướng, ông tham dự chiến dịch không kích Bắc Việt trong khu vực Đồng hới – Vĩ tuyến 17 (Bến Hải).
  Những năm kế tiếp, tướng Loan được đề cử đảm nhiệm 3 chức vụ an ninh, tình báo quan yếu của VNCH:
  – Đặc ủy trưởng, Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo
  – Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia, và
  – Cục trưởng Cục An Ninh Quân Đội.
  Lòng tận tụy với trách nhiệm nặng nề và tính “bất cần đời” của tướng Loan, coi cái chết “như pha” tạo cho ông một cá tính gồ ghề, bề ngoài tưởng như ngổ ngáo, hãnh tiến, nhưng thật ra ông là con người đầy cảm tính và “cận nhân tình”, được cấp dưới nể trọng và bạn hữu chí tình thương mến. Thỉnh thoảng gặp ông tại Phủ Thủ Tướng (Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương – UBHPTƯ), ông cười nói xuề xòa, moa moa, toa toa, miệng không ngớt chửi thề: đ.. cụ, đ.. cụ.
  Tuy nhiên, Định Mệnh dường như đã an bài cho ông một số phận khắc nghiệt. Chỉ nội trong ngày 31 tháng 1 năm 1968, sự nghiệp của ông được kể như chấm dứt vì một quyết định làm cho người Mỹ coi ông là kẻ phản bội. Mặt khác, có thật là bức hình của Eddie Adams chụp cảnh ông xử bắn tên đặc công Lém ở đường Ấn Quang ngày 4 tháng 2, 1968 mới là nguyên nhân chính? Sự thực không phải như vậy.

  Trả lờiXóa
 13. Thằng Nặc danh22:11 Ngày 07 tháng 04 năm 2016 này đích thị là Ngụy rồi mà sao chủ nhà cứ để còm của nó tồn tại vậy?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hí hí Google TL chỉ cho phép đưa bài từ báo ND thôi nhá.

   Xóa
  2. Nặc 22:48 cực đoan thái quá. Tại sao đến giờ này mà vẫn giữ óc kỳ thị Ngụy với không Ngụy nữa? Vấn đề thuộc về lịch sử thì phải khách quan mà đọc, vì ích lợi trước tiên là cho mình, giúp mình hiểu được bản chất sự thật của vấn đề mà xóa đi các định kiến lệch lạc.

   Xóa
 14. Hoa kỳ đi đêm với MTGPMN

  Kề từ tháng 2 năm 1967, Tòa Đại sứ Hoa kỳ ở Sài Gòn đã có những tiếp xúc sơ bộ với một số cán bộ MTGPMN và những nhân vật trọng yếu của Cục R (Trung Ương Cục miền Nam) như: Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Bình, Dương Quỳnh Hoa, Trần Văn Trà, Đồng Văn Cống, Trần Bửu Kiếm và Trần Bạch Đằng, Cục trưởng Cục R.
  Sau việc hộ tống êm thắm vợ con Trần Bửu Kiếm và Trần Bạch Đằng ra vùng “giải phóng” an toàn, Sứ quán Hoa kỳ móc nối với bà Nguyễn Thị Bình toan tính thành lập chính phủ “liên hiệp hòa giải dân tộc” với 2 thành phần: MTGPMN và chính quyền VNCH.

  Tất cả những tiếp xúc “đi đêm” nói trên đều không lọt qua con mắt của tướng Loan, Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia. Tướng Loan ra lệnh cho S-6 (Cảnh Sát Đặc Biệt) tống giam một số nhân vật MTGPMN khi ấy đang được Sứ quán Hoa kỳ bảo vệ tại các “nhà an toàn” ở ven đô Sài Gòn và Tây Ninh. Sứ quán Hoa kỳ gây áp lực với tướng Nguyễn Cao Kỳ phải thả lập tức các sứ giả MTGPMN và yêu cầu các cơ quan an ninh VNCH không được phép xâm nhập các nhà an toàn và những khu vực dành riêng cho nhân viên ngoại giao Hoa kỳ trên khắp lãnh thổ VNCH.
  Mặt khác, Tổng thống Lyndon B. Johnson được Đại sứ Mỹ Ellsworth Bunker bảo đảm rằng Sài Gòn là thủ đô an toàn và Tòa Đại sứ Hoa kỳ ở Saigon là khu vực an ninh 100% không bao giờ bị tấn công vì đây sẽ là địa điểm mật đàm đã được thỏa thuận giữa Hoa kỳ và MTGPMN.

