Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

VÌ ALEXANDRE DE RHODES MÀ PGS-TS PHẠM MAI HÙNG XUYÊN TẠC VỀ CỤ NGUYỄN VĂN TỐ VÀ HỘI TRUYỀN BÁ CHỮ QUỐC NGỮ

Cụ Nguyễn Văn Tố
Chính phủ VNDCCH năm 1946 (hàng đầu, từ trái sang phải): Cụ Nguyễn Văn Tố, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cụ Huỳnh Thúc Kháng
Trên báo Người Lao động ngày 29-11-2019, ông PGS-TS Phạm Mai Hùng- Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam có phát biểu được báo đóng trang trọng trong một khung nền tím.
PGS-TS Phạm Mai Hùng- Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
Xin trích.
Hà Nội từng có bia tưởng niệm Alexandre de Rhodes
Ở chính vị trí tượng đài "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" của Hà Nội hiện nay, trước kia là bia tưởng niệm ghi nhớ công ơn của Alexandre de Rhodes - một trong những người có công lớn mang lại chữ viết hiện nay cho người Việt Nam. Người khởi xướng và đứng ra dựng bia là nhân sĩ Nguyễn Văn Tố (1889-1947), làm việc tại Trường Viễn Đông Bác Cổ. Năm 1938, Nguyễn Văn Tố cùng một số trí thức lập ra Hội Truyền bá chữ Quốc ngữ tạo nên một phong trào học chữ Quốc ngữ rộng khắp trong cả nước.”
(Hết trích lời ông PGS-TS Phạm Mai Hùng)
Rõ ràng là vì cá nhân ông PGS-TS Phạm Mai Hùng muốn tôn vinh ông Alexandre de Rhodes nên ông đã xuyên tạc bịa đặt về cụ Nguyễn Văn Tố và về Hội truyền bá chữ quốc ngữ do cụ Tố làm Hội trưởng.
Viết như ông PGS-TS Phạm Mai Hùng “Người khởi xướng và đứng ra dựng bia là nhân sĩ Nguyễn Văn Tố” là hết sức nguy hiểm bởi xưa nay, các thế lực phản động đã từng xuyên tạc như vậy để rồi ám chỉ rằng cụ Nguyễn Văn Tố cùng các nhân sĩ trí thức đã công nhận, đã vinh danh Alexandre de Rhodes, dựng bia tưởng niệm. Nhưng rồi, chỉ vì lý do chính trị, chính quyền Cộng sản đã “phá bỏ đi một công trình văn hóa” để thay bằng tượng đài "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh"!
Nhưng SỰ THẬT LỊCH SỬ như thế nào, có đúng như lời ông PGS-TS Phạm Mai Hùng- Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phát biểu hay không?
Chúng tôi đã từng có bài CỤ NGUYỄN VĂN TỐ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI DỰNG NHÀ BIA ALEXANDRE DE RHODES. Hôm nay, để trao đổi với ông PGS-TS Phạm Mai Hùng- Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, chúng tôi xin trở lại chủ đề này chi tiết hơn.
 *******

1. TRƯỚC HẾT CẦN KHẲNG ĐỊNH “HỘI TRUYỀN BÁ CHỮ QUỐC NGỮ” LÀ MỘT TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN.
Chúng tôi – thành viên Nhóm Google.tienlang chưa phải là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Do vậy, đừng ai nghĩ rằng chúng tôi “nhận vơ” công lao cho Đảng Cộng sản. Chúng tôi chỉ quan tâm bảo vệ SỰ THẬT LỊCH SỬ. Và Sự thật thì “HỘI TRUYỀN BÁ CHỮ QUỐC NGỮ” LÀ MỘT TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN- Điều này đã được khẳng định trong tư liệu chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong cuốn Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, tr.583-585, NXB Chính trị Quốc gia, 2008 ghi rõ như sau.
“Từ cuối năm 1937, phong trào đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động lên cao, yêu cầu dạy và học chữ quốc ngữ ngày càng bức thiết. Xứ uỷ Bắc Kỳ chủ trương thành lập Hội truyền bá quốc ngữ để mở rộng phong trào học chữ quốc ngữ một cách công khai hợp pháp. Tháng 5-1938, các đồng chí Trần Huy Liệu, Đặng Thai Mai, Võ Nguyên Giáp cùng với một số nhân sĩ và trí thức tiến bộ đứng ra thành lập Hội truyền bá quốc ngữ. Hội bầu ông Nguyễn Văn Tố, một trí thức tiến bộ và có uy tín làm Hội trưởng.
Thông tin trên đã được công khai trên internet ở Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt nam. 
Xem bài Thành lập Hội truyền bá quốc ngữ ở link
Trên báo Đại đoàn kết cũng có đoạn
“Năm 1938, hội Truyền bá Quốc ngữ được thành lập, trụ sở của Hội đặt ở 78 phố Bát Sứ Hà Nội. Trong Hồi ký, nhà sử học Trần Huy Liệu đã viết: “Theo quyết nghị của Đảng, để tiến tới một tổ chức chống nạn thất học, chúng tôi, một số đồng chí đã họp với một số nhân sĩ để bàn về việc này. Buổi họp ở tại nhà anh Phan Thanh, trong đó có các anh Phan Thanh, Đăng Thị Mai, Võ Nguyên Giáp và tôi cùng mấy nhân sĩ là Bùi Kỷ, Nguyễn Văn Tố…
Hội nghị đi tới việc xin phép thành lập một hội, trước định là “Hội chống nạn thất học”, sau đổi là “Hội Truyền bá Quốc ngữ”. Vì vậy sau khi thảo luận chúng tôi đồng ý cho cụ Nguyễn Văn Tố, Hội trưởng Hội Trí Tri đứng ra đảm nhiệm việc này”. Ngày 25-5-1938 Hội Truyền bá Quốc ngữ chính thức làm lễ ra mắt nhân dân và được hàng nghìn người đến tham dự, hưởng ứng. Ngày 29/7/1938 Thống sứ Bắc kỳ buộc phải ký giấy chính thức công nhận sự hoạt động hợp pháp của Hội.”
Xem bài Kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (1889-2019): Vị Trưởng ban Thường trực Quốc hội đầu tiên tại link
Theo Trung tâm lưu trữ Quốc gia I,  https://luutru.gov.vn/hoi-truyen-ba-chu-quoc-ngu-196-vtlt.htm, "Dù bề ngoài là một hội được thành lập một cách hợp pháp, nhưng thực chất, Hội Truyền bá chữ Quốc ngữ có sự hậu thuẫn của Đảng Cộng sản Đông Dương. Mọi hoạt động của Hội đều bị Sở Mật thám Bắc Kỳ theo dõi sát sao. Chính quyền Pháp nghi ngờ đây là một hội của những người theo chủ nghĩa Xta-lin không có lợi đối với chính sách của Pháp thời kì đó. Do đó, hầu hết các thành viên của Hội đều nằm trong danh sách theo dõi của mật thám Pháp, đặc biệt là một số chí sĩ cách mạng, nhà yêu nước như Đặng Xuân Khu (Trường Chinh) mang số T.4995.I, Đặng Thai Mai mang số T.4776.I, Chu Văn Tập mang số T7124.I, Võ Nguyên Giáp mang số T6740.I, Ngô Thúc Địch mang số T5220.I… Tuy vậy, Hội vẫn tổ chức rất nhiều hoạt động rầm rộ để tuyên truyền cho việc học chữ Quốc ngữ, đồng thời tuyên truyền tư tưởng cách mạng.
Trong 7 năm (1938-1945), dưới danh nghĩa là một hội văn hoá giáo dục nhưng thực chất đây là một tổ chức chính trị có sự tham gia của nhiều nhà chính trị, Hội đã đóng góp rất lớn cho Đảng và Cách mạng bằng việc tuyên truyền giáo dục, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh trong toàn thể quần chúng nhân dân lao động.”

2. CỤ NGUYỄN VĂN TỐ TUY KHÔNG PHẢI LÀ CỘNG SẢN NHƯNG LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÌNH VỚI MỤC TIÊU CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN LÀ ĐÁNH ĐUỔI THỰC DÂN PHÁP, GIÀNH ĐỘC LẬP CHO VIỆT NAM.
Khi nhận lời làm Hội trưởng Hội Truyền bá chữ quốc ngữ, cụ Nguyễn Văn Tố đã là một nhân sĩ nổi tiếng mà cả xã hội, kể cả các quan chức trong bộ máy cầm quyền của thực dân Pháp lúc bấy giờ ở Việt Nam đều phải kính trọng. Do vậy, cũng đừng ai nghĩ rằng cụ Nguyễn Văn Tố đã bị Cộng sản lợi dụng. Cụ Nguyễn Văn Tố thừa biết Trần Huy Liệu, Đặng Xuân Khu (Trường Chinh), Phan Thanh, Đặng Thai Mai, Võ Nguyên Giáp… đều là những người cộng sản. Nhưng cụ Nguyễn Văn Tố nhận lời đề nghị của những người cộng sản, làm Hội trưởng Hội truyền bá chữ quốc ngữ là bởi cụ đồng tình, ủng hộ mục tiêu của Đảng Cộng sản là Đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập cho Việt Nam.
Là một nhân sĩ, trí thức lớn, cụ Nguyễn Văn Tố không thể ngây thơ về chế độ thực dân Pháp. Chúng ta biết bọn thực dân vừa bạo tàn, vừa xảo quyệt. Đối với dân tộc ta, chúng không làm một việc gì do lòng tốt. Những việc có vẻ tốt của chúng đều là giả dối, hoặc bất đắc dĩ phải nhượng bộ. Hội Truyền bá chữ quốc ngữ ra đời chẳng hạn, là do tình hình chính trị bấy giờ ở bên Pháp và ở Việt Nam buộc chúng phải chấp nhận. Nhưng chấp nhận rồi, chúng vẫn chờ cơ hội lấy cớ xoá bỏ. Chưa xoá bỏ được chúng tìm cách kìm hãm hoặc lợi dụng.
Cụ Nguyễn Văn Tố từng tâm sự với ông Vũ Thế Khôi- một người hoạt động cùng thời trong Hội truyền bá chữ quốc ngữ như sau.
“Bọn Tây nó xỏ lá lắm. Đúng là Toàn quyền Decoux có thông tri thúc công sứ các tỉnh ủng hộ mình lập chi nhánh Hội truyền bá chữ quốc ngữ. Lấy lòng mà. Nhưng chắc ông cũng biết tỏng tim đen họ: xui ta bộc lộ lực lượng. Ta lợi dụng, “tương kế tựu kế”. Nhưng sơ hở thì có mà chết cả nút! “Quý hồ tinh, bất quý hồ đa”, ông nhỉ”.
Nguồn
Trong bài “Nhớ lại Hội truyền bá quốc ngữ nhân kỷ niệm 50 năm” của ông Hoàng Xuân Hãn đăng trên báo Đại đoàn kết tháng 9-10-1988 số 405-406, ông Hoàng Xuân Hãn viết-
…Nhân lúc ấy, ông Trần Văn Giáp, cũng nhân viên trường Bác Cổ, thấy tôi, liền ghé lại chào. Nghe câu chuyện giữa cụ Nguyễn Văn Tố với tôi, ông bảo riêng tôi rằng : «Tôi cũng muốn gặp ông để nói chuyện ấy. Đây là bởi một nhóm chú ý vào hành vi xã hội, đề xướng ra. Họ muốn lập những lớp bình dân dạy chữ quốc ngữ cho các em bé thất học và những người đứng tuổi mù chữ nhà nghèo. Họ muốn những người có danh nhưng "vô chính trị'', như cụ Tố và chúng ta, đứng ra xin phép, thì may chi tòa thống sứ và sở mật thám mới cho phép. Sau khi được thành lập, hội lại phải quyên tiền để mua bút giấy cho học trò. Tụi mật thám rất sợ điều này, vì chúng nghi mình dùng tiền làm chính trị. Ông Nguyễn Hữu Đang, một chân trong nhóm sáng lập, có trách nhiệm liên lạc với các trí thức thiện chí. Ông ấy nhờ tôi hỏi ông có nhận giúp không.»
Rồi tôi gặp các bạn giáo sư trường Bưởi như các anh Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Xiển, Nguyễn Mạnh Tường, cũng đã được chạm ướm…”
Xem link

3. ÔNG NGUYỄN HỮU ĐANG CÓ PHẢI LÀ MỘT TRONG SỐ CÁC VỊ LÃNH ĐẠO HỘI TRUYỀN BÁ CHỮ QUỐC NGỮ?
Ở đây, chúng tôi không bàn đến chuyện ông Nguyễn Hữu Đang tham gia Nhóm Nhân văn giai phẩm, chỉ bàn đến ông Nguyễn Hữu Đang trong giai đoạn trước cách mạng tháng Tám.

