Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018

Gửi nhóm lật sử: BỎ CHỮ "NGỤY" THÌ LỊCH SỬ MỚI KHÁCH QUAN Ư?


Trong tiếng Anh người Mỹ gọi thẳng chế độ Sài Gòn- VNCH là puppet state (chính quyền bù nhìn),  puppet government (chính phủ bù nhìn), puppet armed forces (quân đội bù nhìn)….
Thuật ngữ “ngụy” là gì?
Gọi các chính quyền, quân đội đánh thuê của giặc xâm lược trước 1975 là “ngụy” thì có đúng lịch sử hay không, có hợp tình hợp lý hay không, có làm cho người nghe, người đọc khó chịu, phản cảm hay không, có trở ngại gì cho vấn đề đoàn kết dân tộc hay không?

Theo kinh nghiệm của người viết, những người khó chịu, mẫn cảm, dị ứng từ “ngụy” này là những người thiếu thông tin về cuộc chiến Việt - Pháp, Việt - Mỹ, mù mờ, mơ hồ, chưa biết nhiều vấn đề trong lịch sử hiện đại Việt Nam, họ không hiểu bản chất của những cuộc chiến này, họ không hiểu rõ bản chất của các ngụy quân, ngụy quyền, và họ cũng không hiểu ý nghĩa của từ “ngụy” theo góc độ thuật ngữ chính trị. Họ tưởng rằng từ “ngụy” là một từ gì đó mang tính lăng mạ, miệt thị, mạt sát v.v.
Tại Việt Nam, xưa nay do ảnh hưởng văn hóa ngôn ngữ Trung Hoa, nên trong dân gian có 2 từ “Ngụy” ( , ). Nó là 2 chữ gốc Hán khác nhau, với 2 ý nghĩa khác nhau, tuy nhiên, khi chữ Hán được Việt hóa thành Hán Việt (phát âm theo lối Việt) thì đều là "ngụy".
Một "Ngụy" ( ) là danh từ, để chỉ nước Ngụy, 1 trong 6 nước trong thời Chiến quốc (TQ), và nhà Ngụy của Tào Tháo trong thời Tam quốc (TQ), vì họ Tào cũng là dòng dõi nhiều đời của nước Ngụy. "Ngụy" này còn là một họ người thông dụng ở Trung Quốc (Ngụy Diên, Ngụy Nguyên v.v.).
Còn "ngụy" ( ) kia là một tính từ, để nói lên tính chất giả, ảo, không thật, không chính danh, bất hợp pháp, “hữu danh vô thực” của đối tượng nào đó. Nói về cái gì đó không phải thật, không có thực chất. Như "ngụy quân tử", "ngụy trang", "ngụy ngôn", “ngụy biện”, "ngụy tạo", "trá ngụy", "ngụy quyền", "ngụy triều" v.v. Trong hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ, cuộc chiến tranh lâu dài nhất trong lịch sử Việt Nam, thì dân gian Việt Nam, nhất là ở miền Nam dùng từ này quá lâu ngày thành quen miệng và nó dần trở thành một danh từ chung để chỉ ngụy quyền Sài Gòn 1954-1975. Khi nghe nói "bọn ngụy" thì hiểu ngay là người nói đang nói về ngụy quyền Sài Gòn này.
Trong lịch sử Việt Nam có 4 triều đại đã từng bị coi là ngụy triều, nhưng bản chất khác hẳn nhau. Đó là:
- Nhà Hồ và nhà Mạc, vì soán ngôi nên bị các sử gia Khổng-Nho phong kiến gọi là "ngụy triều".
- Nhà Tây Sơn, do cả 2 đối thủ của nhau đều là họ Nguyễn. Cho nên nhà Nguyễn cho rằng mình đã là một triều đại chính thống từ thời chúa Nguyễn Hoàng, cho nên Nguyễn Tây Sơn là “ngụy Nguyễn”, còn mình mới là “chân Nguyễn”, là chính thống hoàng tộc. Các sử gia sau này còn gọi nhà Nguyễn là "cựu Nguyễn", Tây Sơn là "tân Nguyễn" để phân biệt. Điểm khác biệt với các thời kỳ lịch sử khác là chỉ có duy nhất nhà Nguyễn gọi Tây Sơn là "ngụy", trong phạm vi triều đình. Còn dân gian thì không gọi thế, mà họ coi Tây Sơn là anh hùng, họ xây đền thờ vua Quang Trung, bốn mùa khói nhang nghi ngút.
- Kể từ thời Tự Đức trở đi, các triều đại nhà Nguyễn sau này đều là bù nhìn của Pháp, cho nên đều bị các sĩ phu Bắc - Trung - Nam gọi đó là những ngụy triều bù nhìn. Bắt đầu từ cụ Nguyễn Đình Chiểu, Phan Bội Châu, cho đến nhà thơ Tú Mỡ sau này. Cụ Phan Bội Châu gọi là “ngụy triều Hiệp Hòa”, “ngụy triều Đồng Khánh”, “ngụy triều Khải Định” v.v. khi luận về phong trào Cần vương, để phân biệt các triều đình bù nhìn này với triều đình Hàm Nghi chống Pháp do Tôn Thất Thuyết phò tá.
Sau này phát xít Nhật, thực dân Pháp, và đế quốc Mỹ dựng lên các ngụy quyền bù nhìn ở miền Nam Việt Nam thì chúng ta cũng gọi đó là những ngụy quyền. Có lẽ khởi đầu từ vở kịch nổi tiếng "Phá Mưu Bù Nhìn" của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước.
Thời đó bất kỳ lính tráng, quan chức người Việt nào dưới quyền Nhật, Pháp, Mỹ, thậm chí Tàu Tưởng, thì chúng ta gọi là ngụy. Cụ Phan Châu Trinh khi viết về sự hy sinh của tướng quân Cao Thắng trong nghĩa quân Phan Đình Phùng, cũng viết là: Cao tướng quân bị sĩ quan Pháp và vài trăm ngụy binh đón đánh. Tính từ "ngụy" này đã được dân ta sử dụng từ lâu rồi.
“Quốc gia Việt Nam”, “Việt Nam Cộng hòa” không phải là những chính quyền đúng nghĩa, đại bộ phận người dân miền Nam gọi họ là ngụy quyền, là bọn ngụy, ngụy quân ... Họ không hội đủ tiêu chuẩn, điều kiện, căn cước của một chính quyền. Họ không có thực quyền. Không những họ đã không chính danh, đã được khai sinh ra một cách bất hợp pháp lên trên lãnh thổ của người khác, mà trên thực tế họ cũng không có quyền, họ chỉ làm theo ý chủ, họ không thể làm gì đi ngược lại với ý của chủ, lợi ích của chủ. Do đó họ là ngụy quyền. Người ta gọi là "ngụy quyền" là để phân biệt với những chính quyền đúng nghĩa. Ngụy quyền = chính quyền giả, ảo, chỉ có hư danh, “hữu danh vô thực”, “có tiếng không có miếng” v.v.
Ngón võ truyền thống của bọn xâm lược là đi vào đất của người khác rồi dựng lên một đám bù nhìn, tay sai, rồi gọi đó là một "chính quyền" rồi bảo rằng mình không xâm lược mà mình đang giúp cái "chính quyền" đó. Theo đó Nam Hán “giúp” Kiều Công Tiễn chứ không phải xâm lược đất Việt. Nguyên Mông “giúp” Trần Kiện, Trần Ích Tắc lên ngôi vua chứ không phải xâm lược Đại Việt. Quân Minh “phù Trần diệt Hồ” chứ không phải xâm lược Đại Ngu. Giặc Thanh “phò Lê diệt Tây Sơn”, “giúp Lê Chiêu Thống” chứ không phải xâm lược Bắc Hà. Thực dân Pháp "bảo hộ" nhà Nguyễn chứ không phải xâm lược Đại Nam. Sau này thì Mỹ là "đồng minh" của "Nam Việt Nam", của "VNCH", chứ không phải là xâm lược miền Nam Việt Nam, giặc bành trướng Bắc Kinh chỉ muốn “chống bè lũ Lê Duẩn”, “giúp đỡ Hoàng Văn Hoan”, “ủng hộ nhân dân VN chống Lê Duẩn”, “giúp đồng chí Hoàng Văn Hoan, người bạn tốt của nhân dân TQ, lật đổ tập đoàn Lê Duẩn – Lê Đức Thọ”, “dạy cho Việt Nam bài học”, “Việt Nam là côn đồ nên phải đánh” v.v. chứ không phải là xâm lược miền Bắc Việt Nam.
Để vạch trần thủ đoạn chính trị đó, từ xưa dân ta, đặc biệt các sĩ phu, các nhà nho, thường sâu sắc và thâm thúy gọi những đối tượng này là "ngụy", "ngụy triều", "ngụy quyền" để phân biệt với các triều đình, chính quyền thật sự. Cũng như sau thời Tự Đức thì các sĩ phu Bắc Hà và ở kinh thành Huế vẫn thường gọi các triều đình bù nhìn nhà Nguyễn dưới sự “bảo hộ” của Tây là "ngụy triều Hiệp Hòa", "ngụy triều Đồng Khánh", "ngụy triều Khải Định", "ngụy quyền Bảo Đại" v.v. Dân tộc ta có kinh nghiệm lịch sử mấy ngàn năm đối phó với chính trị thâm nho Hán tộc Trung Hoa, đã nhìn thấy qua bao nhiêu chiêu bài của giặc, thì không lẽ bị hoa mắt bởi những chiêu bài chính trị, những mỹ từ chính trị bịp bợm của người Mỹ chỉ có vài trăm tuổi?
Chỉ có một bộ phận nào đó là ngộ nhận hoặc tham lam theo giặc rồi tự lừa dối bản thân, còn đại khối dân tộc ta thông minh, có nhận thức chính trị sâu sắc và sắc bén sau hàng ngàn năm giữ nước và tiền nhân đã truyền lại bao nhiêu bài học lịch sử.
Chưa nói đến các nhân sĩ, trí thức, sinh viên, những người có học vấn, ngay cả những người dân quê chân lấm tay bùn tuy họ có thể chưa đủ trình độ để diễn giải, phân tích ra được, thuyết phục ra bằng lời nói hoặc bằng chữ viết được, nhưng họ vẫn có cái nhìn “ngàn năm” đó, họ thấy, họ nghe, họ biết, họ nhận thức đúng, họ biết phải theo ai, ủng hộ ai, giúp đỡ ai, đào hầm che giấu ai, và phải chống lại ai.
Truyền thống chống xâm lược và đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam là vẫn thế, và không có chiêu bài chính trị nào có thể lừa gạt được dân tộc VN, phía xâm lược có thể lừa được, gây mơ hồ được cho một bộ phận nào đó, chứ không thể lừa dối được đại khối dân tộc, bất kể giặc xâm lược dùng cao chiêu, cách thức, phương pháp, thủ thuật chính trị nào, xâm lược dưới danh nghĩa gì, dưới bình phong nào, hay dưới hình thức nào, cũng không qua mắt được nhân dân.
Dân Việt Nam mình có thể còn kém dân trí về khoa học kỹ thuật, về văn minh đô thị, về kinh tế, về nhiều việc khác, nhưng về con mắt chính trị và quân sự (nhất là trong thời chiến, thời loạn) thì luôn rất tinh tường, do dân ta đã lăn lộn quanh nó suốt cả ngàn năm nay để vượt qua mà sống còn, sinh tồn.
Thực tế trước 1975 cũng cho thấy, ở miền Nam khi bắt liên lạc và tiếp cận với các gia đình, làng mạc để xây dựng căn cứ bí mật, nương nhờ vào sự giúp đỡ của người dân, thì chỉ cần một hoặc vài anh bộ đội, anh chị du kích đến xin phép ngắn gọn là đủ. Không phải ngồi tuyên truyền, giải thích, phân tích gì dông dài học thuật. Không cần chính trị viên hay cán bộ Tuyên huấn nào có mặt để mà giảng giải, phân tích học thuật, thuyết phục hàn lâm gì về cuộc chiến lúc đó.
Trung úy John Kerry (từng là ứng cử viên Tổng thống, là Bộ trưởng Ngoại giao thời Obama) đã làm chứng trước Ủy Ban Ngoại Giao của Thượng Viện Mỹ năm 1971 như sau:

