Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2021

Gửi Tân Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: PHAN HUY LÊ CÔNG KÍCH BÁC HỒ NHƯ THẾ NÀO?

 

Phan Huy Lê cùng người anh ruột- Phan Huy Quát, cựu Thủ tướng ngụy VNCH và là kẻ đã chính thức rước quân xâm lược Mỹ vào Việt Nam

(Xem bài ANH TRAI ÔNG PHAN HUY LÊ- THỦ TƯỚNG VNCH PHAN HUY QUÁT ĐÃ RA “THÔNG CÁO” MỜI QUÂN ĐỘI MỸ VÀO MIỀN NAM NHƯ THẾ NÀO?

*******

PHAN HUY LÊ CÔNG KÍCH BÁC HỒ NHƯ THẾ NÀO? (*)

Một sự kiện lịch sử chỉ xảy ra một lần. Nhưng viết về sự kiện ấy phải nhiều lần. Đúng vậy. Có điều là mỗi lần viết lại phải phát hiện thêm chứng cứ, phân rõ đúng sai trên quan điểm bảo vệ chính nghĩa, chống gian tà, nêu cao tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ Quốc, chứ không phải tìm mọi cách để bào chữa cho hành động bán nước làm tay sai cho giặc, xuyên tạc sự thật.

Mấy năm gần đây, một số người trong giới sử học viết nhiều bài ca ngợi những nhân vật đã bị lịch sử dân tộc lên án là bán nước, đầu hàng phản bội thành người có công to với đất nước, nhân dân. Họ gọi đó “xác lập quan điểm mới cho khoảng trống lịch sử”, “Không né tránh lịch sử”.

Mọi người đều biết hơn 200 năm qua, những lời buộc tội về việc “Gia Long cõng rắn cắn gà nhà”,”rước voi giầy mả tổ” đã lưu truyền rộng rãi trong nhân dân mọi miền đất nước. Ngay trong thời kỳ thực Pháp đô hộ nước ta, nhừng câu này cũng đã được các thầy giáo dạy sử ghi vào giáo  án để lên lớp giảng cho học trò. Ấy vậy mà những năm qua, nhằm thực hiện cái gọi là ”tạo ra bước đột phá trong nhận thức về Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn”, môt số người đã quay lưng lại với lịch sử. Tại cuộc hội thảo về “Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt nam” tổ chức ở Thanh Hóa mới đây, ông Phan Huy Lê chủ tịch Hôi khoa học lịch sử đã lên tiếng công kích: Trước đây có người lên án Nguyễn Ánh “cõng rắn cắn gà nhà”, là “bán nước, đó là quan điểm cực đoan !

Có một điêu lạ nữa là sau khi kết thúc cuộc hội thảo về Chúa Nguyễn và vương triều nhà Nguyễn trong một bài trả lời phóng vấn của các báo chí, ông chủ tịch Hội khoa học lịch sử đã chất vấn ngược lại bạn đọc:”Ai là tác giả của câu Gia Long cõng rắn cắn gà nhà ?” rồi ông giải đáp: truy tìm mãi vẫn không lần ra manh mối…!

Chúng tôi xin nhắc cho ông nhớ: 66 năm trước đây trong bài “nên học sử ta” đăng trên báo Việt nam Độc Lập ngày 1/2/1942 và trong bài Diễn ca ”Lịch sử nước ta” do Việt Minh tuyên truyền bộ xuất bản tháng 2/1942 có một người đã lên án gay gắt Gia Long “cõng rắn cắn gà nhà”,” rước voi giầy mả tổ”,”thông với Tây…” “hàng Tây”,”rước Tây vào nhà”, “đem nước ta bán cho Tây…” Người lên án Nguyễn Ánh” mà ông công kích đó, chính là Nguyễn Aí Quốc, là Bác Hồ, là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xin trích một đoạn trong diễn ca “Lịch sử nước ta” của Bác Hồ:

”Gia Long lại dấy can qua

Bị Tây Sơn đuổi chạy ra nước ngoài 

Tự mình đã chẳng có tài 

Nhờ Tây qua cứu, tính bài giải vây 

Nay ta mất nước thế này 

Cũng vì vua Nguyễn rước Tây vào nhà

Khác gì cõng rắn cắn gà.