Theo di bút tự viết của ông Nguyễn Hữu Đang thì,
“Nguyễn Hữu Đang 1938-45: Hoạt động tích cực trong phong trào chống nạn thất học, tham gia lãnh đạo Hội Truyền bá Quốc ngữ ở các vị trí ủy viên Ban trị sự trung ương (cùng Võ Nguyên Giáp, Đặng Thai Mai), huấn luyện viên Trung ương, trưởng ban dạy học, trưởng ban cổ động, phó trưởng ban liên lạc các chi nhánh các tỉnh.”
Nguồn
Theo ông Nguyễn Hữu Đang tự kể thì
“Về mặt chính trị, tôi đi theo cách mạng không phải vì tin vào chủ nghĩa cộng sản. Trên thực tế, khi tham gia các hoạt động cách mạng bí mật, tôi hoàn toàn mù tịt về chủ nghĩa cộng sản. Tôi không biết gì về chủ nghĩa Marx, nhưng tôi tham gia các tổ chức bí mật của cộng sản. Năm 16 tuổi tôi rải mọi thứ truyền đơn cộng sản, tôi lưu hành mọi thứ báo chí cộng sản bí mật. Ngày 1/5 và ngày lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Mười, tôi trèo lên cây, lên cột nhà đang xây để treo cờ đỏ búa liềm một cách dũng cảm, không sợ chết chóc, không sợ tù đầy. Nhưng tôi hoàn toàn mù tịt về chủ nghĩa cộng sản. Tôi tham gia cách mạng, tức là tham gia phong trào cộng sản chỉ là do tinh thần chống Pháp, lòng căm thù chủ nghĩa thực dân. 16 tuổi, mọi tổ chức chính trị tuyên bố đấu tranh chống thực dân Pháp tôi đều gia nhập, tôi sẽ gia nhập bất kỳ tổ chức nào – Đảng Cộng sản, Đảng X, Đảng Y, v.v…, bất kỳ đảng nào miễn nó là kẻ thù của của chủ nghĩa thực dân.”
Nguồn
Cũng trên Talawas, tại bài này, Nguyễn Hữu đang cho biết thêm,
“Tôi đã làm việc với Trường Chinh từ năm 1936, thời kỳ Mặt trận Bình dân. Tôi tham gia ban biên tập thường trực của tờ báo của Đảng với Trường Chinh và Trần Huy Liệu. Chúng tôi đã là bộ ba biên tập thường trực của tờ báo Đảng. Bộ ba Ban Biên tập thường trực tuần báo Thời nay, cơ quan của Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1939 gồm:
Trần Huy Liệu, nhà cách mạng kỳ cựu, thoạt tiên là thành viên ban lãnh đạo Việt Nam Quốc dân Đảng của Nguyễn Thái Học, chuyển qua theo chủ nghĩa cộng sản trong ngục Côn Đảo và vẫn là người cộng sản có ảnh hưởng bên cạnh Ban Chấp hành Trung ương cho đến khi qua đời.
Trường Chinh: Bí thư Xứ uỷ Bắc kỳ của Đảng Cộng sản Đông Dương.
Nguyễn  Hữu Đang: Cộng sản (trước khi chính thức gia nhập Đảng)
Tôi bắt đầu nghề báo từ năm 1937, vào thời kỳ phong trào Mặt trận Bình dân.”
Như vậy, giai đoạn Nguyễn Hữu Đang tham gia lãnh đạo Hội truyền bá chữ quốc ngữ (1938) thì ông đã là người cộng sản trước khi chính thức gia nhập Đảng- (ông chính thức vào Đảng năm 1947).
4. NGUYỄN HỮU ĐANG VIẾT VỀ HỘI TRUYỀN BÁ CHỮ QUỐC NGỮ VÀ NGƯỜI HỘI TRƯỞNG NGUYỄN VĂN TỐ.
Như các phân tích trên, ông Nguyễn Hữu Đang là một trong những vị lãnh đạo Hội truyền bá chữ quốc ngữ do cụ Nguyễn Văn Tố làm Hội trưởng. Ông Nguyễn Hữu Đang là người trong cuộc nên lời kể của ông về Hội, về cụ Hội trưởng Nguyễn Văn Tố là chính xác nhất. Và dưới đây là phần ông Nguyễn Hữu Đang viết về Hội truyền bá chữ quốc ngữ và người Hội trưởng Nguyễn Văn Tố.
“Ngay khi Hội Truyền bá chữ quốc ngữ (TBQN) sắp ra đời, toàn thể những người sáng lập Hội (trong đó có những người không đứng tên xin phép như các ông Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Trần Huy Liệu) đều nhất trí quyết định cử ông đứng đầu Ban trị sự lâm thời. Quả là "chọn mặt gửi vàng" đúng chỗ. Để đảm đương nhiệm vụ khó khăn, nặng nề ấy, ông là người xứng đáng. Có sáu điều làm cơ sở cho việc lựa chọn:
– Một là ông có uy tín đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là các giới trí thức, thanh niên. Ở các tỉnh nhỏ người ta cũng hâm mộ tiếng ông. Trong bước đầu, Hội chưa có thành tích, chưa gây được ảnh hưởng thì uy tín cá nhân của ông – do học vấn, đạo đức, phong cách – có một tầm quan trọng đặc biệt.
– Hai là ông chưa từng bị nhà cầm quyền nghi ngờ vê chính trị. Các quan chức cao cấp của chính quyền thực dân chẳng những yên tâm về thái độ không chống đối của ông, mà còn kiêng nể cái uy tín của ông trong quần chúng.
– Ba là ông có bản lĩnh khảng khái, trung thành, giữ vững lập trường chính nghĩa, không sợ đế quốc đe doạ, không chịu để chúng lợi dụng.
– Bốn là ông vốn có nhiệt tình đối với công cuộc giáo dục nâng cao dân trí đã thể hiện một phần trong việc xây dựng và duy trì Hội Trí tri từ nhiều năm.
– Năm là ông thường tỏ ra tin cách mạng tuy nhân sinh quan của ông là ôn hoà, tiệm tiến, ít ra ông cũng tin ở thiện chí và cách làm hợp tình, hợp lí của Mặt trận dân chủ Đông dương trong vấn đề chống nạn thất học. Ông sẵn sàng cộng tác với những người theo cách mạng, không lo mâu thuẫn, không sợ liên quan.
– Sáu là chẳng những ông giữ được bản thân liêm khiết, mà còn cương quyết bảo vệ liêm khiết trong mọi việc công ích mà ông tham gia. Với sự quản lí tài chính của ông, không thể xảy ra tham ô, lợi dụng như thường thấy ở hội nọ, hội kia.

Ban Trị sự lâm thời biết rõ uy tín, học vấn, đạo đức, tác phong của ông. Duy có một điều Ban không ngờ tới: ông là người khôn khéo trong sự đối phó với những tình huống khó xử. Sau này, qua thực tế thử thách, người ta mới thấy tất cả cái lịch duyệt, chín chắn, cái linh lợi tế nhị của một trí tuệ thật sự thông minh cả trong công việc chứ không chỉ trong học tập, nghiên cứu mà thôi.

Hội TBQN là một con thuyền đi trên dòng sông lớn, trong hành trình không phải lên thác xuống gềnh, cũng không gặp những cơn bão táp. Nhưng nói là luôn luôn thuận buồm xuôi gió thì xa sự thật. Đảng cộng sản Đông dương đã đóng con thuyền, đã chỉ rõ đường đi, đã vạch ra phương hướng, đã đem đến những thuỷ thủ chủ chốt để giúp thuyền trưởng trang bị và điều hành nó. Còn việc cầm trịch hằng ngày, Đảng đặt vào tay thuyền trưởng: lựa chiều luồng nước, tránh vực xoáy, đá ngầm, bẻ lái, giương buồm, chèo chống, đoàn kết và động viên thuỷ thủ... Bấy nhiêu công việc cần đến một tinh thần trách nhiệm cao, một năng lực quán xuyến.

Bảy năm liền, thuyền trưởng Nguyễn Văn Tố, về căn bản, đã làm tròn nhiệm vụ. Làm tròn được là nhờ có các ban chuyên môn đắc lực. Đi sâu vào guồng máy và sự phân công thực tế trong Hội, người ta thấy việc đặt những kế hoạch cụ thể và tìm ra những biện pháp thực hiện, Hội trưởng không trực tiếp nghiên cứu và chủ động đề ra mà chỉ tiếp nhận và thông qua; năm đầu có xem xét, góp ý kiến, đề nghị sửa đổi rồi mới duyệt; những năm sau, gần như vì tin cậy, nên cho được toàn quyền. Vai trò của ông chủ yếu ở mặt duy trì, bảo vệ. Không duy trì, bảo vệ được tổ chức Hội, lòng tin đối với Hội, và đội ngũ chủ lực của Hội, thì lấy gì để phát triển phong trào? Trước hết, tác dụng bảo vệ của ông thể hiện ra trong việc hạn chế, uốn nắn kịp thời những hành vi sai trái, tuy nhỏ nhưng không thể bỏ qua, của những anh em trẻ tuổi quá hăng thành ra quá tả, thiếu kinh nghiệm đối nhân xử thế nên dễ làm mất lòng, hỏng việc. Buổi đầu, những dấu hiệu lệch lạc, vụng về trong các ban chuyên môn không ít, và nếu không có cái đối trọng Nguyễn Văn Tố giữ thăng bằng, thì những chuyện đáng tiếc đã có thể xảy ra. Nhưng quan trọng hơn vẫn là vai trò đối ngoại của ông nhằm giành thuận lợi, đẩy lùi các cuộc tấn công, vô hiệu hoá âm mưu lợi dụng.

Chúng ta biết bọn thực dân vừa bạo tàn, vừa xảo quyệt. Đối với dân tộc ta, chúng không làm một việc gì do lòng tốt. Những việc có vẻ tốt của chúng đều là giả dối, hoặc bất đắc dĩ phải nhượng bộ. Hội TBQN ra đời chẳng hạn, là do lình hình chính trị bấy giờ ở bên Pháp và ở Việt Nam buộc chúng phải chấp nhận. Nhưng chấp nhận rồi, chúng vẫn chờ cơ hội lấy cớ xoá bỏ. Chưa xoá bỏ được chúng tìm cách kìm hãm hoặc lợi dụng.