“Tôi muốn nói rằng vài tháng trước ở Detroit chúng tôi có một cuộc điều tra trong đó có 150 quân nhân đã được giải ngũ trong danh dự đã làm chứng cho những tội ác chiến tranh phạm ở Đông Nam Á. Họ nói những câu chuyện của thời đó là chính họ đã hãm hiếp, cắt tai, chặt đầu, kẹp giây điện từ những bộ máy truyền tin vào nhưng cơ quan sinh dục rồi quay điện, chặt chân tay, làm nổ tan xác, bắn chơi vào các thường dân, triệt hạ cả làng theo kiểu của Genghis Khan (Thành Cát Tư Hãn), bắn trâu bò, chó, làm trò chơi, đầu độc các kho lương thực và hầu như là tàn phá toàn diện miền quê Nam Việt Nam, ngoài sự tàn phá thông thường của chiến tranh và sự tàn phá thông thường và đặc biệt của những cuộc bỏ bom trên đất nước này”.
Người dân ai cũng quá hiểu cuộc chiến là thế nào, đến khi gặp quân Giải phóng, du kích quân, là họ tình nguyện giúp đỡ, nuôi giấu ngay, như một phản ứng tự nhiên, như đó là chuyện nên làm, đáng làm, đương nhiên phải làm, không có gì phải ưu tư, đắn đo, lo nghĩ, chọn lựa, hay phải ngồi đó phân tích, nghĩ ngợi xem bản chất cuộc chiến là gì, họ đã quá rõ, quá hiểu từ trước.
Sau năm 1973 thì sao, có phải là “nội chiến” không?

Cũng như trước đó, khi Mỹ chưa đổ đại quân vào, thì lúc đó có phải là nội chiến hay không? Đương nhiên là không! Vì trong bất kỳ giai đoạn nào từ 1954-1975 thì Mỹ vẫn là người lãnh đạo cuộc chiến. Đó là một cuộc chiến liên tục, tiếp nối nhau từ kháng Pháp - Mỹ đến 1954, và chống toàn Mỹ đến 1975. Quân đội “VNCH” là do thực dân Pháp thành lập, dữ kiện này ghi rõ trong sách giáo khoa Sài Gòn trước 1975 và nhiều tài liệu của các sĩ quan ngụy. Như vậy quân đội này là của Pháp. Sau đó Mỹ vào dùng và vá lại bằng tổ chức kiểu Mỹ. Nhiều tài liệu của Mỹ cũng cho biết như vậy. Trong bài "Lesson of the Vietnam War" của cựu sĩ quan Bộ quốc phòng Mỹ Daniel Ellsberg ghi rõ các lý do mà Mỹ phải chấm dứt xâm lược Việt Nam, trong đó có lý do thứ hai: "Bởi vì việc tra tấn và giết chóc thiếu nhân tính đang được thực hiện bởi đội quân mà Hoa Kỳ trang bị, huấn luyện và trả lương."
Trong giai đoạn 1973-1975, về cơ bản là ngụy quân vẫn chiến đấu cho Mỹ, cho quyền lợi của Mỹ, theo sự chỉ đạo của Mỹ, theo ý Mỹ, phục vụ cho chiến lược châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ, và vẫn do Mỹ nuôi. Mỹ buông ra là chết. Như vậy trong giai đoạn này là một hệ thống thực dân mới (người bản xứ trực tiếp chiến đấu, làm việc, quản lý, còn người chủ đứng ngoài kiểm soát, thao túng, và tài trợ, đỡ đầu, chống lưng và hưởng lợi). Giai đoạn 1964 đến 1973 là giai đoạn gần như thực dân cũ, nghĩa là Mỹ trực tiếp vào làm, trực tiếp vào đánh.
Một tốp lính của Việt Nam Cộng hòa chặt đầu đối phương và giơ lên khoe (bên trái có một lính trẻ em cũng tham gia trong hình)
Sở dĩ Mỹ đưa gần 60 vạn quân vào miền Nam Việt Nam là để giữ cho chính quyền bù nhìn của họ khỏi bị sụp đổ. Sau này tổng thống Nixon thú nhận nếu lúc đó Mỹ không đem đại quân vào Nam thì chính quyền phục vụ cho họ sẽ sụp đổ. Sau này quân Mỹ chết quá nhiều, nhất là sau trận Mậu Thân, cả thế giới, cả nước Mỹ và Lưỡng viện Mỹ kêu ca, trong nội bộ chính quyền Mỹ mâu thuẫn trầm trọng, nên đành rút về để quân bản xứ đánh thay tiếp tục.

Bản chất cuộc chiến là xuyên suốt, không nên ngộ nhận rằng có cuộc chiến nào khác chỉ vì Mỹ "đem quân vào, rút quân ra". Các tài liệu nước ngoài cũng không ai chia cuộc chiến này ra làm 3 giai đoạn cả. Đây là một cuộc chiến xuyên suốt đến 1975. Đối với Mỹ, chỉ có 1 Vietnam War chứ không có 3 cuộc chiến tranh khác nhau.

Thiếu Long

=======
Mời xem bài liên quan:

Về ông Trần Công Trục:

47 nhận xét:

 1. BỎ CHỮ "NGỤY" THÌ LỊCH SỬ MỚI KHÁCH QUAN Ư? Vâng, đúng thế. "Ngụy" là do những người thắng cuộc còn mang lòng thù hận muốn xuyên tạc bên thua cuộc để hợp pháp hóa cuộc nội chiến phi nghĩa của mình. Bản chất khách quan của lịch sử là chỉ tường thuật sự việc như nó đã xảy ra mà không được chen vào bất kỳ một đánh giá chủ quan, thiên kiến nào cả.
  Theo tôi thì không những bỏ chữ "Ngụy" (mà thực tế là đã bỏ rồi, miễn bàn vô ích!) mà còn cần thiết phải trả lại tên cho miền Nam là "thành phố Sài Gòn" nữa mới là khách quan thật sự. Hãy trả lại tên cho em đi các bạn Việt Cộng: Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông, tên hay và đẹp quá mà, đúng hôn nè!
  Chẳng phải là có bài hát: Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi đó sao? VNCH cái gì cũng ngon lành cành đào hết các bạn Vờ Cờ nhỉ? Thân mến!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh14:44 7 tháng 1, 2018

   Chẳng phải là có bài hát: Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi đó sao? VNCH cái gì cũng ngon lành cành đào hết các bạn Vờ Cờ nhỉ? Thân mến!
   -----------------------------------
   Bác Nặc danh nói đúng đấy ạ. Theo như cháu nhớ thì Bác Hồ kính yêu cũng từng nói: Miền Nam ruột thịt luôn trong trái tim tôi. Miền Nam chính là VNCH của ta, là Sài gòn hòn ngọc Viễn Đông, một viên ngọc sáng lấp lánh, rất đẹp. Chính vì thế nên Bác Hồ kính yêu đã thân thương đặt viên ngọc Sài Gòn quí giá đấy vào trong tim mình. Bác Hồ đã yêu quí Sài Gòn như thế thì không thể là "Ngụy" được, bác Nặc nhỉ? Do đấy, chỉ có bọn xấu và thế lực thù địch gây chia rẽ dân tộc mới bôi nhọ VNCH của ta và hình ảnh thủ đô Sài Gòn hòn ngọc viễn đông thôi, bác Nặc danh ạ. Cháu mong bác thường xuyên còm để bảo vệ sự trong sáng, khách quan của lịch sử VN ạ. Rất kính trọng bác Nặc!

