Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

VÌ SAO QUANG MINH DOAN CHO RẰNG CHÍNH PHỦ VNDCCH LÀ BẤT HỢP PHÁP?


Hôm nay, cộng đồng mạng fb lại rộ lên khi phát hiện một bài viết phản động nữa của Quang Minh Doan- admin Gr Dòng Máu Lạc Hồng. Đó là bài viết vào ngày 20/5/2015. Theo đó, ông ta cho rằng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Bác Hồ thành lập sau Cách mạng Tháng Tám là chính phủ BẤT HỢP PHÁP! Cũng trong ngày hôm nay, ông ta mở hàng loạt stt với tiêu đề "GIẢI THÍCH CHO NHỮNG NGƯỜI THIẾU HIỂU BIẾT HOẶC CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU/XUYÊN TẠC" ở nhiều diễn đàn để cãi chầy cãi cối. Sau khi tranh luận công khai, cộng đồng mạng đã rút ra 
BA KẾT LUẬN VỀ VỤ ÔNG QUANG MINH DOÀN CHO RẰNG CHÍNH PHỦ VNDCCH DO BÁC HỒ THÀNH LẬP LÀ KHÔNG HỢP PHÁP.
 1- KẾT LUẬN 1:
Ngọc Anh Vụ Chính phủ VNDCCH Hợp pháp hay không hợp pháp, em nhất trí với quan điểm chị Lương Dân Lương Dân Lý rồi. Và nếu cần phân tích rõ hơn thì bạn Trần Văn Hoàng Phúc đã dẫn ý kiến chi tiết, rõ ràng tại 
https://www.facebook.com/groups/1687392874817176/permalink/1697957747094022/?comment_id=1697984090424721&offset=0&total_comments=65&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D&hc_location=ufi

Ông QMD cố tình dùng cái kiến thức chắp vá về luật pháp của mình để phán bậy bạ, tung hỏa mù mà thôi.

Ngay cái hình minh họa Giã biệt Sài Gòn của ông đã nói lên mục đích cái stt đó.
Chấm hết!
KHÔNG CẦN TRANH LUẬN THÊM

2- KẾT LUẬN 2:
Nguyễn Tấn Kể cho bọn ngụy phò nghe
QUAN GẶP TUI MÀY HOÀI
**%***
Hai thằng ngồi cãi nhau
- 1 thằng nói 4x 4= 16
- 1 thằng nói 4x 4 = 19
Hai thằng cãi nhau không ai chiều ai
Bèn lên quan xử
Nghe xong câu chuyện quan phán
Thằng 4x4= 19 được dìa
Còn thằng 4x4= 16 lôi ra đánh 30 gậy cho quan
Sau khi bị đánh đủ 30 gậy tên này ấm ức vào trình quan
THƯA QUAN tại sao con trả lời đúng mà lại bị đánh ?
Quan trả lời: mày biết đúng mà còn đi cãi với thằng ngu đó là gì ?cái tội của mày là đi tốn thời gian vào người khác đã biết nó ngu lại còn cố chấp cãi bị đánh là phải còn Ý kiến
Quan cho lôi ra đánh tiếp 30 gậy nữa bây giờ
-còn cái thằng ngu kia thì cho nó VỀ Xã Hội sẽ dạy nó chú mày có nói thế nào nó cũng không nghe đâu
TAO GẶP TỤI MÀY HOÀI À, TAO HIỂU
3- KẾT LUẬN CHỐT:
Phúc Trần Ý ông QMD như thế này thì nói mẹ nó ra : Tất cả các chính phu thành lập ở VN từ 1945 đến nay là bất hợp hiến ( ông ní nuận là ông dựa vào luật pháp của bọn Tây Lông mà cụ thể ở đây là Phú Lang Sa - kẻ đã dày xéo đất nước ông 80 ) kể cả CHXHCNVN hiện nay và tiền thân của nó là VNDCCH . Vì rứa nếu mai ni bọn Tây lông có giúp ông và đồng bọn mần cách mệnh đỏ ,cam ,vàng ,tím thì âu cũng lẽ thường tình . Thưa ông tui là thằng bần nông học ít trí óc không được siêu việt như ông tui chỉ nghĩ như ri : Bọn Phú Lãng Sa cướp nước tôi thì ông ,cha tôi đứng lên đánh đuổi nó : Càn Vương ,yên thế chưa được ,mần tiếp hai cụ Phan ,cụ Học chưa xong .may sao đất nước tui sản sinh ra được cụ Hồ đã lảnh đạo thế hệ cha mẹ tôi màn cú CMT 8 . Đất nước tôi đoocj lập là hợp hiến ! Chúng tôi - đa số dân Việt Nam đéo quan tâm tới mớ pháp luật Tây ,Tầu chi cho mệt óc.
----
Xem th
êm bài của Quang Minh Doan ngày 20/5/2015:


 • Có thể bạn không nhớ hết: Từ 1945 đến 1976, ở Việt Nam có hàng chục Chính phủ bất hợp hiến ra đời. Trong đó, duy nhất VNDCCH là tồn tại được lâu dài ở miền Bắc từ 1945-1976 và sau đó là CHXHCN Việt Nam tồn tại đến nay.
  Ngoài những cái tên như Chính phủ Trần Trọng Kim (Tháng 3/1945), Chính phủ Quốc Gia Việt Nam (Bảo Đại), Chính phủ Ngô Đình Diệm (Đệ nhất Cộng hoà), Chính phủ Nguyễn Văn Thiệu (Đệ nhị Cộng hoà), Chính phủ Cách mạng lâm thời Miền Nam Việt Nam => Cộng hoà Miền Nam Việt Nam, thì còn 6 chính phủ nữa nối tiếp nhau ra đời là kết quả của hàng chục cuộc đảo chính, chỉnh lý quân sự từ 1963-1967 là khoảng giữa 2 nền cộng hoà ở miền Nam Việt Nam:
  1. Chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ từ 4.11.1963 đến 30.1.1964
  2. Chính phủ Nguyễn Khánh từ 8.2.1964 đến 26.10.1964
  3. Chính phủ Trần Văn Hương từ 31.10.1964 đến 27.1.1965
  4. Chính phủ Nguyễn Xuân Oánh từ 28.1.1965 đến 16.2.1965
  5. Chính phủ Phan Huy Quát từ 16.2.1965 đến 12.6.1965
  6. Chính phủ Nguyễn Cao Kỳ từ 19.6.1965 đến 9.11.1967

  Với một nền chế độ bị băm nát như thế, liệu xã hội có phát triển thịnh vượng để đem lại hạnh phúc cho nhân dân không?


  • Nguyễn Phan Giang Bạn Quang Minh Doan, bạn đã nhầm rồi.
   Tôi tạm đồng ý với bạn là gác chuyện chính nghĩa lại, nói vấn đề có hợp hiến hay không đã nhé. Chưa kể là cái "pháp luật hiện hành" bạn nói đó nó có được thiết lập bởi một cơ chế hợp pháp hay không. Thứ hai nữa là cái "pháp luật hiện hành" đó có còn hiệu lực hay không. Ở đây chúng ta đang bàn đến “lý” nên chỉ bàn “danh nghĩa”, không bàn “bản chất”, cũng như bạn nói, “chính nghĩa” chính là “bản chất”.
   Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, Nhật tuyên bố "trao trả độc lập" cho Việt Nam, lúc này Việt Nam theo thể chế quân chủ lập hiến, với Bảo Đại là quốc vương.

   VỚI MỘT QUỐC GIA QUÂN CHỦ LẬP HIẾN, CHƯA CÓ NGHỊ VIỆN, CHƯA CÓ HIẾN PHÁP THÌ QUỐC VƯƠNG CHÍNH LÀ HIỆN THÂN CỦA “PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH".

   (Cho dù là quốc vương bù nhìn, độc lập giả hiệu thì ở đây chúng ta đang bàn danh nghĩa, không bàn bản chất).

   Ngày 11 tháng 3 năm 1945, triều đình Huế tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Patenôtre ký với Pháp năm 1884, tuyên bố độc lập, khôi phục chủ quyền Việt Nam.

