Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Nối vòng tay lớn- Quà tặng của Google.tienlang cho mọi lứa tuổi bạn đọc

Nhân Ngày 30/4 lịch sử, mời bạn đọc cùng thưởng thức bài hát:

Trình bày: Beat
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
 Trịnh Công Sơn

Đất Nước Trọn Niềm Vui Mời xem video clip:

CÙNG NGHE LẠI LỜI TUYÊN BỐ TỪ CHỨC CỦA NGUYỄN VĂN THIỆU

Người Việt Nam, từ Nam chí Bắc, nếu là người bình thường thì không ai còn mơ hồ về cái tập đoàn đánh thuê Việt Nam Cộng hòa. Kẻ đầu lĩnh trong tập đoàn đánh thuê này là Nguyễn Văn Thiệu đã có một tuyên bố không thể rõ ràng hơn về thân phận đánh thuê của mình và đồng bọn: Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau ba giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập!

Nhân ngày lịch sử 30/4, chúng ta cùng nghe lại lời tuyên bố từ chức của Nguyễn Văn Thiệu để rõ hơn về thân phận đánh thuê của ông ta cùng đồng bọn.
Xem video clip:
Diễn văn từ chức của Nguyễn Văn Thiệu ngày 21.4.1975
  
************************

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Slaviansk đang trở lại bình thường: Bà Nelya Stepa tiếp tục làm thị trưởng

Bà Thị trưởng Nelya Stepa Неля Штепа
Hôm qua, 28/4/2014, Hội đồng thành phố Slaviansk tổ chức phiên họp bất thường với sự tham dự của 42 đại biểu dân cử từ trước ngày 12/4/2014- ngày Lực lượng Tự vệ Donbass đánh chiếm trụ sở Sở Công an Slaviansk. Tại phiên họp này, các đại biểu đã thảo luận và thông qua một loạt vấn đề của thành phố. 
Trước hết, đó là Hội đồng quyết định thành lập Lực lượng dân phòng- những người bảo vệ trật tự- trị an của thành phố.

Phần cuối- 55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ - Alan Dawson

Lời dẫn: 39 năm đã trôi qua kể từ ngày 30/4/1975 lịch sử. Với sự trợ giúp của công nghệ thông tin, thế hệ trẻ chúng ta hôm nay có rất nhiều điều kiện thuận lợi để tìm hiểu về sự thật những trang lịch sử hào hùng của dân tộc. Ngoài những trang sách giáo khoa được học tập trong trường phổ thông hay ở giảng đường đại học; ngoài những trang hồi ký cả các vị tướng lĩnh cách mạng, chẳng có ai cấm cản chúng ta tìm đọc những cuốn sách, những bài báo của những người ở bên kia chiến tuyến.

Dịp 30/4 năm ngoái, Google.tienlang đã đăng toàn văn cuốn sách "55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ" của Alan Dawson. Tiếc rằng blog cũ của chúng tôi đã bị chiếm đoạt. Kỷ niệm ngày Giải phóng Sài Gòn năm nay, chúng tôi xin đăng lại cuốn sách này...

************
  *************

Phần 6- 55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ - Alan Dawson

Lời dẫn: 39 năm đã trôi qua kể từ ngày 30/4/1975 lịch sử. Với sự trợ giúp của công nghệ thông tin, thế hệ trẻ chúng ta hôm nay có rất nhiều điều kiện thuận lợi để tìm hiểu về sự thật những trang lịch sử hào hùng của dân tộc. Ngoài những trang sách giáo khoa được học tập trong trường phổ thông hay ở giảng đường đại học; ngoài những trang hồi ký cả các vị tướng lĩnh cách mạng, chẳng có ai cấm cản chúng ta tìm đọc những cuốn sách, những bài báo của những người ở bên kia chiến tuyến.

Dịp 30/4 năm ngoái, Google.tienlang đã đăng toàn văn cuốn sách "55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ" của Alan Dawson. Tiếc rằng blog cũ của chúng tôi đã bị chiếm đoạt. Kỷ niệm ngày Giải phóng Sài Gòn năm nay, chúng tôi xin đăng lại cuốn sách này...