   Xóa
  2. @Nặc danh 23:41: Cháu thông minh lắm.Chính vì Hồ Chủ Tịch kính yêu đặt Sài Gòn vào trong tim của Người nên thủ đô Sài Gòn của VNCH dứt khoát không thể là "Ngụy" được, cháu thân mến ạ. Vì không ai dại gì mà đặt "Ngụy" vào tim mình, phải không cháu?
   Lịch sử của các bạn Việt Cộng không đáng tin đâu, cháu Nặc thân mến ạ.Để hiểu lịch sử một cách chính xác thì cháu nên nghe theo lời Hồ Chủ Tịch kính yêu nói về VNCH là khách quan nhất. Ví dụ điển hình là Hồ Chủ Tịch kính yêu nhận xét về lòng yêu nước của chí sĩ Ngô Đình Diệm như sau: Tôi và chí sĩ Ngô Đình Diệm tuy khác nhau về lập trường nhưng đều là những nhà yêu nước nồng nàn. Mỗi người yêu nước theo cách riêng của mình!
   Vài lời với cháu như thế nhé. Cứ tin theo lời Hồ Chủ Tịch kính yêu thì VNCH và chí sĩ Ngô Đình Diệm đều là những hình ảnh đẹp, trái ngược hoàn toàn với sự xuyên tạc của các bạn Việt Cộng, cháu ạ. Thân mến chào cháu!

   Xóa
 2. Bỏ chữ ngụy thì vẫn mãi cứ là ngụy, cũng như là bỏ chữ tụt quần, đu càng, lưu vong thành chữ thay quần, ngồi càng ra nước ngoài sống thì vẫn là tụt quần đu càng sống kiếp vong nô....

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Ngụy" --> chính danh VNCH, chính quyền Quốc Gia (theo quan điểm bạn Thép non)

   Bạn lạc đề rồi, Minh Thanh ạ. Vấn đề đặt ra là có bỏ chữ "Ngụy" để đừng xúc phạm VNCH của ta nữa hay không? Và thực tế thì chính quyền Việt Cộng của các bạn đã công khai thừa nhận tên gọi chính danh "VNCH" trong bộ Sử VN toàn tập rồi bạn ạ. Nếu bạn vẫn tiếp tục vì thù hận mà xúc phạm VNCH của ta là "NGụy" thì bạn có thể sẽ bị truy tố trước pháp luật vì xuyên tạc lịch sử đấy, bạn Thanh nhé!
   Còn như bạn bảo VNCH của ta là "tụt quần đu càng sống kiếp vong nô" là bạn tự xỉ nhục chính bạn đấy. Bạn có biết hàng năm Việt Cộng các bạn phải ngửa tay nhận từ đồng bào tị nạn Việt Cộng nước ngoài hàng tỉ đô la để xây dựng đất nước và nuôi các bạn Việt Cộng già rãnh rỗi ngồi chém gió thế này không? Vừa ngửa tay xin tiền của VNCH mà lại còn bày đặt lên mặt xúc phạm VNCH thì bạn có còn liêm xỉ của người Cộng Sản chân chính không? Hồ Chủ Tịch kính yêu đã dạy các bạn: Uống nước phải nhớ nguồn. Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. Nhận tiền của VNCH thì phải nhớ ơn VNCH mới phải đạo chứ? Cứ leo lẻo xúc xiểm VNCH của ta thì các bạn Việt cộng hãy mau trả lại 16 tấn vàng cho VNCH đi nhé, cả vốn lẫn lời không được thiếu 1 xu. Làm được như thế thì mặc kệ các bạn muốn chửi thế nào cũng được, còn cái thói 'Ăn cháo đá bát' là xấu hổ lắm, bạn Thanh ạ. Thân mến!

   Xóa
  2. 1. Nặc danh23:31 7 tháng 1, 2018, nên biết rằng lịch sử mãi mãi vẫn là lịch sử, dù thời đại có đổi thay, thì những gì là lịch sử vẫn mãi là lịch sử, không ai thay đổi biến dạng được lịch sử. Bởi vì lịch sử chính là sự thật là chân lý. Như ngụy VNCH mãi mãi vẫn là ngụy VNCH, dù hiện nay hay sau này có những kẻ cơ hội chính trị, trở cờ, muốn đổi trắng thay đen, muốn làm tay sai cho bọn giặc ngoại bang chống phá lại dân tộc đất nước Việt Nam, xuyên tạc, xét lại lịch sử để bào chữa cho hành động theo giặc và chạy tội cho bọn xâm lược và những tên việt gian tay sai của chúng là bọn ngụy VNCH, có bỏ đi chữ ngụy, hay thay chữ ngụy bằng một hay hai chữ gì gì đó thì ngụy VNCH, do thực dân Pháp và đế quốc Mỹ nặn ra để chia cắt và nô dịch lâu dài dân tộc, đất nước Việt Nam ta vẫn mãi là ngụy VNCH.
   2.Những người VNCH trước kia lầm đường,lạc lối, hay do hoàn cảnh điều kiện phải làm việc hoặc buộc phải làm việc cho giặc ngoại xâm để sống, nay biết phục thiện, không làm việc cho giặc ngoại xâm, chống phá lại quê hương, đất nước Việt Nam nữa thì không còn là ngụy VNCH nữa; nếu ủng hộ chung sức, đồng lòng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, bảo vệ hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh thì chính là nhân dân, chính là đồng bào Việt Nam. Còn ngược lại là kẻ thù của Nhân dân ta, chúng chính là bọn ngụy VNCH không biết phục thiện hiện nay.
   3. Bọn ngụy VNCH không biết phục thiện, sống kiếp vong nô, luôn chống lại quê hương đất nước, chúng là những tên lười lao động, tìm trăm phương ngàn kế để lừa đồng bào ta ở hải ngoại để sống, thân chúng còn không nuôi nổi chúng phải ăn bám vào xã hội nơi chúng lưu vong thì chúng có tiền đâu mà gửi về Việt Nam. Những người gửi tiền về Việt nam là những người Việt Nam được Nhà Nước, hay công ty tư nhân, hay tự bản thân ra nước ngoài làm ăn, lao động, học tập, bao đời, bao năm nay, tiết kiệm từng đồng, công sức của mình để gửi tiền về cho Nhà nước, công ty hay thân nhân của mình để xây dựng gia đình, quê hương, đất nước. Trái lại những tên ngụy VNCH không chịu phục thiện chúng tìm mọi âm mưu thủ đoạn, dùng tiền để mua vũ khí, tuyển chọn lực lượng nhằm khủng bố chống phá cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân ta.
   Tóm lại bọn ngụy vong nô VNCH không biết phục thiện, hiện nay còn lại là những tên việt gian tay sai của giặc ngoại bang chống phá lại quê hương, đất nước Việt Nam ta, chúng không phải là nhân dân, đồng bào Việt Nam ta.

   Xóa
  3. Nặc danh12:17 8 tháng 1, 2018

   @Nặc danh 23:41: ...Chính vì Hồ Chủ Tịch kính yêu đặt Sài Gòn vào trong tim của Người nên thủ đô Sài Gòn của VNCH dứt khoát không thể là "Ngụy" được, cháu thân mến ạ. Vì không ai dại gì mà đặt "Ngụy" vào tim mình, phải không cháu?
   Lịch sử của các bạn Việt Cộng không đáng tin đâu, cháu Nặc thân mến ạ.Để hiểu lịch sử một cách chính xác thì cháu nên nghe theo lời Hồ Chủ Tịch kính yêu nói về VNCH là khách quan nhất... Cứ tin theo lời Hồ Chủ Tịch kính yêu thì VNCH và chí sĩ Ngô Đình Diệm đều là những hình ảnh đẹp, trái ngược hoàn toàn với sự xuyên tạc của các bạn Việt Cộng, cháu ạ. Thân mến chào cháu!

   Xóa
 3. Chung nhất, thống nhất với ý tưởng, nội dung bài viết. Riêng, còn vài chỗ, Thiếu Long(có lẽ là con Nghê?)hiểu chưa chính xác. Ví dụ: Không cần diễn dịch khá lẫn lộn chính trị và tộc họ vấn đề Nguyễn chính thống và Nguyễn không chính thống giữa Nguyễn Ánh và Nguyễn Huệ để minh chứng thêm cho ý nghĩa từ "Ngụy". Vì Ánh(xin lỗi, bất kính) là người họ Nguyễn còn Huệ(xin lỗi, bất kính) là người họ Hồ. Nguyễn Huệ là Hồ Thơm, con của ông Hồ Phi Phúc và bà Nguyễn Thị Đồng.
  Tiếng Việt khá nhiều từ đồng âm mà hoàn toàn khác nghĩa. Nước Ngụy , họ Ngụy không liên quan gì đến Ngụy trong ngụy binh, ngụy quyền, ngụy trang, ngụy biện. Ngụy trong ngụy binh, ngụy biện vẫn có ngữ cảnh là danh từ, ngữ cảnh là tính từ. Cơ nghĩa, cốt nghĩa của ngụy không phải là giả, là dối, là lừa, là bịp. Ngụy là tạo dựng nên một hình thức A giống hệt như B để dắt dẫn mọi người tưởng rằng bản chất A cũng giống B. Ngoài định nghĩa ấy, không còn, không thể có một định nghĩa nào khác. Đúng là thiếu long. Chưa thể làm khủng long được.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ông này đúng là trở cờ, chiêu hồi, phản động rồi.