Rước voi giầy mả thật là ngu si”

(xem nguyên văn bài Lịch sử nước ta ở bài

Toàn văn tác phẩm "LỊCH SỬ NƯỚC TA" của Chủ tịch HỒ CHÍ MINH

Những người đề cao Gia Long cố tình lờ đi hoặc hạ thấp cái tội bán nước của Gia Long: 

-         Vì chiếc ngai vàng mà dùng cả ấn tín và cả con mình làm vật thế chấp để cầu viện với vua Pháp, rồi hứa nhường đứt đảo Côn Lôn và cửa Hội An cho Pháp (việc này có coi như hành vi bán nước không ?)

 -         Rước 2 vạn quân Xiêm vào giúp để đánh Tây Sơn ở Rạch Gầm-Xoài Mút. Trong khi Tây Sơn đang chống xâm lược, kéo binh ra Bắc để đánh quân Tôn Sĩ Nghị thì Ánh lại sai sứ thần Phan Văn Trọng và Lâm Đồ mang thư và 50 vạn cân gạo giúp quân Thanh. Giúp giặc đang cướp nước thì mình phái gọi đó là tội gì ?

 GIỚI LẬT  SỬ VÀ PHAN THANH GIẢN: 

Phan Thanh Giản là một nhân vật lịch sử đang được một số người trong giới sử học để xuất việc “đánh giá lại”, Đầu thế kỷ 21, tạp chi xưa và nay, cơ quan của hội Khoa học Lịch sử mấy sô liền đăng anh Phan Thanh Giản với câu :Thê kỷ 21 nhìn về nhân vật Phan Thanh Giản. 

Phan Thanh giản là đại thần của triều đình, có bổn phân giữ nước, nhưng không dám đánh giặc, hai lần ký hiệp ước đầu hàng, dâng ba tỉnh miền đông, rồi mien Tây cho giặc Pháp. Còn kêu gọi tướng ta dưới quyền bẻ gãy gươm giáo mà hợp tác với người Pha Lang Sa (Pháp). Người Pha-lang-sa chỉ hung dữ khi đánh nhau, chứ khi hòa binh thì họ rất tử tế. Phan Tnah Gian là Lâm Duy Hiệp-trưởng và phso đoàn ký hiệp ước đầu hàng đã bị các thủ lĩnh cầm quân chống Pháp như Trương Định, Nguyễn Trung Trực, các chí sĩ yêu nước và nhân dân lên án với hai caai bất hủ là “Phan Lâm mãi quốc, triều đình khí dân” (Phan lâm bán nước, triều đình dối dân).

Tự Đức là ông vua  nhu nhược, không dám chống giặc nhưng vẫn rất tức giận việc Phan Thanh Giản đi bước trước vua trong việc đầu hàng. Về sau vua cho đục bia tiến sĩ của Giản và nhận rằng;”Khí dân triều trữ cữu, mãi quốc thế gian bình, Sử ngã chung thân điếm, Hà Nhan nhập miếu đình” (Dối dân ta xin chịu, bán nước thế gian bình, khiến ta suốt đời nhục, mặt mũi nào nhìn tổ tông). 