************
  *************

Phần 5- 55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ - Alan Dawson

Lời dẫn: 39 năm đã trôi qua kể từ ngày 30/4/1975 lịch sử. Với sự trợ giúp của công nghệ thông tin, thế hệ trẻ chúng ta hôm nay có rất nhiều điều kiện thuận lợi để tìm hiểu về sự thật những trang lịch sử hào hùng của dân tộc. Ngoài những trang sách giáo khoa được học tập trong trường phổ thông hay ở giảng đường đại học; ngoài những trang hồi ký cả các vị tướng lĩnh cách mạng, chẳng có ai cấm cản chúng ta tìm đọc những cuốn sách, những bài báo của những người ở bên kia chiến tuyến.

Dịp 30/4 năm ngoái, Google.tienlang đã đăng toàn văn cuốn sách "55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ" của Alan Dawson. Tiếc rằng blog cũ của chúng tôi đã bị chiếm đoạt. Kỷ niệm ngày Giải phóng Sài Gòn năm nay, chúng tôi xin đăng lại cuốn sách này...
************
  *************

Phần 4- 55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ - Alan Dawson

Lời dẫn: 39 năm đã trôi qua kể từ ngày 30/4/1975 lịch sử. Với sự trợ giúp của công nghệ thông tin, thế hệ trẻ chúng ta hôm nay có rất nhiều điều kiện thuận lợi để tìm hiểu về sự thật những trang lịch sử hào hùng của dân tộc. Ngoài những trang sách giáo khoa được học tập trong trường phổ thông hay ở giảng đường đại học; ngoài những trang hồi ký cả các vị tướng lĩnh cách mạng, chẳng có ai cấm cản chúng ta tìm đọc những cuốn sách, những bài báo của những người ở bên kia chiến tuyến.

Dịp 30/4 năm ngoái, Google.tienlang đã đăng toàn văn cuốn sách "55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ" của Alan Dawson. Tiếc rằng blog cũ của chúng tôi đã bị chiếm đoạt. Kỷ niệm ngày Giải phóng Sài Gòn năm nay, chúng tôi xin đăng lại cuốn sách này...
************
  *************

Phần 3- 55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ - Alan Dawson

Lời dẫn: 39 năm đã trôi qua kể từ ngày 30/4/1975 lịch sử. Với sự trợ giúp của công nghệ thông tin, thế hệ trẻ chúng ta hôm nay có rất nhiều điều kiện thuận lợi để tìm hiểu về sự thật những trang lịch sử hào hùng của dân tộc. Ngoài những trang sách giáo khoa được học tập trong trường phổ thông hay ở giảng đường đại học; ngoài những trang hồi ký cả các vị tướng lĩnh cách mạng, chẳng có ai cấm cản chúng ta tìm đọc những cuốn sách, những bài báo của những người ở bên kia chiến tuyến.
Dịp 30/4 năm ngoái, Google.tienlang đã đăng toàn văn cuốn sách "55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ" của Alan Dawson. Tiếc rằng blog cũ của chúng tôi đã bị chiếm đoạt. Kỷ niệm ngày Giải phóng Sài Gòn năm nay, chúng tôi xin đăng lại cuốn sách này...
************
  *************

Phần 2- 55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ - Alan Dawson

Lời dẫn: 39 năm đã trôi qua kể từ ngày 30/4/1975 lịch sử. Với sự trợ giúp của công nghệ thông tin, thế hệ trẻ chúng ta hôm nay có rất nhiều điều kiện thuận lợi để tìm hiểu về sự thật những trang lịch sử hào hùng của dân tộc. Ngoài những trang sách giáo khoa được học tập trong trường phổ thông hay ở giảng đường đại học; ngoài những trang hồi ký cả các vị tướng lĩnh cách mạng, chẳng có ai cấm cản chúng ta tìm đọc những cuốn sách, những bài báo của những người ở bên kia chiến tuyến.
Dịp 30/4 năm ngoái, Google.tienlang đã đăng toàn văn cuốn sách "55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ" của Alan Dawson. Tiếc rằng blog cũ của chúng tôi đã bị chiếm đoạt. Kỷ niệm ngày Giải phóng Sài Gòn năm nay, chúng tôi xin đăng lại cuốn sách này...
************
 ************