   Xóa
  2. Thằng Quế Sơn rẻ vàng trở cờ cái giề. Đổi ních tự thổi lỗ đít hả thằng đểu?

   Xóa
 4. Mình phì cười với các "ný nuận" của các bạn Nặc danh14:44 7 tháng 1, 2018, Nặc danh23:41 7 tháng 1, 2018 và Nặc danh23:41 7 tháng 1, 2018!

  Trả lờiXóa
 5. Chuyện kể rằng, sau Nội chiến VN, các trại tù giam giữ quân cán chính VNCH đông nghẹt người. Trong một buổi lên lớp “đạo đức cách mạng”, cán bộ Cộng Sản lớn tiếng:

  “Các anh tưởng Mỹ của các anh giỏi à? Đáp phi thuyền lên mặt trăng ư? Tôi báo cho các anh biết các đồng chí Liên Xô vừa đổ bộ thành công lên... mặt trời rồi đấy.”

  Phía dưới nào là tướng tá, bác sĩ, kỹ sư tủm tỉm cười, một bàn tay giơ lên:

  “À,... thưa cán bộ, mặt trời nóng bỏng thế kia làm sao đáp phi thuyền lên đó được ạ?”

  Cán bộ Cộng Sản trả lời ngay:

  “Này, đừng có mà thách đố trí khôn của đảng và nhà nước tôi nhé. Mặt trời móng thì nóng ban ngày thôi, các đồng chí Liên Xô đáp phi thuyền lên đó vào ban đêm. Hiểu chửa, thế mà cũng hỏi??”
  Chuyện thật 100%.

  Trả lờiXóa
 6. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 10:06 8 tháng 1, 2018

  Tôi xin gửi một Comment lạc đề sau:

  Báo Dân Trí hôm nay có bài: "Ông chủ nông trang thách thức Tổng thống Putin trong bầu cử". Trong bài có nói về ông Pavel Grudinin, 57 tuổi, đã được Đảng Cộng sản Liên bang Nga lựa chọn làm ứng cử viên đại diện cho đảng ra tranh cử vào Điện Kremlin năm nay.

  Ông Grudinin là Giám đốc doanh nghiệp Nông trang tập thể mang tên Lenin ở ngoại ô Moscow, ông đã đưa một nông trang sản xuất thuộc sở hữu của nhà nước trước đây thành một doanh nghiệp phát triển thịnh vượng. Theo Washington Post, đó cũng là minh chứng cho hệ thống chủ nghĩa xã hội mà ông Grudinin muốn đưa quay trở lại nước Nga ngày nay.
  "Ông Grudinin, người từng tiết lộ về việc nhận được mức lương 350.000 USD/tháng, cho biết các nhân viên của ông kiếm khỏang 1.370 USD/tháng, cao hơn gấp đôi so với mức lương trung bình tại Nga. Ngoài ra, họ còn được trợ cấp về nhà ở, giáo dục cho con cái và chăm sóc y tế".
  Ông Pavel Grudinin tuyên bố, ông đã xây dựng nông trang này trở thành một "ốc đảo xã hội chủ nghĩa trong khu rừng tư bản chủ nghĩa ở vùng ngoại ô Moscow".

  Xin đề nghị với chủ trang G TL:
  Các bạn có người quen thân ở Nga, có thể nhờ tìm hiểu viết bài nói về sự thành công của mô hình nông trang này được không? Nước Nga ngày nay là nước tư bản chủ nghĩa mà vẫn có một nông trang hoạt động theo xã hội chủ nghĩa rất thành công như vậy, ở Việt Nam chúng ta đang đi theo con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa thì mô hình nông trang mang tên Lenin Sovkhoz thiết nghĩ rất hữu ích cho nhiều người nghiên cứu học hỏi...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. NGƯỜI ĐẤT THÉP:10:06 8 tháng 1, 2018

   Tôi xin gửi một Comment lạc đề sau:

   Báo Dân Trí hôm nay có bài: "Ông chủ nông trang thách thức Tổng thống Putin trong bầu cử".
   ------------------------------------------------
   Hội Những Người Ghét Bọn Phản Động
   November 14, 2013 ·

   Những câu nói về chủ nghĩa Cộng Sản của các đời tổng thống Nga:

   "Kẻ nào tin những gì CS nói là KHÔNG CÓ... CÁI ĐẦU!!! Kẻ nào làm theo lời của CS, là không có trái tim".

   "Đừng mong cái triều đại cộng sản gian tà ấy có cơ hội sống lại trên đất nước này khi dân tộc Nga còn tồn tại".

   (Tổng thống LB Nga Vladimir Putin)

   "Tội ác cộng sản không bao giờ hết thời hiệu pháp lý!"

   (Cựu tổng thống LB Nga Dmitry Medvedev)

   "CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó."

   (Tổng thống đầu tiên của LB Nga Boris Yeltsin)

   Xóa
 7. Không giống như trường hợp Tiệp Khắc, Đông Đức, Ba Lan, Bulgaria, Albania, v.v..., nơi đó các đảng cộng sản thực chất chỉ là những dây chùm gởi sống nhờ vào sức mạnh của đồng Rup, xe tăng và hỏa tiễn Liên Sô, khi cây đại thụ Liên Sô thối ruột và ngã quỵ thì cả chùm cũng khô héo theo, đảng Cộng sản Việt Nam qua chiếc bánh vẽ “đánh đuổi thực dân giành độc lập” đã mê hoặc không chỉ một thế hệ Việt Nam trước đây mà nhiều người còn bị tẩy não đến bây giờ.

  Những người này cho rằng chế độ CS hư thối nhưng có lý do để tồn tại. Họ thành thật tin rằng nếu diệt được hết tình trạng tham nhũng chế độ sẽ tốt hơn và xứng đáng để lãnh đạo Việt Nam. Nhưng họ quên rằng tham nhũng có tính đảng, tức là một trong những đặc tính thuộc về bản chất của chế độ CS.

  Đảng CS bằng mọi phương tiện, mọi biện pháp phải đạt cho được mục tiêu xây dựng một chế độ độc tài, độc đảng, chuyên chính và toàn trị dựa trên chủ nghĩa CS. Một khi quyền lực tập trung tuyệt đối đặt trong tay một đảng toàn trị sẽ dẫn tới sự lạm dụng quyền lực và hậu quả đương nhiên là tham nhũng.

  Nếu tham nhũng có thể ngăn chận mà không phải xóa bỏ cơ chế thì Liên Sô đã không sụp đổ.

  Mikhail Gorbachev cương quyết chống tham nhũng nhưng ông không phải là lãnh tụ CS đầu tiên làm việc đó. Trước ông, chiến dịch chống tham nhũng của Yury Andropov còn quyết liệt hơn nhiều. Andropov, một hung thần CS được gọi là “đồ tể của Budapest” vì vai trò của y trong vụ đàn áp cuộc nổi dậy tại Hungary 1956 và Mùa Xuân Tiệp Khắc 1968, từng là giám đốc KGB từ 1967 đến 1982, đã ra lệnh xử bắn hàng loạt cán bộ các cấp lãnh đạo đảng.

  Nhưng như lịch sử đã chứng minh bệnh cơ chế chỉ có thể được chữa trị sau khi cơ chế độc tài toàn trị bị xóa bỏ.

  Trả lờiXóa
 8. Xã hội XHCN là mục tiêu, là cái đích mà xã hội loài người sẽ tiến tới. .
  Đó là quy luật.
  XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ là sụp đổ về mô hình chứ không phải là sự sụp đổ về học thuyết CNXH. Đó là bái học cho cách mạng Việt Nam.
  Phát triển theo định hướng XHCN là sự lựa chọ sáng suốt của Việt Nam.
  Độc đảng mà xây dựng được đất nước giầu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh thì đó là lý tưởng.
  ĐCSVN lãnh đạo là điều kiện tiên quyết cho sự nghiệp cách mạnh xây dựng nước Việt Nam trở thfnh nước XHCN .

  Trả lờiXóa
 9. Gớm! Mấy thằng ngụy cha ngụy con vẫn còn lên đây khóc mếu cho cái động đĩ thời trước 75 mà tụi bây kêu bằng "hòn ngọc" ghê quá nhỉ. Cả cái nhân loại này chỉ có mấy thằng tụi bây kêu nó là "hòn ngọc" thôi, đa số nhân loại, đặc biệt là người Mỹ kêu nó bằng "động đĩ" đơn giản là vì thời Mỹ-Ngụy thì số đĩ ở Sề-goòng nhiều vô địch thế giới. Đừng nói "Nhất đĩ nhì Mỹ" là do Cộng sản tuyên truyền nghe tụi bây!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Ngụy" --> chính danh VNCH
   "Sề-goòng" --> Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông
   "tụi bây" --> các bác, các ông

   Đừng thù hận nữa, bạn Việt Cộng già ạ. Tên gọi chính danh VNCH đã được chính quyền bảo vệ và ghi vào bộ Sử VN toàn tập. Bạn già sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu vẫn còn gọi "ngụy này, ngụy nọ" để xúc phạm VNCH và gây chia rẽ dân tộc. Chào bạn VC già thù dai!