Đòn tấn công đầu tiên của chúng nổ ra cuối năm 1938 vào dịp anh Kim (sau này là thượng tướng Lê Quang Hoà) bị bắt – anh là một chiến sĩ cách mạng bí mật, công khai anh là thư kí phụ trách phòng thường trực của Hội. Chánh Mật thám Bắc kì liền mời ông Hội trưởng ra Sở liêm phóng chất vấn: "Hội hứa với quan Thống sứ là giữ đúng tôn chỉ mà lại để cho nhân viên của mình làm cộng sản, hoạt động chính trị chống Nhà nước bảo hộ thì ông nghĩ sao?".

Ông bình tĩnh trả lời :
– Nếu người ta hoạt động chính trị, không kể là chính trị màu sắc nào, bằng nội dung bài dạy hoặc nói tuyên truyền, rải truyền đơn, dán biểu ngữ, treo cờ, v.v... ngay trong lớp, trong trường, trong nơi hội họp, nghĩa là trong vòng kiểm soát của chúng tôi thì Hội chúng tôi xin chịu trách nhiệm. Còn không thì đặt vấn đề liên quan với Hội chúng tôi là vô lí.
– Đúng là họ phạm pháp ở ngoài Hội nhưng giá như Hội dùng người mà có điều tra, theo dõi thì cũng biết để không nhận hoặc loại bỏ chứ?
– Đối với một hội mở rộng cho hàng triệu người tham gia, việc đó rất khó mà lại không cần thiết. Tốt hay xấu, họ đều phải phục tùng điều lệ, nội quy, kỉ luật của Hội. Thế là đủ. Vả lại nếu Hội điều tra theo dõi về chính trị cả ở ngoài xã hội thì Hội tự biến mình thành một Sở liêm phóng thứ hai và sẽ cạnh tranh với các ông.

Câu nói sau cùng của ông làm nổi bật một tình thế ngộ nghĩnh, kì quặc khiến cả chánh mật thám và ông đều bật cười. Nó cười để xí xoá sự thất bại. Ông cười để mỉa mai sự ngu dốt và thô bạo của nó.

Sau vụ anh Kim, không may còn xảy ra ba vụ bắt ba anh nữa, nghe đâu có chân trong các ban chuyên môn, đều hoạt động cách mạng bí mật. Chánh mật thám Bắc kì lại mời ông đến, báo tin vắn tắt vài câu rồi nói hơi xẵng: "Hôm nay ông không cần nhắc lại những lí do miễn trách nhiệm chính trị cho Hội về hành động tội lỗi ở ngoài Hội của mấy tên phá rối trị an có chân trong Hội. Nhưng với tất cả lương tâm nhà nghề của tôi, với tất cả ý thức về chức vụ của tôi và với sự nhân nhượng tối đa đối với Hội, tôi buộc lòng phải tuyên bố: nhất định Hội phải chịu trách nhiệm tinh thần về tình trạng quá đáng này". Ông chậm rãi trả lời: "Thưa ông Giám đốc, đặt vấn đề trách nhiệm tinh thần với một tổ chức, cơ quan hay đoàn thể có nhân viên phạm pháp ngoài xã hội tức là có ý chê trách, thậm chí khiển trách họ đã không biết đào tạo giáo dục nhân viên của mình để đến nỗi làm hại xã hội. Tôi không tranh luận có nên làm như thế hay không. Tôi chỉ biết các ông đã bắt và đưa ra toà án truy tố bao nhiêu là công chức về tội phạm pháp thật sự và rõ ràng, cả về hình sự lẫn chính trị. Thế mà chưa thấy lần nào các ông khiển trách hay chê trách Phủ toàn quyền hay Phủ thống sứ. Nay các ông lại muốn khiển trách hay chê trách Hội chúng tôi về mấy người mới chỉ bị nghi là phạm pháp ở ngoài xã hội. Như thế sao gọi là công bằng được?"

Tên chánh mật thám ngượng ngùng đến đỏ mặt, đành chịu thua chuyến nữa, nhưng cũng cố vớt vát sĩ diện bằng cách giả nhân, giả nghĩa. Nó làm bộ thân mật, vỗ vai ông, nói dã nhạt:
– Bố già ơi, bố già khỏi phải tị nạnh. Chúng tôi không có ác ý làm phiền gì Hội, dù chỉ là chê trách. Chúng tôi chỉ muốn Hội chú ý, tránh được càng hay. Có thế thôi, bố già cứ yên tâm.

Có lần, chính quyền thực dân, với âm mưu lôi kéo Hội về phía mình, ngỏ ý muốn trợ cấp cho Hội. Ông khước từ khéo: "Từ trước tới nay, chúng tôi vẫn nói với đồng bào chúng tôi là vì Nhà nước bảo hộ đã phải gánh chịu nặng về giáo dục mà không xuể, dân cần góp của, góp công vào Hội để Hội mở thêm lớp dạy những người mù chữ. Nếu bây giờ chúng tôi nhận trợ cấp thì đồng bào chúng tôi không giúp đỡ nữa, ỷ lại, cho rằng đã có Nhà nước. Đồng thời những người giúp việc Hội, trước hết là các giáo viên, sẽ nghĩ rằng Hội đã được công quỹ bảo đảm chi tiêu thì phải trả lương cho họ. Chừng ấy trợ cấp bao nhiêu cũng không đủ. Hai điều đó sẽ làm cho Hội tê liệt".

Phức tạp và khó xử hơn nữa là việc Hội được mời dự lễ khánh thành tượng đài A-léc-xăng đờ Rô-đơ (Alexandre de Rhodes).

Trước Cách mạng tháng Tám, ở sau đền Bà Triệu, xế cửa đền Ngọc Sơn, vẫn có một khoảng đất rộng độ ba trăm mét vuông, đứng giữa là tượng đài A-léc-xăng đờ Rô-đơ, một giáo sĩ Pháp sang truyền đạo ở nước ta vào những năm 1624-1645, được một dư luận mơ hồ coi là người đã sáng tạo ra chữ quốc ngữ. Dư luận ấy càng hay được nhắc lại trong giáo hội và giáo dân như một niềm tự hào song song với niềm tự hào Giáo hoàng Grê-goa-rơ đã đặt ra dương lịch. Lợi dụng cái nhầm lẫn của những người không hiểu biết về một sự kiện lịch sử, thực dân Pháp dựng đài kỷ niệm ông ta với dụng ý gây uy tín cho chủ nghĩa đế quốc Pháp, chứng minh cụ thể "công ơn nước Đại Pháp" đã "khai hoá dân tộc Việt Nam lạc hậu". Dĩ nhiên, trong lễ khánh thành tượng đài phải có kẻ tung, người hứng. Kẻ tung có nhiệt tình đã được chọn là giám mục địa phận Hà Nội. Kẻ hứng có thẩm quyền nhất phải là ông Nguyễn Văn Tố, nhà cổ học nổi tiếng, Hội trưởng Hội TBQN đang được cả nước hoan nghênh. Bởi vậy, ban tổ chức mời Hội dự lễ khánh thành với yêu cầu nội dung gồm hai tiết mục:

1. Ông Nguyễn Văn Tố đọc một bài phát biểu chứng nhận giá trị khoa học và ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp A-léc-xăng đờ Rô-đơ, cả hai mặt đều đã được thổi phồng trong bài diễn văn đọc trước.

2. Học viên của Hội ở thủ đô, tiêu biểu cho phong trào truyền bá chữ quốc ngữ, sẽ đến đông đủ, hoan hô và diễu hành.

Hội không có lý do gì chính đáng để từ chối. Ban trị sự và anh, chị, em trong các ban chuyên môn đều lo ngại Hội sẽ bị lợi dụng trắng trợn. Riêng ông Hội trưởng cứ ung dung đề nghị nhận lời sau khi đã trấn an mọi người bằng một câu nói vui: "Các ngài cứ yên tâm, Hội trưởng ra ngoài không đến nỗi kém cỏi, khờ dại lắm, sẽ biết múa võ không hở sườn. Xin hứa giữ toàn vẹn cả danh dự Hội lẫn danh dự cá nhân".

Giữ ra sao? ông dặn Ban dạy học chỉ dẫn đến độ năm, sáu chục học viên nhỏ tuổi, đứng im lặng, hễ ông đọc xong bài phát biểu là tự động giải tán ra về. Một giáo viên sẽ đến phân trần với ban tổ chức là học viên người lớn của Hội ban ngày bận đi làm, chỉ có một số ít học viên nhỏ này rỗi phần nào là đi dự được. Họ đứng lâu sốt ruột lại thiếu ý thức trật tự, khuôn phép nên tự động bỏ về, chúng tôi bực mình nhưng cũng đỡ lo vì nếu họ diễu hành, đi gần tượng đài và các quan khách mà có cử chỉ, ngôn ngữ thiếu lễ độ, tôn kính thì tai hại.

Còn bài phát biểu của ông, bằng dẫn chứng cụ thể và biện luận chặt chẽ, chính các giáo sĩ Tây-ban-nha và Bồ-đào-nha không để lại lên tuổi, đến xứ này trước A-léc-xăng đờ Rô-đơ, mới là những người đầu tiên dùng chữ cái la-tinh phiên âm tiếng Việt, sáng tạo hệ thống gần hoàn chỉnh chữ quốc ngữ hiện ta đang dùng. Sau đó, A-léc-xăng đờ Rô-đơ mới góp phần mình bằng những cố gắng qui tắc hoá và đem phổ biến hạn chế trong việc dịch kinh bổn và biên soạn tài liệu cho giáo hội. Ông ta đáng khen ở chỗ thừa kế các bậc tiền bối mà có bổ sung trong chi tiết. Những người nghe ông nói hoặc đọc bài phát biểu đăng trên một tờ báo Pháp ra ngày hôm sau đều thấy rõ ông đã vạch trần âm mưu xuyên tạc lịch sử để tuyên truyền lừa bịp của bọn thực dân.”
(Bài này nguyên có hai phần, đã được đăng trong tập kỷ yếu do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hội truyền bá quốc ngữ (1938-1988), dưới hai bút danh Phạm Đình Thái (phần 1) và Dương Quang Hiệt (phần 2.)
Lời ông NGUYỄN HỮU ĐANG VIẾT VỀ HỘI TRUYỀN BÁ CHỮ QUỐC NGỮ VÀ NGƯỜI HỘI TRƯỞNG NGUYỄN VĂN TỐ, Google.tienlang căn cứ vào nhiều nguồn.
Nguồn 1- Lại Gạ Dựng Tượng Ông Đắc Lộ- Sách Hiếm, 11-Jun-2014
Nguồn 2- ĐỪNG NHÂN DANH VĂN HÓA LỪA THIÊN HẠ-
Báo Văn nghệ Tp Hồ Chí Minh số 547, 25/05/2019
Nguồn 3- Hội trưởng Nguyễn Văn Tố- Đông Tác, Thứ Ba 27, Tháng Hai 2007
http://dongtac.hncity.org/spip.php?article204
Nguồn 4- Người Thuyền Trưởng- Nguyễn Hữu Đang
Diễn đàn số 78, tháng 10, 1998.
https://www.diendan.org/tai-lieu/bao-cu/so-078/nguoi-thuyen-truong
*****
KẾT LUẬN
Kết luận 1CỤ NGUYỄN VĂN TỐ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI DỰNG NHÀ BIA ALEXANDRE DE RHODES, như ông PGS-TS Phạm Mai Hùng- Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phán bảo trên báo Người Lao động.
Kết luận 2- Sự thật lịch sử là.
Tháng 5-1941, tại Hà Nội, chính quyền thực dân và cố đạo Tây là Tổng Giám mục địa phận Hà Nội, ông François Chaize mới là người đứng ra tổ chức xây dựng.  
Lễ khánh thành nhà bia, 29- 5-1941, cụ Nguyễn Văn Tố và Hội truyền bá chữ quốc ngữ chỉ là người bất đắc dĩ phải có mặt mà thôi. 
Nhà bia do kiến trúc sư Tây Joseph Lagisquet thiết kế, được dựng ngay tại vị trí đền Bà Kiệu bên Hồ Gươm tại ví trí Tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh ngày nay.
Kết luận 3 - Ông PGS-TS Phạm Mai Hùng là Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nên hẳn không đến nỗi ngây thơ, không biết những SỰ THẬT LỊCH SỬ nêu trên.