Có người quá ưu ái Phan Thanh Giản cố cắt nghĩa rằng: Ông Phan chủ trương sai lầm, nhưng không phải không có lòng yêu nước, 

Yêu nước đâu phải là một danh từ trừu tượng mà phải biểu hiện một cách cụ thể. Trong lúc quân giặc giầy xéo lên Tổ Quốc, biết bao văn thân, chí sĩ, hào lý cùng các tầng lớp nhân dân xông ra giết giặc cứu nước “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, vậy mà Phan Thanh Giản ba dần dụ Trương Định bãi binh, bốn lần làm môi giới cho Pháp đưa thư  của giặc cho Trương Định và khuyên nhân dân không nên “bội nghịch” với Pháp. Danh từ yêu nước không bao giờ chứa một nội dung phản quốc. Một người đã có “thành tích” như Phan Thanh Giản, dù ai muốn nhìn theo cách nào đi nữa, bao dung rộng rãi bao nhiêu đi nữa cũng không thể lạm dụng hai chữ ái quốc để gắn vào một cách dễ dàng như vậy là hồ đồ trong việc nhận thức Phan Thanh Giản mà còn làm nhoẹt nhòe cả ý nghĩa yêu nước nữa ! 

Về cái chết của Phan Thanh Giản, có người giải thích là ông Phan hối hận, tự tử. Nhà sử học Trần Huy Liệu viết:”Theo tôi chủ trương của Phan đã dần dần đến chỗ bế tắc, chỉ có thể kết cục bằng một cái chết. Nói cách khác, cái chết của Giản là tất nhiên, là rất biện chừng trong chỗ bế tắc của Giản. Tuy vậy có người vẫn ca tụng Giản là không tham sống sợ chết, ở đây tôi không muốn nhắc lại những cái “ngoắt ngoéo” trong giờ phút cuối cùng của Giản để chứng tỏ là Giản không phải không tham sống sợ chết. Tôi chỉ đặt câu hỏi là: có những trang hào kiệt không tham sống sợ chết để làm nên một việc gì đó tốt đẹp cho Tổ Quốc, thì không tham sống sợ chết ấy mới là có ý nghĩa. Còn Phan Thanh Giản nếu quả có không tham sống sợ chết chăng nữa thì để làm gì ? Nói rằng Giản chết để giữ tròn tiết nghĩa chăng ? thì cái sống của Giản đối với dân với nước đã mất hết nghĩa rồi, còn nói gì là cái chết…” 

Một lập luận cũng nên ghi nhận, sau khi để mất sáu tỉnh miền Tây, Phan Thanh Giản viết thư cho Tự Đức. Chờ mãi hơn 20 ngày không thấy trả lời, ông Phan lo sợ vua Tự Đức nổi giận có thể ra lệnh xử tử ông. Ông pha thuốc phiện và dấm thanh trăn trở cả ngày rồi bưng uống, may ra còn giữ được chút quyền lợi cho con cháu. Nếu để vua  ra tay thì mất hết ! Quả là ông chết như vậy, nên đời sau có ý kiến khác nhau dài dài. Đầu năm 1945 sau khi Nhật lật Pháp ở Đông Dương, ở Huế ông Hoài nam Nguyễn Trọng Cần làm bài phú ngợi ca các anh hùng liệt sĩ đã chết cho Tổ Quốc có hai vế đối: 

“Chén thuốc độc liều mình Phan Thanh Giản , đất Nam kỳ sáu tỉnh tiêu hao. 

Bát trà suông kết liễu Nguyễn Tri Phương, thành Hà Nội bốn bề tan tác.” 

Đặt hai cái chết của Phan Thanh Giản và Nguyễn Tri Phương gần như nhau là hoàn toàn sai lầm, nhưng như vậy thì ông Phan cũng được chút tiếng thơm ! 

Sau Phan Thanh Giản, đến Trương Vĩnh Ký, Phạm Quỳnh, những công cụ đắc lực của thực dân Pháp để xâm lược và thống trị Việt Nam đã bị lịch sử lên án, bỗng rùng rùng được người ta viết bài ca ngợi như những nhà “ái quốc” ! Đến nỗi sóng truyền hình VTV1 cũng tán dương Phạm Quỳnh là “người yêu nước đến tận cùng” ! Hiện nay có người ngửa cố ngồi chờ ông Phạm Quỳnh sẽ được “giải oan”, được tôn vinh là chí sĩ và sẽ được đặt tên cho đường phố ! 