  Tòa Đại sứ Hoa kỳ rơi vào tay Đặc Công CSVN

  Trong trận mở màn Chiến dịch Tổng Tấn Công – Tổng Khởi Nghĩa của CSVN là Tòa ĐS Hoa kỳ đã rơi vào tay Đặc công CS ngay những phút đầu. Đó là hậu quả của việc tướng Loan đã cho rút 2 trung đội Cảnh Sát Dã Chiến bảo vệ bên ngoài TĐS Mỹ về tăng cường cho Dinh Độc Lập.
  Diễn tiến: Tổ C-10 gồm 18 tên đặc công CS thuộc Tiểu đoàn Đặc công 276 của Đặc Khu Ủy Sài gòn – Chợ Lớn đã xuất phát lúc 1 giờ đêm 31 tháng 1, 1968 từ tiệm Phở Bình đường Yên Đổ, góc Hai Bà Trưng, trên 1 xe van mầu trắng. Hai giờ sáng, xe dừng trước cửa sau Tòa ĐS đường Mạc Đĩnh Chi lúc đó chỉ có một tiểu đội Quân Cảnh Mỹ giữ an ninh phía trong. Bọn đặc công CS chia làm 6 mũi khai hỏa tấn công. Chúng dùng bộc pha, B-40 và AK-47 báng xếp triệt hạ vọng gác của Cảnh sát QG đặt giữa Lãnh sự và tòa nhà chính. Nhưng vọng gác này đã bỏ trống từ chiều hôm trước cùng lúc với hai trung đội Cảnh Sát Dã Chiến, theo lệnh của tướng Loan.
  Hai tên đặc công tấn công vào cửa chính Tòa ĐS, tức thì bị QC Mỹ hạ sát. Sau đó QC Mỹ rút vào trong và dùng radio cầu cứu. Hai tên đặc công khác dùng bộc pha phá thủng một lỗ lớn tường rào góc đường Thống Nhất – Mạc Đĩnh Chi, giúp cho toàn bọn C-10 tràn vào vườn hoa rồi tiến chiếm Lầu 1 và Lầu 2 trong khi QC Mỹ rút lên Lầu 3 cố thủ. Lầu 2 Đại Sứ quán Mỹ là Tổng Hành Dinh Tình Báo Chiến Lược của Hoa kỳ ở Đông Nam Á. Toàn bộ tài liệu mật mã “Tuyệt Mật” của CS Bắc Việt mà Mỹ thủ đắc được từ 1961, gồm hồ sơ chính sách, cương lĩnh, nghị quyết tấn công quân sự miền Nam, cùng các tài liệu khác liên quan đến cuộc chiến, đều được lưu trữ trong các tủ và két sắt nặng trên 1 tấn. Bốn tên đặc công CS cố thủ Lầu 2 ra sức cậy phá, tháo gỡ 6 ổ khóa của 12 két sắt nhưng vô hiệu.
  Mười hai giờ khuya (12 giờ trưa Washington, D.C.), tại trụ sở CIA, một thiếu tá tùy viên hối hả xin gặp để trình một công điện Hỏa Tốc từ Bộ tư lệnh MACV: “Trụ sở CIA và Sứ quán Hoa kỳ Saigon đã lọt vào tay đặc công MTGPMN từ 1 giờ sáng 31 tháng 1, 1968”. Cùng lúc, Tòa Bạch Ốc cũng nhận được công điện hỏa tốc: “Saigon đang bị 5 tiểu đoàn địa phương MTGPMN tấn công ồ ạt. Tòa ĐS ở trung tâm thủ đô thất thủ. Bộ Tư Lệnh MACV và Bộ TTM/QLVNCH tràn ngập khói súng, chống trả yếu ớt vì bị bất ngờ”.
  Giám đốc CIA Richard Helms đọc công điện 3 lần vẫn cả quyết với quan khách: “Đây là những ‘điều giả tưởng’ không thể nào có thể xẩy ra được với Hoa kỳ”.
  Sáu giờ sáng, một đại đội xung kích thuộc Sư đoàn Không kỵ 101 được trực thăng vận đổ xuống từ nóc Tòa ĐS, đột nhập Lầu 3 rồi Lầu 2, cận chiến với 12 đặc công CS, tiêu diệt toàn bọn và giải tỏa Tòa Đại Sứ Mỹ — biểu tượng của sức mạnh Hoa kỳ tại Đông Nam Á.

  Trả lờiXóa
 15. Đã trở thành thông lệ, cứ mỗi dịp diễn ra sự kiện chính trị lớn của đất nước thì các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc, chống phá. Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2016 - 2021 lần này không phải là ngoại lệ. Người dân cũng như các lực lượng an ninh cần cảnh giác và chủ động đấu tranh làm thất bại mưu đồ đen tối đó.

  Trả lờiXóa
 16. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 16:56 8 tháng 4, 2016

  Lịch sử chiến tranh trên thế giới chưa có quân đội nào như quân đội VNCH: thua đối phương một cách tệ hại như vậy. Quân lính phải có tướng chỉ huy, nhưng tướng của VNCH bỏ chạy ra nước ngoài trước thì lính phải vứt bỏ súng ống đạn dược, cỡi bỏ quần áo, giày lính để bảo tồn sinh mạng của họ là tất nhiên.
  Khi có lực lượng quân đội hơn cả triệu người, máy bay, xe tăng, tàu chiến, súng đạn và cả hơn nửa triêu quân Mỹ cùng chư hầu mà chiến đấu không thắng Việt Cộng thì nay kẻ từng chiến bại hò hét chống Cộng chỉ chống bằng mồm chứ lấy đâu lực lượng đông, vũ khí hiện đại để chống lại lực lượng tinh nhuệ của QĐND VN ngày nay?
  Họ hy vọng vào "Cách mạng màu" như các nước ở Vùng vịnh đem áp dụng vào VN ư? E khó đấy. Người dân VN đủ khôn, tỉnh táo, không dể bị bọn chúng kích động, lôi kéo đâu. Mặt khác chính quyền VN rút kinh nghiệm các nước, biết cách phòng chống, sẽ "bóp chết" chúng từ trong trứng nước. Khôn thì giữ mạng sống làm ăn, lo cho bản thân, gia đình, đừng có "mơ" hảo sinh ra tuyệt vọng càng chua cay hơn.
  Bà con người Việt ở nước ngoài ngày nay họ cũng hiểu biết rõ những kẻ trương chiêu bài chống Cộng trong nước để quyên góp tiền bạc rồi chúng bỏ túi riêng. Vì thế người mắc mưu ấy không còn như trước nữa. Những kẻ hoạt động "dân chủ" trong nước hả? Trời ơi, có ai là người tỏ ra có tài năng thật sự đâu, toàn những người diện bất mãn, sống rời rạc, tranh ăn, mâu thuẫn, chửi nhau chí chóe, chẳng có ai làm được ngọn cờ quy tụ lực lượng đâu mà gọi là làm "cách mạng" chứ? Người khôn họ về nước làm ăn, thăm thân nhân, không ít người trở về để gửi hài cốt nơi quê cha đất tổ khi mãn phần. Kẻ dại, thì cứ u hoài nhớ chuyện tàn tạ đã qua mà mộng mơ. Hãy nhìn vào sự thật đi để thành người KHÔN nha các người!?
  Tản mạn nhân kỷ niệm ngày "Buộc hầu", 30.4.1975 - 30.4.2016.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ông Thép nói coi, BV + VC phải mất bao năm mới thắng VNCH? Thương vong phía BV + VC là nhiêu?