Lê Hương Lan

48 nhận xét:

 1. Vừa vui mừng vì U22 VN thắng U22 Sing để bảo vệ ngôi đầu Bảng B với số điểm tuyệt đối, là đội duy nhất Toàn thắng sau 4 lượt trận, trở về Google.tienlang thì được đọc bài này!
  Hoan hô Google.tienlang!
  Bài này xứng tầm 1 luận án tiến sĩ khoa học lịch sử!
  Khổ thân mấy vị ở Hội Khoa học lịch sử!
  Cứ trưng bằng cấp này nọ ra để lòe thiên hạ!
  Ông PGS-TS Phạm Mai Hùng là Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Ngu dốt không biết hay Cố tình xuyên tạc bịa đặt, tạo cớ cho bọn phản động vu khống chính quyền Cộng sản?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đã nói về lịch sử thì phải tôn trọng sự thật

   Xóa
 2. Cái gọi là Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam do ai thành lập mà toàn là "Lật Sử" vậy!

  Trả lờiXóa
 3. Vụ đường mang tên Alexandre de Rhodes: Văn hóa tranh luận méo mó
  Thứ Ba, 3/12/2019 06:39 GMT+7
  (PLVN) - Từ bày tỏ ý kiến biến thành tranh cãi, rồi mạt sát, sỉ nhục nhau, đó dường như là tiến triển thường thấy của những vấn đề gây tranh cãi thời gian qua. Không chỉ thế, nhiều người còn có nguy cơ phạm pháp vì xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm người khác. Tất cả xuất phát từ thói quen tranh luận thiếu văn minh của một bộ phận trong xã hội.

  Vụ đường mang tên Alexandre de Rhodes: Văn hóa tranh luận méo mó
  Đường Alexandre De Rhodes tại TP HCM.
  Từ tranh luận đến tranh cãi
  Thời gian này, cuộc tranh luận sôi nổi nhất trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, phải kể đến vụ lấy tên hai vị giáo sư có công sáng tạo ra chữ quốc ngữ để đặt tên đường. Xuất phát từ việc TP Đà Nẵng cân nhắc đặt tên đường mang tên hai giáo sĩ Francisco De Pina và Alexandre de Rhodes, 12 vị giáo sư, PGS, Tiến sĩ ở Huế gửi đơn kiến nghị kèm theo luận điểm phân tích, phản đối, TP Đà Nẵng đã tạm thời ngưng việc đặt tên đường để xem xét lại.

  Từ đó, cuộc tranh luận trên diện rộng đã nổ ra xung quanh vấn đề này. Từ sự tham gia của các nhà nghiên cứu sử học, những người làm công tác học thuật, các nhà tu hành cho tới các công chức, nhân viên văn phòng… rất nhiều người đã lên tiếng bày tỏ chính kiến của mình. Tiếc là, từ chuyện nói lên chính kiến, câu chuyện dần dà đi theo hướng tranh luận, tranh cãi và cãi cọ, chửi bới lẫn nhau.

  12 nhà nghiên cứu có tên trong danh sách bị chửi bới, mạt sát bằng những ngôn từ không mấy dễ nghe. Một vị giáo sư dạy tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM còn bị “nhận diện nhầm” là một vị trong danh sách 12 nhà nghiên cứu bị chia sẻ ảnh, chửi rủa.

  Tương tự, những người bày tỏ ý kiến trái ngược nhau cũng chửi bới nhau không tiếc lời. Một nhà sư đăng đàn chia sẻ ý kiến đồng thuận với 12 nhà nghiên cứu, bày tỏ sự phản đối dùng tên hai vị giáo sĩ đặt tên đường. Một số người khác vào bình luận phản ứng với ý kiến ấy, có người nhẹ nhàng, có người thóa mạ. Và cũng không ít người mang danh phật tử, lao vào chửi bới những người có ý kiến ngược với vị sư kia với lời lẽ hết sức khó nghe.

  Những cuộc tranh cãi triền miên với đủ vấn đề dường như chưa bao giờ kết thúc với những người Việt thích cãi cọ. Còn nhớ, cách đây ít lâu, khi GS Bùi Hiền đưa ra phương pháp cải cách tiếng Việt, cùng với việc viết lại “Truyền Kiều” bằng chữ cải cách, vị GS này không chỉ nhận không ít lời chửi rủa xúc phạm, mà dư luận còn chia làm mấy ngả, quay sang công kích, chửi bới lẫn nhau trên mạng xã hội. Hình ảnh của vị Giáo sư cùng những người liên quan bị chế, bị đem bôi bác, bêu riếu.

  “Bỏ bóng, đá người”?

  “Bỏ bóng, đá người” - một cụm từ có nghĩa bóng phản ánh rất rõ thói quen trong tranh luận của một bộ phận người Việt là thay vì dùng lập luận, chứng cứ và lý lẽ để thuyết phục người khác hay bác bỏ ý kiến mình không đồng ý thì lại tấn công cá nhân người đưa ra lập luận.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Như sự việc 12 nhà nghiên cứu phản đối việc dùng tên các vị giáo sĩ đặt tên đường, ngoài những người dùng lập luận, tư liệu lịch sử và tài liệu nghiên cứu để chứng minh thì một bộ phận không nhỏ khác đã quay sang “khủng bố” họ. Bên cạnh việc bị chửi rủa bằng các ngôn ngữ tục tằn trên mạng xã hội, nhiều vị trong số 12 nhà nghiên cứu đã lên tiếng cho biết, họ bị tấn công qua tin nhắn, điện thoại, thậm chí còn nhận những lời đe dọa độc ác.

   Một số vị cho biết, những người liên lạc với ác ý thậm chí không cần trình bày ý kiến phản đối hay lắng nghe sự giải thích của họ, mà chửi rủa liên tục, vu khống, thóa mạ đủ kiểu. Không chỉ riêng các nhà nghiên cứu, mà công việc, gia đình của họ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

   Trước những sự việc quan trọng, chuyện những người có tiếng trong xã hội lên tiếng, bày tỏ chính kiến của mình là một chuyện hoàn toàn bình thường. Thế nhưng, chuyện “bình thường” ấy giờ đây cũng trở nên hết sức nguy hiểm nếu như ý kiến được đưa ra không khiến số đông vừa ý. Khi ấy, luận điểm của người đưa ra ý kiến bị bác bỏ là chuyện nhỏ, còn chuyện lớn hơn, đáng sợ hơn là những cuộc chửi bới, đấu tố, “ném đá” khiến người đưa ý kiến phải điêu đứng.

   Như sự việc ca sĩ Mỹ Linh đưa ý kiến cá nhân về việc xây dựng nhà hát giao hưởng ngàn tỉ ở TP HCM. Luận điểm ấy đúng sai chưa bàn tới, nhưng việc cô bị kêu gọi tẩy chay, “ném đá”, thóa mạ và xúc phạm, khiến cuộc sống mất cân bằng một thời gian đã được ví như một “cuộc đấu tố thời trung cổ”. Hay như chuyện nữ đại biểu HĐND Phan Thị Hồng Xuân đưa ra ý kiến chống ngập bằng lu.

   Ý kiến ấy chưa biết khả thi hay không, hay dở, nhưng nữ đại biểu này đã đứng trước một làn sóng bỉ bai, nhục mạ, chế giễu cực kì mạnh mẽ. Hình ảnh nữ đại biểu được đưa ra ghép ảnh, ghép chữ, thậm chí có những người bỉ bôi ngoại hình, so sánh với con vật… Một đại biểu quốc hội khác đưa ý kiến không cho phép để xe dưới tầng hầm chung cư, kết quả ông này cũng biến thành mục tiêu công kích của cư dân mạng.

   Xóa
  2. Khó lòng kể hết bao người chỉ vì phát ngôn có thể đúng, có thể sai, hữu ích hay ngớ ngẩn đã trở thành đối tượng bị tẩy chay, coi như “đối tượng nguy hiểm”, thành “ván phóng dao” để dư luận phóng những lời độc địa. Chỉ vì văn hóa tranh luận méo mó, chỉ vì một môi trường tranh luận thiếu văn minh, thiếu phản biện và đầy tính chỉ trích cá nhân.

   Luật sư Lê Việt Chuẩn, Đoàn Luật sư Bà Rịa - Vũng Tàu: Tranh luận giúp phát triển, nhục mạ thì phạm luật!

   Quả thật, văn hóa tranh luận của một bộ phận người dân trong xã hội đang có dấu hiệu “biến tướng” đi. Thay vì bình tĩnh lắng nghe, phản bác từ tư duy và bằng lập luận để phát triển, người ta lại xông vào chửi bới những người có ý kiến khác mình, thậm chí, chửi một mình không đủ, còn kêu gọi nhau chửi, đe dọa, tẩy chay… như một cuộc đấu tố.

   Rõ ràng, đó là hành xử nhằm thỏa mãn cái tôi cá nhân một cách tiêu cực và ích kỉ, phản tiến bộ. Từ các cuộc tranh cãi, nhiều hành vi quá khích đã đi tới mức vi phạm pháp luật.

   Luật Công nghệ thông tin, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật An ninh mạng đã có những quy định về vấn đề không được xúc phạm, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm người khác. Khoản 3 Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin quy định, phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

   Trường hợp hành vi gây hậu quả nghiêm trọng, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, đối tượng thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Làm nhục người khác (Điều 155) hoặc tộiVu khống (Điều 156) Bộ luật Hình sự 2015. N.Mai (ghi)

   Xóa
  3. cái búa rìu bằng sắt trong tay kẻ thù nó là vũ khí giết người ,cũng cái búa ấy khi đã về tay người nông dân nghèo thời đồ đá ,lnó là công cụ vô cùng hữu ích và nếu có hoan hỉ cảm ơn người đã tạo ra ,đã trao cho người nông dân nghèo thời đồ đá cái búa rìu bằng sắt cũng đáng chứ sao không nhỉ ?????

   Xóa
  4. Tranh luận là để đi đến cái đúng, chứ không phải để bêu xấu nhau

   Xóa
 4. Nguyễn Đức Kiênlúc 11:27 4 tháng 12, 2019

  Vì ông Nguyễn Hữu Đang dính vụ Nhân văn giai phẩm nên báo chí chính thống ít nhắc đến tên ông ấy.
  Cảm ơn Google.tienlang!
  Nhờ có các bạn, tiếng nói của ông Nguyễn Hữu Đang đang được cất lên về sự thật tấm bia bên đền bà Kiệu!

