Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

TĂNG TÍNH TRANH BIỆN TRÊN NGHỊ TRƯỜNG QUỐC HỘI- KIẾN NGHỊ HỢP LÝ CỦA ĐB HOÀNG HỮU PHƯỚC

Lời dẫn: Dù đã bấm nút thông qua Nghị quyết của QH về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII năm 2015, trong đó có chương trình xây dựng Luật Biểu tình, tuy nhiên, cá nhân Đại biểu Hoàng Hữu Phước vẫn tin rằng đất nước này không cần biểu lộ lòng yêu nước bằng hình thức biểu tình. Điều này khác hoàn toàn với nhận định của ông nhà báo Tuệ Hoan trên fb khi châm chọc bà  Beo Hồng khi trước đó bà  Beo Hồng có đăng một bài viết của ông Phước nêu quan điểm không cần Luật Biểu tình. Việc Đại biểu Hoàng Hữu Phước bấm nút tán thành Nghị quyết được ông lý giải trong bài viết dưới đây. Nhân đây, Đại biểu Hoàng Hữu Phước cung đưa ra kiến nghị đổi mới quy trình làm việc tại các phiên thảo luận tại Hội trường. Chúng tôi cho rằng kiến nghị này là hoàn toàn hợp lý. Chắc mọi cử tri cũng ngán ngẩm với các phiên làm việc có truyền hình trực tiếp thấy các vị cầm giấy đọc các báo cáo dài lê thê...

-----------Báo Tuổi Trẻ đã không chính xác khi viết rằng tại buổi thảo luận vừa qua tại hội trường vài đại biểu quốc hội đã đã đề nghị đưa Luật Biểu Tình vào chương trình nghị sự trong kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2014) để có thể thông qua trong kỳ họp thứ 9 (tháng 6-2015), và không có đại biểu nào phản đối.
Để cung cấp cho người dân cả nước thông tin về “thảo luận tại Quốc hội” nước nhà, tôi xin nêu như sau.
Hình thức thảo luận thứ nhất là “thảo luận tại Tổ” theo từng đoàn đại biểu dưới sự chủ trì của Trưởng hoặc Phó Đoàn. Tại những buổi “thảo luận” này các đại biểu phát biểu và tranh luận về một hay hai dự án luật cụ thể. Địa điểm thảo luận tổ là tại khách sạn nơi đoàn lưu trú hoặc tại văn phòng một cơ quan của Quốc hội. Phóng viên báo chí được tham dự hầu hết các buổi thảo luận Tổ của tất cả các đoàn để ghi hình, đưa tin, và có thể phỏng vấn vào lúc giải lao. Nội dung buổi “thảo luận tại Tổ” được thư ký đoàn lập biên bản gởi Thường vụ Quốc hội.
Hình thức thảo luận thứ nhì là “thảo luận tại hội trường” với sự tham gia của toàn thể các Đại biểu Quốc hội dưới sự chủ trì của ít nhất 3 trong số 5 vị Chủ tịch và Phó chủ tịch Quốc hội. Tại những buổi “thảo luận” này các đại biểu hoặc đọc bài phát biểu soạn sẵn của mình hoặc phát biểu ứng khẩu, tất nhiên về một dự án luật cụ thể hay một chủ đề cụ thể. Địa điểm thảo luận hiện nay là tại Hội trường Bộ Quốc Phòng do tòa nhà Quốc hội chưa được xây dựng xong. Phóng viên báo chí được tham dự hầu hết các buổi thảo luận tại hội trường  để ghi hình, đưa tin, và có thể phỏng vấn vào lúc giải lao. Do số lượng Đại biểu Quốc hội là gần 500 người, và thời lượng quy định 7 phút/người trong thời gian vài chục phút mỗi buổi nên trung bình chỉ có khoảng 20 hay 25 Đại biểu Quốc hội có nhấn nút đăng ký phát biểu được mời phát biểu, chưa kể do phải bảo đảm công bằng nên trong trường hợp thí dụ đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh gồm 30 vị, có 6 vị nhấn nút trước thì cũng không thể độc chiếm diễn đàn mà chỉ có 1 vị được mời phát biểu để dành thời gian cho các vị ở đoàn tỉnh thành phố khác, trừ phi số Đại biểu Quốc hội đăng ký ít và thời gian lại còn nhiều thì tất cả những người có nhấn nút đăng ký đều được mời phát biểu. “Thảo luận” tại hội trường do đó không có “tranh luận” – trừ phi số Đại biểu Quốc hội đăng ký ít và thời gian lại còn nhiều nên có trường hợp – cực kỳ hiếm hoi – một vị nhấn nút để tranh luận với một đại biểu đã phát biểu trước đó.
 
Như vậy, không hề có việc “không có đại biểu nào phản đối” đối với các “bài đọc” đề nghị đưa ngay Luật Biểu Tình vào chương trình nghị sự. Dự thảo chương trình xây dựng luật bao gồm vài chục dự án, và các đại biểu nhấn nút vì muốn đọc bài phát biểu đã soạn công phu về một trong số hàng chục dự án đó, chứ không phải chỉ có Luật Biểu Tình. Khi viết rằng “không có đại biểu nào phản đối” phải chăng tờ báo muốn lái dư luận đến cách nghĩ rằng tất cả các Đại biểu Quốc hội đều đồng tình như thế?
Tuần qua, Quốc hội đã thông qua Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh Nhiệm Kỳ Quốc hội Khóa XIII, Năm 2014 và Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2015, và có phóng viên đã hỏi tôi xem tôi có nhấn nút thông qua việc làm Luật Biểu Tình hay không, và tôi đã trả lời rằng tôi đã nhấn nút tán thành chương trình xây dựng luật 2014-2015, trong đó có Luật Biểu Tình. Là người luôn lo cho đại cuộc của quốc gia, dân tộc, tôi tán thành toàn bộ chương trình dù luôn tin rằng đất nước này không cần biểu lộ lòng yêu nước bằng hình thức biểu tình. Tôi hoàn toàn khinh thường kẻ đã nhấn nút không thông qua Hiến pháp 2013 vì y thấy chưa yên tâm về một điểm của dự thảo Hiến pháp.
Quan tâm đến thực chất của “thảo luận” vốn luôn bao gồm “tranh luận” là phần vẫn còn thiếu ở Quốc hội Việt Nam, tôi đã gởi thư sau đến lãnh đạo Quốc hội:
****
Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2013
Kính gởi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Khóa XIII
               Các Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Khóa XIII
Bản sao kính gởi:
-          Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
-          Phó Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
-          Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh
-          Tổ Đại biểu Quốc hội Đơn vị 1, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
-          Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại

Kính thưa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc Hội:
V/v :  Góp Ý Về Phát Biểu Tại Hội Trường Quốc Hội Trong Các Kỳ Họp
Tôi ký tên dưới đây là Hoàng Hữu Phước, Đại biểu Quốc hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Với những kinh nghiệm trong hoạt động giảng dạy, biên soạn giáo trình, và giao dịch đối ngoại qua hợp đồng kinh tế và thư tín kể từ những năm 1980 đến nay,
Kính có các ý kiến cá nhân như sau về về việc phát biểu tại Hội trường Quốc hội trong các kỳ họp.
1) Tình hình thực tế:
Qua các kỳ họp từ kỳ 1 đến kỳ 6 Quốc hội khóa XIII tôi nhận thấy quy trình phát biểu của đại biểu như sau:
a- Đại biểu vào hội trường bấm nút đăng ký
b- Lãnh đạo Quốc hội chủ trì phiên họp mời đại biểu phát biểu
c- Đại biểu phát biểu (chủ yếu đọc bài viết soạn sẵn để chủ động bảo đảm thời lượng quy đinh 7 phút)
Quy trình trên hoàn toàn công bằng theo mặc định (người trước người sau theo thứ tự ấn nút đang ký trước-sau) và theo tổ chức (lãnh đạo chủ trì sẽ điều tiết để tránh nhiều đại biểu cùng đơn vị cùng đăng ký trước nếu phát biểu theo thứ tự trước-sau sẽ không ành thời gian cho các đại biểu ở đơn vị khác).
Tuy nhiên, hai yếu điểm bộc lộ từ quy trình trên là người dân hoàn toàn không thấy có sự tranh luận bất kỳ tại Quốc hội mà chỉ có việc mạnh ai nấy đọc bản tham luận của mình, trong khi đó lại chứng kiến (qua trực tiếp truyền hình) việc lãnh đạo Quốc hội yêu cầu đại biểu không lập lại nội dung trùng ý của đại biểu khác đã phát biểu trước đó nhưng các đại biểu vẫn vô tư đọc đầy đủ và trọn vẹn các bài viết sẵn có các đoạn trùng ý.  Hai yếu điểm này sẽ được người dân nhận ra, làm gia giảm sự quan tâm đến các buổi trực tiếp truyền hình, khiến nỗ lực gia tăng thời lượng phát sóng trực tiếp bớt hiệu quả chính trị, trong khi đó lại gia tăng cơ hội cho bọn chống Việt Nam lợi dụng để chỉ trích.
2) Kiến nghị:
Để sự phát biểu mang ý nghĩa ích lợi thực tế, tôi kính đề nghị:
a- Trước kỳ họp, các đại biểu gởi bài phát biểu đến Quốc hội để được đăng tải trên trang web Quốc hội. Do đại biểu đã biết kỳ họp sẽ có nội dung nào, về các luật gì, và các đoàn đều có tổ chức mời giới luật gia và ban ngành đoàn thể đến tập trung góp ý cho từng dự án luật hay từng vấn đề một nên các đại biểu đều nắm thông tin, nghiên cứu thêm, và hình thành trước các bản góp ý hay phát biểu. Vấn đề là đem theo các bài soạn sẵn chờ đến kỳ họp đúng ngày đúng buổi để nhấn nút phát biểu và gặp phải sự phát biểu trùng ý sẽ khiến sinh hoạt như vậy kém hiệu quả và thiếu chuyên nghiệp. Việc đăng bài lên trang web Quốc hội (mỗi đại biểu có quyền gởi  hàng chục bài tham luận cho hàng chục đề tài khác nhau theo chương trình dự kiến của Quốc hội) giúp người dân theo dõi, và giúp các đại biểu đọc tham luận của nhau, từ đó phát hiện những vấn đề nào cần phải tranh luận thêm vì chưa đồng thuận để ghi nhận và chờ đến kỳ họp để tranh luận trực tiếp tại hội trường.
b- Tại kỳ họp, việc nhấn nút của đại biểu là để tranh luận về chi tiết ý kiến mà đại biểu khác đã thể hiện trong bài viết đã đăng tải trên web Quốc hội mà người dân đã đọc và đã nắm thông tin. Việc theo dõi tranh luận – nếu nhằm phiên có trực tiếp truyền hình – của người dân do đó sẽ có hứng thú trước nội dung tranh luận, khả năng hùng biện, hiệu quả thuyết phục, để qua đó nhận xét về khả năng của từng đại biểu của dân. Theo cách này, thời gian mỗi kỳ họp có thể ngắn hơn, hoặc có nhiều thời gian hơn cho những vấn đề trọng đại khác mà từng thời điểm có thể đặt, thay vì chỉ là việc đọc các bài soạn sẵn để góp ý cho một dự án luật nào đó mà sự góp ý có thể thực hiện sớm hơn (gởi email để được đăng ngay lên web Quốc hội), ít tốn kém cho Nhà nước hơn (chi phí cho thời lượng phát sóng trực tiếp để dành giúp dân nghèo).
c- Ngoài ra, về vấn đề kỹ thuật công nghệ thông tin (xin được gọi tắt là IT) cũng cần nâng cấp hợp lý, theo đó, khi một đại biểu đang phát biểu (theo hướng b ở trên), các đại biểu khác nếu thấy nhất thiết phải tham gia phản biện thì có thể nhấn nút để “chen ngang”, theo đó, sau khi đại biểu ấy phát biểu xong, lãnh đạo Quốc hội chủ trì phiên họp sẽ mời đại biểu nhấn nút “chen ngang” phát biểu thay vì mời đại biểu đã đăng ký tiếp theo trước đó. Theo cách này, sự tranh luận sôi nổi tại hội trường sẽ được hình thành, và đó là điều cần thiết trong sinh hoạt Quốc hội. Việc thêm một chức năng như vậy vào hệ thống IT, theo tôi, không phải là điều có khó khăn về kỹ thuật và tài chính.
Kính mong nhận được sự quan tâm của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội đối với các ý kiến trên.
Trân trọng,
Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, Đoàn Tp Hồ Chí Minh

132 nhận xét:

 1. Đây là bài phát biểu vào chiều ngày 02/06/2014 tại Quốc Hội của Đại Biểu Nguyễn Bắc Việt - Ninh Thuận. Theo tôi là không cần thảo luận gì thêm cả!

  Kính thưa Quốc hội,
  Tôi xin được tham gia một số ý kiến như sau.
  Thứ nhất, về đánh giá tình hình, tôi cơ bản nhất trí với Báo cáo của Chính phủ, tuy nhiên với tình hình diễn ra gần đây cho thấy cần đánh giá sát hơn nữa. Về chiến lược biển, có thể nói trong thời gian qua thực hiện chiến lược biển theo Nghị quyết Trung ương 7 khóa X chưa được quan tâm đúng mức, cho nên sự kiện biển Đông ta mới thấy cần đội tàu hiện đại, cần tàu thuyền công suất lớn cho ngư dân đánh bắt xa bờ dài ngày, mới thấy cần dịch vụ hậu cần cho nghề cá. Nghị quyết Trung ương nêu nhưng đến nay, nhất là sau sự kiện Vinashin chúng ta đã không tập trung đúng mức.
  Thứ hai, trong đánh giá cần nhìn nhận tình hình bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững thời gian vừa qua và gần đây có những vấn đề trong điều hành lãnh đạo chưa tốt. Ngay địa phương chúng tôi cũng thấy rất rõ việc này. Không phải chỉ vấn đề đất đai dân mới khiếu kiện mà bây giờ là vấn đề bảo vệ môi trường liên quan đến đời sống của nhân dân. Theo tôi cần có sự nhìn nhận đánh giá để có giải pháp.
  Thứ ba, trong đánh giá cần thấy vẫn còn biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Thực tế sự kiện biển Đông từ ngoài khơi nhưng vào bờ là có vấn đề.
  Thứ tư là cần đánh giá thực sự lòng dân, cán bộ, đảng viên chưa yên trước bất ổn của thị trường tiêu thụ, trước tham nhũng tiêu cực, trước tệ nạn xã hội, trước trật tự an toàn xã hội, trước yêu cầu của việc làm, trước yêu cầu của thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng chúng ta còn nợ 2 đề án đến nay vẫn chưa cho ý kiến.
  Về vấn đề biển Đông, từ sáng tới giờ và những ngày qua trong phát biểu tôi đồng tình với các ý kiến phát biểu ở một vế, đó là vế thể hiện lòng yêu nước. Nhưng còn một vế theo tôi là chúng ta chưa thực sự quan tâm, đó là yêu chế độ và lo cho con tàu Cộng sản và công dân quốc tế. Thời điểm này chúng ta nên nhớ Di chúc của Bác, Bác để lại cho chúng ta lời di chúc trong đó khi nói về phong trào Cộng sản Bác đã nói là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạng của phong trào cộn sản và công nhân quốc tế bao nhiêu thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em. Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lý có tình.

