Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2021

Gửi Tân Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: PHAN HUY LÊ CÔNG KÍCH BÁC HỒ NHƯ THẾ NÀO?

 

Phan Huy Lê cùng người anh ruột- Phan Huy Quát, cựu Thủ tướng ngụy VNCH và là kẻ đã chính thức rước quân xâm lược Mỹ vào Việt Nam

(Xem bài ANH TRAI ÔNG PHAN HUY LÊ- THỦ TƯỚNG VNCH PHAN HUY QUÁT ĐÃ RA “THÔNG CÁO” MỜI QUÂN ĐỘI MỸ VÀO MIỀN NAM NHƯ THẾ NÀO?

*******

PHAN HUY LÊ CÔNG KÍCH BÁC HỒ NHƯ THẾ NÀO? (*)

Một sự kiện lịch sử chỉ xảy ra một lần. Nhưng viết về sự kiện ấy phải nhiều lần. Đúng vậy. Có điều là mỗi lần viết lại phải phát hiện thêm chứng cứ, phân rõ đúng sai trên quan điểm bảo vệ chính nghĩa, chống gian tà, nêu cao tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ Quốc, chứ không phải tìm mọi cách để bào chữa cho hành động bán nước làm tay sai cho giặc, xuyên tạc sự thật.

Mấy năm gần đây, một số người trong giới sử học viết nhiều bài ca ngợi những nhân vật đã bị lịch sử dân tộc lên án là bán nước, đầu hàng phản bội thành người có công to với đất nước, nhân dân. Họ gọi đó “xác lập quan điểm mới cho khoảng trống lịch sử”, “Không né tránh lịch sử”.

Mọi người đều biết hơn 200 năm qua, những lời buộc tội về việc “Gia Long cõng rắn cắn gà nhà”,”rước voi giầy mả tổ” đã lưu truyền rộng rãi trong nhân dân mọi miền đất nước. Ngay trong thời kỳ thực Pháp đô hộ nước ta, nhừng câu này cũng đã được các thầy giáo dạy sử ghi vào giáo  án để lên lớp giảng cho học trò. Ấy vậy mà những năm qua, nhằm thực hiện cái gọi là ”tạo ra bước đột phá trong nhận thức về Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn”, môt số người đã quay lưng lại với lịch sử. Tại cuộc hội thảo về “Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt nam” tổ chức ở Thanh Hóa mới đây, ông Phan Huy Lê chủ tịch Hôi khoa học lịch sử đã lên tiếng công kích: Trước đây có người lên án Nguyễn Ánh “cõng rắn cắn gà nhà”, là “bán nước, đó là quan điểm cực đoan !

Có một điêu lạ nữa là sau khi kết thúc cuộc hội thảo về Chúa Nguyễn và vương triều nhà Nguyễn trong một bài trả lời phóng vấn của các báo chí, ông chủ tịch Hội khoa học lịch sử đã chất vấn ngược lại bạn đọc:”Ai là tác giả của câu Gia Long cõng rắn cắn gà nhà ?” rồi ông giải đáp: truy tìm mãi vẫn không lần ra manh mối…!

Chúng tôi xin nhắc cho ông nhớ: 66 năm trước đây trong bài “nên học sử ta” đăng trên báo Việt nam Độc Lập ngày 1/2/1942 và trong bài Diễn ca ”Lịch sử nước ta” do Việt Minh tuyên truyền bộ xuất bản tháng 2/1942 có một người đã lên án gay gắt Gia Long “cõng rắn cắn gà nhà”,” rước voi giầy mả tổ”,”thông với Tây…” “hàng Tây”,”rước Tây vào nhà”, “đem nước ta bán cho Tây…” Người lên án Nguyễn Ánh” mà ông công kích đó, chính là Nguyễn Aí Quốc, là Bác Hồ, là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xin trích một đoạn trong diễn ca “Lịch sử nước ta” của Bác Hồ:

”Gia Long lại dấy can qua

Bị Tây Sơn đuổi chạy ra nước ngoài 

Tự mình đã chẳng có tài 

Nhờ Tây qua cứu, tính bài giải vây 

Nay ta mất nước thế này 

Cũng vì vua Nguyễn rước Tây vào nhà

Khác gì cõng rắn cắn gà.