  "Trước Cách mạng tháng Tám, ở sau đền Bà Triệu, xế cửa đền Ngọc Sơn, vẫn có một khoảng đất rộng độ ba trăm mét vuông, đứng giữa là tượng đài A-léc-xăng đờ Rô-đơ, một giáo sĩ Pháp sang truyền đạo ở nước ta vào những năm 1624-1645, được một dư luận mơ hồ coi là người đã sáng tạo ra chữ quốc ngữ. Dư luận ấy càng hay được nhắc lại trong giáo hội và giáo dân như một niềm tự hào song song với niềm tự hào Giáo hoàng Grê-goa-rơ đã đặt ra dương lịch. Lợi dụng cái nhầm lẫn của những người không hiểu biết về một sự kiện lịch sử, thực dân Pháp dựng đài kỷ niệm ông ta với dụng ý gây uy tín cho chủ nghĩa đế quốc Pháp, chứng minh cụ thể "công ơn nước Đại Pháp" đã "khai hoá dân tộc Việt Nam lạc hậu". "

  Trả lờiXóa
 5. Phát biểu ngắn của bạn Quân Huy23:06 3 tháng 12, 2019 rất đáng để mọi người suy nghĩ!

  "Cái gọi là Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam do ai thành lập mà toàn là "Lật Sử" vậy!

  Các bạn cứ điểm tên những vị lãnh đạo cái Hội này mà xem.
  1. Phan Huy Lê.
  2. Dương Trung Quốc....

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đây chỉ là một số cá nhân thôi; ta không thể quy chụp được

   Xóa
 6. Công nhận, các bạn chủ trang này luôn có sự nghiên cứu nghiêm túc rồi đưa ra những chứng lý không thể bác bỏ.

  Tôi ấn tượng với Lời dẫn của các bạn ở bài cách đây vài tháng.

  "Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019
  Báo động- ĐÀ NẴNG ĐANG DỰ ĐỊNH VINH DANH TÊN TỘI ĐỒ DÂN TỘC -GIÁO SĨ ALEXANDRE DE RHODES


  Tượng tên giáo sĩ phản động Alexandre de Rhodes nặng 43 tấn bị Hà Nội từ chối từ năm 2009, giờ ở xó xỉnh nào?
  Thưa các bạn, Sở Văn hóa- Thông tin- Du lịch TP Đà Nẵng cùng Hội khoa học lịch sử tp này đang ấp ủ mưu đồ VINH DANH TÊN TỘI ĐỒ DÂN TỘC -GIÁO SĨ ALEXANDRE DE RHODES thông qua việc đặt tên một đường phố mới ở quận Hải Châu mang tên Alexandre de Rhodes (15 tháng 3 năm 1591 – 5 tháng 11 năm 1660).
  Alexandre de Rhodes là ai?
  Hẳn mọi người còn nhớ, dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội (2009), "nhà lật sử" Dương Trung Quốc- Tổng thư ký Hội khoa học lật sử VN và đồng bọn đã mở chiến dịch vận động rầm rộ để dựng tượng Alexandre de Rhodes tại Thủ đô Hà Nội. Song Thành phố Hà Nội đã không chấp nhận, mưu đồ của nhà lật sử này đã thất bại thảm hại, bức tượng Alexandre de Rhodes nặng 43 tấn đến nay vẫn vứt ở xó xỉnh nào đó.
  Thế mà giờ đây, tay chân của “nhà lật sử” Dương Trung Quốc ở TP Đà Nẵng lại đang ấp ủ âm mưu “thua keo này, bày keo khác” bằng cách đặt tên tên phản động Alexandre de Rhodes cho một con đường ở phố biển Đà Nẵng."
  http://googletienlang2014.blogspot.com/2019/10/bao-ong-nang-ang-du-inh-vinh-danh-ten.html

  Trả lờiXóa
 7. Các bạn chủ trang dẫn dắt câu chuyện hợp lý, logic, làm sáng tỏ vấn đề.
  Đầu tiên phải đưa ra dẫn chứng để chứng minh
  “HỘI TRUYỀN BÁ CHỮ QUỐC NGỮ” LÀ MỘT TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN

  Cụ Nguyễn Văn Tố là một nhân sĩ không đảng phái nhưng cụ đã đồng ý nhận lời đề nghị của những người cộng sản để làm Hội trưởng Hội này.
  Điều này cho thấy Cụ Tố cũng đã được những người cộng sản yêu mến kính trọng và hoàn toàn tin tưởng cụ Tố. Ngược lại, điều này cũng cho thấy cụ Tố tuy là người không đảng phái nhưng cụ đã đồng cảm, ủng hộ những người cộng sản với mục tiêu đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập cho dân tộc.

  Đây là tư tưởng của rất đông nhân sĩ trí thức VN thời đó. Nguyễn Hữu Đang là một, rồi Cụ Huỳnh Thúc Kháng, ông Hoàng Xuân Xuân Hãn, Phan Anh, Vũ Trọng Khánh...

  Khi đã hiểu được những sự thật lịch sử kể trên thì người đọc bình thường hẳn sẽ tin lời kể của ông Nguyễn Hữu Đang là chân thật, khách quan.
  Cụ Nguyễn Văn Tố hiểu rất rõ dã tâm của thực dân Pháp.
  Cụ Nguyễn Văn Tố đương nhiên đã lường trước khó khăn khi nhận lời làm Thuyền trưởng của con tàu do những người cộng sản trao cho. Nếu không khéo thì có thể hiểm nguy tới tính mạng của bản thân.

  Và ông Nguyễn Hữu Đang đã kể cho chúng ta biết sự thật lịch sử về cụ Nguyễn Văn Tố đã tài tình như thế nào để thoát khỏi những thủ đoạn hèn hạ của bọn cầm quyền Pháp thời đó!

  Viết về cụ Nguyễn Văn Tố, ca ngợi cụ bao nhiêu cũng cần tôn trọng sự thật lịch sử như các bạn chủ trang đã viết.
  Ca ngợi cụ Tố thì tôi đã đọc nhiều trên báo chí chính thống nhưng chưa bao giờ thấy ai dẫn dắt câu chuyện logic như ở Google.tienlang.

  Cá ngợi cụ Nguyễn Văn Tố nhưng chỉ ca ngợi một chiều, không nhắc đến vai trò của những người cộng sản như ông PGS-TS Phạm Mai Hùng- Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam thì TRÁI VỚI SỰ THẬT LỊCH SỬ. Hơn nữa, Viết như ông PGS-TS Phạm Mai Hùng “Người khởi xướng và đứng ra dựng bia là nhân sĩ Nguyễn Văn Tố” là hết sức nguy hiểm bởi xưa nay, các thế lực phản động đã từng xuyên tạc như vậy để rồi ám chỉ rằng cụ Nguyễn Văn Tố cùng các nhân sĩ trí thức đã công nhận, đã vinh danh Alexandre de Rhodes, dựng bia tưởng niệm. Nhưng rồi, chỉ vì lý do chính trị, chính quyền Cộng sản đã “phá bỏ đi một công trình văn hóa” để thay bằng tượng đài "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh"!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Các bài viết trong blog này đều dẫn dắt rất logic, không chỉ riêng bài này đâu

   Xóa
 8. Trần Thị Thuậnlúc 22:16 4 tháng 12, 2019

  Tôi đồng tình với bạn Lê Trọng.
  ----
  Lê Trọng11:40 4 tháng 12, 2019
  Phát biểu ngắn của bạn Quân Huy23:06 3 tháng 12, 2019 rất đáng để mọi người suy nghĩ!

  "Cái gọi là Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam do ai thành lập mà toàn là "Lật Sử" vậy!

  Các bạn cứ điểm tên những vị lãnh đạo cái Hội này mà xem.
  1. Phan Huy Lê.
  2. Dương Trung Quốc....
  ----
  Chính các bạn chủ trang Google.tienlang là người phát động, kêu gọi viết về lũ lật sử qua bộ sử 15 tập.
  "LỜI KÊU GỌI KHẨN- KÍNH MONG CÁC BẠN BÈ CỦA THƯƠNG VIẾT VỀ BỘ SÁCH LỊCH SỬ CỦA PHAN HUY LÊ VÀ ĐỒNG BỌN"
  https://3.bp.blogspot.com/-xobxV51KMmo/WZsEzwjFn1I/AAAAAAAASsU/kK-UFM0DwQUqNRAhcr2-sA38oQ1_FTgVgCLcBGAs/s640/20882842_771864093000380_5431651951280263541_n.jpg

  Để rồi chúng ta có bài
  Bài gây bão mạng: TRUNG TƯỚNG NGUYỄN THANH TUẤN YÊU CẦU KIỂM TRA, XỬ LÝ BỘ SÁCH LỊCH SỬ DO GS PHAN HUY LÊ LÀM TỔNG CHỦ BIÊN
  http://googletienlang2014.blogspot.com/2017/08/bai-gay-bao-mang-trung-tuong-nguyen.html

  Do vậy, lần này, tôi đề nghị các bạn chủ trang phát động cuộc thi, tên gọi cuộc thi để cùng suy nghĩ thêm, có thể là
  CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG LẬT SỬ Ở HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ

  1. Theo tôi, công đầu không thể bỏ qua cái tên Phan Huy Lê với "thành tích" Giật đổ tượng đài Anh hùng Lê Văn Tám.
  Tiếp theo là thành tích đào tạo ra cả một loạt những "sử gia chuyên ngành lật sử" như Dương Trung Quốc, Trần Đức Cường, Vũ Minh Giang.
  Tiếp theo là Chỉ đạo cho ra lò Bộ sử `15 tập và để Trần Đức Cường đứng tên tổng chủ biên.
  Tiếp theo là việc Chỉ đạo Biên soạn Bộ Quốc sử 30 tập.

  Rất may là có các bạn chủ trang Google.tienlang phát ra lời kêu gọi cộng đồng lên án nên bộ sử 30 tập đã được chặn lại. Nếu không, họ đã xuất bản đầu năm 2019 rồi!

  2. "Tài năng" thứ nhì, đương nhiên là "sử gia- lật" sử Dương Trung Quốc.
  Các bạn thử tìm kiếm xem, ông này trong cả chục năm nay, liên tục tổ chức các Hội thảo gọi là Hội thảo khoa học, mời gọi mấy tay giáo sư tiến sĩ cùng quan điểm ngồi chém gió với nhau rồi hết "vinh danh" Alexandre de Rhodes rồi Trương Vĩnh Ký, Phan Thanh Giản, thậm chí cả Nguyễn Ánh...