  (còn tiêp).

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. (tiếp theo)

   Dẫn 2 lời di chúc của Bác cùng với lời căn dặn của Bác với cụ Huỳnh Thúc Kháng trước khi Bác lên đường đi sang Pháp năm 1946 bác có dặn "Dĩ bất biến, ứng vạn biến". Theo tôi "dĩ bất biến, ứng vạn biến" bây giờ đó là độc lập dân tộc phải gắn với chủ nghĩa xã hội. Rất tiếc trong pháp điển chúng ta chưa thực sự quan tâm đến nội dung này. Chính vì vậy, theo tôi đối với chúng ta hiện nay cái cần là làm sao chúng ta làm dịu tình hình biển Đông.
   Hai, chúng ta phải chủ động đấu tranh với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.
   Ba, bảo đảm môi trường ổn định, hòa bình của Việt Nam, của khu vực và của thế giới. Chính vì vậy đối sách giải pháp của chúng ta, theo tôi:
   Một, phải xác định cho rõ nguyên nhân, phải biết đau lòng với tình hình hiện nay của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Hai nước xã hội chủ nghĩa lình xình với nhau như thế này, ai có lợi?
   Hai, phải tiên định mục tiêu lý tưởng "dĩ bất biến, ứng vạn biến" như Bác đã căn dặn. Đó là phải làm sao giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cho cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng đến nay. Xem nhẹ chúng ta sẽ chệch hướng.
   Thứ ba, nắm chắc quan điểm đường lối, phương pháp cách mạng, pháp luật của Việt Nam trong đấu tranh hiện nay sử dụng Luật biển, sử dụng Hiến pháp của chúng ta để đấu tranh.
   Thứ tư, siết chặt kỷ cương thông tin trên báo chí, bảo đảm đúng định hướng và những việc cần làm ngay. Chúng ta cần:
   Thứ nhất, phải làm sao gặp gỡ tiếp xúc với Trung Quốc để làm dịu tình hình biển Đông, sớm đưa lại tình hình như trước khi xảy ra sự kiện.
   Thứ hai, xử lý nghiêm minh theo pháp luật các đối tượng kích động, thông báo công khai.
   Thứ ba, không vì tình hình biển Đông mà sao nhãng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tôi xin hết ý kiến.

   Nguồn: http://www.na.gov.vn/htx/Vietnamese/C1396/C2094/C2307/C2311/default.asp?Newid=73165#ggfqDTk1sE7B

   Xóa
 2. Bài viết của Đại biểu Hoàng Hữu Phước về Luật Biểu Tình:

  Hà Nội, ngày 26-5-2014
  Biến động từ việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt dàn khoan Hải Dương 981 sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, dẫn đến những cuộc tuần hành tự phát bị kẻ xấu lợi dụng như tại Bình Dương, khiến dấy lên sự tập trung cực kỳ bất thường của một số ý kiến vào việc phải có ngay dự án Luật Biểu Tình.

  Trong phiên họp tại Quốc hội Việt Nam chiều ngày 26-5-2014 liên quan đến Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh Nhiệm Kỳ Quốc hội Khóa XIII, Năm 2014 và Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2015, vài đại biểu đã đề nghị đưa Luật Biểu Tình vào chương trình nghị sự trong kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2014) để có thể thông qua trong kỳ họp thứ 9 (tháng 6-2015) với các lý do như nhân dân có nhu cầu lớn về biểu tình, chính vì chưa có khung pháp lý của một Luật Biểu Tình nên mới dẫn đến bạo động và bạo loạn vừa qua, và thậm chí Quốc hội Khóa XIII này phải xây dựng Luật Biểu Tình để trả nợ nhân dân vì nhiều khóa qua đã không có Luật Biểu Tình , v.v. Ý kiến của tôi về hiện tượng bốc đồng này như sau:

  1) Người ta cho rằng nhân dân có nhu cầu lớn về “biểu tình”, rằng “biểu tình” ở Việt Nam là do nhu cầu thể hiện lòng yêu nước, và rằng “biểu tình” ở Việt Nam xuất phát từ những mục đích, yêu cầu chính đáng. Nhu cầu ấy “lớn” đến đâu, không ai có thể đưa ra bất kỳ cơ sở nào để định lượng và định tính, chưa kể sự phân định rõ ràng về ngữ nghĩa của những từ khác nhau dùng cho những nội dung khác nhau trong ngôn ngữ khác thì lại hóa ra nhập nhằng trong từ ngữ “biểu tình” của tiếng Việt. Vì vậy khi ý nghĩa ngữ nghĩa học chính thức của “biểu tình” trên thế giới là để bày tỏ sự phản kháng đối với chính quyền vì quyền lợi của một nhóm dân bị cho là xâm hại, thì có vị phải ra sức giải thích rằng “biểu tình” ở Việt Nam là để thể hiện lòng yêu nước, vậy phải chăng Luật Biểu Tình sẽ được viết rõ hơn thành Luật Biểu Tình Kiểu Việt hoặc Luật Tụ Họp Đông Người Bày Tỏ Lòng Yêu Nước? Và phải chăng họ muốn xúc phạm nhân dân thế giới khi cho rằng “biểu tình” ở Việt Nam xuất phát từ những mục đích, yêu cầu chính đáng, cứ như thể mỉa mai nhân loại biểu tình vì những mục đích, yêu cầu không chính đáng vậy.

  2) Người ta đổ thừa rằng vì chưa có khung pháp lý, chưa có Luật Biểu Tình, nên mới dẫn đến bạo động và bạo loạn vừa qua, trong khi bất kỳ người dân Việt Nam đàng hoàng nào cũng biết rõ rằng không phải chỉ có các bộ luật mà còn có các quy-định-như-luật tức các pháp lệnh và nghị định để điều chỉnh các hành vi, phục vụ các yêu cầu sinh hoạt xã hội, dân sinh. Nghị định 38/2005 của Chính phủ là cơ sở pháp lý để người dân “biểu tình đúng luật”. Cho đến nay vẫn chưa có đúc kết về tác dụng của nghị định này, chưa có bất kỳ kiến nghị nào về nghị định này, và cũng chưa có ai hay tổ chức luật nào ra sức tư vấn cho người dân biết về nội dung của nghị định này để hành sử khi có nhu cầu “biểu tình”. Chỉ tập trung đòi có Luật Biểu Tình đến độ lụp chụp quy chụp bảo do thiếu Luật Biểu Tình gây ra bạo loạn và bạo động, vậy những bạo động và bạo loạn đốt phá kinh hoàng ở Luân Đôn, Liverpool, Manchester và các thành phố lớn khác của Anh Quốc ngày 11-8-2011, hay ở Detroit Hoa Kỳ ngày 23-7-1967 mà đã nửa thế kỷ trôi qua vẫn chưa thể hồi phục kinh tế của Detroit, phải chăng vì hai quốc gia ấy chưa có Luật Biểu Tình? Sự tồn tại của luật về giao thông không bao giờ để chấm dứt các vi phạm giao thông. Làm ngơ với Nghị định 38/2005 chỉ với một ngụ ý hô hào người dân đừng thèm tuân theo các nghị định hay pháp lệnh hay bất kỳ văn bản pháp luật nào khác nếu chưa có cái gọi là “luật”.

  3) Người ta thậm chí còn cho rằng biểu tình gây bất ổn ở các nước là do các nước đó đa đảng và có những bức xúc mâu thuẫn chính trị giữa các phe nhóm đảng phái ấy. Hóa ra biểu tình ở các nước ấy là do sự choảng nhau giữa các đảng viên các đảng khác nhau, chứ người dân họ không có quyền biểu tình sao? Lại là một sự xúc phạm đến người dân các nước.

  (còn tiếp)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. (tiếp theo)

   4) Việc quá chú mục vào Luật Biểu Tình tình cờ trùng hợp với các quan tâm kỳ lạ của các nhóm chống Cộng ở nước ngoài đến luật này, khoác cho việc biểu tình trái pháp luật vừa qua tấm áo “yêu nước”, phải chăng đã không nhìn nhận việc người nông dân tích cực canh tác là yêu nước, học sinh tích cực học giỏi là yêu nước, y bác sĩ tận tụy vì người bệnh và không bao giờ chích nhầm thuốc là yêu nước, công chức tận tụy vì nhân dân là yêu nước, quan chức giao cho công an những kẻ đến hối lộ là yêu nước, tu sĩ hết lòng an dân là yêu nước, ngư dân cố gắng bám biển là yêu nước, doanh nhân cố gắng tồn tại để đóng thuế nhiều hơn là yêu nước, người thầy dốc sức dạy học gấp trăm lần mức thù lao nhận được là yêu nước, các chiến sĩ đang nắm chặt súng dõi mắt trên trận địa là yêu nước, v.v. Phải “xuống đường”, phải giơ biểu ngữ, phải hét vào loa, v.v., mới được gọi là yêu nước để có “Luật Xuống Đường” tức “Luật Biểu Tình” sao? Còn bám biển không là yêu nước nên không có Luật Bám Biển sao? Hay lại viện cớ Hiến pháp không nói gì đến “bám biển”?

   Nhất thiết phải có Luật Biểu Tình, đơn giản vì đó là một trong vô số quyền hiến định của Việt Nam. Khi Hiến pháp sửa đổi được thông qua năm 2013, các luật hiện hành đều phải được điều chỉnh cho phù hợp, các luật mới đều sẽ được lập ra để tương thích, và vấn đề tùy thuộc vào quỹ thời gian và đặc biệt là theo thứ tự ưu tiên như thông lệ tốt của cơ chế quản trị văn minh tiến bộ bất kỳ.Việt Nam chưa là cường quốc. Việt Nam có bao vấn đề nhức nhối về kinh tế phải ưu tiên giải quyết. Việt Nam có bao vấn đề nhức nhối về bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải phải ưu tiên giải quyết. Việt Nam có bao vấn đề nhức nhối về giáo dục phải ưu tiên giải quyết. Việt Nam có bao vấn đề nhức nhối về các món nợ công phải ưu tiên giải quyết. “Quyền biểu tình” dứt khoát không thể đứng đầu danh sách ưu tiên; và do đó, trong khi chờ đợi để thực hiện theo lịch trình lập pháp của Thủ Tướng đối với Luật Biểu Tình, Nghị định 38 năm 2005 vẫn còn hiệu lực để làm khung pháp lý cho nhu cầu biểu tình của người dân – nếu thực sự có nhu cầu ấy.

   Dường như các vị đại biểu khi vội vàng vinh danh Luật Biểu Tình do cần có cái cớ để che đậy sự bất lực của cơ quan chức năng không giám quản và xử lý nổi sự cố tương tự như ở Bình Dương đã làm ngơ trước sự thật là Luật Biểu Tình đòi hỏi rất nhiều thời gian để chuẩn bị vì Quốc hội nhất thiết phải xem xét sửa đổi một số luật khác có liên quan đến Luật Biểu Tình như Luật Lao Động, Luật Hình Sự, v.v., để giúp sự thông qua dự án Luật Biểu Tình được thuận lợi vào thời điểm đệ trình. Chưa kể, Bộ Tài Chính và các Bộ có liên quan còn phải làm việc với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tái bảo hiểm trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, để rà soát nội dung hợp đồng bảo hiểm; chẳng hạn với bảo hiểm nhân thọ thì liệu đã có điều khoản chấp nhận bồi thường nếu chủ hợp đồng thương vong do chủ động tham gia biểu tình hoặc bị hại do biểu tình chưa, và nếu chưa thì liệu các doanh nghiệp này có tăng mức bảo phí và ký lại hoặc hủy hợp đồng hay không, và các phương án xử lý khiếu nại phát sinh từ việc hủy hợp đồng bảo hiểm, v.v.

   (còn tiếp)

   Xóa
  2. (tiếp theo)

   Trong khi chờ đợi để thực hiện theo lịch trình lập pháp của Thủ Tướng đối với Luật Biểu Tình, Nghị định 38 năm 2005 vẫn còn hiệu lực để làm khung pháp lý cho nhu cầu biểu tình của người dân – nếu thực sự có nhu cầu ấy. Trước mắt, những việc sau đây nhất thiết phải được thực hiện:

   - Tái phổ biến nội dung Nghị định 38/2005, thêm các Thông tư hướng dẫn, nếu cần, để củng cố “khung pháp lý”.

   - Do tất cả các lập luận đều quy về nội hàm “bày tỏ lòng yêu nước”, khi có các nhóm dân đăng ký “biểu tình”, chính quyền ngay lập tức bảo đảm tổ chức ngay tại địa điểm “biểu tình” những quầy tuyển quân dành cho những người dân biểu tình muốn thể hiện lòng yêu nước qua việc đăng ký nhập ngũ, quầy “hiến máu” dành cho những người dân biểu tình muốn thể hiện lòng yêu nước qua việc hiến máu phục vụ quân đội, quầy “hiến tặng” dành cho những người dân biểu tình muốn thể hiện lòng yêu nước qua việc trao tặng tiền bạc, nữ trang, điện thoại, xe cộ, v.v., dùng bán đấu giá lấy tiền đóng góp cho Quốc Phòng, v.v. Bộ Tài Chính cần thiết kế biểu mẫu cũng như công thức định giá các vật hiến tặng để ghi công của những người dân biểu tình bày tỏ lòng yêu nước.

   Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn dân giàu, nước mạnh. Đại biểu Quốc hội phải đáp ứng mong muốn này của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như sự kỳ vọng của nhân dân.

   Làm cho dân giàu, đó chính là thể hiện cái tài của người yêu nước chân chính.

   Làm cho nước mạnh, đó chính là thể hiện cái tài của người yêu nước chân chính.

   Dân giàu, nước mạnh, mới chống giặc ngoại xâm hiệu quả nhất, nhanh chóng nhất, vững bền nhất.

   Trước ngày khai mạc Kỳ họp 7 này của Quốc hội, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã kêu gọi tập trung xây dựng kinh tế để đất nước hùng mạnh khi cử tri nêu bức xúc về Trung Quốc. Các bộ luật giúp dân giàu, nước mạnh, do đó, hơn bao giờ hết chính là nhu cầu cấp thiết, bức thiết, và cần thiết.

   Đừng xảo biện rằng Hiến pháp hiến định quyền biểu tình nên phải có ngay Luật Biểu Tình, rằng không có Luật Biểu Tình là vi hiến, và rằng chỉ cần soạn xong Luật Biểu Tình là đã “trả xong món nợ với nhân dân”.