   Xóa
  2. Con chó Nặc danh 05:38 9 tháng 1, 2018 ko có gì để nói, suốt ngày lải nhải ngứa cả lồn

   Xóa
 10. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 18:58 8 tháng 1, 2018

  Nhắc lại lịch sử cho những ai cần nhớ.

  - Thời Pháp: Sau Cách mạng tháng Tám 1945, người Pháp quay trở lại tái chiếm đất nước Việt Nam lần nữa. Khi đưa quân ra miền Bắc, Pháp chủ trương phải thắng Việt Minh cho nhanh, họ tập trung lực lượng đánh lên Việt Bắc năm 1947 nhằm tìm bắt Chính phủ Cụ Hồ, tiêu diệt lực lượng quân sự non trẻ của Việt Minh. Cuộc càn quy mô lớn này thất bại nặng, sau đó Pháp phải thay đổi chiến lược "Dùng người Việt đánh người Việt", "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh", Pháp sử dụng Bảo Đại làm tay sai tiếp và cho thành lập cái gọi là "Chính phủ Quốc gia Việt Nam" cùng với quân đội người Việt làm tay sai cho Pháp. Đó, cái chính quyền, quân đội này là gì mà các bạn cờ vàng cứ gào không phải là ngụy? Đã rõ mười mươi như 2+2=4 vậy. Nhưng rồi cả quân đội nhà nghề chuyên đi cướp nước của Pháp cộng với quân đội tay sai người Việt có Mỹ giúp sức vẫn thua Việt Minh, người Pháp phải ký Hiệp định Geneva 1954 rút quân về nước.

  - Mỹ vào thay Pháp, viện trợ vũ khí tiền bạc xây dựng Chính quyền, sử dụng những sĩ quan, binh sĩ người Việt do Pháp đào tạo tiếp tục công cuộc xâm lược Việt Nam theo kiểu "Thực dân kiểu mới". Ngụy quân, ngụy quyền dù được Mỹ viện trợ tài chính, đào tạo quân sự...thành một quân đội mạnh nhất Đông Nam Á, đứng hàng thứ 4 thế giới, nhưng đánh không lại Việt Cộng, buộc Mỹ phải đưa quân vào miền Nam trực tiếp chiến đấu với Việt Cộng. Người Mỹ cũng như người Pháp thất bại trước Việt Cộng, từ Chiến tranh đặc biệt phải chuyển sang Chiến tranh cục bộ. Qua 2 mùa khô 1965 - 1967, Mỹ đã hoàn toàn sa lầy trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Quân đội Mỹ ko bình định được miền Nam, cũng ko thể rút quân về nước. Trong tình hình đó, dư luận thế giới, dư luận của chính nội bộ nhân dân Mỹ phản đối chiến tranh Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, quyết liệt. Nắm lấy thời cơ này, Bộ Chính trị Đảng CS Việt Nam đã quyết định đánh một trận gây tiếng vang lớn. Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đã nói: "Một cú đập lớn để tung tóe ra các khả năng chính trị".

  Cả Lầu năm góc và Tòa Bạch ốc thối động về việc Việt Cộng bất ngờ tấn công toàn miền Nam dịp Xuân Mậu Thân 1968. Từ thối động này buộc Johnson phải xuống thang ngưng đánh phá miền Bắc và chấp nhận ngồi vào bàn Hội nghị Paris, công nhận Mặt trân dân tộc giải phóng cùng vào Hội nghị. Mỹ lại thay đổi chiến lược từ chiến tranh cục bộ, dùng quân Mỹ và chư hầu trực tiếp chiến đáu với VC, phải "thay màu da trên xác chết", tức Việt Nam hóa chiến tranh. Thời gian "thương thảo" "đánh đánh, đàm đàm" kéo dài gần 5 năm để tìm ra con đường "rút lui trong danh dự", Mỹ ký Hiệp định Paris 1973, rút quân về nước. Đến đây Cách mạng Việt Nam đã thực hiện được nhiệm vụ "Đánh cho Mỹ cút" như lời Bác Hồ viết trong thơ chúc Tết năm 1969. Hai năm sau Việt Cộng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ "đánh cho ngụy nhào". Ông TS Nguyễn Tiến Hưng có cuốn hồi ký dùng từ khá hay: "Khi đồng minh tháo chạy" kể nhiều chuyện cho người đọc biết Chính quyền Sài Gòn, quân đội Sài Gòn chỉ lệ thuộc sự sai khiến của Mỹ, người Mỹ đẻ ra chính quyền và quân đội VNCH nên họ muốn làm gì ở miền Nam không cần báo cho người "có trách nhiệm", như chuyện năm 1965, Mỹ đổ quân lên Đà Nẵng ko cần báo cho Thủ tướng Phan Huy Quát. Khi biết tin này Phan Huy Quát cũng ko dám hó hé một câu nào với Mỹ.

  Vậy thì chính quyền VNCH là ngụy quyền, QLVNCH là ngụy quân rất chính xác, các bạn nào còn lưu tuyến thì tìm cách khác mà suy tư đừng cãi mãi chuyện VNCH ko phải ngụy nữa, vì chả ai nghe các bạn đâu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "ngụy quyền" --> chính quyền VNCH, chính quyền Quốc Gia

   "Việt Cộng bất ngờ tấn công toàn miền Nam dịp Xuân Mậu Thân 1968."??? Hàhà,... đây là nỗi nhục, là tội ác của các bạn Việt Cộng mà bạn Thép non lại lấy làm "tự nào" thì tội nghiệp cho bạn già quá. Tết Mậu thân 1968, nhằm để nhân dân 2 miền Nam, Bắc được vui chơi 3 ngày xuân, VNCH của ta và Việt Cộng các bạn đã đồng ý ngưng chiến trong dịp tết. Thế nhưng các bạn Việt Cộng đã xảo trá nuốt lời hứa để thừa cơ đánh lén VNCH của ta. Sau những phút ban đầu ngỡ ngàng vì sự phản bội của Việt Cộng các bạn, VNCH của ta mặc dù mất cảnh giác những vẫn kịp thời tổ chức phản công khiến các bạn Việt Cộng thua tan tác chạy thục mạng. Ở miền Nam, các bạn Việt Cộng chơi trò khủng bố dùng bom người đánh vào tòa đại sứ Mỹ đã bị tướng Nguyễn Ngọc Loan tiêu diệt ngay tại chỗ. Một tên Việt Cộng đặc công tên Bảy Lốp trốn chạy vào nhà dân không chịu đầu hàng và đã bắn chết dã man gia đình chồng vợ con của chủ nhà đã cưu mang hắn. Hậu quả là như các bạn đã biết, tướng Nguyễn Ngọc Loan quá tức giận trước hành động vô nhân tính của Bảy Lốp nên đã bắn vỡ sọ Bảy Lốp ngay giữa đường phó Sài gòn!!!! Ở miền Trung, Việt Cộng các bạn bị truy lùng ráo riết nên đã chĩa súng bắn vào nhân dân Huế để cản đường truy kích của quân lực VNCH. Tội ác thảm sát hơn 5000 người dân Huế của các bạn Việt Cộng là tội ác diệt chủng nhân loại, các bạn ạ!!! Nhờ thảm sát thường dân vô tội nên các bạn Việt Cộng mới có đủ thì giờ chạy trốn và tụt quần bơi qua sông Bến Hải, các bạn nhớ chứ??
   Túm cái váy lại, Mậu Thân 1968 là nỗi ô nhục bội ước đánh lén, là tội ác thảm sát thường dân của các bạn Việt Cộng. Vậy mà bạn Thép vỗ ngực tự hào thì thử hỏi: các bạn Việt cộng tự hào về sự vô liêm sỉ, trơ tráo của mình chăng??
   Bởi vậy, các bạn Việt Cộng càng nói chỉ càng làm sáng ngời thêm tính Chính Nghĩa của chế độ VNCH của ta mà thôi. Thân mến!

   Xóa
  2. Ngụy vẫn chỉ là ngụy. Muôn đời vẫn là ngụy.

   Xóa
 11. Cách mang cách mạng XHCN là cuộc cách mạng sâu rộng nhất, triệt để nhất, sâu sắc nên các thế lực thù địch chống phá lại quyết liệt nhất, điên cuồng và đê hèn nhất.
  Xuyên tạc, vu cáo, nói xấu, bội nhọ chế độ, khủng bố và nhiều thủ đoạn khác để phá hoại là những cách thức mà chúng thường xuyên tiến hành.
  Mọi người cùng cảng giác thì âm mưu đen tối của chúng đều bị vô hiệu.
  Pháp luật sẽ không dung tha chúng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Quế Sơn14:04 25 tháng 12, 2017

   Thế này: Sâu thẳm tui muốn thành quả cách mạng phải được bảo tồn vững bền. Nhưng những gì diễn ra xung quanh gây cho tui suy nghĩ chế độ này phải sụp. Nhiều việc trên đời này không thể cái gì cũng lấy chủ nghĩa mác lê ra soi và làm. Đất nước đã ăn bo bo rồi. Miễn bàn. (hết trích)

   Đấy, để khách quan tôi trích lời ông Quế Sơn là đồng chí đồng rận với bạn Thép đấy. Ông Quế Sơn cũng như đa số lão thành CM đã không còn tin vào Mác, Lê và chế độ Cộng Sản thì xem như XHCN của các bạn phá sản rồi. Tôi nói thật, chính Cộng Sản các bạn sẽ tự tiêu diệt chế độ Cộng Sản. Tin tôi đi!