  3.... (Để cộng đồng bình bầu thêm các "tài năng lật sử" khác!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thêm tài năng "Trẻ tr.." NGUYỄN MẠNH HÀ- NHÀ SỬ HỌC NHƯNG THIẾU TRUNG THỰC LÀ BẤT NHÂN http://googletienlang2014.blogspot.com/2018/11/nguyen-manh-ha-nha-su-hoc-nhung-thieu.html

   Xóa
  2. Chống lật sử là nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà

   Xóa
 9. Hôm nay lại có bài này đăng trên báo lề phải : https://dantri.com.vn/blog/su-doi-tra-da-so-toet-ban-kien-nghi-khong-dat-ten-duong-cua-cac-vi-20191205023808617.htm

  Trả lờiXóa
 10. Bùi Hoàng Tám thì đã lộ mặt rận xĩ từ lâu.
  Đã bị ăn chửi trên Google.tienlang!
  Bài của Tám trên BLOG của Dân trí.
  ---
  BLOG
  Thứ Năm 05/12/2019 - 02:34
  Sự dối trá đã “sổ toẹt” bản kiến nghị không đặt tên đường của các vị
  Chia sẻ
  (Dân trí) - Làm thầy, cần phải trung thực. Làm lịch sử càng cần phải trung thực. Chỉ qua một chi tiết này, nó đã “sổ toẹt” cái bản kiến nghị dù nó có là chân lý bởi “một sự bất tín...”.
  >> Đà Nẵng tạm dừng đặt tên đường theo tên 2 giáo sĩ nước ngoài

  Sự dối trá đã “sổ toẹt” bản kiến nghị không đặt tên đường của các vị - 1
  Những ngày qua, dư luận xôn xao xung quanh đề nghị TP Đà Nẵng không đặt tên đường hai giáo sĩ Francisco De Pina - Alexandre de Rhodes của một số nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa do PGS-TS Lê Cung khởi xướng. Ngay lập tức, kiến nghị trên đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ dư luận. Phía Đà Nẵng cũng tạm dừng việc đặt tên này.

  Đọc các ý kiến đồng tình và phản bác việc đặt tên, có cảm giác cuộc tranh luận rất khó đi đến hồi kết bởi mỗi bên đều có cái lý của mình. Trong khi, những tư liệu lịch sử để lại lại rất hạn chế và nhiều khi mâu thuẫn lẫn nhau. Vì thế, theo người viết bài này, để trả lời câu hỏi nên hay không đặt tên đường Francisco De Pina - Alexandre de Rhodes cần trả lời mấy ý sau đây.

  Trước hết, việc đặt tên đườngcho tác giả của chữ quốc ngữ là cần thiết vì một dân tộc được định hình bởi ít nhất ba yếu tố cốt lõi. Đố là lãnh địa, ngôn ngữ và chữ viết.

  Nhìn lại lịch sử dân tộc Việt Nam, tuy đã từng có chữ Nôm, song công bằng, nó đã thất bại và như vậy, trước khi có chữ quốc ngữ, người Việt chưa có chữ viết.

  Thứ hai, vậy đặt tên ai hay ai là người đầu tiên sáng tạo ra chữ quốc ngữ cho người Việt hôm nay? Có nhiều tư liệu (tất nhiên là các giáo sĩ phương Tây) trong đó không thể không kể đến Alexandre de Rhodes. Vì thế, tuy lấy tên ông thực chất là ghi nhận công sức của nhiều thế hệ cả người Việt Nam và người nước ngoài đã cống hiến cho chúng ta có được chữ Quốc ngữ phong phú như hôm nay.

  Thứ ba, ai cần việc đặt tên này hay đặt tên đó để làm gì?

  Xin nói thẳng, người cần việc đặt tên này là chúng ta chứ không phải ông Alexandre de Rhodes nào đó ở tận đẩu đâu, đã mất cách đây mấy trăm năm.

  Vì sao chúng ta cần việc đặt tên này? Đó là bởi truyền thống dân tộc “Uống nước, nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và cũng là để giáo dục cho con cháu chúng ta truyền thống đó. Để mỗi chúng ta mỗi khi ngồi trước bàn phím hay trang giấy gõ những ký tự ABCD… không cảm thấy áy náy vì mình không biết tri ân.

  Câu hỏi thứ tư, đó là lai lịch ông Alexandre de Rhodes.

  Việc này, tôi không chứng minh mà chỉ kể lại câu chuyện có thật tại TP Thái Bình. Đây là nơi có tên đường phố của hai người khi còn sống là kẻ tử thù của nhau, mỗi bên một chiến tuyến: Ông Phan Ba Vành và ông Nguyễn Công Trứ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ông Trứ đã đem quân từ kinh đô Huế ra đánh tan cuộc nổi dậy và bắt sống Phan Ba Vành khiến ông Phan Ba Vành phải tự tử.

   Tại sao tại Thái Bình lại có tên đường cả 2 ông? Lý do, có lẽ người Thái Bình ghi công ơn Phan Ba Vành bởi ông là người đứng lên chống lại cường quyền.

   Còn Nguyễn Công Trứ, người Thái Bình ghi nhớ công ơn quai đê, lấn biển lập nên huyện Tiền Hải ngày nay.

   Tại Hà Nội và Hà Tĩnh cũng có đường Nguyễn Công Trứ. Theo người viết bài này thì Hà Nội đặt tên ông bởi ông là Nhà thơ và danh nhân văn hóa. Còn tại Hà Tĩnh, có lẽ bởi ông là người con của quê hương…

   Nói như vậy để thấy, việc đặt tên là do những cách nhìn nhận và đánh giá ở từng góc khác nhau. Vì thế, việc đặt tên đường Alexandre de Rhodes là để ghi nhớ công lao của những người sáng tạo ra chữ quốc ngữ mà ông là một trong những người tiêu biểu.

   Tóm lại, tôi cho rằng việc Đà Nẵng đặt tên đường Alexandre de Rhodes dù không mới (TP HCM đã có từ lâu rồi) nhưng rất nên làm.

   Với các vị phản đối, tôi tôn trọng quan điểm của họ (cũng như tôi mong họ tôn trọng quan điểm của tôi). Song có một điều tôi cực lực phản đối, đó là việc ghi khống tên của một số nhà khoa học như các vị: PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng Khoa Lý luận chính trị Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế, PGS-TS Trương Công Huỳnh Kỳ, nguyên Trưởng Khoa Lịch sử Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế...

   Trả lời báo chí, các vị này đều khẳng định họ không ký vào bản kiến nghị vì không tham gia thảo luận nội dung và đã gọi điện thoại tới lãnh đạo Đà Nẵng để thông báo.

   Theo tôi, nếu còn đủ dũng cảm và lòng tự trọng, các vị nên hoặc rút hẳn đơn hoặc xin rút lại đơn để chỉnh sửa, bỏ tên những ai bị ghi khống và chân thành xin lỗi họ.

   Làm thầy, cần phải trung thực. Làm lịch sử càng cần phải trung thực. Chỉ qua một chi tiết này, nó đã “sổ toẹt” cái bản kiến nghị dù nó có là chân lý bởi “một sự bất tín...”.

   Bùi Hoàng Tám
   https://dantri.com.vn/blog/su-doi-tra-da-so-toet-ban-kien-nghi-khong-dat-ten-duong-cua-cac-vi-20191205023808617.htm

   Xóa
 11. BÀI THƠ SẤM SÉT CỦA ĐẠI THI HÀO Vôi Xáchxô Tayto VỀ NGÀI DÔN MẮC KÊN
  Xem hình một stt của Bùi Hoàng Tám
  https://2.bp.blogspot.com/-X8mPAjufPg8/W4pZOpoQgCI/AAAAAAAAU1U/lQjJAA65WJM3cz_tECHVqNBOt-y3pcdhQCLcBGAs/s640/B%25C3%25B9i%2BHo%25C3%25A0ng%2BT%25C3%25A1m%2BJohn.png

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. BÀI THƠ SẤM SÉT CỦA ĐẠI THI HÀO Vôi Xáchxô Tayto VỀ NGÀI DÔN MẮC KÊN
   Xem toàn bài
   http://googletienlang2014.blogspot.com/2018/09/bai-tho-sam-set-cua-ai-thi-hao-voi.html

   Xóa
 12. Ông Nguyễn Hữu Đang dù bị đi tù vì tham gia Nhân Văn Giai phẩm nhưng ngay ở trong tù và sau khi ra tù, ông vẫn khẳng khái tự nhận rằng mình vẫn là người cộng sản, ông vẫn tự hào với quá khứ hoạt động cách mạng của mình chứ không "trở cờ" như nhiều kẻ khác.
  Đó là đức tính đáng quý ở ông.

  Lời kể của ông Nguyễn Hữu Đang về cụ Nguyễn Văn Tố, về Hội truyền bá chữ quốc ngữ phù hợp với tính cách chân thật, khẳng khái của ông Đang.

  Nhưng dù không cần lời kể của Nguyễn Hữu Đang thì với những căn cứ
  1. TRƯỚC HẾT CẦN KHẲNG ĐỊNH “HỘI TRUYỀN BÁ CHỮ QUỐC NGỮ” LÀ MỘT TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN.
  2. CỤ NGUYỄN VĂN TỐ TUY KHÔNG PHẢI LÀ CỘNG SẢN NHƯNG LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÌNH VỚI MỤC TIÊU CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN LÀ ĐÁNH ĐUỔI THỰC DÂN PHÁP, GIÀNH ĐỘC LẬP CHO VIỆT NAM.

  ta cũng có thể đi đến kết luận rằng ông PGS.TS Phạm Mai Hùng- Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam NÓI LÁO!
  Bởi KHÔNG ĐỜI NÀO cụ Nguyễn Văn Tố- Hội trưởng Hội truyền bá chữ quốc ngữ, người "Thuyền trưởng" của con tàu do những người cộng sản trao cho lại đi "khởi xướng và đứng ra dựng bia" vinh danh Alexandre de Rhodes!
  Trong khi như lời ông ông Vũ Thế Khôi- một người hoạt động cùng thời trong Hội truyền bá chữ quốc ngữ, rằng cụ Tố từng tâm sự với ông như sau.
  “Bọn Tây nó xỏ lá lắm. Đúng là Toàn quyền Decoux có thông tri thúc công sứ các tỉnh ủng hộ mình lập chi nhánh Hội truyền bá chữ quốc ngữ. Lấy lòng mà. Nhưng chắc ông cũng biết tỏng tim đen họ: xui ta bộc lộ lực lượng. Ta lợi dụng, “tương kế tựu kế”. Nhưng sơ hở thì có mà chết cả nút! “Quý hồ tinh, bất quý hồ đa”, ông nhỉ”.

  Trả lờiXóa
 13. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 10:01 6 tháng 12, 2019

  Ông PGS.TS Phạm Mai Hùng- Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nói trên báo Người Lao động rằng "Alexandre de Rhodes là một nhà văn hóa, vì thế quy kết rằng thực dân Pháp muốn người dân thuộc địa biết ơn mẫu quốc đã có công "khai hóa" nên tôn vinh Alexandre de Rhodes là người sáng tác chữ Quốc ngữ là không đúng."

  Nhưng tất cả những chứng lý mà Google.tienlang trưng ra ở đây cho thấy, chính cụ Nguyễn Văn Tố, ông Nguyễn Hữu Đang cùng Hội truyền bá chữ quốc ngữ từ năm 1941 đã "quy kết rằng thực dân Pháp muốn người dân thuộc địa biết ơn mẫu quốc đã có công "khai hóa" nên tôn vinh Alexandre de Rhodes" đấy.

  Vậy nay, ông PGS.TS Phạm Mai Hùng- Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam có phản biện được cụ Nguyễn Văn Tố hay không?