   Dân chưa giàu, nước chưa mạnh, dân mãi chịu thua thiệt xử bức trên thương trường quốc tế, nước mãi bị lân bang dọa nạt lấn xâm, đó không những là món nợ dai dẳng mà còn là sự tủi nhục khôn khuây của những “chính khách” của đất nước này. Các đại biểu quốc hội thuộc phạm trù gọi là “chính khách” ấy.

   “Chính khách” chân chính không trốn núp đàng sau dự án Luật Biểu Tình.

   Người dân Việt Nam chân chính không bao giờ cho rằng các “chính khách” có công lớn với tổ quốc Việt Nam và dân tộc Việt Nam khi ban hành xong Luật Biểu Tình.

   Nhất thiết phải có Luật Biểu Tình, đơn giản vì đó là một trong vô số quyền hiến định của Việt Nam, chứ không phải vì đó là Luật Về Lòng Yêu Nước!

   Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

   Nguôn: http://hhphuoc.blog.com/?p=374

   Xóa
 3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong số 500 ông nghị hiện có, ông nghị Phước này là một trong số ít ngững ông hoạt động nghị trường có tính chuyên nghiệp, các vị nghị còn lại chỉ ngang với tầm đại biểu HĐND cấp huyện. Nghĩa là hoạt động theo kiểu: "Đảng chỉ tay, HĐND giơ tay, Mặt trận vỗ tay, Chính quyền bó tay..."!

   Xóa
  2. thằng này Nặc danh06:46 Ngày 04 tháng 06 năm 2014 làm gì đủ trình để tranh luận với ông Nghị Phước.

   Xóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa

 4. Trích :" ... Là người luôn lo cho đại cuộc của quốc gia, dân tộc, tôi tán thành toàn bộ chương trình dù luôn tin rằng đất nước này không cần biểu lộ lòng yêu nước bằng hình thức biểu tình...... "
  Bộ óc lớp 3 thế này mà cũng được đảng đưa vào làm đại biểu cuốc hội ?????
  Có thể không cần biểu lộ lòng yêu nước bằng hình thức biểu tình ( theo ý đảng cộng sản ) nhưng biểu tình đâu phải chỉ có là thể hiện lòng yêu nước ?
  Một nhóm phụ nữ xứ ta ở truồng biểu tình vì nạn ... bạo hành gia đìnhbên Hàn xẻng , một nhóm đàn ông xứ ta ở truồng vì phản đối nạn săn bắt chym ở châu Phi ,...v.v..... đó là BIỂU TÌNH !
  Túm lại , rất cần luật biểu tình , tuy nhiên theo quan điểm của Phước thì trong luật cần có một điều quy định về cái sự cấm biểu tình với chủ đề yêu nước theo ý của đảng cs !
  Xong béng!
  Nhưng thế thì ...... vãi l.... !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  2. Cái thứ biểu tình cậu nói thật là vui nhỉ ? Lúc nào má vợ , mẹ đẻ cậu cùng bố vợ , ba đẻ cậu cởi truồng biểu tình nhớ kêu tớ tới coi với nhé... Chụp hình đăng lên facebook câu like cạnh tranh với tụi trẻ cho vui .
   Cơ mà tớ thấy Nghị Phước viết đoạn này chuẩn như Lê Duẩn ấy chứ .

   "Trước mắt, những việc sau đây nhất thiết phải được thực hiện:

   - Tái phổ biến nội dung Nghị định 38/2005, thêm các Thông tư hướng dẫn, nếu cần, để củng cố “khung pháp lý”.

   - Do tất cả các lập luận đều quy về nội hàm “bày tỏ lòng yêu nước”, khi có các nhóm dân đăng ký “biểu tình”, chính quyền ngay lập tức bảo đảm tổ chức ngay tại địa điểm “biểu tình” những quầy tuyển quân dành cho những người dân biểu tình muốn thể hiện lòng yêu nước qua việc đăng ký nhập ngũ, quầy “hiến máu” dành cho những người dân biểu tình muốn thể hiện lòng yêu nước qua việc hiến máu phục vụ quân đội, quầy “hiến tặng” dành cho những người dân biểu tình muốn thể hiện lòng yêu nước qua việc trao tặng tiền bạc, nữ trang, điện thoại, xe cộ, v.v., dùng bán đấu giá lấy tiền đóng góp cho Quốc Phòng, v.v. Bộ Tài Chính cần thiết kế biểu mẫu cũng như công thức định giá các vật hiến tặng để ghi công của những người dân biểu tình bày tỏ lòng yêu nước."
   Thế này thì bố bảo mấy anh dâm chủ dám biểu tình. Làm ăn không có lãi thì ai làm với lại quan hệ tình dục quần thể thì sida đầy mình có xông pha hiến máu cũng chẳng ai dám lấy nhỉ ?

   Xóa
  3. Chuẩn, cứ làm khu biểu tình yêu nước riêng, có bàn tuyển quân, bàn hiến máu, bàn hiến đồ, như thế thì các anh chị dân chủ đỡ phải yêu nước thậm thụt.

   Xóa
 5. Công Nông đối thoạilúc 08:32 4 tháng 6, 2014

  Đây là chủ đề hết sức nghiêm túc, những người muốn tham gia ý kiến cần có trình độ nhất định và tính nghiêm túc cao. Đề nghị mấy anh bạn trẻ trâu tránh xa ra.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cháu chưa được xem họp Quốc hội ở CHXHCNVN, có vui như ở Nhà hát con Sò con Hến gì bên Úc không hở bác???

   Xóa
 7. Nghị Phước ở Quốc hội giống hệt DLV tép riu nong dan, cui bap ở Blog Google.Tienlang !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trận HS vì có yếu tố quốc tế nên thua thôi mà nong dan. Đất của tổ tiên éo bằng yếu tố quốc tế.

   Xóa
  2. Đồng chí nông dân cùi bắp lại nhai bài F5 F6 và "không cần biết lưỡng đầu thọ địch" à? Thế đã có kiến giải gì cho việc Đảng ta im lặng mấy chục năm về việc anh hùng mất đảo Gạc ma chưa mà lại hoắng lên thế?

   Xóa
  3. Cường Vĩnh Phúclúc 12:30 4 tháng 6, 2014

   Tầm cỡ cóc nhái mà đòi làm người khác đuối được ư? Mơ ước viễn vông! Mặt dày mày dạn như cái thớt làng, chui lủi trốn tránh, chả biết trả lời ở đâu qui định cứ... thì phải nói đúng! Nhà iem phát hiện ở Blog này có vài DLV giống hệt bọn Tầu về cách ăn nói lươn lẹo, Tầu nó mang HD 981 qua biển ta, xua tàu chiến đi theo uy hiếp, đâm chìm tàu cá, đâm toác tàu cảnh sát biển ta nhưng to mồm la làng là bị ta quấy nhiễu....

   DLV dòng cắn chủ cũng thế, người khác nói đưa cả sách của ĐCS ra chứng minh nhưng chúng hỏi ở đâu qui định cứ ĐCS nói là phải đúng, tới phiên chúng mồm 5 miệng 10 nói nhảm rồi đưa mấy đường link vớ vẩn ra chứng minh, người ta hỏi ở đâu qui định những cái đó hễ nói là đúng thì chúng hiện trở lại nguyên hình lì lợm, mặt trơ, mày dạn, nhại đi nhại lại một điều dối trá, giống hệt Tầu khựa. Đích thị quan thầy của DLV căn chủ là Tầu khựa rồi.

   Xóa
  4. Tư núp lùm nhốt giùm 2 chú kiki vodka và CVP lại đi.

   Xóa
  5. đồng chí nông dân cùi bắp lại húng rồi để lộ điểm ngu rồi. VNDCCH "lên tiếng" về vụ Gạc ma, VNCH có "lên tiếng" về việc mất HS trên trường Quốc tế không? VNDCCH được dư luận viên thông cảm là vì nghèo nên không đánh đòi lại Gạc ma, rất đồng ý, nhưng dư luận viên (ngu) lại cho rằng "không cần biết lưỡng đầu thọ địch" là gì hehe. Và báo đài, sách vở trong nước suốt mấy chục năm, có được bao nhiêu dòng về Gạc ma, hay gần đây mới đưa tin nô nức?

   Tướng Việt cộng dát chết, đã được nói rõ là trong nội chiến Nam - Bắc, đồng chí lại lôi mấy đồng chí hồi đánh Pháp và đánh Cam ra. Chưa kể đồng chí Dương thì chết rồi mới được truy phong, đồng chí Bình thì chết khi đến họp với đồng chí Duẩn hehe.

   CPMTLT MNVN là thứ bù nhìn được đẻ ra, bi bô vài câu trong khi đảng ta im thin thít năm 1974? Hehe anh hùng quá. Nói đến đây mới nhớ độ ngu của đồng chí khi cho rằng đảng ta nhận viện trợ ít đi nên không phải đảng ta ngậm miệng bán đảo hehe. ăn xin mà còn đòi được nhiều ít từ TQ hay sao? Lại còn vênh váo là "đòi" lại đảo trong khi chỉ loanh quanh phát biểu trong nước hehe. Muốn gọi là đòi, thì phải đòi trực tiếp nó, hoặc ra Quốc tế, chứ đón cửa nói với nhau trong nhà mà cũng tự sướng hả đồng chí nông dân cùi bắp siêu đần độn?

   Mà mấy cái bằng chứng của đồng chí liệu có tin được không khi mà Tuyên huấn nói trái với hững phát biểu đần độn của đồng chí, đồng chí cũng sổ toẹt luôn thế? Hehe

   Thật là không bao giờ hết buồn cười với nòi cóc nhái hehe

   Xóa
  6. Cường Vĩnh Phúclúc 12:38 4 tháng 6, 2014

   Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  7. Mà đồng chí nông dân cùi bắp đã có bằng chứng cho vụ "núp lùm" của đồng chí Tư chưa hay im lặng và lờ đi để thừa nhận đồng chí và bạn bè mình (bao gồm cả các clones) đích thị là hạng ăn không nói có, cóc nhái nhảy lên làm người thế hehe

   Xóa
  8. Cường Vĩnh Phúclúc 12:47 4 tháng 6, 2014

   Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  9. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  10. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  11. Hehe đồng chí nông dân cùi bắp lại ăn nói ngu si rồi. 1 người con của đồng chí VVK, 2 đồng chí tướng giang hồ và 1 đồng chí con tướng Nguyên là đại diện cho các thế hệ tướng VC anh hùng? Hehe chết cười. 2 triệu người chết trong nội chiến, các lãnh tụ góp được duy nhất 1 người con, mà không chắc là đã hy sinh khi đánh nhau với Mỹ hay Ngụy (báochí cách mạng mà, tuyên huấn nói nên không tin được - theo lời dư luận viên đầu đất, chưa kể các tấm gương tự khen và anh hùng bịa đặt của báo chí cách mạng VN hơi bị nhiều) hehe.

   Thêm nữa đồng chí nông dân cùi bắp lại ngu xuẩ hơn nữa khi đưa ra cái link http://www.biendong.net/binh-luan/1460-trn-chin-gc-ma-c-li-nhng-bai-bao-26-nm-trc.html để nói về việc "những bài báo của 26 năm trước" khi mà tôi đã nói rõ ràng là: "VNDCCH "lên tiếng" về vụ Gạc ma, VNCH có "lên tiếng" về việc mất HS trên trường Quốc tế không?" Và câu hỏi trước đó là "Thế đã có kiến giải gì cho việc Đảng ta im lặng mấy chục năm về việc anh hùng mất đảo Gạc ma chưa mà lại hoắng lên thế?" Liệu trên đời này có ai ngu như đồng chí không? Tôi nghĩ là không. Từ năm 1990 đến 2010 (tạm lấy mốc 20 năm cho nó chẵn), đồng chí thử xem có bao nhiêu bài báo nói về Gạc ma. Hehe. Tìm đi đồng chí dư luận viên đầu đất không tin tuyên huấn nhưng lại tin vào cái trang web mới được lập (2010) vì nó nói xuôi với ý ngu đần của mình hehe

   Xóa
  12. Các đức cha truyền được cái tính lươn lẹo, láu cá cho đệ tử kiki giáo qua đường thông giáo có khác.

   Trong cái câu hỏi của đệ tử của kiki giáo ""Thế đã có kiến giải gì cho việc Đảng ta im lặng mấy chục năm về việc anh hùng mất đảo Gạc ma chưa mà lại hoắng lên thế?" có chữ nào nói về VNCH không? có chữ nào nói về năm 1990-2010 nhỉ??? bị tống shit vào alo lại chạy vòng quanh. He he he.

   http://www.biendong.net/binh-luan/1460-trn-chin-gc-ma-c-li-nhng-bai-bao-26-nm-trc.html

   http://vtc.vn/2-370284/xa-hoi/tran-chien-gac-ma-doc-lai-nhung-bai-bao-25-nam-truoc.htm

   là nói về những bài báo của 26 năm trước kiki vodka à, nên dù trang web được lập năm 2014 cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thông tin cả.

   Bị đập tòe alo lại bịa ra những chuyện lăng nhăng. Tạm biệt đệ tử kiki giáo nhé. Đừng chạy theo cắn gấu quần tôi, lại bị tống shit vào alo, khổ ra.

   Xóa
  13. Đồng chí nông dân cùi bắp ngu đến độ không hiểu câu hỏi của tôi hay cố tình đánh tháo đấy? Đánh tháo kiểu gì lại hóa ra ăn nói bậy bạ à? Hehe. Đọc lại câu hỏi của tôi nhé, không hiểu thì nhờ cấp trên giải thích cho nhé:

   "Từ năm 1990 đến 2010 (tạm lấy mốc 20 năm cho nó chẵn), đồng chí thử xem có bao nhiêu bài báo nói về Gạc ma."

   Lấy mấy bài báo thừ thời điểm vừa bị mất ra mà cũng ti toe à? Hehe. Giống như 1979, ngoài vài bài tố cáo âm mưu bành trướng TQ ra, sau này có gì? SGK được mấy dòng?

   Hehe, thật đáng thương hại!

   Xóa
  14. À hay là ý của đồng chí nông dân cùi bắp muốn nói là thời điểm mất Gạc ma, Đảng ta đã lên tiếng, như vậy là đủ. Mấy chục năm sau không cần nói lại làm gì, vì đó là ngoại giao khôn khéo. Năm 1974, VNCH cũng lên tiếng phản đối TQ, cũng anh hùng đâu kém Đảng ta hehe

   Xóa
  15. Kiếm ra vài bài Việt cộng lên tiếng năm 1990-2010, chú kiki vodka lại thu gọn lại dòi tìm bài báo ngày 30/2/1995 thì mỏi lắm.

   VNCH lên tiếng thì cứ lên tiếng, ảnh hưởng gì đâu, chỗ nào nói VNCH không lên tiếng nhỉ? cứ lên tiếng, và vẫn chạy tụt quần khi có đủ F5, tầu chiến to, pháo to, pháo nhanh nhường Hoàng sa cho tàu khựa.