   Xóa
  2. Ông NĐT làm ở báo Nhân Dân mà ngu quá! Ông hạ thấp quân đội VNCH thì khác nào ông bảo quân đội ta cũng thường thường bậc trung thôi chứa không thần thánh gì. Ui mẹ già mà vẫn ngu, sai lập trường hết.

   Xóa
  3. Anh Thép nói đúng lắm. Bọn rận chỉ rặt là lũ bất mãn chỉ vì tiền mà tiếp tay cho bọn chống Cộng thôi. Cũng một phần là do Mỹ thông qua các tổ chức nhân quyền quốc tế tiếp tay cho chúng phá rối chính quyền ta và phá hoại tình hữu nghị truyền thống Việt - Trung để có lợi cho Mỹ. VN đã đánh bại Mỹ, giữ độc lập vững chắc và sống hòa bình hơn 40 năm bên cạnh đồng chí Trung Quốc. Quan hệ hữu nghị Việt - Trung vững bền là cái gai trong con mắt của Mỹ. VN phải thận trọng trong ban giao với Mỹ để không làm tổn hại đến tình hữu nghị cao cả Việt - Trung nhằm giữ vững chủ quyền và hòa bình cho đất nước và nhân nhân đồng thời tránh bị Mỹ lợi dụng để thành con cờ cho chúng sai khiến.

   Xóa
 17. Cuộc bầu cử đại biểu quốc hội là dịp lũ phản dộng điên cuồng tìm cách chống phá. Do vậy cảnh giác và chủ động đấu tranh làm thất bại những thủ đoạn gây rối, xuyên tạc, bôi nhọ, hòng phá hoại cuộc Bầu cử của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị là rất cần thiết, quan trọng. Điều đó cần sự đồng lòng và cảnh giác của người dân đối với các thủ đoạn phá hoại cuộc bầu cử của bè lũ phản động.

  Trả lờiXóa
 18. Người Xứ Quảnglúc 17:41 8 tháng 4, 2016

  Chào Bác Thép,
  Em thích nhất ba câu cuối của Bác: "Người khôn họ về nước làm ăn, thăm thân nhân, không ít người trở về để gửi hài cốt nơi quê cha đất tổ khi mãn phần. Kẻ dại, thì cứ u hoài nhớ chuyện tàn tạ đã qua mà mộng mơ. Hãy nhìn vào sự thật đi để thành người KHÔN nha các người!?"
  Bác viết câu cuối hay quá đi Bác ơi! "Kẻ dại, thì cứ u hoài nhớ chuyện tàn tạ mà mộng mơ", vừa bi vừa hài vừa thâm sâu chua xót...Bác gắp mấy chữ u hoài, tàn tạ bỏ vào đây thật là SỐNG ĐỘNG.
  Cảm ơn Bác Thép.

  Trả lờiXóa
 19. Một lũ ngu ở 2 cái còm chỉ biết nói như con vẹt.
  - Quân đội VNCH đích danh là Mỹ trang bị tận răng ai bảo nó yếu. Nó chỉ yếu như tàu lá chuối khi hết Dola Mỹ, tướng lĩnh bỏ quân chạy tan tác thôi. Lúc đó tinh thần QLVNCH bạc nhược như thế nên mỗi người chỉ dám mặc cái quần xà lỏn mà chạy, bay có nhớ không hả?
  - Một nước nghèo, nông nghiệp lạc hậu như VN mà dám đánh và đánh thắng một nước có tiềm lực kinh tế, quân sự giàu mạnh hàng đầu thế giới thì phải chấp nhận chiến đấu lâu dài, hy sinh xương máu lớn là thường tình, cớ sao chúng bay có đầu óc mà ngu như con Bò vậy hả hai thằng kia? Chúng bay có biết từ trước tới nay Mỹ chưa từng thua bất cứ nước nào, chỉ duy nhất chịu thua VN thôi không hả, lũ ngu?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chú em nói tầm bậy mà cũng bày đặt chỉ chỏ người khác. Mỹ thua VN hồi nào? Hiệp định Pari 1973 vẫn còn hiệu lực đấy, nếu Mỹ thua thì ký hiệp định Pari làm gì? Nếu Mỹ thua thì sao không bồi thường chiến tranh? Nếu Mỹ thua thì sao vụ chất độc dioxin Mỹ dùng để tiêu diệt Việt cộng trốn trong rừng mà VN đang dựa vào đấy để ăn vạ đòi bồi thường mà Mỹ cũng không thèm nghe? Mỹ thua mà sao VN lại bị Mỹ cấm vận đến mấy chục năm để phải sống trong nghèo đói?vv... Anh nói nhiêu đó chú tự điều chỉnh suy nghĩ lại đi. Nhưng Mỹ đúng là đóng vai trò chính gây ra cuộc Nội chiến kéo dài 20 năm ở VN. Trong cuộc Nội chiến huynh đệ tương tàn này thì không nên đặt nặng ai thắng ai thua, anh em một nhà cả thôi, với lại cũng đã hòa giải dân tộc rồi nên Cờ vàng, cờ đỏ là anh em một nhà không nên giữ lòng thù hận phân biệt gây chia rẽ như chú em để các thể lực thù địch lợi dụng đánh phá là rất khờ dại đó.

   Xóa
  2. đồng ý với ngài nặc 23:18

   Xóa
 20. Nguyễn Thành Phúclúc 23:24 8 tháng 4, 2016

  Góp ý với Ban Biên tập Google.tienlang!
  Bận quá nên giờ tôi mới đọc ý kiến bác nguyễn phú và cô Lê Hương Lan.
  Về vấn đề này, tôi xin góp ý:
  + Nhận xét góp ý của bác nguyễn phú là vô cùng quý giá thể hiện 1 điều rằng bác yêu quý G.TL đến nhường nào.
  + Tuy vậy, dù là ý kiến của một người yêu quý cũng chưa hẳn 100% đúng.
  + Thông thường, người ta chỉ cần thay đổi khi cachs điều hành hiện thời không hiệu quả.
  Thế nhưng, tôi cũng đã đọc một ý kiến của ai đó rằng theo đánh giá của trang Alexa, Google.tienlang hiện đang đứng đầu bảng so với tất cả các trang blog có tính "lề phải", cao hơn Mõ Làng, Tre Làng mà các bạn chủ trang luôn coi là các bậc đàn anh. Google.TL bỏ xa nhiều trang từng "nổi đình nổi đám" của rận xĩ. G.TL cũng bỏ xa nhiều tờ báo, tạp chí chính thống, ngay như Tạp chí Cộng sản.