   Xóa
 12. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 19:39 8 tháng 1, 2018

  Các bạn cờ vàng hay khen chính quyền Sài Gòn trước năm 1975 là tự do dân chủ này nọ đủ thứ. Đó là quyền và tình cảm của các bạn. Bời các bạn là người "vinh thân, phì gia" do chế độ này đem lại.
  Còn đa số người dân miền Nam họ căm ghét chế độ mà các bạn tôn thờ. có bạn viết là nhân dân miền Nam là của VNCH là ko đúng. Phải nhìn nhận người dân miền Nam chỉ một số theo VNCH thôi còn đa số họ ủng hộ, theo Cách mạng. Không chỉ người dân trong vùng giải phóng gần như toàn bộ theo Cách mạng mà cả người dân vùng do VNCH kiểm soát tỷ lệ ủng hộ cách mạng rất cao.

  Các bạn nói CS miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam, cho rằng miền Nam là của VNCH như một nước riêng biệt(?). Việc này các bạn đã sai. Nước Việt Nam là một từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau, vĩ tuyến 17 là ranh giới tạm thời chờ sau 2 năm Tổng tuyển cử theo Hiệp định Geneva 1954. Nhưng Mỹ và Ngô Đình Diệm ko thi hành hiệp định này, ngăn cản thống nhất đất nước.
  Ở miền Nam những người tham gia chống Pháp sau 1954 bị chính quyền Ngô Đình Diệm sát hại hàng trăm ngàn người, cả những người ko theo việt Minh cũng bị giết trong đó có các đảng phái, tôn giáo. Chính vì vậy, nhân dân miền Nam đã nổi dậy chống lại áp bức dưới sự lãnh đạo của MTDTGP. Nhân dân miền Nam bị tàn sát, nhân dân miền Bắc phải giúp sức chống lại và cùng đánh đuổi xâm lược Mỹ và tay sai để thực hiện thống nhất nước nhà là chuyện bình thường. Đây là một nguyên lý bất di bất dịch. Ai cũng thấy, ngay cả người Mỹ lúc đầu đòi quân đội miền Bắc phải rút về Bắc, nhưng cuối cùng họ phải chấp nhận "người Việt Nam có quyền ở trên đất Việt Nam", chỉ có Mỹ không phải người Việt Nam phải cuốn gói về nước, còn Quân đội miền bắc vẫn ở lại miền Nam.
  Không có chuyện 2 nước Việt Nam thì không có chuyện miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam. Chỉ có chính quyền và quân đội Sài Gòn trước 1975 là tay sai cho đế quốc Mỹ, thua Quân đội nhân dân Việt Nam như đã diễn ra. Bạn nào chưa biết hay đã quên hãy nghe lại lời Cựu Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ nói về QLVNCH là tay sai cho Mỹ hiện còn trên Google, sẽ mở mang trí tuệ cho các bạn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. NGƯỜI ĐẤT THÉP:19:39 8 tháng 1, 2018
   Cựu Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ nói về QLVNCH là tay sai cho Mỹ???
   ---------------------------
   O^ng Kỳ nói thế nào là việc cá nhân của ông ấy. Thế tôi hỏi bạn Thép non: ông Bùi Tín, ông Điếu Cày, tướng Trần Độ, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, Tạ Phong Tần,vv... nói về Việt Cộng các bạn thế nào?? Tiêu biểu nhất là TBT Lê Duẩn đã thú nhận: "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc"!!! Điều đấy là bằng chứng không thể chối cãi các bạn Việt Cộng mới chính là kẻ "tay sai bán nước" cho ngoại bang, bạn Thép trả lời thử xem nào? Chào các bạn Việt Cộng!

   Xóa
 13. 2 lời tuyên bố của 2 đảng viên CSVN cao cấp khi họ nói về mẫu quốc Tàu Cộng.
  Lời thứ nhất của ngài Võ Thị Thu Thủy, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: ‘Xin đừng vì cái đảo nhỏ ở Biển Đông mà làm mất đi tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa hai nước, bởi không có Đảng CS Trung Quốc chống lưng thì đảng ta sẽ không tồn tại đến ngày hôm nay’!
  Thế có nghĩa là TC có chiếm biển đảo của ta thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, ta không cần phải canh giữ gì nữa... Nghe nói 4 tỉnh biên giới phía bắc nước ta bây giờ đầy Tàu, không còn cột mốc, không còn biên cương nữa!
  Lời thứ hai của ngài Nguyễn Duy Chiến, phó chủ tịch Uỷ ban Biên Giới Quốc Gia: ‘Việc nước bạn Trung Quốc xâm phạm lãnh hải ta, rồi đâm tầu, cắt cáp, thực chất vấn đề: ‘Đó là cách hành xử bố mẹ dạy con mình, yêu cho roi cho vọt, vậy sao phải bất bình?’
  Thì ra VC coi TC là bố mẹ, bố mẹ có yêu VC nên mới đánh như thế!

  Trả lờiXóa
 14. CHẾ ĐỘ NÀY CÓ SỤP ĐƯỢC KHÔNG?

  Nhóm Bà Đầm Xòe

  Nhiều người nói chế độ này mạnh lắm không sụp đổ được đâu, các ông đừng lấy trứng chọi đá, ĐCS là một tổ chức chặt chẽ gồm 4 triệu đảng viên, ĐCS nắm chọn hành pháp lập pháp và tư pháp, ĐCS nắm quận đội và Công an. Trong khi lực lượng dân chủ trong nước rất nhỏ bé, còn lực lượng dân chủ ở nước ngoài thì hầm bà làng.


  Nhưng theo tôi chế độ nay sụp đổ do lý do chính sau đây:
  _ĐCS tuy đông nhưng không mạnh. Nội bộ phe phái đảng CS thanh trừng lẫn nhau và khi các phe phái trong ĐCS không thỏa hiệp được với nhau quyết một sống một sống một mái với nhau dẫn đến ĐCS sụp đổ.
  _Nền kinh tế Việt Nam yếu kém do nợ công nợ xấu, và khi nền kinh tế không nuôi nổi bộ máy 11 triệu người ăn lương và hưởng lương dẫn đến sụp đổ về kinh tế và chính trị .
  _Người dân mất niềm tin về cách điều hành về kinh tế và chính trị ĐCS, người dân mất niềm tin khi đất đai lãnh thổ lãnh hải của ông cha để lại mất vào tay Trung Quốc.
  VN bây giờ không khác gì Đông ÂU năm 1989 lúc đó chẳng ai nghĩ Liên Xô , Đông Đức và phe xã hội chủ nghĩa thay đổi chế độ. Nhưng không phải thế cả hệ thống XHCN gần như sụp đổ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ngụy vẫn chỉ là ngụy. Muôn đời vẫn là ngụy.

   Xóa
 15. ĐCSVN đã,đang và sẽ là ngôi sao sáng thể hiện cho sức sống mãnh kiệt của chủ nghĩa Mac-Lenin. Bởi vì chủ nghĩa Mac-Lenin là khoa học nhất mà cho đến nay chưa có một chủ nghĩa nào khoa học hơn được. Các nhà tư bản chống chủ nghĩa Mac-Lenin nhưng lại vận dụng chủ nghĩa Mac-Lenin để tự hoàn thiện mình.
  Khi nào nước Mỹ xoá được 1% dân số nắm giữ 80% tài sản nước Mỹ, khi đó nước Mỹ mới thực sự công bằng và khi đó chắc nước Mỹ đã là nước XHCN.
  Nhân dân Mỹ đang đấu tranh cho sự công bằng này.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Quế Sơn14:04 25 tháng 12, 2017

   Thế này: Sâu thẳm tui muốn thành quả cách mạng phải được bảo tồn vững bền. Nhưng những gì diễn ra xung quanh gây cho tui suy nghĩ chế độ này phải sụp. Nhiều việc trên đời này không thể cái gì cũng lấy chủ nghĩa mác lê ra soi và làm. Đất nước đã ăn bo bo rồi. Miễn bàn. (hết trích)

   Đấy, để khách quan tôi trích lời ông Quế Sơn là đồng chí đồng rận với bạn Thép đấy. Ông Quế Sơn cũng như đa số lão thành CM đã không còn tin vào Mác, Lê và chế độ Cộng Sản thì xem như XHCN của các bạn phá sản rồi. Tôi nói thật, chính Cộng Sản các bạn sẽ tự tiêu diệt chế độ Cộng Sản. Tin tôi đi!

   Xóa
 16. Dưới ngọn Cờ Vàng Long Tinh Kỳ chúng ta cùng hòa giải dân tộc!

  Một trong những ám ảnh lớn nhất của các đảng viên Cộng Sản hiện nay là nếu từ bỏ chủ nghĩa Mác Lê và con đường XHCN man rợ, trả chính quyền lại cho người dân thì bản thân họ sẽ bị sát hại thê thảm do sự căm thù của người dân lên chế độ Cộng Sản bị dồn nén bao nhiêu năm qua.

  Trên thực tế, nếu Việt Nam bùng lên một cuộc cách mạng mà nền tảng của cuộc cách mạng này là sự phẩn uất của người dân bị đè nén đến đường cùng thì các đảng viên Cộng sản khó tránh khỏi thảm sát. Nhưng ngược lại, nếu đảng Cộng Sản tự diễn biến, tự xóa bỏ quyền lực của Bộ Chính trị, thừa nhận bản Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa, vốn đã có từ trước năm 1975, thì vấn đề đổ máu thảm sát do thù hận lại khó có thể xảy ra.

  Bản chất căn bản của chính thể chính trị Việt Nam Cộng Hòa là đoàn kết dân tộc và giữ vững truyền thống. Bản chất chính trị này không chấp nhận mọi hành động thảm sát, đấu tố xét xử vô căn cứ, nhất là không thể chấp nhận kích động sự thảm sát dựa trên thù hận rồi giết người bừa bãi không có tòa án luật sư một cách công bằng như đã thấy trong vụ thảm sát Cải Cách Ruộng Đất trước đây hay như vụ bắt bớ đánh tư sản sau năm 1975.