   Trong cái câu hỏi của đệ tử của kiki giáo ""Thế đã có kiến giải gì cho việc Đảng ta im lặng mấy chục năm về việc anh hùng mất đảo Gạc ma chưa mà lại hoắng lên thế?" có chữ nào nói về VNCH không? có chữ nào nói về năm 1990-2010 nhỉ??? bị tống shit vào alo lại chạy vòng quanh. Còn cái đoạn 1990-2010 gì đó là vodka phọt ra sau khi bị tui tống shit vào alo.

   Đừng chạy theo cắn gấu quần tui nữa.

   Xóa
  16. Đồng chí nông dân cùi bắp ngu thật nhỉ. Tôi hỏi về sự im lặng suốt mấy chục năm của Đảng ta, đồng chí ngu đần lanh chanh lôi ra mấy bài báo từ thời điểm mới mất để nói là Đảng ta không im lặng hehe. Thấy đồng chí ngu quá, tôi giới hạn thời gian cụ thể, nhưng cuối cùng đồng chí ngu vẫn hoàn đần hehe.

   VNCH cũng lên tiếng năm 1974 như Đảng ta năm 1988, không dám đánh TQ vì sợ lưỡng đầu thọ địch, giống như Đảng ta sợ bị TQ đánh vì nghèo. Nhưng dư luận viên đầu đất nông dân cùi bắp thì cứ "không cần biết", "chỉ cần biết" blah blah rồi chửi bậy thì đúng là tột đỉnh ngu si rồi hehe

   Xóa
  17. Cãi theo kiểu đồng chí nông dân cùi bắp thế này giống như khi bị người khác chê là ngu đần, học hành dốt nát, đồng chí nông dân cùi bắp liền lôi giấy khen học sinh giỏi năm lớp 1 ra để chứng minh là mình không ngu hehe

   Xóa
  18. Hóa ra theo luật của kiki giáo là cấm kêu khi mới mất à? kiki vodka cứ đố tìm được tuyên bố của ĐCS ngày 30/2/năm nào cũng được ấy, chắc thắng luôn.

   Trong cái câu hỏi của đệ tử của kiki giáo ""Thế đã có kiến giải gì cho việc Đảng ta im lặng mấy chục năm về việc anh hùng mất đảo Gạc ma chưa mà lại hoắng lên thế?" có chữ nào nói về VNCH không? có chữ nào nói về năm 1990-2010 nhỉ??? bị tống shit vào alo lại chạy vòng quanh. Còn cái đoạn 1990-2010 gì đó là vodka phọt ra sau khi bị tui tống shit vào alo.

   Uất ức làm chi kiki vodka, có trách là trách bản thân đặt câu hỏi đần thôi. He he he he he. Môn dồ kiki giáo bị thông giáo xuôi, thông giáo ngược nhiều quá shit và não lẫn vào nhau nên nó vậy.

   Xóa
  19. Chết cười đồng chí nông dân cùi bắp. Xin dừng cuộc chơi rồi phỏng? Hehe. Để tôi copy-paste lại cho đồng chí đọc. Đọc cho kỹ vào rồi cố mà tìm nhé, không thì cứ im lặng mà dừng cuộc chơi hoặc tiếp tục ăn nói mất dạy hehe

   Vodka12:38 Ngày 04 tháng 06 năm 2014

   "đồng chí nông dân cùi bắp lại húng rồi để lộ điểm ngu rồi. VNDCCH "lên tiếng" về vụ Gạc ma, VNCH có "lên tiếng" về việc mất HS trên trường Quốc tế không? VNDCCH được dư luận viên thông cảm là vì nghèo nên không đánh đòi lại Gạc ma, rất đồng ý, nhưng dư luận viên (ngu) lại cho rằng "không cần biết lưỡng đầu thọ địch" là gì hehe. Và báo đài, sách vở trong nước suốt mấy chục năm, có được bao nhiêu dòng về Gạc ma, hay gần đây mới đưa tin nô nức?"

   ĐỌc cho kỹ vào nhé đồng chí nông dân cùi bắp. Đã ngu, không biết đường mà bênh Đảng ta, lại chơi trò đánh lận, cắt xén rồi xiên xẹo hehe

   Xóa
  20. Quên, phải nói thêm tý nữa không đồng chí nông dân cùi bắp ngu đần không hiểu đã đành, các "bạn đọc" cũng hoang mang về độ ngu của đồng chí nông dân cùi bắp mà không theo dõi được mạch thì phí mất công đồng chí ấy khoe khoang độ ngu của mình hehe.

   Số là sau khi thấy câu "Thế đã có kiến giải gì cho việc Đảng ta im lặng mấy chục năm về việc anh hùng mất đảo Gạc ma chưa mà lại hoắng lên thế?" của tôi, đồng chí nông dân cùi bắp liền gúc và đưa link về "những bài báo 26 năm trước", tức là thời điểm mất Gạc ma. Trong khi đó khoảng thời gian mấy chục năm sau thì chả thấy đâu. Tôi liền giới hạn lại thời gian cụ thể cho đồng chí nông dân cùi bắp dễ hiểu hơn là:

   "Thêm nữa đồng chí nông dân cùi bắp lại ngu xuẩ hơn nữa khi đưa ra cái link http://www.biendong.net/binh-luan/1460-trn-chin-gc-ma-c-li-nhng-bai-bao-26-nm-trc.html để nói về việc "những bài báo của 26 năm trước" khi mà tôi đã nói rõ ràng là: "VNDCCH "lên tiếng" về vụ Gạc ma, VNCH có "lên tiếng" về việc mất HS trên trường Quốc tế không?" Và câu hỏi trước đó là "Thế đã có kiến giải gì cho việc Đảng ta im lặng mấy chục năm về việc anh hùng mất đảo Gạc ma chưa mà lại hoắng lên thế?" Liệu trên đời này có ai ngu như đồng chí không? Tôi nghĩ là không. Từ năm 1990 đến 2010 (tạm lấy mốc 20 năm cho nó chẵn), đồng chí thử xem có bao nhiêu bài báo nói về Gạc ma. Hehe. Tìm đi đồng chí dư luận viên đầu đất không tin tuyên huấn nhưng lại tin vào cái trang web mới được lập (2010) vì nó nói xuôi với ý ngu đần của mình hehe"

   Thế tôi mới nói trường hợp này giống như việc đồng chí nông dân cùi bắp bị chê ngu đần học dốt, liền lôi giấy khen hồi lớp 1 ra cãi hehe.

   Đồng chí nông dân cùi bắp bí quá thì lại chơi bài xin dừng cuộc chơi và để "bạn đọc" đánh giá như những lần trước cũng được. Hoặc đồng chí có thể tiếp tục phô diễn sự mất dạy của mình hehe. Tùy đồng chí lựa chọn!

   Xóa
  21. Bị đức cha thông nhiều quá nên kiki vodka lộn xộn não với shit hết cả.
   Nay bị tống thêm shit vào alo nên độ đần càng cao.

   "Thế đã có kiến giải gì cho việc Đảng ta IM LẶNG MẤY CHỤC NĂM về việc anh hùng mất đảo Gạc ma chưa mà lại hoắng lên thế?" >>> bị tống 1 bow shit ngay vào alo bằng các bài báo 26 năm trước (có ảnh chụp bài báo luôn) >>> kiki liền chạy vòng quanh nào là VNCH có lên tiếng (liên quan gì đến VNCH đâu), nào là tìm các tuyên bố trong 1990-2010 (tìm làm gì nhỉ, khi có bằng chứng ngay năm 1988 Việt cộng đã to mồm rồi).

   Các đức cha lật ngang, lật ngửa đệ tử kiki giáo để thông giáo thì được, chứ ai hơi đâu mà theo kiki vodka chạy vòng quanh. Cứ táng 1 bow shit vào alo vodka là đủ rồi.

   Xóa
  22. Các bài báo cùng 1 thời điểm 26 năm trước là câu trả lời cho việc Không im lặng suốt mấy chục năm hả đồng chí nông dân cùi bắp thiên tài đần độn hehe?

   Xóa
  23. Đồng chí nông dân cùi bắp không hiểu toi lấy VNCH ra là có ý gì à? Cũng đúng thôi, ngu như đồng chí thì ngoài chửi bậy ra thì biết được cái gì.

   Trong 2 cuộc chiến năm 1974 và 1988, VNCH và Đảng ta cùng thua TQ (VNCH mất HS, Đảng ta giữ được chòi vịt Colin nhưng TQ có được Gạc ma-hòn đảo đủ xây sân bay); VNCH và Đảng ta cùng không đánh lại TQ để giành lại phần đảo bị mất (VNCH không muốn thêm 1 cuộc chiến khi mà Đảng ta còn đóng quân đầy Miền Nam, Đảng ta thì đang quá nghèo đói, ăn còn chẳng đủ, lấy đâu ra sức mà đánh nhau); VNCH và Đảng ta cùng lên tiếng phản đối TQ ("đồng chí nông dân cùi bắp lại húng rồi để lộ điểm ngu rồi. VNDCCH "lên tiếng" về vụ Gạc ma, VNCH có "lên tiếng" về việc mất HS trên trường Quốc tế không?"). Nhưng với các đồng chí dư luận viên thì Đảng ta anh hùng, còn VNCH thì chết nhát hehe. Đồng chí nông dân cùi bắp sẵn sàng sổ toẹt vào sách của Tuyên giáo, vì nó viết khác với những lời ngu xuẩn của mình, nhưng lại tin vào những bằng chứng từ cái blog vớ vẩn này chũng như những blog đần độn khác, vì những lời ở đây ngu si y hệt đồng chí hehe.

   Khi đồng chí lôi các bài báo 26 năm trước mà không hề có thêm bài báo nào trong quãng mấy chục năm sau đó ra để cãi là Đảng ta không hề IM LẶNG MẤY CHỤC NĂM về việc mất Gạc ma thì đúng là độ đần độn của đồng chí đã vượt mọi ngưỡng rồi hehe. Hay đồng chí dư luận viên nông dân cùi bắp cho rằng chỉ cần nói 1 lần lúc vưa mới mất đảo xong là đủ cho mấy chục năm sau đó? Đằng nào cũng mất rồi nên thôi, không cần lên tiếng nữa? Nếu thế thì gần đây khi bị TQ chèn ép quá đà, Đảng ta lại bi bô lại về chuyện đó làm gì?

   Chết cười, đồng chí nông dân cùi bắp mỗi ngày lại phá 1 kỷ lục về độ ngu!

   Xóa
  24. Hehe, đồng chí nông dân cùi bắp vẫn lôi giấy khen hồi lớp 1 ra để chứng tỏ mình không học dốt khi cố lôi những bài báo đăng vào thời điểm mất đảo để bênh vực cho sự im lặng suốt mấy chục năm của Đảng ta nhỉ.

   Cái "bằng chứng" kiểu đó của đồng chí chỉ dùng được khi câu của tôi là "Đảng ta im lặng khi mất đảo" thôi, hiểu chưa? Hehe chết cười đồng chí ngu ơi là ngu. Lại còn cố cãi cùn là "Việt cộng KHÔNG IM LẶNG là đủ." hehe

   Việc "hình như giữ được nhiều đảo" cũng không thay đổi được việc Đảng ta mất Gạc ma và "không dám" đánh lấy lại. Tôi thì rất thông cảm vì lúc đó Đảng ta quá nghèo, không dám dây với TQ là dễ hiểu, mà cũng không đủ tiền, đủ sức mà dây. Nhưng với lập luận của các dư luận viên đần độn là "không đánh là hèn" thì buộc phải hiểu là các đồng chí dư luận viên chửi Đảng ta là hèn thôi hehe.

   Lại còn tàu bay pháo lớn của VNCH nữa chứ. Vác ra đánh nhau với TQ ngoài đảo để quân đội của Đảng ta đang đóng đầy ở Miền Nam vùng lên giải phóng ngay và luôn à? Ngu vãi hehe. Đảng ta là vua bội tín, cái này được thể hiện qua Mậu Thân 1968 rồi, VNCH có ngu cũng đâu đến mức đi tin vào sự nghiêm túc của Đảng ta thêm 1 lần nữa. "Giải phóng Miền Nam 1975" cũng chính là 1 bằng chứng cho sự bội tín, sổ toẹt vào Hiệp định Paris của Đảng ta đấy!

   Mà đồng chí sao dám khẳng định thời điểm 1974 VNCH còn nguyên hàng khủng? Trên mạng à? Chỗ nào quy định thông tin trên mạng là đúng hehe (theo kiểu lí luận đần độn của đồng chí khi sổ toẹt sách của Tuyên giáo do Đảng ta phát hành)

   Chết vì cười với đồng chí nông dân cùi bắp mất thôi. Người ta bảo mình ngu thì cứ cố cãi "chỉ cần năm lớp 1 em được học sinh giỏi là đủ" hehe

   Xóa
  25. Nào thế đồng chí nông dân cùi bắp đã hiểu việc "Đảng ta im lặng suốt vài chục năm" không thể cãi bằng việc "Đảng ta có lên tiếng NGAY SAU KHI khi mất đảo chưa"? Nếu chưa thì cứ cố cãi để thể hiện độ ngu, hoặc lại chửi bậy để khoe độ mất dạy hehe

   Xóa
  26. Ki ki giáo có đệ tử chân truyền Vodka đệ nhất đần có khác.

   2014 - 1988 = 26 năm, vài chục năm là lớn hơn 10 năm và nhỏ hơn 100 năm, vậy rõ ràng là năm 1988 vẫn nằm trong phạm vi "vài chục năm", do vậy "Đảng ta im lặng suốt vài chục năm" là sủa bậy vì Đảng đã to mồm tuyên bố ngay từ năm 1988 rồi (có ảnh chụp bài báo).

   Khổ thân kiki Vodka cứ ẳng bậy bị tống ..ứt đầy mồm lại chuyển chủ đề. F5 nằm trong tay VNCH suốt từ khi được Mẽo cấp cho đến 1975 (F5 nằm trong danh sách chiến lợi phẩm của Việt cộng đó).

   Khổ thân, kiki vodka ở nhà thì bị đức cha thông giáo, lên mạng lại bị tống ...ứt vào alo.

   Xóa
  27. Nói đến thế mà đồng chí nông dân cùi bắp vẫn ngu đần cố cãi nhỉ. Trong mấy chục năm mất đảo, kêu lên mỗi năm đầu tiên khi vừa bị mất (có thể 1-2 năm sau có kêu vài tiếng), sau đó thì im tịt cho đến tận gần đây mới dè dặt khơi lại, không là "im lặng mấy chục năm" thì là gì? Ngu ơi là ngu, cứ cố mà cãi là "năm 1988 đã kêu rồi" hehe

   Thế bây giờ đồng chí đi làm, công ty khó khăn, không có tiền trả lương, đồng chí đình công với lí do "công ty không trả lương mấy tháng nay", công ty nói rằng "hồi đầu năm đã trả lương rồi, và tháng 1 vẫn nằm trong phạm vi mấy tháng nay (nay là tháng 6, ví dụ thế) hehe.