  Vậy thì phải khẳng định rằng G.TL đang được vận hành rất tốt, không việc gì phải thay đổi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nguyễn Thành Phúclúc 23:30 8 tháng 4, 2016

   Tôi xin nói thêm: Theo ý bác nguyễn phú thì ý kiến ông Nặc danh23:18 Ngày 08 tháng 04 năm 2016 sẽ bị xóa?
   Riêng tôi, tất nhiên tôi không đồng tình với ông ấy nhưng tôi cũng ko muốn ý kiến đó bị xóa bởi tôi cũng như nhiều bạn đọc nghiêm túc thừa sức bác bỏ quan điểm của ông ta.

   Xóa
  2. Nguyễn Thành Phúc23:24 Ngày 08 tháng 04 năm 2016

   + Thông thường, người ta chỉ cần thay đổi khi cachs điều hành hiện thời không hiệu quả.
   Thế nhưng... Google.tienlang hiện đang đứng đầu bảng so với tất cả các trang blog có tính "lề phải", cao hơn Mõ Làng, Tre Làng,... G.TL cũng bỏ xa nhiều tờ báo, tạp chí chính thống, ngay như Tạp chí Cộng sản!!!

   Vậy thì phải khẳng định rằng G.TL đang được vận hành rất tốt, không việc gì phải thay đổi.

   Nhất trí với bác Phúc. TL đang hoạt động hiệu quả, được nhiều người đọc và quan tâm thì tại sao phải cần thay đổi chứ?
   Mục đích hàng đầu của TL là phải đưa SỰ THẬT đến được với nhiều bạn đọc. Tôi nghĩ anh Thép nếu có thiện ý thì anh nên góp ý với Tạp chí Cộng Sản của anh sao cho được nhiều người đọc hơn. TL đang rất thành công nên tôi khuyên anh Thép không cần phải nhiều lời kẻo mang tiếng 'thấy người sang bắt quàng làm họ'. Tai hại hơn là anh Thép có thể làm cho "lợn lành hóa lợn què" thì khốn nạn đấy anh Thép ạ. Thân ái!

   Xóa
 21. Người Xứ Quảnglúc 05:54 9 tháng 4, 2016

  "Khốn nạn đấy anh ... ạ"!
  Ngẫm ra ở đời chưa chắc lời nói
  phải được người ta nghe. Khuyên nhũ đúng
  bị người ta lại chửi...
  Bọn rận chửi,lũ "côn đồ đỏ" chửi(!)
  Thấy chưa Anh Thép?
  Tôi đã nói lâu rồi, nay Anh thấy chưa?
  Bye bye họ là vừa rồi đấy Anh.
  Thiếu gì chỗ để tụi mình ghé chơi, giải trí...

  Trả lờiXóa
 22. NGƯỜI ĐẤT THÉPlúc 07:01 9 tháng 4, 2016

  @ Bạn Người Xứ Quảng,
  Với tôi, toàn bộ tư duy tôi dành cho công việc có ích thiết thực, dành để "dạo chơi" trên mạng ảo vài % thôi.
  Ở đời, nhiều cuộc hôn nhân họ sống với nhau đến "răng long đầu bạc", cũng có trường hợp mươi năm, thậm chí mới "hợp" lại "tan" ngay. Không "hợp" thì chia tay là chuyện bình thường trong cuộc sống , bạn à.
  Có điều tôi thấy là dù nhỏ dù lớn, dù vui dù buồn, nghe được hay chỏi tai đều cho ta một bài học. Học suốt đời, học ở tất cả mọi người, để mình khôn hơn. Bảo thủ là tự hại mình đấy.
  Tôi thích thật ra thật, ảo ra ảo, chán ngấy cái vừa thật vừa ảo lắm rồi. Nói để bạn Người Xứ Quảng biết, thông cảm.

  Trả lờiXóa
 23. Cựu Chiến binhlúc 07:08 9 tháng 4, 2016

  Kính thưa bác Thép!
  Bác Nguyễn Thành Phúc nói trên kia, theo tôi là có lý có tình.
  Bác cứ bình tĩnh, đừng vì châm chọc của một vài kẻ bất mãn nào đó mà nản chí.
  Theo tôi, Google.tienlang và các bạn đọc nghiêm túc ở đây luôn cần có bác!

  Trả lờiXóa
 24. Bác Thép ơi,
  Có câu; "Nước trong quá cá không ưa" đó Bác ạ!
  Người ta cần những còm chửi rủa mạt sát nhau thì mới có nhiều view để "sống" chứ nghe theo Bác đâu còn bọn chống đối, đả kích để "xôm tụ" hả Bác?
  Bác đừng nghĩ ngợi chi đau đầu. Bây giờ người ta sống thực dụng lắm, Bác ơi!

  Trả lờiXóa
 25. Tôi biết, ông Người Xứ Quảng thực ra là ông Nặc nô bởi cái giọng văn châm chọc xúc xiểm của ông ấy không lẫn đi đâu được.

  Về thông tin mà bác Nguyễn Thành Phúc nói trên kia:
  ====
  "Theo đánh giá của trang Alexa, Google.tienlang hiện đang đứng đầu bảng so với tất cả các trang blog có tính "lề phải", cao hơn Mõ Làng, Tre Làng mà các bạn chủ trang luôn coi là các bậc đàn anh. Google.TL bỏ xa nhiều trang từng "nổi đình nổi đám" của rận xĩ. G.TL cũng bỏ xa nhiều tờ báo, tạp chí chính thống, ngay như Tạp chí Cộng sản. "
  --------
  Tôi đã kiểm tra và thấy rằng thông tin này là đúng. Có bạn đọc ở G.TL từng đề nghị Google.tienlang đăng một bảng so sánh của Alexa nhưng tiếc là đề nghị này chưa được chấp nhận.