55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ - Alan Dawson - Phần 1

Lời dẫn: 39 năm đã trôi qua kể từ ngày 30/4/1975 lịch sử. Với sự trợ giúp của công nghệ thông tin, thế hệ trẻ chúng ta hôm nay có rất nhiều điều kiện thuận lợi để tìm hiểu về sự thật những trang lịch sử hào hùng của dân tộc. Ngoài những trang sách giáo khoa được học tập trong trường phổ thông hay ở giảng đường đại học; ngoài những trang hồi ký cả các vị tướng lĩnh cách mạng, chẳng có ai cấm cản chúng ta tìm đọc những cuốn sách, những bài báo của những người ở bên kia chiến tuyến.
Dịp 30/4 năm ngoái, Google.tienlang đã đăng toàn văn cuốn sách "55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ" của Alan Dawson. Tiếc rằng blog cũ của chúng tôi đã bị chiếm đoạt. Kỷ niệm ngày Giải phóng Sài Gòn năm nay, chúng tôi xin đăng lại cuốn sách này...
************
 ************

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Kim Chi- Nhật Đăng và Sự nghiệp của "Đôi lứa xứng đôi"...

Sự nghiệp của "Đôi lứa xứng đôi"...

Đó là "sự nghiệp" của chị Kim Chi và anh Nhật Đăng, hai tân “nhà báo”, hiện đang nổi vật vờ như phao câu vịt trên các trang mạng lề trái. 

Anh và chị được các nhà hoạt động rân trủ trong nước tin tưởng cử đi đấu tố chính quyền Việt Nam về sự “vi phạm tự do báo chí”, sân khấu được sắp xếp tận bên nước Mỹ.
Vậy anh chị là ai và có “sự nghiệp báo chí” thế nào?

Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

LẦN ĐẦU TIÊN HÉ LỘ: TỰ VỆ SLAVIANSK- ANH LÀ AI?

 


Tư lệnh Tự vệ Slaviansk Igor Strelkov

 Lời dẫn: Có lẽ vì nhu cầu giữ bí mật quân sự nên từ trước đến nay, người được giới thiệu là chỉ huy Lực lượng Tự vệ Donbass ở Slaviansk chính là Thị trưởng Vyacheslav Ponomaryov. Và hôm nay, lần đầu tiên thế giới biết đến cái tên Igor Strelkov- vị Tư lệnh thực sự của Lực lượng vừa mới xuất hiện chưa đầy một tháng (từ ngày 12/4 đến nay) nhưng đã liên tục có những cuộc tấn công táo bạo, xuất quỷ nhập thần khiến chính quyền Kiep chao đảo. Vậy thực tế Tự vệ Donbass là ai? Mỹ, phương Tây và ngay không ít người trong chúng ta- những người Việt quan tâm đến chiến sự ở Ukraina, luôn cho rằng họ chính là những chiến sĩ đặc nhiệm Nga. Hoá ra tất cả đã nhầm! Xin hãy nghe chính vị Tư lệnh Tự vệ Slaviansk Igor Strelkov lần đầu tiên công khai về bản thân và những đồn đội của mình qua bài phỏng vấn của báo Sự thật Komsomol. Bài này khó nên chúng tôi kính mong bác Koc Khơ Me hoặc bác Kichbu hoặc ai đó dịch giúp.
Xin cảm ơn!

*************

Bê bối ngoại giao: Gián điệp NATO giả danh thanh tra viên OSCE 
 Ông Vyacheslav Ponomaryov- Thị trưởng kiêm chỉ huy Lực lượng Tự vệ TP Slaviansk
Các quan sát viên quốc tế OSCE?
********************

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

AI TUNG HÔ NHÃ THUYÊN?

Lời dẫn: Vốn dị ứng với thứ thơ dơ, thơ rác của mấy ông Mở miệng nên Google.tienlang đã cố ý không muốn nói về nó, dù là đôi lời phê phán. Thế nhưng, thật lạ là cũng có quá nhiều ầm ĩ xung quanh vụ này khiến chúng tôi không thể ngó lơ. Hãy điểm qua những gương mặt tác giả và những trang web/blog đang ồn ào bênh vực cho Nhã Thuyên thì sẽ biết ngay sự thật vụ việc này thế nào. Vâng, đó là những “chiến sĩ rận trủ” Quang Lập, Xuân Nguyên… và những trang web đen BBC, RFA, Xuân Diện, Bô Xít…Vâng, bạn đọc đáng kính của Google.tienlang có một Kết luận chính xác: “Bất cứ ai, bất cứ thứ gì được mấy ông BBC, RFA… tung hô thì đích thị đều là những người, những thứ bỏ đi, không ra gì"- Đó là một chân lý khỏi cần chứng minh!”