   Vụ F5, F6, đã nói không biết bao nhiêu lần với đồng chí về việc VNCH sợ "lưỡng đầu thọ địch" tương tự như Đảng ta nghèo mà không dám dây với TQ vụ Gạc ma mà cứ cãi ngu mãi thôi hehe

   Xóa
  28. Hehe biết ngay là cãi không lại thì lại chơi bài cùn mà. Bị chê ngu thì lôi giấy khen hồi lớp 1 ra chứng minh mình học giỏi phỏng? Hehe chết cười mất thôi, ngu ơi là ngu.

   Trích lại cho đồng chí đần độn đọc nhé. Trả lời được thì trả lời, không thì im lặng hoặc tiếp tục cãi ngu và chửi bậy nhé hehe

   Vodka12:08 Ngày 06 tháng 06 năm 2014
   Nói đến thế mà đồng chí nông dân cùi bắp vẫn ngu đần cố cãi nhỉ. Trong mấy chục năm mất đảo, kêu lên mỗi năm đầu tiên khi vừa bị mất (có thể 1-2 năm sau có kêu vài tiếng), sau đó thì im tịt cho đến tận gần đây mới dè dặt khơi lại, không là "im lặng mấy chục năm" thì là gì? Ngu ơi là ngu, cứ cố mà cãi là "năm 1988 đã kêu rồi" hehe

   Vụ F5, F6, đồng chí đã hiểu "lưỡng đầu thọ địch" là như thế nào chưa hay chỉ vì nghèo mà không đánh nhau mới là anh hùng? Rồi thì "chỉ cần biết rằng blah blah..." Hehe

   Ngu thế này thì làm sao cấp trên cất nhắc được hả đồng chí?

   Xóa
  29. Bo thêm cho đồng chí nông dân cùi bắp đần độn thiên tài cái link này đọc cho đỡ phải cãi "Đình công ai người ta nói vì không trả lương "mấy tháng nay", người ta nói là "không trả lương từ tháng nào đến tháng nào""

   http://dantri.com.vn/xa-hoi/cau-thu-than-quang-ninh-buc-xuc-vi-bi-no-luong-835563.htm

   Trích: "Một cầu thủ đội bóng này cho biết, đã nhiều tháng nay, họ không được CLB trả lương".

   Hay đồng chí sẽ cãi là "đây mới là bức xúc chứ không phải đình công"? Hehe nếu đúng thế thì đồng chí lại thêm được 1 nấc ngu mới rồi đấy!

   Xóa
  30. Thằng đần kiki vodka dốt toán.

   2014 - 1988 = 26 năm, vài chục năm là lớn hơn 10 năm và nhỏ hơn 100 năm, vậy rõ ràng là năm 1988 vẫn nằm trong phạm vi "vài chục năm", do vậy "Đảng ta im lặng suốt vài chục năm" là sủa bậy vì Đảng đã to mồm tuyên bố ngay từ năm 1988 rồi (có ảnh chụp bài báo). Hình như đây là toán lớp 1, nhưng đệ tử kiki giáo thì có được học đâu, chỉ được nhận thông giáo của đức cha thôi. he he he.

   Lại còn dẫn 1 bài báo của chú phóng viên đần, câu chữ văn bản phải chặt chẽ, rõ nghĩa, viết ra 1 câu thối hoắc, đần vãi. Yên tâm là trong xã hội còn có hội đần giống kiki vodka.

   Vụ F5 lại câm tịt vì thấy F5 nằm chính ình ở VN từ khi được viện trợ đến năm 1975 à??? đã chót nói ngu thì dừng đi, cứ chuyển sang chuyện mới lại được măm ..ứt đầy alo, rõ khổ.

   Thực tế là VNCH còn nguyên F5, nguyên tầu to, pháo nhanh, pháo mạnh, VNCH nhường Hoàng sa cho tàu khựa. Nhiều người nói, nhường là vì lúc đó TT Thiệu bị "đau bụng giun" nên quên mất không ra lệnh tái chiếm, he he he. Có thể đó là 1 lý do.

   Xóa
  31. Đồng chí kỹ sư thiết kế dầu khí nông dân cùi bắp lại còn lôi cả số học ra đây nữa cơ à hehe.

   Trong 26 năm, Đảng ta lên tiếng được năm đầu tiên và vài năm gần đây, cứ cho là 5 năm đi cho chẵn. Đồng chí kỹ sư thiết kế dầu khí nông dân cùi bắp thử dùng đầu óc số học của mình làm 1 phép tính siêu khó: 26 - (1+5) xem nó ra là bao nhiêu rồi cãi tiếp rằng "do vậy "Đảng ta im lặng suốt vài chục năm" là sủa bậy vì Đảng đã to mồm tuyên bố ngay từ năm 1988 rồi" nhé hehe

   Về bài báo kia, tôi không có vinh dự được quen bạn nhà báo đó nên không biết bạn ấy khôn hay ngu (không thể ngu bằng đồng chí được, xin khẳng định thế). Phiền kỹ sư thiết kế dầu khí giỏi số học nông dân cùi bắp cho một ví dụ về "Đình công ai người ta nói vì không trả lương "mấy tháng nay", người ta nói là "không trả lương từ tháng nào đến tháng nào"". Hay đây cũng là 1 cồng vu vơ và không cần người khác phải tin? Hehe.

   Sau khi tìm được, nhờ đồng chí kỹ sư thiết kế dầu khí giỏi số học nông dân cùi bắp chứng minh tác giả "câu nói đó là khôn (chắc chắn khôn hơn đồng chí) nhé hehe.

   Vụ F5, F6, kỹ sư thiết kế dầu khí giỏi số học nông dân cùi bắp vẫn cố đánh võng xa cái chuyện VNCH sợ "lưỡng đầu thọ địch", tương tự Đảng ta năm 1988 vì nghèo mà "nhường" (lời dư luận viên đần độn) Gạc ma cho TQ nhỉ.

   Thế 1988 Đảng ta không đánh chiếm lại Gạc ma dù đã anh hùng giành lại được chòi vịt Colin là hèn và nhường đảo cho TQ phải không nhỉ kỹ sư thiết kế dầu khí giỏi số học nông dân cùi bắp?

   Xóa
  32. Cãi kiểu "do vậy "Đảng ta im lặng suốt vài chục năm" là sủa bậy vì Đảng đã to mồm tuyên bố ngay từ năm 1988 rồi" như kỹ sư thiết kế dầu khí nông dân cùi bắp, đúng là giống như khi bị chê "Đồng chí nông dân cùi bắp học cự dốt, mười mấy năm học Phổ thông toàn bị xếp loại trung bình kém, chậm tiến", kỹ sư thiết kế dầu khí giỏi số học nông dân cùi bắp liền lôi giấy khen năm lớp 1 ra và cãi "Năm lớp 1 em là học sinh giỏi, sao dám nói mười mấy năm phổ thông em toàn trung bình kém?" Hehe, tất nhiên việc từ lớp 2 đến lớp 12 kỹ sư thiết kế dầu khí nông dân cùi bắp luôn vinh dự đội sổ.

   Chết cười với kỹ sư thiết kế dầu khí nông dân cùi bắp mất thôi hahaha

   Xóa
 8. Bây giờ chưa có luật biểu tình nên chưa có khung chế tài đến khi có luật thì siết chặt quá chỉ sợ mấy anh dâm chủ không có đất làm ăn.

  Trả lờiXóa
 9. Tôi không có điều kiện tốt để học hành tạm gọi tới đầu tới đũa như Nghị Phước. Nhưng khi tôi là
  một trong những nhóm thủ lĩnh của phong trào TN-HS-SV các đô thị miền Nam 1963-1975 thì Nghị Phước còn học cấp 2 và sau đó chưa bao giờ cùng chúng tôi biểu tình. Biểu tình còn gọi là xuống đường. Nét nghĩa chính của nó là cùng phản đối, phản kháng. Phản đối, phản kháng ngoại xâm. Phản đối, phản kháng một số hoặc toàn bộ chủ trương, chính sách của nhà đương quyền. Quặt quẹo, nâng lên, hạ xuống để biến biểu tình là bày tỏ lòng yêu nước thì chỉ có Nghị Phước và những người bạo mồm như Nghị Phước mới dám ôm đồm!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ông XYZ. có tham dự trong phiên họp tại Quốc hội Việt Nam chiều ngày 26-5-2014 không mà đã trách ông nghị Phước "Quặt quẹo, nâng lên, hạ xuống để biến biểu tình là bày tỏ lòng yêu nước" như ông viết ở trên?

   Đô thị miền Nam trước đây có nhiều cuộc biểu tình, nhưng gần như tất cả đều bị chính quyền đàn áp, bắt nhốt, tù đày những người cầm đầu... ông quên rồi sao? Ông quên hình ảnh lô cốt, ngựa sắt, dây thép gai luôn sẵn sàng từ xa các góc đường Công Lý, Hồng Thập Tự, Thống Nhất, Lê Lợi, Tự Do... phải không?

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  5. Từ từ rồi cũng lộ hàng. Kiểu gì thì bọn chúng cũng cho rằng Đất nước này độc lập, thống nhất, ổn định phát triển ngày hôm nay không phải là công lao, xương máu của nhiều thế hệ tiền nhân (có cả thế hệ cha anh chúng) đã đổ xuống mảnh đất này, mà là công lao hô hào, biểu tình phản đối, kể cả công cuốn cờ bỏ tổ quốc chạy cong đuôi theo bọn ngoại bang vì chút bơ thừa sữa cặn ... của chúng! Ngụy là thế, ngụy biện, ngụy ngôn, ngụy hành động..

   Xóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  7. Để xem ý kiến của ông nghị Phước có mang tính xây dựng hay không khi trình bày trước QH, hãy trả lời vài câu hỏi đơn giản sau:

   - Khi chưa có Luật biểu tình (LBT) thì một nhóm người có được tụ tập để cùng biểu thị về một vấn đề nào đó không? Trả lời: được, theo NĐ38 và TT hướng dẫn của BCA;
   - Khi có Luật biểu tình (LBT) thì một nhóm người có được tụ tập để cùng biểu thị về một vấn đề nào đó không? Trả lời: được, theo Luật biểu tình + NĐ + TT hướng dẫn;
   - Có cần thiết phải ban hành ngay LBT không? Trả lời: không, vì ngoài LBT còn hàng ngàn luật khác mà nước ta chưa có cũng cần được xây dựng và thông qua để bảo đảm các quyền công dân theo Hiến pháp;
   - Thế nào là tụ tập đông người trái pháp luật? Điều này chưa có qui định rõ ràng trong NĐ38/2005 và TT09/2005, vì vậy cần có qui định cụ thể hơn để bảo đảm quyền được biểu tình của công dân theo Hiến pháp.
   - Biểu tình phản đối TQ có làm cho TQ trả lại HS cho VN không? Trả lời: chắc chắn là không!
   - Chính quyền VN có sửa đổi hoặc hủy bỏ một chính sách chưa phù hợp với thực tế và điều kiện xã hội mà không cần phải biểu tình phản đối không? Trả lời: có điều chỉnh, sửa đổi hoặc hủy bỏ khi phát hiện những bất hợp lý, theo kiến nghị của các tổ chức, dư luận xã hội;
   ...

   Xóa
  8. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  9. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  10. Đã có lần mình nói bác XYZ, hoặc là người lạc quan thái quá, hoặc là người ngây thơ quá. Thế hệ của bác có thể có những người CS chân chính, bây giờ chắc không còn. Bọn nó xin vào đảng có phải để phục vụ đâu, chúng xin để tiến thân, để có cơ hội xục xạo kiếm ăn trên tiền của dân.
   Mỗi lực lượng lãnh đạo được sinh ra trong mỗi hoàn cảnh lịch sử giao phó. Bắt đầu đều huy hoàn và sụp đổ trong hủ bại và có lực lượng khác thay thế. Càng thay chậm bao nhiêu đất nước càng tụt hậu bấy nhiêu.

   Xóa
  11. Tấm gương điển hình gần đây nhất của thế hệ XYZ. là ông Lê Hiếu Đằng đó, trở cờ theo cái cách thô bỉ nhất của các loại trở cờ, cơ hội nhưng hơi sớm.

   Xóa
  12. Trở cờ là chết sớm lắm đó, nghe chưa?

   Xóa
  13. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  14. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  15. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  16. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  17. Nghĩ cũng tội đồng chí XYZ, chắc là sốc lắm. Vừa mới được tung hô, nay đã bị mạt sát, chửi bới đến độ vuốt mặt không kịp bởi những đồng chí vừa mới hôm qua còn ngọt nhạt với mình hehe.

   Kể ra thì cũng bình thường thôi mà, cóc nhái thì đòi hỏi gì được hơn, phải không đồng chí!

   Xóa
 10. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 11. Trang này toàn bọn "sâu" ký gửi ,rẻ rách đến nỗi lời nói thường dân còn không hiểu,thế mà cũng dám mổ sẻ cả những lời vàng tiếng ngọc ư?Đúng là lũ "rận" mà không biết mình là " rận" thì chỉ có kẻ bại não mới vậy.

  Trả lờiXóa
 12. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 13. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 14. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 15. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 16. Mấy hôm nay không thấy "nhà văn" ĐÔNG LA nói về phật bà Vũ Thị Hòa nữa ta? Hay phật bà Hòa bị hốt vào trại phục hồi nhân phẩm rồi??? Còn anh Đông la với 2 cái bao cao su trong túi sao không hốt luôn cho rùi??? Hí hí hí...!!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 17. Ai đồng tình hoặc không đồng tình với quan điểm của ông Hoàn Hữu Phước đều có thể thoái mái đưa ra ý kiến của mình.
  Tuy vậy, Chúng tôi không hoan nghênh những ý kiến lạc đề và khiêu khích, tấn công cá nhân ông Phước hoặc tấn công cá nhân người đối thoại.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đồng chí thích thì cứ xóa, trình bày nhiều mà làm gì. Và tôi tin chắc 90% số cồng bị xóa không hề có từ chửi bậy nào, ví dụ như các cồng của tôi. Nhưng thôi, tôi vốn không chấp dư luận viên, đồng chí cứ tùy tiện hehe

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
  4. Các đồng chí quả là con người XHCN hehe. Hy vọng VN sẽ sớm xây dựng thành công CNXH nhờ những người vô học như các đồng chí hehe

   Xóa
  5. Mà các đồng chí ở blog này cũng hay soi mói, chọc ngoáy đời tư người khác chứ hay hớm gì mà tuyên bố " Chúng tôi không hoan nghênh những ý kiến lạc đề và khiêu khích, tấn công cá nhân ông Phước hoặc tấn công cá nhân người đối thoại."