Rước voi giầy mả thật là ngu si”

(xem nguyên văn bài Lịch sử nước ta ở bài

Toàn văn tác phẩm "LỊCH SỬ NƯỚC TA" của Chủ tịch HỒ CHÍ MINH

Những người đề cao Gia Long cố tình lờ đi hoặc hạ thấp cái tội bán nước của Gia Long: 

-         Vì chiếc ngai vàng mà dùng cả ấn tín và cả con mình làm vật thế chấp để cầu viện với vua Pháp, rồi hứa nhường đứt đảo Côn Lôn và cửa Hội An cho Pháp (việc này có coi như hành vi bán nước không ?)

 -         Rước 2 vạn quân Xiêm vào giúp để đánh Tây Sơn ở Rạch Gầm-Xoài Mút. Trong khi Tây Sơn đang chống xâm lược, kéo binh ra Bắc để đánh quân Tôn Sĩ Nghị thì Ánh lại sai sứ thần Phan Văn Trọng và Lâm Đồ mang thư và 50 vạn cân gạo giúp quân Thanh. Giúp giặc đang cướp nước thì mình phái gọi đó là tội gì ?

 GIỚI LẬT  SỬ VÀ PHAN THANH GIẢN: 

Phan Thanh Giản là một nhân vật lịch sử đang được một số người trong giới sử học để xuất việc “đánh giá lại”, Đầu thế kỷ 21, tạp chi xưa và nay, cơ quan của hội Khoa học Lịch sử mấy sô liền đăng anh Phan Thanh Giản với câu :Thê kỷ 21 nhìn về nhân vật Phan Thanh Giản. 

Phan Thanh giản là đại thần của triều đình, có bổn phân giữ nước, nhưng không dám đánh giặc, hai lần ký hiệp ước đầu hàng, dâng ba tỉnh miền đông, rồi mien Tây cho giặc Pháp. Còn kêu gọi tướng ta dưới quyền bẻ gãy gươm giáo mà hợp tác với người Pha Lang Sa (Pháp). Người Pha-lang-sa chỉ hung dữ khi đánh nhau, chứ khi hòa binh thì họ rất tử tế. Phan Tnah Gian là Lâm Duy Hiệp-trưởng và phso đoàn ký hiệp ước đầu hàng đã bị các thủ lĩnh cầm quân chống Pháp như Trương Định, Nguyễn Trung Trực, các chí sĩ yêu nước và nhân dân lên án với hai caai bất hủ là “Phan Lâm mãi quốc, triều đình khí dân” (Phan lâm bán nước, triều đình dối dân).

Tự Đức là ông vua  nhu nhược, không dám chống giặc nhưng vẫn rất tức giận việc Phan Thanh Giản đi bước trước vua trong việc đầu hàng. Về sau vua cho đục bia tiến sĩ của Giản và nhận rằng;”Khí dân triều trữ cữu, mãi quốc thế gian bình, Sử ngã chung thân điếm, Hà Nhan nhập miếu đình” (Dối dân ta xin chịu, bán nước thế gian bình, khiến ta suốt đời nhục, mặt mũi nào nhìn tổ tông). 