********* 

NHỮNG ỒN ÀO QUANH VỤ LUẬN VĂN “VỊ TRÍ KẺ BÊN LỀ…” CỦA NHÃ THUYÊN 

Mõ Làng
Những ồn ào xung quanh luận văn tai tiếng “Vị trí kẻ bên lề: Thực hành thơ của nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hóa” của Đỗ Thị Thoan (Nhã Thuyên) và hành xử của nhà chức trách với tác giả luận văn đã làm nóng dư luận, thậm chí bắt đầu có những phản ứng mang tính tập thể như kiến nghị của các nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà văn… trong và ngoài nước. Phản biện những hiện tượng chính trị - xã hội là chuyện bình thường và theo nghĩa tích cực thì đấy là dấu hiệu tốt của đời sống dân chủ. Tuy nhiên, vấn đề Nhã Thuyên xem ra đã bị đẩy đến mức cực đoan, vượt ra ngoài những vấn đề học thuật, trở thành vấn đề chính trị.

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Thị trưởng Slaviansk: CHÚNG TÔI CÓ MỘT BÍ MẬT NHO NHỎ DÀNH CHO KẺ TẤN CÔNGTheo tìm hiểu của chúng tôi từ nhiều nguồn khác nhau thì chiến sự ngày 24/4/2014 tại Slaviansk Славянск cũng không có gì ghê gớm. Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraina Arsen Avakov cập nhật liên tục tin tức “thắng lợi” của cái gọi là “Chiến dịch chống khủng bố Slaviansk” trên trang fb của mình, dường như chiến sự vô cùng ác liệt, quân đội đã tiêu diệt 5, rồi 7 tên “khủng bố nguy hiểm”! Hóa ra đây chỉ là những thông tin bịa đặt để tuyên truyền!
Xem video clip:

Slaviansk Bản tin 24.04.2014- 21:45 Giờ Ukr, tức 02:45 ngày 25.4 giờ VN


Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

SLAVIANSK Славянск 24.4.14: OÁNH NHAU TO RỒI CÁC BÁC Ạ!

 
SLAVIANSK Славянск 24.4.14: OÁNH NHAU TO RỒI CÁC BÁC Ạ!
Vâng, với nỗi đau khôn tả, chúng tôi thông báo cho toàn thế giới: SLAVIANSK Славянск 24.4.14: OÁNH NHAU TO RỒI CÁC BÁC Ạ!

Xem video clip:

Nóng- Slaviansk 24.4.14: Nội chiến chính thức bắt đầu

Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Edward Snowden trở thành Hiệu trưởng Đại học Tổng hợp Glasgow, Scotland

Edward Snowden- Hiệu trưởng mới Trường Đại học Tổng hợp Glasgow,  Scotland

Xem video clip:

Slavyansk – Славянск bắn hạ máy bay quân sự của KiepChiếc máy bay Antonov An-30 phải hạ cánh khẩn cấp

Ngày 22/4, ngay sau nhận được liều tăng lực “vitamin Biden” là 50 triệu $ của Washington, Tổng thống tự phong Ukraina Turchinov Турчинов lại phát lệnh tiếp tục dùng máy bay, xe tăng đại bác tấn công chống lại những người biểu tình tại miền Đông.

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

NHẬN ĐỊNH- DỰ BÁO: DƯƠNG CHÍ DŨNG SẼ THOÁT ÁN TỬ HÌNH?Sáng nay (22/4), Toà phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm Dương Chí Dũng và 8 đồng phạm trong đại án tham nhũng ở Vinalines. 
 Dương Chí Dũng tại phiên sơ thẩm

9 bị cáo đưa ra xét xử về các tội: Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng gồm: 

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

ẢNH VUI ĐẦU TUẦN

Nga đang khẩn trương chuẩn bị cho Lễ Duyệt binh hoành tráng kỉ niệm Lễ Chiến thắng Phát xít Đức 9 tháng Năm.  Không hiểu sao ở Ukraina lại bỏ kỉ niệm ngày lễ Chiến thắng Phát xít Đức 9 tháng Năm nhỉ? День Победы 9 Мая на Украине праздноваться не будет.
Dòng chữ trên hình:
Турчинов: Мы не будем проводить парад в Киев 9 мая!
Путин с Мeдведевым: Ну так мы можем провести!
Turchinov- Tổng thống Ukraina: Chúng tôi không tổ chức duyệt binh vào ngày 09 tháng 05 ở Kiev.
Putin trao đổi với Medvedev: Thôi được rồi, chúng tôi sẽ làm cho!