   Quả là đạo đức giả hehe

   Xóa
  6. Ý kiến cá nhân của tôi là nghị Phước nói rất đúng .
   Ý kiến dành cho cậu Vốc đủ kờ ăn là "lộn gằm" nó vừa thôi cậu "DLV vừa ngu vừa khốn nạn " của dâm chủ dâm quyền ạ. Tôi dùng chính sác từ của cậu đó nhé cậu "DLV vừa ngu vừa khốn nạn" có học . phư phư phư ...

   Xóa
  7. Ý kiến cá nhân của đồng chí là quyền của đồng chí, không ai xâm phạm được hehe. Và tương tự, ngu và mất dạy cũng là việc cá nhân, tuy nhiên nên thể hiện nó ở nhà thì đỡ mất mặt Đảng ta và gia đình đồng chí hehe

   Xóa
 18. Yêu nước có thể thể hienj bằng biểu tình nhưng biểu tình không cứ phải để thể hiện lòng yêu nước mà có thể để phản kháng một chính sách sai lầm của chính quyền như bác XYZ nói.
  Con bò thì có 4 chân nhưng 4 chân chưa chắc là con bò, đừng lập lờ khái niệm giống ông nghị này. Chỉ não bò mới nghe được thôi.

  Trả lờiXóa
 19. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 20. Gớm xoá gì nhiều thế.

  Tôi cho rằng anh phước nói đúng, hãy tìm cá ch tăng tính tranh biện trên nghị trường.
  Đó chính là dân chủ thật sự.

  (bác xyz viết lạ nhỉ, tôi vẫn tin bác)!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thiên Lý thân mến!
   Góp ý để dành quỹ thời gian, các đại biểu tranh biện trong nghị trường, tôi ủng hộ. Nhưng giải thích biểu tình là biểu đồng tình lòng yêu nước thì nghe không lọt tai được.
   Metting, tụ tập đông người, biểu tình, nét nghĩa và nội hàm của mỗi loại hình hoàn toàn khác nhau.
   Cám ơn Thiên Lý vẫn"tin"tôi. 60 năm rồi, tôi vẫn thế. Nhưng tôi không quen thói cái gì cũng vỗ tay vào. Và đã không vỗ tay với đám hồng vệ binh Maoisme này thì chúng"nhét giẻ, nhét cứt vào mồm" như Thiên Lý đã đọc! Chúc Thiên lý viết khỏe. Chân cứng, đá mềm.

   Xóa
  2. Gớm ... Chứ không phải nói không lại người ta thì giở giọng côn đồ dâm chủ ra hả ?
   "Cả lữ đoàn hồng vệ binh chúng mày cũng chẳng đụng được đến cái móng tay già! Bảo vệ chế độ theo cái cách của chúng mày, vài năm nữa, quay sau lưng, sẽ không còn một mống! Dường như quanh chúng bây có vài ba Đội Trưởng thời Cải cách Ruộng Đất???"
   Chụp mũ như thế thì chúng không chửi cho mới lạ. Diễn đàn này để tranh luận , anh không nói lại người ta thì anh nờ...ín , sao lại chụp mũ bậy bạ như vậy ? Có tuổi mà không có khôn chúng kêu già mà nờ...gu đó.
   Ở trên ông Phước nói là nói theo ý kiến của các ĐBQH khác , các vị này đòi có LBT vì cho rằng dân chúng cần BT để thể hiện lòng yêu nước . Ông Phước không đồng ý với quan điểm này . Vậy thôi . Đọc thì nên ngẫm chứ đừng để chữ vô đằng mắt chữ chạy xuống bụng chữ ra đằng đờ...ít chúng lại kêu nờ...gu.

   Xóa
  3. Ta thì cũng chẳng thương tiếc gì XYZ. ( Chơi với chó thì chó liếm mặt, vậy thôi) nhưng thấy mày ( nick Ông Nội) mất dạy và tục tĩu quá nên nói vài lời, thay cho mấy cái tát vậy nhé!

   Xóa
  4. Tôi không thích trò chuyện với chú. Thật lòng, quá nhục nhã và xấu hỗ khi gặp loại người như chú dù bất cứ trong chỗ đứng nào!

   Xóa
  5. Ớ hớ ... Nói về tuổi thì không biết cậu đã hơn ai đâu nhé. Còn nói về văn phong thì tớ đây đã cố tình viết trại để người đọc không cảm thấy bị đốp vào mặt . Với lại cậu nói tớ thì cậu nên xem lại mình nhé . Chấp nhận lên đây là chấp nhận đọc những thứ không vừa ý mình, nếu có tức thì còm lại không thì nín , đừng có giở dọng văn hóa xạo ke nhé . Thúi lắm ngửi không nổi đâu nhé.
   Với anh XYZ : a nói ra thì tôi có quyền phản biện. Vậy mới dân chủ nhỉ ? Tôi chỉ diễn giải theo ý hiểu của tôi . A không thích nghe nhưng có người lại cần đọc phản biện đó, tranh luận thì là đa chiều phải không ? Vậy từ nay viết gì xin suy nghĩ kĩ trước khi viết không người ta vặn lại cứng họng rồi chụp mũ theo kiểu ai trái ý tao thì là cộng sản . A nên nhớ ngoài dân chủ các anh , cộng sản bọn họ còn có dân tộc chủ nghĩa . Dân chủ chi mà người khác phản biện lại kêu ko thích nói chuyện. Tôi cũng thấy nhục vì gặp hạng người như anh đấy.

   Xóa
  6. Có ngu cũng ngu vừa vừa cho hàng xóm ngu với Ông Nội ơi!

   Xóa
 21. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 22. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lại xóa cồng về biểu tình hả đồng chí chủ blog? Hehe, cồng đó chửi bậy hay lạc đề? Hay cồng đó moi móc đời tư cá nhân như các đồng chí mồm kêu không hoan nghênh những tay thì vẫn copy-paste những bài đó về?

   Lát nữa cao hứng tôi sẽ bốt lại hehe

   Xóa
  2. Cao hứng giáo hóa, tôi sẽ bốt lại cái cồng bị đồng chí quản trị blog thừa nhiệt tình nhưng thiếu trí tuệ xóa mất, dù không chửi bậy từ nào hehe. Câu chữ chắc không thể đúng 100% nhưng đại ý là giữ nguyên.

   Đảng ta không muốn cho dân biểu tình đơn giản vì 2 lẽ:

   - Thứ nhất, Đảng ta tự nhận thấy được sự kém cỏi, dót nát của mình, nếu dân được biểu tình có mà Đảng ta ăn chửi suốt ngày.

   - Thứ hai, trước đây Đảng ta nhờ mô kích các đồng chí bần nông, dụ họ bằng những lời đường mật để xúi họ biểu tình rồi bạo động, cướp chính quyền, nay sau mấy chục năm, các đồng chí bần nông tời hiện đại cũng rất nghèo túng, không khá hơn cha ông họ là mấy, Đảng ta sợ nếu để dân biểu tình, các đồng chí ấy lại vùng lên cho Đảng ta ra bã như khi xưa Đảng ta kích động cha ông họ thì nguy to.

   Tại các nước, người dân có thể biểu tình để phản đối sự yếu kém của chính phủ khi thất nghiệp tăng, giá cả leo thang, biểu tình khi cảnh sát bắn chết dân, quan chức ăn hối lộ... Đó là quyền của họ. ở VN thì Đảng ta và bộ máy của mình yếu kém, thối nát thế nào thì ai cũng rõ, dân chúng mà được quyền đi biểu tình thì Đảng ta mặt mũi nào mà bốc thơm về "Đỉnh cao trí tuệ" của mình nữa hehe.

   Chưa kể biểu tình chống TQ sẽ khiến đồng chí Tập không vui, và Đảng ta thì không muốn mất lòng người hàng xóm kiêm cha đỡ đầu của mình hehe.

   Cũng cần phải nhắc đến lí lẽ không nên biểu tình chống TQ của đồng chí CCB tự phong Quang khổng lồ - thần tượng cảu các đồng chí dư luận viên đầu đất ở đây: biểu tình chống TQ sẽ khiến TQ nổi giận, có cớ để tấn công VN hehe.


   Đúng là nòi cóc nhái, ngu đần thần tượng và ca ngợi ngu đần!

   Xóa
  3. Vấn đề là cậu óc bò ... Biểu tình để các cậu lợi dụng làm những chuyện như Bình Dương , Đồng Nai à ? Tôi thì không phải người thích lo chuyện thiên hạ ... Nhưng tôi thấy các cậu gây họa cho đất nước nên tôi mới góp miệng vào. Các cậu thì lo mẹ gì cho đất nước này, cái các cậu muốn là bất ổn đất nước , những kém hiểu biết hùa theo các cậu, cuối cùng , dân trở thành con cờ còn các cậu là chủ. Đừng nghĩ ai cũng ngu , người ta chỉ cần yên bình chứ không ai muốn bất ổn . Các cậu ngu vì nghĩ mình giỏi nhưng thật sự các cậu đang đi ngược lại lợi ích dân tộc. TQ đang gây chiến nhưng việc các cậu muốn và đang làm là gây bất ổn xã hội để các cậu có cơ hội bước lên làm chủ . Nhưng một lũ vô công rỗi nghề lên làm chủ ? Ai chịu ? Tôi chỉ nói vậy thôi , những người biết suy nghĩ ở đây thừa hiểu rồi. Tôi nói chuyện tử tế với cậu lần này cũng là lần cuối , vì hạng như cậu tôi ko tôn trọng .

   Xóa
  4. Vì để không có những Bình Dương lần 2, lần 3, càng cần có luật, đồng chí đầu đất ạ!

   Xóa
 23. Dân Đồng tháplúc 01:41 5 tháng 6, 2014

  Phải chi hồi xưa Saddam Husein chịu dùng "kì nhân" Lăng Tần Hoàng Hữu Phước này thì ngày nay thật là một "tổn thất" lớn cho Quốc Hội VN.
  Theo lời ông ấy Kể lại trên blog cá nhân của mình, có nội dung đại loại như sau:
  Lăng Tần từng viết thư tay gởi cho ông Saddam Husein (02 lần gởi, mỗi lần cả chỉ vàng). Ông Phước hiến kế cho Saddam Husein kí "hiệp tung" với Bác Triều Tiên, I ran, TQ ông Phước làm thuyết khách như Tô Tần, Truong Nghi thời hiện đại. Hiệp tung như thế nhăm mục đích chia lửa với I rắc, vì nếu Mỹ Tấn công irac thì Iran sẽ tấn công Do thái, Bắc Triều tiên tấn công Hàn quốc, TQ tấn công Đài loan và Nhật bản...
  Tôi còn nhớ ông ấy nói "Saddam Husein chết là vì..."không chịu nghe lời tôi" !
  Khi luật biểu tình có hiệu lực, chắc chắn ông Lăng Tần sẽ nói : Đảng chết là vì..."không chịu nghe lời tôi" !
  He he heeeeeeeee

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lịch sử không xài chữ "nếu (phải chi)" thầy Đồng tháp ui, be be beeeeeeeeeee.

   Xóa
  2. Thầy u của Hoàng Hữu Phước dưới âm ty chắc phải đau ruột cho thằng con tâm thần này đây! Hự hự... ặc!

   Xóa
 24. ỉa đấy mồm họ hàng tổ tiên thằng chó có nick Vodka

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thằng Nặc danh07:09 Ngày 05 tháng 06 năm 2014 này ỉa nhiều ghê nhỉ??? Mày mới ỉa trên bàn thờ tổ tiên nhà mày xuống đấy phải không??? Vừa mới ỉa vào miệng bố mẹ mày đấy phải không?? Anh khen đới! Hố hố hố...!!!

   Xóa
  2. Đào mả tổ tiên thằng chó hoang có nick BẦN NÔNG đổ vào hố xí - Đắp đấy cứt lên bàn thờ nhà thằng có nick BẦN NÔNG - Ba đời tổ tiên nhà máu uống máu lồn con đĩ Phương uyên - Địt cái lôn mệ mày

   Xóa
 25. Tao mới đọc cái tên entry nên không nói được gì nhiều. Tao chỉ nói ngắn gọn thế này: chỉ vì cha con chúng mày cực kỳ ngu xuẩn, không chấp nhận những ý kiến trái chiều, những tiếng nói phản biện, phản bác những đường lối sai trái của những người có kiến thức, có bản lĩnh, có tầm nhàn xa rộng nên đất nước đã tụt hậu, người dân đói nghèo, thế giới coi thường, đồng chí lấn lướt và khinh thường.
  Tao đố đứa nào phản bác lại điều tao nhận định đấy.
  Tao nhắc lại: tất cả là do chúng mày, cha con chúng mày ngu xuẩn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vài lời “rao hàng” là thấy ngay cái bộ mặt phản quốc của chúng bây rồi chứ “phản biện” chó gì ở đây! Hơn 80 năm quằn quại dưới gông xiềng thực dân Pháp, xác phu bón gốc cao su sao không nghe chúng bây “phản biện”? Hàng triệu triệu tấn bom cùng chất độc dioxin Mỹ trút xuống từ Nam ra Bắc sao không nghe chúng bây “phản bác”?
   Thật ra, nói với đám vong nô chúng bây cũng chỉ phí lời. Nhưng không chửi tạt vào mặt thì những thằng chực chờ bán nước như chúng bây cứ tưởng rằng mình “vô đối”. Chúng bây đội lốt trí thức. Chúng bây nhân danh đv CS “cấp tiến”- Cộng tất cả xem được mấy thằng? (Loại trở cờ phản bội như Bùi, Cù). Cùng với 1 đám cờ vàng nằm thoi thóp gần 40 năm nay nhân lúc chủ trương chính sách của nhà nước cởi mở nhiều hơn cho phù hợp xu thế toàn cầu thì chúng bây lợi dụng cơ hội ngoi đầu lên hòng tạo phản. Dân chủ đến độ nào mới vừa lòng chúng bây? (Dám cá, thập niên 80 của thế kỷ trước, uống mật gấu chúng bây cũng không dám lếu láo như bây giờ!) Chúng bây kêu gào đa đảng. Đa đảng để chúng bây quay về phá nát đất nước nầy à?
   “Tụt hậu!”, “dân đói nghèo!”, “thế giới coi thường!” Mả mẹ chúng mày! Có muốn đả phá cho sướng miệng thì cũng nhìn lại xem mồ mả tổ tiên chúng bây có đây không kẻo nhân dân nó quật lên nó chửi.
   (Xin lỗi, hôm nay làm mất vệ sinh nhà cô chủ!)

   Xóa
  2. Vẹt quá thằng TVH ơi! Chửi như thế này thì người ta cười vào mặt cho. Mồ mả tổ tiên nhà thằng nong dan (TVH) và đồng bọn sẽ bị đào lên đầu tiên đấy.
   Chính vì bịt mồm người dân nên bây giờ VN mới bị tụt hậu, đói nghèo, thế giới coi thường đấy nong dan cui bắp ạ. Nghe cái loa rè phát đi phát lại chán tận cổ.