  Trong quá khứ, hầu hết cả trăm ngàn cán binh Cộng Sản hồi chánh đều được đối xử công bằng như một công dân Việt Nam Cộng Hòa đúng nghĩa.

  Trong quá khứ, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã từng mở ngõ rộng rãi để các phần tử tham gia Việt Minh hay các cán binh cộng sản quay trở lại làm công dân Việt Nam Cộng Hòa cũng như cho phép phục vụ trong chính quyền như cũ. Cụ Trần Văn Hương và cả cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đều đã từng tham gia Việt Minh nhưng về mãi sau này, hai người vẫn được đối xử bình đẳng trước pháp luật như mọi công dân, sống và làm việc không hề bị chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đối xử tệ bạc hay hù dọa gì cả. Xin lưu ý hình ảnh cụ Hương và cụ Thiệu chỉ là những thí dụ điển hình. Hàng trăm ngàn cán bộ Việt Minh, cán binh Cộng sản sau khi hồi thành, quay trở về với chính nghĩa công pháp Việt Nam Cộng Hòa, chưa gia đình nào bị thảm sát cả.

  Việt Nam Cộng Hòa và bản Hiến Pháp của chính thể này mang đầy tình tự dân tộc, truyền thống, đoàn kết và phát triển mà lịch sử nước nhà, trải qua bao năm phong kiến thực dân mới đạt được. Mỗi người Việt chúng ta cần phải trân trọng giá trị và tinh thần Việt Nam Cộng Hòa, để ngày càng xích lại gần nhau hơn, trong tình tự yêu thương đồng loại, một tình thương cao hơn mọi chủ nghĩa hay học thuyết.

  Hãy tìm đủ cách tìm hiểu thêm về bản Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa, về con người và nền âm nhạc văn chương, văn hóa Việt Nam Cộng Hòa để thấy rõ, một khi lá cờ Vàng phất phới trở lại tại Việt Nam, người dân Việt Nam chỉ có hòa bình, bình đẳng, liêm chính và phát triển. Đấu tố hay thảm sát bất chấp toà án luật sư bào chữa công bằng là những hành động bạo lực vi hiến mà chế độ Việt Nam Cộng Hòa vĩnh viễn không thừa nhận. Trở về với Việt Nam Cộng Hòa không những là để cứu dân tộc mà còn là để cứu chính tương lai của chính mình và gia đình mình.

  Còn sống trong chế độ Cộng sản là chúng ta còn sợ hãi, nghi kỵ, còn bị thanh trừng, còn bị trưng thu cướp bóc tài sản. Qua năm tháng, bạo lực, thù hận và mọi chủ nghĩa cũng tự bị tiêu vong, chỉ có tình thương dân tộc, nền công lý minh chánh và nền văn hóa dân tộc phát triển là còn mãi.

  Dưới ngọn Cờ Vàng chúng ta cùng hòa giải và đoàn kết dân tộc!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Em khóc đi em khóc nữa đi em.
   Khóc để rồi quên một cuộc tình buồn.
   Còn biết tìm ai để mà giận hờn.

   Mẹ nó chứ... bọn Ngụy hay thiệt! Nghe xong bài này chỉ muốn tuột quần chạy thẳng ra chỗ trực thăng bám chặt vô càng mà khóc.

   Xóa
  2. Ngụy vẫn chỉ là ngụy. Muôn đời vẫn là ngụy.

   Xóa
  3. Nặc danh12:17 8 tháng 1, 2018

   @Nặc danh 23:41: ...Chính vì Hồ Chủ Tịch kính yêu đặt Sài Gòn vào trong tim của Người nên thủ đô Sài Gòn của VNCH dứt khoát không thể là "Ngụy" được, cháu thân mến ạ. Vì không ai dại gì mà đặt "Ngụy" vào tim mình, phải không cháu?
   Lịch sử của các bạn Việt Cộng không đáng tin đâu, cháu Nặc thân mến ạ.Để hiểu lịch sử một cách chính xác thì cháu nên nghe theo lời Hồ Chủ Tịch kính yêu nói về VNCH là khách quan nhất... Cứ tin theo lời Hồ Chủ Tịch kính yêu thì VNCH và chí sĩ Ngô Đình Diệm đều là những hình ảnh đẹp, trái ngược hoàn toàn với sự xuyên tạc của các bạn Việt Cộng, cháu ạ. Thân mến chào cháu!

   Xóa
 17. Đất nước bước vào thực hiện đổi mới từ năm1986. Sau 30 năm kinh tế đã phát triển tăng 30 lần, mặc dù vẫn trong điều kiện bị bao vay cấm vận, khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Những năm gần đây đạt tốc độ tăng trưởng thuộc tốp đầu khu vực và thế giới.
  Việt Nam là nước có sự ổn định về chính trị, là nơi tin cậy cho các nhà đầu tư, nhân dân tin tưởng vào sự phát triển của đất nước .
  Sự phát triển và ổn định về kinh tế, chính trị đất nước làm thất vọng những kẻ chống đối, phá hoại và do đó chúng càng điên cuồng hơn.
  Chúng sẽ tự tiêu vong trước sự phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 18. Nguyễn văn Thiệu tham gia Việt Minh !!! Ha ha..
  Đúng là nên cách chức bà Tiến , để xổng quá nhiều bệnh nhân tâm thần.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thằng rẻ vàng jourvold này thực chất là ních phụ cuả thằng biến thái Quế Sơn. Tung hứng lừa bịp lâu nay. Anh cảnh cáo thói lưu manh cuả mày.

   Xóa
 19. Chiến tranh dù tàn khốc đến thế nào rồi cũng đến hồi kết thúc mà quy luật đó là chính nghĩa sẽ thắng phi nghĩa .
  Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam là thực tế chứng minh cho chân lý này.
  Người trong cuộc ở cả hai phía đều đã thấy rõ điều này và đã đồng lòng gác lại quá khứ hướng tới tương lai vì cuộc sống của mình và vì sự phồn vinh của đất nước. Tuy nhiên những kẻ phản động, bất mãn là tàn dư của sự bại trận, cùng những kẻ cơ hội , bất mãn, trong đó có không ít kẻ không biết chiến tranh là gì lại cơ hội, lợi dụng nhân danh này nọ để mưu cầu lợi ích cho mình, thậm chí chúng chỉ là kẻ nghiện hút, trộm cướp, tham nhũng bị kỷ luật nay quay ra trả thù đời bằng cách xuyên tạc, chửi bới ĐCS, chửi bới chế độ, ca ngợi đế quốc, ca ngợi chế độ tay sai đến mức đế quốc cũng phát ngượng.
  Sở dĩ chúng điên cuồng thế vì vẫn nuôi hy vọng vào Mỹ nhưng lạc hậu rồi, bài học chiến tranh Việt Nam đã dậy Mỹ khôn lên rồi, Mỹ phải quay về giữ nhà kẻo Trung Quốc leo lên cổ Mỹ tới nơi rồi..
  "Nước Mỹ trên hết" nước Mỹ sẽ phát triển và an toàn nhưng 3///, rận chủ, phản động, bất mãn Việt Nam sẽ chết.
  Cái gì phải đến sẽ đến thôi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "kháng chiến chống Mỹ" --> 20 năm Nội Chiến VN

   "Chỉ có kẻ NGU mới chống lại Mỹ." (TT Lý Quang Diệu)

   Xóa
 20. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 13:49 9 tháng 1, 2018

  - Làm người tốt đã khó, làm người Cộng sản chân chính càng khó hơn. Điều này mọi người đều thấy trong thực tế của đất nước ta.
  Người CS đúng nghĩa là người đặt lợi ích đất nước, tập thể lên trên hết, phải gột bỏ tư tưởng mang nặng lợi ích cá nhân, không để tiền bạc, sắc đẹp, không khuất phục vũ lực của quân thù, làm tha hóa con người mình...Do vậy họ luôn phải trui rèn hàng ngày để giữ tròn phẩm chất con người Cách mạng. Khi người ta mắc phải những căn bệnh nói trên kia thì họ không còn là người CS nữa, có chăng chỉ là cái tên chứ cái chất của họ đã biến đổi rồi. Chính vì vậy, kẻ nào bất mãn, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" họ dễ rời bỏ hàng ngũ của người CS chạy theo phe đối lập.

  - Chế độ "Quốc gia" đề cao vai trò cá nhân chủ nghĩa, tạo điều kiện cho mỗi người đưa cái TÔI lên cao, khuyến khích, mua chuộc người Cách mạng "chiêu hồi" rời bỏ hàng ngũ của mình, đi theo "Quốc gia". Thế nên, không chỉ trong thời chiến mà cả thời bình, những ai không còn chất người CS thì họ ngã theo phe đối phương mà trước kia họ từng chống lại. Những người như vậy là người rất tầm thường, thời nào cũng có và bị mọi người khinh khi.

  - Con người ta sống trên đời điều vô cùng quan trọng là NIỀM TIN. Ai có niềm tin người ấy sẽ thành công, ai mất niềm tin người đó sẽ mất tất cả, kể cả bản thân họ nữa. Niềm tin không phải tự nhiên mà có, người ta phải tạo dựng củng cố nó và đặt niềm tin đúng chỗ, đúng người mới là người giỏi.