  Trả lờiXóa
 14. Sau khi thấy không còn né tránh được việc de Rhodes tuyên truyền đả phá tam giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong Phép Giảng..., có người đã xem việc này cũng không mấy khác với việc cụ Nguyễn Đình Chiểu bài xích Phật giáo. https://nghiencuulichsu.com/2019/12/02/nhac-lai-chuyen-cu-nguyen-dinh-chieu-bai-xich-phat-giao/
  Đọc bài này, tôi gửi ngay một ý kiến nhận xét, nhưng khg 8 tiếng sau đó vẫn không thấy đăng tải. Tôi nghĩ ý kiến của mình nghiêm túc và chừng mực, thế mà không được đăng lên thì đáng nghi cho cái gọi là ”nghiên cứu lịch sử”. Thế là tôi gửi lại một lần nữa vào sáng sớm hôm nay (múi giờ UTC+1), sau khi đã chỉnh sửa một chút để dễ nắm bắt hơn. Bây giờ, 11 tiếng sau nữa vẫn không thấy tăm hơi gì. Do quá bận công việc, có lẽ không còn cơ hội để mình tiếp tục chuyện này nên gửi đến các bạn hình chụp ý kiến này, để nếu thấy được thì đăng tải.
  https://photos.google.com/album/AF1QipP4Ur49f3moC6pl9bTb95AJ9KNdgaCqZ7fgl4cx
  Thân chào và chúc vui,
  Dương Hội Mỹ.

  Trả lờiXóa
 15. Xin lỗi link sai. Xin sửa lại:
  https://photos.app.goo.gl/yZudJy8fCNf2xgCPA

  Trả lờiXóa
 16. Tôi đọc bài này của ông Bùi Hoàng Tám (từ đây BHT) trên báo mạng Dân Trí, không đồng ý nên đã viết mấy giòng đóng góp, nhưng cứ bị báo lỗi, không gửi được. Quên không cất lại nên ý kiến này cũng biến mất luôn. Hôm nay gặp nó ở đây, mừng là vẫn còn cơ hội ....

  Trong bài đăng một ngày trước trên Dân Trí, BHT đã bênh vực việc vinh danh, tri ơn – đặt tên đường bằng một đòi hỏi đặt ở cuối bài viết, đó là hễ đã dùng chữ quốc ngữ thì phải mang ơn, phải vinh danh de Rhodes vv. Đòi hỏi này rất nhiều người đã đưa ra, thậm chí còn nói, không mang ơn thì không dùng chữ quốc ngữ nữa. Có lẽ do phải đồng ý với ”phe” phản đối việc vinh danh, thấy đòi hỏi kiểu đó là ngô nghê, ấu trĩ, nên trong bài này ông nặn ra một lí thuyết để biện minh cho nó: ” việc đặt tên đườngcho tác giả của chữ quốc ngữ là cần thiết vì một dân tộc được định hình bởi ít nhất ba yếu tố cốt lõi. Đố là lãnh địa, ngôn ngữ và chữ viết.”


  Trông có vẻ bài bản. Phải vậy thì mới hiểu được rằng de Rhodes, de Pina có ”công ơn trời biển”, là ”đại ân nhân” của dân tộc Việt Nam.
  https://photos.app.goo.gl/51z33QZGrPHGejbT9

  Nhưng cái lí thuyết này vừa không ổn vừa cực đoan kiểu Đức quốc xã. Vì tin nó, ta phải xem thổ dân Úc cùng hàng tá dân tộc ít người khác trên thế giới không có chữ viết là những dân tộc ... không dân tộc, hoặc chưa được dân tộc mấy -đó là các dân tộc hạ đẳng, chắc phải được cai trị, khai sáng bằng các dân tộc thượng đẳng có chữ viết!
  Điều mà ông BHT có thể thừa khả năng nghĩ tới nhưng không làm, đó là không phải chữ viết góp phần quan trọng làm nên dân tộc, mà là kí ức lịch sử. Chữ viết suy cho cùng chỉ là công cụ truyền tải. Không có cái này thì có cái khác. Tiếng (Việt, vv.) nằm ở một tầng cơ bản hơn, và ngang hàng với nó là kí ức lịch sử. Không chữ viết, nhiều dân tộc vẫn giữ được bản sắc của mình, nhưng thiếu, chối bỏ hay bị tước đoạt kí ức lịch sử chung thì một dân tộc hiển nhiên dễ bị đồng hóa, dễ có những con người hành xử như thể mình có ... nguồn gốc Gaulois dù da vàng mũi tẹt.

  Nhưng nếu kí ức lịch sử của một dân tộc quan trọng hơn chữ viết, thì sự xét định công tội trong lịch sử hiển nhiên quan trọng chuyện công lớn công bé trong sự hình thành một hệ thống chữ viết. Sự ghi nhận công lao trong phạm vi này, dù cao bằng trời cũng không thể lấn, lan sang các phạm vi khác của lịch sử một dân tộc. Lí thuyết của ông BHT thế là vẫn không xài được!

  Có dấu hiệu cho thấy ông BHT có vẻ cũng không tin mấy cái lí thuyết của mình. Dù sao thì ông đã phải tìm thêm hỗ trợ: vụ lùm xùm một hai nhà tiến sĩ, chuyên gia gì đó cho rằng mình bị gán ghép vô nhóm PGS Lê Cung. Có lẽ đây chỉ là một trong nhiều phiên bản. Khi chưa có một bằng chứng cụ thể (một đoạn băng ghi âm, ví dụ) nào được đưa ra, ai cũng có thể nói ngược nói xuôi để giành phần phải, và người khác có thể suy đoán đủ kiểu về chuyện này –rõ ràng tiến sĩ bây giờ có lắm người... kì lắm! Nhưng cho dù phiên bản ông BHT tin có đúng đi chăng nữa thì việc dùng nó để phủ nhận giá trị của nội dung kiến nghị, việc làm này tự nó không có mấy giá trị - một hình thức gần như chơi bẩn khi đánh nhau vì không dám trục diện đương đầu!

  DHM

  Trả lờiXóa
 17. Chào bác Dương Hội Mỹ!
  Cháu đã đọc ý kiến bác (trong tấm hình) phản hồi trên trang nghiencuulichsu.com ở bài về cụ Nguyễn Đình Chiểu nhưng không được quản trị trang phê duyệt cho hiển thị.
  Cháu cũng đã đọc ý kiến bác đề xuất với Google.tienlang, rằng "nếu thấy được thì đăng tải."

  Thưa bác,
  Mới đọc một vài comments tại đây, cháu thấy rằng bác là người nghiêm túc và bác am hiểu sâu vấn đề. Thực ra, bọn cháu và lớp trẻ ngày nay nói chung thì lại rất mù mờ về giáo lý đạo Phật.
  Vậy nên cháu đề nghị bác chịu khó chép ra từ tấm hình này toàn bộ ý kiến bác để bọn cháu có thể đăng tải thành một bài độc lập. Có thể đăng với tiêu đề
  "Phản biện với tác giả bài "Nhắc lại chuyện cụ Nguyễn Đình Chiểu bài xích Phật Giáo" trên trang Nghiên cứu Lịch sử"

  Xin bác viết sâu hơn, rõ hơn quan điểm của mình.
  Cảm ơn bác!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  2. Chào bạn Lê Hương Lan, :-)
   Tôi viết lại ý kiến của mình như thấy trong hình đó, đồng thời thêm thắt một vài hàng cho rõ ràng hơn [trong các dấu ngoặc vuông].
   Chúc các bạn vui.
   DHM
   ================
   Bài xích của cụ Nguyễn Đình Chiểu, như được tác giả bài viết trích dẫn ở trên, cho thấy là cụ không biết rằng đạo Phật chẳng những ”ưa luân thường” mà thật ra còn có, giữa những điều khác, giáo lí ”Tứ Ân”, theo đó sự báo đền Ơn Đất nước là bổn phận hàng đầu của người phật tử.
   [Nói ”cụ NĐC không biết” thật ra chỉ dựa trên _giả định hiểu biết của cụ thể hiện qua lời nhân vật trong ”Dương Từ Hà Mậu”_ vốn được viết ra để cho người bình dân ít học thấy/nhớ lại cái hay đẹp của các ý niệm truyền thống như Trung, Hiếu, Tiết, Nghĩa vv., để họ thấy tôn giáo ngoại nhập mà người Pháp, nói chung là người ngoài, đưa đến không có gì hay để dân ta phải chạy theo học hỏi. (Tác phẩm này công kích Kitô rất dữ nhưng người đưa nó lên mạng đã cắt bỏ mất những công kích đó!)
   Giáo lí Tứ Ân là một phần của giáo lí dành cho người tại gia, nhập thế, rất gần gũi với các ý niệm Nho giáo kể trên, nhưng cũng có vài khác biệt, chẳng hạn Trung không phải là trung thành, vâng phục với vua chúa, mà với Đất nước. Phải thừa nhận, trong thời đạo Phật suy trầm (như thời Pháp đô hộ) thì các ý niệm nhập thế của Phật giáo có vẻ như bị quên lãng. Nhưng với người thông hiểu chữ Nho và có lúc tá túc trong chùa, thì cụ NĐC có thể thừa biết là đạo Phật không yếm thế, tiêu cực, nhưng cụ cứ vờ như không biết, chỉ nhìn hiện trạng mà nói để đề cao các ý niệm Nho giáo, vốn quen thuộc hơn đối với người dân. Tuy nhiên, để nói là cụ ”vờ như không biết” thì ta cần tìm hiểu nhiều hơn. Tạm thời cứ cho là cụ không biết, như hai nhân vật trong tác phẩm trên của cụ.]
   Do yêu nước nồng nàn mà không hiểu là đạo phật cũng đòi hỏi phải báo đáp ơn đất nước, cụ không có sự phân biệt giữa đạo phật và sự mê tín vv. có trong đạo này [cũng như bên ngoài đạo này nhưng đã bám vào nó mà sống, giống như hiện nay có các thầy cúng, nhà ngoại cảm, sư giả vv. và vv.]. Thiếu sự phân biệt đó, dễ hiểu là có ý tưởng, ví dụ,rằng người đi chùa ai cũng như ai, chỉ toàn một đám đi ”hối lộ thần thánh”, cầu cúng lễ lạy để được buôn may bán đắt vv. và vv.
   Tác giả bài viết không thấy như vậy nên cũng không hiểu được cái khác biệt giữa hai bên. Cụ NĐC phê phán trong mục đích bảo vệ, xiển dương đạo lí của dân tộc, [để kếu gọi cứu nước], trong khi những lời dạy của de Rhodes trong Phép Giảng Tám Ngày là sự tuyên chiến với chính đạo lí đó (không trung quân ái quốc mà chỉ vâng phục [Chúa trời], giáo hội, giáo sĩ TCG, dẹp bỏ bàn thờ tổ tiên, tượng Phật để thờ Chúa, vv. và vv.)
   Phải thấy thì mới hiểu, người phật giáo chỉ mỉm cười trước bài xích của cụ NĐC, trong khi họ tuyệt đối không thể cảm thông des Rhodes. [Kết luận là: Tác giả bài viết muốn đưa việc cụ NĐC bài xích đạo Phật ra để nói, không thể dùng não trạng thế kỉ 21 để kết án người xưa. Nhưng để thuyết phục được người đọc, rõ ràng ông phải tìm kiếm một trường hợp thích đáng hơn là trường hợp cụ NĐC.]
   Dương Hội Mỹ

   Xóa
 18. Còn ý kiến ông Bùi Hoàng Tám trên BLOG của báo Dân trí v/v có một hai ông trong Danh sách đứng tên Bản kiến nghị của ông Lê Cung nay lại Rút tên thì cháu cũng đã có ý kiến.
  ----
  "Lê Hương Lan08:25 29 tháng 11, 2019
  Cảm ơn bác Tre Làng đã còm.
  Theo em nghĩ, chắc chắn ở đây có sự sơ suất của PGS. TS. Lê Cung, Trường Đại học Sư phạm Huế.
  Theo tìm hiểu của em, Bản kiến nghị có sự bàn bạc, trao đổi chung ban đầu của 4 vị đứng đầu Danh sách là-
  1. PGS. TS. Lê Cung, Trường Đại học Sư phạm Huế.
  2. Nhà Nghiên cứu lịch sử và văn hoá Nguyễn Đắc Xuân.
  3. PGS. TS. Trần Thuận, nguyên Phó Trưởng khoa, khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
  4. PGS. TS. Phạm Quốc Sử, Trưởng khoa lịch sử, Trường Đại học Thủ đô, Hà Nội.