   Xóa
 26. Cha con chúng mày như những con rối, chỉ biết cắm đầu làm theo sự điều khiển của lũ cộng sản quốc tế mà không dám cãi lại một câu. Chúng mày đã triệt hạ bao nhiêu trí thức chỉ vì chúng mày quy cho họ rằng họ "theo chủ nghĩa xét lại" khi họ dám chỉ ra cái sai của chúng mày?
  Cha con chúng mày là một lũ ngụy, một bọn bù nhìn làm tay sai cho Liên xô, Tàu khựa. Chúng mày đã giết một đất nước, một dân tộc bằng sự bảo thụ đần độn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bà cô dân đen bị hội chứng tiền mãn teen nên không được các thanh niên dân chủ mời "sinh hoạt dân chủ" hay sao mà ức chế thế. Minh dương đâu về giúp bà cô dân đen giải tỏa đi chứ.

   Xóa
  2. Thằng nong dan, thằng cui bap là một. Ngu dốt quá thì dùng 100 nick cũng vẫn hoàn ngu dốt.
   Dư lợn viên như thằng cùi bắp chỉ chứng tỏ cả băng đảng cùi bắp, phong hủi.
   Chủ thế nào thì tớ vậy.

   Xóa
  3. Minh dương vẫn hận nông dân cho sập hầm vụ ải Nam quan à??? đừng hằn học quá mất khôn đi. Cứ xem ông nông dân nói sai gì thì nhảy vào mà vạch ra, như vậy mới chuẩn men chứ. Chửi đổng vu vơ không dẫn chứng thì làm gì cho đời. He he he. Nhưng mà cẩn thận nhé, bị sập hầm lần nữa thì "bách nhục", đám nông dân là "nham hiểm" lắm.

   Xóa
  4. Sập hầm theo kiểu Đảng ta anh hùng cao thượng không đòi lại ải Nam quan vì Pháp đã có văn bản rõ ràng là nhường cho TQ ý hả?

   Thế hóa ra chính quyền của Đảng ta là chính quyền kế thừa của Thực dân Pháp và Phong Kiến - Tay sai à? Đảng ta giành lại độc lập cho dân tộc cơ mà, sao lại đi kế thừa tính pháp lý của văn bản do bọn cướp nước ký với ngoại bang? Hehe

   Xóa
  5. Thằng điên cui bap (nong dan) không biết xấu hổ à? Chúng tao làm cho mày nhục như con khuyển về vụ Ải Nam quan mà đến giờ mày lại tự sướng là tao bị sập. Hận mày vì mày chả biết cái chó gì, chỉ luân quẩn hỏi về kinh độ vĩ độ á? Mày ko thấy chúng tao còn lôi cả ảnh của nó ra đó sao ? Hố hố hố.
   Mày vào đây ú a ú ớ thế này thì cơ quan mày chứng tỏ đéo có đứa nào ra cái gì...

   Xóa
  6. Ông nông dân ác thật, dùng ngay bằng chứng của lộn gằm cho thấy ải Nam quan được nhà Nguyễn/ Pháp nhường cho tàu từ 18xx. Chẳng liên quan gì đến Việt cộng cả. Thế mới đau. Minh dương đi tìm nông dân mà cắn tiếp đi, tui không liên quan.

   Xóa
  7. Mày ngu đến độ này thì bó chiếu.
   Người ta chửi Việt cộng đã đồng tình với Pháp bán Ải cho Tàu, tức là chính Việt cộng bán nước mà vẫn tự khen mình "ác thật".
   Lập nick để tự khen mình không khác gì bác gì ấy nhể ? Ke ke, chết cười thằng đại ngu thích tự sướng.

   Xóa
 27. Ngoài lề chú xíu nha bà con. Có ai biết cổ tay bên phải của ông nghị HHP ở hình trên đeo cái gì không? Hình như chuỗi Phật gì đó thì phải?

  Trả lờiXóa
 28. Ông nào rảnh đọc cho biết

  NHỮNG NGHỊCH LÝ CỦA DÂN CHỦ
  Nguyễn Hoài Vân

  HAI MÂU THUẪN NỀN TẢNG GIỮA BẦU CỬ VÀ DÂN CHỦ
  Nếu dân chủ là « người dân làm chủ », thì bầu cử chính là tước đoạt quyền làm chủ của người dân. Bầu cử mâu thuẫn với dân chủ. Trong phòng phiếu, khi để cho lá phiếu rơi khỏi tay, thì người dân mặc nhiên từ bỏ quyền làm chủ đất nước của mình, để đặt nó vào tay một người mà có khi mình chỉ được biết sơ sài qua vài màn trình diễn hay vài thông tin phiến diện được gạn lọc bởi những cơ sở truyền thông. Kết quả là quyền hành được chuyển nhượng cho một nhóm chính trị gia chuyên nghiệp, phân chia thành đảng phái để thay phiên nhau cai trị xã hội. Bầu cử, trong sự vận hành tốt đẹp nhất của nó, chỉ đưa đến một chính thể « thượng chủ » (oligarchie), với quyền hành luân chuyển trong tay một giới thượng lưu. Có lẽ vì thế mà Sartre đã cho rằng bầu cử là cạm bẫy dành cho bọn đần độn : « élection, piège à cons ! » (5) …

  Mâu thuẫn nền tảng thứ hai giữa bầu cử và dân chủ đến từ một ngộ nhận phổ quát. Người ta nghĩ rằng khi mỗi cử tri phát biểu qua lá phiếu của mình thì đó là quyết định của « nhân dân », của dân tộc, của toàn xã hội, và cho đó là dân chủ. Điều này hoàn toàn là một ngộ nhận, vì lá phiếu chỉ phản ảnh sự chọn lựa của một cá nhân, và tổng hợp các lá phiếu chỉ cho biết quyết định của một tập hợp cá nhân. Một tập hợp cá nhân không phải là một dân tộc, không đồng nghĩa với « nhân dân », với xã hội. Xã hội, nhân dân, dân tộc, mang cá thể riêng biệt, khác hẳn với những cá nhân cộng lại. Chỉ cần nghĩ rằng : sự kín đáo của phòng phiếu chính là nơi mỗi cá nhân được dịp phản bội tập thể của mình …

  MÂU THUẪN GIỮA DÂN CHỦ VÀ TIẾN BỘ
  Như thế, mô hình dân chủ nghị trường, đặt căn bản trên bầu cử, tức trên bài toán cộng của những chọn lựa cá nhân, rốt cuộc chỉ đưa đến một chế độ « thượng chủ », với quyền hành nằm trong tay một giai cấp thượng lưu luôn cố bám lấy quyền lợi của mình bằng cách duy trì xã hội trong nguyên trạng của nó. Chữ « State » hay « Etat », thường được dịch là « Quốc Gia », thật ra có nghĩa gốc là « nguyên trạng ». Giai cấp nắm quyền tự cho mình cái bổn phận phải duy trì « Quốc Gia », tức « nguyên trạng », nói cách khác, là kềm giữ xã hội trong một trạng thái nhất định, được gọi là « ổn định ». Điều này đương nhiên là mâu thuẫn với nhu cầu tiến hóa của xã hội. Vì thế, những tiến bộ quan trọng của xã hội thường phải vận dụng đến những hình thức dân chủ khác với dân chủ nghị trường, tức những cao trào quần chúng đấu tranh quy mô.

  Cần biết là những người dân mong muốn xã hội tiến hóa một cách tha thiết nhất chính là tầng lớp nghèo khổ. Quyền bầu phiếu không là gì cả khi bụng đói, khi rách rưới, khi nhà cửa dột nát hay không có nhà cửa … Xã hội tư sản không dành cho những người này một định chế hữu hiệu nào để bảo vệ quyền lợi của họ. Thật vậy, không có nghiệp đoàn người thất nghiệp. Thống kê cũng cho biết những người thực sự nghèo khổ, với công ăn việc làm bấp bênh, thường không tham gia công đoàn (và ít tham gia bầu cử). Các nghiệp đoàn đều là nghiệp đoàn của những người có công việc. Những người thực sự nghèo khổ chỉ có một phương tiện duy nhất để ngoi lên, đó là : đấu tranh tập thể ! Dân chủ đối với họ, cũng như những tầng lớp thiếu thốn nói chung, buộc phải thông qua việc tổ chức thành công cao trào tập thể đấu tranh. Đó là những lóe sáng của dân chủ thực sự, trong những xã hội « thượng chủ » bị gò ép trong tay một giai cấp chính trị gia chuyên nghiệp.
  .....
  Nguyễn Hoài Vân

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN VÀ DÂN CHỦ HÌNH THỨC
   Người ta thường nói đến tự do ngôn luận như một trong những thành tố quan trọng nhất của xã hội dân chủ. Thật ra, điều quan trọng là : quyền quyết định nằm trong tay ai ? Chứ không phải quyền nói năng, phát biểu ! Churchill từng nói (đùa) rằng : “chúng ta sống trong một xã hội dân chủ, nên quý vị có toàn quyền phát biểu trước khi phục tùng quyết định của tôi ». Khi quyền hành được tầng lớp ưu thắng nắm chắc trong tay, thì tự do ngôn luận không còn một giá trị quyết định nào. Người ta có thể có tự do, đồng thời vẫn bị lệ thuộc.

   Trên một bình diện quy mô hơn, trong các xã hội Tây Phương, ngôn luận được tập trung trong tay các nhà kỹ nghệ. Tại Pháp, một tổ hợp xây cất, cùng với hai tổ hợp sản xuất vũ khí thân cận với chính quyền, hiện nắm giữ những phương tiện truyền thông đại chúng quan trọng nhất, bao gồm những đài truyền hình đại chúng, đài phát thanh, báo giấy, báo mạng, nhà xuất bản sách v.v… Patrick Le Lay Giám đốc đài truyền hình TF1, được nhiều người xem nhất tại Pháp, thuộc tổ hợp Bouyghes, gốc là một công ty xây cất, từng tuyên bố : « điều mà chúng ta bán cho Coca Cola – hay bất cứ thương hiệu nào khác - là thời gian trí não của khán giả, để họ sẵn sàng đón nhận các thông điệp quảng cáo » (6). Truyền thông trở nên lệ thuộc vào thế lực tiền bạc và gắn bó chặt chẽ với quyền lực chính trị. Khán giả các phương tiện truyền thông đại chúng, tức đại đa số dân chúng, bị điều kiện hóa để không còn biết tự mình suy nghĩ. Họ trở thành một bầy cừu với những thái độ và phản ứng đồng loạt được « quy trình » sẵn (7). Ý kiến cá nhân, vốn là cột trụ quan trọng nhất của dân chủ, từng được các triết gia như Aristote đề cao từ thời cổ Hy Lạp, bị đặt trước nguy cơ tàn lụi, bởi sự tập trung phương tiện ngôn luận dưới sự cai trị của thị trường.

   VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN
   Nhân quyền vốn vẫn được coi như sự biện minh của dân chủ. Người ta hình dung nhân quyền như một cái gì đương nhiên, không cần bàn cãi. Thật ra khái niệm nhân quyền rất mong manh. Nó lệ thuộc vào sự hiện hữu của ba yếu tố : một bản chất con người cách biệt với thiên nhiên một cách rõ rệt, một giá trị hiển nhiên của con người vượt hẳn mọi giá trị khác, và sự cảm thông rộng rãi giữa mọi con người với nhau. Các yếu tố này sẽ được phân tích trong một bài viết sắp phổ biến. Tạm thời, chúng ta có thể nhận xét là trong xã hội tân tiến hiện tại, cả ba yếu tố kể trên đều rất lung lay, chao đảo.

   - Bản chất con người cách biệt với thiên nhiên ? Không gì mơ hồ hơn, khi những chứng minh về liên hệ chặt chẽ giữa con người và thiên nhiên trên tiến trình tiến hóa càng ngày càng rõ nét, trên mặt vật lý cũng như tâm lý. Thậm chí văn hóa của con người cũng phải tuân theo những quy luật cấu trúc khách quan (8). Quan niệm chỗ đứng của con người như một chủ thể độc lập, tự do, vượt trên các thành tố khác của thiên nhiên, hiện phải bị xét lại.

   - Giá trị hiển nhiên của con người ? Sau những tội ác mà con người đã làm cho đồng loại của mình suốt thế kỷ 20, từ chế độ Gulag, Auschwitz, đến Srebenisca, qua sự tiêu diệt một phần ba của chính dân tộc mình tại Campuchia rồi cuộc thảm sát ở Rwanda, người ta có quyền có đôi chút nghi ngờ về « giá trị » nhân bản ấy.

   - Sự cảm thông rộng rãi giữa con người với nhau ? Với phản ứng co cụm của từng cộng đồng trong phạm vi văn hóa của riêng mình, để bài bác, thậm chí tấn công bằng bạo lực các cộng đồng khác, chiều hướng thông cảm giữa người với người cũng đang trên đà sút giảm … Thật ra, đã bao giờ người ta coi những con người thuộc văn hóa hay tôn giáo khác như mang cùng bản chất với mình hay chưa ? Chỉ cần nghĩ đến việc đa số tôn giáo thường hứa hẹn cho đa số đồng loại của mình một sự đày đọa muôn đời trong địa ngục …

   Kết quả của sự khó khăn trong ý thức Nhân Quyền, là tại nhiều nơi người ta buộc phải áp đặt nó, có khi bằng bom đạn, có khi bằng áp lực kinh tế hay chính trị, khiến Nhân Quyền rất dễ bị coi như một phương tiện thống trị của chủ nghĩa thực dân mới.
   .....
   Nguyễn Hoài Vân

   Xóa
  2. TÍNH ẤU TRĨ CỦA CON NGƯỜI DÂN CHỦ
   Platon, trong quyển 8 của sách Cộng Hòa (la République), mô tả con người dân chủ với một tâm lý bấp bênh, khi này, khi khác, phất phơ vô định. Hành vi của họ lệ thuộc vào những thèm muốn, những sợ sệt trái ngược hẳn nhau, lần lượt xuất hiện và biến thái trong tâm tư dao động của họ.

   Tocqueville, khi phân tích nguy cơ độc tài và suy thoái trong dân chủ, đã cho rằng dân chủ có khả năng ru ngủ con người, duy trì người dân trong một tình trạng ấu trĩ. Con người trong xã hội dân chủ có khuynh hướng thu mình trong một phạm vi cá nhân, gia đình, hay bè bạn rất hạn chế, và chỉ quan tâm đến những nhu cầu và thú vui nhỏ nhoi riêng tư của họ, bất chấp mọi người, mọi việc chung quanh. Những kẻ này có thể gặp gỡ người khác, nhưng không nhìn thấy bất cứ ai. Họ có thể có nhiều tiếp xúc nhưng không hề ý thức sự hiện diện của tha nhân … Họ chỉ hiện hữu cho chính họ. Tocqueville cho rằng những người ấy nhìn xã hội qua khung cảnh hạn hẹp của gia đình mình. Tâm lý này dễ biến xã hội thành một tập hợp những sự ích kỷ, khó có được một hướng tiến, một đề án, một viễn tượng chung. Tâm lý ấy cũng thuận lợi cho những kẻ mị dân, lừa gạt dư luận bằng những lời nói vỗ về đường mật, để đưa xã hội vào độc tài toàn trị.