Có trường hợp đặc biệt được thời sự hóa rất sôi nổi đó là cụ Phan Châu Trinh. 

Cụ Phan Châu Trinh là người nhiệt tình yêu nước, muốn giúp ích cho nước, chủ trương đánh đổ quan  lại của chế độ thối nát Nam triều, thành lập một nước Việt Nam độc lập, giàu mạnh, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. Để thực hiện mục đích của mình cụ đã bỏ con đường phú quý bản thân, công kích chế độ đương thời, không sợ gì tù tội: “Nam nhi hà sự phạ Côn Lôn” (Làm trai há sợ ngục Côn Lôn). Khi bị đày ra Côn Đảo hay sống lưu vong ở nước ngoài cụ vẫn giư chí hướng của mình. Lúc về nước tuổi đã già, sức đã yếu, cụ vẫn cố gắng truyền bá tư tưởng yêu nước của mình cho lớp thanh niên. 

Nhân dân ta yêu quý kính trọng, ngưỡng mộ cụ là hoàn toàn đúng.

Tuy nhiên hoạt động chính trị là vấn đề phức tạp. Thành thực yêu nước, muốn giúp nước là một chuyện, nhưng có phương pháp đúng đắn để cứu nước cho có kết quả là chuyện khác.

Nhà sư  học Trần Văn Giàu viết: ”Cụ Phan Châu Trinh ghét cay, ghét đắng nền quân chủ, cụ tố cáo rằng: Cái độc quyền quân chủ nó giết hẳn cái lòng ái quốc của dân Việt Nam ta; bây giờ muốn cho dân Việt nam biết nước là của nó, thì phải đem cái tụi bù nhìn đó vất cả hết đi…” 

Tất nhiên là ai cũng dễ chấp nhận cái sự thật là tư tưởng trung quân cản trở, hạn chế, bóp méo chủ nghĩa yêu nước chân chính. Nhưng từ đó mà nói rằng lòng yêu nước của nhân dân ta bị chết hắn dưới hính quyền quân chủ thì làm gì đến mức đó ? ngàn năm quân chủ, dân tộc Việt Nam chẳng có truyền thống yêu nước chân chính hay sao ? càng khó chấp nhận với cụ Phan rằng điều kiện đầu tiên để gây dựng lại lòng yêu nước cho nhân dân là thủ tiêu vua bù nhìn và bè lũ. Vua bù nhìn dung là một trở lực cho sự thức hiện quyền dân tộc và dân chủ song trở lực chính, chính là đế quốc, thực dân; rõ ràng là như vậy. Cụ Phan đặt cày trước trâu. Đặt cày trước trâu thì chỉ triển lãm trâu và cày chứ không cày được được thước đất nào. Đặt vấn đề dân trí, dân chủ mà không đặt vấn đề đấu tranh diệt thực dân, giành độc lập dân tộc thì không đi đến đâu hết.”Dù cụ Phan không thành công trong chủ trương cứu nước, cứu dân, nhân dân ta vẫn hết lòng tôn kính cụ, một nhà chí sĩ dũng cảm, suốt đời vì nước, vì dân ! 

Ngày nay, những kẻ vung bút ca ngới biện minh cho Gia Long, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký, Hoàng Cao Khải, Phạm Quỳnh, Trận Trọng Kim…không phải vì họ yêu mến sống chết vì với ông ấy. Họ có mưu đồ sâu xa. Nếu dư luận chấp nhận ý kiến của họ thì mọi sự lên án các ông trên kia đều là võ đoán, phiến diện, bất công, cực đoan, sai bét ! 

Đích ngắm  bắn của họ đã rất rõ ràng, chờ dịp thuận lợi là họ bóp cò…! 