Có người quá ưu ái Phan Thanh Giản cố cắt nghĩa rằng: Ông Phan chủ trương sai lầm, nhưng không phải không có lòng yêu nước, 

Yêu nước đâu phải là một danh từ trừu tượng mà phải biểu hiện một cách cụ thể. Trong lúc quân giặc giầy xéo lên Tổ Quốc, biết bao văn thân, chí sĩ, hào lý cùng các tầng lớp nhân dân xông ra giết giặc cứu nước “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, vậy mà Phan Thanh Giản ba dần dụ Trương Định bãi binh, bốn lần làm môi giới cho Pháp đưa thư  của giặc cho Trương Định và khuyên nhân dân không nên “bội nghịch” với Pháp. Danh từ yêu nước không bao giờ chứa một nội dung phản quốc. Một người đã có “thành tích” như Phan Thanh Giản, dù ai muốn nhìn theo cách nào đi nữa, bao dung rộng rãi bao nhiêu đi nữa cũng không thể lạm dụng hai chữ ái quốc để gắn vào một cách dễ dàng như vậy là hồ đồ trong việc nhận thức Phan Thanh Giản mà còn làm nhoẹt nhòe cả ý nghĩa yêu nước nữa ! 

Về cái chết của Phan Thanh Giản, có người giải thích là ông Phan hối hận, tự tử. Nhà sử học Trần Huy Liệu viết:”Theo tôi chủ trương của Phan đã dần dần đến chỗ bế tắc, chỉ có thể kết cục bằng một cái chết. Nói cách khác, cái chết của Giản là tất nhiên, là rất biện chừng trong chỗ bế tắc của Giản. Tuy vậy có người vẫn ca tụng Giản là không tham sống sợ chết, ở đây tôi không muốn nhắc lại những cái “ngoắt ngoéo” trong giờ phút cuối cùng của Giản để chứng tỏ là Giản không phải không tham sống sợ chết. Tôi chỉ đặt câu hỏi là: có những trang hào kiệt không tham sống sợ chết để làm nên một việc gì đó tốt đẹp cho Tổ Quốc, thì không tham sống sợ chết ấy mới là có ý nghĩa. Còn Phan Thanh Giản nếu quả có không tham sống sợ chết chăng nữa thì để làm gì ? Nói rằng Giản chết để giữ tròn tiết nghĩa chăng ? thì cái sống của Giản đối với dân với nước đã mất hết nghĩa rồi, còn nói gì là cái chết…” 

Một lập luận cũng nên ghi nhận, sau khi để mất sáu tỉnh miền Tây, Phan Thanh Giản viết thư cho Tự Đức. Chờ mãi hơn 20 ngày không thấy trả lời, ông Phan lo sợ vua Tự Đức nổi giận có thể ra lệnh xử tử ông. Ông pha thuốc phiện và dấm thanh trăn trở cả ngày rồi bưng uống, may ra còn giữ được chút quyền lợi cho con cháu. Nếu để vua  ra tay thì mất hết ! Quả là ông chết như vậy, nên đời sau có ý kiến khác nhau dài dài. Đầu năm 1945 sau khi Nhật lật Pháp ở Đông Dương, ở Huế ông Hoài nam Nguyễn Trọng Cần làm bài phú ngợi ca các anh hùng liệt sĩ đã chết cho Tổ Quốc có hai vế đối: 

“Chén thuốc độc liều mình Phan Thanh Giản , đất Nam kỳ sáu tỉnh tiêu hao. 

Bát trà suông kết liễu Nguyễn Tri Phương, thành Hà Nội bốn bề tan tác.” 

Đặt hai cái chết của Phan Thanh Giản và Nguyễn Tri Phương gần như nhau là hoàn toàn sai lầm, nhưng như vậy thì ông Phan cũng được chút tiếng thơm ! 

Sau Phan Thanh Giản, đến Trương Vĩnh Ký, Phạm Quỳnh, những công cụ đắc lực của thực dân Pháp để xâm lược và thống trị Việt Nam đã bị lịch sử lên án, bỗng rùng rùng được người ta viết bài ca ngợi như những nhà “ái quốc” ! Đến nỗi sóng truyền hình VTV1 cũng tán dương Phạm Quỳnh là “người yêu nước đến tận cùng” ! Hiện nay có người ngửa cố ngồi chờ ông Phạm Quỳnh sẽ được “giải oan”, được tôn vinh là chí sĩ và sẽ được đặt tên cho đường phố ! 