   Ngày 17 tháng 4 năm 1945 chính phủ Trần Trọng Kim thành lập và được Bảo Đại phê chuẩn, chính phủ ra mắt ngày 19 tháng 4 năm 1945. (đây là chính phủ hợp hiến bạn nhé, không phải là chính phủ bất hợp hiến đâu, vì đã được quốc vương phê chuẩn).

   Ngày 18 tháng 8 năm 1945, vua Bảo Đại đã xác nhận độc lập của Việt Nam sau khi Nhật đầu hàng.

   Ngày 19 tháng 8 năm 1945, Cách mạng tháng 8 thành công, Việt Minh giành chính quyền (lúc này Việt Minh chưa thành lập chính phủ, nên không có gì để gọi là “chính phủ bất hợp hiến” bạn nhé).

   Ngày 25 tháng 8, 1945, Bảo Đại đã đọc Tuyên ngôn Thoái vị trước hàng ngàn người tụ họp trước cửa Ngọ Môn và sau đó trao ấn tín, quốc bảo của hoàng triều cho ông Trần Huy Liệu. Ông trở thành "công dân Vĩnh Thụy". Trong bản Tuyên ngôn Thoái vị, ông có câu nói nổi tiếng "Trẫm muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước bị trị".

   KỂ TỪ LÚC NÀY, CÁI “PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH” MÀ BẠN NÓI TỚI ĐÃ KHÔNG CÒN TỒN TẠI NỮA NHÉ BẠN Quang Minh Doan.

   Ngày 2 tháng 9 năm 1945, chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành lập (nhớ là chỉ “lâm thời” thôi nhé, và nó không phải là “chính phủ bất hợp hiến” bạn nhé, vì lúc này đã không còn “pháp luật hiện hành”, không còn “hiến” nữa để mà “bất hợp”).

   Ngày 1 tháng 1 năm 1946 thành lập Chính phủ Liên hiệp Lâm thời. (không phải chính phủ bất hợp hiến).

   Ngày 6 tháng 1 năm 1946 tổ chức tổng tuyển cử bầu Quốc hội Khoá I, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 89%. ĐÂY LÀ CƠ QUAN QUYỀN LỰC CÓ THỰC QUYỀN DO DÂN BẦU RA. SAU KHI ĐƯỢC BẦU, NÓ LÀ HIỆN THÂN CỦA “PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH” nhé bạn.

   Ngày 2 tháng 3 năm 1946, Quốc hội Khoá I họp phiên đầu tiên với 300 đại biểu tham dự và nhất trí bầu Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến Việt Nam và phê chuẩn danh sách Chính phủ. ĐÂY LÀ CHÍNH PHỦ HỢP HIẾN ĐẦU TIÊN DO NHÂN DÂN BẦU RA, CÓ ĐẦY ĐỦ TƯ CÁCH VÀ HIỆU LỰC TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ ĐỐI NỘI VÀ ĐỐI NGOẠI.

   =====> THEO CÁI ĐỊNH NGHĨA NÀY CỦA BẠN “"Chính phủ bất hợp hiến" là một thuật ngữ pháp lý quốc tế, dùng để chỉ chính phủ được thành lập không tuân theo pháp luật hiện hành ở thời điểm nó ra đời!” THÌ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ VÀ SAU NÀY LÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LÀ-MỘT-CHÍNH-PHỦ-HỢP-HIẾN.

   Tôi nghĩ nếu bạn là cờ đỏ thì bạn nên xin lỗi những người đã tin tưởng bạn vì cái dòng này của bạn “Từ 1945 đến 1976, ở Việt Nam có hàng chục Chính phủ bất hợp hiến ra đời. Trong đó, duy nhất VNDCCH là tồn tại được lâu dài ở miền Bắc từ 1945-1976 và sau đó là CHXHCN Việt Nam tồn tại đến nay”. Câu này sai hoàn toàn.