(*) Trích trong cuốn Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng;  Tác giả Đặng Minh Phương, nguyên trưởng đại diện báo Nhân dân tại Đà Nẵng. Nhà XB Hội Nhà văn- 2017

Chế Trung Hiếu

=======

Google.tienlang lưu ý bạn đọc: Hãy theo dõi tình hình covid-19 trên trang chính thống của Bộ Y tế:

10 nhận xét:

 1. Trần Thị Thuậnlúc 06:12 1 tháng 3, 2021

  Toàn văn tác phẩm "LỊCH SỬ NƯỚC TA" của Chủ tịch HỒ CHÍ MINH

  Lời dẫn. Nhiều năm vừa qua, tình trạng xuyên tạc lịch sử, "xét lại lịch sử", "viết lại lịch sử", gọi ngắn gọn là "Lật sử" đang diễn ra vô cùng nguy hiểm, làm cả xã hội bị xáo động tâm can, cuộc chiến chống lật sử vì vậy cũng ngày càng trở nên cấp bách.
  Xuân Canh Tý 2020 này, trong bối cảnh toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta đang tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", không gì thiết thực hơn là ôn lại những trang viết của Bác Hồ về lịch sử. Bởi Hồ Chí Minh không chỉ là Người Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất mà Bác Hồ còn là một sử gia lớn. Chỉ khi ôn lại để tự trang bị cho mình những luận điểm của sử gia Hồ Chí Minh thì chúng ta mới có thể vững vàng trong cuộc chiến chống "lật sử". Chúng ta có niềm tin vững chắc, rằng mọi toan tính của những kẻ "lật sử", dù họ có là giáo sư tiến sĩ, dù họ cố tô vẽ rằng họ là những người "đổi mới tư duy", dù họ có tổ chức cả trăm cái gọi là "hội thảo khoa học" nhưng một khi họ đi ngược lại CHÂN LÝ BÁC HỒ thì họ cũng sẽ thất bại thảm hại!
  Thể theo yêu cầu của bạn đọc ở bài "Mở đầu năm mới- ÔN LẠI NHỮNG TRANG VIẾT CỦA BÁC HỒ VỀ LỊCH SỬ NHÀ NGUYỄN", Google.tienlang xin đăng Toàn văn tác phẩm "LỊCH SỬ NƯỚC TA" của Chủ tịch HỒ CHÍ MINH.
  "LỊCH SỬ NƯỚC TA" là một bài diễn ca lịch sử Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng tác năm 1941 tại Pác Bó, Cao Bằng. Bài thơ gồm 208 câu thơ lục bát dễ thuộc, dễ hiểu, phù hợp với tình hình Việt Nam lúc bấy giờ là hơn 95% dân số mù chữ.
  Bài thơ gồm 208 câu lục bát, tiếp sau đó là niên biểu lịch sử Việt Nam, được Hồ Chí Minh đặt dưới tên gọi Những năm quan trọng, gồm 30 cột mốc, bắt đầu từ mốc trước Tây lịch "2879 - Hồng Bàng" và kết thúc là mốc: "1945 - Việt Nam độc lập".

  Cuốn sách được viết bằng tập giấy dó mỏng dính, khổ 9 x 15 cm. Trong đó, Hồ Chí Minh đã tường thuật cả tiến trình hơn 4.000 năm lịch sử "dựng nước và giữ nước" cho đến đầu thế kỷ 20. Tất cả chỉ 14 trang (có hai trang mục lục), có nhắc tới đủ hết các triều đại, nhân vật lịch sử Việt Nam. Khi xuất bản cuốn sách này, Hồ Chí Minh vừa là tác giả vừa là biên tập viên, vừa là người trình bày, vừa là họa sĩ minh họa, đồng thời lại là thợ in và sửa morasse. Vào thời gian xuất bản cuốn sách được in bằng thạch bản. Bên trong sách, còn có hình minh họa (sáu bức tranh): ông Đề Thám cưỡi ngựa, Lý Thường Kiệt cầm kiếm, Hai Bà Trưng cưỡi voi xung trận... do chính tay Hồ Chí Minh vẽ.
  https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/01/toan-van-tac-pham-lich-su-nuoc-ta-cua.html