  Theo đánh giá của Alexa:
  (Các bạn vào trang Alexa theo link:
  http://www.alexa.com/?ax_atid=44828587-4824-45de-b245-742164a568f3
  rồi muốn kiểm tra trang nào, bạn điền link trang chủ của trang web đó vào ô đánh giá Alexa sẽ có ngay kết quả)

  1. Google.tienlang- googletienlang2014.blogspot.com
  - Thứ hàng trên thế giới: 1,110,910
  - Thứ hạng ở Việt Nam: 15,248
  2. Tre Làng- trelangblogspotcom.blogspot.com
  - Thế giới: 1,922,424
  - Vietnam 21,292
  3. Mõ Làng- molang0205.blogspot.com
  - Thế giới: 2,832,679
  - Việt Nam: 69,093

  4. Hiệu Minh - hieuminh.org
  - Thế giới: 864,087
  - Việt Nạm: 17,884

  5. Nguyễn Trọng Tạo
  How popular is nguyentrongtao.info

  - Thế giới: 4,874,698
  - Việt Nam: Không có (Trang Alexa không cho kết quả thứ hạng của trang Nguyễn Trọng Tạo ở Việt Nam)

  7. Osin Huy Đức -osin.wordpress.com
  - Thế giới: 7,547,357
  - VN: Không có

  8. Phạm Thị Hoài - procontra.asia
  - Thế giới: 5,681,461
  - VN: Không có
  9. Xin lỗi Ông...của GS Jonathanlondon-jonathanlondon.net
  - Thế giới: 4,179,615
  - VN: không có

  10. Hội Nhà Văn Việt Nam - vanvn.net
  - Thế giới: 1,258,994

  11. Hoi Nha Van Thanh Pho Ho Chi Minh- nhavantphcm.com.vn
  - Thế giới: 1,812,170

  12. trần nhương- trannhuong.net
  - Thế giới: 2,886,975
  - Việt Nam: 41,894
  13. Dân quyền (của Nguyễn Quang A) danquyenvn.blogspot.com
  - Thế giới: 1,983,467
  - VN: 34,760
  14. Nhà văn NGUYỄN QUANG VINH- truongthonkhoailang.com
  - Thế giới: 5,316,721
  - VN: 99,234

  Nếu cần tôi sẽ bổ sung thêm vài trang nữa.

  Trả lờiXóa
 26. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 09:03 9 tháng 4, 2016

  @ Bạn Cựu chiến binh,
  Có đi sẽ tới, chậm hay nhanh là do nỗ lực chủ quan và cả khách quan thuận lợi hay cản trở. Tôi không bao giờ nản chí bất cứ việc gì thấy có ích. Song cũng không phí thì giờ cho những chuyện vô bổ. Cuộc sống này cho ta điều dể hiểu: Trồng cây chanh thì cho trái chua, trồng cây khế phải chọn giống thì mới được trái ngọt. Người nông dân nuôi bò, trâu mục đích để có sức kéo, khi họ sắm được máy cày thì hai con vật ấy chỉ để lấy thịt thôi. Nếu họ theo đạo, không ăn thịt heo hay bò tất nhiên họ nuôi để thờ, không dám mổ thịt!
  Khi nào rảnh rỗi thì ghé chơi, xem người ta làm ăn ra sao? Có khi đi qua ngoài giậu mà không thèm ngó, đó là chuyện thương ghét tầm thường, nhưng cũng cần thiết. Ai cư xử sao tùy thích.
  Thế thôi. Bạn Cựu chiến binh nha.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nghe chú Thép phân trần có vẻ hờn dỗi như thằng con nít tôi chỉ còn biết nhẹ nhàng mỉm cười. Phải công nhận, chú Thép càng già lại càng... "trẻ" ra - đích thị chỉ là cái thứ... "thép non" chưa dùng được, chú Thép ạ. Biết sẽ làm chú giận nhưng tôi buộc phải nói ra, chú Thép già mà dại! Chú mà bỏ TL đi chỉ vì hờn dỗi là chú đã bị mắc mưu bọn rận dân chủ, chúng nó biết còm của chú có trọng lượng, viết kín kẽ bảo vệ uy tín cho Đảng và chế độ. Nay chúng làm chú Cu Thép giận hờn không còm nữa là coi như chúng đã thắng cuộc. Chú Thép chịu thua dễ dàng thế sao? Kế nữa, là chú Thép sẽ bị chú Tú Nô mỉm cười khinh bỉ: "Chê tui ngoài Đảng lập trường không vững dễ lạc lòng, tưởng anh í 50 tuổi Đảng là gì đấy khủng lắm hóa ra mới giáp mặt rận vài trận đã chạy mất dép. Thì ra 50 tuổi Đảng chỉ có thế thôi ư? Vãi chưởng!" Trong Đảng lẽ nào kém hơn Ngoài Đảng? Chú Thép mà lại thua chú Nô sao? Sự nghiệp Cách mạng là sứ mạng lâu dài chứ không phải ngày một ngày hai là thành công dễ dàng được. Tôi không có ý khuyên chú Thép ra đi theo chú Lê chien Nô hay là sẽ tiếp tục ở lại TL. Học trò dốt thì hè nhau chửi thầy cô. Viết còm giáo điều, hủ lậu, cạn cợt bị bạn đọc góp ý phản biện thì hờn dỗi, đuối lý nên quay sang chửi bóng gió Ban BT blog. Tôi tin chú Thép sẽ biết cách hành xử đúng đắn sao cho không phải xấu hổ với danh hiệu "50 tuổi Đảng" của chú. Thương cho roi cho vọt, chú Thép có giận tôi không?