   Đành rằng như bạn nói, không phải cứ bất hợp hiến là xấu, nhưng nó không chính danh. Câu nói đó của bạn phủ định tính chính danh của Chính phủ Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1448387312139288&set=a.1376428456001841.1073741828.100009040982813&type=1&comment_id=1448451402132879&offset=0&total_comments=43&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D

 • Một vài ý kiến khác:
 • Thành Ryuma Hê, khắc tinh của QMĐ
 • Phương Nam Vũ Quang Minh Doan nói sai ngày từ câu đầu sau cuộc cách mạng thì thành lập CHÍNH PHỦ LÂM THỜI chứ không ai thành lập chính phủ chính thức(hợp hiến) cả. sau đó bầu cử thì mới bầu ra chính phủ chính thức (hợp hiến).
  2/9/1945 thì Bác Hồ cũng thành lập chính phủ lâm thờ nhé
  Khi đã có cuộc cách mạng tức là cuộc cách mạng đó đã phủ nhận hiến pháp rồi
 • Lương Dân Lý Quang Minh Doan đã sai nên sửa .hãy làm ngừơi quân tử mà nhận sai đi .
 • Binh Nguyen Dung Đang cãi nhau ầm ầm bên DMLH, đứa vô giáo dục Đoàn Thanh Nhân nó bốc mình.
 • Binh Nguyen Dung Quang Minh Doan Doan Thanh chắc tắt máy rồi.
 • Trinh Thi Hoa QMD la nguoi dien a?
 • Xuan Tran Con Hồ ly Hà Vy lại lảm nhảm rằng là cướp chính quyền. Cướp vì chúng không chịu trao trả cq đã bị cướp bất hợp pháp.
  • Thế Anh Ha Vy hả, Biểu tượng cảm xúc smile mình thấy ng này hơi vấn đề ... chửi thì thôi rồi, lý lẽ vòng tròn

  • Viết trả lời...
 • Binh Nguyen Dung Ko hề điên mà rất cao thủ Quang Minh Doan nhể.
 • Binh Nguyen Dung Vô giáo dục nên sinh ra độc đoán và bảo thủ.
 • Xuan Tran Cao gì đâu, cóp nhặt chắp vá thôi mà.
 • Binh Nguyen Dung Cao nên mới dắt mũi đc bọn trẻ trâu, ông ko thấy thế ah?:)))
 • Phương Nam Vũ Cái sai nữa của Quang Minh Doan rất nghiêm trọng sai ngay cái cơ bản nhất là kiến thức phổ thông.
  CMT8 là lật đổ nhà nước phong kiến do vua Bảo Đại đứng đầu và chính phủ do Trần Trọng Kim làm thủ tướng, chính phủ này do Nhật dựng lên. Chứ thời điểm đó thực dân Pháp đã chạy mất dép ở Đông Dương rồi.
  Bởi vậy cuối 1946 thực dân Pháp quay trở lại VN cho nên mới gọi thực dân Pháp chiếm VN lần thứ hai
 • Binh Nguyen Dung Phương Nam Vũ! Ai bảo là Quang Minh Doan sai? Cố tình mà là sai ah?.:)))
 • Nam Hoàng Hoàng Cha này phát biểu giống thằng gì bảo ĐCSVN hoạt động bất hợp pháp.
  Thích · Trả lời · 1 · 47 phút
 • Lê Văn Lực Bất hợp pháp, vì trước ngày 03/02/1930 ĐCSĐD chưa được thực dân Pháp cấp phép hoạt động Biểu tượng cảm xúc smile

  Quang Minh Doan & Lương Dân Lý đứng trên quan điểm của bọn cướp nước để nhận định, phán xét về những người yêu nước, đấu tranh giành độc lập tự do.
 • Trần Sơn Lâm Cứ chờ mà xem, con cáo đội lốt con công, nhưng bản chất của con cáo thì vẫn là chính nó. Mèo vẫn hoàn mèo, cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ thôi.