 В Киеве отменен парад 9 мая, но на день города запланирован гей-парад
====

20.4.14 - Ngày Chủ nhật đẫm máu ở Slaviansk Славянск
 Chiếc xe bọn tấn công bỏ lại bị người dân tức giận đốt cháy
Tấm biển ghi tên Làng Bulbasovca  Былбасовка
Xem video clip:


Vâng, chúng tôi đã không muốn đưa tin vào ngày hôm qua- Chủ nhật vì e rằng làm bạn đọc mất vui trong ngày nghỉ. Hôm qua đúng là một ngày Chủ nhật đẫm máu với người dân Slaviansk – Славянск: Vụ việc xảy ra khoảng 2 giờ sáng 20/4 giờ Ukr, tức 7 giờ giờ VN. Ít nhất 6 người thiệt mạng tại một trạm kiểm soát do người dân dựng lên ở một ngôi làng Bulbasovca  Былбасовка, cách 4 km về phía bắc Slaviansk. Trong số những người thiệt mạng có 3 thường dân địa phương, 2 người còn lại là những kẻ tấn công, được cho là các tay súng của phe “Cánh phải”.

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

CHỊ NẤM GẤU "CÀ PHÊ NHÂN QUYỀN" BỊ BẮT?

Mẹ Nấm Gấu- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Bạn gái xinh đẹp Trịnh Kim Tiến- trước đây chúng tôi rất có cảm tình nhưng từ ngày đi theo mấy anh chị zân trủ thì chúng tôi biết là sẽ có kết cục không ra gì
-----

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Cuối tuần: Nhạc phẩm hot "Nyash Myash"

 
 
 
Clip nhạc "Nyash Myash" của blogger Enjoykin về Nữ công tố viên Crimea - Natalia Poklonskaya- (Наталья Поклонская), người trở thành một hiện tượng trên Internet gần đây, thu hút hơn 2 triệu lượt người xem trên YouTube chỉ sau 2 ngày đăng tải.


Enjoykin là một blogger nổi tiếng người Nga, chuyên làm những clip ngắn cho cộng đồng nói tiếng Nga với nhiều chủ đề khác nhau, trong đó có thời sự.
Clip về nữ công tố viên xinh đẹp sử dụng nhiều đoạn cắt trong các cuộc họp báo và cả phim hoạt hình Nhật. Điều đáng nói là tác giả đã lồng ghép rất khớp hình ảnh của cô Natalia Poklonskaya trong các cuộc họp báo với lời bài hát.
Với bạn gái xinh đẹp Natalia Poklonskaya Наталья Поклонская bạn đọc blog Google.tienlang đã có dịp làm quen qua 2 bài:
Mời xem bài liên quan:
Xem thêm:
http://carambatv.ru/music/enjoykin/nyash-myash/

Tuyên bố chính thức của Bộ Ngoại giao Nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk về kết quả cuộc đàm phán tại Geneva

Lời dẫn: Ngày 18/4, một số tờ báo ở Việt Nam, ví dụ tờ Người Lao động, căn cứ vào thông tin ở Đài BBC đăng bài "Ukraine: Người ly khai đòi chính phủ từ chức". Đây là thông tin phiến diện, có thể gây hiểu lầm cho bạn đọc Việt Nam. 
Để làm rõ vấn đề này, Google.tienlang đăng Toàn văn Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk bằng tiếng Nga và bản dịch sang tiếng Việt của chúng tôi. Vì trình độ tiếng Nga của chúng tôi còn hạn chế, kính mong các bác Koc Khơ Me, bác Kichbu hay ai đó có thể cung cấp giúp chúng tôi một bản dịch chính xác hơn. Xin cảm ơn!
*****
17 апреля в Женеве состоялась четырехсторонняя встреча с участием Министра иностранных дел России С. Лаврова, Государственного секретаря США Дж. Керри, Верховного Представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности К. Эштон и Министра иностранных дел в правительстве, сформированном ранее в г. Киев А. Дещицей.