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Những kẻ lật sử là những kẻ phản bội Tổ quốc, bán rẻ lương tâm; chúng ta cần phải lên án mạnh mẽ

   Xóa
 2. Bọn người lật sử đã làm loạn dư luận xã hội bằng những luận điểm rất thâm độc mà trong đó bản chất của sự việc đã bị nhồi ép không phải là những bằng chứng lịch sử mà chỉ là những ý kiến,nhận định ,nhận xét của những cá đang khoác những tấm áo 'học giả" "nhà sử học ", "nhà nghiên cứu" ...và thậm chí cả những lời nói vu vơ vô giá trị hoặc đã bị bịa tạc lệch sai chủ ý từ một vài lãnh đạo để đăt ra những chuyện đảo điên lịch sử.Thật đúng là môt bọn phun thối lịch sử để phá hoại đất nước.
  ' học giả nhà

  Trả lờiXóa
 3. Sáng 3/3, Việt Nam ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 mới, đều là ca nhập cảnh tại Bình Dương và Kiên Giang

  Trong 3 ca mắc mới, có 1 trường hợp được cách ly ở Bình Dương, 2 ca cách ly tại Kiên Giang. Cụ thể:

  Bệnh nhân 2473 là chuyên gia, quốc tịch Trung Quốc, từ Trung Quốc nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28/2 và được cách ly ngay. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 1/3 dương tính với SARS-CoV-2.

  Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

  2 ca tại Kiên Giang là ca bệnh 2474-2475, là công dân Việt Nam, từ nước ngoài nhập cảnh vào Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ngày 27/2 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 1/3 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên.

  Như vậy đến sáng 3/3, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 2.475 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.561 ca lây nhiễm trong nước.

  Riêng đợt dịch lần 3 từ ngày 27/1 đến nay, 13 tỉnh, thành phố ghi nhận 868 ca mắc. Trong đó Hải Dương nhiều nhất với 684 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

  10 tỉnh, thành phố đã qua 18 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng (Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP. HCM).

  Hiện các địa phương đang còn cách ly, theo dõi sức khoẻ hơn 59.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 540 trường hợp, cách ly tập trung hơn 13.000 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú hơn 45.000 người.

  Đến nay Việt Nam đã chữa khỏi 1.898 ca bệnh. Số ca tử vong vẫn là 35 trường hợp.

  Trả lờiXóa
 4. Không chỉ có Phan Huy Lê công kích Bác Hồ mà còn Dương Trung Quốc, còn Nguyên Ngọc.
  Xem bài về Dương Trung Quốc.
  CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT: CHỦ TRƯƠNG HOÀN TOÀN ĐÚNG ĐẮN
  https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/09/cai-cach-ruong-at-chu-truong-hoan-toan_13.html
  Trích:

  Trên đài phản động BBC, “sử gia” Dương Trung Quốc đặt ra câu hỏi: liệu “có cần thiết phải làm một cuộc phát động long trời lở đất như thế, dẫn đến những việc làm cực đoan như thế và để lại những hậu quả nặng nề như thế hay không?". Theo ý kiến của “sử gia” này thì chủ trương Cải cách ruộng đất ở Việt Nam đơn giản chỉ là “Việt Nam phải tiến hành cái đó để đánh đổi lại sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa trong cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp, không phải chỉ riêng Trung Quốc mà cả Liên Xô nữa."