   Xóa
 27. @ Bác Thép, bác Cựu chiến binh,

  Bác Thép còn vô đây không, nghe tôi nói Bác xem có đúng không?
  Theo nhận xét của tôi: Google TL vừa muốn có Bác ở lại với họ, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Vì sao? Vì có những còm của Bác sẽ có bọn rận nó nhào vô đả kích Bác, họ có nhiều view "xôm tụ" hơn. Nhưng họ sợ bị bọn xấu phá trang mạng của họ. Bác chắc còn nhớ năm 2013, Google TL đăng bài của bác kể chuyện Nhà tù Phú Quốc, bị thằng TTB nó ném đá Bác, nhưng rất nhiều người ủng hộ Bác, nó thua, cay cú vô cùng, đánh sập Google TL vào ngày 31-12-2013 đó. Thế nên từ đó đến nay họ không dám đăng bài của Bác nữa, vì thấy còn bọn rận đang chờ chực ném đá rồi đánh sập lần nữa khi có bài của Bác. Chắc Bác nhận ra bọn rận đang ẩn vào Nặc danh hay thay cái tên thôi chứ chúng có xéo đi đâu. Google TL cũng cần rận lắm chứ đâu muốn họ bái bai đâu Bác!
  Bác nên thông cảm cho các anh, chị trang Blog này. Họ cần nhiều view thì không thể làm trong sạch như Bác mong muốn đâu ạ!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Anh Cai li phởn này có trình suy diễn thiệt là hay!
   ------
   "Theo nhận xét của tôi: Google TL vừa muốn có Bác ở lại với họ, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Vì sao? Vì có những còm của Bác sẽ có bọn rận nó nhào vô đả kích Bác, họ có nhiều view "xôm tụ" hơn. Nhưng họ sợ bị bọn xấu phá trang mạng của họ. Bác chắc còn nhớ năm 2013, Google TL đăng bài của bác kể chuyện Nhà tù Phú Quốc, bị thằng TTB nó ném đá Bác, nhưng rất nhiều người ủng hộ Bác, nó thua, cay cú vô cùng, đánh sập Google TL vào ngày 31-12-2013 đó. Thế nên từ đó đến nay họ không dám đăng bài của Bác nữa, vì thấy còn bọn rận đang chờ chực ném đá rồi đánh sập lần nữa khi có bài của Bác."
   ----
   Tư nổ tuổi gì mà oánh sập được G.TL?
   Theo tôi biết, bác Thép cùng chủ trang đã thống nhất rằn dịp cuối tháng Tư này sẽ đăng bài của bác Thép về cảm nhận ngày giải phóng SG cách đây 41 năm.
   Chờ xem tư nổ mần được chi hè?

   Xóa
 28. CIA ra lệnh thủ tiêu tướng Nguyễn Ngọc Loan

  Tháng 4, 1968, Cố vấn trưởng Cảnh sát Quốc gia VNCH, J. Accompura (nguyên đại tá Lục quân Hoa kỳ) được mời đến gặp vị tân Trưởng Trạm CIA tại VNCH là ông George Weisz. Không úp mở, ông Weisz cho Accompura hay: “Chính phủ Hoa kỳ quyết định thủ tiêu Tổng Giám Đốc Cảnh Sát QGVN, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan”.

  Mặc dầu làm cố vấn cho tướng Loan chưa được 2 năm, Accompura lại rất thân tình và cảm mến tướng Loan. Accompura dấu kín chuyện CIA sẽ thủ tiêu ông, nhưng yêu cầu tướng Loan không được rời khỏi Dinh Độc Lập và không được tham gia bất cứ trận đánh nào có mục đích tiễu trừ các lực lượng MTGPMN tại trung tâm và ven đô Sài Gòn. Tướng Loan hứa suôn với Accompura cho qua chuyện, nhưng ông không ngồi yên. Ở đâu có tiếng súng AK-47 là ông nhào tới. Chỉ cần một tấm áo giáp, một khẩu M-16, với 12 băng đạn 5.56 ly vòng quanh bụng, đầu không nón sắt, chân dép cao su, không lon không lá, tướng Sáu Lèo lâm trận… không coi mũi tên hòn đạn của kẻ thù có kí lô nào. Một Don Quixote hay Triệu Tử Long? Có lẽ cả hai gom một. Nhiều người coi ông như “người hùng đơn độc”, một phán xét có phần cảm tính. Tôi quan niệm đơn giản: Ông là người chỉ huy biết lãnh đạo. Lãnh đạo bằng cách làm gương, nghĩa là sát cánh cùng quân sĩ, đồng lao cộng khổ, ngay nơi trận tiền. A true leader. Phải nói như thế như người Mỹ thường nói.

  Đầu tháng 5, 1968, hay tin VC tràn về khu Tân Cảng, tướng Loan điều động 2 đại đội CS Dã Chiến truy kích Tiểu đoàn Thủ-Biên của MTGPMN đang đốt nhà dân để “chém vè” vì bị trực thăng võ trang UH-1B của Sư đoàn 25 BB Mỹ tấn kích từ phía bắc cầu Sài Gòn. Hay tin tướng Loan dẫn CSDC ra Tân Cảng, Accompura vội nhẩy xe Jeep Cảnh sát chặn đoàn xe của tướng Sáu Lèo ở ngã tư Dakao – Phan Thanh Giản và yêu cầu ông cùng về Tổng Nha tham dự buổi họp Chương Trình Phượng Hoàng do W. Colby chủ tọa. Tướng Sáu Lèo từ chối.

  Ai bắn nát chân tướng Loan? Tin tức loan tải: 11 giờ 45 ngày 7 tháng 5, 1968, một tên VC núp dưới chân cầu Sài Gòn bắn sẻ viên đạn “dum dum” phá vỡ nát bắp chân trái tướng Nguyễn Ngọc Loan.