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

UKRAINA: LỘ RÕ BÀN TAY LÔNG LÁ CỦA CIA VÀ KIEP


Xe tăng Kiep tại Slaviansk- Славянск
Lời dẫn: Nhớ lại hồi tháng Hai, khi Mỹ cùng phương Tây đạo diễn kịch bản EproMaidan làm bạo loạn ở Kiep, nhiều cơ quan báo chí chính thống ở VN nhắm mắt hùa theo luận điệu của truyền thông Mỹ & phương Tây như hân hoan ca ngợi làn sóng cách mạng dân chủ của nhân dân chống lại chế độ độc đoán chuyên quyền... Có báo còn nhắm mắt tuyên truyền cho sự xuyên tạc bịa đặt trắng trợn của báo chí phương Tây như báo Thanh Niên. Mấy bác cờ vàng ở Hải ngoại lại được thể xuýt xoa mong mỏi ông Mỹ mang "dân chủ" đến cho VN như ở Ukraina. 
Giới cầm quyền Mỹ luôn thò tay vào những cuộc lật đổ chế độ nào không hợp gu với họ. Để làm được điều đó, bộ máy tuyên truyền khổng lồ của phương Tây luôn cố vẽ ra đủ thứ lý do biện minh cho sự can thiệp của Mỹ. Báo chí tiếng Việt trước đây cũng chỉ biết hùa theo báo chí phương Tây khiến người Việt Nam ít ai biết về sự thật những gì diễn ra ở Nam Tư, ở Kosovo, ở Iraq, ở Lybi, Aicap....
Rất may sự kiện ở Ukraina diễn ra khi mà nước Nga của Putin đã đủ mạnh, không để cho ông Mỹ làm mưa làm gió trên thế giới như những gì đã diễn ra ở Nam Tư, ở Iraq hay ở Lybi, Aicap. Nhìn rõ sự kiện ở Ukraina cũng giúp cho người Việt có được câu trả lời rõ ràng hơn tại sao nhiều nhân vật chống đối ở VN khi bị ra tòa đều được Mỹ "quan ngại", ví dụ như câu hỏi VÌ SAO VỤ LÊ QUỐC QUÂN ĐƯỢC MỸ QUAN TÂM? Có thực sự ông Mỹ vô tư mong muốn cho Việt Nam dân chủ và no ấm hơn?
Bài phân tích dưới đây trên báo Đất Việt giúp chúng ta nhìn rõ hơn bàn tay lông lá của ông Mỹ ở Ukraina....
**********
Nước cờ tàn của Mỹ tại Ukraine
(Quan hệ quốc tế) - Mưu kế của CIA và Kiev đã lộ rõ, CIA và Kiev đang xem hành động của Nga trước nguy cơ người Nga bị “tắm máu” ở miền Đông Ukraine ra sao.

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Giao lưu trực tuyến Vladimir Putin Владимир Путин về tình hình Ukraina

 
 Vladimir Putin Владимир Путин
********

Xem video clip:
Задать вопрос можно с помощью смс - номер для смс 0-40-40, или позвонив по бесплатным номерам телефонов: номер для звонков по России 8-800-200-40-40, номер для Крыма +7(495)539-24-42.
Bạn có thể đặt câu hỏi qua tin nhắn- Số dùng cho nhắn tin 0-40-40, hoặc gọi điện thoại theo só miễn phí: Dùng cho thuê bao đặt tại Nga  8-800-200-40-40, Số thuê bao ở Krưm: +7(495)539-24-42.

CHIẾN SỰ UKRAINA NGÀY 16.4.2014: XE TĂNG MANG CỜ NGA?

Nhìn chung, Chiến sự UKRAINA ngày 16.4 ghi nhận: Đã hết ngày thứ 4 của Đại chiến dịch của Kiep tấn công chống lại người biểu tình miền Đông bằng máy bay, xe tăng, đại bác của toàn bộ lực lượng cơ cấu sức mạnh, cả quân đội lẫn cảnh sát, an ninh... và dù đích thân bộ trưởng Quốc phòng thân chinh đến tận Donetsk chỉ đạo, đốc thúc nhưng chiến sự chẳng những không nhích được lên một bước theo mong muốn của Kiep, ngược lại, chính phủ lại mất thêm binh sĩ cùng xe tăng, thiết bị về tay quân nổi dậy.
Câu chuyện khiến dư luận quan tâm nhất trong ngày hóa ra lại là chuyện những chiếc xe tăng quân đội Ukraina mang quốc kỳ Nga chạy trên đường.