Có trường hợp đặc biệt được thời sự hóa rất sôi nổi đó là cụ Phan Châu Trinh. 

Cụ Phan Châu Trinh là người nhiệt tình yêu nước, muốn giúp ích cho nước, chủ trương đánh đổ quan  lại của chế độ thối nát Nam triều, thành lập một nước Việt Nam độc lập, giàu mạnh, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. Để thực hiện mục đích của mình cụ đã bỏ con đường phú quý bản thân, công kích chế độ đương thời, không sợ gì tù tội: “Nam nhi hà sự phạ Côn Lôn” (Làm trai há sợ ngục Côn Lôn). Khi bị đày ra Côn Đảo hay sống lưu vong ở nước ngoài cụ vẫn giư chí hướng của mình. Lúc về nước tuổi đã già, sức đã yếu, cụ vẫn cố gắng truyền bá tư tưởng yêu nước của mình cho lớp thanh niên. 

Nhân dân ta yêu quý kính trọng, ngưỡng mộ cụ là hoàn toàn đúng.

Tuy nhiên hoạt động chính trị là vấn đề phức tạp. Thành thực yêu nước, muốn giúp nước là một chuyện, nhưng có phương pháp đúng đắn để cứu nước cho có kết quả là chuyện khác.

Nhà sư  học Trần Văn Giàu viết: ”Cụ Phan Châu Trinh ghét cay, ghét đắng nền quân chủ, cụ tố cáo rằng: Cái độc quyền quân chủ nó giết hẳn cái lòng ái quốc của dân Việt Nam ta; bây giờ muốn cho dân Việt nam biết nước là của nó, thì phải đem cái tụi bù nhìn đó vất cả hết đi…” 

Tất nhiên là ai cũng dễ chấp nhận cái sự thật là tư tưởng trung quân cản trở, hạn chế, bóp méo chủ nghĩa yêu nước chân chính. Nhưng từ đó mà nói rằng lòng yêu nước của nhân dân ta bị chết hắn dưới hính quyền quân chủ thì làm gì đến mức đó ? ngàn năm quân chủ, dân tộc Việt Nam chẳng có truyền thống yêu nước chân chính hay sao ? càng khó chấp nhận với cụ Phan rằng điều kiện đầu tiên để gây dựng lại lòng yêu nước cho nhân dân là thủ tiêu vua bù nhìn và bè lũ. Vua bù nhìn dung là một trở lực cho sự thức hiện quyền dân tộc và dân chủ song trở lực chính, chính là đế quốc, thực dân; rõ ràng là như vậy. Cụ Phan đặt cày trước trâu. Đặt cày trước trâu thì chỉ triển lãm trâu và cày chứ không cày được được thước đất nào. Đặt vấn đề dân trí, dân chủ mà không đặt vấn đề đấu tranh diệt thực dân, giành độc lập dân tộc thì không đi đến đâu hết.”Dù cụ Phan không thành công trong chủ trương cứu nước, cứu dân, nhân dân ta vẫn hết lòng tôn kính cụ, một nhà chí sĩ dũng cảm, suốt đời vì nước, vì dân ! 

Ngày nay, những kẻ vung bút ca ngới biện minh cho Gia Long, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký, Hoàng Cao Khải, Phạm Quỳnh, Trận Trọng Kim…không phải vì họ yêu mến sống chết vì với ông ấy. Họ có mưu đồ sâu xa. Nếu dư luận chấp nhận ý kiến của họ thì mọi sự lên án các ông trên kia đều là võ đoán, phiến diện, bất công, cực đoan, sai bét ! 

Đích ngắm  bắn của họ đã rất rõ ràng, chờ dịp thuận lợi là họ bóp cò…! 

(*) Trích trong cuốn Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng;  Tác giả Đặng Minh Phương, nguyên trưởng đại diện báo Nhân dân tại Đà Nẵng. Nhà XB Hội Nhà văn- 2017

Chế Trung Hiếu

=======

Google.tienlang lưu ý bạn đọc: Hãy theo dõi tình hình covid-19 trên trang chính thống của Bộ Y tế:

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2021

CHÚC MỪNG THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG NGHĨA NHẬN NHIỆM VỤ MỚI: TƯ LỆNH NGÀNH TUYÊN GIÁO!