  - Con người tiếp nhận những yếu tố khách quan đưa vào bộ não phân tích, xử lý chọn lọc để có nhận thức. Quá trình này của mỗi người có thể khác nhau do những yếu tố điều kiện khác nhau. Ai nhận thức đúng sẽ có hành động đúng, ai nhận thức sai sẽ khó tránh được điều sai.
  Những dữ liệu thu thập từ khách quan được xử lý trên nền tư tưởng của mỗi con người. Người có lập trường kiên định, tư tưởng vững vàng sẽ có cái nhìn sự vật khác với người tư tưởng đang dao động, bất mãn, thiếu niềm tin...Những người này là người tôi nêu ở trên kia.

  - Có mấy loại người:
  . Người ta chống chủ nghĩa Mác - Lenin là do sợ lý luận của chủ nghĩa này soi sáng và chính nó đã soi sáng đánh bại bao kẻ thù trên đất nước Việt Nam.
  . Người không hiểu gì về Chủ nghĩa Mác Lenin. Mà không hiểu thì làm sao nhận ra cái hay cái tốt như người am hiểu.
  . Ngay những người được học về chủ nghĩa Mác - Lenin, không phải ai cũng nhận đúng như nhau, môn học này luôn gắn với thực tiễn cuộc sống, hoạt động, công tác...do vậy, sẽ khác nhau do họ có thực tiễn khác nhau. Lý luận rút ra từ thực tiễn khác với Lý luận suông.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Quế Sơn14:04 25 tháng 12, 2017

   Thế này: Sâu thẳm tui muốn thành quả cách mạng phải được bảo tồn vững bền. Nhưng những gì diễn ra xung quanh gây cho tui suy nghĩ chế độ này phải sụp. Nhiều việc trên đời này không thể cái gì cũng lấy chủ nghĩa mác lê ra soi và làm. Đất nước đã ăn bo bo rồi. Miễn bàn. (hết trích)

   Đấy, để khách quan tôi trích lời ông Quế Sơn "trở cờ" là đồng chí đồng rận với bạn Thép đấy. Ông Quế Sơn "trở cờ" cũng như đa số lão thành CM đã không còn tin vào Mác, Lê và chế độ Cộng Sản thì xem như XHCN của các bạn phá sản rồi. Tôi nói thật, chính Cộng Sản các bạn sẽ tự tiêu diệt chế độ Cộng Sản. Tin tôi đi!

   Xóa
 21. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 17:27 9 tháng 1, 2018

  Chuyện Mậu Thân 1968

  Cùng một sự việc ấy (Việt Cộng Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968), bên này, bên kia đánh giá khác nhau. Tôi thì nói rằng: Việt Cộng thắng, thắng về chính trị, về ngoại giao và cả về quân sự.
  - Thắng về chính trị: buộc Mỹ phải xuống thang việc đánh phá miền Bắc, chịu ngồi vào bàn hội nghị Paris đàm phán, công nhận Mặt trận dân tộc giải phóng. Johnson tuyên bố không ứng cử Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo. Phong trào chống Mỹ càng lên cao ngay cả tại nước Mỹ.
  - Về Ngoại giao: Các nước ủng hộ Việt Nam mạnh mẽ hơn, ngay cả Pháp cũng ủng hộ Việt Nam, tạo thuận lợi cho 2 phái đoàn của ta suốt gần 5 năm hội đàm ở Paris.
  - Về Quân sự: Về phía ta tuy có tổn thất lực lượng, nhưng qua Mậu Thân đã làm cho quân đội và cả nhân dân Mỹ thấy rõ không thể thắng Việt Cộng, phải thay đổi chiến lược "Chiến tranh cục bộ" bằng "Việt Nam hoá chiến tranh". Mậu Thân nói riêng, năm 1968 nói chung người Mỹ chết nhiều nhất ở miền Nam Việt Nam.

  Mậu Thân 1968, cuộc Tổng tấn công này nói lên tài trí về quân sự của những người lãnh đạo Việt Cộng. Kẻ thua tìm cách nói cho đỡ ngượng: "đánh lén". Chỉ có người mù mới nghĩ như thế. Quân sự là mưu trí dụng binh làm sao gây bất ngờ nhất, địch bị động, tạo nên chiến thắng lớn nhất. Đây là lời dạy của binh thư từ xưa để lại.
  (Người Mỹ, quân đội Sài Gòn cũng dùng binh pháp gây bất ngờ cho đối phương, nhưng bên Cách mạng giỏi cài tình báo vào nội bộ địch nắm biết chủ trương của địch, chủ động đối phó trong nhiều trường hợp và tạo nên thắng lợi).
  Do quá chủ quan, khinh địch hay yếu kém về trình độ quân sự, phải nói như vậy cho đỡ xấu mặt. Nhưng với người hiểu biết ai mà nghe những lời lu loa ấy. Phải công nhận bên Việt Cộng quá giỏi. Trước hết là việc giữ bí mật giờ G. ngày N. tình báo Mỹ coi như mù không nắm được gì phía đối phương. Trong khi tung lực lượng đánh lạc hướng ở Khe Sanh, Việt Cộng gấp rút triển khai lực lượng toàn miền Nam tấn công vào sào huyệt kẻ thù mà địch không hay biết. Phía Việt Cộng có sự chệch choạc một việc khi tấn công ở Huế và Sài Gòn cách nhau một ngày là do có việc thay đổi lịch trước đó. (tấn công Huế theo lịch miền Bắc sớm một ngày, tấn công Sài Gòn theo lịch miền Nam trễ một ngày). Nhưng nhìn chung quân Mỹ và Sài Gòn vẫn trong tình trạng bị động hoàn toàn.

  Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cả nước nói chung đang chuẩn bị tổ chức Kỷ niệm 50 năm Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân vào tháng 2-2018. Mời các bạn theo dõi trên các phương tiện truyền thông để hiểu sự đánh giá đầy đủ về Thắng lợi của Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cuộc tổng công kích Mậu Thân năm 1968 tạo ra bước ngoặt cuộc chiến tranh buộc Mỹ phải ngồi vào đàm phán. Cuộc đàm phán kéo dài 5 năm từ 1968-1972 tại Pari và được ký kết vào năm 1973, Mỹ chấp nhận thất bại rút ra khỏi cuộc chiến, mở đường cho VNCH sụp đổ.

   Xóa
  2. Nặc danh05:13 9 tháng 1, 2018

   "Việt Cộng bất ngờ tấn công toàn miền Nam dịp Xuân Mậu Thân 1968."??? Hàhà,... đây là nỗi nhục, là tội ác của các bạn Việt Cộng mà bạn Thép non lại lấy làm "tự nào" thì tội nghiệp cho bạn già quá. Tết Mậu thân 1968, nhằm để nhân dân 2 miền Nam, Bắc được vui chơi 3 ngày xuân, VNCH của ta và Việt Cộng các bạn đã đồng ý ngưng chiến trong dịp tết. Thế nhưng các bạn Việt Cộng đã xảo trá nuốt lời hứa để thừa cơ đánh lén VNCH của ta. Sau những phút ban đầu ngỡ ngàng vì sự phản bội của Việt Cộng các bạn, VNCH của ta mặc dù mất cảnh giác những vẫn kịp thời tổ chức phản công khiến các bạn Việt Cộng thua tan tác chạy thục mạng. Ở miền Nam, các bạn Việt Cộng chơi trò khủng bố dùng bom người đánh vào tòa đại sứ Mỹ đã bị tướng Nguyễn Ngọc Loan tiêu diệt ngay tại chỗ. Một tên Việt Cộng đặc công tên Bảy Lốp trốn chạy vào nhà dân không chịu đầu hàng và đã bắn chết dã man gia đình chồng vợ con của chủ nhà đã cưu mang hắn. Hậu quả là như các bạn đã biết, tướng Nguyễn Ngọc Loan quá tức giận trước hành động vô nhân tính của Bảy Lốp nên đã bắn vỡ sọ Bảy Lốp ngay giữa đường phó Sài gòn!!!! Ở miền Trung, Việt Cộng các bạn bị truy lùng ráo riết nên đã chĩa súng bắn vào nhân dân Huế để cản đường truy kích của quân lực VNCH. Tội ác thảm sát hơn 5000 người dân Huế của các bạn Việt Cộng là tội ác diệt chủng nhân loại, các bạn ạ!!! Nhờ thảm sát thường dân vô tội nên các bạn Việt Cộng mới có đủ thì giờ chạy trốn và tụt quần bơi qua sông Bến Hải, các bạn nhớ chứ??
   Túm cái váy lại, Mậu Thân 1968 là nỗi ô nhục bội ước đánh lén, là tội ác thảm sát thường dân của các bạn Việt Cộng. Vậy mà bạn Thép vỗ ngực tự hào thì thử hỏi: các bạn Việt cộng tự hào về sự vô liêm sỉ, trơ tráo của mình chăng??
   Bởi vậy, các bạn Việt Cộng càng nói chỉ càng làm sáng ngời thêm tính Chính Nghĩa của chế độ VNCH của ta mà thôi. Thân mến!

   Xóa
 22. Sau chiến dịch tổng công kích Mậu Thân 1968, Hen-ry Kít-sinh-Giơ, ngoại trưởng Mỹ cay đắng thừa nhận : "người Mỹ đã chết vì nó (chiến tranh Việt Nam)...tình hình rối như tơ vò mà chiến tranh Việt Nam đã dìm xã hội chúng ta vào" .
  Tất cả báo chí Mỹ và thế giới khi đó đều bình luận tỏ ra rất "ngạc nhiên" trước sức mạnh tiến công của cộng sản và không lấy gì làm khó hiểu khi Mỹ buộc phải ngồi vào bàn đàm phán, phá vỡ sự bế tắc mà Mỹ đang bị sa lầy.

  Trả lờiXóa