US-backed crackdown threatens civil war in Ukraine

Lời dẫn: Xin phép chủ blog Cu Nỡm, Google.tienlang giới thiệu bài dịch này.
Lời người dịch: Cuộc đàn áp do Hoa Kỳ hậu thuẫn dẫn đến nguy cơ nội chiến ở Ukraina
Xin giới thiệu với bạn đọc blog bản dịch bài viết "US-backed crackdown threatens civil war in Ukraine" của Johanes Stern đăng trên trang World Socialist. Bài viết đã tổng hợp những sự kiện mới nhất trong cuộc khủng hoảng Ukraina và đưa ra một cái nhìn sâu sắc về tình hình.
*************
By Johannes Stern
16 April 2014


Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

MỸ THỪA NHẬN CHỈ ĐẠO CƠ QUAN AN NINH UKRAINA

 
  Giám đốc CIA (Mỹ) John Owen Brennan Джон Бреннан tham gia chỉ huy chiến dịch Slaviansk?
Lời dẫn: Ngay từ ngày 13/4/2014, căn cứ vào các nguồn từ báo chí Nga, Google.tienlang đã có bài UKRAINA: GIÁM ĐỐC CIA MỸ CHỈ HUY CHIẾN DỊCH TẤN CÔNGSLAVIANSK? Ngay sau đó, phía Mỹ đã lên tiếng bác bỏ. Nhưng cuối cùng thì ... Mỹ cũng phải thừa nhận sự thật này.
*************

Белый дом: директор ЦРУ посетил Киев в прошедшие выходные

США "продолжают оценивать" действия России в отношении Украины, добавили в Белом доме
Директор ЦРУ США Джон Бреннан

Директор ЦРУ США Джон Бреннан

© AP Photo/Carolyn Kaster

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

15.4.14 Slaviansk: Tự vệ Donbass Tay không xua đuổi xe tăng chính phủ

Những tên "khủng bố" ở Slaviansk

UKRAINA CHẤN ĐỘNG TIN ỨNG VIÊN TỔNG THỐNG BỊ ĐÁNH ĐẬP DÃ MAN TẠI KIEP


 Ứng viên tổng thống Ukraina Oleg Tsarev Олег Царёв
Ứng viên tổng thống Ukraina Oleg Tsarev bị đánh đập dã man bởi những kẻ vũ trang không rõ danh tính trong tòa nhà của kênh truyền hình ICTV tại Kiev ngay sau khi ông có buổi giao lưu trực tiếp trên truyền hình.

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

CHIẾN DỊCH TẤN CÔNG SLAVIANSK CỦA KIEV ĐÃ THẤT BẠI THẢM HẠI

 
  "К сожалению, операция в Славянске не окончена, а захлебнулась"
Rất tiếc, chiến dịch ở Slaviansk không phải là đã kết thúc mà là đã thất bại.  
Xem link:  https://twitter.com/s_garmash/status/455292943415648256
Như chúng tôi đã đưa tin trong bài CHIẾN SỰ UKRAINA NGÀY 14.04.2014:

"Từ trưa hôm qua 13/4 (giờ Ukr), trong Bản tin 13: 36 (Giờ Ukr) Xe tăng Chính phủ vào cửa ngõ Slaviansk .
Vâng, xe tăng, đại bác của Chính phủ đã ở cửa ngõ Slaviansk từ 13:36 giờ Ukr, tức 18:36 giờ VN. Thế nhưng, cho đến 22 giờ đêm giờ Ukr, tức 3:00 sáng 14/4 giờ VN, đoàn xe vẫn dậm chân tại chỗ, không tiến được vào thành phố."
Tại sao vậy? Và cho đến giờ này, 16:08 giờ Ukr, tức 21:08 giờ VN ngày 14.4.2014, đoàn quân Kiep vẫn không nhích lên được một bước?
Điều bất thường này khiến dư luận ở Kiep, ở Nga và cả thế giới không khỏi băn khoăn!
Nó khác hẳn với không khí ầm ĩ, rầm rộ lúc xuất quân. Các tuyên bố trên truyền hình, các bài bình luận trên các tờ báo lớn của Ukraina, xe tăng đại bác ầm ầm tiến vào Slaviansk- nơi chỉ có 15 đến 20 chiến binh lạ mặt đang chiếm Đồn cảnh sát- vậy trong vòng vài tiếng, đoàn quân Kiep phải làm gỏi 15 đến 20 chiến binh lạ mặt kia mới đúng chứ?
Vậy tại sao các kênh truyền hình lớn, các tờ báo lớn ở Ukraina bỗng im bặt, không thấy đưa tin về chiến sự Slaviansk?
Cư dân mạng buộc phải tự đi tìm lời giải...