  Thế nhưng, các bác sĩ giải phẫu tại Tổng Y Viện Cộng Hòa, sau khi khám vết thương, nêu thắc mắc và khẳng định:
  – Đầu đạn phá nát bắp chân trái tướng Loan không phải là “dum dum”. Nếu phải thì nó phải để lại những mảnh li ti và dấu vết thuốc nổ khi đầu đạn nổ lần thứ 2.
  – Súng xung kích AK-47 của CS Bắc Việt sử dụng ở miển Nam không trang bị loại đạn “dum dum”.
  – Súng bắn sẻ CKC của Tiệp Khắc cũng không trang bị đầu đạn “dum dum”.
  – Đầu đạn AK-47 và CKC không phải là đạn xuyên phá. Loại đạn này chỉ tạo 1 lỗ nhỏ đường kính không quá 1 cm ở mặt trước vết thương, và mặt sau ít khi có lỗ rộng quá 5 cm.
  Vậy sát thủ mưu hại tướng Loan thật ra là ai?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đang ngóng nè, tiếp luôn đi ngài Nặc, tính câu viu hả?

   Xóa
 29. Cám ơn bác Nặc danh21:43 Ngày 09 tháng 04 năm 2016 đã quan tâm. Không phải câu viu viếc gì đâu, tôi cũng bận chuẩn bị cho cuộc họp chi bộ và hội nghị cử tri ở địa phương nên tranh thủ tối về rảnh được chút nào viết lúc đấy. Câu chuyện về tướng Loan cũng là một nỗi buồn của chiến tranh. Một anh hùng quân đội miền Nam Cộng Hòa kiệt suất mà phải mang tiếng oan cả đời không rửa sạch. Chúng mình không cần phải tôn vinh người hùng của phía bên kia, nhưng sự thật của lịch sử thì cũng rất nên biết rõ trắng đen để xóa đi những thù hận, thành kiến với những người anh em cùng giòng máu, cùng tổ quốc nhưng buộc phải đứng về hai phía trong sự nghiệt ngã. Mời bác Nặc, bác Thép, bác Nặc nô và quí vị xem tiếp nhé.

  Và sát thủ hụt người hùng Sáu Lèo là ai?

  Sát thủ thi hành bản án tử hình tướng Loan theo lệnh của Accompura là một hạ sĩ quan TQLC Hoa kỳ có vợ Việt Nam, làm việc cho CIA Sài Gòn. Khẩu súng bắn lén tướng Loan là M-16 gắn viễn vọng kính. Viên đạn M-16 cỡ 5.56 mm thuộc loại Flechett. Chi tiết được biết thêm:
  Sát thủ đứng trên sàn trực thăng võ trang UH-1B, qua viễn vọng kính đã lẩy cò khi chiếu môn thập tự [+] nhắm trúng đầu tướng Loan. May thay,“Thiên bất dung gian”, người không thể giết người, chỉ có Trời mới giết được người. Lúc sát thủ lẩy cò cũng vừa là lúc trực thăng gặp không khí nhiễu loạn mất thăng bằng nên hụt hẫng đưa viên đạn lệch mục tiêu trúng bắp chân trái Sáu Lèo đang gác trên thành cầu thay vì trúng đầu ông. Viên đạn Flechette 5.56mm đã phá nát bấy toàn thể bắp chân trái tướng Loan, cắt đứt gân lòng thòng và động mạch tiếp tế máu cho bàn chân.
  Bác sĩ Trưởng Khoa Giải Phẫu Tổng Y Viện Cộng Hòa đề nghị cắt bàn chân bởi vì động mạch đã bị phá nát, nếu không, một thời gian ngắn bàn chân sẽ bị hư thối.
  Tướng Loan yêu cầu, bằng mọi cách, giữ lại bàn chân trái cho ông.

  Bác sĩ cố vấn trưởng Tổng Y Viện đề nghị đưa tướng Loan đến điều trị tại Bệnh viện Quân Y Mỹ tại Long Bình. Giám đốc Bệnh viện từ chối vì không có khả năng nối động mạch vi ti ở bắp chân.
  Tướng Nguyễn Cao Kỳ yêu cầu Bộ tư lệnh MACV can thiệp với Hạm Đội 7 có tầu bệnh viện đón nhận tướng Loan để chữa trị. Tầu Bệnh Viện Đệ Thất Hạm Đội từ chối.
  Chính phủ VNCH yêu cầu Tòa Đại sứ Hoa kỳ giúp đỡ đưa tướng Loan đến Bệnh viện Jama trên đất Nhật. Tòa Đai sứ Hoa kỳ khước từ.
  Không thể trông cậy vào Đồng minh Hoa Kỳ giúp đỡ, tướng Kỳ cuối cùng nhờ đến Tòa Đại sứ Úc chấp thuận cho tướng Loan được điều trị tại Canberra. Chính quyền Canberra khước từ lời yêu cầu của VNCH, viện cớ dư luận dân chúng Úc không đồng tình chứa chấp một kẻ giết tù binh chiến tranh không vũ khí trong tay.
  Tướng Loan giải ngũ, trở lại đời sống dân sự. Tướng Kỳ mất một người vừa là bạn thân, vừa là quân sư lỗi lạc trong cuộc đời tham chính của mình.
  Hoa kỳ không giết chết được tướng Loan nhưng vẫn căm tức “Sáu Lèo” một lúc phá hỏng hai giải pháp chính trị và quân sự của Mỹ tại Việt Nam. Họ quả quyết: “Nếu Loan không rút 2 trung đội Cảnh sát Dã chiến bảo vệ Sứ quán ở đường Thống Nhất thì không tài nào tổ đặc công C-10 của MTGPMN có thể xâm nhập thành lũy tối cao và kiên cố nhất của Mỹ, làm ô danh siêu cường số 1 thế giới”.
  Rất có lý, nhưng Hoa kỳ vẫn khờ khạo khi tin rằng “nắm được Nguyễn Thị Bình, Trần Bạch Đằng và Trần Văn Trà là chế ngự được thế thượng phong quân sự của đối phương”. Sự thực phũ phàng là [như ngày nay ai cũng biết] Cuộc Tổng Công Kích – Tổng Nổi Dậy Tết Mậu Thân 1968 của CSVN là thuộc quyền quyết định và được điều khiển bởi Lê Đức Thọ, Bí Thư Trung Ương Cục miền Nam và Võ Văn Kiệt, Bí thư Đặc ủy Khu ủy Sài Gòn – Chợ Lớn.
  Lý do tướng Loan rút 2 trung đội CSDC bảo vệ Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ trên đường Thống Nhất rất đơn giản và ngay thẳng. Tòa Đại sứ đã được chọn là nơi sẽ diễn ra thương thảo đi đêm giữa MTGPMN và Hoa Kỳ, thì VNCH cần gì phải canh gác? Đó là trách nhiệm của Mỹ.