  Sau đó, Bản kiến nghị được gửi đến lấy ý kiến thêm một số vị nữa.
  Ông PGS. TS. Lê Cung, Trường Đại học Sư phạm Huế có sơ suất là ông Nguyễn Tiến Dũng- nguyên Trưởng Khoa Lý luận Chính trị Trường Đại học Khoa học Huế đã từ chối ký tên vì lý do Sử học không thuộc chuyên môn của ông ấy. Thế nhưng khi gửi Bản kiến nghị đi, tên ông Dũng vẫn giữ nguyên.

  Nếu có thêm người đứng tên thì Bản kiến nghị sẽ tăng thêm sức nặng. Nhưng dù có bớt đi 1 hai cái tên thì cũng không sao. Công chúng trong và ngoài nước xưa nay, ai ai chẳng biết cái tên lừng danh Nhà Nghiên cứu lịch sử và văn hoá Nguyễn Đắc Xuân. Dù chỉ có 1 cái tên ông Nguyễn Đắc Xuân cũng đã đủ rồi!

  Như ý kiến bạn đọc trên kia đã nói, Và quan trọng nhất là các luận cứ trong Bản kiến nghị này là đúng, không thể phản bác."
  http://googletienlang2014.blogspot.com/2019/11/ban-kien-nghi-cua-12-nha-nghien-cuu-van.html?showComment=1574990747007#c3531380308406815188.

  Nay, theo bác Dương Hội Mỹ thì ta có cần phản biện riêng trong một bài độc lập hay không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Lê Hương Lan.
   Tôi nghĩ trường hợp BHT rất quan trọng, cần làm nổi bật với một bài riêng biệt, vì các ý kiến của chúng ta ở đây về ông ấy khó được bạn đọc lưu ý vì nó bị chìm mất. Chắc là nên đăng "bài" của tôi, sau đó bổ túc với ý kiến trên của Lê Hương Lan, là ta có một phản biện đầy đủ.
   DHM

   Xóa
 19. Tôi ủng hộ phát biểu của bạn Minh Lê
  ---
  Minh Lê13:29 28 tháng 11, 2019
  http://googletienlang2014.blogspot.com/2019/11/ban-kien-nghi-cua-12-nha-nghien-cuu-van.html?showComment=1574922577995#c6619677461666221015
  Về Tấm hình trên cùng ở bài này, trên một diễn đàn của người Pháp tại link
  https://www.reddit.com/r/VietNam/comments/9konht/tonkin_les_dieux_sen_vont_representing/
  có một người Pháp đã bình luận như sau
  ---
  "Les Talibans n'ont pas innové en détruisant le Bouddha de Bamiyan en 2001. Plusieurs décennies auparavant, une carte postale exceptionnelle montre un prêtre catholique qui trône sur un amas de statues bouddhistes cassées. La scène se passe au Vietnam et, en signe de victoire, une icone chrétienne, appelée Vierge Marie par les catholiques, a été installée sur l'autel."

  Dịch- "Khi Taliban nắm quyền năm 2001, thậm chí họ cũng không phá hủy tượng Phật Bamiyan. Vậy mà khi Kito giáo thắng thế ở Việt Nam, họ đã cố gắng để tiêu diệt các nền văn hóa và tín ngưỡng bản địa. Tấm bưu thiếp đặc biệt cho thấy các linh mục Công giáo ngồi trên một đống tượng Phật bị vỡ. Khung cảnh diễn ra ở Việt Nam và, như một dấu hiệu của chiến thắng, một biểu tượng Kitô giáo, được gọi là Virgin Mary của người Công giáo, đã được đặt trên bàn thờ.
  ----
  Tôi đề nghị các bạn chủ trang đăng ý kiến này thành 1 bài độc lập để cộng đồng thấy rõ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. L'iconoclasme catholique au Vietnam
   Destruction de statues bouddhistes par les prêtres


   http://atheisme.org/iconoclasme-catholique-vietnam.html


   Les Talibans n'ont pas innové en détruisant le Bouddha de Bamiyan en 2001. Plusieurs décennies auparavant, une carte postale exceptionnelle montre un prêtre catholique qui trône sur un amas de statues bouddhistes cassées. La scène se passe au Vietnam et, en signe de victoire, une icone chrétienne, appelée Vierge Marie par les catholiques, a été installée sur l'autel.

   La carte, non datée et n'ayant pas circulé, est éditée par L'Œuvre de la Propagation de la Foi située à Lyon (12, rue Sala) et Paris (5, rue Monsieur). Avec pour légende "Tonkin - Les dieux s'en vont", elle s'inscrit dans l'activité éternelle de colonialisme religieux consubstantiel au christianisme avec la destruction des objets du culte précédent.

   Xóa
 20. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 21. Thanks for sharing Such a valuable information.Im very thankful to You That You Had Given Me This opportunity to write on This blog.please visit our website I Assure You That it will be very useful for @ Packers And Movers Delhi
  Packers And Movers Ghazibad
  Packers And Movers Greater Noida
  Packers And Movers Noida

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thưa bạn Packers And Movers Delhi,
   Google.tienlang không phải là nơi để quảng cáo.
   Do vậy, một comment phía trên đã bị quản trị viên xóa, nay bạn vẫn cố tình...

   Xóa
 22. Cháu Hương Lan
  Bác vừa gửi thư điện tử cho cháu.

  Trả lờiXóa
 23. Hay. Khẳng khái!
  Chủ trang viết...
  "Chúng tôi – thành viên Nhóm Google.tienlang chưa phải là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Do vậy, đừng ai nghĩ rằng chúng tôi “nhận vơ” công lao cho Đảng Cộng sản. Chúng tôi chỉ quan tâm bảo vệ SỰ THẬT LỊCH SỬ. Và Sự thật thì “HỘI TRUYỀN BÁ CHỮ QUỐC NGỮ” LÀ MỘT TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN- Điều này đã được khẳng định trong tư liệu chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam..."

  Ông Phạm Mai Hùng- Phó chủ tịch Hội khoa học Lịch sử, tôi nghĩ ông phải là Đảng viên Đảng Cộng sản, bởi ông còn là Phó giáo sư, Tiến sĩ?
  (Tôi nghĩ vậy bởi mới đây, tôi đọc đâu đó "tâm sự" có vẻ ấm ức của ông Dương Trung Quốc hồi ông ta còn công tác ở Viện sử học. “Chính bản thân tôi, trước đang là Phó Viện trưởng viện Sử học thì Chi bộ ra nghị quyết “ông Quốc muốn tiếp tục làm công việc này, thì một là ông phải vào Đảng. Hai là ông phải làm Phó Tiến sĩ". Thôi thế tôi nghỉ." Ông Dương Trung Quốc kể như vậy, tôi không biết có đúng hay không!)

  Nếu ông Phạm Mai Hùng là Đảng viên Cộng sản thì ông buộc phải biết Lịch sử của Đảng Cộng sản, rằng “HỘI TRUYỀN BÁ CHỮ QUỐC NGỮ” LÀ MỘT TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN chứ nhỉ?

  Cụ Nguyễn Văn Tố tuy là người ngoài Đảng nhưng lại được những người cộng sản tin tưởng giao cho nhiệm vụ cầm lái con tàu Cộng sản. Cụ Nguyễn Văn Tố không thể ngay thơ đến nỗi không biết điều đó. Mục tiêu đầu tiên của những người Cộng sản là đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập cho Việt Nam.
  Chính cương vắn tắt của Cụ Hồ trình ra Hội nghị Thành lập Đảng Cộng sản ngày 3/2/1930 nêu rõ điều đó.

  Khi Hội truyền bá chữ quốc ngữ nhận được giấy mời của bọn Pháp tham dự lễ khánh thành nhà bia vinh danh tên Alexandre de Rhodes, đương nhiên Cụ Hội trưởng Nguyễn Văn Tố cùng các vị lãnh đạo Hội phải suy nghĩ đắn đo. Bản thân Cụ Tố phải suy nghĩ nếu nhận lời tham dự thì phải phát biểu ra sao để không để làm xấu mặt một tổ chức của cộng sản mà cụ là đại diện.

  Nay, ông Phạm Mai Hùng phát biểu trên báo chí cứ làm như Cụ Nguyễn Văn Tố là “Người khởi xướng và đứng ra dựng bia là nhân sĩ Nguyễn Văn Tố”.
  Điều này là hết sức nguy hiểm bởi xưa nay, các thế lực phản động đã từng xuyên tạc như vậy để rồi ám chỉ rằng cụ Nguyễn Văn Tố cùng các nhân sĩ trí thức đã công nhận, đã vinh danh Alexandre de Rhodes, dựng bia tưởng niệm. Nhưng rồi, chỉ vì lý do chính trị, chính quyền Cộng sản đã “phá bỏ đi một công trình văn hóa” để thay bằng tượng đài "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh"!

  Nói đúng sự thật là điều hết sức cần thiết của người làm khoa học, đặc biệt là khoa học lịch sử.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Những lập luận trong các bài viết của blog này rất sắc bén và có dẫn chứng cụ thể mới có được đông đảo người hâm mộ và còm như vậy

   Xóa
 24. Trước đó, cả ngàn năm Bắc thuộc và đến bây giờ, người Việt đã và vẫn còn dùng ngôn ngữ Hán và Hán Nôm, thơ Đường luật... Vậy thì sẽ ghi công ai?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ông Hưng Đạo ương Trần Quốc Tuấn viết Hịch tướng sĩ bằng tiếng gì hả bác Bình Yên?
   Dụ chư tỳ tướng hịch văn (諭諸裨將檄文) là tiếng gì đây?

   Ông Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo (平吳大誥) bằng tiếng gì đây?

   Không lẽ trước khi chửi giặc Nguyên Mông, chửi giặc Ngô, các cụ nhà ta phải cảm ơn, phải ghi công người tạo ra chữ Hán, tiếng Hán?

   Xóa
  2. Cái này để cho các nhà lật sử như Dương Trung Quốc, Phạm Mai Hùng... trả lời thôi.

   Xóa
  3. Bạn Công Bằng nói rất hay nhé

   Xóa
 25. Nguyễn Đăng Hưng xuyên tạc bịa đặt trên báo đại biểu nhân dân
  "Ở Việt Nam có đường phố mang tên Alexandre de Rhodes ở TP Hồ Chí Minh. Trước đó 1 thế kỷ, có tấm bia vinh danh ngài bên hồ Gươm, Hà Nội, nhưng do giặc giã, đã bị thất lạc. Điều đó cho thấy hơn 300 năm qua, người Việt không quên ngài..."
  Thằng thực dân Pháp nó dựng bia và mới năm 1941 mà ông này bịa ra thành "trước đó 1 thế kỷ", "người Việt không quên"...

  http://daibieunhandan.vn/ONA_BDT/NewsPrint.aspx?newsId=419358

  Trả lờiXóa
 26. Với vị trí như vậy mà ông Phạm Mai Hùng lại có thể xuyên tạc về cụ Nguyễn Văn Tố được thì thật là không thể hiểu nổi

  Trả lờiXóa