   VẤN ĐỀ DƯ LUẬN
   Dư luận vừa là một con quái vật hung hãn có khả năng nuốt sống bất cứ ai, bất cứ chương trình, tư tưởng nào, đồng thời cũng là một người đẹp được mọi người theo đuổi, chiều chuộng … Chấp nhận sự thống trị của dư luận là một nguy cơ cho xã hội. Một nhà lãnh đạo, theo định nghĩa, không thể đóng vai trò lãnh đạo nếu luôn chiều theo dư luận. Các quyết định lịch sử trọng đại thường đi ngược lại ý muốn của dư luận, như việc sát nhập Đông và Tây Đức của Thủ Tướng Kohl, hay việc xóa bỏ án tử hình của Tổng Thống Mitterrand … Những nhân vật được coi như vĩ nhân của nước họ, như Tổng Thống de Gaulle hay Thủ Tướng Churchill, đều có rất nhiều lúc phải chống lại dư luận trong cuộc đời chính trị của họ. Tuy nhiên không ai dám quả quyết là một nhà cầm quyền có thể đối đầu với dư luận. Max Weber phân biệt đạo lý trách nhiệm với đạo lý giựa trên lập trường, trên niềm tin vào lẽ phải. Người cầm quyền có thể tin rằng một quan điểm nào đó là đúng, nhưng vẫn phải chiều theo dư luận, nhân danh « đạo lý trách nhiệm » …

   Trong nhiều trường hợp, dư luận trở nên quan trọng hơn bầu cử. Cả Nicolas Sarkozy lẫn Ségolène Royal đều được đưa lên đỉnh cao của cuộc tranh cử Tổng Thống Pháp năm 2007 nhờ các cuộc thăm dò dư luận. Tại Pháp, nhiều chính phủ vừa được thùng phiếu đưa lên đã nhanh chóng bị giải tán cũng chỉ vì tụt dốc trong các thăm dò dư luận. Quyền hành của dư luận khiến cho giới chính trị gia chuyên nghiệp luôn tìm mọi cách để quyến rũ người đẹp hiểm ác này. Được đào luyện bởi những văn phòng tư vấn về truyền thông, họ tập tành chú trọng đến các yếu tố phù phiếm bên ngoài, cách ăn mặc, nói năng, bộ điệu, những thứ không liên hệ gì đến khả năng quản lý quốc gia, chỉ để dụ dỗ người đẹp « dư luận ». Đồng thời họ tận lực khai thác những thị hiếu thấp kém của dư luận để tấn công các đối thủ của họ trên các lãnh vực riêng tư, như tình ái, thậm chí tình dục, các khó khăn gia đình v.v… Chính trị trở thành một đấu trường hạ cấp, với những đòn phép bỉ ổi, không ăn nhằm gì đến ưu tư ích quốc lợi dân.
   .......
   Nguyễn Hoài Vân

   Xóa
  3. NGUYÊN TẮC TỰ DO
   Bên cạnh đó, sự gắn bó thái quá vào những nguyên tắc nền tảng của dân chủ cũng có thể đưa đến phủ định chính dân chủ.

   Sự gắn bó quá đáng vào nguyên tắc Tự Do khiến con người có cảm tưởng mình có thể làm mọi thứ, khai phóng mọi ham muốn, gợi lên những ước vọng không giới hạn, để rồi phải thất vọng khi đụng chạm với các giới hạn của thực tế và bất mãn quay lại chống phá xã hội dân chủ đã cưu mang mình.

   Mặt khác, nếu lý tưởng tự do cá nhân có thể được diễn dịch một cách đơn giản là mỗi người tự mình đạt đến một cuộc sống thoải mái, có ý nghĩa, thì khi vượt qua một giới hạn nào đó, nó lại trở thành tìm mọi cách để làm sao để có thể tiêu thụ nhiều nhất, đạt đến địa vị cao nhất … Tương tự như một thể tháo gia, thay vì chơi thể thao cho thân thể khỏe mạnh, thì lại dùng thuốc kích thích có hại cho sức khỏe để tăng hiệu năng đánh bại các đối thủ. Chính với tâm lý này mà người ta luôn tìm mọi cách để vượt trên người khác, đè bẹp người khác, với hậu quả tai hại cho sự hòa đồng, hợp tác, không thể thiếu được trong xã hội.

   NGUYÊN TẮC BÌNH ĐẲNG
   Nguyên tắc Bình Đẳng được đẩy mạnh khiến con người luôn nhìn thấy bất công, luôn phẫn uất, và rốt cuộc cũng bất mãn với xã hội. Bình đẳng khiến con người không còn nhận thấy chỗ đứng của mình trong cấu trúc xã hội. Một cấu trúc không khi nào là một mặt phẳng ! Bình đẳng là một mặt phảng. Nói đến cấu trúc xã hội là mặc nhiên phủ nhận hình ảnh xã hội như một mặt phẳng bình đẳng. Thời xưa, chỗ đứng của mỗi người được ban bố bởi Thiên Chúa, Mệnh Trời, Nhà Vua, giòng tộc … Ngày nay, với lý tưởng bình đẳng, những yếu tố ấy không còn nữa, đưa đến việc người ta bị thôi thúc phải chinh phục một chỗ đứng, gây nên một trạng thái cạnh tranh toàn diện có thể gay gắt đến mức làm hại cho xã hội, như vừa nói.

   Thật ra, con người, dù là con người dân chủ, cũng rất khó mà chấp nhận được lý tưởng bình đẳng. Một thí dụ dễ nhận ra là việc thừa kế. Thừa kế đương nhiên là bất công, bất bình đẳng. Người được hưởng một gia sản không tài ba gì hơn người khác. Hắn chỉ được sinh ra trong một gia đình giàu có. Tưởng thưởng yếu tố « sinh ra » , tức yếu tố « dòng dõi », chính là trở về với những giá trị của chế độ phong kiến, quý tộc ! Tuy nhiên, nếu một xã hội dân chủ nhân danh lý tưởng bình đẳng của mình để xóa bỏ việc thừa kế, hay chỉ tăng thuế thừa kế, thì tuyệt đại đa số công dân ham mộ « dân chủ » của xã hội ấy sẽ đứng lên chống đối một cách mạnh mẽ, mặc dù họ luôn sẵn sàng hô hào bảo vệ lý tưởng bình đẳng trên các lãnh vực khác !

   Con người dân chủ chỉ trưởng thành khi có được những lập trường chống lại chính mình. Điều này được thể hiện qua con người của Tocqueville, một trong những cha đẻ của tư tưởng dân chủ hiện đại. Thật vậy, Tocqueville tự đĩnh nghĩa mình là một nhà quý tộc trong tâm hồn, nhưng một người dân chủ trong trí não …

   Xóa
  4. DÂN CHỦ TỰ GIẾT DÂN CHỦ
   Lịch sử cho thấy những nền dân chủ luôn phải đối đầu với nguy cơ suy thoái hay viễn tượng đưa đến độc tài. Athena đã tàn lụi, Roma đẻ ra một chính thể độc tài rất tệ hại trước khi cũng bị nhận chìm trong giòng lịch sử. Lý tưởng dân chủ của cách mạng Pháp dẫn đến giai đoạn Kinh Hoàng trước khi nhường quyền lại cho đế quốc Napoleon. Những chủ trương cao quý của cách mạng vô sản Nga đưa đến địa ngục Staline, trước khi từ từ lún xâu vào độc tài Tư Bản. Các nền dân chủ Đức, Ý, Pháp, đã đặt lên đỉnh cao quyền hành những Hitler, Mussolini, và đám tay sai của họ.

   Nguyên do của viễn tượng này đã được bàn qua ở trên : đó chính là tính khai phóng của dân chủ, đưa đến sự ích kỷ, không còn biết nghĩ đến quyền lợi chung nữa. Ngày xưa, dân chủ bị coi rẻ vì lý do ấy. Platon, trong sách Cộng Hòa (Republique), quyển 8, cho thấy tương lai của một chế độ dân chủ chính là tình trạng hỗn loạn. Từ hỗn loạn sẽ nảy sinh ra một nhân vật được coi như cứu tinh của xã hội, che chở và bảo vệ người dân, trước khi trở thành nhà độc tài sắt máu. Tâm hồn của nhà độc tài vốn là một tâm hồn « dân chủ » trước khi mọi ham muốn, tham vọng của hắn được « khai phóng » triệt để bởi lý tưởng tự do, khiến hắn không còn tự kềm hãm được nữa. Thế là dân chủ dẫn đến độc tài !

   Thật ra, độc tài cũng có thể ẩn náu trong dân chủ dưới những hình thức kín đáo, như sự độc tài của trí thức khoa bảng. Người trí thức biểu dương nhãn hiệu bằng cấp, được tôn thờ như những người nắm độc quyền suy nghĩ trong một số lãnh vực và mặc nhiên tước quyền ấy của mọi người khác. Dư luận cũng có thể trở thành độc tài như đã được bàn đến ở trên. Hậu quả của hai sự « độc tài » vừa nói đương nhiên là không sắt máu như các thể chế độc tài toàn trị, và dễ được chấp nhận bởi đa số người dân.

   VẤN ĐỀ VĂN HÓA
   Xã hội dân chủ, với các nguyên tắc tự do và bình đẳng, thường gặp khó khăn trong việc hòa hợp các nền văn hóa. Nhất là khi văn hóa biến thái thành các « sản phẩm văn hóa » được gói ghém trong những bao bì hoa mỹ để kích thích người ta tiêu thụ chúng. Nhiều xã hội dân chủ tìm cách hội nhập các nền văn hóa khác biệt trong khuôn khổ một văn hóa ưu thắng được lấy làm tiêu chuẩn, với nguy cơ trở thành « phản văn hóa », và … phản dân chủ ! Phản ứng của các cộng đồng có văn hóa không ưu thắng trước áp lực hội nhập này có thể gây nhiều nguy hại, nhất là khi các điều kiện kinh tế khó khăn đào xâu hố ngăn cách giữa các cộng đồng.

   Nói chung, người ta thường có khuynh hướng đề cao những khác biệt của cộng đồng mình, tự hãnh diện coi mình như « hơn » thành viên của những cộng đồng khác. Việc thuộc về một cộng đồng, một tôn giáo hay một chủng tộc, thường được coi như một giá trị tự thân, được đặt cao hơn cả giá trị của xã hội trong đó người ta đang sống. Trong một số điều kiện nào đó, thái độ này có thể trở thành quá khích, bạo lực, đối với những cộng đồng khác hay đối với toàn xã hội …
   ....
   Nguyễn Hoài Vân

   Xóa
  5. DÂN CHỦ VÀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
   Từ nhiều năm nay, với xác quyết : « kinh tế thị trường sẽ đưa đến dân chủ, tôn trọng nhân quyền », người ta đưa kinh tế thị trường lên hàng giá trị đạo đức, trong khi trong bản chất kinh tế thị trường không liên hệ gì đến đạo đức ! Tuy nhiên, sau khi trải qua thử thách của năm 1989, xác quyết ấy, từ một niềm tin thần thánh, đã nhanh chóng trở thành một giả thuyết, rồi một giả thuyết bị ngờ vực, trước khi dần dần bị phủ nhận. Nga, Trung Quốc, Việt Nam, và nhiều nước khác, đều đã không dân chủ hóa như người ta mong đợi, mặc dù vững tiến trên con đường « thị trường hóa ». Người dân Nga vừa bằng lòng với nền kinh tế thị trường, nhưng cũng bằng lòng với triều đại độc tài Poutine. Người dân Trung Quốc cũng sẵn sàng đứng sau chính phủ của họ, ngay cả trong những vấn đề tế nhị như Tây Tạng.

   Thật ra, ngộ nhận đưa đến việc gắn liền kinh tế thị trường với dân chủ là một quan niệm của Tư Bản Chủ Nghĩa kinh điển, đặt căn bản trên mâu thuẫn giữa Lao Động với Tư Bản. Ngày nay, nhiều mâu thuẫn khác đã nảy sinh. Thí dụ như mâu thuẫn với môi trường, bao gồm ô nhiễm và suy kiệt tài nguyên thiên nhiên, đi kèm với mâu thuẫn nước giàu, nước nghèo, kinh tế thực, kinh tế ảo v.v...

   Thật vậy, những lãnh vực kinh tế mới đã tạo ra những yếu tố « ảo », được coi như đang xoi mòn nền móng của Tư Bản Chủ Nghĩa. Kinh tế « ảo » mang những mâu thuẫn với nền kinh tế sản xuất và dịch vụ thông thường. Hàng hóa cũng như dịch vụ « ảo » được trao đổi tự do và miễn phí qua mạng internet, mâu thuẫn không chỉ với quyền tư hữu, mà cả với định lý nền tảng của Tư Bản Chủ Nghĩa gán cho mỗi hàng hóa, mỗi dịch vụ, một giá trị tiền bạc.

   Bên cạnh đó, qua cuộc khủng hoảng ngân hàng gây ra bởi vụ Société Générale, người ta thấy một nhân viên ngân hàng cấp thấp có thể trong vài phút quyết định sự được mất hàng chục tỷ đô la tiết kiệm của những người dân thường. Điều ấy sở dĩ xảy ra được vì những món tiền vĩ đại kia chỉ là những con số, được quản lý bằng vài phát nhấn chuột trên máy vi tính. Khủng hoảng « subprimes » tại Hoa Kỳ cũng cho thấy mâu thuẫn giữa những phương tiện làm tiền có thể được, và thực tại của thị trường, khi thực tại này bị xóa nhóa trong bức tranh trừu tượng của nền kinh tế « ảo » (có người cho rằng tỷ lệ kinh tế « thực » trên kinh tế « ảo » là một trên 50 !). Một thực tế đã không được nhìn nhận đúng mức, ngày nay hiển lộ ra, là : nếu cứ để cho kinh tế thị trường được tự nó quyết định quá nhiều, thì nó sẽ đưa đến những lạm dụng tai hại, có thể kéo theo sự tự hủy diệt chính nó. Sự kiện chính quyền Hoa Kỳ tung ra những món tiền khổng lồ để cứu những công ty đang sụp đổ không là gì khác hơn một hình thức « quốc hữu hóa » quy mô, quay lưng lại với lý thuyết thị trường tự do.

   Vấn đề đô thị hóa trong Tư Bản Chủ Nghĩa hiện đại cũng hàm chứa những mầm mống bất công khó giải quyết, có khi đưa đến bạo loạn, như thường xảy đến ở Pháp. Trong khi đó, nông thôn không còn nông dân, chính quyền hạn chế canh tác để giữ giá nông phẩm, mặc cho nông phẩm thiếu hụt gây nghèo đói …
   ....
   Nguyễn Hoài Vân

   Xóa