  Trả lờiXóa
 30. Phần cuối: Ý tưởng bắt cóc 6,000 người Mỹ làm con tin

  Trong cuốn “Khi Đồng Minh Tháo Chạy”, TS Nguyễn Tiến Hưng có đề cập đến một tình huống mà ông gọi là “cực kỳ ê chề” khi Tòa Đại sứ Mỹ phải đối diện, đó là nếu và khi QLVNCH hay Cảnh sát “nổi khùng” mà cưỡng chế cuộc di tản 6 ngàn người Mỹ và một số người Việt thân quen hay làm việc cho Mỹ khi thấy những người này cứ kìn kìn ra đi, bỏ mặc họ cho số phận. Nên nhớ là khi ấy, trong nội vi Sài Gòn, lực lượng Cảnh Sát Dã Chiến hầu như nguyên vẹn cũng như một số đơn vị Nhẩy Dù và TQLC. Nếu có ai xúi dục và thuyết phục được họ đó là biện pháp duy nhất có thể làm để Mỹ phải đem quân tham chiến trở lại thì họ có khả năng quay súng bắn lại người Mỹ. Do đó, Hoa kỳ cũng có kế hoạch phòng hờ đối phó với tình huống này, và Đại sứ Graham Martin cứ phải hành xử “bình chân như vại” cho tới phút chót mới chịu ra đi sáng ngày 30 tháng 4.
  Điều này lý giải tại sao Mỹ phải cho ưu tiên di tản những phi công khu trục sang Utapao, Thái Lan, bởi vì QLVNCH chỉ cần vài chiếc F-5 là có thể bắn hạ những trực thăng di tản rơi rụng như sung. Trong tình huống này, TS Hưng lập luận, VNCH sẽ tức khắc trở thành thù địch, và sẽ không thể có Eden Center, Little Saigon hay Cabramatta vì không có người Việt nào được di tản thì làm gì có cộng đồng Người Việt Cờ Vàng Hải Ngoại phồn thịnh như ngày nay?

  Ý tưởng “bắt con tin” này có thể đã nhen nhúm trong đầu óc tướng Loan và có thể ông đã bàn bạc với bạn bè hay người thân. Từ ý tưởng sang ý định và đem ra thực hiện thì một người có uy tín và thành tích như ông có thể dễ dàng thuyết phục bạn bè tướng lãnh và thuộc cấp trong Không Quân và Cảnh Sát Quốc Gia. Nhưng ông đã không làm mặc dù Mỹ đã thù hận ông. Ông nghĩ nếu làm như thế sẽ có hại cho cả hai bên Việt, Mỹ và CSVN sẽ là kẻ thủ lợi. Ý tưởng này đã được một chuẩn úy Không Quân VNCH kể lại cho Tòa Đại sứ Mỹ.

  Từ cuối 1972, tướng Loan đã được một người bạn chính trị gia làm việc ở Tòa Bạch Ốc gửi thư riêng thông báo đầy đủ về kế hoạch rút quân của Hoa kỳ theo đúng những điều khoản của Hiệp Định Paris ký kết giữa Lê Đức Thọ và H. Kissinger ngày 27 tháng 1, 1973. Cuối thư, người bạn khuyên ông liên lạc với Tùy Viên Quân Lực Anh quốc tại Sài Gòn để thu xếp việc di tản cho chính bản thân ông và gia đình một khi Sài Gòn lọt vào tay các toán tiền tiêu của 6 sư đoàn CSBV. Ông biết là Hoa Kỳ sẽ chẳng bao giờ đem quân trở lại tham chiến tại miền Nam. Trừ phi… trừ phi... công dân Mỹ bị kẹt lại miền Nam và có nguy cơ bị CSBV bắt giữ làm con tin.

  Rốt cuộc, trưa ngày 29 tháng 4, 1975, tướng Loan và gia đình đã phải chật vật lắm mới leo lên được một vận tải cơ C-130 và tới Utapao, Thái Lan lúc 16:00 giờ chiều.

  Trời kia đã bắt làm người có thân – Nguyễn Du

  Để kết thúc câu chuyện, tôi xin nhường lời cho Eddie Adams, tác giả bức hình tướng Sáu Lèo bắn VC giữa Sài gòn:

  “Ông Loan chạy thoát Việt Nam trong thời gian Sài Gòn sụp đổ và đến Mỹ. Sau cùng ông định cư ở vùng Burke, tiểu bang Virginia. Ông gắng mở một tiệm ăn ở miền Bắc Virginia nhưng khi có người biết ông là chủ thì tiệm ăn đóng cửa. Có những người phản đối đi vòng quanh khu đó hò hét để xả hơi nỗi bất bình của họ một cách trịch thượng, mơ hồ.

  Ông ta rất đau yếu vì bị ung thư một thời gian. Và tôi nói chuyện với ông trên điện thoại, tôi muốn làm một cái gì đó. Tôi giải thích mọi điều và kể lại chuyện tấm hình đã hủy hoại đời ông như thế nào thì ông ta chỉ muốn quên chuyện đó. Ông nói thôi bỏ đi. Còn tôi thì không muốn ông bỏ qua như vậy.

  Thiếu tướng Loan từ giã cõi đời để lại vợ và năm đứa con. Phần lớn những bản tóm lược tiểu sử người quá cố cũng giống như tấm ảnh đã hủy hoại đời ông, chỉ có một chiều và cố chấp.”

  Eddies Adams gửi hoa phúng điếu với tấm thiệp trên ghi dòng chữ: “Cho tôi xin lỗi. Lệ đang ứa trong mắt tôi.” (Hết)

  Trả lờiXóa