  ĐỂ ĐÂY, KHÔNG NÓI GÌ- Dương Trung Quốc: “Chúng ta không nên nhắc lại câu chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn 70 năm, thời đại thay đổi rồi."
  https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/05/duong-trung-quoc-chung-ta-khong-nen.html

  TUYÊN GIÁO Ở ĐÂU KHI NGUYÊN NGỌC VÀ VŨ NGỌC HOÀNG CÔNG KHAI XÉT LẠI HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN DO BÁC HỒ VÀ ĐẢNG TA LÃNH ĐẠO???
  https://googletienlang2014.blogspot.com/2019/08/tuyen-giao-o-au-khi-nguyen-ngoc-va-vu.html

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thời đại thay đổi là thay đổi cách để bảo vệ lịch sử; chứ không phải thay đổi lịch sử

   Xóa
 5. Bạn đọc Google.tienlang lập bản tổng hợp thành tích của ”Nhà sử học” Dương Trung Quốc
  https://googletienlang2014.blogspot.com/2015/03/ban-oc-googletienlang-lap-ban-tong-hop_17.html

  Trả lờiXóa
 6. "Chưa bao giờ trên lĩnh vực tư tưởng lại bị "thủng lưới" thảm bại như hiện nay. Thực tế có không ít kẻ "tự diễn biến" một cách công khai mà không ai dám đụng đến."
  Ông Vũ Ngọc Hoàng vừa rời ghế Phó Ban Tuyên giáo TW thì đã vội đi bợ đỡ tên Nguyên Ngọc trong cái ổ phản động là Viện Phan Chu Trinh!
  Để rồi Nguyên Ngọc công khai đăng bài phản động trên Tạp chí Văn hóa Nghệ An- quê Bác Hồ. Nguyên Ngọc xuyên tạc tư tưởng Phan Chu Trinh để đả phá Bác Hồ, Ngọc cho rằng con đường kháng chiến chống Pháp chống Mỹ mà Bác Hồ cùng Đảng CS lựa chọn là sai lầm ...

  Nguyên Ngọc trả lời trong bài "Nhà văn NguyênNgọc: Con người nào thì làm ra văn hóa ấy…." trên Tạp chí Văn hóa Nghệ An

  TUYÊN GIÁO Ở ĐÂU KHI NGUYÊN NGỌC VÀ VŨ NGỌC HOÀNG CÔNG KHAI XÉT LẠI HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN DO BÁC HỒ VÀ ĐẢNG TA LÃNH ĐẠO???
  https://googletienlang2014.blogspot.com/2019/08/tuyen-giao-o-au-khi-nguyen-ngoc-va-vu.html

  Trả lờiXóa
 7. THÔNG BÁO VỀ 7 CA MẮC MỚI (BN2495 - BN2501)

  (Bản tin của Bộ Y tế lúc 07:02 ngày hôm nay, 06/03/2021)
  Trong đó có 6 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Thái Nguyên.

  - 6 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương gồm 2 ca ở huyện Cẩm Giàng, 1 ca ở TP Hải Dương, 3 ca ở TP Chí Linh. Cụ thể:

  + BN2496 ở huyện Cẩm Giàng, là F1 của BN2419; đã được cách ly tập trung từ ngày 24/2;

  + BN2497 ở huyện Cẩm Giàng, là F1 của BN2155; đã được cách ly tập trung từ ngày 17/21;

  + BN2498 ở thành phố Hải Dương, là F1 của BN2237; đã được cách ly tập trung từ ngày 2/2

  + BN2499 ở thành phố Chí Linh, là F1 của BN1906; đã được cách ly tập trung từ ngày 29/1;

  + BN2500 ở thành phố Chí Linh, là F1 của BN1897; đã được cách ly tập trung từ ngày 3/2

  + BN2501 ở thành phố Chí Linh, là F1 của BN2194; đã được cách ly tập trung từ ngày 11/2

  Hiện cả 6 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 – Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

  - CA BỆNH 2495 (BN2495) là ca bệnh được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Thái Nguyên: nam, 42 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Hàn Quốc. Ngày 19/2, bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay OZ733, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Thái Nguyên. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 5/3 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
  https://ncov.moh.gov.vn/vi/web/guest/dong-thoi-gian

  Trả lờiXóa
 8. Những kẻ lật sử thì phải bị xử lý nghiêm khắc và không thể để ngồi ở các vị trí quan trọng được

  Trả lờiXóa