 

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư.

Sáng 19.2, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XIII, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư thay cho ông Võ Văn Thưởng vừa được phân công làm Thường trực Ban Bí thư hôm 6.2 vừa qua.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (59 tuổi), quê quán tại xã Tân Đông, H.Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, trình độ cử nhân Khoa học Xã hội - Nhân văn.

Ông Nghĩa là Ủy viên T.Ư khóa XII, Ủy viên Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XIII, thượng tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 14.

Từ năm 2008 tới năm 2012, ông Nghĩa trải qua nhiều chức vụ trong quân đội như Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Chính ủy Quân đoàn 4. 

Hiện Ban Tuyên giáo T.Ư có 7 phó trưởng ban, gồm 2 phó ban kiêm nhiệm.

Với việc phân công một vị tướng quân đội làm Tư lệnh ngành Tuyên giáo, Google.tienlang tin tưởng rằng từ nay, công tác Tuyên giáo sẽ được đổi mới toàn diện; Công cuộc đấu tranh chống lật sử sẽ thắng lợi hoàn toàn! 

Google.tienlang Chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa!

Lê Hương Lan

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2021

CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN SỬU- 2021

 
Ban Biên tập Google.tienlang kính chúc bạn đọc gần xa Năm mới Tân sửu 2021  có nhiều hạnh phúc mới, mục tiêu, thành tựu mới và có nhiều cảm hứng mới về cuộc sống. Chúc các bạn một năm tràn ngập hạnh phúc.

Lê Hương Lan

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2021

Hôm nay, 1/2/2021, ĐH Đảng CSVN thành công, còn Myanmar thì Aung San Suu Kyi bị bắt: NHỚ LẠI NHỮNG ĐÒI HỎI CỦA HRW- "THEO DÕI NHÂN QUYỀN" VÀ GIỚI RẬN BỌ


Phil Robertson - Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền
Hôm nay, 1/2/2021, ĐH Đảng CSVN thành công, còn Myanmar thì Quân đội nước này đảo chính, nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi bị  bắt! 
Còn nhớ, mới ngày nào, Trang web của cái gọi là Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) đăng bài viết với tiêu đề "Cuộc đua về bét: Myanmar và Việt Nam đi ngược chiều nhau về vấn đề nhân quyền" của cái anh Phil Robertson -Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Trong bài, anh Phil Robertson tổng sỉ vả Việt Nam và đòi hỏi Việt Nam cần học tập Myanmar!
Được HRW cùng bu Mẽo bật đèn xanh, các "nhà" rận bọ Việt Nam cũng đua nhau kêu gào "VN cần  học Myanmar!". Mấy ông rận già Nguyễn Quang A, Nguyễn Tường Thụy... rồi mấy anh chị rận choai Lã Dũng, Đình Hà, Hoàng Vi... rầm rộ phong trào "Thách Đảng Cộng sản Việt Nam làm như Myanmar!"
Hổng bít các anh Phil Robertson,  ông rận già Nguyễn Quang A, Nguyễn Tường Thụy... rồi mấy anh chị rận choai Lã Dũng, Đình Hà, Hoàng Vi... nghĩ sao vào hôm nay, ngày 1/2/2021, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ, còn Myanmar thì lại loạn lạc, quân đội lại đảo chính và nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi- Noben Hòa Bình- bị  bắt???
Hỏi cũng bằng thừa vì lũ rận bọ phản động chai mặt, chúng chỉ biết ăn tiền của USAID - Tổ chức Phát triển quốc tế Hoa Kỳ để quấy rối cuộc sống của người dân Việt Nam! Chúng đâu có biết liêm sỉ là gì!
Hoàng Ngân Thương
=====
Mời xem bài liên quan