6 nhận xét:

 1. Các bạn GT chẳng cần bức xúc nhiều. Tất nhiên Chính phủ Việt nam Dân chủ Cộng hòa là bất hợp với thực dân Pháp rồi (nói tắt là bất hợp Pháp) - Mấy thằng hậu duệ con cháu lũ khố xanh, khố đỏ, lính dõng...v...v... với bản chất chó săn không những thấy Chính quyền của người Việt xịn "bất hợp Pháp" mà còn "bất hợp Mỹ" và "bất hợp Tàu" nữa.
  Chúng nó có sủa kiểu gì đi nữa thì cũng chả thay đổi gì được đâu - chúng vốn sủa ròng rã nửa thế kỷ từ đời ông nội đến đời bố chúng nó rồi nay tới đời chúng nó, đâu có gì mới. Sự thật vẫn là sự thật cờ ba que vẫn là ba que, bọn bán nước chưa bao giờ được công nhận...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác Người Đất Cát nói phải. CP VNDCCH là hợp pháp không bàn cãi nếu như được quốc tế công nhận. Cờ vàng ba que liên quan đến cuộc nội chiến Việt Nam vẫn còn đang có nhiều ý kiến khác nhau. Câu chuyện Cờ vàng có nhiều điểm tương đồng với lịch sử nội chiến lập quốc của Mỹ. Nước Mỹ đã thống nhất cách đây hơn 200 năm nhưng lá cờ của phe liên minh miền Nam có 13 ngôi sao vẫn tiếp tục được treo và chỉ mới chính thức vĩnh viễn hạ xuống cho vào viện bảo tàng tháng trước đây thôi. Cờ vàng của miền Nam VN đã bị thua trong cuộc nội chiến thống nhất đất nước nên đã không thể trở thành cờ tổ quốc. Nhưng nếu bác Người Đất Cát bác bỏ tính chính thống của Cờ vàng thì tôi thấy cũng không ổn. Sự tồn tại của Cờ vàng trên toàn thế giới là một thực tế hiển nhiên dù thích hay không. Cờ vàng tung bay trên khắp châu Âu, cờ Vàng theo chân người Việt vào thẳng Quốc hội Mỹ, Cờ vàng choàng trên cổ anh bộ đội Sao vàng Điếu Cày, vv... làm sao có thể chối cãi được một sự thật phũ phàng hàng ngày hàng giờ đang diễn ra như thế? Muốn đánh được kẻ địch hiệu quả thì điểu cần làm trước nhất là phải dám can đảm nhìn thẳng vào sự thật. Tôi biết mình nói ra sự thật phũ phàng này sẽ làm đau lòng bác Cát vì tôi biết bác Cát vốn mang nặng lòng oán hận đối với Cờ vàng. Nhưng tôi thật lòng chỉ muốn bác Cát can đảm hơn, mạnh mẽ hơn thay vì cứ mãi huyễn hoặc tự lừa dối mình và tránh né sự lớn mạnh của Cờ vàng thì bác Cát sẽ mãi ôm hận tự làm khổ mình và làm khổ con cháu thôi.

   Xóa
  2. Nếu cứ nói là chính phủ VNDCCH ko được quốc tế công nhận khi ấy ( năm 1945) thì có nghĩa là Vn luôn nằm trong Liên bang Đong Dương thuộc Pháp và đã biến khỏi bản đồ thế giới. Và Tây lông mãi mãi được cỡi đầu dân tộc VN. Vận mệnh dân tộc VN phải là người Vn quyết định chứ ko phải quốc tế quyết định. Quốc tế là ai? Điều này rất rõ, đến trẻ con lớp ba cũng hiểu : Quốc tế lúc ấy là chủ nghĩa Tư bản đế quốc khát máu và xâm lược do Mỹ, Anh Pháp . Đức Ý Nhật dẫn dắt.

   Xóa
 2. Dòng Máu Việt Gian, Dòng Máu Chó Mẽo, Dòng Máu Hoa Cầy, Dòng Máu Tây Nô, Dòng Máu Bồi Tây, Dòng Máu Me Mỹ, Dòng Máu Con Lai Mỹ

  Trả lờiXóa
 3. Ơ thằng này nó cho là bất hợp pháp vì không được tây lông công nhận! Đù má! Nó bán nước rồi anh em ạ!

  Trả lờiXóa
 4. Tay QMD này dạo này giở trỏ xin xỏ xét lại, mà tóm lại là mèo vẫn hoàn mèo thôi, vàng giả đỏ

  Trả lờiXóa